miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
78910111213 451 - 500 av 26580
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 451.
  Allgulander, Stina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Bilfeldt, Elinor
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Konjunkturnedgång och kapitalstruktur: En studie av SMF inom svenska byggnadsbranschen under åren 2008-20152019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kapitalstrukturen för ett företag är en sammansättning av dess egna kapital och skulder som används för att finansiera företaget. Uppsättningen av ett företags kapitalstruktur skiljer sig mellan företag eftersom varje företag själv väljer hur den ska se ut. Idag består 99 % av Sveriges alla företag av SMF. SMF:s kapitalstruktur skiljer sig gentemot större företag då de är mer beroende av extern finansiering än de större företagen. Generellt sett är SMF beroende av externt kapital för att finansiera verksamheten och vid en konjunkturnedgång minskar möjligheten att få tillgång till externt kapital. Kapitalstrukturen och dess företagsspecifika faktorer kan komma påverkas av en kris vilket studien syftar till att studera, om en specifik branschs kapitalstruktur påverkades av finanskrisen 2008. Det finns tidigare studier kring ämnet men det anses vara ett relativt outforskat forskningsområde.Studien omfattar ett urval på 763 SMF inom byggnadsbranschen i Sverige som varit verksamma under och efter finanskrisen 2008. Tidsperioden som studeras är mellan 2008 och 2015. För att kunna svara på om finanskrisen påverkade kapitalstrukturen hos de utvalda företagen användes deskriptiva, korrelations- och regressionsanalyser för att se sambandet mellan de beroende- och oberoende variablerna i studien. Studiens beroende variabler bestod av långfristiga-, kortfristiga- och leverantörsskulder och de oberoende bestod av storlek, ålder, lönsamhet, tillväxt samt en dummyvariabel som stod för den ekonomiska finanskrisen. Regressionsanalyserna utfördes för att se om kapitalstrukturen hade påverkats av finanskrisen. Analysernas resultat indikerar på att det förekommer en skillnad mellan tidsperioderna, attföretagens kapitalstruktur till viss del har påverkats av konjunkturnedgången. Resultatet tyder på att skuldsättningen minskade bland företagen då finanskrisen pågick.

 • 452.
  Allison, Robert S.
  et al.
  York University, Centre for Vision Research, Toronto, Canada.
  Brunnström, Kjell
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi. RISE AB (Acreo).
  Chandler, Damon M.
  Shizuoka University, Hamamatsu, Shizuoka, Japan.
  Colett, Hannah R.
  Intel Corp., Santa Clara, California, United States.
  Corriveau, Philip J.
  Intel Corp., Santa Clara, California, United States.
  Daly, Scott
  Dolby Laboratories Inc., Sunnyvale, California, United States.
  Goel, James
  Qualcomm Technologies, Inc., Display Video Processing Group, Markham, Canada.
  Long, Juliana Y.
  Intel Corp., Santa Clara, California, United States.
  Wilcox, Laurie M.
  York University, Centre for Vision Research, Toronto, Canada.
  Yaacob, Yusizwan M.
  Shizuoka University, Hamamatsu, Shizuoka, Japan.
  Yang, Shun-nan
  Pacific University, Forest Grove, Oregon, United States.
  Zhang, Yi
  Xi’an Jiaotong University, School of Electronic and Information Engineering, Xi’an, China.
  Perspectives on the definition of visually lossless quality for mobile and large format displays2018Ingår i: Journal of Electronic Imaging (JEI), ISSN 1017-9909, E-ISSN 1560-229X, Vol. 27, nr 5, s. 1-23, artikel-id 053035Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Advances in imaging and display engineering have given rise to new and improved image and videoapplications that aim to maximize visual quality under given resource constraints (e.g., power, bandwidth).Because the human visual system is an imperfect sensor, the images/videos can be represented in a mathematicallylossy fashion but with enough fidelity that the losses are visually imperceptible—commonly termed“visually lossless.” Although a great deal of research has focused on gaining a better understanding ofthe limits of human vision when viewing natural images/video, a universally or even largely accepted definitionof visually lossless remains elusive. Differences in testing methodologies, research objectives, and targetapplications have led to multiple ad-hoc definitions that are often difficult to compare to or otherwise employ inother settings. We present a compendium of technical experiments relating to both vision science and visualquality testing that together explore the research and business perspectives of visually lossless image quality,as well as review recent scientific advances. Together, the studies presented in this paper suggest that a singledefinition of visually lossless quality might not be appropriate; rather, a better goal would be to establish varyinglevels of visually lossless quality that can be quantified in terms of the testing paradigm.

 • 453.
  Allmungs, Lina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Noréus Magnéli, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Det balanserade styrkortets utbredning bland jämtländska företag2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Magisteruppsats i företagsekonomi, Mittuniversitetet, Östersund

  Författare: Lina Allmungs och Sara Noréus Magnéli

  Handledare: Jan Hemlin

  Titel: Det balanserade styrkortets utbredning bland jämtländska företag

  Bakgrund och problemdiskussion: De senaste två decennierna har den traditionella ekonomistyrningen fått allt mer kritik. Anledningen är att det idag råder andra förhållanden än när den traditionella ekonomistyrningen utvecklades. Kritiken mot den traditionella ekonomistyrningen ledde till att de båda Harvardprofessorerna Robert S Kaplan och David P Norton i början på 1990-talet utvecklade ett nytt koncept under namnet Balanced Scorecard (balanserat styrkort). De traditionella redovisningsmässiga mätningarna fungerade bra under industrialiseringen men i dagens läge är de i otakt med den skicklighet och kompetens som företag försöker att uppnå. Företagen måste därmed eftersträva en balanserad prestation av de finansiella och operationella mätningarna för att få en snabb och överskådlig bild av verksamheten.

  Ovanstående diskussion leder fram till följande frågeställningar:

  •Hur utbrett är det balanserade styrkortet bland Jämtländska företag?

  •Vilka perspektiv och nyckeltal tillämpas?

  Syfte: Studiens syfte var att beskriva och förklara i vilken utsträckning företag i Jämtland använder sig av det balanserade styrkortet. Vi ville undersöka om bransch, antal anställda, omsättning samt årets resultat efter finansnetto har inverkan på valet av att implementera det balanserade styrkortet i verksamheten. Syftet var även att beskriva vilka perspektiv och nyckeltal företagen använder sig av.

  Metod: Ett deduktivt (beskrivande) tillvägagångssätt användes, där vi utgick från kända teorier i ett försök att finna en förståelse för att kunna testa fenomenet empiriskt. Vi ansåg att kvantitativ metod lämpade sig bäst för vår undersökning då vi ville nå ut till en stor del av företagen. Kvalitativa inslag förekom då den kvantitativa forskningen genom en enkät hade inslag av verbala analysmodeller.

  Resultat och slutsats: Användarna av det balanserade styrkortet runt om i världen inkluderar alla typer av företag. Studier visar även att det balanserade styrkortet är utbrett bland företag i Sverige. Styrkort använder vissa generella nyckeltal som speglar mål som är gemensamma för många strategier och oberoende av bransch och företag. Utifrån vår studies resultat anser vi oss kunna hävda att det balanserade styrkortet inte används i någon större utsträckning bland företag i Jämtlands län. Däremot anser vi oss inte kunna dra några generella slutsatser om vilka perspektiv och nyckeltal som är mest frekvent använda hos företagen.

 • 454.
  Alm, Fredrik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande.
  Produktion av biokol i Östersunds kommun2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att nå målet i Parisavtalet räcker det inte att enbart minska utsläppen av koldioxid, utan den måste fångas upp och lagras. Ett sätt att göra det är att öka växters och jordas förmåga att lagra kol, där kan biokol spela en viktig roll. Biokol bildas i en pyrolysprocess när organiskt material hettas upp utan tillgång till syre. 

  Studien har undersökt förutsättningarna för att anlägga en produktionsanläggning för biokol i Östersunds kommun. För att se vilka material som finns tillgängliga att producera biokol av har data samlats in från Gräfsåsens avfallsanläggning. Andra projekt har studerats för att få fram ekonomiska förutsättningar och lämpliga platser för anläggningen har jämförts. Resultatet påvisar att tio organiska material finns tillgängliga, varav tre uppfyllde satta kriterier att producera biokol av (trädgårdsavfall, externslam och organiskt hushåll/verksamhetsutfall). Resultatet visar stor spridning kring de ekonomiska förutsättningarna, något som främst grundar sig i en osäker marknad för biokol och varierande bidragsstöd. Tre olika platser i Östersunds kommun, där en biokolsanläggning kan placeras, jämfördes enligt tre olika faktorer. 

  Diskussionen belyser att även negativa sidor måste tas hänsyn till för att välja det mest lämpliga materialet att producera biokol av. Detta på grund av materialens innehåll av olämpliga fraktioner, som tex plast i det organiska materialet och tungmetaller i slam. Vikten av att se helheten lyftes också, där en biokolsanläggning tillsammans med resterande avfalls-, energi- och bränslesystem kan skapa en helhet för ett mer cirkulärt användande av resurser och näringsämnen. För att identifiera dessa interaktionspunkter krävs vidare studier. 

  Slutsatsen av studien är att trädgårdsavfall är det lämpligaste materialet att producera biokol av. Studien påvisar även att många faktorer påverkar de ekonomiska förutsättningarna. För att föreslå en plats för biokolsanläggningen bör en mer djupgående analys göras.

 • 455.
  Alm, Hanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  En studie som visar i vilket syfte fyra lärare använder utomhusmatematik i förskoleklass-åk32016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utomhuspedagogik har under de senaste åren ökat inom skolans värld. Jag har upplevt att lärare har börjat prata mer om utomhuspedagogik och använder det mer och mer i undervisningen. Mitt självständiga arbete handlar om hur lärare i grundskolan förskoleklass-åk3 använder sig av utomhusmatematik och i vilket syfte lärarna har när de undervisar inom utomhusmatematik. Studiens syfte är att undersöka i vilket syfte lärare använder utomhusmatematik, vilka positiva respektive negativa sidor de ser/upplever när de undervisar med undervisningsformen samt ett ungefärligt snittvärde på hur många timmar i veckan lärarna använder det. Metoden som tillämpas till denna studie är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma lärare på olika skolor i samma kommun. Resultatet visar att alla lärare jag intervjuade jobbade med utomhusmatematik varje vecka och var positiv till att jobba med det. Lärarna såg också att fler elever fångades upp när de valde att ta ut klassrummet och jobba mer praktiskt. Genom att jobba på detta sätt har alla elever en större chans att jobba mot sina mål samt att eleverna får använda sin lärstil eftersom många olika lärstilar blir möjliga att använda utomhus.

 • 456.
  Alm, Hanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för humaniora.
  Läslust: Vilka faktorer påverkar läslust2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 457.
  Alm Hansell, Therese
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Hur ökar en butik lättast sin försäljning?: En undersökning som visar hur effektiva dofter är sommarknadsföringsmedium2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 458.
  Alm, Johanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Embaye, Selamawit
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Sjuksköterskans preventiva arbete mot trycksår: :En litteraturöversikt2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 459.
  Alm, Lena
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Enarsson, Andreas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Triage på akutmottagning: -vad påverkar sjuksköterskans arbete?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Triagesystem användes för att identifiera allvarligt sjuka från mindre sjuka på akutmottagningar. En snabb och adekvat behandling var viktig för en god patientsäkerhet. En sjuksköterskas felbedömning kunde ge allvarliga konsekvenser för en patient och andra vårdsökande. Syfte: Att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskan i sitt triagearbete på akutmottagning. Metod: En litteraturöversikt gjordes och 18 resultatartiklar inkluderades. Analysarbetet inspirerades av kvalitativ innehållsanalys och resulterade i 4 kategorier och 13 underkategorier. Resultat: Sjuksköterskans triagearbete påverkades av färdigheter, personliga egenskaper, organisation och tillgång till information. Diskussion: Få sjuksköterskor hade utbildning i triage vilket borde uppmärksammas mer med tanke på att ett stort antal patienter söker till akutmottagningar varje dag. Sjuksköterskor borde utgå ifrån gemensamma riktlinjer för att patienter skall behandlas lika oberoende vilken akutmottagning de söker vård på. Slutsats: Erfarenhet, utbildning, kommunikation, intuition, självtillit, arbetsbelastning, arbetsteam, arbetsuppgift, triageskala, helhetsbedömning, initial bedömning, objektiv- samt subjektiv data påverkade triagebedömningen. Troligen förekom en samverkan mellan dem vilket gjorde området komplext.

 • 460.
  Alm, Thor
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Golshani, Payam
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Socialt arbete, stöd och matchning: Upplevelser från ungdomar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på om den arbetsmarknadspolitiska åtgärden stöd ochmatchning har bidragit till att lösa deltagarnas arbetslöshetssituation samt på vilka sätt debidragit till att lösa situationen och försöka undersöka om det har och isåfall på vilket sätt detpåverkat de arbetslösa ungdomarna. Studien syftar också på att undersöka vilken hjälp de harfått av åtgärden. Studien är en kvalitativ studie, eftersom det är den typ av studie som bästpassar vårt forskningssyfte. Vi har intervjuat sju ungdomar som är inskrivna påarbetsförmedlingen och har deltagit i en särskild arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den specifikaarbetsmarknadspolitiken vi valt att studera är stöd och matchning (stöd och matchning).Ungdomarna är mellan 18-25 år och har deltagit i stöd- och matchning. Ungdomarna valdesslumpmässigt och intervjun var halvstrukturerad med öppna frågor för att kunna hitta ettframträdande tema i sina berättelser. Arbetslöshet bland ungdomar är ett socialt problem.Arbetsmarknadspolitiska insatser som för närvarande finns tillgängliga görs för att hjälpa dearbetslösa och att ta itu med arbetslösheten.

 • 461.
  Almeida, Tiago P.
  et al.
  PIPG Bioenergia-UNICAMP, Campinas, SP, Brazil.
  Miyazaki, Celina M
  Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade- UFSCa, Sorocaba, SP, Brazil.
  Volpati, Diogo
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Silva, Tatiana A.
  University of Campinas (UNICAMP), SP, Brazil .
  Braunger, Maria Luisa
  University of Campinas (UNICAMP), SP, Brazil .
  Barros, Anerise
  University of Campinas (UNICAMP), SP, Brazil .
  Hollmann, Frank
  Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  Riul Jr, Antonio
  PIPG Bioenergia-UNICAMP, Campinas, SP, Brazil.
  Ultra-Thin Films of Reduced Graphene Oxide (RGO) Nanoplatelets Functionalized with Different Organic Materials2016Ingår i: Journal of Bioprocessing & Biotechniques, ISSN 2155-9821, Vol. 6, nr 3, artikel-id 1000272Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This work aims the functionalization of reduced graphene oxide nanoplatelets with chitosan (G-chitosan) and also with poly(styrenesulfonic acid) (GPSS), thus forming stable, dispersed aqueous solutions. G-chitosan and GPSS solutions allowed the layer-by-layer (LbL) film formation with glucose oxidase (GOx), establishing multilayered nanostructures with elevated control in thickness and morphology. The graphene nanoplatelets were characterized by UV-vis and FTIR spectroscopies, resulting in good adherence and linear deposition of the graphene nanoplatelets with GOx in the LbL structures.Cyclic voltammetry shows an enlargement in the current intensity with increasing number of deposited LbL layers, possibly owing to the formation of conducting paths by the graphene nanoplatelets in the tailored multilayer nanomaterial formed

 • 462. Almesåker, Ann
  et al.
  Bourne, Susan A.
  Ramon, Gaëlle
  Scott, Janet. L.
  Strauss, Chris. R.
  Coordination chemistry of N,N,4-tris(pyridin-2-ylmethyl)aniline, a novel flexible, multimodal ligand2007Ingår i: CrystEngComm, ISSN 1466-8033, E-ISSN 1466-8033, Vol. 9, nr 11, s. 997-1010Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ligand N, N, 4-tris(pyridin-2-ylmethyl) aniline was synthethised using a multicomponent reaction, which is applicable to the synthesis of a large library of similarly structured ligands. A range of metal complexes with copper, cobalt and manganese ions were crystallised as discrete complexes, dimers and 1D coordination polymers, illustrating the flexibility of the ligand in the preparation of diverse structures. While coordination about the metal centres is similar in each group with a common metal ion, the different structures represent materials with varying structural and packing topologies. Varying the counterions and crystallisation solvents gives rise to discrete complexes, dimers and a porous 1D coordination polymer. In the latter case, solvent molecules entrapped in the channels are replaceable and guest exchange is detected by single crystal and powder diffraction indicating interesting storage possibilities.

 • 463.
  Almesåker, Ann
  et al.
  School of Chemistry and Centre for Green Chemistry, Monash University, Victoria 3800, Australia.
  Gamez, P.
  Reedijk, J.
  Scott, J. L.
  Spiccia, L.
  Teat, S. J.
  Stabilisation of a very short Cu-F bond within the protected cavity of a copper(II) compound from a tris(2-aminoethyl)amine derivative2009Ingår i: Dalton Transactions, ISSN 1477-9226, E-ISSN 1477-9234, Vol. 7, nr 21, s. 4077-4080Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The copper(II) coordination compound of an N-functionalised derivative of tris(2-aminoethyl)amine forms a cavity that is an excellent fluoride ion host, generating a Cu-F entity with a very short distance (182 pm) and characterised by a fluoride ion devoid of any additional intermolecular interactions.

 • 464.
  Almesåker, Ann
  et al.
  School of Chemistry and ARC Special Research Centre for Green Chemistry, Monash University, Wellington Road, Clayton, Victoria 3800, Australia.
  Scott, J. L.
  Spiccia, L.
  Strauss, C. R.
  One-pot synthesis of tripodal tris(2-aminoethyl)amine derivatives from seven molecular components2009Ingår i: Tetrahedron Letters, ISSN 0040-4039, E-ISSN 1359-8562, Vol. 50, nr 16, s. 1847-1850Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Complex tripodal tris(2-aminoethyl)amine (tren)-based ligands have been prepared in a single-pot reaction of tren with 3 equiv each of cyclohexenone and a benzaldehyde derivative (i.e., from seven components and three molecular types). The highest yield of product was obtained for p-nitrobenzaldehyde, the most electrophilic aldehyde used. (C) 2009 Published by Elsevier Ltd.

 • 465.
  Almgren, Elin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Helgesson, Rebecca
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Tvångsvård, mental våldtäkt?: Klienters upplevelser av LVM2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har en kvalitativ innehållsanalytisk ansats med syfte att synliggöra klientperspektivet av tvångsvård av missbrukare i Sverige, enligt LVM lagstiftning. Semistrukturerade intervjuer med 9 klienter från två SiS institutioner har genomförts och könsfördelningen var jämn. Kvinnor är generellt mer positivt inställda till tvångsvård. Det har belysts brister i befintlig vård på LVM-institutionerna. Tydligt är att det finns olika åsikter angående hur det är och hur det borde vara. Vissa menar att det är bra som det är trots brister, andra menar att det som behövs finns tillgängligt, medan en tredje syn är att det mesta bör ändras. Samarbete mellan parter behöver förstärkas för att bibehålla viljestyrka till ett liv utan droger. Hjälp inför framtiden har av majoriteten av respondenterna belysts inte fås under vistelsen på institutionen, det förväntades komma efter, eventuellt till friare vårdform som klienter slussas till innan utskrivning, eller senare i samråd med socialtjänsten.

 • 466.
  Almgren, Linda
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Jeffs, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Intensivundervisning i matematik: Ett sätt att fånga upp elever?2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av svenska elevers matematikkunskaper har på senare tid setts som oroande då internationella jämförelser visat på sjunkande resultat. Skolverkets matematiksatsning gav Lillskolan möjlighet att söka, och få, ekonomiskt stöd för ett matematikprojekt som innefattade intensivundervisning i matematik.

 • 467.
  Almqvist, Jessica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Reducering av ofrivilliga minnen genom att påverka konsolidering av aversivt auditivt stimulus2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 468.
  Almqvist, Katarina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Sjuksköterskors attityder och förhållningssätt kring patienter med psykisk ohälsa - en litteraturöversikt.2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 469.
  Almqvist, Mickaela
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Värdegrundsarbete: fallstudie om hur Project Charlie kan tillämpas i värdegrundsarbete2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 470.
  Almqvist, Per
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Göransdotter, Laila
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Sjuksköterskors upplevelser av orsaker till bristande läkemedelshantering2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdskador är ett internationellt problem inom vården och en stor del av dessa är läkemedelsrelaterade. Följderna blir skador eller i värsta fall döden för patienten. Ofta kan det resultera i förlängda vårdtider och emotionell påverkan för sjuksköterskan som har begått misstaget. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter om vilka orsaker som bidrar till att fel begås vid hantering av läkemedel. Metod: Arbetet gjordes som en litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Fjorton artiklar hittades med hjälp av relevanta vedertagna söktermer. Dessa granskades med hjälp av granskningsmall och analyserades genom att de lästes upprepade gånger därefter sammanställdes i en översiktstabell. Likheter och skillnader jämfördes. Sex huvudområden identifierades med hjälp av färgkodning. Resultat: Huvudområdena som framkom var pressade arbetssituationer, brister i arbetsmiljön, otydlig information, brister i samarbete och laganda, brist på uppmärksamhet och brist på kunskap och erfarenhet. Diskussion: Bemanningen bör motsvara arbetstyngden på avdelningen, arbetsmiljön kan förbättras för att undvika distraktioner, tekniska system för läkemedelshantering kan bidra till att höja säkerheten. Slutsats: Förbättrad kunskap om bakomliggande orsaker till bristande läkemedelshantering kan bidra till högre patientsäkerhet på sjukhus. Mera forskning i ämnet kring orsaker och preventionsarbete behövs.

 • 471.
  Almqvist, Sanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Nilsson, Lina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Uppbyggnad av kvalitetsledningssystem i utbildningsverksamhet: En kvalitativ studie på Barn- och utbildningsförvaltningeni Flens kommun2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Aktuell forskning visar att svenska skolresultat är nedåtgående, där bristande systematiskt kvalitetsarbete pekas ut som en möjlig anledning till att eleverna inte når de grundläggande målen. Flens kommun var en av de kommuner som uppmanats av Skolverket att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete och vidare initierade kommunen uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem. Studiens syfte var att erhålla en djupare förståelse för medarbetarna i Flens kommuns upplevelser av uppbyggnaden. Studien sökte genom ett kvalitativt perspektiv, svar på frågor kring vad ett kvalitetsledningssystem kan definieras som, vilka moment som är betydelsefulla samt vilka deltagare som upplevs betydelsefulla vid uppbyggandet. Resultaten från de båda sammanställdes i fyra kategorier: Anpassning till kontext, Stabil process, Management och Allas delaktighet. I slutsatsen framkom att ett kvalitetsledningssystem ska vara ett stöd i det dagliga arbetet, ett system som leder mot kvalitet, där alla görs delaktiga. Som stöd i kvalitetsarbetet föreslogs befintliga modeller och teorier.

 • 472.
  Almqvist, Sara
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Damberg, Agnes
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Hälso- och sjukvårdenspersonalens följsamhet till handhygien.Vilka faktorer kan påverka?2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 473.
  Almroth, Tomas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Asplund, Malin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Patientens förväntningar av den pyskiatriska omvårdnaden: En Litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 474.
  Almroth, Tomas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Forslund, Marlene
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Preoperativ patientinformation: -Ett steg mot ökad empowerment?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 475.
  Almstedt, Åsa
  et al.
  Department of Geography and Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden .
  Brouder, Patrick
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för turismvetenskap och geografi. School of Tourism and Hospitality, University of Johannesburg, South Africa.
  Karlsson, Svante
  Department of Geography and Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden .
  Lundmark, Linda
  Department of Geography and Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden .
  Beyond Post-productivism: From Rural Policy Discourse To Rural Diversity2014Ingår i: European Countryside, ISSN 1803-8417, E-ISSN 1803-8417, Vol. 6, nr 4, s. 297-306Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There has been a strong discourse in public policy aiming at transforming rural places from venues of primary production into truly diverse socioeconomic landscapes. Yet conceptualisations of the rural as envisioned in the policy and politics of the ‘new economy’ are often difficult to see materialise on the ground. However, post-productive activity in rural areas has become a major focus for rural studies scholars. This paper investigates the ideas of post-productivism and post-production in existing literature, and argues for a holistic understanding of post-productivism as an idea and political ambition rather than a manifest change of rural economic activity. The purpose of the study is to make clear the division between the related concepts in order to better understand processes of rural change in relation to different geographical contexts. It is argued that post-productivism as a concept stands apart from de facto post-production and should be regarded as part of broader regional development discourses. The paper outlines several important fields in which post-productivism is a necessary component for rural transformation and development. While it is not always easily captured in indicators or empirical studies in rural locations, post-productivism exists at the level of discourse and planning and thus has real effects on the ground. The paper concludes by offering suggestions on how to empirically investigate the concepts of post-production and post-productivism.

 • 476.
  Almén, Niclas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  KBT-rehabilitering för stress, ångest och depression: Preliminära resultat2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 477.
  Almén, Niclas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Rehabilitering enligt kognitiv beteendeterapeutisk modell2002Ingår i: Svensk Rehabilitering, ISSN 1403-4468, nr 2, s. 38-41Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 478.
  Almén, Niclas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Stress- och utmattningsproblem: Kognitiva och beteendeinriktade metoder2017 (uppl. 2)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 479.
  Almén, Niclas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Stress- och utmattningsproblem: Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder2007 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 480.
  Almén, Niclas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Åreklinikens rehabiliteringsprogram för stressymtom och utbrändhet.: En utvärdering.2001Ingår i: Åreklinikens rehabiliteringsprogram för stressymtom och utbrändhet.: En utvärdering, 2001Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 481.
  Almén, Niclas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Återhämtningsfokuserad stresshantering: Praktiskt och teoretisk bakgrund, samt två pilotstudier2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 482.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Lisspers, Jan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Sundin, Örjan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Effects of a Recovery-Focused Intervention for Stress Management: A Randomized Controlled Trial2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract

  INTRODUCTION

  Stress symptoms, burnout, poor mental health and long-term sick leave related to these are major problems in Sweden and elsewhere. Evidence-based prevention and treatment efforts are lacking. Research indicates that stress related health problems primarily could be conceptualized as deficiencies in recovery responses between stress periods rather than high level of stress responses per se. Therefore it is relevant to examine whether it is effective to intervene the recovery behavior – instead of the stress behavior - of people with stress symptoms.

  OBJECTIVES

  The primary purpose of this study was to investigate if a behavioral oriented recovery management intervention could enhance “recovery behaviors” and experiences of recovery and reduce stress related ill health.

  METHODS A group based intervention program focusing exclusively on “recovery behavior” in everyday life (earlier developed and tested in two pilot studies) was evaluated in an experimental group study. The intervention consisted of seven group sessions of 2.5 hours over a period of approximately 10 weeks supplemented by an internet based treatment support system. Self- referred subjects with scores above 24.4 on the Perceived stress scale were randomized to the intervention (n=26) or a waiting-list (n=33).

  RESUL T

  Statistically significant and clinically relevant effects were achieved for the intervention group compare to the waiting-list group: recovery behaviors and experiences of recovery were increased, and levels of perceived stress, worry, anxiety, depression and exhaustion were decreased.

  DISCUSSION These results are in line with two previous pilot studies that we have done. A behavioral and recovery oriented intervention seems to be effective to increase the recovery of the individual and decrease stress related ill health. There are reasons to continue to explore the potential of recovery-oriented interventions for example for different populations (such as people with more extensive clinical health problems) and in different contexts. 

 • 483.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Lisspers, Jan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Stockholm.
  Stress-Recovery Management: A Pilot Study Using a Single-Subject Experimental Design2020Ingår i: Behavior modification, ISSN 0145-4455, E-ISSN 1552-4167, Vol. 44, nr 3, s. 449-466Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Work-related stress is considered one of the biggest health and safety challenges among the member states of the European Union. A critical factor is recovery between periods of stress. The primary purpose of this study was to investigate whether a brief behaviorally oriented stress-recovery management intervention delivered in an individual setting could reduce stress symptoms among individuals with high levels of perceived stress. A single-subject experimental design with multiple baselines across three individuals was used. The results indicate, with at least moderate experimental control, a temporal relation between the start of the intervention and beneficial changes from baseline in continuous self-recordings of stress symptoms. The changes were maintained at 1-year and 5-year follow-up assessments. Also, self-reporting inventories measuring perceived stress, worry, anxiety, depression, burnout, type A behavior, unwinding and recuperation from work stress, and insomnia showed overall changes in beneficial directions at post-assessment, as well as the two follow-up assessments. The results indicate that a behaviorally oriented stress-recovery management intervention delivered in an individual setting can reduce stress symptoms in individuals with high levels of perceived stress. However, for firm conclusions to be drawn, further research is needed. 

 • 484.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Lisspers, Jan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholms Universitet.
  Sundin, Örjan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Behavioral stress recovery management intervention for people with high levels of perceived stress: A randomized controlled trial2019Ingår i: International Journal of Stress Management, ISSN 1072-5245, E-ISSN 1573-3424Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Continuous and prolonged exposure to stressors or unsuccessfully dealing with such exposure has been suggested as precursors for burnout. Current research indicates that such stress problems could be conceptualized as deficiencies in recovery between periods of stress. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of a behaviorally oriented stress recovery management intervention for people experiencing high levels of stress. A total of 73 individuals with experiences of stress symptoms and high levels of perceived stress (≥ 25 on the Perceived Stress Scale) were randomly allocated to either a 10-week intervention group or a waiting-list control group. Participants were assessed at preintervention, postintervention, and 3-month follow-up. The Perceived Stress Scale, questions about tension, and the Shirom–Melamed Burnout Questionnaire were used as primary outcome measures, and the Hospital Anxiety and Depression Scale was used as a secondary outcome measure. Data were analyzed following the intention-to-treat principle. The analysis demonstrated statistically significant improvements for all measures at posttreatment and at follow-up. The between-groups effect sizes were high at posttreatment and moderate–to-high at follow-up. Intervention focused on stress recovery behavior seems to be an effective way of reducing perceived stress, tension, burnout symptoms, anxiety, and depression in people with stress symptoms and high levels of perceived stress in everyday life. The tested intervention warrants further research. Other stress recovery behavior interventions need to be tested to draw conclusions on the efficacy of stress recovery behavior interventions in general regarding stress and burnout.

 • 485.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Lundberg, Hanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Sundin, Örjan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Jansson, Billy
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  The reliability and factorial validity of the Swedish version of the Recovery Experience Questionnaire2018Ingår i: Nordic Psychology, ISSN 1901-2276, E-ISSN 1904-0016, Vol. 70, nr 4, s. 324-333Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recent research has indicated that recovery from work stress and effort might be crucial for health and well-being. Thus, a valid measurement of recovery becomes important. The main purpose of the present study was to empirically evaluate and seeking support for the hypothesized four-factor model of the Swedish version of Recovery Experience Questionnaire (REQ). The total sample (N = 680) was randomly split into two subsamples. The first subsample was used for finding the best-fitting model using an exploratory factor analysis and the second subsample was used to test the a priori model using confirmatory factor analysis. The results support the proposed four-factor structure of the scale for both males and females. Additionally, apart from high reliability estimates, this instrument proved to have good convergent and discriminant validity for all four factors. Implications for the use of the REQ in conjunction with recovery-focused interventions were discussed, as were limitations such as low response rate. 

 • 486.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Sundin, Örjan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Recovery experiences effects of a recovery behaviour intervention for people with high levels of perceived stress: A randomized control trial2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background:  Stress problems could be conceptualized as deficiencies in recovery between periods of stress and research indicates that recovery from work stress and effort might be crucial for health and well-being. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of a behaviorally oriented stress-recovery management intervention for people with high levels of perceived stress on different recovery experiences.

   

  Method: 73 individuals with high levels of perceived stress (>24.4 on Perceived Stress Scale) were randomly allocated to either a 10-week intervention group or a waiting list control group. Participants were assessed at pre-intervention, immediately after the intervention, and 3-month after the end of the intervention. The outcome measures were the four dimensions of the Recovery Experiences Questionnaire (REQ): relaxation, mastery, control and psychological detachment. For analysis the intention-to-treat principle was used.

  Results: Preliminary analysis indicated positive results on measurements of different recovery dimensions of this brief intervention.

 • 487.
  Almén Papastavrou, Philip
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Medborgarlön: En argumentationsanalys av debatten i ETC och Dagens Arena2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många drabbas idag av brister och nedskärning i socialförsäkringssystemet ochglobaliseringen har skapat nya klyftor. Medborgarlön, även kallat basinkomst, skulle kunnavara en välfärdsreform som adresserar detta. Studien syftar till att undersöka vilka argumentsom förs fram i debatten om medborgarlön. För att besvara studiens syfte och frågeställningargenomfördes argumentationsanalys på fem artiklar från två tidskrifter, ETC och DagensArena, som profilerar sig som radikala och progressiva. Dessa artiklar tar upp många viktigaåsikter och belyser både meningsskiljaktigheterna och gemensamma premisser som råderkring ett potentiellt införande av medborgarlön. Argumenten ställer sig positiva till utjämningav samhällets resurser och ett behovsbaserat välfärdssystem, men det spås att klyftorna ochexkludering från samhället kommer att öka i och med medborgarlön.

 • 488.
  Alobaidi, Maryam
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för turismvetenskap och geografi.
  Mueangsri, Sirikanlaya
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för turismvetenskap och geografi.
  Arbetstagarens upplevelser i mötet med turisterna.: En fallstudie av de sociokulturella effekter i Hurghada, Egypten.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 489.
  Aloisi, Alessandro
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem. University of Bologna (Italy).
  Enabling communication between Wireless Sensor Networks and The Internet-of-Things: A CoAP communication stack2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis focuses on enabling the communication between Wireless Sensor Networks and Internet-of-Things applications.  In order to achieve this goal, the first step has been to investigate the concept of the Internet-of-Things and then to understand how this scenario could be used to interconnect multiple Wireless Sensor Networks in order to develop context-aware applications which could handle sensor data coming from this type of network. 

  The second step was to design and implement a communication stack which enabled Wireless Sensor Networks to communicate with an Internet-of-Things platform. The CoAP protocol has been used as application protocol for the communication with the Wireless Sensor Networks. The solution has been developed in Java programming language and extended the sensor and actuator layer of the Sensible Things platform. 

  The third step of this thesis has been to investigate in which real world applications the developed solution could have been used. Next a Proof of Concept application has been implemented in order to simulate a simple fire detection system, where multiple Wireless Sensor Networks collaborate to send their temperature data to a control center. The last step was to evaluate the whole system, specifically the responsiveness and the overhead introduced by the developed communication stack.

 • 490. Alonso-Blanco, Carlos
  et al.
  Andrade, Jorge
  Becker, Claude
  Bemm, Felix
  Bergelson, Joy
  Borgwardt, Karsten M.
  Cao, Jun
  Chae, Eunyoung
  Dezwaan, Todd M.
  Ding, Wei
  Ecker, Joseph R.
  Exposito-Alonso, Moises
  Farlow, Ashley
  Fitz, Joffrey
  Gan, Xiangchao
  Grimm, Dominik G.
  Hancock, Angela M.
  Henz, Stefan R.
  Holm, Svante
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Horton, Matthew
  Jarsulic, Mike
  Kerstetter, Randall A.
  Korte, Arthur
  Korte, Pamela
  Lanz, Christa
  Lee, Cheng-Ruei
  Meng, Dazhe
  Michael, Todd P.
  Mott, Richard
  Muliyati, Ni Wayan
  Nägele, Thomas
  Nagler, Matthias
  Nizhynska, Viktoria
  Nordborg, Magnus
  Novikova, Polina Yu.
  Picó, F. Xavier
  Platzer, Alexander
  Rabanal, Fernando A.
  Rodriguez, Alex
  Rowan, Beth A.
  Salomé, Patrice A.
  Schmid, Karl J.
  Schmitz, Robert J.
  Seren, Ümit
  Sperone, Felice Gianluca
  Sudkamp, Mitchell
  Svardal, Hannes
  Tanzer, Matt M.
  Todd, Donald
  Volchenboum, Samuel L.
  Wang, Congmao
  Wang, George
  Wang, Xi
  Weckwerth, Wolfram
  Weigel, Detlef
  Zhou, Xuefeng
  1,135 Genomes Reveal the Global Pattern of Polymorphism in Arabidopsis thaliana2016Ingår i: Cell, ISSN 0092-8674, E-ISSN 1097-4172, Vol. 166, nr 2, s. 481-491Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Arabidopsis thaliana serves as a model organism for the study of fundamental physiological, cellular, and molecular processes. It has also greatly advanced our understanding of intraspecific genome variation. We present a detailed map of variation in 1,135 high-quality re-sequenced natural inbred lines representing the native Eurasian and North African range and recently colonized North America. We identify relict populations that continue to inhabit ancestral habitats, primarily in the Iberian Peninsula. They have mixed with a lineage that has spread to northern latitudes from an unknown glacial refugium and is now found in a much broader spectrum of habitats. Insights into the history of the species and the fine-scale distribution of genetic diversity provide the basis for full exploitation of A. thaliana natural variation through integration of genomes and epigenomes with molecular and non-molecular phenotypes.

 • 491.
  Alowersson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Sköld, Angelina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Behovet av samtal efter en svår situation - ur intensivvårdssjuksköterskans perspektiv2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 492.
  Alperud, Siw
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Nilsson, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  En litteraturstudie om betydelsen av psykiatrisjuksköterskans omvårdnad av suicidala patienter.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 493.
  Alqaysi, Hiba
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Lawal, Najeem
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Fedorov, Igor
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  O'Nils, Mattias
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Evaluating Coverage Effectiveness of Multi-Camera Domes Placement for Volumetric Surveillance2017Ingår i: ICDSC 2017 Proceedings of the 11th International Conference on Distributed Smart Cameras, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 2017, Vol. F132201, s. 49-54Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Multi-camera dome is composed of a number of cameras arranged to monitor a half sphere of the sky. Designing a network of multi-camera domes can be used to monitor flying activities in open large area, such as birds' activities in wind parks. In this paper, we present a method for evaluating the coverage effectiveness of the multi-camera domes placement in such areas. We used GPS trajectories of free flying birds over an area of 9 km2 to analyze coverage effectiveness of randomly placed domes. The analysis is based on three criteria namely, detection, positioning and the maximum resolution captured. The developed method can be used to evaluate results of designing and optimizing dome placement algorithms for volumetric monitoring systems in order to achieve maximum coverage.

 • 494.
  Alqaysi, Hiba
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Lawal, Najeem
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Fedorov, Igor
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  O'Nils, Mattias
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Full Coverage Optimization for Multi Camera Dome Placement in Volumetric Monitoring2018Ingår i: ACM International Conference Proceeding Series, New York, NY, USA: ACM Digital Library, 2018, artikel-id Article No. 2Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Volumetric monitoring can be challenging due to having a 3D target space and moving objects within it. Multi camera dome is proposed to provide a hemispherical coverage of the 3D space around it. This paper introduces a method that optimizes multi camera placement for full coverage in volumetric monitoring system. Camera dome placement is modeled in a volume by adapting the hexagonal packing of circles to provide full coverage at a given height, and 100% detection of flying objects within it. The coverage effectiveness of different placement configurations was assessed using an evaluation environment. The proposed placement is applicable in designing and deploying surveillance systems for remote outdoor areas, such as sky monitoring in wind farms and airport runways in order to record and analyze flying activities.

 • 495.
  Alqaysi, Hiba
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för elektronikkonstruktion.
  Lawal, Najeem
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för elektronikkonstruktion.
  Fedorov, Igor
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för elektronikkonstruktion.
  Thörnberg, Benny
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för elektronikkonstruktion.
  O'Nils, Mattias
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för elektronikkonstruktion.
  Design Exploration of Multi-Camera Dome2019Ingår i: ICDSC 2019 Proceedings of the 13th International Conference on Distributed Smart Cameras, New York, NY: ACM Digital Library, 2019, artikel-id Article No. 7aKonferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Visual monitoring systems employ distributed smart cameras toeffectively cover a given area satisfying specific objectives. Thechoice of camera sensors and lenses and their deployment affectsdesign cost, accuracy of the monitoring system and the ability toposition objects within the monitored area. Design cost can bereduced by investigating deployment topology such as groupingcameras together to form a dome at a node and optimize it formonitoring constraints. The constraints may include coverage area,number of cameras that can be integrated in a node and pixelresolution at a given distance. This paper presents a method foroptimizing the design cost of multi-camera dome by analyzing tradeoffsbetween monitoring constraints. The proposed method can beused to reduce monitoring cost while fulfilling design objectives.Results show how to increase coverage area for a given cost byrelaxing requirements on design constraints. Multi-camera domescan be used in sky monitoring applications such as monitoring windparks and remote air-traffic control of airports where all-round fieldof view about a point is required to monitor.

 • 496.
  Alricsson, Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Dans ger bättre resultat i skidspåren? 1999Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 497.
  Alricsson, Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Dans ger friskare ryggar hos längdåkare2004Ingår i: Glid, ISSN 1652-2737, nr 4Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 498.
  Alricsson, Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Musculoskeletal Disorder2012Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 499.
  Alricsson, Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Physical Activity Why and How?2013Ingår i: Journal of Biosafety & Health Education, ISSN 2332-0893, Vol. 1, s. e111-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 500.
  Alricsson, Marie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. Linnaeus University, Kalmar.
  Björklund, Glenn
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Cronholm, Martin
  Scandinavian College of Naprapathic Manual Medicine, Stockholm.
  Olsson, Oscar
  Scandinavian College of Naprapathic Manual Medicine, Stockholm.
  Viklund, Peter
  Scandinavian College of Naprapathic Manual Medicine, Stockholm.
  Svantesson, Ulla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. Göteborgs Universitetet.
  Spinal alignment, mobility of the hip and thoracic spine and prevalence of low back pain in young elite cross-country skiers2016Ingår i: Journal of Exercise Rehabilitation, ISSN 2288-176X, Vol. 12, nr 1, s. 21-28, artikel-id PMC4771149Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
78910111213 451 - 500 av 26580
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf