miun.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 124
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Tobias
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Linjechefens samarbete med Human Resource, företagshälsovården och Försäkringskassan i rehabiliteringsarbetet: - En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Atterhagen, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Ehrenholm Pettersson, Linnéa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Helhetsperspektiv i naturbaserade rehabiliteringsinsatser: En kvalitativ studie av arbetslivsinriktad rehabilitering för stressrelaterad psykisk ohälsa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3.
  Bergstrand, Irene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?: en studie i arbetsrättens gränser2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Bexner, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kommunala chefers upplevelse av arbetsmiljöarbete: En intervjustudie med utgångspunkt i föreskrift Organisatorisk och Social Arbetsmiljö2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Bilberg, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Mindfulness som hälsofrämjande intervention: En kvalitativ studie som belyser implementering av Mindfulness i arbetslivet.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Blusi, Madeleine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Dalin, Rolf
  FoU Västernorrland.
  Granholm, Ove
  Landstinget Västernorrland.
  Patienters upplevelser av hemsjukvården2014Report (Other academic)
 • 7.
  Borg, Louise
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Lärares upplevelse av arbetsrelaterad stress och psykosocial arbetsmiljö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Borén, Fanny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  En frisk arbetsplats: En kvalitativ studie om medarbetares uppfattningar av friskfaktorer på sin arbetsplats2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Botshinda, Nathalie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Nykvist, Annica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kan känsla av sammanhang förklara skillnaden i sjukfrånvaron mellan två arbetsgrupper: En studie om korttidsfrånvaro2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Brander Özcelik, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Franzén, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Handläggarnas erfarenheter av rehabiliteringsprocessen för personer med psykisk ohälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Bredin, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Granqvist, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Socialsekreterarens roll i arbetslivsinriktad rehabilitering för nollplacerade2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Brogren, Pia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Arbetssituationen för första linjens chef och medarbetarnas förväntningar: -en fallstudie på en arbetsplats2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Burman, Daniel
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Jonasson, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kan arbetstidsförkortning öka möjligheten till återhämtning?: En studie om socialsekreterares arbete- och livsbalans2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Böhlin, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Lauritsen, Martina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Konflikter och konflikthantering: Upplevelser och erfarenheter ur ett medarbetarperspektiv inom hemtjänsten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Celik, Juliet
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Nyberg, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Salutogent ledarskap: -En kvalitativ studie ur ett hälsofrämjande perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Edenlilja, Annika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Stress och utmattningssyndrom: individers upplevelser av arbets-och privatliv.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Ehrs, Susanne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Fohlin, Daniela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Onboarding: En kvantitativ studie om nyanställda socialsekreterares upplevelser av sin arbetsintroduktion2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Ekelund Book, Ekelund
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  The consultant doctor`s experience of how their competence is being utilized and what impact this has o their perceived psychosocial work environment2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Ekstedt, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Arbetsmiljö i ny kontext: En diskursiv analys av krav-och kontrollmodellen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Eriksson, Caroline
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Gjerdingen Skog, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Återhämtning – För ett hälsofrämjande arbetsliv: En enkätstudie om upplevd stress – socialt stöd – och vikten av återhämtning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Eriksson, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Heidi, Molin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Det hälsofrämjande ledarskapet: Enhetschefers möjlighet att arbeta hälsofrämjande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Edén, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Upplevelser av krav och kontroll i arbetslivet: En enkätundersökning bland handläggare på Arbetsförmedlingen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Eriksson, Jennie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Henriksson, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Vad motiverar anställda till ett hälsofrämjande arbetsliv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Eriksson, Jessica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Karlsson, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Fysisk aktivitet och känslan av sammanhang hos undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25.
  Eriksson, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Gustavsson, Linn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Förutsättningar och begränsningar med att bedriva medlingsverksamhet i svenska kommuner: -En kvalitativ studie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Medling med anledning av brott har funnits i Sverige sedan 1980- talet då ungdomsbrottsligheten betraktades som ett ökande samhällsproblem. År 1997 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag av regeringen att stötta och främja olika medlingsprojekt runt om i Sverige och idag är medling lagstadgat, bland annat ska alla kommuner i Sverige sörja för att kunna erbjuda medling till samtliga lagöverträdare under 21 år. Metod: Studien var av kvalitativ ansats och utfördes genom åtta semistrukturerade telefonintervjuer med medlingssamordnare i Sverige. Respondenterna representerade fyra olika kommunstorlekar och intervjumaterialet analyserades genom en deduktiv innehållsanalys. Syfte: Syftet med studien var att belysa förutsättningar och begränsningar med att bedriva medlingsverksamhet i svenska kommuner. Resultat: Den främsta förutsättningen för att kunna bedriva medlingsverksamhet var medlingssamordnares uppfattningar om medlingens positiva påverkan på brottsdrabbade och gärningspersoner. Bristfälligt ärendeflöde, avsaknaden av nationella riktlinjer om hur arbetet borde organiseras samt bristande samverkansrutiner med andra aktörer uppgavs som betydande begränsningar. Diskussion: Medlingsverksamheter i Sverige organiserades på olika sätt i olika kommuner vilket kunde bero på den ramlagstiftning som finns om medling. Det varierande ärendeflödet kunde ses som ett resultat av bristande kunskap om medlingens syfte och effekter. För att medlingsverksamheterna ska bedrivas rättssäkert föreslog författarna till den aktuella studien ett tydligt centralt ansvar för verksamheterna samt att riktlinjer och direktiv tydliggörs. Författarna ansåg också att en fungerande medlingsverksamhet i Sverige var viktig då tidigare forskning rapporterat att medling som intervention har minskat återfall och ökat välmående hos såväl gärningspersoner som brottsdrabbade.

 • 26.
  Eriksson, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kvinnliga enhetschefer och deras förutsättningar att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Falk, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Rolltydlighet, rollkonflikt, socialt stöd och det uppmuntrande ledarskapet: -undersköterskor och vårdbiträdens komplexa arbeten2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Faxéus, Andreas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Samverkan inom Arbetsmarknadstorget: Framgångsnycklar och utmaningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Forssén, Josephine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Varför väljer man bort friskvårdstimmen?: En studie om varför kommunanställda kvinnor väljer att inte nyttja friskvårdstimmen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 30.
  Frisk, Lolita
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Yoga och Livsbalans – ett helhetsperspektiv: Kvinnors upplevelse av yoga, livsbalans och återhämtning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Grahn, Åsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Har tidiga multidisciplinära rehabiliterande insatser betydelse för att komma tillbaka till arbete efter långvarig sjukskrivning för problem i rygg/nacke/axlar?: En litteraturstudie.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Granberger Harasaki, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  ”Varför händer detta mig?”: En studie om meningsskapandeprocessen och hur personer skapar mening och förståelse kring sin sjukskrivning för utmattningssyndrom och återgång i arbete.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Granhagen, Marie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Åhlén Nyström, Catrin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Att starta och driva arbetsintegrerande sociala företag-möjligheter och hinder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Granqvist, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hagström, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Arbetsmiljöinspektörernas erfarenheter och upplevelse kring arbetsmiljöarbetets utförande i mikroföretag.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Grape, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Det sjuka arbetslivet.: En kvalitativ studie om hur chefer i offentlig verksamhet upplever sjuknärvaro i sina arbetsgrupper.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 36.
  Grav, Siv
  et al.
  Trondelag Univ Coll, Dept Hlth Sci, N-7800 Namsos, Norway.
  Stordal, Eystein
  Norwegian Univ Sci & Technol, Fac Med, Dept Neurosci, N-7034 Trondheim, Norway.
  Romild, Ulla
  Swedish Natl Inst Publ Hlth, Ostersund, Sweden.
  Hellzén, Ove
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Trondelag Univ Coll, Dept Hlth Sci, N-7800 Namsos, Norway.
  Association of personality, neighbourhood, and civic participation with the level of perceived social support: the HUNT study, a cross-sectional survey2013In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 41, no 6, p. 579-586Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim:

  The aim of the current study was to examine the association of personality,

  neighbourhood, and civic participation on the level of perceived social support if needed.

  Methods:

  The sample consists of a total of 35,797 men (16,035) and women (19,762) drawn

  from the Nord-Trøndelag Health Study 3 (HUNT3), aged 20-89, with a fully completed short

  version of the Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) including a complete response to

  questions regarding perceived social support. A multinomial logistic regression model was

  used to investigate the association between the three-category outcomes (high, medium, and

  low) of perceived social support.

  Results: The Chi-square test detected a significant (p <

  0.001) association between personality, sense of community, civic participation, self-rated

  health, living arrangement, age groups, gender, and perceived social support except between

  perceived social support and loss of social network in which no significance was found. The

  crude and adjusted multinomial logistic regression models shows relation between medium

  and low scores on perceived social support, personality, and sources of social support.

  Interactions were observed between gender and self-rated health.

  Conclusions: There is an

  association between the level of perceived social support and personality, sense of

  community in the neighbourhood, and civic participation. Even if the interaction

  between men and self-reported health decreases the odds for low and medium social

  support, health professionals should be aware of men with poor health and their lack of

  social support.

 • 37.
  Grensman, Astrid
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Acharya, Bikash Dev
  Karolinska Institutet.
  Wändell, Per
  Karolinska Institutet.
  Nilsson, Gunnar H.
  Karolinska Institutet.
  Falkenberg, Torkel
  Karolinska Institutet.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Werner, Sigbritt
  Karolinska Institutet.
  Effect of traditional yoga, mindfulness-based cognitive therapy, and cognitive behavioral therapy, on health related quality of life: A randomized controlled trial on patients on sick leave because of burnout2018In: BMC Complementary and Alternative Medicine, ISSN 1472-6882, E-ISSN 1472-6882, Vol. 18, no 1, article id 80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: To explore if health related quality of life(HRQoL) increased after traditional yoga(TY), mindfulness based cognitive therapy(MBCT), or cognitive behavioral therapy(CBT), in patients on sick leave because of burnout. Methods: Randomized controlled trial, blinded, in ninety-four primary health care patients, block randomized to TY, MBCT or CBT (active control) between September 2007 and November 2009. Patients were living in the Stockholm metropolitan area, Sweden, were aged 18-65 years and were on 50%-100% sick leave. A group treatment for 20 weeks, three hours per week, with homework four hours per week. HRQoL was measured by the SWED-QUAL questionnaire, comprising 67 items grouped into 13 subscales, each with a separate index, and scores from 0 (worse) to 100 (best). SWED-QUAL covers aspects of physical and emotional well-being, cognitive function, sleep, general health and social and sexual functioning. Statistics: Wilcoxon's rank sum and Wilcoxon's sign rank tests, Bonett-Price for medians and confidence intervals, and Cohen's D. Results: Twenty-six patients in the TY (21 women), and 27 patients in both the MBCT (24 women) and in the CBT (25 women), were analyzed. Ten subscales in TY and seven subscales in MBCT and CBT showed improvements, p <0.05, in several of the main domains affected in burnout, e.g. emotional well-being, physical well-being, cognitive function and sleep. The median improvement ranged from 0 to 27 points in TY, from 4 to 25 points in CBT and from 0 to 25 points in MBCT. The effect size was mainly medium or large. Comparison of treatments showed no statistical differences, but better effect (small) of both TY and MBCT compared to CBT. When comparing the effect of TY and MBCT, both showed a better effect (small) in two subscales each. Conclusions: A 20 week group treatment with TY, CBT or MBCT had equal effects on HRQoL, and particularly on main domains affected in burnout. This indicates that TY, MBCT and CBT can be used as both treatment and prevention, to improve HRQoL in patients on sick leave because of burnout, reducing the risk of future morbidity. 

 • 38.
  Gustavsson, Britt-Louise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Nyman, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Chefers förutsättningar för att främja en god arbetsmiljö: En studie på chefer i en kommunal förvaltning.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Hagqvist, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Vinberg, Stig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Landstad, Bodil
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Levanger Hospital, Nord-Trøndelag Hospital Trust, Levanger, Norway.
  Nordenmark, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Is the gap between experienced working conditions and the perceived importance of these conditions related to subjective health?2018In: International Journal of Workplace Health Management, ISSN 1753-8351, E-ISSN 1753-836X, Vol. 11, no 1, p. 2-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to explore the gaps between experienced working conditions (WCs) and the perceived importance of these conditions in relation to subjective health in Swedish public sector workplaces.

  Design/methodology/approach

  In total, 379 employees answered questions concerning WCs and health. Nine WC areas were created to measure the gap between the experienced WCs and the perceived importance of each condition. These WC areas were: physical work environment, social relationships, communication, leadership, job control, recognition, self-development, workplace culture and work/life satisfaction. Subjective health was measured using mental ill health, well-being and general health.

  Findings

  The results indicated relatively large gaps in all nine WC areas. Leadership, physical work environment and work/life satisfaction in particular seemed to be problematic areas with relatively large gaps, meaning that employees have negative experiences of these areas while perceiving these areas as very important. Additionally, all WC areas were significantly related to subjective health, especially regarding mental ill health and well-being; the larger the gaps, the worse the subjective health. The WC areas of work/life satisfaction, self-development, social relationships, communication and recognition had the highest relationships and model fits. This indicates that it is most problematic from an employee’s point of view if there are large gaps within these WC areas.

  Originality/value

  This study improves the understanding of workplace health by exploring the gap between experienced WCs and the perceived importance of these conditions.

 • 40.
  Hagvall, Cecilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Norberg, Rebecka
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Studie-och yrkesvägledares upplevelser av stöd och resurser för att kunna förbereda gymasieelever inför ett kommande studier och arbetsliv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 41.
  Haidar, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Ett hälsofrämjande ledarskap?: En kvantitativ studie om det transformativa ledarskapets relation till medarbetares motivation, hälsa och emotioner2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Hammarlund, Carina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Vägen tillbaka till arbete efter utmattningssyndrom: En kvalitativ studie om hur chefer arbetar för att underlätta återgång2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Hellberg, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Fredriksson, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Lärare; den utsatta yrkesgruppen: En undersökning om lärare, återhämtning och välmående2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 44.
  Henningsson, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Bedömning av arbetsförmågan, utifrån rehabiliteringskedjan, i pilotyrket2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 45.
  Henriksson, Ulrika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Eriksson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  En kvalitativ studie om krav, handlingsutrymme och stöd i skiftarbetande ambulanssjuksköterskors arbetsmiljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46.
  Holmberg Ulsröd, Christine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  En rederiverksamhets behov av ett hälsofrämjande personalredovisningsverktyg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Hykolli, Arta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Ensamarbete- en kvalitativ undersökning om hur handledare som arbetar med Stöd och Matchning upplever sin arbetssituation2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48.
  Härjebäck, Belinda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Lindh, Veronica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Arbetstidsförkortning – rätt väg att gå?: En kvalitativ studie om svenska kommuner som testat förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 49.
  Jakobsson, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Tångfelt, Gabriella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: En kvalitativ studie om arbetsgivares upplevelser angående arbetstagare med ADHD/autism2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 50.
  Jönsson, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Nylander, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Förskolepersonals upplevelser av skilda roller samt vilken inverkan dessa har på arbetsmiljön på arbetsplatsen - en kvalitativ studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
123 1 - 50 of 124
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf