miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 51 - 100 av 126
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Hemmingsson, Emma
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Rudin, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Att som socialarbetare uppfylla samhällets krav kring ansvar, kunskap och kvalitet: En kvalitativ studie om arbetet med kvinnor som blivit utsatt för våld i nära relationer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer förekommer överallt, oavsett kulturell och religiös tillhörighet, klass, etnicitet, sexualitet och ålder. I Sverige har socialtjänsten det yttersta ansvaret att erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta. Syftet med studien var att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten upplever deras förutsättningar för att hjälpa våldsutsatta kvinnor, kopplat till samhällets krav på kunskap och kvalitet. För att nå detta har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra socialarbetare från socialtjänsten. Resultatet visar att socialarbetarna upplever att våld i nära relationer har varit ett ämne som prioriterats de senaste åren men att det fortfarande finns mycket kvar att lära och förbättra i takt med samhälleliga förändringar. Socialarbetarna upplever även att ämnet hanterades bristfälligt under socionomutbildningen och att samarbeten mellan olika myndigheter försvårar arbetet. Lagstiftning och handlingsutrymme beskrivs vara svårt att arbeta med om inte tillräcklig kunskap och tillräckliga resurser finns att tillgå.

 • 52.
  Heurlin, Sandra
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Svensson, Maya
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  ”Det känns att man lever, det gör det”: En kvalitativ studie om äldre personers deltagande i sociala aktiviteter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den äldre befolkningen växer sig större världen över och Sverige är ett av de länder som i genomsnitt har den äldsta befolkningen. Forskning visar att det naturliga åldrandet bär med sig allvarliga riskfaktorer som kan leda till nedsatt psykisk hälsa och välbefinnande för den äldre befolkningen. I dagsläget uppvisar forskning om den äldre befolkningen ett större fokus riktat mot att öka livslängden snarare än att främja och bibehålla psykisk hälsa och välbefinnande i höga åldrar. Detta fokus bör skifta för att äldre personer ska få möjlighet och förutsättningar att få vara aktiva och delaktiga i samhället så länge som möjligt. Syftet med studien är att undersöka om deltagande i meningsfulla sociala aktiviteter kan stötta och hjälpa äldre personer i att upprätta och bibehålla psykisk hälsa och välbefinnande. Studiens datainsamling har bestått av sex semistrukturerade intervjuer med äldre personer som deltar vid en eller flera sociala aktiviteter. Materialet har bearbetats och analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning inom ämnesområdet och teorierna socialt kapital, livsloppsperspektivet och KASAM har använts för att kunna tolka och analysera materialet. Resultat av studien visar att meningsfulla sociala aktiviteter är en viktig vardagsresurs för majoriteten av informanterna och det särskilt i hänsyn till faktorer som att vidga det sociala nätverket, delta i ett socialt sammanhang och att få emotionellt samt socialt stöd. För majoriteten av informanterna bidrar dessa faktorer med ökat välbefinnande i deras liv. Slutsats av studien är därmed att det finns ett samband mellan meningsfulla sociala aktiviteter och psykisk hälsa.

 • 53.
  Holck, Emma
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Helgesson, Maja
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Barn och unga som har blivit utsatta för sexuella övergrepp via internet: En kvalitativ uppsats om professionellas arbete och bemötande2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate and gain in-depth knowledge in professional experiences in meeting and working with children and young people who have been exposed to sexual abuse online. We used a qualitative method and through several semi structured interviews we collected the material for the study through a thematic analysis. We interviewed six participants from five different organizations who shared their experiences and knowledge about this phenomenon. The result showed that sexual abuse online is occurring and a deeper knowledge is significant. The interview person was illuminate that the prevention work is important to work against sexual abuse online.

 • 54.
  Holm, Linnéa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Olausson, Alice
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Den suicidala paradoxen: En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine people with professional experiences involving young men’s tendency to seek professional help, and also to analyse male standards and masculinities influence, due to the high statistics of mental illness and suicide among young men in Sweden. We used a qualitative method and obtained the material by semistructured interviews. Four participants, from three different organisations, participated in this study and shared their perception about the current situation. The material was examined through a thematic analysis. The result showed that male standards and masculinities are a contributing factor to why young men are reluctant to seek professional help, but also why it is more complicated for young men then young women to show their emotional needs. The informants were however clear on emphasising that this is far from the only reason and that committing suicide is an issue which goes beyond gender.

 • 55.
  Holmgren, Rebecka
  et al.
  PBM, Malmö.
  Nilsson Sundström, Emma
  Skåne Region, Malmö.
  Levinsson, Henrik
  Lund University, Lund.
  Ahlström, Richard
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Coping and financial strain as predictors of mental illness in over-indebted individuals in Sweden2019Ingår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 60, nr 1, s. 50-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This cross-sectional study examined psychological mechanisms in order to increase knowledge regarding mental illness amongst 561 over-indebted individuals in Sweden. Differences were explored between individuals with probable clinical depression and/or anxiety and individuals without probable clinical depression and/or anxiety, considering objective measures of the debt, financial strain, coping strategies as well as sociodemographic variables. Furthermore, binary logistic regression analyses were performed in order to construct a model of predictors of mental illness. In order to collect the data, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Brief Coping Orientation to Problems Experienced (COPE_, as well as questions formulated by the research team, were used as measures. Prominent results showed that over-indebted individuals with probable clinical depression and/or anxiety were younger, showed greater levels of financial strain, used adaptive coping strategies to a lesser extent, and maladaptive coping strategies to a greater extent. Additionally, financial strain, use of maladaptive and emotion-focused coping, age and employment status were significant predictors of mental illness. These results put emphasis on the importance of adaptive coping as well as the psychological exposure of over-indebted individuals. 

 • 56.
  Holmström, Ebba
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Professionell utveckling med hjälp av handledning: En litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Handledning används som ett verktyg inom socialt arbete för att socialarbetare ska få stöd i sin yrkesroll och sitt professionella agerande. Att arbeta som socialarbetare innebär krav på att kunna kommunicera, bemöta, bedöma, stötta, samarbeta och leda förändringsprocesser i människors liv. Syftet är att ge en översiktlig bild över det aktuella forskningsläget avseende socionomers erfarenhet av professionell handledning. En fenomenologisk vetenskapsteoretisk ansats används i denna litteraturöversikt och analysen genomförs med innehållsanalys. Resultatet består av fyra kategorier som beskriver socionomers erfarenheter av handledning; Handledning i olika kontext, Professionsutveckling och handledning, Former för handledning och Handledarrollen. Slutsats är att handledning är viktig för alla socionomers professionella utveckling såväl nyexaminerade och erfarna men även för att hantera det dagliga arbetet. Resultatet från detta arbete kan tolkas som ett stöd för att föreslå obligatorisk handledning för alla som arbetar i socialt arbete.

 • 57.
  Hoppstadius, Helena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Representations of Women Subjected to Violence: A Critical Discourse Analysis of Study Guides in Social Work2019Ingår i: Affilia, ISSN 0886-1099, E-ISSN 1552-3020Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Swedish government?s efforts to meet the needs of women subjected to violence have intensified since 2007 when it adopted an Action Plan for combating men?s violence against women. The aim of this study was to analyze how women are discursively framed from an intersectional perspective in five of the Action Plan?s study guides. A critical discourse analysis revealed three overall discourses. First, women are divided into various categories, which is likely to lead to an understanding that it is specific groups of women that become victims of violence. Second, women are framed in a heteronormative and a gender-equal context. This neglects nonheterosexual violence and underlines the otherness of ethnically categorized women. Third, the definition of women as agents stresses both their responsibility and their lack of agency. The absence of an intersectional analysis risks an interpretation in social work practice that some social division have a greater impact on violence in some specific groups of women. When women?s individual situation and needs are not taken into account, women risk being given inadequate help and support, which might put victims of violence in danger.

 • 58.
  Högström Grewe, Rebecka
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Rönnlund, Tove
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  ”Det börjar ju inte med en smäll”: En kvalitativ studie om skolkuratorers arbete att uppmärksamma och förebygga partnervåld bland kvinnliga gymnasieelever2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Våld i parrelationer är ett omfattande problem som kan drabba alla kvinnor oavsett ålder. Enligt Brottsförebyggande rådet framgår det att nästan var femte person i åldern 16 -24 år har blivit utsatt för våld i parrelationer av en nuvarande eller före detta partner, där majoriteten av de våldsutsatta är kvinnor. Studien har till syfte att undersöka skolkuratorers arbete att uppmärksamma och stödja unga tjejer som blivit utsatt för våld i parrelationer. Studien utgår från en kvalitativ ansats där fem stycken skolkuratorer som arbetar på gymnasiet i en större stad i Sverige har intervjuats. Resultatet visar att skolkuratorerna arbetar på olika sätt för att uppmärksamma våldet, ett exempel var att de ställde frågor vid misstanke att en tjej blivit utsatt för våld. De framgår även i resultatet att de arbetar förebyggande med gymnasieelever på skolor kring ämnet våld.

 • 59.
  Jansson, Billy
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Sundin, Örjan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  The reliability and factorial validity of the Swedish version of the Revised Controlling Behaviors Scale2019Ingår i: Journal of Interpersonal Violence, ISSN 0886-2605, E-ISSN 1552-6518, Vol. 34, nr 18, s. 3850-3863Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study focused on the factor structure of the victimization form of the revised Controlling Behaviors Scale (CBS-R). Data from 1,218 women and men were analyzed in the study. Results of confirmatory factor analysis (CFA) failed to find support for the proposed five-factor structure of the scale, as the items on the scale were better represented by one common factor. In addition, when examining if controlling behaviors are distinct from psychological aggression, the CFA indicated that the items on the CBS-R are clearly distinguishable from the items on the psychological aggression (as measured with the subscales of the revised Conflict Tactic Scales [CTS2]), and that this holds for both males and females. Implications for the general use of the CBS-R and for use in conjunction with psychological aggression and physical aggression in intimate partner violence were discussed.

 • 60.
  Johansson, Maria
  et al.
  Lund University, Lund.
  Flykt, Anders
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Frank, Jens
  SLU, Riddarhyttan.
  Støen, Ole-Gunnar
  Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Trondheim, Norway.
  Controlled exposure reduces fear of brown bears2019Ingår i: Human Dimensions of Wildlife, ISSN 1087-1209, E-ISSN 1533-158X, Vol. 24, nr 4, s. 363-379Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Fear of large carnivores such as brown bears may restrict people’s outdoor activities regardless of experts’ estimated risk of attack. This research study empirically examined three exposure interventions in the form of guided walks intended to give people living in brown bear areas tools for coping with their fear. All interventions significantly reduced fear, decreased people’s perceived vulnerability, and increased their social trust in wildlife management authorities. The walk including an encounter with a radio-collared bear in a wild bear habitat resulted in the largest reduction in fear, followed by the walk in the wild bear habitat only and then the walk in a park with captive bears. The wild bear habitat walk was the intervention best suited for further development as it may be used in any area where bears occur and without affecting animal welfare. 

 • 61.
  Johansson, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  ”Allt var ett mörker, utom tjejen och hunden": En kvalitativ intervjuundersökning om narkotikaberoende mäns motivation till beteendeförändring2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks vad som kan motivera narkotikaberoende individer till att förändra sitt beteende och leva fri från narkotika. Syftet är att undersöka vad som kan motivera en person med drogproblem till att uppnå, och bibehålla, ett nyktert liv, samt om de anser att socialtjänstens insatser varit behjälpliga i detta. För att uppnå detta syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra män i åldrarna 23 - 37, som alla har tagit sig igenom ett narkotikaberoende. Resultatet visar att motivationen att ta tag i problemet uppkommer när de negativa effekterna upplevs som större än de positiva upplevelserna. Framtidshopp och en positiv syn på livet visade sig vara en motiverande faktor för att bibehålla en narkotikafri tillvaro.

 • 62.
  Johansson, Tobias
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Pero, Anders
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Håller unga vuxna män käften?: En kvalitativ studie om yrkesprofessionellas erfarenheter av arbete med maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa hos unga vuxna män.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens ambition har varit att undersöka hur universitetskuratorer och frivårdsinspektörer arbetar med unga vuxna män avseende rådande samhälleliga maskulinitetsnormer och dess eventuella koppling till unga vuxna mäns (18–25 år) psykiska ohälsa samt undersöka det professionella kunskapsläget gällande detsamma. I studien har sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra frivårdsinspektörer och tre universitetskuratorer. Empirin har analyserats tematiskt där yrkesgrupperna har analyserats separat, men även tillsammans för att tydliggöra eventuella likheter och skillnader. Resultaten i studien ger indikationer på att de frivårdsinspektörer som intervjuats arbetar med delar av begreppet maskulinitetsnormer i större utsträckning än universitetskuratorerna. Gemensamt framkom även indikationer på att utökad forskning och kunskap om unga vuxna män, maskulinitetsnormer och dess eventuella koppling till psykisk ohälsa, potentiellt skulle kunna bidra positivt inom det operativa, professionella sociala arbetsfältet för de yrkesprofessionella som arbetar med unga vuxna män.

 • 63.
  Jönsson, Jessica H.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Servants of a 'sinking Titanic' or actors of change?: contested identities of social workers in Sweden2019Ingår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 22, nr 2, s. 212-224Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Historiskt sett har svenska socialarbetare varit en integrerad del av en välutvecklad välfärdsstat. Men på grund av de nyliberala förändringar som har inneburit en försvagning av välfärdsstaten och dess stödsystem för utsatta grupper och individer, har socialarbetares traditionella ‘solidariska roll’ snabbt förändrats. Detta har skapat rollkonflikter och flera dilemman för många socialarbetare som fortfarande uppfattar och identifierar sig som en profession som främjar välfärd och solidaritet. Föreliggande artikel ämnar att undersöka hur de senaste decenniernas nyliberala förändringar har påverkat socialarbetares professionella identitet i Sverige. Studien bygger på ett omfattande empiriskt material bestående av intervjuer med socialarbetare verksamma inom den kommunala sektorn. Studiens resultat visar på en växande och utbredd oro hos socialarbetare för deras nya professionella roller och funktioner som byråkrater i en nyliberaliserad organisation i offentligt socialt arbete snarare än välfärdsagenter. Resultatet visar också att socialarbetarna reagerar på olika sätt mot sina nya nyliberala professionella roller och funktioner. En del försöker hitta kreativa och nya sätt att arbeta i solidaritet, medans andra, kritiska attityder tilltrots, ser en anpassning till nya organisatoriska ramar som ett sätt att fortsätta sitt jobb. Artikelförfattaren menar att socialarbetare inte behöver vara passiva aktörer i nyliberaliseringsprocessen av det offentliga socialt arbetet i Sverige, utan kan vara aktiva aktörer i att motverka nyliberala förändringarna inom professionen och inta solidariska arbetssätt och identiteter.

 • 64.
  Jönsson, Jessica H.
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Flem, Aina L.
  Global social work ethics and international field training: The experiences and practice dilemmas of Norwegian and Swedish social work students2019Ingår i: International Social Work, ISSN 0020-8728, E-ISSN 1461-7234Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 65.
  Kalinowski, Maciej
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Levitchi, Antonia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  ”I väntan på framtiden”: En kvalitativ studie om ensamkommande barns upplevelser av integrationsprocessen i Sverige2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe and analyze the experiences of unaccompanied refugee minors regarding the integration process in Sweden. The study was conducted retrospectively with regards to the ethical aspects of scientific research. A qualitative method was used in the form of semi structured interviews for the purpose of allowing the participants’ stories to progress naturally. Five young men ages 18 to 22 that arrived in Sweden as unaccompanied minors participated in the study to reveal information about the reality of their reception. The gathered empirical material was analyzed through a thematic analysis method, alongside the theoretical framework consisting of ecological systems theory and integration. A key finding was that the participants perceived the time it took the Migration Board to process their asylum applications as considerably detrimental to their integration. The participants also explained that the accommodation provided by the social services was segregated, with only Afghan youths living there. After their initial stay in Sweden, the participants expressed lingering feelings of alienation. Conclusively, the results displayed the need to understand integration as an interdependent process in which the current authorities are obligated to take more responsibility.

 • 66.
  Karlsson, Edvin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Olsson, Rickard
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Handlingsutrymmets paradoxer: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sitt handlingsutrymme på ekonomiskt bistånd2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur socialsekreterare verksamma på ekonomiskt bistånd upplever sitt handlingsutrymme med hänsyn till verksamhetens ekonomiska krav samt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Som utgångspunkt i studien tillämpas det teoretiska perspektivet New Public Management som menar att offentlig sektor under de senaste årtiondena har formats efter företagsliknande strukturer. Sju socialsekreterare på socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd i en kommun i Sverige intervjuades enligt semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkommer det att centrala påverkansfaktorer av handlingsutrymmet såsom personliga värderingar, det kollegiala stödet samt omgivande aktörers ageranden identifieras. Vidare påvisar resultatet att samtliga informanter upplever sitt handlingsutrymme som stort samt att ekonomiska krav inte påverkar handlingsutrymmet då det alltid föreligger en individuell bedömning. Något intressant är att det tycks råda en motsägelsefullhet eftersom informanterna ändå identifierar begränsningar i handlingsutrymmet. Vidare tycks den individuella bedömningen, som ger stort utrymme för tolkning, möjliggöra att rättssäkerheten kan äventyras.

 • 67.
  Karlsson, Julia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Barn med sexuella beteendeproblem: En litteraturöversikt om bidragande riskfaktorer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En del barn utvecklar sexuella beteendeproblem vilket kan verka skadligt för dem själva, men även för andra. Det är därmed av vikt att lokalisera riskfaktorer som bidrar till dessa beteenden för att möjliggöra ett preventivt arbete på området. Syftet med studien var att undersöka det aktuella kunskapsområdet som behandlar riskfaktorer till barns sexuella beteendeproblem. Den metod som användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar var en litteraturöversikt. 19 primärstudier granskades. Studiens resultat visar att sexuella övergrepp, sexuella attityder, upplevelser av våld, försummelse, föräldrars drogmissbruk, fängslade föräldrar och familjestrukturförändring kan utgöra riskfaktorer vad gäller uppkomsten av sexuella beteendeproblem hos barn. Hur riskfaktorerna kan resultera i sexuella beteendeproblem förklaras med den sociala inlärningsteorin och systemteorin. Vidare kommer alla studier från ”västvärlden”. 

 • 68.
  Khan, Tasnim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Hur förstås heder?: En diskursteoretisk analys av Socialstyrelsens ”Vänd dem inte ryggen- utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck"2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom en diskursteoretisk ansats analysera hur hedersrelaterat våld beskrivs och förstås i utbildningsmaterialet ”Vänd dem inte ryggen” (Socialstyrelsen, 2013). Analysen utfördes genom de diskursteoretiska analysinstrumenten nodalpunkt, ekvivalenskedjor, flytande signifikanter och hegemoni. I analysen framkom ett kulturellt perspektiv, könsperspektiv och intersektionellt perspektiv som visar på olika förståelser gällande våldet, vilket leder till slutsatsen om att det sker en betydelsekamp om hur hedersrelaterat våld och förtryck ska förstås. Analysens resultat gällande den dominerande diskursen visar på att det kulturella perspektivet är dominerande, där våldet hör samman med kulturella skillnader. Denna dominerande diskursen skapar i sin tur skillnader mellan hur icke etnisk svenska personer och etniskt svenska personer förstås kopplat till kulturell tillhörighet på både strukturell nivå men även på individnivå. Kulturförståelsen kan anses genomsyra politiken, rättssystemet och vara avgörande för vem som exkluderas eller inkluderas. I analysen framkommer det att könsperspektivet strider mot det kulturella perspektivets förståelse om kulturella skillnader gällande hedersrelaterat våld och förtryck, detta genom att istället lyfta förståelsen om våldet som ett uttryck för manlig patriarkal överordning som existerar inom alla kulturer. Det intersektionella perspektivet lyfts som en ytterligare alternativ förståelse kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck utifrån att detta perspektiv analyserar maktordningar i samhället, exempelvis hur etnicitet, kön och klass hör ihop.

 • 69.
  Kjessel, Sara
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Oral, Dilek
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Heder – ”hjälp mig att få ett friare liv”: En kvalitativ undersökning om olika professioners arbete och insatser2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur myndigheter som Socialtjänst, Polisen, Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen i en utvald kommun i Jämtlands län, Sverige arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort socialt problem som på olika sätt begränsar både  män och kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck är en kollektiv handling som utövas av närstående som familj och släkt, för att upprätthålla familjen och släktens heder samt beskydda ett socialt rykte. Då personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är i stort behov av hjälp och stöd från myndigheter runt omkring dem är det viktigt att dessa aktörer har rätt kunskap och insatser för att kunna bistå med hjälp på bästa sätt. Studien hade därför som mål att undersöka hur dessa myndigheter arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck, vilka insatser som finns i kommunen samt undersöka deras förståelse för, och kunskap om begreppen hedersrelaterat våld och förtryck. Undersökningen bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med 5 respondenter. Vid analys av insamlad data användes en innehållsanalys. Resultatet visar att majoriteten av myndigheterna saknar förutbestämda metoder eller tillvägagångssätt som de arbetar efter; de arbetar istället främst utifrån individens behov och stöd samt hur den aktuella skyddsbedömningen ser ut. Respondenterna är eniga om att begreppet heder är ett komplext begrepp, men att detta begrepp definieras som en kollektiv handling mot en enskild person och att kunskapen om hedersbegreppet är för låg samt att det krävs mer kunskap om ämnet vid arbetsplatser som arbetar på individnivå.

 • 70.
  Kronsten, Mia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Medias beskrivning av den normativa kvinnan: En kvalitativ studie om dagspressens sätt att framställa kvinnors kroppar2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Normer är osynliga förväntningar, idéer och regler som ständigt verkar omkring och med oss. Ett sätt att få syn på samhälles normer och ideal är att betrakta hur människor beskrivs i media, där dessa normer och ideal produceras och reproduceras. Kvinnan blir ofta beskriven på ett mer objektivt sätt än mannen, där kvinnan blir oftare beskriven med vad som har att göra med utseendet än mannen. Syftet med studien har därför varit att undersöka hur kvinnan framställs i dagspressen. Studien har varit teoridriven med hjälp av dagordningsteorin som varit tongivande för val av tidningarnas texter. En socialkonstruktivistisk ansats har legat till grund för de teorier jag valt att analysera empirin med, förutom de tidigare nämnda även normkritik och evolutionär spelteori. En kvalitativ innehållsanalys har gjort av 48 texter från Aftonbladet och Expressens bilagor som handlat om livsstil, hälsoliv och nöje. De centrala teman, tillika de ideal som framkommer genom analysen är ung, smal, snygg samt dess motsatser åldrande, övervikt och oattraktiv. De huvudsakliga resultaten visar på att det är på dessa sätt kvinnan beskrivs i tidningarnas bilagor, att fokus ligger på hur kvinnan ska se ut och på vilket sätt detta går att uppnå.

 • 71.
  Kücükkurt, Mikael
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Eriksson, Markus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Samtalet om missbruk: En kritisk diskursanalys av medias skildring av narkotikamissbrukare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att undersöka medias framställning av narkotikamissbruket varigenom vi har undersökt vilken bild av missbrukaren som blir illustrerad. Det empiriska materialet som användes för ändamålet var tio artiklar från tidningarna Aftonbladet och Expressen under året 2018. Den valda metoden som vi utgick från var en kritisk diskursanalys enligt Norman Faircloughs tredimensionella modell. Med hjälp av denna så analyserades materialet systematisk utifrån tillhörande analytiska begrepp. Resultatet av studien visar tecken på att två dominerande diskurser om missbrukare är särskilt framträdande i form av en enskild drogdiskurs och en identitetsdiskurs. Relationen mellan dessa hade en central roll för porträtteringen av missbrukaren som framställde dem olika beroende på om det var en man, kvinna eller ungdom. Det fanns dessutom olika uppfattningar om missbrukaren beroende av social klasstillhörighet där gatans missbruk associerades med större kriminalitet, medans högre klasser beskrivs med beroendesjukdom.

 • 72.
  Landström, Gabriella
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Thorbjörnsson, Linnea
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  ”Maktspel finns överallt, så även inom SiS”: En kvalitativ studie om behandlingsassistenters yrkesroll inom Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur anställda socialarbetare inom Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem uppfattar innebörden avhandlingsutrymme, makt och goda relationer. Genom kvalitativ metod har en enkätundersökning genomförs på tre SiS institutioner där sammanlagt tio behandlingsassistenter har deltagit. Resultatet analyserades med hjälp av innehållsanalys där empirin tolkades utifrån tre teoretiska utgångspunkter. Resultat som framkom visade att relationen mellan behandlingsassistent och den unge är komplex, tidskrävande, betydelsefull och kan skapas i både gott syfte för ungdomens skull och i ont syfte för behandlingsassistentens egen vinning. Handlingsutrymmet socialarbetarna upplever innefattar både begränsningar och möjligheter som i samtliga fall påverkas av chefens direktiv och åsikter. Vidare framkom skilda uppfattningar om hur makten tar sig uttryck på institutionerna och att makten i vissa situationer kan missbrukas.

 • 73.
  Langeborg, Linda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Anchoring biases in estimations of age, weight and height2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main purpose of this thesis was to study the circumstances under which anchoring biases occur for estimation of age, weight and height. Paper I investigated accuracy and biases in age estimates made by salespersons with experience in age estimation, compared to a control group without any similar experience. The accuracy in age estimates of young target persons (15-24 years old) made by salespersons was higher than that of control persons. Moreover, the salespersons demonstrated less overestimation of the age of younger target persons, and whereas the control group own-anchored in their age estimates, the salespersons did not. Paper II and IV investigated gender differences in the tendency to own-anchor in within- and cross-gender estimates of age, weight and height. Both papers found that women own-anchor spontaneously both within and across gender, whereas men for the most part own-anchor only in their estimates of other men. Paper IV also investigated the possibility to increase own-anchoring by priming the participants’ use of their own characteristics in their estimation of age, weight and height. Elaborated similarity priming (asking the participants to state their estimates in relation to their own characteristics) did influence the estimates, by increasing the participants’ tendency to own-anchor. Paper III aimed to investigate whether standard anchoring effects (i.e., assimilation towards explicit, experimenter-provided comparison values) occur for estimations of age and quantities – estimations based on visual stimuli and made with a higher degree of certainty as compared to the judgments traditionally used in the standard anchoring paradigm. Anchor effects were found for both age estimations and quantity estimations, and were not affected by neither cognitive load nor source credibility.

 • 74.
  Larsson, Amanda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  ”Jag har dött lite känns det som”: En kvalitativ studie om ensamkommande ungas upplevelser kring sin asylprocess2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2015 var det 162 877 personer som sökte asyl i Sverige varav 70 834 var barn. I gruppen barn ingår även barn utan vårdnadshavare. Under 2015 sökte 35 269 ensamkommande barn asyl i Sverige (Bris, 2017). Syftet i var att undersöka hur ensamkommande unga som kom till Sverige 2015 upplever hur den svenska asylprocessen påverkat deras mående samt vilka faktorer som haft en positiv inverkan på deras psykiska hälsa under asylprocessen. Datainsamlingen består av 5 semistrukturerade intervjuer. Studiens respondenter kom till Sverige som ensamkommande barn men är idag över 18 år, det vill säga myndiga, och har tillfälligt uppehållstillstånd. Kärnan i studien är respondenternas berättelser. Den insamlade empirin har analyserats och bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning inom området och teorierna identitetsteorin, symbolisk interaktionism samt marginalisering har använts för att tolka och analysera materialet. Resultatet i studien visar på hur ensamkommande ungas psykiska hälsa drabbas negativt och allvarligt av Sveriges tillfälliga begränsningslag, bland annat i form av självskadebeteende, ångest och stress. Resultatet visar även att ungdomens sociala kontaktnät är av stor betydelse för ungdomen. Skola, aktiviteter och vänner har lyfts som faktorer som påverkan de ensamkommande unga positivt.

 • 75.
  Larsson, Frida
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Al-Kinani, Mustafa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Socialtjänstens arbete med hemlöshet:: En kvalitativ studie om hur socialtjänsten i Östersund arbetar för att motverka den lokala hemlösheten.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how social services in the municipality of Östersund work to counter homelessness. This is done by examining how the authority defines homelessness, its responsibility for the target group and its services and future challenges. In this study we use a qualitative method where we have interviewed officials in the social services about the problem of homelessness in Östersund. The result shows that the social service defines homelessness in accordance with the National Board of Health and Welfare's (Socialstyrelsens) definition, but that they have reworked to adapt the services for different homeless groups. The authority's responsibility for homelessness in the municipality is followed by guidelines from the National Board of Health and Welfare, but at the same time the authorities place a great responsibility on the individual himself for solving his homelessness. The authority has a number of different services for target groups that have problems with homelessness, but there are a number of flaws within the services. The municipality of Östersund needs a better cooperation between instances and the application of new models to make the service more effective for reducing homelessness.

 • 76.
  Larsson, Hanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Martinsson, Petra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Sociala medier – en förskönad bild tagen i rätt vinkel: En kvalitativ undersökning om hur unga kvinnor använder sociala medier och hur de upplever att det kan påverka deras kroppsuppfattning och psykiska hälsa2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier är ständigt närvarande i dagens samhälle och det som händer på sociala medier har en inverkan på unga människor. Bildbaserade sociala medier utgör en stor del av utbudet på internet och bilder på olika typer av ideal sprids snabbt över hela världen. Studien syftar till att undersöka bakgrunden till att unga kvinnor använder sociala medier samt hur de upplever att de påverkas av det. Genom två fokusgrupper har det empiriska materialet samlats in och utgjort grunden för resultatet. Kvalitativ innehållsanalys har sedan använts för att bearbeta materialet. Även tidigare forskning och för ämnet utvalda teoretiska perspektiv som socialkonstruktivistiska perspektivet, användarperspektivet samt social jämförelseteori har använts för att analysera och tolka det insamlade materialet. Resultatet visar att unga kvinnor använder sociala medier för att visa upp en bra sida av sig själv och sitt liv. Av resultatet framgår även att bilder på ideal har en påverkan på unga kvinnors kroppsuppfattning och psykiska hälsa. Påverkan beskrivs som både positiv och negativ och skiljer sig åt mellan olika personer. Det framgår att de unga kvinnorna påverkas mer när de själva känner sig sårbara.

 • 77.
  Lauri, Marcus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Mind your own business: technologies for governing social worker subjects2019Ingår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 22, nr 2, s. 338-349Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Omfattande forskning har visat hur nyliberaliseringen av välfärdsstaten fått negativa effekter. Denna artikel undersöker olika sätt som gör att socialarbetare formas för att göra dem medgörliga i en sådan omdaning. Genom intervjuer med socialarbetare i Sverige analyseras hur budgetstyrning, individuell lönesättning, beställar-utförarmodellen och socialarbetares handledning kan bidra till att skapa en individualistisk, konkurrensinriktad och likgiltig socialarbetare. Detta kan i sin tur skapa lojalitet med självet och ledningen vilket riskerar att underminera ett socialarbetarsubjekt som står på klientens och sina medarbetares sida.

 • 78.
  Lauri, Marcus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Motivational interviewing as governmentality: Shaping victims of men’s violence into responsible subjects?2019Ingår i: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 27, nr 2, s. 112-124Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Motivational interviewing (MI) is an evidence-based counselling method that has spread rapidly in Sweden during the last two decades. It is a technique designed to empower individuals to change an unwanted life situation. Through interviews with a strategic sample of persons engaged in work with men’s violence against women, this article critically examines the use of MI in this context. By analysing the interviews from a governmentality perspective, it is suggested that MI is a technique to produce a knowledgeable, strong and self-animated feminine subject, capable of making the “right” choices and subsequently “choosing” to avoid violence. Although this may be beneficial to some, the analysis suggests that this places primary responsibility on the woman subjected to violence for her predicament and future. This may in turn increase the risk of self-blame for those who cannot follow through with their commitment, and obscure and renounce the role and responsibility of both the counsellor and the rationalized neoliberal welfare state. In addition, the one-sided focus on the individual largely ignores the surrounding context, which may obscure men’s responsibility for violence. This may ultimately undermine the collective formation of a political subject from women’s shared experience of violence.

 • 79.
  Lauri, Marcus
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Fanni, Maryam
  Järpvall, Charlie
  Paulsson, Alexander
  Gränser, mikropraktiker och våld: Vänstern och byråkratin2019Ingår i: Fronesis, ISSN 1404-2614, nr 62-63Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 80.
  Leiler, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Bjärtå, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Ekdahl, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Wasteson, Elisabet
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Mental Health and Quality of Life among Asylum Seekers and Refugees Living in Refugee Housing Facilities in Sweden2019Ingår i: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, ISSN 0933-7954, E-ISSN 1433-9285, Vol. 54, nr 5, s. 543-551Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In 2015, there was a high influx of refugees to Sweden, creating an extreme situation where individuals were forced to remain in large housing facilities for long periods. The present study aims to describe the mental health and quality of life of these individuals. 

  Methods. Data, based on 510 individuals, were obtained by means of a questionnaire at open screenings conducted at or nearby refugee housing facilities. Of the participating refugees, 367 were asylum seekers and 143 had received a residence permit but were still awaiting a more permanent housing solution. The questionnaire included measures of depressive symptoms (PHQ-9), symptoms of anxiety (GAD-7), risk of having post traumatic stress disorder (PC-PTSD), and quality of life (WHOQOL-BREF).

  Results. Of the total sample, 56-58.4% reported clinically significant levels of symptoms of depression, anxiety and risk of having PTSD. Prevalence estimates were higher among asylum seekers than among those who had received their residence permit. Quality of life was generally rated below population norms and correlated negatively with mental health outcomes.

  Conclusions. Individuals residing in refugee housing facilities show high levels of psychological distress and rate their quality of life as low. Asylum seekers score higher than those having received a residence permit. These results are troublesome since the wait time for asylum decisions has lengthened considerably after 2015. The results of the present study calls for the urgency of societal actions to shorten the asylum process wait time and improve conditions at the housing facilities.  

 • 81.
  Leiler, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Hollifield, Michael
  War Survivors Institute, Long Beach, CA, USA.
  Wasteson, Elisabet
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Bjärtå, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Suicidal ideation and severity of distress among refugees residing in asylum accommodations in Sweden2019Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, nr 15, artikel-id 2751Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Refugees worldwide suffer high levels of distress and are at increased risk for death by suicide. The Refugee Health Screener (RHS) was developed to screen for emotional distress among refugees and can be used to assess distress severity. This paper examines the association between distress severity and suicidal ideation in a sample of refugees residing in asylum accommodations. Data from the RHS and item 9 on the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) was analyzed. Results showed that individuals at moderate and severe levels of distress were much more likely to exhibit suicidal ideation than individuals with low levels of distress. Even though we cannot conclude that individuals with low levels of distress do not have thoughts of ending their lives, further suicide assessment is warranted in asylum seekers with moderate to severe distress on the RHS. 

 • 82.
  Liljefelt Forseth, Angelica
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Westlund, Maya
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Från "Faan, jag har inga känslor" till "shit, nu har jag känslor": En kvalitativ studie om mäns jämställdhetsengagemang2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka mäns engagemang i organisationer som arbetar för jämställdhet. Totalt har sex män som på olika sätt engagerar sig i jämställdhetsfrågor intervjuats med en semistrukturerad intervjumetod. Utifrån genus och maskulinitetsteori analyseras frågor som varför männen engagerar sig, vad de vill uppnå samt vilka reaktioner de möter i sitt engagemang. Resultaten i studien visar att männen motiveras till att engagera sig främst av en vilja att förändra maskulinitetsnormer utifrån individuella skäl, men vill i sitt engagemang påverka andra män och på så sätt även bidra till en strukturell förändring. Det blir även tydligt hur männens vilja till engagemang utgår från ett antivålds perspektiv där de anser att deras plats som män är efterfrågad och central. Vidare visar resultatet att männen främst möter positiva reaktioner i sitt engagemang och att de upplever sig bli bekräftade, negativa reaktioner och svårigheter i engagemanget kopplas till sammanhang där en machokultur råder och de försöker bryta mot maskulinitetsnormer.

 • 83.
  Lind, Pia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Sexuella övergrepp mot barn på internet: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internet är för barn i modern tid en naturlig del av det sociala livet på samma sätt som en fritidsgård var för tjugo år sedan. I den virtuella världen kan man samtala med sina kamrater, men man kan inte alltid vara säker på vem man egentligen kommunicerar med. Vuxna förövare kan utnyttja barn till sina sexuella begär genom sexuell grooming, eller genom bilder på barn i sexuella sammanhang. Syftet med studien är att göra en litteraturöversikt för att undersöka och sammanfatta aktuellt forskningsläge över vad sexuella övergrepp på internet innebär i förhållande till sexuella övergrepp som sker i verkligheten, hur man kan förebygga sexuella övergrepp mot barn på internet samt vilka förhållningssätt socialarbetare har gentemot barn de möter i arbetet och som blivit utsatta för sexuella övergrepp på internet. Bland annat framkom det att vanliga former av sexuella övergrepp mot barn på internet är sexuella bilder på barn som distribueras och samlas av online-förövare, samt att vuxna utsätter barn för grooming med syftet att idka sexuellt umgänge med dem. Online-förövare är ingen homogen grupp, men man kunde ändå finna gemensamma nämnare, såsom neuropsykiatriska funktionsvariabler samt antisociala tendenser hos personer som blivit dömda för sexuella övergrepp online på barn. Föräldrar kan skydda sina barn genom olika former av mjukvara till sina hemdatorer, för att förhindra att sexuellt språk används i konversationer med barn.

 • 84.
  Lindblad, Elin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Pour Jalali, Nastaran
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  “Varför är det här mitt liv och hon som sitter utanför Ica hennes?”: En kvalitativ studie om romska EU-medborgares situation i Sverige och i Rumäninensamt deras behov av stöd utifrån volontärarbetarens upplevselser och erfarenheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsats har undersökt romska EU-medborgare från Rumäniens behov av stöd och hur deras levnadssituation ser ut utifrån fem volontärarbetare. Vi som uppsatsförfattare har därmed som avsikt att öka kunskapen gällande den åsyftade gruppen. Studien gjordes utifrån semistrukturerade intervjuer som analyserades via en innehållsanalys. Studiens resultat analyserades med empowerment teorin och antiziganism begreppet. Vi har också tagit hjälp av tidigare forskning för att jämföra dess resultat. Studiens resultat påvisade att volontärarbetarna ansåg att det var av betydelse att stödet erbjöds både på individnivå och strukturell nivå. Det vill säga att Sverige och Rumänien har ett ansvar över de EU-medborgarna som befinner sig på dessa geografiska områden. Det stöd som ansågs vara främst betydande i Rumänien var möjlighet till utbildning och i Sverige att få sina basala behov tillgodosedda och framförallt tak över huvudet.

 • 85.
  Lissäng, Michaela
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Barnperspektivet: En innehållsanalys om hur barnperspektivet beaktas i Förvaltningsrättens prövningar av ekonomiskt bistånd2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöks hur barn och barnets perspektiv beaktas, berörs och lyfts fram i Förvaltningsrättens prövningar av ekonomiskt bistånd. Underlaget består av överklagande biståndsprövningar där minst ett barn ingår i hushållet. Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys som utgår ifrån 30 domar. Tidigare forskning, kritiskt perspektiv i socialt arbete, grundad teori och barnperspektivet ligger till grund för analys av resultatet. Av resultaten framgår att Förvaltningsrättens prövningar sällan lyfter fram barnperspektivet och barnets bästa i motiveringar av beslut. I lite mer än en tredjedel av domarna synliggörs barnet inte alls. I de fall där barn synliggörs genom sina behov sker det oftast i relation till den klagandes eget yrkande, och i vissa fall som en del av motiveringen till beslutet. Resultatet visar även att i domar ligger fokus oftare på individens skyldigheter framför att särskilt beakta barnets bästa.

 • 86.
  Margalhos, Pedro
  et al.
  Inst Super Manuel Teixeira Gomes ISMAT, Lisbon, Portugal.
  Esteves, Francisco
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Vila, Jaime
  Univ Granada, Granada, Spain.
  Arriaga, Patricia
  ISCTE Inst Univ Lisboa, Lisbon, Portugal.
  Emotional Impact and Perceived Effectiveness of Text-Only versus Graphic Health Warning Tobacco Labels on Adolescents2019Ingår i: The Spanish Journal of Psychology, ISSN 1138-7416, E-ISSN 1988-2904, Vol. 22Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study of smoking in adolescence is of major importance as nicotine dependence often begins in younger groups. Tobacco health warnings have been introduced to inform people of the negative consequences of smoking. This study assessed the emotions and perceived effectiveness of two formats of tobacco warnings on adolescents: Text-only versus graphic warning labels. In addition, we analyzed how emotions predicted their perceived effectiveness. In a cross-sectional study, 413 adolescents (131 smokers, 282 non-smokers) between 13-20 years of age rated their emotions (valence and arousal) and perceived effectiveness towards a set of tobacco warnings. Results showed that graphic warnings evoked higher arousal than text-only warning labels (p =.038). Most of the warning labels also evoked unpleasantness with smokers reporting higher unpleasantness regarding text-only warnings compared to non-smokers (p =.002). In contrast, perceived effectiveness of the warnings was lower in smokers than in non-smokers (p =.029). Finally, high arousal and being a non-smoker explained 14% of the variance of perceiving the warnings more effective. Given the role that warnings may play in increasing health awareness, these findings highlight how smoking status and emotions are important predictors of the way adolescents consider tobacco health labels to be effective.

 • 87.
  Mark, Lina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Füllkrug, Maike
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Inte bara kvinnor...: En forskningsöversikt gällande män som utsätts för våld i nära relationer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fenomenet våld i nära relationer är välbeforskat, men forskningen utgår primärt från mäns våld mot kvinnor. När det kommer till män som utsatts för våld i nära relationer är forskningen däremot begränsad. Syftet med denna studie är att överblicka den befintliga forskningen gällande män som utsatts för våld i nära, heterosexuella relationer. Forskningsöversikten undersöker 20 studier, där samtliga studier påvisar att utsattheten hos män tycks vara relativt vanligt förekommande samt av allvarlig karaktär. Utsattheten tycks kompliceras ytterligare av yttre och inre barriärer i form av maskulinitetsnormer, patriarkala strukturer och rättssystem utformade för våldsutsatta kvinnor, samt avsaknad av stöd- och hjälpfunktioner för våldsutsatta män. Vår slutsats är sålunda att partnervåld mot män bör studeras ytterligare, samt att synen på våld i nära relationer är i behov av ett förändrat, könsneutralt synsätt som ger alla våldsutsatta samma förutsättningar att få stöd genom det offentliga sociala arbetet.

 • 88.
  Mattsson, Veronica
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Nouraddini, Lida
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  ”Min vändpunkt”: En kvalitativ studie om individers vändpunkt och vändpunktsprocessen ur ett spelmissbruk2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem med spel om pengar är ett socialt problem därför är det viktigt att belysa detta. Syftet med studien var att förstå negativa konsekvenser utav spelmissbruk samt att skildra individers upplevelse av vändpunkten hos personer som tagit sig ur ett spelmissbruk. Studien använder sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån teorier om empowerment och den transteoretiska modellen. Deltagarna i studien rekryterades från en lokalförening inom Spelberoendes Riksförbund. Resultatet visar att den transteoretiska modellen är applicerbar på hur vändpunktsprocessen har varit en del i intervjupersonernas beteendeförändring ifrån spelmissbruket. Negativa konsekvenser av spelmissbruket har påverkat både personen och deras närstående. Det sociala arbetet har ett stort ansvar gentemot individer och på samhället i sig angående spelmissbruk då detta är ett samhällsproblem som kostar mycket pengar. Studien synliggör hur individers vändpunktsprocess sett ut i och ur ett spelmissbruk.

 • 89.
  Micheal, Cijade
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Skantz, Ludwig
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Datorspelsberoende och skolans roll - en framtida utmaning: En kvalitativ intervjustudie om synen på datorspelsberoende som diagnos och framtida utmaningar bland behandlare och skolkuratorer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study aims to investigate therapists and school counselors' views on gaming disorder as a future diagnosis and how gaming problems affects the Swedish secondary school from an intersectional perspective. The qualitative study involves three therapists and two school counselors who have come into contact with problematic gaming. The theories used are social constructivism, intersectionality and social learning. The results showed a positive attitude regarding the launching of gaming disorder as a diagnosis, such as an increase accessibility to treatment and more demands on research regarding gaming disorder. However, they expressed concern that the diagnosis could contribute to stigmatization. Further, the result showed an awareness that some groups such as people with functional variation, lower socioeconomic position and people who are of male gender, could be more exposed for and effected by gaming disorders. Finally, the study provides a knowledge base for the possible upcoming diagnosis and how the Swedish school and therapist could work with it.

 • 90. Middeldorp, Christel M.
  et al.
  Mahajan, Anubha
  Horikoshi, Momoko
  Robertson, Neil R.
  Beaumont, Robin N.
  Bradfield, Jonathan P.
  Bustamante, Mariona
  Cousminer, Diana L.
  Day, Felix R.
  De Silva, N. Maneka
  Guxens, Monica
  Mook-Kanamori, Dennis O.
  St Pourcain, Beate
  Warrington, Nicole M.
  Adair, Linda S.
  Ahlqvist, Emma
  Ahluwalia, Tarunveer S.
  Almgren, Peter
  Ang, Wei
  Atalay, Mustafa
  Auvinen, Juha
  Bartels, Meike
  Beckmann, Jacques S.
  Bilbao, Jose Ramon
  Bond, Tom
  Borja, Judith B.
  Cavadino, Alana
  Charoen, Pimphen
  Chen, Zhanghua
  Coin, Lachlan
  Cooper, Cyrus
  Curtin, John A.
  Custovic, Adnan
  Das, Shikta
  Davies, Gareth E.
  Dedoussis, George V.
  Duijts, Liesbeth
  Eastwood, Peter R.
  Eliasen, Anders U.
  Elliott, Paul
  Eriksson, Johan G.
  Estivill, Xavier
  Fadista, Joao
  Fedko, Iryna O.
  Frayling, Timothy M.
  Gaillard, Romy
  Gauderman, W. James
  Geller, Frank
  Gilliland, Frank
  Gilsanz, Vincente
  Granell, Raquel
  Grarup, Niels
  Groop, Leif
  Hadley, Dexter
  Hakonarson, Hakon
  Hansen, Torben
  Hartman, Catharina A.
  Hattersley, Andrew T.
  Hayes, M. Geoffrey
  Hebebrand, Johannes
  Heinrich, Joachim
  Helgeland, Oyvind
  Henders, Anjali K.
  Henderson, John
  Henriksen, Tine B.
  Hirschhorn, Joel N.
  Hivert, Marie-France
  Hocher, Berthold
  Holloway, John W.
  Holt, Patrick
  Hottenga, Jouke-Jan
  Hypponen, Elina
  Iniguez, Carmen
  Johansson, Stefan
  Jugessur, Astanand
  Kahonen, Mika
  Kalkwarf, Heidi J.
  Kaprio, Jaakko
  Karhunen, Ville
  Kemp, John P.
  Kerkhof, Marjan
  Koppelman, Gerard H.
  Korner, Antje
  Kotecha, Sailesh
  Kreiner-Moller, Eskil
  Kulohoma, Benard
  Kumar, Ashish
  Kutalik, Zoltan
  Lahti, Jari
  Lappe, Joan M.
  Larsson, Henrik
  Lehtimaki, Terho
  Lewin, Alexandra M.
  Li, Jin
  Lichtenstein, Paul
  Lindgren, Cecilia M.
  Lindi, Virpi
  Linneberg, Allan
  Liu, Xueping
  Liu, Jun
  Lowe, William L., Jr.
  Lundstrom, Sebastian
  Lyytikainen, Leo-Pekka
  Ma, Ronald C. W.
  Mace, Aurelien
  Magi, Reedik
  Magnus, Per
  Mamun, Abdullah A.
  Mannikko, Minna
  Martin, Nicholas G.
  Mbarek, Hamdi
  McCarthy, Nina S.
  Medland, Sarah E.
  Melbye, Mads
  Melen, Erik
  Mohlke, Karen L.
  Monnereau, Claire
  Morgen, Camilla S.
  Morris, Andrew P.
  Murray, Jeffrey C.
  Myhre, Ronny
  Najman, Jackob M.
  Nivard, Michel G.
  Nohr, Ellen A.
  Nolte, Ilja M.
  Ntalla, Ioanna
  O'Reilly, Paul
  Oberfield, Sharon E.
  Oken, Emily
  Oldehinkel, Albertine J.
  Pahkala, Katja
  Palviainen, Teemu
  Panoutsopoulou, Kalliope
  Pedersen, Oluf
  Pennell, Craig E.
  Pershagen, Goran
  Pitkanen, Niina
  Plomin, Robert
  Power, Christine
  Prasad, Rashmi B.
  Prokopenko, Inga
  Pulkkinen, Lea
  Raikkonen, Katri
  Raitakari, Olli T.
  Reynolds, Rebecca M.
  Richmond, Rebecca C.
  Rivadeneira, Fernando
  Rodriguez, Alina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete. Univ Exeter, Med Sch, Inst Biomed & Clin Sci, Royal Devon & Exeter Hosp, Exeter EX2 5DW, Devon, England; Imperial Coll London, Sch Publ Hlth, Dept Epidemiol & Biostat, MRC PHE Ctr Environm & Hlth, London W2 1PG, England.
  Rose, Richard J.
  Salem, Rany
  Santa-Marina, Loreto
  Saw, Seang-Mei
  Schnurr, Theresia M.
  Scott, James G.
  Selzam, Saskia
  Shepherd, John A.
  Simpson, Angela
  Skotte, Line
  Sleiman, Patrick M. A.
  Snieder, Harold
  Sorensen, Thorkild I. A.
  Standl, Marie
  Steegers, Eric A. P.
  Strachan, David P.
  Straker, Leon
  Strandberg, Timo
  Taylor, Michelle
  Teo, Yik-Ying
  Thiering, Elisabeth
  Torrent, Maties
  Tyrrell, Jessica
  Uitterlinden, Andre G.
  van Beijsterveldt, Toos
  van der Most, Peter J.
  van Duijn, Cornelia M.
  Viikari, Jorma
  Vilor-Tejedor, Natalia
  Vogelezang, Suzanne
  Vonk, Judith M.
  Vrijkotte, Tanja G. M.
  Vuoksimaa, Eero
  Wang, Carol A.
  Watkins, William J.
  Wichmann, H-Erich
  Willemsen, Gonneke
  Williams, Gail M.
  Wilson, James F.
  Wray, Naomi R.
  Xu, Shujing
  Xu, Cheng-Jian
  Yaghootkar, Hanieh
  Yi, Lu
  Zafarmand, Mohammad Hadi
  Zeggini, Eleftheria
  Zemel, Babette S.
  Hinney, Anke
  Lakka, Timo A.
  Whitehouse, Andrew J. O.
  Sunyer, Jordi
  Widen, Elisabeth E.
  Feenstra, Bjarke
  Sebert, Sylvain
  Jacobsson, Bo
  Njolstad, Pal R.
  Stoltenberg, Camilla
  Smith, George Davey
  Lawlor, Debbie A.
  Paternoster, Lavinia
  Timpson, Nicholas J.
  Ong, Ken K.
  Bisgaard, Hans
  Bonnelykke, Klaus
  Jaddoe, Vincent W. V.
  Tiemeier, Henning
  Jarvelin, Marjo-Riitta
  Evans, David M.
  Perry, John R. B.
  Grant, Struan F. A.
  Boomsma, Dorret I.
  Freathy, Rachel M.
  McCarthy, Mark I.
  Felix, Janine F.
  Tiemeier, Hen-Ning
  The Early Growth Genetics (EGG) and EArly Genetics and Lifecourse Epidemiology (EAGLE) consortia: design, results and future prospects2019Ingår i: European Journal of Epidemiology, ISSN 0393-2990, E-ISSN 1573-7284, Vol. 34, nr 3, s. 279-300Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The impact of many unfavorable childhood traits or diseases, such as low birth weight and mental disorders, is not limited to childhood and adolescence, as they are also associated with poor outcomes in adulthood, such as cardiovascular disease. Insight into the genetic etiology of childhood and adolescent traits and disorders may therefore provide new perspectives, not only on how to improve wellbeing during childhood, but also how to prevent later adverse outcomes. To achieve the sample sizes required for genetic research, the Early Growth Genetics (EGG) and EArly Genetics and Lifecourse Epidemiology (EAGLE) consortia were established. The majority of the participating cohorts are longitudinal population-based samples, but other cohorts with data on early childhood phenotypes are also involved. Cohorts often have a broad focus and collect(ed) data on various somatic and psychiatric traits as well as environmental factors. Genetic variants have been successfully identified for multiple traits, for example, birth weight, atopic dermatitis, childhood BMI, allergic sensitization, and pubertal growth. Furthermore, the results have shown that genetic factors also partly underlie the association with adult traits. As sample sizes are still increasing, it is expected that future analyses will identify additional variants. This, in combination with the development of innovative statistical methods, will provide detailed insight on the mechanisms underlying the transition from childhood to adult disorders. Both consortia welcome new collaborations. Policies and contact details are available from the corresponding authors of this manuscript and/or the consortium websites.

 • 91.
  Miller, Emelie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Mind, Body and Boundaries: Self-Presentation on the Nordic LGBTQ Online Dating Scene2019Ingår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Online dating is continually on the rise and nowadays a widely used and accepted way to find different kinds of companionship. This relatively new interpersonal phenomenon has provided an especially important virtual space for non-heterosexuals. Previous research on behaviors and trends on dating communities online for sexual minorities has focused primarily on sites for gay men in Anglo-Saxon countries. The purpose of the present study is to examine self-presentations on the Nordic LGBTQ online dating scene and possible gender-dependent differences in self-presentation. The Nordic countries are commonly perceived as progressive in issues regarding gender equality and LGBTQ rights. The countries on average also have low population density with large rural areas and consequently limited scenes for non-heterosexuals. A testimony of this is the study’s selected dating site, which is based in Sweden but encompasses the neighboring countries and markets itself as a Nordic meeting venue. The present study embarks on new territory within psychology-, gender-, and queer research by examining self-presentations on a mixed-gender LGBTQ dating site, situated in the supposedly liberal Nordic countries. Based on qualitative and quantitative data from a stratified sample of 716 cis-gendered, predominantly Swedish online dating profiles, on a well-established Nordic online dating site for non-heterosexual men and women, statistical calculations and a thematic analysis (TA) were executed. The findings show that central self-presentations concern mind versus body, lust and longings, and boundaries, where gender frequently functions as the dividing line. Women self-present more through personality and romantic longings compared to men, who to a higher degree emphasizes body, and lust. Self-presentation is also expressed through resistance against boundary-breaking contact on the site. The boundaries that are guarded regard age, anti-racism and most pronounced – boundaries against male harassment of non-heterosexual women. The implications of self-presentation, possible discrimination and misrepresentation on the Nordic LGBTQ online dating scene are discussed.

 • 92.
  Mothata, Esther
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Songsaad Törngren, Klara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Existerar den balanserade socionomen?: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer om komplexiteten att balanserateoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socionomers arbetsområde präglas av olika typer av problematik, komplexa beslutsfattningar och etiska överväganden. Forskning visar att personer som studerar till socionom i större utsträckning har varit utsatta för sociala svårigheter jämfört med studenter som läser andra utbildningar. Det är viktigt att socionomstudenterna som haft komplicerade livsförhållanden har bearbetat sitt förflutna innan de går ut i arbetslivet. Syftet med vår studie är att bidra med kunskap kring betydelsen av egna erfarenheter och teoretiska kunskaper i det sociala arbetets praktik. Resultatet av studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer som bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning inom ämnesområdet samt ett urval av två teoretiska perspektiv har legat till grund för tolkning och analys av studiens resultat. Av resultatet framgår att både den teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskapen är nödvändiga i det sociala arbetet men att balansen mellan kunskaperna är komplex. Självmedvetenhet kan påverka hur den yrkesverksamma tillvaratar de båda kunskaperna i det praktiska sociala arbetet.

 • 93.
  Muhammed, Alzahraa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Chohan, Anbrin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Utsatthet bland ungdomar i segregerade områden: En kvalitativ studie om bakomliggande faktorer i Botkyrka kommun2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är ett välfärdsland som ger bättre livsvillkor till personer bosatta i landet. Trots dettaförekommer utsatthet, om än annorlunda uttryckt än i andra delar av världen. De flesta segregeradeområden klassas som utsatta områden och en målgrupp som ofta benämns i dessa sammanhang ärungdomar. Denna kvalitativa studie redogör för hur och varför vissa bakomliggande orsaker bidrartill ungdomars utsatthet i dessa områden med fokus på Botkyrka kommun. Utifrånsemistrukturerade intervjuer togs material fram för studien. Data analyserades utifrån tematiskanalys och fyra teman identifierades: Upplevelser av området; upplevelser av hur media beskriverområdet; upplevelser av ungdomars situation och uppfattningar om vilka faktorer som bidrar tillungdomars utsatthet i området; samt interventioner för att motverka ungdomars utsatthet i området.Resultaten ger uttryck för både positiva och negativa sidor av området. Intervjudeltagarna beskriverområdet som tryggt och välkomnande. De menar att det finns mycket positivt i området som inteframförs i media. Deltagarna berättar att det finns negativa sidor av området som bl.a. leder tillutsatthet bland ungdomar. De nämner även att det inte finns mötesplatser kvar för ungdomarna ikommunen. Detta resulterar i att de istället börjar umgås i centrum och trappuppgångar. Situationenleder till utsatthet bland ungdomar. Den berörda målgruppen ungdomar kunde inte intervjuas p.g.a.tidsbrist. Förslagsvis kan ungdomars synsätt och åsikter kring ämnet redogöras i fortsatta studier.Ett annat förslag innefattar att kommunen ordnar så att ungdomar kan spendera sin fritid i sällskapav lämpliga vuxna förebilder.

 • 94.
  Nero, Daniella
  et al.
  Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Agewall, Stefan
  University of Oslo, Oslo, Norway; Oslo University Hospital Ullevål, Norway.
  Daniel, Maria
  Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Caidahl, Kenneth
  Karolinska Institute and Karolinska University Hospital Solna, Stockholm; University of Gothenburg, Gothenburg.
  Collste, Olov
  Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Ekenbäck, Christina
  Danderyd Hospital, Stockholm.
  Frick, Mats
  Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Henareh, Loghman
  Karolinska Institute, Stockholm; Karolinska University Hospital, Stockholm.
  Jernberg, Tomas
  Danderyd Hospital, Stockholm.
  Malmqvist, Karin
  Danderyd Hospital, Stockholm.
  Schenck-Gustafsson, Karin
  Karolinska Institute, Stockholm; Karolinska University Hospital Solna, FOU Tema Hjärta-Kärl, Stockholm.
  Spaak, Jonas
  Danderyd Hospital, Stockholm.
  Sörensson, Peder
  Karolinska Institute, Stockholm; Karolinska University Hospital Solna, Stockholm.
  Sundin, Örjan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Y-Hassan, Shams
  Danderyd Hospital, Stockholm.
  Hofman-Bang, Claes
  Danderyd Hospital, Stockholm.
  Tornvall, Per
  Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Personality Traits in Patients with Myocardial Infarction with Nonobstructive Coronary Arteries2019Ingår i: American Journal of Medicine, ISSN 0002-9343, E-ISSN 1555-7162, Vol. 132, nr 3, s. 374-381Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: The purpose of this study was to describe type A behavior pattern and trait anger in patients with myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) and compare them with patients with coronary heart disease and healthy controls. Type A behavior pattern and anger have been linked to coronary heart disease in previous studies. This is the first study to assess type A behavior pattern and trait anger in MINOCA patients. Methods: One hundred MINOCA patients, consecutively recruited during 2007-2011 at 5 coronary care units in Stockholm, were matched for sex and age to 100 coronary heart disease patients and 100 healthy controls. All participants completed the Bortner Rating Scale to quantify type A behavior pattern and the Spielberger Trait Anger Scale to quantify anger 3 months after the acute event. Results: MINOCA patients’ Bortner Rating Scale score was 70.9 ± 10.8 (mean ± SD) and Spielberger Trait Anger Scale score was 14 (12-17) (median; interquartile range). Coronary heart disease patients’ Bortner Rating Scale score was 70.5 ± 10.2 and Spielberger Trait Anger Scale score was 14 (12-17). Healthy controls’ Bortner Rating Scale score was 71.9 ± 9.1 and Spielberger Trait Anger Scale score was 13 (11-16). Conclusion: We found no significant differences in Bortner Rating Scale score and Spielberger Trait Anger Scale score among MINOCA, coronary heart disease patients, and healthy controls, regardless of whether total scores, subscales, or cutoffs were used to classify type A behavior pattern and trait anger. However, we cannot exclude the existence of an occasional episode of anger or mental stress in relation to the coronary event. This is the first study to assess type A behavior pattern and trait anger in patients with MINOCA, and future studies need to confirm the current findings before any firm conclusions can be made. 

 • 95.
  Nybrink, Ida
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Säkkinen, Laura Tiffany
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  ”Det kommer alltid att klia i händerna”: - En kvalitativ studie om samhällets roll i upphörandet av kriminalitet och individuella faktorers påverkan i förändringsprocessen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the factors which affect an individual to cease with their criminal lifestyle. And also to gain a greater understanding about how social interventions facilitate or prevent a person from undergoing this change. The study also puts focus on the changing process and how it appears to be felt by the individuals. The general questions for the following study are: “What factors affect an individual to cease with their criminal lifestyle?”, “Have social interventions had an impact on the termination?” and “How does the individual experience the process of change?” The questions are being answered by semistructured interviews with seven former criminals. The empirical data that was collected by the interviewees was divided into four themes which was “background”, “individual factors and the way out”, “social factors and the way out” and “the changing process”. The empirical data is being linked to the study's previous research and theoretical perspectives. The study shows that the way out of criminality is a complex process that indicates both individual factors as well as social interventions. What is common for all participants is that a cognitive transformation is highly needed to end a criminal lifestyle. What can indicate a change in thoughts can be aging, initiate a relationship, becoming a parent or traumatic events. With regard to the individual factors, social support is needed to succeed with a change. And all participants pointed out that they have not experienced any positive support from society in general. It is common to feel like a deviant in society as a former criminal.

 • 96.
  Olofsson Staflin, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Andersson, Jenny
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Från ett välfärdsperspektiv till ett rättviseperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks hur arbetet med unga lagöverträdare fungerar och eventuellt förändrats eller påverkats av tidigare lagändringar och den samhälleliga debatt som rör ungdomskriminalitet. Studien är kvalitativ, har en abduktiv forskningsansats och utgörs av fem semistrukturerade intervjuer varav tre representerar socialt arbete och två representerar rättsväsendet. Resultatet analyseras genom en tematisk innehållsanalys som sedan tolkas genom teoretiska utgångspunkter, såsom Socialkonstruktionism, Stämplings- och Kontrollteori samt tidigare forskning. Resultatet indikerar att studiens deltagare inte upplever att arbetet förändrats nämnvärt, medan tidigare forskning tyder på att arbetet faktiskt har förändrats i takt med rättssystemets reformer. Deltagarna framhäver dock en ändring i ungdomars attityder gentemot varandra, myndigheter och gentemot droger. Resultatet indikerar även att yrkesverksammas attityder gentemot unga lagöverträdare hårdnat, där det sociala arbetet tenderar att gå från ett välfärdsperspektiv, med fokus på behandling av den unge lagöverträdaren, till ett rättviseperspektiv med fokus på handling och straff.

 • 97.
  Partanen, Petri
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan2019 (uppl. 1)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 98.
  Partanen, Petri
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Hälsa för lärande - lärande för hälsa2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Forskning visar entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samti-digt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Vad innebär detta samband mellan hälsa och lärande för undervisningen, för en förskolas eller skolas samlade hälsofrämjande och förebyggande arbete, för utformande av lärmiljöer, för rektorns roll i ledarskapet och för personal som möter barn och unga i vardagen? Vilka frisk- eller skyddsfaktorer kan förskolan och skolan främja och hur kan förekomsten av olika riskfaktorer minskas genom förebyggande arbete?

  Syftet med Hälsa för lärande – lärande för hälsa är att inspirera till diskussion och egen fördjupning kring hur hälsa och välbefinnande kan främjas och hur problem och svårigheter kan förebyggas av alla som arbetar i skola och förskola.

 • 99.
  Pazoki, Nicky
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Kärrberg, Josefin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  ”En känsla av maktlöshet”: En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser av att bedöma omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att förstå biståndshandläggares upplevelser i deras yrkesprofession när det kommer till personer med en demenssjukdom. För att få en djupgående bild om ämnet var kvalitativ metod bäst lämpad med en hermeneutistiskt vetenskaplig ansats. Semistrukturerade intervjuer gjordes med sex biståndshandläggare med en erfarenhet på minst två år, i tre olika kommuner i Stockholms län. Vi analyserade vår insamlade empiri med hjälp av en latent innehållsanalys vilket resulterade i två huvudteman och sex underteman. I resultatet har vi jämfört vår insamlade empiri med tidigare forskning samt mot teoretiska perspektiv och begrepp som organisationsteori, gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme samt klientrelationen. Vi har kommit fram till att biståndshandläggare upplever en viss problematik med att bedöma omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Biståndshandläggare känner ofta en maktlöshet i sin yrkesprofession då det saknas riktlinjer och utbildning inom området demens. Biståndshandläggare måste även vidga sitt handlingsutrymme för att påverka brukarinflytandet hos den demenssjuke.

 • 100.
  Persson, Sandra
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Stojcevic, Elizabeth
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  ”Nu får det vara nog”: En kvalitativ studie om hur kvinnliga socialsekreterare på Socialtjänst ekonomiskt bistånd uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö och dess konsekvenser2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i en storstad uppfattade sin psykosociala arbetsmiljö och om denna upplevelse har en inverkan på om socialsekreterare vill stanna kvar på sin arbetsplats eller inte. Detta undersöktes genom en kvalitativ studie med genomförande av sex semistrukturerade intervjuer. Resultatet från dessa intervjuer tyder på att den psykosociala arbetsmiljön är av betydelse för socialsekreterarnas vilja att stanna på sin arbetsplats. Den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på individen är kontextbunden och den komplexa verkligheten är beroende av både socialsekreterares uppfattning av krav-, kontroll- och stöd i förhållande till de omslutande nivåerna som berör individen utifrån utvecklingsekologin.

123 51 - 100 av 126
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf