miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 4 of 4
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Eklund, Linda
  et al.
  Schagatay, Filip
  Umeå Universitet.
  Sjöström, Rita
  Umeå Universitet.
  Söderström, Lars
  Östersunds Sjukhus.
  Hanstock, Helen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sandström, Thomas
  Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
  Stenfors, Nikolai
  Umeå Universitet.
  Symptoms of moderate exercise in subzero temeperatures: An experimental exposure study2018Conference paper (Other academic)
 • 2.
  Enström, Cecilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Eriksson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan ta till hjälp för att främja egenvården hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom: - en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) innebär svårigheter med andningsflödet genom luftvägarna. Sjukdomen utvecklas smygande och lungkapaciteten avtar gradvis. Sjuksköterskan bör se över patientens egenvårdsförmåga och därefter anpassa information/utbildning och stöd. Syfte: Att belysa omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan ta till hjälp för att främja egenvård hos patienter med KOL. Metod: 15 artiklar från PubMed och Cinahl analyserades med innehållsanalys och låg till grund för litteraturstudien. Även manuell sökning gjordes. Resultat: Två kategorier framträdde tydligt i resultatet; information/utbildning och stöd. Sjuksköterskans arbete med att informera/utbilda patienter samt att ge individuellt stöd kunde underlätta egenvårdsförmågan hos personer med KOL. Diskussion: För att uppnå egenvård fanns vissa centrala begrepp som sjuksköterskan kan följa; att få patienten delaktig, att situations-och individanpassa och att ha en helhetssyn. Konklusion: Mer kunskap och träning i att informera/utbilda samt att ge stöd till personer med KOL behövdes för att deras behov skulle tillgodoses.

 • 3.
  Eriksson, Linda
  et al.
  Umeå universitet, Medicin.
  Schagatay, Filip
  Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
  Sjöström, Rita
  Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Soderstrom, Lars
  Hanstock, Helen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sandström, Thomas
  Department of Medicine, Respiratory & allergy unit, Umeå university hospital, Umeå, Sweden.
  Stenfors, Nikolai
  Umeå universitet, Medicin.
  Symptoms of moderate exercise in subzero temperatures - An experimental exposure study2018In: European Respiratory Journal, ISSN 0903-1936, E-ISSN 1399-3003, Vol. 52Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Humans react to cold with various symptoms. Previous studies enquiring about symptoms during cold exposure have for the most part been population based studies using questionnaries and have focused on a narrow spectrum of symptoms. The purpose of this study was to study the effect of cold air and physical exercise on a wide range of symptoms in healthy individuals.

  A total of 31 healthy subjects were experimentally exposed to +10 °C and -10 °C in an environmental chamber for one hour, on two separate occasions. During each exposure, subjects performed an intermittent moderate-intensity running protocol between 62-78% of maximal oxygen consumption (VO2 max). At five timepoints, before, during and after the exposures, subjects were asked about 18 symptoms and their intensity. The Borg CR10 scale was used to rate the intensity from 0 to 11, where 0 meant "none" and 11 meant "maximal". The sum of all five Borg CR10-scores were added together to form a single score for each exposure. Paired Wilcoxon signed-rank test was used for analysis. Data are presented as medians.

  Symptoms of cough, eye irritation, physical discomfort, and cold extremities were present only at -10 °C. Compared to exercise in +10 °C, exercise in -10 °C induced significantly higher summed symptom scores for eye irritation 2.0 vs 0.5 (p=0.011), rhinitis 12.0 vs 8.0 (p=0.000), nasal irritation 3.5 vs 0.5 (p=0.001), cold face 7.0 vs 1.0 (p=0.000), physical discomfort 6.5 vs 0.0 (p=0.000), and cold extremities 10.0 vs 0.5 (p=0.000).

  In healthy subjects, moderate-intensity exercise in -10 °C can induce and enhance the intensity of a wide range of symptoms. Symptoms of the lower airways were infrequent and mild.

 • 4.
  Eriksson, Linda
  et al.
  Enheten för medicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.
  Schagatay, Filip
  Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.
  Sjöström, Rita
  Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet.
  Söderström, Lars
  Enheten för förskning, utveckling och utbildning, Östersunds sjukhus.
  Hanstock, Helen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sandström, Thomas
  Medicincentrum, Lung- och allergisektionen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
  Stenfors, Nikolai
  Enheten för medicine, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Univeristet.
  Symptom av måttlig träning i minusgrader: En experimentell exponeringsstudie2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Exponering för kyla leder till ökad sjuklighet och dödlighet i befolkningen. Tidigare studier av symptom i samband med köldexponering har mestadels varit befolkningsbaserade enkätstudier fokuserade på ett smalt symptomspektrum. Syftet meddenna studie var att undersöka effekten av kyla och fysisk aktivitet på ett brett spektrumav symptom hos friska individer.Material och metod: Trettioen friska försökspersoner exponerades i en köldkammare för +10 °C och -10 °C under en timme, vid två separata tillfällen. Under varje exponeringsprang försökspersonerna intermittent på 62-78% av maximal syreupptagningsförmåga. Vid fem tillfällen, före, under och efter exponeringarna, frågades försökspersonerna om 18 symptom och dessas intensitet. Borgs CR10 skala användes för att skatta intensitetenfrån 0 till 11, där 0 betydde ”inget alls” och 11 betydde ”maximalt”. Maximalt Borg-värdeför varje symptom under exponeringarna jämfördes med värdena innan exponeringarna. Summan av alla fem Borg CR10-värdena jämfördes mellan de två exponeringarna. PairedWilcoxon signed-rank test användes för analyser. Data presenteras som medianvärden.Resultat: En signifikant stegring av symptomen hosta, ögonirritation, fysiskt obehag ochkalla extremiteter förekom endast vid -10 °C. I jämförelse med fysisk aktivitet i +10 °C, gav fysisk aktivitet i -10 °C upphov till signifikant högre summerade värden för ögonirritation 2,0 jfr 0,5 (p=0,011), rinit 12,0 jfr 8,0 (p=0,000), irritation i näsan 3,5 jfr 0,5 (p=0,001), kyla i ansiktet 7,0 jfr 1,0 (p=0,000), fysiskt obehag 6,5 jfr 0,0 (p=0,000), och kalla extremiteter 10,0 jfr 0,5 (p=0,000).Slutsats: Hos friska individer kan fysisk aktivitet på måttlig intensitet i -10 °C ge upphovtill och öka intensiteten av ett brett spektrum av symptom. Symptom från de nedre luftvägarna var milda och inte frekventa vid de aktuella exponeringarna.

1 - 4 of 4
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf