miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 194
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdi, Nawal
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Englund, Charlotte
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Stöd efter en hjärtinfarkt: - Patientens erfarenheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdulaahi, Mustaf
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ottosson, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Livet efter en allogen stamcellstransplantation- ur ett patientperspektiv: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahmadi, Marsal
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av mötet med patienter med HIV-infektion2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Al, Ruken
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Modigh, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  När livet drastiskt förändras…: - att vara förälder till ett barn med Diabetes Mellitus typ 1 under det första året efter insjuknandet.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Albaeus, Alexandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Carlstedt, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Erfarenheter av prediabetes -: ur ett patientperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Holm, Ellen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att leva med en stomi: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En stomi är en öppning på magen som avleder avföring eller urin. Att få en stomi kan innebära en stor förändring i personens liv och kan leda till psykosociala problem. Sjuksköterskans roll är att undervisa personer i hanteringen av stomin. Teorin känsla av sammanhang (KASAM) innehåller tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

  Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med en stomi.

  Metod: Resultatet i denna litteraturöversikt har sammanställts utifrån 15 vetenskapliga artiklar. Tre artiklar med kvantitativ design och 12 artiklar med kvalitativ design. Sökningar av artiklar gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarnas kvalité granskades samt analyserades fram till kategorier och subkategorier.

  Resultat: Personer med stomi upplevde att kroppen hade förändrats efter operationen. De upplevde sig mindre attraktiva och minskad sexuell lust. En oro upplevdes över att andra skulle se, höra eller känna lukten av stomin. De kände sig annorlunda och upplevde minskat självförtroende. Utbildning och kommunikation från sjuksköterskan var viktigt för att hjälpa personer att upprätthålla en känsla av kontroll. När personer anpassat sig vid stomin upplevdes inga problem längre.

  Diskussion: En stomi medför en stor livsförändring för personer samt innebär det att lära sig hantera den nya vardagen. Detta kan kopplas till teorin KASAM som handlar om vikten av att få information, att ha ett starkt stödjande nätverk av familj, vänner och sjuksköterskan samt delaktighet i vården.

  Slutsats: Sjuksköterskan ska sträva efter att få personen att acceptera sin nya kroppsbild. Det behövs därmed vidare forskning inom ämnet för att utöka sjuksköterskans kunskaper.

  Download full text (pdf)
  Andersson Holm
 • 7.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Smith, Clara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Livet med stomi- En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersson, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Zakrisson, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Den äldre personens hantering av ensamhet efter förlust av partner- En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Nancy
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Thang Nget, Van Boi Par
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jag är alltid rädd för den dag mitt barn slutar kämpa mot cancern- En litteraturöversikt ur ett föräldraperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Robin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Neuman, Isabelle
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Tiden efter hjärtinfarkt - personers upplevelser2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtinfarkt är en utbredd sjukdom som drabbar ett stort antal människor varjeår. Ett stort lidande infinner sig ofta hos personer som drabbas och skrämmer många i denakuta fasen. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa personers upplevelser ivardagen efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Metod: Totalt 15 artiklar från databasernaCINAHL och PubMed inkluderades i litteraturöversikten varav 12 artiklar av kvalitativdesign och tre av kvantitativ design. Resultat: Tre kategorier skapades efter analys avartiklarna med kvalitativ design; känslomässig påverkan, fysiska aspekter och behov av stöd. Dekvantitativa artiklarna analyserades och skapade tillsammans kategorierna; begränsningar ivardagen och i vården och PTSD efter hjärtinfarkt. Diskussion: Personers upplevelser ivardagen efter hjärtinfarkt kantades av mycket som kunde kopplas till Erikssons teori omlidande. Lidandet berodde i grunden på den fysiska och känslomässiga påverkan somuppstått efter hjärtinfarkten, men även på att sjukvårdens arbete inte fullföljdes på ettkorrekt sätt. Därför borde vården vara personcentrerad och ges enligt den enskildaindividens specifika behov. Slutsats: Personer som drabbades av hjärtinfarkt hade ett ökatbehov av stöd från vårdpersonalen men också av andra personer i samma situation. Attgenom ökad förståelse för dessa upplevda känslor bör vården se till vilket stöd som finns inuläget och att detta förbättras.

  Download full text (pdf)
  Andersson Neuman
 • 11.
  Andersson Svelander, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Juuso, Ella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att bemöta kvinnor som utsatts för våld i nära relation: Utifrån sjuksköterskans perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ann, Yvette
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Tsegai, Samrawit
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors Erfarenheter Av Transkulturell Omvårdnad: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människor migrerar runt om i världen av olika skäl. Varje år flyttar tusental människor till Sverige. Detta gör Sverige till mer och mer mångkulturellt samhälle, vilket ställer höga krav på sjuksköterskans kulturella kompetens i omvårdnaden av patienter med annan kulturell bakgrund.

  Syfte: var att belysa sjuksköterskors kulturella kompetens och erfarenheter av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund.

  Metod: Litteraturöversikten bestod av 14 originalartiklar av både kvantitativa och kvalitativa ansats. Datasökning genomfördes i Cinahl och Pubmed. Fribergs beskrivning av integrativ analys samt Graneheim och Lundman innehållsanalys användes.

  Resultat: Kvalitativ och kvantitativa artiklar presenterades var för sig. kategorierna: Hinder och förutsättningar i kommunikationen, osäkerhet, familjen som en tillgång eller hinder och skillnader i upplevelser och värderingar användes som underlag till kvalitativa resultat. Kulturell kompetens, hinder i omvårdnaden och kulturella skillnader underlag till kvantitativa resultatet. Sjuksköterskornas upplevde svårigheter i omvårdande av patienter med annan kulturell bakgrund på grund kulturella skillnader och språkhinder som bidrog till bristande kommunikation. Bristande kulturell kompetens som ledde till osäkerhet i mötet med patienter med annan kulturell bakgrund.

  Diskussion: kommunikationens betydelse, vikten av utbildning, kulturell kompetens och kulturella skillnader diskuterades utifrån Madeleine Leiningers teori om transkulturell omvårdnad. Slutsats: För att sjuksköterskor ska kunna ge kongruent individanpassad transkulturell omvårdnad krävs det mer utbildning och medvetenhet om andras kulturer.

  Download full text (pdf)
  Ann Tsegai
 • 13.
  Anrep, Lilly
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sundelin, Sigmund
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att vårda patienter med HIV eller AIDS: Sjuksköterskors upplevelser2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: HIV är en virussjukdom som systemiskt aktiverar immunsystemet. Viruset är blodburet och smittar genom olika typer av kontakt med blod. HIV-smittade personer har en högre förekomst av somatiska sjukdomar jämfört med den generella befolkningen och lider ofta av psykisk ohälsa såsom depression och ångest. Stigmatisering kring HIV förekommer i såväl allmänheten som inom sjukvården. Sjuksköterskor som vårdar patienter med HIV behöver besitta en rad kärnkompetenser för att kunna ge en god omvårdnad och även kunna stötta patienten psykiskt, socialt och andligt.

  Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter med HIV eller AIDS.

  Metod: Litteraturstudie med kvalitativ design som grundades på arton vetenskapliga artiklar. Kvalitetsgranskning skedde enligt SBU (2014). Kvalitativ innehållsanalys genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004).

  Resultat: Analysen resulterade i sex kategorier; Vikten av patientrelationen, Ansvarstagande, Resursbrist, Sjuksköterskans roll och arbetsuppgifter, Samarbete med ledning och kollegor samt Kunskap och kompetens, med tillhörande subkategorier. Det framkom att sjuksköterskor upplever att goda relationer till patienter, gott samarbete med kollegor och ledning, tid, resurser, kunskap, kompetens, tydliga riktlinjer och en tydlig rollbeskrivning är viktigt, dock saknades dessa förutsättningar i många fall.

  Diskussion: Resultatet diskuterades mot Joyce Travelbees interaktionsteori (1971) samt mot vetenskapliga artiklar som stärker det som framkommit i resultatet.

  Slutsats: Sjuksköterskor strävar efter att ge en omvårdnad och skapa patientrelationer av god kvalité, men de upplever ett flertal hinder för att alltid åstadkomma detta. Denna studie bidrar till att belysa viktiga faktorer för god omvårdnad samt vilka områden som bör fokuseras på vid vidare forskning.

  Download full text (pdf)
  Anrep Sundelin
 • 14.
  Arvén Eriksson, Felizia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Eriksson, Joanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  HBTQ-personers lidande i vårdmöten: Vårdlidandets karaktär och konsekvenser för omvårdnaden2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I arbetets bakgrund definieras HBTQ-begrepp och HBTQ-personers rättigheter inom hälso- och sjukvården i Sverige tas upp. Goffmans teori om stigma visar på hur HBTQ-personer utsätts för stigmatisering som en minoritetsgrupp. Meyers modell för minoritetsstress visar att HBTQ-personer har en minoritetsidentitet som kan leda till minoritetsstressprocesser. Arbetet har en teoretisk anknytning i form av Katie Eriksson teoriom lidande.

  Syfte: Syftet var att belysa HBTQ-personers vårdlidande relaterat till bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal.

  Metod: Designen för arbetet var en litteraturöversikt som inkluderade studier medkvalitativ, kvantitativ och mixad metod. Studierna skulle fokusera på patienters upplevelser i vårdmöten och populationen skulle vara HBTQ-personer. Litteratursökningen utfördes i tre databaser. Analys av kvantitativt resultat utfördes enligt en modell av Friberg medans det kvalitativa resultatet analyserades enligt Graneheim och Lundmans modell för kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Det kvantitativa resultatet påvisade olika nivåer av negativa upplevelser beroendepå individuella faktorer, ett flertal påverkande faktorer samt konsekvenser. Det kvalitativa resultatet visade att vårdpersonalens bemötande, attityder och kompetens hade stor påverkan på vårdupplevelsen. HBTQ-personer utsattes för ett flertal negativa upplevelser som ledde till konsekvenser för omvårdnaden. Resultatet visade också på brister i vården av HBTQ-personer.

  Diskussion: Arbetets design hade både för- och nackdelar. Katie Erikssons teori om lidande ansågs vara passande för arbetet utifrån HBTQ-personers risk för sämre omvårdnad och bemötande. Utöver demografiska faktorer utsattes HBTQ-personer för olika nivåer av vårdlidande beroende på könsidentitet och sexuell läggning.

  Slutsats: HBTQ-personer utsätts för onödigt lidande i vårdmöten. För att möta HBTQ-personers behov är det viktigt med adekvat utbildning för vårdpersonal.

  Download full text (pdf)
  Arvén Eriksson
 • 15.
  Asklöf, Emmy
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Bodin, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att leva med fibromyalgi: - En litteraturöversikt med fokus på upplevelser och behov2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fibromyalgi är ett syndrom som karakteriseras av smärta. Många accepterar inte syndromet som ett somatiskt syndrom eftersom det inte objektivt går att diagnostisera. Att som sjuksköterska inneha god kunskap i möten med personer som har fibromyalgi är grundläggande för god vård där lidande kan lindras. Syfte: Att belysa personers upplevelser av att leva med fibromyalgi samt deras behov. Metod: Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt och 17 kvalitativa artiklar inkluderades från sökningar i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Osäkerhet kring relationer kunde ses, där personer med fibromyalgi ofta upplevde sig vara missförstådda. Mentala och fysiska förändringar var frustrerande och kunde resultera i förlust av identitet, förändrat vardags- och arbetsliv samt framtidsoro. Hantering av att leva med fibromyalgi visade på diverse vardagsstrategier, rädsla inför medicinering, samt att det var viktigt att försöka förstå sin diagnos. Diskussion: Att som sjuksköterska ha förståelse för hur personer med fibromyalgi upplever livet kan göra att vårdmöten underlättas. Det här arbetet belyser dessa upplevelser, och därmed kan arbetet användas som stöd för sjuksköterskor i möten med personer som har fibromyalgi. Slutsats: För att möjligen underlätta personens upplevelse av att leva med fibromyalgi samt förbättra vårdarbetet skulle en utökning av forskning uppskattas gällande olika behov som kan uppstå vid fibromyalgi. En utökning skulle även vara bra gällande mäns upplevelser samt botande behandling.

 • 16.
  Athanasiadis,, Simella
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jonsson, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Konsten att ge: En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer ilivets slutskede inom hemsjukvården.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ hemsjukvård är vård som ges när patienten lider av en livsförkortandesjukdom. I denna vård är det viktigt att tillgodose alla de behov som patienten har, fysiska,psykiska, sociala och existentiella. När denna vård kan bedrivas i hemmet skapas en bättrelivskvalitet hos patienten och närstående. Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelser avatt vårda personer i livets slutskede inom hemsjukvården. Metod: En litteraturöversikt hargenomförts baserad på 13 vetenskapliga artiklar som har kvalitetsgranskats och analyserats.Resultat: De tre teman som genom analysen framkom var Att återkommande uppleva lidandeoch död, Sjuksköterskans upplevelse av att möta närstående och relationens effekt på lidandet ochVårdorganisationens inverkan på lidande. Faktorer som påverkade deras upplevelser var främstnärstående, tidsbrist, bristande samarbete och när patienten avled. Diskussion: Samtligahuvudfynd från inkluderade studier går även att identifiera i tidigare forskning ochlitteratur. Att finna strategier för att hantera upprepade dödsfall är en lärande process. Entydlig kommunikation där alla parter blir hörda och ett samarbete där alla gör sin del, visadesig vara en återkommande faktor som bidrog till ett bättre mående hos sjuksköterskorna.Slutsats: Tid till reflektion, utrymme till relationsbyggande åtgärder och samarbete mellanalla inblandade parter skapar möjlighet att minska lidandet hos sjuksköterskan vilket i sintur leder till minskat lidande hos patienten och dess närstående.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ghahari, Setareh
  Queen’s University.
  Kephart, George
  Dalhousie University.
  Warner, Grace
  Dalhousie University.
  Packer, Tanya
  Dalhousie University; Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands.
  The Taxonomy of Everyday Self-management Strategies (TEDSS): A framework derived from the literature and refined using empirical data2019In: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 102, no 2, p. 367-375Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To extend our understanding of self-management by using original data and a recent concept analysis to propose a unifying framework for self-management strategies.

  Methods: Longitudinal interview data with 117 people with neurological conditions were used to test a preliminary framework derived from the literature. Statements from the interviews were sorted according to the predefined categories of the preliminary framework to investigate the fit between the framework and the qualitative data. Data on frequencies of strategies complemented the qualitative analysis.

  Results: The Taxonomy of Every Day Self-management Strategies (TEDSS) Framework includes five Goal-oriented Domains (Internal, Social Interaction, Activities, Health Behaviour and Disease Controlling), and two additional Support-oriented Domains (Process and Resource). The Support-oriented Domain strategies (such as information seeking and health navigation) are not, in and of themselves, goal focused. Instead, they underlie and support the Goal-oriented Domain strategies. Together, the seven domains create a comprehensive and unified framework for understanding how people with neurological conditions self-manage all aspects of everyday life.

  Conclusions: The resulting TEDSS Framework provides a taxonomy that has potential to resolve conceptual confusion within the field of self-management science.

  Practice Implications: The TEDSS Framework may help to guide health service delivery and research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Axelsson, Inge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences. Östersund Hosp, Östersund.
  Bone maturation cannot be used to estimate chronological age in asylum-seeking adolescents2019In: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 108, no 4, p. 590-592Article in journal (Other academic)
 • 19.
  Axelsson, Inge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences. Östersunds sjukhus.
  COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar2020In: Internetmedicin, article id 9368Article in journal (Refereed)
 • 20.
  Axelsson, Inge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  The outcome of 216 pregnancies with maternal COVID-19: a fast, systematic review2020Report (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext (latest version)
  Download full text (pdf)
  fulltext (earlier version)
 • 21.
  Axelsson, Inge
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences. Östersund Hosp, Östersund.
  Naumburg, Estelle
  Umeå Univ, Umeå.
  Prietsch, Silvio O. M.
  Fed Univ Rio Grande, Rio Grande, RS, Brazil.
  Zhang, Linjie
  Fed Univ Rio Grande, Rio Grande, RS, Brazil.
  Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects of different drugs and delivery devices on growth (review)2019In: Cochrane Database of Systematic Reviews, ISSN 1469-493X, E-ISSN 1469-493X, no 6, article id CD010126Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Inhaled corticosteroids (ICS) are the most effective treatment for children with persistent asthma. Although treatment with ICS is generally considered to be safe in children, the potential adverse effects of these drugs on growth remains a matter of concern for parents and physicians. Objectives To assess the impact of different inhaled corticosteroid drugs and delivery devices on the linear growth of children with persistent asthma. Search methods We searched the Cochrane Airways Trials Register, which is derived from systematic searches of bibliographic databases including CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL, AMED and PsycINFO. We handsearched respiratory journals and meeting abstracts. We also conducted a search of ClinicalTrials. gov and manufacturers' clinical trial databases, or contacted the manufacturer, to search for potential relevant unpublished studies. The literature search was initially conducted in September 2014, and updated in November 2015, September 2018, and April 2019. Selection criteria We selected parallel-group randomized controlled trials of at least three months' duration. To be included, trials had to compare linear growth between different inhaled corticosteroid molecules at equivalent doses, delivered by the same type of device, or between different devices used to deliver the same inhaled corticosteroid molecule at the same dose, in children up to 18 years of age with persistent asthma. Data collection and analysis At least two review authors independently selected studies and assessed risk of bias in included studies. The data were extracted by one author and checked by another. The primary outcome was linear growth velocity. We conducted meta-analyses using Review Manager 5.3 software. We used mean differences (MDs) and 95% confidence intervals (CIs) as the metrics for treatment effects, and the random-effects model for meta-analyses. We did not perform planned subgroup analyses due to there being too few included trials. Main results We included six randomized trials involving 1199 children aged from 4 to 12 years (per-protocol population: 1008), with mild-to-moderate persistent asthma. Two trials were from single hospitals, and the remaining four trials were multicentre studies. The duration of trials varied from six to 20 months. One trial with 23 participants compared fluticasone with beclomethasone, and showed that fluticasone given at an equivalent dose was associated with a significant greater linear growth velocity (MD 0.81 cm/year, 95% CI 0.46 to 1.16, low certainty evidence). Three trials compared fluticasone with budesonide. Fluticasone given at an equivalent dose had a less suppressive effect than budesonide on growth, as measured by change in height over a period from 20 weeks to 12 months (MD 0.97 cm, 95% CI 0.62 to 1.32; 2 trials, 359 participants; moderate certainty evidence). However, we observed no significant difference in linear growth velocity between fluticasone and budesonide at equivalent doses (MD 0.39 cm/year, 95% CI -0.94 to 1.73; 2 trials, 236 participants; very low certainty evidence). Two trials compared inhalation devices. One trial with 212 participants revealed a comparable linear growth velocity between beclomethasone administered via hydrofluoroalkane-metered dose inhaler (HFA-MDI) and beclomethasone administered via chlorofluorocarbon- metered dose inhaler (CFC-MDI) at an equivalent dose (MD-0.44 cm/year, 95% CI -1.00 to 0.12; low certainty evidence). Another trial with 229 participants showed a small but statistically significant greater increase in height over a period of six months in favour of budesonide via Easyhaler, compared to budesonide given at the same dose via Turbuhaler (MD 0.37 cm, 95% CI 0.12 to 0.62; low certainty evidence). Authors' conclusions This review suggests that the drug molecule and delivery device may impact the effect size of ICS on growth in children with persistent asthma. Fluticasone at an equivalent dose seems to inhibit growth less than beclomethasone and budesonide. Easyhaler is likely to have less adverse effect on growth than Turbuhaler when used for delivery of budesonide. However, the evidence from this systematic review of head-to-head trials is not certain enough to inform the selection of inhaled corticosteroid or inhalation device for the treatment of children with persistent asthma. Further studies are needed, and pragmatic trials and real-life observational studies seem more attractive and feasible.

 • 22.
  Axelsson, Inge
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences. Östersunds sjukhus.
  Naumburg, Estelle
  Umeå universitet.
  Prietsch, Sílvio O. M.
  Federal University of Rio Grande, Rio Grande, Brazil.
  Zhang, Linjie
  Federal University of Rio Grande, Rio Grande, Brazil.
  Effects of inhaled corticosteroids on growth in children with persistent asthma: Impact of drug molecules and delivery devices – An overview of Cochrane reviews2019In: Paediatric Respiratory Reviews, ISSN 1526-0542, E-ISSN 1526-0550, Vol. 32, p. 28-29Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Axling, Alice
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ekman, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  IDENTIFIERA OCH STÖDJA VÅLDSUTSATTAKVINNOR I VÅRDEN: - Sjuksköterskans roll2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt problem som kraftigt påverkar kvinnans hälsa.Hälso- och sjukvården är ofta den enda myndighet som kvinnorna kommer ikontakt med. Vilket bidrar till att sjuksköterskan besitter en central roll i attidentifiera och stödja våldsutsatta kvinnor.Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans identifikation och stöd till denvåldsutsatta kvinnan.Metod: En litteraturöversikt utfördes. Artiklarna valdes utifrån litteraturöversiktenssyfte, artiklarna analyserades systematiskt. I resultatet inkluderades 19artiklar, 10 med kvantitativansats och nio i kvalitativutformning.Resultat: Resultatet utmynnade i flera faktorer som är gynnsamma för identifikation, såsom ett gott bemötande, att sjuksköterskan erhållit utbildning inomvåldsutsatthet. Men även hur sjuksköterskan kan arbeta för att identifiera ochstödja våldsoffer. Faktorer som hindrar identifikation var organisatoriskahinder, negativa attityder samt kunskapsbrist.Diskussion: Sjuksköterskans attityder, bemötande, kunskapsnivå och andraorganisatoriska hinder kan bidra till ”caring” och ”uncaring”. Dessa faktorerkommer att påverka identifikation och stöd av våldsutsatta kvinnor.Sjuksköterskan behöver vara medveten om sin roll i mötet med kvinnor somutsätts för våld för att uppnå omvårdnad av kvalité.Slutsats: Utbildning inom våldsutsatthet bör erbjudas för att minska barriärer somhindrar identifikation. Verksamheter och organisationer behöver tydligariktlinjer och rutiner för handläggning av våldsoffer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Beqiri, Albulena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Pettersson, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Samtalsstöd till patienter med hjärtkärlsjukdom ochkroniskt obstruktiv lungsjukdom2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och hjärtkärlsjukdom har en högprevalens i samhället. De orsakas bland annat av ohälsosamma livsstilsfaktorer och därförhar patientens fortsatta levnadssätt en betydelse för sjukdomsförloppen. Sjuksköterskans rollför dessa patientgrupper är viktig för att främja ett hälsosamt levnadssätt. Denkommunikativa omvårdnaden utgör en betydande effekt för patientens förmåga att adapterasunda levnadsvanor. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva omsjuksköterskan genom kommunikation, motiverande samtal (MI) och coachande samtal kanpåverka hälsobeteenden och välbefinnande hos patienter med KOL och hjärtkärlsjukdom.Metod: En litteraturöversikt med 12 vetenskapliga artiklar bestående av kvalitativ,kvantitativ samt mixad forskningsdesign. Resultat: Tre kategorier framkom:”kommunikation, MI och coachande samtal genererar en ökad kunskap till patienten”, ”attavsätta tid är en hjälpande hand” samt ”motivation och vilja till att göra bättre ifrån sig”.Dessa samtalsmetoder gav patienten mer kunskap om sin sjukdom vilket resulterade i ökaderesurser för att förbättra hälsobeteenden. Sjuksköterskans engagemang för patienten undersamtalen gav patienten ett ökat välbefinnande då denne känner sig sedd. Diskussion:Kontinuitet i samtalen med sjuksköterskan var en bidragande faktor för att få en ökadmotivation till att förbättra dåliga levnadsvanor. Individanpassad information och strategierkunde öka patientens engagemang för att vilja göra bättre ifrån sig. Slutsats: Att tillämpakommunikation, MI och coachande samtal var effektiva tillvägagångssätt för sjuksköterskanför att uppnå positiva beteendeförändringar gällande patienters levnadsvanor samt för attfrämja ett gott hälsotillstånd och välbefinnande.

 • 25.
  Berg, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jonsson, Jessica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att vårda sin partner med demens i hemmet: Ur ett anhörigperspektiv2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demens är en sjukdom som ökar i världen. Sjukdomen har inte bara inverkan på individen utan även på anhöriga. Sjuksköterskan behöver förstå anhörigas situation för att kunna erbjuda de stöd de behöver.

  Syfte: Målet med denna litteraturöversikt var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda sin partner med demens i hemmet.

  Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ metod och induktiv ansats valdes. Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed varav sammanlagt 15 artiklar inkluderades.

  Resultat: Resultatet visade att många anhöriga upplevde att livet förändrades efter partnerns demensdiagnos och att vårdandet kunde vara både utmanande och krävande. För att hantera vardagen utvecklade anhöriga olika strategier och antog nya roller. Rollerna i hemmet förändrades. Många sörjde förlusten av sin partner, deras relation och tidigare liv. Det var skillnad på hur paren upplevde vårdandet. Behovet av stöd, information och kunskap var stort.

  Diskussion: Den nya rollen som anhörigvårdare förändrade den tidigare parrelationen. Behovet av stöd, information och kunskap bör tillgodoses. Partnerskapet inom den personcentrerade vården var en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter.

  Slutsats: Endast ett fåtal studier har tidigare belyst makars upplevelser av att vårda sin partner i hemmet. Genom att begränsa gruppen som studeras till endast makar blir makarnas behov av stöd tydligare. Det är viktigt då resultatet visade att uppfattningen av stöd var individuellt.

  Download full text (pdf)
  Jonsson, Berg
 • 26.
  Berglund, Celina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ingerhed, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Patientens upplevelse av opioidbehandling: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Försäljningen av receptbelagda opioider fyrdubblades mellan 1999–2014 i USA. Opioidberoende klassificerades som en kronisk medicinsk störning och ett missbruk utvecklades när dosen på läkemedlet inte längre kontrollerades av en läkare. Sjuksköterskan spelade en viktig roll i kontroll, uppföljning och utvärdering av opioidadministreringen.

  Syfte: Syftet var att belysa upplevelser hos patienter med kronisk smärta som utvecklat beroendeproblematik efter långvarig opioidbehandling.

  Metod: Detta var en litteraturöversikt med induktiv ansats. Kvalitativ och kvantitativ forskning användes för att sammanställa resultatet. Artiklarna analyserades via Graneheim och Lundmans innehållsanalys samt enligt Friberg. I resultatet inkluderades en artikel med mixad metod som analyserades enligt båda metoderna. Resultatet skrevs utifrån nio kvalitativa resultat och åtta kvantitativa resultat.

  Resultat: Patienter med kronisk smärta och långvarig opioidbehandling upplevde både en förbättrad och försämrad livskvalité. Patienterna kände sig beroende av opioiderna. Patienterna var oroliga för förutfattade meningar samt diskriminering för sitt opioidanvändande. Bristande stöd från sjukvården beskrevs och det upplevdes svårt att hantera sitt beroende. Psykiska konsekvenser framkom samt orsaker och samband till opioidberoende återfanns.

  Diskussion: En känsla av sammanhang var viktig för patienter med beroendeproblematik. De behövde få förslag på olika behandlingsalternativ för att bli delaktig i vården samt för att öka deras autonomi. Sjuksköterskan behövde stötta dessa patienter genom ett personcentrerat förhållningssätt.

  Slutsats: Denna forskning var viktig för att minska eventuella patientskador. Vårdpersonal behöver kunskap om patienters upplevelse för att kunna bedriva en god personcentrerad omvårdnad.

  Download full text (pdf)
  Ingerhed, Berglund
 • 27.
  Bergström, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hanna Antoon, Stefani
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Upplevelser av att ha ett barn med diabetes mellitus typ 1: Föräldrars perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Björk, Annette
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Rönngren, Ylva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hellzén, Ove
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Wall, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Being embraced in a meaningful context - a nurse-led lifestyle intervention for adult persons with ADHDManuscript (preprint) (Other academic)
 • 29.
  Björk, Annette
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Rönngren, Ylva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Vinberg, Stig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hellzén, Ove
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Wall, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Olofsson, Niclas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  A nurse-led lifestyle intervention for adult persons with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in SwedenIn: Article in journal (Refereed)
 • 30.
  Björk, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Wästerhed, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av hjärt- och lungräddning prehospitalt: En kvalitativ intervjustudie med fokus på teamarbete och kommunikation2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Björnfot, Isabelle
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jonasson, Evamarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  När ett barn är döende: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie om specialistsjuksköterskor som vårdar barn i livets slutskede2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När ett barn är i livets slutskede är det många som blir känslomässigt påverkade. Inte minst barnsjuksköterskan som vårdar barnet och dess familj. Barnsjuksköterskan får känslor och erfarenheter som behöver hanteras. Syfte: Var att belysa barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede. Metod: En kvalitativ induktiv design användes där semistrukturerade intervjuer genomfördes med barnsjuksköterskor. Resultatet analyserades enligt innehållsanalys. Resultat: Barnsjuksköterskornas relation med barnet och familjen hade stor inverkan på hur vårdandet kunde bli och vilka känslor som uppstod. Deras erfarenheter var att arbetssituationen påverkar och påverkas. Känslor, både svåra och fina, beskrevs uppstå hos barnsjuksköterskorna. Slutsats: Att vårda barn i livets slutskede är komplext. Verktyg behöver arbetas fram för att hjälpa barnsjuksköterskor att hantera de känslor som uppstår.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Blind, Nadja
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Novak, Karel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Faktorer som påverkar kost, motion, blodsockermätning och medicinering hos personer med diabetes mellitus typ 2: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Blom, Pernilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Önskan att bli seddPatienters upplevelse av bemötandet på en akutmottagning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Bohlin, Tomas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Paananen, Fredrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Patienter med bröstsmärtor:: Upplevelser i det akuta skedet.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Borg Sundman, Alexandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Paulsson, Amanda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Marginaliserad vård för våldsutsatta kvinnor: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt problem med många konsekvenser. Riktlinjer för att bemöta och hantera våld mot kvinnor finns både på en internationell samt nationell nivå. Detta fenomen är av komplex natur och resulterar i att våld mot kvinnor inte alltid upptäcks eller behandlas inom hälso- och sjukvården (HSV). Det är av betydelse att belysa kvinnors upplevelser av kontakten med HSV för att utifrån det kunna ge ett bra bemötande och ett optimalt vårdtillfälle.

  Syfte: Att belysa våldsutsatta kvinnors upplevelser av kontakten med HSV.

  Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ och kvantitativ ansats gjordes för att se över det rådande kunskapsläget inom ämnet.

  Resultat: HSV-personal upplevdes inte ha tid att prata om våldsutsatthet och konfidentialiteten upplevdes att brista. Servicestandard och produktivitet upplevdes prioriterade och våldsutsatthet som underliggande orsak till att söka vård upplevdes inte uppmärksammat utav vårdpersonal. Vid vårdtillfället erhölls ingen eller otillräcklig information om tillgänglig hjälp. En bristande tillit till HSV beskrevs relaterat till kontakten med andra instanser samt ett bristfälligt bemötande vid kontakt med HSV.

  Diskussion: För att ge den våldsutsatta kvinnan ett optimalt vårdtillfälle krävs en förtroendefull relation för att kunna samtala om våld. Tidigare forskning har visat att HSV-personal beskriver barriärer till att samtala om våld och behöver utbildas och tränas i att bemöta våldsutsatta kvinnor.

  Slutsats: Vidare forskning behövs av våldsutsatta kvinnors upplevelser, specifikt av mötet med sjuksköterskan för att kunna utveckla denna professions arbete med kvinnors våldsutsatthet.

  Download full text (pdf)
  Borg Sundman, Paulsson
 • 36.
  Brandtehagen, Marie-Therese
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Persson, Jaana
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Attityder gentemot personer med schizofreni och faktorer som påverkar dessa: – En litteraturöversikt om sjuksköterskor inom den somatiska vården2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många patienter med schizofreni dör i förtid på grund av fysiska sjukdomar. Utebliven sjukdomsinsikt, stigmatisering, lägre deltagande vid preventiv screening, samt brister i vårdgivares attityder ansågs vara påverkande faktorer som kunde leda till försenade diagnoser och i slutändan en försämrad prognos. Syfte: Att belysa sjuksköterskors attityder och bemötande samt faktorer som påverkar dessa gentemot personer med schizofreni inom den somatiska vården. Metod: En litteraturstudie som grundades på tolv kvantitativa studier utifrån sökningar som gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsychInfo. Resultat: Sjuksköterskorna hade överlag en mer positiv än negativ syn på personer med schizofreni, men hade även fördomar och ett behov av socialt avstånd till dessa. Sjuksköterskors kunskaper om patientgruppen var låg. Diskussion: Högre utbildning och personlig kontakt med patientgruppen kunde ha ett samband med positiva attityder, medan mer kunskap inte syntes ha samma effekt. Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer utbildning och en större medvetenhet om de egna attityderna. Det finns även ett behov av fler studier inom området.

 • 37.
  Bulale, Amina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Koroma, Nasumah
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kvinnors upplevelser av behandling vid bröstcancer: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är en diagnos som drabbar kvinnor världen över. Riskfaktorer påtalar att alltfler kvinnor förväntas insjukna av denna diagnos. Statistiken visar att kvinnans möjlighet till överlevnad är varierande samt beroende av landets tillgång till behandlingar.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors upplevelser av bröstcancerbehandling.

  Metod: Litteraturöversikten baserades på tolv kvalitativa vetenskapliga originalartiklar. Valda vetenskapliga artiklar analyserades enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet påvisade att kvinnorna upplevde känslor som bristande medlidande, stöd samt uppmuntran till delaktighet från hälso- och sjukvårdspersonal vilket enligt de försvårade hanteringen av behandlingen. Kvinnorna förklarade dessutom att dessa faktorer skapade känslor som ångest, oro, rädsla, ilska, skam samt sorg över den mödosamma livsförändringen behandlingarnas bieffekter medförde. Trots ökade överlevnadsmöjligheter beskrev kvinnorna att försämrad självbild var konsekvens av behandlingen vilket enligt de ökade den sociala isolationen.

  Diskussion: För att stärka livskvaliteten samt välmående hos kvinnan är det viktigt att sjuksköterskan strävar efter en kvalitetsfylld relation med denne, då detta ökar möjligheten till planering av den personcentrerade omvårdnaden. Med stöd av Antonovskys teori kan detta sägas stärka kvinnas förmåga till hantering av situationen, vilket kommer stärka hennes känsla av sammanhang.

  Slutsats: Omvårdnaden är väldigt komplex vid vård av kvinnor med bröstcancer. Som patientansvarig sjuksköterska är egenskaper som empati, förståelse, lyhördhet samt respekt väsentliga att besitta vid vård av dessa kvinnor. Samtidigt behövs kontinuerligt uppdaterade kunskaper hos sjuksköterskan för förbättring av vårdens kvalité. Författarna förespråkar därför att vidare forskning kring ämnesområdet krävs för utveckling av omvårdnaden samt för att skapa välbefinnande.

  Download full text (pdf)
  Bulale, Koroma
 • 38.
  Byhlin, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Carlsson, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Vasarainen, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Erfarenheter av egenvård vid kronisk smärta ur ett personcentrerat perspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många personer i dagens samhälle lever med kronisk smärta. Det bidrar till ett lidande för personen och en försämrad livskvalité. Egenvårdsinterventioner hjälper till att hantera den kroniska smärtan. Personcentrerad vård är viktigt för hanteringen av den kroniska smärtan och utgår från personens förutsättningar och önskemål och därmed reducerar det smärtan.

  Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av egenvård vid kronisk smärta.

  Metod: Designen var en litteraturöversikt och 14 kvalitativa originalartiklar och en mixad metod inkluderades till resultatet. CINAHL och Pubmed användes som databaser till sökningarna efter de vetenskapliga artiklarna. Artiklarna kvalitetsgranskades och sedan analyseras enligt Graneheim och Lundman (2004).

  Resultat: Efter analys framkom två subkategorier och fyra kategorier som passade mot syftet. Kategorierna var: Upplevelser i samband med egenvårdsinterventioner, upplevelser av stöd, upplevelser av utmaningar i samband med egenvård och upplevelser av förhållningssätt till egenvård. Subkategorierna var: upplevelser av stöd till egenvård från sjuksköterskan och upplevelser av stöd från omgivningen.

  Diskussion: Att leva med kronisk smärta leder till att personerna utvecklar en bred kunskap för att hantera sin egenvård. God kommunikation mellan sjuksköterskan och personen stärkte egenvården. Acceptans leder till en bättre livssituation för personerna.

  Slutsats: En stor del av befolkningen lever med kronisk smärta och använder sig utav av egenvårdsinterventioner. Av sjuksköterskan krävs det att mer utbildningar och information kring egenvård till personerna för att hantera sin situation. Fortsatt forskning behövs för att följa med i utvecklingen.

  Download full text (pdf)
  Carlsson Vasarainen
 • 40.
  Carlsund, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Söderberg, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Living With Type 1 Diabetes As Experienced By Young Adults2019In: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 6, no 2, p. 418-425Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. A person’s long-term illness influences many aspects of daily living, for the person affected as well as the family. Living with Type 1 Diabetes in young adulthood raises numerous challenges and concerns.

  Design. This study has a qualitative design.

  Methods. Semi-structured interviews were performed with 12 young adults living with Type 1 Diabetes. The interviews were analysed using qualitative content analysis.

  Results. The analysis revealed contradictory ways of handling the illness, as is illuminated in four categories: Handling the situation, dealing with others, lack motivation and relation to healthcare. Daily life for young adults with Type 1 Diabetes is filled with demanding tasks such as self-administration of insulin, blood glucose tests, and monitoring carb intake to manage blood glucose levels.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Cortes Rico, Mathias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Nilsson, Frejdon
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård fokuserar på att förbättra livskvaliteten för anhörig och närstående, som står inför livshotande sjukdom. Stöd skall erbjudas under och efter bortgången. Närstående kan utgöras av vänner, maka, make eller andra viktiga personer i den anhörigas liv.

  Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet.

  Metod: En litteraturöversikt innehållande 14 vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ och mixad studiedesign. Studiernas resultat analyserades utifrån en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Databassökningar genomfördes i CINAHL och PubMed.

  Resultat: Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet kunde innebära positiva och negativa aspekter, närståendes livssituation förändrades och ansågs stundvis svår. En god relation med sjukvården skapade lugn och trygghet medan en dålig relation resulterade i frustration, osäkerhet och hjälplöshet. Tiden efter den anhörigas bortgång kunde se olika ut beroende på hur väl förberedda närstående var. Trots negativa upplevelser såg närstående tillbaka på tiden med stolthet och glädje över att spendera den sista tiden med sin anhöriga.

  Diskussion: Sjuksköterskan bör sträva efter att upprätta en god relation med närstående. Genom interventioner med individer i liknande situation kan negativa isoleringsmönster antas brytas. Tröst kan förmedlas genom familj, vänner och sjukvårdspersonal. Samtalen kunde underlätta att sätta ord på känslor.

  Slutsats: Då sjuksköterskan agerar lyssnande, bekräftande och icke dömande skapas förutsättning för en god relation. Sjuksköterskeutbildning på grundnivå bör i större omfattning fokusera på relationsskapande och kommunikation, för att möta anhöriga och närstående i livets slutskede.

  Download full text (pdf)
  Cortes Rico Nilsson
 • 42.
  Dahlin, Jennie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Van Munster, Thijs
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Självskattad livskvalitet hos vuxna personer med medfödda hjärtmissbildningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Dahllund, Sonja
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Malker, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Anhörigas upplevelser av palliativ vård i livets slut på äldreboende: – En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  2015 avled cirka 16 000 personer på äldreboende, många hade anhöriga hos sig den sista tiden i livet. Tidigare forskning har inte kunnat påvisa bästa sättet att ge anhöriga stöd.Syftet med denna litteraturstudie var att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård i livets slut på äldreboende.Resultatet grundades på 13 vetenskapliga originalartiklar av kvalitativ- och mixad design, från länder med hög kvalitet på palliativ vård. Dessa analyserades induktivt och presenterades i tre huvudkategorier: Förståelse för vad som händer i livets slut, att vilja vara delaktig och klara av att hantera situationen. Anhöriga vill få information, ha regelbundna samtal, delta i omvårdnad och beslutsfattande, har ett behov av kontroll och dela på ansvaret samt önskar bli sedda.När anhöriga inte fick information och delta i vården blev situationen inte hanterbar. Detta ledde till svårigheter att släppa kontrollen vilket skapade missnöje. Sjuksköterskor behöver mer kunskap för att kommunicera och informera, så anhöriga känner sig delaktiga i vården i livets slutskede och får en hög känsla av sammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Danielson, Ella
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Melin-Johansson, Christina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Modanloo, Mahnaz
  Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
  Adherence to treatment in patients with chronic diseases: From alertness to persistence2019In: International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, ISSN 2322-2476, Vol. 7, no 4, p. 248-257Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Adherence to treatment is a process that begins with alertness about the disease and has to end with staying in treatment. It is a concern to all health care disciplines. The aim of this study was to explore the experience of adherence to treatment patients with chronic diseases. Methods: This qualitative study was conducted during a period of 6 months in Golestan province in Iran in 2017. In-depth semi-structured interviews were done with a purposive sample of 15 patients with chronic disease (i.e. Chronic renal failure (CRF), Hypertension (HTN), Multiple sclerosis (MS) and Diabetes). Data were analyzed using qualitative content analysis in MAXQDA Software. Results: The analysis of the data in this study led to the development of ten subthemes and four themes emerged as follows: motivation, cohesion, commitment and empowerment which are necessary components for adherence to treatment in patients. “Moving from alertness to persistence” emerged as the main theme. Conclusion: The findings of the study offer helpful insights into the concept of adherence to treatment and its components for health care providers, which can be used to develop the best possible care plan and may help health care providers to support the patients to have an active role for following treatment rather than just doing it. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Devik, S.A.
  et al.
  Centre for Care Research Mid-Norway, Norway; Nord University, Norway.
  Enmarker, Ingela
  Högskolan i Gävle.
  Hellzén, Ove
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Nurses’ experiences of compassion when giving palliative care at home2020In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 27, no 1, p. 194-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Compassion is seen as a core professional value in nursing and as essential in the effort of relieving suffering and promoting well-being in palliative care patients. Despite the advances in modern healthcare systems, there is a growing clinical and scientific concern that the value of compassion in palliative care is being less emphasised. Objective: This study aimed to explore nurses’ experiences of compassion when caring for palliative patients in home nursing care. Design and participants: A secondary qualitative analysis inspired by hermeneutic circling was performed on narrative interviews with 10 registered nurses recruited from municipal home nursing care facilities in Mid-Norway. Ethical considerations: The Norwegian Social Science Data Services granted permission for the study (No. 34299) and the re-use of the data. Findings: The compassionate experience was illuminated by one overarching theme: valuing caring interactions as positive, negative or neutral, which entailed three themes: (1) perceiving the patient’s plea, (2) interpreting feelings and (3) reasoning about accountability and action, with subsequent subthemes. Discussion: In contrast to most studies on compassion, our results highlight that a lack of compassion entails experiences of both negative and neutral content. Conclusion: The phenomenon of neutral caring interactions and lack of compassion demands further explorations from both a patient – and a nurse perspective.

 • 46.
  Dumky-Boström, Mikael
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Lekaregård Pettersson, Viktor
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Livskvalitet hos patienter med Implanterbar defibrillator: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Edvinsson Sjökvist, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jonsson, Tina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Föräldrar till ´sjukt söta´ barn och ungdomar-En litteraturöversikt om diabetes typ 12019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Eivergård, Kristina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences. Ersta Sköndal .
  Enmarker, Ingela
  Högskolan i Gävle.
  Livholts, Mona
  Linköpings Universitet.
  Aléx, Lena
  Umeå Universitet.
  Hellzén, Ove
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  The Importance of Being Acceptable: Psychiatric Staffs’ Talk about Women Patients in Forensic Care2019In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 40, no 2, p. 124-132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Currently, women comprise about ten percent of those sentenced to psychiatric forensic clinics in Sweden. Those who are sentenced to forensic care because of offending and violent behaviour have already taken a step away from the usually expected female behaviour. On the other hand, there are many women in forensic care who have not committed crimes, but who instead selfharm. Studies have identified a gender bias in diagnosing and care in psychiatric settings, but there are few studies conducted on women in forensic care. The present study therefore examined how the situation of women patients and female norms are expressed in the staff’s talk about these women during verbal handovers and ward rounds at a forensic clinic in Sweden. The aim was to explore how psychiatric staff, in a context of verbal handovers and ward rounds, talk about women who have been committed to forensic psychiatric care, and what consequences this might have for the care of the patients. The content of speech was examined using audio recordings and a method of analysis that was inspired by thematic analysis. The analysis identified that the staff talked about the women in a way that indicates that they expected the women to follow the rules and take responsibility for their bodies in order to be regarded as acceptable patients.                        

 • 49.
  Ekedahl, Line
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Svensson, Victor
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Smärta vid cancersjukdom: – En litteraturöversikt om sjuksköterskanshinder till smärtbehandling2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Då allt fler människor överlever sin cancer ställs högre krav på sjukvården.Omkring 90% av alla patienter upplever smärta i sin cancersjukdom. Trots stora framsteginom läkemedelsforskning har patienterna fortfarande ont. Syfte: Syftet med studien var attbeskriva vilka hinder sjuksköterskan har för smärtlindring av cancerrelaterad smärta.Metod: I denna litteraturöversikt sammanställdes forskning gällande vilka hinder som finnstill adekvat smärtlindring av cancerrelaterad smärta. 12 vetenskapliga artiklar inkluderades.Resultat: Huvudresultatet redovisades i fem teman, läkemedelsrelaterade problem,samarbetsproblem mellan olika vårdprofessioner, smärtskattningsrelaterade problem,arbetsmiljöproblem och sjuksköterskans kunskapsbrist. Diskussion: Många problem varrelaterade till utbildning och bristande kunskap. Sjuksköterskorna uppgav själva att debehövde mer utbildning i ämnet. Gällande arbetsmiljö och samarbete var den största faktorntidsbrist och stort patientansvar. Läkare hade en tendens att nonchalera sjuksköterskornaoch det bidrog till bristande kommunikation. Slutsats: Behovet av utbildning är stort. Ävenforskning för att framställa nya verktyg för smärtbedömning behövs.

 • 50.
  Eklund, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Cederlund, Gustav
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att skapa trygghet och kommunicera med barn i ambulans2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
1234 1 - 50 of 194
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf