miun.sePublications
Change search
Refine search result
14151617181920 801 - 850 of 26337
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 801.
  Andersson Jakobsson, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vestman, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Medias skildring av terrorism i jämförelse med dådet mot Utøya och dådet mot Charlie Hebdos redaktion: En kritisk diskursanalys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fokus i detta arbete låg på att undersöka medias framställning av terrorism gällande dådet i Utøya 2011 av Anders Behring Breivik och dådet i Paris 2015 mot Charlie Hebdos redaktion av Cherif och Said Kouachi. Detta gjordes genom ett strategiskt urval av artiklar i tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter, totalt samlades 48 artiklar in. För att analysera det insamlade materialet användes en kritisk diskursanalys. Konklusionen var att märkbara skillnader framkom i huruvida media framställde respektive dåd och gärningsmannen/gärningsmännen. Slutsatsen som kan dras från detta arbete är att terrorism-diskursen kopplas oftare till gärningsmännens etniska bakgrund i Charlie Hebdos fall än i dådet på Utøya. Det behövs fortsatt forskning om medias framställning av terrorism behövs för att belysa ytterligare sociala problem och motverka den negativa effekt media kan ha på dagens samhälle.

 • 802.
  Andersson, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barndom som präglar vuxenlivet: Samband mellan traumatiska barndomsupplevelser och psykosocial hälsa/ohälsa i vuxen ålder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING:

  Flera internationella undersökningar om samband mellan vissa traumatiska barndomsupplevelser och psykosocial hälsa/ohälsa som vuxen, har tidigare genomförts. De flesta studier har dock utförts inom kliniska populationer med begränsat antal studerade faktorer. Då det endast finns ett fåtal svenska studier inom detta ämnesområde, har syftet med denna studie varit att undersöka om det finns samband mellan å ena sidan barndomsupplevelser av känslomässiga, fysiska och sexuella övergrepp, känslomässig och fysisk försummelse samt idealisering av familj och psykosociala hälso/ohälsoindikatorer i vuxen ålder å andra sidan. De senare är tillgången till nätverk respektive anknytning, olika indikationer på alkoholproblem såsom konsumtionsnivå, tecken på beroende och skadligt drickande, psykisk ohälsa i form av ångest respektive depression samt social misstro. Då upplevelser från barndomen är retrospektiva konstruktioner, togs som ett undersyfte upp om det finns systematiska validitetsproblem såsom minimering och benägenhet att svara på ett socialt önskvärt sätt. Undersökningen är kvantitativ och baseras på gruppenkäter som besvarats av studenter vid Mittuniversitetet. Resultaten visar att det fanns klara samband mellan olika traumatiska barndomsupplevelser och olika former av hälso/ohälsotillstånd i vuxen ålder. Multivariata analyser visar att sexuella och fysiska övergrepp är relaterade till ökade tecken på alkoholproblem, känslomässiga övergrepp och ångest, medan känslomässig försummelse är relaterat till depression, mindre socialt nätverk och till mindre grad av anknytning. Förhoppningen är att studien skall bidra till teoriutvecklingen om hur barndomsproblem påverkar problemen i vuxen ålder.

 • 803.
  Andersson, Jannice
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Stadin, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ungdomars uppfattningar om kriminella beteenden: Finns det några könsskillnader?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Ungdomar är den mest brottsaktiva gruppen i samhället och forskning har redogjort för att män generellt är mer brottsaktiva i jämförelse med kvinnor. Mäns förhöjda brottsbenägenhet väckte en tanke huruvida det föreligger könsskillnader i ungdomars uppfattningar om kriminalitet, även om eventuella könsskillnader i sådana uppfattningar kan förklaras utifrån Situationell handlingsteori och Social rollteori. Syftet med denna studie var att studera könsskillnader gällande de uppfattningar vilka gymnasieelever i Sundsvalls kommun har angående kriminella beteenden. Mer specifikt avsågs att besvara följande frågeställning: Vilka könsskillnader finns angående gymnasieelevers uppfattningar om kriminella beteenden gällande brottsavsnitten skadegörelsebrott, trafikbrott, tillgreppsbrott, misshandelsbrott samt narkotikabrott? Metod: Studien utgjordes av en tvärsnittstudie vilken innefattade en enkätundersökning som 200 gymnasieelever (107 kvinnor och 93 män) mellan 18-20 år besvarade under mars och april månad år 2014. Data analyserades genom t-test och Mann-Whitney U test med signifikansnivån p ≤ 0.05. Resultat: Vad som påträffades var att kvinnor, med undantag för frågan angående dödshot, i signifikant högre utsträckning uppfattade att det var mindre okej för deras kamrater att begå trafikbrott, tillgreppsbrott, misshandelsbrott och narkotikabrott. Det förelåg ingen signifikant skillnad i kvinnors och mäns uppfattningar angående skadegörelsebrott. Diskussion:Studiens resultat diskuterades utifrån huruvida moral, normer, könsroller och kamrater haft en påverkan på elevernas uppfattningar om kriminella beteenden. Vidare lyftes metodologiska aspekter och studiens styrkor och begränsningar. Slutsats: Studier likt denna kan urskilja ungdomar vilka utgör en förhöjd risk att begå kriminella handlingar vilket skapar goda förutsättningar för lämpliga brottsförebyggande åtgärder.

 • 804.
  Andersson, Jan-Olov
  et al.
  Högskolan i Sundsvall/Härnösand.
  Gunnarsson, K.
  Svedlindh, P.
  Nordblad, P.
  Lundgren, L.
  Aruga Katori, H.
  Ito, A.
  Dynamic Scaling in the Ising Reentrant Spin Glass Fe_{0.62}Mn_{0.38}TiO_31990In: Physica B, ISSN 0921-4526, Vol. 165-166, p. 183-184Article in journal (Refereed)
 • 805.
  Andersson, Jan-Olov
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Jonsson, Tomas
  Mattsson, Johan
  Monte Carlo studies of the dynamics of reentrant Ising spin glasses1996In: Physical Review B (Condensed Matter and Materials Physics), ISSN 0163-1829, Vol. 54, p. 9912-9919Article in journal (Refereed)
 • 806.
  Andersson, Jan-Olov
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Mattsson, J.
  Svedlindh, P.
  Monte Carlo evidence for the existence of an overlap length in Ising spin glass systems1994In: Physica B: Condensed Matter, ISSN 0921-4526, Vol. 194-196, p. 307-308Article in journal (Refereed)
 • 807.
  Andersson, Jan-Olov
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Mattsson, J.
  Svedlindh, P.
  Monte Carlo studies of Ising spin-glass systems: aging behavior and crossover between equilibrium and nonequilibrium dynamics1992In: Physical Review B (Condensed Matter), ISSN 0163-1829, Vol. 46, no 13, p. 8297-8304Article in journal (Refereed)
 • 808.
  Andersson, Jan-Olov
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Mattsson, J.
  Svedlindh, P.
  Monte Carlo studies of Ising spin-glass systems: Investigations of the overlap length in spin-glasses.1994In: Physical Review B (Condensed Matter), ISSN 0163-1829, Vol. 49, no 2, p. 1120-1126Article in journal (Refereed)
 • 809.
  Andersson, Jan-Olov
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Mattsson, J.
  Svedlindh, P.
  Overlap length in a Cu-Mn spin glass probed by ac susceptibility.1993In: Physical Review B (Condensed Matter), ISSN 0163-1829, Vol. 48, no 18, p. 13977-13980Article in journal (Refereed)
 • 810.
  Andersson, Jan-Olov
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Sibani, Paolo
  Domain growth and thermal relaxation in spin glasses1996In: Physica A, ISSN 0378-4371, Vol. 229, no 3-4, p. 259-272Article in journal (Refereed)
 • 811.
  Andersson, Jeanette
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Löf, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Högläsning i förskolan: En intervjustudie om sex pedagogers syn på högläsningens syfte och förändring2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 812.
  Andersson, Jeanette
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Löf, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Högläsning i förskolan: En intervjustudie om sex pedagogers syn på högläsningens syfte och förändring2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 813.
  Andersson, Jens
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Granfors, Jonny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Maktutövning mellan onlinespel: En kvalitativ studie som jämför två olika onlinespel2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 814.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Azri, Manuella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Livet efter en organtransplantationEn litteraturöversikt om organtransplanterade personers upplevelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 815.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Larsson, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskollärares beskrivningar av konflikter utifrån ett genus - och jämställdhetsperspektiv.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att, utifrån ett genus och jämställdhetsperspektiv, beskriva hur förskollärare uttrycker att de vill agera vid olika konfliktsituationer. Vilket inte är samma som hur förskollärare verkligen agerar vid konflikter i förskoleverksamheten. Tidigare forskning visar att förskollärare omedvetet behandlar barnen olika utifrån deras kön. Vi använde oss av kvalitativa enkäter, för att komma fram till resultatet i vår studie där femton förskollärare medverkade. Enkäterna var uppbyggda med hjälp av två olika konfliktsituationer. Genom enkätsvaren kunde vi få en uppfattning om förskollärarna gjorde skillnad på barnen utifrån deras kön. I resultat framkom det att förskollärarna beskrev att kommunikation var viktig när det gällde konflikter och att barnen skulle få en chans till att lösa konflikterna själva genom att prata med varandra. Förskollärarna påtalar att de vill vara i närheten av barnen, för att känna att de har ett öga på hur konflikten fortlöper. Något som även framkom utifrån förskollärarnas beskrivningar i enkätsvaren var att de uttryckte mer uppmuntran till flickorna än vad de uttryckte mot pojkarna.

 • 816.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lindholm, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hinder och stöd för modersmålsundervisning i svenska nationella minoritetsspråk: En kvalitativ intervjustudie.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 817.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Molander, Marielle
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ökad fysisk aktivitet hos vuxna patienter med övervikt och fetma: En sjuksköterskas åtgärder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 818.
  Andersson, J-O
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Djurberg, C.
  Jonsson, T.
  Svedlindh, P.
  Nordblad, P.
  Monte Carlo studies of the dynamics of an interacting monodispersive magnetic-particle system1997In: Physical Review B (Condensed Matter and Materials Physics), ISSN 1098-0121, Vol. 56, no 21, p. 13983-13988Article in journal (Refereed)
 • 819.
  Andersson, J-O
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Svedlindh, P.
  Aging behaviour in two- and three-dimensional ising spin glasses studied by Monte Carlo simulations.1992In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853, Vol. 104-107, p. 1609-1610Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The nonequilibrium character of the spin glass dynamics has been studied in Monte Carlo simulations of two- and three-dimensional short-range Ising spin glass systems. The spin system was quenched in zero field to a temperature T. After equilibrating for a waiting time tw a weak magnetic field was applied and the time dependence of the magnetization M(t) was studied. Our results show that the relaxation rate, S(t) = ∂M(t)/∂log t, exhibits a maximum at a time t ≈ tw, which is consistent with results from experiments. If the temperature is increased or decreased prior to the field application, the apparent age ta of the system, as defined by the maximum in relaxation rate, is changed. The results are qualitatively in agreement with experiments as well as with theoretical models for the nonequilibrium spin glass dynamics

 • 820.
  Andersson, Joakim
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Affärsmodellsutveckling: Hur företag hanterar utmaningar på en förändrad marknad2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A market change comes with challenges for the organisations which operate on that market, since they must adjust to the new market conditions, a new competitive situation and such. The purpose of this study was to examine which challenges organisations experience when they develop their business models. This was performed by doing a literature review as well as interviews with representatives from the electric market in Sweden. The result from the literature review showed that multiple concepts can be connected to form an encompassing view with the change as the catalyst. Four aspects regarding challenges could be developed based on previous research: (1) he organisation is not used to change management; (2) the organisation is used to change management; (3) management does not know how to start working with BMI; and (4) management knows how to start working with BMI. The result from the interviews showed that the literature was reflected in reality, since the informants described several concepts from the literature. The informants’ organisations could be placed in the aspects which had been developed and based on previous research suggestions of how to handle these challenges could be developed, some of which the informants had already applied (but not fully, yet).

 • 821.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Bizimana, Mike
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Digitalisering och kundnytta: En undersökning om digitaliserings effekt på ett företag och dess kunder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today’s society, businesses and organizations are facing increasing challenges to change and adapt to a digitizing world. In order to stay relevant in the market, businesses need to work constantly on developing and improving the efficiency of its various processes. This study is designed as a case study at MittSverige Vatten & Avfall which is a municipal corporation in Sundsvall municipality. Its goal is to be a leader in its sector by the year 2021. The study’s objective was to investigate if the digitization of information gathering could bring benefit to a company and its customers. The investigation has focused on the digitization of information gathering from the customer's water meter. The study's objective has been to identify and analyze how digitization impacts business processes and its financial condition with help from value stream mapping and a customer survey. The study was conducted with the support of written and web based literary sources. A survey as well as interviews was conducted. An investment analysis has been conducted to study and evaluate the benefits that the investment brings the customer and MittSverige Vatten & Avfall regarding cost. The study proved that the digitization of water meters would mean an improvement for both MittSverige Vatten & Avfall and its customers.

 • 822.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  Eriksson, Andreas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  Konsten att delegera prefix: En jämförelse av automatiserad och statisk konfiguration2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When it became clear that the number of ipv4 addresses would not be enough, ipv6 was developed. With new features that had been adapted to the infrastructure that had been built up around the world, there was now a replacement for ipv4. But the differences are many and the protocols are not alike at all, especially when looking at the built-in functions. One of these new features in ipv6 is called Prefix Delegation, a simple and convenient way to automatically distribute parts of a larger network into smaller networks. Although there are simple and flexible way to implement this, the existing infrastructure of the Internet may not be so simple. The complexity of the infrastructure forces us to use a variety of routes, both static and dynamic. To get an understanding of how this can differ, we looked at an overview of how the infrastructure might look like and then tested how to solve the addressing through an automated process and a static process. The results shows that the automated solution requires a little more preparation and specified equipment, but the work then becomes easy to control, debug, and document. The static process is more straightforward and requires no special equipment, however, it will be difficult to control, debug, and document where the slightest change can require a lot of work where the risk of complications is great.

 • 823.
  Andersson Jobe, Ibou
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Upplevelser av diskriminering och privilegier i Stureplans nattklubbsliv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har med fokus på klass, etnicitet och genus synat Stureplansområdets nattklubbsliv med syfte att lyfta deras besökares upplevelser av diskriminerande och privilegierande praktiker. Detta gjordes genom den kvalitativa metoden där semistrukturerade intervjuer hölls med sex personer i åldrarna 23-29 år. Intervjumaterialet analyserades sedan med utgångspunkt i perspektiven klass, etnicitet och genus. I studien beskriver deltagarna ett nattklubbsliv med utpräglat diskriminerande och privilegierande praktiker där överklass, ”svenskt” utseende och kvinnor som följer skönhetsidealet ingår i gruppen önskade kunder. Resten av besökarna sorteras utifrån dessa kategorier och de som inte passar in hålls metodiskt borta, och hänvisas därmed till privata fördelaktiga kontakter, eller entrévärdarnas godtyckliga beslut. Slutsatsen är att krogdiskriminering beror på maktstrukturer som underordnar vissa grupper, samtidigt som den upprätthåller andra gruppers sociala status och privilegier. Det är ett system som utan tvivel leder till en mer segregerad grupp unga vuxna.

 • 824.
  Andersson, Joel
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Runeke, Samuel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Hemligheter i offentlig upphandling: Sekretessen enligt 31 kap. 16 § OSL2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 825.
  Andersson, Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Optimering av interna trucktransporter vid Emhart Glass i Sundsvall2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resurssnål produktion är en teori om hur produktionsplanering i ett företag kan förbättras, vilket syftar till att öka effektiviteten och skapa en bättre arbetssituation för medarbetarna i företaget. Examensarbetets övergripande syfte har varit att med stöd i denna teori ta fram ett optimerat och verklighetstroget truckkörschema för dagens interna transporter vid Emhart Glass i Sundsvall. Målsättningen har varit att jämföra de interna transporterna med de behov som finns i företaget, att identifiera hur ofta transporter av tomma lastpallar sker samt att klar-göra om en dubbelpallshantering innebär tidsmässigt vinst. En kart-läggning av de interna transporterna och arbetsställenas behov av lastpallar har genomförts. Informationen från kartläggningen har implementerats i programmet Matlab, där en algoritm för beräkning av ett körschema har skapats som tar hänsyn till dagens tidshantering av lastpallar och sannolikheten att truckförarna lastar av och på lastpallar vid olika arbetsställen. Jämförelsen av arbetsställenas behov och truck-körningarna visar att behoven vid arbetsställena och dagens truckkör-ning stämmer ganska bra överens. Med stöd av kartläggningen har ett truckschema kunnat konstrueras för enkelpallshantering samt för dubbelpallshantering. Körschemana visar att det finns möjligheter till optimering av de interna transporterna. Den viktigaste slutsatsen har varit att kunna visa att truckförarnas trucktransporter kan både fören-klas och effektiviseras genom ett körschema, och det i sin tur kan leda till att arbetssituationen blir mer effektiv och mindre stressig.

 • 826. Andersson, Johan
  et al.
  Linér, Mats
  Fredsted, Anne
  Schagatay, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Cardiovascular and respiratory responses to apneas with and without face immersion in exercising humans2004In: Journal of applied physiology, ISSN 8750-7587, E-ISSN 1522-1601, Vol. 96, no 3, p. 1005-1010Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The effect of the diving response on alveolar gas exchange was investigated in 15 subjects. During steady-state exercise (80 W) on a cycle ergometer, the subjects performed 40-s apneas in air and 40-s apneas with face immersion in cold (10degreesC) water. Heart rate decreased and blood pressure increased during apneas, and the responses were augmented by face immersion. Oxygen uptake from the lungs decreased during apnea in air (-22% compared with eupneic control) and was further reduced during apnea with face immersion (-25% compared with eupneic control). The plasma lactate concentration increased from control (11%) after apnea in air and even more after apnea with face immersion (20%), suggesting an increased anaerobic metabolism during apneas. The lung oxygen store was depleted more slowly during apnea with face immersion because of the augmented diving response, probably including a decrease in cardiac output. Venous oxygen stores were probably reduced by the cardiovascular responses. The turnover times of these gas stores would have been prolonged, reducing their effect on the oxygen uptake in the lungs. Thus the human diving response has an oxygen-conserving effect.

 • 827. Andersson, Johan P A
  et al.
  Schagatay, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Repeated apneas do not affect the hypercapnic ventilatory response in the short term2009In: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 105, no 4, p. 569-74Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Long-term training of breath-hold diving reduces the hypercapnic ventilatory response (HCVR), an index of the CO(2) sensitivity. The aim of the present study was to elucidate whether also short-term apnea training (repeating apneas with short intervals) reduces the HCVR, thereby being one contributing factor explaining the progressively increasing breath-holding time (BHT) with repetition of apneas. Fourteen healthy volunteers performed a series of five maximal-duration apneas with face immersion and two measurements of the HCVR, using the Read rebreathing method. The BHT increased by 43% during the series of apneas (P < 0.001). However, the slope of the HCVR test was not affected by the series of apneas, being 2.52 (SD 1.27) and 2.24 (SD 1.14) l min(-1) mmHg(-1) in the control test and in the test performed within 2 min after the last apnea of the series, respectively (NS). Thus, a change in the HCVR cannot explain the observed short-term training effect on BHT.

 • 828.
  Andersson, Johan P.A.
  et al.
  Lunds universitet.
  Biasoletto-Tjellströma, Gustaf
  Schagatay, Erika K.A
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Pulmonary gas exchange is reduced by the cardiovascular diving response in resting humans2008In: Respiratory Physiology & Neurobiology, ISSN 1569-9048, E-ISSN 1878-1519, Vol. 160, no 3, p. 320-324Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The diving response reduces the pulmonary O2 uptake in exercising humans, but it has been debated whether this effect is present at rest. Therefore, respiratory and cardiovascular responses were recorded in 16 resting subjects, performing apnea in air and apnea with face immersion in cold water (10 ◦C). Duration of apneas were predetermined to be identical in both conditions (average: 145 s) and based on individual maximal capacity (average: 184 s). Compared to apnea in air, an augmented diving response was elicited by apnea with face immersion. The O2 uptake from the lungs was reduced compared to the resting eupneic control (4.6 ml min−1 kg−1), during apnea in air (3.6 ml min−1 kg−1) and even more so during apnea with face immersion (3.4 ml min−1 kg -1). We conclude that the cardiovascular djustments of the diving response reduces pulmonary gas exchange in resting humans, allowing longer apneas by preserving the lungs’ O2 store for use by vital organs.

 • 829.
  Andersson, Johan P.A.
  et al.
  Department of Animal Physiology, Lund University.
  Linér, Mats H.
  Lund University Hospital.
  Rünow, Elisabeth
  Schagatay, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Diving response and arterial oxygen saturation during apnea and exercise in breath-hold divers2002In: Journal of applied physiology, ISSN 8750-7587, E-ISSN 1522-1601, Vol. 93, no 3, p. 882-886Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study addressed the effects of apnea in air and apnea with face immersion in cold water (10°C) on the diving response and arterial oxygen saturation during dynamic exercise. Eight trained breath-hold divers performed steady-state exercise on a cycle ergometer at 100 W. During exercise, each subject performed 30-s apneas in air and 30-s apneas with face immersion. The heart rate and arterial oxygen saturation decreased and blood pressure increased during the apneas. Compared with apneas in air, apneas with face immersion augmented the heart rate reduction from 21 to 33% (P < 0.001) and the blood pressure increase from 34 to 42% (P < 0.05). The reduction in arterial oxygen saturation from eupneic control was 6.8% during apneas in air and 5.2% during apneas with face immersion (P < 0.05). The results indicate that augmentation of the diving response slows down the depletion of the lung oxygen store, possibly associated with a larger reduction in peripheral venous oxygen stores and increased anaerobiosis. This mechanism delays the fall in alveolar and arterial Po2 and, thereby, the development of hypoxia in vital organs. Accordingly, we conclude that the human diving response has an oxygen-conserving effect during exercise.

 • 830. Andersson, Johan
  et al.
  Schagatay, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Arterial oxygen desaturation during apnea in humans.1998In: Undersea & Hyperbaric Medicine, ISSN 1066-2936, Vol. 25, no 1, p. 21-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We studied the effect of the human diving response, defined as bradycardia and reduced peripheral blood flow, on arterial hemoglobin desaturation. We induced a diving response of different magnitudes by using apnea in air and apnea with face immersion. Each of21 subjects performed five apneas in air and five apneas with face immersion in 10°C water. Periods of apnea in both conditions were of the same duration in any individual subject (average: 126.4 s) and the order of air and water was equally distributed among subjects. Heart rate, skin capillary blood flow, arterial blood pressure, arterial hemoglobin oxygen saturation during apneas, and end-tidal fractions of CO2 after apneas were recorded with non-invasive methods. The bradycardia and capillary blood flow reduction during apnea in air (7.8 and 37.7% change from control, respectively) were significantly potentiated by face immersion (13.6 and 55.9%, respectively). Arterial hemoglobin desaturated more during apnea in air (2.7%) compared to during apnea with face immersion (1.4%). We conclude that the potentiation of the human diving response with face immersion in cold water leads to a smaller decrease in arterial hemoglobin saturation, which may reflect an oxygen-conserving effect

 • 831. Andersson, Johan
  et al.
  Schagatay, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Diving response and apneic time in humans. 1998In: Undersea & Hyperbaric Medicine, ISSN 1066-2936, Vol. 25, no 1, p. 13-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to compare apneic time with the human diving response, defined as heart rate (HR) reduction and reduced skin blood flow, in groups with varying degrees of breath-hold diving experience. Apneic time and HR reduction at apneas in air and apneas with face immersion in cold water were thus recorded in nine groups. Skin capillary blood flow was recorded in six of the groups. All subjects received the same information on maximizing apneic duration, and no information about their progress during the apneas. The longest apneas and the most pronounced cardiovascular adjustments were found in the young, trained divers. It was found that apneic time was significantly correlated to HR reduction among the nine groups (r = 0.94, P < 0.001), and to skin capillary blood flow reduction among the six groups where the parameter was measured (r = 0.82, P < 0.05). The correlation between HR reduction and skin capillary blood flow reduction was also significant (r = 0.85, P < 0.05). When the difference in HR reduction and apneic time between apneas in air and apneas with face immersion were compared in the nine groups, it was found that all groups reacted with a more pronounced HR reduction during apneas with face immersion. All groups without prior breath-hold diving experience were found to perform shorter apneas with face immersion than apneas in air, or apneas of the same duration in both conditions, which has been reported in other studies. However, in all groups with diving experience, the apneic time was prolonged during apneas with face immersion. The results of this study suggest an oxygen-conserving effect of the diving response in trained apneic divers

 • 832. Andersson, Johan
  et al.
  Schagatay, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Effects of lung volume and involuntary breathing movements on the human diving response1997In: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, Vol. 77, no 1/2, p. 19-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The effects of lung volume and involuntary breathing movements on the human diving response were studied in 17 breath-hold divers. Each subject performed maximal effort apnoeas and simulated dives by apnoea and cold water face immersion, at lung volumes of 60%, 85%, and 100% of prone vital capacity (VC). Time of apnoea, blood pressure, heart rate, skin capillary blood flow, and fractions of end-expiratory CO 2 and O 2 were measured. The length of the simulated dives was the shortest at 60% of VC, probably because at this level the build up of alveolar CO 2 was fastest. Apnoeas with face immersion at 100% of VC gave a marked drop in arterial pressure during the initial 20?s, probably due to high intrathoracic pressure mechanically reducing venous return. The diving response was most pronounced at 60% of VC. We concluded that at the two larger lung volumes both mechanical factors and input from pulmonary stretch receptors influenced the bradycardia and vasoconstriction, resulting in a non-linear relationship between the breath-hold lung volume and magnitude of the diving response in the near-VC range. Furthermore, the involuntary breathing movements that appeared during the struggle phase of the apnoeas were too small to affect the diving response

 • 833. Andersson, Johan
  et al.
  Schagatay, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Gislén, Anna
  Holm, Boris
  Cardiovascular responses to cold water immersions of the forearm and face, and their relationship to apnoea2000In: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, Vol. 83, no 6, p. 566-572Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Apnoea as well as cold stimulation of the face or the extremities elicits marked cardiovascular reflexes in humans. The purpose of this study was to investigate whether forearm immersion in cold water has any effect on the cardiovascular responses to face immersion and apnoea. We recorded cardiovascular responses to cold-water immersions of the forearm and face in 19 (part I) and 23 subjects (part II). The experimental protocol was divided in two parts, each part containing four tests: I1, forearm immersion during eupnoea; I2, face immersion during eupnoea; I3, forearm and face immersion during eupnoea; I4, face immersion during apnoea; II1, apnoea without immersion; II2, forearm immersion during apnoea; II3, face immersion during apnoea; and II4, forearm and face immersion during apnoea. The water temperature was 9–11 °C. Cold-water immersion of either the forearm or face was enough to elicit the most pronounced thermoregulatory vasoconstriction during both eupnoea and apnoea. During eupnoea, heart rate responses to forearm immersion (3% increase) and face immersion (9% decrease) were additive during concurrent stimulation (3% decrease). During apnoea, the heart rate responses were not affected by the forearm immersion. The oxygen-conserving diving response seems to dominate over thermoregulatory responses in the threat of asphyxia. During breathing, however, the diving response serves no purpose and does not set thermoregulatory adjustments aside

 • 834.
  Andersson, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Better Off Alone Anyway: Independent Women in Two Marian Keyes Novels2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 835.
  Andersson, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vem synliggörs i förskolans verksamhet? Och i så fall hur?: En studie om genusmönster i pedagogers förhållningssätt till de yngsta barnen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har syftet varit att finna genusmönster i pedagogernas förhållningssätt gentemot de yngre barnen, 1-3 år, i samtals- och leksituationeri en inomhusmiljö. Studien är inspirerad av den etnografiska metoden, vilket innebär att man intresserar sig för andras livsvärldar. Utifrån detta har en bedömning gjorts att ostrukturerade observationer är det som passat för att studera detta fenomen. Tidigare forskning visar på att vuxna redan väldigt tidigt förhåller sig och tolkar barn olika. Samt att vuxna men även barn enbart svarar på handlingar som gjorts synliga, vilket ledde till att de äldre barnen fick allt mer fokus i verksamheten, men också att de svarade på handlingar som var stereotypiskt könade (Einarsson & Hultman, 1984; Hellman, 2010) Resultatet visar på att några genusmönster framträder i pedagogernas förhållningssätt, bland annat i hur pedagogerna ger flickor och pojkar mer eller mindre utrymme beroende på sammanhang. Medan de alla yngsta barnen alltför ofta osynliggörs i verksamheten.

 • 836.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Lundin, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sjuksköterskans upplevelser och attityder i omvårdnaden av personer med självskadebeteende.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den vanligaste formen av självskadebeteende kallas för ytligt självskadande. Det innebär att personen skär eller rispar sig själv med ett vasst föremål. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal bör uppmanas att tänka över sina egna värderingar och sedan införliva det i arbetet med personer som skadar sig själva. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser och attityder i omvårdnaden av personer med självskadebeteende. Metod: En litteraturstudie utfördes där 13 vetenskapliga artiklar inkluderades. Artiklarna granskades och bearbetades och sammanställdes till ett resultat. Resultat: Resultatet presenterades i två huvudkategorier och dessa var; upplevelser och attityder hos sjuksköterskan och behov av stöd. Sjuksköterskor bar på många känslor, så som frustration, rädsla, ångest och stress. Utbildning gav sjuksköterskorna nya färdigheter i omvårdnaden av personer med självskadebeteende. Diskussion: Den mest genomgripande känslan hos sjuksköterskorna i arbetet med personer som skadar sig själva var frustration. Den känslomässiga motviljan hos sjuksköterskorna gentemot dessa personer reducerades efter utbildningen. Slutsats: Brist på kunskap hos sjuksköterskorna kunde leda till en försämrad förståelse av självskadebeteende som i sin tur kunde leda till ett sämre bemötande. Behoven som sjuksköterskorna hade i omvårdnaden av personer med självskadebeteende var utbildning och en god arbetsmiljö.

   

 • 837.
  Andersson, Johannes
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sahlman, Fredrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Skiljer sig ungdomars sociala kapital i norra och södra Botkyrka? - En studie om gymnasieungdomars sociala kapital i Botkyrka kommun2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 838.
  Andersson, Josefina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Elfwendahl, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Gustafson, Gunvor
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Hägerman, Britt-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Lundqvist, Rolf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Lönnquist, Ulrika S
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Ulfsdotter, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Welinder, Stig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Visible men and elusive women2011In: International Journal of Historical Archaeology, ISSN 1092-7697, E-ISSN 1573-7748, Vol. 15, no 1, p. 10-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Early gender archaeology formulated two statements: men are visible, women are invisible, and men work in hard materials, women work in soft materials. We discuss these dichotomies in connection with nineteenth-century folklore and an excavated eighteenth-century cottage at a summer-farm. We conclude that much of the gendered order-of-work tasks broke down in pragmatic day-to-day life, especially by women crossing the gender border. However, social chaos was held at bay by ritual acts and magic objects.

 • 839.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Holm, Ellen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att leva med en stomi: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En stomi är en öppning på magen som avleder avföring eller urin. Att få en stomi kan innebära en stor förändring i personens liv och kan leda till psykosociala problem. Sjuksköterskans roll är att undervisa personer i hanteringen av stomin. Teorin känsla av sammanhang (KASAM) innehåller tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

  Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med en stomi.

  Metod: Resultatet i denna litteraturöversikt har sammanställts utifrån 15 vetenskapliga artiklar. Tre artiklar med kvantitativ design och 12 artiklar med kvalitativ design. Sökningar av artiklar gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarnas kvalité granskades samt analyserades fram till kategorier och subkategorier.

  Resultat: Personer med stomi upplevde att kroppen hade förändrats efter operationen. De upplevde sig mindre attraktiva och minskad sexuell lust. En oro upplevdes över att andra skulle se, höra eller känna lukten av stomin. De kände sig annorlunda och upplevde minskat självförtroende. Utbildning och kommunikation från sjuksköterskan var viktigt för att hjälpa personer att upprätthålla en känsla av kontroll. När personer anpassat sig vid stomin upplevdes inga problem längre.

  Diskussion: En stomi medför en stor livsförändring för personer samt innebär det att lära sig hantera den nya vardagen. Detta kan kopplas till teorin KASAM som handlar om vikten av att få information, att ha ett starkt stödjande nätverk av familj, vänner och sjuksköterskan samt delaktighet i vården.

  Slutsats: Sjuksköterskan ska sträva efter att få personen att acceptera sin nya kroppsbild. Det behövs därmed vidare forskning inom ämnet för att utöka sjuksköterskans kunskaper.

 • 840.
  Andersson, Julia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Berglund, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Prinsessan och halva kungariket: Kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings förlovning i fyra svenska dagstidningar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 841.
  Andersson, Julia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Gradin, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kvinnors upplevelser av genomgången mastektomi: − En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är idag en av de vanligaste cancerformerna och drabbar kvinnor världen över. Behandlingen innefattar främst kirurgi, och det kan bli aktuellt att avlägsna hela bröstkörteln, en så kallad mastektomi. Mastektomin kan ge fysiska och psykiska påfrestningar hos kvinnan, där sjuksköterskan har en betydelsefull roll gällande information och stöd till kvinnorna. Syfte: Att belysa upplevelsen av genomgången mastektomi hos kvinnor med bröstcancer. Metod: En litteraturöversikt baserad på åtta kvalitativa och sex kvantitativa studier som hämtats från databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Resultat: En genomgången mastektomi bidrog till en förändrad kroppsbild, som resulterade i en påverkad identitet, kvinnlighet och sexualitet. Fysiska och psykiska symtom uppkom, och stödet från familj, vänner och vårdpersonal hjälpte kvinnan att hantera mastektomin, samt i vissa fall att acceptera sin nya kropp. Diskussion: Eftersom kvinnan upplevde stora utseendemässiga följder och behovet av information och stöd var stort sågs sjuksköterskan som en viktig resurs i hanterandet av mastektomin. Sjuksköterskan blev därför en avgörande faktor för kvinnans upplevelse, vilket är att beakta i den kliniska praktiken. Slutsats: Litteraturöversikten ger en djupare förståelse för upplevelsen av mastektomi hos kvinnor, vilket är betydelsefullt för omvårdnadsarbetet, så att kvinnan kan få en mer individanpassad vård och ett ökat emotionellt stöd.

 • 842.
  Andersson, Julia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Keysendal, Klara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Synen på amortering och det senaste amorteringskravet: Ur hushållens perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 843.
  Andersson, K.
  et al.
  Department of Plant Protection Biology, Swedish University of Agricultural Sciences, Box 102, SE-23053 Alnarp, Sweden.
  Bergman, K. -O
  IFM Biology, Conservation Ecology Group, Linköping University, SE-58183 Linköping, Sweden.
  Andersson, Fredrik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Hedenström, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Jansson, N.
  IFM Biology, Conservation Ecology Group, Linköping University, SE-58183 Linköping, Sweden.
  Burman, J.
  Department of Plant Protection Biology, Swedish University of Agricultural Sciences, Box 102, SE-23053 Alnarp, Sweden.
  Winde, I.
  Department of Plant Protection Biology, Swedish University of Agricultural Sciences, Box 102, SE-23053 Alnarp, Sweden.
  Larsson, M. C.
  Department of Plant Protection Biology, Swedish University of Agricultural Sciences, Box 102, SE-23053 Alnarp, Sweden.
  Milberg, P.
  IFM Biology, Conservation Ecology Group, Linköping University, SE-58183 Linköping, Sweden.
  High-accuracy sampling of saproxylic diversity indicators at regional scales with pheromones: The case of Elater ferrugineus (Coleoptera, Elateridae)2014In: Biological Conservation, ISSN 0006-3207, E-ISSN 1873-2917, Vol. 171, p. 156-166Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The rare beetle Elater ferrugineus was sampled at 47 sites in the county of Östergötland, Sweden by means of pheromone-baited traps to assess its value as an indicator species for hollow oak stands rich in rare saproxylic beetle species. In addition, Osmoderma eremita was also sampled with pheromone baits. These data were then compared against species survey data collected at the same sites by pitfall and window traps. Both species co-occur with many Red Listed saproxylic beetles, with E. ferrugineus being a somewhat better indicator for the rarest species. The conservation value of a site (measured as Red List points or number of Red Listed species) increased with the number of specimens of E. ferrugineus and O. eremita caught. Accuracy of sampling by means of pheromone trapping turned out to be radically different for the two model species. E. ferrugineus traps put out during July obtained full accuracy after only 6. days, whereas O. eremita traps needed to be out from early July to mid-August in order to obtain full accuracy with one trap per site. By using E. ferrugineus, or preferably both species, as indicator species, accuracy would increase and costs decrease for saproxylic biodiversity sampling, monitoring and identification of hotspots. © 2014 Elsevier Ltd.

 • 844.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Smith, Clara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Livet med stomi- En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 845.
  Andersson, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Forss, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Smärta förändrar livet: Att leva med långvarig smärta2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En tredjedel av Sveriges befolkning har återkommande eller långvarig smärta. Sedan 1980-talet har smärttillstånd blivit vanligare i landet. Vårdpersonal underskattar och negligerar ofta patienters smärta. Syfte: Att belysa hur personer med långvarig smärta upplever och hanterar sin situation. Metod: Litteraturöversikt med 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Långvarig smärta förändrar livet för de drabbade på många olika plan. Hur smärta hanteras är individuellt. Att lyssna på kroppen är en förutsättning för att kunna hantera smärta. De drabbade känner sig misstrodda och upplever sig sakna stöd från omvigning samt sjukvård. Diskussion: Flera svenska och internationella studier visar att personer med långvarig smärta känner sig misstrodda. Smärta är subjektiv och individuell. Alla patienter ska också mötas individuellt och vården ska anpassas efter denne. Slutsats: Utbildning inom smärta behövs för att höja kompetensen och förändra attityder hos vårdpersonal.

 • 846.
  Andersson, Karl
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  Intelligent control system for street lighting2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Street lighting is an important aspect of infrastructure in terms of both safety and comfort, but it also consumes a lot of energy. Unused light is a waste of energy, and without any form of control of the street lighting, this problem will continue to increase along with the expansion of road networks. The aim of this thesis is to propose an intelligent control system for street lighting that can adapt to the velocity of individual road users, to investigate if this could provide ways to improve the efficiency of street lighting. Previous control approaches include systems based on ambient light intensity or presence of road users, but no studies were found in which illumination adapts to the velocity of road users. The project involves three main steps, including a literature review, a system implementation and evaluation. In the proposed system, street lights cooperate to detect road users and calculate their velocities in order to adapt the illumination and make it follow their movement. It can be concluded from the evaluation results that the velocity readings help further optimize the illumination control in comparison to systems that do not consider velocity. The velocity readings make it possible to only illuminate the roadway in the direction of travel, while also adapting the distance of illumination to the recorded speed. The proposed control scheme is considered a viable solution for reducing the amount of unused light, consequently reducing the energy consumption of street lighting.

 • 847.
  Andersson, Karl
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  PLC Lab Station: An Implementation of External Monitoring and Control Using OPC2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The PLC is frequently used when implementing automated control, which is animportant part of many modern industries. This thesis has been carried out incollaboration with ÅF Consult in Sundsvall, who were in need of a PLC labstation for educational purposes. The overall aim of this thesis has been todesign and construct such a lab station and also to implement a solution forexternal monitoring and control possibilities. The methodology of this projecthas included a literary study, followed by the implementation of the actualsolutions and finally an evaluation of the project. The finished lab stationincludes a conveyor belt and a robotic arm controlled using two PLCs. Theconveyor belt is designed to be able to store, transport, differentiate and sortsmall cubes of various materials, and the robotic arm is designed as a pick-andplacedevice that can move the cubes between different positions on the labstation. The monitoring and control solution is set up using an OPC clientserverconnection on a PC and it provides a graphical user interface where thelab station can be monitored and controlled externally. The lab station offersdiverse functionality, but due to some inconsistency in the included equipmentit is not entirely reliable. The external monitoring and control solution alsoprovides good functionality, but the time frame of the project resulted in a lessextensive implementation than originally intended. The overall solutions are,however, considered to offer a functional and proper platform for educationalpurposes.

 • 848.
  Andersson, Karl
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Är Post Announcement Drift en möjlighet för den okunnige att skapa högre avkastning än börsen? - En kvantitativ studie av små bolag på Stockholmsbörsen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 849.
  Andersson, Karolin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Billberg, Martin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Patientens tillfredställelse av omvårdnad på en akutmottagning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor som söker hjälp på en akutmottagning upplever nästan alltid att de befinner sig i ett akut medicinskt tillstånd. För många är akutmottagningen den första kontakten med sjukdom och sjukvård. Syftet var att belysa patientens tillfredsställelse av omvårdnaden på en akutmottagning. Artiklarna till denna litteraturstudie söktes i databaserna Pubmed och Cinahl, och har värderats och klassificerats. Analysen av de inkluderade artiklarnas resultat gjordes med hjälp av innehållsanalys. Patienterna hade känslor som rädsla, oro och nervositet och samtidigt en varierande grad av trygghet. Sjuksköterskans bemötande och kommunikation hade stor betydelse för att patienten skulle känna sig tillfredställd med vården. Patienter var både imponerade och missnöjda med personalens kompetens. Miljön hade en stor betydelse för patientens tillfredställelse med integriteten. Uppfattningen om väntetiden varierade beroende på vilken grad av sjukdom eller skada patienten hade. För att patienten ska känna sig tillfredställd med sin tid på akutmottagningen krävs ett bra bemötande och ett holistiskt synsätt. Det är viktigt att sjuksköterskan kan identifiera patienter som är missnöjda eller otrygga för att skapa en god vård. Det finns många aspekter som bidrar till patientens tillfredställelse med vistelsen på en akutmottagning. Denna vetskap kan bidra till en bättre vårdupplevelse och en mer holistisk vård.

 • 850.
  Andersson, Karolina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vagelin, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogiskt forum: - Verksamhetsutveckling inom ett gemensamt arbete i en kommun2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
14151617181920 801 - 850 of 26337
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf