miun.sePublications
Change search
Refine search result
16171819 901 - 916 of 916
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 901.
  Zinn, Jens
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. University of Melbourne, Australia.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Concluding Thoughts and Perspectives for Interdisciplinary Risk Research2018In: Researching Risk and Uncertainty: Methodologies, Methods and Research Strategies / [ed] A, Olofsson & J, Zinn, Palgrave Macmillan, 2018, p. 367-375Chapter in book (Refereed)
 • 902.
  Zinn, Jens
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Introduction2018In: Researching Risk and Uncertainty: Methodologies, Methods and Research Strategies / [ed] A, Olofsson & J, Zinn, Palgrave Macmillan, 2018, p. 1-28Chapter in book (Refereed)
 • 903.
  Åberg, Helga Juno
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Successful Migrants: strategies forovercoming discrimination on the labourmarket.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Discrimination against migrants in the work place is a frequent subject of studies and discussions. Perceptions and experiences of the Swedish labour market are directly connected to where we come from – our skin colour, religion, and gender. These may even be opposite if we compare a native Swedish and a migrant´s experience of job search, career opportunities, salary, and daily work life. The aim of this thesis is to look closer at migrants that were able to fight or stop discrimination after they were exposed to it. The thesis focuses on strategies used by such individuals and what knowledge and/or experiences led them to resist against it. Decoloniality theory makes up the foundation of the analysis of the material collected from interviews, examining different standpoints from dominant Western world perspectives. This study also uses intersectionality in order to tackle the strategies' complexity and help deconstruct discrimination. Each individuals' experience with discrimination in the workplace and their choice of strategies to avoid it are analysed. The thesis shows how decoloniality theory could connect to migrants' positive attitudes towards most of their professional choices and attempts to retake power amidst discrimination.

 • 904.
  Åkring, Paulina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Shadman, Soorai-Gull
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Historical-Clinical-Risk Management-20: Prediktiv validitet gällande våldsbrott mot person2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld har konstaterats vara ett globalt samhälls- och hälsoproblem. Våldsbrott beskrevs kunna uttryckas fysiskt, sexuellt, psykologiskt eller involvera vanvård. Moffitts klassificeringsteori redogjorde för faktorer vilka förklarade individers benägenheter att utveckla brottslighet, där våldsbrott var inkluderat. Ett instrument som framställdes kunna användas för att bedöma risken för framtida våld, baserades på den strukturerade professionella ansatsen och är uppbyggt av tre underkategorier vilka är historisk data, klinisk data och riskhantering. För att studera ett mätinstruments förmåga att förutsäga framtida händelser används begreppet prediktiv validitet. Med bakgrund av detta var syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie att beskriva den prediktiva validiteten för underkategorier, totalpoäng och den slutliga riskbedömningen i andra versionen av HCR-20 gällande våldsbrott mot person. Systematisk litteratursökning gjordes i databaserna Pubmed och PsycINFO. Urvalskriterier utformades och användes vid granskningen av artiklar. Vid kvalitetsgranskning förehöll sig kriterierna vara adekvat rapportering av våldsbrott, utförligt beskriven metod, storlek på urval, etiska aspekter samt längd på uppföljningsperiod. Signifikant förmåga att förutsäga framtida våldsbrott mot person kunde konstateras för underkategorier, totalpoäng samt den slutliga riskbedömningen i HCR-20. Historisk data framställdes inneha högre prediktiv validitet i större utsträckning än övriga underkategorier. Historisk data har visat samstämmighet med faktorer som återfinns i Moffitts klassificeringsteori. Denna koppling har beskrivits förklara orsaken till att historisk data var mer framträdande än övriga underkategorier. Förekommandet av resultat utan signifikans samt begränsningar och styrkor med föreliggande studie har diskuterats. Förmågan att förutsäga framtida våldsbrott mot person betraktades vara ett hjälpmedel till att finna åtgärder för att förhindra att våld sker.

 • 905.
  Öhman, Felicia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Jonsson, Karolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Gymnasiestudenters uppfattningar om allvarlighetsgraden i partnervåld2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Partnervåld är ett fenomen som leder till allvarliga konsekvenser både påindivid- och samhällsnivå. Prevalensen för partnervåld har visat sig vara lika stor blandbåde kvinnor och män. Det finns indikationer på att våld som begås av en man gentemoten kvinna inom en heterosexuell relation uppfattas som mer allvarligt än våld som begåsav en kvinna gentemot en man. Syfte: Dels att analysera huruvida gymnasiestudentersuppfattningar om allvarlighetsgraden i partnervåld i en heterosexuell relation skiljer sigåt beroende på offrets kön, och dels att analysera huruvida det finns skillnader i hurkvinnliga och manliga gymnasiestudenter uppfattar allvarlighetsgraden i enpartnervåldssituation. Metod: En enkät utformades i två versioner bestående av enfallbeskrivning som skildrade ett partnervåldsscenario inom en heterosexuell relation.Fallbeskrivningarna var identiska bortsett från att offrets kön manipulerades. Enkätendistribuerades till totalt 201 gymnasieelever i årskurs tre. Resultat: Respondenternauppfattade det som allvarligare att bruka våld gentemot ett kvinnligt offer i jämförelsemed ett manligt offer för partnervåld. Kvinnliga respondenter var mer benägna attuppfatta situationen som allvarlig än manliga respondenter, oberoende om offret var enkvinna eller en man. Diskussion: Skillnader i uppfattningar om allvarlighetsgrad kanhärledas till de socialt konstruerade könsroller som existerar i dagens samhälle, där mänexempelvis förväntas vara mer toleranta gentemot våld. Skillnader i hurallvarlighetsgraden i partnervåld uppfattas beroende på om offret är en kvinna eller enman kan leda till allvarliga konsekvenser för offret. För att undvika denna problematikär det eftersträvansvärt att uppmärksamma detta och öka medvetenheten om attpartnervåld är lika allvarligt oberoende vilket kön den som utsätts har.

 • 906.
  Öhman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Giritli Nygren, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Hörnberg, Elias
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Lidén, Gustav
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Nyhlén, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sjöberg, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Wahlberg, Olof
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Förstärkt stadsmiljö i Sundvall2017Report (Other academic)
 • 907.
  Öhman, Susanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Previous Experiences and Risk Perception: The Role of Transference2017In: Journal of Education, Society and Behavioural Science, ISSN 2456-981X, Vol. 23, no 1, p. 1-10, article id 35101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims: The aim of the article is to investigate how experiences of crisis such as accidents, illnesses, violence and natural catastrophes influence perceptions of risk in general. The questions this article poses are whether there are some experiences significant enough to change an individual’s perception not only of the kind of risk experienced but also of other kinds of risks and whether there are certain experiences that are particularly powerful.

  Study Design, Place and Duration of Study:The analyses use data from two Swedish national

  surveys, ‘Society and Values’, that took the form of mail polls conducted in the winters of 2005 and 2008. Both polls used questionnaires that focus on risk perception, risk communication, risk behavior, experience, and values. The dataset used each year is composed of two representative samples of the Swedish population.

  Methodology: The samples consisted of people between the ages of 16 and 75: two national

  random samples (n=2000 each) and two random samples of people living in areas with a relatively large population of people with foreign backgrounds (n=750 each). The total number of respondents was 1,472 in 2005 and 951 in 2008.

  Results: The results show that previous experience is a strong predictor of higher risk perception even after controlling for gender, origin, income, education and values. Depending on previous experiences of certain hazards and crises, the individual’s perception of risks related to these experiences will vary.

  Conclusion: This article has shown that different categories of experiences are powerful to

  transfer the feeling of dislike or fear not only to the related risk but also to other kinds of risk. One example is, being the victim of violence increases the level of risk perceived not only for violence but for several lifestyle risks and known risks as well.

 • 908.
  Öhman, Susanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Towards a methodology for quantitative intersectional analysis of health risk positions2016Conference paper (Refereed)
 • 909.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Giritli Nygren, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The (un)intended consequences of crisis communication in news media: a critical analysis2016In: Critical Discourse Studies, ISSN 1740-5904, E-ISSN 1740-5912, Vol. 13, no 5, p. 515-530Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article takes as its departure point the questions Which discourses figure in the news media's coverage of natural disasters?' and What are the possible unintended consequences of this type of crisis communication?' The overall aim is to elucidate the development of risk discourses, struggles over discursive legitimacy, and shifts in argumentation to legitimate or delegitimate certain actors and actions in relation to a widespread and devastating wildfire in the summer of 2014 in Sweden. The chosen media outlets are one national agenda-setting morning newspaper, one national evening tabloid, and one local newspaper. All coverage in these newspapers from the period of the wildfire (1-31 August 2014) were selected and analyzed. By employing a critical discourse analysis of three different newspapers' crisis communication flows during the one-month-long wildfire, we show how crisis communication is in fact embedded in discourses of power related to gender and rurality.

 • 910.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Doing and Undoing Risk: The Constitution of Risk and Heteronormativity in a Transforming Society2015Conference paper (Refereed)
 • 911.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Quantitative analysis of risk positions: An exploratory approach2018In: Researching Risk and Uncertainty: Methodologies, Methods and Research Strategies / [ed] A, Olofsson & J, Zinn, Palgrave Macmillan, 2018, p. 265-286Chapter in book (Refereed)
 • 912.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Giritli Nygren, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  A Methodological Strategy for Exploring Intersecting Inequalities: An Example from Sweden2018In: Zhurnal Issledovanii Sotsial'noi Politiki / The Journal of Social Policy Studies, ISSN 1727-0634, Vol. 16, no 3, p. 501-516Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article explores the complex patterns of inequality in Sweden from an intersectional standpoint by developing a methodological strategy using data from quantitative national survey material. Intersectionality stands in contrast to the inductive and hypothesis-testing approaches, which tend to reproduce categories as having an essential and stable meaning. It is generally acknowledged that quantitative approaches to intersectionality are rare or in development. Quantitative analyses tend to disregard some of the theoretical cornerstones of intersectionality: in particular, the relational and fluid character of categories. This may be why intersectionality researchers tend to reject quantitative approaches altogether. To address this dilemma, Multiple Correspondence Analysis (MCA) is applied as a means of linking objective structures to subjective experiences, and it is argued that this methodology is well suited to detecting and capturing social spaces of privilege and oppression. The result shows that this kind of quantitative approach to intersectional analysis can facilitate the exploration of inequalities and positions of privilege across populations and globally at particular times, as well as contributing to ontological and epistemological perspectives on intersectionality. By exploring what the category is said to describe and how these parts relate to other sub-categories, especially about time and place settings and their intersections, we were able to identify relationships between structures of oppression and subjective experiences at a particular time and in a particular place, which is important in understanding both inequalities and positions of privilege. These analyses not only illuminate the hegemonic structures of power that create subordinated and privileged positions but also help us to theorize the non-linear and stochastic relations between and within these positions. This methodological advance also has important implications for social policy.

 • 913.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Giritli Nygren, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Quantitative Interpretation of Intersectionality2015Conference paper (Other academic)
 • 914.
  Öjelid, Alexander
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Öjelid, David
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Hur kan vi veta vad vi gör innan vi har gjort det?: En kvalitativ studie om hur larmoperatörer konstruerar situationsförståelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 915.
  Öjelid, David
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Att öva krishantering - erfarenheter och lärande: En fallstudie om organisatoriskt lärande från krishanteringsövningen Hubbe 2 utifrån ett kommunalt perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 916.
  Önegård Swedenmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  "Vi bör sträcka oss lite längre än vi behöver": En fallstudie om diskursen kring mellanorganisatorisk samverkan inom Stockholmsregionen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
16171819 901 - 916 of 916
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf