miun.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1965
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301. Boström, Lena
  et al.
  Svantesson, Ingemar
  Specialpedagogiska Institutet.
  Så arbetar du med lärstilar - nyckeln till kunskap och individualisering2007 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 302.
  Boväng, Andrea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Nilsson, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskolans inomhusmiljö - en motorisk utmanare?: Förskollärares syn på hur de arbetar med barns motoriska utveckling2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 303.
  Brage, Ann-Sofie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Sjölund, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Algoritmen i matteboken: En litteraturstudie av mängden algoritm- huvudräknings –och övriga uppgifter i matematikböcker för årskurs 32014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har undersökt mängden algoritmuppgifter, huvudräkningsuppgifter och övriga uppgifter i matematikböckerna för årskurs 3 med syfte att jämföra böckerna och relatera utvecklingen i förhållande till de tre senaste läroplanerna Lgr 80, Lpo 94, Lgr 11.

 • 304.
  Brand, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att hitta balansgången: Pedagogers uppfattningar om pedagogers deltagande i barns lek2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera och tolka sju stycken pedagogers uppfattningar om att pedagoger deltar i barns lek. Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Forskningen inom området tar upp de olika uppfattningar som finns om vuxna bör vara delaktig i barns lek eller inte. I bakgrunden tas det upp de fördelar som kan finnas med att vuxna är delaktig i barn lek men även de nackdelar som kan bli om vuxna väljer att kliva in i leken på dess egna villkor. I resultatet har det kommit fram sex stycken olika teman, dessa är: Att delta och att vara delaktig, en lyhörd pedagog, Faktorer till ett aktivt deltagande, fördelar med att delta, nackdelar och hinder för ett aktivt deltagande och delta en fokusering på lärande. I analysen framkommer att leken uppfattas som viktig för barnens lärande och det framkommer en betoning av att man bör vara delaktig i barns lek, men en osäkerhet om hur man och när man bör kliva in i leken. Det kan handla om att ha en fingertoppskänsla och att man måste hitta balansgången mellan att råka förstöra leken eller möjligheten att utveckla leken när man deltar i den.

 • 305.
  Brander, Laura
  Uppsala universitet.
  Finns det plats för både kvinnor och män?: Seminariemiljön vid Historiska institutionens grundutbildning ur ett genusperspektiv2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under vårterminen 2009 genomfördes en genusanalytisk undersökning av Historiska institutionens seminariemiljö. Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om institutionens seminariemiljö ur ett genusperspektiv liksom medvetenheten om jämställdhet hos studenter och personal vid Historiska institutionen. Undersökningen var uppdelad i tre delar. Den första delen bestod av öppna observationer på A-, B- och C-kursen då bland annat kvinnors och mäns talutrymme kartlades. Den andra delen innefattade en enkät där studenternas syn på seminariemiljön och jämställdheten på institutionen undersöktes. Den tredje delen bestod av en gruppintervju med lärarna som fokuserade på seminarieledarnas roll och syn på seminariemiljön. Undersökningen visar att talutrymmet vid seminarierna är mer jämnt fördelat än vad som var förväntat med tanke på resultat från tidigare forskning. Det finns dock skillnader i hur kvinnor och män agerar och uttrycker sig i seminariesituationen, precis som det finns skillnader i seminarieformerna och undervisningssätten. De flesta studenter är nöjda med seminarieformen som sådan men en del kritik lyftes fram i enkäten då det gäller genusintegreringen på grundutbildningen. Ett annat resultat av undersökningen är att studenter och lärare har formulerat förslag till åtgärder för att förbättra jämställdheten och kvaliteten på undervisningen. Dessa åtgärdsförslag är av sådan karaktär att de även kan tillämpas på andra institutioner vid universitetet.

 • 306.
  Brander, Laura
  et al.
  Mid Sweden University.
  Lindberg, J OLa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Capacity Development For E-Learning – Educational Strategies At Mid Sweden Universities2015In: Expanding Learning Scenarios: Opening Out the Educational Landscape / [ed] António Moreira Teixeira, András Szűcs and Ildikó Mázár, Budapest: European Distance and E-Learning Network , 2015, p. 126-126Conference paper (Refereed)
 • 307.
  BREDENBERG OLSSON, LARS
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  FAST, HANNA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogik Education science KOMMUNIKATION: - ett ledarperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 308.
  BROLUND, ERIKA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Matematik i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 309.
  Brovinger, Marina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Lövsta, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Att se, bekräfta och lyssna på elever: - en del i lärares och fritidslärares relationsarbete2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolan träffas lärare och elever stora delar av vardagen, både i skolverksamheten samt ifritidshemsverksamheten. Tidigare forskning visar att det vid varje möte skapas eller fördjupas en typ av relation och hur kvaliteten på denna ska vara är framförallt upp till läraren.

  I vår studie har vi ställt frågor till lärare och fritidslärare om relationen mellan dem själva och elever - via enkäter och fokusgruppsdiksussioner. Där framkommer det att lärare och fritidslärare säger sig arbeta mycket med relationer till elever, vilket de ser som en viktig del i sitt arbete. Resultatet visar att lärarna arbetar för att dagligen se eleverna och vara lyhörd, visa intresse för dem och skapa en ömsesidig respekt. I grund och botten tolkar vi det som att lärare och fritidslärare ser på relationer till elever på liknande sätt, men vissa delar skiljer sig åt som exempelvis gränssättning och omsorg. Resultatet visar även att relationsarbetet kan skilja sig åt utifrån deras förutsättningar i respektiveverksamhet, men även om relationsarbetet kan vara svårt ibland har båda yrkesprofessionerna somambition att skapa goda relationer med eleverna.

 • 310.
  Brundin, Christelle
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Nylund, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Varför mobbar Pelle lilla Sara?: Sex förskollärares uppfattningar och upplevelser av mobbning i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 311.
  Brunnström, Amanda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Nyborg, Claes
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  UPPFÖLJNING AV ARBETSMÖJLIGHETER FÖR EXAMINERADE STUDENTER: Från Mittuniversitetet efter den beteendevetenskapliga examen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte var att följa upp examinerade beteendevetare från Mittuniversitetet med fokus på vilka arbetsmöjligheter utbildningen hade gett dessa. Avgränsning gjordes till områdena etableringsgrad, lönenivå, andel med kvalificerad befattning (till utbildningsnivå och arbetsområde) samt tillfredställelse i förvärvsarbetet. I studien ingick samtliga vilka hade tagit ut sin examen från utbildningen. I dessa ingick båda examensformerna – kandidatexamen och magisterexamen. Till respondenterna skickades en enkät med frågor av kvantitativ art. Data från dessa analyserades deskriptivt och ställdes mot beteendevetare i liknande studier. Även signifikanstester användes för att analysera orsaker till tillfredställelse. Resultatet visade att respondenterna har en hög etableringsgrad. Andelen med kvalificerade yrken är dock inte jämförelsevis hög. Likaså är respondenternas lön något lägre än för övriga beteendevetares. Respondenternas tillfredställelse i arbetet var relativt låg vilket kan antas ha påverkats av användningen av utbildningen i arbetet, om arbetet motsvarade utbildningen samt lönenivån.

 • 312.
  Brunsberg, Annika
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  När duktiga barn börjar skolan: - hur högpresterande barn uppmärksammas och stimuleras då de börjar skolan.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De högpresterande eleverna har enligt tidigare forskning inte varit en prioriterad grupp inom svensk skola. Enligt flera undersökningar har de inte fått stimulerande undervisning på en för dem relevant nivå. Syftet med denna studie var att undersöka hur högpresterande elever uppmärksammas och stimuleras då de börjar i grundskolan. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem undervisande lärare för att få en bild av detta. Resultatet från dessa intervjuer visade, tvärtemot vad tidigare forskning säger, på en bild av lärare som var positivt inställda till de högpresterande eleverna, men som trots detta tyckte sig måsta prioritera de svagare eleverna i sina klasser. Det framkom också att lärarna just nu upplever att en kursändring är på gång, nämligen att de nu förväntas ge dessa elever mer utrymme.

 • 313.
  Brusell, Jonna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Åkerlund, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barns lekkultur: Pedagogers syn på barns lek i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 314.
  Burman, Isabelle
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Söderberg, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskolegården: En fallstudie om barns samspel och lek i förhållande till plats2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med denna kvalitativa fallstudie är att öka kunskapen kring platsens betydelse för barns samspeloch barns fria lek, med begränsning till förskolans gård. Begreppet affordance används somanalysverktyg för att synliggöra vilka förutsättningar platsen har, vilket visar sig när barnen har ellerinte har möjlighet att fortskrida leken utifrån miljön och platsens påverkan. Forskningsfrågorna somundersöks i studien är; Vad har platsen för betydelse för barns samspel och för barns fria lek iutomhusmiljö på förskolan? Var möter barnen varandra när de formar sina lekar? Vilkaförutsättningar finns för barns fria lek och samspel i utomhusmiljön på förskolan? Metoden för attundersöka forskningsfrågorna har varit observationer på barn för att få syn på barnens samspel irelation till den valda platsen, för en tydligare kunskapsbild har kombinationen med samtal medbarnen i observationer och efter observationer använts. Våra metodval har bidragit till kunskapenkring helheten för platsens betydelse i barns samspel och lek. I denna studie har 12 femåriga barnstuderats i utomhusmiljön på en förskola. Vi har kommit fram till att varje plats har olika affordancesom i sin tur är individberoende och som leder till barnens val av plats och lek. Miljön ochnaturmaterialet har olika förutsättningar i form av affordance men väderförhållanden kan ge andrasamspelsmöjligheter. Förutsättningarna som platserna har, påverkar barns samspel då det skiljer sigmellan de fasta lekställningarna och den fria miljön. Vi har sett att den stora lekställningen som liggeri mitten på förskolans gård innebär ett centrum för barns möten och därför skapat ensamspelsknutpunkt. Den stora lekställningen bildar en mötesplats för barnen som skaparförutsättningar för samspel och lek och möten kring den stora lekställningen har bidragit till attbarnen hittar varandra, startar samspelet och tar leken vidare till en annan plats i den fria miljön.

 • 315.
  Bylund, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Varför berätta?: -en studie om Pedagogers uppfattning om muntligt berättande som pedagogiskt redskap i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 316.
  Bylund, Elisabet
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Spår av teorier i planering: En intervjustudie om teoriers betydelse i planering2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay concerns the connections teachers makes between theory and practice with regard to the requirements placed on teatchers today. The purpose of the study is to investigate how teachers percive the using of theories in their class preparation work. This empirical study has been conducted through interviews with seven teachers. The resulting material has been analyzed from a fenomenographical perspective and three different views have appeared. The views have been categorized as follow: A: Theories are considered and thought of as helpful, B: Theories are not considered but influence all the same, and C: Theories are thought of as removed and not connected to practice. The result show different views among teachers regarding the relation between theories and practice and the incorporating of theories in teaching practice. In categories B and C a picture appeared of views that greatly value knowledge gained by experienced based knowledge to a scientifically secure level. This would enabel teachers to meet the expectations and requirements placed on them today. That is, to be abel to explain and support their methods using results from scientific research.

 • 317.
  Bylund, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers samspel med barn i den fria leken2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att lyfta och undersöka pedagogers samspel med barnen i den fria leken och synliggöra deras uppfattningar om deras egen roll. Det är en kvalitativ studie som baserades på och har genomförts med hjälp av observationer och intervjuer med fyra pedagoger på fyra olika förskolor i Norrland. I studien har pedagogers agerande observerats och efteråt har de haft möjligheten att diskutera och hjälpa mig förstå tanken bakom deras arbetssätt. Det insamlade materialet har analyserats och kategoriserats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Mönster och kategoriseringar växte fram utifrån vad som skedde under observationerna och vad som blev sagt under intervjuerna. Detta ledde till huvudkategorier som när pedagogerna samspelade med barnen, när pedagogerna valde att ta avstånd och när pedagogerna tog plats i leken. Dessa huvudkategorier framgår i resultatet där de deltagande pedagogerna i studien även uttrycker sina egna tankar kring deras arbetsmetod och därefter diskuteras det vidare i diskussionsavsnittet.

 • 318.
  Bylund, Miriam
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rönntoft, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskollärares uppfattningar om de yngsta barnens trygghet i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 319.
  BYSTEDT, JESSICA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Utvecklingssamtal i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 320.
  Bystedt, Jessica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rammus, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Kreativitet och fantasi – hinder och möjligheter för kreativt lärande i förskolan: En studie om förskollärares uppfattningar, ur ett sociokulturellt perspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns studier som visar på att kreativiteten och fantasin minskar hos människor i dagens samhälle. Kreativitet och fantasi är en betydande del som lyfts i förskolans styrdokument och är någonting som barnen på förskolan skall få tillgång till samt att förskollärarna ska utveckla hos barnen. Då vi intresserat oss av hur förskollärare uppfattar begreppen kreativitet och fantasi, ville vi också se hur dessa uppfattningar kan skapa möjligheter samt hinder för kreativt lärande på förskolorna. Pedagogerna fick samtala i fokusgrupper, kring olika citat som behandlar fenomenen kreativitet, fantasi och lärande. I resultatet visade det sig att förskollärarna uppfattar kreativitet som individuellt, uppfattningarna visar även hur förskollärarnas tankar kring kreativitet kan vara ett stöd för lärandet. Vidare i resultatet så framkom det även tankar som att en del förskollärare stoppade kreativiteten genom att inte se utanför ramarna om vad som kan vara kreativt, eller så såg förskollärarna det kreativa som en process som tar tid. Förskollärarna upplevde även att genom dessa diskussioner så fick de en ny förståelse om hur andra tänker och att detta kan var nyttigt då samspel ses som en viktig aspekt på förskolan. Det framkom att miljön har en stor betydelse för det kreativa på så vis att den ska inspirera, inbjuda och tillåta. Syftet med studien är att analysera dessa uppfattningar och tankar pedagoger har om begreppen samt hur detta kan tänkas påverka barnen på förskolorna.

 • 321.
  Byström, Camilla
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Häggblom, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barnlitteraturens roll i förskoleklassens pedagogiska verksamhet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 322.
  Byström, Jennie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Gerdin, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  #Metoo: En kvalitativ studie om det aktiva arbetet mot sexuella trakasserieri en högstadieskola, efter #MeToo-rörelsen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska skolverket har efter #MeToo-rörelsen uppmärksammat att sexuella trakasserier är ettstort problem i grundskolan. Det finns ett bristande förhållningssätt kring sexuella trakasserier, trotsatt det finns direktiv från diskrimineringslagen för hur personalen ska arbeta med frågor som berörämnet. I denna kvalitativa enfallsstudie var syftet därför att undersöka, belysa och analysera hurpersonalen vid en högstadieskola aktivt arbetar mot sexuella trakasserier i förhållande tilldiskrimineringslagen, efter att #MeToo-rörelsen uppmärksammades i sociala medier. Uppsatsen harinspirerats av en hermeneutisk ansats med social konstruktion och konstruktivism som teoretisktramverk. Informanterna till studien valdes utifrån ett ändamålsenligt urval, och det har således utförtsnio intervjuer med högstadieskolans personal som arbetar inom likabehandlingsteamet ochelevhälsan. Resultatet visar att undersökningsskolan aktivt arbetar mot sexuella trakasserier iförhållande till diskrimineringslagen genom att bland annat anordna temadagar som berör ämnet,samt föra diskussioner i elevgrupper. Personalen upplever dock stora utmaningar med sexuellatrakasserier som sker via sociala medier. Det är en parallell värld som är svåråtkomlig för skolanspersonal och försvårar det aktiva arbetet mot sexuella trakasserier och kränkningar i skolan.

 • 323.
  BYSTRÖM, PERNILLA
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  EDLER, FRIDA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Medarbetarskap i arbetsgruppen: En kvalitativ studie inom hemtjänsten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 324.
  BYSTRÖM, SANDRA
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ROSENWALL, MATHILDA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Psykisk ohälsa och distansstudier: Hur upplever distansstudenter med psykisk ohälsa sina studier?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 325.
  Bäckebjörk, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Konflikthantering!?: En studie om hur pedagoger hanterar konflikter tolkat ur ett specialpedagogiskt perspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 326.
  Bäckman, Erika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Wiklund, Klara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Digitala verktyg - en del av förskolans verksamhet?: Pedagogers uppfattningar om användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen i förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka nio pedagogers uppfattningar om användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen i förskolan. Detta är en kvalitativ studie där åtta semistrukturerade intervjuer har utförts. Tidigare forskning visar att pedagogers erfarenheter, kompetenser, inställningar och kunskaper kan påverka användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen. Resultatet i studien synliggör att pedagoger uppfattar användningen av de digitala verktygen tillsammans med barnen som positiv och att de ser flera fördelar med dessa. Pedagogerna uppfattar dock inte användandet av de digitala verktygen problemfritt då det framkommer faktorer vilka påverkar deras användande tillsammans med barnen. Det visar sig att ett medvetet syfte och att inte göra skillnad på de digitala verktygen från den traditionella verksamheten är två centrala påverkande faktorer.

 • 327.
  Bäckman, Kristoffer
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Wahlgren, Rikard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Beteendevetare på arbetsmarknaden: - En studie om den upplevda relationen mellan arbete och kompetenser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet är en intervjustudie med kompletterande dokumentstudie som syftar på att utforska och belysa beteendevetares kompetenser och upplevelse av arbetsmarknaden. Examinerade beteendevetare från Mittuniversitetet Sundsvall/Härnösand, som innehar anställning, intervjuas för att skapa en bild av deras upplevelser av utbildning, kompetenser och arbetsmarknaden. Dokumentstudie av lärosätets utbildningsplaner och urval av relevanta kursplaner sker för att skapa komparativa data, samt för att utforska lärosätets kommunikation gällande programmet.Resultatet visar att de examinerade studenterna upplever en växande efterfrågan av beteendevetare på arbetsmarknaden. Vidare beskriver de examinerade studenterna en rad komplexa kompetenser som de upplever att de erhållit från utbildningen. Som avslutande belysningspunkt ifrågasätts det om det finns någon reell separation mellan att uppleva sig som bildad eller anställningsbar. I fallet beteendevetare som erhållit examen från Mittuniversitet finns det ingen upplevd skillnad mellan att vara bildad eller anställningsbar, då de tillfrågade individerna upplever sig själva som bildade och anställningsbara.

 • 328.
  BÄCKSTRÖM, BEATRICE
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  FAHLSTRÖM, SUSANNA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Det fria gymnasievalet: -ur niondeklassares perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 329.
  Bäckström, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Digitala verktyg i skolan: En studie om lärarens intresse att anpassa digitala verktygen till undervisningen.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitalisering är ett samhällsområde som växer och växer för varje dag och det läggs allt större vikt vid digital kompetens inom skolans verksamhet, vilket även benämns i läroplanen. Syftet med studien är att beskriva sex pedagogers uppfattningar om att anpassa sin undervisning efter digitala verktyg i sin verksamhet. Detta har undersökts genom att intervjua sex lärare om deras sätt att arbeta med digitala verktyg i skolan. Studien har genomförts med halvstrukturerade intervjuer med utbildade grundskolelärare som arbetar i skolan inom samma kommun med elever ifrån årskurs ett till årskurs fyra. Med utgångspunkt i studiens frågeställning formulerade jag olika kategorier för lärarnas intresse att anpassa de olika digitala verktygen. De olika kategorierna i bakgrunden som berörs inom området är:

  Digitala verktyg, inlärningsmöjligheter och Skolans ansvar för digitala verktyg i undervisningen. Kjällander (2011) lyfter lärplattan och andra surfplattor som användbara verktyg inom skolan ur ett lärandeperspektiv. Kjällander hänvisar till de positiva effekter som kan förekomma men nämner även vilka negativa effekter surfplattan kan ha. Resultatet i studien redogör för att samtliga respondenter uppskattar digitaliseringen av skolan och anser att digitala verktygen är ett hjälpmedel i skolan för elevernas inlärning.

 • 330.
  Bång, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University.
  Auno, Ulrika
  Mid Sweden University.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förstelärare – en kvalitetsdrivande reform?2016In: Att leda mot skolans mål / [ed] Johansson, O. & Svedberg, L., Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 2, p. 247-260Chapter in book (Other academic)
 • 331.
  Börjesson, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ekvall, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Planeringstiden i förskolan: En observationsstudie av planeringsarbetet i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 332.
  Cadhamn, Dean
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Upplevelser av formativ bedömning: Ett modersmålslärarperspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  In this study the native language teachers' experiences in focus, regarding formativeassessment methods and conditions for formative assessment in teaching. The study had aqualitative approach. The sample consisted of four teachers interviewed. The interviewswere semi-structured and the questions were asked using an interview guide andsupplementary questions. The experiences that the teachers expressed about a greater clarityon goals and overall picture of students' development. Formative assessment also affectedthe planning of teaching when it gave structure. Increased quality and motivation werehighlighted as positive effects of formative assessment, while adapting to different studentsin the group could be a challenge. Native language teachers felt that the application ofdifferent strategies and techniques in teaching helped them in the interaction with thestudents. When the terms of the conditions for the use of formative assessment in teaching experienced native language teachers to aspects such as time, collegial cooperation, students' ability to adapt to the new way of working and different levels of knowledge of pupils, played the role. Many of these assumptions are consistent with previous research on formative assessment. The interviews took off native language teachers in the future conditions more specifically has to do with the subject mother tongue, such as the time available for the subject, the placement after school, volunteerism, teaching facilities and group size.

 • 333.
  Cahling, Anneli
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Hådén, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Elevinflytande: -en intervjustudie om inflytande ur elevers perspektiv i förskoleklass.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete avhandlar skilda uppfattningar av inflytande som kommer till uttryck i elevernas beskrivningar om den dagliga verksamheten i förskoleklass. Nio elever i förskoleklass intervjuades för att undersöka upplevelser av inflytande. Uttryck för inflytande spårades upp genom att eleverna uppmanades berätta om erfarenheter av att välja, bestämma och bli lyssnade på. Eleverna beskrev såväl lektioner som raster. Utifrån elevernas beskrivna upplevelser i intervjumaterialet tolkades bakomliggande uppfattningar och kategoriserades efter distinkta skillnader och likheter. Resultatet har citat som exemplifierar uppfattningarna i var och en av de tre kategorierna som kunde urskiljas i materialet. Den första kategorin Inflytande förhandlas med jämbördiga visade att elever uppfattade att välja, lyssna och bestämma är något som sker tillsammans med andra elever. Inflytande som förtjänas efter vuxnas regler visade att elever uppfattade att vuxna har tolkningsföreträde och äger talutrymmet. Den sista och minsta kategorin Inflytande efter ålder visade att eleverna uppfattade en självklar koppling mellan ökad ålder och att få bestämma mer.

 • 334.
  Cantin, Mona
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur medarbetare erhåller kompetens som matchar organisationers behov2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att matcha medarbetares kompetens med organisationers behov är av stor vikt i dagens samhälle. Tidigare forskning visar att det sker förändring i arbetslivet som kräver ny kompetens. För organisationens överlevnadsförmåga bör de hålla sig a jour med vad som händer runt om i världen. Uppsatsens syfte var att undersöka hur ledare och medarbetare anser att medarbetare erhåller den kompetens som matchar det behov som finns i organisationen vid varje tillfälle i den takt förändring sker. Undersökningen utfördes genom intervjuer med ledare och medarbetare om valt problem. Det var en kvalitativ undersökning och metoden som användes var hermeneutisk. Intervjufrågorna var ostrukturerade. Analysen skedde genom att insamlat material tolkades och kodades. Begrepp hittades som då sorterades in i kategorier och mynnade ut i ett resultat. I resultatet framkom att kompetens är ett komplext ämne och flertalet respondenter ansåg att kompetens består av två delar. Att förändring sker fort och att arbeten breddas ansåg också de flesta respondenterna. Några andra uttryckta åsikter var till exempel meritstyrning, kommunikation och ansvar. Vad som lades störst vikt vid i detta sammanhang varierade.

 • 335.
  Carlsson, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Högbom, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Modersmålet i förskolan: En kvalitativ studie om sex pedagogers uppfattningar av arbetet med barns modersmål i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 336.
  Cawthorn, Annika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sörensson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur kan högre utbildning bidra till samhällsentreprenörskap på utbildningsorten?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 337.
  CEDERGREN, LISETTE
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  JONELL, SOFIA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ledarskap i förskolan: En studie om blivande förskolelärares syn på ledarskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 338.
  Christensson, Pål
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Makten över lärandet: Lärares uppfattningar om formativ bedömning sett ur ett maktrelationsperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur maktrelationerna visar sig i lärares användning av formativ bedömning. En fenomenografisk metod användes för att ta fram en variation av föreställningar kring formativ bedömning. Studien grundar sig i Foucaults syn på makt, vilken innebär att all makt uppstår i relationer samt att inga relationer existerar utan en maktdimension. Detta knyter an till studiens konstruktivistiska ansats som går igen i det sociokulturella perspektivet på lärande vilket kopplas till formativ bedömning samt till fenomenografi som vald metod. Resultatet visar att lärare ger uttryck för flera olika maktrelationer till eleverna. Den övergripande variationen beror av vilken nyckelstrategi som valts för undervisningen, men troligen också av lärarens personliga pedagogiska grundsyn, vilket ämne läraren undervisar i och vilken ålder och nivå eleverna har. En glidande skala kan skönjas genom de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning (1: Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer; 2: Att skapa synliga tecken på lärande; 3: Att ge återkoppling som utvecklar lärandet; 4: Att aktivera eleverna som resurser för varandra; 5: Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer), där lägre siffra anger en högre grad av lärarens ansvarighet och maktkoncentration till sig själv och en högre siffra anger en högre grad av elevernas ansvarighet och mer av delad makt mellan lärare och elever. Studiens resultat avtäcker en del av den formativa bedömningspraktiken som tidigare varit dold och kan därmed ses som ett tillskott till den ökade teoretisering av formativ bedömning som forskarsamhället eftersöker, och kan även fungera som en text för att medvetandegöra lärares praktik.

 • 339.
  Christina, Grewell
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Erfara, utmana, utveckla: En forskningscirkel som mötesplats för olika professioner i skolan.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 340.
  Claesson, Matilda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Palmén, Jennili
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rörelse i förskolan: - Sex pedagogers syn på rörelse.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av hur pedagoger i förskolan uppfattar rörelse. Undersökningen genomfördes med sex semistrukturerade intervjuer där verksamma pedagoger på olika förskolor deltog. Resultatet visar att några pedagoger uppfattar rörelse i förskolan som mer planerat, andra mer spontant och oplanerat. Något som alla pedagogerna belyser är att rörelsen är betydelsefull för barnen i förskolan, de beskriver att rörelse är centralt för barns väg till lärande. Pedagogerna menar att utomhusmiljön samt skogen kan ge barn möjligheter till fysisk aktivitet. Pedagogerna beskriver kring några hinder som kan finnas för rörelse i förskolan: dessa kan vara miljön, lokalernas utformning samt pedagogernas förhållningssätt och inställning gentemot rörelse.

 • 341.
  Claesson, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Bakom varje barn: Står framtidstro, ideal och krav2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min uppsats går ut på att analysera kring barndomen och vilka krav och förväntningar vi har på det balanserade barnet.Dagens barndom är inte ett enda långt sommarlov och har väl egentligen aldrig varit det. Ändå finns den ambitionen samt en gammaldags romantisk syn om lyckliga, kravlösa och kompetenta barn som bara ska få finnas till och njuta av att vara barn. Dock finns det och har alltid funnits sociala förväntningar på barnen och föräldrarna från samhället och institutioner, som eftersträvar ett normalt beteende som de anser önskvärt. Detta yttrar sig i delvis uppfostringsmetoder och föräldrautbildning. Men finns det perfekta barnet och de perfekta föräldrarna och hur mycket försöker samhället och institutionerna påverka dem? Vilken barnsyn har samhällets utveckling fört med sig?Jag kommer att analysera detta utifrån emipirisk forskning och genom intervjuer med människor i olika åldrar för att skildra deras barndom med fokus på de värderingar och normer som rådde i samhället under den perioden.

 • 342.
  Clancy, Gunilla
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Fröling, Morgan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Svanström, Magdalena
  Chalmers University of Technology.
  Insights from guiding material development towards more sustainable products2013In: International Journal of Sustainable Design, ISSN 1743-8284, Vol. 2, no 2, p. 149-166Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Faced with current challenges in society, many companies will need to develop more sustainable products in order to continue operations in the long term. Therefore, ways of identifying important sustainability considerations already in the early stages of material or product development are of importance. The article is based on action research in a material development project. The article provides a description of activities that were performed in the project in order to guide the material development process to enable more sustainable final products, reflections on the lessons learned from this project, and suggestions to similar projects in the form of an overall process based on team learning with the aim of guiding material development towards more sustainable products. The suggested process emphasises the material or product development team's need to understand which surrounding world and future-oriented considerations will have significant impacts on the specific product's sustainability performance.

 • 343.
  Clancy, Gunilla
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Fröling, Morgan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Svanström, Magdalena
  Chalmers University of Technology.
  Alänge, Sverker
  Chalmers University of Technology.
  Actionable knowledge to develop more sustainable products2013In: Proceedings of the 6th International Conference on Life Cycle Management, August 25-28, 2013, Göteborg, Sweden., 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Companies need to develop more sustainable products to fit into more sustainable future markets, and there is need for ways to guide towards and compare sustainability already early in material or product development. How this can be handled has been studied through action research in a material development project aiming to develop wood-based materials to replace petroleum-based materials while ensuring a more sustainable product. A specific focus was put on creating actionable knowledge to facilitate innovation towards more sustainable products by translating and integrating significant product sustainability characteristics into each team member’s specific area of expertise and everyday work. The insights are now used in different other on-going projects in a textile industry setting and in relation to companies’ management systems.

 • 344.
  Cleveland-Innes, Martha
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Feng, X
  Garner, A.
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  McKenzie, G
  Assessing emotional presence in Communities of Inquiry: From the instructors point of view2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For Garrison, a Community of Inquiry is a group of individuals who collaboratively engage in purposeful critical discourse and reflection to construct meaning and confirm mutual understanding. In this study, we add Lehman’s argument that emotions are necessary to create a presence in an online learning environment and suggest that emotional presence supports reflection and knowledge construction. Using the Community of Inquiry theoretical framework and measurement tools as a base, this study measures to the extent to which instructors identify the existence of emotional presence among their students. This identification of emotion may allow instructors to respond according, if and when needed, to deflect or direct emotion in reference to building presence and, ultimately, a community of inquiry.In 2016 pilot testing of a revised CoI measurement tool, written from the instructor ‘s point of view, was tested in faculty development workshops. Following this pilot test, the instrument was used with a total of 287 higher education faculty from Portland, Oregon USA, in Beijing, China, and Sundsval, Sweden. Results indicate a correlation between years of teaching and acknowledgement of emotion but not a separate place for emotional presence in the community of inquiry framework. This is in contrast to studies of online learners where emotional presence emerges as a unique element in a community of inquiry. This paper presentation will review these findings in contrast to other similar studies and facilitate discussion of possible differences in perceptions of emotional presence between instructors and learners.

 • 345.
  Collen, Evelina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lysén, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers uppfattningar om lekens betydelse för barns sociala utveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 346.
  Colliander, Christoffer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Skogen I förskolan: Hur förskollärare anser sig realisera läroplanens mål kring naturämnen.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns många olika profiler på förskolor, något som gör att läroplanen realiseras på olika sätt. I denna studie har förskollärare från mer traditionella förskolor undersökts, detta med utgångspunkt i hur de realiserar målen och riktlinjerna från läroplanen i de naturorienterande ämnena. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med bildstöd. Detta gjordes genom intervjuer med sex förskollärare, intervjuerna genomfördes med informanter från 6 olika förskolor som alla ligger i samma kommun. Analysen har genomförts genom att kategorisera informanternas svar. Resultatet visar att förskollärarna vill arbeta mycket utomhus i skogen och att de har krav på sig att arbeta där. Den tolkning som har gjorts är att för att realisera de mål och riktlinjer som finns i läroplanen måste förskollärarna ut i skogen, det har även visat sig att förskollärarna har ett socialkonstruktivistiskt synsätt på lärandet, något som setts vara avgörande för hur läroplanens mål och riktlinjer sedan realiseras.

 • 347.
  Dahl, Carina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogiskt ledarskap: Åtta rektorers syn på sitt ledarskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 348.
  Dahl Ngoe Edume, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Flerspråkighet i förskolan: - tre pedagogers tankar kring hur de arbetar språkutvecklande med barn som har svenska som andraspråk2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 349.
  Dahlberg, Diana
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Nordbakk, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Alla barns möjlighet till kommunikation: Åtta pedagogers uppfattningar om hur tecken som stöd kan underlätta kommunikationen på förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på pedagogers uppfattningar om hur tecken som stöd kan underlätta kommunikationen på förskolan. För att kunna ta reda på detta gjorde vi kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta pedagoger som alla arbetade på olika förskolor. Resultatet visade att pedagogerna ansåg att arbetet med tecken som stöd var viktigt och gynnade barnens språkutveckling. Pedagogerna beskrev att tecken som stöd skulle kunna hjälpa barnen i deras fortsatta utveckling och lärande. Arbetet med tecken som stöd anses viktigt för de barn som inte har utvecklat det talade språket. Det empiriska materialet synliggjorde vikten av att det finns ett samarbete mellan pedagogerna på förskolan för att arbetet med tecken som stöd ska bli så bra som möjligt. En slutsats utifrån pedagogernas uppfattningar var att tecken som stöd kan bidra till barnens språkutveckling och ingenting som skulle försena det talade språket.

 • 350.
  Dahlgren, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Handledning vid privat övningskörning: En kvalitativ studie ur ett sociokulturellt perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att ge praktiken handledning vid privat övningskörning en annan vinkling genom att betrakta den ur ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med den empiriska studien i uppsatsen har varit att med hjälp av en kvalitativ metod undersöka hur handledning medieras vid privat övningskörning. Den kvalitativa metod som använts har varit semistrukturerad intervju. Totalt har sex personer som är eller har varit handledare intervjuats. Intervjuerna har rört hur handledarna själva tagit körkort, deras egen handledning samt deras relation till trafikskolor för att på så sätt fånga upp handledarnas kontext och hur handledningen medieras. Resultatet visar att flera av handledarna själva enbart övningskört privat under den egna körkortsutbildningen men att flera av dem som de själva handlett parallellt gått på trafikskola. Handledarna ikläder sig rollen som lärare under övningskörningen och få av dem samarbetar med trafikskolan. Det är inte omöjligt att resultatet har en skevhet på grund av att jag som intervjuat dem är utbildad trafiklärare. Egentligen finns det ingen slutsats i denna studie utan istället mer ett konstaterande. De frågor som ställts har fått sina svar.

45678910 301 - 350 of 1965
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf