miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Carlsund, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sellström, Eva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Eriksson, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Swedish Parent’s Experiences of Joint Physical Custody2014In: Open Family Studies Journal, ISSN 1874-9224, Vol. 6, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: Aim: This study’s aim was to learn more about parent experiences, when living in joint physical custody with their children. Methods: The study design was descriptive, using a qualitative approach. Interviews were conducted with 28 parents who lived in joint physical custody with their children. Content was analysed using inductive content analysis. Results: Participants with joint custody reported many positive experiences, and a similar process of adapting to the new living- arrangement. Results indicate that shortly after the separation parents were mainly occupied with emotional reactions to the new family situation. After two to three years, or in some cases longer, things seemed to settle down and the participants became more accustomed to the arrangements. Conclusion: This qualitative study provides insights into parents’ experiences of living in joint physical custody with their children. Many positive experiences and a similar process of adapting to the new arrangement were revealed. In the initial period, the parents seemed mainly to have been occupied with emotional reactions to the new family situation.

 • 2.
  Follin, Görel
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Westberg, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Närståendes behov inom palliativ vård: En litteraturöversikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När en familjemedlem blir svårt sjuk har det en stor påverkan på hela familjen. Närstående har och känner ofta ångest, depression och maktlöshet. Familjemedlemmens sjukdom kan också leda till att rollerna i familjen ändras, och en förändring i den ekonomiska situvationen och en ökad påfrestning för familjen. Syfte: Syftet med studien var att belysa behov som närstående till patienter inom palliativ vård kan ha. Metod: En litteraturstudie genomfördes med sökningar i Pubmed och Cinahl. Innehållsanalys gjordes av de 11 inkluderade artiklarnas huvudresultat. Tydliga framträdande fenomen i texten kondenserades, kodades och katogoriserades i underkategorier och kategorier. Resultat: I studiens resultat framkom att närstående till patienter inom palliativ vård har ett stort behov av kommunikation, information och stöd. Diskussion: Att ha en fungerande kommunikation fanns var något som var viktigt för de närstående, då det gav dem en känsla av trygghet. Det var även viktigt att rätt infomation gavs till de närstående, att den gavs vid rätt tillfällen och att de närstående kunde förstå informationen.För att stödja närstående spelar vårdpersonal en viktig roll, då de kan bidra med uppmuntran och hopp i en svår situation.

 • 3.
  Jouper, John
  et al.
  Univ Orebro, Dept Sport Sci, Sch Hlth & Med Sci, Orebro, Sweden .
  Gustafsson, Henrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Mindful Recovery: A Case Study of a Burned-Out Elite Shooter2013In: The Sport psychologist, ISSN 0888-4781, E-ISSN 1543-2793, Vol. 27, no 1, p. 92-102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on how to recover from athlete burnout is scarce. The current aim is therefore to describe an intervention with an elite shooter suffering from burnout, and the use of mindfulness and Qigong to reestablish sport functioning as well as general well-being. The participant used mindfulness and Qigong exercise on a daily basis. Exercise frequency, exercise time, concentration level and Qigong state were noted daily, and levels of stress, energy and primordial force were self-rated weekly for 20 weeks, and followed up after 30, 40 and 50 weeks. The participant recovered from burnout to a state of general well-being (energy and primordial force changed from weak to strong), and her ability to stay concentrated in a Qigong state changed from weak to strong. Her capacity to shoot high scores was reestablished, even if her shooting endurance was not fully recovered. Mindfulness and Qigong techniques may be useful in the prevention of and recovery from athlete burnout.

 • 4.
  Larsson, Annie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Viklund, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Närståendes behov av stöd vid palliativ vård2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdpersonalen har en viktig funktion i omvårdnaden av närstående till palliativt sjuka patienter. Den palliativa vårdsituationen var ofta en ny upplevelse för de närstående. Vårdpersonalens uppgift var därmed att ge aktuell information samt se till att närstående blev delaktiga i vården. Syftet: Med litteraturstudien var att belysa vårdpersonalens stöd till närstående samt beskriva vilka behov närstående hade i palliativ vård. Metod: Femton vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod analyserades enligt innehållsanalys och låg till grund för litteraturstudien. Resultat: Det framkom att vårdpersonal och närstående ansåg att de viktigaste funktionerna var att ge och få stöd. Närstående önskade information och kunskap om den svårt sjukes tillstånd samt sjukdomsförlopp. Slutligen visade resultatet att det var viktigt när personalen tog sig tid att lyssna och tala med de närstående samt att alla parter var delaktiga i de beslut som togs. Diskussion: Genom stöd från vårdpersonalen blev den svåra situationen för de närstående hanterbar. Den viktiga informationen ledde till begriplighet över den nya situationen, där delaktigheten i vården av den svårt sjuke skapade en meningsfullhet för de närstående. Konklusion: Vårdpersonal borde få mer kunskap och träning i att ge information och omvårdnad till närstående för att kunna tillgodose deras behov.

   

 • 5.
  Norman, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Närståendes upplevelser vid vård i livets slutskede av en anhörig i hemmet-en litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: En konfrontation och möte med döden sker för de flesta genom ens egen eller en närståendes svåra sjukdom. Att vara anhörig till en svårt sjuk person är inte en enkel roll och för många anhöriga kan detta vara en ny och skrämmande situation. Samtidigt som den anhörige förväntas finnas där och stödja den sjuke, bär denne också på en egen sorg. SYFTE: Att belysa närståendes upplevelser vid vård i livets slutskede av en anhörig i hemmet. METOD: Litteraturstudie med 15 artiklar inkluderade, materialet analyserades med innehållsanalys. RESULTAT: Analysen mynnade ut i fem kategorier samt 21 subkategorier. Resultatet visade på att anhöriga upplevde en rad negativa känslor i samband med vårdandet av en svårt sjuk eller döende anhörig, men också positiva känslor som till exempel tillfredställelsen av att veta att ha gjort allt för den sjuke. Stöd var en viktig komponent i vårdandet av en anhörig, stödet kunde både komma från vårdpersonal, familj och vänner. DISKUSSION/SLUTSATS: Att se även den anhörige i vårdandet av en svårt sjuk i hemmet, borde vara av stor vikt för sjukvårdspersonal för att kunna lindra både den sjukes och dess anhörige lidande.

 • 6.
  Näsman, Ingela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Bäckebjörk, Christine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Föräldrars upplevelse av att förlora ett barn under graviditeten2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Olsen, Rose Mari
  et al.
  Faculty of Health and Science, Nord-Trøndelag University College, Namsos, Norway.
  Hellzen, Ove
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Skotnes, Liv Heidi
  Department of Medicine, Division of Geriatrics, Nord-Trøndelag Health Trust, Namsos, Norway.
  Enmarker, Ingela
  Centre for Care Research Mid-Norway, Steinkjer, Norway.
  Content of nursing discharge notes: Associations with patient and transfer characteristics2012In: Open Journal of Nursing, ISSN 2162-5336, Vol. 2, no 3, p. 277-287Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: In situations of care transfer of older people from hospital to home care at discharge, exchanging relevant and necessary information about the patient’s health status and individual needs are of importance to ensure continuity and appropriate nursing follow-up care. Objective: The objectives of the study were to: 1) examine the content of nurses’ discharge notes of older patients’ discharged from hospital to home care, and 2) investigate the association between the content of discharge notes and characteristics of patient and transfer. Methods: The nursing discharge notes of 70 older patients admitted to a geriatric unit and a general medicine ward at a local hospital in central Norway were analysed. The discharge notes were structured in accordance with the Well-being, Integrity, Prevention, and Safety (VIPS) model. Mean, standard deviations, and independent sample t-tests were performed to show and examine differences in use of VIPS keywords in relation to patient and transfer characteristics. To examine if use of VIPS keywords could be predicted by patient and transfer characteristics, linear multiple regression analyses were used. Results: Significant differences for mean scores on used VIPS keywords in the discharge note were found for gender, age, and medical department facility. While gender and medical department facility were significant predictors of mental related keywords in the discharge note, medical department facility was a significant predictor of physical related keywords. Conclusions: The result of this study indicate that documentation of patient status in the nursing discharge note of older patients transferred from hospital to home care is incomplete and are influenced by patient and transfer characteristics. In order to ensure continuity and appropriate nursing follow-up care, we emphasize the need for a more comprehensive approach to older patients, and that this must be reflected in the nursing discharge note.

1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf