miun.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 121
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdi, Jasmin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Melles, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  En kvalitativ studie om nätmobbning och psykisk ohälsa bland ungdomar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka respondenternas uppfattning av nätmobbning och dess påverkan på den psykiska hälsan och skolgång. Samt att undersöka vad skolorna har för förebyggande arbete kring nätmobbning. Urvalet i studien är gymnasieelever som går sitt sista år på gymnasiet samt kuratorer som arbetar på de utvalda skolorna. Studien består av en kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade intervjuer. Författarna har valt att intervjua sex respondenter utifrån ett snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Utifrån studiens empiri, tidigare forskning och teorier framgår det att respondenterna tror att nätmobbning kan ha en påverkan på ungdomars psykiska ohälsa och kan påverka deras skolgång negativt. Skolorna har ett likabehandlingsteam som ansvarar för den här typen av problematik och arbetar förebyggande i form av föreläsningar och individuella samtal.

 • 2.
  Abdulla, Ahmed Wahid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  En kvalitativ studie om hur socialarbetare upplever sin kulturella bakgrund samt synen på kulturkompetens i det sociala arbetet ensamkommande flyktingbarn och ungdomar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur personal som innehar socionomexamen yrkesutövare på HVB-hem där ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar är placerade, förhåller sig till ensamkommande flyktingbarns- och ungdomarnas kulturella bakgrund, samt personalens syn på kulturkompetensen i det utövande sociala arbetet. Denna studie är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer med personal på HVB-hem som arbetar med ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar. Det empiriska insamlade materialet har analyserats med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter, socialkonstruktivism och symbolisk interaktionism med fokus på huvud begreppet kulturkompetens. Studiens resultat visar att socialarbetaren upplever att såväl de ensamkommades som socialarbetarens kulturella bakgrund påverkar det sociala arbetet. I resultatet framkommer det även att det finns flera olika definitioner av kulturkompetens. Det har framkommit två olika synsätt på kulturkompetens under intervjuerna med respondenterna i resultatet, den ena är att kulturkompetens är ett förhållningssätt och den andra är att det är en kombination av tidigare kunskaper och förhållningssätt.

 • 3.
  Ahmed Nur, Leila
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Sorani, Lona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Grannskapets påverkan på gymnasieskolan: En kvalitativ studie om marginaliserade elevers uppleverser av gymnasieskolan och sina förväntningar inför framtida utbildningsmöjligheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study intends to review existing correlations between marginalized adolescents and lower school results. This study examines underlying conditions for the current residential segregation in Sweden by applying segregation as a theory adequate to a qualitative study. Residential segregation has generated negative effects on the Swedish school system as a result. Previous research regarding the subject points toward residential segregation as a prime cause for the performance gap within the Swedish school system. It also conditions the qualifications of young adolescents regarding their pursuit of future opportunities. The youth's perception of their school attendance is inspected through an analysis divided into three themes regarding their experiences in relation to their residential areas. This study argues that existing social exclusion processes caused by residential segregation, affect how they perceive their opportunities. A typical disjunct resource allocations on the basis of socioeconomic status characterizes the means that marginalized adolescents possess to pursue their ambitions.

 • 4.
  Ali, Farida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Maolod, Bezan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Den missgynnande arbetsmarknaden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Muslimska kvinnor är en minoritetsgrupp i Sverige som har svårt att både inträda och etablera sig på arbetsmarknaden. Det råder idag en tydlig etnisk och religiös diskriminering i samhället, och specifikt på arbetsmarknaden, vilket bidrar till sämre förutsättningar för gruppen. Till följd av de försämrade förutsättningarna har gruppen exkluderats ur en social och ekonomisk kontext, vilket har resulterat i utestängning från samhället och bidragit till en ökad stigmatisering samt, i förlängningen ett segregerat samhälle. Studiens syfte är att undersöka muslimska kvinnors förutsättningar på den aktuella arbetsmarknaden baserat på deras egna upplevelser och erfarenheter. Utgångspunkten har varit att utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt tolka och förstå deras personliga erfarenheter av den aktuella situation de befinner sig i, samt vilka strategier de har utvecklat för att kunna förändra sin situation. Studiens resultat grundas på sex semistrukturerade intervjuer där respondenterna har varit öppna beträffande att dela med sig av sina egna upplevelser och erfarenheter. Resultatet påvisade att samtliga respondenter har upplevt sig diskriminerade i relation till arbetsmarknaden utifrån faktorer som religion, etnicitet, kön samt tilltalsnamn. Vidare visade även resultatet att dessa sex respondenter var väl medvetna om den rådande diskriminering som förekommer inom olika samhällsarenor. Denna diskriminering har försämrat deras förutsättningar, speciellt i relation till gruppens religiösa ställningstagande, som samtidigt påverkas av olika intersektioner vilka ytterligare försvårar deras förutsättningar.

 • 5.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Lisspers, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Stockholm.
  Stress-Recovery Management: A Pilot Study Using a Single-Subject Experimental Design2019In: Behavior modification, ISSN 0145-4455, E-ISSN 1552-4167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work-related stress is considered one of the biggest health and safety challenges among the member states of the European Union. A critical factor is recovery between periods of stress. The primary purpose of this study was to investigate whether a brief behaviorally oriented stress-recovery management intervention delivered in an individual setting could reduce stress symptoms among individuals with high levels of perceived stress. A single-subject experimental design with multiple baselines across three individuals was used. The results indicate, with at least moderate experimental control, a temporal relation between the start of the intervention and beneficial changes from baseline in continuous self-recordings of stress symptoms. The changes were maintained at 1-year and 5-year follow-up assessments. Also, self-reporting inventories measuring perceived stress, worry, anxiety, depression, burnout, type A behavior, unwinding and recuperation from work stress, and insomnia showed overall changes in beneficial directions at post-assessment, as well as the two follow-up assessments. The results indicate that a behaviorally oriented stress-recovery management intervention delivered in an individual setting can reduce stress symptoms in individuals with high levels of perceived stress. However, for firm conclusions to be drawn, further research is needed. 

 • 6.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Lisspers, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholms Universitet.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Behavioral stress recovery management intervention for people with high levels of perceived stress: A randomized controlled trial2019In: International Journal of Stress Management, ISSN 1072-5245, E-ISSN 1573-3424Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Continuous and prolonged exposure to stressors or unsuccessfully dealing with such exposure has been suggested as precursors for burnout. Current research indicates that such stress problems could be conceptualized as deficiencies in recovery between periods of stress. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of a behaviorally oriented stress recovery management intervention for people experiencing high levels of stress. A total of 73 individuals with experiences of stress symptoms and high levels of perceived stress (≥ 25 on the Perceived Stress Scale) were randomly allocated to either a 10-week intervention group or a waiting-list control group. Participants were assessed at preintervention, postintervention, and 3-month follow-up. The Perceived Stress Scale, questions about tension, and the Shirom–Melamed Burnout Questionnaire were used as primary outcome measures, and the Hospital Anxiety and Depression Scale was used as a secondary outcome measure. Data were analyzed following the intention-to-treat principle. The analysis demonstrated statistically significant improvements for all measures at posttreatment and at follow-up. The between-groups effect sizes were high at posttreatment and moderate–to-high at follow-up. Intervention focused on stress recovery behavior seems to be an effective way of reducing perceived stress, tension, burnout symptoms, anxiety, and depression in people with stress symptoms and high levels of perceived stress in everyday life. The tested intervention warrants further research. Other stress recovery behavior interventions need to be tested to draw conclusions on the efficacy of stress recovery behavior interventions in general regarding stress and burnout.

 • 7.
  Asad Mohamed, Mulki Malika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  De debatterar om oss - inte med oss: En kvalitativ studie om en grupp ungdomars upplevelse av stigmatisering och diskriminering på grund av bostadsområde och etnisk bakgrund2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks sju ungdomars upplevelse av att bo i ett stigmatiserat bostadsområde, samt om de upplever diskrimineringen på grund av det område de bor i och/eller på grund av sin etniska bakgrund. Studiens bakgrund är förändrade samhällsförhållanden med allt större stigmatisering av unga som växer upp i segregerade områden. Ämnesvalet synliggör ungdomarnas egna upplevelser. I resultatet redovisas utifrån konkreta exempel de negativa konsekvenser ungdomarna har erfarenhet av. Ungdomarna upplever att de särbehandlas både utifrån etnisk bakgrund och bostadsområde. De lyfter fram särskilda svårigheter bland annat i arbetssökande och bostadssökande. Ungdomarna upplever exkludering och har en dyster syn på att kunna förändra sina livssituationer i framtiden. Resultatet bekräftas av tidigare forskning och teorier om stigmatisering och strukturell diskriminering. I slutsatsen lyfts behovet av antirasistiskt socialt arbete fram, för att på individuell och strukturell nivå förebygga stigmatisering och diskriminering på grund av etnisk bakgrund och bostadsområde.

 • 8.
  Axelborn, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Lindman, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Psykisk ohälsa: - en kvalitativ studie om ungdomars erfarenheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka ungdomars psykiska ohälsa utifrån deras egna livsberättelser. Vi har belyst normers påverkan och omgivningens betydelse i utvecklingen av psykisk ohälsa bland ungdomar. Vi har även uppmärksamma normers inverkan på ungdomars identitetsskapande, samt ungas erfarenheter av hjälpinsatser. Vi har utfört en kvalitativ studie och använt oss av texter från hemsidan www.vagaprata.nu. I studien har vi använt oss av innehållsanalys för att granska texterna. Vi har skapat kategorier och koder för att kunna besvara syftet. Resultatet visar att omgivningen spelar en viktig roll i ungas psykiska och fysiska utveckling. Personer i den unges nätverkssystem, speciellt familjen och socialarbetare, måste uppmärksamma och inte avdramatisera tecken på psykisk ohälsa.

 • 9.
  Barraza Hällström, Tiina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Vi blir ju som någon slags anhörig nästan, eller som en vän.”: En kvalitativ studie om varför människor väljer att engagera sig i frivilligorganisationer med fokus på socialt arbete och vilken påverkan de upplever att deras frivilligarbete har för dem själva och för samhället.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har haft syftet att undersöka varför människor vill engagera sig i frivilligorganisationer och vilken påverkan de upplever att deras frivilligengagemang har på såväl ett individuellt plan som i ett större samhälleligt perspektiv. Studien har varit kvalitativ och semi-strukturerade intervjuer har använts som metod. De teoretiska perspektiv som studien grundats i har varit socialt kapital samt begreppen civilsamhälle och tillit. I studien har fyra respondenter från två olika frivilligorganisationer intervjuats. Studien visar att altruistiska skäl såsom att vilja hjälpa andra men också egennyttiga skäl som att engagera sig för att må bra eller få ett socialt sammanhang, som motiv till engagemang. Gällande påverkan av frivilligarbetet framkom att respondenterna såg engagemanget som ett sätt att förändra samhället i stort men också att förändra för en enskild person. Utifrån bland annat sociala sammanhang, som respondenterna upplevde att engagemang gav, kan man se en koppling mellan socialt kapital och frivilligengagemang.

 • 10.
  Basman Shanaa, Larsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Nilsson, Louisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Myten om den lyckliga horan: En kvalitativ studie om människohandel för sexuella ändamål av kvinnor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur människohandel för sexuella ändamål av kvinnor förstås av yrkesverksamma som professionellt arbetar med utsatta kvinnor och frågor som berör människohandel. Studien genomfördes med sex stycken semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma som på något sätt arbetar med människohandel eller utsatta kvinnor. Respondenterna är verksamma i olika delar av landet och från olika verksamheter. Empirin tolkas utifrån den postkoloniala feministiska teorin. Resultatet i denna studie visar att yrkesverksamma i Sverige är överens om vad begreppet människohandel betyder men att förståelsen av fenomenet är ojämn. Resultatet visar också att det inte finns en fördjupad förståelse kring de bakomliggande orsakerna för människohandel för sexuella ändamål. Dock nämner respondenterna att de tror efterfrågan är en stor del av orsakerna bakom fenomenet. Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen utifrån resultatet att det behövs mer forskning kring efterfrågan och hur det samspelar med globaliseringen, men även att se över de strukturer som lever kvar i dagens samhällen efter koloniseringen.

 • 11.
  Baylis, Rebecca
  et al.
  Uppsala University Hospital, Uppsala.
  Thomtén, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Haines, Helen
  University of Melbourne, Victoria, Australia.
  Rubertsson, Christine
  Uppsala University Hospital, Uppsala; Lund University, Lund.
  Women's experiences of internet-delivered Cognitive Behaviour Therapy (iCBT) for Fear of Birth2019In: Women and Birth, ISSN 1871-5192, E-ISSN 1878-1799Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Fear of Birth is common in pregnant women and associated with negative physical and mental health. There is a clear comorbidity with anxiety and depression. Internet-delivered Cognitive Behaviour Therapy has been suggested as a treatment option for Fear of Birth and a randomized controlled trial comparing internet-delivered Cognitive Behaviour Therapy with midwifery led counselling as standard care has been conducted. Objective: The aim of this study was to describe women's experiences of guided internet-delivered Cognitive Behaviour Therapy for Fear of Birth and to describe the content of their fear. Methods: The present study is a qualitative, follow-up interview study following the randomized controlled trial, the U-CARE Pregnancy Trial. In total 19 women allocated to internet-delivered Cognitive Behaviour Therapy for Fear of Birth were interviewed by telephone. A semi-structured interview guide was used and the transcripts were analyzed with thematic analysis. Results: The women's descriptions of Fear of Birth differed, however their fear was most often associated with fear of losing control, fear for the baby's life or health or own life threatening events. The experiences of internet-delivered Cognitive Behaviour Therapy for Fear of Birth varied, some women were positive to its flexibility although most women preferred a face-to face meeting. The treatment did not pin-point their fears, it was challenging to maintain motivation and to work with the treatment in solitude. Conclusions: Women's descriptions of Fear of Birth varied. Most women undergoing internet-delivered Cognitive Behaviour Therapy would have preferred a face-to-face meeting which they imagined would have soothed their fear. Internet-delivered Cognitive Behaviour Therapy for Fear of Birth may be an alternative for some women. 

 • 12.
  Beyti, Niloufar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Arbetsrelaterad stress inom ekonomiskt bistånd: - en kvalitativ studie om arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ta reda på hur- och i vilken utsträckning socialsekreterares upplever arbetsrelaterad stress som ett resultat av den höga arbetsbelastningen inom socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd. I det här arbetet har totalt har sex socialarbetare intervjuats. Två teoretiska perspektiv som är relevanta för ämnet har presenteras och använt för att analysera, förstå och tolka intervjumaterialet. Studiens resultat visar att socialsekreterare upplever stress på sina arbeten, vilket påverkar deras sätt att arbeta. Med hjälp av krav-kontroll-stödmodellen och förklaringar om hur arbetet inom byråkratiska organisationer kan se ut, kan vi förstå varför socialsekreterare befinner sig i stressande arbetssituationer.

 • 13.
  Björch, Beatrice
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Hopstadius, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Söderberg, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  “Det finns så mycket okunskap om oss samer och okunskapen är ju vår absolut värsta fiende.”: En kvalitativ studie om kvinnliga samers upplevelser om sin livssituation utifrån ett postkolonialt och indigenous feminism perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Omgivningens fördomar påverkar samer negativt då de utsätts för diskriminering, misstrogenhet och förtryck. Att vara kvinnlig same i dagens samhälle är en komplexitet som kan vara svår för majoritetssamhället att förstå. Denna studie syftar till att analysera hur kvinnliga samer i Sverige beskriver och förstår sin livssituation och dess orsaker, samt vilka strategier de använder sig av för att hantera och förändra detta. Resultatet har baserats på tidigare forskning samt nio semistrukturerade intervjuer som analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Postkolonial samt indigenous feminism teori har legat till grund för att tolka samt analysera studiens resultat. Av resultatet framgår att kvinnliga samer påverkas av förtryckande strukturer som har starka kopplingar till kolonialismen. Trots svårigheter och upplevelser av en ständig kamp vill kvinnorna att sitt kulturella arv ska leva vidare och ser ljust på framtiden.

 • 14.
  Blomé, Helen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Professionella ambitioner i socialt arbete: Om nyexaminerade socionomers val av yrkeskarriärer2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka professionella ambitioner och organisatoriska faktorer som blir avgörande för nyexaminerade socionomstudenters yrkesval. Studien besvarar bland annat vilka verksamhetsområden och arbetsuppgifter socionomstuderandena önskar i sin första anställning samt i sin framtida karriär (inom tio år) samt vilka anställnings- och arbetsvillkor som är betydelsefulla för dem när de söker arbete. Studien är en totalundersökning och har genomförts genom en enkät riktad till samtliga socionomstudenter som utexaminerades vårterminen 2018 från socionomutbildningar vid nio svenska lärosäten.

  Studien visar att det verksamhetsområde som lockar flest socionomer, både i deras första anställning och i den framtida karriären är barn- och ungdomsvård. Resultaten indikerar, i likhet med tidigare studier, att verksamhetsområden som försörjningsstöd och missbrukarvård är de områden där genomströmningen riskerar att bli som störst, det vill säga studenterna är positiva till att inleda sin karriär där men de ser det inte som ett arbete i framtiden. Nära sammankopplat till detta är myndighetsutövning som en stor andel av de svarande kan tänka sig att arbeta med direkt efter avslutad utbildning, men inte när de ser till den framtida karriären. Studiens resultat ger vid handen att de organisatoriska villkor, tillsammans med de anställnings- och arbetsvillkor, som föreligger för våra välfärdsyrken är i behov av förändring. De socionomer som utexamineras idag förväntar sig introduktion, bra lönevillkor, stöd och ett nära ledarskap med en tillgänglig chef. De vill ha arbetsvillkor som möjliggör för dem att arbeta utifrån sina yrkesetiska principer samt konventioner och teorier som utgår från människors lika värde och social rättvisa. Jag bedömer att de organisatoriska villkor och förutsättningar, skapade inom ramen för New Public Management (NPM), försvårar socionomernas möjligheter till detta. På sikt riskerar det sociala arbetet en negativ utveckling i det fall socionomerna inte får möjlighet, och vågar, driva förändring och arbeta för ett jämlikt samhälle.

 • 15.
  Brink, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Relationerna mellan samer och Svenska kyrkan: En kvalitativ studie med två öppna intervjuer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En diskriminerande praktik uppstår om/när Svenska kyrkans diakonala sociala arbete inte utförs med det kulturella mångfaldsperspektivet i fokus. Det är/blir också ett problem om verksamheten utformas utan att samerna är delaktiga i frågor som rör urfolk. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka samers erfarenhet inom det sociala arbetets praktik inom Svenska kyrkan. Detta undersöktes med två öppna intervjuer som analyserades och tolkades med ett hermeneutiskt perspektiv utifrån förförståelsen hos författaren. Teorier i denna studie är kulturell mångfald samt diskrimineringsteori. Den forskning som finns visar att Svenska kyrkan har påbörjat ett arbete för att förstå samernas verklighet. De intervjuade i denna studie anser att, om relationerna mellan samerna och Svenska kyrkan ska förbättras, så måste det samiska folket komma till tals, bli lyssnade på, samt ha ett långsiktigt samarbete med Svenska kyrkan och dess verksamhet.

 • 16.
  Broström, Andréa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Sjöberg, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Att skada sig själv för att överleva: En kvalitativ studie om självskadebeteenden ur de professionellas syn2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie vill vi, med hjälp av professionella inom Barn- och ungdomspsykiatrin, söka en fördjupad förståelse kring självskadebeteenden bland ungdomar, hur samhälleliga kontexter och sociala sammanhang kan påverka ungas psykiska hälsa samt vad som krävs av alla inblandade för att behandlingen ska nå en framgång. Studien innehar en kvalitativ forskningsdesign där semi-strukturerade intervjuer genomfördes. Vi avgränsade vårt urval till ett team på barn- och ungdomspsykiatrin med bred erfarenhet inom det sociala arbetet och självskadebeteenden. I vår kvalitativa innehållsanalys har rollteori samt socialkonstruktionism varit våra teoretiska utgångspunkter. Resultatet av studien visade att självskadebeteenden är ett komplext problem, och att dess funktioner kan vara många. Både samhälleliga kontexter och sociala sammanhang kan vara stora bidragande orsaker till ungas psykiska mående idag. I studien belyses och framkommer det hur viktig familjen är i behandlingen mot detta, samt hur familjefunktionen påverkas.

 • 17.
  Brune, Tilda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Sandberg, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Håller vi ett helt yrkesliv?”: Nyexaminerade socionomers möte med yrkeslivet inom socialtjänsten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka nyexaminerade socionomers villkor och förutsättningar vid inträdet i yrkeslivet inom socialtjänsten, som visat sig vara en av de vanligaste verksamheter som nyexaminerade socionomer väljer att påbörja sin yrkeskarriär i. Arbetssituationen inom socialtjänsten präglas av flertalet utmaningar, således kan det försvåra nyexaminerade socionomers etablering i yrkeslivet. Studien baseras på sex semistrukturerade intervjuer med nyexaminerade socionomer, verksamma inom socialtjänsten. Det utvunna resultatet har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys och den teoretiska modellen för krav, kontroll och stöd samt förankrats med tidigare forskning inom ämnesområdet. Av studiens resultat framgår att samtliga respondenter upplever höga krav och ett delvis begränsat handlingsutrymme i sitt arbete inom socialtjänsten som för många har lett till negativ stress. Nyexaminerade socionomer menar dock att ett betydelsefullt organisatoriskt och känslomässigt stöd utgör en avgörande aspekt för hantering av arbetssituationen, välbefinnandet samt upplevelsen av en positiv etableringen i yrkeslivet.

 • 18.
  Börjesson, Katrin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Fyhr, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  HIV - en stämpel för livet: En kvalitativ studie om professionellas arbete för att motverka stigmatiseringen av kvinnor som har HIV/AIDS i Sydafrika2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Human Immunodeficiency Virus (HIV) försvagar mänskliga kroppens immunförsvar, om inte HIV upptäcks och behandlas kan det orsaka Acquired Immunodeficiency Virus (AIDS). Sydafrika har den största HIV-epidemin i världen och många kvinnor som har HIV är en stigmatiserad icke-priviligierad grupp. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka och få en fördjupad kunskap om professionellas syn och arbete angående stigmatiseringen av kvinnor som har HIV/AIDS i ett marginaliserat område i Sydafrika. Studiens metodval baseras på sju semistrukturerade intervjuer, som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv såsom kritiskteori, empowerment och intersektionalitet har legat till grund för tolkning och analys av det insamlade empiriska materialet. Resultatet visar att kvinnor inom ett av Sydafrikas marginaliserade områden upplever stigmatisering av samhället. Genom samhället och individers stöd har det däremot skett en förändring kring stigmatiseringen och kvinnors livskvalité har förbättrats. Kunskap och information behöver nås ut till befolkningen för att minska stigmatisering.

 • 19.
  Capogrosso, Denise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Jacobsson, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar: Ur olika perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler individer med intellektuella funktionsnedsättningar väljer att bli föräldrar, hur de tillgodogör sig sin föräldraroll varierar från förälder till förälder. Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur forskningslitteraturen beskriver föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning i termer av föräldraförmåga, stöd och risker för barnet. Studien granskar forskningslitteraturen utifrån tre frågeställningar. Metod: Den metod som användes i studien var en litteraturöversikt, 32 primärstudier granskades. Studiens resultat granskades ur en anknytningsteoretisk aspekt samt ett empowerment perspektiv med en socialkonstruktionistisk vetenskaplig positionering. Resultat: Studiens resultat visade att föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar har en bristande föräldraförmåga. Det leder till att deras barn i större utsträckning utsättas för olika risker som kan påverka deras hälsa och utveckling. Vidare visade resultatet att stöd för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar i dagsläget är bristfälligt och ineffektivt på lång sikt. Däremot visade resultatet att föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar är öppen för att ta emot stödsamt tillgodogöra sig stödet.

 • 20.
  Carlsson, Johannes
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Staffansdotter, Fanny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Återfall i narkotikabrott: En kvalitativ studie med fokus på frivårdsinspektörers medvetenhet och handlingsutrymme i förhållande till män som återfaller i narkotikabrott.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andelen dömda för narkotikabrott har ökat i Sverige sedan en straffskärpning 1993 (Brottsförebyggande rådet, 2000). Återfallsfrekvensen är hög bland män vad gäller denna typ av brottslighet (Brottsförebyggande rådet, 2018b). Genom semistrukturerade intervjuer har möjlighet givits att ta del av frivårdsinspektörers medvetenhet och erfarenhet av det vardagliga arbetet med män som återfaller i narkotikabrott. Med en kvalitativ ansats med intentionen att förstå, har ökad kunskap växt fram angående risk- och skyddsfaktorer i relation till män som återfaller i narkotikabrott och hur frivårdsinspektörers handlingsutrymme har en påverkan på klientarbetet. Resultat har visat hur samverkan mellan olika samhälleliga instanser är betydelsefullt i arbete med att reducera återfall i narkotikabrott. Studiens resultat visar även hur ett avståndstagande från ett kriminellt förflutet många gånger innebär ett liv i det ensamma för individer med ett svagt socialt kapital.

 • 21.
  Cederlund, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Löfkvist, Natalie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Barnperspektivet har beaktats”: En kvalitativ studie om barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur en kommun i södra Sverige tillämpar barnperspektivet i arbetet på en enhet för ekonomiskt bistånd. I studien har det genomförts kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem biståndshandläggare. Resultatet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Handlingsutrymme, barnperspektivet, nationella riktlinjer och tidigare forskning har legat till grund för tolkningen av det insamlade materialet. Studiens resultat visar att handläggarna tillämpar barnperspektivet utifrån ett vuxenperspektiv och att barnen inte är delaktiga i handläggningen. Det finns inte några lokala riktlinjer för hur barnperspektivet ska tillämpas i den undersökta kommunen och de nationella riktlinjerna är allmänna och lämnar stort utrymme för tolkning. Trots avsaknaden av lokala riktlinjer har enheten utformat egna rutiner som stärker barnperspektivet i arbetet. Resultatet visar att handläggarna utgår ifrån vad som är barnets bästa och de upplevs vara generösa mot barnfamiljer i den mån lagstiftningen tillåter.

 • 22.
  Champoux-Larsson, Marie-France
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Dylman, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  A prosodic bias, not an advantage, in bilinguals' interpretation of emotional prosody2019In: Bilingualism: Language and Cognition, ISSN 1366-7289, E-ISSN 1469-1841, Vol. 22, no 2, p. 416-424Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A bilingual advantage has been found in prosody understanding in pre-school children. To understand this advantage better, we asked 73 children (6-8 years) to identify the emotional valence of spoken words, based on either semantics or emotional prosody (which were either consistent or discrepant with each other). Bilingual experience ranged from no to equal exposure to and use of two languages. Both age and bilingual experience predicted accurate identification of prosody, particularly for trials where the semantics were discrepant with the targeted prosody. Bilingual experience, but not age, predicted a prosodic bias, meaning that participants had more difficulty ignoring the irrelevant discrepant prosody when the task was to identify the semantics of the word. The decline of a semantic bias was predicted by age and bilingual experience together. Our results suggest that previous findings on the bilingual advantage in prosody processing may in fact be driven by a prosodic bias.

 • 23.
  Champoux-Larsson, Marie-France
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Dylman, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work. Stockholms Universitet.
  Bilinguals’ use of semantic and prosodic cues for emotion inference in speech2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Recently, a study by Champoux-Larsson and Dylman (2018) showed that the bilingual advantage previously found in the use of emotional prosodic cues in children to infer a speaker’s emotional state (e.g., Yow & Markman, 2011) was driven by a bias towards prosody. Namely, the higher level of bilingualism the participants in ChampouxLarsson and Dylman (2018) had, the more they had difficulty ignoring prosodic emotional cues in spoken words even when they were asked to focus on the semantics of the words. While Misono et al. (1997) found that monolingual adults rely on both semantic and prosodic cues to determine emotion in speech equally, it is not known yet whether this also is true for bilingual adults. In other words, it is unclear whether the prosodic bias found in bilingual children withstands even in adulthood for bilinguals. Thus, we present a study where adults with varying levels of bilingualism were asked to determine the emotional valence of utterances based on the participant’s general impression (i.e., without specifying which cue to use), based on the utterance’s emotional prosody or based on its semantic content. The spoken words’ semantics was positive, negative or neutral and the words were uttered with either a congruent emotional prosody or with an incongruent emotional prosody. Data is currently being prepared for analysis and results will be available within the coming weeks.

 • 24.
  Champoux-Larsson, Marie-France
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Dylman, Alexandra
  Stockholms Universitet.
  Different measurements of bilingualism and their effect on performance on a Simon task.2019Conference paper (Refereed)
 • 25.
  Champoux-Larsson, Marie-France
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Dylman, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Örnkloo, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Esteves, Francisco
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Identification of facial expressions of emotion by 4-year-old children from different linguistic environments2019In: International Journal of Bilingualism, ISSN 1367-0069, E-ISSN 1756-6878, Vol. 23, no 5, p. 1208-1219Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The current study investigated the identification of facial expressions of emotion, a socio-emotional task that has not previously been examined in children from different linguistic environments. Eighty-four 4-year-olds growing up in one of three linguistic environments (monolingual, dominant bilingual, balanced bilingual) performed a task where they identified facial expressions (happiness, anger, sadness, fear). Accuracy was analysed with a mixed-design analysis of variance using group (monolinguals, dominant bilinguals and balanced bilinguals) and emotion (happy, angry, sad and scared) as between- and within-group variables, respectively. Our results showed a main effect of emotion, but there was no main effect of group. This suggests that 4-year-olds’ linguistic environment does not affect performance on an identification of facial expressions task. This study was the first to investigate the identification of facial expressions of emotion in children coming from different linguistic environments. As the socio-emotional development of bilinguals is not yet well understood, especially regarding the visual perception of emotions, this study is amongst the first to contribute to this area of research. Our results are therefore of significance as a building block for additional studies that should explore the visual perception of emotions in other types of tasks and populations.

 • 26.
  Coban, Barbara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Nilsson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Varför ljuger socialsekreteraren…?”: En internetbaserad kvalitativ studie om tillit och förtroende till Socialtjänsten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har växt explosionsartat. Facebook är en av de största plattformarna och år 2015 hade cirka 70 procent av Sveriges invånare ett konto på denna sida. På Facebook möts människor och delar med sig av tankar, åsikter, bilder och filmer. Det som sprids på sociala medier har visat sig ha stor inverkan på människors åsikter. Socialtjänsten är ett ämne som diskuteras på Facebook och inlägg om olika insatser och beslut gillas, delas och kommenteras flitigt. Tidigare forskning pekar på att det inom det sociala arbetet är relationen mellan klient och socialarbetare som är det centrala. Syftet med denna studie var därför att ta reda på hur socialtjänsten beskrivs på sociala medier och hur de diskussioner som förs på Facebook påverkar det sociala arbetet i praktiken. För att förstå detta användes texter som fanns på Facebook gällande socialtjänsten. Resultatet visar att socialtjänsten diskuteras i nästan uteslutande ofördelaktiga termer vilket kan skapa negativa attityder gentemot socialarbetare.

 • 27.
  Coelho, Rita
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ROLE OF EMOTION IN THE RECALL OF UNKNOWN FACES - Role of emotion in the recall2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Costa, Diogo
  et al.
  University of Porto, Porto, Portugal.
  Hatzidimitriadou, Eleni
  Canterbury Christ Church University, Canterbury, Kent, UK.
  Ioannidi-Kapolo, Elli
  National School of Public Health Athens, Athens, Greece.
  Lindert, Jutta
  Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg, Ludwigsburg, Germany; University of Applied Sciences Emden, Emden, Germany; WRSC, Brandeis University, Waltham, MA, USA.
  Soares, Joaquim
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Toth, Olga
  Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary.
  Barros, Henrique
  University of Porto and University of Porto Medical School, Porto, Portugal.
  The impact of intimate partner violence on forgone healthcare: a population-based, multicentre European study2019In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 29, no 2, p. 359-364Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  To examine the relationship between forgone healthcare and involvement in intimate partner violence (IPV) as victims, perpetrators or both.

  METHODS:

  This cross-sectional multicentre study assessed community non-institutionalized residents (n = 3496, aged 18-64) randomly selected from six European cities: Athens, Budapest, London, Östersund, Porto, Stuttgart. A common questionnaire was used, including self-reports of IPV and forgone healthcare ('Have you been in need of a certain care service in the past year, but did not seek any help?'). Odds ratios (ORs), 95% confidence intervals (CIs) were computed fitting logistic regression models adjusted for city, chronic disease, self-assessed health status and financial strain.

  RESULTS:

  Participants experiencing past year IPV (vs. no violence) reported more often to forgone healthcare (n = 3279, 18.6% vs. 15.3%, P = 0.016). IPV experienced as both a victim and perpetrator was associated with forgone healthcare (adjusted OR, 95%CI: 1.32, 1.02-1.70).

  CONCLUSION:

  IPV was associated with forgone healthcare, particularly for those experiencing violence as both victims and perpetrators. Results suggest that preventing IPV among adults may improve timely healthcare uptake.

 • 29.
  Dahlqvist, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Friberg, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Deprimerade barn och ungdomar: En fördjupad litteraturstudie om socionomens perspektiv i behandling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har eskalerat markant på senare tid. Främst ses den negativa trenden i ökningen av depression och ångestsyndrom. Det har utvecklats till en samhällsproblematik som inte visar några tecken på avmattning. Syftet med uppsatsen har därför varit att undersöka hur barn och ungdomar som upplever den problematiken kan stöttas, främst ur ett socionomperspektiv. Metodvalet för arbetet har varit en fördjupad litteraturstudie eftersom det ansågs vara det som passade bäst för studiens syfte. Materialet, i form av artiklar, sammanställdes till de teman som ses som nyckelord för arbetet. Konklusionen av studien är att det är svårt att upptäcka depression hos barn och ungdomar, men samhället har blivit bättre på att uppmärksamma problematiken. Behandlingarna som finns tillgängliga för de som drabbas är många och kan vara svåra att överblicka. De råder även oenighet i vad som anses verksamt, vilket blir en utmaning för de som möter individerna.

 • 30.
  Danielsson, Ulrika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Zakrisson, Ingrid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Arbetstidsförkortning sex timmars arbetsdag - en väg till både hälsa och effektivitet?: Resultatrapport2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Österundshems projekt med arbetstidsförkortning har följts upp under ett och ett halvt år. Denna slutrapport baseras på en enkätundersökning som genomförts tre gånger under projektets gång samt analys av företagets frånvarostatistik.

  Sammantaget ser man att välbefinnande och sömnkvalitet blivit bättre under projektet med arbetstidsförkortning, och upplevelse av kompetens har ökat. Hälsoeffekterna är störts bland kvinnor. Sjukfrånvaron minskade under det första halvåret, men ökade sedan under slutet av 2018, till samma nivå som innan projektet startade, en förändring som sannolikt främst har att göra med de turbulenta händelser i företaget som kulminerade under hösten 2018. Det som främst lyfts fram som positivt med projektet är möjligheten att själv styra sitt arbete, dvs det förtroende som givits medarbetarna att själva bedöma när arbetet är klart för dagen. Man kan också se att sjukfrånvarostatistiken följer de positiva och negativa perioderna i företagets utveckling under projekttiden. Detta visar på att arbetssituationen inte endast påverkas av faktorer i själva arbetet, utan också vad som sker på organisations- och ledningsnivå.

 • 31.
  Danziger, Caroline
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Litzén, Freja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Är du tjock så mår du inte bra men är du smal så mår du bra”: En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på unga kvinnors kroppsideal och självförtroende2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har på senaste fått ett uppsving i dagens samhälle. Det är allt fler individer som använder sig av sociala medier och det har visat sig vara unga kvinnor som är mest aktiva på nätet. Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse om unga kvinnor kan uppleva att deras självförtroende och syn på kroppsideal påverkas av sociala medier. Studien byggde på en kvalitativ ansats och empirin har samlats in genom fokusgrupper. Det var tre grupper som bestod av unga kvinnor i åldrarna 20-25 år, som var aktiva på sociala medier minst två timmar om dagen. Det var även ett krav att de skulle studera på universitetsnivå. Vi har fått fram resultatet genom att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys med fyra passande teman. Av resultatet framgick det att unga kvinnors självförtroende och självkänsla blir påverkade, men inte lika mycket i äldre ålder som när de var yngre. Det framkom även att man jämfört sig med andra individer på sociala medier och påverkats av samhällets kroppsideal.

 • 32.
  de Beau, Moa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Johansson, Linn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Kvinnor är jämstarka och kan därför inte skada varandra”: En kvalitativ studie om arbetet med våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det existerar flertalet föreställningar kopplat till homo- och bisexuella kvinnor och våld som menar att icke heterosexuella kvinnor inte utsätts för partnervåld eller att våldet inte skulle vara lika allvarligt som mäns våld mot kvinnor. Bristen på forskning inom ämnet skapar ett kunskapsglapp inom professionen som kan bidra med sämre förutsättningar att ge adekvat stöd till de hjälpsökande. Studien fokuserar på arbetet med våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer, definierat från professionellas perspektiv. Syftet är att beskriva hur hjälpinsatser för homo- och bisexuella våldsutsatta kvinnor utformas samt hur normativa föreställning kring partnervåld och relationer påverkar detta. Ämnet utforskas genom semi-strukturerade intervjuer med praktiker inom området och materialet analyseras genom kvalitativ innehållsanalys med stöd av queerteori. Av resultatet framgår att det finns en bristande medvetenhet hos praktikerna och att ett behov av konstant självreflektion i arbetet är nödvändigt i kombination med ökad kunskap i form av fortsatt forskning och utveckling av arbetet inom de verksamheter som möter våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer.

 • 33.
  Dias, Nicole Geovana
  et al.
  EpiUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, Portugal; Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brazil.
  Costa, Diogo
  EpiUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, Portugal.
  Soares, Joaquim
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. EpiUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, Portugal.
  Hatzidimitriadou, Eleni
  Faculty of Health and Social Care Sciences, Kingston University and St George’s, University of London, London, UK.
  Ioannidi-Kapolou, Elisabeth
  Department of Sociology, National School of Public Health Athens, Athens, Greece.
  Lindert, Jutta
  University of Applied Sciences Emden, Emden, Germany Women’s Studies Research Center, Brandeis University, Waltham, MA, USA.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Toth, Olga
  Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary.
  Barros, Henrique
  EpiUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, Portugal Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Porto, Portugal.
  Fraga, Silvia
  EpiUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, Portugal.
  Social support and the intimate partner violence victimization among adults from six European countries2019In: Family Practice, ISSN 0263-2136, E-ISSN 1460-2229, Vol. 36, no 2, p. 117-124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Social support may buffer the negative effects of violence on physical and mental health. Family medicine providers play an essential role in identifying the available social support and intervening in intimate partner violence (IPV).

  Objective

  This study aimed at assessing the association between social support and the IPV victimization among adults from six European countries.

  Methods

  This is a cross-sectional multi-centre study that included individuals from Athens (Greece), Budapest (Hungary), London (UK), Östersund (Sweden), Porto (Portugal) and Stuttgart (Germany). Data collection was carried out between September 2010 and May 2011. The sample consisted of 3496 adults aged 18–64 years randomly selected from the general population in each city. The revised Conflict Tactics Scales was used to assess IPV victimization. Social support was assessed with the Multidimensional Scale of Perceived Social Support.

  Results

  Participants reporting physical assault victimization experienced lower social support (mean ± SD) than their counterparts, 66.1 ± 13.96 versus 71.7 ± 12.90, P< 0.001, for women; and 67.1 ± 13.69 versus 69.5 ± 13.52, P = 0.002 for men. Similar results were found regarding sexual coercion victimization, 69.1 ± 14.03 versus 71.3 ± 12.97, P = 0.005 for women and 68.0 ± 13.29 versus 69.3 ± 13.62, P= 0.021 for men. This study revealed lower levels of social support among participants reporting lifetime and past year victimization, independent of demographic, social and health-related factors.

  Conclusion

  Results showed a statistically significant association between low social support and IPV victimization. Although the specific mechanisms linking social support with experiences of violence need further investigation, it seems that both informal and formal networks may be associated with lower levels of abusive situations.

 • 34.
  Dylman, Alexandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Bjärtå, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  When your heart is in your mouth: the effect of second language use on negative emotions2019In: Cognition & Emotion, ISSN 0269-9931, E-ISSN 1464-0600, Vol. 33, no 6, p. 1284-1290Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on bilingualism and emotions has shown stronger emotional responses in the native language (L1) compared to a foreign language. We investigated the potential of purposeful second language (L2) use as a means of decreasing the experience of psychological distress. Native Swedish speakers read and answered questions about negative and neutral texts in their L1 (Swedish) and their L2 (English) and were asked to rate their level of distress before or after the questions. The texts and associated questions were either written in the same (within-language), or different languages (cross-language). We found that within-language trials when the text was written in participants’ native language (Swedish–Swedish) resulted in an increase of distress, whilst cross-language trials (Swedish–English) resulted in a decrease of distress. This implies that purposeful second language use can diminish levels of distress experienced following a negative event encoded in one's first language.

 • 35.
  Dylman, Alexandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Champoux-Larsson, Marie-France
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  No foreign language effect in decision making for culturally influential second languages2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We report two experiments investigating the foreign language effect (FLe) for culturally influential languages. Across two experimental paradigms, we found no FLe for Swedish participants when using their second language English. This highlights the limitations of the FLe and suggests that it may not be as robust as previously thought.

 • 36.
  Edbjörk, Nina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Att vara äldre på särskilt boende - en meningsfull tillvaro?: En kvalitativ studie om hur äldre upplever att fysiska, psykiska och sociala behovblir tillfredsställda som boende i särskild boendeform2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Äldreomsorgen har länge varit reglerad av marknadsstyrning och ekonomiska vinster där effektivitet utgör en kärna. En följd av detta beskrivs bland annat vara nedskärningar och minskade resurser. Detta trots att befolkningsgruppen äldre blir allt större. Hur detta påverkar individer beroende av denna välfärd anses därför angeläget att beforska. Syftet med denna studie var att få en djupare kunskap och förståelse om hur äldre upplever att viktiga behov för ett gott åldrande blir tillfredsställda i särskild boendeform, samt vad dessa behov har för betydelse för välmående. Resultatet baserar sig på fyra semistrukturerade intervjuer som genom kvalitativ innehållsanalys bearbetats. Genomgående i studien har tidigare forskning av området samt teoretiska perspektiv så som aktivitetsteori, disengagemangsteori och socialgerontologi präglat tolkningen av resultatet. Av resultatet framgår att äldre boende på särskilt boende överlag är nöjda och att upplevelsen av tillfredsställelse gällande viktiga behov är relativt god. De sociala behoven har i studien beskrivits som det mest essentiella.

 • 37.
  Eriksson, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  En genväg till lycka eller misär?: En kritisk diskursanalys av svenska mediers framställning av spel om pengar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka svensk medias framställning av spelandet om pengar och spelmissbruk. Genom att använda Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips tolkning av fyra analytiska verktyg av Norman Faircloughs Critical Discouse Theory samt författarparets tolkning av Michel Foucaults syn på diskurs, analyserar uppsatsen det empiriska materialet som i det här fallet är åtta stycken nyhetsartiklar från tre av Sveriges största nyhetstidningar. Resultatet av analysen visar att medias framställning av diskurserna spel om pengar och spelmissbruk, i de flesta fall har en underliggande förståelse av diskurserna och framställer att ansvarsbördan allra främst ligger på individen. Uppsatsen ställer sig kritisk till att det oftast är individuella faktorer som lyfts fram när det gäller spel om pengar och spelmissbruk, och yrkar att mer strukturella faktorer bör uppmärksammas som en viss del av problematiken och därmed bör ansvarsfrågan även appliceras på spelindustrin och i vissa fall även staten.

 • 38.
  Eriksson, Lina J. K.
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Jansson, Billy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Psychometric properties of a Swedish version of the reinforcement sensitivity theory of personality questionnaire2019In: Nordic Psychology, ISSN 1901-2276, E-ISSN 1904-0016, Vol. 71, no 2, p. 134-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The reinforcement sensitivity theory of personality questionnaire (RST-PQ) is based on a theoretical analysis of the revised reinforcement sensitivity theory. Using a Swedish sample stratified by age and gender, the aim of this study was to test the six-factor structure of a Swedish version of the RST-PQ. Further, we examined the convergent and discriminant validity of the questionnaire. The results of the confirmatory factor analysis showed that the Swedish version did not fully provide support for the six-factor structure. An attempt to improve the model fit resulted in a significantly better model fit for a six-factor structure containing 52 items. Issues concerning the convergent validity were found, as indicated by all six factors having more than 50% of the variance due to error. The discriminant validity was satisfactory for all factors, except for goal-drive persistence and reward interest, which were highly correlated. This indicates a non-independence between these two factors in the model. Nevertheless, the RST-PQ has considerable promise and more emphasis should be put on investigating the convergent validity by using for example broader samples, stratified by country of origin, age, and gender. 

 • 39.
  Frid, Sebastian
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Andersson, Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Spelproblem: Yrkesverksamma behandlares syn på spel om pengar som socialt problem i dagens samhälle2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige betraktas spel om pengar som ett folkhälsoproblem utifrån att det påverkar individens hälsa, ekonomi och sociala samspel negativt. Spelproblem har blivit mer uppmärksammad under de senaste åren, men mängden forskning inom området är bristande. Syftet med den aktuella studien var att undersöka yrkesverksamma praktikers syn på spel om pengar som socialt problem i dagens samhälle. Studien har en kvalitativ metodansats och teoristyrd (deduktiv) tematisk analys som ligger till grund för resultatet. Studiens resultat tolkas i ljuset av ett systemteoretiskt samt socialkonstruktivistiskt perspektiv. Undersökningen indikerar på att spelproblem uppmärksammas sent, därmed behövs mer förebyggande insatser. Resultaten visar också att det ofta finns en samsjuklighet vid sidan av spelproblemen, att spelproblem leder till sociala konsekvenser samt att marknadsföringen och den ökade tillgängligheten har stor påverkan på individen. Det framkommer också att kompletterande samt alternativa behandlingsmetoder kan vara värdefullt vid spelbehandling. I studien ges även olika förslag till framtida forskning.

 • 40.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Looking for elderly people´s needs: teaching critical reflection in Swedish social work education2019In: Social Work Education, ISSN 0261-5479, E-ISSN 1470-1227Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on how to use critical reflection in social work education in order to encourage students to critically reflect on their standards regarding assessment, opinions and values about aging. Material, both oral and written, from needs assessments of older persons conducted by 106 social work students was analyzed. The result shows that the students initially interpreted needs based on prejudice and assumptions about aging. However, when using Schön´s three steps of reflection in the exercise, together with knowledge of critical social work theories, students became more concerned and reflected more critically on their assessments. This study shows the possibilities of working with pedagogical exercises in order to increase the awareness and critical knowledge of social work students in order to attempt to reduce discrimination. Educating students in critical social work enables them to learn how to comment on and transform the profession of social work and our unjust society, while questioning their own as well as society’s prejudice regarding the needs of elderly persons. 

 • 41.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Social work students perception of vulnerability and needs among the elderly: A question of experience and ability to use critical self-reflection?2019Conference paper (Other academic)
 • 42.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Forced migration, older people and displacement2019Conference paper (Refereed)
 • 43.
  Grundman, Matilda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Sjödin, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Fattigpensionär: En systematisk litteraturstudie om äldrefattigdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie undersöker det aktuella forskningsläget ekonomisk utsatthet hos äldre personer, med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv och livsloppsperspektiv. Ekonomisk utsatthet hos äldre eller “äldrefattigdom” är ett allt vanligare fenomen i samhället. Antalet personer över 65 år i Sverige som är aktuella hos Kronofogden har ökat och Sverige har en högre andel äldre som lever under den relativa fattigdomsgränsen än övriga Nordiska länder. Studien syftar till att undersöka vad det aktuella forskningsläget visar om dels bakomliggande faktorer som leder fram till ekonomisk utsatthet hos äldre personer, om och hur dessa faktorer skiljer sig mellan män och kvinnor samt vad forskningen visar om klass och etnicitet relaterat till äldrefattigdom. 23 vetenskapliga artiklar och 1 doktorsavhandling har analyserats i denna studie. Datainsamlingen skedde genom systematiska sökningar i “ProQuest Social Sciences”. Det insamlade materialet har vi analyserat med hjälp av en innehållsanalys och sedan diskuterat utifrån ett intersektionellt perspektiv och ett livsloppsperspektiv. Resultatet visar att de bakomliggande faktorerna som leder fram till äldrefattigdom skiljer sig mellan kvinnor och män och att olika livshändelser under det gångna livsloppet avgör äldre personers ekonomiska situation. Forskningen visar också att demografiska faktorer som exempelvis ökad livslängd, boendesituation och civilstånd har stor påverkan på äldres ekonomiska förutsättningar. Politiska faktorer, som utformningen av pensionssystemet i landet den äldre bor i, påverkar också den ekonomiska situationen för äldre personer. Personer som tillhör etniska minoritetsgrupper eller har låg socioekonomisk status påverkas i högre utsträckning av dessa bakomliggande faktorer och det är därför större risk att dessa grupper hamnar i ekonomisk utsatthet som äldre. “Äldre personer” i denna studie avser framför allt människor som är 65 år eller äldre, utifrån svensk genomsnittlig pensionsålder, men studien tar också hänsyn till andra länders lägre pensionsåldrar.

 • 44.
  Haglund, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Idéburet socialt arbete som komplement inom välfärden: En kvalitativ studie om Stiftelsen Vårsta diakonigårds roll i socialt arbete2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har syftet att få ökad förståelse för hur det ökade ansvaret för idéburna organisationer inom välfärden påverkar de yrkesverksamma på Vårsta, en idéburen organisation, och det sociala arbete som där utförs. Vidare syftar denna studie till ökad förståelse för Vårstas yrkesverksammas syn på Vårstas roll inom socialt arbete. Detta för att få en tydligare bild av och ett exempel på det idéburna sociala arbetets situation i Sverige idag. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra yrkesverksamma på Vårsta. Intervjuerna analyserades sedan utifrån teorierna radikalt perspektiv och ekologisk systemteori. Resultatet visar att intervjudeltagarna upplevde Vårsta som ett komplement till offentlig välfärd, att värdegrunden hade en stor betydelse för arbetet samt att det fanns en ökad relevans för idéburet socialt arbete. Intervjudeltagarna beskrev att kompetensutveckling, samarbete med andra samhällsaktörer och större kontinuitet i verksamheten är viktigt för Vårstas utveckling och framtid inom socialt arbete. 

 • 45.
  Hagman, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ADHD och narkotika: En litteraturstudie om användning och missbruk av narkotika relaterat till ADHD2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Missbruk av narkotika är idag ett växande samhällsproblem och människor med diagnosen ADHD verkar enligt forskning vara en särskild riskgrupp. Syftet för denna studie var att samla in tidigare  forskning på området för att redogöra för på vilka sätt användning och missbruk av narkotikaklassade substanser verkar korrelera med ADHD. Detta för att öka förståelsen och medvetenheten hos socialarbetare och andra professioner som jobbar inom missbruksvården. Genom en innehållsanalys som studiens resultat baseras på och genom en kombination av teoretiska perspektiv i form av radikal teori, psykodynamisk teori samt systemteori framkom olika fakta och perspektiv. Bland annat indikerar resultatet att en måttlig ökning av risk att börja missbruka narkotika verkar finnas hos personer med ADHD men att det finns skäl att utgå utifrån ett omfattande helhetsperspektiv. Både psykologiska faktorer som ofta grundas i barndomen samt sociala och miljömässiga aspekter verkar vara av betydelse. Skolan verkar ha en viss betydelse redan från grundskolan och ända upp på universitetsnivå. Dessutom verkar en kombination av flera diagnoser eller beteendestörningar utöver ADHD-diagnosen tendera att öka risken för missbruk hos en del individer. Insatser av preventiv typ verkar vara en fråga för framtiden så som att lättare kunna upptäcka människor som på olika sätt är i riskzonen. Mer forskning på området verkar behövas.

 • 46.
  Hahne, Josefin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Larsson, Ylva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Professionellas upplevelse av samverkan med anhöriga till psykiskt funktionsnedsatta vuxna: En kvalitativ studie om hur yrkesverksamma handläggare inom LSS och socialpsykiatrin upplever samverkan med anhöriga under handläggningsprocessen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur yrkesverksamma handläggare inom LSS och socialpsykiatrin upplever samverkan med anhöriga runt vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar under handläggningsprocessen. Resultatet bygger på en kvalitativ undersökning vilket inkluderar fem semistrukturerade intervjuer genomförda med yrkesverksamma handläggare inom LSS och socialpsykiatrin. Av resultatet framgår att behovet gällande samverkan med anhöriga skiljer sig åt handläggare emellan. Det framkommer att yrkesverksamma handläggare upplever både fördelar och begränsningar med att samverka med anhöriga under handläggningsprocessen. Fördelar som resultatet visar inbegriper att handläggarna kan inhämta rikligare information som underlättar handläggningsprocessen samt att den aktuella individen kan erhålla hjälp och stöd från sina anhöriga. Begränsningar som framkommit berör rådande tidsbrist, kravet på sekretess samt att intressekonflikter mellan handläggaren, den aktuella individen och dess anhöriga kan uppstå. Ett centralt fynd i studien är indikationer på att anhörigperspektivet ges lite fokus i handläggningsprocessen, samt att utformade riktlinjer för detsamma inte alltid är kända.

 • 47.
  Hallberg, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Jonsson, Josefine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Normer är som en låda”: En kvalitativ studie om undervisande lärares uppfattning av sex- och samlevnadsundervisningen på högstadiet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka högstadielärares upplevelse av sex- och samlevnadsundervisningen kopplat till jämställdhet och köns- och sexualitetsnormer. En kvalitativ metod har tillämpats i studien och det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Materialet har analyserats utifrån en tematisk analys. Resultatet av den insamlade empirin har diskuterats utifrån teoretiska perspektivet socialkonstruktivism och tidigare forskning. Studien visar på att undervisande lärare i sex- och samlevnad arbetar med jämställdhet och köns- och sexulitetsnormer i undervisningen på olika sätt. Studien visar även på att lärare upplever att det finns brister och utmaningar i undervisningen vilka medför att det är upp till varje lärare att själv skapa sig en bild och tolka hur denne ska utforma undervisningen. Således rekommenderas att lärare ges en mer omfattande utbildning om sex- och samlevnad och att utformningen av lärandemålen preciseras ytterligare för att minska tolkningsutrymmet av vad utbildningen innebär och ska innehålla.

 • 48.
  Haunss, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Lundström, Nathalie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Spindeln i nätet”: En kvalitativ studie om skolkuratorns arbetssituation och psykosociala arbete med barn och unga2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett problem som ökat med 100 procent de senaste tio åren. Barn och unga som är i behov av stöd söker sig ofta till skolkuratorn som finns tillgänglig på skolan där eleverna spenderar en stor del av sin tid. Inom socialt arbete är det av stor relevans att uppmärksamma skolkuratorers arbetssituation i syfte att skapa större förståelse för professionens förutsättningar att stödja barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Denna studie har i syfte att undersöka hur professionen skolkuratorer upplever sin arbetssituation och position i skolan. Kopplat till skolkuratorns arbetssituation vill vi undersöka förutsättningarna för att bedriva psykosocialt arbete med barn och unga i skolmiljön. I studien har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med fem skolkuratorer som arbetar på grundskola årskurs 6-9 och gymnasieskola i en mindre stad i Sverige. Resultatet visade att skolkuratorer har en betydelsefull men krävande arbetssituation där hög arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress förekommer frekvent. Skolkuratorerna som socionomer upplever sig ha en stabil position på skolan där de lägger stor vikt vid välfungerande samverkan och goda relationer till övriga professioner. I resultatet framgick även att skolkuratorer har goda möjligheter till att stödja barn och unga men att de önskar mer tid och fler resurser att lägga på det psykosociala arbetet med eleverna.

 • 49.
  Hellström, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  De kriminaliserade Andra: En diskursanalys av ”utsatta områden” och konstruktionen av en kollektiv identitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present Bachelor thesis examines the medial representations of ”vulnerable areas” (Swedish:”utsatta områden”) and the people living in those areas. In order to achieve my purpose a qualitative discourse analysis is conducted by applying Ernesto Laclau and Chantal Mouffe's discourse theory. A total of 14 debate articles and editorial pages published in the two Swedish newspapers Aftonbladet and Expressen are analyzed. Three prominent discourses are identified in the analysis: a criminalization discourse, an ethnification discourse and a poverty discourse. The first two are found to be most prominent in the empirical material. The result shows that the construction of the collective identity of people living in ”vulnerable areas” substantially is fixated around ethnicity and criminality. This is believed to have an impact on the public debate about interventions in these areas.

 • 50.
  Hemmingsson, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Rudin, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Att som socialarbetare uppfylla samhällets krav kring ansvar, kunskap och kvalitet: En kvalitativ studie om arbetet med kvinnor som blivit utsatt för våld i nära relationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer förekommer överallt, oavsett kulturell och religiös tillhörighet, klass, etnicitet, sexualitet och ålder. I Sverige har socialtjänsten det yttersta ansvaret att erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta. Syftet med studien var att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten upplever deras förutsättningar för att hjälpa våldsutsatta kvinnor, kopplat till samhällets krav på kunskap och kvalitet. För att nå detta har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra socialarbetare från socialtjänsten. Resultatet visar att socialarbetarna upplever att våld i nära relationer har varit ett ämne som prioriterats de senaste åren men att det fortfarande finns mycket kvar att lära och förbättra i takt med samhälleliga förändringar. Socialarbetarna upplever även att ämnet hanterades bristfälligt under socionomutbildningen och att samarbeten mellan olika myndigheter försvårar arbetet. Lagstiftning och handlingsutrymme beskrivs vara svårt att arbeta med om inte tillräcklig kunskap och tillräckliga resurser finns att tillgå.

123 1 - 50 of 121
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf