miun.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 995
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Engström Pettersson, Jeanette
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Gisslin, Ann-Charlotte
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet: Pedagogers uppfattningar om ledarskap i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 302.
  Ericson, Per
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Manliga pedagoger som normbrytare i förskolan: En intervjustudie med manliga pedagoger om hur de uppfattar sin roll i förskolans genusarbete2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka vad manliga pedagoger har för föreställningar kring att motverka traditionella könsmönster och könsroller i förskolan samt vad männen känner för förväntningar på sig i egenskap av att vara man i förskolan. Arbetet utgår från ett genusperspektiv och studien bygger på kvalitativa intervjuer med tio verksamma manliga pedagoger. Resultatet visar att männen upplever förväntningar på sig att agera på ett visst sätt i egenskap av att vara man, främst från vårdnadshavare. Till skillnad från tidigare forskning upplever männen i studien att de oftast inte har några specifika förväntningar på sig från kollegor. Studiens deltagare framhåller att de främst jobbar med att bryta könsroller och könsmönster i förskolan genom att föregå som normbrytande förebild. Detta genom att visa barnen dels att det är möjligt att, som man, arbeta inom ett kvinnligt kodat yrke, dels genom att i förskolan visa upp ett sätt att agera som bryter mot det könsstereotypt manliga.

 • 303.
  Eriksson, Angelica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Talas det matte?: En jämförelsestudie mellan olika pedagogers yrkesroll och mängden matematiska ord verbalt kommunicerade till barnen under lunchen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en jämförelsestudie med en kvantitativ ansats. Mitt syfte har varit att undersöka mängden matematiska begrepp pedagoger i förskolan kommunicerar till barnen under lunchen och som metod har jag använt mig av strukturerade observationer med hjälp av observationschema. Mina frågeställningar har varit om man kan se någon skillnad i mängden och vilka matematiska ord pedagogerna använder beroende på deras formella utbildning. Jag har observerat 4 stycken pedagoger med en akademisk utbildning (förskollärarexamen eller likvärdig) och 4 pedagoger utan akademisk utbildning (barnskötare och vikarier). Resultatet av denna studie visar att de pedagoger med akademisk utbildning som observerats i denna studie använde sig av betydligt fler matematiska ord än pedagogerna utan akademisk utbildning. Överlag använde sig de båda yrkesgrupperna av samma sorts matematiska ord men man kan även se att det var vissa ord som majoriteten av pedagogerna med akademisk utbildning använde men som bara någon- eller ingen av pedagogerna utan akademisk utbildning observerades använda.

 • 304.
  Eriksson, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Kjellberg Wolczynska, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Från penna till padda: Pedagogers uppfattningar kring digitala redskap som verktyg i estetiska processer och upplevelser i förskoleverksamhet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 305.
  Eriksson, Anneli
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Gustafsson, Britt-Inger
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att möta utmanande beteenden: Pedagogers uppfattningar om vad ett utmanande beteende är i förskolans samling2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 306.
  Eriksson Bergström, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rum, barn och pedagoger: Om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar.2017 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 307.
  Eriksson Bergström, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Students’ expressions of learning on the move: Game-based learning and mobile devices in formal outdoor educational settings2017In: ACM International Conference Proceeding Series / [ed] Fernando Loizides, George Papadopoulos, Nicos Souleles, Association for Computing Machinery (ACM), 2017, p. 1-3, article id a14Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The study reported here is part of a project that draws on research from mobile learning, game-based learning and the state-of-the-art view of childhood. These three strands of the wider field of learning meet in this short paper’s intersection of students’ expressions of mobile game-based learning in formal outdoor educational settings. It built on a mobile game-based learning approach that applied a commercial off-the-shelf game included in two teachers’ planning of lessons in mathematics and social science. The study included students’ expressions of learning while playing the game Pokémon Go during an excursion. The students carried spy glasses during the recording of data implying that they were co-producers in the data-collection. The expressions were collected through five focus group interviews, each involving 3-4 students. This data helped to answer the research question: What expressions of applying mobile gamebased learning in formal outdoor educational settings have students aged 11-12 years? The preliminary analysis resulted in categories based on the students’ expressions of various aspects related to the game Pokémon Go, the excursion lesson, using the smartphone, and how they consider learning and teaching at the school. From the preliminary results, the conclusion was that students found the lessons they participated in intriguing. The design of the lessons allowed them to have an open discussion about how learning occurs and to explore different crossdisciplinary themes that they otherwise not might have been able to explore. This conclusion is in line with results from state-of-the-art research within childhood studies. Therefore, the results from the current study suggest that mobile game-based learning in formal outdoor educational settings invited students to be coproducers of the content they were supposed to learn.

 • 308.
  Eriksson, Camilla
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Arnlund, Jessika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  En kvalitativ studie av förskolans miljö: Betydelsen av materialets placering för barns val av lek2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 309.
  Eriksson, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lindholm, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Musik i förskolan: En etnografisk studie om hur musik kan främja demokrati iförskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om musik i förskolan. Syftet med denna st udie är att undersöka o m på vilketsä

 • 310.
  Eriksson, Elisabet
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lundin, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogik: Vem är den problematiska eleven2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 311.
  Eriksson, Jannike
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Mikaelsson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jämställdhet i gymnasieskolan: Utifrån gymnasielärares uppfattningar.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jämställdhet är ett mål som eftersträvas i både gymnasieskolan och samhället i stort. Tidigare forskning har studerat jämställdhet i gymnasieskolan, könsskillnaderna i klassrummet och lärares interaktion med eleverna i förhållande till genus/kön och jämställdhet. Dock saknas det en större förståelse för hur just gymnasielärare uppfattar detta ämne. Därför är syftet med denna undersökning inom ramen för så kallade gymnasiegemensamma ämnen beskriva hur lärarna upplever jämställdhet i relation till eleverna. För att kunna besvara syftet har en teoretisk ram använts som visar på hur man kan arbeta jämställt. Studien har en fenomenologisk ansats och metod där man vill se hur en företeelse subjektivt upplevs och i detta fall hur lärare upplever fenomenet jämställdhet i förhållande till sina elever. För att få kunskap om lärarnas uppfattningar användes halvstrukturerade intervjuer och totalt sex respondenter deltog i undersökningen. I resultatet framgår det bland annat att lärarna vill behandla alla lika och att de har en hel del kunskap om könsskillnader i skolan. Det mesta överensstämmer med tidigare forskning men den här undersökningen visar även på att gymnasieämnet och intresset har en avgörande del i hur de faktiskt förhåller sig till jämställdhet i sitt arbete med eleverna.

 • 312.
  Eriksson, Jenny
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sahlin Pålsson, Märit
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Utomhuspedagogik ur ett klassperspektiv: Lärares uppfattningar om den socioekonomiska bakgrundens betydelse för elevers lärande genom utomhuspedagogik2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 313.
  Eriksson, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "Om ni inte lugnar ner er får ni gå ut": Pedagogers tanktar om utemiljön som resurs för barns lärande och utveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet för denna studie har varit att belysa förskollärares uppfattningar om hur utemiljön kan verka som en resurs för barns lärande. Undersökningarna har gjorts genom kvalitativa intervjuer där jag med hjälp av en intervjuguide samtalat med sex pedagoger på sex olika förskolor med geografisk spridning. Undersökningarna avser förskollärarnas uppfattning om hur utemiljön kan verka för barns lärande samt belysa hur pedagogernas medvetenhet påverkar detta. Ur studiens resultat har de visat sig att ett pedagogiskt syfte i utformandet av förskolans utemiljö inte alltid är självklart för pedagogerna, och att utevistelse till viss del ses som ett sätt för barnen att få frisk luft och springa av sig. Resultatet för studien visar att en väl fungerade och utmanade utemiljö inte grundar sig i leksaker på förskolegården, utan i att pedagogerna är engagerade och medvetna om de möjligheter som finns för barns lärande på förskolegården.

 • 314.
  Eriksson, John
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Svanström, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Har arbetet förändrats?: En kvalitativ undersökning om lärares uppfattningar om förändringar i arbetet i och med införandet av Lgr 112014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 315.
  Eriksson, Knapp Kajsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Viklander, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Tid för motorik: En explorativ studie av motorik i förskoleklass2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 316.
  Eriksson, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Inomhusmiljön som pedagogiskt redskap: Fyra pedagogers nyttjande av inomhusmiljön för att främja barns lek och lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 317.
  Eriksson, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Om demokrati, lärande och elevers delaktighet i svensk skola2014In: Skolan ut ur krisen: en forskarantologi om framtidens utbildningspolitik / [ed] Lina Stenberg, Stockholm: Tankesmedjan Tiden , 2014, 1, p. 79-92Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 318.
  Eriksson, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  How to Understand Learning Styles and Strategies in the Light of the Paradox between Individual and Collective Learning2013In: Building Learning Capacity for Life / [ed] Boström, Lena; Augustsson, Gunnar; Evans, Carol; Charlesoworth, Zarina M.;cools, Eva, 2013, p. 100-119Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine and analyse the paradox between individual and collective learning while highlighting questions of learning strategies and styles. This conceptual paper gives a theoretical framework and a conceptual model built on theoretical perspectives. This includes connecting and systematising different dimensions in the overall educational process. The attempt is made to conceptualise educational processes with learning levels, learning as process and product and putting them in relation to wider institutional and societal contexts. The paradox emerging in the steering documents is described, and then the questions of learning as a process and product connected to an epistemic stance and democratic fostering are briefly mentioned. Learning strategies and style perspectives are explained, and finally learning levels from the perspectives of individuals and collectives as product and process are discussed. Relating students’ learning styles and strategies to perspectives of individual and collective learning provides an additional dimension about how to facilitate learning. This study could be relevant because of the discussion concerning the relative inability of Swedish students to compete with international competitors in terms of learning performance due in part to ineffective use of specific learning strategies (OECD, 2010). The paper underlines the importance of understanding different theoretical perspectives and how the choices made in the teaching practice could be developed. The conclusion is that an awareness of the different levels of learning when linking those to individual learning strategies can provide teachers with a foundation for the selection of teaching strategies. This paper offers both macro and micro perspectives as an opportunity for conscious pedagogical considerations. The results are presented as a theoretical and conceptual model that includes different theoretical frameworks covering teaching and learning processes as practices linked to institutional prerequisites. Such conceptual development can be valuable to understand and empirically examine the phenomena of individual development, student influence, and more generally, working to achieve the school’s contemporaneous knowledge and democracy mission. This conceptual development therefore has practical implications for promoting lifelong learning, meta-cognition and effective teaching and learning strategies.

 • 319.
  Eriksson, Linn
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Steinbach, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "För skoj skull": Estetiska uttrycksformer som verktyg för språkutveckling i den mångkulturella förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver estetiskauttrycksformer som verktyg för språkutveckling i en mångkulturell verksamhet. Detta harundersökts genom en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats och analys, i vilken modest ochradikal estetik har varit teoretiska verktyg. Undersökningen har gjorts via enkäter och intervjuermed pedagoger i norra och södra Sverige. Studiens resultat synliggjorde att estetiska uttrycksformeranvänds flitigt och medvetet som verktyg för språkutveckling. Dock visade studien att dessaestetiska uttrycksformer är en spegling av majoritetskulturen och det svenska språket, vilket innebaratt flerspråkiga förskolebarns identitetsutveckling åsidosattes i förmån för majoritetskulturen.Studien visade även att flerspråkiga barn inte anses vara i behov av särskilt stöd när det kommer tillspråkutveckling, trots att otillräcklig svenska anses vara en brist hos barnet. Pedagogerna varmedvetna om denna motsättning men ansåg sig ha bristande kompetens i arbetet med flerspråkigabarn. Denna studie kan inspirera pedagoger i förskolan att finna tryggheten i sin egen kompetens.

 • 320.
  Eriksson, Madeleine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lärande i organisationer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärande är nödvändigt för att organisationer ska kunna utvecklas och förbättras. Tidigare forskning har studerat organisatoriskt lärande ur flera olika aspekter, bland annat som ett utvecklingsinriktat respektive anpassningsinriktat lärande. Syftet med denna studie är att beskriva de mekanismer som påverkar lärandet i en organisation. Den organisationen som studerats är en hemtjänstgrupp som börjat arbeta enligt Vanguardmetoden. Datainsamlingen skedde med intervjuer, totalt intervjuades elva personer i hemtjänstgruppen. Studien hade sin ansats i kritisk realism och strävade därmed efter att avtäcka de mekanismer som påverkar lärandet i en organisation. I resultatet redovisas de mekanismer som antas ha haft effekt på detta lärande. Dessa diskuteras sedan i förhållande till vilken effekt de kan ha haft på lärandet i organisationen. Det visade sig att lärandet i en organisation påverkas av flera olika faktorer som tillsammans utgör det sammanhang som antingen gynnar eller hämmar lärande.

 • 321.
  Eriksson, Nathalie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att arbeta med tvåspråkighet i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 322.
  Eriksson, Ronja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Datorn i skolan: Lärarnas upplevelse av datorer i skolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 323.
  Eriksson, Tove
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Walinder, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Samlingen – tillfälle till delaktighet och inflytande?: En observationsstudie av pedagoger på en förskola.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 324.
  Eriksson, Åse
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Gashi, Dalina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ska vi leka?: Barns och pedagogers uppfattningar om fri lek2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 325.
  Ersson, Fanny
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Winarve, Fanny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lärarprofessionens betydelse för motivationsskapandehos gymnasieelever i fyra klasser i en mellanstorkommun, i Norrland2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 326.
  Ersson, Viktoria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Från observation till interaktion: Sex förskollärares uppfattningar om sin roll i barns fria lek2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att synliggöra och analysera sex förskollärares uppfattningar om sin roll i relation till den fria leken i förskolan. Den empiriska undersökningen ämnade att besvara studiens syfte utifrån frågeställningar rörande förskollärarnas uppfattningar kring fri lek samt uppfattningar om deras egen roll i relation till den fria leken. Undersökningen har bedrivits utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer i valet av metod. Samtliga informanter i studien är kvinnliga förskollärare och anställda på olika förskolor i samma kommun med 5 - 35 års erfarenhet inom yrket. Studiens resultat visar att förskollärarnas uppfattningar om den fria leken och sin egen roll i den varierar, även om också gemensamma hållpunkter återfanns vilket i viss mån, påverkade förskollärarens val av roll. I intervjuerna framkom något skilda uppfattningar kring synen på den fria leken vilket rörde sig mellan att leken bör vara fri från styrning till att innefatta relativt styrda aktiviteter. I studien framkom även en dualistisk och helhetssyn på lek och lärande vilket möjligen påverkade hur förskollärarna valde att förhålla sig till och agera vid barns fria lek. Relativt samstämmigt betonade deltagarna i studien vikten av att finnas nära och initialt observera barns lek, innan de interagerade, samt att bemöta pågående lek med respekt och försiktighet. Vid en interagerande roll valde förskollärarna att antingen interagera för att få leken att fungera och sedan dra sig tillbaka, eller att finnas med för att berika den genom inspiration och lärande.

 • 327.
  Esselström, Ann-Sofie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Bervelius, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sagan som öppning i värdegrundsarbetet: - ”inte prata med benet”2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi vill med detta examensarbete sätta samtalet i fokus. Syftet är att synliggöra och analysera barns samtal kring kompisskap. För att möjliggöra detta har vi utarbetat ett verktyg, sagan som verktyg. Samtalet möjliggörs i den del av sagan som vi kallar hållplats: 1 och hållplats: 2 och där barngruppen även får möjlighet till att påverka handlingen samt analysera det som skett därinom. De samtal som uppstått inom hållplatserna har studerats genom deltagande observation. Verktyget har gett barnen möjlighet att ventilera och lyfta sina tankar, erfarenheter och reflektioner kring kompisskap. Enligt Zackari och Modigh (2000) är skolan en social arena och som är betydelsefull för att utveckla och påverka barns demokratiska värderingar.Vi har utgått från ett barns perspektiv då vi anser det vara viktigt med barns reflektioner, delaktighet samt inverkan. Enligt skolverket (2011) har skolan som uppdrag, inom värdegrundsarbetet, att inom elever förmedla och förankra allas lika värde, respekt för våra mänskliga rättigheter, solidaritet för de svaga samt människolivets okränkbarhet. Sagan som verktyg kan användas för att få igång ett kreativt samtal med och mellan barnen inom värdegrundsarbetet i skolan såväl som i förskolan. Genom samtalet har barnen reflekterat kring sådant som inneslutning, uteslutning och kommit med konkreta förslag kring konfliktlösning.

 • 328.
  Fagerlund, Louise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Svensson, Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Relationer: I fritidshem2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är viktigt med bra relationer då barnen behöver en trygg och säker miljö att både lära och utvecklas i. Syftet med arbetet är att beskriva pedagogers uppfattning om hur man skapar bra relationer på fritidshem. Uppsatsen är en fallstudie där vi blivit inspirerade att arbeta utifrån kvalitativ metod, där vi använt oss utav intervjuer för att samla information. I vår fallstudie har vi valt att fokusera oss på två fritidshem och gjort tre intervjuer. Resultatet visar fyra gemensamma teman, dessa teman är trivsel, samhörighet, relationer och samverkan. Sammanfattning av dessa teman är att trivsel handlar om trygghet och välbefinnande och grunden för detta är att det finns ordningsregler och tydliga riktlinjer på skolorna. Samhörighet kan vara gemensamma intressen och att man gör saker tillsammans med varandra. Relationer är en grund för att skolan ska uppfattas som trygg och säker, detta görs genom att pedagogerna arbetar över gränserna med andra avdelningar och barnen får på så vis möjlighet att skapa nya relationer. Samverkan ska ses som ett långsiktigt arbete, där pedagogerna har tydliga roller och gemensamma mål.

 • 329.
  Fahlgren, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Varaktigt engagemang i praktiken: En studie om faktorer som bidrar till hållbar organisationsutveckling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien avhandlar upplevelser kring vad som skapar varaktigt engagemang hos medarbetare i organisationsutvecklingsprojekt. Utifrån en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats formulerades en teoretisk bakgrund av tidigare forskning inom ämnet och en empirisk studie genomfördes. Den empiriska studien bestod av intervjuer med sex managementkonsulter från tre konsultföretag med uppdrag inom näringslivet och offentlig sektor. Det empiriska materialet delades upp i kategorier som växte fram genom analys och tolkning. De framgångsfaktorer som respondenterna menar skapar varaktigt engagemang är förståelse, förtroende, belöning, delaktighet, uppföljning och gott ledarskap. Efter tolkning av hur resultatets faktorer hänger samman med den teoretiska bakgrunden formades en analytisk induktiv teori. Denna teori belyser tre faktorer som upplevs skapa engagemang hos medarbetare. Det är drivkraft som skapas genom uppmärksamhet, belöning och målfokusering. Det behövs ett engagerat ledarskap där tid dedikerats till utvecklingsarbete och mod innehas av ledningen och skapas åt medarbetarna. Dessutom fordras förtroende som kreeras genom förankring, förståelse och rätt förväntningar.

 • 330.
  Falk, Maja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Det lustfyllda bildskapandet: En studie om hur pedagoger tar vara på barns fantasi och kreativitet i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 331.
  FARAH, ILHAN
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  STAFFANSSON, THÉRESE
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Elever med utländsk bakgrund och deras studieresultat: En kvalitativ studie om elevers med utländsk bakgrund uppfattningar om vilka faktorer som påverkar deras studieresultat2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 332.
  Farhani Arab, Elnaz
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Haraldsson, Tina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Man fantiserar om att göra ett papier-maché landskap men det är omöjligt”: En kvalitativ studie om fritidspedagogers uppfattningar av den lokal- och personalmässiga integreringen mellan skola och fritidshem2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att belysa fritidspedagogers uppfattningar om sin roll under skoldagen samt vilken inverkan fritidspedagoger anser fritidshemmets inte-grering med skolan haft på den fritidspedagogiska praktiken. Detta studeras genom en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med sex stycken fritidspedagoger från fyra olika verksamheter i två kommuner. Intervjuerna genomfördes utifrån tre frågeteman med ett fåtal fasta frågor och möjlighet till spontana frågor utifrån fritidspedagogernas utsagor. Studien resulterade i teman som analyserats fram från datamaterialet genom att se samband i fritidspedagogernas olika utsagor. Dessa teman är; Rollfördelning, som visar på hur fritidspedagogerna kan uppfatta sin roll under skoldagen. Samverkan; som visar på att yrkesgruppernas olika pedagogiska praktiker medför en komplex situation. Samt Fritidspedagogisk praktik där fritidspedago-gers uppfattningar av integreringens olika effekter synliggörs. Vidare resulterade studien bland annat i att de fritidspedagoger som själva bestämt över sin roll överlag hade en positivare attityd till både samverkan med skolan och fritidshemmets verksamhet. En gemensam nämnare bland fritidspedago-gerna i studien var deras flexibla förhållningssätt till deras olika roller samt till att vara lokalmässigt integrerade med andra verksamheter. Sammanfattningsvis är det ett flertal faktorer som påverkar den fritidspedagogiska praktiken i och med fritidshemmets integrering med skolan.

 • 333.
  Ferm, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Höglund, Eva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ledarskap i förskoleklass: Lärares uppfattningar om ledarskapets största utmaningar och hur dessa utmaningar hanteras.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 334.
  FISCHER, VERONICA
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  GOTTVALL, LINDA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Från individuellt lärande till en gemensam handlingsberedskap: - förskolepedagogers uppfattningar om lärande i arbetsgruppen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 335.
  Flodström, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Svensson, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Utomhuspedagogik: En studie om förskollärares uppfattning om lärandet genom utomhuspedagogik2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 336.
  Forsberg, Candra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pettersson, Åsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Nu är det dags att vila…”: En studie om 17 pedagogers uppfattningar kring barns inflytande över vilan i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 337.
  Forsberg, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sjöstedt, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskolestart: En jämförande studie av pedagogers och vårdnadshavares uppfattningar och upplevelser kring inskolning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 338.
  Forsberg, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sjöstedt, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskolestart: En jämförande studie av pedagogers och vårdnadshavares uppfattningar och upplevelser kring inskolning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 339.
  Forsberg, Jessica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Övergången mellan förskola och skola: Pedagogers arbete och samarbete2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka pedagogers upplevelser kring arbetet, och då främst samarbetet mellan förskola och förskoleklass vid barns övergång mellan dessa. Fokus låg på att finna likheter och skillnader samt framgångsfaktorer i pedagogernas arbete. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem pedagoger som var eller är verksamma inom förskolan och förskoleklassen. Studien visar att de flesta pedagoger som medverkade i studien var nöjda med arbetet och det samarbete som fanns mellan förskola och förskoleklass. Dock så upplevde alla respondenter att det fanns för lite tid för samarbete mellan de båda verksamheterna. Tidsbrist och lite personal pekas ut som orsaker till detta av studiens respondenter. Flera framgångsfaktorer kunde urskiljas av respondenternas berättelser. Ett gott samarbete mellan förskolan och förskoleklass genom god kommunikation och en mall framtagen av förskolechefen för hur arbetet med övergången skulle se ut var en av dem.

 • 340.
  Forsberg, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Salomonsson, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lek och lärande: Pedagogers uppfattningar om relationen lek och lärande2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 341.
  Forsberg, Tina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Höglund, Benita
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att lära sig svenska som nyanländ i förskolan: Förskollärarnas uppfattningar om språkutvecklande arbetssätt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie har varit att undersöka vilka uppfattningar förskollärarna har gällande språkutveckling hos nyanlända barn samt vilka uppfattningar de har kring hur språkutveckling sker. För att uppnå studies syfte använde vi oss av en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer användes. Vi intervjuade sex stycken förskollärare gällande språkutveckling, under sex tillfällen i tre olika förskolor. Vi fann i vårt resultat att det fanns några faktorer som utmärkande utifrån deras upplevelser av språkutveckling. Dessa faktorer var följande: Modersmålsträning, som uppfattades som grunden för att svenska språket ska kunna intas. Sagor, som utspelar sig i varierande arbetsformer som exempelvis teater, böcker och flanosagor. Samspel, samtliga förskollärare uppfattade att det var en viktig del för nyanlända barn att kunna samspela med andra barn för att nå språkutveckling. Tydlighet, att vara tydlig i talet och benämna föremål skapade hos barnet en förståelse för ordets betydelse. Vi kom i vår analys fram till att det fanns skillnader och likheter i förskollärarnas uppfattningar gällande hur språkutveckling främjas. Det som skiljde sig mest var följande faktorer: deras uppfattningar om ett speciellt arbetssätt behövs för flerspråkiga barn, samt huruvida modersmålsträning fanns i förskolorna trots påtalad vikt av att det behövs för att ta sig an ett nytt språk.

 • 342.
  Forsell Braf, Rose-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Polyfoni, konflikter och utbildningsfilosofier i två kurs- och ämnesplaner i historia för gymnasieskolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 343.
  Forsell Braf, Rose-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Polyfoni, konflikter och utbildningsfilosofier i två kurs- och ämnesplaner i historia för gymnasieskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 344.
  Forslöf, Annika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Kaldensjö, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogisk dokumentation i förskolan: ”Att det inte blir vad det är meningen att det ska bli”2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 345.
  Forsström, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vad prioriterar lärare i samhällskunskap?: En kvalitativ studie om hur lärare prioriterar innehållet i sin undervisning i samhällskunskap i åk 4-62018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie har syftet varit att undersöka hur sex lärare i den svenska skolan undervisar i samhällskunskap i årskurserna 4-6. Kursplanen för samhällskunskap innehåller mycket stoff och lärare tvingas göra prioriteringar angående hur mycket av undervisningstiden som ska läggas på varje moment. Syftet i denna studie har varit att undersöka och analysera vilka delar i det centrala innehållet som lärare prioriterar och vilka faktorer som påverkar den prioriteringen. Syftet har även varit att få en inblick i hur mycket lärare undervisar i samhällskunskap jämfört med i andra SO-ämnen, vilken del värdegrunden har i undervisningen, vilken feedback lärarna får och hur det påverkar undervisningen och vilken syn lärarna har på det centrala innehållet i samhällskunskap. Det som framkom i denna studie var att de flesta av lärarna undervisade lika mycket eller mer i samhällskunskap jämfört med i övriga SO-ämnen. Det innehåll som flest lärare prioriterade i undervisningen var hur samhället är uppbyggt och fungerar, där flera nämnde politik, ekonomi och lag och rätt, samt information och medier. Faktorer som alla lärare i studien uttryckte påverkade deras prioriteringar var läroplanen, aktuella händelser och elevernas intresse. Andra faktorer som några av lärarna tyckte hade stor inverkan på deras prioriteringar var läromedel, klassammansättning, lärarnas egna kunskaper och intressen, storleken på arbetsområden och vad arbetslaget på skolan hade bestämt var viktigt. Vilka ämnen som lärarna undervisade i verkade också påverka deras undervisning då lärarna arbetade ämnesintegrerat mellan de ämnen de undervisade i. Få lärare var nöjda med den feedback de fick från lärarkollegor och skolledning. Samtliga lärare var däremot generellt positiva till det centrala innehållet, men några tyckte att det var omöjligt att hinna med allt under årskurserna 4-6. Några tyckte att det var bra att det centrala innehållet var lite luddigt formulerat i och med att det skapade frihet för lärarna. En lärare ville att en del om det mångkulturella samhället skulle ges plats.

 • 346.
  Forsström, Katarina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hultqvist Forsman, Ann
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vuxnas upplevelser av studier: En kvalitativ studie om hur vuxna upplever sin studiesituation vid vuxenutbildning och högskola2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har vi genom kvalitativa intervjuer med några studerande vid högskola och kommunal vuxenutbildning undersökt deras upplevelser av att studera. Dagens ständigt föränderliga samhälle och arbetsmarknad ställer krav på livslångt lärande och utveckling hos individer. En del väljer själva att börja studera medan andra kan känna sig mer eller mindre tvingade för att få sysselsättning och kunna försörja sig. Den här studien har en kvalitativ hermeneutisk ansats med avsikt att få förståelse för en grupp individers föreställningar om sina studier. Resultatet visar att personerna väljer att börja studera främst för att få ett fast arbete och en jämn ekonomi men även utifrån en önskan om att utvecklas och studera det som de är intresserade av. Det sociala umgänget och nya kunskaper upplevs som positiva erfarenheter av att studera.

 • 347.
  Frank, Christian
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Läxornas betydelse för fritidshemmet: Fritidshemspersonalens uppfattningar om läxor på fritidshem - en jämförelse mellan Sverige och Tyskland2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att genom kvalitativa intervjuer med fritidshemspersonalen från både Sverige och Tyskland undersöka deras uppfattningar om det praktiska arbetet med läxor på fritidshem och deras uppfattningar om läxor på fritidshem. Dess vidare ska undersökas vilka skillnader och likheter som finns i personalens uppfattningar av det praktiska arbetet med läxorna på fritidshem och uppfattningar om läxor på fritidshem i Sverige och Tyskland. För insamling av det empiriska materialet användes kvalitativa intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Tolkningen av det empiriska materialet skedde med en fenomenografisk inspirerad analysmetod. Undersökningens resultat visar att det finns betydande skillnader i arbetssätten med läxor på fritidshemmen i Sverige och Tyskland. På det tyska fritidshemmet finns obligatorisk läxläsning för alla fritidshemsbarn. På det svenska fritidshemmet utförs läxor sällan och endast på elevernas initiativ. Undersökningen visar att fritidshemspersonalen i både Sverige och Tyskland anser att läxor inte ingår i deras och i fritidshemmets uppdrag. Personalen från båda länder instämmer att läxorna har eller åtminstone kan ha negativa effekter på barnens lek och välmående. Den svenska fritidshemspersonalen är dock nöjd med deras nuvarande arbetssätt med läxor på grund av dess frivillighet och ringa omfattning. Den tyska fritidshemspersonalen förespråkar däremot avskaffandet av läxor och vill ersätta dem med alternativa, lekfulla inlärningsmetoder på fritidshemmet.

 • 348.
  Fransson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers ledarskap och samspel med barn i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 349.
  Fransson, Göran
  et al.
  Högskolan i Gävle.
  Hrastinski, Stefan
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lindberg, J. Ola
  Umeå universitet.
  Lundin, Johan
  Göteborgs universitet.
  Olofsson, Anders D.
  Umeå universitet.
  Svensson, Lars
  Högskolan Väst.
  Öberg, Lena-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Computer and System science.
  On the Swedish national graduate school for digital technologies in education - GRADE: Expectations and experiences of doctoral students and supervisors2018In: ICERI2018 Proceedings, The International Academy of Technology, Education and Development, 2018, p. 769-774Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish National Graduate School for Digital Technologies in Education (GRADE) is a cooperative venture between six Swedish universities established during 2018. Within the field of educational sciences and in the area of digital technologies in education, GRADE aims to strengthen the expertise in the area and to increase national and international cooperation in research training activities.Over a number of years, and from multitude of sources (cf. Brown & Davis, 2004; Fisher, Higgins & Loveless, 2006; Kafai & Resnick 1996), research has stressed that increased digitalization in schools leads to a complexity that needs to be taken into account on different levels, from different perspectives and with different designs, methodologies and theoretical perspectives (cf. Olofsson, Lindberg, Fransson & Hauge, 2015; Price, Jewitt & Brown, 2013; Tondeur, Valcke & van Braak, 2008). At a micro-level, the learning situation of students, teachers and school-leaders changes and it becomes important to deepen the knowledge about the impact digital technologies has on the fundamental conditions for teaching and learning of different school subjects (cf. Chun, Kern & Smith 2016; Leung & Baccaglini-Frank, 2017). On a macro-level, conditions for education as such changes and digital technologies becomes an important object of study as agents of change (Wong & Li, 2008). The digitalization of K-12 schools has long been highlighted in policy as a necessity (cf. Kirkman et al, 2002; OECD, 2010). However, research and evaluations (cf. Fransson et al, 2012; OECD, 2015; Wastiau et al, 2013) show that many substantial challenges remain. One of the fundamental pillars of GRADE is the interdisciplinary approach. Several disciplines are present (Applied IT, Curriculum studies, Education, Informatics, Technology and Learning, Educational work, Work-interated Learning) in researching digital technologies in K-12 schools with the ambition to contribute to the continued implementation, integration and use of digital technologies in Swedish K-12 schools that stems from the evidence-based knowledge produced within the activities of GRADE. The research within GRADE will be characterized by close cooperation with stakeholders from school practice, with the aim to contribute to concrete school development. In GRADE, a multi-level approach that involves multiple layers or levels of school activities will be encouraged. When possible, studies will be longitudinal. This will imply studies from an organizational and management perspective, e.g. studies of school leaders and other members of senior management positions responsible for digital technology use and implementation. Also implied are studies of teachers' teaching practices and didactical considerations, as well as studies of the students in classrooms and their learning using digital technologies. This will also imply that several issues with a bearing on the digitalization of education, for example regarding school policy, teaching, learning, assessment and professional development will be researched from different perspectives and with different methodological approaches. In this paper, these points of departure will be explored based on the expectations and experiences of the first twelve admitted doctoral students and their supervisors.

 • 350.
  Fredholm, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Olsson, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Vad är det för grupp idag?”: Hur pedagoger på förskolan organiserar barngruppen och verksamheten för att på bästa sätt skapa lärtillfällen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger i förskolan organiserar verksamheten utifrån barngruppens storlek och sammansättning för att skapa en verksamhet där barnen ges möjlighet till lärtillfällen. Vilka ställningstaganden tar pedagogerna när de organiserar verksamheten och vad är deras syfte med de val de gör? Denna studie bygger på metodtriangulering vilket i detta fall har inneburit observationer och kvalitativa intervjuer med förskollärare. I den här studien är resultatet bearbetat med inspiration av hermeneutiken, vilket innebär att den insamlade datan endast har tolkats och försökt förstås. Studien har genomförts på två olika kommunala förskolor i en kommun i mellan Sverige. Resultatet visar att enligt pedagogerna så har gruppens sammansättning större betydelse än antalet barn i gruppen. Utifrån sammansättningen av barn så väljer pedagogerna att organisera verksamheten så att det på olika sätt skapas lärtillfällen för barnen. Pedagogerna väljer i första hand att organisera barngruppen utifrån ålder för att lättare kunna anpassa aktiviteterna så att barn ges möjlighet till utveckling och lärande i en inspirerande lärmiljö. Något som framkom i resultatet var att barns vistelsetid på förskolan var en bidragande orsak till vilka ställningstaganden pedagogerna tog vid indelning av barngruppen. Vi hoppas med denna studie kunna inspirera verksamma pedagoger till att förstå vikten av att dela barnen i mindre grupper under dagen, för att på så sätt ge varje barn tid och möjlighet till utveckling och lärande.

45678910 301 - 350 of 995
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf