miun.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 10742
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Andersson, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Medborgardemokrati: Påverkar socioekonomisk standard omfattningen avmedborgardemokrati?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 352.
  Andersson, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Hellström, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Arbetsplatslärande: En kvalitativ studie om anställdas syn på internutbildning enligtdiscteorin2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ökad konkurrens på arbetsmarknaden leder till att företag vill utvecklas i takt med omvärlden. Begreppet kompetens används flitigt i dagens arbetsliv och många företag ser lärande och en ökning av kompetens som en central del i personalens utveckling på arbetsplatsen. Detta sker ofta genom så kallade internutbildningar. Studien är inriktad på sju medarbetares syn på en internutbildning i discteorin. Utbildning i discteorin sägs främja medarbetarnas kompetens och förståelse för andra individer och olika beteenden samt att skapa en ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med medarbetare på två olika arbetsplatser har inhämtats. Deras bild och upplevelse av internutbildning i discteorin har framkommit och resultatet visar att det genom utbildning i discteorin skapats en ökad förståelse för olika personlighetstyper och beteenden. Resultatet visar även att trots medarbetarnas ökade kunskaper i discteorin, används inte den nyvunna kunskapen i den utsträckning medarbetarna skulle vilja.

 • 353.
  Andersson, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Sundström, Anette
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Barn som far illa: Pedagogers medvetenhet och handlingsberedskap i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka pedagogers medvetenhet och handlingsberedskap i förskolan kring barn som varit med om traumatiska händelser. För att uppfylla syftet skickades en webbsurvey (enkätundersökning) ut och 31 personer med anknytning till förskolan svarade på den. Resultatet visar att informanterna är relativt eniga om hur de uppfattar traumatiska händelser. De tycks ha olika erfarenheter, både när det gäller upptäckten av att ett barn far illa och hur de gått tillväga. Handlingsberedskap har informanterna förvärvat genom erfarenhet, fortbildning och diskussioner i arbetslaget och de är överens om att aktiviteter som stärker barns självförtroende och självkänsla är ett viktigt led i det förebyggande arbetet. Trygghet, kärlek och omsorg var också viktigt enligt informanterna. Enkätundersökningen visar också att det är omständigheterna som avgör vad informanterna skulle välja att göra eller inte göra när ett barn far illa. Avslutningsvis menar många av informanterna att det är viktigt att agera, även om man många gånger behöver gå försiktigt fram på grund av omständigheterna.

 • 354.
  Andersson, Simon
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barn som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd  Paradox av utökade rättigheter2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 355.
  Andersson, Simon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Danielsson, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Dölj din identitet och åk tillbaka”: En kvalitativ studie om asylsökande transpersoners upplevelser av asylprocessen i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Transpersoner är en särskilt utsatt grupp i asylprocessen som ofta blir misstrodda och diskriminerade av myndigheter. De tvingas bevisa sin könsidentitet utifrån stereotypa uppfattningar om transpersoner. Upplevs de inte som trovärdiga nekas de asyl och utvisas. Syftet med denna studie är att med hjälp av intersektionalitet, queerteori och begreppet performativitet undersöka hur asylsökande transpersoner upplever bemötandet från Migrationsverket och huruvida deras rättigheter tas tillvara på. Resultatet bygger på semistrukturerade intervjuer som analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys. Av resultatet framgår att transpersoner möts av heteronormativa antaganden, inskränkthet och okunskap från Migrationsverket. Orsaker till flykt från ursprungslandet återskapas ofta i asylprocessen genom upplevelser av förtryck. Erfarenheter av transfobi och rasism i asylprocessen är vanliga och deltagarna lyfter tydliga brister hos Migrationsverket gällande förutsättningar för att uppnå krav som ställs på den asylsökande. Migrationsverket har otydliga riktlinjer, ger dubbla budskap i form av krav på tung bevisbörda och samtidiga uppmaningar att dölja könsidentiteten.

 • 356.
  Andersson Söderberg, Cassandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sjöström, Gabriella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Självkontroll som en förklaringsmodell till faktorer som ökar risken för våld hos individer med schizofreni2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 357.
  Andersson Söderberg, Cassandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sjöström, Gabriella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Universitetsstudenters uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Partnervåld är ett världsomfattande problem som drabbar både män och kvinnor. Manliga brottsoffer uppfattas som mer ansvariga för våldet de utsätts för än kvinnliga brottsoffer och uppfattningarna får konsekvenser för bemötande inom rättsväsendet och vilken hjälp brottsoffret får. Syfte: Att undersöka skillnader och likheter i studenters uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld i heterosexuella parrelationer. Vidare var syftet med studien att undersöka hur studenternas rekommenderade åtgärder efter en inträffad partnervåldsincident skiljer sig mellan manligt respektive kvinnligt brottsoffer. Metod: En enkätstudie genomfördes på Mittuniversitetet i Sundsvall, där 90 studenter fick läsa om ett manligt brottsoffer och 88 studenter fick läsa om ett kvinnligt brottsoffer. Enkäten bestod av åtta fallbeskrivningar med tre frågor till respektive fallbeskrivning. Grupperna som jämfördes var manliga och kvinnliga respondenter samt respondenter som läst om ett manligt respektive kvinnligt brottsoffer. Dataanalysen utfördes i statistikprogrammet SPSS. Resultat: Manliga brottsoffer uppfattades som mer delaktiga till sin utsatthet än kvinnliga brottsoffer. Både manliga och kvinnliga brottsoffer uppfattades som mer delaktiga till sin utsatthet av manliga respondenter jämfört med kvinnliga respondenter. Respondenterna tenderade att uppfatta brottsoffer som mer delaktiga till sin utsatthet vid aktiv precipitation än vid passiv precipitation. Kvinnliga brottsoffer blev i högre utsträckning än manliga brottsoffer R rekommenderade att kontakta polisen efter inträffad partnervåldsincident. Diskussion: Manliga och kvinnliga brottsoffer uppfattas olika trots identiska partnervåldsincidenter. Detta går i linje med tidigare forskning som förklarar skillnaderna med könsstereotyper inom partnervåld. Resultatet är av vikt för arbetet med brottsoffer för partnervåld då uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet kan påverka hur individer bemöter brottsoffer för partnervåld.

 • 358.
  Andersson, Tommy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Effect of Perceived School-related Social support from teachers and classmates on students´ perception of life satisfaction2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 359. Andersson, Tommy D
  7:e Nordiska Forskarsymposiet i Turism 19981999Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Nordiska Forskarsymposiet i Turism genomförs årligen. ETOUR stod som värd för 1998 års symposium som hölls i Åre i början av december. ETOUR har sammanställt konferensrapporten som innehåller de uppsatser som presenterades under symposiet. Deltagande forskare representerar olika perspektiv av turism, vilket gör att rapporten ger en bred översikt över nordisk turismforskning. Uppsatserna behandlar bland annat attraktioner, evenemang, destinationsutveckling, framtidens resande och attityder gentemot turism. Läsaren får en aktuell belysning av turistiska fenomen i denna rapport.

 • 360.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala Universitet.
  Blankenburg Holm, Desiree
  Uppsala Universitet.
  Johanson, Martin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Uppsala Universitet.
  Moving or doing? Knowledge flow, problem solving, and change in industrial networks2006In: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 60, no 1, p. 32-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For decades, scholars have put forward the idea that change in industrial networks depends on the relationships and networks themselves. However, models are still lacking that conceptualize the heterogeneity of relationships and networks and that show how this heterogeneity actually affects change. This paper puts for-ward a model suggesting that network structure-in terms of an open or closed system-and relational embeddedness together affect the ways knowledge is gained, given knowledge flow and problem solving as two sources of knowledge. Moreover, the paper proposes that this effect influences the tacitness and novelty of the knowledge gained. Additionally, network structure and gained knowledge are postulated to have an impact on two changes, the establishment of relationships and the development of technology, which take place in industrial networks. The paper advances six propositions and concludes with implications for research and practice.

 • 361.
  Andersson, Ulrica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Starmann, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  The choice of brand clothing: Brands or not?: A study among young adults and teenagers in the United States of America2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 362. Andersson, Ulrika
  Från fullformat till tabloid: om formatets betydelse för nyhetsjournalistiken2013Report (Other academic)
 • 363.
  Andersson, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Publikforskning i en digitaliserad och konvergerad medievärld2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är skriven inom forskningsprogrammet Dagspresskollegiet. Sedan starten 1979 har Dagspresskollegiet studerat hur människor använder medier – och framför allt nyheter – av olika slag, och på senare tid har förstås medieanvändning på nätet fått stor aktualitet. I merparten av Dagspresskollegiets studier redovisas resultat från empiriska undersökningar.Ibland är det emellertid nödvändigt att dels fundera över de teoretiska utgångspunkter som används i studierna, dels titta sig omkring i omvärlden. Ulrika Andersson redovisar i denna rapport just en sådan systematisk genomgång av hur den teoretiska bas som Dagspresskollegiet utgår från utvecklats, samt resultat från studier som behandlar medieanvändning. Rapporten bygger på en mycket omfattande genomgång av såväl nationell som internationell forskning.Vår förhoppning är att rapporten ska komma till nytta på åtminstone två sätt. Dels kan den läsas som en genomgång av aktuell forskning för att få en förståelse för forskningsfältet som helhet, dels finns det en stor mängd referenser att gå vidare till för den som är intresserad av fördjupningar på olika områden.

 • 364.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  Inst för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.
  Wadbring, Ingela
  Inst för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.
  Användningen av medier i förändringens tidevarv2008In: På väg mot medievärlden 2020. Journalistik, teknik, marknad. / [ed] Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar, Lund: Studentlitteratur, 2008Chapter in book (Other academic)
 • 365.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  Inst för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.
  Wadbring, Ingela
  Inst för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.
  I gratistidningsland.2005Report (Other academic)
 • 366.
  Andersson, Vanessa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Björkesjö, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Vem syns mest?: En studie av bilder i Dagens Nyheter och Aftonbladet ur ett genusperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Medias könsrepresentation har under åren visat sig vara ojämn, både i könens förekomst och i de stereotypiska skildringarna. Under 1970-talet var kvinnorna underrepresenterade i dagstidningarnas material jämfört med männen. Syftet med vår studie var att undersöka på vilket sätt kvinnor och män framställs på bild i tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet år 2015. Ur ett genusperspektiv ville vi analysera bilder som publicerats under en veckas tid, för att se om det finns skillnader i framställandet av kvinnor och män, samt se hur ofta och var de syns i tidningarna. Vi ville även se om det fanns någon skillnad i hur dagspress och kvällspress framställer kvinnor och män på bild. Metod och urval: Undersökningen genomfördes som en kvantitativ innehållsanalys av bildmaterialet i tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. Urvalet av tidningar och bilder är strategiskt gjorda. Huvudresultat: Resultatet visar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade män i både dagspress och kvällspress. Kvinnor representeras mest i kultur- och nöjesdelarna, medan männen representeras mest i sporten. Det finns fortfarande skillnader i hur kvinnor och män framställs på bild, men resultatet visar att det har blivit lite jämnare.

 • 367.
  Andersson, Vanessa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Carlzén, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Björkesjö, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Kvinnor i chefspossitioner: - En studie studie om kvinnliga nyhetschefers arbetssituation i Mittmedia 20142014Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 368.
  Andersson Westén, Ronja
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ferm, Denice
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers attityder gentemot matematik: En surveyundersökning över vad pedagoger i förskolan har för attityder gentemot matematik2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 369.
  Andersson, William
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Magnusson, Robin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Värderingsstyrning - en trendig myt: Legitimitet genom värderingar, kan detta gynna dagens moderna organisationer? 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 370. Andersson, Y
  et al.
  Mellander, O
  Larsson, Sven-Olov
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Four decades of teaching Economics.: The Eastern Economic Assosiation annual meeting 15-17 mars 2002, Boston MA.2002Conference paper (Other academic)
 • 371.
  Andersson, Åsa
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Att tala eller inte tala: En studie om muntlig redovisning i skolan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Denna uppsats behandlar elevers förmåga att tala inför andra människor. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning och har arbetat utifrån två problemformuleringar. Dessa är ”Hur arbetar lärarna för att utveckla eleverna till säkra talare? och Vilken är lärarens personliga inställning till detta område?” Jag valde ut fyra olika lärare som jag sedan intervjuade genom att ställa nio frågor.

  Resultatet av min undersökning blev att två av de intervjuade lärarna anser att eleverna upplever det som positivt och roligt att redovisa muntligt inför sina klasskamrater, det var också dessa lärare som arbetade med de yngre eleverna. Dessa lärare använder sig av olika metoder för att utveckla eleverna inom detta, men framförallt lyfter de fram att det är mängden talträning som är av allra största vikt. De vill att eleverna ska få mycket erfarenhet av att göra muntliga redovisningar. De andra två lärarna, som arbetar med högstadieelever, tycker inte att eleverna ser det som något positivt att redovisa muntligt. Dock poängterar den ena läraren att det finns undantag. Vissa elever ser det som lustfyllt och roligt att berätta vad man har arbetat med. Dessa lärare arbetar även dem i stor utsträckning med att talträna eleverna och varierar sina arbetsmetoder.

 • 372.
  Andesson, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  POSTIVA: Postraumatisk stress och livskvalitet efter intensivvård - en prospektiv enkätstudie vid IVA-Östersund2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 373.
  Andnor, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Eriksson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialtjänstens arbetssätt & arbetssituation gällande placering och uppföljning av placerade barn2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING: Forskning visar att placeringsansvarigas sätt att arbeta med placering och uppföljning av barn tenderar till att öka risken för ett så kallat sammanbrott av placeringen, att placeringen avslutas tidigare såsom det inte var tänkt. Studier har dock inte enbart från utgått från socialsekreterarnas syn vilket måste vara relevant då socialsekreterarna utför arbetet. Syftet med studien var att jämföra två organisationers arbetssätt och arbetssituation gällande placering och uppföljning av barn samt att undersöka hur detta påverkar placeringars sammanbrott. Vidare har detta förklarats utifrån organisationsteorin och gräsrotsbyråkratin. För att besvara syftet användes kvantitativ metod och enkätundersökning i två olika kommuner i Sverige. Resultatet analyserades utifrån organisationsteorin och gräsrotsbyråkratin. Studien visar att Kommun B har högre effektivitetskrav i uppföljningsarbetet och kommun A har det i placeringsarbetet. Handlingsfriheten för socialsekreterarna är större i kommun A gällande uppföljningsarbetet samt att kommun A:s organisation är mer specialiserad. Höga effektivitetskrav och en stor begränsad handlingsfrihet är definitivt faktorer som får en negativ effekt på placeringars utgång.

 • 374.
  Andrae, Nina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Kullberg, Pierre
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Vilka egenskaper behöver en ledare besitta?: En undersökning med fokus på den autentiska-, situationsanpassade- samt den transformativa ledarskapsteorin2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 375.
  Andreasson, Katarina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Petersson, Maja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Psykisk ohälsa - ett brukarperspektiv på närståendes delaktighet inom vård, behandling och övriga insatser2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 376.
  Andreasson, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Zakrisson, Zara
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  same same but different: En studie om samhällsorienterande läroböcker baserad på intervjuer,läroboksgranskning och textanalys.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om hur läroböcker för de samhällsorienterande

  ämnena historia, religion, geografi och samhällskunskap för grundskolans

  senare år 7-9 framställer en av Sveriges minoritetskulturer, samerna. Syftet med

  studien var att undersöka hur samernas kultur beskrivs i de samhällsorienterade

  läroböckerna i fyra utvalda skolor. Vidare att få en förståelse för hur lärare

  valde ut läroböcker i de samhällsorienterande ämnena för grundskolans senare

  år 7-9. Metoder som användes i studien var intervjuer, läroboksgranskning och

  textanalys. Intervjuerna var halvstrukturerade och genomfördes med fyra lärare,

  två kvinnor och två män. Läroboksgranskning och textanalys gjordes utifrån de

  läroböcker som användes av de intervjuade lärarna vid respektive skola. I

  examensarbetets inledande del behandlas tidigare forskning om samerna i

  läroböckerna. Studien utgick från styrdokumenten för undervisningen, läroplanen

  Lpo-94 och kursplanerna för de samhällorienterande ämnena. Av intervjuerna

  framgick att dagens läroplaner uppfattas som luddiga och svaga på vissa

  delar, som exempelvis nationella minoriteter. Läroboksgranskningen visade att

  de flesta läroböcker som användes i skolorna inte ger lärare/elever möjlighet att

  nå kurplansmålen för de samhällsorienterande ämnena. De textanalyser som

  gjordes av textstycken ur läroböckerna visade på att den anda av schablonisering

  som tidigare forskning visat på, till viss del fortfarande finns kvar. En ny

  läroplan är på gång, kanske det kommer ske förändringar i och med den?

 • 377.
  Andreasson, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  de Cabo Warchol, Suzanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Kvinnors (o)begränsade tillträde till det offentliga rummet: En kvalitativ studie om kvinnliga polisers riskuppfattningar på allmänna platser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 378.
  Andresen, Edith
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Dressed for success: designing and managing regional strategic networks2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Inter-organizational network initiatives such as regional strategic networks (RSNs) are often used by firms and public agencies to support regional development and competitiveness. RSNs are designed networks managed by a hub and financed by public or private means. RSN management is complex as members are autonomous and initially often loosely connected. The effects of RSNs on regional development are disputed as engineered relationship development may interfere with ongoing business relationships.  Despite this, vast public funds are being invested in collaborative initiatives. Identifying factors affecting RSN performance will provide a better basis for evaluating and managing such initiatives.

  Based on concepts such as actors, resources, and activities findings are reported from longitudinal case-studies built on interviews with 68 members and hubs in four RSNs. Data were also collected through participant observation, conversations, archival data and emails. Findings indicate that factors such as evaluation criteria, member composition, relationships, location, goals, the hub, physical and human resources, knowledge sharing and development, resources, policies and norms, social activities, and communication exert an impact on entrepreneurship and cooperation.

  The first paper focuses on factors such as actor composition, actor goals, number of actors, and activities facilitating relationship development and commitment. The second paper identifies a framework of seven tasks to be performed by the hub. The effects on development of preferences and atmosphere are dealt with in the third paper. Effects of cooperation between public/private sector and universities are addressed in the fourth paper, and entrepreneurial processes in network contexts are analyzed in the fifth one.

  The important management role of the hub is emphasized as is carefully considered member composition. Relationships and commitment are found to be crucial. These factors are not covered by national and regional performance criteria. They merit a place of their own.

 • 379.
  Andresen, Edith
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  En akademisk samverkansarena och fem regionala strategiska nätverk2009In: Regionala strategiska nätverk i praktiken, Lund: Studentlitteratur, 2009, p. 123-136Chapter in book (Other academic)
 • 380.
  Andresen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Bergman, Anette
  Hallén, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Email as a Communication Strategy in a Regional Strategic Network2011In: Network strategies for regional growth / [ed] Martin Johanson and Heléne Lundberg, Palgrave Macmillan, 2011, p. 100-125Chapter in book (Other academic)
 • 381.
  Andresen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Bergman, Anette
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Hallén, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The role of email communication in regional strategic networks:: Paper presented at the 22nd IMP conference, Milan, Italy2006Conference paper (Other academic)
 • 382.
  Andresen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Braunerhjelm, Lotta
  Roxenhall, Tommy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Nära ekonomiska nätverksrelationer2015In: Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer / [ed] Öhman, P., Lundberg, H., Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 201-217Chapter in book (Other academic)
 • 383.
  Andresen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Gebert Persson, Sabine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lundberg, Heléne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Intra-organizational tensions as drivers for external relationship and network formations2012Conference paper (Refereed)
 • 384.
  Andresen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Lidén, GustavMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.Nyhlén, SaraMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Hållbarhetens många ansikten - samtal, forskning och fantasier2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna publikation Hållbarhetens många ansiktenär en del av de resultat som kommer frånprojektet Hållbart Samhällsbyggande (HåSa):Från mellersta Norrland till Europas glesabygder. HåSa-projektet har via Tillväxtverketbeviljats stöd ur den Europeiska regionalautvecklingsfonden och i denna antologi harmånga aktörer som ingår i projektet medverkat.Arbetet med publikationen inleddes vid enworkshop i Sollefteå i slutet av september 2016.Vi drevs då av en strävan efter att hållbarhetsarbetetpå flera sätt behöver gå snabbare och blimer omfattande och att vi behöver samarbetaöver ämnesgränser inom akademin, men äventillsammans med aktörer utanför akademin.Ett drygt år senare finns nu denna antologi,efter både kreativt och intensivt samarbete, ochden utgör ett konkret resultat av de tankar somföddes i Sollefteå.

 • 385.
  Andresen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Lidén, Gustav
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Nyhlén, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Skärningspunkter som grund2017In: Hållbarhetens många ansikter: samtal, forskning och fantasier / [ed] Edith Andresen, Gustav Lidén och Sara Nyhlén, Sundsvall: Mid Sweden University , 2017, p. 12-17Chapter in book (Other academic)
 • 386.
  Andresen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Lundberg, Heléne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Mobilizing private and public actors for network cooperation2015Conference paper (Refereed)
 • 387.
  Andresen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Lundberg, Heléne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Wincent, Joakim
  Hanken Sch Econ, Dept Management & Org, Helsinki, Finland.
  Processes in collaborative entrepreneurship: a longitudinal case study of how multiple actors exploit a radically new opportunity2014In: The International Entrepreneurship and Management Journal, ISSN 1554-7191, E-ISSN 1555-1938, Vol. 10, no 4, p. 713-726Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this longitudinal case study, the authors integrate the theory on social movement with the entrepreneurship literature on opportunity discovery, evaluation, and exploitation. They construct a model on collaborative entrepreneurial processes in which multiple partners are involved in identifying, forming, and exploiting an opportunity. Three interdependent subprocesses are identified: (1) the opportunity conceptualization dialogue, (2) resource mobilization and, (3) legitimacy building, which significantly contribute to our understanding of how individuals across different organizations become engaged in collaborative entrepreneurial processes. The model of collaborative entrepreneurial processes complements traditional models of the entrepreneurial process, which place the individual entrepreneur at the center of the process and does not consider group mobilization processes in which the actors aim to be creative and innovative in collaborating with actors from other organizations or firms.

 • 388.
  Andresen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Lundberg, Heléne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Öhman, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Coopetition in a public/private context: A study of drivers, dynamics and outcomes in value-creation2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Significant competitive challenges are facing firms situated in sparsely populated, geographically remote regions where local markets have a limited scope, transportation costs are high and the customer base is too small. Forming collaborative networks among a coalition of service providers has been suggested as way to meet these problems as these may be able to develop competitive offerings (Pesämaa & Hair, 2008: Rusko, 2014), create and give access to other capabilities based on exploitation of the existing ones (Gnyawali & Park, 2011), but also give access and opportunity to create a common “bigger business pie” while competing when dividing it (Brandenburger & Nalebuff, 1995). Over 50% of collaborative relations (alliances) are between firms in the same industry, thus with competitors (Park et al., 2014), a strategy embodying simultaneous cooperation and competition between firms (Bengtsson & Kock, 2000), and the critical needs to create common and private benefits (Khanna et al. 1998: Park et al., 2014).Research on how to handle coopetition in order to create value and avoid tensions is scarce. There has therefore been calls for studies on how firms engage in coopetition (Gnyawali & Park 2011) and to what extent they can benefits from coopetition (Ritala & Tidström, 2014: Park et al., 2014). Furthermore, there are few empirical studies on drivers, dynamics and outcomes of coopetition (Gnyawali & Park, 2011) and studies explaining process related coopetitive interactions (Dahl, 2014), as well as in-depth case studies enhancing the understanding of how collective value creation and value appropriation take place in coopetition including multiple actors (Ritala & Tidström, 2014). Main drivers behind coopetition are argued (Rusko, 2010) to be creation of value in terms of improving the performance of participating companies through “coopetitive moves” – likely driven by relational and firm-level strategic objectives (Ritala & Tidström, 2014). The coopetitive network may also include public actors, initiating and supporting activities in order to promote regional development. In response to the calls for further in-depth, process-related case studies, the aim and contribution of this paper is to study how value creation and growth, in terms of new or enlarged establishments in a specific region, may be created through coopetition in a project network driven by public actors. A qualitative case-study was performed in 2015-2016 focusing a Swedish project network (Mele, 2011) of six actors: two companies: a private research foundation of four companies: two public actors: and a university research center fronting 25 companies within banking, insurance, pensions, accounting and property industries – all cooperating in a regional strategic network (RSN) structure since 2003. The project network aimed at increased employment in the region by addressing the RSN members and others in related industries with establishment proposals. Data was collected through participating observations, from interviews, a survey and grant applications. A multiple-level analysis was applied, focusing drivers, dynamics and outcomes. Relocation of 155 employees was a project network outcome. Knowledge sharing, mutual interaction and commitment were found to promote value-creation as was capability of acting within a coopetitive setting of closely related actors.

 • 389.
  Andresen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Nyhlén, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  ”Sveriges största trygghetsboende”: hur hållbart är det.2017In: Hållbarhetens många ansikten: samtal, forskning och fantasier / [ed] Edith Andresen, Gustav Lidén, Sara Nyhlén, Sundsvall: Mid Sweden University , 2017, p. 21-29Chapter in book (Other academic)
 • 390.
  Andrésen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lundberg, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Networking in engineered and emergent Processes2007In: Proceedings of ANZMAC 2007, Dunedin, New Zeeland: University of Otago, 2007Conference paper (Refereed)
 • 391.
  Andrésen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lundberg, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Regional development and networking: top-down or bottom-up2007In: Proceedings of the 23nd IMP Conference, 30.8.-1.9., 2007, Manchester (CD-ROM), 2007Conference paper (Refereed)
 • 392.
  Andrésen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lundberg, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Roxenhall, Tommy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Designing for commitment in regional strategic networks2012In: Management Research Review, ISSN 2040-8269, E-ISSN 2040-8277, Vol. 35, no 6, p. 531-552Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to model the impact of structural factors and activities on commitment in a regional strategic network(RSN) context. Design/methodology/approach: A longitudinal case study examines two regional strategic networks acting in different business areas in mid Sweden. Findings: Competition-neutral, social, and personal goals were found to be powerful drivers promoting shared values andcommitment among competitors, whereas business-related goals worked well for complementary firms, providing a more stable basis for networkcommitment. In the RSN with a large number of members, sensitivity to absence was low, but it took longer for members to get to know one another, slowing commitment development. The RSN including members with complementary resources proved a more favorable setting than did the RSN including competitors, and frequent activities that favored social relationship development increased commitment. Research limitations/implications: This study identifies important factors influencing the development of commitment in network contexts, but is limited to two cases. The topic merits further research: other factors need consideration, and the factors discussed here should be evaluated in other contexts. Practical implications: The impact on network commitment of the factors discussed here needs to be considered by RSN initiators and hubs. Originality/value: Few studies treat commitment in RSN contexts. This paper addresses this deficit by identifying structural factors and activities that influence commitmentdevelopment. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 393.
  Andrésen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lundberg, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Roxenhall, Tommy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Managerial challanges in regional development initiatives - a road to commitment: IMP Asia 20072007Conference paper (Refereed)
 • 394.
  Andrésen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Roxenhall, Tommy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Designing strategic networks2006In: The 22nd IMP-conference in Milan, Italy 2006, 2006Conference paper (Refereed)
 • 395.
  Andrésen, Edith
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Roxenhall, Tommy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lundberg, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Competence Development for Process Leaders in Networks2011In: Minor Communities and Natural and Cultural Heritage: an Asset or a Liability? / [ed] Damianakos, D., Ventura, P., Zavrides, N., Milano: McGraw-Hill, 2011Chapter in book (Refereed)
 • 396. Anell, Birgitta
  et al.
  Berggren, Ann-Mari
  Herrlin, Katarina
  Sundberg, I
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Portfoliometoden2000In: Kom och läs: Lärarhandledning 2, Stockholm: Natur och kultur, 2000, p. 12-19Chapter in book (Other academic)
 • 397.
  Anklew, Ellen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Malena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Arbetet mot kvinnlig könsstympning - en fallstudie i Nyköpings kommun2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att utforska om och hur den nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning efterlevs inom socialtjänsten i Nyköpings kommun. Kommunen som studien avgränsats till valdes för att den hade en ökad invandring under 1990-talet från länder där ingreppet är omfattande. Studien har avgränsats till att undersöka en familjecentral, vuxen- och ungdomsenheten och barn och familj. Studien omfattar en fallstudie för att få ett kvalitativt resultat. Det som framkommit i studien är paradoxen att Nyköpings kommun genomför ett förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning men kommunen har föga kunskap om handlingsplanen. På grund av att en implementering inte har skett är de anställda omedvetna om arbetets relevans till den nationella handlingsplanen. Behovet av ett förebyggande arbete beträffande kvinnlig könsstympning har påträffats då individer i bostadsområdet Brandkärr bett om hjälp. Arbetet som utförs i kommunen mot kvinnlig könsstympning har sitt ankare i en person, därmed gör sig eldsjälsproblematiken gällande.

 • 398.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences. Etour.
  Accessibility in a world of islands and islets: Knowledge of the Visitors and Second Home Owners in the Blekinge Archipelago, Sweden2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish coastal areas the geography matters for tourism. Islands offer something special in comparison to massive land because one has to travel by boat or airplane to reach the destination. The detachment from the mainland gives an important physical and psychological aspect to the visit. However, accessibility is a crucial question in the archipelagos. Since the landscape consists of islands, it is necessary to either have access to a private boat or to public transportation. Physical accessibility refers to the ability of people to reach destinations, where the landscape together with infrastructure creates possibilities but also difficulties.

   

  The Swedish coastal areas and archipelagos attract many visitors, which create an interest in developing tourism and outdoor recreation. At the same time, these areas consist of valuable nature, culture and considerable bird and animal life. The Blekinge archipelago, Sweden, is a Candidate for becoming a biosphere reserve in the MAB-programme. Biosphere reserves are model areas with the purpose to conserve nature, biodiversity and culture. At the same time, the social and economic development through local support should be promoted. In a biosphere reserve, zoning is an important part but the inhomogeneous landscape of an archipelago makes zoning complicated. The sometimes unclear borders because of the geography and nature, the variation of accessibility, the possibility of different activities, the blurred boundaries of rural and urban living, and the mental perceptions of what an archipelago is, makes it complicated to plan and balance tourism and outdoor recreation with conservation.

   

  To understand if and how tourism and outdoor recreation are affected by zoning of a biosphere reserve, knowledge of the visitors and second homeowners is important. In relation to development of tourism and outdoor recreation, the challenge of applying zoning to a biosphere reserve in such a landscape an archipelago represents will be discussed in this study. Also, the purpose of this study is to analyse the visitors and second home owners’ views of accessibility in an archipelago. In the autumn of 2007, a questionnaire survey directed to visitors and second home owners in the Blekinge archipelago was conducted.

   

 • 399.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv: Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hav och kust har alltid varit viktiga för oss människor. I svenska kustlandskap har boende, infrastruktur och fiskenäring existerat sedan lång tid tillbaka samtidigt som områdena också varit viktiga för nöje och rekreation. Men mellan olika intressen, samt mellan och inom olika användargrupper samt förvaltning, kan det uppstå målkonflikter. Utgångspunkten för den här avhandlingen är att beskriva och analysera eventuella målkonflikter kopplat till friluftsliv utifrån både ett planerings- och ett användarperspektiv genom två fallstudier i Luleå och Blekinge skärgårdar. Friluftslivet är en del av samhället och dess relevans för fysisk och mental återhämtning ger planering och förvaltning av friluftsliv ett ökat politiskt stöd, samtidigt som tidigare forskning visat att friluftsliv är stark i retoriken - men svag i planeringspraktiken. Därför behövs kunskap som kan utveckla planering och förvaltning av friluftsliv i svenska kustlandskap.

  Resultaten från den här avhandlingen visar att användarnas perspektiv på målkonflikter i Luleå och Blekinge skärgårdar ännu inte till stora delar har inkluderats i den kommunala planeringen. En slutsats är alltså att det finns skillnader i hur konflikter i samband med friluftsliv beskrivs och identifieras i den fysiska planeringen jämfört med användarnas upplevelser. Det har betydelse för förståelsen av friluftlivskonflikter och hanteringen av dessa. Förutom analys och diskussion av konflikter kopplat till friluftsliv, ingår en fördjupande studie av buller och tystnad som konflikt. Upplevelserna av lugn och ro samt tystnad är centrala för användarna i Luleå och Blekinge skärgårdar. Ett problem som avslöjas är att metoder med decibelnivåer inte avgör skillnader i buller som upplevelse i sig. Upplevelsen av buller och tystnad är nämligen subjektiv. Även zonering undersöks som ett planerings- och förvaltningsverktyg för att hantera friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap. Som denna avhandling visar, finns det flertalet exempel på olika sorters zonering i Luleå och Blekinge skärgårdar. När man i planering och förvaltning utgår från ett perspektiv där naturvård och bevarande är utgångspunkterna, så måste ytterligare värderingar och verktyg inbegripas som att inkludera användare med deras olika behov, upplevelser och aktiviteter som äger rum i skärgårdarnas landskap. Att landskapet i sig är av betydelse syns också i resultaten. I fallstudiernas översiktsplaner markeras det värdefulla, attraktiva och unika med skärgårdslandskapet, medan användarna betonar det äkta, naturliga och opåverkade landskapet som grund för deras friluftsupplevelser.

  Den här avhandlingen tillför kunskap om spänningen mellan olika attityder och synsätt i den fysiska planeringens processer, förvaltning samt friluftslivets användare i svenska kustlandskap. Avhandlingen är också ett tillägg till tidigare kunskap om zonering som ett sätt att hantera konflikter i svenska kustlandskap, där särskilt användarperspektivet är en viktig del. Avhandlingen bidrar även till en grundläggande översikt av fysisk planering i relation till friluftsliv.

 • 400.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Planning for Silence With Knowledge of the Visitors: A Case Study of the Luleå Archipelago, Sweden2009In: Coastal Tourism Development / [ed] Dowling, R & Pforr, C, New York: Cognizant Communication Corporation, 2009, 1Chapter in book (Other academic)
567891011 351 - 400 of 10742
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf