miun.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 25355
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Alamattila, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Larsson, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kommunikation vid afasi - hinder och möjligheter: -En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 12 000 personer av afasi. Afasi kan uttrycka sig i olika former såsom expressiv, impressiv och global afasi. De kommunikationssvårigheter som patienten lider av kan leda till känsla av meningslöshet och frustration. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa förhållanden som påverkar kommunikationen med patienter med afasi ur vårdpersonalens perspektiv Metod: Litteraturöversikt baserad på tretton vetenskapliga artiklar med kvalitativ (n=8), kvantitativ (n=2) och mixad (n=3) metod. Resultat: Litteraturöversikten var uppdelad i två huvudkategorier där det första kategorin ”Omständigheter som underlättar kommunikationen” belyser omständigheter som bidrog till en framgångsrik kommunikation. Det andra kategorin ”Omständigheter som begränsar kommunikationen” belyser faktorer som begränsar möjligheterna att uppnå en lyckad kommunikation mellan vårdpersonal och patienter med afasi. Diskussion: Kommunikationens förutsättningar och hinder återfinns även hos patienter. Kommunikationen påverkar den vård som patienten får, att vårdpersonalen har möjligheterna att få till en fungerande kommunikation bl.a ge tid till patienten och skapa en lugn miljö. Slutsats: Det krävs att vårdpersonalen har god kunskap kring hur de på bästa möjliga sätt kan kommunicera med patienter med afasi. Framtida forskning bör fokuseras på att öka kunskapsnivån i fenomenet ytterligare genom att forska mera kring kommunikationsstrategier.

 • 302.
  Alan, Mustafa Burak
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The Political Function of the Visegrad Group: A study of the political function and role of the Visegrad Group within European Integration from a regionalist perspective2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Visegrad Group, consisting of Poland, Czech Republic, Hungary and Slovakia, is a subregional cooperation that is in the Central Europe. Its goal is to create a region where these countries can easily work together in the fields of common interests, above all the main objective of EU membership. Since 2004, all the four Visegrad countries have gained a full membership status of European Union and the question remains what political function, role and influence the Visegrad Group has in the larger context of European Integration after achieving this goal.The purpose of this study is to examine what political function, role and influence the Visegrad Group has in the larger context of European Integration. As a subregional cooperation, the V4 will be analyzed by studying its political function in two sectors, defence and environment, from a regionalist perspective.

 • 303.
  Alander, Margareta
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Westner, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Familjehemmets biologiska barn: En kvalitativ studie från det biologiska brnets perspektiv av att växa upp i ett familjehem.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Meningen med denna studie var att låta de biologiska barnen i familjehemmet komma till tals om hur de upplevde uppväxten i ett familjehem och hur uppväxtförhållanden har påverkat dem som vuxna. För att besvara studiens syfte har vi använt oss av tidigare forskning inom det valda ämnesområdet. Vi valde en halvstrukturerad intervjumetod med öppna underfrågor där intervjuguiden var vårt underlag för våra samtal. Respondenterna inledde med en liten berättelse av sin uppväxt. Därefter övergick intervjun till att vara strukturerad med en öppen rörlighet i både frågor och svar. Analysmetoden vi valde var tematisk där ämnes områden skrevs ner och underfrågor sorterades in under rätt ämnesområde, för att få struktur i arbetet och kunna sammanställa analysen. Undersökningen gjordes ur ett vuxenperspektiv och vi intervjuade två kvinnor och två män med olika familjehemsbakgrund. Männen var uppvuxna med ett familjehemssyskon och kvinnorna med flera familjehemssyskon samtidigt. I studien framkom att flickorna hade fått ta ett större ansvar om sig själv och hade haft förväntningar på sig att vara förstående i många situationer vilket inte pojkarna upplevde att det förväntats av dem. Flickorna hade känt sig i skymundan och känt av rivalitet till sina familjehemssyskon medan pojkarna tog den plats de behövde och hade alltid känt sig delaktig i familjen. Flickorna hade önskat mer tid och uppmärksamhet av sina föräldrar medan pojkarna upplevde att de fått den tid och uppmärksamhet de behövde av sina föräldrar.  Vi kom fram till att det inte går finna någon generell förklaring till hur uppväxten i ett familjehem upplevs, men att de biologiska barnen har det gemensamt att de hjälper familjen genom stöttning och kan många gånger känna oro för sina föräldrar. De problem och svårigheter som uppkommer i ett familjehem får de biologiska barnen många gånger ta del av, vilket kan vara en förklaring på en tidig intellektuell åldersutveckling. De biologiska barnens uppväxtförhållanden påverkar dem till att bli omsorgsgivande med en empatisk förmåga för andra människor i vuxen ålder.

 • 304. Alarco, J A
  et al.
  Brorsson, G
  Olin, Håkan
  Department of Physics, Chalmers University of Technology/University of Göteborg.
  Olsson, E
  Early stages of growth of YBa2Cu3O7− high Tc superconducting films on (001) Y-ZrO2 substrates1994In: Journal of Applied Physics, ISSN 0021-8979, E-ISSN 1089-7550, Vol. 75, p. 3202-3204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Theearly stages of growth of high quality YBa2Cu3O7− (YBCO) filmsgrown on (001) Y-ZrO2 (YSZ) substrates by pulsed laser depositionhave been studied using a combination of atomic force microscopyand transmission electron microscopy. A one unit cell thick YBCOlayer and relatively large CuO particles formed in the initialstages. Additional YBCO grew on top of the first layerin the form of one or a few unit cellhigh c-axis oriented islands about 30 nm in diameter. Therounded islands subsequently coalesced into faceted domains. Elongated Y2BaCuO5 particlesnucleated after the first layer of YBCO. A highly texturedBaZrO3 layer formed between the YSZ and the YBCO witha cube-on-cube dominant orientation relationship with respect to the YBCOfilm. Journal of Applied Physics is copyrighted by The American Institute of Physics.

 • 305.
  Alarcon, Jessica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gutic, Sanel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialtjänstens arbete med ensamkommande flyktingbarn: -en kvalitativ studie om psykisk ohälsa bland ensamkommande flyktingbarn med syftet att främja integreringen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den stora flyktingvågen är ett aktuellt ämne som även väckt många debatter på internationell nivå. Under 2015 anlände cirka 36 00 ensamkommande barn till sverige. Dessa barn och ungdomar har ställts inför livsförändrande omständigheter. Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur socialtjänsten arbetade med ensamkommande barns psykiska ohälsa som målsättningen för ett främjande av integrering i samhället. Datainsamlingen vi använde oss av var genom kvalitativa intervjuer där sju socialsekreterares arbetsmetoder samlats in, samt analyserats med hjälp av en intervjuanalys. Genom semistrukturerade intervjuer har materialet samlats in då för tolkning och analysering. De teorier som studien lutade sig tillbaka på och vad resultatet analyserades utifrån är Aaron Antonovskys KASAM:s känsla av sammanhang samt Abraham Maslows behovstrappa och Empowerment. Slutsatsen och resultatet av denna studie beskriver att socialsekreterare arbetar hela tiden med att uppnå ett så väl och gott arbete gentemot barn och ungdomar som möjligt, samt även att de behov varje barn och ungdom har tillfredsställs samt tillgodoses utifrån bästa och möjliga situation. Socialsekreterare möter dagligen problematik hos barn och ungdomar, problematik som orsakats av resan till ett land eller problematik som orsakats av händelser i ursprungslandet. Arbeten som gynnar barn och ungdomar med psykisk ohälsa resulterar i att hälsan blir bättre och integreringen i ett samhälle blir lyckad samt även att integrationen även den blir lyckad.

 • 306. Alastalo, Ari
  et al.
  Mattila, Tomi
  Leppäniemi, Jakkoo
  Suhonen, Mika
  Kololuomo, Terho
  Schaller, Andreas
  Andersson, Henrik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Manuilskiy, Anatoliy
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Gao, Jinlan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Nilsson, Hans-Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Rusu, Alexandru
  Ayöz, Suat
  Stolichnov, Igor
  Siitonen, Simo
  Gulliksson, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Siden, Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Lehnert, Tobias
  Adam, Jens
  Veith, Michael
  Merkulov, Alexey
  Damaschek, Yvonne
  Steiger, Jurgen
  Cederberg, Markus
  Konecny, Miroslav
  Printable WORM and FRAM memories and their applications2010In: Large area, organic & printed electronics (LOPE-C) 2010, 2010, p. 8-12Conference paper (Refereed)
 • 307.
  Alawi, Hussein
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Guyo, Hassan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  En värdeflödesanalys av ett reservdelslager i en fluktuerande marknad.: En fallstudie med avseende att implementera Lean.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företag inom stålindustrin tacklas nuförtiden med en fluktuerande och oförutsägbar marknad. Detta resulterar i försiktiga åtgärder och svårigheter med att planera och uppnå långsiktiga mål. Ovissheten leder till att beslut ibland baseras på felaktiga prognoser. I höjden av denna fluktuerande marknad behövs vanligtvis förstärkning i och med att efterfrågan ökar. Detta leder till att företag ställs inför svåra beslut, att anställa ytterligare personal och/eller utöka lagerhållning. Denna marknad kan så småningom vända och detta leder till varsel av personal samt kontraktion av depåer för att hålla en viss vinstnivå, som det tidigare har hänt. Ett av alternativen som återstår i dagsläget är effektivisering av orderhanteringsprocessen för att reducera ledtider och klara av ökande efterfrågan. Lean är en välkänd metod för att effektivera flöden i processer. Företagets reservdelslager arbetar inte med Lean i dagsläget. Syftet med denna fallstudie är att undersöka med värdeflödesanalys(VSM) och diskret händelse simulation vilka kritiska punkter och flaskhalsar som existerar i reservdelslagret och målet är att sedan eliminera de med Lean som arbetssätt. Första steget bestod av att kartlägga orderhanteringsprocessen med en processpromenad och sedan analysera de olika aktiviteterna. Detta möjliggjorde en identifiering av flaskhalsar och kritiska punkter. Resultatet presenterar ett nuläge av företaget med en cykeltid på 224 sekunder/artikel och en ledtid på 1549 sekunder/order. En order har även ett genomsnitt på 6 artiklar varav fem ligger på hyllor och en på lagerautomat. Flödet har illustrerats i ett spagettidiagram. I koppling med teorin har ett par förbättringsförslag föreslagits som exempelvis en omstrukturering av artiklar på hyllor utifrån pareto(ABC)-analys. Detta ska reducera ledtiden. Flaskhalsarna som har identifierats är osynkroniserade arbetsrutiner och ineffektiva lagerstrukturer. Därmed har ett antal effektivare framtida lägen med reducerade ledtider föreslagits. Slutsatsen är att Lean principer som ”Jidoka”(ständiga förbättringar) och Just in time(lägre ledtider i princip) kan implementeras med olika lösningar som VMI, IT och automatisering. Fortsatta studier kan utvärdera varje lösning med DES och även jämföra olika kostnader i förhållande till nytta.

 • 308.
  Albani, Giorgia
  et al.
  Dipartimento di Fisica, Universitá degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 3, Milano, Italy; INFN Sezione di Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 3, Milano, Italy.
  Perelli Cippo, Enrico
  Istituto di Fisica Del Plasma (IFP-CNR), Via Cozzi 53, Milano, Italy.
  Croci, Gabriele
  Dipartimento di Fisica, Universitá degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 3, Milano, Italy; INFN Sezione di Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 3, Milano, Italy.
  Muraro, Andrea
  Istituto di Fisica Del Plasma (IFP-CNR), Via Cozzi 53, Milano, Italy.
  Schooneveld, Erik
  STFC-ISIS Facility, RAL, Didcot, United Kingdom.
  Scherillo, Antonella
  STFC-ISIS Facility, RAL, Didcot, United Kingdom.
  Hall-Wilton, Richard J.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design. European Spallation Source ERIC, Lund.
  Kanaki, Kalliopi
  European Spallation Source ERIC, Lund.
  Höglund, Carina
  European Spallation Source ERIC, Lund; Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping.
  Hultman, Lars
  Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping.
  Birch, Jens
  Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM), Linköping University, Linköping.
  Claps, Gerardo
  INFN, Laboratori Nazionali di Frascati, Via Fermi 40, Frascati, Italy.
  Murtas, Fabrizio
  INFN, Laboratori Nazionali di Frascati, Via Fermi 40, Frascati, Italy.
  Rebai, Marica
  Dipartimento di Fisica, Universitá degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 3, Milano, Italy; INFN Sezione di Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 3, Milano, Italy.
  Tardocchi, Marco
  Istituto di Fisica Del Plasma (IFP-CNR), Via Cozzi 53, Milano, Italy.
  Gorini, Giuseppe
  Dipartimento di Fisica, Universitá degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 3, Milano, Italy; INFN Sezione di Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 3, Milano, Italy; Istituto di Fisica Del Plasma (IFP-CNR), Via Cozzi 53, Milano, Italy.
  Evolution in boron-based GEM detectors for diffraction measurements: From planar to 3D converters2016In: Measurement science and technology, ISSN 0957-0233, E-ISSN 1361-6501, Vol. 27, no 11, article id 115902Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The so-called '3He-crisis' has motivated the neutron detector community to undertake an intense R&D programme in order to develop technologies alternative to standard 3He tubes and suitable for neutron detection systems in future spallation sources such as the European spallation source (ESS). Boron-based GEM (gas electron multiplier) detectors are a promising '3He-free' technology for thermal neutron detection in neutron scattering experiments. In this paper the evolution of boron-based GEM detectors from planar to 3D converters with an application in diffraction measurements is presented. The use of 3D converters coupled with GEMs allows for an optimization of the detector performances. Three different detectors were used for diffraction measurements on the INES instrument at the ISIS spallation source. The performances of the GEM-detectors are compared with those of conventional 3He tubes installed on the INES instrument. The conceptual detector with the 3D converter used in this paper reached a count rate per unit area of about 25% relative to the currently installed 3He tube. Its timing resolution is similar and the signal-to-background ratio (S/B) is 2 times lower.

 • 309.
  Albano, Emil
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Seppälä, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos högstadieungdomar2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 310.
  Albano, Emil
  et al.
  Mid Sweden University. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Wassberg, Jerker
  Mid Sweden University. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Psykiska reaktioner vid fysiskt trauma: en litteraturöversikt2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysiskt trauma är ett av de största hälsoproblemen i världen. Fysiska skador står för 16 % av den globala sjukdomsbördan. Med nya träningsprogram och arbetssätt har kvalitén på vården förbättrats men vanligen följer en psykisk reaktion på traumat som kan kvarstå under lång tid. Syfte: Syftet var att belysa vuxna personers psykiska hälsa efter ett fysiskt trauma. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt som baseras på 13 vetenskapliga artiklar. En induktiv innehållsanalys utfördes på artiklarnas resultat. Resultat: Personer som är med om ett fysiskt trauma kan utveckla psykiska störningar relaterat till skadan, bl.a. PTSD (postraumatiskt stress syndrom), ångest, depression och sömnstörningar. Patienter berättar att de inte får hjälp med deras psykiska hälsa. Diskussion: De psykiska påfrestningarna vid trauma är stora. Det är viktigt för vårdpersonal att vara medveten om detta för att inte negligera ev. sjukdomsutveckling hos patienten. Slutsats: Patienters upplevelser av fysiskt trauma är något som behöver uppmärksammas inom vården. Det är viktigt att dessa patienter och anhöriga får möjlighet träffa personal som är utbildad inom krishantering.

 • 311.
  Albertsson, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Det är bra att ha ett brett spektra när man tänker matematik så att alla får chansen att vara nyfikna och utforskande”: En intervjustudie om hur och i vilka situationer matematik synliggörs för förskolebarn2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att fördjupa förståelsen för hur förskollärare uttrycker att de synliggör matematik för förskolebarn. Fyra förskollärare har intervjuats och av deras utsagor framgår att förskolebarnen ges möjlighet att utveckla ett brett spektra inom matematik. De uttrycker att barn utvecklar förståelse för bland annat rum, form, läge och riktning, mängd, ordning, tid och förändring samt problemlösning i såväl spontana och planerade situationer. Av resultatet framgår även att förskollärarna upplever utmaningar med att realisera läroplansmålen i matematik. De faktorer som försvårar arbetet är förskollärares villkor, det pedagogiska ansvaret kontra ointresserade barn och okunskap/dåliga erfarenheter hos förskolepedagogerna. Liksom tidigare forskning visar även denna studie att dåliga erfarenheter av matematik kan hindra förskolepedagogernas lust och förmåga att synliggöra matematik för barnen då de förknippar matematik med traditionell skolundervisning. För förskollärarna i denna studie har kompetensutveckling bidragit till en vidare förståelse för matematik. Studien visar att kunskap om att matematik förekommer i förskolans alla sammanhang och med utgångspunkt i förskolebarnens intressen är av vikt för varje barn ska möta matematik i ett meningsfullt sammanhang.

 • 312.
  Albertsson, Lotten
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Karlsson, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Konsekvenser av ungdomars sömnbrist: en systematisk litteraturstudie2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many adolescents do not get the sleep they need to maintain good health. Young people's circadian rhythms do not always correspond with the rest of society, times and requirements. The aim of this study was to compile whether there is scientific evidence that sleep deprivation has consequences for adolescent people. Studies were selected from Pubmed, Cinahl and Psychinfo. After quality assessment eleven remained studies that were considered in three themes and six sub-themes. The results showed that adolescents who had lack of sleep had physical consequences such as increased daytime sleepiness and physical symtoms such as increased BMI, blood pressure, headaches and atopic dermatitis. Sleep shortage resulted in psychological consequences with symptoms of increased feelings of stress, nightmares, depression, anxiety and aggression. Social impacts due to lack of sleep impaired school performance, frequent use of stimulants and drugs, and the risk behavior increased. This indicates that district nurses have a major role in drawing attention to young people's sleep habits to prevent illness in primary and school health. A short sleep screening as part of the health survey would involve early detection of adolescents with sleep problems and reduce the risk for development of risk behaviors.

 • 313.
  Albihn, Amalia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Husveterinären: Responsiv design med WordPress2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med detta projekt har varit att ta fram en responsiv webbplats åt Husveterinären

  AB. Kraven på webbplatsen var bland annat att den skulle skapas i

  WordPress, möjliggöra för kunder att ta del av uppdateringar från veterinärens

  Facebook samt innehålla ett bokningssystem. Projektet genomfördes enligt metoden

  mobile first vilket innebär att man utgår ifrån en liten skärm när man designar

  för att sedan skala upp storleken. Media queries och en flexibel layout

  baserad på relativa enheter har använts för den responsiva designen. För att utvärdera

  webbplatsens användbarhet har användartester genomförts. Resultatet

  är en webbplats som kan användas i enheter med stora såväl som med små skärmar.

  Användartesterna visade på att det var lätt att navigera mellan webbsidorna

  samt att använda både bokningssystemet och kontaktformuläret oavsett skärmstorlek.

  Med WordPress är det dessutom möjligt för veterinären att själv underhålla

  sin webbplats utan att behöva ha kunskaper om att skriva kod.

 • 314.
  Albinsson Eriksson, Catherine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Johansson, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Faktorer associerade med låg respektive hög sjukfrånvaro vid Försäkringskassans avdelning för aktivitetsstöd2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The background of our thesis is that the Department of Social Insurance (Försäkringskassan) should lower their absenteeism amongst staff. There is a risk of high absenteeism at several units at the Försäkringskassan and a risk of high costs causes by illness. The purpose of this study was to investigate the employees´ perception on the basis of high and low sick leave at the Försäkringskassan/ activity benefit. The research questions we asked ourselves were;

  • Why do certain units at the Nationellt försäkringscenter/department of Social Insurance have low absenteeism and other units’ high absenteeism?
  • How does leadership affect the employees’ absenteeism?
  • How much does the satisfaction of work environment affect the employees’ absenteeism?
  • How do employees at Nationellt försäkringscenter/activity benefit perceive their physical and psychosocial work environment?

  As a case study organization, the Department of Social Insurance/Nationellt försäkringsccenter/activity benefit has been selected. The results, based on a quantitative survey and a cross-sectional design, show that whether you are working at a unit with low or high absenteeism, many employees have ailments such as pain and stress. This is because the work- environment, requirements and leadership does affect employees’ health. A large number of the employees´ feel dissatisfaction when they go to work and there are many who despair because of the difficulties they face at the workplace. With supported management the employees´ had less insomnia, dissatisfaction and less musculoskeletal disorders.

 • 315.
  Albinsson, Katrin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sundin, Jeanette
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Familjens upplevelse att leva med barn som har diabetes.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 316.
  Albonius, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Lannergård, Anna-Stina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Should I stay or should I go En studie om arbetstagares avsikt att lämna sin anställning inom socialtjänsten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 317.
  Albu-jaafer, Ali
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  Undersökning om kringtjänster i en kombiterminal2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The transport that uses multiple modes of transportation called Intermodal transport. Due of the advantages of intermodal transport offers, the market for intermodal transport has become increasingly important. The benefits can be both environmentally and economically. This terminal is the destination where intermodal transport takes place. The purpose of a terminal is to combine two different modes of transport. This can lower the total cost of transportation and reduce environmental pollution. To get a successful intermodal terminals there are a few factors that should be considered. One of these factors is the primary services and incidental services terminus offer.

   

  The purpose of this study is to examine the ancillary services that can be applied to an intermodal terminal in order to increase revenues and attractiveness of the facility. To answer the research questions I interviewed four different operators in intermodal terminals in Sweden. In addition there are also two interviews were carried out with the existing operator in Sundsvall intermodal terminal and the operator of the new intermodal terminal. The purpose of these two interviews was to see what the operators have the opportunity or plan and how it works in Sundsvall existing intermodal terminal in the present day. Literature studies that I used in this study have been covered by previous surveys, reports and books. The purpose of literary studies was to identify intermodal terminals and the new services that can be used on the terminal.

   

  The results of this study gave a very good picture of these ancillary services that can be applied in Sundsvall new intermodal terminal to increase the terminal's revenues and attractiveness. Examples of these services, repair factories of trailers and containers, refueling station in connection with the intermodal terminal, cross-docking, by scrolling with the electric locomotives. Besides these services, there are other factors that should be taken into consideration in order to increase revenues and attractiveness of intermodal terminal. These are the technologies that are used in intermodal terminal, IT support, security and location of the intermodal terminal.

 • 318.
  Aldevärn, Birgitta
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Riikonen, Anne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Distriktssköterskans och den äldre personens uppfattningar av hälsofrämjande arbete2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 319.
  Aldrin, Mattias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Löfqvist, Alice
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Ledarskapets betydelse för medarbetarna. En studie om hur sociala föreställningar och ledarskap påverkar medarbetarengagemanget.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 320.
  Aldén, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Studenters erfarenheter och upplevelser av informationskompetens i utbildningen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Students at colleges and universities are to develop information literacy. The purpose of this study is to examine, based on experiences from both campus- as well as distance students, what kind of knowledge is important in order to search for, find and critically use information. The theoretical framework of the study constitutes of sociocultural theory, phenomenographic variation theory and philosophical hermeneutics. The empirical material starts with five semi-structured interviews with students. Following that, a qualitative analysis of content of four selected courses’ syllabus and study guidelines in relation to information literacy was carried out. The result of the study show that students have various degrees of experience of information literacy and also the contents of the chosen syllabus and study guides in relation to information literacy emanates from different perspectives. The knowledge which students develop in connection with the writing of essays and reports is the focus for students to pass their respective course. Therefore, the result of the study problemizes how the knowledge that the students have acquired can be used in their future professional life. This study is a part of an educational project in co-operation with the University Library and the Learning and Resource Centre at the Mid Sweden University regarding the students’ information literacy.

 • 321. Alebaki, Maria
  et al.
  Ioannides, Dimitri
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Threats and obstacles to resilience: Insights from Greece's wine tourism2017In: Tourism, Resilience and Sustainability: Adapting to Social, Political and Economic Change / [ed] Joseph M. Cheer and Alan A. Lew, Abingdon, Oxon, UK: Routledge, 2017, 1, p. 132-148Chapter in book (Refereed)
 • 322.
  Alecrim, Viviane
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Andres, Britta
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Zhang, Renyun
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Hummelgård, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Blomquist, Nicklas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Forsberg, Sven
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Engström, Ann-Christine
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Shimizu, Kenichi
  Umeå University.
  Andersson, Mattias
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Olin, Håkan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Exfoliation of MoS2 for paper based applications2014Conference paper (Other academic)
 • 323.
  Alecrim, Viviane
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Andres, Britta
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Zhang, Renyun
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Hummelgård, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Shimizu, Kenichi
  Umeå University.
  Forsberg, Sven
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Andersson, Mattias
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Olin, Håkan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Exfoliated MoS2 for paper based supercapacitors and photodetectors2014In: Collection of Extent Abstracts, 2014, p. 437-438Conference paper (Other academic)
 • 324.
  Alecrim, Viviane
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Mattias, Andersson
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Flexographic ink film’s resistance to inkjet ink’s solvent flow in Hybrid Printing2011In: International Conference on Digital Printing Technologies: Technical Programs and Proceedings / [ed] IS&T, The Society for Imaging Science and Technology, 2011, p. 79-85Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Through Darcy’s permeability coefficient, K, one can evaluate the resistance of a flexographic ink film to the solvent penetration of an inkjet ink through a paper substrate. This resistance plays an important role for the print quality in hybrid printing applications where flexography and inkjet printing are combined. If this resistance is too high, K→0, the inkjet ink’s solvent would not penetrate into the substrate and ink smearing would occur resulting in poor printability.

  Paper substrates were printed in a flexographic laboratory printing press. The flexographic printing dot area was varied to evaluate the influence of the full tone and halftone areas on K. These print outs were employed as filters for pigmented inkjet water based inks in a filtration setup. The inks had different pigment’s mean particle size which allowed us to address the influence of this parameter on the filter cake build up and consequently, its impact on K. The dot area had indeed an impact in the ink’s solvent penetration as we observed that the higher the dot area, the lower the K value, meaning that the resistance for ink´s solvent flow was higher. The pigment’s mean particle size also showed influence on K, as we observed that the bigger the pigment particles, the higher the K.

   The substrates were selected after a screening based on inkjet ink absorption speed evaluated through a print rub off test and line width measurements of printed lines.

  We also printed the pre-printed flexography images using a KM 512 piezoelectric printing head and one of the inks used during filtration to evaluate the inkjet printing quality for this hybrid printing approach. We observed wider, less blurry and ragged lines with increased dot area. No ink smearing was observed for the print outs.

 • 325.
  Alecrim, Viviane
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Zhang, Renyun
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Hummelgård, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Andersson, Henrik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Andersson, Mattias
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Olin, Hakan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Photoconductivity of bulk and liquid processed MoS22014Conference paper (Other academic)
 • 326.
  Alecrim, Viviane
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Zhang, Renyun
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Hummelgård, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Andres, Britta
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Dahlström, Christina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Norgren, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Andersson, Mattias
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Olin, Håkan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Exfoliated Layered Materials for Digital Fabrication2015In: NIP & Digital Fabrication Conference, 2015, Vol. 1, p. 192-194Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We introduced an exfoliation method of MoS2 in a 3% solution of sodium dodecyl surfactant at high concentration (i.e. 2 g/L). The bulk MoS2 was thinned by mechanical exfoliation between sand papers and the resulting powder was used to prepare dispersions by liquid exfoliation through probe sonication. The resulting dispersion consisted of very thin MoS2 nanosheets in surfactant solution with average lateral size around 126 nm. This may be interesting for applications in inkjet printed electronics.

 • 327.
  Alem, Yonas
  et al.
  Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet.
  Köhlin, Gunnar
  Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet.
  Stage, Jesper
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The Persistence of Subjective Poverty in Urban Ethiopia2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Using panel data spanning 15 years, this paper  investigates the persistence and correlates of subjective and consumption  poverty in urban Ethiopia. Despite the decline in consumption poverty in  recent years, which has been linked to rapid economic growth, subjective  poverty has remained largely unchanged. Dynamic probit regression results  show that households with a history of past poverty continue to perceive  themselves as poor even if their material consumption improves. Our results  also suggest that the relative economic position of households is a strong  determinant of subjective poverty, and having at least some type of  employment reduces the likelihood that households will perceive themselves  as poor, even if they remain in objective poverty. Receiving remittances  from abroad, on the other hand, does not reduce perceived poverty, even if  it raises material consumption. We argue that any analysis to measure the  impact of growth on welfare should encompass subjective measures as  well.

 • 328.
  Alem, Yonas
  et al.
  Göteborgs universitet, institutionen för nationalekonomi med statistik.
  Köhlin, Gunnar
  Göteborgs universitet, institutionen för nationalekonomi med statistik.
  Stage, Jesper
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  The persistence of subjective poverty in urban Ethiopia2014In: World Development, ISSN 0305-750X, E-ISSN 1873-5991, Vol. 56, no 1, p. 51-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using data spanning 15 years, we study subjective and consumption poverty in urban Ethiopia. Despite rapid economic growth and declining consumption poverty, subjective poverty remains largely unchanged. We find that households with a history of poverty continue to perceive themselves as poor even if their material consumption improves. The relative economic position of households is a strong determinant of subjective poverty. Having some type of employment makes households less likely to perceive themselves as poor, even if they remain in objective poverty. We argue that any analysis to measure the impact of growth on welfare should also encompass subjective measures.

 • 329.
  Alemayehu, Nardos
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Tveksamt om du i vit kropp klarar en dag i mitt färgstarka liv”: En kvalitativ studie om erfarenheter av vardagsrasism och diskriminering hos kvinnor med afrikansk bakgrund.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien studerar vithet och vithetsprivilegium och problemet är att vi lever i en värld där det fortfarande råder vithetshegemoni. Denna hegemoni bidrar till att en del människor utesluts från vissa möjligheter, baserade på ens etniska tillhörighet, sexuella läggning, trosuppfattning etc. Syftet med denna studie är att studera hur ”det vita rummet” upplevs av och påverkar rasifierade kvinnor med afrikansk bakgrund i högre utbildning. Rasifiering beskriver sociala konstruktioner som gör att människor placeras i olika fack. Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på två fokusgrupper med totalt 6 kvinnliga informanter med afrikansk bakgrund. De resultat som framträder i undersökningen är att informanterna upplevde diskriminering under sin universitetstid dock, främst från lärare och studenter. De menar att det inte är själva utbildningen som har en ensidig bild och upprätthåller diskriminering utan det är människorna de mött på under sin universitetstid som utsatt de för diskriminering. Denna utsatthet som kvinnorna upplevt har påverkat de då dem reflekterat över sina möjligheter respektive hinder i att vara en svart kvinna. Kvinnornas olika upplevelser visar på hur diskriminering är ett strukturellt problem när de inte endast mött på diskriminering av klasskamrater utan även av professorer och av utbildningsmaterial som diskuteras senare i studien. Ett sådant fenomen bör tas på samhällsnivå och inte på individnivå som kan kopplas till olika perspektiv och tidigare forskning som kan förklara deras erfarenheter.

 • 330.
  Alenius, Annie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Mårtensson, Carina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Patienters upplevelser av sjuksköterskeledd telefonuppföljning vid cancer: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Antalet patienter som lever med att fått en cancerdiagnos ökar med modern diagnostik och behandling. Detta leder till ökad belastning på vården. Under senare år har viss uppföljning av patientgruppen kommit att skötas av sjuksköterskor via telefon.

  Syfte:

  Att belysa cancerpatienters upplevelser av sjuksköterskeledd telefonuppföljning.

  Metod:

  Litteraturöversikt baserad på elva artiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats.. Resultaten från artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes. Använda databaser var CINAHL och PubMed.

  Resultat:

  Analysen resulterade i sex kategorier: Trygg relation till sjuksköterskan, Behov av information samt att detta behov tillgodoses, Bekvämt och tidsbesparande alternativ, Möjlighet till ett normalt liv, Ekonomiska vinster och Känna sig generellt nöjd med uppföljningen. Diskussion: Patientupplevelsen av sjuksköterskeledd telefonuppföljning var positiv. En god relation till sjuksköterskan har samband med känslan av trygghet.

  Slutsats:

  Patienterna var generellt nöjda med den sjuksköterskeledda telefonuppföljningen. Sjuksköterskeledd telefonuppföljning visade inte på några negativa upplevelser hos patientgruppen. Ingenting i litteraturöversiktens resultat tyder på att det skulle missgynna patienterna om mängden sjuksköterskeledda telefonuppföljningar skulle öka. Fler studier skulle behövas för att ytterligare belysa vad patienterna upplever för behov och för att sjuksköterskan i framtiden ska kunna forma uppföljningen på bästa sätt.

 • 331.
  Alevåg, Rebecca
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Har positiv affekt samband med ohälsa?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 332.
  Alexander, Sjöström
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Att arbeta med autistiska barn inom förskolan: Pedagoger berättar om sitt arbete med autistiska barn2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur pedagoger inom förskolan arbetar med barn som har diagnosen autism. Syftet med undersökningen var att ta reda på pedagogernas erfarenheter kring detta. Svårigheterna för dessa personer uppstår när de ska samspela eller kommunicera med andra.

 • 333.
  Alexandersson, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Larsson, Svante
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sociala intranät: En fallstudie ur användarnas perspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att inom ramen för en organisation förstå hur användare upplever ett socialt intranät som ett verktyg för interaktion samt vad som motiverar till användning och vad denna användning har fått för konsekvenser i användarnas arbete. Studien har utgått ifrån det sociokulturella perspektivet på lärande och därmed finns centrala begrepp som har används för att förstå resultatet. Dessa begrepp var kommunikation, information och kunskap. Det empiriska materialet för denna kvalitativa fallstudie hämtades in genom intervjuer med anställda på en mindre statlig myndighet i Sverige. Resultatet visade på att användningen av det sociala intranätet på myndigheten har lett till ökad insyn i organisationen. Användningen resulterade även i en ny delning utav information som innan införandet av det sociala intranätet inte funnits. Denna plattform har även gett större möjligheter att öka kunskap genom informell kommunikation på den statliga myndigheten.

 • 334.
  Alexisson, Marcus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Bylund, Simon
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Palin Bäckström, Amilia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Ett personalmeddelande! Ledarskap och kultur till kassan, tack. - En kvalitativ fallstudie om ledarskap och kultur inom dagligvaruhandeln2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 335.
  Alexsson, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Alexsson, Moa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers delaktighet i barns lek: En studie om pedagogernas uppfattningar om och erfarenheter av delaktighet i barns lek2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar om och erfarenheter av delaktighet i barns lek, med utgångspunkt i vilka roller pedagogerna uppfattar att de intar eller tilldelas i barns lek. Syftet har undersökts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex stycken förskollärare. Under intervjuerna har en intervjuguide använts med områden som behandlar studiens syfte och frågeställningar. Tidigare forskning på området har visat att det finns olika sätt för pedagoger att vara delaktiga i barns lek, främst genom olika roller. De roller som pedagoger intar kan bero på vilket pedagogiskt förhållningssätt som råder. Resultatet visar att pedagogerna är delaktiga i barns lek genom att inta eller tilldelas olika roller, i analysen synliggjordes följande roller; trygghetsskapare, medlekare, observatör, lekledare och närgranskare. Pedagogerna i studien uppfattade samtliga roller som betydelsefulla och betonade vikten av att hitta en tydlig övergång mellan dem. Vilken roll pedagogen intar eller tilldelas påverkas av leksituationen samt lekdeltagarna, det är inte heller självklart att barnen accepterar den vuxnes delaktighet i leken.

 • 336.
  Alfred, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Byggstenar för en hållbar by: En fallstudie på föreningen Permakultur Stjärnsund2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are many definitions and thoughts around the idea of sustainability but a main theme for most of the modern and accepted approaches is the idea that the nature provides the frame for mankinds social and economic development. Still it is not clear how a sustainable life within this frame should be lived practically. The aim of this study is therefore to contribute to the understanding of how sustainable lifestyles should be promoted. To do that, this report searches for buildingblocks to create sustainable villages.

  The study has focused its work around a case study on the organisation Permakultur Stjärnsund, an organisation that has gotten attention for their alternative lifestyle. The case study was carried out with the help of four interviews from members of the organisation. To support the case study, earlier studies of sustainable villages was used. In addition, a framework of approaches to the concept sustainability was added.

  The conclusion of this study is that sustainable villages value a life closer to nature and social community higher than consuming goods and the ownership of things. Anti-consuming thoughts is the antipole to what people in the villages want to achieve. This is supported in part, even if it is in a less direct way, by the selected approaches to sustainability. They suggest a thoughtful usage of natural resources. The social community is the most important part of village life. Without a strong community and reciprocity the life within natures framework cannot even begin. This priority is in contrary to what the approaches suggest, where nature provides the base for the social. Both on village level and among the approaches there is an evident rule implying that the ecosystem provides the frame for our living-conditions. This is the most apparent similarity between the two groups. Mostly, though, there are not that many clear similarities. There is a form of dissidence between the approaches and the villages. There is simply a lack of understanding. There is a need for better communication between the practical and the governmental way of doing things.

 • 337.
  Alfredsson, Anette
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Holmberg, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Omvårdnadspersonals upplevelser av att arbeta med kvalitetsregistret Senior Alert.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 338.
  Alfredsson, Heléne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Tallstig, Pauline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Mäns kunskap om och upplevelse av att drabbas av erektil dysfunktion: -en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Erektil dysfunktion (ED) definieras som nedsatt erektionsförmåga. En källa till bekräftelse är att utrycka sig sexuellt och att kunna tillfredställa kvinnor sexuellt är förenat med stolthet för många män. Kvinnor söker hjälp för bristande lust medan männen söker för erektions- eller andra funktionsstörningar. Sjukdomar, läkemedel och psykiska orsaker kan ge upphov till ED, oftast samverkar flera faktorer. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa mäns kunskap om och upplevelse av att drabbas av ED. Metod: Artiklar söktes via PubMed och Cinahl, bearbetades utifrån syfte och frågeställningar, kvalitetsbedömdes och sammanställdes. Tretton artiklar analyserades efter inspiration av innehållsanalys. Resultat: Män drabbade av ED upplevde att problemet inverkat på sexuallivet, självförtroendet och manligheten men inte i relationen till sin partner. Männen hade liten kunskap om riskfaktorer och efterfrågade mera information. Mer än hälften av männen med ED ansåg att gensvaret från vårdens var otillfredsställande. Diskussion: Mer resurser efterfrågas för att hjälpa män och par med ED, sannolikt skulle deras livskvalitet och livet i helhet förbättras, då detta är nära sammankopplat med tillfredställelsen i sexuallivet, parförhållandet och familjelivet. Slutsats: Begränsad specificerad hjälp finns för män och ämnet känns många gånger genant därför är det sjuksköterskans skyldighet att lyfta sexualitet i samtal och anamnesupptagning.

 • 339.
  Alfredsson, Jon
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Design of a Parallel A/D-converter System on PCB - For High-Speed Sampling and Timing Error Correction: Examensarbete - Linköpings universitet2002Other (Other academic)
  Abstract [en]

  The goals for most of today´s receiver system are sampling at high-speed, with high resolution and with as few errors as possible. This master thesis describes the design of a high-speed sampling system with �state-of-the-art� components available on the market. The system is designed with a parallel Analog-to-digital converter (ADC) architecture, also called time interleaving. It aims to increase the sampling speed of the system. The system described in this report uses four 12-bits ADCs in parallel. Each ADC can sample at 125 MHz and the total sampling speed will then theoretically become 500 Ms/s. The system has been implemented and manufactured on a printed circuit board (PCB). Up to four boards can be connected in parallel to get 2 Gs/s theoretically. In an approach to increase the systems performance even further, a timing error estimation algorithm will be used on the sampled data. This algorithm estimates the timing errors that occur when sampling with non-uniform time interval between samples. After the estimations, the sampling clocks can be adjusted to correct the errors. This thesis is concerning some ADC theory, system design and PCB implementation. It also describes how to test and measure the system�s performance. No measurement results are presented in this thesis because measurements will be done after this project. The last part of the thesis discusses future improvements to achieve even higher performance.

 • 340.
  Alfredsson, Jon
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Limitations of subthreshold digital floating-gate circuits in present and future nanoscale CMOS technologies2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other scientific)
 • 341.
  Alfredsson, Jon
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Performance of Digital Floating-Gate Circuits Operating at Subthreshold Power Supply Voltages2007Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  All who is involved in electronic design knows that one of the critical issues

  in today’s electronic is the power consumption. Designers are always looking for

  new approaches in order to reduce currents while still retain performance.

  Floating-gate (FGMOS) circuits have previously been shown to be a promising

  technique to improve speed and still keep the power consumption low when

  power supply is reduced below subthreshold voltage for the transistors.

  In this thesis, the goal is to determine how good floating-gate circuits can be

  compared to conventional static CMOS when the circuits are working in

  subthreshold. The most interesting performance parameters are speed and power

  consumption and specifically the Energy-Delay Product (EDP) that is a

  combination of those two. To get a view over how the performance varies and how

  good the FGMOS circuits are at their best case, the circuits have been designed and

  simulated for best case performance.

  The investigation also includes trade-offs with speed and power

  consumption for better performance, how to select floating-gate capacitances, how

  a large circuit fan-in will affect performance and also the influence of different

  kinds of refresh circuits.

  The first simulations of the FGMOS circuits in a 0.13 μm process have

  several interesting results. First of all, in the best case it is shown that FGMOS has

  potential to achieve up to 260 times in better EDP-performance compared to CMOS

  at 150 mV power supply. Continuing with simulations of FGMOS capacitances

  shows that minimum floating-gate capacitance can be as small as 400 fF and more

  realistic performance shows that EDP is 37 times better for FGMOS (with parasitic

  capacitances included). Other aspects of FGMOS design have been to look at how

  refresh circuits will affect performance (semi-floating-gate circuits) and how a

  larger fan-in will change noise margin and EDP. It turns out that refresh circuits

  with the same transistor size does not give a noticeable change in performance

  while an increase of 8 times in size will give between 5 and 10 times wors EDP.

  When it comes to fan-in the simulations shows that a maximum fan-in of 5 is

  possible at 250 mV supply and it decrease to 3 when supply voltage is reduced to

  150 mV.

  Finally, it should be kept in mind that tuning the performance of FGMOS

  circuits with trade-offs and by changing the floating-gate voltages to achieve

  results like the ones stated above will also always affect the noise margins, NM, of

  the circuits. As a consequence of this, the NM will sometimes be so close to 1 that a

  fabricated circuit with that NM may not be as functional as simulations suggests.

  The probability to design functional FGMOS circuits in subthreshold does not

  seem to be a problem though.

 • 342.
  Alfredsson, Jon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Aunet, Snorre
  Department of Informatics, University of Oslo.
  D-latch for Subthreshold Floating-Gate Circuits Exploiting Threshold Elements2007In: 2007 NORCHIP, IEEE conference proceedings, 2007, p. 146-149Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  When power supply for circuits is reduced the performance will also drop accordingly and to keep up the performance while lowering power supply is an important issue. Floating-gate circuits (FGMOS) have previously been simulated with low power supply and basic digital gates and circuits have already been designed and studied to determine speed and power performance. In this paper we try to expand the circuit library for subthreshold power supply FGMOS circuits by including a floating-gate memory element in terms of a D-latch. Our simulations at 250 mV power supply of a FGMOS D-latch are compared with other D-latches based on static CMOS and mirrored gate elements. The simulations we have performed shows that static CMOS has an advantage in performance of several orders of magnitude in terms of power consumption, while PDP and EDP performance are also better than for FGMOS. When it comes to speed performance, we show that the FGMOS D-latch can be up to 18 times faster than CMOS at the expense of up to three orders of magnitude higher power consumption.

 • 343.
  Alfredsson, Jon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Aunet, Snorre
  Department of Informatics, University of Oslo.
  Performance of CMOS and floating-gate full-adders circuits at subthreshold power supply2007In: Integrated Circuit and System Design: Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation, Berlin: Springer, 2007, p. 536-546Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To reduce power consumption in electronic designs, new techniques for circuit design must always be considered. Floating-gate MOS (FGMOS) is one of those techniques and has previously shown potentially better performance than standard static CMOS circuits for ultra-low power designs. One reason for this is because FGMOS only requires a few transistors per gate and still retain a large fan-in. Another reason is that CMOS circuits becomes very slow in subthreshold region and are not suitable in many applications while FGMOS can have a shift in threshold voltage to increase speed performance. This paper investigates how the performance of an FGMOS full-adder circuit will compare with two common CMOS full-adder designs. Simulations in a 120 nm process shows that FGMOS can have up to 9 times better EDP performance at 250 mV. The simulations also show that the FGMOS full-adder is 32 times faster and have two orders of magnitude higher power consumption than that for CMOS.

 • 344.
  Alfredsson, Jon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Aunet, Snorre
  Department of Informatics, University of Oslo.
  Pseudo floating-gate design limitations in Nano-CMOS with low power supply2008In: Proceedings of IFIP VLSI-SOC Conference 2008: Rhodes, Greece, October 2008, 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper shows simulation results from a recentlyproposed Pseudo Floating-Gate (PFG) technique for use insubthreshold. The design and simulations is performed in a 120nm process CMOS technology and show that there arelimitations that will make subthreshold PFG very difficult tomanufacture with full functionality. The simulations showlimitations in fan-in that will contribute to making it harder tomanufacture structures that have small area or a higharithmetic complexity per active element. It also showbandwidth limitations for the input and output signals.As a complement to the simulations of our PFG design we havealso made a summary of several different kinds of PFGtechniques that are previously developed and some of theirlimitations. The summary also tries to determine where thePFG techniques originates from and present an overview of themost obvious limitations they have.

   

 • 345.
  Alfredsson, Jon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Aunet, Snorre
  Department of Informatics, University of Oslo.
  Trade-offs for high yield in 90 nm subthreshold floating-gate circuits by Monte Carlo simulations2008In: Proceedings of IFIP VLSI-SOC Conference 2008: Rhodes, Greece, October 2008, 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The work described in this paper is performed toestimate the influence of statistical process variations andtransistor mismatch that occurs in fabrication and affectfloating-gate digital circuits. These effects will affect and reduce“yield” (percentage of fully functional circuits). Monte Carlosimulations have been performed in a 90 nm to estimate theyield for manufactured floating-gate circuits running withsubthreshold power supply. The power supply, floating-gatecharge voltage (VFGP and VFGN) and transistor sizes have beenvaried during the simulations and the yield has been observed.The simulation results shows that by doubling the minimumsize transistors (length and width) the yield can be much betterthan for minimum size version. A yield of 100% can though notbe expected if the power supply is scaled down below 250 mV.

   

 • 346.
  Alfredsson, Jon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Aunet, Snorre
  Department of Informatics, University of Oslo.
  Oelmann, Bengt
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Basic Speed and Power Properties of Digital Floating-gate Circuits Operating in Subthreshold2005In: Proceedings of IFIP VLSI-SOC 2005: International Conference on Very Large Scale Integration, Edith Cowan Univ , 2005, p. 229-232Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For digital circuits with ultra-low power consumption,floating-gate circuits have been considered to be a techniquepotentially better than standard static CMOS circuits.By having a DC offset on the floating gates, theeffective threshold voltage of the floating-gate transistoris adjusted and the speed and power performance can bealtered. In this paper the basic performance related propertiessuch as power, delay, power-delay product (PDP),and energy-delay product (EDP) for floating-gate circuitsoperating in subthreshold are investigated. Based on circuitsimulations in a 120nm process technology, it isshown that for the best case, the power can be reducedapproximately by one order of magnitude at the expenseof increased delay, while the PDP is more or less constantin comparison to static CMOS. The EDP can be reducedby two orders of magnitude at the expense of reducednoise margins.

 • 347.
  Alfredsson, Jon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Aunet, Snorre
  Department of Informatics, University of Oslo.
  Oelmann, Bengt
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Small Fan-in Floating-gate Circuits with Application to an Improved Adder Structure2007In: 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VLSI DESIGN, PROCEEDINGS - TECHNOLOGY CHALLENGES IN THE NANOELECTRONICS ERA, IEEE conference proceedings, 2007, p. 314-317Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For digital circuits with ultra-low power consumption, floating-gate circuits (FGMOS) have been considered to be a potentially better technique than standard static CMOS circuits. One reason for this is because FGMOS only requires a few transistors per gate while it still can have a large fan-in. When power supply is reduced to subthreshold region it will influence the maximum fan-in that is possible to use in designs. In this paper we have investigated how the performance of FGMOS circuits will change in subthreshold region. Simulation in a 120 nm process technology shows that FGMOS will not be working for circuits that have a large fan-in and might not be useable for many designs. At 250 mV power supply it can have a maximum fan-in of 5 and for 150 mV the maximum is 3. FGMOS simulations of an improved full-adder structure with fan-in of 3 is also proposed and compared to a conventional structure with fan-in of 5. It is shown that the improved full-adder with fan-in 3 will have more than 36 times better energy-delay product (EDP)

 • 348.
  Alfredsson, Jon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Oelmann, Bengt
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Capacitance Selection for Digital Floating Gate Circuits Operating in Subthreshold2006In: Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems, IEEE conference proceedings, 2006, p. 4341-4344, article id 1693590Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For digital circuits with ultra-low power consumption, floating-gate circuits (FGMOS) have been considered to be a potentially better technique than standard static CMOS circuits. By having a DC offset on the floating gates, the effective threshold voltage of the floating-gate transistor is adjusted and the speed and power performance can be altered. In this paper we have investigated how the floating-gate capacitances can be selected to achieve the best performance in floating-gate circuits operating at subthreshold power supply. Based on circuit simulations in a 120nm process technology, it is shown that the EDP offers a reduction of more than one order of magnitude for FGMOS with capacitance selection in comparison to static CMOS circuits. This paper also deals with the possibilities available for trade-offs between lower power consumption and higher speed to achieve a better performance for FGMOS than for static CMOS. The main cost involved in achieving these performance improvements is reduced noise margins

 • 349.
  Alfredsson, Jon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Oelmann, Bengt
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Influence of Refresh Circuits Connected to Low Power Digital Quasi-Floating gate Designs2006In: 2006 13TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONICS, CIRCUITS AND SYSTEMS, VOLS 1-3, 2006, p. 1296-1299Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  For digital circuits with ultra-low power consumption, floating-gate circuits (FGMOS) have been considered to be a potentially better technique than standard static CMOS circuits. For each new generation of process technology the thickness of the transistor gate-oxide will be reduced. This will increase charge leakage in FGMOS circuits and it is therefore necessary to introduce techniques to keep the charge in the node. In this paper we investigate how the most commonly used refresh circuits (quasi-and pseudo-floating gate) affect the performance when they are connected to an FGMOS circuit working with subthreshold power supply. The simulations show that refresh circuits equal in size compared to FGMOS will not have much influence on performance while it is reduced up to an order in magnitude when the size increase 8 times. This strong impact from the refresh circuitry also indicates that it might not be an option for future technologies.

 • 350.
  Alfredsson, Jon
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Oelmann, Bengt
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Trading Speed and Power for Reduced Substrate Noise from Digital CMOS Circuits2004In: Proceedings of IEEE International Conference on Signals and Electronic Systems, Poznan, Poland: Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering , 2004Conference paper (Refereed)
45678910 301 - 350 of 25355
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf