miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 14100
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Adogoy, Wegahta
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Zemichael, Saliem
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Vårdpersonalens erfarenheter av att vårda kvinnor som genomgått könsstympning: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Kvinnlig könsstympning innebär en partiell eller total borttagning av de yttre kvinnliga könsorganen av icke medicinska skäl. Könsstympning är koncentrerad till 30 länder i Afrika, Mellanöstern samt Asien. Mer än 200 miljoner av de kvinnor och flickor som lever idag har genomgått könsstympning. Det finns många kulturella anledningar till varför kvinnor könsstympas. Det varierar från kultur till kultur. Vissa gör det för att kvinnan ska bli ren, vacker och betraktas som en moralisk kvinna som hennes familj kan vara stolt att senare lämna över till en annan familj för giftemål. Det finns fyra olika typer av ingrepp som alla kan leda till komplikationer. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa vårdpersonalens erfarenheter av att vårda kvinnor som genomgått könsstympning. Metod: Metoden har varit litteraturöversikt grundad på sex kvalitativa artiklar, sju kvantitativa artiklar och två artiklar med kombination av båda metoderna. Artiklarna har hämtats från tre olika databaser; Pub med, Cinahl och Academic Search. Resultat: Två huvudkategorier: komplexiteten i omvårdnaden vid mötet med främmande kulturer samt behov av kunskap och utbildning. Vårdpersonal ansåg att de har brist på kunskap. Mötet med kvinnor som genomgått könsstympning och deras familjer var komplicerad. Delvis beror detta på språkproblem delvis på kulturella skillnader. Diskussion: Både vårdpersonal och patienter kände sig säkra när vårdpersonalen var välutbildat och hade god kunskap. Resultatet har diskuterats utifrån Chios (2008) omvårdnads-teori "the theory of cultural marginality". Slutsats: Genom att införa formell utbildning, både teoretisk och praktisk tryggheten öka hos vårdpersonalen och det påverkar vården positivt. De kvinnor som genomgått könsstympning kommer även träffa annan vårdpersonal än barnmorskor. Därför anser författarna att det behövs mer forskning om sjuksköterskors och annan vårdpersonals erfarenheter av att vårda dessa kvinnor.

 • 52.
  Adolfsson, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Berglund, Tove
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Going concern varningar och finansiell stress2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction and purpose – The purpose of this bachelor thesis is to describe and analyze the proportions of going concern warnings (GCW) among Swedish limited companies that went bankrupt in 2014. This study will analyze if the auditor's propensity of issuing GCW increases if companies are financially distressed from three different definitions of financial stress. The thesis also analyzes whether there are differences in the propensity to issue a GCWbetween authorized and approved auditor, and between the Big N firms and non-Big N firms. Previous research has not analyzed and compared different definitions of financial stress and GCW.Methodology – This bachelor thesis is a quantitative research and 939 companies were included in the survey. The variables in the study were collected separately and then added together to examine how the independent variables financial stress, the auditor's competence and the size of the firm affects the dependent variable GCW. Statistical processing has beendone by measuring regression and 2-proportionstest.Findings – The results show that the propensity that a Swedish auditor issues a GCW is low, the accuracy is 24,8 percent. The tendency that the auditor issues a GCW will increase if companies are financially distressed. The results are consistent with previous studies. The definition of financial distress are significant when we compare them with each other. Auditor competence are crucial for the issuing of GCW, however, auditor competence are not crucial for the issuing of GCW to financially distressed companies. The results shows no difference with the auditor´s propensity to issuing GCW among the Big N auditors and non-Big N auditors.Conclusions – Our conclusion is that an auditor's assessment of the going concern process remains problematic. There is a strong relationship between all the definitions of financial distress and GCW. When we compare the definitions of financial distress with each other, we found a difference. Two of the definitions, we can consider to be helpful in assessing the GCW.

 • 53.
  Adolfsson Falk, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ADHD i skolan.: En kvalitativ studie utifrån lärares uppfattningar om vilka förändringar som sker i skolan när en elev har eller misstänks ha ADHD.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Adolfsson, Håkan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Karlsson, Andreas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Jämtländska Gaseller: En Studie om Tillväxtfaktorer Hos Små och Mellanstora Företag i Jämtland2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 55.
  Adolfsson, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Att leda och känna som chef: En studie kring användningen av emotionellt arbete bland kvinnor i chefspositioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Leadership and organizational research has historically been seen from a male perspective, this has led to the fact that women in management positions partly have been neglected in the field of research on leadership. To contribute to a better understanding of women's experiences and conditions in managerial positions this paper is based on a women perspective. The importance of emotions in leadership, is a relatively new phenomenon, one aspect that holds within that area is emotional labor. Emotional labor is about how people actively create and guide their emotions in line with social structures and institutions influence. The purpose of this paper is to explore and increase the understanding of emotional labor of women in management positions. Seven women in managerial positions has been interviewed, and the answers from these women have then been analyzed and discussed. The results show that women in the study use emotional labor both in terms of surface acting and deep acting. Furthermore, the results show that company's expectations and guidelines serve as emotional control, that to some extent control the women's use of emotional labor. A deeper understanding of emotional labor among women in management positions is discussed to create more knowledge about conditions and patterns that may need to be strengthened or broken. This understanding may be important both for companies in general, but also for policy makers who want to increase the number of women in management positions.

 • 56.
  Adolfsson, Kim
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Davidsson, Zanna
  Faculty of Educational Sciences.
  "Även om jag bor här i 100 år så blir det inte samma": En kvalitativ studie av fem ensamkommande ungdomar och deras personliga identitetsutveckling i mottagarlandet.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING:

  Människor tvingas fly ifrån sina hemländer på grund av våld för att söka säkerhet någon annanstans. Att människor lämnar ett land eller tvingas fly har skett under alla tider. Människor flyr från förföljelse, fattigdom, svält eller krig. Uppskattningsvis finns 19,2 miljoner människor på flykt runt om i världen och nära hälften av dessa är barn. Av de barn som befinner sig på flykt är de ensamkommande ungdomarna en viktig grupp att urskilja. Då de ensamkommande asylsökande ungdomarna är i behov av särskilt skydd. Under 2003 var de flesta ensamkommande ungdomar i Sverige från Somalia, Irak, Serbien och Montenegro. Vårt syfte är att få ökad förståelse för ensamkommande ungdomars upplevelser av hur deras identitet formats i hemlandet och senare i mottagarlandet i samspel med människor i sin omgivning. Samt vilken betydelse asylprocessen och tidigare trauman har haft för ungdomarnas personliga identitetsutveckling. De faktorer som berörts som viktiga för ungdomens personliga identitetsutveckling är förluster, boende, ovisshet, familjeåterförening och nätverk samt språket.Vi har valt att göra en explorativ studie som innefattar kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem ensamkommande ungdomar. Resultatet i form av empiri och analys har utförts utifrån tidigare forskning och från Cullbergs kristeori samt relevanta begrepp som etnicitet och identitet utifrån symbolisk interaktionism. Studien har visat att samtliga ungdomar upplevt att den ovisshet de levt i under asylprocessen samt tidigare trauman har påverkat dem mycket både psykiskt och fysiskt. De ungdomar vi har intervjuat upplever alla att de idag har en ny personlighet efter att ha fått uppehållstillstånd. Den nya identiteten har enligt ungdomarna påverkats bland annat av föräldrarnas uppfostran och de nya människor de möter i mottagarlandet samt av de nya miljöerna ungdomarna befinner sig i.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 57.
  Adongo, Dorcus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  THE PROS AND CONS OF WORKING IN TEMPORARY AGENCY WORK: CASE OF WORKER PERSPECTIVE INTHE SWEDISH LABOUR MARKET2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: This thesis aims at exploring some of the possibilities,opportunities and challenges within the temporary agency work sector from boththe regular and the temporary agency workers points of view within the Swedish labourmarket. Background: Temporary agency work sector in the past two decadeshas been a fast growing sector that has got many young people into the labourmarket. With the current changes in the global economy, many organizations areturning more to these organizations to enable them adapt to changes in theirenvironment. In Sweden for instance, the growth and development of this sectorhas primarily been due to the constantly increasing rates of unemployment,massive job losses and also as a result of de-regulation of labour regulations. Methodology: A quantative survey was carried out using structuredquestionnaires in three companies that largely engage in hiring of temporaryworkers.  A total of 137 regular andtemporary agency workers, took part in the survey which was conducted through aweb-survey to e-mail addresses provided by client companies and temporary work agenciesand for those who had no access to e-mail received the questionnaires duringstaff meetings. Findings: Majorityof those engaged in this sector are young people of ages between 20 and 30years old, with high school education level and not married but maybe livingwith girlfriend or boyfriend. It resulted that many see these sectors asoffering an entry point into the labour market through which they feelrecognized and hopefully can advance their careers. Although all that glittersis not gold, those who work within this sector are also faced with variouschallenges that make it more of a stepping stone work place such as lack ofcontrol, complex interpersonal, insecurity and being treated as commodities andthe inability to decide when, where and how to work, with very little or nocontrol of when they can take off. Conclusion: On testing thehypothesis in relation to the possibilities, opportunities and challenges ofworking in the sector, it was not very obvious within the sector that ingeneral the regular staff had more favourable conditions than the temporary,but it did vary from one situation to the other and more often than not theyhad similar conditions. For instance, individualized flexibility was equallynot easy to achieve by the employees within the two groups.

  Keywords; Temporary Agency Work, Temporary Agency workers, Client Company, Regular/ordinarystaff, Motivation

  Download full text (pdf)
  Temporary Work Agency
 • 58.
  Adrian Hansson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kan gravida kvinnor som lider av övervikt eller fetma minska de negativa effekterna övervikten har på fostret och på barnets framtida hälsa?: -en systematisk litteraturstudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Adykhamova, Mihraj
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön på psykiatrisk vårdavdelningar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 60.
  Adén, Camilla
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sjöberg, Caroline
  Strategier som sjuksköterskan använder vid bedömning av akut och postoperativ smärta2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 61.
  af Klintberg, Olle
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Effekter av behandling vid en studentdriven psykologmottagning.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Afvander, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Myrén, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Användbarhet och begränsning med motiverande samtal i samband med rehablitering till arbete.: En kvalitativ intervjustudie med specialister från Arbetsförmedlingen.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Agerberg, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Fastesson-Carlsson, Susanne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Dom lyssnade ju inte på mig...": En kvalitativ studie om tre unga kvinnors upplevelser av sin kontakt med Socialtjänsten.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi undersökt hur tre unga kvinnor upplevt sin kontakt med Individ- och Familjeomsorgen (IFO) inom Socialtjänsten. Studien syftade till att belysa kvinnornas upplevelser av kontakten under utrednings- och placeringsförfarandet. I studien har tre kvinnor i åldrarna 18-25 år deltagit genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Materialet har analyserats med hjälp av Barnperspektivet, komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt tidigare forskning. Resultatet visar att kvinnorna har olika upplevelser. Den mest framträdande gemensamma upplevelsen är att de inte känt sig delaktiga i sitt utrednings- och placeringförfarande i den utsträckning de hade önskat. En annan viktig slutsats av resultatet är att socialsekreterarens personliga egenskaper och engagemang är av stor betydelse för hur kvinnorna upplevt delaktighet under utredning och placering.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 64.
  Agert, Jessica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Paradoxen: Hur personer med traumatiskt förvärvad tetraplegiskryggmärgsskada upplever livet med personlig assistans2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Agestam, Victor
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Ett evenemangs effekter på sin värddestination: En studie av Fjällmaratonveckan i Åre kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Aglen, B.
  et al.
  Nord Trondelag Univ Coll, Fac Hlth Sci, N-7601 Levanger, Norway .
  Hedlund, M.
  Telemark Univ Coll, Porsgrunn, Norway .
  Landstad, B. J.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Self-help and self-help groups for people with long-lasting health problems or mental health difficulties in a Nordic context: A review2011In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 39, no 8, p. 813-822Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this review is to provide systematic knowledge of research from Nordic countries about the meaning of self-help and self-help groups when these are used as a concept or method addressing issues related to long-lasting health problems or mental health difficulties. Methods: Included were studies conducted in the Nordic countries that were published between January 1999 and September 2009. These studies investigated self-help and self-help groups addressing issues related to long-lasting health problems. Results: A total of 83 publications met the inclusion criteria. Four major characteristics of self-help were found to be present in the publications: self-help as an intrapsychological process, self-help as an interpsychological or group process, self-help as a coping, individual learning or empowerment process, and self-help as an alternative or complement to medical treatment. Of the 83 studies, 72 publications used a professional treatment perspective for studying self-help and 11 publications used a perspective derived from alternative or complementary therapies. Conclusions: The review shows that most of the research on self-help and self-help groups for people with long-lasting health problems or disability is conducted with an interest to improve the professional healthcare system. That is, the health-promotion strategy is mainly considered in the framework of treatment or care settings. This means that self-help in this context does not challenge the dominant biomedical health model. © 2011 the Nordic Societies of Public Health.

 • 67.
  Agnerling, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kombinationen av bikarbonat- och koffeinsupplementering förbättrar löpprestation i ett Beep-test2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Agnevik, Kajsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tovle, Mathias
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Finns det ett samband mellan utnyttjandegraden avfriskvårdsförmåner och de anställdas upplevda arbetsmotivation?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På många arbetsplatser sker idag olika typer av friskvårdssatsningar i syfte att få friskare medarbetare med hög arbetskapacitet och som är motiverade i sitt arbete. Studiens primära syfte var att undersöka om utnyttjandegraden av friskvårdsförmånerna har en positiv effekt på den upplevda arbetsmotivationen. Författarna ämnade även att sekundärt kartlägga inledningarna till varför de anställda inte utnyttjar friskvårdsförmånerna fullt ut. En enkätstudie genomfördes på en avdelning hos Försäkringskassan i Östersund. Totalt deltog 109 respondenter. Data analyserades med hjälp av korrelationer, t-test, regressionsanalys samt variansanalys. Resultaten visar attutnyttjandegraden av friskvårdsförmåner inte har någon märkbar effekt på den upplevda arbetsmotivationen. De anställda utnyttjar friskvårdsförmånerna i relativt stor utsträckning och den upplevda arbetsmotivationen är förhållandevis hög. Friskvårdsförmånerna bedöms vara en väsentlig del av arbetsförhållandet och kan i enlighet med Herzbergs motivationsteori ses som en hygienfaktor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 69.
  Agné, Alvin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ruokanen, Maiju
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Revisionsbyråers kvalité: en studie om Going Concern-varningar och anmärkningar på finansiell stress2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The international accuracy of Going Concern-warnings (GC-warnings) is as low as 40 percent, although studies show the accuracy is even lower in Sweden, under 20 percent. The four biggest accounting firms in the world advertise their knowledge of industry and a number of studies say that they have higher audit quality than the smaller firms. Meanwhile there are studies that claim that there are no differences in quality between them and the smaller firms. In this study we aim to test if the large firms have higher auditing quality than the medium and small firms and to test if there is any difference within the three categories. We measure quality as GC-warnings and a remark on financial stress (a remark on the equity being lower than 50 percent of the share capital). The study is quantitative and our data consists of 4718 limited companies, and 1809 financially stressed limited companies, which went bankrupt 2010. We measured the GC-warning accuracy to 17 percent and the remark on financial stress to 82 percent by using a Chi square test. We used the same test but added P-value to check the strength on the rest of the results. There is a very strong connection between the share of GC-warnings and the size of the accounting firm. There is also a very strong connection between the share of GC-warnings and the different firms within the large category. However there was only a weak connection between the different firms within the medium size and no connection at all within the small category. There is no connection at all between remarks on financial stress and either the firm size or within the firm size categories. According to our results, large audit firms have higher audit quality than medium and small firms concerning GC-warnings, but there are no differences between and within the categories concerning remarks on financial stress. We also find that quality concerning GC-warnings is not homogeneous between the different audit firms within each category. Our conclusions are that the accuracy on GC-warnings is low but it could increase if the auditors complement imponderable information with verifiable information and if methods for GC-judgments were established. The audit quality within large firms is not homogeneous which may be due to that the different audit firms within the categories use different ways to work, which causes differences in audit quality.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Agné, Alvin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ruokanen, Maiju
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Revisorers benägenhet att lämna orena revisionsberättelser och Going Concern-varningar: kopplingar till demografiska faktorer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Andelen orena revisionsberättelser och Going Concern-varningar (GC-varningar) ligger enligt tidigare studier mellan 60 och 68 procent respektive 12 och 20 procent bland svenska aktiebolag som gått i konkurs. Fenomenet förklaras vanligen som nära kopplat till negativa konsekvenser, som bolaget, revisorn och bolagets intressenter kan komma att utsättas för vid en oren revisionsberättelse eller GC-varning. Flera förklaringar bortser från demografiska faktorer, som också kan spela en roll i sammanhanget. Syftet med denna studie är att kartlägga andelen orena revisionsberättelser och GC-varningar samt att pröva om det finns samband mellan utvalda demografiska faktorer (revisorers kön, revisorers kompetens, revisorers arbetsbelastning samt revisorers arbetsplats) och andelen orena revisionsberättelser och GC-varningar, samt klargöra hur starka dessa eventuella samband är. Vi utförde studien kvantitativt utifrån material från ett forskningsprojekt i företagsekonomi på Mittuniversitetet i Sundsvall. Våra data omfattar 3101 aktiebolag, som gått i konkurs år 2010 mellan perioden 01-01 till 08-31. Vi har genom statistiska undersökningar med Chi 2 test kommit fram till att träffsäkerheten för orena revisionsberättelser är 66 procent och GC-varningar ligger på 16 procent. Med hjälp av Chi 2 test och P-värde har vi kommit fram till våra resultat angående sambanden. Vi finner inget som tyder på att kvinnor utfärdar fler orena revisionsberättelser eller GC-varningar än män. Vi finner inte heller något stöd för att auktoriserade revisorer utfärdar fler orena revisionsberättelser än godkända revisorer, men ett visst stöd gällande GC-varningar. Vi ser ett starkt samband mellan räkenskapsåret 12-31 och orena revisionsberättelser men inget samband gällande GC-varningar. Det finns inte heller något samband mellan de sju största revisionsbyråerna i Sverige och orena revisionsberättelser respektive GC-varningar enligt vår studie. Våra slutsatser i studien är att träffsäkerheten på GC-varningar är låg och vi ifrågasätter om det ska vara revisorers uppgift att utfärda sådana varningar. Om detta fortsatt ligger hos revisorn att bedöma, skulle träffsäkerheten kunna öka om andelen auktoriserade revisorer ökade. En eventuell borttagning av viss lagstiftning kan behövas för att eventuellt öka spridningen på arbetsbörda för revisorer och förbättra revisionens kvalité.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 71.
  Aguirre Plasencia, Gessica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  The Green Marketing Mix and its influence on organic (green) food consumption: A study from the food retailer perspective2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis seeks to address the topic of how the leading Swedish food retailers applied the 4 Ps of the green marketing mix (product, price, promotion, place) when offering organic food. Firstly, the food retailers segment all the consumers in different categories, but the green consumer is not one of them. Subsequently, they target the whole market with varying strategies for positioning. For short-term positioning works the announcements of discounts in the shops. Launching promotional campaigns online and advertising on TV has given favourable outcomes of long-term and allowed the recognition of the people of the green food brand.However, there is a lack of effective use of the elements of green marketing, especially in green product and the green promotion. Regarding green price, they strive to reduce overprices to attract more consumers. About the green place, all have a lot to improve. In sum, the strategies of green marketing mix of supermarkets could be slowing down the organic food consumption.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Aguz, Jasmine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jansson, Elvira
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur förskolan kan bidra till barns språkutveckling: En intervjustudie om hur pedagoger arbetar med barns språkutveckling i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 73.
  Aguz, Jasmine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jansson, Elvira
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur förskolan kan bidra till barns språkutveckling: En intervjustudie om hur pedagoger arbetar med barns språkutveckling i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 74.
  Ahderine, Veronica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Lagerbäck, Madeleine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Upplevelser av given omvårdnad. - Utifrån personer med Anorexia nervosa.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 75.
  Ahderinne, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Föräldrars upplevelse av att få ett förtidigt fött barn - En litteraturstudie.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Ahlbeck, Bengt
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Musikutbildningen och examination vid Kungl. Musikaliska Akademien under "Pehr Frigel-epoken", 1796-18421994Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In this lecentiate disseratation music education and examination at the Royal Academy of Music (KMA) during the period 1796-1842, hear called the Frigel era, is described. The theory of culture provides a general perspective for the disign of the dissertation and the illustration of the issues. A model of analysis, which is a method of investigation rather than a finished model, forms a point ot departure in my attempt to demonstrate that education and examination had a double effect in society. It meant a cultural pluralism rather than a secularization.

  Education during the Frigel era starts with an Elementary Singing School, but after 1815 its professional aim becomes gradually more obvious. Subjects during the period in question are the theory of music, singing, piano and organ. The examination for a post at school, at sixth form college or senior high school and in church is extensive. During a twenty-year period 80 music teachers, 90 precentors and 600 organists are examined.

  Important issues discussed in this essay concern education content, education quality and examination demands related to school and church activities and also to the improtance of education in the development of society.

 • 77.
  Ahlberg, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det slutar inte efter 65, om våld i nära relationer: en forskningsöversikt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT:

  Begreppet ”våld i nära relationer” associeras ofta med medelålderspar som befinner sig i en

  ohälsosam relation där det förekommer fysiskt våld såsom sparkar och slag. Genom att gå

  djupare inom ämnet kan vi se att begreppet omfattar ett betydligt större problemområde än så,

  vad gäller både gruppen av utsatta samt flertalet existerande våldstyper. Denna

  litteraturöversikt fokuserar på våld riktat mot en av samhällets mest utsatta grupper, nämligen

  våra äldre. Baserat på befintlig internationell samt nationell forskning har här sammanställts

  en översikt av denna omfattande men ofta förbisedda problematik. Underlaget utgörs av

  fjorton vetenskapliga artiklar som presenteras utifrån tre problemområden. Det stora

  mörkertalet, riskfaktorer och förslag på interventioner behandlas och diskuteras här med

  utgångspunkt i de olika våldsprofilerna fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt/materiellt våld

  samt försummelse. Analysering av befintlig forskning har resulterat i dragna slutsatser

  gällande riskfaktorer, konsekvenser, vikten av ökad kunskap och medvetenhet samt

  individanpassade interventioner och åtgärder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 78.
  Ahlberg, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Remes, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Fallet Vitryssland: - den misslyckade demokratiseringen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 79.
  Ahlblom, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Chefers arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön: En kvalitativ studie i ett medelstort privatägt företag.2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 80.
  Ahlbom, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Cognitive Distance and Innovation Performance: Where is the empirical literature directing us?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – This study aims to shed some light on the concept of cognitive distance in relation to innovation performance, due to the various uses of the concept in literature, and lack of a clear overview. This study investigated the uses of the different concepts and the different results that are the outcome of innovation studies.Methodology – The study is conducted through a literary review using 28 relevant studies that have been search for in Business Source Premier. The studies have been analyzed using Provan et al (2007) typology of interorganizational network research.Key findings - The results show that the different uses of the concept and difference in results of the researched studies are due to the fact that scholars are researching different subjects on different levels. The differences are due to the different methodological approaches, investigated area and level of which the research is conducted. Significant finding is that most results in the researched studies agree that with cognitive distance, there is a higher chance forinnovation.

 • 81.
  Ahlbom, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Unga och Politiskt Deltagande: Internets inverkan på ungas politiska deltagande.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – Today, there is an increase in the use of Internet and a decline in political participation. A discussion on wheatear or not the concept of political participation should be broadened to also include political activates online has begun. The purpose of this study is to investigate the view of political participation among youth.Methodology – This study is quantitative in nature, since it builds on two previous quantitative studies. One is a national study about Swedes and the Internet, and the other on a regional level concerning youth in Skåne. Data from the two studies are used to confirm or disregard four hypotheses which are deducted from the presented theoretical framework concerning political participation.Key Findings – This study finds support that youth are more political participant on the Internet than the older generation, but also show that a traditional political participation is valued higher. Youth have more faith in their opportunity to affect political decisions on different decision-levels. A difference in preferred sources for information has also been detected, and youth value Internet higher as a source for information whereas the older generation prefer traditional media.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 82.
  Ahlby, Bitte
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Löfstaf, Carina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 83.
  Ahlerup, Robert
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hamrén, Timmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Livskvalitet efter radikal prostatektomi på grund av prostatacancer – en litteraturöversikt2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vid prostatacancer är radikal prostatektomi en vanlig behandlingsmetod. Behandlingen förknippas dock med besvärliga biverkningar, så som erektil dysfunktion och urininkontinens. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser av livskvalitet hos män som opererats med radikal prostatektomi på grund av prostatacancer med avseende på urologisk funktion, sexualitet samt psykosociala aspekter. Metod: En litteraturöversikt med 10 vetenskapliga artiklar som är baserad på både kvalitativa och kvantitativa studier. Resultat: Teman som identifierades var, ”Påverkan på urologisk funktion”, ”Påverkan på sexualitet” samt ”Psykosocial påverkan”. Funktionsnedsättningar så som erektil dysfunktion och urininkontinens, samt psykosociala delar visade sig påverka männens livskvalitet på ett negativt sätt. Diskussion och slutsats: Radikal prostatektomi innebar en stor förändrig för mäns livskvalitet. Ytterligare kvalitativ forskning inom ämnesområdet behövs för att få en djupare förståelse för dessa mäns livssituation.

  Bakgrund: Vid prostatacancer är radikal prostatektomi en vanlig behandlingsmetod. Behandlingen förknippas dock med besvärliga biverkningar, så som erektil dysfunktion och urininkontinens. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelser av livskvalitet hos män som opererats med radikal prostatektomi på grund av prostatacancer med avseende på urologisk funktion, sexualitet samt psykosociala aspekter. Metod: En litteraturöversikt med 10 vetenskapliga artiklar som är baserad på både kvalitativa och kvantitativa studier. Resultat: Teman som identifierades var, ”Påverkan på urologisk funktion”, ”Påverkan på sexualitet” samt ”Psykosocial påverkan”. Funktionsnedsättningar så som erektil dysfunktion och urininkontinens, samt psykosociala delar visade sig påverka männens livskvalitet på ett negativt sätt. Diskussion och slutsats: Radikal prostatektomi innebar en stor förändrig för mäns livskvalitet. Ytterligare kvalitativ forskning inom ämnesområdet behövs för att få en djupare förståelse för dessa mäns livssituation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 84.
  Ahlgren, Christina
  et al.
  Umeå Univ, Dept Community Med & Rehabil, SE-90187 Umeå, Sweden .
  Gillander Gådin, Katja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Struggle for time to teach. Teachers experiences of their work situation.2011In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 40, no Suppl 1, p. 111-118Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The objective of this study was to from a gender perspective, explore elementary school teacher' experiences of their work situation, and identify conditions that could be health risks. Participants: Eighteen female teachers who work in an elementary school in Northern Sweden. Method: Thematic interviews were conducted using an interview guide. The interviews were tape-recorded and transcribed verbatim. Qualitative content analysis was used to analyse the transcribed text and interpretations were made within gender theory. Results: Four categories emerged: "Squeezed between dream and reality", "Effort to keep up with demands", "We can make it together" and "The school needs men's qualities". The categories were linked together with the theme "A struggle for time to teach". The theme describes the conflict between the teachers' ambitions to teach and create a stimulating learning environment versus the increased need for behaviour control that took time from classroom work. Beside work at the school, the teachers carried a large burden of domestic work.Conclusions: Teachers' work includes both endless demands and great joy. Their work is structured within the schools gender system in which caring duties are subordinated despite a growing demand for behaviour control. Traditional gender roles affect their domestic work load.

 • 85. Ahlgren, Michael
  et al.
  Nilsson, Per Åke
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olausson, Pär M.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Rylenius, Karin
  Högertrafik och massturism: En betraktelse över folkomröstningar och deras betydelse1995Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En betraktelse över folkomröstningar och deras betydelse.

 • 86.
  Ahlgren, Perry
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Ordspråk i Jämtland. Jöns Danielssons ordspråkssamling1998In: Humanister föreläser om Wales, Irland och Jämtland, Östersund: Mitthögskolan , 1998, p. 15-24Chapter in book (Other academic)
 • 87.
  Ahlgren, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Bergroth, Alf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Ekholm, Jan
  Work resumption or not after rehabilitation?: A descriptive study from six social insurance offices.2004In: International Journal of Rehabilitation Research, ISSN 0342-5282, E-ISSN 1473-5660, Vol. 27, no 3, p. 171-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this study was to describe measures and outcomes of vocational rehabilitation at six local national insurance offices in the same county in Sweden. Data were collected from mainframe registers and other records at each office. There were great differences in sickness allowance, incapacity rate, selected rehabilitation measures and resuming work. The percentage of sick-listed people who received any rehabilitation measure differed from 1.2 to 8.7%. The gender distribution for the study population was 36% men and 64% women and the predominant diagnosis was musculoskeletal pain conditions, which was followed by psychiatric disorders. Outcomes varied from office B, which reported 58% fully fit after completed planned rehabilitation, to office C, which reported only 24% fully fit. The clear differences in outcome between the offices indicate that various rehabilitation measures differ in effectiveness. The rehabilitation measure 'investigation of working ability' was not linked to any great proportion of people resuming work, but showed a greater correspondence to full disability pension. There were also large differences in social and demographic factors in the different municipalities. The effect of these on the rehabilitation process requires further investigation.

 • 88.
  Ahlgren, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Bergroth, Alf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Ekholm, Jan
  Schüldt Ekholm, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Selection of clients for vocational rehabilitation at six local social insurance offices.: a combined register and questionnaire study on rehabilitation measures and attitudes among social insurance officers.2008In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 40, no 3, p. 178-184Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate possible differences between local social insurance offices with regard to their selection of clients for vocational rehabilitation. A further aim was to determine whether social insurance officers from different local insurance offices have uniform attitudes regarding professional practice in their application of the insurance system. METHODS: A register-based investigation of 815 vocational rehabilitees served by 6 local social insurance offices in a Swedish county. The study was supplemented with a questionnaire to 30 officers about attitudes to social insurance. RESULTS: The office with the lowest rate of sick-listing periods exceeding one year, and a high frequency of employment training, showed the highest degree of work resumption and the lowest pension rate after vocational rehabilitation. There were wide differences in attitude among the local social insurance officers regarding professional practice in their application of the system. CONCLUSION: Intra-county differences occur in handling people on sick-leave who undergo vocational rehabilitation. The local social insurance offices with the highest and lowest outcome rates of work resumption and disability pension, respectively, select clients for vocational rehabilitation from different categories of cases. Social insurance officers from different local offices differ in their attitudes towards the social insurance system and its clients.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Ahlgren, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Bergroth, Alf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Ekholm, Jan
  Schüldt Ekholm, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Work resumption after vocational rehabilitation: a follow-up two years after completed rehabilitation2007In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 28, no 4, p. 343-354Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A short-term evaluation of vocational rehabilitation (VR) may give conclusions not automatically applicable over a longer term. The present study follows up alterations in work resumption or in social insurance benefits from the time of completed VR and during the following two years. AIM: The primary objective was to evaluate work resumption among previous sick-leavers granted vocational rehabilitation. The aim of the follow-up was to assess the stability of the outcome of VR over time and to analyse factors of importance for clients that remained at work. METHOD: A register investigation was based on 815 cases where the clients had taken part in vocational rehabilitation and were served by one of six local social insurance offices of a Swedish county. RESULTS: Of the clients studied, 52.4% had attained full working capacity The proportion had decreased to 37.4% two years later. One factor that differed between those who resumed work and those who returned to sick leave was the duration of the previous sick-leave period. Those who returned to work had had shorter sick leave, had jobs to return to and had received job training as a vocational rehabilitation measure. CONCLUSIONS: The clients with the best chances of being in work two years after completed vocational rehabilitation were those with short sickness absence, who had been selected for job training as a vocational rehabilitation, were aged 16-29 years and were employed in industry.

 • 90.
  Ahlgren, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Broman, Lisbet
  Bergroth, Alf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Ekholm, Jan
  Disability pension despite vocational rehabilitation: A study from six social insurance offices of a county2005In: International Journal of Rehabilitation Reserch, ISSN 0342-5282, Vol. 28, no 1, p. 33-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many long-term sick-listed individuals move from vocational rehabilitation to pension, rather than reaching the goal of return to work. There is thus reason to consider whether rehabilitation resources are being used optimally. Individuals receiving disability pensions are consuming financial and personnel resources at the insurance offices and also consume a large amount of health care. The general objective of the study was to evaluate the proportion of individuals granted vocational rehabilitation but then obtaining temporary or permanent disability pensions. All persons receiving any kind of rehabilitation and attending one of six local national insurance offices in a county in Sweden in 1998 and 1999 were studied. A 2-year follow-up was carried out to assess changes in status among those who had received temporary disability pensions. Of all individuals receiving rehabilitation, 46.2% ended up with a disability pension allowance. In addition, a large portion of the temporary disability pensions was transformed to permanent disability pensions within 2 years. For clients with a temporary disability pension, the rate of resuming work was close to nil. Among rehabilitation measures, investigation showed the lowest figures of work resumption while job training showed the best outcome in this respect. The study concluded that a large portion of the financial and personnel resources allocated by the national insurance offices to rehabilitation resulted in disability pensions.

 • 91.
  Ahlin, Josefin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lehrer, Abigail Anne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  DEN VÄRSTA DRAKEN: Föräldrars upplevelse av socialsekreterares maktmissbruk i myndighetsutövning i Sverige2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar och belyser problemen som uppstår ur föräldrars upplevelse av socialsekreterares maktmissbruk i myndighetsutövning. Studiens syfte var att med hjälp av en fenomenologisk ansats och sju halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, utforska ovan nämnda upplevelse och dess eventuella följder hos föräldrar till barn som har befunnit/befinner sig i den svenska sociala barnavården.

  Analysen visade att upplevelsen uttrycktes i form av kraftiga känslor av negativt slag såsom förtvivlan, ilska, vanmakt, hjälplöshet o.s.v. Därmed följde psykiska -, fysiska -/ psykosomatiska - och psykosociala besvär som tenderade att eskalera i ärendets olika faser. Konklusionen blev att upplevelsen av socialsekreterares maktmissbruk i myndighetsutövning påverkade samtliga aspekter i föräldrarnas liv, främst negativt. Detta frambringade destruktiva följder som i sin tur förvärrades med en fortsatt upplevelse av maktmissbruk, där undantaget var de psykosociala följderna som i ett fall tenderade att minska i samband med att ärendet avslutades.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 92.
  Ahlnäs, August
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Galanti, Gustav
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Arbetstidsreducering, fungerar det som en hälsofrämjande åtgärd? En kvantitativ enkätstudie om arbetstidsreducering.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 93.
  Ahlstrand, Hilda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Vård av traumatiska sjukdomstillstånd eller traumatisk vård?: - en studie om utveckling av PTSD, ångest och depression efter intensivvård2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 94.
  Ahlstrand, Hilda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Östlund, Karoline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Hur går snacket som gör somliga namn mindre anställningsbara?: - En kvalitativ studie om hur det i grupp talas om värme och kompetens kring arbetssökanden av utländsk härkomst2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 95.
  Ahlström, André
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Bankbranschen: En studie om branschstruktur och konkurrensstrategi i Enköping2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 96. Ahlström, B H
  et al.
  Skarsäter, I
  Danielson, Ella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  The meaning of major depression in family life: the viewpoint of the ill parent2010In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 19, no 1-2§, p. 284-293Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim and objective.

  The aim was to elucidate the meaning of major depression in family life

  from the viewpoint of an ill parent.

  Background.

  Major depression according to Diagnostic and Statistical Manual of

  Mental Disorders is common and may appear repeatedly over several

  years, and affects family life. Depression in parents has a negative

  impact on family function and children's health; however, studies

  regarding the deeper understanding of major depression in family life

  are lacking.

  Design.

  A qualitative explorative study using narrative interviews with eight

  parents who were identified with major depression.

  Methods.

  A phenomenological-hermeneutic method of interpretation was used for

  analysing interview texts and included naive understanding, a

  structural analysis where text was divided into meaning units, which

  were condensed and abstracted, and finally a comprehensive

  understanding.

  Result.

  Two themes were extracted: 'to be afflicted in an almost unmanageable

  situation' with sub-themes 'feeling hopelessly bad', 'being worthless',

  'being unsatisfied' and the theme 'to reconcile oneself to the

  situation' with sub-themes 'being active', 'being satisfied' and

  'maintaining parenthood'.

  Conclusion.

  Comprehensive understanding revealed the parents' simultaneous

  suffering and dignity in family life; suffering with serious lack of

  well-being and health, destroyed self-confidence and unhappiness, and

  dignity with strength, confidence and joy in children. The movement

  between suffering and dignity complicated family life. Dignity was

  threatened by the awareness that suffering in major depression was

  recurrent. Dignity had to be repeatedly restored for self and the

  family, and family dignity has to be restored before others outside the

  family circle.

  Relevance to clinical practice.

  A deeper understanding of the meaning of major depression in family

  life is helpful and for healthcare professionals to prevent individual

  and family suffering by assisting and preserving dignity.

   

 • 97. Ahlström, B H
  et al.
  Skärsäter, I
  Danielson, Ella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Major depression in a family: what happens and how to manage - a case study2007In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 28, no 7, p. 691-706Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Major depression challenges the ways of living for both individuals and families. The aim of this study was to describe what happens and how to manage major depression in a family. The case in this paper is a family with a mother who is suffering major depression and her son and daughter. Narrative interviews and qualitative content analysis were conducted. The findings revealed six themes: "a stealthy intruder," "moving slowly to helplessness," "saving the situation," "protecting oneself and others," "conveying things that are beyond words," and the "dispersal of shadows." These themes elucidated the family members' varying views of depression and the unique ways they managed the situation.

   

   

 • 98.
  Ahlström, Jenny
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Höglund, Susanne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans roll i den palliativa vården - en litteraturöversikt.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 99.
  Ahlström, Pauline
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Wie, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Att återgå till arbete efter stressrelaterad ohälsa: -En intervjustudie om betydelsen av psykosociala faktorer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 100.
  Ahlström, Richard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Debt2011In: Encyclopedia of consumer culture / [ed] Southerton, Dale, New York: Sage Publications, 2011, 1Chapter in book (Refereed)
1234567 51 - 100 of 14100
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf