miun.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1768
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Bäck, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sharma, Bharati
  Indian Institute of Public Health Gandhinagar, Gujarat, India.
  Karlström, Annika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Tunon, Katarina
  Umeå Universitet; Östersunds Sjukhus.
  Hildingsson, Ingegerd
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences. Uppsala Universitet.
  Professional confidence among Swedish final year midwifery students: A cross-sectional study2017In: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 14, no December 2017, p. 69-78Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective

  Previous international studies have shown that midwifery students do not feel confident in many areas where they are supposed to practice independently.

  The knowledge about Swedish midwifery students’ confidence is fairly under investigated. The purpose of the present study was to explore final years’ midwifery students’ professional confidence in basic midwifery skills according to ICM competencies and associated factors.

  Methods

  A cross-sectional survey where all midwifery programs in Sweden were invited to participate. Data was collected by a questionnaire that measured midwifery students self-reported assessment of confidence against four selected domains of ICM competencies; antenatal, intrapartum, postpartum and new-born care.

  Result

  The main findings of this study showed that Swedish midwifery students were confident in managing normal pregnancy, labour and birth. Midwifery students at a school with a medical faculty were more confident in handling obstetric emergency situations. Some background variables were also associated with confidence.

  Conclusion

  This study highlighted some midwifery skills that needs further training and reflection. More training and developing confidence in complicated and emergency situations are needed. There seem to be a need of midwifery education reforms if we believe that high levels of confidence at the time of graduation is equal to competent and skilled midwives in the future.

 • 302.
  Bäckman Hägglund, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Östman, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att leva med ett diabetesfotsår: - En litteraturstudie om patientens upplevda livskvalitet.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes Mellitus är en växande sjukdom och en orsak är att befolkningen blir alltäldre. Att leva med ett högt långvarigt blodsocker kan resultera i ett diabetesfotsår. Detkrävs mycket av både individ och vårdpersonal gällande vård och behandling för att ettdiabetesfotsår ska läka. Detta innefattar många olika professioner i teamarbeten. Densituation som en individ befinner sig i kan medföra en påverkan på livskvaliteten. Syfte:Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter med diabetesfotsår uppleversin livskvalitet. Metod : Denna litteraturstudie innefattade totalt 14 kvalitativa ochkvantitativa studier som granskades och sammanställdes till ett gemensamt resultat.Resultat: Det framkom att leva med ett diabetesfotsår gav låg livskvalitet i form avbegränsningar och påfrestningar. Det liv som en gång levts byttes ut mot en tappad identitetoch ett liv i isolering. Försök av att leva fullt ut stördes då hjälpmedel var otillräckliga.Vidare framkom det att känslan av att uppleva sig som en börda var svår att hantera dåhjälp och stöd var nödvändigt. Upplevelsen av smärta visade sig vara den störstabidragande orsaken till låg upplevd livskvalitet då smärtan var svår att hantera samt attbehandla. Diskussion: Det var svårt att uppnå livskvalitet om vården enbart fokuserade påsårläkning. Det fysiska, psykiska och sociala påverkade varandra vilket leder till att vårdenmåste se och vårda hela individen i sitt sammanhang. Slutsats: Vården hos individer meddiabetesfotsår har inte anpassats efter individen vilket lett till psykisk, fysisk och socialpåverkan på individens livskvalitet. Att arbeta personcentrerat skulle kunna leda till ökadupplevd livskvalitet.

 • 303.
  Bäckman, Tobias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Johansson, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Psykiatri i somatiken: Allmänsjuksköterskans erfarenheter och attityder- En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Människor som är drabbade av psykisk sjukdom löper en ökad risk att drabbas av

  fysisk sjukdom och en för tidig död. De behöver därför ofta vårdas inom den somatiska

  vården och får dessvärre inte alltid en jämlik vård mot den övriga befolkningen.

  Allmänsjuksköterskan ska värna om att alla ska ha rätt till likvärdig vård och omvårdnad.

  Syfte:

  Belysa allmänsjuksköterskans erfarenheter och attityder av att vårda patienter med en

  samtidig psykisk sjukdom inom den somatiska vården.

  Metod:

  En litteraturöversikt bestående av både kvantitativa och kvalitativa artiklar.

  Resultat:

  Resultatet visade att vårdmiljön med platsbrist och bristande säkerhet, resurs och

  tidsbrist påverkade. Även vårdorganisationen med stöd och support, professionell

  kompetens och påverkad vårdrelation inverkade på sjuksköterskans erfarenheter och

  attityder av att vårda patienter med en samtidig psykisk sjukdom på en somatisk

  vårdavdelning.

  Diskussion/Slutsats:

  För att människor med psykisk sjukdom ska få en jämlik vård och

  omvårdnad så bör vårdmiljön anpassas och allmänsjuksköterskan som tjänstgör på en

  somatisk vårdavdelning ges möjligheter till ökad professionell kompetens och handledning.

  Tidsbrist påverkar kommunikationen och vården vilket medför att prioriteringarna landar

  på de somatiska symtomen. Utökade resurser i form av ökad personaltäthet, närmare

  kontakt med chefer och kollegor och en säkrare miljö i arbetet är viktiga aspekter.

 • 304.
  Bäckman, Torkel
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Rikter-Svendsen, Frey
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenhet av triagearbete på akutmottagning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 305.
  Bäckström, Britt
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  En tillvaro av utanförskap: En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke2010Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett övergripande syfte med avhandling var att belysa den levda erfarenheten av att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke för första gången och studera de närståendes erfarenheter av förändringen över tid under det första året efter utskrivning till hemmet, samt att belysa innebörden av medelålders makars levda erfarenhet av relationen till en partner som insjuknat i stroke; under det första året. Avhandlingen omfattar 4 delstudier (I-IV) som sammantaget utgör en longitudinell studie. Tio närstående (40 - 64 år) till personer insjuknade i stroke (förstagångs insjuknande) med förväntat hjälpbehov överstigande 6 månader, inkluderades konsekutivt i studien och följdes under ett år efter utskrivning till hemmet. Narrativa intervjuer utfördes en månad (I, n=10), sex månader (II, n=9) och ett år (III, n=9) efter utskrivning till hemmet. Bland de närstående i delstudie I-III fanns fyra kvinnliga makar (gifta; n=2, sambo; n=2) som utgjorde deltagarna i delstudie IV. För att analysera data användes en fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod (I, IV) och kvalitativ innehållsanalys (II, III).

  Avhandlingen visar på att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke, efter utskrivningen till hemmet, innebär att gå igenom en förändringsprocess i olika steg. Upplevelsen var att en månad efter utskrivningen kämpa för att inte tappa fotfästet i en otrygg livssituation, där de upplevde ett främlingskap inför situationen, sig själv och personen som insjuknat i stroke. Ändå svarade de närstående oreflekterat an ett krav på ansvar och omsorg (I, IV). Efter sex månader visade de närstående på en kamp för att integrera förändringarna orsakade av stroke till det dagliga livet, förlika sig med förlusterna och att hitta balans och en ny normalitet (II). Makarna förde en kamp för att återfå känslan av samhörighet med sin partner och hitta tillbaka till sin egen identitet som maka, vilket bara var möjligt i frånvaro av en vårdarroll (II, IV). Efter ett år tvingades de närstående att erkänna, lära sig hantera och förlika sig med förändringarna orsakade av strokeinsjuknandet (III). Makarna fick lämna en ‛bild‛ av hur deras partner en gång varit. En trygg relation i samvaro och jämlikhet med en känsla av ‛vi‛ förändrades och blev främmande och ojämlik och ersattes med en känsla av ‛jag‛ och ‛du‛. För att härda ut måste makarna omvärdera relationen till sin partner och målen i livet. Även om partnern fortfarande var i livet visade makarna en sorg och ett lidande beroende på förlusten av den relation de en gång haft till personen som insjuknat i stroke (IV). Avhandlingen visar även att de närstående inte upplevde sig varit sedda och bekräftade av den professionella vårdpersonalen i sin egen situation som närstående. Vårdens fokus upplevdes hela tiden enbart vara den sjuke och främst de fysiska förändringarna hos personen med stroke. De närståendes upplevelse var av oförståelse för innebörden av de kognitiva och emotionella förändringarna hos den sjuke (I, II, III). De närstående gav så småningom också upp sin strävan att bli bekräftade vilket innebar att bära på ett lidande som inte blev synliggjort (III). En annan del av förändringsprocessen var att de närstående gick ifrån självförnekelse med fokus på den som insjuknat och nuet (I), till en medvetenhet om att ta egna behov i beaktande (II) och att även fokusera på eget välbefinnande för att orka i en framtid (III). Avhandlingen visar att de medelålders närstående går igenom en transitionsprocess, där upplevelser av förluster, förändringar, lidande och sorg finns relaterat till; dåtid, nutid och framtid. De närståendes upplevelse av oförståelse och brist på känsla av bekräftelse i deras livssituation under året efter utskrivningen till hemmet, kan leda till en känsla av ensamhet och övergivenhet både inom de närstående själva, men också i förhållande till andra och världen utanför.

 • 306.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sundin, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  The meaning of middle-aged female spouses' lived experience of the relationship with a partner who has suffered a stroke, during the first year postdischarge2010In: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800, Vol. 17, no 3, p. 257-268Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Stroke consequences present a great long-term challenge to the spouses of the stroke sufferer. A longitudinal study with a phenomenological hermeneutic approach was used to illuminate the meanings of middle-aged female spouses' lived experience of their relationship with a partner who has suffered a stroke, during the first year postdischarge. Four middle-aged female spouses of stroke sufferers participated in the study. Narrative interviews were conducted 1, 6 and 12 month postdischarge (total of 12 interviews), audio-taped and transcribed verbatim to a text and interpreted by a phenomenological hermeneutic method inspired by Ricoeur. The findings showed a process over time during which spouses come to know, recognize and acknowledge the residual changes in their partners' cognitive and emotional conditions and the impact on their relationship. Spouses showed grief due to the loss of the marital relationship they once had and anxiety that they would not be able to continue in an undesired relationship in the future. Even if the partner is still alive, there is a loss to grieve and to be understood, an important meaning of the transition process in the relationship during the first year after the partner's discharge.

 • 307.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sundin, Karin
  Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet, Campus Örnsköldsvik.
  The experience of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke - six months after discharge from a rehabilitation clinic2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Being a close relative brings with it a large number of consequences, with the life situation changing over time. The aim of this study was to illuminate the experiences of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke six months after being discharged from a medical rehabilitation clinic. Narrative interviews were conducted with nine middle-aged close relatives and analyzed using a content analysis with a latent approach. The analysis revealed that being close to someone who had suffered a stroke six months after discharge meant; a struggling for control and a renewal of family life in the shadow of suffering and hope. The middle-aged close relatives began to perceive the changed reality. They were struggling to take on something new, become reconciled and find a balance in their family life. Their ability to work, relief from caring concerns and having support and togetherness with others seemed to be essential for the close relatives in their efforts to manage their life situation and maintain their well-being. Having reached the ‘halfway point’ in their lives and still with half of their life in front of them created worries. They felt dejected about their changed relationships and roles, experience a sense of loss of shared child responsibilities, a negative impact on their marital relationships and sexual satisfaction. They felt trapped in a caring role and they worried about how to endure in the future. The middle-aged close relatives’ experiences were of being alone and neglected, in an arduous and complex life situation filled with loss and grief. The findings highlights that health professionals need to see and listen to the close relatives’ experiences of transition in order to provide appropriate support adjusted to their varying needs during a time of renewal.

 • 308.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sundin, Karin
  Umeå universitet.
  The experience of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke, 1 year after discharge from a rehabilitation clinic: A qualitative study2009In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 46, no 11, p. 1475-1484Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Living in close emotional and physical proximity to a person who has suffered a stroke may alter almost every aspect of daily living and will inevitably impact family life. Age seems to be a factor in the experiences of stroke sufferers’ close relatives after the stroke.

  Objectives

  This study aimed to illuminate the experience of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke; 1 year after the stroke sufferer's discharge from a rehabilitation clinic.

  Participants

  Nine middle-aged close relatives of persons with a confirmed diagnosis of a first-time stroke were consecutively included in the study and interviewed.

  Methods

  The narrative interviews were audio-taped, transcribed verbatim and analyzed using a thematic content analysis. The study was part of a longitudinal study.

  Results

  Four themes emerged from the data, intertwined and in conflict with one another. A turning point was reached, and the inevitability of an altered future became self-evident, so much so that the middle-aged close relatives felt forced to accept and become reconciled to a changed way of living, even if feelings of grief from loss were still present. The middle-aged close relatives’ process of coming to awareness and recognition of their own needs was part of a complex interplay of emotions, in which they learned to leave feelings of shame and guilt behind. They experienced movement from self-denial to self-recognition in their search for their own well-being and the recovery of their strength for a functioning family life. Even if they experienced a greater sense of freedom, they still face living life within limits. A significant challenge appears to be the effects of the personality changes among the person with a stroke, and the resulting sense of being an outsider. Relatives struggled with health care providers for visibility and confirmation. Their experiences were ones of standing alone, outside a closing door to the rehabilitation. Their ability to work, the benefits of functioning home care, and support from their family helped them through these challenges.

  Conclusion

  This study highlights the middle-aged relatives’ realization that they will live an inevitability altered future. Individually, the stroke sufferer's relatives need support in their relationships within the family for emotional confirmation and to help them recognize and verbalize their needs without feeling guilt; gaining these supportive factors may help the relatives to recover their sense of well-being and give strength for a future, properly functioning family life.

 • 309.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sundin, Karin
  Department of Nursing, Umeå University, Campus Örnsköldsvik..
  The experience of being a middle-aged close relative of aperson who has suffered a stroke – six months after discharge from a rehabilitation clinic2010In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 24, no 1, p. 116-124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The experience of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke - six months after discharge from a rehabilitation clinicBeing a close relative brings with it a large number of consequences, with the life situation changing over time. The aim of this study was to illuminate the experiences of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke 6 months after being discharged from a medical rehabilitation clinic. Narrative interviews were conducted with nine middle-aged close relatives and analysed using a content analysis with a latent approach. The analysis revealed that being close to someone who had suffered a stroke 6 months after discharge meant; a struggling for control and a renewal of family life in the shadow of suffering and hope. The middle-aged close relatives began to perceive the changed reality. They were struggling to take on something new, become reconciled and find a balance in their family life. Their ability to work, relief from caring concerns and having support and togetherness with others seemed to be essential for the close relatives in their efforts to manage their life situation and maintain their well-being. Having reached the 'halfway point' in their lives and still with half of their life in front of them created worries. They felt dejected about their changed relationships and roles, experience a sense of loss of shared child responsibilities, a negative impact on their marital relationships and sexual satisfaction. They felt trapped in a caring role and they worried about how to endure in the future. The middle-aged close relatives' experiences were of being alone and neglected, in an arduous and complex life situation filled with loss and grief. The findings highlights that health professionals need to see and listen to the close relatives' experiences of transition in order to provide appropriate support adjusted to their varying needs during a time of renewal.

 • 310.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sundin, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  The meaning of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke, 1 month after discharge from a rehabilitation clinic2007In: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800, Vol. 14, no 3, p. 243-254Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The sudden and unexpected impact of stroke may have a stressful affect on close relatives. To illuminate the essential meaning in the lived experience of a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke, narrative interviews were conducted with 10 close relatives of people who had suffered their first stroke where both parties were aged over 18 and under 65. A phenomenological-hermeneutic interpretation of the narratives was then conducted. Three intimately intertwined themes emerged during the analysis: 'being called to mission', 'feeling lost and set adrift' and 'struggling to keep going'. The middle-aged close relatives felt unreflectively duty bound. There was a struggle with suffering and enduring the process of coping with life and overcoming a feeling of helplessness. Life turned out to be a struggle with overwhelming feelings. They felt alienated in a restricted life situation, disconnected from themselves and others, and from a world that supports feelings of being lost and set adrift (i.e. feeling homeless). Strength was found in moments when the situation improved, in being related to oneself and others, and when feelings of normality were regained.

 • 311.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sundin, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  The meaning of being a middle-aged close relative of a person who has suffered a stroke, one month after discharge from a rehabilitation clinic: Muntlig presentation. Nationell konferens - Vårdstämman, Stockholm, Sverige2007Conference paper (Other academic)
 • 312.
  Bäckström, Britt
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sundin, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  The meaning of being a young close relative of a person who has suffered a stroke, one month after discharge from a rehabilitation clinic: Oral presentation. Nurses at the Forefront: Dealing with the Unexpected. ICN International Conference, 27 May - 1 June 2007,Yokohama, Japan2007Conference paper (Other academic)
 • 313.
  Bäckström, Linnea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Larsson Bond, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Omvårdnadsåtgärder som har betydelse för spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i patientnära arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Resistenta bakterier (ESBL och MRSA) ökar runtom i Europa och anses vara ett hot mot människors hälsa. Det finns en kunskapslucka bland sjuksköterskor vad gäller smittvägar för dessa bakterier och hur omvårdnad bör ges till smittade patienter. Syfte: Att undersöka resistenta bakteriers smittvägar och vilka åtgärder i omvårdnaden av patienter som kan bryta dessa smittvägar. Metod: Vetenskapliga artiklar söktes fram i databaserna PubMed och Cinahl. Kvalitetsgranskning utfördes och därefter analyserades totalt 34 kvantitativa vetenskapliga artiklar. Analysen, som utfördes i enlighet med metod beskriven av Friberg (2012), mynnade ut i fyra kategorier efter att meningsenheter och huvudsakligt innehåll grupperats. Resultat: Huvudresultatet visade att resistenta bakterierna kan spridas via föremål och ytor i patientrum och på avdelningar samt via patienten och/eller sjuksköterskan, där händerna spelar störst roll. Åtgärder för minskad smittspridning innefattar bland annat desinficering av ytor, föremål och händer. Diskussion: Bristande handhygien, från hälso- och sjukvårdspersonalens sida, verkar vara en central faktor för smittspridning av resistenta bakterier. Detta skulle kunna bero på bristande kunskap om dessa bakterier, överbeläggningar eller tidsbrist. Slutsats: Sjuksköterskan är oumbärlig i arbetet för minskad smittspridning av resistenta bakterier. Sjuksköterskan behöver kunskap om smittvägar och hur de kan brytas för att kunna förmedla detta vidare till övrig personal. Detta för att säkerställa att samtliga på arbetsplatsen arbetar för samma mål.

 • 314.
  Bäckström, Pauline
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Molin, Anna-Klara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att hantera ett liv med bensår-möjligheter och begränsningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige beräknas ca 50 000 människor leva med bensår och det är främst äldre över 65 år som drabbas. De vanligaste orsakerna till uppkomsten av bensår är venös insufficiens, otillräcklig arteriell genomblödning eller en blandning av dessa. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters beskrivna erfarenheter av att ha svårläkta bensår. Metod: Sammanställning av tidigare forskningsresultat. Resultat: Resultatet visade att patienters fysiska och sociala aktiviteter begränsades på grund av smärta och lukt från bensåren. Patienterna hanterade sin situation på olika sätt och de önskade mer råd och stöd från vårdpersonalen. Diskussion: Som sjuksköterska är det viktigt att ha en helhetssyn där hela patienten blir sedd, inte bara såret. Sjuksköterskor behöver kunskap för att kunna hjälpa patienter med bensår på ett adekvat sätt, både när det kommer till behandling men även gällande att förmedla sin kunskap. Detta för att inge förtroende och för att patienterna ska bli följsamma i sårläkningsprocessen. Slutsats: Bensår orsakar stort lidande för patienten och det är viktigt att sjuksköterskor är lyhörda och kunniga för att effektivisera vårdkedjan och minska patienternas lidande.

 • 315.
  Bågling, Moa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Färdigh, Jennie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Erfarenheter och upplevelser av att vara syskon till barn som varit eller är sjuk i cancer2014Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
 • 316.
  Bång, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Larsson, Birgitta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Postpartum depression - olika faktorers betydelse, en litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 13 procent av alla kvinnor drabbas av postpartum depression (PPD). PPD påverkar inte bara kvinnan som individ utan även barnet och resten av familjen. Syfte: Att belysa de faktorer som på olika sätt har betydelse vid postpartum depression. Metod: Litteraturstudie. Artiklar har sökts i databaserna Cinahl, PsychInfo och PubMed. Arton kvantitativa artiklar har använts i studien. Resultat: Visade att kvinnor med tidigare depressions- och ångestsjukdomar löpte störst risk att drabbas av PPD. Mätinstrumenten som prövats för att förutse PPD under graviditet visade sig ha en känslighet för upptäckt på mellan 40-78%. Det visade sig även att förebyggande insatser för kvinnor i riskzonen inte hade någon effekt på utvecklandet av depressionssymtom postnatalt. Slutsats: Även om vi inte kan förhindra uppkomsten av PPD så är det ändå av vikt att vara medveten om de riskfaktorer som finns. Med den kunskapen kan vi tidigt upptäcka dessa kvinnor. Det ger möjlighet till ett ökat stöd och adekvata hjälpinsatser vilket kan begränsa omfattningen av sjukdomen.

 • 317.
  Bångman, Linnea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Carlsson, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Screening av våld i nära relationer - kunskapsläget hos sjuksköterskor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 318.
  Canebro, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Leidermark, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Förmaksflimrets påverkan på livskvaliten och det dagliga livet.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 319.
  Carlberg, Marie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Lindberg, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Patienters upplevelse av behandling vid anorexia nervosa: En ltteraturöversikt2010Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anorexia nervosa ses som allvarligaste och det tredje mest vanliga tillståndet bland ungdomar. Behandlingsalternativen för personer med anorexia nervosa ser olika ut i olika delar i Sverige men det viktigaste i behandlingen är att bryta svälten och hjälpa till att normalisera ätmönstret. Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vilka faktorer som individer med anorexia nervosa upplever ha betydelse för tillfrisknandet. Studien baserades på 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar som hittades via sökningar i databaserna Cinahl, Psycinfo och PubMed. Analysförfarandet skedde med hjälp av manifest innehållsanalys. Vård av personer med diagnosen anorexia nervosa bör handla om att balansera det psykiska och det fysiska tillståndet. Det handlar om en inre motivation hos dessa personer att tillfriskna. I resultatet framkom att självförtroendet var den viktigaste faktorn för en framgångsrik behandling. Samtidigt så hade faktorerna insikt som motivator, tillit, sjukvårdens kunskap och fysisk återhämtning stor betydelse.    Betydelsen av att vårdgivaren möter personen med anorexia nervosa på rätt sätt vid rätt tillfälle och med rätt medel är stor. Det är viktigt att upptäcka förändringsvillighet redan i ett tidigt stadium av sjukdomsförloppet. För att god vård skall kunna uppstå bör synen på framgångsfaktorer, för alla inblandade i vården, inklusive vårdtagaren vara överensstämmande.

 • 320.
  Carlson, Daniel
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Tverfjell, Felix
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att vara patient på en akutmottagning – en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 321.
  Carlson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 322.
  Carlsson, Ann-Catrin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Lundqvist, Caijsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ambulanspersonalens bilbältesanvändning vid ambulanstransporter2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 323.
  Carlsson, R.
  et al.
  Karlstad Hosp, Karlstad, Sweden.
  Burell, G.
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, Uppsala, Sweden .
  Hambraeus, K.
  Falun Cent Hosp, Dept Cardiol, Falun, Sweden .
  Johansson, P.
  Uppsala Univ, Dept Publ Hlth & Caring Sci, Uppsala, Sweden .
  Lisspers, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Perk, J.
  Linnaeus Univ, Sch Hlth & Caring Sci, Kalmar, Sweden.
  The challenge of lifestyle counselling after percutaneous coronary intervention2012In: European Heart Journal, ISSN 0195-668X, E-ISSN 1522-9645, Vol. 33, no Supp 1, p. 560-560Article in journal (Other academic)
 • 324.
  Carlsund, Åsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Children`s Mental Health -with focus on family arrangements2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The main aim of this thesis was to study children’s mental health with focus on family arrangements. The thesis was based on four studies (I-IV). Study number I, III and IV were quantitative studies with cross sectional design, using the Swedish version of Health behaviour in School- aged children (HBSC), including children aged 11, 13 and 15 years. The data was analysed with multiple linear regression analysis (I) and multivariate logistic regression analysis (III, IV). Study II was of qualitative descriptive design, based on 28 interviews with parents living in shared physical custody with their children. The qualitative study was analysed with inductive latent content analysis.

  Study I showed that lower levels of SHC and higher levels of SWB were associated with higher degrees of social capital in the family, school and neighbourhood. Social capital in family, school and neighbourhood had a cumulative influence on children’s SHC and SWB. In study II the participating parents described their own as well as the perceptions of their children and former partners. Parents’ perceptions changed from the beginning of shared physical custody, through the current situation, ending with perception of the future. The fifteen year old boys and girls (III) living in shared physical custody were more at risk of being a smoker or having been drunk compared with children living in two parent families. The results of sex <15 years and conduct problems showed that the risks didn’t differ significantly between these two groups. Study IV showed that children living in shared physical custody with their parents were more likely than children in two parent families to report multiple SHC, and low SWB. The variable of communication did not moderate the SHC and SWB of the children in any of these two groups.

  This thesis contribute with new and deeper understanding of the relatively new phenomenon: shared physical custody, and its associations to children’s mental health. The parent’s perceptions were an important complement to the children’s self reported health. In order to influence the decreasing mental health among children and adolescents, their opinions contributes to further understanding. Narratives from children, parents and practitioners are required in order to further study the association between children’s health outcomes and different family arrangements. Additional studies are needed to clarify how children’s mental health and different family arrangements are related to school, community economy, and society.

 • 325.
  Carlsund, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences. Swedish Family Care Competence Centre, Kalmar, Sweden.
  Johansson, Pauline
  Swedish Family Care Competence Centre, Kalmar, Sweden; Linneus University Kalmar, Sweden.
  Hammare, Ulf
  Swedish Family Care Competence Centre, Kalmar, Sweden; Ersta Sköndal University College Stockholm, Sweden.
  Hanson, Elizabeth
  Swedish Family Care Competence Centre, Kalmar, Sweden; Linneus University Kalmar, Sweden.
  Support for Children as Next of Kin and Systematic Follow up -Group Leaders’ and Managers’ Perspectives Within Non-profit Organizations in Sweden2017In: Open Family Studies Journal, ISSN 1874-9224, Vol. 9, p. 49-59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract:Method:The aim of this study was to explore the systematic follow up of supportive activities in non-profit organizations targeted at childrenas next of kin. Managers and group leaders were interviewed, and findings were content analysed.Result:The findings indicated that a child focus, education, safety and trust were important. These factors were observed as the primarytasks and the key reason for being involved in supportive activities. Managers expressed concern about not retaining funding, if theorganization was unable to demonstrate the effects of their activities. Namely, to enhance the health and wellbeing of children. Inorder to continuously develop their work most organisations explained that they used some form of system for follow up. However,there was a wide variation in how non-profit organizations worked with follow ups.Conclusion:Overall, it was evident that there was a major need for education and support in this area.

 • 326.
  Carlsund, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Söderberg, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Daily Life with Type 1 Diabetes from the Perspectives of Young Adults and Their Close Relatives2018In: American Journal of Nursing Science, ISSN 2328-5745, Vol. 7, no 4, p. 115-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to enhance a deeper understanding of daily life as experienced by young adults with Type 1 Diabetes and their close relatives. Young adulthood is commonly considered as an amendment to adult roles. Increased responsibility, such as a long-term illness in young adulthood, might lead to increased stress and anxiety. Type 1 Diabetes involves large obligations related to self-care, and close relatives might play an important role in managing daily life. A hermeneutic study involving interviews with a narrative approach with couples. The hermeneutic analysis revealed that T1D is always unconditionally present in daily life for young adults and their close relatives. Close relatives are important supporters, they have an understanding based on sharing daily life with the young adults with T1D. Young adults and their close relatives highlighted the experiences of being questioned, which in turn threatens the young adults’ integrity.

 • 327.
  Carlsund, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Söderberg, Siv
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Living With Type 1 Diabetes As Experienced By Young Adults2019In: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 6, no 2, p. 418-425Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. A person’s long-term illness influences many aspects of daily living, for the person affected as well as the family. Living with Type 1 Diabetes in young adulthood raises numerous challenges and concerns.

  Design. This study has a qualitative design.

  Methods. Semi-structured interviews were performed with 12 young adults living with Type 1 Diabetes. The interviews were analysed using qualitative content analysis.

  Results. The analysis revealed contradictory ways of handling the illness, as is illuminated in four categories: Handling the situation, dealing with others, lack motivation and relation to healthcare. Daily life for young adults with Type 1 Diabetes is filled with demanding tasks such as self-administration of insulin, blood glucose tests, and monitoring carb intake to manage blood glucose levels.

 • 328.
  Cederborg, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jacobs, Matilda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kvinnors inställning till planerad hemförlossning- En empirisk studie i norra och mellersta Sverige.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 HE creditsStudent thesis
 • 329.
  Cederborg, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jacobs, Matilda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kvinnors inställning till planerad hemförlossning-En empirisk studie i norra och mellersta Sverige.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 330.
  Cederlund, Gustav
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Mellgren, Stefan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Livsstilsförändringar i familjer med barn och ungdomar med överviktsproblematik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 331.
  Cekal, Gabriella
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Celma, Laura
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Mitt självskadebeteende - ditt bemötandeEn litteraturöversikt över patienter med självskadebeteende och deras upplevelser av hälso- och sjukvården2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 332. Cela Imeri, Egzona
  et al.
  Majro, Latifa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ungdomar i sin diabetessjukdom - En litteraturöversikt.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 333.
  Chikaonda, Anette
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Antonsson, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att bedöma smärta i palliativ vård av äldre patienter som inte kan uttrycka sig verbalt: en litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När livets slut närmar sig försämras ofta patienters kognitiva förmågor vilket medför att förmågan att uttrycka sin smärta verbalt minskar. Det är därför viktigt att sjuksköterskor kan identifiera patienters upplevelse av smärta för att kunna ge god omvårdnad. Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor identifierar, tolkar och lindrar smärta i palliativ vård av äldre patienter som inte kan uttrycka sig verbalt och inte kan använda sig av självskattningsinstrument. Metod: Tretton vetenskapliga artiklar med kvantitativ, kvalitativ eller mixad design kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes i form av en litteraturöversikt. Resultat: I resultatet framkom hur sjuksköterskor identifierade smärta och vilka faktorer de observerade. Att använda smärtskattningsskalor för att systematisera observationerna var till god hjälp. Diskussion: De faktorer som ansågs vara av störst värde för att identifiera smärta var ansiktsuttryck/ mimik, röstuttryck/ljud och förändrat kroppsspråk. Beteendeförändringar däremot upplevdes som svårtolkade. Palliativ vård av patienter med kognitiv svikt upplevdes som utmanande. Slutsats: Av värde för sjuksköterskor som möter denna patientgrupp var att veta vilka faktorer som var viktigast för att observera smärta. Att systematisera observationerna var till stor nytta. Att patienter med sannolikt smärtsamma diagnoser sattes in på en regelbunden smärtlindring var viktigt om de inte själva kunde uttrycka sin smärta.

 • 334.
  Chikaonda, Anette
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Landgren, Stina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av läkarmedverkan på särskilt boende- En kvalitativ intervjustudie.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 335.
  Christensen, Katarina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Österlind, Ann
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Plötslig spädbarnsdöd ur ett informationsperspektiv.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Plötslig spädbarnsdöd definieras som när ett barn under ett år plötsligt och oförklarligt dör utan att dödsorsak går att fastställa. Det är den största dödsorsaken bland barn mellan en månad och ett år i utvecklade länder. Sjuksköterskan bör vara välinformerad om vetenskaplig forskning inom ämnet, och arbeta aktivt för att föra denna kunskap vidare till föräldrar.

  Syfte. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans roll och föräldrars följsamhet gällande information om plötslig spädbarnsdöd.

  Metod. En litteratursökning gjordes. Sökorden som användes var nursing, sudden infant death syndrome, parents, risk factors, information och compliance. En innehållsanalys gjordes av 15 artiklar som ingick i studien.

  Resultat. Sjuksköterskor och föräldrar var överlag medvetna om plötslig spädbarnsdöd och förebyggande åtgärder, men det sågs en stor variation av hur aktuella rekommendationer följdes. Sjuksköterskor som jobbat länge och flerbarnsföräldrar var minst mottagliga för information.

  Diskussion. Sjuksköterskor i kontakt med nyblivna föräldrar bör vara väl insatta i hur de på ett pedagogiskt sätt förmedlar information, då dessa har ett stort ansvar i att påverka föräldrars beteende. Sjuksköterskan ska även själv följa rådande rekommendationer, då detta i stor utsträckning påverkar föräldrarna.

  Slutsats. Forskningen om plötslig spädbarnsdöd har de senaste 15 åren gått snabbt framåt. Rent medicinskt har stora framsteg gjorts, men forskning om hur information ska spridas för att nå fram och påverka föräldrar utgör en betydligt mindre del av ämnet som helhet. Gällande den delen behövs mer och vidare forskning i framtiden.

 • 336.
  Chruzander, Carolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Svenska kvinnors uppfattningar av mödrahälsovården i slutet av graviditeten avseende stöd, information och kommunikation.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 HE creditsStudent thesis
 • 337.
  Collin Andersson, Thérèse
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Lundh, Désirée
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Att ha ett barn inlagt på sjukhus: en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att vården kring ett barn ska bli så bra som möjlig är föräldrarnas närvaro avgörande. Vårdpersonalen får arbeta mycket utifrån sin egen kunskap och erfarenhet i arbetet med familjer. Målsättningen inom barnsjukvården är att involvera familjen så mycket som möjligt och utgå från varje familjs behov runt den aktuella situationen.

  Syftet: Studiens syfte var att utifrån ett familjeperspektiv belysa upplevelsen av att ha ett barn inlagt på sjukhus.

  Metod: Denna litteraturstudie innehåller sammanlagt 14 studier inom det valda området och dessa har analyserats med en innehållsanalys.

  Resultat: Föräldrarna upplevde att god kommunikation hade en positiv inverkan på relationen mellan familjen och vårdgivare under sjukhusvistelsen. Under sjukhusvistelsen uppstod psykiska, fysiska och sociala behov som familjen behövde få stöd med. Familjen upplevde många känslor och hela vardagen blev påverkad.

  Slutsats: Denna litteraturstudie indikerar att det finns ett stort behov av en personlig relation mellan sjukvårdsgivare och familj. Familjen är även i behov av få stöd från sjuksköterskan för att motverka osäkerhet hos föräldrarna.

  Nyckelord: Delaktighet, familj, litteraturstudie, omvårdnad, upplevelser

 • 338.
  Constantino Hjelm, Jeremiah
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Tesfagabir, Alma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Riskfaktorer vid läkemedelshantering: - Ur sjuksköterskans ansvarsområde2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Läkemedelsrelaterade vårdskador framkom som ett av de största problem idagens hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan hade stort ansvar för att värna ompatientsäkerhet vid hanteringen av läkemedel, men brist på detta kunde ha negativakonsekvenser i bland annat organisationen, patienterna och sjuksköterskan själv. Somteoretisk anknytning användes teorin av James Reason - Human error: models andmanagement. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka riskfaktorer som kundeorsaka fel vid läkemedelshantering utifrån sjuksköterskans ansvarsområde inom slutenvård. Metod: Arbetet gjordes som en litteraturöversikt, vid vilket artiklarna söktes viadatabaserna Pubmed och Cinahl, där användes samma kombinationer av söktermer i bådadatabaser för att få fram de femton relevanta artiklarna. Efter noggrant bearbetning ochanalys av artiklarna utformades fyra huvudområden. Resultat: Huvudområdena somframkom var brist på kompetens och kunskap, organisatoriska faktorer,arbetsmiljörelaterade orsaker samt brist på kommunikation. Diskussion: Sjuksköterskansvälmående ansågs ha en stark koppling till att felaktigheter vid hantering av läkemedelkunde förekomma. Detta innebar att organisation måste samarbeta med alla vårdaktörerframförallt med sjuksköterskorna för att kunna identifiera var i organisation förelåg felet,och varför skyddsbarriärer misslyckades. Slutsats: Förbättrad kunskap kring olika riskersom kunde uppstå i samband med läkemedelshantering krävdes för att höja patientsäkerhetoch effektivisera vården.

 • 339.
  Cserhalmi, Sabin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Karlsson, Moa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Homosexualitet, bisexualitet, trans och queer i vården. En litteraturöversikt.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 340.
  Dahl, Anneli
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ekblom, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Främja en fungerande egenvård till individer med astma bronkiale - En litteraturöversikt.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 341.
  Dahlberg, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Glantz, Fanny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att behandlas med respirator på en intensivvårdsavdelning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 342.
  Dahlberg, Erika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Fors Kerfstedt, Mia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa.En intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 343.
  Dahlbom, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Persson, Kajsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Upplevelsen av hälsa vid fibromyalgi - En litteraturöversikt.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 344.
  Dahlgren, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Närståendes upplevelse av att leva nära en person med bipolär sjukdom: -      En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund/introduktion: Bipolär sjukdom påverkar personens sinnesstämning, personen som lider av denna sjukdom har depressiva och maniska perioder. Närstående till personer med psykiska sjukdomar i allmänhet upplever ett försämrat välbefinnande.  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes upplevelser av att leva nära en person med bipolär sjukdom samt deras behov av stöd.  

  Metod: Detta är en litteraturöversikt, en strukturerad granskning av existerande forskning inom det valda ämnet. Litteratursökningar gjordes i databaserna Pubmed, Cinahl och Psykinfo, vilket resulterade i 13 artiklar som i sin tur delades upp i rubriker och underrubriker till resultatet.  Resultat: Att vara närstående till en person med bipolär sjukdom medförde många svårigheter. Det var vanligt med känslor av ensamhet, börda och ovisshet. Närstående önskade att få stöd av vårdpersonal, ökade kunskaper och information leder till ett större välbefinnande.  Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån två omvårdnadsteorier, Antonovskys teori KASAM samt teorin familjefokuserad omvårdnad. Slutsats: Mer forskning krävs, i synnerhet kvalitativ forskning som belyser upplevelser, detta för att kunna hjälpa dessa personer till ett bättre välmående.  

 • 345.
  Dahlgren, Christina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kraft, Kajsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Barn som närstående till en allvarligt sjuk förälder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 346.
  Dahlin, Ellinor
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Gustafson, Maja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  KVINNORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT LEVA MED ENDOMETRIOS: – En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Var tionde kvinna har endometrios och orsaken är ännu inte klarlagd, men det finns olika teorier om den bakomliggande orsaken. Kvinnor kan ha olika symtom och det tar lång tid innan sjukdomen utreds. Sjuksköterskor möter dessa kvinnor i flera olika vårdsammanhang och har en viktig roll för kvinnorna. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av endometrios, deras upplevelser av hälso- och sjukvården samt beskriva deras livskvalitet. Metod: Litteraturöversikt med 13 vetenskapliga originalartiklar, kvalitativ, kvantitativ och mixad design som har analyserats med induktiv metod. Resultat: Bestod av tre huvudteman: Sjukdomslidandet, Vårdlidandet och Livslidandet. Resultatet belyste kvinnors upplevelser av symtomen, där smärtan var ett starkt inslag. Den långa vägen för att få en diagnos och hur kvinnorna gick tillväga för symtomlindring. Upplevelser av utsatthet, misstro och kunskaps- och informationsbrist i vården. Samt hur sjukdomen gick ut över studier, arbete, sociala livet och relationer. Diskussion: Det diskuterades om svårigheten att hitta en behandling och den långa tiden till diagnos, där kunskapsbristen spelade in. Utsattheten kvinnorna kände och vad sjukvårdspersonalen kunde göra för att förhindra det. Att kvinnorna hade många egenvårdsåtgärder och att sjukvårdspersonalen bör uppmuntra dessa. Slutligen diskuterades det att endometrios begränsade det sociala livet, arbetet och relationer. Slutsats: Endometrios skapade ett stort lidande för drabbade kvinnor och sjukdomen påverkade hela livet. Hälso- och sjukvården hade en betydande roll för kvinnorna. Begränsningarna och bristerna i vården synliggjordes, samt sjuksköterskans kunskapsbrister.

 • 347.
  Dahlin, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Wedin, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Distriktssköterskans upplevelser av attarbeta inom palliativ hemsjukvård2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 348.
  Dahlin, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Wedin, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Samvetsstress bland sjuksköterskor verksamma inom sjukhusbaserad vård.2015Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 349.
  Dahllund, Sonja
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Malker, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Anhörigas upplevelser av palliativ vård i livets slut på äldreboende: – En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  2015 avled cirka 16 000 personer på äldreboende, många hade anhöriga hos sig den sista tiden i livet. Tidigare forskning har inte kunnat påvisa bästa sättet att ge anhöriga stöd.Syftet med denna litteraturstudie var att belysa anhörigas upplevelser av palliativ vård i livets slut på äldreboende.Resultatet grundades på 13 vetenskapliga originalartiklar av kvalitativ- och mixad design, från länder med hög kvalitet på palliativ vård. Dessa analyserades induktivt och presenterades i tre huvudkategorier: Förståelse för vad som händer i livets slut, att vilja vara delaktig och klara av att hantera situationen. Anhöriga vill få information, ha regelbundna samtal, delta i omvårdnad och beslutsfattande, har ett behov av kontroll och dela på ansvaret samt önskar bli sedda.När anhöriga inte fick information och delta i vården blev situationen inte hanterbar. Detta ledde till svårigheter att släppa kontrollen vilket skapade missnöje. Sjuksköterskor behöver mer kunskap för att kommunicera och informera, så anhöriga känner sig delaktiga i vården i livets slutskede och får en hög känsla av sammanhang.

 • 350.
  Dahlmark, Tova
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Persson, Kajsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans attityder vid omvårdnad av patienter med blodburen smitta: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
45678910 301 - 350 of 1768
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf