miun.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 918
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Guiliani, Luisa
  et al.
  Civil Engineering Department, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark.
  Revez, Alexandra
  Department of Geography, National University of Ireland - Galway, Galway, Ireland.
  Sparf, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Jayasena, Suranga
  Department of Building Economics, University of Moratuwa, Columbus, Sri Lanka.
  Faber, Michael H
  Civil Engineering Department, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark.
  SOCIAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF DISASTER RESILIENCE2016In: International Journal of Strategic Property Management, ISSN 1648-715X, E-ISSN 1648-9179, Vol. 20, no 3, p. 277-290Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Large scale projects tasked with designing infrastructures and urban networks resilient to disasters face a common challenge, i.e. the need to address concomitant technological issues and social problems. What is more, conflicting technologies and the diverse philosophical underpinnings of distinct academic disciplines pose difficulties in the collaboration among experts of different fields. These difficulties and possible ways to tackle them have been highlighted by a questionnaire developed in the framework of an EU project named ANDROID (Academic Network for Disaster Resilience to Optimize Educational Development). More specifically, the project investigated the level of interdisciplinary work in current research and educational projects within the field of disaster resilience. Findings illustrate the number and types of disciplines involved in disaster resilience projects and suggest that a higher degree of integration between different disciplines in tertiary education could promote a transdisciplinary approach to disaster resilience, resulting in design efficiency and innovation.

 • 352.
  Guirguis, Karolina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Thorstenson, Charlotte
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  "Jag önskar er uppsägningssamtal": - En studie om hur uppsägningssamtal skildras inom privat sektor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 353.
  Gunnarsson, Rebecca
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Bragner, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  "Vi måste trumma in att vi verkligen tar ett ansvar": En narrativ studie av hur CSR-arbete fungerar som en del i organisationers berättelse om sig själva.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Corporate Social Responsibility, CSR, är ett samhällsengagerat arbetssätt som får allt större utrymme hos organisationer och företag, både i investerat kapital och investerade resurser. Studier som gjorts inom ämnet tyder på att CSR-arbetet gått från att vara ett välgörenhetsarbete till att mer och mer formas till en vinststrategi hos de företag som engagerar sig i arbetssättet. Ett välformulerat och uttalat CSR-arbete kan bidra till många organisations- och samhällsvinster så som ökad attraktivitet, stärkande av varumärket och ett blomstrande samhälle. Med detta i åtanke formades ett önskat studieobjekt där utgångpunkten landade i sociologiska resonemang om socialkonstruktivism. Syftet med arbetet var att genom en narrativ analys undersöka hur CSR-arbete fungerar som en del utav företags berättelser om sig själva. Arbetet gjordes som en kvalitativ studie genom sex individuella intervjuer hos fyra organisationer i Jämtland. Utav dessa formades fyra narrativ utifrån Labovs analysmodell. Begränsningar av arbetet gjordes till organisationer med krav om ett uttalat arbete med socialt, miljömässigt och/eller lokalt ansvar på sin hemsida alternativt tydligt förmedlat i verksamheten samt ett krav om geografisk närhet. Resultatet tyder på att CSR är viktigt för organisationerna i sättet företagen väver in arbetssättet i narrativen om sig själva. CSR fungerar som en stor del av hur man beskriver och framställer sig själv med hjälp av liknelser, metaforer och i presentation av arbetssätten vilket bevisar att företagen lägger stor vikt vid det sociala ansvaret.

 • 354.
  Gustafsson, E.
  et al.
  School of Business and IT, University of Borås, Borås, Sweden.
  Larson, M.
  Department of Service Management, Lund University, Campus Helsingborg, Helsingborg, Sweden .
  Svensson, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Governance in Multi-Project Networks: Lessons from a Failed Destination Branding Effort2014In: European Planning Studies, ISSN 0965-4313, E-ISSN 1469-5944, Vol. 22, no 8, p. 1569-1586Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article describes and analyses the process in which the establishment of a Christmas market led to an attempt to establish a regional destination brand named "Delightful Christmas". Our focus is on the network dynamics of the process, in particular its multi-project network characteristics. Empirical findings are based on qualitative data from personal interviews, participant observation and documentation in an action research approach. The process is analysed as a so-called project network (Hellgren & Stjernberg, 1995) involving different actors having different aims in event and destination brand development, thus creating a process with actors of existing, but resource-lacking, dependencies. Despite the disagreements between actors, the common beliefs and hopes for the integrated destination theme remained and innovative work continued for about three years in an environment where conditions were difficult due to insufficient financial resources, project coordination and long-term strategic planning. Conclusions concern the dynamics of a complex multi-project network organization and how its failure can be explained.

 • 355.
  Gustafsson, Shanti
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  En katt bland hermelinerna: De etablerade riksdagspartiernas strategiska bemötande av Sverigedemokraterna2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien inleddes med frågeställningarna:"Vilka – på väljararenan synliga - strategier har de svenska riksdagspartierna anammat inför valet 2010 och 2014 för att bemöta Sverigedemokraterna?" samt "Har de etablerade partiernas strategier inför valen 2010 och 2014 gett förväntat utfall i valresultaten 2010 och 2014?"Det sätt de svenska riksdagspartierna positionerar sig i olika frågor berättar något om vilka strategier de använder i sitt bemötande av Sverigedemokraterna som relativt nytt konkurrerande parti i riksdagen. Uppsatsens syfte har därmed varit att synliggöra och beskriva, men också diskutera konsekvenser utifrån vilka strategier, av de som beskrivs av Meguid, de svenska riskdagspartierna anammat inför valen 2010 och 2014, genom att i valmanifest för valen 2010 och 2014, studera hur de olika partierna positionerar sig i Sverigedemokraternas huvudfråga – integrations- och flyktingfrågan. Genom att använda textanalys har studien undersökt samtliga partiers valmanifest från 2010 och 2014, de strategier som där blivit synliga har sedan jämförts med valresultaten för valen 2010 och 2014. Det teoretiska ramverket vilket ligger till grund för begrepp, hypoteser och metodologiska val utgörs av Meguids PSO-teori samt Gunnar Sjöbloms teorier om partistrategier utifrån arenamodellen.Bonnie M Meguids teorier påtalar att det sätt de etablerade partierna strategiskt bemöter ett nytt konkurrerande parti vilka grundar sin politik på i huvudsak en fråga – ett nischparti (Sverigedemokraterna)– har avgörande effekt på nischpartiets valresultat, mer avgörande än strukturella och sociala faktorer. Det finns tre strategier som etablerade partier kan välja att använda:Ackommoderande strategi, d.v.s. partiet närmar sig nischpartiets position i sakfrågan vilket leder till att sakfrågan får ökad relevans men att ägandeskapet av frågan överförs till det etablerade partiet. Nischpartiet kommer då att få ett minskat väljarstöd (Meguid, Party Competition between Unequals, 2008).Fientlig strategi, d.v.s. det etablerade partiet intar motsatt position i sakfrågan vilket leder till att öka frågans relevans men där ägandeskapet förstärks hos nischpartiet. Nischpartiet kommer då att få ett ökat väljarstöd (Meguid, Party Competition between Unequals, 2008).Avvisande strategi, d.v.s. det etablerade partiet ändrar inte sin position i frågan (varken närmar sig eller motsätter sig), vilket leder till att relevansen minskar men ägarskapet blir40oförändrat. Nischpartiet kommer då att få ett minskat väljarstöd (Meguid, Party Competition between Unequals, 2008).Resultatet av studien visar att de etablerade partierna, De rödgröna och Alliansen, använt sig av två strategier i syfte att påverka på väljararenan inför valet 2010 och 2014: Avvisande strategi och Fientlig strategi. Studien visar också att dessa strategier lett till utfall i val som överrensstämmer med Meguids hypoteser om utfall – ett ökat röststöd för nischpartiet.

 • 356.
  Gustavsson, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Näslund, Emily
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Den enskilda kvinnans upplevelser av larmnummer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Syftet med studien var att ta del av enskilda kvinnors berättelser och tankar kring hur de ser

  på samt upplever de larmnummer som finns i Sverige, i synnerhet de som SOS Alarm Sverige

  AB tillhandahåller. Detta för att få en djupare förståelse för hur de uppfattar dem och få

  inblick i hur de har tagit till sig informationen kring numren, samt om de litar på de olika

  organisationerna som står bakom dem. Detta är en kvalitativ studie gjord med hjälp av

  semistrukturerade intervjuer där vi intervjuat 15 kvinnor i Sverige. Intervjufrågorna

  utformades från syftet och vi ställde frågor om upplevelser av de larmnummer som finns i

  Sverige, vilken tillit och förtroende de har för organisationer som tillhandahåller dem.

  Resultat har vi arbetat fram genom tematisk innehållsanalys och dekonstruktion där vi genom

  dessa har försökt finna kodord och dolda meningar i materialet för att få en djupare förståelse

  för respondenternas tankar kring ämnet. I analysen har vi använt oss av teorin symbolisk

  interaktionism, signifikanta symboler för att få en inblick i om respondenterna ser

  larmnummer som symboler. Genom Giddens teori om tillit till expertsystem se om

  respondenterna har tillit till organisationerna som står bakom numren. Genom studien har vi

  kommit fram till: att det finns variationer hos respondenterna vad gäller om de känner till de

  två nyaste numren 113 13 och 116 000. De som inte känner till dem menar att det beror på att

  de inte sett information om dessa samt att de inte känner behov av att kunna dem, de flesta

  anser att 112 är viktigast.

 • 357.
  Guy, Laura S.
  et al.
  Univ Massachusetts, Sch Med, Dept Psychiat, Worcester, MA 01655 USA.
  Kusaj, Cliff
  Calif Dept Correct & Rehabil, Board Parole Hearings, Sacramento, CA USA.
  Packer, Ira K.
  Univ Massachusetts, Sch Med, Dept Psychiat, Worcester, MA 01655 USA.
  Douglas, Kevin S.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Simon Fraser Univ, Dept Psychol, Burnaby, BC V5A 1S6, Canada.
  Influence of the HCR-20, LS/CMI, and PCL-R on Decisions About Parole Suitability Among Lifers2015In: Law and human behavior, ISSN 0147-7307, E-ISSN 1573-661X, Vol. 39, no 3, p. 232-243Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Among 5,181 inmates indeterminately sentenced to life in California who were evaluated for parole suitability between January 2009 and November 2010, 11% were granted parole. After administration of the HCR-20, LS/CMI, and PCL-R, psychologists judged most inmates (78%) to be at low or moderate risk for future violence. This overall risk rating (ORR) was significantly associated with parole suitability decisions. Moderate to large associations were observed between the ORR and all risk indices. The HCR-20 Clinical and Risk Management scales demonstrated the strongest associations with parole suitability decisions. Among the LS/CMI scales, Procriminal Attitudes and Leisure/Recreation were most predictive of failure to obtain parole. PCL-R scores had little influence on parole suitability decisions beyond the HCR-20 and LS/CMI. Overall, findings suggest parole board members' decisions were consistent with empirically supported practice, in that individuals assessed to be at relatively low risk were far more likely to be granted parole than those assessed to be at moderate or high risk for future violence.

 • 358.
  Gàal, Ahmed
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Katrineholms kommun: Implementering av policy och strategi kring företagsklimat: En kvalitativ studie med fyra inblandade aktörer i näringslivspolitiken2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om att belysa vilka policyer som implementerats för de uppnådda resultaten näringslivspolitiken i Katrineholms kommun. Det kommer undersökas enbart de bidragande faktorer ur kommunens politiska perspektiv. För att genomföra detta, har man applicerat en kvalitativ studie med fyra inblandade aktörer i näringslivspolitiken i Katrineholms kommun. Dessutom har man analyserat kommunens policydokument kring näringslivspolitiken för att stärka materialet. Studiens teoretiska utgångspunkter vilar på både implementering- och governance teorier för att kunna förklara bättre näringslivspolitiken i Katrineholms kommun. Både teorierna har fungerat och bidragit med att åstadkomma besvara syftet och frågeställningen. Undersökning avgränsas från 2010 till 2017. Resultat visar utifrån intervjupersonernas perspektiv att man har genomfört vissa beslut som påverkade det positiva näringslivet i Katrineholms kommun, detta har även förekommit bland de dokument som analyserats för att granska ytterligare vad som förekommit i intervjuerna. Både intervjuerna och dokument påvisas ett antal faktorer som bidrog denna utveckling. Bland annat innebär goda relationer mellan aktörerna och den politiska stabiliteten, S och M gjorde möjligt för att förbättra näringslivspolitiken i Katrineholms kommun. Den samlade informationen har granskats och bearbetats utifrån teorier till ett slutresultat. Eftersom studien behandlar en kommun och fyra aktörers perspektiv inom en kommun kan inte ge hög extern validitet. Däremot skulle det vara intressant att forska vidare ämnet, exempelvis genom att jämföra två kommuner som har likande utveckling. Det skulle även vara intressant att andra forskare studerar djupt ämnet, genom att undersöka vidare om andra faktorerna som kan ha bidragit till att en kommuns näringsliv utvecklats positivt, exempelvis sådana faktorer som inte är direkt kopplat till politiska faktorer såsom entreprenörerna eller företagarna.

 • 359.
  Gärdin, Mikael
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Wedmark, Martin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Arbetsplatsmobbning: - Är inte att kleta senap på någons brallor!2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 360.
  Göthberg, Julia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Eriksson, Vendela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Äldre män och äldre kvinnors uppfattade rädsla för att utsättas för brott - fysisk och social sårbarhet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Äldre personer är den grupp i samhället som i högst utsträckning varit föremål för forskning inom området rädsla för brott. Paradoxalt nog har forskning visat att äldre personer, trots låg utsatthet för brott, uppvisat höga nivåer av rädsla. För att öka förståelsen för äldre personers rädsla är det viktigt att uppmärksamma möjliga sårbarhetsfaktorer som kan påverka rädslan. Syftet med föreliggande studie var att, bland män och kvinnor 65 år och äldre, undersöka uppfattad rädsla för att utsättas för brott. Samband undersöktes mellan deltagarnas uppfattade rädsla för att utsättas för brott och uppfattade fysiska hälsa respektive sociala nätverk. Även könsskillnader beträffande uppfattad rädsla för att utsättas för brott undersöktes. En enkät delades ut till boende i plusboenden i Sundsvall respektive Timrå och studiens urval bestod av 45 män och 67 kvinnor (N = 112), 65 år och äldre. För att undersöka samband genomfördes Spearmans rangkorrelationskoefficient (p < .05) och för att undersöka skillnader genomfördes Mann-Whitney U-tester (p < .05). Resultatet visade skillnader mellan män och kvinnors uppfattade rädsla för att utsättas för brott där kvinnorna skattade högre nivåer av uppfattad rädsla. Vidare förelåg, inom gruppen kvinnor, medelstarka samband mellan uppfattad fysisk hälsa och uppfattad rädsla för att utsättas för brott, vilket innebar att deltagare som skattade sin uppfattade fysiska hälsa som sämre även tenderade att skatta högre nivåer av uppfattad rädsla för att utsättas för brott. Slutligen visade resultatet, för både män och kvinnor, medelstarka samband mellan uppfattat socialt nätverk och uppfattad rädsla för att utsättas för brott, vilket innebar att deltagare som skattade sitt uppfattade sociala nätverk som sämre även tenderade att skatta högre nivåer av uppfattad rädsla för att utsättas för brott. Resultatet diskuteras med utgångspunkt i den teoretiska förklaringsmodellen om särskilt sårbara offer. Framtida forskning bör fortsättningsvis undersöka möjliga sårbarhetsfaktorer för att på så sätt öka förståelsen gällande äldre personers uppfattade rädsla för att utsättas för brott.

 • 361.
  Halkier, H.
  et al.
  Department of Culture and Global Studies, Aalborg University, Aalborg, Denmark.
  Kozak, M.
  Centre for European Regional and Local Studies (EUROREG), University of Warsaw, Warsaw, Poland .
  Svensson, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Innovation and Tourism Destination Development2014In: European Planning Studies, ISSN 0965-4313, E-ISSN 1469-5944, Vol. 22, no 8, p. 1547-1550Article in journal (Other academic)
 • 362.
  Halvarsson, Louise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Svärdby, Kjerstin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  NIMBY-reaktioner rörande Attefallshusen i Östersund: En kvalitativ och kvantitativ studie om berörda invånares erfarenheter och upplevelser av byggnationen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 363.
  Hammarström, Amalia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Meglic, Sebastian
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Krigsplacering av skol- och barnomsorgspersonal. Var skulle barnen annars ta vägen?: En kvalitativ studie av hur personal inom skola och förskola föreställer sig sin yrkesutövning i en situation av höjd beredskap.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 364.
  Hammarström, Antonia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Persson, Angelica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Rörlighet och trygghet på bostadsmarknaden!: En kvalitativ studie om studenters och pensionärers uppfattning om trygghet och rörlighet på dagens bostadsmarknad2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 365.
  Hansson, Tommy
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Schyldt, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Undersökning av begreppen jämställdhet och mångfald i en kommun.: Chefers och politikers upplevelser efter en jämställdhets- och mångfaldssatsning.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 366.
  Hedin, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Handlingsutrymmet på Arbetsförmedlingens Etableringsenheter: En studie av hur frontlinjebyåkraters uppfattningar avhandlingsutrymmet påverkar det integrationspolitiska utfallet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att studera hur frontlinjebyråkrater, på två av ArbetsförmedlingensEtableringsenheter, uppfattar sitt handlingsutrymme i relation till regelverket, den dubbla rollen ochinvandrarklienten. Utgångspunkten i studien är att handlingsutrymmet är en viktig faktor iintegrationen av invandrare i det svenska samhället. Det blir därför intressant att undersöka vilkenbetydelse frontlinjebyråkraters uppfattningar har för implementeringen av integrationspolitiken.Uppsatsens teoretiska ram bygger på Schierenbecks (2003b) studie av frontlinjebyråkratens trerelationer (regelverket, dubbla rollen och invandrarklienten) och jag utgår ifrån hennes intervjuguidesamt analysschema. Det empiriska materialet i uppsatsen har samlats in genom semi-struktureradeintervjuer med frontlinjebyråkrater på Arbetsförmedlingens Etableringsenheter i Göteborg ochStockholm. Resultatet visar att samtliga frontlinjebyråkrater i studien uppfattarmyndighetsutövningen till de tre relationerna på ett liknande vis. De ser regelverket som flexibelt,orienterar sig mer mot organisationen än klienten och tillskriver invandrarklienter kulturella attribut.Sett till att frontlinjebyråkraterna ser invandrarklienten som bärare av kulturella attribut ikombination med att frontlinjebyråkraterna uppfattar sin tillämpning av regelverket som flexibel ochanvänder sig av sitt handlingsutrymme i myndighetsutövningen, finns risken enligt Schierenbeck(2003b:32ff) att dessa uppfattningar kan avspegla sig i frontlinjebyråkraterna myndighetsutövningoch på så vis få en negativ inverkan på det integrationspolitiken.

 • 367.
  Hedström, Veronica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Pettersson, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Strand, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  National drug trafficking providing a local drug market in a medium-sized city in Sweden with illegal drugs: A mixed method study2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: The Police in Sundsvall has identified a problem of an open drug market in the inner city of Sundsvall. Behind an open drug market there is an organization that consists of several steps. Internet also contributes to a drug trafficking. There is research about how the illegal drugs arrive to Sweden, but no research about what happens with the drugs after they have entered Sweden. Aim: The study aimed to examine how the national drug trafficking provides an illegal local drug market in Sundsvall with illegal drugs in a medium sized city in the middle of Sweden. In order to do so, the researchers studied the most common illegal drugs that are transported to the local market and how the illegal drugs arrive to the local market. Method: This study has a mixed method design and are divided into three parts. The first part is quantitative and consists of statistics from the Board of Customs. The second part is qualitative and consists of interviews with professionals from the Police and Customs and also with former drugs dealers and one heavy user. The third part is also qualitative and consists of interviews from Postnord, DHL, the Customs and the Police. Results: It was concluded in the results that cannabis and amphetamine were the most common illegal drugs on the local market in Sundsvall. It was also found that there are no specific routes that the illegal drugs are transported along to Sundsvall. It rather depends on the contacts that each local seller in Sundsvall has. Internet and the logistic companies were found to play an important role regarding the means for transportation. Discussion: The consequences and underlying causes of the phenomena was discussed. Also, two criminological theories were applied in order to explain what motivates people to involve in the transportation of illegal drugs to the local market and thus why illegal drugs are transported.

 • 368.
  Heen, Vendela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  EUs migrations- och asylpolitik; ett säkerhetsområde?: - En studie av EUs förhållningssätt till säkerhet och mänskliga rättigheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How the European Union is handling the migration crisis has direct implicationson the human rights and security for human beings. Therefore the aims of this thesis, is to investigate what approach the EU have towards human rights and security. Also to identify how their approach towards migration and how that implicates on how they are handling the crisis. This will happen through reviewing press releases and policy proposals by the European Commission. There are two theoretical views applied, that stands for two different perspectives in this thesis. The universalistic perspective that obtains the human rights perspective, and the other perspective is security which is covered by the seccuritization theory. Three identified themes will compose three levels of analysis, creating the context for this thesis. The purpose of the three themes is to make it easier to identify EUs approach and how EU is considering security versus human rights. The analysis shows that the EU is including some and excluding others, by categorizing migrants and viewing migrants though a negative perspective. Also that the main focus in all three themes lies at the EUs own security and that they are interfering with people´s right to seek asylum.

 • 369.
  Heidenstrøm, Nina
  et al.
  University of Oslo, Oslo, Norway.
  Kvarnlöf, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Coping with blackouts: A practice theory approach to household preparedness2018In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 26, no 2, p. 272-282Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article focuses on how rural households cope with blackouts caused by winter storms. We approach household preparedness using a practice theory perspective, and argue that preparedness is mundanely preformed as part of everyday practices. The data material consists of at home visits to 14 households from Norway and Sweden. The results demonstrate that households cope with blackouts by activating and mobilising competences, meanings and materials belonging to different practices, and that this is an ongoing process to ensure the continuation of everyday life during disruption. The article concludes by arguing for the need to bring forward studies on informal preparedness activities, in a research field where household preparedness tends to be framed using a top-down perspective on crisis management.

 • 370.
  Heldring, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Norman, Jenna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Kvinnor i räddningstjänsten: - En studie om kvinnors arbetssituation på den könspräglade arbetsplatsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt:

  Syftet med denna kvalitativa studie är att genom intervjuer undersöka hur kvinnor i räddningstjänsten upplever att kön konstrueras i deras vardagliga arbetssituation samt hur de förhåller sig till organisationens maskulinitetsnormer. Med hjälp av Joan Ackers teorier kring genusifierade organisationer samt hur en konstruktion av könsskillnader upprätthålls och reproduceras i det dagliga livet belyses kvinnornas arbetssituation. Genom Raewyn Connells teorier kring maskulinitet samt den hegemoniska maskuliniteten beskrivs hur den rådande genusordningen skapar ett mönster i samhället som sätter etiketter på människors beteenden, men även hur det är möjligt att bryta sig loss ur detta mönster. Det finns ett antal initiativ tagna från ansvariga myndigheter att öka jämställdheten och mångfalden i den svenska räddningstjänsten, för att organisationen på ett bättre sätt ska spegla det samhälle den verkar i. För att kunna förändra en historiskt könspräglad organisation krävs dock en förändring på djupet, en förändring av de strukturer som genomsyrar samhällets attityder till genus.

 • 371.
  Helker-Nygren, Joel
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Evermark, Joel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Comparing threat and physical violence perpetrated towards staff between two forensic settings: a cross-sectional study2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was conducted within two forensic settings, the high security correctional facility Saltviksanstalten, and the forensic psychiatric institution Karsudden hospital. 66 staff members from Saltvik and 39 from Karsudden participated by answering a questionnaire about threat and physical violence perpetrated towards them by inmates/patients. The aim of the present study was to analyze and compare the prevalence of threat and physical violence and related factors perpetrated by inmates/patient towards staff within these two forensic settings with the objectives to compare and analyse the prevalence, characteristics, situations and consequences of the threat and physical violence. The results showed that a higher percentage of participants were exposed to threats and physical violence within the forensic psychiatric setting. As regards to the intentions behind the threats and physical violence, inmates within high security correctional facilities was to a higher degree instrumental whereas patients within the forensic psychiatry showed a higher degree of reactive intentions. The conclusion is that victimization in the form of threat and physical violence is comprehensive, especially within the forensic psychiatry. Due to that victimization increases both the risk of revictimization, and have a number of negative personal- and societal consequences, this is an issue that needs to be highlighted in order to improve both the work environment and the mental health for the staff.

 • 372.
  Hellström, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Segerholm, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Yrkesval som inte följer strömmen: En kvalitativ studie om mäns och kvinnors upplevelser av att vara i minoritet på könssegregerade arbetsplatser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 373.
  Hellström, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Enberg, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ledarskap inom den svenska Försvarsmakten: Officerares beskrivningar av ledarskapet hemma på regementet och i utlandstjänst2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Vår utgångspunkt har varit att studera ledarskapet inom en organisation som har anknytning till risker, vi valde Försvarsmakten. En kvalitativ studie genomfördes på Officerare som arbetar i Sverige men har tjänstgjort utomlands och syftet med studien är hur officerarna beskriver ledarskapet som utövas. Sex intervjuer genomfördes och empirin analyseras med hjälp av två ledarskapsteorier. De teorier som används är transformellt ledarskap och situationsanpassat ledarskap. I analysen används meningstolkning för att försöka förstå intervjupersonernas beskrivning av ledarskapet. Resultatet visar att båda teorier tillämpas, men i olika stor utsträckning.

 • 374.
  Hellström, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Enberg, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ledarskap inom den svenska Försvarsmakten: Officerares beskrivningar av ledarskapet hemma på regementet och i utlandstjänst2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 375.
  Helmer, Karl
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Uppfattningar om manliga och kvinnliga offer för partnervåld i ett studenturval: Likheter och skillnader.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Varje år faller många män och kvinnor offer för partnervåld. Trots deras delade status som offer så har forskning funnit att våld mot manliga offer ses som mindre allvarligt och mer accepterat än våld mot kvinnliga offer. Föreliggande studie hade som syfte att undersöka och beskriva skillnader i uppfattningar mellan män och kvinnor avseende partnervåld mot manliga och kvinnliga offer, och är till författarens vetskap den första svenska studien att göra detta. Metod: Data inhämtades via enkät från 118 universitetsstudenter (61 män & 57 kvinnor). Tre former av uppfattningar undersöktes; acceptans för att någon utövar våld mot, eller att någon utsätts för, våld av sin partner samt uppfattningen om var gränsen går för våld i en relation. Resultat: Män hade högre acceptans för partnervåld mot både kvinnor och män och både kvinnor och män hade högre acceptans för partnervåld mot män. Män hade högre acceptans för att någon utsätter en man för våld och kvinnor högre acceptans för att en man utsätts för våld. Både män och kvinnor såg det som mer acceptabelt att någon slår sin pojkvän än sin flickvän. Slutsats: Män har en mer accepterande syn på partnervåld, särskilt när det riktas mot andra män. Detta kopplas till en uppfattning om män som starka och tåliga för våld, med ursprung i rådande mansideal. Implikationer av denna uppfattning diskuteras.

 • 376.
  Hendry, Melissa C.
  et al.
  Department of Psychology, Simon Fraser University, 8888 University Drive, Burnaby, BC V5A 1S6, Canada .
  Douglas, Kevin S.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Department of Psychology, Simon Fraser University, Burnaby, Canada .
  Winter, Elizabeth A.
  Department of Psychology, Simon Fraser University, Burnaby, Canada .
  Edens, John F.
  Department of Psychology, Texas A and M University, College Station, TX, United States .
  Construct Measurement Quality Improves Predictive Accuracy in Violence Risk Assessment: an Illustration Using the Personality Assessment Inventory2013In: Behavioral sciences & the law (Print), ISSN 0735-3936, E-ISSN 1099-0798, Vol. 31, no 4, p. 477-493Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Much of the risk assessment literature has focused on the predictive validity of risk assessment tools. However, these tools often comprise a list of risk factors that are themselves complex constructs, and focusing on the quality of measurement of individual risk factors may improve the predictive validity of the tools. The present study illustrates this concern using the Antisocial Features and Aggression scales of the Personality Assessment Inventory (Morey, 1991). In a sample of 1,545 prison inmates and offenders undergoing treatment for substance abuse (85% male), we evaluated (a) the factorial validity of the ANT and AGG scales, (b) the utility of original ANT and AGG scales and newly derived ANT and AGG scales for predicting antisocial outcomes (recidivism and institutional infractions), and (c) whether items with a stronger relationship to the underlying constructs (higher factor loadings) were in turn more strongly related to antisocial outcomes. Confirmatory factor analyses (CFAs) indicated that ANT and AGG items were not structured optimally in these data in terms of correspondence to the subscale structure identified in the PAI manual. Exploratory factor analyses were conducted on a random split-half of the sample to derive optimized alternative factor structures, and cross-validated in the second split-half using CFA. Four-factor models emerged for both the ANT and AGG scales, and, as predicted, the size of item factor loadings was associated with the strength with which items were associated with institutional infractions and community recidivism. This suggests that the quality by which a construct is measured is associated with its predictive strength. Implications for risk assessment are discussed. 

 • 377.
  Henriksson, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  "Stängt på grund av strömavbrott": En studie av planeringsprocessen Styrel med fokus på beslutsprocesser inom formen för nätverksstyrning.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 378.
  Herrlin, Fredrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Samverkan på olycksplats2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 379.
  Hilding, Lise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Forsell, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Anser du att en våldtäkt ska polisanmälas?: Benägenhet att anse att våldtäktssituationer ska polisanmälas och acceptans för våldtäktsmyter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sexualbrott är de brott i Sverige som polisanmäls i minst utsträckning och män polisanmäler mindre än kvinnor. Benägenheten att polisanmäla en våldtäkt påverkas av stereotypa föreställningar kring våldtäkt. Syftet med föreliggande studie var att beskriva och redogöra för skillnader mellan kvinnor och män i benägenhet att anse att olika våldtäktssituationer ska polisanmälas och i vilka argument som uppges tala för och emot att polisanmälan. Vidare var syftet att beskriva och redogöra för skillnader mellan kvinnor och män i grad av acceptans för våldtäktsmyter och att undersöka om en korrelation fanns mellan acceptans för våldtäktsmyter och benägenheten att anse att olika våldtäktssituationer ska anmälas. Metod: Två olika frågeformulär distribuerades ut till 196 universitetsstuderande. Resultat: Männen var mindre benägna att anse att våldtäktssituationerna ska polisanmälas, förutom då våldtäktsoffret var en man som var förlovad med gärningspersonen. För majoriteten av våldtäktssituationerna påvisades ingen skillnad mellan könen i vilka för- och motargument som uppgavs. Männen hade en högre acceptans för våldtäktsmyter oberoende av offrets kön. En negativ korrelation påvisades mellan acceptans för våldtäktsmyter och benägenheten att anse att situationerna ska polisanmälas. Diskussion: Männens lägre benägenhet att anse attvåldtäktssituationerna ska anmälas kan diskuterades utifrån att männen även innehar fler stereotypa föreställningar kring våldtäkt, våldtäktsoffer och våldtäktsförövare. Om dessa föreställningar inte elimineras helt kan den högre acceptansen bland män innebära att våldtäkter inte polisanmäls och offer inte får den hjälp och stöd som hen har rätt till.

 • 380.
  Holmgren, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Maskulinitet och våldtäkt: Ett samhällsproblem2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns olika definitioner på vad som är en stereotypisk våldtäkt och vart den begås. Den klassiska stereotypen är då förövaren använder mycket våld och attackerar offret på en avlägsen plats. Den mer moderna stereotypen utförs dock av en bekant till offret, sker sällan utomhus och det förekommer lite fysiskt våld. Våldtäkten kan bli våldsam exempelvis om offret gör motstånd, vilket kan kräva grövre våld från förövarens sida. Aggression är ofta kopplat till manlighet och män är uppvuxna med den klassiska stereotypen om våldtäkt. Syftet med denna studie var att analysera och belysa förekomsten och användandet av fysiskt våld vid våldtäkter. Metod: Studien utfördes främst med kvantitativ metod, som är tillämpbart när det ska förekomma en beskrivning av en omfattning eller frekvensen av något. Det kommer även vara inslag av kvalitativ data för att exemplifiera vissa aspekter ur domstolsbesluten. Urvalet för denna studie är brottsmål med män som begått våldtäkt och dömts för detta. Det utfördes skillnadstester med chi-två test för att beräkna den data som insamlats. Resultat: Analysen visade signifikant skillnad i användandet av det fysiska våldet beroende på relationen mellan offer och förövare samt vid analysen kring det fysiska våldet och påföljden, medan det fysiska våldet i samband med plats, alkohol/narkotika eller ålder förövaren inte visade någon signifikans. Slutsats: Det finns studier som visar att maskulinitet är något som är skapat av samhället. Det medför att män växer upp med inställningen att en man måste vara maskulin, vilket är problematiskt. Dagens forskning kring maskulinitet och våldtäkt bör därför undersökas vidare, då detta är en viktig samhällsfråga

 • 381.
  Holmquist, Annie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Löfvenring, Linus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Individers psykosociala arbetsmiljö vid organisationsförändringar: En kvantitativ studie i ett globalt företag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att utifrån en organisationsförändring, studerat anställdas psykosociala arbetsmiljö i en organisation som infört standardiserade arbetssätt på tre olika avdelningar. Tidigare forskning kring industri – och tillverkningsbranschen som infört standardiserade arbetssätt har rapporterat om att standardiseringen har visat på ökade krav i arbetet och en högre arbetsbelastning. Standardiserade arbetssätt har däremot minskat kraven och arbetstakten inom hälso- och sjukvården. Organisationsforskning har betonat att alla människor i en organisation påverkas av en förändring oavsett storleken på förändringen och vilken typ av förändring det är. I denna kvantitativa enkätundersökning har 46 anställdas svar på tre olika avdelningar studerats utifrån väl beprövade arbetsmiljöfrågor som tar fasta på upplevd arbetsmiljö. Resultaten i denna studie visar att kraven som de anställda upplevde i förändringsarbetet hade signifikant samband med arbetsbelastning och tidspress. Den psykosociala arbetsmiljön upplevdes olika på de tre olika avdelningarna. Studiens övergripande resultat visar att standardiseringen i det studerade företaget hade både positiva och negativa effekter på de anställdas psykosociala arbetsmiljö. Standardiseringen medförde överlag ökade krav i förändringsarbetet men också ett högt beslutsutrymme i arbetet och en god bibehållen relation till sin chef under förändringen. Vi välkomnar fler och mer omfattande studier som studerar standardiseringens inverkan på anställdas arbetsmiljö samt om kvinnor och mäns arbetsmiljö påverkas olika av standardiserade arbetssätt utifrån deras förutsättningar i arbetet.

 • 382.
  Holmén, Olivia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Nordlund, Amanda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Unga mäns konstruktion av maskulinitet och klass i relation till fysiskt våld2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Majoriteten av våldsbrotten i dagens samhälle begås av unga män. Detta faktum har kommit att blivit ett problem på samhällsnivå. Syftet med denna studie är att undersöka skapandet av klass och maskulinitet i unga mäns samtal om fysiskt våld. Studiens kvalitativa material samlades in genom två fokusgruppsintervjuer med unga män från socioekonomiskt olika bostadsområden. Resultatet i studien visar att klass har en avgörande betydelse för hur normer om maskulinitet skapas i relation till fysiskt våld i de båda grupperna. Fortsättningsvis kan en förståelse för detta komma att motverka främlingsfientliga föreställningar.

 • 383.
  Hwargård, Louise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Levstad, Clara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Jag kan flyga, jag är inte rädd: En kvalitativ studie om individers uppfattning av risker med flygresor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 384.
  Häggström, Erik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Petersson, Joakim
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Creating a typology of intimate partner violence (IPV) perpetrators: Using the SARA:SV2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction

  . Perpetrators of intimate partner violence (IPV) are considered a heterogeneous group of men. This has resulted in several attempts to classify IPV perpetrators into subtypes. Although a well-explored topic, the existing IPV typologies are not suitable for the police due to its reliance on clinical information. The present study aimed at constructing a typology of IPV perpetrators, based on information available to the police. Method. Data from 235 risk assessments conducted by police officers in Sweden, using the Spousal Assault Risk Assessment guide: Short Version (SARA:SV), was analyzed through Exploratory Factor Analysis (EFA). Results. Three subtypes of IPV perpetrators were identified: the generally violent/antisocial (GV/A) perpetrator, the family only (FO) perpetrator, and the high risk (HR) perpetrator. Also, a fourth subtype emerged reflecting a victim profile, labeled the rational victim (RV). Discussion. Besides validating previously found IPV subtypes, we also identified two subtypes not previously described in the literature. Furthermore, the results demonstrated that clinical information concerning the perpetrator's mental health was not decisive in identifying the perpetrators constituting the highest risk for IPV. Noteworthy, the importance of considering victim vulnerability factors in an IPV risk assessment context was supported by the identification of the RV. However, the proposed typology needs to be validated in subsequent research.

  Keywords:

  intimate partner violence, perpetrator typologies, SARA:SV, risk assessment

 • 385.
  Högström, John
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Classification and Rating of Democracy: A Comparison2013In: Taiwan Journal of Democracy, ISSN 1815-7238, Vol. 9, no 2, p. 33-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study compares three indexes of democracy, the EIU, Freedom House, and Polity IV, and their classifications and ratings of the level of democracy in 157 countries in 2010. The comparison is based on dichotomous, trichotomous, and continuous measures of democracy. The findings show that the three indexes have discrepancies in all comparisons applied in this study. As a consequence, researchers and others who use democracy indexes should be aware that the indexes reach different conclusions concerning their classifications and ratings of democracy. Scholars also should be aware that the indexes favor and disfavor different countries and regions of the world in their ratings of democracy.

 • 386.
  Högström, John
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Democracies in Crisis2014In: Contemporary Politics, ISSN 1356-9775, E-ISSN 1469-3631, Vol. 20, no 4, p. 402-420Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main contribution of this study is to identify democracies in the world that are at risk of

  becoming non-democracies. It is hypothesized that if democracies have a low level of

  legitimacy and have low effectiveness, they are at risk of becoming non-democratic

  regimes. These types of democracies are called weak democracies. Of the seven

  democracies that are identified as weak democracies between 2000 and 2010, the weakest of

  them, Mali, has already fallen. However, looking at the results of this study, it is not

  surprising that the democratic regime in Mali fell. The other six countries that are identified

  as weak democracies are Benin, Mongolia, Lesotho, El Salvador, Belize, and Mexico. The

  democratic regimes in these six weak democracies should be observed in more detail in the

  future to predict whether they are close to falling and losing their democratic institutions, or

  whether they will recover and no longer be weak democracies.

 • 387.
  Högström, John
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Do Development and Democracy Positively Affect Gender Equality in Cabinets?2015In: Japanese Journal of Political Science, ISSN 1468-1099, E-ISSN 1474-0060, Vol. 16, no 3, p. 332-356Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It has been argued that economic development and democracy create new opportunities and resources for women to access political power, which should increase gender equality in politics. However, empirical evidence from previous research that supports this argument is mixed. The contribution of this study is to expand the research on gender equality in politics through an in-depth examination of the effect of development and democracy on gender equality in cabinets. This has been completed through separate analyses that include most of the countries in the world across three levels of development (least-developed, developing, and developed) and across different types of political regimes (democracies, royal dictatorships, military dictatorships, and civilian dictatorships). The results demonstrate that economic development and democracy only affect gender equality in cabinets positively in a few environments. Accordingly, the context is important and there seem to be thresholds before development and democracy have any effect. Development has a positive effect in developed countries and in democracies, but it has a negative effect in dictatorships, and the negative effect is strongest in military dictatorships. The level of democracy has a positive effect mainly in dictatorships, and the strongest effect is in civilian dictatorships. The article demonstrates the importance of dividing samples into subsets to increase understanding of what affects women's representation in cabinets in different environments, and I ask scholars to subset samples and run separate analyses more often in comparative studies. Copyright © 2015 Cambridge University Press.

 • 388.
  Högström, John
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  does closeness matter for voter turnout in proportional systems?: an examination at the local level in Sweden2018In: European Political Science, ISSN 1680-4333, E-ISSN 1682-0983, Vol. 7, no 4, p. 571-586Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine whether citizens are more likely to vote in a political system that uses a proportional electoral system if the election is close. The results show that citizens who live in Swedish municipalities in which the competition between the two leading parties is close are more likely to vote. However, the results also show that the vote gap between the two major traditional blocs, the left and the right, is not important for citizens when they are considering whether or not to vote in municipal elections. In the study, a theoretical argument has been formulated which suggests that voters are confused and discouraged when there are many aspects to consider regarding the form of an upcoming coalition government. Accordingly, potential voters see the issue of how the coalition will be formed as too complex, and therefore the vote gap between the two blocs is not an issue that is prioritised by potential voters.

 • 389.
  Högström, John
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Does the Choice of Democracy Measure Matter?: Comparisons between the Two Leading Democracy Indices, Freedom House and Polity IV2013In: Government and Opposition, ISSN 0017-257X, E-ISSN 1477-7053, Vol. 48, no 2, p. 201-221Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates whether two different measures of democracy generate the same empirical results. The Freedom House and Polity IV measures are used as the dependent variables. The result shows that statistical significance and explanatory power for different independent variables differ greatly, depending on which democracy index is used as the dependent variable. The results also indicate that Freedom House and Polity IV rate many countries’ levels of democracy differently. It is worrying and problematic for comparative studies of democracy that empirical results differ so much according to which measure of democracy is used.

 • 390.
  Högström, John
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Political Competition in Sweden 1976-2014: A Comparative Analysis at the Local Level2017In: Comparative Sociology, ISSN 1569-1322, E-ISSN 1569-1330, Vol. 16, no 4, p. 499-522Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to examine political competition on the local level inSweden and to empirically test two theories of political competition, namely whetherthe size of the unit affects the variation in political competition and whether socioeconomicstandards affect the variation in political competition. The findings supportthe suggested causal mechanism between socioeconomic standards and competition.Accordingly, units with higher socioeconomic standards have a higher level of politicalcompetition. Some empirical findings also support the suggested causal mechanismbetween the size of the units and the political competition. The findings show thatpopulation size is a robust determinant of competition and that a larger populationsize affects competition positively. The findings show also that area size is a relativelyrobust determinant of competition and that area size has a negative effect on competition.However the negative effect is contrary to the expectations.

 • 391.
  Högström, John
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Quality of Democracy Around the Globe: A Comparative Study2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study deals with the quality of democracy, and its purpose is to examine which factors affect the varying levels of the quality of democracy in the stable democracies in the world. The research question posited in the study is: what explains the varying levels of the quality of democracy in the democratic countries in the world, and do political institutions matter? Theoretically, the quality of democracy is distinguished from other similar concepts employed in comparative politics, and what the quality of democracy stands for is clarified. The quality of democracy is defined in this study as: the level of legitimacy in a democratic system with respect to democratic norms such as political participation, political competition, political equality, and rule of law. In total, four dimensions of the quality of democracy are included that are considered to be very important dimensions of the quality of democracy. These dimensions are political participation, political competition, political equality, and the rule of law. To explain the variation in the quality of democracy, an explanatory model has been developed. The explanatory model consists of five different groups of independent variables: political institutional variables, socioeconomic variables, cultural variables, historical variables, and physical variables. Methodologically, a large-n, outcome-centric research design is employed and statistical analysis is used to examine what effect the five groups of independent variables have on the four dimensions of the quality of democracy. Empirically, the results show that cultural variables and political institutional variables outperform socioeconomic, historical, and physical variables in relation to their effect on the quality of democracy. Consequently, cultural and political institutional variables are the two most important groups of variables when explaining the variation in the quality of democracy in the democratic countries in the world. In relation to the other groups of variables, historical variables are slightly more important than socioeconomic variables when explaining the variation in the quality of democracy. The physical variables constitute the group of variables that has the least importance out of the five groups of variables when explaining the variation in the quality of democracy. In summary, the findings from the study show that the best way of increasing the level of the quality of democracy may be to choose political institutions such as parliamentarism as the executive power system and a proportional system as the electoral system. To put this clearly, to increase the possibility of democratic countries achieving a high level of the quality of democracy they should avoid majority electoral systems and presidential or semipresidential executive systems.

 • 392.
  Högström, John
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The Effect of Gender Quotas in the First Decade of the Twenty-first Century: A Global Comparison2016In: Comparative Sociology, ISSN 1569-1322, E-ISSN 1569-1330, Vol. 15, no 2, p. 179-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The goal of this study is to examine to what extent gender quotas have contributedto recent increases in women’s representation in parliaments. The results show thatthe effect of quotas on women’s representation in parliaments increased over timeduring the first decade of the twenty-first century, and that in the mid and late partsof the decade quotas are an important determinant of women’s representation in parliaments.However, the results from this study demonstrate that several countries thatuse gender quotas still have low levels of female representation in parliaments, whichindicates that the designs of the quotas are important.

 • 393.
  Ihrén, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Thors Björklund, Marika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Hur universitetsstudenters acceptans för partnervåld påverkas av gärningspersonens psykosociala situation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Partnervåld är något som drabbar och utövas av män och kvinnor världen över. Flertalet faktorer har funnits öka risken för att partnervåld ska inträffa, så som psykisk ohälsa, missbruk och arbetsrelaterade problem. Även attityder kring partnervåld har visat sig vara associerat med en förhöjd risk. Attityder är något som skiljer sig åt beroende på kultur, psykosociala omständigheter samt kön på offer och förövare. Syfte: Att undersöka hur förövarens psykosociala situation påverkade studenters acceptans för partnervåld, samt att jämföra skillnader beroende på respondentens kön och upplevt kön på förövaren. Metod: Studenter på ett medelstort svenskt universitet (N = 197; 78 män och 118 kvinnor) tilldelades en enkät innehållande tre vinjetter som beskrev ett gräl mellan två partners, där gärningspersonens psykosociala situation ändrades för respektive vinjett, samt sex efterföljande åsiktsfrågor. Resultat: Den psykosociala situationen påverkade studenternas acceptans för partnervåld när det rörde sig om verbal aggression och förtäckta hot. Männen hade högre acceptans än kvinnorna för vissa av de beskrivna beteendena. När det rörde sig om verbalt partnervåld var acceptansen lägre bland de respondenter som uppfattade gärningspersonen med missbruksproblem som man, däremot fanns inga skillnader när det rörde sig om fysiskt partnervåld eller rörande de övriga två vinjetterna. Diskussion: Vissa skillnader fanns och stämde överens med tidigare forskning, medan andra resultat motsade resultat från tidigare studier. Teorin om personlig konstruktion kunde delvis förklara hur respondenternas attityder kunde ha formats. Resultatet belyser att partnervåld ursäktas under vissa omständigheter, något som kan bidra till förståelsen för varför partnervåld utövas.

 • 394.
  Inagambaeva, Yultuz
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Berglund, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  "Du är inte blond med blå ögon, du ser annorlunda ut, då är du utanför": En intervjustudie kring etablering på den svenska arbetsmarknaden för utrikesfödda.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning tyder på att utrikesfödda i Sverige har svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Där det är märkbart att sociala strukturer samt normer skapar segregation på den svenska arbetsmarknaden. Målet med denna studie var att få en fördjupad kunskap kring utrikesföddas upplevelse av etablering på den svenska arbetsmarknaden där de centrala temana som undersöktes var hinder och möjligheter. I studien analyseras kategorisering och stigmatisering som bidrar till "vi och dom" på den svenska arbetsmarknaden utifrån teorier av Zygmunt Bauman och Erving Goffman. Tillvägagångsätt för undersökningen har varit kvalitativ innehållsanalys av djupintervjuer. Undersökningen visade på att utrikesfödda upplever hinder vid etablering på den svenska arbetsmarknaden där respondenterna särskilt lyfter fram bristande språkkunskaper, fördomar samt krav på vidareutbildning. Undersökningen visade även på att den egna drivkraften och sociala nätverk skapar förutsättningar för att etableras på den svenska arbetsmarknaden, vilket utrikesfödda själv hade möjlighet att påverka. Av studien kan det förstås att socialt kapital och humankapital är faktorer som påverkar utrikesföddas förutsättningar för att etableras på den svenska arbetsmarknaden vilket utrikesfödda besitter i mindre utsträckning än inrikesfödda. Detta kan vara bidragande till etableringssvårigheter och segregation på den svenska arbetsmarknaden.

 • 395.
  Ingridsdotter, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Book review Woman's work, man's work and immigrant jobs2018In: Nordic Journal of Migration Research, ISSN 1799-649X, E-ISSN 1799-649X, Vol. 8, no 2, p. 136-137Article, book review (Other academic)
 • 396.
  Ioannides, Dimitri
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Leventis, Panos
  Hammons School of Architecture, Drury University, Springfield, MO, United States.
  Petridou, Evangelia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Urban Resistance Tourism Initiatives in Stressed Cities: The Case of Athens2016In: Reinventing the Local in Tourism: Producing, Consuming, and Negotiating Place / [ed] Antonio Russo and Greg Richards, Bristol: Channel View Publications, 2016, p. 229-250Chapter in book (Refereed)
 • 397.
  Ioannides, Dimitri
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Petridou, Evangelia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Archipelagic Tourism: Synthesis and Reflections2015In: Archipelago Tourism: Policies and Practices / [ed] Godfrey Baldacchino, Aldershot: Ashgate, 2015, p. 241-248Chapter in book (Refereed)
 • 398.
  Jacobsson, Joel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Vad snackar de om?: – En tematisk textanalys av partiernas innehåll i sinaAlmedalental 2013 och 20172018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Politikerveckan i Almedalen brukar ses som den viktigaste tiden i svensk politik varje år. Den här uppsatsens syfte är att ta reda på hur riksdagspartiernas tal har förändrats mellan två strategiskt valda nedslagsperioder – år 2013 och år 2017. Dessa år valdes eftersom de är åren innan de två senaste valen. Undersökningen begagnade sig av en tematisk textanalys och utgick ifrån Anthony Downs aktörsorienterade modell och Gunnar Sjöbloms teori om hur partier agerar i ett flerpartisystem. De viktigaste fynden i uppsatsen är att stöd hittades för att partierna i stor utsträckning pratar om snarlika frågor; att mindre partier är mer benägna att profilera sig; och att partierna trots att man försöker locka rörliga mittenväljare ändå i hög grad håller fast vid teman som kan kopplas till partiets ideologiska grund. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet sticker emellertid ut i sammanhanget då dessa två partier, trots att de inte ingår i någon officiell allians med andra partier, ändå valde att profilera sig särskilt mycket i vissa ämnen trots att det teoretiska ramverket förskriver att sådana partier bör fokusera på att locka en bred väljargrupp – inte smala sådana. Ansvar var det tema som tillskrevs störst betydelse överlag båda åren. Invandring och främlingsfientlighet var de teman som sett tillalla partier ökade mest i betydelse 2017 jämfört med 2013. Kristdemokraterna var det parti som allra tydligt gjorde en omsvängning mellan åren gällande hur man vinkade temainvandring och främlingsfientlighet.

 • 399.
  Jaktman Jansson, Simon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ortiz Caro, Leonardo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Säkerhetskultur ur medarbetarens perspektiv: En kvalitativ studie om medarbetares uppfattningar rörande säkerhetskultur2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 400.
  Jardelin, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Nordvall, Andreas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Hur lärare samtalar om konflikter mellan lärare och elev samt konflikternas konsekvenser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
567891011 351 - 400 of 918
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf