miun.sePublications
Change search
Refine search result
12 51 - 97 of 97
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Larsson, Adam
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Korsgren, Jennifer
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Ejefalk, Mathilda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Allmänna handlingar - blir folkets rättighet myndigheternas belastning?2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rätten att få ta del av allmänna handlingar är djupt förankrad i det svenska samhället. Den långa historien av öppenhet i det offentliga är något utmärkande för Sverige. Syftet med undersökningen är att ta reda på om mängden utlämnade handlingar har ökar hos myndigheterna i Sundsvall de senaste två åren. Vi undersöker detta för att sedan se om det blivit en börda för myndigheterna och om det påverkar journalisternas arbete på något sätt. Samt ur ett större perspektiv undersöka om den omfattande rätten för varje medborgare till att få ta del av allmänna handlingar gör att det blir svårt för myndigheterna att tillgodose och utföra det arbetet så som det är stadgat i en av Sveriges grundlagar, tryckfrihetsförordningen.

  Vi har genom en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer pratat med fem journalister och representanter från tio olika myndigheter för att få deras syn på hur utlämnandet av allmänna handlingar fungerar, om det har ökat och om det finns någon problematik kring det. Genom detta har vi kunnat se hur de olika de olika grupperna påverkar- och förhåller sig till varandra men det har även varit viktigt att få de olika synvinklarna.

  Resultatet visar på att det finns en tydlig skillnad i hur utlämnandet av handlingar har ökat beroende på vad det är för typ av myndighet. Vi kan tydligt se att ökningen skett i större utsträckning hos de som kategoriserats som “kriminalmyndigheter” än hos de som kategoriserats som allmänna myndigheter. Vi kan även redovisa hur vissa myndigheter upplever en problematik i utlämnandet av allmänna handlingar och vad det får för konsekvenser.

 • 52.
  Liderfors, Andreas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sedell, Alok
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Hörstadius, Maia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Samhällskritik och humor: Hur politiken gestaltas i Max Gustafsons `Det rånade folket`(2014)2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte är att undersöka hur politiken gestaltas i Max Gustafsons Det rånade folket (2014) med gestaltningsteorin som utgångspunkt.
Vilka politiska ämnen är vanligast förekommande i svenska satirteckningar? Hur gestaltas politiken i svenska satirteckningar?

  • Metod och material:

  Kvantitativ innehållsanalys med inslag av kvalitativ innehållsanalys. Här utgår vi från seriealbumet Det rånade folket (2014) av Max Gustafson, ETC förlag.

  • Huvudresultat

  I huvudsak förekommer arbetsmarknad / arbetslöshet, finanspolitik och miljö- / klimatfrågor flest gånger bland satirteckningarna. Det går även att tydligt urskilja i vilken form gestaltningen sker (spelgestaltning, sakgestaltning, skandalgestaltning eller triviagestaltning) med hjälp av gestaltningsteorin. Resultatet visar att spelgestaltningen är mest frekvent i Det rånade folket.

 • 53.
  Liljegren, Nea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Fors, Matilda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Fredlund, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Veckorevyns tidningsomslag: -Utveckling och framställning av bilder på omslag från 50-talet och framåt2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Syftet med vår studie är att studera om och i så fall hur omslagen och därmed modellerna förändrats från 50-talet fram till i dag och hur text och bild talar till läsaren.

  Metod och material: Bildanalys, kodschema & Veckorevyns tidningsomslag från 50-talet till 2017.

  Huvudresultat: Tidningens målgrupper och omslag förändras över tiden, men inte kroppstyperna.

 • 54.
  Liljekvist, Erik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Vilson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Bevakning av kvinnlig idrott2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  • Mediebevakning av damhockey

  Skillnaden mellan kvinnlig och manlig ishockey

  • Magnus Vilsson och Erik Liljekvist

  • Journalistik GR (B), vetenskaplig uppsats 1, VT 17

  • Antal ord i uppsatsen

  7089

  • Problemformulering och syfte

  Hur jämställda är lokala tidningar i deras bevakning av sport?
Syftet med vår uppsats är att få en klar bild över hur lokala tidningar väljer att rapportera om damidrott. Vi anser att det är ett aktuellt ämne att undersöka då det är en pågående debatt i hela landet som påpekar hur mansdominerad sport bevakningen är. Vi vill därför visa på hur skillnaden mellan hur damer och herrar representeras på sportsidorna i svenska lokaltidningar. Vi fokuserar vår undersökning på orter med lag i både högsta ligan för damer och herrar när det kommer till ishockey, för att kunna dra en så rättvis analys som möjligt. Detta då lokala tidningar inte kan hävda att ena könet får större plats på sportsidorna på grund av att de spelar i en högre serie än det andra.
• Metod och material
Kvalitativa fokusintervjuer där vi valde att intervjua journalister och chefer på två redaktioner på två olika orter i Sverige där det fanns lag i både SHL och SDHL.
• Huvudresultat
I Sverige är det en ständig debatt om att skapa ett jämställt samhälle. Svensk media är på rätt väg för att bli jämställt i sin bevakning, men har ännu långt att gå för att kunna säga att sporten är helt jämställd.

 • 55.
  Lind, Tiffany
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Oscarsson, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Seniorers konsumtion av digitala medier på olika plattformar: En studie om hur seniorer i Sundsvall konsumerar nyheter digitalt och hur det påverkar deras välbefinnande och levnadsstandard2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att ta reda på hur seniorer konsumerar nyheter utifrån den digitala medieutvecklingen och hur medieutvecklingen har påverkat deras välbefinnande och levnadsstandard. Vi använde oss av en kvalitativ enkätundersökning där vi ställde öppna frågor med våra fyra frågeställningar. Vi tog kontakt med SPF Seniorerna och PRO (Pensionärernas riksorganisation) eftersom det är två stora föreningar för seniorer och därmed passar de för vårt urval. Resultatet grundar sig på 58 besvarade enkäter från de båda organisationernas medlemmar. Vi utgår från aktivitetsteorin som anser att äldre mår bra av att bibehålla sina sociala kontakter och av att ha aktiva liv. Studiens resultat visar att 75 % av alla respondenter har en blandad mediekonsumtion, både av analoga och digitala plattformar. Majoriteten anser även att mediekonsumtionen är positivt för deras välbefinnande och att den digitala utvecklingen är bra. De som inte konsumerade nyheter digitalt angav sin ålder som främsta skäl till det. Endast en liten grupp var negativa till den digitala medieutvecklingen.

 • 56.
  Lundell, Patrik
  et al.
  Lunds Universitet.
  Jönsson, MatsLunds Universitet.
  Media and Monarchy in Sweden2009Collection (editor) (Refereed)
 • 57.
  Löfqvist, Thobias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Edengréen, Oskar
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Förpackning av kommunikation.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Course: Bachelor thesis in Media and Communication Science

  Purpose: The purpose with this bachelor essay is to examine a specific package, in this case the product Jabu’she, if the package fulfil what is needed to communi cate its brand thrue marketing communication. 

  This, to see if the brand is the most important graphic cue element on the package.

  Methodology: This is a quantitative survey, executade with an computerbased questionaire. The study used a method developed by DeukSoo Kim.

  Theoretic 

  framework: This study use theories from Marketing Communication with emphasis on Point od Purchase and Visual Communication with the emphasis on hierarchy.

  Conclusion: The Study shows how Jabushés package answer to the visual and marketing communication requirements that is set upon a package at Point of Purchase. 

 • 58.
  Lööf, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Stjernström, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sociala medier och public service: En kvalitativ studie om hur anställda på några av SVT:s lokala nyhetsredaktioner ser på redaktionens roll på sociala medier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: To explain how some of the local TV stations of Swedish Television

  relate to the rules of public service when using social media.

  Method: This essay is written by a qualitative method and is the result of

  interviews with eight respondents from four different editorial offices in Sweden:

  SVT Väst, SVT Skåne, SVT Västernorrland and SVT Västmanland.

  After having interviewed the respondents and read relevant literature, we could

  draw conclusions and discuss how the editorial offices deal with the contract of

  public service while being on social media.

  Main results: Our results showed that the difference between commercial media

  and public service media is getting smaller. It’s important for the editorial offices of

  the local TV stations to use social media as a platform for their news, even though

  there are commercial ads on Facebook, for instance. It’s also important for them to

  be where the public is, although it’s on a commercial digital platform as Facebook

  or Twitter. We also found that the rules of public service may be changed in a near

  future. The bigger editorial offices want to get viewers by having sensational

  headlines, whereas the smaller ones focus on the relationship with the public.

 • 59.
  Nilsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Against the Grain: Photojournalism in Transition-era Spain2004In: The 90th annual convention of the National Communication Association, Chicago, IL, November 19, 2004.: Winner of a top paper recognition awarded by the Visual Communication Division, 2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  During the fascist dictatorship (1939-1975) in Spain, photojournalism was circumscribed by censorship, as were all other aspects of media and culture.  In the early 1970s, however, in tandem with a growing opposition movement, pro-democracy journalists and periodicals sought to push the boundaries of censorship by giving voice and visibility to critics of the government.  In this context, photography became a tool for denouncing and critiquing the regime.  This essay traces this shift by examining photographs of a pro-democracy demonstration held in Barcelona in February of 1976, three months after the death of dictator Francisco Franco.  Drawing on personal interviews with photojournalists and analysis of photographs and publication context, this essay analyzes photographic practices and the relationship between politics and aesthetics in photographs.  The essay concludes that the examined photographs and practices during a period of censorship in Spain were effective tools for advocacy.

 • 60.
  Nilsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Bildjournalistikens innehåll2015In: Handbok i journalistikforskning / [ed] Michael Karlsson Jesper Strömbäck, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 283-297Chapter in book (Other academic)
 • 61.
  Nilsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Going Nowhere: Tourist Practices and the Photographic Representation of Tourists in Small World by Martin Parr2000In: The 86th national convention of the National Communication Association, Seattle, WA, November 10, 2000.: Paper presented with an award for top paper, by the Visual Communication Division, 2000Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  During the fascist dictatorship (1939–75) in Spain, photojournalism was circumscribed by censorship, as were all other aspects of media and culture. In the early 1970s, however, in tandem with a growing opposition movement, pro-democracy journalists and periodicals sought to push the boundaries of censorship by giving voice and visibility to critics of the government. In this context, photography became a tool for denouncing and critiquing the regime. This article traces this shift by examining photographs of a pro-democracy demonstration held in Barcelona in February of 1976, three months after the death of dictator Francisco Franco. Drawing on personal interviews with photojournalists and analysis of photographs and publication context, the author analyzes photographic practices and the relationship between politics and aesthetics in photographs, and concludes that the examined photographs and practices during a period of censorship in Spain were effective tools for advocacy. 

 • 62.
  Nilsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  The (Hi)story of a Suitcase: A Recovered Photographic Archive from the Spanish Civil War2009In: The 95th annual convention of the National Communication Association (NCA), Chicago, IL, November 13, 2009.: Paper presented on the Visual Communication Division, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines the Spanish Civil War photographs of Agustí Centelles i Ossó (1909-1985) a Spanish exile and photographer whose archive was recovered after the Franco’s dictatorship and whose work has been compared to Robert Capa. The paper addresses the 2009 NCA Convention theme--discourses of stability and change--by reading the archive in context of shifting discursive formations about history and memory. 

 • 63.
  Nilsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  The return of the photo book: Materiality as a vehicle for storytelling in the digital era2016In: 3d International Photomedia conference, "Photographic materialities" at Aalto University School of Arts, Design and Architecture, March 29-31, 2016, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The photography book dates back to the infancy of the photographic medium as an important form of image presentation. Fast forward to the mid 20th century when the photo essay was popularized in book form: think Robert Frank The Americans as a prime example of the sequenced visual story. In today’s digital culture, in turn, there is a resurgence of interest in the photo book as a tool for image-makers to present their work. Indeed, there are perhaps more photo books published today than ever before, the design and distribution of the work facilitated by digital technologies. The current interest is also visible in scholarship and literature, such as in the multi-volume The Photobook: A History (Parr and Badger, Eds.), and in university courses focusing on topics such as the concept, design and process of making a photo book.

  This study explores the reasons why image-makers turn to the photo book as a way of presenting work, a current trend perhaps eclipsing the exhibition. A second line of inquiry is how the photo book may structure visual story telling and a third how the photo book is perceived. Empirically, the study examines examples of two phenomena. The first phenomenon is the photo book in the realm of photojournalism and social documentary where an examination of current examples suggests that the failure of the news media to support in-depth stories has contributed to a resurgence of the photo book as an alternative way of presenting sustained visual narratives. The second phenomenon is the function of social media, where image-makers reach potential readers and, by extension, publishers for the work.

  A combination of methods are used, including interviews with image-makers, designers and users of photo books, as well as analyses of the presentation of books on social media sites and analyses of narrative in visual storytelling drawing on tools from rhetoric. 

  The study focuses in part on the impetus of image-makers to turn to the photo book as a tool, be it as a form of self-expression or the communication of social issues. A second, theoretical focus is the materiality of the book. The question addressed here is whether the popularity of the photo book indicates a yearning in an ephemeral, digital culture for the material object and, specifically in this case, for the presentation of photographs in durable, printed form. 

 • 64.
  Nilsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Traveling in the Aural Sense: Sound and Cultural Representations in the Radio Show The Savvy Traveler2001In: The 87th annual convention of the National Communication Association, Atlanta, GA. November 2, 2001.: Paper presented on American Studies Panel, 2001Conference paper (Refereed)
 • 65.
  Nilsson, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Lindblom, Terje
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Wadbring, Ingela
  Nordicom Göteborgs universitet.
  Visuella nyhetsmedier2016In: Journalistik i förändring: Om mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014 / [ed] Lars Truedsson, Stockholm: Institutet för mediestudier , 2016, p. 135-144Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 66.
  Nilsson, Sabina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Tonberg, Catja
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Mediebilden av kvinnor och män i politiken: En kvantitativ studie av mediernas gestaltning av Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i den svenska valrörelsen 20102012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The reporting of the media will never be an exact copy of reality. Through medias way of presenting, or framing, the world that surround us all they must also affect our interpretation of it. The role of the journalist includes both chosing and excluding in the way they describe things. Studies have been made by the wellknown mediaresearcher, Kent Asp, that show how media reported in more negative wordings about Mona Sahlin, than her opponent Fredrik Reinfeldt in the period building up to the swedish elections 2010. The purpose of our study has been to compare how these politicians were being described, or framed, in the media, in regards to their gender.Our study has shown that Mona Sahlin more often than Fredrik Reinfeldt was described as being less knowledgeable, and were mentioned in the context of scandals or conflicts. Sahlin was also, more often than Reinfeldt, mentioned in articles where the subjects of healthcare, schooling and education, and equality between men and women. Where as Reinfeldt was, more often than Sahlin, mentioned in articles where the subjects were the labour market, economy and foreign politics.

 • 67.
  Nord, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Ny politisk journalistik i den digitala världen?2013In: På väg mot medievärlden 2020: Journalistik. teknik, marknad / [ed] Nygren, G. & Wadbring, I., Lund, 2013, p. 203-224Chapter in book (Other academic)
 • 68.
  Nord, Lars
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Shehata, Adam
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Finanskrisen, förväntningarna och förtroendet2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna avslutande rapport kring finanskrisen hösten 2008 är att diskutera kriskommunikationens villkor och opinionsbildningens dynamik genom att analysera det kommunikativa samspelet mellan politiker och myndighetsaktörer, nyhetsrapporteringen i de traditionella massmedierna och medborgarna. Vidare analyseras huruvida detta kommunikativa samspel påverkat opinionen och allmänhetens förtroende för aktörerna. Slutligen jämförs det kriskommunikativa samspelet under finanskrisen med motsvarande skeende under tsunamikatastrofen 2004/2005 och svininfluensan 2009.Analysen av finanskrisen visar att medierna vid detta tillfälle hade en tydlig roll som katalysator i det kommunikativa samspelet. Det var förstås inte medierna som skapade den finansiella krisen, men de tog ett viktigt kommunikativt initiativ och uppmärksammade krisen nyhetsmässigt i stor omfattning. Opinionsmässigt bidrog medierna till att skapa en bild av finanskrisen som det var mycket svårt för andra samhällsaktörer att inte förhålla sig till. Flera faktorer bidrog till att bilden av regeringen i medierna – mot alla odds – kunde bli så fördelaktig under finanskrisen. Här förtjänar att påpekas att frånvaron av en stark politisk opposition i Sverige hösten 2008 sannolikt spelade roll i sammanhanget. Det var nämligen ont om sådana kontrasterande och konkurrerande krisuppfattningar i det svenska samhället som medierna vanligen gärna återger för att åstadkomma en allsidig rapportering. Finanskrisen beskrevs överlag på ett entydigt sätt: det rörde sig här om en händelse som inträffat i omvärlden och där ansvaret framförallt fanns utanför landets gränser.Regeringen accepterade den bild av krisen som förmedlades i medierna, och anpassade sitt eget budskap till denna bild. Det skapades en överensstämmelse mellan den rådande mediebilden och regeringens egen fortsatta kommunikation om finanskrisen. Utifrån denna grundläggande problembeskrivning vidtog sedan regeringen olika åtgärder som bekräftade den allvarliga situationen, men också pekade på att den svenska ekonomin var i god ordning och att den svenska regeringen var beredd att möta de utmaningar som den nya situationen krävde. Allt detta bidrog i sin tur till att allmänhetens förväntningar i samband med finanskrisen får betraktas som låga. När regeringen i detta läge kunde framstå som handlingskraftig – och när medierna inte heller hade andra aktörers alternativa tolkningar att återge – är det måhända inte särskilt överraskande att regeringens krishantering uppfattades övervägande positivt av den svenska allmänheten, och att förtroendet för den inte heller påverkades negativt av krisen.

 • 69.
  Nord, Lars W.
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Von Krogh, Torbjörn
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  The freedom of the press or the fear factor?: Analysing political decisions and non-decisions in British media policy 1990-20122015In: OBS - Observatorio, ISSN 1646-5954, E-ISSN 1646-5954, Vol. 9, no 1, p. 001-016Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The four British Prime Ministers giving testimony to the Leveson Inquiry choose not to confront the media on issues of large-scale media abuse. "A missed opportunity", John Major said. "I think you certainly do fear the power being directed at you", Tony Blair declared. "We had no mandate", Gordon Brown asserted. The relationship between the media and politicians "has become too close", David Cameron stated. How did this closeness come about? This article discusses the political actors' decisions and non-decisions with regard to possible media policy strategies in Britain during four different Prime Ministers in the period between 1990 and 2012. The four cases examine media policy goals, values, contexts and alternatives offered for every Prime Minister. Their testimonies to the Leveson Inquiry are used for a comparison of media policy decision strategies during the examined period. Copyright © 2015 (Lars W Nord and Torbjörn Von Krogh).

 • 70.
  Nordström, Johan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Hafiz Muhammad, Imran
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Hur är svenska journalisters syn på det nya svenska folket?: En kvalitativ studie om hur svenska journalister ser på invandrare i Sundsvall.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom en kvalitativ studie har vi undersökt hur journalister i Sundsvall själva ser på problemet som tidigare undersökningar och studier visar, att invandrare och muslimer framställs negativt av media. Vi har genomfört samtalsintervjuer samt analyserat redaktionernas policydokument och med hjälp av dessa har vi kommit fram till att Sundsvalls tre redaktioner inte är representativa gentemot sin publik, att redaktionerna saknar kontakter och språkkunskap gentemot invandrarna i staden. Samt att de även saknar tillräcklig kunskap om det nya svenska folkets kultur och traditioner något som gör att deras rapportering av minoriteten ger en negativ bild.

 • 71.
  Nordström, Linnea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Åberg, Matilda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sak, spel eller skandal?: En kvalitativ studie om hur gestaltningarna av det amerikanska presidentvalet såg ut i svenska tidningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte:Var fjärde år ska de amerikanska medborgarna rösta om vem som blir landets nästa president. Det är ett val som får mycket uppmärksamhet över hela världen och även i Sverige. Hur medier väljer att gestalta ett val kan ha betydelse för demokratin, genom att det kan påverka människors bild av politik och därmed påverka hur de röstar. Framing, på svenska kallat gestaltningsteorin, är en framträdande teori inom forskningen av hur politik och val gestaltas i media. Teorin om framing har varit till grund för denna studie, eftersom syftet var att undersöka hur gestaltningarna av det amerikanska valet såg ut i svenska medier. De tre gestaltningstyperna som undersökts är sak-, spel- och skandalgestaltning.

  Metod och materialStudien baseras på en kvalitativ innehållsanalys av politiska nyhetsartiklar i fyra svenska medier: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Artiklarna som studerades i varje tidning hade publicerats under den valda tidsperioden; dagen innan, dagen före och dagen efter de tre presidentvalsdebatterna.

  HuvudresultatResultaten i studiens innehållsanalys visar att de studerade mediernas artiklar dominerades av spelgestaltningar. Dock så förekom sak-, spel- och skandalgestaltningar i alla medier i form av olika dimensioner. Morgontidningar och kvällstidningar gestaltade det amerikanska valet på liknande sätt. Tidigare forskning har visat att sakgestaltning är vanligast i morgontidningar och sak- och skandalgestaltningar förekommer oftare i kvällstidningar. Denna studies resultat visar dock att spel- och skandalgestaltningar förekom i alla medier under den undersökta tidsperioden.

 • 72.
  Nylander, Erik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Wallén, Jesper
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Presidentkandidater på bild.: En semiotisk bildanalys av den visuella gestaltning av presidentvalet i USA 2016- i svenska nyhetstidningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem statement and purpose of the study: The picture and the visual presentation have an increased importance in news media today. Which means that politicians visual frames can have a great impact on the readers and therefore on the outcome of an election. The purpose of this study is to examine the visual framing of the american presidential candidates of the 2016 election, Donald Trump and Hillary Clinton, to see if there is any sign of stereotyping or personalising, and if the candidate’s gender matters. Women and men have been framed differently by the news media in the past. Men has often been portrayed as the normative politician, while women been portrayed as the female politician.

  Method: This essay is written by a qualitative method and is the result of semiotic analysis of 16 pictures from the swedish newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. Eight of the analyzed pictures show Donald Trump and the other eight show Hillary Clinton. We analyzed the pictures by denotation and connotation.

  Main result: Our results showed some significant differences in the visual framing of Donald Trump and Hillary Clinton. Trump is portrayed as an more threatening and serious manner while Hillary Clinton’s framing shows a more emotional and encouraging politician. We also found stereotyping in the visual framing, but not so much personalising. The two candidates gender was for the most part clear in the framing. Hillary Clinton’s frames were those of a woman and Donald Trump’s those of a man. There were differences in the two newspapers visual framing, but they were not as clear as the ones between Trump and Clinton.

 • 73.
  Omstedt, Herman
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Vykort från utanför tullarna: Den bildjournalistiska gestaltningen av Husbykravallerna2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar hur de svenska dagstidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i sin bildjournalistik gestaltade upploppen i Stockholms förorter våren 2013. Fokus ligger på att identifiera övergripande gestaltningsmönster vad gäller händelserna, de inblandade aktörerna och Husby som område. Med hjälp av en översiktlig innehållsanalys av samtliga bilder publicerade på nyhetsplats under perioden 20-25 maj och semiotiska bildanalyser av åtta utvalda bilder har jag kommit fram till att tidningarna i stor utsträckning låter enstaka dramatiska bilder representera större skeenden och att de inblandade aktörerna och Husby som område gestaltas utifrån stereotyper som tidigare forskning har visat är vanlig i mediebilden av kriser och förortsområden. Antal ord: 13 031. 

 • 74.
  Ortiz, Júnia
  et al.
  Federal University of Bahia (UFBA), Brazil.
  Hamrin, Solange
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Aggio, Camilo
  Federal University of Bahia (UFBA), Brazil.
  Dalmonte, Edson
  Federal University of Bahia (UFBA), Brazil.
  Television experience and political discussion on Twitter: Exploring online conversations during the 2014 Brazilian presidential elections2015In: Users Across Media - Conference Proceedings , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This empirical study aims to investigate the characteristics of the conversation and political discussion on Twitter during the last televised presidential debate in the first round of the Brazilian general elections in 2014, aired by Globo TV. Television experience, political participation, and Twitter dynamics were considered for the examination of different kinds of engagement in 100,000 messages collected during the debate. The aim was to identify peaks of user engagement, linking these moments to the events occurred during the debate, evaluating how the characteristics of the communicative environment may affect the discourses built around the debate

 • 75.
  Ortiz, Júnia
  et al.
  Federal University of Bahia, Brazil.
  Hamrin, Solange
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Aggio, Camilo
  Federal University of Minas Gerais, Brazil.
  Dalmonte, Edson
  Federal University of Bahia, Brazil.
  Television experience and political discussion on Twitter: exploring online conversations during the 2014 Brazilian presidential elections2017In: Galáxia, ISSN 1519-311X, E-ISSN 1982-2553, Vol. 1, no 36, p. 45-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This empirical study aims to investigate the characteristics of the conversation and political discussion on Twitter during the last televised presidential debate in the first round of the Brazilian elections in 2014. Television experience, political participation, and Twitter dynamics were considered for the examination of different kinds of engagement in 100,000 messages collected during the debate. The aim was to identify peaks of user engagement, linking these specific moments and evaluating how the characteristics of the communicative environment may have affected the discourses built around the debate.

 • 76.
  Ottander, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Svensson, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Vem styr vad?: En undersökning av miljöjournalisterna Annika Digréus och Calle Elfströms kontakter med sina källor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Climate change is one of the the world's biggest challenges. How media report about it has a big affect on how people interpret it and if government take action. Sources has a big importance for all journalism that is produced. Does the journalist or the source control what is reported about climate change, what does their relationship look like and how does that affect the result of the reporting?

  This is a study about the relationship between environmental journalists and their sources. We investigate in what way they are dependent on each other and who or what controls the reporting about climate change in Swedish Public Service. We are analyzing this by doing a case study of two climate journalists, one from Public Service Television (SVT) and one from Public Service Radio (SR). We are interviewing them and their sources to find the sources approach towards environmental journalist and vice versa. We also analyze if the journalist, the source or the circumstances controls the reporting and set the agenda about climate change.

  Our study shows that environmental sources have a positive attitude towards environmental journalists and that they find knowledge as a highly valued quality. Furthermore it shows that both the journalists and the sources actively works to initiate what is brought up in media. Sources write press releases, debate articles, tweet their work and contact journalists but in most cases it is the journalist who initiates contact with the source. In our study it becomes clear that environmental sources and environmental journalist depend on each other and have a dynamic relationship.

 • 77.
  Peterson, David
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Falk, Hans
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  De skandalösa kandidaterna - Lögnaren från etablissemanget mot Sexisten med affärsimperium.: En studie av hur det amerikanska presidentvalet år 2016 gestaltades i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte

  Medierapporteringen kring det amerikanska valet år 2016 har varit enorm i USA såväl som i Sverige. När media rapporterar och skildrar händelser görs en gestaltning. I och med det faktum att världen är obegränsad och mediernas format är begränsat får således all rapportering en viss gestaltning. Gestaltningar har en stor påverkan på mottagaren och kan exempelvis göra att misstron mot politik och politiker ökar samt att förtroendet för medier minskar. Mycket forskning kring gestaltning i val har gjorts men forskning som avhandlar hur svenska medier gestaltat det senaste amerikanska valet finns det mindre av.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det amerikanska presidentvalet år 2016 gestaltades i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.

  Metod och material

  En kvantitativ innehållsanalys av nyhetstexter i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen ligger till grund för den här studien. Innehållsanalysen gjordes på tidningarna som publicerades från den 30 oktober till den 8 november 2016. Totalt analyserades 127 artiklar, 28 i Dagens Nyheter, 22 i Svenska Dagbladet, 25 i Aftonbladet och 52 i Expressen.

  Huvudresultat

  Resultatet av studien visar att de olika tidningarna gestaltar valet på varierande sätt men den gemensamma nämnaren är den stora förekomsten av skandalgestaltnng. Sakgestaltning är den dominerande gestaltningen, vilket även är morgontidningarnas vanligaste form av gestaltning. Kvällstidningarna använder sig oftast av spel - och skandalgestaltning. Hillary Clinton beskrivs mer positiv och mindre negativ än Donald Trump trots att hon oftare förekommer som huvudaktör i de skandalgestaltade texter.

 • 78.
  Sandberg, Henrik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Söderin, Kaj
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Bräcke – En ort i medieskugga: En beskrivande studie om upplevelsen av mediebevakningen i en ort som saknar lokalredaktion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte:
I den här studien har vi undersökt hur medborgare och medieaktörer ser på den lokala mediebevakningen av Bräcke kommun i Jämtlands län, samt hur medborgarna i orten tar del av nyheter.
Metod och material:
Studien baseras på elva samtalsintervjuer med ett urval av medborgare i Bräcke kommun samt representanter från de fyra största mediehusen verksamma i kommunen.


  Huvudresultat: Resultatet av studien visar att invånarna i Bräcke är missnöjda med bevakningen och att den enligt respondenterna varit undermålig under en längre period. Medierepresentanterna håller till viss del med om denna bild - de anser att Bräcke skulle kunna bevakas bättre, men menar också att det är en resursfråga för mediehusen. Genom att intervjua människor i orten har vi delvis fått ett annat resultat än annan aktuell forskning. Bland annat visar institutet för medieforskning att Bräcke har en bra kommunbevakning i jämförelse med andra kommuner. Denna studie kan ge en fingervisning om problemen som kan uppkomma, utifrån ett medborgarperspektiv, när allt fler orter ligger i medieskugga

 • 79.
  Shehata, Adam
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Active or Passive Learning From Television?: Political Information Opportunities and Knowledge Gaps During Election Campaigns2013In: Journal of Elections, Public Opinion, and Parties, ISSN 1745-7289, E-ISSN 1745-7297, Vol. 23, no 2, p. 200-222Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates how television, by providing various news and special election programs, influenced the development of knowledge gaps during the 2010 Swedish national election campaign. By contrasting two competing claims on the knowledge-leveling role of television in today's high-choice media environment, the article further analyzes mechanisms of active and passive learning from television. Analysis of panel survey data shows that television functioned as a knowledge-leveler by narrowing gaps in knowledge over the course of the campaign. Additionally, the findings provide evidence of passive forms of learning as the key explanation as to why television news and special election programs narrow gaps in knowledge. The results are discussed in light of ongoing media market changes as well as recent longitudinal and cross-national studies on political information environments.

 • 80.
  Shehata, Adam
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Hopmann, D
  Centre for Journalism, Department of Political Science, University of Southern Denmark, Campusvej 55, DK-5230 Odense M, Denmark .
  Framing climate change: A study of US and Swedish press coverage of global warming2012In: Journalism Studies, ISSN 1461-670X, E-ISSN 1469-9699, Vol. 13, no 2, p. 175-192Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This comparative study investigates news coverage of climate change in the United States and Sweden. The main research question concerns the extent to which news coverage of climate change is influenced by domestic political elite discussion or the scientific consensus surrounding the issue. While there has been a widespread consensus in Sweden that climate change is (partly) caused by human activity and that there is an unquestionable need to take countermeasures, there has been substantial debate about the causes and the necessity of political action in the United States. Based on an extensive content analysis of 1785 articles over a 10-year period, as well as an intensive analysis of news coverage of the Kyoto and Bali summits, results show that media coverage is strikingly similar in these two countries, indicating a weak influence of national political elites on how climate change is framed in news coverage. © 2012 Copyright Taylor and Francis Group, LLC.

 • 81.
  Shehata, Adam
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Hopmann, David N.
  University of Southern Denmark.
  Nord, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Public Broadcasting, Inadvertent News Exposure and Political Learning: An Empirical Test Using Panel Data2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study puts the role for political learning of public service broadcasting to a thorough empirical test.Previous research has found that public service-oriented media systems promote a better-informed citizenry andnarrow knowledge gaps between citizens. This research was based on cross-sectional aggregate measures of mediacontent and/or survey data, however. To investigate how public service television influences political learning amongless interested and motivated citizens, we use a unique four-wave panel survey. These data enable a close analysis ofknowledge gains as a consequence of media exposure throughout an election campaign (N=4,010). We find thatcitizens with a weak relative political interest – i.e. who prefer entertainment over politics – learn substantially aboutpolitics and current affairs from watching public service television channels. The implications of our findings for thefunctioning of democratic systems and the role played by the media are discussed.

 • 82.
  Sjöberg, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Eriksson, Andreas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Damernas OS-år - syns det även i rapporteringen?: En kvantitativ- och kvalitativ innehållsanalys av Sportbladets bildinnehåll under OS i Rio de Janeiro 20162017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte:

  Herrarna har länge dominerat i idrottsvärlden och samma har även gällt inom sportjournalistiken. Förr var kvinnor inte tillåtna att idrotta och det blev stora diskussioner när de fick ta plats i sportens värld och även när de fick ta plats i tidningsspalterna (Larsson, 2003:4). Hur ser detta fenomen ut i dag?

  Denna studie har till syfte att undersöka hur mycket plats kvinnliga idrottare, förbundskaptener och tränare respektive manliga idrottare, förbundskaptener och tränare får synas i en av Sveriges största sportbilagor.

  Metod och material: Undersökningen är gjord genom en kvantitativ- och en kvalitativ innehållsanalys av Sportbladet. Undersökningen omfattar Sportbladets OS-bevakning 2016, vilket innefattar de dagar OS i Rio de Janeiro pågick – 5 augusti till 21 augusti.

  Huvudresultat: Resultatet av denna studie kan spegla på att idrottsrapporteringen blivit mer jämställd och att även idrottsvärlden blivit mer jämställd – åtminstone i hänseendet att båda könen får delta i samtliga idrotter och synas i rapporteringen.

  Resultatet kan även ge en fingervisning om att det är idrottarens prestation som får ta plats i Sportbladets bildinnehåll, helt oberoende på vilket kön idrottaren har.

 • 83.
  Ståhl, Patricia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Dahlström, Marielle
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Bild som bild i en föränderlig mediebransch?: En kvantitativinnehållsanalys om spetskompetens och multikompetens2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Mediebranschen i dag är under förändring bland annat till följd av att tidningar blir allt mer koncernstyrda och ekonomifokuserade. Därmed förändras anställningsformerna på många tidningar från att vara inriktade på spetskompetens till att inriktas mot multikompetens, detta för att spara in pengar på resurser.

  Denna studie har till syfte att undersöka om det ökande multikompetenskravet har någon påverkan på bildjournalistiken i svenska lokaltidningar.

  Metod och material: Undersökningen är gjord genom en kvantitativ innehållsanalys av fyra svenska lokaltidningar, Barometern, Ystads Allehanda, Nya Wermlands Tidningen och Norran, som valdes genom ett strategiskt urval. Undersökning gjordes genom att mata och räkna bilder i tidningarnas pappersupplaga under fem dagar.

  Huvudresultat: Trots förändringarna inom journalistbranschen påverkas inte tidningarnas bilsättning eller bildmäng negativt ur ett kvantitativt perspektiv när spetskompetensen byts ut mot multikompetens på redaktionerna. Oavsätt anställningsform på redaktionerna står bildkvantiteten i fokus. De bilder som publiceras i tidningarna visar på hur multijournalisterna i en större utsträckning, än fotograferna, tvingas arbeta mer tidseffektivt för att kunna uppnå de krav som kvarstår trots att medarbetaren gör samma jobb som tidigare utförts av två stycken.

 • 84.
  Stúr, Elisabeth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Cepaite-Nilsson, Asta
  Lunds universitet.
  Future of Local News - Strategies and Conditions for Local News2014Conference paper (Refereed)
 • 85.
  Sundberg, John
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Propaganda under världskriget: En kvalitativ analys av brittiska och tyska propagandaaffischer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Tidigare forskning har kommit fram till att visuella medium, såsom affischer spelade en viktig roll i propagandan under kriget och de har analyserats på en grundläggande denotativ nivå. Jag har i denna uppsats använt mig av tidigare forskning för att gå djupare in i affischer från Storbritannien och Tyskland, som producerades under kriget, för att se vad de förmedlar, hur de kan tolkas av mottagarna, om det finns likheter eller skillnader mellan nationerna och vilka sorters stereotyper som fanns inom nationernas propaganda.

  Metod och material: Undersökningen är gjord utifrån ett stratifierat urval och sedan en semiotisk bildanalys av totalt tolv affischer; Dessa är indelade till ena hälften från Storbritannien och andra hälften Tyskland och inom båda huvudkategorierna finns tre kategorier med två affischer i vardera, bilder av de egna styrkorna, av fienden och av händelser.

  Huvudresultat: Varje affisch förmedlar både olika, ex. stereotyper, och lika saker, användandet av grymhetspropaganda, men helheten av affischerna inom de olika kategorierna överensstämmer med den tidigare forskningen, som beskrivit hur propagandan och affischerna användes i nationerna. Hur affischen kunde tolkas har gett resultat utifrån de teoretiska utgångspunkterna, vilket visar på att budskapet kunde tolkas både som sändaren ville att mottagaren skulle tolka det, men även att det kunde tolkas annorlunda. Där tidigare forskning endast har fokuserat på hur sändaren ville att mottagaren skulle tolka budskapet presenterar mina resultat ett annat sätt för mottagaren att tolka budskapet. Likheter i propagandan finns bland annat i att båda nationer använde grymhetspropaganda. Skillnader återfinns genom att stereotypen för Storbritannien fokuserade på fienden, medan Tysklands stereotyper återfanns i bilden av de egna styrkorna.
Nyckelord: Propaganda, affischer, Storbritannien, Tyskland, Första världskriget

 • 86.
  Svensson, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sörling, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Lokaltidningen- en plats för opartiska nyheter eller reklamartiklar?: En kvantitativ innehållsanalys av hur förekomsten av textreklam ser ut i de lokala nyheterna i Sundsvalls Tidning och Hallandsposten2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Annonsintäkterna har gått ner för dagspressen, journalistiken ska vara billigare att producera och journalisterna får allt mer jobb på sina bord (SOU 2016:80, s. 115 och 170).

  2005 lades Pressens Textreklamskommitté ned och i och med den nedläggningen finns det inte längre något organ som kontrollerar hur mycket textreklam det skrivs i tidningar (Gustafsson, 2005:91).

  Syftet med vår undersökning att se hur det ser ut med textreklam och om det har ökat i den lokala nyhetsrapporteringen i Sundsvalls Tidning och Hallandsposten. Vi vill också se om det finns någon förändring över tid och jämföra de två tidningarna med varandra.

  Tidigare forskning som vi har utgått från är i huvudsak John H McManus som forskat inom marknadsdriven journalistik, Robert Picard som forskat om hur medierna ska upprätthålla sin kvalité och Gunnar Nygren om den förändrade yrkesrollen för journalister.

  För att undersöka detta har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys där vi har analyserat artiklar från tio dagar 2010 och 2016 från respektive tidning. Totalt blev det 516 artiklar.

  Vårt resultat visade att textreklam har ökat i både Hallandsposten och Sundsvalls Tidning sedan 2010. Trots att det var färre artiklar i Sundsvalls Tidning var det mer vanligt med textreklam i artiklarna där. I Sundsvalls Tidning var det också vanligare att journalisten själv marknadsförde det artikeln handlade om.

 • 87.
  Thustrup, Malte
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Bendz, Viktor
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Livet efter döden: Svenska tidningar anpassar sig till en digital framtid2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The media industry in general and the newspaper in particular is going through major changes – technological, logistical, economical – due to the dropping sales and width of the printed daily newspaper. Few organisations have been spared the necessary rationalizations and cut-downs in staff. All of them are expected to produce more and better content, in more and new channels and platforms, with less resources. Some have been preparing for this a long time, others have never entered the digital world of news. In qualitative interviews with informants from six swedish newspapers, coming daily, we study their strategies for a digital future – where the attention of the audience is hard to get, advertising incomes are sparse, many of the competitors offer their products for free and development of new technology, new competition and changing consumer patterns is accelerating exponentially.

   

  The results show that those not yet successful on the internet will implement paywalls of the metered model within the next six months, to make up for lost income, one already uses a hard paywall and have lost most of its traffic, and one will not use a paywall – though they have a premium service – fearing all readers will stop visiting their site. Those who are making paywalls a reality in Sweden next year still believe in the printed newspaper, and also in a loyal reader, who will be rewarded with more than those who choose the free alternatives. Their perspective is optimistic, though very uncertain, as to the future prospects of making money from digital products.

 • 88.
  Wadbring, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Långt från lagom – svenska nyhetskonsumenter i ett internationellt perspektiv2019In: Mediestudiers årsbok: Tillståndet för journalistiken 2018/2019 / [ed] Lars Truedson, Stockholm: Institutet för mediestudier , 2019, p. 146-161Chapter in book (Other academic)
 • 89.
  Wadbring, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Varför låser tidningarna in sitt innehåll om de står i demokratins tjänst?: Om bokstäver och siffror, journalistik och affärsmodeller2019In: 13 vassa frågor om journalistik – med svar som inte stryker medhårs / [ed] Lars Truedson, Stockholm: Institutet för mediestudier , 2019, p. 111-119Chapter in book (Other academic)
 • 90.
  Wadbring, Ingela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Andersson, Ulrika
  Inst för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.
  Journalistiken och marknaden2019In: På väg mot medievärlden 2030: Journalistikens villkor och utmaningar / [ed] Gunnar Nygren & Ingela Wadbring, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 6, p. 99-120Chapter in book (Other academic)
 • 91.
  Wadbring, Ingela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Bergström, Annika
  Inst för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.
  Medieanvändningen och dess mekanismer2019In: Handbok i journalistikforskning / [ed] Michael Karlsson & Jesper Strömbäck, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 2, p. 365-378Chapter in book (Other academic)
 • 92.
  Wadbring, Ingela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science. Nordicom Göteborgs Universitet.
  Nilsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  En bild säger mer är tusen ord? Bildjournalistikens förändring i svensk dagspress 1995-20132016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this report is to analyze the development of the journalistic image over time. The study starts in 1995 and ends in 2013; a period characterized by digitalization and paradigmatic changes in the media industry. This project is the first of its kind studying a Swedish context and thus fills a blank spot on the research map, as research on journalism in the digital age has primarily focused on text journalism.

  In chapter one, we introduce the purpose and the three research questions of the study: (1) the amount, form and appeal of the images; (2) the content of the images; and (3) who has taken the picture. In chapter two, we provide a background to today’s photojournalism, and here we bring up the historically prominent role of the magazines, as well as technological, cultural and economic factors behind the emergence of the news image and also media convergence, where journalism is said to become increasingly visual while the professional role is undergoing changes.

  Chapter three presents three theoretical perspectives used in the study. The first represents critical perspectives on tabloidization, where the image is considered having low value as a less important form of journalism compared to texts. The second perspective concerns visual framing, the news value of the image and photojournalistic ideals and norms, whereas the third theoretical perspective brings up the credibility of the image, the changed professional role in today’s journalism and the emergence of amateur images in journalism.

  Methods and limitations are presented in chapter four. In the study, we analyze photojournalism in four newspapers: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet and Helsingborgs Dagblad. In 2013, we also analyze the digital editions of each newspaper. A quantitative content analysis has been used for the overall survey (a total 17,400 images), whereas a qualitative content analysis has been carried out with regard to the front pages of newspapers, both in printed and digital form. In addition, we have interviewed editors to complement the content studies.

  In chapter five, we answer the research questions using a descriptive rundown of the results. The main findings are the following: The number of images has increased significantly, especially in the evening paper Aftonbladet, whereas feature material rather than news images account for the increase in the other newspapers. The morning papers’ transition to the tabloid format has affected the use of images, which was particularly noticeable on the front pages. However, mainly the very small, stamp-sized images account for the largest increase in the newspapers as a whole. People are the focus of the images, but the change over time is moderate. A noticeable change, however, is an increased number of portraits and posed images, as well as images with eye contact, in particular on the front pages. A large proportion of the pictures are taken by a photographer with a byline. Amateur images are almost entirely absent, and their presence in the general news flow has not increased. All three questions may therefore be answered by there being both changes and continuity over time.

  Finally, in chapter six, the results are linked to the theoretical perspectives used in the study. The results are in line with previous research in the sense that the number of images has increased significantly. On the other hand, the results contradict the widespread perception that journalism has become increasingly visual, due to the fact that the very small, frequently generic and hard-to-read images are what account for the largest increase in the four newspapers.

  A higher degree of visualization and an increase in the use of a visual design where the image forms a part of graphics, which according to previous studies may be an indication of tabloidization, was found on the front pages, but not inside the newspapers in the same way. The qualitative analysis of the front pages showed that the morning papers are focusing more and more on feature material, which is possibly a sign of a shift in news value, where news events are no longer the most important on the front pages as they are already “old” by the time the newspapers are printed.

  Inside the newspapers, feature images have increased the most over time. This development, in addition to a large proportion of portraits and posed images but few unposed images, may be seen as an intimate and personified appeal, which in turn may be a sign of soft journalism. However, the proportion of unposed images has not dropped significantly over time.

  The literature has continuously predicted that amateur images will play an increasingly important role in journalism. This has not happened. Amateur images are only marginally important in the general news flow in the studied newspapers. They may, however, be very important for individual news events, but that is an entirely different matter.

  In conclusion, previous studies have shown that the number of images in journalism has increased. This study provides a more complex picture of the scope, function and content of photojournalism, and thus provides additional knowledge concerning the development and conditions for the journalistic image in Swedish daily press over the past two decades.

 • 93.
  Wadbring, Ingela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Nygren, Gunnar
  Södertörns högskola.
  Förändring och tröghet: framtidsspaningens svåra konst2019In: På väg mot medievärlden 2030: Journalistikens villkor och utmaningar / [ed] Gunnar Nygren & Ingela Wadbring, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 6, p. 13-31Chapter in book (Other academic)
 • 94.
  Wesolowski, Emil
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Arneback, Hilda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Blod som toppar. En analys av vinnarbilder i World Press Photo och Årets Bild 1996-2016.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ambitionen med denna studie var att undersöka vad som i bildjournalistiska tävlingssammanhang anses vara eftersträvansvärt och därigenom blottlägga normer och ideal inom den bildjournalistiska professionen. Vi har tittat på tävlingar som en i en rad av normgivande mekanismer och de ideal som speglas i denna form.

  Undersökningen bestod av en kvantitativ och en kvalitativ del. I den kvantitativa delen tittade vi på bland annat på vilka teman som gestaltas i vinnarbilder från internationella World Press Photo samt svenska Årets Bild mellan åren 1996–2016. I den kvalitativa delen gjorde vi sedan nedslag i de vanligast förekommande temakategorierna i respektive tävling med en semiotisk bildanalys.

  Resultaten visade på samma tendenser som tidigare forskning har konstaterat, nämligen att krig var det vanligast förekommande temat i båda tävlingarna. Men en viss skillnad gick också att se, vinnarbilder i World Press Photo representerade ett färre antal teman och det näst största temat var sociala problem, medan Årets Bild hade en större representation och andraplatsen delades av tre teman: brott/terrorism, naturkatastrof/klimathot och framstående personer. Den kvalitativa analysen visade att drabbade barn och sörjande anhöriga var två återkommande innehåll i bilder på temat krig.

 • 95.
  Westergård, Westesson, Johanna, Kristin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  "Jag sa nej. Hur säger man ett nej så att det blir mer nej?": En kvalitativ studie om hur Aftonbladet och Expressen skildrade gruppvåldtäkten i Tensta.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: ”Jag sa nej. Hur säger man ett nej så att det blir mer nej?”

   

  Författare: Kristin Westesson och Johanna Westergård

   

  Kurs, termin och år: C-uppsats, HT 2013

   

  Antal ord i uppsatsen: 16 785

   

  Problemformulering och syfte: En av de våldtäkter som kvällstidningarna bevakade 2013 var en gruppvåldtäkt på en 15-årig flicka i Tensta. Den fick stor uppmärksamhet i kvällspressen efter att de misstänkta, sex jämnåriga pojkarna, friades i hovrätten. Krönikörer, debattörer och ledarskribenter vaknade till liv och recenserade det domslut många tyckte var felaktigt. Politiker engagerade sig, folk skrev på protestlistor och det var nakenprotester utanför Svea Hovrätt.

  Det här fallet har alltså berört många i Sverige. Hur skildrade Sveriges största kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen, händelsen? Tog de någons parti? Vem var offer och vem var egentligen gärningsman? Tenstafallet väckte många frågor och ligger till grund för den här fallstudien.

  Brottsjournalistik upptar en stor del av kvällstidningarna, samtidigt som forskning om medier och brott är knapphändig utifrån ett genusperspektiv. Att studera hur media skriver om brott, inte minst om våldtäkter, är viktigt då människans verklighetsuppfattning i allt högre grad formas av massmedier.

  Syftet med den här studien var att undersöka hur offret/flickan och gärningsmännen/pojkarna framställdes i Tenstafallet i Aftonbladet och Expressen, samt om gestaltningarna stämmer överens med de myter som finns i forskningen kring gärningsmän och offer.

   

  Metod och material: Fallstudien baserades på en kvalitativ textanalys där samtliga texter i de båda tidningarna om våldtäkten – nyhetsartiklar, ledare, debattartiklar, kolumner och krönikor – analyserades.

   

  Huvudresultat: Resultaten av denna studie visar att varken offret eller gärningsmännen beskrevs särskilt ingående, samt att rapportering om våldtäkter förändrats. Offret får ingen skuld i det inträffade och gärningsmännens skuld pendlar från att vara framstående i början av fallet till att vara mindre i slutet. De frias dock aldrig helt av media trots att de friats av hovrätten. I slutet av medierapporteringen är det hovrätten och hela samhället som är skurken. Hovrätten, som har gjort en felaktig bedömning och inte ställer sig på flickans sida, och samhället som har dåliga lagar och inte förmår hjälpa pojkar som kan göra sådana här saker. Att kritiskt granska och lyfta fram varför hovrätten har gjort den här bedömningen görs inte i många artiklar.

   

  Nyckelord: Journalistik, våldtäkt, offer, gärningsman, Aftonbladet, Expressen, genus, brott, kvällstidning, kriminologi.

 • 96.
  Äng, Anton
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Svensson, Anton
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Det blir bara en massa byskvaller.: En kvantitativ studie om mediebevakningen i Malung- Sälens kommun2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Syftet med vår studie var att se hur befolkningen i Malung- Sälens kommun såg på den rådande mediebevakningen. Utifrån vårt case - Malung-Sälens kommun - vill vi alltså se hur tomrummet efter nedläggningarna av lokalredaktionerna såg ut och vad det har lett till, hur invånarna tycker att det förändrats sedan nedläggningarna och hur detta har påverkat deras förtroende för de lokala medierna.
Metod och material: Vi har gjort en kvantitativ studie som baserat sig på 100 telefonenkäter med invånare från Malung-Sälens kommun. 50 män- och 50 kvinnor i åldrarna 30-75. Huvudresultat: Respondenterna i Malung-Sälens kommun är i hög grad intresserade av lokala nyheter. Det finns ett stort missnöje med den lokala mediebevakningen i kommunen, där 84 procent uppger att bevakningen försämrats sedan den sista lokalredaktionen lades ner år 2015. Det övergripande förtroendet har sjunkit och 66 procent uppger att deras förtroende har försämrats.

 • 97.
  Österberg, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Linderot, Elvira
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Fler partiledardebatter – “men det är ungefär samma ingredienser”: –  en kvalitativ studie om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade partiledardebatter i valrörelsen 20142015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Fler partiledardebatter  – “men det är ungefär samma ingredienser” –  en kvalitativ studie om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade partiledardebatter i valrörelsen 2014.

  Författare: Emma Österberg och Elvira Linderot

  Kurs, termin och år: Vetenskaplig C-uppsats, HT 2014

  Antal ord i uppsatsen: 18 785

  Problemformulering och syfte: I studien undersöks partiledardebatterna i tv och webb-tv i valrörelsen 2014, samt den nya konkurrenssituation som uppstod i samband med det. Valet 2014 var första gången som kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen, producerade partiledardebatter - något som SVT och TV4 tidigare gjort. Studien utgår från ett konkurrensperspektiv och hur medieföretagen konkurrerar på olika marknader, där de bland annat vill få många tittare och ha hög trovärdighet. När medieföretagen producerar partiledardebatter kan de ha olika strategier, dels genom vilken publik de vänder sig till, dels genom hur de utformar själva programmen. Tidigare forskning har visat att ökad konkurrens kan påverka medieföretagens strategier, till exempel genom att de vill stärka sina varumärken eller göra “bra tv” med ökat tempo och dramaturgi. Syftet med studien var att ta reda på hur SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen förhöll sig till den nya konkurrenssituation som uppstod i valet 2014, samt att ta reda på vilka strategier de hade vid programutformningen för partiledardebatterna.          Metod: I den empiriska undersökningen användes två kvalitativa metoder. Först gjordes en analys av partiledardebatternas programkoncept, utifrån fyra teman: miljö, medverkande personer, programmoment samt publikmedverkan. Genom samtalsintervjuer fick en programansvarig på varje medieföretag sedan svara på vilka strategier de haft när de utformade programmen samt hur de såg på konkurrenssituationen.          Resultat: Samtliga medieföretag förhöll sig till den nya konkurrensen, främst genom att de ville göra partiledardebatter som stack ut och stärkte deras varumärken, genom bland annat välkända programledare. En strategi var också att göra “bra tv”, genom dramaturgi och tempoväxling. När det gällde att rikta sig till en viss publik stack Aftonbladet ut i valet av en ung målgrupp, medan de övriga riktade sig till en mer bred publik. En strategi var också att göra program som kändes seriösa och granskande, framförallt gällde det SVT, som har ett public service- uppdrag och dessutom konkurrerar med sin trovärdighet. För kvällstidningarna var partiledardebatterna ett sätt att utveckla sin tv-satsning – och de kände sig fria att testa och prova nya grepp. Även TV4 ville sticka ut och försökte ha med “annorlunda moment”. SVT såg sig mer bundna av traditioner, men samtidigt inspirerades de av kvällstidningarnas “ton och identifikation” och trodde att det var något de kunde ta till sig av i framtiden. De programansvarige poängterade att partiledardebatterna har en demokratisk betydelse och såg det främst som positivt att det gjordes fler debatter. 

12 51 - 97 of 97
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf