miun.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 25303
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Alfredsson, Lars
  et al.
  lars.alfredsson@imm.ki.se.
  Hammar, Niklas
  Fransson, Eleanor
  de Faire, Ulf
  Hallqvist, Johan
  Knutsson, Anders
  Nilsson, Tohr
  Theorell, Törres
  Westerholm, Peter
  Job strain and major risk factors for coronary heart disease.: Baseline results from the WOLF Study2002In: Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, ISSN 0355-3140, Vol. 28, no 4, p. 238-248Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The results do not support the hypothesis that job strain has an adverse impact on serum total cholesterol and plasma fibrinogen levels. They suggest that an increased risk of coronary heart disease in association with job strain, if causal, is mediated by other factors, possibly partly by hypertension and low levels of high-density lipoprotein cholesterol.

 • 352.
  Alfsvåg, Hannele
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Är de blåsta eller blundar de bara?: En kvalitativ studie om hur kvinnor upplevt stödet under sitt liv med missbruk, vid vändpunkten och tiden efter upphörandet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnors bruk av droger ökar konstant, till stor del genom användandet av droger som ett sätt att döva ett dåligt psykiskt mående som orsakar ångest och depression. Det finns ett behov av mer missbruksforskning med ett genusvetenskapligt perspektiv eftersom missbrukande kvinnors situation skiljer sig från männens. Genussystemet påverkar hela samhällsstrukturen, således även forskningen som mestadels har varit inriktad mot männen. Följaktligen är missbruksvården och övriga stödinsatser huvudsakligen baserade på kunskap om män. Studiens syfte var att ur ett genusperspektiv beskriva hur kvinnor med ett tidigare missbruksproblem har upplevt ett socialt stöd under tiden med och efter missbruk. I denna studie användes den kvalitativa forskningsmetoden och ett narrativt och fenomenologiskt perspektiv. Resultatet visar att stödet från de närmaste varit villkorat och kvinnorna upplevde att de hade instabila sociala band. Det fanns inget stöd då de behövde det som mest vare sig från familj eller sociala sektorn. Missbrukande kvinnor är ofta mer stigmatiserade, en bild som bekräftas i denna studie. Kvinnorna kom i kläm mellan olika samhällsinstanser och sjukvården, där fokus ibland hamnade på andra problem än de primära, nämligen missbruket och grundorsaken till det. Läkemedelsberoende kvinnor upplever ofta en bristande samordning. Istället skrivs mer mediciner ut till dem. Dessa i kombination med andra droger är förödande. Den avgörande faktorn för att upphöra med missbruket var personlig, det var den egna viljan att leva och lämna en nedbrytande och destruktiv livsstil bakom sig. Kvinnorna upplevde att till och med den sociala sektorn upplevdes på ett annat sätt efter det livsavgörande beslutet, troligen en effekt av att man inte kan ta emot hjälp om man inte har kommit till insikt själv.

 • 353.
  Alfvin, Tiia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Det laborativa arbetsmaterialet i matematik i lågstadiet (åk1-3) – vad, vem, när, hur & varför?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka det laborativa arbetsmaterialets förekomst i matematikundervisningen och ta reda på hur lärare förhåller sig till materialet och användandet av detta i årskurserna 1-3. Undersökningen är huvudsakligen en kvalitativ studie som bygger på 7 enkätfrågor ställda till lärare i lågstadiet. Min undersökning visar att laborativt arbetsmaterial förekommer i matematikundervisningen och används vid genomgångar av lärarna samt vid behov av både elever och lärare. Materialet är både roligt att använda och ett stöd för lärandet. Vissa tyckte dock att det kunde vara jobbigt att plocka fram och städa undan och att eleverna ibland lekte med det. Lärarna gav exempel på kopplingar till läroplanen och de tillfrågade lärarna upplever sig ha tillräcklig kompetens för att kunna bedriva god undervisning för främjandet av elevernas kunskapsutveckling inom ämnet matematik. Det var dock viktigt med ett fungerande erfarenhetsutbyte i arbetslaget samt möjlighet till fortbildning vid behov.

 • 354.
  Alfvin, Tiia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Urvalet för läsning av bänk-bok i lågstadiet (åk1-3): – hur, vad, vem, när, var &varför?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 355.
  Algerbo, Josefin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Noren Linder, Madelen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hur patienter med fibromyalgi upplever vårdpersonalens bemötande: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som ger smärta i muskler och leder. Patienterna utsätts även för psykisk påfrestning då de inte längre kan göra sådant de tidigare gjort. Diagnosen är svår att ställa vilket gör att patienterna ofta skickas fram och tillbaka mellan olika vårdpersonal. Hur detta påverkar patienterna är viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till i bemötandet av patienter med fibromyalgi då de är en lågt värderad patientgrupp.Syfte: Att belysa hur patienter med fibromyalgi upplever vårdpersonalens bemötandeMetod: En litteraturöversikt med induktiv analysmetod. Inkluderar 12 kvalitativa artiklar som belyser bemötandet av patienter med fibromyalgi.Resultat: Resultatet visar att patienter med fibromyalgi upplever att de får ett dåligt bemötande av vårdpersonalen. Efter att ha fått diagnosen fibromyalgi upplevde de att bemötandet förändrades och att vårdpersonalen tappade intresset för dem. Resultatet presenteras i fyra kategorier: Bemötandet före och efter diagnos, Vårdpersonalens okunskap och bristande information, Patienternas förväntningar om en god vårdrelation och Att inte bli bekräftad.Diskussion: Vårdpersonalens perspektiv lyfts i diskussionen för att belysa hur de upplever bemötandet och vad det tror påverkar att patienterna med fibromyalgi upplever det som dåligt.Slutsats: Patienternas upplevelse av ett dåligt bemötande tycks grundas i bristande kommunikation mellan patienter och vårdpersonal. Det behövs inte mer forskning om hur upplevelsen är utan snarare hur upplevelsen kan förbättras.

 • 356.
  Algerbo, Josefin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Noren Linder, Madelen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hur patienter med fibromyalgi upplever vårdpersonalens bemötande: Hur patienter med fibromyalgi upplever vårdpersonalens bemötande: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som ger smärta i muskler och leder. Patienterna utsätts även för psykisk påfrestning då de inte längre kan göra sådant de tidigare gjort. Diagnosen är svår att ställa vilket gör att patienterna ofta skickas fram och tillbaka mellan olika vårdpersonal. Hur detta påverkar patienterna är viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till i bemötandet av patienter med fibromyalgi då de är en lågt värderad patientgrupp.Syfte: Att belysa hur patienter med fibromyalgi upplever vårdpersonalens bemötandeMetod: En litteraturöversikt med induktiv analysmetod. Inkluderar 12 kvalitativa artiklar som belyser bemötandet av patienter med fibromyalgi.Resultat: Resultatet visar att patienter med fibromyalgi upplever att de får ett dåligt bemötande av vårdpersonalen. Efter att ha fått diagnosen fibromyalgi upplevde de att bemötandet förändrades och att vårdpersonalen tappade intresset för dem. Resultatet presenteras i fyra kategorier: Bemötandet före och efter diagnos, Vårdpersonalens okunskap och bristande information, Patienternas förväntningar om en god vårdrelation och Att inte bli bekräftad.Diskussion: Vårdpersonalens perspektiv lyfts i diskussionen för att belysa hur de upplever bemötandet och vad det tror påverkar att patienterna med fibromyalgi upplever det som dåligt.Slutsats: Patienternas upplevelse av ett dåligt bemötande tycks grundas i bristande kommunikation mellan patienter och vårdpersonal. Det behövs inte mer forskning om hur upplevelsen är utan snarare hur upplevelsen kan förbättras.

 • 357.
  Alghetmi, Ramzi
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Cyrene Destination: Visitors’ Perceptions of Negative Factors Affecting Heritage Tourism at the World Heritage Site2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 358.
  Algovik, Lovisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Hyvönen, Maja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Kompetenta kvinnor - under konstant konstruktion? En kvantitativ studie om könsstereotyper kopplad tillstereotype content model2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 359.
  Al-Hilali, Ahmed
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Vilka bakomliggande orsaker påverkar LSS-handläggares arbete?: En kvalitativ studie om LSS-handläggarna i Sundsvalls kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle ser vi många individer som är i behov av assistans. Dessa individer med funktionsnedsättning ställs varje dag inför svårigheter. Människorna är olika och därför behöver olika former av hjälp för att kunna överleva på samma sätt som andra individer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en lag som bidrar till goda levnadsvillkor för dessa individer. Men det finns individer som har det ansvaret att uppfylla dessa människors behov. LSS-handläggarna har huvudansvaret för dessa genom att bevilja eller avslå deras ärenden. Att arbeta som LSS-handläggare är inte enkelt och oftast finns det svårigheter i arbetet. Syftet med denna studie är att med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöka LSS-handläggarnas handlingsutrymme och om det uppstår inre konflikter i deras arbete i Sundsvalls kommun. I studien har Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater använts som utgångspunkt för att får mer större förståelse för och bättre inblick i handläggarnas handlingsutrymme. Med hjälp av tematisk analys byggde studien olika teman för att få bättre överblick över problemet. Resultat av studien har visat att LSS-handläggarna har olika faktorer som påverkar deras arbete i form av resursbristen och stressen som de upplever i arbetet, vilket resulterar i felaktiga beslut som handläggarna fattas.

 • 360.
  Ali Ahmet, Dlara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Said, Fatima
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Intervjustudie om Socialtjänstens val av insatser för barn till föräldrar med missbruk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Missbruk av alkohol och droger bidrar till många risker för individer och familjer och kan bidra till en särskild utsatthet med sociala, psykosociala, psykiska och fysiska problem vilket i sin tur kan påverka anhöriga och barn. Svenska studier pekar på stora konsekvenser som rör barns skolgång, hälsa och arbetsliv när de växer upp i familjer med missbruksproblem. Det finns många sociala insatser som berör barn som anhöriga. Syfte: Studiens syfte har varit att undersöka och redovisa vilka insatser som Socialtjänsten erbjuder barn till föräldrar med missbruksproblem och vilka orsaker som föreligger valen. Metod: Genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare som har utförts i två svenska städer har material samlats in för att sedan analyseras med hjälp av innehållsanalys. En teoretisk analys har genomförts med hjälp av ett organisationsteoretiskt perspektiv. Resultat: Studiens resultat kategoriseras i fyra teman; Socialtjänstens val av insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem, Socialsekreterares bedömningar om insatser ur ett barn- och förändringsperspektiv, Socialsekreterares bedömningar om insatser utifrån resurser och förutsättningar och Socialsekreterares resonemang och kunskap kring alternativa metoder. Studien visar att Socialtjänsten främst arbetar med familjebaserade insatser och externa stödgruppsverksamheter. Vidare framkommer det i studien att val av insatser utgår ifrån barnperspektivet. Insatserna påverkas av kostnadsfrågor, socialsekreterarnas handlingsutrymme och Socialtjänstens omorganisering.

 • 361.
  Ali, Asha
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Fawaz, Zainab
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hudsjukdomen psoriasis påverkan på det dagliga livet: -Utifrån patientens upplevelser2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psoriasis är en kronisk hudsjukdom med omkring 300 000personer i Sverige. Psoriasis förekommer i olika former och plaque psoriasis ärden vanligaste formen. Många gånger kan psoriasis leda till psykiska, fysiskaoch sociala begränsningar i det dagliga livet och en stor påverkan pålivskvaliteten för personen med psoriasis. Känslan av sammanhang, kan varaviktigt för att kunna hantera olika stressorer i livet med psoriasis. Syftet: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur personer med hudsjukdomen psoriasis upplevde att deras dagliga liv och livskvalitet påverkades av sjukdomen. Metod: I denna litteraturöversikt användes både kvantitativa samt kvalitativa studier. Resultat: Hudsjukdomen psoriasis medförde sig många fysiska,psykiska samt sociala begränsningar. För att leva med den kroniska hudsjukdomen psoriasis utvecklade många deltagare hanteringsstrategier. Stödet från hälso- och sjukvården upplevdes otillräcklig. Diskussion: Genom att sjuksköterskan införskaffar sig egen kunskap blir det lättare att utbilda patienten och närstående och ge de en ökad förståelse samt kunskap om psoriasis. Detta ökar begripligheten på så sätt att personen lättare kan hantera sin psoriasis. Slutsats: Det behövs djupare kunskap samt förståelse om hudsjukdomen psoriasis. Sjuksköterskan behöver förstå patientens upplevelser och vilka faktorer som kan påverka patientens dagliga liv.

 • 362.
  Ali, Basharat
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Impact of green marketing on consumer buying behavior: The mediating role of environmental knowledge.: A quantitative study in the context of Pakistan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Green marketi ng is aimed at directing a company‘s efforts to undertake the processes of designing a product, its promotion, pricing, and distribution in a way that can help to protect the environment. The current study is aimed at investigating the influence of green marketing practices including eco-labeling, green branding and green advertising on consumer buying behavior in Pakistan which is a developing country. The study has also analyzed the mediating effect of environmental knowledge in the relationship between green marketing practices and consumer buying behavior. The research useda quantitative approach and a structured survey questionnaire to collect data from 300 respondents. The study results revealed that green advertising and green branding has a significant positive relationship with consumer buying behavior while eco-labeling is not a significant predictor for this purpose. Moreover, environmental knowledge partially mediates the relationship between green marketing and consumer buying behavior. In this way, the current study has contributed to literature by analyzing the green marketing practices with and without the presence of environmental knowledge in Pakistan. The results of the research are helpful for marketers to emphasize more on green advertising being the strong predictor of consumer buying behavior. It also urges them to make their environmental friendly activities closer to reality in order to gain greater acceptability from consumers. However, the study has not taken into account alldimensions of green marketing and the sample responses belong to the population in only urban areas of Pakistan.

 • 363.
  Ali, Farida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Maolod, Bezan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Den missgynnande arbetsmarknaden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Muslimska kvinnor är en minoritetsgrupp i Sverige som har svårt att både inträda och etablera sig på arbetsmarknaden. Det råder idag en tydlig etnisk och religiös diskriminering i samhället, och specifikt på arbetsmarknaden, vilket bidrar till sämre förutsättningar för gruppen. Till följd av de försämrade förutsättningarna har gruppen exkluderats ur en social och ekonomisk kontext, vilket har resulterat i utestängning från samhället och bidragit till en ökad stigmatisering samt, i förlängningen ett segregerat samhälle. Studiens syfte är att undersöka muslimska kvinnors förutsättningar på den aktuella arbetsmarknaden baserat på deras egna upplevelser och erfarenheter. Utgångspunkten har varit att utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt tolka och förstå deras personliga erfarenheter av den aktuella situation de befinner sig i, samt vilka strategier de har utvecklat för att kunna förändra sin situation. Studiens resultat grundas på sex semistrukturerade intervjuer där respondenterna har varit öppna beträffande att dela med sig av sina egna upplevelser och erfarenheter. Resultatet påvisade att samtliga respondenter har upplevt sig diskriminerade i relation till arbetsmarknaden utifrån faktorer som religion, etnicitet, kön samt tilltalsnamn. Vidare visade även resultatet att dessa sex respondenter var väl medvetna om den rådande diskriminering som förekommer inom olika samhällsarenor. Denna diskriminering har försämrat deras förutsättningar, speciellt i relation till gruppens religiösa ställningstagande, som samtidigt påverkas av olika intersektioner vilka ytterligare försvårar deras förutsättningar.

 • 364.
  Ali, Hana
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hot och våld - en del av sjuksköterskans vardag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 365.
  Ali, kathem Hassan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Associated Petroleum Gas management in the south of Iraq2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Iraq is considered as the second largest oil producer in organization of petroleum exporting countries (OPEC) with oil production average of 3.2 MMbbl/day. Iraq has very ambitious plans to increase oil production in the coming few years, which means rapid increase of the associated petroleum gas (APG) which has dissolve form in crude oil and consider as a common by-product with crude oil extraction.

  This study aims to give more understanding about APG management in the south of Iraq and highlight the most important reasons standing behind utilize failure of a huge amount of APG instead of flare it and what the consequences of flare option in the environmental, economic and political perspectives.

  Natural gas featuring as a cleanest fossil fuel with less emission comparing with other types of fossil fuels. In addition, natural gas is considered as an important source for thermal, electrical and mechanical energy and can be used in very wide branches such as transport, industry, electricity and in the housing sector. Furthermore, it is considered as a raw material for petrochemical, fertilizer industries and for the productions of pesticides.

  In this study, APG flaring from economic and environmental perspectives were studied. This study has produced three different scenarios for the future gas production. Three different scenarios were studied (business as usual (BAU), new processing facilities (NPF) and gas to grid (GTG)). BAU scenario depends on rehabilitate the entire infrastructures which are old, unsufficient and it is platform capacity is very small to capture and process a huge amount of APG which expected to be produced in the coming years. NPF means build new capturing and processing facilities to treat the total expected amount of APG and the GTG scenario depend on the same assumptions of the second scenario but, all the produced dry gas will destined to the power plant to produce electricity.

  Most promising results (economic and environment results) gained by adapting GTG scenario. These results, however, might explain and justify the economic investment that should be used in the Iraqi gas industry will give more revenue, improve Iraqis people life conditions and reduce the global environmental degradation.

  As a result of that the imported gas, electricity and natural gas liquids (NGL) will be stopped after three to five years. So it is recommended that the produced dry gas should utilize in the power plant as a feedstock instead of crude oil and diesel and after the increasing of provide dry gas can Iraq stop import gas and electricity as well.

  More involved by adopting gas to grid scenario because the produced dry gas used as feedstock in the power generations to cover the domestic and industry demand for electricity. More investment needs to apply this scenario but also more benefit will be gain due to replacing oil and diesel which are currently used in the power plants by using natural gas.

  Iraq has to take rapid steps toward changing all the existing fuel fire generators to cover the shortage of electricity supply and guaranteed the domestic and the industrial sectors of stable providing of electricity. Iraq is facing a real problem at the moment because of the burning of Iraqi gas, which causes to accumulate of 20 million tons per year of carbon dioxide emissions, the equivalent of three million tailpipe emissions car.

  Accompanied with the increasing in crude oil production during the past few years an increase in the production of APG, which means an increase in the quantities of burned gas and that needs to evolution of energy installations of gas collection and treatment in the same period. In addition, increase the quantities of liquid petroleum gas and light naphtha for domestic demand, will be an urgent need for the establishment of appropriate facilities for the storage and export in the south harbors to export the surplus for the local need.

  The implementation of these scenarios beginning in 2015 requires speeding up the construction of the assembly plants, pressure, treatment and the related infrastructures at the level of the oil fields production. The construction of the necessary pipelines infrastructure needs to connect the centers of demand treatment plants, power plants and the oil wells. It is also required to raise the capacity of the gas filling facilities near centers of domestic consumption.

  Preparation of technical plans for the gas system, gas industries, electricity generation and all the investment possibilities will be very important and it should be ready by 2015 to exploit the total gas production in Iraq and its treatment, so that it becomes available to transfer it to the local and international markets. At that point, gas flaring may reach to the lowest level, and then will meet all the requirements of the local gas demand, local electricity demand and contributing with international efforts to protect the global environment.

 • 366. Ali Khan, A.
  et al.
  Rodriguez, Alina
  Uppsala universitet, Institutionen för psykologi.
  Kaakinen, M.
  Pouta, A.
  Hartikainen, A-L
  Järvelin, M-R
  Does in utero exposure to synthetic glucocorticoids influence birthweight, head circumference and birth length?: A systematic review of current evidence in humans2011In: Paediatric and Perinatal Epidemiology, ISSN 0269-5022, E-ISSN 1365-3016, Vol. 25, no 1, p. 20-36Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Synthetic glucocorticoids are the mainstay treatment for stimulating lung maturation in threatened preterm delivery. Animal studies suggest that in utero exposure to glucocorticoids leads to a reduction in birth size. Smaller birthweight has been associated with higher risk of many chronic diseases. Therefore, the authors undertook a systematic review of human studies examining the association between synthetic glucocorticoid treatment and birth size. Medline, EMBASE, PubMed, Cochrane, Google scholar and Institute of Life Science databases were searched for studies published between 1978 and 2009 investigating the association between synthetic glucocorticoids and birthweight, head circumference, birth length and ponderal index. All studies controlling for gestational age were examined. Seventeen studies were included in the analysis. Nine out of 17 studies reported a reduction in birthweight (range 12-332 g), five of nine a reduction of head circumference (range 0.31-1.02 cm) and two of four a reduction of 0.8 cm in birth length. Despite methodological inconsistencies and limitations that impede clear conclusions, the evidence suggests an association between in utero exposure to synthetic glucocorticoids and reduced birth size.

 • 367.
  Ali, Majid
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  Improving the Adaptive Context Views and Evaluate Real-Time Performance2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The versatility and dimension of smart phone applications is   increasing at magnificent rate and getting more and more advanced in a level that could solve complicated real time tasks. One of the important factors for such advancement has been the powerful sensors embedded on a Smartphone devices and sensory networks. Moreover, Context and Context-awareness would have remained a myth without the advent of sensors. The objective of this thesis has been to contribute to the research work carried out under the MediaSense project. Accordingly, the ultimate purpose of the thesis has been to evaluate and study the feasibility of the adaptive context view proposed in MediaSense Platform. In precise words, the thesis has done three core tasks. Firstly, the theoretical presentation of related works and the significance of the research question have been discussed through various social applications. Secondly, a proof-of-concept application has been developed to simulate what has been proposed in the research work. Finally, Android application has been designed and implemented in order to evaluate and study the techniques presented in a practical scenario. Moreover, in the android application known as SundsvallBIGBuddies, we have used the extensions designed for the existing MediaSense platform. The impact of using Android app relaying on a continuous stream of context data has been presented using graphs and tables.  In order to study the impact we used smart phone and tablets from Samsung.

 • 368.
  Ali, Muna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Mohamed, Naima
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga uppkomst av trycksår hos vuxna patienter under sjukhusvistelse.: – En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Trycksår är ett förekommande problem inom sjukvården som orsakar lidande för den drabbade. Detta kunde leda till längre sjukhusvistelser och därmed innebar ekonomiska svårigheter såväl för den drabbade och samhället. Trycksår som var en vävnadsskada i huden eller underliggande vävnad uppstod vanligtvis i områden med benutskott. Denna komplikation uppkom främst av tryck eller tryck i samband med skjuvning. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga uppkomsten av trycksår hos vuxna patienter under sjukhusvistelse. Metod: Fjorton artiklar som berörde syftet inkluderades i litteraturöversiktens resultat. Systematisk sökning gjordes för att finna relevanta artiklar till litteraturöversikten genom databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: I resultatet framkom det fyra kategorier: riskbedömning, hudvård, tryckavlastning och dokumentation. Dessa kategorier var viktiga för sjuksköterskans förebyggande arbete av trycksår. Diskussion: Trycksårs förebyggande åtgärder hade stor betydelse för att minska uppkomsten av trycksår. Det var sjukvårdpersonalens ansvar att uppmärksamma samt att riskbedömning utfördes i god tid. Det var främst sjuksköterskan som hade viktigt roll i omvårdnadsarbetet för att hindra uppkomsten av denna komplikation. Slutsats: Det var viktigt att sjuksköterskan insåg vikten med förebyggandearbetet och att kunna prioritera utifrån patientens behov. Vårdgivare borde erbjuda regelbunden utbildning till sjuksköterskor för att öka deras kunskap kring trycksår och det förebyggande arbetet mot det.

 • 369.
  Ali, S.
  et al.
  Univ Stockholm, Dept Phys, S-10691 Stockholm, Sweden.
  Orban, I.
  Univ Stockholm, Dept Phys, S-10691 Stockholm, Sweden.
  Mahmood, S.
  Univ Stockholm, Dept Phys, S-10691 Stockholm, Sweden.
  Altun, Z.
  Marmara Univ, Dept Phys, TR-81040 Istanbul, Turkey.
  Glans, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of applied science and design.
  Schuch, R.
  Univ Stockholm, Dept Phys, S-10691 Stockholm, Sweden.
  ELECTRON-ION RECOMBINATION RATE COEFFICIENTS FOR C II FORMING C I2012In: Astrophysical Journal, ISSN 0004-637X, E-ISSN 1538-4357, Vol. 753, no 2, p. Art. no. 132-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have determined absolute dielectronic recombination rate coefficients for C II, using the CRYRING heavy-ions storage ring. The resonances due to 2s-2p (Delta n= 0) core excitations are detected in the center-of-mass energy range of 0-15 eV. The experimental results are compared with intermediate coupling AUTOSTRUCTURE calculations. Plasma rate coefficients are obtained from the DR spectrum by convoluting it with a Maxwell-Boltzmann energy distribution for temperatures in the range of 10(3)-10(6) K. The derived temperature-dependent plasma recombination rate coefficients are presented graphically and parameterized by using a fit formula for convenient use in plasma modeling codes. The experimental rate coefficients are also compared with the theoretical data available in literature. In the temperature range of 10(3)-2 x 10(4) K, our experimental results show that previous calculations severely underestimate the plasma rate coefficients and also our AUTOSTRUCTURE calculation does not reproduce the experimental plasma rate coefficients well. Above 2x10(4) K, the agreement between the experimental and theoretical rate coefficients is much better, and the deviations are smaller than the estimated uncertainties.

 • 370.
  Ali, Tara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Bylund, Dan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Essén, Sofia A.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Lundström, Ulla
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Liquid extraction of low molecular mass organic acids and hydroxamate siderophores from boreal forest soil2011In: Soil Biology and Biochemistry, ISSN 0038-0717, E-ISSN 1879-3428, Vol. 43, no 12, p. 2417-2422Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Low molecular mass organic acids (LMMOAs) and hydroxamate siderophores (HS) are molecules secreted by microbes and have previously been found in soil solution and in cultures. Mycorrhizal fungi are suggested to be involved in the nutrient uptake processes of trees and weathering of minerals. In this study soil samples taken from the O and E horizons of a podzol were extracted with 10 mM potassium phosphate buffer at pH 7.2. Variable parameters included addition of methanol to the extraction buffer and the use of ultrasonication or rotary shaking during extraction. LMMOAs and HS content of the soil extracts were determined. Analysis of soil extracts were carried out by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS) and the extraction results compared to results for soil solution samples obtained by centrifugation of the soils sampled. The extraction yields were significantly increased by addition of methanol to the extraction buffer, especially for the O horizon samples. Rotary shaking of the samples for 90 min gave slightly higher yields than ultrasonication for 15 min but the reduction in extraction time makes ultrasonication an attractive option. Of the HSs determined, ferricrocin was found in all samples. Optimal extraction conditions showed citric acid and isocitric acid to be the most abundant organic acids in the O and E horizons, respectively.

 • 371.
  Alic, Emin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media. Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Publiceringsfunktion för obemannade tjänster avseende användbarhet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 372.
  Alieva, Heidi
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Fåglund, Susanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Vad kan orsaka stress hos föräldrar på en neonatal intensivvårdsavdelning?: En litteraturöversikt om vilka stressorer föräldrar på en neonatal intensivvårdsavdelning kan uppleva.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Föräldrar som får ett prematurfött barn kan uppleva en känslomässig berg-och-dalbana när deras barn får ligga på en neonatal intensivvårdsavdelning. Föräldrarna hamnar i en ny situation som kan medföra nya stressorer. Som sjuksköterska bör man uppmuntra till en närkontakt mellan föräldrar och barnet så att föräldrar kan skapa en god anknytning med barnen. På en neonatal intensivvårdsavdelning är familjecentrerad vård är ett centralt begrepp där man fokuserar på både patient och familj samtidigt. Föräldrar är konstant i behov av information och därför bör sjuksköterskan finnas tillhands och ha en god kommunikation med föräldrarna. Syfte: Syftet är att belysa vilka stressorer föräldrar som har ett barn på en neonatal intensivvårdsavdelning kan uppleva. Metod: En litteraturöversikt med tolv artiklar: fem kvantitativa, sex kvalitativa och en mixad. Resultat: Stressorer från analysen redovisas under fyra huvudkategorier: Förväntningar, Det förtidigt födda barnet, Omgivningen och Vårdpersonalen. Slutsats: Föräldrar som har ett barn på en neonatal intensivvårdsavdelning upplever olika stressorer. Föräldrar som haft en god kommunikation och ett gott informationsutbyte med sjuksköterskan har upplevt mindre stress. Klinisk betydelse: Denna litteraturöversikt kan bidra med kunskap om stressorer föräldrar med ett barn på en neonatal intensivvårdsavdelning kan mötas av. Det är kunskap som sjuksköterskan kan använda i sitt arbete med föräldrar, eller andra anhöriga.

 • 373.
  Alilovic, Melita
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Larsdotter Sandberg, Jessica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Berättande i förskolan: En studie om berättandets uttryck och användning i förskolansverksamhet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att ta reda på hur berättandet uttrycks och används i förskolans verksamhet.Detta har undersökts genom tolv observationstillfällen på fem förskoleavdelningar med barn iåldrarna ett till fem år. Observationerna har genomförts i två storstadsområden. Studien är kvalitativoch bygger på hermeneutisk forskning. Resultatet har analyserats fram genom en tolkande ansats ocharbetet har rört sig parallellt i en levande process. Resultatet i studien synliggör att högläsningen ärden mest frekventa metoden för hur berättande uttrycker sig i förskolans dagliga verksamhet.Resultatet visar även att berättande används för att främja barns språkutveckling och kreativitet samtstärka barns identitet och egna berättarförmåga. I studien lyfts även pedagogens innebörd förberättandets uttryck samt hur berättande kan användas som ett didaktiskt verktyg i ettutbildningssyfte i förskolans verksamhet.

 • 374.
  Alimadadi, Majid
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Foam-formed Fiber Networks: Manufacturing, Characterization, and Numerical Modeling: With a Note on the Orientation Behavior of Rod-like Particles in Newtonian Fluids2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Fiber networks are ubiquitous and are seen in both industrial materials (paper and nonwovens) and biological materials (plant cells and animal tissues). Nature intricately manipulates these network structures by varying their density, aggregation, and fiber orientation to create a variety of functionalities.

  In conventional papermaking, fibrous materials are dispersed in water to form a sheet of a highly oriented two-dimensional (2D) network. In such a structure, the in-plane mechanical and transport properties are very different from those in the out-of-plane direction. A three-dimensional (3D) network, however, may offer unique properties not seen in conventional paper products.

  Foam, i.e., a dispersed system of gas and liquid, is widely used as the suspending medium in different industries. Recently, foam forming was studied extensively to develop the understanding of foam-fiber interactions in order to find potential applications of this technology in papermaking.

  In this thesis, a method for producing low-density, 3D fiber networks by utilizing foam forming is investigated and the structures and mechanical properties of such networks are studied. Micro-computed tomography is used to capture the 3D structure of the network and subsequently to reproduce artificial networks. The finite element method is utilized to model the compression behavior of both the reproduced physical network and the artificial networks in order to understand how the geometry and constitutive elements of the foam-formed network affect its bulk mechanical properties. Additionally, a method was studied in order to quantify the orientation behavior of particles in a laminar Newtonian flow based on the key parameters of the flow which control the orientation.

  The resulting foam-formed structures were extremely bulky. Yet despite this high bulk, the fiber networks retained good structural integrity. The compression behavior in the thickness direction was characterized by extreme compressibility and high strain recovery after compression. The results from the modeling showed that the finite-deformation mechanical response of the fiber network in compression was satisfactorily captured by the simulation. However, the artificial network shows higher stiffness than the simulated physical network and the experiment. This discrepancy in stiffness was attributed to macroscopic structural non-uniformities in the physical network, which result in increased local compliance. It was also found that the friction between the fibers, as well as the fiber curvature, had a negligible impact on the compression response of the fiber network, while defects (in the form of kinks) had an effect on the response in the last stages of compression. The study of the orientation behavior of particles at different flow velocities, particle sizes, and channel geometries suggests that it might be possible to utilize the flow shear rate as a means to quantify the orientation behavior.

 • 375.
  Alimadadi, Majid
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Lindström, Stefan B.
  Division of Solid Mechanics, Department of Management and Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Kulachenko, Artem
  Department of Solid Mechanics, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Role of microstructures in the compression response of three-dimensional foam-formed wood fiber networks2018In: Soft Matter, ISSN 1744-683X, E-ISSN 1744-6848, Vol. 14, no 44, p. 8945-8955, article id C7SM02561KArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  High-porosity, three-dimensional wood fiber networks made by foam forming present experimentally accessible instances of hierarchically structured, athermal fiber networks. We investigate the large deformation compression behavior of these networks using fiber-resolved finite element analyses to elucidate the role of microstructures in the mechanical response to compression. Three-dimensional network structures are acquired using micro-computed tomography and subsequent skeletonization into a Euclidean graph representation. By using a fitting procedure to the geometrical graph data, we are able to identify nine independent statistical parameters needed for the regeneration of artificial networks with the observed statistics. The compression response of these artificially generated networks and the physical network is then investigated using implicit finite element analysis. A direct comparison of the simulation results from the reconstructed and artificial network reveals remarkable differences already in the elastic region. These can neither be fully explained by density scaling, the size effect nor the boundary conditions. The only factor which provides the consistent explanation of the observed difference is the density and fiber orientation nonuniformities; these contribute to strain-localization so that the network becomes more compliant than expected for statistically uniform microstructures. We also demonstrate that the experimentally manifested strain-stiffening of such networks is due to development of new inter-fiber contacts during compression.

 • 376.
  Alimadadi, Majid
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Uesaka, Tetsu
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  3D-oriented fiber networks made by foam forming2016In: Cellulose (London), ISSN 0969-0239, E-ISSN 1572-882X, ISSN 1572-882X, Vol. 23, no 1, p. 661-671Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In industrial applications, such as paper and nonwovens, cellulose fibers are used in the form of a network where the fibers are oriented more or less in the sheet-plane direction. However, in many biological systems, fibers are instead oriented in a three-dimensional (3D) space, creating a wide variety of functionalities. In this study we created a 3D-oriented fiber network on the laboratory scale and have identified some unique features of its structure and mechanical properties. The 3D fiber network sheets were prepared by using foam-forming as well as modifying consolidation and drying procedures. The fiber orientation and tensile/compression behavior were determined. The resulting sheets were extremely bulky (above 190 cm3/g) and had extremely low stiffness (or high softness) compared to the reference handsheets. Despite this high bulk, the sheets retained good structural integrity. We found that a 3D-oriented fiber network requires much less fiber-fiber contact to create a connected (“percolated”) network than a two-dimensionally oriented network. The compression behavior in the thickness direction was also unique, characterized by extreme compressibility because of its extreme bulk and a long initial increase in the compression load as well as high strain recovery after compression because of its fiber reorientation during compression.

 • 377.
  Alimadadi, Majid
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Uesaka, Tetsu
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Exploring One-more Dimension of Paper: Properties of 3D-Orieneted Fiber Network2014In: Progress in Paper Physics Proceedings 2014, 2014Conference paper (Other academic)
 • 378.
  Alimohammadzadeh, Rana
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Osong, Sinke H.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Dahlström, Christina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Cordova, Armando
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Scalable Improvement of the Strength Properties of Chemimechanical Pulp Fibers by Eco-Friendly Catalysis2018In: IMPC 2018, Trondheim, Norway, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The sustainable improvement of the strength properties of chemimechanical pulp by eco-friendlycatalysis is disclosed. Significant research activities have been performed on the use of cationic starchand polyelectrolyte complexes for improving the strength properties of cellulose-based materials. Herewe apply an eco-friendly strategy based on catalysis for significantly improving the strength propertiesof sheets made from chemimechanical pulp (CTMP) and bleeched sulphite pulp (BSP) using sustainablepolyelectrolyte complexes as the strength additives and organocatalysis. This surface engineeringstrategy significantly increased the strength properties of the assembled sheets (up to 100% in the caseof Z-strength). We also developed a catalytic selective colour marking of the cationic potato starch (CS)and carboxymethylcellulose (CMC) in order to elucidated how the specific strength additives aredistributed on the sheets. It revealed that the strength additives were more evenly distributed on thesheets made from CTMP as compared to BSP sheets. This is most likely attributed to the presence oflignin in the former lignocellulosic material. It also contributes to the increase in strength (up to 100%,Z-strength) for the CTMP derived sheets. The selective colour marking method also revealed that morestrength additives had been bound to the pulps in the presence of the catalyst.

 • 379.
  Alinder, Josefine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Kuhles, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Den asymmetriska maktrelationen på förskolan i blickfånget: - En studie om vardagliga situationer inom förskolans verksamhet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vad som tycks vägleda pedagoger i deras agerande i vardagliga situationer inom förskolans verksamhet. Genom den asymmetriska maktrelationen som finns mellan barn och vuxna så har intresset varit att studera pedagogers uppfattningar om vad som tycks vägleda dem samt vad som skulle kunna ligga till grund för detta. Studien är kvalitativ där vi har använt oss utav fokusgruppsdiskussioner som metod, med sammanlagt 13 verksamma pedagoger. Slutsatser av resultatet var att pedagogerna stod inför dilemman i och med att de behövde ta hänsyn både till den enskilde individen och gruppen samt för att få till fungerande sammanhang och upprätthålla den rådande ordningen på förskolorna. Pedagogernas enskilda erfarenheter, åsikter och värderingar tycktes påverka och vägleda dem i deras agerande. Med utgångspunkt i den asymmetriska maktrelationen är det i huvudsak betydelsefullt att pedagoger är medvetna om sin överordning, för att därigenom kunna reflektera över på vilka grunder och i vilket syfte makten utövas.

 • 380.
  Alinia, Minoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Den kurdiska diasporan som en transnationell social rörelse för hem- och gemenskapsbildande2007In: Transnationella rum: diaspora, migration och gränsöverskridande relationer, Umeå: Boréa , 2007, p. 385-Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jag har redan i min avhandling (Alinia 2004) förökt teoretisera och vidareutvecklat begreppet diaspora. I föreliggande kapitel utvecklar jag vidare mina tankar och diskussioner och frmaför allt argumenterar för att diaspora som ett handlingssystem kan definieras som transnationell social rörelse.

 • 381.
  Alinia, Minoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Diaspora Mekânları Kürt Kimlikleri Öteki Olma Deneyimleri ve Aidiyet Politikaları2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det handlar om identitetsprocesser inom den kurdiska diasporan. Översättning från engelska till turkiska av Alinia, Minoo: Spaces of diasporas. Doktorsavhandling 2004

 • 382.
  Alinia, Minoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Diasporas in the contemporary world2010In: Acta Sociologica, ISSN 0001-6993, E-ISSN 1502-3869, Vol. 53, no 4, p. 387-388Article in journal (Refereed)
 • 383.
  Alinia, Minoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Die Grenzen der Diaspora:: Geschlechtsspezifische Einflüsse auf die Bildung nationaler Identität in der kurdischen Diaspora2004In: Gender in Kurdistan und der Diaspora., Berlin ; Münster: Unrast , 2004, p. 345-Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [sv]

  Det handlar om diasporas gränser både inåt och utåt. Fokus är dock på förhållandet mellan genus och nationalism och den gräns genus utgör inom den kurdiska diasporan när det gäller identitetsskapande.

 • 384.
  Alinia, Minoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ett hem i rörelse: diasporisk mobilisering i den svenska gemenskapens periferi2008In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 15, no 3-4, p. 332-349Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the article is to highlight the impact of discrimination and exclusion on identity and belonging among diaspora communities. It proceeds from the Kurdish diasporic experiences in Sweden and is based on individual interviews. The article discusses how and why respondents face exclusion and discrimination in their daily life, how they experience that, how they react, and why they react in a certain way. The analytical framework is the theory of diaspora which I define as transnational social movement for alternative home and community formations. This definition implies not only experiences of homelessness, loss and marginality but also collective action, and formation of collective identities around the projects of home and community. This transnational perspective goes beyond the discourses about assimilation or integration versus isolation. It rather argues that these identities, networks and communities must be seen as products of an ongoing transformation of society. They must be analysed in relation to stratification and distribution of power in a global perspective, and to globalization and the related processes of deterritorialization and reterritorialization rather than as an expression of imported immigrant cultures. These processes are going on within a context where, on the one hand, people with different colour and origin are excluded and, on the other hand, they get the possibility to build their own ethnic communities within the framework of Swedish multiculturalism. Respondents’ experiences of and relation to Sweden as well as to the Kurdish community are complex, contradictory, and multifaceted. They vary within the group according to many factors such as class, gender, occupation, social background, political and ideological convictions, and age. There is, however, a common general tendency, though very complex and ambivalent, regarding their relation to Swedish society and the Kurdish community. Since they feel that they are not welcomed into the Swedish society accordingly they don’t feel at home in Sweden. Thus they are drawn to the Kurdish community and its network of everyday life and activities where they are welcomed, and where they feel a sense of belonging. They find a home in the Kurdish community even if many people, especially women, continually challenge its boundaries.

 • 385.
  Alinia, Minoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gender strategies, identities and belonging within the Kurdish diaspora2009In: Women in Diaspora: Negotiating Scandinavian Feminism, NewYork/Oxford: Berghahn Books, 2009Chapter in book (Other academic)
 • 386.
  Alinia, Minoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Invandraren, "förorten" och maktens rumsliga förankring: berättelser om vardagsrasism2006In: Den segregerande integrationen: om social sammanhållning och dess hinder, Sth: Fritzes, 2006, p. 63-90Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Det handlar om erfarenheter av vardagsrasism och dess uteslutningspraktiker. Den diskuterar också vardagsrasismens förhållande till olika rumsliga sfärer.

 • 387.
  Alinia, Minoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kurdish diasporic movement, a social movement in the new global space.2007In: World Congress on Kurdish Studies, 6-9 September 2006. Kurdistan Regional Government, Ministry of High Education & Scientific Research. University of Salahaddin, Iraq, Erbil., 2007Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [sv]

  Artikel som diskuterar kurdisk diaspora i termer av social rörelse.

 • 388.
  Alinia, Minoo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Spaces of diasporas: Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging2004Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [sv]

  Det är doktorsavhandling. Den diskuterar identitetsprocesser inom the kurdiska diasporan. Det är kvalitativ studie baserad huvudsakligen på intervjumaterial. Boken har nyligen blivit översatt och publicerat i Turkiet.

 • 389.
  Alirani, Gertrud
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ge uppmärksamhet eller ignorera?: En studie i medias och de etablerade partiernas agerande gentemot sverigedemokraterna2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 390.
  Alirani, Gertrud
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Miljöhänsyn vid offentliga upphandlingar: En fallstudie på tre kommuner i Sverige2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på om skillnader finns i hur stora miljöhänsyn som tas vid offentliga upphandlingar i kommuner där en aktiv miljöstrategi finns integrerad i förvaltningarna än i kommuner där de inte integrerats.

  Jag har utfört en fallstudie på tre kommuner i Sverige där jag kvantitativt samt kvalitativt jämfört förfrågningsunderlag från tre typer av offentliga upphandlingar. Den kvantitativa undersökningen har utgått från Miljöstyrningsrådets och Vägverkets kriteriedokument som ger rekommendationer för hur miljökrav kan ställas vid offentliga upphandlingar.

  Utifrån tidigare teorier om hur institutioner över tid formar normer och värderingar samt påverkar individers handlingar har jag utformat tre hypoteser där slutsatsen kunde dras att en av hypoteserna stämde. Jag kom fram till att oavsett om kommunen hade integrerat en aktiv miljöstrategi eller inte syns inga större skillnader i hur stora miljöhänsyn som tas vid offentliga upphandlingar.

   

 • 391.
  Alirani, Gertrud
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olausson, Pär M.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Different approaches to flood risk management in Sweden: The river groups in Indalsälven/Ljungan and Ljusnan2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Network management has become important in flood risk management in Sweden. Previous studies on flood risk management groups has shown variations in focus among the groups (see Olausson & Nyhlén, 2017; Petridou & Olausson, 2017; Hedelin, & Hjerpe, 2015). Some of the groups has a societal focus while others has a more technical approach which means that different actors are participating depending on focus of the group. More knowledge is needed to understand the implications this has on network cooperation and the networks capacity to meet expected increase in flooding and high flows because of climate change. The study aims at explaining the consequences of the different approaches on cooperation within the network and the multilevel coordination of flood risk management. The theoretical approach of the study depart from theories of policy networks with an emphasis on the interaction between public and private actors. (see Rhodes 1996, 1997; Sörensen & Torfing 2005, 2007; Enander et.al. 2015; Wimmelius & Engberg, 2015) Two case studies are conducted of two river groups, Indalsälven/Ljungan and Ljusnan. While Indalsälven/Ljungan has a societal approach, Ljusnan has a more technical approach.

 • 392.
  Alishah, Rasoul Shalchi
  et al.
  Univ Tabriz, Tabriz, Iran.
  Hasani, Mir Yahya
  Islamic Azad Univ Tabriz, Tabriz, Iran.
  Hosseini, Seyed Hossein
  Univ Tabriz, Tabriz, Iran.
  Bertilsson, Kent
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  Babalou, Milad
  Univ Tabriz, Tabriz, Iran.
  Analysis and Design of a New Extendable Sepic Converter with High Voltage Gain and Reduced Components for Photovoltaic Applications2019In: 2019 10th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), IEEE, 2019, p. 492-497, article id 8697249Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a high step-up DC-DC converter which is appropriate for Photovoltaic systems. This topology has been combined from an extended switched-capacitor and a common SEPIC converter. Low components and high-voltage-gain are the main benefits of the introduced topology. Low rate current ripple, easy control and continuous input current are other advantages of the presented structure. Integrating the switched-capacitor with the SEPIC converter leads to increase the output voltage with variable conversion ratio which can be used for a wide range of loads. The switched-capacitor converter provides a constant dc output voltage while the SEPIC converter extracts maximum power of PV panels because it operates under control of duty cycle. Continuous input current is highly suitable for PV applications. The operating principles and steady-state analysis of the suggested topology are discussed in detail. In order to assess the effectiveness of the presented topology, it has been simulated on PSCAD/EMTDC software.

 • 393. Alison, M Lee-Manion
  et al.
  Price, Ruth K
  Strain, J J
  Dimberg, Lena H
  Sunnerheim, Kerstin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Welch, Robert W
  In Vitro Antioxidant Activity and Antigenotoxic Effects of Avenanthramides and Related Compounds2009In: Journal of Agricultural and Food Chemistry, ISSN 0021-8561, E-ISSN 1520-5118, Vol. 57, no 22, p. 10619-10624Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Avenanthramides are substituted N-cinnamoylanthranilic acids, with hydroxycinnamic acid and anthranilic acid moieties. These alkaloid phenols, which are unique to oats, may confer health benefits via antioxidant or other mechanisms. Synthetic avenanthramides, hydroxycinnamic acids, Tranilast, and ascorbic acid were evaluated for antioxidant activity using two assays, DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) and FRAP (ferric reducing antioxidant potential), and for antigenotoxicity using the Comet assay with stressed human adenocarcinoma colon cells. Of all the compounds tested, N-(3′,4′-dihydroxy-(E)-cinnamoyl)-5-hydroxyanthranilic acid (2c), an abundant oat avenanthramide, generally had the highest activity in all three assays. The drug Tranilast showed antigenotoxic effects, but not antioxidant activity, suggesting that antigenotoxicity is not dependent on antioxidant effects. Overall, results show that avenanthramides exert antioxidant and antigenotoxic activities that are comparable to those of ascorbic acid and which have the potential to exert beneficial physiological effects.

   

 • 394.
  Al-joumeyli, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att bemöta den etniska diskrimineringen – olika former av hanterings – och motståndsstrategier bland ungdomar som har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sveriges befolkningsstruktur består av cirka nio miljoner invånare, varav cirka 1.5 miljoner är människor med utländsk bakgrund. Att människor från olika delar av världen flyttar till Sverige, är inte ett nytt fenomen, då det har varit aktuell sedan 1500-talet. Trots detta betraktas människor med utländsk bakgrund som ett folk för sig, där de behandlas olika på grund av deras ursprung. Orättvisan grundar sig i Sveriges strukturella och institutionella diskriminerande handlingar, där människor fråntas möjligheten att verka i det svenska samhället med samma villkor. Den etniska diskrimineringen påverkar även de utsattas välmående och framtidsplaner. Syftet med denna studie är att lyfta fram röster från ungdomar som har en eller två föräldrar med utländsk bakgrund, och att titta på hur de hanterar den etniska diskrimineringen i Sverige. I hanteringen förekommer olika strategier, motstånd, attityder och förhållningssätt till det svenska samhället som ligger på personlig och grupplig nivå. Studien har ett kvalitativt arbetssätt, där det empiriska underlaget har bestått av tre halvstrukturerade intervjuer. Två av intervjupersonerna kommer ifrån marginaliserade områden, medan en är ifrån ett icke-marginaliserat område i södra Sverige. Studien visar att varken sociala tillgångar, bostadsområden eller positioner i det svenska samhället, minskar på upplevelsen av den etniska diskrimineringen. Den upplevs i en sådan hög grad att de utsatta kan känna ett visst utanförskap och icke-samhörighet med Sverige, som driver de till en dröm att någon dag lämna landet för gott.

 • 395.
  Alkberg, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Samarbete i distribuerade team: En analys av möjligheter och metoder för att arbeta distribuerat inom Sandvik IT med stöd av Kanban2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many companies face the fact that the work must be adapted to the globalization so competitiveness can be maintained. One way to do it is to work geographically distributed and reach competence personnel and more customers while 24/7-work becomes possible. But to effectively work distributed over space and time, a consciousness about the limitations that this entails and how to overcome them are necessary. Sandvik IT is facing changes and the trend is toward more geographically distributed teams. The purpose of this study was therefore focused on the key factors for distributed work and how Kanban can contribute to effective distributed work. How Sandvik IT's supporting group, Service Development Office (SDO) should support the distributed work has also been evaluated. The basic theory is a compilation of literary works such as books and above all scientific articles. From the theory four key areas of distributed work was identified; working methods and coordination, communication, leadership and team spirit. A fifth point was also added, which was about the teamstart. Based on these five areas the interview - and survey questions was formed. SDO selected three teams with informants, and the team leaders/coordinators were interviewed and other staff received the survey. The results were then compared with the initial theory and via analysis 16 key factors for distributed work (at Sandvik IT) could be found. E.g. leader's consciousness, a well-established work method, shared knowledge and social interaction. The factors were also categorized into: Set-up, teams start and finally maintenance and development. To a large extent the key factors and the needs could be met by Kanban, but the recommendation is that SDO complements with (in particular) an education for team leaders/coordinators. It came to be seen as a prerequisite for the distributed work. The survey's response rate and the interviews outcome were good and the result was coherent. Hence the report can be seen as a report with high validity and reliability in an inter-organizational view.

 • 396. Alkner, B.A
  et al.
  Berg, H.E
  Kozlovskaya, I
  Sayenko, D
  Tesch, P.A
  Effects of strength training, using a gravity-independent exercise system, performed during 110 days of simulated space station confinement2003In: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 90, no 1-2, p. 44-49Article in journal (Refereed)
 • 397. Alkner, B.A
  et al.
  Tesch, P.A
  Berg, H.E
  Quadriceps EMG/force relationship in knee extension and leg press2000In: Journal of Gravitational Physiology, Vol. 32, no 2, p. 459-463Article in journal (Refereed)
 • 398. Alkner, Björn A
  et al.
  Tesch, Per A
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Knee extensor and plantar flexor muscle size and function following 90 days of bed rest with or without resistance exercise.2004In: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, Vol. 93, no 3, p. 294-305Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Skeletal muscle atrophy and strength loss induced by short-term simulated spaceflight are offset or attenuated by resistance exercise (RE). This study compared the effects of plantar flexor and knee extensor RE on muscle size and function in 17 healthy men (aged 26–41years) subjected to 90 days 6 head-down-tilt bed rest with (BRE; n=8) or without (BR; n=9) RE. The RE program consisted of coupled maximal concentric and eccentric actions in the supine squat (4 sets of 7 repetitions) and calf press (4·14) every third day employing a gravity-independent flywheel ergometer (FW). Prior to, and following bed rest, muscle volume was assessed using magnetic resonance imaging. Similarly, muscle strength and power and surface lectromyographic (EMG) activity were determined during maximal actions using FW or isokinetic dynamometry. In BR, knee extensor and plantar flexor muscle volume decreased (P<0.05) 18% and 29%, respectively. Torque or force and power decreased (P<0.05) 31–60% (knee extension) and 37–56% (plantar flexion) while knee extensor and plantar flexor EMG activity decreased 31–38% and 28–35%, respectively following BR. Muscle atrophy in BRE was prevented (P>0.05; knee extensors) or attenuated ()15%; plantar flexors). BRE maintained task-specific force, power and EMG activity. The decrease in non-task-specific torque was less (P<0.05) than in BR. The present data imply that the triceps surae and quadriceps muscles show different responsiveness to long-term bed rest with or without resistance exercise. The results also suggest that designing in-flight resistance exercise protocols for space travellers is complex and must extend beyond preserving

 • 399. Alkner, Björn
  et al.
  Tesch, Per A
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Efficacy of a gravity-independent resistance exercise device as a countermeasure to muscle atrophy during 29-day bed rest.2004In: Acta Physioloogica Scandinavica, ISSN 0001-6772, Vol. 181, no 3, p. 345-357Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study determined changes in knee extensor and plantar flexor muscle volume during 29 days of bed rest with or without resistance exercise using a gravity-independent flywheel ergometer. METHODS: Seventeen men (26-41 years) were subjected to 29 days of bed rest with (n = 8) or without (n = 9) resistance exercise; Supine Squat (SS) and Calf Press (CP) performed every third day. Quadriceps and triceps surae muscle volume was determined before and after bed rest and force and power were measured during training. Prior to these interventions, reproducibility of this device for training and testing was assessed in 23 subjects who performed bilateral maximal concentric, eccentric and isometric (MVC) knee extensions and plantar flexions over repeated sessions with simultaneous measurements of force, power and electromyographic (EMG) activity. RESULTS: Quadriceps and triceps surae muscle volume decreased (P < 0.05) 10 and 16%, respectively, after 29 days bed rest. Exercise maintained quadriceps volume and mitigated triceps surae atrophy. Thus, either muscle showed different response across subject groups (P < 0.05). Force and power output during training were either maintained (P > 0.05) or increased (P < 0.05). EMG amplitude in the training mode was similar (SS; P > 0.05) or greater (CP; P < 0.05) compared with that elicited during MVC. Peak force and power test-retest coefficient of variation (CV) ranged 5-6% and 7-8% for SS and CP, respectively. CONCLUSION: The present data suggest that this resistance exercise paradigm counteracts quadriceps and abates the more substantial triceps surae muscle atrophy in bedridden subjects, and therefore should be an important asset to space travellers.

 • 400.
  Alkrot, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  React vs Angular: Slaget om användarupplevelsen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lately, various programming frameworks has been developed for developing web applications. These frameworks focus on increasing the user experience by performance improvements such as faster render times and response times. One of these frameworks are React, which has introduced a completely new architectural pattern for both managing the state and data flow of an application. React also offers support for native application development and makes server-side rendering possible. Something that is difficult to accomplish with an application developed with Angular 1.5, which is used by the company Dewire today. The aim of this thesis was to compare React with an existing Angular project, in order to determine whether React could be a potential replacement for Angular. To gain knowledge about the subject, a theoretical study of web- based sources has been made. While the practical part has been to rebuild a web application with React together with the architecture Flux, which is based on a view from the Angular project. The implementation process was repeated until the view was completed and a desired data flow, as in the Angular application, was reached. The resulting React application was later compared with the Angular application developed by the company, where the outcome of the comparison showed that the React performed better than Angular in all tests. In conclusion, due to the timeframe of the project, only the most important parts of the Angular project were implemented in order to carry out the measurements that were of interest to the company. By recreating most of the functionality, or the entire Angular application, more interesting comparisons could have been done.

567891011 351 - 400 of 25303
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf