miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 1958
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301. Bucher, Silvana
  et al.
  Supej, Matej
  Sandbakk, Øyvind
  Holmberg, Hans-Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  MECHANICAL PARAMETERS AS PREDICTORS OF DOWNHILL TURN PERFORMANCE IN CROSS-COUNTRY SKIING2012Ingår i: / [ed] Anni Hakkarainen, Stefan Lindinger and Vesa Linnamo, 2012, s. 64-64Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 302.
  Bylund, Elena
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Fröhlén, Caroline
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Litteraturstudie om hur sjukvårdspersonal kan upptäcka och stödja kvinnor som utsätts för misshandel av sin partner.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnomisshandel är ett stort problem och leder till stora hälsoproblem för dessa kvinnor och även deras barn. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur sjukvårdspersonal kan upptäcka och stödja kvinnor som utsätts för misshandel av sin partner. Metod: Litteraturstudien innehåller 15 kvalitetsbedömda, vetenskapliga artiklar som motsvarar syftet. Resultatet visade att kvinnor som utsätts för misshandel påverkas negativt. Det finns stora kulturella skillnader om ämnet hos både patienter och sjukvårdspersonal. Kunskaper, attityder och utbildning hos vårdpersonal var relativt dålig men utbildning visade sig förbättra detta och i sin tur relationen. Diskussion: Vårdspersonal behöver mer utbildning för att kunna bemöta kvinnor som blir misshandlade bättre och på så sätt kunna hjälpa dem mer utförligt. Att upptäcka dessa kvinnor i tid kan förbättra hälsan hos deras barn. Slutsats: Forskning om utbildning behövs för att optimera stöd och upptäckt av dessa kvinnor.

 • 303.
  Bylund, Madelene
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Johansson, Ingela
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Olika förlossningssätts inverkan på anknytningsprocessen2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund. Anknytning är ett viktigt band som skapas mellan mor och barn, detta är viktigt för att barnet ska utvecklas till en trygg person. För att anknytning ska uppstå krävs mycket närhet och värme. Vid brist på anknytning blir barnet passivt och apatiskt.

  Syfte. Syftet med denna studie var att belysa hur anknytningsprocessen mellan mor och barn kan påverkas vid olika förlossningssätt.

  Metod. En litteratursökning av artiklar publicerade mellan 1989-2007 gjordes, sökorden var attachment, cesarean section, delivery, mother-child relations och nurs*. 28 artiklar granskades noga och av dessa stämde 14 helt överens med inklusionskriterierna och vårt syfte. Dessa bearbetades och analyserades i litteraturstudien.

  Resultat. Analysen resulterade i tre kategorier. Den första var faktorer som kan påverka anknytningsprocessen, den andra var en komplicerad förlossnings inverkan på anknytningsprocessen och den tredje var omvårdnadshandlingar som kan underlätta anknytningsprocessen och sjukhusvistelsen för modern.

  Diskussion. Komplicerade förlossningar bidrog ofta till att kvinnan inte fick träffa sitt barn direkt efter förlossningen, något som var psykiskt påfrestande för kvinnan och negativt för anknytningsprocessen. Kvinnor som genomgick komplicerade förlossningar var i extra stort behov av stöd och information från personalen för att känna närhet till sitt barn.

  Konklusion. När en kvinna får känna sitt barns närhet direkt efter förlossningen så startar anknytningsprocessen fortare än om det första mötet blir uppskjutet. Om omvårdnadspersonalen använder sig av den kunskap som finns angående interaktionen mellan mor och barn så kan det underlätta för kvinnan i samspelet med sitt barn.

 • 304.
  Byström, Lina
  et al.
  Mittuniversitetet. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Fjällman, Magnus
  Mittuniversitetet. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Påverkande faktorer vid beslutet att söka vård vid misstänkt hjärtinfarkt - en litteraturöversikt2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 305.
  Bäck, Ann-Sofie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Psykosociala friskfaktorer i relation till sjukfrånvaron inom förvaltningen Lärande & Arbete i Söderhamns Kommun2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Hösten -05 genomfördes en personalundersökning inom förvaltningen

  Lärande & Arbete, Söderhamns Kommun som visade på en hög

  sjukfrånvaro. Ledningsgruppen inom förvaltningen beslutade därför

  att börja arbeta hälsofrämjande för att minska sjukfrånvaron och bli en

  attraktivare förvaltning.

  Syftet med denna C-uppsats var att kartlägga förekomsten av

  psykosociala friskfaktorer i relation till sjukfrånvaron inom de olika

  enheterna i förvaltningen Lärande & Arbete i Söderhamns Kommun.

  Metoden var kvantitativ. Ett urval gjordes utifrån de friskfaktorer som

  tidigare forskning visat relatera till sjukfrånvaro. En

  enkätundersökning genomfördes bland samtliga AB-avtalsanställda

  inom förvaltningen. 143 stycken svarade.

  I Resultatet framkom intressanta signaler. Framförallt att vissa enheter med

  hög sjukfrånvaro också var de som uppgav lägst grad av delaktighet, lägst

  grad av att kunna påverka hur arbetet ska utföras, att det ställs för höga krav

  på dem i arbetet samt att de skattade lägst angående om de har möjlighet till

  kompetensutveckling vid behov. I en av dessa enheter var det även en hög

  grad som anser att de har så mycket att göra att de blir tvungen att dra in på

  luncher, arbeta över eller ta med jobb hem. De skattade även lägst när det

  gäller frågan att de har möjlighet att få stöd och uppmuntran från chefen, när

  arbetet är besvärligt. Intressant i studien var att det inte framkom något

  anmärkningsvärt gällande skattningen av friskfaktorerna inom den enhet

  som hade den högsta sjukfrånvaron inom förvaltningen. Detta signalerar på

  att sjukfrånvaron inom den enheten kan bero på andra faktorer. Det krävs

  ytterligare analyser av materialet för att säkerställa graden av samband med

  sjukfrånvaron. Däremot kan dessa friskfaktorer fungera som ett riktmärke i

  det hälsofrämjande arbetet inom förvaltningen.

 • 306.
  Bäckström, Annette
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Jakobsson, Susanne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Betydelsen av arbetsledarens stöd under rehabiliteringsprocessen: Intervjuer med fyra före detta långtidssjukskrivna2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Vi läser sista terminen på Rehabiliteringsvetenskap och idén att skriva om det här ämnet fick vi från en lista med förslag på c-uppsatser från en av lärarna. Vi har tidigare läst 5p ledarskap vilket fick oss intresserade av att studera ledarrollens betydelse när det gäller återgång i arbetet.

  För att komma till rätta med det stora antalet sjukskrivningar visar tidigare studier på hur viktigt det är med en arbetsgivare som tar ansvar över arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Medarbetarnas närmsta chef bör ges befogenhet och utbildning i dessa frågor för att kunna främja både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det är vanligt att fysiska besvär har sitt ursprung i psykosociala orsaker. Syftet med den här studien var att ta reda på hur fyra före detta långtidssjukskrivna individer upplever sin arbetsledares stöd under rehabiliteringsprocessen. Kriterierna för urvalet av intervjupersoner var sjukskrivning minst 1 år, slutförd rehabilitering och återgång i arbete. Vi använde oss av kvalitativa djupintervjuer. Respondenterna upplevde sina arbetsledares betydelse olika under processen, detta verkar bero på hur bra och ”välutbildad” organisationen är inom rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor och hur engagerad och pådrivande arbetsledaren är. Det framgick i berättelserna att arbetsledarna har haft viljan att stötta och hjälpa till under processen, men inte riktigt rätt kunskaper för att göra detta på ett bra och effektivt sätt.

 • 307.
  Bäckström, Britt
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Att vara i medelåldern när en familjemedlem insjuknar i stroke2012Ingår i: Att möta familjer inom vård och omsorg / [ed] Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1:1, s. 179-189Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 308.
  Bäckström, Britt
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  En tillvaro av utanförskap: En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke2010Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ett övergripande syfte med avhandling var att belysa den levda erfarenheten av att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke för första gången och studera de närståendes erfarenheter av förändringen över tid under det första året efter utskrivning till hemmet, samt att belysa innebörden av medelålders makars levda erfarenhet av relationen till en partner som insjuknat i stroke; under det första året. Avhandlingen omfattar 4 delstudier (I-IV) som sammantaget utgör en longitudinell studie. Tio närstående (40 - 64 år) till personer insjuknade i stroke (förstagångs insjuknande) med förväntat hjälpbehov överstigande 6 månader, inkluderades konsekutivt i studien och följdes under ett år efter utskrivning till hemmet. Narrativa intervjuer utfördes en månad (I, n=10), sex månader (II, n=9) och ett år (III, n=9) efter utskrivning till hemmet. Bland de närstående i delstudie I-III fanns fyra kvinnliga makar (gifta; n=2, sambo; n=2) som utgjorde deltagarna i delstudie IV. För att analysera data användes en fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod (I, IV) och kvalitativ innehållsanalys (II, III).

  Avhandlingen visar på att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke, efter utskrivningen till hemmet, innebär att gå igenom en förändringsprocess i olika steg. Upplevelsen var att en månad efter utskrivningen kämpa för att inte tappa fotfästet i en otrygg livssituation, där de upplevde ett främlingskap inför situationen, sig själv och personen som insjuknat i stroke. Ändå svarade de närstående oreflekterat an ett krav på ansvar och omsorg (I, IV). Efter sex månader visade de närstående på en kamp för att integrera förändringarna orsakade av stroke till det dagliga livet, förlika sig med förlusterna och att hitta balans och en ny normalitet (II). Makarna förde en kamp för att återfå känslan av samhörighet med sin partner och hitta tillbaka till sin egen identitet som maka, vilket bara var möjligt i frånvaro av en vårdarroll (II, IV). Efter ett år tvingades de närstående att erkänna, lära sig hantera och förlika sig med förändringarna orsakade av strokeinsjuknandet (III). Makarna fick lämna en ‛bild‛ av hur deras partner en gång varit. En trygg relation i samvaro och jämlikhet med en känsla av ‛vi‛ förändrades och blev främmande och ojämlik och ersattes med en känsla av ‛jag‛ och ‛du‛. För att härda ut måste makarna omvärdera relationen till sin partner och målen i livet. Även om partnern fortfarande var i livet visade makarna en sorg och ett lidande beroende på förlusten av den relation de en gång haft till personen som insjuknat i stroke (IV). Avhandlingen visar även att de närstående inte upplevde sig varit sedda och bekräftade av den professionella vårdpersonalen i sin egen situation som närstående. Vårdens fokus upplevdes hela tiden enbart vara den sjuke och främst de fysiska förändringarna hos personen med stroke. De närståendes upplevelse var av oförståelse för innebörden av de kognitiva och emotionella förändringarna hos den sjuke (I, II, III). De närstående gav så småningom också upp sin strävan att bli bekräftade vilket innebar att bära på ett lidande som inte blev synliggjort (III). En annan del av förändringsprocessen var att de närstående gick ifrån självförnekelse med fokus på den som insjuknat och nuet (I), till en medvetenhet om att ta egna behov i beaktande (II) och att även fokusera på eget välbefinnande för att orka i en framtid (III). Avhandlingen visar att de medelålders närstående går igenom en transitionsprocess, där upplevelser av förluster, förändringar, lidande och sorg finns relaterat till; dåtid, nutid och framtid. De närståendes upplevelse av oförståelse och brist på känsla av bekräftelse i deras livssituation under året efter utskrivningen till hemmet, kan leda till en känsla av ensamhet och övergivenhet både inom de närstående själva, men också i förhållande till andra och världen utanför.

 • 309.
  Bäckström, Britt
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  The meaning of middle-aged female spouses’ lived experience of the relationship to a partner who has suffered a stroke, during the first year post-discharge.2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 310.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Asplund, Kenneth
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sundin, Karin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  The meaning of middle-aged female spouses' lived experience of the relationship with a partner who has suffered a stroke, during the first year postdischarge2010Ingår i: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800, Vol. 17, nr 3, s. 257-268Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Stroke consequences present a great long-term challenge to the spouses of the stroke sufferer. A longitudinal study with a phenomenological hermeneutic approach was used to illuminate the meanings of middle-aged female spouses' lived experience of their relationship with a partner who has suffered a stroke, during the first year postdischarge. Four middle-aged female spouses of stroke sufferers participated in the study. Narrative interviews were conducted 1, 6 and 12 month postdischarge (total of 12 interviews), audio-taped and transcribed verbatim to a text and interpreted by a phenomenological hermeneutic method inspired by Ricoeur. The findings showed a process over time during which spouses come to know, recognize and acknowledge the residual changes in their partners' cognitive and emotional conditions and the impact on their relationship. Spouses showed grief due to the loss of the marital relationship they once had and anxiety that they would not be able to continue in an undesired relationship in the future. Even if the partner is still alive, there is a loss to grieve and to be understood, an important meaning of the transition process in the relationship during the first year after the partner's discharge.

 • 311.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sundin, Karin
  Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet, Campus Örnsköldsvik.
  The experience of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke - six months after discharge from a rehabilitation clinic2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Being a close relative brings with it a large number of consequences, with the life situation changing over time. The aim of this study was to illuminate the experiences of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke six months after being discharged from a medical rehabilitation clinic. Narrative interviews were conducted with nine middle-aged close relatives and analyzed using a content analysis with a latent approach. The analysis revealed that being close to someone who had suffered a stroke six months after discharge meant; a struggling for control and a renewal of family life in the shadow of suffering and hope. The middle-aged close relatives began to perceive the changed reality. They were struggling to take on something new, become reconciled and find a balance in their family life. Their ability to work, relief from caring concerns and having support and togetherness with others seemed to be essential for the close relatives in their efforts to manage their life situation and maintain their well-being. Having reached the ‘halfway point’ in their lives and still with half of their life in front of them created worries. They felt dejected about their changed relationships and roles, experience a sense of loss of shared child responsibilities, a negative impact on their marital relationships and sexual satisfaction. They felt trapped in a caring role and they worried about how to endure in the future. The middle-aged close relatives’ experiences were of being alone and neglected, in an arduous and complex life situation filled with loss and grief. The findings highlights that health professionals need to see and listen to the close relatives’ experiences of transition in order to provide appropriate support adjusted to their varying needs during a time of renewal.

 • 312.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sundin, Karin
  Umeå universitet.
  The experience of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke, 1 year after discharge from a rehabilitation clinic: A qualitative study2009Ingår i: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 46, nr 11, s. 1475-1484Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Living in close emotional and physical proximity to a person who has suffered a stroke may alter almost every aspect of daily living and will inevitably impact family life. Age seems to be a factor in the experiences of stroke sufferers’ close relatives after the stroke.

  Objectives

  This study aimed to illuminate the experience of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke; 1 year after the stroke sufferer's discharge from a rehabilitation clinic.

  Participants

  Nine middle-aged close relatives of persons with a confirmed diagnosis of a first-time stroke were consecutively included in the study and interviewed.

  Methods

  The narrative interviews were audio-taped, transcribed verbatim and analyzed using a thematic content analysis. The study was part of a longitudinal study.

  Results

  Four themes emerged from the data, intertwined and in conflict with one another. A turning point was reached, and the inevitability of an altered future became self-evident, so much so that the middle-aged close relatives felt forced to accept and become reconciled to a changed way of living, even if feelings of grief from loss were still present. The middle-aged close relatives’ process of coming to awareness and recognition of their own needs was part of a complex interplay of emotions, in which they learned to leave feelings of shame and guilt behind. They experienced movement from self-denial to self-recognition in their search for their own well-being and the recovery of their strength for a functioning family life. Even if they experienced a greater sense of freedom, they still face living life within limits. A significant challenge appears to be the effects of the personality changes among the person with a stroke, and the resulting sense of being an outsider. Relatives struggled with health care providers for visibility and confirmation. Their experiences were ones of standing alone, outside a closing door to the rehabilitation. Their ability to work, the benefits of functioning home care, and support from their family helped them through these challenges.

  Conclusion

  This study highlights the middle-aged relatives’ realization that they will live an inevitability altered future. Individually, the stroke sufferer's relatives need support in their relationships within the family for emotional confirmation and to help them recognize and verbalize their needs without feeling guilt; gaining these supportive factors may help the relatives to recover their sense of well-being and give strength for a future, properly functioning family life.

 • 313.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sundin, Karin
  Department of Nursing, Umeå University, Campus Örnsköldsvik..
  The experience of being a middle-aged close relative of aperson who has suffered a stroke – six months after discharge from a rehabilitation clinic2010Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 24, nr 1, s. 116-124Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The experience of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke - six months after discharge from a rehabilitation clinicBeing a close relative brings with it a large number of consequences, with the life situation changing over time. The aim of this study was to illuminate the experiences of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke 6 months after being discharged from a medical rehabilitation clinic. Narrative interviews were conducted with nine middle-aged close relatives and analysed using a content analysis with a latent approach. The analysis revealed that being close to someone who had suffered a stroke 6 months after discharge meant; a struggling for control and a renewal of family life in the shadow of suffering and hope. The middle-aged close relatives began to perceive the changed reality. They were struggling to take on something new, become reconciled and find a balance in their family life. Their ability to work, relief from caring concerns and having support and togetherness with others seemed to be essential for the close relatives in their efforts to manage their life situation and maintain their well-being. Having reached the 'halfway point' in their lives and still with half of their life in front of them created worries. They felt dejected about their changed relationships and roles, experience a sense of loss of shared child responsibilities, a negative impact on their marital relationships and sexual satisfaction. They felt trapped in a caring role and they worried about how to endure in the future. The middle-aged close relatives' experiences were of being alone and neglected, in an arduous and complex life situation filled with loss and grief. The findings highlights that health professionals need to see and listen to the close relatives' experiences of transition in order to provide appropriate support adjusted to their varying needs during a time of renewal.

 • 314.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sundin, Karin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  The meaning of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke, 1 month after discharge from a rehabilitation clinic2007Ingår i: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800, Vol. 14, nr 3, s. 243-254Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The sudden and unexpected impact of stroke may have a stressful affect on close relatives. To illuminate the essential meaning in the lived experience of a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke, narrative interviews were conducted with 10 close relatives of people who had suffered their first stroke where both parties were aged over 18 and under 65. A phenomenological-hermeneutic interpretation of the narratives was then conducted. Three intimately intertwined themes emerged during the analysis: 'being called to mission', 'feeling lost and set adrift' and 'struggling to keep going'. The middle-aged close relatives felt unreflectively duty bound. There was a struggle with suffering and enduring the process of coping with life and overcoming a feeling of helplessness. Life turned out to be a struggle with overwhelming feelings. They felt alienated in a restricted life situation, disconnected from themselves and others, and from a world that supports feelings of being lost and set adrift (i.e. feeling homeless). Strength was found in moments when the situation improved, in being related to oneself and others, and when feelings of normality were regained.

 • 315.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sundin, Karin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  The meaning of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke, one month after discharge from a rehabilitation clinic: Muntlig presentation. Nationell konferens - Vårdstämman, Stockholm, Sverige2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 316.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sundin, Karin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  The meaning of being a young close relative of a person who has suffered a stroke, one month after discharge from a rehabilitation clinic: Oral presentation. Nurses at the Forefront: Dealing with the Unexpected. ICN International Conference, 27 May - 1 June 2007,Yokohama, Japan2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 317.
  Bäckström, Linnea
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Larsson Bond, Emma
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Omvårdnadsåtgärder som har betydelse för spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i patientnära arbete2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Resistenta bakterier (ESBL och MRSA) ökar runtom i Europa och anses vara ett hot mot människors hälsa. Det finns en kunskapslucka bland sjuksköterskor vad gäller smittvägar för dessa bakterier och hur omvårdnad bör ges till smittade patienter. Syfte: Att undersöka resistenta bakteriers smittvägar och vilka åtgärder i omvårdnaden av patienter som kan bryta dessa smittvägar. Metod: Vetenskapliga artiklar söktes fram i databaserna PubMed och Cinahl. Kvalitetsgranskning utfördes och därefter analyserades totalt 34 kvantitativa vetenskapliga artiklar. Analysen, som utfördes i enlighet med metod beskriven av Friberg (2012), mynnade ut i fyra kategorier efter att meningsenheter och huvudsakligt innehåll grupperats. Resultat: Huvudresultatet visade att resistenta bakterierna kan spridas via föremål och ytor i patientrum och på avdelningar samt via patienten och/eller sjuksköterskan, där händerna spelar störst roll. Åtgärder för minskad smittspridning innefattar bland annat desinficering av ytor, föremål och händer. Diskussion: Bristande handhygien, från hälso- och sjukvårdspersonalens sida, verkar vara en central faktor för smittspridning av resistenta bakterier. Detta skulle kunna bero på bristande kunskap om dessa bakterier, överbeläggningar eller tidsbrist. Slutsats: Sjuksköterskan är oumbärlig i arbetet för minskad smittspridning av resistenta bakterier. Sjuksköterskan behöver kunskap om smittvägar och hur de kan brytas för att kunna förmedla detta vidare till övrig personal. Detta för att säkerställa att samtliga på arbetsplatsen arbetar för samma mål.

 • 318.
  Bång, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Larsson, Birgitta
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Postpartum depression - olika faktorers betydelse, en litteraturstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 13 procent av alla kvinnor drabbas av postpartum depression (PPD). PPD påverkar inte bara kvinnan som individ utan även barnet och resten av familjen. Syfte: Att belysa de faktorer som på olika sätt har betydelse vid postpartum depression. Metod: Litteraturstudie. Artiklar har sökts i databaserna Cinahl, PsychInfo och PubMed. Arton kvantitativa artiklar har använts i studien. Resultat: Visade att kvinnor med tidigare depressions- och ångestsjukdomar löpte störst risk att drabbas av PPD. Mätinstrumenten som prövats för att förutse PPD under graviditet visade sig ha en känslighet för upptäckt på mellan 40-78%. Det visade sig även att förebyggande insatser för kvinnor i riskzonen inte hade någon effekt på utvecklandet av depressionssymtom postnatalt. Slutsats: Även om vi inte kan förhindra uppkomsten av PPD så är det ändå av vikt att vara medveten om de riskfaktorer som finns. Med den kunskapen kan vi tidigt upptäcka dessa kvinnor. Det ger möjlighet till ett ökat stöd och adekvata hjälpinsatser vilket kan begränsa omfattningen av sjukdomen.

 • 319.
  Böhlin, Jenny
  et al.
  Mittuniversitetet. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Böhlin, Josefine
  Mittuniversitetet. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Omvårdnadsfaktorer av betydelse för patienter som genomgått hjärtinfarkt2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vid hjärtinfarkt har blodflödet försämrats i en kransartär vilket skapat skadlig syrebrist i hjärtat. Patienterna upplevde hjärtinfarkten som livsförändrande. Hjärtrehabiliteringsprogram där utbildning och rådgivning från bland annatsjuksköterskor ingick kunde hjälpa patienterna att upprätthålla fysisk och psykisk hälsa. Syftet var att belysa omvårdnadsfaktorer av betydelse för patienter som genomgått en hjärtinfarkt. En systematisk litteraturstudie genomfördes där 15 artiklar som var relevanta för syftet inkluderades. Genom att artiklarna klassificerades, granskades, kvalitetsbedömdes och bearbetades kom författarna fram till en konsensus. Tre kategorier identifierades;information/kommunikation, undervisning och stöd. Patienterna kände sig nöjda när de fick god information från sjuksköterskan. Sjuksköterskan uppmuntrade patienterna genom att föra en god dialog. När patienterna fick möjlighet att delta i olika hjärtrehabiliteringsprogram ökade deras psykiska välbefinnande. Patienterna kände trygghet genom att sjuksköterskan fanns tillgänglig när de behövde stöd. Det var viktigt att sjuksköterskan anpassade sin information till patienterna eftersom de hanterade återhämtningen efter hjärtinfarkten på olika sätt. Sjuksköterskans kommunikation med patienten gav patienterna möjlighet till att känna trygghet med sig själva och sin livssituation. Eftersom patienterna hade den största kunskapen om sig själva, var det av stor betydelse att patienterna var delaktig i omvårdnaden. Stöd i form av råd och information till patienter borde lyftas fram som en viktig del av vården till hjärtinfarktspatienter. Sjuksköterskan kan möta patienternas behov av stöd genom att erbjuda individuell vård och information. Sjuksköterskan borde sträva efter att behandla och se patienterna som unika individer.

 • 320. Calbet, J
  et al.
  Holmberg, Hans-Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Rosdahl,
  van Hall,
  Jensen-Urstad,
  Saltin, Bengt
  Why do the arms extract less oxygen than the legs during exercise?2005Ingår i: American Journal of Physiology: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, ISSN 0363-6119, Vol. 289, s. 1448-1458Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To determine whether conditions for O2 utilization and O2 off-loading from the hemoglobin are different in exercising arms and legs, six cross-country skiers participated in this study. Femoral and subclavian vein blood flow and gases were determined during skiing on a treadmill at 76% maximal O2 uptake (O2 max) and at O2 max with different techniques: diagonal stride (combined arm and leg exercise), double poling (predominantly arm exercise), and leg skiing (predominantly leg exercise). The percentage of O2 extraction was always higher for the legs than for the arms. At maximal exercise (diagonal stride), the corresponding mean values were 93 and 85% (n = 3; P < 0.05). During exercise, mean arm O2 extraction correlated with the PO2 value that causes hemoglobin to be 50% saturated (P50: r = 0.93, P < 0.05), but for a given value of P50, O2 extraction was always higher in the legs than in the arms. Mean capillary muscle O2 conductance of the arm during double poling was 14.5 (SD 2.6) ml·min–1·mmHg–1, and mean capillary PO2 was 47.7 (SD 2.6) mmHg. Corresponding values for the legs during maximal exercise were 48.3 (SD 13.0) ml·min–1·mmHg–1 and 33.8 (SD 2.6) mmHg, respectively. Because conditions for O2 off-loading from the hemoglobin are similar in leg and arm muscles, the observed differences in maximal arm and leg O2 extraction should be attributed to other factors, such as a higher heterogeneity in blood flow distribution, shorter mean transit time, smaller diffusing area, and larger diffusing distance, in arms than in legs. diffusing capacity; fatigue; oxygen extraction; performance; training

 • 321. Calbet, J
  et al.
  Jensen-Urstad, M
  van Hall, G
  Holmberg, Hans-Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Rosdahl, H
  Saltin, Bengt
  Maximal vascular conductances during whole body upright exercise in humans2004Ingår i: The Journal of Physiology, ISSN 0022-3751, Vol. 558, nr 1, s. 319-331Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  That muscular blood flow may reach 2.5 l kg�1 min�1 in the quadriceps muscle has led to the suggestion that muscular vascular conductance must be restrained during whole body exercise to avoid hypotension. The main aim of this study was to determine the maximal arm and leg muscle vascular conductances (VC) during leg and arm exercise, to find out if the maximal muscular vasodilatory response is restrained during maximal combined arm and leg exercise. If during maximal exercise arms and legs had been vasodilated to the observed maximal levels then mean arterial pressure would have dropped at least to 75�77 mmHg in our experimental conditions. It is concluded that skeletal muscle vascular conductance is restrained during whole body exercise in the upright position to avoid hypotension. AVKORTAT ABSTRACT

 • 322. Canavan, Réamonn
  et al.
  Barry, Margaret M
  Matanov, Aleksandra
  Barros, Henrique
  Gabor, Edina
  Greacen, Tim
  Holcnerová, Petra
  Kluge, Ulrike
  Nicaise, Pablo
  Moskalewicz, Jacek
  Díaz-Olalla, José Manuel
  Straßmayr, Christa
  Schene, Aart H
  Soares, Joaquim J. F.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Gaddini, Andrea
  Priebe, Stefan
  Service provision and barriers to care for homeless people with mental health problems across 14 European capital cities2012Ingår i: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 12, nr 222, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 323.
  Carlberg, Marie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lindberg, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patienters upplevelse av behandling vid anorexia nervosa: En ltteraturöversikt2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anorexia nervosa ses som allvarligaste och det tredje mest vanliga tillståndet bland ungdomar. Behandlingsalternativen för personer med anorexia nervosa ser olika ut i olika delar i Sverige men det viktigaste i behandlingen är att bryta svälten och hjälpa till att normalisera ätmönstret. Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vilka faktorer som individer med anorexia nervosa upplever ha betydelse för tillfrisknandet. Studien baserades på 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar som hittades via sökningar i databaserna Cinahl, Psycinfo och PubMed. Analysförfarandet skedde med hjälp av manifest innehållsanalys. Vård av personer med diagnosen anorexia nervosa bör handla om att balansera det psykiska och det fysiska tillståndet. Det handlar om en inre motivation hos dessa personer att tillfriskna. I resultatet framkom att självförtroendet var den viktigaste faktorn för en framgångsrik behandling. Samtidigt så hade faktorerna insikt som motivator, tillit, sjukvårdens kunskap och fysisk återhämtning stor betydelse.    Betydelsen av att vårdgivaren möter personen med anorexia nervosa på rätt sätt vid rätt tillfälle och med rätt medel är stor. Det är viktigt att upptäcka förändringsvillighet redan i ett tidigt stadium av sjukdomsförloppet. För att god vård skall kunna uppstå bör synen på framgångsfaktorer, för alla inblandade i vården, inklusive vårdtagaren vara överensstämmande.

 • 324.
  Carlerby, Heidi
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Health and Social Determinants Among Boys and Girls in Sweden: Focusing on Parental Background2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Majoriteten av flickorna och pojkarna i Sverige har en god psykosomatisk hälsa. Trots det har risken för psykiska hälsosymptom såsom nervositet, att känna sig nere och sömnsvårigheter ökat successivt de senaste årtiondena. Dessutom indikerar tidigare forskning angående hälsa och välmående att flickor och pojkar med utländsk härkomst har ökad risk för ohälsa jämfört med flickor och pojkar med svensk härkomst.

   

  Denna avhandlings huvudsyfte var att analysera hälsa och sociala bestämningsfaktorer bland flickor och pojkar i Sverige, med fokus på föräldrabakgrund. Artiklarnas (I–IV) syften inkluderar föräldrahärkomst, familjens materiella tillgångar och genus samt dess samband med subjektiva hälsobesvär, psykosomatiska problem eller hälsoriskbeteenden. Andra riskfaktorer för ohälsa som inkluderades var inblandning i mobbning, lågt deltagande och förekomst av diskriminering på skolan. Denna avhandling beaktar ett intersektionellt perspektiv med ambitionen att kunna tydliggöra samspelet mellan olika maktordningar (dvs. genus, social klass och föräldrabakgrund).

   

  Två dataset från tvärsnittsstudier har använts. I de tre första artiklarna användes World Health Organization – Health Behaviour in School-Aged Children, som i Sverige heter Svenska skolbarns hälsovanor. Studiepopulationen bestod av 11 972 barn (flickor n = 5918; pojkar n = 6054) i årskurserna fem, sju och nio undersöknings år 1997/98, 2001/02 och 2005/06. Svarsfrekvensen var mellan 85 och 90 %. Ungefär en femtedel av barnen som deltog hade utländsk härkomst. I den fjärde artikeln användes regional data från norra Sverige. Flickor (n = 798) och pojkar (n = 729) i årskurserna sex till nio deltog i studien år 2011, svarsfrekvensen var 80 %. Omkring 14 % av barnen hade utländsk härkomst. De statistiska metoder som användes var sambandstest (chi-två), test av linjära samband så kallade korrelationsanalyser, logistisk regressionsanalys, klusteranalys och test av medierande faktor.

   

  Resultaten visade att flickor med utländsk bakgrund hade ökad risk för subjektiva hälsobesvär (SHC) och pojkar av mixbakgrund hade ökad risk för psykosomatiska problem (PSP). Ökad risk för att hamna i klusterprofilen multipelt hälsoriskbeteende hade flickor och pojkar med mixbakgrund, flickor med utländsk bakgrund samt flickor i familjer med låg nivå av materiella tillgångar. Ökad risk för att hamna i klusterprofilen bristande tandborstning hade flickor och pojkar med utländsk bakgrund och flickor i familjer med låg nivå av materiella tillgångar. Generella riskfaktorer för ohälsa bland flickor och pojkar i Sverige var: alla former av inblandning i mobbning, låg nivå av materiella tillgångar i familjen, lågt deltagande och förekomst av diskriminering på skolan, vilken den senare även var en medierande faktor för ohälsa. Att leva med en ensamstående förälder var en riskfaktor för ohälsa bland flickor.

   

  Avhandlingens resultat kan ligga till grund för utformande av hälsofrämjande interventioner inom elevhälsan, till exempel interventioner som fokuserar på sociala konsekvenser av utländsk härkomst, familjens materiella tillgångar, deltagande och diskriminering samt hälsoriskbeteenden och genus.

 • 325.
  Carlerby, Heidi
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Erling, Englund
  Research and Development Centre for the County Council of Västernorrland.
  Viitasara, Eija
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Knutsson, Anders
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Gillander Gådin, Katja
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Risk behaviour, parental background, and wealth: a cluster analysis among Swedish boys and girls in the HBSC study2012Ingår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 40, nr 4, s. 368-376Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: To analyse how health risk behaviours (HRB) are clustered and associated with parental background and family wealth among Swedish boys and girls.

  Methods: Data were collected from Health Behaviour in School-aged Children (HBSC),a global cross-sectional survey for 1997/98, 2001/02, and 2005/06. A total of 11,972 boys and girls in grades 5, 7, and 9 participated in the study. The pupils were categorised in subgroups according to parental background: Swedish (80.0%), mixed (10.6%), and foreign (9.4%). Cluster analyses were used to identify HRB profiles. Multinomial logistic regression analysis was used to estimate associations between cluster allocation, parental background, and family affluence.

  Results: In total 11,232 pupils were identified and allocated to five cluster profiles, half of them in the cluster profile of low-risk behaviour. The most disadvantaged cluster was multiple HRB, which was characterised by high prevalence of smoking, drunkenness, low physical activity, and high soft-drink consumption. The cluster profile of multiple HRB was associated with both mixed background and foreign background in girls and with mixed background in boys.. The cluster profile of inadequate tooth brushing was associated with foreign background in both boys and girls. The cluster profiles of multiple HRB and inadequate tooth brushing were associated with low family affluence in girls.

  Conclusions: The cluster profiles of multiple HRB and inadequate tooth brushing were associated with parental foreign extraction in boys and girls and with low family affluence in girls. Prevention programmes based on identified clusters of HRB, including consideration of impact of socio-demographic indicators, are needed.

 • 326.
  Carlerby, Heidi
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Viitasara, Eija
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Knutsson, Anders
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Gillander Gådin, Katja
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  How discrimination and participation are associated with psychosomatic problems among boys and girls in northern Sweden2012Ingår i: Health, ISSN 1949-5005, Vol. 4, nr 10, s. 866-872Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Negative impact on health from school disturbance due to asymmetric power relations such as discrimination and offensive treatment are frequent problems among students. This study sought to analyze associations between occurrence of discrimination at school, participation and psychosomatic problems. Methods: Pupils in grades 6–9 in ten schools in a northern Swedish municipality participated in the study. The frequency of discrimination at school was measured by six items: sex; culture or ethnicity; disability; religion beliefs; sexual preferences; and any other form of discrimination. The Social and Civic Objectives Scale (SCOS) was used for an estimation of the level of participation. The pupils’ health was measured by the PsychoSomatic Problem (PSP) scale. Multivariate logistic regression models were used for estimation of increased risk of PSP. The formula Z=d/s (d)was used to test mediation. Results: Two thirds of the boys and three fourths of the girls reported occurrences of discrimination at schools (p = 0.001). Discrimination was a mediating factor between participation and PSP among boys and girls as the mediating formula Z=d/s (d) was > + 2 SD, –2.59 for boys and –39.27 for girls. Independent of each other, low participation and discrimination were associated with increased risk of PSP. Conclusion: Discrimination was a mediating factor between participation and PSP. The mediating effectwas stronger in girls than in boys. There is a need for school health promotion programsfocusing on participation in terms of democratic processes, communication and cooperation in the classroom.

 • 327.
  Carlerby, Heidi
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Viitasara, Eija
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Knutsson, Anders
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Gillander Gådin, Katja
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Subjective health complaints among boys and girls in the Swedish HBSC study: focussing on parental foreign background2011Ingår i: International Journal of Public Health, ISSN 1661-8556, E-ISSN 1661-8564, Vol. 56, nr 5, s. 457-464Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: The general aim of this study was to explore the associations between foreign extraction and subjective health complaints (SHC) among school-aged children in Sweden. Methods: Data were obtained from the global cross-sectional survey Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), 1997/1998, 2001/2002, and 2005/2006. A total of 11,972 pupils in grades 5, 7 and 9 participated in the survey. Logistic regression analyses were used to estimate remaining risk of SHC among the subgroups of pupils. The analyses were adjusted for socio-demographic indicators, grade and measurement year. Results: Parental background: Swedish n = 9,585, mixed n = 1,263, and foreign n = 1,124. The results showed an increased risk of SHC among girls with a foreign background OR 1.27 (95% CI 1.04-1.55) compared with girls with a Swedish background and among girls in single-adult households OR 1.42 (95% CI 1.20-1.67) compared with girls in two-adult households. No such differences were shown among boys. Conclusions: A significantly increased risk of ill health remained in girls of foreign background after adjustment for socio-demographic indicators, grade and measurement year. © 2011 Swiss School of Public Health.

 • 328.
  Carlerby, Katharina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Arbetsmiljön för  etableringslotsar: En kvalitativ intervjustudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 329. Carlsson, Lars
  et al.
  Isaksson, Dag
  Östersunds sjukhus.
  Lind, Britta
  School of Technology and Health, Royal Institute of Technology (KTH), Huddinge, Stockholm, Sweden.
  Andersson, Erik
  Brodin, Lars-Åke
  School of Technology and Health, Royal Institute of Technology (KTH), Huddinge, Stockholm, Sweden.
  Holmberg, Hans-Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Enhanced myocardial peak systolic capacity in elite endurace athletes during exercise2009Ingår i: Proceedings of the 14th Annual Congress of European College of Sports Science / [ed] Loland, S., Bø, K., Fasting, K., Hallén, J., Ommundsen, Y., Roberts, G., Tsolakidis, E., Oslo: Gamlebyen Grafiske AS , 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 330.
  Carlsson, Lars
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lind, Britta
  Royal Inst Technol KTH, Sch Technol & Hlth, Stockholm, Sweden .
  Laaksonen, Marko
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Berglund, Bo
  Karolinska Inst, Dept Internal Med, S-10401 Stockholm, Sweden.
  Brodin, Lars-Åke
  Royal Inst Technol KTH, Sch Technol & Hlth, Stockholm, Sweden .
  Holmberg, Hans-Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Enhanced systolic myocardial function in elite endurance athletes during combined arm-and-leg exercise2011Ingår i: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 111, nr 6, s. 905-913Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim here was to employ color tissue velocity imaging (TVI), to test the hypothesis that highly trained endurance athletes exhibit enhanced systolic function of the left ventricular (LV) myocardium both at rest and during combined arm-and-leg exercise in comparison with untrained subjects. For each of the ten elite male (EG) and ten matched control participants (CG), LV dimensions and systolic function were assessed at rest using echocardiography. Subsequently, these subjects exercised continuously on a combined arm-and-leg cycle ergometer for 3 min each at 50, 60, 70, 80, 90 and 100% of VO2max. Oxygen uptake, heart rate, systolic blood pressure (SBP) and peak contraction systolic velocities of the LV myocardium (PSV) were recorded in the end of each level. At rest, the trained and untrained groups differed with respect to LV dimensions, but not systolic function. At 60–100% VO2max, the EG group demonstrated both higher PSV and SBP. The observation that the EG athletes had higher PSV than CG during exercise at 60–100% VO2max, but not at rest or at 50% of VO2max, suggested an enhanced systolic capacity. This improvement is likely to be due to an enhanced inotropic contractility, which only becomes apparent during exercise.

 • 331.
  Carlsson, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lyngmark, Mariza
  Mittuniversitetet. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Upplevelser av motiverande samtal, MI för kvinnor med sömnbesvär2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sömnbesvär är ett allt vanligare problem idag och kvinnor drabbas mer än män. För en förändring kan det vara nödvändigt med professionell hjälp där motiverande samtal, MI kan vara en användbar metod. MI går ut på att öka individens inneliggande kraft och motivation att vilja göra förändringar i livet för att må bättre. Det har gjorts forskning inom sömnproblematiken dock mycket lite vad det gäller sömnbesvär och MI. Syfte var att undersöka om MI kan hjälpa kvinnor med sömnbesvär. Valet blev en kvalitativ studie, för att få svar på frågeställningarna har författarna utgått ifrån intervjuer med två MI-rådgivare och två kvinnor med sömnbesvär som fått hjälp genom MI för sina sömnbesvär. Intervjuerna analyserades enligt empirisk fenomenologisk metod som ligger till grund av resultatet. Resultatet visade att MI upplevs vara ett bra hjälpmedel både för MI-rådgivarna och de två kvinnor som hade sömnbesvär. Slutsats kunde tas att MI hjälpt dessa kvinnor genom att de fått mer självinsikt och förståelse om sina problem. Det krävs mer forskning under längre tid för att se om MI kan ge långsiktiga resultat för sömnbesvär

 • 332. Chamberlain, M A
  et al.
  Moser, V F
  Schuldt Ekholm, Kristina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  O´Connor, Rory J
  Herceg, Malvina
  Ekholm, Jan
  Vocational rehabilitation: An educational review2009Ingår i: Journal of rehabilitation, ISSN 0022-4154, Vol. 41, nr 11, s. 856-869Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this review is to describe aspects of vocational rehabilitation relevant for a physician aiming to become a specialist in physical and rehabilitation medicine (PRM). The review discusses the epidemiology of incapacity for work, the major patient groups in vocational rehabilitation (musculoskeletal and psychiatric diagnoses comprise approximately 50-70% of the patients), the influence of different kinds of environmental and individual risk factors on work resumption (such as the legal framework, application of the law, resources for rehabilitation and its effectiveness, the degree of co-operation between vocational rehabilitation agencies, economic factors/labour market situation, medical and personal factors). The review describes different models of vocational rehabilitation, the effectiveness of various vocational rehabilitation programmes on work resumption or sick leave (where strong evidence is reported for multimodal rehabilitation programmes for patients with long-lasting musculoskeletal pain). Finally, there are sections about the PRM physician's history-taking in vocational rehabilitation (using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)), and report writing with a Structure where ICF body functions and activity limitations are reported separately.

 • 333.
  Christensen, Katarina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Österlind, Ann
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Plötslig spädbarnsdöd ur ett informationsperspektiv.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Plötslig spädbarnsdöd definieras som när ett barn under ett år plötsligt och oförklarligt dör utan att dödsorsak går att fastställa. Det är den största dödsorsaken bland barn mellan en månad och ett år i utvecklade länder. Sjuksköterskan bör vara välinformerad om vetenskaplig forskning inom ämnet, och arbeta aktivt för att föra denna kunskap vidare till föräldrar.

  Syfte. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans roll och föräldrars följsamhet gällande information om plötslig spädbarnsdöd.

  Metod. En litteratursökning gjordes. Sökorden som användes var nursing, sudden infant death syndrome, parents, risk factors, information och compliance. En innehållsanalys gjordes av 15 artiklar som ingick i studien.

  Resultat. Sjuksköterskor och föräldrar var överlag medvetna om plötslig spädbarnsdöd och förebyggande åtgärder, men det sågs en stor variation av hur aktuella rekommendationer följdes. Sjuksköterskor som jobbat länge och flerbarnsföräldrar var minst mottagliga för information.

  Diskussion. Sjuksköterskor i kontakt med nyblivna föräldrar bör vara väl insatta i hur de på ett pedagogiskt sätt förmedlar information, då dessa har ett stort ansvar i att påverka föräldrars beteende. Sjuksköterskan ska även själv följa rådande rekommendationer, då detta i stor utsträckning påverkar föräldrarna.

  Slutsats. Forskningen om plötslig spädbarnsdöd har de senaste 15 åren gått snabbt framåt. Rent medicinskt har stora framsteg gjorts, men forskning om hur information ska spridas för att nå fram och påverka föräldrar utgör en betydligt mindre del av ämnet som helhet. Gällande den delen behövs mer och vidare forskning i framtiden.

 • 334.
  Chruzander, Carolina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hedberg, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Nutrition hos cancerpatienter i livets slutskede2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning mat och vätskeintag har en central roll hos cancerpatienter i livets slutskede, då symtom och behandling i kombination med kommunikation kan utgöra en svår problematik kring nutritionen. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa nutritionens betydelse hos cancerpatienter i livets slutskede. Metoden som användes var litteraturstudie, inkluderade artiklar var 17 till antalet och publicerade mellan 2000-2010. Metoden som användes för att analysera och bearbetades data var insperad av en innehållsanalys. I resultatet framgick att cancerpatienter i livets slutskede ville äta men inte kunde, vilket gav upphov till många känslor kring måltidssituationen. Krav från anhöriga minskade när patienterna fick tillgång till partiell parenteral nutrition och patienterna kunde äta i den mån de ville. Behov av stöd som patienterna upplevde var god information, engagerad personal samt en god kommunikation. Detta hindrades av bristande kunskap hos sjuksköterskan och ledde till en försämrad livskvalitet. I diskussionen framgick vikten av att sjuksköterskan hade en god kunskap för att kunna ge en god information till patient och anhörig för att minska krav som ställdes på patienterna. Kunskapen ledde till en engagerad personal som skapade goda relationer som byggde på en god kommunikation.

 • 335.
  Ciocanas, Michael
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Upplevelser av delaktighet i rehabiliteringsprocessen2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att förstå och beskriva upplevelser av delaktighet under rehabiliteringsprocessen. Studien utgick från fem intervjuer som utfördes hos personer som har varit långtidssjukskrivna och som har deltagit i olika rehabiliteringsinsatser. Intervjuerna bearbetades kvalitativ, textanalysen utfördes utifrån hermeneutisk teori och metod. Frågeställningen var inriktad mot klienternas upplevelse av delaktighet under rehabiliteringsprocessen. Resultatet visade att delaktighet har förekommit vid rehabiliteringen, men begreppet har olika ansikten. Det konstaterades att motivation är nära förknippad med graden av engagemang i olika rehabiliteringsaktiviteter. Även handlingsutrymme och inflytande i de beslut klienterna har deltagit i har spelat roll för individens delaktighet. Vidare alla klienter hade en hög grad av tillhörighet/ samhörighet.

 • 336.
  Collin Andersson, Thérèse
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lundh, Désirée
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Att ha ett barn inlagt på sjukhus: en litteraturstudie2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att vården kring ett barn ska bli så bra som möjlig är föräldrarnas närvaro avgörande. Vårdpersonalen får arbeta mycket utifrån sin egen kunskap och erfarenhet i arbetet med familjer. Målsättningen inom barnsjukvården är att involvera familjen så mycket som möjligt och utgå från varje familjs behov runt den aktuella situationen.

  Syftet: Studiens syfte var att utifrån ett familjeperspektiv belysa upplevelsen av att ha ett barn inlagt på sjukhus.

  Metod: Denna litteraturstudie innehåller sammanlagt 14 studier inom det valda området och dessa har analyserats med en innehållsanalys.

  Resultat: Föräldrarna upplevde att god kommunikation hade en positiv inverkan på relationen mellan familjen och vårdgivare under sjukhusvistelsen. Under sjukhusvistelsen uppstod psykiska, fysiska och sociala behov som familjen behövde få stöd med. Familjen upplevde många känslor och hela vardagen blev påverkad.

  Slutsats: Denna litteraturstudie indikerar att det finns ett stort behov av en personlig relation mellan sjukvårdsgivare och familj. Familjen är även i behov av få stöd från sjuksköterskan för att motverka osäkerhet hos föräldrarna.

  Nyckelord: Delaktighet, familj, litteraturstudie, omvårdnad, upplevelser

 • 337.
  Condé, Miryam
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Deravian, Isabelle
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sjuksköterskan i den mångkulturella vården - En litteraturstudie2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 338.
  Cook, C
  et al.
  United Kingdom Sports Council, London, England .
  Beaven, C. Martyn
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Kilduff, L P
  Swansea Univ, Coll Engn, Swansea, W Glam, Wales.
  Drawer, S
  United Kingdom Sports Council, London, England .
  Acute caffeine ingestion increases voluntarily chosen resistance training load following limited sleep2012Ingår i: International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism, ISSN 1526-484X, E-ISSN 1543-2742, Vol. 22, nr 3, s. 157-164Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION:This study aimed to determine whether caffeine ingestion would increase the workload voluntarily chosen by athletes in a limited sleep state.

  METHODS:In a double-blind, crossover study, sixteen professional rugby players ingested either a placebo or 4 mg·kg-1 caffeine 1 h before exercise. Athletes classified themselves into non-deprived (8 h+) or sleep-deprived states (6 h or less). Exercise comprised four sets of bench press, squats, and bent rows at 85% 1-RM. Athletes were asked to perform as many repetitions on each set as possible without failure. Saliva was collected prior to administration of placebo or caffeine, and again prior to and immediately after exercise and assayed for testosterone and cortisol.

  RESULTS:Sleep deprivation produced a very large decrease in total load (p = 1.98 x 10-7).Caffeine ingestion in the non-deprived state resulted in a moderate increase in total load with a larger effect in the sleep deprived state resulting in total load similar to those observed in the non-deprived placebo condition.Eight of the sixteen athletes were identified as caffeine responders.Baseline testosterone was higher (p < 0.05) and cortisol trended lower in non-sleep deprived states.Changes in hormones from pre-dose to pre-exercise correlated to individual workload responses to caffeine.Testosterone response to exercise increased with caffeine compared to placebo, as did cortisol response.

  CONCLUSIONS:Caffeine increased voluntary workload in professional athletes, emphasised further under conditions of self-reported limited sleep. Caffeine may prove worthwhile when athletes are perceived as tired, especially in individuals identified as responders.

 • 339.
  Costa, Diogo
  et al.
  Univ Porto, Sch Med, Dept Clin Epidemiol Predict Med & Publ Hlth, P-4100 Oporto, Portugal .
  Matanov, A.
  Queen Mary Univ London, Unit Social & Community Psychiat, London, England .
  Canavan, R.
  Natl Univ Ireland, Hlth Promot Res Ctr, Galway, Ireland .
  Gabor, E.
  Natl Inst Hlth Dev, Budapest, Hungary .
  Greacen, T.
  Etab Publ Sante Maison Blanche, Lab Rech, Paris, France .
  Vondrackova, P.
  Charles Univ Prague, Fac Med 1, Dept Addictol, Prague, Czech Republic .
  Kluge, U.
  Univ Med Berlin, Charite, Clin Psychiat & Psychotherapy, Berlin, Germany .
  Nicaise, P.
  Catholic Univ Louvain, Inst Hlth & Soc IRSS, B-1200 Brussels, Belgium .
  Moskalewicz, J.
  Inst Psychiat & Neurol, Warsaw, Poland .
  Diaz-Olalla, J. M.
  Madrid Salud, Madrid, Spain .
  Strassmayr, C.
  Ludwig Boltzmann Inst Social Psychiat, Vienna, Austria .
  Kikkert, M.
  Univ Amsterdam, Acad Med Ctr, NL-1012 WX Amsterdam, Netherlands .
  Soares, Joaquim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Gaddini, A.
  Laziosanita ASP Publ Hlth Agcy, Rome, Lazio Region, Italy.
  Barros, H.
  Univ Porto, Sch Med, Dept Clin Epidemiol Predict Med & Publ Hlth, P-4100 Oporto, Portugal .
  Priebe, S.
  Queen Mary Univ London, Unit Social & Community Psychiat, London, England .
  Factors associated with quality of services for marginalized groups with mental health problems in 14 European countries2012Ingår i: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 22, nr Suppl 2, s. 70-71Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 340.
  Cotter, Joshua A.
  et al.
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Hoang, Theresa
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Yu, Alvin
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Tesch, Per
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Caiozzo, Vincent J.
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Adams, Gregory R.
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Counteracting Decrements in Muscle Function and Aerobic Capacity During Unloading Utilizing a Gravity Independent Device2012Ingår i: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 44, nr Suppl 2, s. 110-110Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 341.
  Cotter, Joshua Allan
  et al.
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Haddad, Fadia
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Yu, Alvin M.
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Hoang, Theresa N.
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Kreitenberg, Arthur
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Baker, Michael J.
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Tesch, Per A.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Baldwin, Kenneth M.
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Caiozzo, Vincent J.
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Adams, Gregory R.
  Univ Calif Irvine, Irvine, CA USA .
  Influence of 10 days of unilateral lower limb suspension and combined exercise training on human vastus lateralis and soleus muscles2012Ingår i: The FASEB Journal, ISSN 0892-6638, E-ISSN 1530-6860, Vol. 26Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 342. Cranner, J
  et al.
  Adolfsson, S
  Thorlacius, S
  Bergroth, Alf
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Ekholm, Jan
  Grönlund, R
  Kärrholm, Jenny
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Pettersson, T
  Nordiska rehabiliteringssystem - likheter och olikheter.: En komparativ beskrivning med inriktning på rehabiliteringsprocess och rundgångsproblematik2001Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 78, nr 6, s. 532-552Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 343.
  Dahlberg, Marie-Louise
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Skillnader i kost, fysisk aktivitet och intermittent uthållighet hos elitsatsande juniorfotbollsspelare i Sverige och i Sydafrika2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Resultatet från ett flertal vetenskapliga studier indikerar på att en god kosthållning har en positiv inverkan på idrottsliga prestationer. Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns några skillnader i kostintag, daglig fysisk aktivitet och intermittent uthållighet hos elitsatsande fjortonåriga fotbollspelare vid fotbollsakademier i Sverige och i Sydafrika. Testpersonerna bestod av nio sydafrikanska fotbollspelare och fjorton svenska. Samtliga spelare var pojkar födda år 1999. De tränade fotboll fem gånger i veckan med sina respektive fotbollsakademier. Spelarna fick under fem dagar fylla i en kost- och aktivitetsdagbok. Vikt och längd mättes och ett YO-YO test (nivå ett) utfördes för att mäta den intermittenta uthålligheten. Spelarnas föräldrar lämnade in uppgifter om utbildning och familjens ekonomi. Studiens resultat visade på att de svenska spelarna åt hälsosammare än de sydafrikanska (p<0,001). I de båda lagen åt spelare ur en familj med stark ekonomi hälsosammare än en familj med svag ekonomi (p<0,05). De svenska spelarna var i bättre fysisk form än de sydafrikanska (p<0,01) samtidigt som svenskarna på fritiden var mer stillasittande (p<0,01). Resultatet tyder på att det kan finnas ett samband mellan kostens näringssammansättning och fotbollspelares fysiska prestation.

 • 344.
  Dahlgren, Sofia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Östlund, Ida
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Ambulanspersonalens hantering av psykiskt påfrestande situationer: En kvalitativ studie2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ambulanspersonal riskerar dagligen att exponeras för mänskligt lidande med risk för att utsättas för traumatisk stress. Mycket forskning finns om vad som är psykiskt påfrestande, men behov finns av en djupare förståelse av hur ambulanspersonalen påverkas psykologiskt av sitt arbete och vilka strategier personalen använder sig av.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva ambulanspersonalens strategier för att hantera psykiskt påfrestande situationer i sitt arbete.

  Metod: Deltagarna i studien valdes ut selektivt från två ambulansstationer i mellersta Sverige. Narrativa intervjuer genomfördes och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Sju män och tre kvinnor, mellan 33-56 år, medverkade i studien vilka representerades av ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor.

  Resultat: Ambulanspersonalen hanterade psykiskt påfrestande situationen genom skapa en handlingsplan och på detta sätt känna kontroll över situationen. Stöd från omgivningen, från de närmaste kollegorna och familjen var viktigt för att kunna finna lugn, också att kunna reflektera på händelsen och prata om den under debriefing. Distans till händelsen krävdes ibland för att kunna få möjlighet att tänka på något annat.

  Slutsats: För att kunna hantera psykiskt påfrestande situationer på ett tillfredställande sätt behövdes en handlingsplan men framförallt en trygg arbetsplats samt en stark ambulansorganisation för att kunna fånga upp personer som mår psykiskt dåligt. Det var också av yttersta vikt att få tid för återhämtning. Att kunna visa sig stark och därigenom kunna hjälpa kollegor som behöver stöd var minst lika viktigt som att själv kunna visa sig sårbar för att ta emot tröst från kollegor och familj.

 • 345.
  Dahlgren, Åsa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Närståendes situation när anhörig är i livets slutskede2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 346.
  Dahlin, Elin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Arbetsförmedlares upplevelse av rehabiliteringskedjan och arbete med sjukskrivna och/eller utförsäkrade individer2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att belysa arbetsförmedlares arbetssituation. Detta utifrån de ändringar av svensk socialförsäkring som trädde i kraft 1:a juli 2008 med införandet av en rehabiliteringskedja och utförsäkringar som följd. Därefter gällande lagstiftning ålade Arbetsförmedlingen en större roll i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Både arbetslösa och anställda med sjukskrivning eller som utförsäkrats har därefter kommit att hänvisas till Arbetsförmedlingen för hjälp och stöttning. Studien bygger på kvalitativa djupintervjuer med sex arbetsförmedlare i Jämtland och Västernorrlands län vid fyra olika intervjutillfällen under april månad år 2010. Resultatet visade något oväntat att arbetsförmedlarna, trots massmedias många gånger negativa skildringar, upplevde trivsel i sitt arbete och att de regelbundna omorganiseringarna utgjorde grunden till detta. Vidare upplevdes den studerade arbetssituationen inte vara mer speciell än efter andra omorganisationer även om arbetet inför mottagandet av de utförsäkrade skedde med kort framförhållning. Bland de studerade arbetsförmedlarna fanns en tro på att rehabiliteringskedjan på sikt ska kunna sänka Sveriges sjuktal, dock uppvisade resultatet att det nya 3-månadersprogrammet Arbetslivsintroduktion inte räcker till för att stötta utförsäkrade som i många fall varit borta från arbetsmarknaden under lång tid.

 • 347.
  Dahlsten, Ulrika
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Parkko, Angelina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Framgångsfaktorer för återgång i arbete inom Jämtlands läns landsting: en kvalitativ studie2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att det finns olika framgångsfaktorer för återgång i arbete efter en långtidssjukskrivning. Syftet med studien var att identifiera framgångsfaktorer för återgång i arbete för personer som haft en långtidssjukskrivning, d.v.s. längre än 60 dagar, inom Jämtland läns landsting (JLL). Utifrån resultatet i denna studie ville vi se om det förelåg ett behov av mer stöd eller utbildning för JLL:s chefer. Studien var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer med fem anställda som varit långtidssjukskrivna. Två chefer intervjuades också för deras syn på de anställdas återgång. Alla intervjuade var kvinnor mellan 30-60 år och de hade olika arbeten inom sjukvård, administration och landstingsservice. Genom personalhandläggare och chefer fick vi kontakt med lämpliga intervjupersoner. Vi fann att framgångsfaktorer för återgång i arbete inom JLL var: en god fysisk arbetsmiljö, en god psykosocial arbetsmiljö, organisationens stöd, Försäkringskassans stöd men även Försäkringskassans regelverk och byråkrati som får anställda att välja tjänstledighet utan lön istället för sjukskrivning, stöd från familj och vänner, ett bra ledarskap, arbetsträning och arbetsanpassning, en hög intern locus of control och en god hälsa. Slutsatsen visade att de viktigaste framgångsfaktorerna var: ett tidigt stöd från organisationen i rehabiliteringen, ett bra ledarskap, en bra arbetsmiljö, medarbetarens motivation till återgång i arbete och en hög intern locus of control.

 • 348.
  Dahlöf, Eva
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lindberg, Isabell
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Studie av en friskvårdssatsningsmöjlighet och hinder inom socialtjänsten i Bollnäs kommun2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bollnäs tillhör Gävleborgs län som har det fjärde högsta ohälsotalet i landet. 2001 beslutade socialtjänsten i kommunen att alla medarbetare skulle ägna sig åt någon form av friskvård på arbetstid och den angivna tiden är en timme per vecka. Vidare beslutades det 2003 att utveckla detta med friskvård och socialtjänsten gick in och subventionerade friskvårdskort till alla medarbetare. Kortet är kostnadsfritt och ger tillgång till alla anläggningar som kultur och fritidsförvaltningen har ansvar för. Enligt personalchefen inom socialtjänsten så är det stor skillnad i grupperna vad det gäller att utnyttja friskvårdssatsningen. Syftet med studien var att identifiera möjligheter och hinder till att utnyttja friskvård.

  Metoden bygger på kvalitativa intervjuer av sex anställda som tillhör två olika arbetsgrupper inom äldreomsorgen. En grupp som tränar mer och en grupp som tränar mindre.

  Resultatet av de möjligheter vi kunde tolka utifrån intervjuresultatet var att den grupp som tränade mer hade chefer som själva tränade och var duktiga på att motivera sina medarbetare. Andra aspekter på möjligheter och hinder var att det fanns skillnader i resursfördelning i de båda äldreboenden. Under studiens gång framkom det att i ett av äldreboendena har de självförvaltning som bland annat innebär att de kan göra egna prioriteringar. Samtliga respondenter var positiva till friskvård. De ansåg att hälsoinspiratörer på arbetsplatserna skulle öka motivationen bland medarbetarna och att obligatorisk friskvård på arbetstid skulle vara en god investering för kommunen för att få friskare medarbetare.

 • 349.
  Danielson, Ella
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Kvalitativ forskningsintervju2012Ingår i: Vetenskaplig teori och metod - Från Idé till examination / [ed] Maria Henricson, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1:1, s. 163-173Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Intervju som datainsamligngsmetod är lämplig att använda för forskare och studenter som vill ha beskrivningar i syfte att förstå fenomen eller situationer. Beskrivningarna ges av intervjupersonen (deltagaren) som har något att berätta om det som är i fokus. Att göra intervjuer kräver förberedelser utifrån det valda syftet, för att innehållet ska kunna anlyseras på mest trovärdiga sätt. Det krävs en noggrann planering av både intervjun ochh analysarbetet. Om analysmetod är vald redan från början är det en fördel om planeringen av intervjun görs med hänsyn till denna. kapitlet handlar om den kvalitativa forskningsintervjun med syfte att presentera planering av en intervjustudie , olika typer av intervjuer och analys av intervjudata.

 • 350.
  Danielson, Ella
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Kvalitativ innehållsanalys2012Ingår i: Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination / [ed] Maria Henricson, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1:1, s. 329-343Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Innehållsanalys är benämningen för empiriska vetenskapliga tekniker och metoder för kvantitativa och kvalitativa ansatser i beskrivande och tolkande analyser av texter. Kapitlet avser att beskriva kvalitativ innehållsanalys med exempel som varierar från att vara enbart beskrivande men också med en djupare tolkning. Inledningsvis kommer en redogörelse av metodologiska perspektiv genom innehållsanalysens vetenskapsteoretiska hemvist, vilket inte kan förringas i metodvalen. Innehållsanalysens vetenskapliga utveckling har sina rötter i den kvantitativa ansatsen i logisk positivism och den kvalitativa ansatsen med rötter från hermeneutiken. Detta betyder att det går att arbeta med innehållsanalys på flera sätt. Efter de metodologiska perspektiven redovisas innehållsanalysens olika delar samt en beskrivning av hur en studie med kvalitativ innehålls anlys görs med betoning på själva analysen.

45678910 301 - 350 av 1958
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf