miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
5678910 351 - 400 av 477
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 351.
  Rohdén, Louise
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Att minska elevers provångest: Högstadielärares uppfattningar om hur de går tillväga för att minska elevers provångest2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 352.
  Rundqvist, Linda
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Fröken vet bäst: En undersökning om hur elever i förskoleklass uppfattar inflytande2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 353.
  Rörstad, Beate
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Åldersblandade klasser: Lärares och rektorers uppfattningar om åldersblandning i skolan2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares och rektorers uppfattningar om åldersblandade klasser. Sex lärare och två rektorer från två olika verksamheter intervjuades. Den ena verksamheten består av åldersblandade klasser och den andra har övergått från åldersblandade till åldershomogena klasser. Undersökningen utgick ifrån en kvalitativ ansats och metoden inspirerades av fenomenologin. De teman som presenteras i resultatet är vilka för- och nackdelar lärarna och rektorerna upplevde med åldersblandade klasser, vilka barn de ansåg vinner respektive förlorar på dessa klasser samt vilken typ av klassammansättning lärarna och rektorerna föredrog. Även lärarnas och rektorernas uppfattningar av föräldrars och politikers åsikter har undersökts. Detta har knutits till svensk och internationell forskning. Resultatet visar att lärare och rektorer upplevde både för- och nackdelar med åldersblandning. De flesta respondenter ansåg att de som vinner mest på dessa klasser är de yngsta eleverna eller de som har svårigheter i något ämne. Åsikterna skiljde sig dock åt angående vilka elever som förlorar på åldersblandning. Det var endast en av respondenterna som tydligt tog ställning för åldersblandade klasser. Majoriteten av deltagarna visste inte vad politikerna anser i frågan.       

 • 354.
  Sandell, Stephanie
  et al.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Fängström, Annika
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Vad erbjuder inomhusmiljön?: En intervjustudie om pedagogers syn på förskolans inomhusmiljö.2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har utifrån intervjuer undersökt hur pedagoger pratar om planering och utformning av inomhusmiljön. I denna undersökning redovisas olika faktorer som ligger till grund för pedagogers utformning och planering av inomhusmiljön. Vi valde att undersöka förskolor med både åldersindelade och åldersblandade barngrupper. Valet av studie beror på våra tidigare erfarenheter där vi upplevt stora skillnader i pedagogernas utformning av inomhusmiljön. Det vi ville synliggöra var vad dessa skillnader kan bero på. Det empiriska materialet delade vi upp i tre kategorier; utformning av inomhusmiljön, pedagogernas reflektion över utformningen av inomhusmiljön och barnens inflytande över utformningen av inomhusmiljön, för att utifrån dessa analysera, diskutera, beskriva och jämföra med tidigare forskning inom ämnet, om hur pedagogerna utformar deras inomhusmiljön. Resultatet visar att pedagogerna utgår från barnens ålder och intressen vid rummens utformning samt att säkerhetsaspekten är en viktig del. Även barnens möjlighet till självständighet och att göra egna val är en utgångspunkt som pedagogerna har som tanke vid planering av rummens utformning.

 • 355.
  Sandholm, Carolina
  et al.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Olander, Ulrika
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Läsundervisning - ur några lärares perspektiv2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läsundervisning, dess syfte och innehåll har förändrats genom historien. Det har även skolan, dess form och innehåll gjort. Idag är det viktigt att anpassa läsundervisningen till alla elever utifrån deras förutsättningar och behov (Lpo 94, 2005). Syftet med vår studie är att fördjupa våra kunskaper om hur läsundervisning kan bedrivas. I litteraturbakgrunden fokuserar vi på olika faktorer som krävs för att eleverna ska anamma läsningen samtidigt som vi redogör för två vanliga läsundervisningsmetoder som kan användas i undervisningen. För att framställa data använder vi en kvalitativ ansats, där nio stycken lärare i skolår ett, i en kommun i Norrlands inland, intervjuas och observeras. Resultatet i studien visar att lärarna arbetar med ett visst material som grund, dessutom väljer de att ta in material och uppgifter för att tillgodose alla elevers behov. Samtidigt har de liknande mål med sitt arbetssätt, vilket var att eleverna skulle känna att undervisningen är rolig och lustfylld. I vår diskussion har vi beskrivit och analyserat vårt syfte, hur några lärare bedriver sin läsundervisning i skolor ett.

 • 356.
  Sandin, Lars
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Några grundskollärares uppfattningar om kulturell mångfald, värden och kunskap tolkade som ideologi2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this study, the conceptions of a number of teachers in the Swedish primary and lower-secondary school about cultural pluralism, the values connected to this pluralism by the Curriculum for the Compulsory School System, the Pre-School Class and the Leisure-time Centre, Lpo 94, and the possibilities for pupils to gain knowledge about these values, were studied. The conceptions of the teachers were regarded and interpreted as ideology, since the study was based on an assumption about how the content of the curriculum is of importance for the development of relations of power and dominance between different groups in society. The purpose of the study was to interpret the statements of a limited number of teachers about cultural pluralism, values and knowledge, regarding the ontological, axiological and epistemological assumptions and conceptions expressed therein. The empirical data of the study was gathered through qualitative interviews with eleven teachers working in six different primary and lower-secondary schools in the Mid-Sweden region. The conceptions expressed in the statements given by the respondents were categorized. These categories were then interpreted through a typology containing four different types of ideology, here called restorative (implying a return to a social order of the past), transmissive (implying a conveyance of existing values, relations and conditions), moderative (implying short-term adjustments of existing institutions and conditions) and transformative (implying long-term and radical change) ideology. This interpretation showed that only fragmentary parts of the restorative and transformative types of ideology were expressed through the different assumptions and conceptions, while distinct and substantially developed expressions of transmissive as well as moderative ideology could be interpreted. This was discussed with reference to three different themes: the connotations conveyed by the concept of culture, the ideological content of official and semi-official documents of the curriculum – mainly Lpo 94 and the report (Skola för bildning) of the Committee of Curriculum – and the historically strong progressivist tradition in the Swedish school system.

 • 357.
  Sandin, Lars
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Några grundskollärares uppfattningar om kulturell mångfald, värden och kunskap tolkade som ideologi2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  In this study, the conceptions of a number of teachers in the Swedish primary and lower-secondary school about cultural pluralism, the values connected to this pluralism by the Curriculum for the Compulsory School System, the Pre-School Class and the Leisure-time Centre, Lpo 94, and the possibilities for pupils to gain knowledge about these values, were studied. The conceptions of the teachers were regarded and interpreted as ideology, since the study was made from a point of departure containing an assumption about how the content of the curriculum is of importance for the development of relations of power and dominance between different groups in society. The purpose of the study was to interpret the statements of a limited number of teachers about cultural pluralism, values and knowledge, regarding the ontological, axiological and epistemological assumptions and conceptions expressed therein. The empirical data of the study was gathered through qualitative interviews with eleven teachers working in six different primary and lower-secondary schools in the Mid-Sweden region. The conceptions expressed in the statements given by the respondents were categorized. These categories were then interpreted through a typology containing four different types of ideology, here called restorative (implying a return to a social order of the past), transmissive (implying a conveyance of existing values, relations and conditions), moderative (implying short-term adjustments of existing institutions and conditions) and transformative (implying long-term and radical change) ideology. This interpretation showed that only fragmentary parts of the restorative and transformative types of ideology were expressed through the different assumptions and conceptions, while distinct and substantially developed expressions of transmissive as well as moderative ideology could be interpreted. This was discussed with reference to three different themes: the connotations conveyed by the concept of culture, the ideological content of official and semi-official documents of the curriculum – mainly Lpo 94 and the report (Skola för bildning) of the Committee of Curriculum – and the historically strong progressivist tradition in the Swedish school system.

  Keywords: conceptions, cultural pluralism, curriculum, ideology, knowledge, primary and lower-secondary school, teachers, values.

 • 358.
  Sarchiz, Frida
  et al.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Olsén, Lina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Språklig identitet och klassbakgrund- syns det i elevtexter?: -En studie av pedagogers uppfattningar om statusmarkörer i elevtexter2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att belysa hur pedagoger ser på skriftspråket som social markör. I vår bakgrundsbeskrivning utgår vi från Bourdieus begrepp; symboliskt, ekonomiskt och kulturellt kapital samt habitus, som bidrar till att reproducera samhällsklasser främst inom utbildningssystemet. Dessa har en avgörande roll för människors fortsatta livschanser och tillgång/begränsningar av maktpositioner i samhället. Vi belyser även Bernsteins resonemang, kring språkkoder kopplat till social klass, vilka han benämner som utvecklad respektive begränsad kod. Barns språk och uppväxtmiljö är de faktorer som är bidragande för skolprestationer, och som avslöjar identiteter i kommunikativa sammanhang. Dessa skillnader får konsekvenser i mötet med skolan, där elever med en utvecklad språkkod gynnas.

   

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod med fenomenografisk inspiration, för att fånga upp de uppfattningar pedagoger har gällande statusmarkörer i elevtexter. Avsikten är att förstå och förklara en särskild företeelse, snarare än att förutsäga och kontrollera den.

  Vad gäller datainsamlingsmetod, har vi valt att intervjua tre pedagoger i skolår 5, där de ansvarar för svenskundervisningen. De flesta elever har vid denna ålder tillägnat sig skrivkonstens mest grundläggande struktur och där nationella proven varit underlagsgrund för bedömning.

   

  I vårt resultat har vi kunnat urskilja fyra kategorier om pedagogers syn på klassbakgrundens betydelse för eleverna. Dessa presenterar vi i analysen som; hur språket avslöjar identiteten, familjens roll för skolframgång, vilka innebörder innefattar ett lustfyllt och personligt skrivande, och ett ständigt återkommande till stor bokstav och punkt. Dessa kategorier visade sig tydligt då vi inledningsvis läste igenom vårt transkriberade intervjumaterial, och som slutligen utgör huvudresultatet i vår analysstudie.

   

 • 359.
  Segerholm, Chrisitna
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Statlig styrning av lokalt mångfaldsarbete i skolan.: En utvärdering av LOKI. Slutrapport.2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 360.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Assessment in Action: Categories of student assessment in classroom practice.: Paper presented at the European Conference of Educational research in Dublin, September 7-10, 2005.2005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 361.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Coping with evaluation. Influences of evaluative systems on school-organizations in four Swedish municipalities. Paper presented at the AEA/CES conference in Toronto, 26-29 October 20052005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 362.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Doctor´s Order: Rush-Don´t reflect! Tensions in Higher Education. Paper presented at the ECER conference in Dublin, 7-10 September, 20052005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 363.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Education for Democratic Citizenship. Issues of Theory and and Practice by Andrew Lockyer, Bernard Crick & John Annette (Eds.), 2003. Review.2003Ingår i: Journal of In-service education, ISSN 1367-4587, E-ISSN 1747-5082, Vol. 31, nr 1, s. 218-221Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 364.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Evaluation and the pace of change - an exploration of consequences.: Paper presented at the American Evaluation Association conference in Portland, November 1-4, 2006.2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 365.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Evaluation as transnational policy.: Evaluation policy in Swedish compulsory education, its international influences and national features2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 366.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Examining out-comes-based educational evaluation through a critical theory lens2010Ingår i: Critical Social Theory and Evaluation Practice : new directions for evaluation / [ed] Freeman, Melissa (ed.), San Francisco: Jossey-Bass , 2010, Vol. 127, s. 59-69Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 367.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Global evaluation and quality assurance policy meet local education context – a Swedish case narrative.2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 368.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Kommunikation som styrmedel.: Myndigheten för skolutvecklings strategi för att stimulera mångfaldsarbete genom lokala initiativ. Delrapport 2.2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 369.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Learning about European Union financed social science practise: Essay review2006Ingår i: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, Vol. 5, nr 3 , s. 285-289Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 370.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  LOKI – en statlig satsning på lokalt mångfaldsarbete i kommunal utbildning.: Uppföljningsstudie. Delrapport 12008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 371.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  National evaluation systems governing educational practice. The case of Swedish higher education2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 372.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  New Public Management and Evaluation Under Decentralising Regimes2007Ingår i: Dilemmas of Engagement: Evaluation and the New Public Management, Elsevier, 2007, s. 129-138Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 373.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  New Public Management and Evaluation Under Decentralising Regimes. Paper presented at the Canadian Evaluation Society and American Evaluation Association Joint Conference in Toronto, 26-29 October, 2005.2005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 374.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Productive Internalization in Higher Education: An example.2005Ingår i: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, ISSN 1404-7659, Vol. 12, nr 3, s. 9-14Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 375.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Redovisning av uppdraget att utforma ett instrument (studerandeenkät) som ska ingå i Umeå kommuns samlade kvalitetsredovisning när det gäller vuxenutbildning: Mittuniversitetet, Dnr MIUN 2007/379, projektnummer 4060042007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 376.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Student influence in higher education - the case of Sweden. Paper presented at the ECER conference in Geneva 13-16 September, 2006.2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 377.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  The quality turn: Political and methodological challenges in contemporary educational evaluation and assessment2012Ingår i: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 3, nr 2, s. 115-122Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In December 1972 a group of scholars engaged in educational evaluation and curriculum reform assembled, in what was later to be called the Cambridge conference, to challenge what they viewed as the then “traditional style of evaluation” (MacDonald & Parlett 1973:74). Their aim was to develop guidelines for the future of educational evaluation, and to challenge the traditional evaluation style. In the present policy context, it is instructive to revisit the manifesto that summarised this conference MacDonald & Parlett 1973) to see what these scholars wanted to challenge, what they viewed as problematic and what they wanted to promote.

 • 378.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  The shifting meaning of accountability in education in five nations2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 379.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  "We are doing well on QAE": The case of Sweden2009Ingår i: Journal of education policy, ISSN 0268-0939, E-ISSN 1464-5106, Vol. 24, nr 2, s. 195-209Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper analyses quality assurance and evaluation (QAE) policy and activities in mandatory schooling at national level in Sweden. Two studies are reported: a textual analysis of national policy documents concerning QAE, and an interview study conducted with national policy brokers. Questions addressed are: What are the characteristics of Swedish QAE activities? What European and international ideas on QAE are considered relevant to Swedish national policy? To what degree is international QAE policy disseminated across the Swedish school system? And, does Sweden influence international QAE policy in any way? QAE activities are analysed in relation to the European Union's and international organisations' efforts to influence national education policy. Results show that Sweden was historically early equipped with means to control quality in schooling. By the end of the 1990s, there was a marked increase in national regulations, increasing the number of QAE activities directed at Swedish schooling. The development of QAE in Sweden, therefore, has been related to a shift in governing policies and practices towards governing by objectives and results; and national QAE policies have successively strengthened this governing doctrine. Finally, Swedish national brokers maintain an image of doing quite well on QAE policy and practice compared to other European countries.

 • 380.
  Segerholm, Christina
  et al.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Holmgren, Carina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  From, Jörgen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Graduate studies for excellence and entrepreneurship in a globalised world. A program for a Swedish-Chinses comparative study. Paper presented at the European Conference in Educational Research, Geneva 13-16 September, 2006.2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 381.
  Segerholm, Christina
  et al.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Nilsson, Ingrid
  Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
  Education researchers as policy makers - An exploration of a few Swedish examples: Paper presented at the ECER-conference 28-30 September in Wienna2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 382.
  Segerholm, Christina
  et al.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Åström, Eva
  Governance through Institutionalized Evaluation: Recentralization and Influences at Local Levels in Higher Education in Sweden2007Ingår i: Evaluation, ISSN 1356-3890, E-ISSN 1461-7153, Vol. 13, nr 1, s. 48-67Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Public sectors in Europe and elsewhere are the subject of regular, recurrent and systematic evaluations. Evaluations have become institutionalized. This article examines the influence of institutionalized evaluation in higher education in Sweden. In this decentralized education system several kinds of effects of evaluation are detected locally, i.e. at whole-university and at department levels. Through an evaluation process characterized by self-evaluation, external reviews and public reports produced by the Swedish National Agency for Higher Education, all universities are examined. Governance operates by making universities visible, and thereby promoting comparison and competition, control and self-control. Centrally defined criteria are implemented in the process, via direct contact between the National Agency and university departments, leading to the recentralization of power. Strategies to deal with these evaluations at departmental level are developed and unintended influences, like learning resistance strategies, are highlighted.

 • 383.
  Simola, Hannu
  et al.
  Helsingfors universitet.
  Ozga, Jenny
  Edinburgh University.
  Segerholm, Christina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Varjo, Janne
  Helsingfors universitet.
  Normann Andersen, Vibeke
  Syddansk universitet.
  Governing by numbers: The rise of data in education2011Ingår i: Fabricating quality in education: Data and governance in Europe / [ed] Ozga, Dahler-Larsen, Segerholm & Simola, London & New York: Routledge, 2011, s. 96-106Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 384.
  Sjöberg, Agneta
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Skräckfyllda uppsatser eller vad skrämmer en tonåring idag?: En studie om begreppet skräck i ungdomars uppsatser och det positiva resultatet av temaarbete i svenska2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under temat Skräck och rädsla har ungdomar i år 8 läst klassiska skräckhistorier och nyare spökhistorier, skrivit egna skräckberättelser, läst, ritat och svarat på frågor om en modern spökhistoria, sett på film samt gett tips om böcker och film på detta tema. Syftet och metoden med min undersökning var att jag, genom att systematisera och studera vissa givna ämnen,  ville se vad ungdomar påverkas av och hur deras bild av skräck ser ut. Jag har även sökt efter skillnader i pojkars och flickors bok- och filmtips och tolkat bilder av ungdomars sätt att se på döden. Resultatet av undersökningen visade att ungdomar idag påverkas till stor del av innehållet i filmer och dataspel och till något mindre del av böcker. Begreppet skräck innehåller lika mycket monster, vampyrer, mörka skogar, knivar och övergivna hus nu idag som det gjorde då, när själva skräckgenren uppstod. Skillnaderna ligger i att vi idag har fri tillgång till skräck i alla slags medier, medan det förr endast fanns att tillgå i böckernas värld. Med filmens hjälp spred sig sedan möjligheterna att njuta av skräck på fler sätt.

   

  Nyckelord: tema, skräck, rädsla, klassiker, modern skräck, mindmap, brainstorming, genre, tolka, beskriva och kategorisera

   

 • 385.
  Slotts, Camilla
  et al.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Tenno, Susanna
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Konflikthantering: -Hur arbetar förskollärare med konflikter?  2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna undersökning var att ta reda på vilka metoder förskollärare använder för att förebygga att konflikter uppstår, hur förskollärare går till väga för att hantera konflikter mellan barn i förskolan samt se vilka skillnader och likheter det finns mellan de utvalda svenska förskolorna när det gäller konflikthantering. Undersökningen ägde rum på sex olika förskolor i mellersta Sverige. Vi använde oss av intervjuer och observationer då vi författare observerade samma konfliktsituation men skrev var för sig för att få två synsätt på vad som hände och hur det hanterades. Alltså var vi på sex förskolor och gjorde två observationer på varje ställe, vilket blev tolv observationer sammanlagt. De förskollärare som blev inblandade på något vis i konfliktsituationerna är de personer som vi sedan intervjuade. Utifrån resultatet kan man se att förskollärarna som medverkade i undersökningen hade många likartade tankar om konflikthantering och arbetade med det på olika sätt.

 • 386.
  Snyder, K. M.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Wingspan: Journal for School Leadership, Development and Learning in a Global Age2005Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 387.
  Snyder, K. M.
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Wingspan: Journal of School Leadership, Development and Learning in a Global Age2006Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 388.
  Snyder, Karolyn
  et al.
  University of South Florida.
  Acker-Hocevar, Michele
  Florida Atlantic University.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Living on the edge of chaos: Leading schools into the global age2008 (uppl. 2nd)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Life today is global on many levels and the 21st century will be earmarked as the first age of global living for the masses. Educators need a new mindset to lead them to a new paradigm of schooling, with a new curriculum called life. as in the first edition of this book, the authors argue that schools can adapt better to emergin global working and living conditions when they are set free of bureaucratic thinking and instead hold systemic thinking as a mindset. In this second edition, the authors have now added how a much sharper focus is needed: developing schools as global learning centers that prepare students now to be competent and caring global citizens.It is within the global context of living that the mission of schools needs to change course so that students, at every age, can become citizens who are both knowledgeable and skillful and who care about the human community and its sustainability.

 • 389. Snyder, Karolyn J
  et al.
  Acker-Hocevar, Michele
  Snyder, Kristen M
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Living on the Edge of Chaos: Leading Schools into the Global Age. Second edition2000Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 390.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Breaking ground across cultures: how visual communication is used to support peer-to-peer learning in an international project2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 391.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Building a responsive future through educaiton: cultural contributions to a global challenge2006Ingår i: EEERA/ECER Annual Conference Geneva, Switzerland, from the 13th to 16th September 2006: Network 7: European Education Research Association, 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 392.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Building cultures of synergy for cross cultural mentoring online2003Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper talks about the different types of co-mentoring that developed in an international learning environment among school leaders. This study examined the ways in which participants were able to adapt a co-mentoring model to an online environment and how it facilated a collaborative learning model. This study was able to extend the research by looking at the development of groups online over a three year period, rather than the traditional semester or single-year studies.

 • 393.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Distance Education: Different Perspectives of Pedagogy and Technology for Degree and Non-Degreee Participants in an International Context: European Education Research Association. Sept 11-14.2002, Lisbon, Portugal.2002Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 394.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Education, communicaiton and culture: developing human in a technological age2006Ingår i: EEERA/ECER Annual Conference Geneva, Switzerland, from the 13th to 16th September 2006: Session 4: European Education Research Association, 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 395.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Global emancipation through educational social networks: Shaping a new dialogue of action through community.2007Ingår i: Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN 1650-3740, Vol. 21, s. 1-6Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper underscores the importance of social networks to give voice and action to the role of education in shaping a global ethic of care for humanity and the environment. The flattening of the world with developments in digital technologies, gives rise to a new opportunity for educators to develop a pedagogy that engages youth in social learning networks, and uses global trends and conditions as the classroom. With the devastating consequences of globalization on the environment, humanity, and world peace, education as the practice of freedom and social development is ever more important for global transformation.

 • 396.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  II nuovo compito dei leader: A new task for school leaders2009Ingår i: Dirigenti scuola, ISSN 0392-2812, nr 3, s. 86-90Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 397.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Is dialogue possible online?: Findings from an international study of educators engaged in professional mentoring groups in a web-based environment2005Ingår i: Creating successful telementoring programs, Greenwich: Information Age Publishing, 2005, s. 273-294Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 398.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Living other becoming me: is it "lagom" yet?2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 399.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Living other becoming me: is it lagom yet?2010Ingår i: Race Equality Teaching, ISSN 1478-8551, E-ISSN 1743-7717, Vol. 28, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 400.
  Snyder, Kristen
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Stimulating dialogue online in cross cultural learning communities2003Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the application and development of dialogue techniques in online learning communities. The study found that while many of the principles of dialogue work online, there are additional factors to consider that stimulate a different kind of dialogue in a virtual environment.

5678910 351 - 400 av 477
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf