miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Douglas, Kevin S.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Department of Psychology, Simon Fraser University, Burnaby, Canada.
  Introduction to the Special Issue of the HCR-20 Version 32014In: International Journal of Forensic Mental Health, ISSN 1932-9903, Vol. 13, no 2, p. 91-92Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Douglas, Kevin S.
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Department of Psychology, Simon Fraser University, Burnaby, Canada .
  Belfrage, Henrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Vadstena Forensic Psychiatric Hospital, Vadstena, Sweden .
  Interrater Reliability and Concurrent Validity of the HCR-20 Version 32014In: International Journal of Forensic Mental Health, ISSN 1932-9903, Vol. 13, no 2, p. 130-139Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We evaluated the interrater reliability and concurrent validity of the HCR-20 Version 3 (HCR-20V3). Three sets of ratings were completed by experienced clinicians for 35 forensic psychiatric patients, for both HCR-20 Versions 2 and 3. Reliability analyses focused on ratings of the presence of Version 3 risk factors, presence of Version 3 risk factor sub-items, relevance ratings for Version 3 risk factors, and Version 3 summary risk ratings for future violence. Concurrent validity analyses focused on the correlational association between Versions 2 and 3 in terms of the number of risk factors present. Findings indicated that Versions 2 and 3 were strongly correlated (.69 -.90). Interrater reliability was consistently excellent for the presence of risk factors and for summary risk ratings. The majority of relevance and sub-item ratings were in the good to excellent range, although there was a minority of such ratings in the fair or poor categories. Findings support the concurrent validity and interrater reliability of HCR-20V3. Implications for use of HCR-20V3 by professionals and agencies are discussed. © 2014 International Association of Forensic Mental Health Services.

 • 3.
  Douglas, Kevin S.
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Department of Psychology, Simon Fraser University, Burnaby, Canada .
  Hart, S. D.
  Department of Psychology, Simon Fraser University, Vancouver, BC, Canada .
  Webster, C. D.
  Department of Psychology, Simon Fraser University, Burnaby, Canada .
  Belfrage, Henrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Vadstena Forensic Psychiatric Hospital, Vadstena, Sweden.
  Guy, L. S.
  Department of Psychiatry, University of Massachusetts Medical School, Worcester, MA, United States .
  Wilson, C. M.
  Department of Psychiatry, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada .
  Historical-Clinical-Risk Management-20, Version 3 (HCR-20V3): Development and Overview2014In: International Journal of Forensic Mental Health, ISSN 1932-9903, Vol. 13, no 2, p. 93-108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The HCR-20 Version 3 (HCR-20V3) was published in 2013, after several years of development and revision work. It replaces Version 2, published in 1997, on which there have been more than 200 disseminations based on more than 33,000 cases across 25 countries. This article explains (1) why a revision was necessary, (2) the steps we took in the revision process, (3) key changes between Version 2 and Version 3, and (4) an overview of HCR-20V3's risk factors and administration steps. Recommendations for evaluating Version 3 are provided. © 2014 International Association of Forensic Mental Health Services.

 • 4.
  Lavoie, J. A. A.
  et al.
  Simon Fraser UniversityBurnaby, BC, Canada .
  Guy, L. S.
  Simon Fraser UniversityBurnaby, BC, Canada .
  Douglas, Kevin S.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Department of Psychology, Simon Fraser University, Canada .
  Violence risk assessment: Principles and models bridging prediction to management2012In: Violent and Sexual Offenders: Assessment, Treatment and Management / [ed] Ireland, J.L.; Birch, P, Taylor & Francis, 2012, Vol. 9780203722404, p. 3-26Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Olsson, Helen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att minska risken för våld och att främja återhämtning i den rättspsykiatriska vården: Patienters och personalens erfarenheter av vägen mot återhämtning2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta avhandlingsarbete är utfört inom en rättspsykiatrisk vårdkontext och återspeglar patienters[1] och personals[2] erfarenheter och upplevelser av vändpunkter i samband med minskad risk för våld och återhämtning. Med utgångspunkt från ett holistiskt och salutogent hälsovetenskapligt perspektiv har avhandlingen ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.   Teoretiska ämnesdiscipliner såsom psykiatrisk omvårdnad, kriminologi och sociologi har influerat arbetet.

  Avhandlingens övergripande syfte var att utifrån de salutogena aspekterna i det rättspsykiatriska omvårdnadsarbetet undersöka vad som är relaterat till vändpunkter i samband med minskad risk för våld och vad som bidrar till återhämtning. Avhandlingen baseras på fyra olika studier. Syftet med den inledande kvantitativa delstudien (I) var att identifiera och jämföra rättspsykiatriska patienter som sänkt sin bedömda risk för våld med 30 % eller mer enligt riskbedömningsinstrument HCR-20. Resultatet visade att den bedömda risken för våld minskade över tid. En demografisk analys genomfördes för att studera skillnader mellan de patienter som sänkt sin bedömda risk för våld och de som inte sänkt sin risk. Det framgick att rättspsykiatriska patienter som bedömts med hjälp av riskbedömningsinstrumentet HCR-20, minskade den bedömda risken för våld, både på kort och på lång sikt. Den rättspsykiatriska vården fungerade bäst när det gällde att förbättra de kliniska riskfaktorerna (C-skalan).

  Riskhanteringen (R-skalan) gällande eventuell utskrivning och framtida friförmåner visade inte samma goda progress. Demografiska karaktäristika såsom ålder, alkohol och drogmissbruk och psykiatriska diagnoser var inte relaterade till minskad risk för våld, dock var kvinnliga patienter och patienter utan psykopatidiagnos mer benägna att sänka sin risk för våld. Ett urval av de patienter som minskade sin risk för våld med 30 % eller mer utgjorde basen för delstudie II och III.

  I delstudie II intervjuades tretton rättspsykiatriska patienter om upplevelser och erfarenheter kring vad som bidrar till minskad respektive ökad risk för våld inne på en rättspsykiatrisk avdelning. Data analyserades med hjälp av en tolkande beskrivning (Interpretive Description). Studien visade att orsakerna till ökad respektive minskad risk för våld var processrelaterad, där interaktioner mellan personal och patienter bidrog till en utveckling som antingen präglades av välbefinnande eller disharmoni. Delstudie II utgjorde en viktig kunskapskälla som präglade ansatsen i delstudie III och IV. Detta med hänvisning till att flertalet patienter i delstudie II lämnade intressanta beskrivningar av vändpunkter i samband med minskad risk för våld och återhämtning.

  Sålunda intervjuades i delstudie III, tio rättspsykiatriska patienter om deras upplevelser av förändringsprocesser i samband med vändpunkter och återhämtning. Dataanalysen skedde med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Processen beskrevs utifrån tre faser där man i högriskfasen upplevde kaotiska och överväldigande känslor. Vändpunkten upplevdes som ett känsligt skede som präglades av att tvingas hitta en ny, konstruktiv väg i livet. Återhämtningsfasen präglades av ett accepterande och en mognad. Stöd och erkännande från omgivningen ansåg främja dessa processer.

  Delstudie IV bestod av intervjuer med tretton personal. Syftet var att belysa upplevelser och erfarenheter kring rättspsykiatriska patienters vändpunkter och återhämtning. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data. Beskrivningar kring hur en vändpunkt kunde bevaras och främjas baserades på vikten av att vara uppmärksam, lyhörd och att inte skynda på processen. En vändpunkt upplevdes genom att patienten uppvisade synbara positiva förändringar. Sammansättningen på personalen och patienterna ansågs påverka atmosfären på avdelningen, och bidrog till huruvida processen mot vändpunkter och återhämtning underlättades eller försvårades.

  Avhandlingen visar hur ett ständigt växelspel mellan patienter och mellan personal bidrog till huruvida vårdatmosfären upplevdes såsom hälsofrämjande eller ej. Vidare framgår att processer kring vändpunkter i samband med minskad risk för våld och återhämtning präglades av känslor av sårbarhet och utsatthet. Processen beskrevs som ett känsligt förlopp som behövde understödjas av förtroendefulla relationer med andra, samt möjligheter att få vistas i en trygg miljö.

  [1] Den vetenskapliga litteraturen använder sig av begrepp såsom client, consumer, service user eller forensic patient för att beteckna människor som är inskrivna inom den rättspsykiatriska vården. Inom det psykiatriska svenska fältet kan begreppen brukare, vårdtagare eller patient förekomma. I denna avhandling kommer begreppet patient och vårdtagare omväxlande att användas för att beteckna de människor som är föremål för den rättspsykiatriska vården. De patienter som deltagit i avhandlingens två delstudier kommer omväxlande att benämnas såsom deltagare eller patienter, för att åstadkomma en varierande och läsvänlig text.

  [2] I denna avhandling anser begreppet personal den personalkategori som arbetar med omvårdnad inom en rättspsykiatrisk kontext. Det är främst sjuksköterskor och skötare som inkluderas i begreppet omvårdnadspersonal inom den vetenskapliga litteraturen. Sjuksköterskor benämns såsom registered mental health nurses eller registered nurses. Övrig omvårdnadspersonal tituleras till exempel som nurse manager eller assistant nurses. När begreppen personal, vårdare eller omvårdnadspersonal används i denna avhandling avses då den personalkategori som arbetar närmast patienten med omvårdnad och ingen åtskillnad kommer att göras mellan de båda yrkesgrupperna. Personalen som deltar i delstudie IV har omväxlande kallats för personal eller vårdare.

 • 6.
  Olsson, Helen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Strand, Susanne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Sundsvall Forensic Psychiatric Hospital, Sundsvall, Sweden.
  Kristiansen, Lisbeth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjöling, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Decreased risk for violence in patients admitted to forensic care, measured with the HCR-202013In: Archives of Psychiatric Nursing, ISSN 0883-9417, E-ISSN 1532-8228, Vol. 27, no 4, p. 191-197Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To explore if patients admitted to forensic psychiatric care decreased their assessed risk for violence over time, to identify patients who decreased their assessed risk for violence exceptionally well (30% or more) on the Clinical (C) and Risk management (R) scales in the (HCR-20), and to compare them in terms of demographic data.

  Methods: The HCR-20 risk assessment instrument was used to assess the risk for violence in 267 patients admitted to a Swedish forensic psychiatric clinic between 1997 and 2010. Their assessments at admission were compared with a second, and most recent, risk assessment.

  Results: The risk for violence decreased over time. Demographic criteria had no impact on differences on decreased risk. Only two factors, namely gender and psychopathy showed a difference. Risk factors associated with stress and lack of personal support were the items that turned out to be the most difficult to reduce.

  Conclusion: The results show that risk prevention in forensic care does work and it is important to continue to work with risk management. The study highlights the importance of a careful analysis of the patient's risk for violence in order to work with the patient's specific risk factors to reduce the risk.

 • 7.
  Robbe, Michiel De Vries
  et al.
  Van der Hoeven Clin, Dept Res, NL-3500 AD Utrecht, Netherlands.
  de Vogel, Vivienne
  Van der Hoeven Clin, Dept Res, NL-3500 AD Utrecht, Netherlands.
  Douglas, Kevin S.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Simon Fraser Univ, Dept Psychol, Burnaby, BC V5A 1S6, Canada.
  Nijman, Henk L. I.
  Radboud Univ Nijmegen, Dept Psychol, Den Dolder, Netherlands.
  Changes in Dynamic Risk and Protective Factors for Violence During Inpatient Forensic Psychiatric Treatment: Predicting Reductions in Postdischarge Community Recidivism2015In: Law and human behavior, ISSN 0147-7307, E-ISSN 1573-661X, Vol. 39, no 1, p. 53-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Empirical studies have rarely investigated the association between improvements on dynamic risk and protective factors for violence during forensic psychiatric treatment and reduced recidivism after discharge. The present study aimed to evaluate the effects of treatment progress in risk and protective factors on violent recidivism. For a sample of 108 discharged forensic psychiatric patients pre- and posttreatment assessments of risk (HCR-20) and protective factors (SAPROF) were compared. Changes were related to violent recidivism at different follow-up times after discharge. Improvements on risk and protective factors during treatment showed good predictive validity for abstention from violence for short-(1 year) as well as long-term (11 years) follow-up. This study demonstrates the sensitivity of the HCR-20 and the SAPROF to change and shows improvements on dynamic risk and protective factors are associated with lower violent recidivism long after treatment.

 • 8.
  Strub, D. S.
  et al.
  Department of Psychology, Simon Fraser University, Vancouver, Canada .
  Douglas, Kevin S.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Department of Psychology, Simon Fraser University, Burnaby, Canada.
  Nicholls, T. L.
  Department of Psychiatry, University of British Columbia, British Columbia, Canada .
  The Validity of Version 3 of the HCR-20 Violence Risk Assessment Scheme Amongst Offenders and Civil Psychiatric Patients2014In: International Journal of Forensic Mental Health, ISSN 1932-9903, Vol. 13, no 2, p. 148-159Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The current study presents an empirical evaluation of the performance of the third version of the HCR-20. This prospective research project was conducted using a sample of 106 offenders and psychiatric patients who were transitioning out of institutions and into the community. Results provided strong support for the bivariate associations between the ratings of the presence and relevance of risk factors, as well as summary risk ratings, and violence at 4 to 6 weeks and 6 to 8 months. Although relevance ratings did not add incrementally to presence ratings, summary risk ratings added incrementally to both. Findings were not moderated by either sub-sample or gender. Version 3 of the HCR-20 was highly correlated with Version 2. Associations with violence were comparable between instruments. Findings were supportive of these basic elements of Version 3. © 2014 International Association of Forensic Mental Health Services.

 • 9.
  Tiwari, Agnes
  et al.
  The University of Hong Kong, Hong Kong .
  Fong, Daniel Yee Tak
  The University of Hong Kong, Hong Kong .
  Chan, Ko Ling
  The University of Hong Kong, Hong Kong .
  Yan, Elsie Chau Wai
  The University of Hong Kong, Hong Kong .
  Lam, Gloria Ling Lee
  The University of Hong Kong, Hong Kong .
  Tang, Debbie Hoi Ming
  Po Leung Kuk, Hong Kong.
  Graham-Kevan, Nicola
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology. University of Central Lancashire, United Kingdom.
  Evaluating the Chinese Revised Controlling Behaviors Scale2015In: Journal of Interpersonal Violence, ISSN 0886-2605, E-ISSN 1552-6518, Vol. 30, no 2, p. 314-332Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study evaluated the utility of the Chinese version of the Revised Controlling Behaviors Scale (C-CBS-R) as a measure of controlling behaviors in violent Chinese intimate relationships. Using a mixed-methods approach, in-depth, individual interviews were conducted with 200 Chinese women survivors to elicit qualitative data about their personal experiences of control in intimate relationships. The use of controlling behaviors was also assessed using the C-CBS-R. Interview accounts suggested that the experiences of 91 of the women were consistent with the description of coercive control according to Dutton and Goodman's conceptualization of coercion. Using the split-half validation procedure, a receiver operating characteristics (ROC) curve analysis was conducted with the first half of the sample. The area under the curve (AUC) for using the C-CBS-R to identify high control was .99, and the cutoff score of 1.145 maximized both sensitivity and specificity. Applying the cutoff score to the second half gave a sensitivity of 96% and a specificity of 95%. Overall, the C-CBS-R has demonstrated utility as a measure of controlling behaviors with a cutoff score for distinguishing high from low levels of control in violent Chinese intimate relationships.

1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf