miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
456789 301 - 350 av 436
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Lindqvist, Evelina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Musik som instrument: Kvalitativ intervjustudie inom missbrukarvården2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Beroende- och missbruksproblematik är ett vanligt förekommande arbetsområde för socionomer och många arbetsmetoder har utvecklas inom behandling av missbruk/beroende. Ett arbetsverktyg som inte är etablerat i Sverige men som används i andra länder är musikterapi. Forskningen kring musikterapi är omdiskuterad och musik nämns inte i Socialstyrelsens metodguide för behandling av missbruk/beroende. Denna kvalitativt inriktade rapport undersöker hur musikverksamheter bedrivs inom missbrukarvården och vilka erfarenheter som finns av den genom semistrukturerade intervjuer med representanter från SiS LVM-hemmen Rällsögården och Runnagården samt med klienter på Rällsögården. Resultaten redovisar att musikverksamheterna på LVM-hemmen bedrivs som ett komplement till andra vårdande och behandlande insatser inom missbrukarvården och att verksamheterna finns och uppkom på grund av intresse hos klienter och personal. Resultaten från klienterna var beskrivningar av positiva upplevelser, sätt att avleda tankar, att genom att utveckla nya förmågor påverka självkänsla och att det var en sysselsättning på Rällsögården.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Lindqvist, Karolin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Malmqvist, Carolina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Medgivande på lika villkor?: En kvalitativ intervjustudie om adoption2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur några familjerättssekreterare utifrån sin kompetens (med

  fokus på erfarenhet och kunskap) genomför medgivandeutredningar när lagar och direktiv

  lämnar ett tolkningsutrymme. Som metod användes kvalitativa forskningsintervjuer. Åtta

  familjerättssekreterare från två län intervjuades. Den insamlade empirin har analyserats

  utifrån likabehandlingsprincipen med fokus på barnets bästa. Empirin har även diskuterats

  utifrån organisationsteori och har ställts mot lagar och direktiv samt tidigare forskning. Som

  analysmetod har svaren bearbetats och analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet

  visade att familjerättssekreterarna med kortare erfarenhet till skillnad från de med lång

  erfarenhet upplevde svårigheter med att hålla en bra kvalité på medgivandeutredningarna.

  Majoriteten av familjerättssekreterarna med både lång och kort erfarenhet upplevde att

  tolkningsutrymmet kan leda till konsekvenser som bland annat att barnets bästa inte

  tillvaratas. Resultatet har även visat att det finns skillnader mellan arbetssätten kopplade till

  hur länge familjerättssekreterarna arbetat, både gällande bedömningen av

  åldersrekommendationen samt antal sekreterare vid medgivandeutredningen

 • 303.
  Lindé, Elin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Sundström, Rebecka
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Mäns våld mot äldre kvinnor: Jämställdhet, handlingsutrymme och kunskap i äldreomsorgen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att förebygga mäns våld mot äldre kvinnor har under senare år blivit mer aktuellt. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma inom äldreomsorg upplever sitt handlingsutrymme samt vilken kunskap som finns inom äldreomsorg kring mäns våld mot äldre kvinnor och andra jämställdhetsfrågor. Då studien har en kvalitativ ansats har det empiriska materialet samlats in under fem semistrukturerade intervjuer. Insamlade data har transkriberats för att sedan analyseras genom tematisk analys. Resultatet visar på att yrkesverksamma inom äldreomsorgen inte gör någon djupare reflektion över jämställdhet i äldres relationer utan hänvisar till traditionella könsroller. Resultatet visar även att kunskap om mäns våld mot kvinnor och handlingsförfarande kring detta är bristfällig, då det av respondenterna upplevs finnas en avsaknad av handlingsplaner och information. Slutsatsen är att mer kunskap och utbildning behövs inom ämnet, samt att chefer har ett ansvar för att personalen har rätt verktyg för att hantera våldsförekomster.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Lindén, Hannamaria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Vilket ord ska jag välja? Handläggarnas motiveringar av åtgärdsförslag för flickor respektive pojkar2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet är att utifrån ett fiktivt dilemma av 3§ LVU - karaktär granska handläggarnas

  motiveringar på förslag av åtgärder för en flicka respektive en pojke. Vidare är ambitionen att

  se handläggarnas motiveringar och begreppstillämpningar utifrån ett genusperspektiv. Genom

  att tillåta handläggare inom (IFO) motivera åtgärder för respektive kön som tilldelas är

  ambitionen att fånga upp begrepp som tillämpas för respektive kön. En ytterligare målsättning

  är att av tidigare forskning och teori som verktyg, belysa de skillnader som ses i

  motiveringarna. Begrepp som kunde ses i motiveringarna från handläggarna var i flickans fall

  utsätter sig, självkänsla, destruktivt beteende samt psykisk ohälsa. I pojkens fall var det

  begrepp som utsätta andra, hamna, självförtroende, konflikter samt utanförskap. Tidigare

  forskning visar att föreställningar av kön kan ses i framskrivning, problembild och

  beskrivning av beteenden vilket påverkat handläggarnas bedömningar.

 • 305.
  Livholts, Mona
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Imagine transfigurement: The chapter exhibition as a critical and creative space for knowledge in social work and media studies2015Ingår i: Critical and Creative Research Methodologies in Social Work, Ashgate, 2015, s. 131-158Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 306.
  Livholts, Mona
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Writing Water: An Untimely Academic Novella2013Ingår i: Documents of Life Revisited: Narrative & Biographical Methods for a 21st Century Critical Humanism / [ed] Liz Stanley, Farnham, UK: Ashgate, 2013, s. 177-192Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research Outline

  This chapter constitute the third untimely academic novella in a trilogy of biographical narratives about a woman’s life, writing and desire to obtain a professor’s chair in the beginning of the twenty-first century, in Sweden. The diversity of forms used in creating as set of interwoven stories is inspired by poststructuralist and postcolonial feminist theory and literary fiction and by writing methodologies such as diary writing, memory work and poetic writing. The novella engages in some of the key aspects of Plummer’s ideas about a critical humanism with emphasis on the contribution from the fictional novella to explore complex relations of power. Writing water a story about resistance that shows how family, society and academia interact in the making of knowledge.

   

   

   Bullet points with methodology and key issues arising

  • To explore how family, society and science interact in the making of knowledge
  • To develop a complex notion of power and resistance by using a variety of different writing styles such as poetry, diary, memory work
  • To contribute to the critical study of intersecting relations of power by including time and space
  • To formulate a critique toward established mainstream disciplinary boundaries and the exclusion of a critical humanism in social work/social science
  • To employ reflexivity through a textual and visual methodological design
  • To awaken the readers senses and emotions, to ‘touch’ the reader and create engagement with research ethics for change 

   

 • 307.
  Livholts, Mona
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Bryant, Lia
  University of South Australia.
  Gender and the telephone: Voice and emotions shaping and gendering space2013Ingår i: Human Technology, ISSN 1795-6889, E-ISSN 1795-6889, Vol. 9, nr 2, s. 157-170Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the field of communication studies the topic of telephony and the gendering of space via voice and emotions have received limited attention. The focus of this article is on how telephone conversations are mediated by voice and emotions, which in turn shape and gender social space. The methodology is a collaborative autoethnographic design based on diary notes and memory work. Two central themes emerge from the findings, which explain how space becomes gendered when using the telephone. The first explores the voice and relations of power and the second examines the interstices between work, caring and the telephone. Our findings reveal the central role of work and caring and how these spaces are constantly being transgressed and transformed as the mobile phone becomes an important appendage for sensory perceptions of hearing/listening/voice. We argue that these themes point toward the crucial impact of emotions in the construction of multiple and gendered spatialities of telephony.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Livinter, Alexandra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Autism väcker de starkaste känslorna: Kuratorers möte med föräldrar vars barn har AST (Autismspektrumtillstånd)2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Aktuell uppsats undersöker hur föräldrar upplever samt bearbetar att deras barn har diagnosen AST (autismspektrumtillstånd), vilket stöd de får utav BUH (Barn- och ungdomshabiliteringen) och hur diagnosen påverkar anknytningen mellan föräldern och barnet. Underlaget för resultatet är framtaget genom kvalitativa telefonintervjuer med sex kuratorer i olika delar av Sverige som är yrkessamma inom BUH. Därefter har uppsatsens material analyserats med koppling till kristeori och anknytningsteori och med hjälp av tidigare forskning samt undersökningar via litteratur och olika databaser. Telefonintervjuerna visar bland annat på likheter och skillnader i hur föräldrar kan reagera vid beskedet om och upplevelser av att deras barn har AST samt behovet av samtalsstöd. Resultatet pekar även på olikheter gällande föräldrars psykiska mående och bearbetningsprocess kopplat till diagnosen. Dessutom framgår geografiska skillnader i Sverige gällande vilken enhet som utreder barn vid misstanke om AST och vilka behandlingar, metoder och stödinsatser BUH kan erbjuda barn, föräldrar och närstående.

 • 309.
  Ljunggren, Sophie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Det sociala fenomenet mobbning: Skolpersonals upplevelser av förebyggande arbete på grundskolor.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det svenska rättsystemet omfattar en grundlig lagstiftning som bevakar huvudmäns uppdrag att se till att bedriva ett målinriktat arbete som ska verka som ett skyddsnät inför elevers utsatthet för kränkande behandlingar inom skolans område. Trots lagstöd och oräkneliga åtgärdsprogram som är framtagna för att motverka mobbning fortsätter kränkningarna och barn befinner sig dagligen i otrygga skolmiljöer. Sådana motstridigheter frambringar frågan om vad som i realiteten ligger bakom att visionerna inte får fäste. Uppsatsen undersöker därmed skolpersonals upplevelser av arbetet mot mobbning. Syftet är att studera hur skolpersonal konkret arbetar förebyggande och vilka praktiska tillämpningar som används för att minimera uppkomsten av fenomenet mobbning på grundskolor. Studien utgår ifrån två socialpsykologiska teorier, vilka är ”arbetsgruppens identitet” och ”Giddens struktureringsteori” och har vidare grundats utifrån en tematisk analys. De slutsatser som framgick av studien var att det råder olika uppfattningar om definitionen av mobbning och vilket i sin tur skulle kunna vara en bidragande faktor till att fenomenet ständigt fortsätter trots alla försök till att förebygga och förhindra mobbning.

 • 310.
  Lodén, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Högdahl Cole, Caroline
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  "Papperslös...då är man ju rättslös" : En kvalitativ studie om ett antal kvinnojourers arbete med papperslösa kvinnor2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract

  Att vara papperslös innebär att leva utan uppehållstillstånd med avsaknaden av de rättigheter som svenska medborgare har. Denna rättslösa status i kombination med att vara kvinna kan innebära en ökad sårbarhet för diskriminering, våld och förtryck (Bexelius, 2008). I föreliggande studie har 5 yrkesverksamma kvinnor från 4 olika kvinnojourer i Stockholm och närliggande städer intervjuats om deras möten och arbete med papperslösa kvinnor. Fokus har legat på deras kunskap om målgruppen, hur de arbetar praktiskt, vilka perspektiv de utgår från samt hur de beaktar de mänskliga rättigheterna i sin strävan mot att förbättra papperslösa kvinnors livsvillkor. Vi har redogjort för tidigare forskning om globaliseringen, kvinnors migration, medborgarskap, välfärdsstaten, civilsamhället samt i bakgrunden beskrivit kvinnojoursrörelsens framväxt, kvinnojourernas uppdrag och utmaningar, det feministiska perspektivet och kulturell kompetens i förhållande till papperslösa kvinnor. Teorin vi har använt oss av i analysen av vår insamlade empiri är intersektionalitet. Resultaten har visat på skillnader mellan kvinnojourerna beträffande kunskap, erfarenhet och praktiker i möten med papperslösa kvinnor. Samt visat på likheter beträffande deras upplevelser av dilemman som uppstår i mötet med papperslösa kvinnor då nationell rätt omöjliggör deras uppdrag och gemensamma engagemang att verkas för mänskliga rättigheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 311.
  Lomakka, Cecilia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Isacsson Lekander, Natalia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Hemlöshet - En jämförande dokumentstudie med riktad innehållsanalys av boendelösningar för hemlösa personer2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 312.
  Lomming, Sandra
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Lund, Cecilia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  22§LVU. Tillämpas mellantvång i Norrland?2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 313.
  Lomstad, Evelina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Alkoholmissbruk och åldrande:: En kvalitativ studie om handläggares syn på socialtjänstens arbete med alkoholmissbruk hos äldre personer över 65 år.2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie som belyser hur samarbete mellan socialtjänstens

  äldreomsorg- och missbruksenhet kan komma till uttryck gällande hantering av äldre

  individer över 65 år med alkoholmissbruk. Studien grundas ur en fenomenologisk ansats och

  redogör för kunskapsläget idag samt belyser erfarenheter från fyra handläggare inom

  socialtjänstens äldreomsorg- och missbruksenhet i Jönköpings län. Semistrukturerade

  intervjuer har genomförts och insamlat material har genom analysmetoden

  meningskoncentrering besvarat forskningsfrågorna. Resultaten påvisar rådande kunskapsläge

  där socialtjänsten inte ligger i framkant vad gäller den växande problematiken för äldre med

  alkoholmissbruk. Studien visar att det finns stora brister i samarbetet mellan enheterna och det

  existerar inga utarbetade strategier för att bistå målgruppen. Befintliga lagar försvårar

  handläggarnas utredningar i arbetet med äldre individer som utvecklat ett

  alkoholmissbruk. Slutligen indikerar resultatet att handläggare efterfrågar specialkompetenser

  samt förebyggande arbete som kan tillgodose äldre alkoholmissbrukares specifika behov.

 • 314.
  Lundgren, Minna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Olofsson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Lexhagen, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för turismvetenskap och geografi.
  Jonsson, Ummmis
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  #miunjubfest - att berätta en historia och att skriva historien2016Ingår i: Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum / [ed] Karin Jarnkvist & Anna Molin, Sundsvall: Mid Sweden University , 2016, s. 24-31Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  #miunjubfest
 • 315.
  Lundgård, Lisa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  ”Syns man inte, finns man inte”: En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på tjejers identitet och psykiska hälsa2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier har kommit att bli en kontext för ungdomar att experimentera med sinidentitet samt även för att ta del av varandras liv. Användandet av sociala medier ökar, därforskning visar att tjejer använder dem mer än killar. Forskning visar även att det finnskönsskillnader när det kommer till konsekvenser av användandet av sociala medier. Syftetmed denna studie var därmed att i svensk kontext undersöka om tjejers identitet ochpsykiska hälsa påverkas av användandet av sociala medier, och i sådana fall hur. Studien ärav kvalitativ ansats, där metoden för insamling av empiri var fokusgrupper.Fokusgrupperna har omfattat 18 tjejer i ungdomsålder. Utifrån insamlad empiriidentifierades fem olika teman, vilka omfattar olika processer av påverkan på tjejersidentitet och psykiska hälsa via användandet av sociala medier. Denna studie har visat atthur tjejers identitet och psykiska hälsa påverkas av dessa processer beror på tjejers samtidapsykiska hälsa och identitet, alltså hur tjejer själva mår, vilken självbild de har och hursäkra de är i sig själva.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Lundin, Mikael
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Grahn, Anton
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  ”Det är inte övervakning, det är en tillsyn”: En kvalitativ studie om tjänstemäns resonemang kring webbkameratillsyn inom hemtjänsten.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera tjänstemäns resonemang kring webbkameratillsyn inom hemtjänsten. Det vetenskapliga problemet som denna uppsats önskar belysa är den utmaning som den kommunala hemtjänsten sannolikt kommer att ställas inför i framtiden med tanke på den demografiska utvecklingen. Denna uppsats bygger på data inhämtad från sex informanter från fyra olika kommuner i Sverige. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer som genomfördes på plats och via telefon. Resultatet visar på att informanterna ser positivt på insatsen och ser få utmaningar med webbkameratillsyn. De positiva aspekterna informanterna belyste innefattas bland annat av förbättrad sömnkvalitet hos brukaren, mindre integritetskränkande än ett ordinärt tillsynsbesök, minskad miljöpåverkan och högre kvalité i omsorgen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Lundén Wallner, Stina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Johansson, Sofie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Faktorer som kan påverka socialsekreterares val av behandlingsmetod för missbrukande klienter2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Faktorer som kan påverka socialsekreterares val av behandlingsmetod för missbrukande klienter
 • 318.
  Madjid, Said
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Hozli, Nora
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Cannabisbruk bland ungdomar. En systematisk litteraturöversikt2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 319.
  Matsson, Hanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Matsson, Tova
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Motiverande samtal i praktiken  - En förståelse för hur socialarbetare använder sig av motiverande samtal2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 320.
  Mattsson, Mikaela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Wedal, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Socialtjänstens arbete med barn som upplevt våld i nära relation: En studie om mötet mellan barnet och socialsekreteraren2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag lever ett stort antal barn med våld som en del i sina vardagsliv. Detta gör att dessa individer inte bara möter svårigheter här och nu utan även på lång sikt. I och med att detta är det viktigt att socialsekreterare besitter kunskap om hur man ska arbeta för att på bästa sätt upptäcka samt bemöta de barn som upplever våld i nära relationer. Studiens syfte var att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur enskilda socialsekreterare arbetar med barn som upplever våld i nära relationer, och detta i förhållande till barnets bästa samt Socialstyrelsens dokument. Studiens resultat har analyserats utifrån två teoretiska perspektiv, ett barndomssociologiskt perspektiv och frontlinjebyråkratens handlingsutrymme. Vid analysen av det empiriska materialet, intervjuerna återfanns olika teman och utifrån dessa har vi även kunnat analysera Socialstyrelsens dokument för att finna skillnader och/eller likheter. Resultatet av studien visar att det finns liknande uppfattningar och arbetssätt för samtliga respondenter, exempelvis att våga ställa frågan om våld, skapa miljöer där barnen känner sig trygga och att man som socialsekreterare är ärlig i mötet. Något som samtliga respondenterna efterfrågar är mer utbildning och kunskap om ämnet barn som upplever våld i nära relation.

 • 321.
  Melin, Emma
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Äldres behov och tillgång till aktivitet och social samvaro - Ur vårdpersonalens synvinkel2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur vårdpersonalen på ett äldreboende

  resonerar kring äldres behov av aktivitet och social samvaro. I arbetet undersöks hur

  vårdpersonalens rutiner ser ut och hur social samvaro och aktivering prioriteras för de

  äldre. Jag använt mig av tidigare forskning, semistrukturerade intervjuer och tre teorier –

  disengagemangsteorin, aktivitetsteorin och signifikanta andra för att svara på

  frågeställningarna. Genom semistrukturerade intervjuer med tre personer som arbetar på ett

  äldreboende fann jag att respondenternas svar överensstämmer med tidigare forskning

  beträffande att aktivering och social samvaro är viktigt för de äldre. Respondenterna anser

  att tid för aktivering och social samvaro finns för de äldre och att det måste prioriteras om

  den äldre själv vill och orkar. Vårdpersonalens resonemang liknar både

  disengagemangsteorin och aktivitetsteorin, personalen anser att det är den äldre själv som

  bestämmer i vilken mån aktivering och social samvaro ska prioriteras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 322.
  Micic, Marina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Älenmark, Lovisa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Familjehemmets röst: En kvalitativ studie om familjehemsföräldrarnas upplevelse av att vara familjehem2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka familjehemmens upplevelser av att vara familjehem. Fokus i arbetet var att se till de faktorer som ligger till grund för viljan att vara familjehem, få kännedom om utmaningar och möjligheter med familjehemsuppdraget, samt att ta reda på hur familjehemsuppdraget har påverkat familjehemsföräldrarna som personer. Metoden som använts för att svara på syfte och frågeställningar är semistrukturerade intervjuer med sammanlagt åtta personer med familjehemserfarenhet. Empirin har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visar att familjehemmen i stora drag är överens om vilka faktorer som ligger till grund för att vilja vara familjehem. Det som alla familjehem ansåg som huvudorsak till att vara familjehem var att det berikar livet att hjälpa andra människor. Det som skilde familjehemmen åt i svaren var vilka motgångar som de upplevde som svårast, oftast berodde det på valet av klientgrupp och syn på uppdraget och det ansvar som medföljer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Mikaelsson, Ann
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Att ta sig ur ett narkotikamissbruk: En kvalitativ studie om före detta narkotikamissbrukares erfarenheter av att (för)bli drogfria.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka och fördjupa kunskapen om vad för strategier som varit viktiga för personer i sitt arbete med att bli drogfria samt bibehålla sin drogfrihet. För att skapa en helhet i denna process har det varit viktigt att titta på informanternas väg in i missbruket, deras situation i det aktiva missbruket samt deras väg ut ur missbruket.Studiens metod är halvstrukturerade intervjuer med fyra informanter. Studiens tillvägagångssätt bygger på tidigare forskning inom ämnet och de kvalitativa intervjuerna. Studiens material har analyserats med hjälp av exitteori.För att kunna ta sig ur ett narkotikamissbruk visar studiens resultat att personer i narkotikamissbruk behöver nå en viss botten i sitt missbruk samt erhålla negativa konsekvenser. Den missbrukande behöver trygga sociala nätverk som sätter gränser för den missbrukande och således inte möjliggör individens missbruk. För att bibehålla drogfrihet visar resultatet av studien på vikten av att bryta kontakten med vänner i missbruk samt lära känna sin nya identitet men ändå komma ihåg sin historia. För att inte återfalla i missbruk visar studiens resultat att det är av stor vikt att inte återgå till det tidigare umgänget där missbruk förekommer, samt skapa sig rutiner och meningsfulla intressen.

 • 324.
  Mikaelsson, Emma
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Persson, Sofia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  ”Det har format mig till den jag är idag”: En kvalitativ studie om att växa upp i familjehem2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien bygger på resultat av kvalitativa intervjuer med livsberättelser från två unga personermed erfarenhet av att växa upp i familjehem. Det övergripande syftet med studien var attundersöka hur dessa personer upplevde tiden i ursprungsfamiljen, familjehemmet och hurfamiljehemsplaceringen påverkat deras liv idag. Valet av ämne bygger på att det finns enkunskapslucka inom heldygnsvården och att barn sällan får möjlighet att uttrycka sina egnaupplevelser. Intervjuerna var semistrukturerade och intervjuguiden konstruerades utifrånfrågeställningarna i studien. Empirin har därefter analyserats utifrån två teoretiska perspektiv:KASAM och resiliens. Resultaten kan inte generaliseras utifrån att alla individers upplevelserär olika. I vår studie har båda respondenterna varit familjehemsplacerade inom det egnanätverket och det framlyfts av dem själva som det bästa alternativet. I studien styrks det attbarn som placeras i familjehem har en svår och problematisk bakgrund och detta är något somföljer med under hela livet. De kan därför behöva stöd att bearbeta svåra upplevelser ochkänslor.

 • 325.
  Mohlin, Yngve
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  En rak vänster: Svensk amatörboxning som socialisations- och integrationsarena2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Molina Leiva, Natalia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Åtta berättelser från unga kvinnor om deras alkoholdebut2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har undersökt unga kvinnors berättelser om deras alkoholdebut. Frågeställningar har upprättats med hjälp av en kvalitativ ansats och löd enligt följande; Vad är de unga kvinnornas erfarenheter av sin alkoholdebut? Vilka teman är framträdande i de unga kvinnornas berättelser?Insamlingsmetod är minnesarbete som är förankrad inom feministisk forskning Det har inhämtats åtta berättelser från unga kvinnor i årskurs tre på gymnasiet. Berättelserna har sedan analyserats utifrån en narrativ metod för att finna meningar i de unga kvinnornas upplevelser. Författaren till studien har tagit stöd av tidigare forskning inom områden ungdomar/unga kvinnor och alkoholdebut. Som teoretisk referensram i studien har ett genusperspektiv och ett intersektionellt perspektiv tillämpats. Syftet med studien har inte varit att finna resultat som är generaliserbara men att uppmuntra till vidare reflektion om synen på kvinnors alkoholvanor idag i relation till ett heteronormativt samhälle. Sammanfattningsvis konstaterar författaren i denna studie att kvinnorna i studien berättar om olika erfarenheter av hur det är att göra sin alkoholdebut idag som kvinna. Utifrån de rådande normativa strukturer i samhället har kvinnan en svår balansgång för att konstruera sig som en feminin kvinna samtidigt som hon är en självständig och modern kvinna. Ett kritiskt maktperspektiv och en reflekterande praktik i det sociala arbetet behövs för att undvika normativa och diskriminerande strukturer som begränsar kvinnors livsvillkor.

 • 327.
  Morin, Emelie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Bemötande av psykisk ohälsa hos personer inom LSS: Personals erfarenheter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bemötandet gentemot personer med omfattande funktionsnedsättningar kan påverka personens psykiska hälsa på olika sätt. Detta medför att personal som dagligen kommer i kontakt med målgruppen aktivt kan arbeta för att förbättra gruppens hälsa.Denna studie syftar till att undersöka hur personal inom LSS bemöter personer med funktionsnedsättning och samtidigt psykisk ohälsa i syfte att främja deras psykiska hälsa. Studiens frågeställningar är följande: Vilka faktorer anser vårdpersonal vara viktiga i bemötandet av personer med en funktionsnedsättning och samtidigt psykisk ohälsa, Vilka möjligheter och hinder ser vårdpersonal i bemötandet av personer som har en funktionsnedsättning och samtidigt psykisk ohälsa samt på vilket sätt påverkar klass, kön och etnicitet personalens bemötande av personer med en funktionsnedsättning och samtligt psykisk ohälsa. Undersökningens empiri har inhämtats genom fokusgruppintervjuer med personal som på olika sätt arbetar inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS lagen). Studiens teoretiska perspektiv består av intersektionell teori där intersektionen av klass, kön och etnicitet tas i beaktande. Resultatet har arbetats fram genom en innehållsanalys och med hjälp av det intersektionella teoretiska perspektivet. I resultatet framgår bland annat vikten av att se till hela personen tillsammans med tydlighet och respekt i bemötandet av målgruppen för att främjar deras psykiska hälsa. Andra faktorer som påverkar bemötandet av målgruppen är också att de boendes socioekonomiska status, etnicitet och kön. Intersektionen mellan dessa maktkategorier är därför, som personal viktigt att ha i bejakande i bemötandet.

 • 328.
  Mujezinović, Emina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Tällgård, Joanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Perspektiv på ”hedersrelaterat” förtryck: En intervjustudie med frivilligorganisationer som arbetar med ”hedersfrågan”2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ”Hedersrelaterat” förtryck förekommer i olika former som vardaglig kontroll, begränsningar av individens val av partner, hot om våld samt mord i ”hederns” namn. Ändå finns inte tillräckligt med forskning om arbetet mot förtrycket och utvecklingsmöjligheterna för arbetet med ”hedersrelaterat” förtryck. Idag finns det många frivilliga organisationer som arbetar med ”hedersrelaterat” förtryck. Denna studie undersökte fyra frivilligorganisationers (Glöm Aldrig Pela och Fadime, Kvinnors Nätverk, Varken Hora Eller Kuvad samt Terrafem) syn på ”hedersrelaterat” förtryck utifrån perspektiven kultur, feminism och intersektionalitet. Fyra semistrukturerade intervjuer tolkades genom en kvalitativ innehållsanalys. Studiens centrala fynd är att ”hedersförtryck” i allmänhet förklaras av dessa frivilliga organisationer utifrån ett kulturperspektiv på kvinnors underordning och en viss förståelse av behovet av ett intersektionalitetsperspektiv som dock inte implementeras i verksamheterna. Det framkommer att respondenterna anser att stödet till utsatta utgår från en individuell kontextuell förståelse, samt att de största utvecklingsmöjligheterna respondenterna ser är en kunskapshöjande praktik och politisk påverkan vilket analyseras utifrån riskerna med organisationernas nuvarande kulturessentialistisk kunskap. Resultatet visar att frågan om ”hedersrelaterat” förtryck handlar om ojämlikheter, rätten till deltagande i samhället och jämställdhet. Vi argumenterar att arbetet med så kallad ”hedersrelaterat” förtryck måste diskuteras utifrån människors lika värde istället för att fokusera på stelbenta kulturella skillnader. Utöver diskussion behöver arbetet ske både inom det praktiska sociala arbetet samt på politisk nivå utifrån en inkluderande, intersektionell praktik.

 • 329.
  Möller, Filip
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Hansson, Emelie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Hur kan vi nå ett hållbart socialt arbete?: En studie om anställdas erfarenheter av utbrändhet på kommunalaverksamheter inom socialt arbete2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt svensk statistik ökar utbrändhet för varje år i vårt samhälle. Det synsframförallt hos individer med emotionella arbeten. Det drabbar inte bara individen påett personligt plan utan påverkar även arbetsplatser och ökar samhällskostnader.Syftet är att genom kvalitativa intervjuer undersöka anställdas erfarenhet avutbrändhet inom socialt arbete på kommunala arbetsplatser, samt även belysa resurseroch hur vi kan nå ett hållbart socialt arbete. Resultatet har visat tydliga centrala temansom är följande; likartade varningssignaler, chefens påverkan, arbetsstruktur,samhällets roll och interventioner för ett hållbart socialt arbete. Teman har analyseratsgenom valda teorier och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras framtidautmaningar för att motverka utbrändhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Nasir, Berivan
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Zeidan, Hiba
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Ensamkommande flyktingbarn och deras heterogena migrationsprocess2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 331.
  Natnael, Danait
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Samråd i socialtjänsten: Funktion, betydelse och användning för socialsekreterares beslutsfattande i ekonomiska biståndsärenden2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det ekonomiska biståndet som den svenska förvaltningsmyndigheten socialtjänsten har möjlighet att erbjuda, är på många sätt en hjälpgivande hand för flera av samhällets individer som lever i ekonomisk och social utsatthet. Socialsekreterares arbete i klientäreden med utredning, bedömning och beslut inom försörjningsstödsenheter är därför oerhört värdefullt. Socialsekreterare arbetar dock inte alltid med beslutsfattanden på egen hand. Samråd inom socialtjänsten, dvs. tillfällen där socialsekreterare tillsammans med chefer och/eller kollegor samråder om beslut, får därmed även en central roll i sättet som ekonomiskt bistånd disponeras ut bland samhällsmedborgare. Socialsekreterares beslutsfattande påverkas av bland annat politiska, samhälleliga, organisatoriska, chefsrelaterade, kollegiala, personliga, sociala, juridiska och administrativa faktorer. Dessa samspelar i konstruktionen av samråd och dess funktion, användning och betydelse för beslut som fattas i socialsekreterares försörjningsstöd till sökanden. Syftet med studien är att undersöka samrådets funktion, användning och betydelse för socialsekreterares beslut i ekonomiska biståndsärenden. Sju socialsekreterare från olika städer verksamma inom socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd deltog i undersökningen genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Resultatet har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Studiens resultat visar att samrådet har stor funktion, användning och betydelse för socialsekreterares beslutsfattande av bistånd för sökanden, men att samråden har skilda innebörder och fungerar på differentierade sätt. Resultatet visar att samråden används som en led i genomförandet av den organisatoriska New Public Management-policyn där socialsekreterarens beslut kontrolleras och homogineras under chefens tillsyn. Sådan kontroll och standardisering införlivas genom processer av governmentality där socialsekreterarna lär sig vilka beslutsfattanden bekräftas som goda genom bekräftelse, och som irrationella genom motstånd. Därmed möjliggör samråden även en känsla av trygghet hos socialsekreterarna genom att förankra sina beslut hos kollegor och chefer.

 • 332.
  Neuman, Michiel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Socialsekreterarens möjligheter att ta hänsyn till ensamkommande barns enskilda behov och förutsättningar2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine social workers ability to respond to unaccompanied children’s individual needs and circumstances. The study is based on semi-structured qualitative interviews with three social workers. The results have been interpreted with previous research findings and a theoretical perspective based on bureaucracy’s influence on client relations. The results show that social workers possibility to investigate unaccompanied children’s needs and circumstances are limited due to limited information sources, cultural and linguistic differences and children’s mistrust in government agencies. There is also reason to believe that the research method BBIC isn’t fully adapted to the target group. Social workers are limited in their ability to respond to unaccompanied children’s individual housing needs, due to a lack of living accommodations. Another finding is that Swedens municipalities differ in the way they handle unaccompanied children’s matters, which may affect the wellbeing of these children.

 • 333.
  Nilsson, Fredrik
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Snow, Eva
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Kränkningar på nätet: En komparativ kvantitativ studie av staden vs den mindre orten.2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kränkningar på nätet är ett problem som blir allt mer uppmärksammat och påtagligt i samhället. Vi har undersökt problematiken hos gruppen ungdomar och syftet med studien är att klargöra huruvida det finns skillnader i problematiken beroende på om en ungdom går på en skola i en stad eller i en mindre ort. Studien visar att skillnader finns och att det är mer förekommande i skolan på den mindre orten. Det finns även resultat som tyder på samband mellan den ökade förekomsten av nätkränkningar och samtidigt ett större användande av sociala medier. Med andra ord skulle den högre förekomsten av nätmobbning/nätkränkningar kunna tillskrivas ett högre användande av sociala media snarare än storleken på orten. Studien är komparativ, kvantitativ sort och har utförts i form av en enkät i två skolklasser, en i Kvarstad och en i Skoga

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Nilsson, Kim Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Positiva resurser i hemtjänst;: En lokal enkätstudie utifrån omsorgspersonalens arbetssituation2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Äldreomsorgen har varit drabbat av nedskärningar och omsorgspersonalens arbetssituation har beskrivits som tidspressad. Känslan av att inte kunna ge rimlig hjälp till de äldre och att uppleva det som mycket att göra har kopplats till psykisk och kroppslig trötthet. Psykosociala modeller har visat att resurser i arbetsmiljön kan motverka detta. Syftet med denna studie var att ur ett hälsofrämjande perspektiv undersöka positiva arbetsmiljöfaktorer för personal inom hemtjänsten samt hur äldreomsorgen som arbetsplats tidigare beskrivits i forskning, och hur arbetsmiljön relaterar till hälsa. I syfte av en kvalitativ enkätstudie formulerades frågor viktiga för hälsa och välbefinnande ur ett hälsofrämjande perspektiv. 21 omsorgsmedarbetare gav svar som därefter kategoriserades med metoden grounded theory. Betydelsen av kategorierna och dess faktorer analyserades utifrån teorin om KASAM, känsla av sammanhang. Kategorierna erkännande, uppgiftsvariation och brukare framstod som resurser för personalen. Dessa kan, tillsammans med medbestämmande och social tid med de äldre, ge styrka åt KASAMs komponenter och betraktas som hälsofrämjande för personalen. Betydelsen av detta resultat diskuterades ur personal-, brukar, organisations och samhällsperspektiv

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Nilsson Ranta, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Den alltför bildade: om en tornedalsflicka på arbetsstuga2013Ingår i: Usla, elända och arma: samhällets utsatta under 700 år / [ed] Sofia Holmlund & Annika Sandén, Stockholm: Natur och kultur, 2013, s. 274-292Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 336.
  Nilsson, Simon
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  ”Man hinner ju inte det man vill hinna.”: Socialsekreterares upplevelser av arbetsbelastningen och dess påverkan på arbetets kvalitéinom barnavården2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att socialsekreterare inom barn och ungdomsvården är ett av de mestkrävande yrkena inom socialt arbete och trycket blir inte lättare av att orosanmälningarna påbarn ökat de senaste åren. Den här studien fokuserar på fem socialsekreterare på barn ochfamilj och deras upplevelser av arbetsbelastningen och dess påverkan på arbetets kvalité.Semistrukturerade intervjuer användes som grund för den tematiska analysen, där tvåhuvudteman identifierats: upplevelser av arbetsbelastning och arbetsbelastningens påverkanpå arbetets kvalité. Socialsekreterarna upplevde en hög eller otillfredsställande högarbetsbelastning vilket påverkade framförallt att dokumentation och uppföljning av insatserinte hanns med i den utsträckning som behövs för att uppfylla de lagstadgade krav som finns.Uppleveslen av att vilja göra mer för sina klienter men att tiden inte räcker till noterades frånsamtliga i studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 337.
  Nilsson-Ranta, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  A Thousand years in Lapland2014Ingår i: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 134, nr 2, s. 303-304Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 338.
  Nitzler, Sanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Sundberg, Emma
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Vad är kompetens? En kvalitativ studie om arbete med ensamkommande flyktingbarn2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  Studiens syfte var att undersöka hur några socialsekreterare, skolkuratorer och vägledare beaktar kompetens i arbete med ensamkommande flyktingbarn då inget genomgående kompetenskrav finns professionerna emellan, trots att de arbetar utifrån samma uppdrag från regeringen. Som metod användes kvalitativa forskningsintervjuer. Sex intervjuer genomfördes totalt, med tre socialsekreterare samt tre vägledare. Den insamlade empirin har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt samt organisationsteoretiskt perspektiv och har ställts mot tidigare forskning samt direktiv angående kompetenskrav. Centrala teman som belyses i fråga om socialsekreterares samt vägledares arbete med ensamkommande flyktingbarn är hur kompetens beaktas, hur samverkan har betydelse i arbetet samt på vilket sätt socialsekreterares och vägledares kompetens är betydande för ensamkommande flyktingbarn. Resultatet visade att samtliga intervjupersoner ansåg att utbildning och erfarenhet (kompetens) är viktigt inom dessa professioner, samt att samverkan är en betydande del för att utföra ett effektivt arbete. Det framkom även att några utav intervjupersonerna ansåg att det fattades adekvat kompetens inom HVB-hemmen.

 • 339.
  Njie, Awa Bajen
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Tatavosian, Meghedi
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Före detta kriminellas väg ut ur kriminalitet – En analys av före detta kriminellas berättelser2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract:

  Föreliggande studie avser att undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla för när individer

  tar sig ur kriminalitet. Då vi vill få en inblick i hur människor som har valt att lämna sin

  kriminella livsstil, har vi valt att intervjua personer som är medlemmar i organisationen

  Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS). Vi har valt använda oss av Role exist teorin i

  denna studie, då den förklarar hur personer byter roll. Vi har presenterat olika bidragande

  bakomliggande faktorer som förklarar varför våra respondenter har valt att lämna sina

  kriminella livsstilar. Vi har även undersökt vilka orsaker som kan leda till att en person

  återfaller. Resultat visar att många av våra respondenter lämnade sin kriminella livsstil främst

  på grund av familjerelationer, ålder och vissa av dessa var tvungna att byta miljö för att kunna

  leva ett liv utan kriminella handlingar. KRIS har bidragit med ny insats som möjliggör att

  många före detta kriminella inte behöver försörja sig själva genom kriminella gärningar.

 • 340.
  Nolervik, Mikaela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Hansson, Beatrice
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Mäns våld mot kvinnor: Det ideella arbetet och den rådande könsmaktsordningen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som länge har ökat och ännu fortsätter att öka, sett till statistiken. I dagsläget ligger mycket ansvar på ideella frivilligorganisationers bord. Men det krävs mera resurser för att organisationernas arbete skall kunna fungera så bra som möjligt, så att de kan bistå med hjälp till alla kvinnor oavsett bakgrund. Vårt huvudsakliga syfte är att undersöka hur de ideella organisationernas arbete med våldsutsatta kvinnor fungerar, med mer ansvar och utan tillräckliga resurser. Vi försöker också ta reda på hur saker påverkas av den rådande könsmaktsordning som finns i samhället samt hur det ser ut med attityder kring våldsutsatta kvinnor. Vi utförde två längre, semistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar med våldsutsatta kvinnor vid två olika organisationer i Östersund för att få bland annat få information kring hur de ser på det ansvar de har samt de resurser de har att röra sig med i sitt arbete. Vi har valt att utföra vår studie ur ett könsmaktsperspektiv där vi har använt oss av teorier och begrepp som rör könsmaktsystemet och härskartekniker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats Mäns våld mot kvinnor
 • 341.
  Norberg, Linnea
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Välmenande barnbeskydddare  Utsagor i mediers rapportering i relation till en extrem händelse2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 342.
  Nord, Emma
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Individuella och sociokulturella faktorers samverkan i utvecklandet av ätstörningar - En kvalitativ undersökning ur ett feministiskt perspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 343.
  Nordin, Lina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Vägen till hjälp - En kvalitativ studie om äldres process från hjälpbehov till att fåbehovsprövade stödinsatser2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Nordlund, Nina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Svensson, Linnea
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Är blod tjockare än vatten?: En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av nätverkshem2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenhet av nätverksplaceringar. Empirin söker besvara upplevelsen av stödet till nätverkshem, hur de verktyg som finns att tillgå kommer till användning i arbetet samt vilka begränsningar och möjligheter som finns i stödet till nätverkshem. Studien har en kvalitativ forskningsansats. Empirin bygger på semistrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare. Intervjupersonerna valdes ut genom snöbollsurval. Teoretiskt perspektiv valdes med hänsyn till nätverkets komplexitet och i förhållande till valt problemområde. Empirin redovisades med hjälp av tidigare forskning inom området och analyserades med ett systemteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att socialsekreterare upplever att stödet till nätverkshem är bristfälligt till följd av hög arbetsbelastning och pressad tidsram. Socialsekreterarna uppvisade en positiv inställning till nätverkshem samt en önskan om starkare skydd kring barnen under placeringstiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 345.
  Nordqvist, Sofia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Arzumanova, Rufina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  ”Hedern”, alltid en invandrarfråga?: En kvalitativ studie om aktörers föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker några yrkesverksamma i offentliga myndigheter (Länsstyrelsen, polisen, elevhälsan) och en frivillighetsorganisations (Rädda Barnen) definition och föreställningar om "hedersrelaterat" våld och förtryck, vilken problematik de möter i sitt dagliga arbete samt vilka perspektiv som finns representerade och etablerade inom dessa verksamheter sedan "hedersfrågan" initierades år 2002. Studien tar sin utgångspunkt i det intersektionella perspektivet. För att få svar på de yrkesverksammas definitioner och föreställningar har studien genomförts via fem semistrukturerade intervjuer - som en del av en kvalitativ forskningsansats. Som analysmetod för tolkning av empiri har innehållsanalys tillämpats. De centrala fynden av studien går i linje med tidigare intersektionell forskning, där en framträdande kulturalisering i definitionen av "hedersproblematiken" återfinns, då den förknippas och förklaras utifrån kulturella aspekter. Det framkommer även en avgränsning av kunskap, det vill säga att kunskapen centreras till ett fåtal personer inom verksamheten och där en uttalad föreställning om att "specialkompetens" om "hedersproblematiken" behövs. Detta är helt i motsats till andra kritiska perspektiv som anser att detta är en stigmatiserande social praktik genom särdelningen av problematiken. Dessa perspektiv pekar istället på att förtrycket bör ses som globalt och inte bundet till vissa "kulturer". Vidare syns att könsfördelning fortfarande finns uttalat, trots många års forskning och politiska kunskapssatsningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Norén, Cajsa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus: En fallstudie av Norges nationella kompetenscentrum för psykisk hälsa bland samer.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte och problemformulering föds ur den diskurs som rör samers psykiska hälsa i Sverige, vilken kantas av politisk, historisk och psykosocial påverkan och återspeglas idag genom missnöje, ett sämre mående och ett outvecklat forskningsområde. I periferin finns SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus), Norge och dess samiska kompetenscentrum. Med en betydligt mer utvecklad teori, praktik och forskning är de en unik verksamhet i sitt slag. I avsaknaden på lösningar i Sverige måste man titta till dem som sägs inneha kunskapen. En fallstudie var född och med fallet SANKS var mitt mål att belysa deras verksamhet. Genom olika kvalitativa-, oformella intervjuer, delvis deltagande observation och tillgodogörande av dokument och forskning. Studien finner och behandlar främst kulturell sensitivitet som ett genomgående perspektiv, som framhålls som eftersträvansvärt. Implementeringen av perspektivet förespråkar en allomfattande analys, reflektion, anpassning och tillpassning av verksamheters alla beröringspunkter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 347.
  Nylund, Therese
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  ”Du ser inte ut att vara deprimerad, du har fina kläder, du är snygg i håret.”: -En studie om att leva med depression.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativt inriktade studie har det undersökts hur det är att leva med depression, hur deprimerade upplever att de blir mottagna och hur en depression påverkar möjligheterna till inkludering i samhället. Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer med ett antal respondenter. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av meningskoncentrering. Studiens resultat visar att det är utmattande att leva med en depression. Respondenterna tillmötesgås inte på ett sätt som de önskar och myndigheter underlättar inte situationen för dem vilket minskar deras möjlighet till inkludering i samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 348.
  Nyström, Linda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Medling vid ungdomskriminalitet: En kvalitativ studie om yrkesverksammas medlingsarbete vid ungdomsbrott i en mellanstor svensk stad2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie belyses medlingsarbetet gällande unga lagöverträdare i en mellanstor svensk stad. Medling är en lagstadgad brottsförebyggande åtgärd som ska erbjudas alla ungdomar under 21 år, men antalet medlingsärenden har blivit färre de senaste åren. Studien syftar till att granska hur olika yrkesverksamma uppfattar medlingsarbetet, samarbetet och syn på rättvisa. Studien innehar en kvalitativ forskningsdesign där semi-strukturerade intervjuer genomfördes med socialtjänst, polis och frivård. Den tematiska analysen visade att medlingsverksamheten och samarbetet är fungerade med tydliga roller, men det finns behov av resurser för att bedriva ett framgångsrikt medlingsarbete. Det påtalas en önskan att öka samarbetet och sprida information om medling. Socialtjänsten är motorn i arbetet och styrdes, liksom frivården, mest av en reparativ syn på rättvisa medan polisens inställning till brott var mer retributiv. Studien visar att medling kan bidra till att tidigt bryta ungdomsbrottslighet. Framtida forskning bör vidare utforska de olika yrkesverksammas inställning samt hur medling uppfattas av ungdomar och brottsoffer.

 • 349.
  Nämerfors, Jonna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Från missbruk till andlighet: En studie om medlemmar i Anonyma Alkoholisters syn på de andliga inslagen av programmet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en tid då socialt arbete färgas av en strävan mot de evidensbaserade metoderna, behandlingarna och arbetssätten sticker Anonyma Alkoholister (AA) ut som en anomali mot detta väga, mäta, bevisa perspektiv. AA:s särskiljande drag, andlighet, är ett begrepp som kan uppfattas gå stick i stäv med den evidensvåg som sköljer över området socialt arbete då andlighet är någonting som inte låter sig vägas så lätt. Syftet med uppsatsen var att studera hur personer med ett tidigare alkoholmissbruk beskriver betydelsen av de andliga inslagen i AA på sin väg till nykterhet. För att undersöka syftet användes ett snöbollsurval och semistrukturerade intervjuer genomfördes med inkluderingskriteriet att intervjupersonerna skulle vara aktiva medlemmar inom AA. Analysen bygger på sju intervjuer som varierade i tid mellan 45 till 75 minuter. Resultatet visade att värdeord som gemenskap, positivitet och ärlighet nämndes före begreppet andlighet i en beskrivning av vad som är viktigt inom AA. Det visade sig också att den personliga tolkningen spelar en stor roll för att individerna skulle känna att de kunde delta på deras egna villkor.

 • 350.
  Olander, Iréne
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Rintala, Emma
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Funktionsvarierad Sexualitet - En litteraturstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
456789 301 - 350 av 436
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf