miun.sePublications
Change search
Refine search result
5678 351 - 391 of 391
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Wall-Reinius, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Does Geography Matter in All-Inclusive Resort Tourism?: A case study of Scandinavian tour operators.2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  During last decade, there has been a noticeable increase in demand towards all-inclusive package holidays. The growth in demand for all-inclusive holidays goes hand in hand with the concept of tourism enclaves, which can either be purpose-built gated resorts physically isolated from their surrounding community or appear in the form of cruises, which has emerged as a particularly popular form of travel. In this paper, we focus on all-inclusive holidays, which take place in enclaves and investigate to what extent the geographic contingency governing this holiday product matters to the travel industry itself and the consumers who demand it. In other words, when it comes to all-inclusive holiday products do the place-based attributes on offer at the destination matter? An explorative study of Scandinavian tour operators shows that the local setting of the holiday is in fact a secondary consideration compared to the services and facilities on offer. Thus there is an overriding tendency to downplay the destination’s place–based attributes and it does not seem so important where the all-inclusive resort is located as long as it is well connected to the market and promises a comfortable holiday to the consumer. Tourism enclaves in the context of placelessness are discussed.

 • 352.
  Wall-Reinius, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Hållbar turism: Lokal delaktighet och samverkan i glesbygd2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Forskning har tydligt påvisat betydelsen av relationer och samarbeten i turism för att uppnå hållbarhet och konkurrenskraft. Turism baserat på glesbygdens naturresurser har på senare år tydligt lyfts fram i olika utvecklingsstrategiska - och policydokument såväl lokalt, regionalt som nationellt. I detta faktablad samlas forskningsresultat från ett antal olika fallstudier som belyser hållbar turism och samverkan. Särskilt fokus läggs på studier kring utmaningar med den Europeiska landskapskonventionen, hur myndigheter samverkar i markfrågor, vem som tar det lokala ansvaret för hållbar turismutveckling och hur turismsamarbeten över kommun-, läns-, region- och riksgränser kan se ut.

 • 353.
  Wall-Reinius, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Slutrapport –Turismutbildning 2.02014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Projektet har haft 3 övergripande aktiviteter:

  Aktivitet 1 syftade till att undersöka framgångsrika exempel på arbetslivsanknytning (best practice) och analysera konkurrenssituation med hänsyn till utbud och efterfrågan. En utredare anställdes i projektet (Lars Nyberg, tidigare anställd vid TUG på Miun) för att undersöka a) utbudet av turismutbildningar i Sverige b) prognoser gällande studentunderlag och arbetsmarknad c) gymnasieungdomars efterfrågan på högre utbildning och framtida arbeten, med särskilt fokus på efterfrågan på turismrelaterade yrken d) ge förslag på framtida fokus för turismutbildningen vid Miun. En rapport som sammanfattar aktivitet 1 återfinns i bilaga 1.

   

  Aktivitet 2 handlade om att skapa utökade kontakter med näringslivet och bilda ett samverkansråd (branschråd). Under projektets första hälft identifierades kompetenser, företag, organisationer och myndigheter till rådet. Efter intervjuer med externa aktörer inleddes möten från 2014. Branschrådet sammankallas 3-4 gånger årligen. Branschrådets möten handlar om arbetsmarknad och kompetensbehov inom turismnäringen samt de externa aktörernas synpunkter på programmets utformning. Till utbildningen finns också ett kompetenskontrakt där samarbetspartners på olika sätt väljer att knyta sig till utbildningen, se bilaga 2.

   

  Aktivitet 3 bestod av att designa ett nytt utbildningsprogram. Projektgruppen har under

  projektperioden haft regelbundna avstämningar och möten. Utifrån utredarens rapport, insamlat material, föreläsningar och studiebesök samt diskussioner med näringen har programmets innehåll och utformning tagits fram. Projektgruppen arbetade fram en illustrativ övergripande modell för arbetslivsanknytning och analyserade lämplig pedagogik baserat på flexibla arbetsformer. Ny utbildningsplan och kursplaner arbetades fram. Nytt program erbjuds med start HT14.

   

  Utöver dessa aktiviteter har projektgruppen fördjupat sig i problembaserat lärande och

  treterminssystem. Vidare har projektgruppen arbetat med en kommunikationsplan med hjälp av miun kommunikationsavdelning, se bilaga 3. Kommunikationsplanen har tagits fram gemensamt i personalgruppen och genom fokusgruppintervjuer med studenter. Detta är ett levande dokument som revideras årligen. Projektet har tillsammans med Miun samverkansavdelning haft dialog kring ”Entreprenörskap i utbildningen” och det nya programmet innehåller en röd tråd kring entreprenörskap. Vid flera tillfällen (ca 1-2 gånger per år) kommer studenterna att genomföra aktiviteter i samarbete med Miun samverkansavdelning. Även ett traineeprogram i samarbete med regionala aktörer är på gång, men på grund av personalbyte hos extern samarbetspartner har arbetet avstannat under 2014. Projektet har också deltagit i samtal kring Miuns Mentorsprogram. Turismstudenter prioriteras i mentorsprogrammet och alla studenter vid programmet erbjuds en mentor någon gång under sin studietid. Syftet med mentorprogrammet är studenten ska utöka sitt kontaktnät och på så sätt knytas närmare arbetsmarknaden samt öka sina möjligheter till att få jobb.

 • 354.
  Wall-Reinius, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Dahlberg, Annika
  Stockholms universitet.
  Bodén, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Laven, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Intressemotsättningar och utmaningar i multifunktionella landskap: studier kring buller, vindkraft och naturskydd i Jämtlandsfjällen2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Fjällen används i samband med en mängd olika aktiviteter, som i sin tur hela tiden förändras och utvecklas. I fjällen ska många olika hänsyn tas och inte sällan uppstår målkonflikter mellan olika värden, upplevelser och intressen. Det kan exempelvis uppstå konflikter mellan friluftsliv, rennäring, naturbevarande och energiproduktion eller mellan grupper av friluftslivsaktiviteter. I denna rapport redovisar vi resultaten från ett forskningsprojekt där vi har undersökt hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning upplever olika konflikter, orsaker bakom konflikter och vilka möjligheter som finns att komma bortom konflikter i planering, skötsel och användning av fjällområden. Konflikter mellan olika aktörer har en negativ påverkan på utveckling och förvaltning, vilket går emot de uttalade syftena med det nationella miljömålet Storslagna fjäll om att värna sociala och ekologiska värden.

 • 355.
  Wall-Reinius, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Fredman, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Dahlberg, Annika
  Stockholms universitet.
  Svensson, Daniel
  KTH och Chalmers.
  Sörlin, Sverker
  KTH.
  Godtman Kling, Kristin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Vägar till mångfunktionella landskap: En pilotmodell i Jämtlandsfjällen2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 356.
  Wall-Reinius, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Ioannides, Dimitri
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Past, present and future transportation to peripheral recreational and protected areas in Sweden2013In: The Association of American Geographers Annual Meeting, AAG, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A long-term close relationship exists between national parks and tourism travel although goals, motives, needs, and attitudes shift through time. We discuss both completed and ongoing work analyzing tourist transportation to and within protected areas in the Swedish mountains by examining early access to national parks, changing tourist attitudes toward infrastructure and transportation, and future alternative transportation systems. A literature review shows tourism and railways were essential in establishing national parks in the early twentieth century, while similarities and differences were found between Sweden's park history and that of other countries. The themes of natural landscapes and wilderness remain common in environmental politics despite the onset of changes to meet other demands. Recent studies show increased importance of infrastructure and facilities for park visitors. Longitudinal data from protected areas in northern Sweden reveal that accessibility (trails, busses and flight connections) and facilities are increasingly important for back-country hikers. Furthermore, the study indicates growing acceptance of helicopter traffic and road construction even within protected areas themselves. Contemporary protected area and park policy are often encouraged to contribute to regional development; to attract tourists these areas face a challenge to meet the demand of easy access and high quality conveniences, and at the same time protect environmental values. We discuss possible implications of the changes found and future initiatives including more environment-friendly transportation practices to and within recreational and protected areas.

 • 357.
  Wall-Reinius, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Olausson, Fredrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Dahlberg, Annika
  Stockholms universitet.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Lundberg, Christine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Sandell, Klas
  Karlstad universitet.
  Bodén, Bosse
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Undersökning bland besökare i södra Jämtlandsfjällen sommaren 20132015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 358.
  Wall-Reinius, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Saarinen, Jarkko
  University of Oulu, Finland.
  Enclave tourism: Bordering, spatial homogenisation and differentiation in tourism destination development2017Conference paper (Refereed)
 • 359.
  Wallstam, Martin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Ioannides, Dimitri
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Pettersson, Robert
  Evaluating the social impacts of events: in search of unified indicators for effective policymaking2018In: Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, ISSN 1940-7963, E-ISSN 1940-7971Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Policymakers in destinations regularly struggle to identify effective ways to evaluate the impacts of planned events. Especially problematic is the relative lack of knowledge about the social impacts that planned events incur. This challenge is largely attributable to the historic focus on economic impacts. However, this trend is shifting along with the realization that events often fail to deliver on promised economic trickle-down effects. This paper addresses the absence of a unified view on social impacts, and how this impedes destinations that aspire to work strategically with planned events. Policymakers at the destination level currently lack the common language needed to effectively measure these impacts. We use a Delphi approach to pinpoint social impact indicators that are of use in policy settings. The results show six indicators that meet the study criteria, thereby contributing towards a unified set of indicators for dealing with strategic event management at the destination level.

 • 360.
  Walters, Diana
  et al.
  University of Exeter.
  Laven, DanielMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.Davis, PeterNewcastle University.
  Heritage and peacebuilding2017Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Case-studies of whether and how heritage can be used to bring about reconciliation. This volume explores one of the most critical issues of our time: whether heritage can contribute to a more peaceful society and future. It reflects a core belief that heritage can provide solutions to reconciling peoples and demonstrates the amount of significant work being carried out internationally. Based round the core themes of new and emerging ideas around heritage and peace, heritage and peace-building in practice, and heritage, peace-building and sites, the twenty contributions seek to raise perceptions and understanding of heritage-based peace-building practices. Responding to the emphasis placed on conflict, war and memorialization, they reflect exploratory yet significant steps towards reclaiming the history, theory, and practice of peacebuilding as serious issues for heritage in contemporary society. The geographical scope of the book includes contributions from Europe, notably the Balkans and Northern Ireland, the Middle East, and Kenya. Diana Walters is an International Heritage Consultant and Honorary Senior Research Fellow at the University of Exeter; Daniel Laven is Associate Professor of Human Geography, Department of Tourism Studies and Geography/European Tourism Research Institute (ETOUR), Mid Sweden University; Peter Davis is Emeritus Professor of Museology, Newcastle University. Contributors: Tatjana Cvjeticanin, Peter Davis, Jonathan Eaton, David Fleming, Seth Frankel, Timothy Gachanga, Alon Gelbman, Felicity Gibling, Will Glendinning, Elaine Heumann Gurian, Lejla Hadzic, Feras Hammami, Lotte Hughes, Bosse Lagerqvist, Daniel Laven, Bernadette Lynch, Elena Monicelli, Yongtanit Pimonsathean, Saleem H. Ali, Sultan Somjee, Peter Stone, Michèle Taylor, Peter van den Dungen, Alda Vezic, Jasper Visser, Diana Walters.

 • 361.
  Walters, Diana
  et al.
  University of Exeter.
  Laven, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Davis, Peter
  Newcastle University.
  Introduction2017In: Heritage and peacebuilding / [ed] Diana Walters, Daniel Laven and Peter Davis, Woodbridge: Boydell & Brewer, 2017, p. 1-4Chapter in book (Refereed)
 • 362.
  Wassdahl, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Friluftslivets påverkan på rennäringen: En fallstudie i södra Jämtlandsfjällen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 363.
  Wennergren, Maja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Fältstudier och digitalahjälpmedel i ämnetgeografi åk 4-6: Möjligheter och utmaningar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 364.
  Westin, Margareta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Lokal mat & Gastronomi- Kulturarv som kunskapshöjare & utvecklingsmedel : En fallstudie av Norra Berget, Sundsvall2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 365.
  Wiggen, Oddny
  et al.
  Nordlandsforskning.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Digital Toolbox:: Innovation for Nordic Tourism SMEs2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This project consisted of 6 Nordic partners (collaborations between academic institutions and business clusters from the Nordic countries), and focused on identifying and developing ICT tools for innovation in Nordic tourism small businesses and destinations.Meeting the practical needs of tourism businesses in the Nordic countries when adopting and employing ICT in their operations has been the focus of the study. Taking into account the structure and challenges of the tourism industry in the Nordic region, the different case studies in this report represents different approaches to efficient use of ICT, offering a toolbox consisting of suggestions on how to take advantage of ICT for market communication, customer knowledge, service design and innovation.The seven tools in the digital toolbox developed, are a mobile app, a service design toolkit, a customer knowledge tool, a website analysis toolkit, a user generated content sentiment analysis tool, a methodology for open innovation and a digital marketing tool.

 • 366.
  Wolf-Watz, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Miljöengagemang och friluftsliv: dags för omtag!2014In: Friluftsforskning 2014: Program, presentationer, deltagare / [ed] Peter Fredman, Klas Sandell, Rosemarie Ankre, Daniel Wolf-Watz, 2014Conference paper (Refereed)
 • 367.
  Wolf-Watz, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Travelling for nature?: On the paradox of environmental awareness and travel for nature experiences2014In: Tourism, ISSN 1332-7461, Journal Tourism, Vol. 62, no 1, p. 5-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Climate change is widely regarded as the major environmental problem facing the world today. Due to this, transportation, including traveling for recreational purposes, is now being thoroughly examined. Still, and despite a growing awareness of the impact of traveling, the demand for nature based tourism holds its position in general and, paradoxically, also among environmentalists. To understand this paradox, a qualitative study was conducted of Nature and Youth Sweden, to explore an organization that combines a profound commitment to the environment with a great outdoor interest. Data were gathered through focus groups with district boards and by a content analysis of the organization 's magazine. Results show that recreational traveling of environmentalists may be explained by the practice of placing nature in remote and "pristine" areas. Preferences for places characterized by biodiversity, natural quiet, an absence of other people as well as human impact reflect a desire among environmentalists to distance themselves from contemporary urban society. This desire outweighs one of their most important environmental concerns: global warming. Even though the members of Nature and Youth Sweden reject traveling by air on environmental grounds, it is concluded that environmentalism appears to be a reason for traveling, rather than a barrier.

 • 368.
  Wåger, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University.
  Wall-Reinius, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Sammanhållen kommunikation för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna rapport sammanfattar kommunikationsprojekten Forskningskommunikation: Nytta och relevans 2013-2015 och Forskningskommunikation för Storslagen fjällmiljö 2014-2017 inom ramen för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö.

 • 369.
  Yachin, Jonathan Moshe
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography. Dalarna University.
  The 'customer journey': Learning from customers in tourism experience encounters2018In: Tourism Management Perspectives, ISSN 2211-9736, E-ISSN 2211-9744, Vol. 28, p. 201-210Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For micro-tourism firms, customers are a readily-accessible and highly important knowledge source that often remains unutilised. This study explores firm–customer encounters along the customer journey as learning opportunities. Based on data collected through participant observations, interviews and a review of user-generated content, this case study provides an in-depth look into the customer journey, with a Swedish micro-tourism firm. The findings suggest that the possibility to generate knowledge about experiential purposes is conditioned by the firm's ability to bestow encounters with an experience-like quality and promote the customers' transformation into participants. This is facilitated by involving customers, adopting an experiential discourse and utilising in-situ supporting moments to socialise. Firms can also learn about customers' subjective perception of value from user-generated content. The study concludes that in the context of learning from customers, small size provides micro-tourism firms with an opportunity to engage in personal relationships with their customers.

 • 370.
  Yan, Lin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Residents’ Attitudes Toward Tourism Impacts in Zhouzhuang Canal Town2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 371.
  Yazdanfar, Darush
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Abbasian, Saeid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Ethnicity and the pattern of capital acquisition at start-up stage:: differences between small Swedish native and immigrant-owned firms2013In: International Journal of Business and Globalisation, ISSN 1753-3627, E-ISSN 1753-3635, Vol. 10, no 4, p. 357-371Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explain empirically the differences in external financing between native– and immigrant–owned small businesses in terms of ethnicity and other relevant variables. A sample of 2,814 native– and immigrant–owned small businesses, based on a unique and comprehensive database gathered through interviews, was analysed employing several univariate and multivariate methods. The results suggest that ethnicity is an important explanatory variable differentiating between acquisitions of external capital at start–up stage. Owner characteristics such as age, experience of starting businesses and education also have an impact on finance–seeking behaviour and thereby on the acquisition of external capital. The findings indicate that characteristics of the firm, such as personal start–up capital, firm size, legal form and industrial sector, do partly influence access to external capital. Since knowledge about this issue is limited, the results of this study add to our understanding of variables affecting the behaviour of small business endeavours in seeking funding at start–up.

 • 372.
  Yazdanfar, Darush
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Abbasian, Saeid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Gender and the use of external business advice: A Swedish study2015In: International Journal of Gender and Entrepreneurship, ISSN 1756-6266, E-ISSN 1756-6274, Vol. 7, no 1, p. 105-124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The aim of this study is to examine whether there are significant differences betweenfemale and male entrepreneurs’ use of consultation during business start-ups.Design/methodology/approach – Using several statistical tools, including ANOVA and seeminglyunrelated regressions, empirical analyses are conducted on a unique and firm-level panel database of837 female- and 1926 male-owned active small firms.Findings – The results indicate that gender may be an important variable in the use of advice amongsmall business owners in Sweden. Female owners in this study are shown to be more eager than maleowners to use external business advice, and do so to a higher extent.Practical implications – One implication of this study is that firms may not be able to use allbusiness advice types simultaneously during their start-up stage, so an ordered list of consultancyservices would help them prioritize and adjust their needs accordingly. Because the use of businessadvice is context-based, the findings of this study may not be generalized to firms in othercountries. This paper shows some gender-based attributes/features relating to the use of businessadvice, which need to be better integrated into policymaking for the future assistance of smallbusinesses.Originality/value – This article focuses on an important issue and is unique partly because fewstudies have examined the relationship between gender and external business advice. By explicitly andempirically examining this issue, this article makes a contribution to the small- and medium-sizedenterprises’ literature.

 • 373.
  Yazdanfar, Darush
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Abbasian, Saeid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  The Determinants of Informal Capital in the Financing of Small Firms at Start-Up:: An Ethnic Comparison of Small Firms in Sweden2013In: International Journal of Economics and Finance, ISSN 1916-971X, Vol. 5, no 3, p. 62-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explains empirically the differences in the use of informal financing between native- and immigrant-owned small businesses in terms of ethnicity and other relevant variables. A sample of 2814 native- and immigrant-owned small businesses, consisting of a unique database gathered, was analysed and several univariate and multivariate methods employed. The results suggest that ethnicity is a significant explanatory variable and an important factor in informal capital access in the start-up stage in terms of loans from family members and friends. Moreover, the other independent variables, namely gender, age, experience of starting businesses, the amount of start capital, and firm size, affect loans from family members, whereas loans from friends are influenced by age, size, and industry affiliation. Since knowledge about informal capital determinants is limited, the results of this study add to our understanding of the variables that explain the financing behaviour of small businesses at start-up.

 • 374.
  Yazdanfar, Darush
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Abbasian, Saeid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Brouder, Patrick
  School of Tourism and Hospitality, University of Johannesburg, South Africa.
  Business Advice Strategies of Immigrant Entrepreneurs in Sweden2015In: Baltic Journal of Management, ISSN 1746-5265, E-ISSN 1746-5273, Vol. 10, no 1, p. 98-118Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to examine whether there are any significant differences between native Swedish and immigrant entrepreneurs in business advice sought at start-up.

  Design/methodology/approach – The study, based on a unique and large database consisting of 304 immigrant and 2,512 native-owned firms, applies several univariate and multivariate statistical methods including ANOVA and regression analysis.

  Findings – According to the results there are certain similarities and differences between Swedish native- and immigrant-owned firms concerning the type of external business advice they seek. The results suggest there are significant differences between native and immigrant-owned firms for four of 20 types of advice received. Native-owned firms, on average, tend to seek more advice on accounting and on the choice of business form as well as the help of a knowledgeable person. On the other hand, immigrants seek, on average, more advice on export questions than their native counterparts.

  Research limitations/implications – This research contributes to policy-making by helping authorities gain a better understanding of the impact of immigrant background on business network decisions at the nascent stage of development. Immigrant access to good advice in the nascent stage should increase new firm survival. This study does not, however, measure performance. As this research is based on aggregate level secondary data, more specific analysis has been impossible. This is an important limitation of this paper. In addition, immigrants are not homogenous groups and they differ in age, education, work experiences, etc. The results should therefore be interpreted carefully.

  Originality/value – This paper is one of the first and few empirical studies investigating the issue of immigrant business advice strategies in the Swedish context. The study provides a detailed overview of how ethnicity influences entrepreneurs’ use of external business advice in the firm formation stage for micro and small firms.

 • 375.
  Yazdanfar, Darush
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Abbasian, Saeid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Hellgren, Carina
  Division of Education and Research Administration, Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Competence development and performance among Swedish micro firms2014In: European Journal of Training and Development, ISSN 2046-9012, Vol. 38, no 3, p. 162-179Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: This study examines the association between performance and competence development among Swedish micro firms, measured as number of hours per person a company allocates annually to competence development. Design/methodology/approach: A panel dataset consisting of around 395 firms will be analyzed using seemingly unrelated regression-model (SUR-model) for relationships between the hours allocated to competence development and various proxies for business performance, and the relationship between attending a business training program and various proxies for business performance. Findings: The empirical results are mixed showing a positive association between owners' attendance on a business training program and company performance merely with regard to four performance variables: better job satisfaction within a company, increased number of employees, organizational improvements and increased exports. However, the findings provide no evidence to suggest that there is a link between competence development and other performance variables. Practical implications: The present study provides a better understanding of the relationship between company performance and competence development. An investment in entrepreneur training and education could ensure the improvement of the performance of micro firms. This implication is especially relevant to firms in such industries as the service sectors, which are highly competitive. Originality/value: This study is based on a unique sample including many relevant variables, compared to previous researches. To the authors' best knowledge, this study is the one of the first empirical investigations focusing on this issue in the Swedish context.

 • 376.
  Zampoukos, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Den attraktiva staden som arbetsmiljö ur ett kulturgeografiskt perspektiv2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I spåren av (de västerländska) städernas avindustrialisering sker en omvandling där slakthusområden och hamnar, lokstallar och industrilokaler ersätts av, eller omstöps till, arenabyggen och kongresshallar, designhotell och konsthallar, gallerior och shoppingcentra. Den industriella staden blir till en stad för upplevelser avsedd att attrahera den ”kreativa klassen”. Men denna stad tarvar också - då som nu - sina arbetare: Hotellstäderskor, receptionister, butiksbiträden, konferensvärdinnor, servitriser, kockar och diskare – alla som bidrar till att reproducera såväl staden som besökaren och den kreativa klassen. Med servicearbetet följer också vissa krav och förväntningar: Att framstå som attraktiv, charmig, vänlig och välkomnande sträcker sig ända in i märgen på de anställda, särskilt för dem som möter kund. Syftet med den här texten är att bidra till ett kulturgeografiskt perspektiv på begreppet ”arbetsmiljö”, och för att göra det använder jag mig av exemplet det excellenta hotellet i den attraktiva staden. Diskussionen tar utgångspunkt i idén att arbetsmiljön (i vid bemärkelse) är formad av kapitalets cirkulation, en process som kan avläsas i såväl stadsomvandling, på den enskilda arbetsplatsen och i omdaningen av den arbetande människan. Det är också genom denna process som olika geografiska skalnivåer länkas samman. I syfte att attrahera kapital genomgår staden själv, men även arbetaren på hotellarbetsplatsen, en akt av (själv)disciplinering för att verka/vara tilldragande, trygg, ren och underhållande.

   

 • 377.
  Zampoukos, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Den attraktiva staden som arbetsmiljö ur ett kulturgeografiskt perspektiv2015In: Sprickor, öppningar & krackeleringar: Nya perspektiv på arbetsmiljö / [ed] Angelika Sjöstedt Landén, Gunilla Olofsdotter, Malin Bolin, Sundsvall: Mittuniversitetet, Forum for Gender Studies , 2015, 1, p. 69-83Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här texten diskuterar jag arbetsmiljön (i vid bemärkelse) som formad av kapitalets cirkulation (Harvey 1985), en process som kan avläsas i såväl stadsomvandling, på den enskilda arbetsplatsen och i omdaningen av den arbetande människan. Städernas reaktion på avindustrialiseringen och den ekonomiska omstruktureringen har sedan ett par decennier tillbaka bestått i en sorts ”kapprustning” för att framstå som attraktiva för kapitalet, vilken form detta än tar; investeringar, turister, eller inflyttare av rätta sorten (Harvey 1990; Peck 2005; Leslie & Catungal 2012). I den attraktiva staden sker en omvandling där slakthusområden och hamnar, lokstallar och industrilokaler ersätts av eller omstöps till arenabyggen och kongresshallar, designhotell och konsthallar, gallerior och shoppingcentra. Men denna stad tarvar också - då som nu - sina arbetare: Hotellstäderskor, receptionister, butiksbiträden, konferensvärdinnor, servitriser, kockar och diskare – alla som bidrar till att reproducera såväl staden som besökaren och ”den kreativa klassen” (Florida 2004). Med servicearbetet följer också vissa krav och förväntningar: Att framstå som attraktiv, charmig, vänlig och välkomnande sträcker sig ända in i märgen på de anställda. Särskilt gäller detta för dem som möter kund. I den attraktiva staden sker därmed en självdisciplinering omfattande staden själv – tilldragande, trygg, ren och underhållande – och där hotellet blir ett symbolbärande ting på samma sätt som den arbetande människan förväntas personifiera produkten. Men vad sker då med människan? Vad sker med människan vars hela person flyttas ut på arbetets marknad – finns det kanske till och med en risk att personen produktifieras?

 • 378.
  Zampoukos, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Emotional and aesthetic labour in hospitality2013In: Mobilizing gender research: challenges and strategies / [ed] Katarina Giritli Nygren, Siv Fahlgren, Mittuniversitetet , 2013, p. 123-129Chapter in book (Other academic)
 • 379.
  Zampoukos, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Hospitality workers and the relational spaces of labor (im)mobility2018In: Tourism Geographies, ISSN 1461-6688, E-ISSN 1470-1340, Vol. 20, no 1, p. 49-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Building on the recent interest among labor geographers for workers’ ability to strategize around their mobility, and tourism researchers’ longstanding examination of mobile tourism workers, this paper explores the mobility agency of differently positioned hospitality workers. The findings suggest that workers are not always ‘strategic’ in relation to labor mobility, and that labor mobility and career paths must be recognized as fragmented, happenstance and erratic. Furthermore, this article argues for an approach to the study of mobile tourism workers that takes the relational as well as temporal aspects into account. This endeavor is in particular guided by the notion of stories-so-far and the understanding of people as both being and becoming. The empirical basis of this paper consists of 22 interviews with hospitality workers in four hotel workplaces in Sweden; the luxury city hotel, the suburban chain hotel, the city chain hotel and the seasonal hotel. Ultimately, I suggest that the multifaceted complex of considerations which workers negotiate, could be conceptualized as the relational spaces of labor (im)mobility.

 • 380.
  Zampoukos, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Kompetensförsörjning, arbetskraftsrörlighet och innovationsförmåga: fallstudier av tre hotellföretag2014Report (Other academic)
 • 381.
  Zampoukos, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Labour geographies of young Swedish workers: negotiating mobility and spatial fix in everyday life2013In: RGS-IBG Annual International Conference 2013, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Whereas in the past, many workers looked forward to a lifetime of loyal service to one single employer, new generations of workers face a labour market where secure jobs are becoming increasingly scarce and career paths less obvious (Roberts, 2009; MacDonald, 2011; Williams et al, 2012).  This paper discusses what strategies young workers of various backgrounds apply in order to navigate in the Swedish labour market and in order to make a living, through an account and analysis of young workers bio-geographies (Castree, 2007). It is suggested that because of repeated break-ups from work-places and at times even repeated migration, the (relative) spatial fixity of workers is delayed. Spatial fix has been, and still is, an important feature of peoples´ everyday life, influencing for instance the possibility of having a permanent home, to start a family, and to hold a sense of belonging, a sense of place (Tuan, 1996). In order to contribute to new knowledge regarding emerging and highly complex labour geographies, concepts such as translocal, translocal place (Adey, 2010) and socio-spatial labour mobility (Zampoukos & Ioannides, 2011) could be used to further analyse the intersections between space, work and worker agency in a changing labour market.

 • 382.
  Zampoukos, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Labour (im)mobility and the accumulation of knowledge in hotel companies2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper deals with labour mobility among hotel staff and how it affects the accumulation of knowledge and, by extension, how it impacts on the quality of service in hotel companies. The empirical basis is made up of case-studies of three hotel companies located in different geographical settings; a small seasonal hotel located in the county of Jämtland, mainly attracting Swedish ski tourists; a luxury hotel in Stockholm catering to business travelers and celebrities from all over the world; and an international chain hotel situated in a Stockholm suburb, serving a relatively diverse crowd. The aim of the paper is twofold: i) to critically examine the construction of knowledge in the tourism and hospitality literature on labour mobility and knowledge transfer, and ii) to demonstrate in what ways labour (im)mobility affects the accumulation of knowledge and service quality in the case-study hotels. 

 • 383.
  Zampoukos, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Young workers´ biogeographies: an account and tentative analysis2013In: Forum för Arbetslivsforskning (FALF) 2013, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Whereas in the past, many workers looked forward to a lifetime of loyal service to one single employer, new generations of workers face a labour market where secure jobs are becoming increasingly scarce and career paths less obvious (Roberts, 2009; MacDonald, 2011; Williams et al, 2012).  Being a labour geographer it is my contention that the scope of action in the labour market is depending on the simultaneous intersection of who you are (identities such as sex, race, class, age, previous working experience and so on), where you are (geographical setting, sector of economy, firm) and what you aspire to become (dreams for the future, hopes and desires). The aim of this paper is therefore to discuss how the changes in working life are negotiated by representatives of a new generation of workers, aged 25-30: What strategies do young workers of various backgrounds apply in order to navigate in the current labour market and in order to “make a living”? How do they perceive their possibilities to advance?

  This is done through an account and analysis of young workers bio-geographies (Castree, 2007). It is suggested that because of a labour mobility that includes repeated break-ups from work-places and at times even repeated migration, the (relative) spatial fixity of workers is delayed. Spatial fix has been, and still is, an important feature of peoples´ everyday life, influencing for instance the possibility of having a permanent home, to start a family, and to hold a sense of belonging, a sense of place (Tuan, 1996). In order to contribute to new knowledge regarding emerging and highly complex labour geographies, labour geographers might adopt concepts such as translocal, translocal place (Adey, 2010) and socio-spatial labour mobility (Zampoukos & Ioannides, 2011) by which the intersections between space, work and worker agency in a changing labour market can be further analysed.

 • 384.
  Zampoukos, Kristina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Ioannides, Dimitri
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Making difference within the hotel: Labour mobility and the internationalization of reproductive work2015In: A Hospitable World? Organising Work and Workers in Hotels and Tourist Resorts / [ed] D. Jordhus-Lier and A. Underthun, Abingdon, Oxon: Routledge, 2015, 1, p. 11-26Chapter in book (Refereed)
 • 385.
  Zampoukos, Kristina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Knutsen, Hege Merete
  Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo.
  Bjerga Kiil, Majken
  Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo.
  Olofsdotter, Gunilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Swedish temp nurses and agency warehouse workers in Norway: Negotiating and strategizing the spatiotemporalities of the migrant worker2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper we seek to contribute to the theorization of migrant workers’ ability to strategize around their mobility by exploring the labour mobilities of Swedish agency warehouse workers and temp nurses working in Norway. Nurses and warehouse workers obviously differ in terms of for instance skills and market power, and these differences clearly impact on their mobility strategies. However, our findings also point to the plasticity of workers’ mobility strategies, with workers who make up their pathways as they go and/or as circumstances change. In this paper, therefore, we argue that the intentional, purposive agency as emphasized by the notion of ‘strategy’ (as in ‘mobility strategy’) needs to be complemented by a conceptualization of agency that includes (erratic) probing.  Mobility strategies evolve as workers negotiate the spatiotemporalities typically involved in the existence of the migrant worker, i. e. the lives and places that they have (temporarily) left behind, the present situation as temps/agency workers in the host country, and the future that lies ahead. Following from this, we argue that workers mobility agency is imbued as well as informed by the spatiotemporalities of the ‘past-space’, the ‘now-space’ and the ‘may-be space’.   

 • 386.
  Zampoukos, Kristina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Knutsen, Hege Merete
  Universitetet i Oslo, Norge.
  Kiil, Maiken Bjerga
  Universitetet i Oslo, Norge.
  Olofsdotter, Gunilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Mobile with an agency: Negotiating the spatiotemporalities of the temp migrant worker2018In: Geoforum, ISSN 0016-7185, E-ISSN 1872-9398, Vol. 93, p. 40-47, article id GEOF_2541Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Several calls have been made by labour geographers in support for a more thorough investigation and theorization of labour as an active agent in the production of economic geographies. The present paper responds to this challenge by examining how Swedish agency warehouse workers and temp nurses working in Norway act and think in relation to mobility and how certain spatiotemporalities come into play in the mobility agency of individual workers. Though we are particularly concerned with the ambiguities involved in the relationship between mobility, agency and power, a second objective is to contribute to the theorization of how space and time matters to mobile workers. Drawing on data from twenty interviews with Swedish temp nurses and six focus group interviews with Swedish agency warehouse workers, and by combining several strands of literature ranging from current research on mobilities and migration to the work of classical scholars in geography and sociology, we propose that a ‘trialectics of spatiotemporalities’ is part and parcel of workers’ mobility agency. Furthermore, our findings suggest that the purposive agency as emphasized for instance by the notion of ‘mobility strategy’ needs to be complemented by a conceptualization of agency that includes what we term (erratic) probing. We conclude that labour mobility may be strategic and a sign of power, but not always and everywhere, and not in any pure sense.

 • 387.
  Zampoukos, Kristina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Olausson, Fredrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Lindahl, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Hirvelä, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Elbilar, hållbarhet och planering - en genomlysning av norska och svenska rapporter och examensarbeten2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report concerns the electric car and charging infrastructure. It provides an overview of the debates presented in selected Swedish and Norwegian reports, as well as bachelor and master theses. The main purpose is to explore what are the challenges to the adoption of electric cars and charging infrastructure, but also to examine what possibilities exist to promote adoption. Another purpose is to investigate which tools (governmental practices, incentives and planning tools) are emphasized in the creation of sustainable mobility and sustainable cities. Norway is commonly considered to be one of the leading nations concerning the adoption of electric cars, while Swedish attempts to increase the use of electric cars are sometimes believed to be too moderate. The readings indicate that Norwegian policies have been, and still are, strongly aimed at diffusing the electric car within the Norwegian society by using incentives such as exemptions from Value Added Tax (VAT) and registration tax at the national level, and by allowing access to bus lanes, cheaper ferry fares and exemption from toll road charges at the local level. The main purpose behind this effort is to reduce the emission of greenhouse gases, but perhaps more importantly to spur the development of industries in connection to electric vehicles (EVs).  Sweden, as compared to Norway, has taken a somewhat different approach. There is no national, coherent plan for the diffusion of the electric car. Instead Sweden is to a high degree relying on municipal planning to try out various technical and management measures, with the aim to create sustainable cities. The Swedish conservative government has also been criticized by the Swedish National Audit Office (Riksrevisionen) among others for being too vague when it comes to the governing of infrastructure and transport in relation to environmental agreements and objectives. Despite these differences between Sweden and Norway, the readings show a high degree of consistency regarding challenges and opportunities in the nexus of adoption of electric cars-sustainable development: Limited range, lack of trust and inadequate knowledge are still considered to be major obstacles to the adoption of electric cars. Innovation and improvements of batteries are among the “hard” measures to ensure diffusion and adoption, while municipal and state mobility management, also including effective policies and incentives, are held to be among the most important “soft” tools for fostering sustainable mobility.

  Apart from providing the abovementioned overview, this report also offers a theoretical discussion in order to contextualize the electric car and charging infrastructure. The discussion stretches from diffusion of innovation theory, to urban governmental and planning practices onto the importance of mobility and/or accessibility for social justice and inclusion.

 • 388.
  Ziabari, Sepideh Razavi
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Stakeholder perception of "Foodscape" development: Towards Jämtland Härjedalen 2020 2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Over the recent years, Sweden has developed a vision for becoming one of Europe‟s leading culinary destinations. As a result, there have been considerable interest and activities in developing regional "foodscapes" throughout the country. Towards this goal, many activities have taken place in the county of Jämtland during 2011. Östersund, the capital, joined UNESCO‟s Creative Cities of Gastronomy network and was elected as the first culinary capital of Sweden. Within this context, based on recognized gaps through a one-year project, this exploratory study focuses on key stakeholders‟ perception of foodscape development in Jämtland County. This study draws on theory associated with of community development and tourism (destination development). Through qualitative research on the case study of Jämtland-Härjedalen‟s foodscape, and using methods including literature and documents review, secondary data obtained from recent food-related project in the region, participant observation, and focus-group discussion, the study concludes that regional foodscape development perceived as great potential for economic development of the region through creative tourism and suggests future studies with focus on technical assistance and network development towards implementing of the desired development.

   

 • 389.
  Zillinger, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography. Lund University.
  Zakrisson, Ingrid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Does method matter?: Understanding experience data collected through different mobile techniques2017In: E-review of Tourism Research, ISSN 1941-5842, E-ISSN 1941-5842, Vol. 14, no 3/4, p. 149-166Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Knowledge on the influence of methods on research outcomes is scarce within experience studies. In this study, GPS devices were compared to smartphones to collect experience data in theme parks. Departing from the relevance of epistemology, it was assumed that the choice of method influences the results. We show that data collection modalities themselves influence empirical results when it comes to the number of reported experiences and their level of conveyed detail. The reported categories however are similar among the methods. We can also show that, and in which way, method choice influences the outcome of studies related to experiences.

 • 390.
  Éber, Fanni
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Network analysis of a tourism destination in South Sweden: Network analysis as a tool for destination prosperity2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 391.
  Øian, Hogne
  et al.
  Norwegian Institute for Nature Research.
  Fredman, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Sandell, Klas
  Karlstad university.
  Sæþórsdóttir,, Anna Dóra
  University of Iceland.
  Tyrväinen, Liisa
  Natural Resource Institute Finland.
  Søndergaard Jensen, Frank
  University of Copenhagen.
  Tourism, nature and sustainability: A review of policy instruments in the Nordic countries2018Report (Other academic)
5678 351 - 391 of 391
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf