miun.sePublications
Change search
Refine search result
13141516171819 751 - 800 of 916
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 751.
  Sigurdsson, John
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ensamagerande terrorister: – en ny utmaning för samhället2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  2015 blev för Europa, såväl som för Sverige, ett år att minnas. Flyktingströmmar, en spändförsvars- och säkerhetspolitisk situation och terrorattacker präglade det gångna året.Händelser som har kommit att påverka hela det svenska samhället. Enskilda medborgareuttrycker sin oro över framtiden, i synnerhet genom en allt tydligare rädsla för terrorism,samtidigt som myndigheter kraftsamlar för att höja samhällets förmåga till krishantering ochkontraterrorism.Under de senaste åren har förekomsten av fenomenet "lone wolf terrorism" ökat. Terrordådutförda av ensamagerande terrorister har skådats i USA, Norge, Belgien, Frankrike ochDanmark för att nämna några. Forskningen kring fenomentet har i huvudsak kretsat kringterrorister med islamistiska ideologiska kopplingar och motiv, varefter forskning kringterrorister med andra ideologiska kopplingar inte givits lika stor uppmärksamhet.Denna studies syfte är att bidra till terrorforskningen genom att undersöka hur enskildapersoners gärningar kan kopplas till "lone wolf terrorism". De enskilda personerna somstuderas i studien är den av media så kallade "Gryningspyromanen", Ulf Borgström och"Svärdsmannen", Anton Lundin Pettersson.Genom en kvalitativ textanalys har studiens empiriska material analyserats, varefter slutsatsenger för handen att Borgströms gärningar tydligt kan kopplas till "lone wolf terrorism", medanLundin Petterssons gärningar också kan kopplas till fenomenet, om än inte lika tydligt.

 • 752.
  Silva, Teresa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Knowledge and skills needed for successful management of crime prevention strategies2018In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, Vol. 19, no 1, p. 113-114Article in journal (Refereed)
 • 753.
  Silva, Teresa C
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  A crime prevention approach to an open-air drug market: Preliminary results of the ‘Navet’ project2018Conference paper (Refereed)
 • 754.
  Silva, Teresa C
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sandström, Peter
  Parenting difficult children and adolescents2018In: Parenting: Empirical advances and intervention resources / [ed] L Benedetto & M Ingrassia, Croatia: InTech, 2018, p. 59-82Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Parenting is generally conceived as a unidirectional construct in which parents arethought to be the direct or indirect cause of different child outcomes. Children whoexhibit problematic behavior, who display hurtful and uncaring behavior toward othersor who are aggressive or turn to delinquency when they reach adolescence are oftenviewed as the product of insufficient parental competence (i.e., nurture) in addition toinherited genetic predisposition (i.e., nature). Competent parental behavior, on the otherhand, counteracts the development of callous-unemotional traits and disruptive conductby promoting the internalization of prosocial and normative behavior. However, empiricalevidence consistently shows that the general behavioral patterns of parents and childrenbecome interdependent and mutually reinforcing during childhood. Parents withlow parental competence, who interact with temperamentally difficult children, consistentlycreate coercive exchanges that produce escalations in child oppositional andaggressive behavior, subsequently increasing the likelihood of continued harsh parentingstrategies. Therefore, early prevention and intervention programs must have a systemicapproach and target the parents, the children, and the interaction process itself. Ifthe cycle of harsh, negative, and confrontational interactions is not broken during earlychildhood, there is a risk that coercion settles as a baseline pattern of conduct for futurerelationships.

 • 755.
  Silva, Teresa C
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Stattin, Håkan
  Univ Orebro, S-31705 Orebro, Sweden.
  The moderating role of parenting on the relationship between psychopathy and antisocial behavior in adolescence2016In: Development and psychopathology (Print), ISSN 0954-5794, E-ISSN 1469-2198, Vol. 28, no 2, p. 505-515Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We aimed to analyze the impact of several parenting factors on the relationship between psychopathy and antisocial behavior. Nine hundred youths and their mothers reported on parent–youth interactions, and youth self-report measures of psychopathy, delinquency and violent behavior were taken. Multiple regression was used to test for the significance of interactions between parenting and psychopathy scores. In terms of delinquency, linear interactions between psychopathy and the level of conflict with parents and parents' knowledge of their youths' whereabouts/youths' willingness to disclose information were found based on the data reported by the youths. Data reported by mothers indicated a linear interaction between psychopathy and parents' knowledge/youth disclosure, and a quadratic interaction of conflict with parents. For violence, we used logistic regression models to analyze moderation. No interaction effects between psychopahy scores and parenting factors were found. Youths' reports of high conflict with parents and parents' knowledge/youth disclosure showed to have an impact on violence regardless of the level of psychopathic traits. Implications for the prevention and treatment are discussed.

 • 756.
  Simonsson, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lokförares upplevelser kring stödinsatser vid järnvägsolyckor2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 757.
  Sjöberg, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Trygghetsupplevelsen i Sundsvalls stadskärna: En intersektionell studie ur ett användarperspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker stadsrumsanvändares upplevelser av risk och trygghet i en mellanstor stad i mitten av Sverige. Uppsatsen har sin utgångspunkt i feministisk och intersektionell forskning, utifrån viken hur risker förhandlas och görs undersöks närmare, främst med hjälp av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Syftet för studien var att undersöka hur olika sociala grupper upplever Sundsvalls stadskärna utifrån ett trygghetsperspektiv. För att kunna uppfylla syftet besvarades även tre frågeställningar: Hur görs risker utifrån användarnas egna sociala position; Vilka risker upplever användare av Sundsvalls stadsrum? och Vilka strategier används för att hantera upplevda risker? Totalt genomfördes 12 intervjuer, med sammanlagt 44 respondenter. Det huvudsakliga resultatet för studien var att risk både görs och förhandlas utifrån individers position i samhället, något som i längden påverkar hur individer nyttjar stadsrummet.

 • 758.
  Sjöbom, Amanda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Dahlén, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tystnaden är bruten: En jämförande studie om sexuella trakasserier och underminering i arbetslivet utifrån kvinnors #metoo-upprop inom service- och teknikbranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the fall of 2017 women all over the world were united in a joint call on social media in the fight against sexual harassment. #metoo broke the silence about how women are being sexually harassed and undermined at home and in the workplace. The purpose of this study is to analyze and compare the stories published by women in the so-called #metoo-petitions on sexual harassment and undermining in the workplace. The study is limited to only examining the service- and the technology industry. Previous research shows the unequal working conditions and the vulnerability that women face daily in the service industry. In the technology industry, the hierarchies and stereotypes used to undermine women are brought to light. Based on a qualitative comparative text analysis, we have analyzed and compared these stories based on gender power theories and gender perspectives. The results show how women in the service industry are primarily exposed to sexual harassment while women in the technology industry are also subject to undermining in shape of vertical gender segregation and methods of exclusion. Common to both service- and the technology industry, based on our material, is that the women feel the lack of support from management when they report incidents of offensive treatments.

 • 759.
  Sjödin, Björn
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Willesgård, Victor
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Universitetsstudenters utsatthet för cyberstalking och andra oönskade beteenden på internet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract.

  Stalking har varit ett fenomen som undersökts av forskare, men på senare tid så har cyberstalking fått uppmärksamhet i forskarvärlden. Denna studie undersöker cyberstalking bland ett urval av svenska universitetsstudenter. Syftet med studien var att undersöka och redogöra för förekomst av cyberstalking och utsatthet för andra oönskade beteenden på internet bland Mittuniversitetets studenter i Sundsvall. Studiens fokus var att beskriva och redogöra för universitetsstudenters utsatthet för oönskade beteenden online, att redogöra för de eventuella skillnader som kan finnas mellan de universitetsstudenter som har blivit utsatta för cyberstalking och de som blivit utsatta för enstaka oönskade beteenden på internet, samt att beskriva och redogöra för de uppfattningar som finns kring utsattheten på internet bland deltagarna, och på vilka sätt dessa uppfattningar eventuellt skiljer sig åt bland utsatta och icke- utsatta. Studien använde sig av en enkät som delades ut till studenterna och som därefter låg till grund för studien. För att deltagarna skulle ha ansetts blivit cyberstalkade krävdes det att de hade blivit utsatta minst 10 gånger under minst 4 veckor. Resultatet visade bl.a. att 6,7 % av deltagarna bedömdes ha blivit cyberstalkade och att samtliga cyberstalkade hade utsatts genom sociala medier. Deltagarna delades även upp i tre grupper: de som aldrig blivit utsatta, de som blivit utsatta minst en gång, och de som bedömdes ha blivit cyberstalkade. Det visade inte finnas några större skillnader mellan grupperna i det obehag de kände för de olika beteendena, dock visade det sig finnas signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. Dessa resultat diskuteras sedan vidare i slutet av uppsatsen.

 • 760.
  Sjölin, Andreas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  INSIDER-OUTSIDERTEORIN I SVENSKA KOMMUNER: Om partipolitikens betydelse för anställningsformer i den kommunala förvaltningen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida insider-outsiderteorin, utöver dess påståddaeffekter på socialdemokraternas och andra mittenvänsterpartiers prioriteringar gällande anställningstrygghet för insiders kontra jobbskapande och ekonomisk trygghet för outsiders i rollen som lagstiftare, har en effekt på hur partiet agerar i rollen som arbetsgivare i offentlig sektor. Insider-outsiderteorin skulle förutsäga att offentlig verksamhet som är vänsterstyrd kommer att ha en lägre andel med tidsbegränsade anställningar som är förknippade med outsiders än högerstyren var ledarskikt som inte har samma förkärlek till insiders. Sverige undersöks som kritiskt fall på grund av en i teorin antaget låg sannolikhet för ett positivt resultat i jämförelse med andra OECDländer. Svenska kommuner undersöks eftersom de anställer den stora majoriteten av landets offentliganställda. Offentlig sektor undersöks eftersom den i marknadsekonomier är den sektor av arbetsmarknaden som politiken direkt kan påverka via rollen som arbetsgivare.

  Uppsatsens resultat är tvetydigt då både politiskt styre och andel ungdomar visar sig ha en signifikans nog för att kunna förklara delar av den variation som hittats i andelen tidsbegränsade anställningar i kommunerna, samtidigt som politiskt styre även verkar kunna förklara variationen i andelen ungdomar som därmed kan utgöra en mellanliggande variabel. Empirin i denna uppsats räcker dock inte för att avgöra om det faktiskt är så eller om det bara är en skenbar korrelation. Sveriges roll som ett kritiskt fall med minst sannolikhet för ett positivt resultat gör dock att det positiva resultatet, om än svagt, bör tas på allvar. Uppsatsens slutsats blir därför att det finns visst belägg för att insider-outsiderteorins påstådda effekter på arbetsmarknadslagstiftning även kan ses på den offentliga arbetsmarknaden.

 • 761.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Att välja sin tid: Den totala sociala organiseringen av arbete och heltidsnorm i vård och omsorg2017In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 26, no 3-4, p. 46-53Article in journal (Refereed)
 • 762.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Umeå University.
  Compassion and contradictions in the world of creative knowledge work2014In: Ephemera : Theory and Politics in Organization, ISSN 2052-1499, E-ISSN 1473-2866, Vol. 14, no 2, p. 297-306Article, book review (Refereed)
  Abstract [en]

  Review of Susanne Ekman (2012) Authority and autonomy: Paradoxes in modern knowledge work. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 • 763.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  En berättelse om gruvmotstånd: en berättelse om Norrland?2017In: Brännpunkt Norrland: Perspektiv på en region i förändring / [ed] Anders Öhman & Bo Nilsson, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2017Chapter in book (Other academic)
 • 764.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  ”Gruvboom kallade de det”: Gruvkritik och kamp för alternativa samhällen2017In: Samisk kamp: Kulturförmedling och rättviserörelse / [ed] Marianne Liliequist & Coppelie Cocq, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2017Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kapitlet handlar om att kritik av gruvexploatering sätter fingret på och bråkar med maktordningar som skapa(t)s och gjorts möjliga genom koloniala och patriarkala historier. Kapitlet tar som utgångspunkt att kritik mot att prospektera för och exploatera nya gruvor är framåtsyftande då den väcker diskussioner om framtiden och visioner om hur samhällen kan se ut. Sådana diskussioner är grundläggande för att fylla begrepp som hållbarhet och demokrati med meningsfullt innehåll. En utgångspunkt för detta kapitel är att lyssna på gruvkritiska berättelser som en viktig källa till kunskap om människors liv och villkor.

 • 765.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Kvalitativ uppföljning av Rätt till heltid, deltid en möjlighet ur ett medarbetarperspektiv2017Report (Other academic)
 • 766.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Nyliberal styrning och ideologi i offentlig verksamhet: Teman för feministisk arbetslivsforskning2016In: Ambivalenser och maktordningar: Feministiska läsningar av nyliberalism / [ed] Siv Fahlgren, Diana Mulinari & Angelika Sjöstedt Landén, Stockholm: Makadam Förlag, 2016Chapter in book (Other academic)
 • 767.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Fotaki, Marianna
  Warwick Business School, University of Warwick, UK.
  Gender and Struggles for Equality in Mining Resistance Movements: Performing Critique against Neoliberal Capitalism in Sweden and Greece2018In: Social Inclusion, ISSN 2183-2803, E-ISSN 2183-2803, Vol. 6, no 4, p. 25-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores the intersections of gender and centre–periphery relations and calls for theoretical and political involvement in gendered struggles against colonial and capitalist forces across different national contexts. The article raises questions about the possibility of resisting inequality and exploitation arising from capitalist expansion and extraction of natural resources in Sweden and Greece, outside of urban contexts. It does so by highlighting women’s role in protest movements in peripheral places and questioning power relations between centre and periphery. The article also argues that making visible women’s struggles and contributions to protest movements brings about vital knowledge for realizing democratic worlds that do not thrive on the destruction of natural resources and the institutionalization of inequalities.

 • 768.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Umeå universitet.
  Lundgren, Anna Sofia
  Umeå universitet.
  Intergenerational interviewing: exploring the silences of female experiences2016In: Cross-cultural interviewing: Feminist Experiences and Reflections / [ed] Gabriele Griffin, Routledge, 2016Chapter in book (Other academic)
 • 769.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Nyhlén, SaraMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.Giritli Nygren, KatarinaMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Småkakor och feministiska strategier: Forum för genusvetenskaps forskningsstrategi 2017-20202017Collection (editor) (Other academic)
 • 770.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsdotter, Gunilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  A female problem in welfare policy?: Gender mainstreaming in neoliberal times2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper researches gender mainstreaming practices and its intertwinements with growing emphasis on neoliberal forms of governance. It is a pressing research area since it has shown that increased emphasis on work continuously neglect intersections of gender and other social inequalities in the labour market (MacLeavy 2007:736). We untangle how gender mainstreaming practices in an EU funded project in Sweden became intertwined with current workfarist reforms in the public health insurance policy. The increase of long periods of sick leave in Sweden has been constructed as an acute problem for public economy, labor market and for individuals on sick leave. It has become a ‘gendered’ issue in debate and policy where men and women’s sick leave rates follow different patterns. In the current context, women have become viewed as particularly problematic. Women in the public sector answer to the largest increase in reporting in sick since the late 1990s and their sick-leave periods are longer than for men. We followed an EU funded project set up to construct a new model for occupational health service for reducing sick leave rates among employees in a Swedish municipality. We took part in activities, conducted interviews with participants and analyzed project documents. Our results coincide with current research that points to that EU gender mainstreaming does not challenge market forces and power relations underlying structural inequalities (Mósesdóttir, 2011). How could we critically comprehend this formulation of a ‘female problem’ of workfarist regimes framed by enhanced focus on gender mainstreaming forged in EU legislation and policy?

 • 771.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsdotter, Gunilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The tiring practices of gender mainstreaming: As Sisuphus sisters push new stones, how do we get to mess with the hill2013In: Mobilizing gender research: Challenges and strategies / [ed] Katarina Giritli Nygren & Siv Fahlgren, Sundsvall: Mid Sweden University , 2013, p. 159-165Chapter in book (Other academic)
 • 772.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsdotter, Gunilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  What should we do instead?: Gender-equality projects and feminist critique2016In: Challenging the myth of gender equality in Sweden / [ed] Martinsson, Lena,. Griffin, Gabriele. och Giritli Nygren, Katarina, Bristol: Policy Press, 2016, p. 163-186Chapter in book (Refereed)
 • 773.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsdotter, Gunilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Bolin, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Inledning: Nya perspektiv på arbetsmiljö2015In: Sprickor, öppningar och krackeleringar: Nya perspektiv på arbetsmiljö / [ed] Angelika Sjöstedt Landén, Gunilla Olofsdotter & Malin Bolin, Östersund/Sundsvall: Mittuniversitetet , 2015, p. 5-16Chapter in book (Other academic)
 • 774.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsdotter, GunillaMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.Bolin, MalinMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sprickor, öppningar och krackeleringar: nya perspektiv på arbetsmiljö2015Collection (editor) (Other academic)
 • 775.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Vinberg, Stig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Landstad, Bodil
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Inclusive and sustainable work (and) life: possibilities and critical analyses2017In: Society, health and vulnerability, E-ISSN 2002-1518, Vol. 8, no Sup 1, p. 1-2, article id 1331550Article in journal (Refereed)
 • 776.
  Skoglund, Robin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Var ska de bo?: En kvalitativ studie om tre kommuners tillvägagångsätt att lösa bosättningen avnyanlända ur ett samverkansperspektiv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 777.
  Skott Bengtsson, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The Perpetration of Lethal Violence amongst Psychopathy Subtypes2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Despite the fact that lethal violence is regarded as the most severe form of antisocial behaviour, it remains one of the least studied criminal acts. Since there is a known relationship between lethal violence and psychopathy, the overall aim of the current study was to increase the understanding of the relationship between psychopathy and lethal violence, while the specific aim was to examine and account for the relationship between different subtypes of psychopathy and the perpetration of lethal violence. The sample consisted of 138 offenders from both correctional and forensic settings. Psychopathy subtypes were identified by the use of a hierarchical agglomerative cluster analysis, Ward's method, and scores on the two parts of the PCL:SV were used as cluster variables. The incremental change in the agglomeration coefficient and a scree plot suggested a four-cluster solution to be most appropriate. The clusters were compared on three external variables as well as on the perpetration of lethal violence. The results identified four different psychopathy subtypes; Overall High Psychopaths (high scores on both parts), Primary-Trait Psychopaths (higher scores on part 1), Average Score Psychopaths (average scores on both parts) and Secondary-Trait Psychopaths (higher scores on part 2). The Primary-Trait Psychopaths committed significantly more lethal violence than the Secondary-Trait Psychopaths and the lethal violence by this subtype was mostly instrumental. Findings suggested that two of the identified subtypes resembled primary and secondary psychopaths described in literature and that the perpetration of lethal violence is related to the affective and interpersonal deficits that are characteristic of primary psychopathy. Implications for risk assessment and management as well as future research were discussed.

  Key words; Psychopathy, lethal violence, subtypes, primary, secondary, PCL:SV.

 • 778.
  Skott, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  A Typology of Homicide in the Context of the Crime Drop2018Conference paper (Refereed)
 • 779.
  Skynäs, Victoria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Weinéus, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sociologiskt perspektiv på intern riskkommunikation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  I Sverige skadas och förolyckas ett stort antal människor på sina arbetsplatser varje år. En säker arbetsmiljö där risker kommuniceras på arbetsplatsen är därför av stor vikt för att undgå oönskade händelser. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur den interna riskkommunikationen ser ut inom ett el- och värmeproducerande företag. Ytterligare har syftet varit att identifiera faktorer som är av betydelse för en effektiv intern riskkommunikation. Empirin till studien har samlats in genom intervjuer, där chefer och medarbetare har responderat. Resultatet har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys. I resultatet framgår det att riskkommunikationen mellan medarbetare och chefer blir mer opersonlig desto längre kommunikationen måste färdas i företaget. I dagsläget används en blandning av information och kommunikation, där "ren" information är det vanligaste sättet att upplysa och rapportera om risker i arbetsmiljön. De faktorer som har identifierats som viktiga beståndsdelar för en effektiv intern riskkommunikation är att det finns en struktur för hur information, kommunikation och rapportering om risker ska ske. Det är även viktigt att det finns tillit och tilltro till både människor och den information som ges, samt att det finns en organisationskultur som är öppen och tydlig.

 • 780.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet: Särskilt utsatta grupper2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the types of physical and social factors that may reduce individuals' ability to take responsibility for their own security. The study specifically focused on groups that are likely to have limited ability. A review of the state-of-the-art of both academic and professional literature was conducted. Interviews were carried out with participants from some especially vulnerable groups as well as with researchers and professionals from different administrative levels. The literature shows that on an individual level the total amount of financial resources, health and social connections are the most influencing factors for the individual's ability to take responsibility for their own safety. Aspects that should be taken into account in mitigation work are: exposure to risk, living space and social response. The latter referring to the individual's financial resources, health and social network as well as any community and societal support in relation to a hazard. It is also important to work with different time horizons. Two examples of functionalist models are presented as well as three additional models that adopt a broader perspective on many areas of life. The interviews show that the psychological aspects of attention-direction and a low stress threshold are decisive in how individuals handle different situations and how they can take responsibility for their safety. The social aspects concern stable welfare services, kinship, personal finances, accommodations, ICT and social stress. A key conclusion from the study is that a holistic approach, which complements the existing functional approach, is urgently needed in order to understand the issue of the ability to take responsibility for individual safety. A holistic model could also be applied in practical work aiming to strengthen the ability of especially vulnerable groups to take responsibility for their own safety.

 • 781.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Kunskap och övningar för resiliens2016In: Katastrofriskreducering: Perspektiv, praktik, potential / [ed] Susann Baez Ullberg, Per Becker, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 1, p. 385-412Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Olika krisövningar har blivit en allt vanligare katastrofriskreducerande metod, både i Sverige och internationellt sett. Målet är att aktörerna ska öva förmågan att minska konsekvenserna av en katastrof, att leda sin egen verksamhet vid en kris och att samverka med andra aktörer. Att stimulera kunskap och övning kan därför sägas vara en del i att stärka samhällets resiliens. I det här kapitlet problematiseras detta antagande genom att undersöka vilka slags kunskaper som behöver skapas och överföras i strävan mot ett katastrofresilient samhälle, och huruvida krisövningar är en lämplig form för detta. Man kan exempelvis ställa sig frågan om övningarna förbättrar organisationers resiliens när de iscensätter verklighetsnära, och således förutsägbara, händelser? Detta mot bakgrund att många av de katastrofscenarier som inträffat på riktigt under 2000-talet har framstått som fullständigt osannolika – vilket kanske visar att vi inte kan öva oss till att bli mer resilienta?

 • 782.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The risk and crisis management relation between local authorities and disabled people2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A majority of the public risk and crisis management in Sweden has recently been relocated from the national level to the local. The local municipal administration hence has been forced to integrate this new responsibility with existing services. One such service is the local healthcare administering the care for disabled people and the elderly. A research project consisting of four quantitative and qualitative empirical studies examined (1) the perception and sense making of risk and crises among disabled people and (2) the organizing of risk and crisis management within the local administration. The purpose of the project was to gain knowledge about the relational properties of the municipality and disabled inhabitants regarding risk and crisis. The results from the studies show that the influence from social capital on risk perception is significant for disabled people and that disabled people constantly apply risk remedial strategies in everyday life. The local authorities have so far not been able to integrate the risk and crisis management with the healthcare sector and the healthcare sector is not well prepared in terms of training and knowledge. Further, the framing of risks and crises differs significantly between different positions within the health care administration. The conclusions from the project are that the relocation of the public risk and crisis management are victimized by auditory subjugation and that the organizational integration suffers from cultural divergence and disconnection between different departments. The conclusions point at a need to balance the risk and crisis management with knowledge from a bottom-up perspective and to strengthen the organizational capabilities of considering the vulnerabilities and capabilities in risks and crises among a heterogeneous collection of welfare recipients. 

 • 783.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The risk and crisis management relation between local authorities and disabled people2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A majority of the public risk and crisis management in Sweden has recently been relocated from the national level to the local. The local municipal administration hence has been forced to integrate this new responsibility with existing services. One such service is the local healthcare administering the care for disabled people and the elderly. A research project consisting of four quantitative and qualitative empirical studies examined the perception and sense making of risk and crises among disabled people and the organizing of risk and crisis management within the local administration. The purpose of the project was to gain knowledge about the relational properties of the municipality and disabled inhabitants regarding risk and crisis. The results from the studies show that the influence from social capital on risk perception is significant for disabled people and that disabled people constantly apply risk remedial strategies in everyday life. The local authorities have so far not been able to integrate the risk and crisis management with the healthcare sector and the healthcare sector is not well prepared in terms of training and knowledge. Further, the framing of risks and crises differs significantly between different positions within the health care administration. The conclusions from the project are that the relocation of the public risk and crisis management are victimized by unclear regulation and that the organizational integration suffers from cultural divergence and disconnection between different departments. The conclusions point at a need to balance the risk and crisis management with knowledge from a bottom-up perspective and to strengthen the organizational capacity of considering the individual vulnerabilities and capabilities in risks and crises among a heterogeneous collection of welfare receivers. 

 • 784.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The Risk and Crisis Management Relation between Local Authorities and Disabled People2013In: Finding Opportunities in Crises / [ed] Pimomo, Paulus & Ditton, Mary, Oxford: Inter-disciplinary.net , 2013, 1, p. 139-148Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

   A majority of the public risk and crisis management in Sweden has recently been relocated from the national level to the local. The local municipal administration hence has been forced to integrate this new responsibility with existing services. One such service is the local healthcare administering the care for disabled people and the elderly. A research project consisting of four quantitative and qualitative empirical studies examined (1) the perception and sense making of risk and crises among disabled people and (2) the organising of risk and crisis management within the local administration. The purpose of the project was to gain knowledge about the relational properties of the municipality and disabled inhabitants regarding risk and crisis. The results from the studies show that the influence from social capital on risk perception is significant for disabled people and that disabled people constantly apply risk remedial strategies in everyday life. The local authorities have so far not been able to integrate the risk and crisis management with the healthcare sector and the healthcare sector is not well prepared in terms of training and knowledge. Further, the framing of risks and crises differs significantly between different positions within the health care administration. The conclusions from the project are that the relocation of the public risk and crisis management are victimised by unclear regulation auditory subjugation and that the organisational integration suffers from cultural divergence and disconnection between different departments. The conclusions point at a need to balance the risk and crisis management with knowledge from a bottom-up perspective and to strengthen the organisational capabilities capacity of considering the individual vulnerabilities and capabilities in risks and crises among a heterogeneous collection of welfare receivers.

 • 785.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tillit i samhällsskyddets organisation: Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish system for civil protection and preparedness has undergone fundamental shifts in legislation, organisation, and responsibility since the 1990s. Most prominently, the responsibility for municipals has increased and the system has become more dependent on actors in the local community. Individuals have also become integral actors in the system with increased responsibility. The guiding principles for this system, formulated by the national authorities, are responsibility, similarity, and proximity. These principles prescribe that disruptions in any regular operations shall be handled by the structure already in place. This means that disturbances or crises, for instance within the local healthcare, should be solved by the regular personnel. The combination of the new location of responsibility and the guiding principles locate the issues of safety and security at the interface between the single individual and the organisation. The aim of this dissertation is to gain knowledge about the relationship between people with disability and the municipal administrative function for civil protection and preparedness regarding safety and security. Four empirical investigations from Sweden are included. The first is a quantitative study investigating the risk perception among disabled people and whether this perception can be explained by their disability. The three remaining studies are qualitative, studying respectively: how risk and vulnerability are manifested, experienced, and managed in everyday life by disabled persons; how local authorities arrange civil protection and preparedness at the local level, and how an uncertain, adverse event was managed at different levels of the local health care. The two studies with disabled persons shows that trust is central to understand how risk perception is shaped and that the safety in everyday life is important. Individuals develop certain strategies in order to deal with vulnerability. The strategies include avoiding certain situations; to show or not to show their needs, and being accustomed to everything taking a long time. These strategies form a framework for interpretation of safety and security where the body is objectified as a social representation. The body thus is comparable to any other social representation and can be subject for defence, mitigation or damage reduction. The first study of local administrations shows that the local civil protection and preparedness is arranged in the same manner all over the country. However, the administrative function for safety and security must deal with distinctly different characteristics in organisational relationships. The relationship with the local administration in general is labyrinthine because of rationality problems regarding adaptation, aims and objectives, assessment and evaluation, and with the allocation of responsibility. The relationship with the different departments within the authority suffers from problems with hierarchy in that the function lacks an authoritative centre, legitimacy, and executive power. The relationship with external entities exhibits problems with organisational identity due to a lack of resources, a distinct organisational character, and autonomy. The second study of local administrations shows that the temporal-spatial framing of a disturbance in the local fresh water system differed between the different organisational levels. Primarily the human agency in terms of trust and a pre-established sphere for action of the personnel was decisive in managing the disturbance. Theories of trust are used to conduct the analysis of the four studies. While the former system for civil protection and preparedness was characterized by an instrumental trust signified by vertical power and expectations of solving concrete problems the present system is more dependent on a so called humanitarian trust signified by horizontal division of power and expectations of managing vulnerability. The conclusion is that at the local level authenticity, legitimacy, and transparency can reduce the three forms of vulnerability: dependency, unpredictability, and irreversibility respectively. This type of trust fits better with the individual-organisation interface in which much of the responsibility for safety and security is allocated today

 • 786.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Trust As An Element Of Public Risk And Crisis Management2013In: Finding opportunities in crisis / [ed] Paulus Pimomo and Mary Ditton, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2013, 1Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  A majority of the public risk and crisis management in Sweden has recently been relocated from the national level to the local. The local municipal administration hence has been forced to integrate this new responsibility with existing services. One such service is the local healthcare administering the care for disabled people and the elderly. A research project consisting of four quantitative and qualitative empirical studies examined the perception and sense making of risk and crises among disabled people and the organizing of risk and crisis management within the local administration. The purpose of the project was to gain knowledge about the relational properties of the municipality and disabled inhabitants regarding risk and crisis. The results from the studies show that the influence from social capital on risk perception is significant for disabled people and that disabled people constantly apply risk remedial strategies in everyday life. The local authorities have so far not been able to integrate the risk and crisis management with the healthcare sector and the healthcare sector is not well prepared in terms of training and knowledge. Further, the framing of risks and crises differs significantly between different positions within the health care administration. The conclusions from the project are that the relocation of the public risk and crisis management are victimized by unclear regulation and that the organizational integration suffers from cultural divergence and disconnection between different departments. The conclusions point at a need to balance the risk and crisis management with knowledge from a bottom-up perspective and to strengthen the organizational capacity of considering the individual vulnerabilities and capabilities in risks and crises among a heterogeneous collection of welfare receivers. 

 • 787.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Trust as an Opportunity in Public Risk and Crisis Management2015In: At the Crossroads of Crisis and Opportunity: Interdisciplinary Conversations / [ed] Peter Bray, Loyola McLean, Inter-Disciplinary Press, 2015, 1Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden a majority of the public risk and crisis management, termed RCM, has recently been relocated from the national level to the local. The chapter describes how local municipal administrations in general, and the healthcare administrations in particular, have been taking on this new field of responsibility. From the results of four empirical studies the chapter discusses how risk and crisis management has turned from being macro-oriented towards being micro-oriented. In order to meet the emerging problems from this shift, such as fuzzy networks with dispersed responsibilities, trust may serve as an opportunity to facilitate the integration of risk and crisis management with existing services in local administrations. Some of these notions are possibly transferable to other contexts.

 • 788.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Amaratunga, Dilanthi
  Faber, Michael
  Haigh, Richard
  Indirli, Maurizio
  Kaklauskas,, Arturas
  Lill, Irene
  Perdikou, Skevi
  Rochas, Claudio
  Perera, Srinath
  Thayaparan, Menaha
  Velazquez, Jerry
  Disaster Resilience Education and Research. Roadmap for Europe 20302015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A disaster resilience education and research roadmap for Europe 2030 has been launched. This roadmap represents an important output of the ANDROID disaster resilience network, bringing together existing literature in the field, as well as the results of various analysis and study projects undertaken by project partners.The roadmap sets out five key challenges and opportunities in moving from 2015 to 2030 and aimed at addressing the challenges of the recently announced Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

  This roadmap was developed as part of the ANDROID Disaster Resilience Network, led by Professor Richard Haigh of the Global Disaster Resilience Centre (www.hud.ac.uk/gdrc ) at the School of Art, Design and Architecture at the University of Huddersfield, UK. The ANDROID consortium of applied, human, social and natural scientists, supported by international organisations and a stakeholder board, worked together to map the field in disaster resilience education, pool their results and findings, develop interdisciplinary explanations, develop capacity, move forward innovative education agendas, discuss methods, and inform policy development. Further information on ANDROID Disaster Resilience network is available at: http://www.disaster-resilience.net

 • 789.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Petridou, Evangelia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Collaborations in Routine Emergency Management: Lessons from Sweden2018In: Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, E-ISSN 1877-7058, Vol. 212, p. 302-308Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Effective collaborations in emergency management is the Holy Grail for practitioners in Sweden and elsewhere. More than mere coordination, interorganizational collaboration is deemed by many as the most optimal arrangement to share resources and respond to emergencies more quickly and efficiently. It is also considered to be the source of a broadly and rather vaguely defined concept of greater good. Such collaborations tend to be uncritically accepted as innovative, especially in instances of large-scale disasters or planned events while routine emergency management arrangements tend to be under researched. This research is an in-depth case study of an interorganizational collaboration in the greater Stockholm region in Sweden concerning routine emergency management. The collaboration comprises the physical relocation of one operator each from seven organizations in the area and the establishment of the “Collaboration Cluster”. Rather than attempt to define the concept of “greater good” we set out to evaluate the quality of collaboration from the perspective of each member organization. We build a multi-dimensional model to assess the expectations of each organization at the political, managerial, and operative level. What is more, we view the Collaboration Cluster as a network at the operative level and for this reason we employ formal Social Network Analysis (SNA) to tease out network variables that have an effect on the quality of collaboration.

 • 790.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Petridou, Evangelia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tidal wave: critical junctures, political agency and the shift of crisis management policy in Sweden, 2004-20092015In: NEEDS - The First Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies. University of Copenhagen, December 9-11, 2015, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It is well documented in the literature that exogenous shocks, such as large scale disasters, lead to dynamic change in policies in part because they expose institutional shortfalls and the inability of old policies to handle new problems. However, attributing a specific policy change to a particular exogenous shock is, we believe, not sufficient to explain the causes and process of policy change. Any analysis of policy change must also take into account the political context and the role of agency. In this paper we examine exceptional agency and the agentic role of individual actors in the shift of crisis management policy in Sweden from 2004 to 2009. We specifically interrogate the role of policy entrepreneurs and the strategies they employed in contributing to the policy change at the national level expressed in the establishment of the secretariat for Crisis Management and the Swedish Agency for Civil Contingencies. Drawing from policy science literature and through a series of elite interviews and document analyses, we identify key political actors and strategic acts resulting in policy change articulated mainly through institutional change.

 • 791.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Petridou, Evangelia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Virtual And Physical Immersion Classroom For Enhanced Learning In The Behavioural And Social Sciences2017In: INTED2017: 11TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, 2017, p. 6835-Conference paper (Other academic)
 • 792.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Samor, L.
  Journeying Rurality - Individuals' Perspectives On Space And Place In The Scandinavian Inland2017In: INTED Proceedings, 2017, p. 6873-Conference paper (Other academic)
 • 793.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Öhman, Susanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  On Risk and Disability: Investigating the Influence of Disability and Social Capital on the Perception and Digital Communication of risk2014In: Journal of Risk Analysis and Crisis Response, ISSN 2210-8491, Vol. 4, no 1, p. 20-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Does living as a disabled person affect how risks are perceived? Studies of various population groups show that not only macro level structures but also micro social contexts and individual conditions influence risk perception. This knowledge is important for formulating, designing, and communicating risk information. The aim of this study is to examine how disabled people’s risk perception and preference for digital risk communication channels are influenced by disability in itself and by social capital. A quantitative survey (N=6 500) was carried out in Sweden showing that while disability is not influential, social capital is. This differs from the results of previous studies on other population groups, which show that group specific factors do influence risk perception. This study suggests that due to the importance of social capital, institutions communicating risk information should build strong relationships with (local) disability associations and networks in order to communicate more effectively.

 • 794.
  Sterner, Angelica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Wennström, Magdalena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Heltid som norm – men är det en möjlighet?: En studie om arbetsvillkor och arbetsmiljö i kvinnodominerade verksamheter sett ur ett medarbetarperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 795.
  Stojimirovic, Irena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Democratic consolidation and the impact of EU political conditionality: The Case of Serbia2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 796.
  Storey, Jennifer E.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Simon Fraser University.
  Commentary on DeClue and Zavodny (2014). 2014In: Journal of Threat Assessment and Management, ISSN 2169-4842, Vol. 1, no 3, p. 185-187Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]
  1. This commentary focuses on the paper by DeClue and Zavodny (2014, pp. 145–161) in this issue of the Journal of Threat Assessment and Management. In their series of papers (DeClue, 2013; DeClue & Campbell, 2013; DeClue & Zavodny, 2013), the authors identify six questions commonly encountered by evaluators using Static 99R. The questions relate to the method by which risk estimates are obtained and the reporting of those estimates. In the present study, DeClue and Zavodny (2014) provide clear answers for each of the questions raised and guidelines for evaluators on how to proceed with and present their assessments. In addition to providing this information, their paper raises several important issues that will be discussed herein, including a) the need for similar guidelines for other violence risk assessment instruments, b) the need for research on the use of violence risk assessment instruments in practice, c) the need for research on the communication of violence risk, and d) the selection of violence risk assessment instruments for use in practice. (PsycINFO Database Record (c) 2014 APA, all rights reserved)
 • 797.
  Storey, Jennifer E.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Hurting the Healers: Stalking and Stalking-Related Behavior Perpetrated Against Counselors2016In: Professional psychology, research and practice, ISSN 0735-7028, E-ISSN 1939-1323, Vol. 47, no 4, p. 261-270Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The increased risk of stalking faced by mental health professionals (MHPs) raises many important questions for practitioners. For instance, what factors place MHPs at greater risk of being stalked, and what perceptions do MHPs have about stalking? The present study investigates these and other understudied questions pertaining to stalking and stalking-related behavior perpetrated toward MHPs in the context of their work, by surveying a sample of 346 registered clinical counselors in British Columbia, Canada. Results indicated that many respondents had experienced individual stalking-related behaviors, and 7% (n = 23) had been stalked by a client. Work-related stalking and stalking-related behavior was perpetrated by clients, coworkers, and the acquaintances of clients. Respondents treating clients for forensic, substance abuse, and sexuality issues as well as for sexual abuse were at greater risk of being victimized. However, respondents treating clients out of their residence were not at greater risk. Less than half (47%) of respondents were aware of their heightened risk of being stalked, and many (50%) endorsed the view that poor clinical skill can increase stalking victimization. The majority of respondents reported that they would call police or terminate therapy in the event that they were being stalked by a client and three-quarters wanted to receive training on stalking. Findings suggest the need and desire for training that raises the awareness and abilities of MHPs to manage stalking behavior, but that also challenges unfounded and potentially harmful beliefs that some MHPs hold about their victimized colleagues.

 • 798.
  Storey, Jennifer E.
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Department of Psychology, Simon Fraser University, Burnaby, BC, Canada .
  Campbell, V. J.
  Alberta Justice and Solicitor General, Criminal Justice Division, Crown Prosecutor's Office, Edmonton, AB, Canada .
  Hart, S. D.
  Department of Psychology, Simon Fraser University, Burnaby, BC, Canada .
  Expert Evidence About Violence Risk Assessment: A Study of Canadian Legal Decisions2013In: International Journal of Forensic Mental Health, ISSN 1499-9013, E-ISSN 1932-9903, Vol. 12, no 4, p. 287-296Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent decades the practice of violence risk assessment and use of violence risk assessment instruments has become widespread in the criminal justice system. How are courts reacting to these developments? Herein the findings of a survey of Canadian case law are reported. Using Quick Law 35 cases were systematically identified in which judges commented on expert evidence regarding violence risk. Judicial comments were summarized with respect to evaluator qualifications, assessment procedures used, and presentation of findings and opinions. Findings indicate a wide variety of judicial preferences including the skill and knowledge of the evaluator, the type of information used, the description of findings and procedures, and the applicability of legal rules. Although potentially useful to evaluators caution is urged regarding the incorporation of some judicial preferences. © 2013 Copyright Taylor and Francis Group, LLC.

 • 799.
  Storey, Jennifer E.
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Department of Psychology, Simon Fraser University, 8888 University Drive, Burnaby, BC V5A 1S6, Canada .
  Strand, Susanne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Assessing violence risk among female IPV perpetrators: An examination of the B-SAFER2013In: Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, ISSN 1092-6771, E-ISSN 1545-083X, Vol. 22, no 9, p. 964-980Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Intimate partner violence (IPV) is a global problem and one in which frontline assessment and management falls primarily to police. Although IPV is often conceptualized as a male-perpetrated crime, evidence substantiates female IPV perpetration and increased arrest rates, raising important issues for police. This article examines police use of the Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER; Kropp, Hart, & Belfrage, 2005, 2010), a violence risk assessment tool for IPV. The B-SAFER was used to assess and manage 52 women arrested for IPV. When compared to Belfrage and Strand (2008), who examined men arrested for IPV in the same sample, women possessed fewer risk factors. Risk factors were related to summary risk judgments, although differences existed between genders and risk judgments were not related to management recommendations. Results suggest that risk factors, in addition to those in the B-SAFER, are required to assess risk for female IPV. © 2013 Copyright Taylor and Francis Group, LLC.

 • 800.
  Storey, Jennifer E.
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Watt, Kelly A.
  Pro Active ReSolutions Inc., Vancouver, BC, Canada .
  Hart, Stephen D.
  Department of Psychology, Simon Fraser University, Burnaby, Canada .
  An examination of violence risk communication in practice using a structured professional judgment framework.2015In: Behavioral sciences & the law (Print), ISSN 0735-3936, E-ISSN 1099-0798, Vol. 33, no 1, p. 39-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The increased use of violence risk assessment tools in professional practice has sparked

  the development of best-practice guidelines for communicating about violence risk.

  The present study examined 166 pre-sentence reports, authored by clinicians and probation

  officers, to determine the extent to which they are consistent with those guidelines.

  We examined the frequency with which reports contained information about

  five topics: the presence of risk factors; the relevance of risk factors; scenarios of future

  violence; recommended management strategies; and summary risk judgments. Analyses

  revealed that the topics addressed most frequently in reports were the presence of

  risk factors and recommended management strategies, but none of the five topics was

  addressed consistently, completely, or clearly in reports. This was especially the case

  for probation reports. The findings highlight the need to improve practice through

  better implementation of guidelines for risk communication. Also needed is research

  on the extent to which information in risk communications is comprehended,

  accepted, and used by various stakeholder groups.

13141516171819 751 - 800 of 916
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf