miun.sePublications
Change search
Refine search result
506507508509510511512 25401 - 25450 of 26294
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 25401.
  yousofy, khatere
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  nygren, sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kvinnors upplevelser av att leva med RA och interaktionen med sjuksköterskan2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Symptomen av reumatoid artrit (RA) påverkar många aspekter av kvinnornas liv, vilka därmed är i behov av ett bra samspel med sjuksköterskan. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av att leva med RA samt vad interaktionen med sjuksköterskan innebar. Metod: En litteraturöversikt baserad på 17 vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Resultat: Analysen resulterade i 4 huvudrubriker: Aktivitetsbegränsningar, trötthet och smärta dominerade vardagen; Stöd var betydelsefullt och sociala roller samt relationer drabbades hårt; Att relatera till en förändrad kropp och acceptans av sjukdomen var viktigt för hälsan och Positiva och negativa erfarenheter av interaktionen med sjuksköterskan. Litteraturöversikten visade att RA orsakade psykiskt lidande. Sociala roller var betydelsefulla men kunde bidra till stress och familjedynamiken försämrades. Sjukdomen innebar en daglig kamp med aktivitetsbegränsningar, funktionshinder, smärta och trötthet. Att inte RA alltid är synligt för utomstående ökade deras oförståelse. Interaktionen med sjuksköterskan innebar både positiva och negativa upplevelser. Diskussion: Genom att belysa upplevelserna kan kvinnornas förmåga att påverka sin situation förbättras och med hjälp av sjuksköterskans stöd, uppnå bättre välbefinnande. Slutsats: Livskvalitén försämrades och det är av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar kvinnornas upplevelse av sjukdomen för att ge en optimal omvårdnad i samspelet med patienten.

 • 25402.
  Youssef, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Abbasghomi, Amir
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Upplevelsen av att leva med ätstörningar2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25403.
  Ytterberg, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Ådjers, Oliver
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Medias beskrivning av Navet: En studie om media, brott och trygghet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att när media valt att endast fokusera på negativa händelser samtidigt som positiva händelser utelämnats om en plats kunde detta bidra till att ett område kunde få ett dåligt rykte. Syftet med studien var att ta reda på hur media har beskrivit och rapporterat nyheter om Navet samt rapportera om brottsstatistik i Sundsvall och på Navet. I studien tillämpades kvantitativ metod genom en innehållsanalys och data var sammanställd i SPSS. Studiens resultat visade beskrivningar från media av Navet. Datan baserades på ett kodningsformulär som utgjorde om medias rapportering om Navet samt undersökte variabeln"Geografiskt område" gällande narkotikarelaterade artiklar i Sundsvall stad. För studien användes 96 artiklar om Navet samt 82 artiklar gällande variabeln "Geografiskt område" i Sundsvall stad. De artiklar som analyserades var hämtade från Sveriges Radio, SundsvallsTidning samt Sveriges Television och var publicerade år 2016. Resultaten från uppsatsen byggde även på brottsstatistik från Polisen gällande brott i Sundsvall centrum och narkotikabrott i Sundsvall stad. Resultaten visade att Navet framställdes i media som en negativ plats och att media valde att fokusera på droger och otrygghet i högst utsträckning. Data analyserades utifrån teorin Ecological Labeling vilket möjligen kunde förklara hur media kan ha bidragit till att Navet kan ha stämplats som en negativ och otrygg plats i Sundsvall.

 • 25404.
  Yttergren Sojde, Sanne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Andersson, Hedvig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  ”de har ett jätteviktigt uppdrag, minst lika viktigt som skolan”: Fritidspedagogers och lärares uppfattningar om fritidshemmets uppdrag2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att fritidshemmets uppdrag är otydligt och våra egna erfarenheter från arbete och verksamhetsförlagd utbildning inom skola, har gett oss indikationer på att både lärare och fritidspedagoger har svårt att precisera vad fritidshemmets uppdrag är. Syftet med studien har varit att tolka fem fritidspedagogers och fyra lärares uppfattningar om fritidshemmets uppdrag. Där av gjorde vi en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats, med semistrukturerade intervjuer som metod. Undersökningen har genomförts i två kommuner i Sverige med totalt nio informanter. Informanternas uppfattningar har tolkats och jämförts med varandra och till tidigare forskning. Vårt resultat visade att fritidspedagoger lägger mycket av sitt fokus inom skolans ramar. Det finns skilda uppfattningar om huruvida fritidspedagoger ska använda sitt uppdrag inom skolan eller inte. Uppfattningar om professionen inom skolan skiljer sig inte enbart mellan fritidspedagoger och lärare, utan även inom de båda yrkeskategorierna. En del uppfattningar visar att vissa fritidspedagoger är nöjda med rollen som resurs inom skolan medan andra fritidspedagoger, liksom en del lärare, har uppfattningar om att fritidspedagoger bör få använda sin yrkeskompetens när de arbetar under skoltid. Det anses vara viktigt att fritidspedagogernas status höjs. Vi kan konstatera att både lärare och fritidspedagoger ser olika på fritidshemmets uppdrag och vi får därigenom en förståelse till varför uppdraget kan upplevas otydligt. Slutsatsen av vår studie blir att det är viktigt att fritidshemmets uppdrag och dess pedagogik tydliggörs för att kunna öka statusen av fritidsverksamheten men också fritidspedagogernas yrkesroll inom skolan.

 • 25405.
  Ytterström, Patrik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  SCA Logistics Informationsapplikation2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det ha r examensarbetet a r en uppdatering utav SCA logistics befintliga mobil applikation. Arbetet a r gjort hos IT- fo retaget Easit ab som fo rvaltar SCA' logistics system. Applikationen anva nds fo r att spa ra fo retagets ba tar pa en karta och inneha ller kontaktuppgifter till ansta llda. Arbetet fo r det ha r projektet kommer att beskrivas fra n grunden om hur det a r att med fria ha nder kunna va lja det ramverk som passar ba st. Med dom krav som fo retaget har sta llt pa att applikationen ska inneha lla sa kommer flera ramverk att underso kas. Fo r att komma fram till vilket ramverk som ska anva ndas sa har tva prototyper gjorts som anva ndare provko rt och da refter svarat pa en underso kning. Utvecklingen av applikationen kommer att go ras med det ba st la mpade ramverket. Designen kommer att vara genuin sa att anva ndarna ma rker skillnad mellan dom olika plattformarna. Applikationen kommer kunna byggas pa med mer funktioner och uppdateras utan att man beho ver ladda upp till app store och google play.

 • 25406. Yu, C
  et al.
  Zhang, Wennan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Modeling potassium release in biomass pyrolysis2008In: Progress in thermochemical biomass conversion: [based on papers delivered to the Fifth International Conference on Thermochemical Biomass Conversion], Oxford: Blackwell science , 2008, p. 1107-1115Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Alkali compound emission during biomass thermochemical conversion gives rise to a number of problems such as agglomeration, slag, fouling and metal corrosion in the conversion process system. Understanding the behaviour of alkali emission from biomass fuels is important to solve these problems. In this work, a study focused on the potassium compound release in biomass pyrolysis is carried out. The transformation of the element, K, is interpreted based on literature and the present study. A mathematic model of the potassium compounds emitting from biomass during pyrolysis is proposed. The different existing forms of potassium in biomass, the chemical equilibrium of the compounds at the pyrolytic environment and the potassium compound release due to vaporization at high temperature are taken into account in the model. The result of the mathematic model provides an understanding of the alkali compound release in biomass pyrolysis and the effects of the pyrolytic temperature, the fuel composition and residence time on the release process.

 • 25407. Yu, C
  et al.
  Zhang, Wennan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Cen, K
  A modelling study on cellulose particle pyrolysis under fluidized-bed conditions.2008In: Progress in thermochemical biomass conversion: [based on papers delivered to the Fifth International Conference on Thermochemical Biomass Conversion], Oxford: Blackwell science , 2008, p. 1091-1106Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To study biomass pyrolysis processes, a numerical model is developed in this work focusing on the cellulose constituent. A single cellulose particle is supposed to experience pyrolysis at a fairly high heating rate in the case of typical fluidized bed conditions. The model involves the pyrolytic kinetic scheme and the detailed heat and mass transfers caused by radiation, conduction, diffusion and convection with respect to the solid, liquid and gas products from pyrolysis. From the solution of the model, the central role of the reaction heat versus a slow heat supply through the particle is identified. The dynamic characteristic of the pyrolysis and the evolutions of the internal pressure and the flow of the products are analyzed quantitatively. Computation of the model shows the importance of particle permeability, whereas the liquid phase of active cellulose and inter-particle secondary reaction of volatile play a negligible role during the pyrolysis under a typical fluidized bed conditions both for small and large particles. Various predictions by the model provide a good understanding of the complex process of biomass pyrolysis, which can be useful for applications of thermochemical conversions of biomass.

 • 25408. Yu, C.
  et al.
  Zhang, Wennan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Cen, K.
  A study on kinetic model for cellulose pyrolysis modeling2000In: Renewable energy : renewables, the energy for the 21st century: Part II, 2000, p. 1369-1372Conference paper (Refereed)
 • 25409. Yu, C.
  et al.
  Zhang, Wennan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Cen, K.
  PROCESS MODELING OF A CELLULOSE PARTICLE DURING PYROLYSIS2000In: 1st World Conference on Biomass for Energy and Industry: part II, 2000, p. 1848-1851Conference paper (Other scientific)
  Abstract [en]

  To study biomass pyrolysis process, a mathematic model is developed in this work focusing on the cellulose constituent. A single cellulose particle is supposed to experience pyrolysis once exposed to an environment of 800 C°. The model involves the pyrolytic kinetic scheme and the detailed heat and mass transfers caused by radiation, conduction, diffusion and convection with respect to the solid, liquid and gas products from pyrolysis. Based on the model computation results, the heat and mass transfer limits to the pyrolysis are discussed. The central role of the pyrolytic reaction heat versus a slow heat supply through the particle is identified. Various predictions by the model provide a good understanding of the complex process of biomass pyrolysis, which can be useful for applications of thermochemical conversions of biomass.

 • 25410.
  Yu, Junyi
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  A Layered Two-Step Hidden Markov Model Positioning Method for Underground Mine Environment Based on Wi-Fi Signals2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The safety of miners is of interest to all countries. In the event of a coal mine disaster, how to locate the miners remains the biggest and most urgent issue. The aim of this study is to propose a precise positioning method for underground mine environments to a low cost and with acceptable accuracy. During the research work, in-depth learning and analysis of current geolocation methods for indoor areas have been carried out: advantages, disadvantages and the level of suitability of each method for mine environment have been presented. A layered two-step Hidden Markov Model has been proposed to simulate human walking in underground mine environments and an improved Viterbi algorithm suitable for the model has been implemented. The result of the positioning accuracy is quite satisfying compared to other positioning methods in the same category. A small modification to the proposed model has been illustrated in the future work which makes it more suitable for different situations rather than that limited by assumptions. The proposed positioning method can be claimed to be quite suitable for underground mine environments to a low cost and with acceptable accuracy.

 • 25411.
  Yu, Kan
  et al.
  Mälardalens Högskola.
  Barac, Filip
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Gidlund, Mikael
  ABB Corporate Research.
  Åkerberg, Johan
  ABB Corporate Research.
  Adaptive Forward Error Correction for Industrial Wireless Sensor Networks2012In: Proceedings, Ottawa, Canada: IEEE Communications Society, 2012, p. 7104-7109Conference paper (Refereed)
 • 25412.
  Yu, Kan
  et al.
  Mälardalen University.
  Barac, Filip
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Gidlund, Mikael
  ABB AB, Corporate Research, Sweden.
  Åkerberg, Johan
  ABB AB, Corporate Research, Sweden.
  Björkman, Mats
  Mälardalen University, Sweden.
  A Flexible Error Correction Scheme for IEEE 802.15.4-based Industrial Wireless Sensor Networks2012In: IEEE International Symposium on Industrial Electronics, IEEE conference proceedings, 2012, p. 1172-1177Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Noise and interference make a substantial impacton wireless transmissions in industrial environments, resulting infrequent erroneous packet deliveries. Existing industrial communicationstandards adopt the IEEE 802.15.4 specification, whichprovides no means to correct the detected errors. We proposean IEEE 802.15.4-compliant Forward Error Correction-basedapproach that can be easily retrofitted into the standard withoutthe need for any kind of interaction with chip manufacturers orstandardization bodies. We evaluate the approach on link- andnetwork-level scenarios. Improvement of reliability by using FECcan yield multiple benefits: a reduced number of retransmissions,and lower average latency, to name a few. With respect to theuncoded system, the proposed solution provides identical codinggain as the traditional FEC method, at a significantly lowercomputational load of decoding

 • 25413.
  Yu, Kan
  et al.
  Mälardalens Högskola.
  Gidlund, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  Åkerberg, Johan
  ABB Corporate Research.
  Björkman, Mats
  Mälardalens Högskola.
  Low Jitter Scheduling for Industrial Wireless Sensor and Actuator Networks2013Conference paper (Refereed)
 • 25414.
  Yu, Kan
  et al.
  Mälardalen University.
  Gidlund, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Åkerberg, Johan
  ABB Corporate Research, Sweden.
  Björkman, Mats
  Mälardalen University, Sweden.
  Performance Evaluations and Measurements of the REALFLOW Routing Protocol in Wireless Industrial Networks2017In: IEEE Transactions on Industrial Informatics, ISSN 1551-3203, E-ISSN 1941-0050, Vol. 13, no 3, p. 1410-1420, article id 7506102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Industrial wireless sensor and actuator networks (IWSANs) offer significant advantages to industria lautomation. However, high-reliability demands and hard communication deadlines pose challenges to its practical applications. To achieve this goal, flooding is considered as a promising approach due to multipath diversity and simplicity. In this paper, an enhanced version of REALFLOW, a flooding-based routing protocol for IWSANs is presented. Compared to the original REALFLOW, network management and network stability are improved. REALFLOW is compared with four other flooding protocols via simulations. The simulation results show that REALFLOW has better performance in terms of reliability and consecutive transmission errors when considering deadlines. Compared with normal flooding, REALFLOW achieves comparable reliability performance with decreased redundancy. Measurements from a prototype implementation conducted in an industrial manufacturing workshop reveal that high-reliability and low-application failure rates can be achieved, giving more confidence in providing reliable wireless sensing and actuating for industrial automation.

 • 25415.
  Yu, Kan
  et al.
  Mälardalens Högskola.
  Gidlund, Mikael
  ABB Corporate Research.
  Åkerberg, Johan
  ABB Corporate Research.
  Björkman, Mats
  Mälardalens Högskola.
  Reliable and low latency transmission in industrial wireless sensor networks2011In: Proceedings, 2011Conference paper (Refereed)
 • 25416.
  Yu, Kan
  et al.
  Mälardalens Högskola.
  Gidlund, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  Åkerberg, Johan
  ABB Corporate Research.
  Björkman, Mats
  Mälardalens Högskola.
  Reliable Real-time Routing Protocol for Industrial Wireless Sensor and Actuator Networks2013Conference paper (Refereed)
 • 25417.
  Yu, Kan
  et al.
  Mälardalen University.
  Gidlund, Mikael
  ABB Corporate Research.
  Åkerberg, Johan
  ABB Corporate Research.
  Björkman, Mats
  Mälardalen University.
  Reliable RSS-based Routing Protocol for Industrial Wireless Sensor Networks2012In: IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, IEEE conference proceedings, 2012, p. 3231-3237Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  High reliability and real-time performance are main research challenges in Industrial Wireless Sensor Networks (IWSNs). Existing routing protocols applied in IWSNs are either overcomplicated or fail to fulfill the stringent requirements. In this paper, we propose a reliable and flexible Received Signal Strength-based routing scheme. Our proposed solution can achieve a seamless transition in the event of topology change and can be applied in different industrial environments. The simulation results show that our solution outperforms conventional routing protocols in both reliability and latency. Furthermore, the result also proves that the changes of the network topology have no impact on data transmissions of other nodes by our scheme, whereas conventional routing protocols are shown to fail to recover the network in a short time. Finally, due to dynamic weighting mechanism, the proposed scheme is verified to achieve significantly higher reliability in scenarios with obstacles and avoid installation troubles, compared to location-based flooding scheme. Thus, our proposed scheme is considered to be more suitable for IWSNs than other routing protocols.

 • 25418.
  Yu, Kan
  et al.
  Mälardalens Högskola.
  Gidlund, Mikael
  ABB Corporate Research.
  Åkerberg, Johan
  ABB Corporate Research.
  Björkman, Mats
  Reliable RSS-based Routing Protocol for Industrial Wireless Sensor Networks2012In: 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, (IECON'12), Montreal, Canada, Oct. 2012., 2012, p. 3231-3237Conference paper (Refereed)
 • 25419.
  Yu, Kan
  et al.
  Mälardalen University.
  Pang, Zhibo
  ABB Corporate Research, Sweden.
  Gidlund, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  Åkerberg, Johan
  ABB Corporate Research, Sweden.
  Björkman, Mats
  Mälardalen University.
  REALFLOW: Reliable Real-Time Flooding-Based Routing Protocol for Industrial Wireless Sensor Networks2014In: International Journal of Distributed Sensor Networks, ISSN 1550-1329, E-ISSN 1550-1477, Vol. 2014, no Article ID 936379, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Wireless technologies have been increasingly applied in industrial automation systems due to flexible installation, mobility, and cost reduction. Unlike traditional wireless sensor networks (WSNs), industrial wireless sensor networks (IWSNs), when expanding from wireless monitoring to wireless control, have more stringent requirements on reliability, real-time performance, and robustness in a number of industrial applications. Successive transmission failures or deadline misses in these applications may severely degrade the control quality and result in serious economic losses and safety problems. Therefore, when deploying IWSNs in harsh industrial environments, to achieve reliable and deterministic end-to-end transmissions is critically important. In this paper, we explain the primary challenges of designing appropriate routing protocols and present a reliable real-time flooding-based routing protocol for IWSNs (REALFLOW). Instead of traditional routing tables, related node lists are generated in a simple distributed manner, serving for packet forwarding. A controlled flooding mechanism is applied to improve both reliability and real-time performance. A seamless transition in the event of topology change can be achieved by REALFLOW. Performance evaluations via simulations verify that significant improvements of reliability, real-time performance, and network recovery time can be achieved by REALFLOW, compared with traditional routing protocols.

 • 25420.
  Yu, Kan
  et al.
  Mälardalens Högskola.
  Zheng, Tao
  Beijing Jiatong University.
  Pang, Zhibo
  ABB Corporate Research.
  Gidlund, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  Åkerberg, Johan
  ABB Corporate Research.
  Björkman, Mats
  Mälardalens Högskola.
  Reliable Flooding-based Downlink Transmissions for Industrial Wireless Sensor and Actuator Networks2013Conference paper (Refereed)
 • 25421.
  Yu, Qian
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Printed Arduino Mini on Paper2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this report, a process of converting an Arduino Mini board onto paper substrate is presented. As the component size on the original Arduino Mini is too small; a redesign on Eagle has been performed. Following on from this, the pattern is printed using a DMP ink-jet printer and a comparison of path resistance shows that the path re-sistance after sintering (thermal heating: 110 °C, 15 Minutes) dropped by almost a half as compared to that without sintering. Meanwhile, four different kinds of material were evaluated by mounting via holes and different types of components. The experimental results indicate that 3M 9705 Conductive tape is the optimal material for mounting the chip Atmega 328P-AU, moreover conductive epoxy is the first-ranked mate-rial for mounting via hole and other types of components. Finally, the circuit is evaluated by means of +5V power source, +3V soft battery and +6V soft battery and this showed that when the circuit is powered by +5V power source and +6V soft battery, the LED on board can lights up. The +3V battery is not able to light up the LED because of the low cur-rent through the whole circuit.

 • 25422.
  Yu, Yun
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  Quantitative Comparison of SensibleThings and ThingsWorx2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Internet of things is a technology innovation which connects thousands of mil- lions of sensors and actuators. Platform is which provides both hardware and software service. There are so many platforms existed in the market. The objective of this study has been to answer the question which IoT platform fits bests for different scenarios by performing a quantitative comparison between SensibleThings and ThingWorx. The study has been conducted with the aid of my su- pervisor Stefan Forsström and professor TingTing Zhang. The study has shown that SensibleThings and ThingWorx both has its innovation features thus it fits to the different cases according to cases’ need. If the sensor need to update data quicker than 25 times/sec, it is better to choose ThingWorx. If the sensor doesn’t have good hardware it is better to use SensibleThings cause it is light- weight enough. For the case that more than one sensors’ data rush into one point simultaneously, ThingWorx has better performance. In this paper I use a health care system as an example. I think ThingWorx is more suitable for this case regard of its mature service on security and graphical visualization. Finally I presented my future work for platform evaluation.

 • 25423.
  Yuan, M
  et al.
  Lakehead University, Thunder Bay ON, Canada.
  Fredman, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The relationship between recreation experience preferences and revealed activity choice in the North Shore Lake Superior region2010In: Tourism in Marine Environments, ISSN 1544-273X, Vol. 6, no 2-3, p. 133-138Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Planning for tourism in rural regions necessitates much information about the visitor. The goal of most planning efforts is to understand visitor expectations and predict participation patterns. When demand is understood, the provision of appropriate supply can be more effective and efficient. This study examined the degree to which the experience preference-activity relationship holds for the three primary target market groups (Northwest Ontario, rest of Canada, US) to the Ontario North Shore Lake Superior region. For this study, 464 visitors who engaged in activities along Lake Superior or related activities in the communities and land adjacent to the water were used in the analysis. The results suggest that there is a weak relationship between experience preference and activity choice, but when results are examined by more defined market segments, some moderate relationships appear. This suggests that associated promotion and advertising in the region should focus its message and images based on these significant relationships. © 2010 Cognizant Comm. Corp.

 • 25424.
  Yuan, Mike
  et al.
  Lakehead university, Canada.
  Fredman, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  A Call for a Broad Spatial Under-standing of Outdoor Recreation Use.2008In: Management for protection and sustainable development. Proceedings of the Fourth International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. Montecatini Terme, Italy, 14-19 October, 2008. / [ed] Raschi, A. & Trampetti, S., 2008, p. 169-173Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To better understand the scope of outdoor recreation in a pan Europe context, many agencies and organizations have attempted to collect data at various spatial levels and for a multitude of uses. The aim of this paper is to suggest a need for better and broader understanding of outdoor recreation use at various spatial levels. Case examples from Swedish data collection efforts are provided and suggestions are made to have a better understanding of horizontal harmonization and vertical data integration.

 • 25425.
  Yücel, Deniz Osman
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jämställdhet i klassrummet: Utmärkande för kvinnliga respektive manliga lärares givande av plats till flickor och pojkar i klassrummen i grundskolans senare år2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25426.
  Yücel Osman, Deniz
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Berättelsen i berättelsen: berättarteknikens effekter i Svindlande Höjder och Frankenstein2013Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 25427.
  Yürek, Markus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  GATA-Assistenten – En konceptvalidering av röststyrning i GATA2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  GATA is a web-application used by truckdrivers transporting timber from assigned pick-up places in the forest to specific receiving locations. GATA is used to facilitate and ease the navigation, communication and planning behind each delivery. This create situations where GATA needs to be used while driving, this is both dangerous and illegal. To solve this problem a voice-controlled proof-of-concept application for the most common features used during driving was developed and given the name GATA-Assistenten. The application was designed with a concept of having a few basic features built upon a stable platform. Dialogflow was chosen as tool to create the AI-voice control and to get it integrated with Google Assistant. Two tracks were created, one for drivers to change the estimated time of arrival and one to get the status on the receiving sites. According to statics at least 0,5% of all traffic related accidents can be directly contributed to interacting with communication devices, this is without taking the unrecorded cases into account. The conclusion based on these statistics is that GATA-Assistenten can not only help avoid accidents but also save lives. If a company wants to invest in safety, it is paramount to use voice-control, however it is also important to do research and development on new technologies to find out and fix the causes behind accidents.

 • 25428. Zacarias, AE
  et al.
  Macassa, Gloria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Soares, Joaquim
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Interpersonal violence against women in Mozambique.2011Conference paper (Refereed)
 • 25429.
  Zacarias, AE
  et al.
  Karolinska Institute, Stockholm.
  Macassa, Gloria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Soares, Joaquim J. F.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Women as perpetrators of IPV: The experience of Mozambique2012In: Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, ISSN 1759-6599, E-ISSN 2042-8715, Vol. 4, no 1, p. 5-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the occurrence, severity, chronicity, and predictors of inflicted IPV among women visiting the Forensic Services in Maputo city (Mozambique) as victims of IPV by their partner. The study was cross-sectional: the data were collected from 1,442 women over 12 months (consecutive cases) and were analysed with bivariate and multivariate methods. The overall occurrence of inflicted IPV across severity (one or more types) was 69.4 percent (chronicity, mean/SD 44.8±65.8). Psychological aggression was reported by 64 percent of women (chronicity, mean/SD 23.1±32.4); physical assault by 38.2 percent (chronicity, mean/SD 10.3±24.6); sexual coercion by 39.1 percent (chronicity, mean/SD 7.2±16.2); and injuries by 22.6 percent (chronicity, mean/SD 4.2±12.4). Further, 14.5 percent (chronicity, mean/SD 140.2±86.3) of the women used all abuse types against their partners: 18.2 percent (chronicity, mean/SD 113.1±75.9) injury, and psychological and physical abuse; 14.7 percent (chronicity, mean/SD 64.9±64.3) injury, and physical and sexual abuse; 16.3 percent (chronicity, mean/SD 94.1±57.2) injury, and psychological and sexual abuse; and 24.9 percent (chronicity, mean/SD 99.5±72) psychological, physical, and sexual abuse. Controlling behaviours, co-occurring perpetration, abuse as a child, and certain types of own victimization were the more important factors associated with the inflicted abuse. More research into women's experiences of IPV as perpetrators, particularly in relation to co-occurring inflicted abuse, control, and abuse as a child, is warranted in Sub-Saharan Africa. An important limitation here is the lack of a control group (e.g. general population). The present findings may be useful for the development of strategies to prevent/treat IPV in Mozambique. In spite of its limitations, the current study may have provided new insights into women's use of violence against their partners.

 • 25430.
  Zacarias, AE
  et al.
  Eduardo Mondlane University, Faculty of Medicine, Maputo, Mozambique.
  Macassa, Gloria
  Högskolan i Gävle.
  Soares, Joaquim J. F.
  Karolinska Institutet.
  Svanström, L
  Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences, Division of Social Medicine, Stockholm, Sweden.
  Antai, D
  Division of Global Health and Inequalities, The Angels Trust - Nigeria, Abuja, Nigeria.
  Symptoms of depression, anxiety, and somatization in female victims and perpetrators of intimate partner violence in Maputo City, Mozambique2012In: International Journal of Women's Health, ISSN 1179-1411, E-ISSN 1179-1411, Vol. 4, p. 491-503Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Little knowledge exists in Mozambique and sub-Saharan Africa about the mental health (symptoms of depression, anxiety, and somatization) of women victims and perpetrators of intimate partner violence (IPV) by type of abuse (psychological aggression, physical assault without/with injury, and sexual coercion). This study scrutinizes factors associated with mental health among women victims and perpetrators of IPV over the 12 months prior to the study.Methods and materials: Mental health data were analyzed with bivariate and multiple regression methods for 1442 women aged 15–49 years who contacted Forensic Services at Maputo Central Hospital (Maputo City, Mozambique) for IPV victimization between April 1, 2007 and March 31, 2008.Results: In bivariate analyses, victims and perpetrators of IPVs scored higher on symptoms of mental health than their unaffected counterparts. Multiple regressions revealed that controlling behaviors, mental health comorbidity, social support, smoking, childhood abuse, sleep difficulties, age, and lack of education were more important in explaining symptoms of mental health than demographics/socioeconomics or life-style factors. Victimization and perpetration across all types of IPV were not associated with symptoms of mental health.Conclusion: In our sample, victimization and perpetration were not important factors in explaining mental ill health, contrary to previous findings. More research into the relationship between women’s IPV victimization and perpetration and mental health is warranted as well as the influence of controlling behaviors on mental health.

 • 25431.
  Zacarias, AE
  et al.
  Department of Public Health Sciences, Division of Social Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm SE-17176, Sweden.
  Macassa, Gloria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Svanström, L
  Department of Public Health Sciences, Division of Social Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm SE-17176, Sweden.
  Soares, Joaquim J. F.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Antai, D
  Department of Public Health Sciences, Division of Social Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm SE-17176, Sweden.
  Intimate partner violence against women in Maputo city, Mozambique2012In: BMC International Health and Human Rights, ISSN 1472-698X, E-ISSN 1472-698X, Vol. 12, no 1, p. Art. no. 35-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  There is limited research about IPV against women and associated factors in Sub-Saharan Africa, not least Mozambique. The objective of this study was to examine the occurrence, severity, chronicity and "predictors" of IPV against women in Maputo City (Mozambique).

  Methods

  Data were collected during a 12 month-period (consecutive cases, with each woman seen only once) from 1,442 women aged 15--49 years old seeking help for abuse by an intimate partner at the Forensic Services at the Maputo Central Hospital, Maputo City, Mozambique. Interviews were conducted by trained female interviewers, and data collected included demographics and lifestyle variables, violence (using the previously validated Revised Conflict Tactics Scale (CTS2), and control (using the Controlling Behaviour Scale Revised (CBS-R). The data were analysed using bivariate and multivariate methods.

  Results

  The overall experienced IPV during the past 12 months across severity (one or more types, minor and severe) was 70.2% (chronicity, 85.8 +/- 120.9).a Severe IPV varied between 26.3-45.9% and chronicity between 3.1 +/- 9.1-12.8 +/- 26.9, depending on IPV type. Severity and chronicity figures were higher in psychological aggression than in the other IPV types. Further, 26.8% (chronicity, 55.3 +/- 117.6) of women experienced all IPV types across severity. The experience of other composite IPV types across severity (4 combinations of 3 types of IPV) varied between 27.1-42.6% and chronicity between 35.7 +/- 80.3-64.9 +/- 110.9, depending on the type of combination. The combination psychological aggression, physical assault and sexual coercion had the highest figures compared with the other combinations.. The multiple regressions showed that controlling behaviours, own perpetration and co-occurring victimization were more important in "explaining" the experience of IPV than other variables (e.g. abuse as a child).

  Conclusions

  In our study, controlling behaviours over/by partner, own perpetration, co-occurring victimization and childhood abuse were more important factors in "explaining" sustained IPV. More investigation into women's IPV exposure and its "predictors" is warranted in Sub-Saharan Africa, particularly Mozambique.

 • 25432.
  Zacharoff, Robin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Vad är kunskapshantering?: En fallstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Knowledge management is a subject that is described in the literature as difficult-to-define, but important to an organization's competitiveness. Successful knowledge management is something that is also described as challenging with the subject's subjectivity. Critical success factors are used to gain an understanding of how knowledge management can be measured and implemented. The purpose of this study is to create an increased understanding of what knowledge management is all about. Through a literature search, two theses are formulated, which are then tested via a deductive approach. The first thesis states that knowledge management is seen as a process including different steps. The second thesis states that there exists a number of success factors for successfully implementing knowledge management. These are then tested against practice through semi-structured interviews in a case study. The result answers how knowledge management is perceived in practice, how success factors relate to each other and how these factors can be operationalized. The conclusion shows that informants perceive knowledge management differently, that success factors have a relation to each other and can be operationalized with a clear subject role.

 • 25433.
  Zachrisson, Anna
  et al.
  Umeå University.
  Sandell, Klas
  Karlstad University.
  Fredman, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Eckerberg, Katarina
  Umeå University.
  Tourism and protected areas: Motives, actors and processes2006In: The International Journal of Biodiversity Science and Management, ISSN 1745-1590, Vol. 2, no 4, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Following the paradigm shift in nature conservation policy towards the inclusion of local inhabitants in planning and management of protected areas, tourism is emphasized as a way to achieve economic development in peripheral areas. Governance issues and the real impacts from tourism on development are thus often under scrutiny. In this article, the focus is on the role of tourism in the political process of protected area designation. How does the inclusion of the tourism argument affect designation processes? What kind of tourism is being promoted and how can it be conceptualized with regard to human views of the use of nature? An ecostrategic framework is presented to illustrate the essential land use choices available. Three cases of protected area designation processes are used to address the issue of tourism; the failure of the Kiruna National Park proposal and the successfully implemented snowmobile regulation area in Funäsdalen and Fulufjället National Park. The analysis shows that tourism indeed may increase local acceptance of protected areas, but how powerful this argument is depends on contextual and process factors as well.

 • 25434.
  Zachrisson, Ann-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Skaltyger med hydrofila textilmembran: Ett utredande arbete för Houdini Sportswear2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A thesis carried out under the third year in the Sports Technology Program. An investigative work for Houdini Sports that treats fabrics with hydrophilic textile membrane. The aim has been to by tests and experiments compare the fabrics with hydrophilic textile membrane. The object is to gain greater insight into how the hydrophilic membranes work and to point out the distinguishing characteristics. The project was led with agile method and followed the agile phases, feasibility study, planning, execution, handover and implementation. Methods feasibility study provided answers to what and why the project should be done. Planning methods responded in how the project would be implemented. According to the planning the main focus was the planning of the two types of tests and experiments that has been implemented. Tests in the textile laboratory have conducted according to the ISO-standards and regard the transmission of water vapor, water resistance, water repellency and tear strength. Physical experiments have been implemented on two apparel to see if the results can support the results from the textile tests. The physical tests are not tried previously and are produced under the project and refer to the release of water vapor. The implementation consisted of that these tests and experiments were performed.

  The tests in the textile laboratory gave reliable results that could be analyzed, the results showed that the structure of the fabric is important for its properties. The results from wind tunnel experiments were more difficult to analyze because the method is new and not sufficiently tried to make deeper analyzers, but the conclude is yet that the experiments produced similar results as expected, that they were the same as in the textile laboratory.

  The purpose and the object of the project have been achieved in summary then distinctive characteristics were identified. Continued attempts according to physical activity are encouraged.

 • 25435.
  Zackariasson, Peter
  et al.
  University of Gothenburg.
  Dymek, Mikolaj
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Video Game Marketing: A student textbook2016 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [en]

  The video game industry has been one of the fastest-growing cultural phenomena of our times with market conditions that demand a specific skill set from its marketers. To a new generation of "indie gamers", being a game developer isn’t just about design and production, a successful video game demands entrepreneurial skills and astute business acumen. The creators need to know what their customers want, how to reach those customers and how to sell to them.

  Video Game Marketing: A student textbook is for development students or aspiring developers who want to know how to promote and sell the results of their efforts. This book is a much-needed guide to:

  • the essentials of marketing strategy;

  • video games as products or services;

  • marketing research for game development;

  • branding video games;

  • marketing through game: gamification, advergames.

  Replete with pedagogy to aid learning such as objectives and discussion questions for each chapter, this book is all that aspiring video game developers will need to unleash the potential of their games.

 • 25436.
  Zadmirazaei, Majid
  et al.
  University of Guilan, Iran.
  Mohammadi Limaei, Soleiman
  University of Guilan, Iran.
  Olsson, Leif
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Amirteimoori, Alireza
  Islamic Azad University, Iran.
  Assessing the impact of the external non-discretionary factor on the performance of forest management units using DEA approach2017In: Journal of Forest Research, ISSN 1341-6979, E-ISSN 1610-7403, Vol. 22, no 3, p. 144-152Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to measure the relative performance of forest management units, and to analyze the impact of the external non-discretionary (ND) factors on these units' technical efficiency. Toward this end, data envelopment analysis (DEA) technique in variable returns to scale environment with both discretionary and ND factors has been used. The required data are collected from 24 Iranian forest management units (as decision-making units (DMUs)) and included four inputs and two outputs. The ND factors are first ignored and it is shown that most of the forest management units are operating at high efficiency levels. Then the variable area is considered as the exogenously fixed (or the external ND) input in a modified ND model because it is outside of the forest manager's control. The results indicate that the number of efficient units and the average technical efficiency score are reduced to 12 (approximately 50%) and 0.85, respectively. The forest management units should therefore increase their average efficiency score by 0.15 to move onto the new efficient frontier which is made by applying this strict criterion. As a consequence, it is recommended to apply the ND models for controlling the exogenously fixed factors and carrying out a correct and accurate evaluation, because the traditional DEA approaches may overestimate the efficiency of DMUs.

 • 25437.
  Zadmirazei, Majid
  University of Guilan, Iran.
  Olssson, Leif (Contributor)
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  Amitermoori, Alireza (Contributor)
  Islamic Azad Universityof Rasht, Iran.
  Measuring the performance and returns to scale of forest management plans using data envelopment analysis approach: Case study; Iranian Caspian forests2016In: Caspian Journal of Environmental Sciences, ISSN 1735-3033, Vol. 14, no 2, p. 155-164Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to assess the relative efficiency of the Iranian forest management plans using the non-parametric method – Data Envelopment Analysis (DEA) as a well-known and robust technique for measuring the relative efficiency of organizations. The relative efficiency of forest management plans was calculated using the most frequency DEA models such as global technical efficiency (CCR), local pure technical efficiency (BCC) and Scale Efficiency (SE) on 12 units in Guilan Province, Iran. According to the results of CCR and BCC models, the efficiency averaged 0.83 and 0.93, respectively. The results of SE discussed a worrying aspect of these units efficiency; namely, there were only 3 efficient forest management plans (Shafaroud, Nav and Fiyab). However, the Scale Efficiency Index (SEI) brings out some interesting points; there were approximately 58% (7 units out of 12) under Increasing Returns to Scale (IRS). Therefore, the managers of forest management plans should  focus more on the plans under IRS, so that they will have the opportunity to become more efficient through growth, otherwise managers will not be able to promote their overall productivity.

 • 25438.
  Zadmirzaei, M.
  et al.
  Univ Guilan, Gilan, Iran.
  Mohammadi Limaei, Soleiman
  Univ Guilan, Gilan, Iran.
  Amirteimoori, A.
  Islamic Azad Univ, Rasht Branch, Tehran, Iran.
  Efficiency Analysis of Paper Mill Using Data Envelopment Analysis Models: (Case Study: Mazandaran Wood and Paper Company in Iran)2015In: Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), ISSN 1680-7073, Vol. 17, no 6, p. 1381-1391Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, the relative performance of Mazandaran Wood and Paper Company as a major supplier of paper products in Iran was measured. Network Data Envelopment Analysis (DEA) models with parallel structure were used to evaluate and measure its performance. GAMS software version 23.4 was used for data analysis. Results indicated that this company in all studied years had good performances based on the parallel DEA models. Also, according to the same models with parallel structure, 2007 and 2008 had better efficiency score than the other years. Finally, results indicated that, using the cross efficiency models, the company had the best performance in 2007. This result could be due to the input-oriented nature of the models. Consequently, by proper management and optimum consumption of the resources, the company had the best performance in 2007.

 • 25439.
  Zadmirzaei, Majid
  et al.
  University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
  Mohammadi Limaei, Soleiman
  University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
  Amirteimoori, Alireza
  Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran.
  Olsson, Leif
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Measuring the relative performance of forest management units: A chance-constrained DEA model in the presence of the non-discretionary factor2019In: Canadian Journal of Forest Research, ISSN 0045-5067, E-ISSN 1208-6037, Vol. 49, no 7, p. 788-801Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, we develop a marginal chance-constrained data envelopment analysis model in the presence of non-discretionary inputs and hybrid outputs for the first time. We call it a stochastic non-discretionary DEA model (SND-DEA), and it is developed to measure and compare the relative efficiency of forest management units under different environmental management systems. Furthermore, we apply an output-oriented DEA technology to both deterministic and stochastic scenarios. The required data are collected from 24 forest management plans (as decision-making units and included four inputs and equal amount of outputs. The findings of this practical research show that the modified SND-DEA model in different probability levels give us apparently different results compared to the output from pure deterministic models. However, when we calculate the correlation measure, the probability levels give us a strong positive correlation between stochastic and deterministic models. Therefore, approximately 40% of the forest management plans based on the applied SND-DEA model should substantially increase their average efficiency score. As the major conclusion, our developed SND-DEA model is a suitable improvement over previous developed models to discriminate the efficiency and/or the inefficiency of decision-making units to hedge against risk and uncertainty in this type of forest management problems.

 • 25440.
  Zadmirzaei Soleimandarabi, Majid
  et al.
  University of Guilan, Iran.
  Mohammadi Limaei, Soleiman
  University of Guilan, Iran.
  Amirteimoori, Alireza
  Islamic Azad University, Rasht, Iran.
  Deterministic Scenario vs. Stochastic Scenario in Data Envelopment Analysis (DEA): A Case on Iranian Forest Management Units2018Conference paper (Refereed)
 • 25441.
  Zaghdane, Omar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Hamza, Basim
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  En undersökning av Individers implicita attityd mot andra som mäts via pupillfixering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25442.
  Zahrai, Sima
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Bark, Fritz H
  On the Fluid Mechanics of Twin-Wire Blade Forming in Paper Machines1995In: Nordic Pulp and Paper Research Journal, ISSN 0283-2631, Vol. 10, no 4, p. 245-252Article in journal (Refereed)
 • 25443.
  Zahrai, Sima
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Bark, Fritz H
  Martinez, Mark
  A Numerical Study of Cake Formation in 2-D Cross-Flow Filtration1998In: Journal of Pulp and Paper Science, ISSN 0826-6220, Vol. 24, no 9, p. 281-285Article in journal (Refereed)
 • 25444.
  Zahrai, Sima
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Bark, Fritz H
  Norman, Bo
  An Analysis of Blade Dewatering in a Twin-Wire Paper Machine1997In: Journal of Pulp and Paper Science, ISSN 0826-6220, Vol. 23, p. 452-459Article in journal (Refereed)
 • 25445.
  Zahrai, Sima
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Bark, Fritz.H.
  Analytical and Numerical Approaches to Solve the Model Equations for the Flow of Pulp in Blade Forming Process1996In: AIChE symposium series, ISSN 0065-8812, Vol. 92, p. 68-73Article in journal (Refereed)
 • 25446.
  Zahrai, Sima
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Martinez, D Mark
  Dahlklid, Anders A
  Estimating the thickness of the Web during Twin-Wire Forming1997In: Journal of Pulp and Paper Science, ISSN 0826-6220, Vol. 24, no 2, p. 67-72Article in journal (Refereed)
 • 25447.
  Zakariasson, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det är klart att man anpassar sitt bemötande utifrån den man möter”: - En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser kring bemötande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur socialarbetare upplever sin yrkesroll ochmaktposition kopplat till deras kontakt med klienter. Denna studie ämnade även undersökavilken roll de professionellas bemötande har i kontakten med deras klienter. Fyra kvalitativasemistrukturerade intervjuer genomfördes med verksamma från socialtjänsten, vilka hadevarierande arbetsuppgifter på olika enheter. Det insamlade materialet bearbetades ochanalyserades därefter med tre olika teoretiska perspektiv som fokuserar på självinsikt, maktsamt hur man förhåller sig till klienter som professionell. De teorier som användes i dennastudie var egenperspektivet av Røkenes & Hanssen (2007), maktperspektivet samt jag-det,jag-du-perspektivet som myntats av Buber. Resultatet i denna studie visar att informanternavisar en medvetenhet kring vilken roll bemötandet har i kontakt med klienter. Informanternadelar med sig av olika strategier de använder sig av för att försäkra en bra start på möten medklienter och fortsatt under relationen. Slutligen i denna studie presenteras en reflektion kringvikten av utbildning gällande dessa frågor samt hur viktigt det är med en bra arbetsmiljö föratt försäkra att relationen mellan socialarbetare och klient vilar på en grund av förtroende,empati och respekt. En bra relation mellan socialarbetare och klient ökar också möjligheternaför ett bättre arbete.

 • 25448.
  Zakariasson, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Carlsson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Upplevd arbetstillfredsställelse2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25449.
  Zakharina, Tatiana
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Uppdatering av IT-stöd hos Markbyggarna AB2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Markbyggarna AB är ett företag som huvudsakligen utför markarbete och maskintjänster. Företagets IT-system är formad för att stödja typiskt kontorsarbete. Projektet inriktades på att hjälpa företaget effektivisera det befintliga systemet och i större omfattning nyttja kostnadsfria alternativ som finns tillgängliga i dagens läge. Arbetet startade med definiering utav systemets avgörande aspekter. För hårdvarorna ställdes krav på CPUs, RAMs och hårddiskens belastning. För mjukvaror definierades funktioner som systemet bör innehava. För trådburen och trådlös nätverk definierades krav på internetanslutning. Efteråt samlades informationen om prestanda i det befintliga systemet med hjälpa av olika övervakningssystem, verktyg och intervjuer. PGRG tillämpades för hårdvarornas övervakning. För nätverksövervakning skapades ett eget övervakningssystem med stöd av de kommandobaserade verktygen Iperf, Speedtest-cli och verktyget Vistumbler. Övervakningsresultaten jämfördes med de önskade egenskaperna och skillnaden mellan dessa två utgjorde underlag för förändringsarbete även med beställarens önskemål i åtanke. Såldes gick den praktiska delen av projektet bland annat på att trådlös signal förstärktes genom installation av AP, introduktion av nya applikationer, en anslutning till företagets PC hemifrån samt skapades system för säkerhetskopiering. Även har en rad andra säkerhetsåtgärder vidtagits. För att kunna utvärdera det genomförda arbetet övervakades det trådlösa nätverket på nytt. Dessa förändringar har gjort att IT-systemet blivit säkrare, med bättre presterande nätverk. Flexibiliteten och funktionaliteten har också ökat. Totalt gick projektet på 1660 kr för inköp av hårda varor. Det gick att täcka de flesta av företagets behov med kostnadsfria mjuka varor.

 • 25450.
  Zakrisson, Annika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Haeggblom, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hjärtat klappar för palliativ vård - En litteraturöversikt med fokus på patienters upplevelser av att leva med svår hjärtsvikt i det palliativa skedet av sjukdomen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
506507508509510511512 25401 - 25450 of 26294
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf