miun.sePublications
Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 918
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Jarnkvist, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  House owners’ narratives on climate related risks: An intersectional analysis2018Conference paper (Refereed)
 • 402.
  Jarnkvist, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  "Just like in the movies": The effect of popular culture on brides' and grooms' stories about their weddings2013In: Mobilizing gender research: challenges and strategies, Sundsvall: Mittuniversitetet , 2013, p. 111-122Chapter in book (Other academic)
 • 403.
  Jarnkvist, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Kampanj R - Kunskapsbanken: Våldsutsattas upplevelser av uppbrott och kontakter med myndigheter2015Report (Other academic)
 • 404.
  Jarnkvist, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Platsens betydelse vid borgerlig ritualisering2018In: REHN, 6-7 september 2018 i Umeå, Sverige., 2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Platsens betydelse för hur ritdeltagare skapar mening av kyrkliga livsriter, som dop, vigslar och begravningar, är känt från tidigare forskning. Där framkommer bland annat att kyrkorummet bidrar till en känsla av högtidlighet som många ritdeltagare uppskattar och eftersträvar. Platsens betydelse vid borgerliga motsvarigheter till dessa riter är däremot mindre utforskat. Syftet med denna presentation är att undersöka platsens betydelse för meningsskapandet av namngivningsceremonier, borgerlig vigsel och borgerlig begravning, med särskilt fokus på de förutsättningar som gäller i det nordliga området.

  Presentationen utgår från en pilotstudie om borgerlig ritualisering i Sverige. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer, av vilka flertalet skedde i Sveriges nordliga delar. Studien synliggör hur ritdeltagare i borgerlig ritualisering såväl kan knyta an till som uttrycka motstånd mot religiösa organisationer och deras trosinnehåll. Platsen har betydelse för hur detta sker. Vidare kan den borgerliga ritens avsaknad av givna rituella rum upplevas såväl befriande som begränsande för ritdeltagaren. Å ena sidan möjliggör avsaknad av självklara platser för ritualisering av borgerliga livsriter unika former av identitetsuttryck och religionsmöten, å andra sidan kan det upplevas begränsa det rituella uttrycket. 

 • 405.
  Jarnkvist, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Reflektioner över dop, vigsel och begravning.2018In: Nyckeln till Svenska kyrkan: en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2018, Uppsala: Svenska Kyrkan , 2018, p. 7-17Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 406.
  Jarnkvist, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Rit och ritualisering utifrån ett hållbarhetsperspektiv.2020In: Kulturell hållbarhet - vad är det?: Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans / [ed] Peter Degerman, Katarina Giritli Nygren, Sara Nyhlén, Makadam Förlag, 2020Chapter in book (Refereed)
 • 407.
  Jarnkvist, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  ”Som på film”: Filmens betydelse för brudpars berättelser om sina bröllop2013In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 4, p. 70-72Article in journal (Other academic)
 • 408.
  Jarnkvist, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Bellman, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Narratives of climate risks in relation to housing2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This qualitative study is a part of the research project The insurance industry and climate change: Short- and long-term consequences of home owner's understandings of risk, ability to pay and risk behaviour. The purpose of this paper is to get a deeper understanding of how homeowners’ construct risk of climate change in relation their own homes. Interviews with 27 households including 35 individuals in five regions in Sweden have been made. The interviewees live in one family houses; some in old ones and others in new built houses, some live at the countryside and others in cities. The thematic narrative analysis of the results reveal that social categories such as gender, class, age, educational level and geographic setting intersect in the construction of risk. Several different narratives are discovered in the material, in which the construction of risk of climate change in relation to the homes of the narrators is made in altered ways.

 • 409.
  Jarnkvist, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Bellman, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Ekholm, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Berättelser om klimatrisker och boende: Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar resultat från en del av ett projekt om hur bostadsägare uppfattar och hanterar klimatrisker i relation till sina bostäder. Syftet med delprojektet är att få en fördjupad förståelse för bostadsägares riskuppfattningar och riskbeteenden samt hur dessa relaterar till olika sätt att resonera om försäkringsfrågor. Som ett led i detta undersöker vi hur olika berättelser om risk skapas i relation till sociala och rumsliga strukturer. Studien har genomförts på lokal nivå i områden som betraktas som utsatta för klimatrelaterade risker i större eller mindre omfattning, såväl i stad som glesbygd. En tredjedel av de 44 intervjuade personerna bor i nybyggda hus och resten bor i äldre hus. De flesta intervjuer har utförts som medföljande observationer, där vi besökt bostadsägarna i deras hem och låtit dem berätta om hur de uppfattar och hanterar klimatrelaterade risker i förhållande till bostadens utformning och lokalisering samt hur de resonerar om olika försäkringsfrågor. Vid analysen av materialet har intervjuerna kategoriserats i totalt sju så kallade riskberättelser, baserat på olika förhållningssätt till klimatrelaterade risker. För att förstå hur olika uppfattningar om risk skapas i relation till sociala och rumsliga strukturer har vi använt intersektionell riskteori vid analysen av de olika riskberättelserna. Resultaten indikerar att individens sociala och rumsliga kontext har betydelse för såväl riskuppfattning som riskbeteende och attityd till försäkringar vilket skapar olika förutsättningar för vilken beredskap försäkringstagare har i fråga om klimatrelaterade risker. Samhället lägger idag ett stort ansvar på hushållen att själva förebygga och hantera skador orsakade av väderrelaterade händelser. Våra resultat visar att människor med hög utbildning, goda ekonomiska möjligheter och/eller hantverksskicklighet troligen klarar sig bra i ett sådant system eftersom de har såväl kunskap som ekonomisk möjlighet att göra praktiska och ekonomiska åtgärder för att skydda sig mot olika former av risker. Även kön har betydelse för hur människor uppfattar och hanterar klimatrisker i relation till bostaden eftersom hus och försäkringsfrågor av många betraktas vara männens ansvarsområde. Lågavlönade, ensamstående kvinnor i riskutsatta områden och personer med dålig hälsa riskerar stå utan skydd i ett samhälle där bostadsägaren bär det främsta ansvaret för sin och husetssäkerhet.

 • 410.
  Jarnkvist, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Brännström, Lotta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Våldsutsattas upplevelser av kontakten med myndigheter: En intervjustudie med vuxna personer utsatta för våld i nära relationer i Västernorrland2016Report (Other academic)
 • 411.
  Jarnkvist, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Gillander Gådin, Katja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Exposure to physical violence among senior high school students: An analysis of class and gender2015In: Being young in a neoliberal time: Transnational perspectives on challenges and possibilities for resistance and social change / [ed] Katja Gillander Gådin and Claudia Mitchell, Sundsvall: Mittuniversitetet , 2015, p. 79-89Chapter in book (Other academic)
 • 412.
  Jarnkvist, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Molin, AnnaSundsvalls museum.
  Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum2016Collection (editor) (Other academic)
 • 413.
  Jefferson, Castro
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Samordningens instrument & mekanismer: Om skapandet och förstärkandet av samordning mellan etableringsplanens aktörer2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Den här uppsatsen är en kvalitativ textanalys med syfte att belysa och förstå åtgärder som vidtagits för att skapa samordning mellan organiserade aktörer som ansvarar för att upprättan-det och genomförandet av etableringsplanen. Etableringsplan utgör en central del i den relativt nya s.k. etableringsreformen och riktar sig till vissa nyanlända invandrare. Etableringsplan inbegriper kommunala och statliga etableringsinsatser som Svenska För Invandrare, Sam-hällsorientering och statliga arbetsrelaterade insatser. Problemformuleringen är inomveten-skaplig och frågeställningen är:

  vilka instrument och underliggande mekanismer har det an-vänts för att skapa eller stärka samordning mellan etableringsplanens berörda aktörer? Frå-geställningen utgår utifrån Geerts Bouckaerts (m.fl.) typologi kring olika instrument som kan vidtas för att skapa och/eller förstärka samordning inom offentlig sektor. Instrumenten vilar på underliggande mekanismer som gör dem hierarkisk, marknads-, eller nätverksorienterade. Typologin utgör det teoretiska ramverket och metoden är en kvalitativ textanalys med ett klassificerande syfte. Offentliga dokument utgör det empiriska underlaget. Författaren har kategoriserat instrumenten och dragit slutsatsen att följande hierarkiska instrument har an-vänts: (1) organisatorisk omstrukturering genom omfördelning av uppgifter och ansvar, (2) skapandet av samordningsfunktion eller enhet, (3) strategisk styrning: uppifrån-ned, (4) hie-rarkisk inputorienterad budgetprocess. Marknadsorienterade instrument som använts är (1) skapandet av (kvasi-) marknader, (2) ekonomisk styrning: resultatorienterad med fokus på incitament. Slutligen, de nätverksbaserade instrumenten som använts är: (1) system för infor-mationsspridning och informationsutbyte, (2) skapandet av organ för samråd, överläggning eller förhandlingar, (3) strategisk styrning: nedifrån-upp, och (4) inter-organisatorisk kultur och lärande

 • 414.
  Jobring, Hugo
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Johansson, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Modern HR-Förändring: En kvalitativ studie om strategi och HR-förändring genom teknologi2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 415.
  Johansson, Anders
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Söderberg, Eva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Fahlgren, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The Emotional Politics of Belonging2013In: The Emotional Politics of Research Collaboration / [ed] Gabriele Griffin, Annelie Bränström-Öhman, Hildur Kalman, New York, London: Routledge, 2013, p. 99-112Chapter in book (Other academic)
 • 416.
  Johansson, Ellen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Policytolkning bland HBT-specialister på Migrationsverkets asylprövningsenheter: En studie om HBT-specialisters positionering och delaktighet i lokala översättningar av policy2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att skapa ökad förståelse för hur enskilda aktörer ser på sin egen delaktighet i lokal tolkning och översättning av policy; som policyaktörer eller mottagare av policy. Undersökningen består av tre semi-strukturerade intervjuer med HBT-specialister på Migrationsverket och fokuserar på deras syn på sin egen delaktighet i lokal översättning av policy. Med avstamp i teori om positioner i policytolkning och genom narrativ analys studeras vilka positioneringar av HBT-specialisterna som går att urskilja. Resultaten visar att HBT-specialisterna intar olika positioner och har olika syn på hur stor del de själva har i policytolkning

 • 417.
  Johansson, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ångman Schön, Michaela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  RÄDSLA FÖR BROTT HOS STUDENTER I SVERIGE: EN KVANTITATIV STUDIE2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Rädsla för brott har varit ett växande forskningsområde inom kriminologin och har sedan 1990–talet även varit en del av den svenska forskningen. Trots detta är det endast ett fåtal tidigare studier som undersökt studenters rädsla för brott. Rädslan för brott är ett komplext begrepp och kan innefatta ett flertal betydelser. Den kan även påverkas av ett flertal faktorer, däribland kön. Enligt den teoretiska modellen skapad av Rader och Haynes (2011) baserad på Akers (1985) teori om social inlärning kan en skillnad mellan kvinnor och mäns rädslor för brott förklaras utifrån tankegångar samt beteenden kring vad som anses vara kvinnligt och manligt som de fått lära sig från barndomen. Denna socialisering sker genom en direkt samt indirekt interaktion med de vuxna individerna i deras liv. Rädslan kan även vara situationsbunden. Metod: Studenter vid Mittuniversitetet (N = 157) besvarade en enkät om rädsla för brott i cafeterian på Mittuniversitetet i Sundsvall. Insamlad data analyserades därefter i SPSS med hjälp utav chi-två test, X2. Resultat: Signifikanta skillnader kunde hittas gällande kvinnor och mäns rädsla för brott samt deras gradering av den egna risken för att utsättas för brott. Signifikanta skillnader kunde även hittas gällande kvinnor och mäns användning av skyddande och undvikande beteenden. Även att känna någon som tidigare blivit utsatt visade sig kunna ha betydelse. Gällande ålder kunde däremot inga signifikanta skillnader påvisas. Studenterna uppgav även att de fanns ett flertal situation där de kände sig mer otrygga. Diskussion: Resultat diskuteras utifrån tidigare forskning samt den teoretiska modellen. Könsskillnaderna beträffande rädslan för brott kunde förklaras med den teoretiska modellen.

 • 418.
  Johansson, Glenn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Äldres (o)rädsla för brott i risksamhället2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rädsla för brott inverkar negativt både på ett individuellt plan och påsamhällsnivå och ses därför som ett aktuellt samhällsproblem. Tidigare forskninghar funnit att äldre, trots att de tillhör en grupp som har låg risk att utsättas förbrott, ändå uppvisar en hög grad av rädsla för brott. Forskningslitteraturen kringvilka faktorer som är associerade med äldres ökade rädsla för brott är intesamstämmig. Syftet med studien var att undersöka äldres rädsla eller orädsla föratt utsättas för brott i bostadsområdet eller hemmet, samt att undersöka äldresrädsla eller orädsla för att utsättas för egendoms- eller personbrott. Deltagarna istudien utgjordes av 110 äldre i Sundsvall mellan 58 och 94 år. Data samlades ingenom en enkät via bekvämlighetsurval på socialt aktiva äldre. Utöver rädslan förbrott undersöktes även faktorerna kön, inkomst,tidigare utsatthet, boendesituation,grannskapsvariabler, förmåga att försvara sig, och upplevd sannolikhet att utsättasför brott inom 12 månader. Detta för att undersöka hur dessa faktorer skilde sigmellan grupper med olika grad av orädsla eller rädsla. Dessutom kundesignifikanta resultat finnas gällande inkomst och upplevd sannolikhet att utsättasför brott inom 12 månader. Resultaten diskuteras i förhållande till teorin omrisksamhället. Vidare läggs förslag fram för framtida sociologisk ochkriminologisk forskning för att undersöka hur sociala aktiviteter spelar in pårädsla respektive orädsla för brott, och hur socialt aktiva bryter mot risksamhället.

 • 419.
  Johansson, Kajsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Magnusson, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Polisers uppfattningar om orsaker till ungdomsbrottslighet: En kvalitativ studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns olika orsaker till att människor väljer att begå brott och det finns inget enkelt svar på frågan varför ungdomar begår brott. Utifrån att det går att bespara personligt lidande och kostnader för samhället är ungdomsbrottslighet ett område som alltid är av värde att belysa inom forskning. Tidigare forskning gällande ungdomsbrottslighet har mestadels varit kvantitativ och därav ansågs det värdefullt att använda en kvalitativ ansats. Syftet med föreliggande uppsats var att belysa polisers uppfattningar om orsaker till ungdomsbrottslighet. Respondenterna bestod av åtta poliser som arbetade med ungdomsbrottslighet. Polisernas uppfattningar framkom genom intervjuer som utgjorde grunden för analysen. I uppsatsen genomfördes en manifest innehållsanalys för att få fram orsaker till ungdomsbrottslighet. I resultatet framkom sju kategorier som respondenterna på olika sätt ansåg vara orsaker till att ungdomar begår brott. Kategorierna var följande; svårigheter att fullfölja skolgången, avsaknad av strukturerade fritidsaktiviteter, kriminella kontakter skapas, olämpligt umgänge, droger bland ungdomar, svårigheter i föräldraskapet och kriminalitet ger ungdomarna ett självförtroende de annars saknar. Thornberrys interaktionistiska teori stödjer det framkomma resultatet i uppsatsen då liknande orsaker till brottslighet tas upp i teorin. Att ha kunskap gällande orsakerna till ungdomsbrottslighet möjliggör att preventiva insatser kan bli mer effektiva. Slutligen är ungdomsbrottslighet ett område där preventiva insatser bör sättas in för att det kan bidra till att minska kriminalitet bland ungdomar och vuxna.

 • 420.
  Johansson, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Local perspectives on how to improve living and working conditions in South African wine industry2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of my study is to investigate how representatives of wine-farm workers' unions and wine-farm workers' support groups formulate their ideas about procedures aiming at achieving improved conditions. As sustainability work and ethical follow-up are terms which most often are used within companies, and not reflect methods, procedures instruments etc. for change, I have chosen to name them approaches. The study's data is collected between April and June 2016, through interviews with representatives for the farm workers' unions and farm workers' support groups in the Western Cape province (where most of the wine districts are located) in South Africa. The results are structured by using the theory around 'mapmaking', originally created by Smith (2005), and which Newman (2012) further developed in her theory known as 'working the spaces of power'. The various approaches on how to improve working and living conditions that the study will show, are structured in clusters according to where the spaces of power are created. This forms the first part of the analysis and its purpose is partly descriptive. The map that is formed, containing the various approaches to improve the farm workers' positions, shows the plurality of aspects in which improvement can be made. The second part of the analysis is based on the presented result's clusters, on which theories of governmentality then are used to place the study in a broader context.

 • 421.
  Johansson, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lagergren, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ledare som motiverar.: En kvalitativ studie om hur ledare påverkar sina underställdas arbetsmotivation.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 422.
  Johansson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Könskvotering –: En bidragande faktor till ökad jämställdhet i utvecklingsländer?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att principen om icke-diskriminering finns inskriven i de flesta länders lagar så har jämställdhet mellan män och kvinnor inte förverkligats i praktiken. Med jämställdhet menas lika rättigheter mellan män och kvinnor, där inte kön ska spela en avgörande roll för fördelningen av makt, inflytande och villkor (FN-data 1). Hur pass ojämställt ett samhälle är skiljer sig dock mellan världens länder. Framförallt de länder med lägst välstånd anses hårdast drabbad av en ojämställd fördelning i makt och inflytande mellan kvinnor och män. De länder som är lägst rankade enligt Förenta Nationernas (FN:s) Human Development Index (HDI) som mäter välstånd utifrån hälsa, utbildning och inkomst, är nämligen också de länder som är lägst rankade enligt FN:s Gender-related Development Index (GDI) som mäter könsskillnaderna i dessa komponenter (FN-data 2). Över häften av dessa länder har dock infört könskvotering till nationella parlament eller till nomineringslistor till politiska partier. Könskvotering definieras nämligen av förespråkare och forskare som ett jämställdhetsinstrument för att snabbt rätta till den ojämna fördelningen av makt och inflytande som existerar mellan kvinnor och män. Könskvotering har visat sig kunna öka representationen av kvinnor i exempelvis nationella parlament (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 35-37). Detta eftersom kvotering innebär att en viss procent av namnen på nomineringslistorna till enskilda partier ska vara kvinnor, alternativt att vissa platser till nationella parlament reserveras för kvinnor. Frågan är om könskvotering kan vara ett sätt att även hantera ojämställdheten i samhället inom hälsa, utbildning och inkomst. Med andra ord om könskvotering inte bara leder till en ökning av kvinnor i politiska organ, utan också kan antas bidra till ett mer jämställt samhälle, speciellt i lågt utvecklade länder. För även mellan dessa länder finns en spridning på värdet av GDI. Kan könskvotering vara en bidragande orsak till dessa skillnader? (UN Women 2008; Dahlerup & Freidenvall, 2008: 7-11; Quota Project 2).

  Införandet av könskvotering är ett ämne där både politiker och övrig befolkning är oense. Motståndare menar att det innebär en särbehandling där kön går före kompetens och därför anses vara ett uttryck för diskriminering, medan förespråkare hävdar att det kan fungera som ett hjälpmedel för att på ett snabbt sätt justera tidigare orättvisor mellan män och kvinnor. Trots meningsskiljaktigheter så har det alltså ändå blivit något som allt fler länder implementerar och idag använder sig över hundra länder i världen av någon form av könskvotering inom politiken (IPU 1; Quota Project 1). 6

  1995 hölls FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing, då man istället för att fokusera på kvinnorna vände sig till männen och ställde frågan varför de har sådan hög representation. Man syftade på att det var hos institutionerna ansvaret låg och inte hos kvinnorna. För att stärka kvinnors ställning antogs Platform for Action, en handlingsplan som innehåller mål för jämställdhet, utveckling och fred. Ojämställdheten mellan kvinnor och män har länge varit ett erkänt problem men fortfarande saknar många bevis på en tydlig förändring. Till exempel fanns sammanlagt cirka tio procent kvinnor i nationella parlament vid denna tidpunkt. Femton år senare, 2010 har representationen av kvinnor endast ökat med nio procentenheter och troligen är det främst industriländers ökning som bidragit till detta. Könskvotering är därför en metod som införts för att snabba på denna jämställdhetsprocess (UN Women, 2008).

  Även om det konstaterats att könskvotering kan öka antalet kvinnor i nationella parlament och bidra till en mer numerisk jämställdhet så har inte lika stor uppmärksamhet riktats mot vad kvinnor genom sina platser i beslutsfattande organ faktiskt lyckas uppnå. Om de ges samma möjligheter som män att uttrycka sina åsikter och genomföra förändringar med mera (UN Women, 2008). Dahlerup och Freidenvall (2008) skriver till exempel i sin bok

  Kvotering om olika typer av könskvotering och vad det innebär men diskuterar inte vilken betydelse det kan ha för innehållet i politiken och samhället. Studier av detta slag med fokus på resultat av könskvotering utöver den ökade representationen är hittills begränsad. Mycket beror på att det är en relativ ny metod. Det finns alltså en forskningslucka som skulle behöva studeras mer. Denna studie vill därför bidra med en jämförande studie i ämnet och speciellt då kring utgången av könskvotering i lågt utvecklade länder (Dahlerup, 2006: 301).

 • 423.
  Johansson, Richard
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tillberg, Arvid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Universitetsstudenters uppfattningar om offer för våld i nära relation: En enkätstudie beträffande kön och utbildnings inverkan på skuldbeläggning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld i nära relation är ett världsomfattande och kostsamt problem som får långtgående fysiska och psykiska konsekvenser för de brottsoffer som lever i denna typ av förhållanden. Att offren skuldbeläggs är ytterligare ett problem då det främjar attityder i samhället som ursäktar våld i nära relation samt kan resultera i både sekundärviktimisering och återviktimisering av de drabbade. Syftet med studien var att redogöra för studenters uppfattningar om sex olika situationer som skildrar våld i nära relation. Genom att undersöka eventuella skillnader och likheter mellan män och kvinnor samt mellan kriminologstudenter med en förväntad kunskap om våld i nära relation och övriga studenter i deras uppfattningar om orsak, ansvar och skuld när en kvinna har blivit utsatt för våld av sin partner. Metod: Data samlades in genom enkät. Studiens respondenter utgjordes av studenter vid Mittuniversitetet och bestod av 71 män och 75 kvinnor samt en kontrollgrupp bestående av 35 kvinnor vilka studerade vid kriminologprogrammet. Resultat: Studenterna tillskrev generellt låga värden av orsak, ansvar och skuld till den våldsutsatta kvinnan. Män skattade högre skuld än kvinnor i fyra av sex scenarion. Vidare visade det sig att kvinnorna som studerade vid kriminologprogrammet skattade mindre skuld till offret än vad övriga kvinnor gjorde för tre av studiens scenarion. Slutsats: Att män skuldbelägger i större utsträckning än vad kvinnor gör, samt att kunskap har en minskande effekt på skuldbeläggning diskuteras utifrån möjligheterna att med utbildning kunna förhålla sig till offrets delaktighet utan att skuldbelägga.

 • 424.
  Johansson, Roine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  At the boundaries of disaster response: Inclusion and exclusion of volunteers2017Conference paper (Refereed)
 • 425.
  Johansson, Roine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Dealing with uncertainty in temporary multi-organizational workplaces2017Conference paper (Refereed)
 • 426.
  Johansson, Roine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Disaster, organization, and temporariness.2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One intersection between studies of organization and of disaster, that is seldom theoretically explored, is temporal delimitation. The well-known before–during–after trichotomisation of disaster studies is an indication of the inherent temporariness of disasters. Organization, on the other hand, is usually associated with stability and continuity. However, temporary aspects of organization have during recent decades attracted increased attention from researchers. In this paper, disaster management is regarded as a form of temporary organization. The aim of the paper is to provide a categorisation of different forms of temporary organization in which different aspects of disaster management can be placed. In connection with a recent discussion in organizational sociology, "organization" is here regarded as a form of social order (comparable with other social orders, like institution and network) rather than as a formal social structure; a phenomenon can be organized to different degrees, and some phenomena are only partially organized. The least common denominator of organization is that it is a decided order. Without a decision, no organization, not even a partial one. Here, a distinction is made between full organization and different forms of partial organization, the latter consisting of mixes of organization and other social orders; a phenomenon may be a mix of organization and institution (if it, e.g., rests heavily on rules, norms and beliefs) or a mix of organization and network (if it lacks a clear formal hierarchy). Organization is a widespread form of social order. Many such phenomena are temporally delimited. Here a distinction is made, regarding the nature of temporariness, between known and unknown time-frames. The latter (when it is not known when a phenomenon will take place) is characterised by a higher degree of uncertainty. Disaster management belong to this category. Different aspects of disaster management are analysed with this theoretical framework.

 • 427.
  Johansson, Roine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Organization and disaster studies: The significance of temporariness2014Conference paper (Refereed)
 • 428.
  Johansson, Roine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Professional emergency responders and unorganized volunteers: incident sites as meeting places2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  IntroductionIncident sites, e.g., places where a road traffic accident or a fire has occurred, often become meetingplaces of different kinds of actors. Some of these actors are organized, others are not. The formerconsist mainly of professional emergency responders affiliated with some kind of emergency responseorganization. They are trained and equipped to deal with emergency situations, and the situation atan incident site is broadly familiar to them. The latter, on the other hand, lack relevant organizationalaffiliation, and are unprepared, and in most cases untrained, for the conditions prevailing at incidentsites. Such unaffiliated responders can be there for several different reasons. Some of them are there ashelpers, volunteering to help victims as well as other responders (Fritz & Mathewson 1957).The interaction between these two kinds of actors is the object of study in this paper. The contactbetween them is studied from the perspective of the organized actors. It is a well-known fact among researchersthat unaffiliated helpers are regarded as a mixed blessing, as both a resource and a problem,by professional responders (Barsky et al. 2007). This paradox may, however, be looked at and managedin different ways. Differences in this respect are largely due to organizational factors. The purpose ofthis paper is to investigate how unaffiliated volunteers are managed by different professional responders,with different organizational affiliations, at incident sites.The organizational affiliation of the professional responders is of crucial importance to understand theencounters between the different actors. Therefore, the theoretical point of departure in this paper isorganization theory. The aim is mainly theoretical. My intention is to put the encounters at incidentsites in an organizational context, and to identify similarities as well as differences in the way differentprofessional responders, with different organizational affiliations, relate to unaffiliated volunteers.The empirical data material is limited (since I am in the beginning of the data collection process). It consistsof only three interviews, one for each organization studied. The three most common emergencyresponse organizations at incident sites, at least in Sweden where the study was carried out, are the police,the fire and rescue services, and the ambulance services. Interviews were carried out with personnelfrom these three organizations regarding their interaction with unaffiliated helpers at incident sites.The translations of the interview transcripts are mine.The object of study is delimited in two respects: (1) The “incidents” studied are not “extraordinaryevents” like disasters or catastrophes, but relatively minor “everyday accidents” like fires or road trafficaccidents. This means that the object of study is also much more temporally delimited than a disaster(Dynes 1970). (2) The interactions in focus here include just two parties, professional emergency respondersand unorganized helpers, not all the different parties that often “converge” at the scene of adisaster (Drabek & McEntire 2002; Quarantelli 1993; Rodríguez et al. 2006).The disposition of the paper is simple, and looks as follows: In the second section a theoretical frameworkfor the analysis is presented. In the third section, which makes up the lion’s share of the paper,interaction at incident sites are analysed, under three subheadings. In the fourth and last section sometheoretical conclusions are made.

 • 429.
  Johansson, Roine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Uncertainty and temporal delimitation: The significance of temporary organization2013Conference paper (Refereed)
 • 430.
  Johansson, Roine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Danielsson, Erna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Eriksson, Kerstin
  RISE Research Institutes of Sweden AB, Lund.
  Kvarnlöf, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Karlsson, Robin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  At the external boundary of a disaster response operation: The dynamics of volunteer inclusion2018In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 26, no 4, p. 519-529Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the present article, practices of inclusion of different types of volunteers in the response to a large-scale forest fire in Sweden are studied. Semi-structured interviews were conducted with three types of voluntary actors. The volunteers were organized to different degrees, from members of organizations and participants in emergent groups to organizationally unaffiliated individuals. Organized volunteers were the most easily included, particularly if they were members of voluntary emergency organizations. It was difficult for volunteers lacking relevant organizational affiliation to be included. Disaster response operations are dynamic, conditions change over time, and tensions between different modes, degrees, and levels of inclusion may arise. However, irrespective of changing conditions, practices of inclusion of highly organized volunteers work best.

 • 431.
  Johansson, Roine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Karlsson, Robin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Trust Management Framework.: EU‘s Horizon 2020 research project TRILLION, WP 3, D3.1.2016Report (Refereed)
 • 432.
  Johansson, Roine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Karlsson, Robin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Oscarsson, Olof
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Danielsson, Erna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Att använda, leda och samverka med frivilliga: Om kommuners och länsstyrelsers relationer med aktörer utanför den offentliga sektorn inom ramen för det geografiska områdesansvaret2015Report (Other academic)
 • 433.
  Jonsson, Christina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Riskerna som inte syns: En kvalitativ studie angående blinda individers riskupplevelse i vardagen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 434.
  Jonsson, Christina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Simonsson, Tove
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Vad är civilt försvar? – ”Du borde inte ens behöva ställa frågan va?”: Meningskapande och utmaningar i planeringsprocessen för civilt försvar på regional nivå.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syftet med denna kvalitativa studie är att få kunskap om hur personal vid

  krisberedskapsenheterna vid Länsstyrelsen skapar mening och förståelse om planeringen för civilt

  försvar och hur dem uppfattar de utmaningar som denna planering kan komma att generera vid den

  regionala nivån.

  För att uppnå syftet studeras förståelsen och meningsskapandet om civilt försvar bland personal

  inom krisberedskapsenheterna. Genom en fenomenologisk ansats och Karl E. Weicks teorier om

  meningsskapande, studeras hur aktörer på den regionala nivån genom språk och handling, skapar

  mening och förståelse. Utifrån detta kan strukturen, alltså krisberedskapssystemet, ses som det

  ramverk och den kontext inom vilket vi studerar frågeställningarna. Det empiriska materialet består

  av intervjuer och deltagande observationer.

  Slutsatserna påvisar att det huvudsakligen är genom tidigare erfarenheter, social interaktion och

  information som aktörerna på den regionala nivån skapar mening och förståelse under den pågående

  kunskapsuppbyggnadsfasen inför planeringen för civilt försvar. De utmaningar som aktörerna genom

  meningsskapandet identifierat är kunskapsbrist, avsaknad av inriktning, svårighet att etablera

  samverkan med näringslivet, avsaknad av någon med utpekat mandat att prioritera resurser mellan

  Länsstyrelserna och brist på förutsättningar för att skapa kontinuitet i planeringsprocessen.

   

   

 • 435.
  Jonsson, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Wijk, Agnes
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Riskuppfattningar kring spårspring: Fokus på lokförare och personal på Trafikverket2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 436.
  Jonsson, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Modersmålsundervisningen i samiska: politik & praktik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera politiska beslutsprocesser som leder fram till kommunernasplanering och organisering av modersmålsundervisningen i samiska, samt att kartläggaelevernas och deras föräldrars upplevelser av kommunernas agerande. Studien utgår från enpoststrukturalistisk syn på policyanalys. Resultatet visar att förståelsen av hurmodersmålsundervisningen ska gå till och innehåll är socialt skapat av de som styr i frågan.Detta leder till olika organisationer av modersmålsundervisningen i samiska beroende påvilken skola/kommun man tillhör.

 • 437.
  Jonsson, Fredrick
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Jonsson, Joachim
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  "Rätt vad det är så kan det ju vara en själv": En fenomenologisk studie av kvinnliga studenters upplevelse av otrygghet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A major problem facing society today is the unsafety that many people feel, especially women. This is an issue affecting women in general, but in this study, we focus on female university students. Our theoretical framework builds upon Rachel Pain's theory about social exclusion. In short, the theory describes how fear of being the subject of crime creates and upholds social exclusion from certain places and social life.We have conducted a phenomenological study in which we aim to obtain a larger understanding of women's feelings of unsafety. Our research questions were:

  • Why do the female students feel unsafe?

  • How does the feeling of unsafety affect the women?

  To answer our research questions, we interviewed five female students at Mid Sweden University who all feel unsafe when they are alone outside at night. The age span among the participants was 23-30 years of age. When the women describe their own feelings of unsafety, their major concern is to be the subject of violent crime. Certain settings lead to greater feelings of unsafety. For example, being alone at particular places in the city at nighttime. The women stress how occurrence of violent crime against women in their local environment leads to feelings of unsafety. Another factor that plays a part is how the issue is portrayed in the media.

 • 438.
  Jonsson, Jenny
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Leiviskä, Mira
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  En kvalitativ undersökning av skolkuratorers upplevelser om sitt brottspreventiva arbete med flickor från familjer med hedersrelaterade problem2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hedersrelaterade brott är komplexa och skapar svårigheter för skolpersonal i deras brottspreventiva arbete. Forskning har visat att offren för hedersrelaterade brott i stor utsträckning är flickor och kvinnor, men att kvinnor även begår hedersrelaterade brott, antingen som medlemmar inom kollektivet eller som primära förövare. Teorin om sociala band kan användas för att minska brottslighet. Syftet med studien var att belysa hur kuratorer som arbetar med flickor från familjer med hedersrelaterade problem upplevde sitt brottspreventiva arbete. Det brottspreventiva arbetet innefattar arbete gentemot utsatthet för hedersrelaterade brott utifrån de fyra elementen ur teorin om sociala band. Sex skolkuratorer intervjuades angående deras brottspreventiva arbete utifrån att öka flickornas anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse. En kvalitativ design med en deduktiv tematisk analys tillämpades, där elementen ur teorin om sociala band användes som teman. Skolkuratorerna upplevde att deras arbete utifrån elementen ur teorin om sociala band var brottspreventivt. Det brottspreventiva arbetet skedde genom att stärka flickornas anknytning till skolpersonal och klasskamrater, främja flickornas engagemang att uppnå mål såsom utbildning, öka flickornas delaktighet i exempelvis skol- och sportaktiviteter, samt öka flickornas känslor av övertygelse i samhället exempelvis genom reflektion. När kuratorerna arbetade med flickor med hedersrelaterade problem utifrån elementen ur teorin om sociala band upplevdes två olika brottspreventiva effekter. Den primära effekten av deras arbete var att minska flickornas risk för att utsättas för hedersrelaterade brott och en mer långsiktig effekt av deras arbete upplevdes vara att flickorna skulle bli mindre benägna att själva begå hedersrelaterade brott i framtiden.

 • 439.
  Jonsson, Jimmy
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Zachrison, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Det akuta psykosociala stödet till den enskilde medborgaren: Hur kommuners organisering kan förstås genom riskförståelse2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 440.
  Jonsson, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Feminist, javisst?!: En idéanalys av Sveriges två feministiska partiers grundläggande värderingar2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 441.
  Jonsson, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Från agrarianism mot liberalism?: En kvalitativ studie angående Centerpartiets ideologi över tid.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att beskriva en partiförändring hosCenterpartiet genom en kvalitativ idealtypsanalys utförd på 12partiprogram från Centerpartiet mellan åren 1912 och 2013. Deidealtyper som använts under analysen är en idealtyp av partier medideologisk grund i liberalism och en idealtyp av partier medideologisk grund i agrarianism. Analysen visar att det skett en stegvispartiförändring av Centerpartiet mot mer liberala grundvärderingarfrån de agrara grundvärderingar som var tydliga vid partiets start. Denstörsta skillnaden går att tyda mellan partiprogrammen från 1951 och1959. Från partiprogrammet från 1959 och framåt går de liberalavärderingarna går att tyda starkare är de agrara värderingarna.

 • 442.
  Jonsson, Tina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sahlin, Angelica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  ”Det är normer som gör det”: En kvalitativ studie om hur ungdomar konstruerar genus i relation tillnätmobbning och sociala medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt många forskare är nätmobbning en växande problematik i dagens samhälle, främst för unga människor som idag spenderar mycket tid på sociala medier. Tidigare forskning visar på att flickor respektive pojkar använder sociala medier för olika ändamål och blir utsatta för nätmobbning på olika forum. Syftet med studien var att utifrån ungdomars perspektiv skapa en förståelse för hur nätmobbning konstrueras i relation till genus och sociala medier och dels synliggöra vilka handlingar som inkluderas i begreppet nätmobbning. Studien utgick från Raewyn Connells genusteoretiska perspektiv med fokus på genusordningens konstruktion av maskulinitet och femininitet. I studien användes av kvalitativa fokusgruppsintervjuer med gymnasieelever från gymnasieskolor i Västernorrlands län. där materialet analyserades utifrån en innehållsanalys. Resultatet och analysen visade att det är svårt att komma åt nätmobbning genom att använda generella, förbestämda definitioner av begreppet. Nätmobbning kan förstås på olika sätt, bland annat beroende på genus och vilket socialt medium som används.

 • 443.
  Jouper, Therese
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Nilsson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Försvarsmaktens involvering i Sveriges nationella krishanteringssystem - Möjligheter & Begränsningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 444.
  Jönsson, Joakim
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Kopparmalms, Filip
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  En oväntad samverkanspartner: Livsmedelsdistributörers uppfattningar om samverkan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 445.
  Jörgensen, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Moberg, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  "Vågar man vara föränderlig och flexibel, då kan man absolut överleva som liten glesbygdskommun": En kvalitativ studie om att attrahera arbetskraft till glesbygdskommuner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 446.
  Kanellos, Simon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lundin, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Svenska Fotbollsspelares Klassresor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With narrative method, we investigate what happens with football players from Sweden whenthey go from national football to international football. Because of this profession, therespondents move in what Bourdieu calls the social space (Bourdieu 1986). Narrative methodhas given us a deep insight into our respondent´s experiences as professional football players inone of the five highest ranked leagues in Europe (UEFA 2018). The unstructured interviewsthat we used gave us a good empire. Through this approach, we try to capture the subjectiveexperiences of respondents (Kvale & Brinkmann 2014). The narratives of the respondentsdiffer in many ways, because of their background. This is something we have been given theopportunity to analyze with the unstructured interviews. The payroll increases dramatically, asattitude towards the teammates and the whole device around the individual changes. Ouranalyze can answer that a class trip is conducted when respondents go from national tointernational football.

 • 447.
  Karlsson, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Invandrares situation på arbetsmarknaden: - Ett arbetsgivaransvar?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag genomfört en kvalitativ studie om invandrares situation på arbetsmarknaden, med fokus på arbetsgivares perspektiv. Syftet har varit att undersöka hur privata och offentliga arbetsgivare ser på sin roll att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden, och vilka skillnader som finns mellan privata och offentliga aktörer. Samt att undersöka hur de agerar utifrån hur de uppfattar sin roll. För att undersöka detta har jag genomfört intervjuer med enhetschefer på två äldreboenden, ett privat boende och ett kommunalt. Äldreboenden valdes eftersom vård och omsorg är en av de branscher som sysselsätter flest invandrare. I studien prövas fyra hypoteser, som grundar sig på den tidigare forskningen på området. I slutsatserna ser vi att båda hypoteserna bekräftades i enlighet med förväntningarna som skapats utifrån teorin. Den första hypotesen handlade om att offentliga arbetsgivare anser sig ha större ansvar för invandrares etablering på arbetsmarknaden. Den andra hypotesen handlade om att offentliga aktörer arbetar mer med policys och antidiskrimineringsprogram, för att främja invandrares möjligheter på arbetsmarknaden. Den tredje hypotesen handlade om att offentliga arbetsgivare arbetar mer aktivt med kompetenshöjande insatser för invandrare, än privata organisationer. Den fjärde och sista hypotesen handlade om att offentliga arbetsgivare arbetar mer utanför deras sociala nätverk, än privata arbetsgivare.

 • 448.
  Karlsson Holm, William
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  A constant worry: A qualitative study of relatives' role in- and experiences of a family member abusing drugs.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A drug abuse and all problems associated with it, affects not only the abuser him-/herself but the people surrounding that person as well. This study aimed to qualitatively investigate in detail the role and experiences of six relatives to a drug abuser in the city of Sundsvall. The study looked through the use of the theoretical framework of Travis Hirschi´s Social bond theory how the social bonds were affected. The use of open-ended interviews got stories of the development and reciprocal impact of a drug problem. Four main themes of the role and experiences of relatives to a drug abuser were identified using thematic analysis. The four key themes identified, including several sub-themes, were (a) Characteristics of relative's early experiences, (b) Negative consequences, (c) Role and reactions of relatives and (d) Frustration. The experiences and impact of having a child/sibling abusing narcotics was varied and highly personal but the four themes were emphasised as being significant and shared in the narrative of the majority of participants. The result of the analysis showed a profound negative impact on the relatives of the drug abuser on several levels, as well as roles of great sacrifices that were hypothesized to impact the abuser. These negative consequences did in turn affect the social bonds within the family, leading to stress, friction and in some cases disrupted bonds. The four main themes were connected to each other, presenting a multi-faceted impact on- and role of relatives. The answers attained were in line with earlier studies on the topic, illustrating profound negative effects and therefore the use of the term: secondary victims were considered appropriate in this context.

 • 449.
  Karlsson, Robin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Multiorganisatorisk samverkan under kriser.: När obekanta aktörer möts med skilda förutsättningar.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 450.
  Karlström, Kristofer
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Wickberg, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Erfarenhetshantering och lärande vid samverkansövningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syftet med studien har varit att undersöka hur individer upplever erfarenheter och hanteringen av dessa, efter en samverkansövning. Vidare är syftet att undersöka vilken mening de tillskriver erfarenhetshanteringen samt identifiera vilka faktorer som individer upplever utgör ett hinder och stimulerar erfarenhetshanteringen och lärandet. Vi har utgått från en fenomenologisk ansats där empirin har samlats in genom observation, fokusgruppsintervju och individuella intervjuer. Resultatet visar att deltagarna inte har en gemensam syn på vad erfarenhetshanteringen är och vad det syftar till. När det kommer till fallgropar för erfarenhetshanteringen så visar resultatet att stora övningar och hög arbetsbelastning, inget tryck på att omvandla erfarenheterna till konkreta åtgärder, frånvarande beslutsfattare, skuld och försvarsställning, samverkansproblematik och bristande förståelse för roller och ansvar samt bristande dokumentation och informationshantering utgör hinder för erfarenhetshanteringen. Vidare visar resultatet att utvärderings- och uppföljningsseminarier, samarbete och övningar som bygger på tidigare erfarenheter samt åtgärder som skrivs in i verksamhetsplanen är viktiga för att lyckas med erfarenhetshanteringen. Dessa åtgärder kan även vara en del av lösningen på flera av de faktorer som bidrar till en bristande erfarenhetshantering.

6789101112 401 - 450 of 918
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf