miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 1955
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Blixth, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Asplund, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patientens upplevelser av att leva med bensår - en litteratursammanställning2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  D-uppsats 2011
 • 252.
  Blom, Erika
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Kuru, Caroline
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Faktorer som kan påverka att kvinnan utan medicinsk indikation önskar kejsarsnitt framför en vaginal förlossning2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Med tanke på den ökande frekvensen av kejsarsnitt utan medicinsk indikation världen över är det angeläget att studera detta ämne. Förhoppningarna på denna studie var att den skulle leda till en bättre individuell omvårdnad för de kvinnor som önskade denna förlossningsmetod.

  Syfte: Att belysa olika faktorer som kan påverka att kvinnan önskar kejsarsnitt utan medicinsk indikation framför en vaginal förlossning, samt behov av omvårdnad.

  Metod: En systematisk litteraturstudie, där fjorton vetenskapliga studier inkluderats. Genom en innehållsanalys växte två huvudteman fram, den första var faktorer bakom val av förlossningsmetod, under detta tema skapades åtta underkategorier och det andra huvudtemat var behovet av stöd i samband med vaginal förlossning.

  Resultat: De största bakomliggande faktorerna till att kvinnan önskade kejsarsnitt utan medicinsk indikation var tidigare upplevelser och kvinnans ökande ålder. Många av dessa kvinnor kände att de saknade både stöd och information från vårdgivarna.

  Diskussion: Vikten av information och stöd var av stor betydelse för dessa kvinnor. För att säkra detta är omvårdnadsdokumentation en grundläggande del i vårdarbetet. För att hjälpa kvinnor som önskar kejsarsnitt utan medicinsk indikation kunde olika strategier för stresshantering (så kallad coping) vara ett bra alternativ att använda sig av i sådana situationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 253.
  Blom, Mia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Pettersson, Malin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Existentiellt lidande hos vuxna med obotlig cancer i palliativt skede: -upplevelser och hantering2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  I Sverige avlider över 20 000 personer i cancer varje år. Då sjukdomen har övergått till palliativ vård och närheten till döden ökar kommer insikten att livstiden är begränsad. Detta kan leda till att många brottas med svåra existentiella frågor i livets slutskede. Arbetets syfte var att belysa de existentiella behoven och upplevelserna, samt hur detta hanterades hos cancersjuka i palliativt skede. Studien gjordes som en litteraturöversikt och artiklarna analyserades med innehållsanalys. I resultatet framkom tre olika kategorier; förlust och skuld; värdighet; hantering och motivation. Att leva med obotlig sjukdom medförde att framtiden blev otrygg, beroendet till andra ökade och känslan av samhörighet till resten av familjen minskade, skuldtankar kunde förekomma. Att behålla sin roll, självkänsla och sina valmöjligheter var av vikt för värdigheten. Mening med livet, samhörighet med familjen var stödjande och gav hopp. Genom omprioriteringar, att hitta nya värderingar och underlätta familjens ansvar hanteras situationen. Slutsatsen blev att de existentiella frågorna bör uppmärksammas mer inom den palliativa vården. Öppen kommunikation, lyhördhet mellan vårdpersonal och patient samt ett fungerande teamarbete är viktigt inom den pallaitiva vården

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 254.
  Blom, Sofie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Jonsson, Annicka
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Psykosociala faktorer och ländryggssmärta: ur ett individperspektiv2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 255.
  Blomberg, Sofia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Gundlegård, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Betydelsen av vårdpersonalens attityder vid abort2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Abort är en känslomässigt laddad fråga som väcker starka känslor världen över. Frågan om abort är ofta fylld med etiska och moraliska värderingar och ställningstaganden för alla som är inblandade. För att en god och säker vård samt ett bra bemötande ska kunna ges till kvinnor som genomgår en abort är det viktigt att vårdpersonalen handlar på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens bemötande av kvinnor som genomgår en abort.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Tretton artiklar motsvarade studiens syfte.

  Resultat: Resultatet av litteraturstudie visade att vårdpersonal i västländer till stor del var positiva till abort. Vårdpersonalen upplevde etiska dilemman vilka för det mesta berodde på kvinnornas orsaker till abort och hur långt in i graviditeten kvinnorna var då de genomgick en abort. Brister i form av utbildning och erfarenheter av abort ledde till negativa attityder vilket resulterade till en sämre omvårdnad och negativt bemötande av kvinnorna.

  Slutsats: Majoriteten av vårdpersonalen var positiva till legal abort. Utbildning och praktisk erfarenhet i samband med abort motverkar negativ attityd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 256.
  Blomberg, Sofia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Kilenstam, Emma
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Ambulanspersonalens förhållningssätt och följsamhet till hygienrutiner inom ambulanssjukvården 2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ambulanstransporter utgör en risk för smittspridning då vårdare och patient delar en mindre yta att vistas på. Smittan kan lättare överföras i det trånga vårdutrymmet. Det höga flödet av sjuka och skadade patienter som transporteras med ambulans samt tidsbrist att hinna städa ambulansen innan nästa larm är faktorer som ökar risken för att bli smittad eller föra smittan vidare till nästa patient. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka ambulanspersonalens förhållningssätt och följsamhet till hygienrutiner inom ambulans sjukvården i Västernorrlands län. Metod: Studien genomfördes som en totalstudie där alla anställda (n=188) inom ambulanssjukvården i Västernorrlands län blev tillfrågade att delta. Bortfallet blev 40 procent (n=78). Datainsamlingen utfördes med hjälp av frågeformulär, bestående av både slutna och öppna frågor. Data med kvantitativa inslag sammanställdes med Statistical Package for the Social Science 17 där Spearman´s rho-korrelation användes. Data med kvalitativa inslag analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet i studien visar att 30% av ambulanspersonalen i Västernorrlands län ej har kännedom om hygienrutinerna på sin arbetsplats. Endast 26% upplevde att hygienrutinerna efterföljdes på arbetsplatsen. Ambulanspersonalens förhållningssätt till de basala hygienrutinerna är bra men följsamheten är bristande. Faktorer till att hygienrutiner inte efterföljs analyserades till två huvudkategorier vilka var: ”hinder till att följa hygienrutiner” och ”egen uppfattning om hygienrutiner”. Slutsats: Studien visar att information kring gällande hygienrutiner saknas och att dessa därför behöver tydliggöras. Studien uppvisar en bristande följsamhet till de basala hygienrutinerna samt till hygien i ambulansfordonen varvid utbildning borde prioriteras.  

  Nyckelord: ambulans, följsamhet, hygien, prehospital vård

 • 257.
  Blomqvist, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Åkerstedt, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Famijens upplevelse av palliativ vård av barn med cancer: - en litteraturstudie2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa familjens upplevelser av palliativ omvårdnad av barn med cancer.

  Bakgrund: Varje år får cirka 300 svenska barn och ungdomar en cancerdiagnos. En fjärdedel dör av sin sjukdom. Barnets sjukdom påverkar föräldrarnas roller, inbördes och mot barnen och även syskon blir åsidosatta. Vetskapen om att det inte går att bota barnet upplevs för föräldrarna som oerhört stressande, samtidigt som de vill leva ett så normalt liv som möjligt.

  Metod: Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Arton vetenskapliga artiklar inkluderades, vilka var publicerade mellan åren 1997-2007.

  Resultat: Resultatet visar att informationen kring barnets behandling och kommande död ansåg föräldrarna vara viktig för att vården skulle vara av god kvalitet. Psykosociala problemen som föräldrar upplevde var rädslan inför deras barns död samt stressen över att inte kunna hjälpa sitt sjuka barn. Många föräldrar ville vårda barnet själva hemma så att det vanliga livet kunde fortsätta.

  Diskussion: Det är viktigt att vårdpersonal visar att de bryr sig, ger information som kan förstås samt ge informationen med medkänsla. För att familjen lättare ska klara av situationen behöver de mycket stöd från familj, vänner och personal. Stödet är viktigt när föräldrarna valt att vårda sitt barn i hemmet, trots att det är stressande och skrämmande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 258.
  Blomqvist, Julita
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Höglund, Elin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Komplementära behandlingsmetoders betydelse för patienter med obotlig cancer2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 259.
  Blomqvist, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Olsson, Carina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Föräldrars upplevelser av palliativ vård av barn: - en litteraturöversikt2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 260.
  Blomstedt, Kristina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Ekbom, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patientens upplevelse och hantering: - tiden i samband med ett nytt hjärta2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Prognosen för överlevnad efter en hjärttransplantation har successivt förbättras, under år 2008 genomgick 44 personer i Sverige operationen. Då hjärtat kan ses som beviset för liv och centrum för våra känslor kan en hjärttransplantation ha en dramatisk inverkan på patienters dagliga liv och hälsa. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen i samband med en hjärttransplantation och hur patienter hanterade sin situation. Metoden som användes var litteraturstudie där 16 artiklar inkluderades, publicerade mellan år 1998 och 2008. Data analyserades utifrån en innehållsanalytisk metod. Resultatet visade att patienter som levde med en svår hjärtsjukdom upplevde maktlöshet, begräns­ningar och behov av stöd. Att hantera sin livssituation i samband med en hjärttransplantation innebar användning av olika copingstrategier. Trans­planta­tion­en gav patienterna nya möjligheter och en känsla av tillfredställelse med livet, vilket hjälpte dem att blicka framåt. I diskussionen framkom att det liv som en hjärttransplantation erbjöd övervägde de motgångar och hinder som upplevdes i samband med ett nytt hjärta. Konklusionen var att genom vidare studier om patienters upplevelser i samband med en hjärttransplantation kan ny kunskap erhållas och omvårdnadsarbetet utvecklas ytterligare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 261. Blusi, Madeleine
  et al.
  Berg, K
  Davidsson, L
  Hammarström, E
  Hansson, E
  Hoffman, Eva
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Holmbom, E
  Johansson, AM
  Leijonklou, AK
  Linder, K
  Rasmusson, K
  Sondell, P
  Strand, G
  Uppföljning av nyutexaminerade sjuksköterskor2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Blusi, Madeleine
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Bostedt, Göran
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Rönnbäck, Eva
  Vård av tid?: Utvärdering av förändringsprocesser vid införandet av Time Care2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Bodin, Andrea
  et al.
  tillfälligt anställd som forskningsassistent på IHV.
  Gillander Gådin, Katja
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Gymnasieelevers arbetsmiljö och hälsa: Rapport från elevenkäten VT 2012, åk 2 Jämtlands gymnasieum.2012Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 264.
  Bodin, Ida
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sjöberg, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Stödfaktorer av betydelse för flyktingar med psykisk ohälsa2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: I världen råder oroligheter, människor tvingas fly från sina hemland och under år 2007 var det 67 miljoner människor som flytt sitt land. Att tvingas fly från sitt hemland kan vara en tillräcklig orsak till att utveckla psykisk ohälsa. Dessa människor behöver stöd från hälso- och sjukvården. Omvårdnadsteoretikern Leininger beskriver transkulturell omvårdnad som att med respekt för varje individs kultur anpassa omvårdnaden. SYFTE: Att belysa stödfaktorer av betydelse för flyktingar med psykisk ohälsa. METOD: Litteraturstudie med 15 vetenskapligt granskade artiklar. RESULTAT: Analysen resulterade i sex kategorier som sammanfattningsvis visade att fysiskt-, psykiskt-, andligt-, kulturellt-, socialt- och samhällets stöd hade betydelse för flyktingar med psykisk ohälsa. Att vara medveten om och ha förståelse för kulturspecifika faktorers påverkan på hälsan var av stor vikt för omvårdnad av flyktingar. DISKUSSION/SLUTSATS: Inom hälso- och sjukvården behövs utbildning och insikt i tvärkulturella möten. Detta anses nödvändigt för att kunna tillgodose flyktingar med psykisk ohälsa och deras behov av stöd. Arbetar man enligt Madeleine Leiningers omvårdnadsteori kan man som sjuksköterska erhålla kunskap som underlättar i beslut och handlingar i omvårdnaden av patienter från andra kulturer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Stödfaktorer av betydelse för flyktingar med psykisk ohälsa
 • 265.
  Bogren Jungmarker, Emily
  et al.
  Högskolan Dalarna.
  Lindgren, Helena
  Högskolan Dalarna.
  Hildingsson, Ingegerd
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Playing second fiddle is Okay-Swedish Fathers' experiences of prenatal care2010Ingår i: Journal of midwifery & women's health, ISSN 1526-9523, E-ISSN 1542-2011, Vol. 55, nr 5, s. 421-429Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction: In Sweden, prospective fathers are encouraged and welcome to attend prenatal visits, and pregnant women assess their partners' involvement in prenatal care as very important. The aim of this study was to describe expectant fathers' experiences of and involvement in prenatal care in Sweden. Methods: Data were drawn from a 1-year cohort study of 827 Swedish-speaking fathers recruited during their partners' midpregnancy and followed up 2 months after childbirth. Results: The participants reported that the most important issues in prenatal care were the woman's physical and emotional well-being and the support she received from her midwife. However, care was identified as deficient in nearly all aspects of information, medical care, and fathers' involvement. "Excessive" care was also reported and related to how the father was treated by the midwife, mainly in terms of attention to his emotional well-being. Discussion: Although fathers prioritize the needs of their pregnant partners, it is important for caregivers to assess fathers' needs and incorporate a family-oriented approach to prenatal care.

 • 266.
  Bolger, Claire
  et al.
  University of Aberdeen.
  Tufvesson, Ellen
  University of Lund.
  Stenfors, Nikolai
  University of Umeå.
  Devereux, Graham
  University of Aberdeen.
  Ayres, John
  University of Aberdeen.
  Holmberg, Hans-Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Bjermer, Leif
  University of Lund.
  Sue-Chu, Malcolm
  Department of Lung Medicine, University Hospital, and Heart and Lung Institute Faculty of Medicine, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
  Kippelen, Pascale
  University of Aberdeen.
  Urinary cc16 levels in winter versus summer sport athletes after eucapnic voluntary hyperpnoea2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Exercise induced bronchoconstriction (EIB) is highly prevalent in elite athletes, especially in those training in cold dry environments. Dehydration of the airways plays a key role in this process. EIB has recently been linked to airway epithelial injury in asthmatic individuals. The aim of the study is to determine whether a short period of hyperpnoea of dry air causes airway epithelial disruption in winter and/or summer sport athletes. We hypothesise that urinary level of the Clara cell protein (CC16) – an indirect marker of permeability/cellular integrity of the lung epithelial barrier – will be increased after a eucapnic voluntary hyperpnoea (EVH) test and that this increase will be larger in winter compared to summer athletes. Forty two female athletes – 28 summer athletes (age 31.1+/-1.7yr (SEM), training volume 9+/-1.1h/wk) and 14 winter athletes (age 21.4+/-0.8yr, training volume 12.0 ± 1.10h/wk) – took part in this study. They all performed an 8-min EVH test at a target ventilation rate of 30 times their baseline forced expiratory volume in one second (FEV1). After the challenge, FEV1 was measured in duplicate at 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 and 90min. A sustained decrease in FEV1 of at least 10% from baseline was considered positive. Urine samples were collected at baseline and at 30, 60 and 90min recovery. CC16 concentration was measured by enzyme immunoassay. Ten summer athletes had a positive test (max FEV1 fall = 19.6+/-2.4%), whilst eighteen of the summer athletes and all the winter athletes were negative (max FEV1 fall = 5.7+/-0.7% and 5.3+/-0.7%, respectively). CC16 increased significantly after the challenge in all three groups (P<0.01) with no difference between groups: delta CC16 (max post-EVH minus baseline) in summer EVH negative athletes was 0.241+/-0.1 ng/&#956;mol creatinine, 0.292+/-0.085 ng/&#956;mol creatinine in summer EVH positive athletes, and 0.123+/-0.047ng/&#956;mol creatinine in winter EVH negative athletes (P=0.415)In conclusion, a short period of hyperpnoea of dry air is associated with an increased rate of CC16 excretion in urine in both winter and summer athletes. This suggests that the integrity of the airway epithelium might be compromised by loss of airway surface lining fluid when athletes inhale dry air at high flow rates. This appears to occur irrespective of the degree of bronchoconstriction or regular training environment.

 • 267.
  Bolsöy, Helena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Är "information overload" ett problem?: Medarbetares upplevelser av informationsmängden på ett informationsintensivt företag2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Informationsmängden har i och med Internets utveckling accelererat, vilket påverkar klimatet på många arbetsplatser. Det fenomen som uppstår när en individ får svårigheter att hantera informationen brukar kallas ”information overload”. Särskilt i informationsintensiva miljöer finns en risk att informationsmängden kan orsaka information overload. Huvudsyftet med studien var att öka kunskapen om hur informationsmängden upplevs, hur den hanteras och hur den påverkar arbetsprestationen för individer på ett informationsintensivt företag. Ett delsyfte var att belysa om informationsmängden upplevs som stressande och om stressen påverkar informationshanteringen och arbetsprestationen för individerna. Som undersökningsmetod användes kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som utfördes med fem medarbetare på en tidningsredaktion i Mellansverige. Analysen av intervjuerna genomfördes med hjälp av innehållsanalys. Resultaten visade att informationsmängden inte upplevdes som för stor. Respondenterna använde datorn samt vissa andra strategier för att hantera informationen. Man ansåg inte att arbetsprestationen påverkades av informationsmängden i någon större utsträckning. Stress ansågs inte uppstå på grund av informationsmängden utan snarare av störningar och avbrott i arbetet. Att arbetet kunde bli försenat pga. tidsbrist ansågs också stressande. Vid stress kunde vissa svårigheter med att t.ex. sortera informationen uppstå och enklare fel kunde göras. Trots att respondenterna uppgav att den externa informationen ökat de senaste tio åren upplevdes inte detta som ett problem. En slutsats som drogs är att det inte finns belägg för information overload bland respondenterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 268.
  Bonér, Ann-Kathrine
  Mittuniversitetet. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Faktorer av betydelse för de svårigheter fäder upplever i samband med tidigt föräldraskap.: En longitudinell studie i Västernorrland.2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att bli förälder är en stor händelse i livet. Graviditeten är en tid där både fysiska

  och psykiska förändringar påverkar livet för båda parter och också en tid att

  förbereda sig inför föräldraskapet. Syftet var att belysa vilka faktorer som har

  betydelse för de svårigheter som fäder upplever i samband tidigt föräldraskap. En

  prospektiv longitudinell studie genomfördes vid samtliga kvinnokliniker i

  Västernorrland. Deltagande var 827 partners till kvinnor som varit gravida och fött

  barn under perioden juni 2007-juni 2008. Data samlades in med hjälp av tre

  frågeformulär. Regressionsanalysen visade att oro för ekonomi var den främsta

  anledningen till upplevelse av svårigheter med att vara förälder. Stödet från

  barnmorskan och från närstående påverkade inte utfallet för upplevelse av

  svårigheter under graviditeten, men stöd från partner efter förlossningen minskade

  pappors oro. Högskoleutbildade pappor och förstagångspappor var de som var

  mest oroade. Studien talar för att mer forskning behövs om pappors egna behov av

  stöd i föräldraskapet.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 269.
  Borell, Klas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Hultman, Barbro
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lindmark, Dag
  Experience sampling method: att studera social handlande in situ1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 270.
  Borell, Klas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, Roine
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Begränsningar i nätverksanalysens kontextuella neutralitet1997Ingår i: Samba, hambo och jenka : Brasilien, Sverige och Finland i samma analys - en omöjlighet?: Festskrift med anledning av docent Yngve Mohlins 50-årsdag den 27/9 1996, Östersund: Mitthögskolan , 1997Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 271.
  Borell, Klas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Johansson, Roine
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Den nätverksbaserade förvaltningsmodellen - exemplet Ädel1998Ingår i: Organisation och välfärdsstat, Lund: Studentlitteratur , 1998Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 272.
  Borell, Klas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, Roine
  Institutionen för hälsovetenskap.
  Kan staten styra implementeringsnätverk?1998Ingår i: Nordisk administrativt tidsskrift, ISSN 0029-1285, Vol. 79, nr 3, s. 249-260Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 273.
  Borell, Klas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, Roine
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Old-Age Care in Implementation Networks: The 16th Conference of The International Association of Management, Chicago, USA, April 5 - 81998Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 274.
  Borell, Klas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, Roine
  Institutionen för hälsovetenskap.
  Samhället som nätverk: Om nätverksanalys och samhällsteori1996Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 275.
  Borell, Klas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, RoineMittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Samhällets väv: En antologi om samhällsvetenskap och nätverk1995Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Intresset för samhällsvetenskaplig nätverksforskning har vuxit under de senaste åren och kommit att innefatta så vitt skilda forskningsporblem som människors psykiska och fysiska hälsa, innovationsspridning och internationell handel, Men vad förenar egentligen nätverksforskare? Vad karakteriserar nätverksmodeller? Hur kan nätverksidén användas för att belysa olika teoretiska problem? Syftet med denna antologi är att ge en samhällsvetenskapligt intresserad publik en introduktion i dessa frågor.

  Samtliga bidragsgivare är sociologer vid Mitthögskolan i Östersund och verksamma i forskningsprogrammet Socialt arbete, hälsa och sociala nätverk (Torvallaprogrammet).

  Innehåll:

  Klas Borell: Introduktion: Samhällsvetenskap och nätverk

  Roine Johansson: Nätverk i närbild: Grundstenar och gränser, former och innehåll

  Roine Johansson: Organisationer och nätverk: Nägra reflektioner

  Klas Borell: Ockupation och motståndsrörelse: Tillit och nätverk

  Roine Johansson: Förhandlingen som interaktionsform

  Anders Röjde: Ungdom, identitet och nätverk

  Sten Anttila och Nina Anttila: Nätverksanalys vid explorativa studier av socialt arbete: en metodologisk illustration

  Klas Borell: Nätverk och kognitiva matriser

 • 276.
  Borell, Klas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, Roine
  Institutionen för hälsovetenskap.
  Lindqvist, Rafael
  Välfärdspolitikens nya organisatoriska sammanhang: Avslutning1998Ingår i: Organisation och Välfärdsstat, Lund: Studentlitteratur , 1998, s. 180-190Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 277.
  Borg, Jenny
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Rådgivningens betydelse till fysisk aktivitet vid diabetes typ 22008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som innebär nedsatt insulinsekretion och insulinkänslighet vilket kräver livsstilsförändringar. Den fysiska aktiviteten påverkar kroppens celler och är en viktig del i diabetasbehandlingen.

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa rådgivningens betydelse för motivation till fysisk aktivitet samt hur motion påverkar upplevelsen av livskvalité i samband med diabetes typ 2.

  Metod: En litteraturstudie gjordes och artiklarna som ingår i studien har publicerats mellan år 1993 och 2005 med sökorden counseling, diabetes mellitus non insulin, exercise,intervention, nurse´och quality of life. Av 20 granskade artikklar motsvarade 13 artiklar litteraturstudiens syfte.

  Resultat: Resultatet påvisade att rådgivning och stöd förbättrade patientens motivation till fysisk aktivitet och ökade känslan av välbefinnande.

  Slutsats: Kunskapen om rådgivningens betydelse leder till större motivation till fysisk aktivitet och ökad upplevelse av livskvalité. Dessa faktorer bör uppmärksammas i vården av personer med diabetes typ 2.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 278.
  Borg, Kristian
  et al.
  Karolinska institutet.
  Goine, Hans
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Söderberg, Elsy
  Linköpings universitet.
  Marnetoft, Sven-Uno
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Alexanderson, Kristina
  Comparison of seven measures of sickness absence-based on data from three counties in Sweden2006Ingår i: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 26, nr 4, s. 421-428Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective was to compare the applicability of and results provided by the two measures of sickness absence used most often within the Swedish social insurance administration (that is, unadjusted sick-leave rate and adjusted sick-leave rate) and five measures suggested by epidemiological researchers. Data consisted of four cross-sectional data sets of registry sick-leave data covering four separate years (1997-2000) in three counties. In total 454,000 persons qualified for sickness insurance and aged 20-64 years were included. The two measures used within the social insurance administration and three of the five measures suggested by epidemiological researchers revealed sex-related dissimilarities in absence patterns that indicated that women had more sickness absence than men. However, in marked contrast to those results, two of the epidemiologically based measures (i.e., length of sickness absence and duration of sickness absence) instead showed highly comparable rates of sick leave for men and women, and such information is seldom obtained, albeit definitely of importance, when trying to make a correct assessment of sickness absence. The measure of sickness absence that is used influences the findings and should therefore be chosen with care. Complementing the measures used in the social insurance administration by five measures suggested by epidemiological researchers provided a more informative and comprehensive picture of sickness absence in a population. Further investigations into the effect of using different measures is needed, as well as international consensus on what to call different measures.

 • 279.
  Borgudd, Josefina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Clarin, Thomas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Patienters upplevelser av hur cancer påverkar sexualiteten: en litteraturöversikt2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancer är en sjukdom som ständigt ökar och sexualiteten är ett grundbehov som enligt studier inte uppmärksammas tillräckligt i vården. Sjuksköterskors kunskap och förståelse om cancerpatienters upplevelser av sexualiteten är en förutsättning för att förbättra omvårdnaden. Syfte: Syftet var att beskriva vuxna cancerpatienters upplevelser av sin sexualitet. Metod: En litteraturöversikt gjordes över cancerpatienters perspektiv på sexualiteten, oavsett cancerform. Femton vetenskapliga artiklar analyserades med manifest innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fyra teman: Förändringar av det sexuella behovet, kroppsliga förändringar, mentala förändringar och förändringar i parrelationen. Genomgående för alla teman var att patienter strävade efter att hitta sin nya sexualitet. Det sexuella livet påverkades mest negativt, men patienter kunde ändå uppleva den nya livssituationen som något positivt. Diskussion: Kunskap om sexualitetens påverkan på kropp, tanke och relationer var av betydelse för god omvårdnad. Utbildning inom sexologi borde därför ingå som en naturlig del i sjuksköterskans grundutbildning. Samtidigt behövdes mer forskning inom området. Det fanns även behov av samtalsgrupper för patienter och deras partner då tankar och funderingar kring den nya livssituationen var vanliga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 280.
  Boson, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Smedman, Linda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Operationssjuksköterskans upplevelse av sin yrkesroll: -en kvalitativ intervjustudie2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Yrket som operationssjuksköterska är idag den äldsta sjuksköterskespecialiteten men förblir främst en dold yrkesroll på grund av att det utövas bakom stängda dörrar. Yrkesrollen skildrades som komplex och kretsade omkring patienten, samarbetet och den tekniska utrustningen Patricia Benners teorier om sjuksköterskans yrkesutveckling användes som teoretisk förankring i studien. Syfte Studiens syfte var att belysa hur operationssjuksköterskan upplever sin yrkesroll. Metod Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och tio semistrukturerade intervjuer utfördes med operationssjuksköterskor från två sjukhus i Sverige under våren 2011. Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. Insamlat data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat I textanalysen identifierades tolv subkategorier och fyra kategorier; rollen som omvårdnadsansvarig, upplevelsen av vad som gör operationssjuksköterskan trygg i sin yrkesroll, betydelsen av att vara medarbetare i arbetet på operationssalen och synen på den egna professionen. Operationssjuksköterskorna beskrev sitt arbete som patientfokuserat och möjligheten att hjälpa medförde känslan av att göra skillnad. Erfarenhet och uppskattning gav ett självförtroende som resulterade i att operationssjuksköterskorna blev trygga i sin yrkesroll. Operationssjuksköterskorna beskrev kommunikation på salen som essentiellt för ett fungerande samarbete och menade att de anpassade sig efter sina medarbetare. Operationssjuksköterskorna upplevde sin yrkesroll både som osynlig och utvecklande. Citat från informanterna presenterades i texten för att tydliggöra resultatet.  Slutsats Studien visade att operationssjuksköterskorna har en central roll för omvårdnaden på operationsavdelningen och för patienten. Operationssjuksköterskans närvaro och kompetens vid operationer var oersättlig men ständigt beroende av teamet omkring sig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 281.
  Boström, Lena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Elevers lärstilar i jämförelse med deras lärares lärstilar. En jämförande studie av elever och lärare i gymnasieskola2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 282.
  Brattström, Henrik
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Bengtsson, Simon
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sjuksköterskors kunskap om HLR och upplevelser av hjärtstopp hos patienter inlagda på sjukhus samt möjliga förbättringarsåtgärder: En litteraturöversikt2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 283. Bredie, S J
  et al.
  Jong, Miek C
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  No Significant Effect of Ginkgo Biloba Special Extract EGb 761 in the Treatment of Primary Raynaud's Phenomenon: A Randomized Controlled Trial2012Ingår i: Journal of Cardiovascular Pharmacology, ISSN 0160-2446, E-ISSN 1533-4023, Vol. 59, nr 3, s. 215-221Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Medicinal treatment of vasospastic Raynaud phenomenon is limited to primarily vasodilator medicines.

  OBJECTIVE:

  To explore the possible beneficial effects and tolerability of 120 mg two times a day of Ginkgo Biloba special extract EGb 761 in patients suffering from Raynaud disease (RD) (primary Raynaud phenomenon).

  METHODS:

  In a placebo-controlled, double-blind, pilot study, 41 patients with RD were randomized to either the active treatment group (EGb 761, n = 21) or placebo group for 10 weeks, after an initial 2-week run-in phase. The primary efficacy variables were self-reported changes of the frequency, duration, and severity of vasospastic attacks between the placebo-controlled run-in phase and the end of the study.

  RESULTS:

  Most of the patients were female, and both groups were perfectly matched with respect to demographic characteristics. The frequency of daily attacks reduced from 3.6 ± 2.3 to 2.4 ± 2.6 (-33%) in the EGb 761 group and from 2.9 ± 2.0 to 2.0 ± 1.8 (-31%) in the placebo group with no significant difference according to the ordinary least squares test (P = 0.3564). Furthermore, no significant differences were found with respect to the duration and severity of vasospastic attacks between the EGb 761 and placebo groups (P = 0.4392 and P = 0.7187, respectively). In all, 17 adverse events (AEs) were reported, 6 AEs from 5 patients in the EGb 761 group and 11 AEs from 8 patients in the placebo group. Serious AEs did not occur.

  CONCLUSION:

  EGb 761 treatment showed an excellent safety profile in patients with RD but could not demonstrate a statistically significant reduction in clinically relevant symptoms compared with placebo.

 • 284.
  Breed, Helene
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Rehabiliteringskurs på Alfta Rehab Center: Hur har den påverkat deltagarnas rehabilitering2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen av Alfta Rehab Centers rehabiliteringskurs har gjorts med syftet att ta reda på hur några deltagare upplever att kursen påverkat deras rehabilitering. Kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har använts och sex deltagare som gått kursen har intervjuats. En latent innehållsanalys genomfördes på materialet som gav två huvudteman; upplevelse av att kunna påverka sin egen situation och upplevelse av att självbilden förändrats. Därtill utmynnade analysen i tio underteman.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 285. Brink-Elfegoun, T.
  et al.
  Holmberg, Hans-Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Nordlund Ekblom, M.
  Ekblom, B.
  Neuromuscular and circulatory adaptation during combined arm and leg exercise with different maximal work loads2007Ingår i: European Journal of Applied Physiology, ISSN 1439-6319, E-ISSN 1439-6327, Vol. 101, nr 5, s. 603-611Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cardiopulmonary kinetics and electromyographic activity (EMG) during exhausting exercise were measured in 8 males performing three maximal combined arm + leg exercises (cA+L). These exercises were performed at different rates of work (mean ± SD; 373 ± 48, 429 ± 55 and 521 ± 102 W) leading to different average exercise work times in all tests and subjects. reached a plateau versus work rate in every maximal cA+L exercise (range 6 min 33 s to 3 min 13 s). The three different exercise protocols gave a maximal oxygen consumption of 4.67 ± 0.57, 4.58 ± 0.52 and 4.66 ± 0.53 l min−1 (P = 0.081), and a maximal heart rate (HRmax) of 190 ± 6, 189 ± 4 and 189 ± 6 beats min−1 (P = 0.673), respectively. Root mean square EMG (EMGRMS) of the vastus lateralis and the triceps brachii muscles increased with increasing rate of work and time in all three cA+L protocols. The study demonstrates that despite different maximal rates of work, leading to different times to exhaustion, the circulatory adaptation to maximal exercise was almost identical in all three protocols that led to a plateau. The EMGRMS data showed increased muscle recruitment with increasing work rate, even though the HRmax and was the same in all three cA+L protocols. In conclusion, these findings do not support the theory of the existence of a central governor (CG) that regulates circulation and neuronal output of skeletal muscles during maximal exercise. Thibault Brink-Elfegoun and Hans-Christer Holmberg contributed equally to this article.

 • 286.
  Brodin Hautakoski, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Duvemo, Hanne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Betydelsen av information om motion i samband med diabetes typ 22011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Diabetes typ 2 har ökat till följd av livsstilsrelaterade hälsoproblem som övervikt. Tidig och omfattande information till patienter med diabetes typ 2 om betydelsen av motion är viktigt. Syftet: Att belysa informationens betydelse för en god följsamhet när det gäller motion vid diabetes typ 2. Metod: Kvalitativ design med innehållsanalys. Vignettemetoden användes vid intervjuerna. Resultat: Informationen som givits vid insjuknandet av diabetes typ 2 har generellt varit kortfattad och bristfällig samt given på ett felaktigt sätt. Det har även saknats information om betydelsen av motionen och konsekvenser av senkomplikationer. Diskussion: För att diabetikerna med typ 2 ska kunna uppnå en god följsamhet så krävs bra återkommande information. Varje distriktssköterska bör ha kompetens att ge god information och få ett bra samspel med patienten. Genom god följsamhet kan patienten förstå motionens betydelse, få ett bättre HbA1c och därigenom undvika senkomplikationer. Slutsats: Mer kunskap om individuell information krävs hos informationsgivande personal vid insjuknandet för att patienter med diabetes typ 2 ska kunna få kontroll över sjukdomen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 287.
  Brolin, Helen
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Larsson, Kerstin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Några deltagares upplevelser av samverkansprojektet ROS i Malung2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppföljning var att ta reda på vilka upplevelser som några tidigare deltagare har av ROS-projektet i Malung (ROS är en förkortning av FAROS), ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi ville se om den hjälp deltagarna fått har påverkat hur deras liv ser ut idag, en tid efter projektet. Det finns många arbetslösa som är sjukskrivna och kan behöva extra hjälp för att komma vidare. För att förhindra att individerna ”faller mellan stolarna” finns idag många olika samverkansprojekt, med olika samhällsaktörer inblandade. I de allra flesta fall står Arbetsförmedling och Försäkringskassa som huvudaktörer.

  En kvalitativ metod har använts i form av en intervjustudie med sju individer som varit deltagare i ROS. Resultatet som vi fått fram pekar på att ett samverkansprojekt som detta är av stor betydelse för individerna. Det har gjort att deltagarna fått ett bättre självförtroende och lett till att de vågat pröva nya vägar för att komma ut i arbete igen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 288.
  Broman, Johan
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Näsström, Mathias
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Skoglund, Jenny
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Ambulanspersonalens uppfattningar i frågor som rör beslut om påbörjande av återupplivningsförsök2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Länge ansågs det både bland allmänhet och bland läkare, att då hjärtat slutar att slå, var döden oundviklig. Det faktum att hjärtat kan startas på nytt och att människor kan överleva har skapat etiska dilemman. Det optimala är om återupplivningsförsök endast påbörjas på patienter med potential för långt överlevande, vilket kan vara svårt att avgöra i ett tidigt stadium. Vid hjärtstillestånd krävs beslut inom sekunder. Den diskussion som förs av bland andra Svenska Rådet för hjärtlungräddning handlar dels om hur man kan öka chanserna till överlevnad vid hjärtstillestånd men även om att försöka minimera omotiverade återupplivningsförsök. Syftet med studien var att bland ambulanspersonal i Sverige kartlägga uppfattningar i frågor som rör beslut om att påbörja återupplivningsförsök. Den empiriska studien byggde på en enkätundersökning med tvärsnittsdesign. Resultatet visade att ambulanspersonalen som helhet anser att vissa faktorer, vilka är förknippade med låg överlevnadschans, ska ha betydelse vid beslut om att påbörja återupplivningsförsök. Skillnader förelåg dock beroende på yrkeskategori (ambulanssjukvårdare/sjuksköterska) eller antal år inom yrket. Hur personalen faktisk agerade har inte kartlagts. I diskussionen konstaterades en tydlig variation i ambulanspersonalens uppfattningar. Om denna variation speglade det faktiska agerandet vid omhändertagande av patienter med hjärtstopp innebar detta ett betydande godtycke.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 289. Brostedt, Erica M.
  et al.
  de Faire, Ulf
  Westerholm, Peter
  Knutsson, Anders
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Alfredsson, Lars
  Job strain and plasminogen activator inhibitor-1: results from the Swedish WOLF Study2004Ingår i: International Archives of Occupational and Environmental Health, ISSN 0340-0131, Vol. 77, nr 5, s. 341-344Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 290.
  Browall, M
  et al.
  Sahlgrens Univ Hosp, Dept Oncol, Clin Trial Unit, SE-41345 Gothenburg, Sweden.
  Melin-Johansson, Christina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Strang, S
  Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Dept Clin Neurosci & Rehabil, Gothenburg, Sweden.
  Danielson, Ella
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap. Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Inst Hlth & Care Sci, Gothenburg, Sweden.
  Henoch, I
  Bracke Diakoni Fdn, Res Unit, Gothenburg, Sweden.
  Health care staff's opinions about existential issues among patients with cancer2010Ingår i: Palliative & Supportive Care, ISSN 1478-9515, E-ISSN 1478-9523, Vol. 8, nr 1, s. 59-68Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: The objective of this study was to explore health care staff 's opinions about what existential issues are important to patients with cancer and staff 's responsibility when existential issues are raised by patients. Method: Four focus group interviews were conducted with health care staff (N = 23) at an in-patient hospice, on an oncology ward, on a surgical ward, and with a palliative home health care team. The focus group interviews focused on two questions, first, about health care staff 's opinions about patients' important existential questions and, second, about health care staff 's responsibility when existential issues are raised by the patient. The interviews were taperecorded, transcribed verbatim, and analyzed by qualitative content analysis into subcategories and categories. Results: Four categories and 11 subcategories emerged from the first question. The first category, "life and death," was based on joy of living and thoughts of dying. The second category "meaning," consisted of acceptance, reevaluation, hope, and faith. The third category, "freedom of choice," consisted of responsibility and integrity, and the fourth and last category, "relationships and solitude," consisted of alleviation, dependency, and loss. One category emerged from the second question about the health care staff 's responsibility, "to achieve an encounter," which was based on the subcategories time and space, attitudes, and invitation and confirmation. Significance of results: One strength of this study was that the findings were fairly congruent in different settings and in different geographical areas. Health care staff were aware of the importance of existential issues to patients. The existential issues, mentioned by health care staff, are similar to findings from studies conducted among patients, which is another strength of the present study. Health care staff are also confident about how to act when these issues are raised by the patients. The challenge for the future is to implement the findings from this study among health care staff in different settings.

 • 291. Browall, M
  et al.
  Persson, L-O
  Ahlberg, K
  Karlsson, P
  Danielson, Ella
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Daily assessment of stressful events and coping among post-menopausal women with breast cancer treated with adjuvant chemotherapy2009Ingår i: European Journal of Cancer Care, ISSN 0961-5423, E-ISSN 1365-2354, Vol. 18, nr 5, s. 507-516Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was twofold: to examine what type of daily stressful events post-menopausal woman with breast cancer experience during adjuvant chemotherapy and how bothersome these are and to identify coping strategies used by these women used to manage such stressful events. The patient group comprised 75 consecutively invited women (≥55 years of age) at two university hospitals and one county hospital in Sweden. The Daily Coping Assessment was used to collect data over time. Data were analysed both qualitatively and quantitatively. Six categories of stressful events were identified: `nausea and vomiting', `fatigue', `other symptoms', `isolation and alienation', `fear of the unknown' and `being controlled by the treatment'. The first three categories were subsumed under the domain physical problems and the latter three under psychosocial problems. Almost 30% of the diary entries recorded no stressful event. Physical problems were three times as frequent as psychosocial problems. `Nausea/vomiting' was the most frequently observed stressful event (21.6%). `Isolation and alienation' and `fear of the unknown' were less frequent, but when they occurred they were rated as the most distressing. Several coping strategies were used to manage each stressful event. The most common strategies were acceptance, relaxation and distraction. Religion was rarely used as a coping strategy.

 • 292. Browall, Maria
  et al.
  Ahlberg, Karin
  Karlsson, Per
  Danielson, Ella
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Persson, Lars-Olof
  Gaston-Johansson, Fannie
  Health-related quality of life during adjuvant treatment for breast cancer among postmenopausal women2008Ingår i: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 12, nr 3, s. 180-189Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the present study was twofold: first, to describe changes of Health-Related Quality of Life (HRQoL) during the adjuvant treatment among postmenopausal women with breast cancer; second, in the same population to identify the best predictors of Overall Quality of Life (QoL) after treatment, from perceived functioning, symptoms, emotional distress and clinical/demographic variables measured at baseline. The study group was 150 women (>= 55 years of age) scheduled for adjuvant chemotherapy (CT, n=75) or radiotherapy (RT, n=75). They were examined before (baseline), during and after completing the treatment. Data about QoL, perceived functioning, symptoms and emotional distress were collected with the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)-QLQ-C30, BR23 and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaires. The general finding was that the adjuvant treatments were associated with decrease in overall QoL, physical and role functioning, anxiety and body image, as well as with increase in fatigue, dyspnoea, pain, nausea/vomiting, constipation and systemic therapy side effects measured over time. For women receiving CT, better emotional functioning and less pain at baseline predicted better overall QoL at the end of the treatment. For women receiving RT, better physical and emotional functioning, less breast symptoms and lower tumour stage at baseline predicted better overall QoL at the end of the treatment.

 • 293. Brulin, Christin
  et al.
  Goine, Hans
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Edlund, C
  Knutsson, Anders
  Prevalence of long term sick leave among female home care personnel in Northern Sweden1998Ingår i: Journal of Occupational Rehabilitation, ISSN 1053-0487, Vol. 8, nr 2, s. 103-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 294.
  Brändström, Linnéa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Westman, Sofie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Barn och ungdomar med övervikt och fetma: En litteratursturdie ur ett sjuksköterske-, familje- och barn- och ungdomsperspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fetma definieras av WHO som en kronisk sjukdom där behandlingen är långvarig. Fetma är ett ökande problem hos barn och ungdomar i västvärlden. Barn med övervikt löper en större risk att i framtiden drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans, familjens samt barn och ungdomars perspektiv i förebyggandet av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Metod: Artiklarna har sökts i databaserna PubMed, Chinahl och Blackwell Sunergy som sedan granskats, klassificerats och analyserats. Resultat: Sjuksköterskorna ansåg att övervikt och fetma hos barn var ett familjeproblem. Ur ett familjeperspektiv syns heriditet som en riskfaktor för övervikt och fetma. Ur barn och ungdomsperspektiv syns att barnens egna uppfattning av deras vikt inte överensstämer med verkligheten. Diskussion: Föräldrar och anhöriga har en stor betydelse i det preventiva arbetet. Sjuksköterskorna ser samtal om barnens övervikt med föräldrarna som ett hinder. Slutsats: Vårdpersonalen skall se vikten av att inrikta sitt preventionsarbete på hela familjen och inte endast den enskilda individen (barnet).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 295.
  Brändström, Mikael
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Lindén, Marita
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Hinder och möjligheter för arbetsmiljöarbete och rehabilitering i mikroföretag2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Brännström, Benny
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Tibblin, A.
  Löwenborg, C.
  Counselling groups for spouses of elderly demented patients: a qualitative evaluation study2000Ingår i: International Journal of Nursing Practice, ISSN 1322-7114, E-ISSN 1440-172X, Vol. 6, nr 4, s. 183-191Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ten women and eight men who were caring for their demented husbands or wives participated in a closed-group counselling programme, developed and carried out by two district nurses at a local health centre. There were seven or eight participants in each group, which met 13-14 times over a period of 8months.This study is based on semistructured interviews about the participants' situation just before entering the counselling group, the counselling programme itself, and their situation after the end of the programme. Their situations before the programmes were described as an exhausting, chaotic prison but after the programme they could cope with their situation and plan and manage their daily life. None of the participants needed further organised counselling; engagement in the local dementia association was sufficient for them. The counselling nurses' experience in and about caring for demented patients, their tactful authority, the closed groups and the long duration of the programme were judged to be crucial for the successful outcome of the programme.

 • 297.
  Brännström, Lars
  et al.
  Stockholms Universitet.
  Sellström, Eva
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Arnoldsson, Göran
  Umeå universitet.
  Boendesegregation. Konsekvenser för ungdomars framtida levnadsförhållanden2010Ingår i: Social rapport 2010, Stockholm: Socialstyrelsen , 2010, , s. 313s. 204-220Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 298.
  Brännström, Marcus
  Mittuniversitetet. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Tonåringars upplevelser av depression ur ett familjeperspektiv – En litteraturstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

   

  Bakgrund: Depression är en av de vanligaste orsakerna till psykiskt lidande och tonåringar drabbas i hög grad. Depression leder till ångest, isolering och ofta självskadebeteende. Tonåringar söker sällan vård. Syfte: Att belysa tonåringars upplevelser av depression i ett familjeperspektiv. Metod: Litteraturstudie. 15 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2001-2011 som granskats och analyserats. Resultat: Tonåringarna ville inte tala om sina känslor av rädsla att inte bli förstådda. De isolerade sig och hade svårt att fullfölja sina studier samt delta i sociala relationer. När omvårdnaden fungerat upplevdes stor lättnad, men återfallsrädsla bestod. Diskussion: Det var viktigt att vården visade förståelse och att tonåringarna fick tala med någon som de litade på. Konklusion: När kontakt tagits med familj eller vänner sökte tonåringarna professionell omvårdnad. Deprimerade tonåringar kände sig annorlunda, tog sällan själv kontakt med vården och oroade sig för andras reaktioner. Familjen var en viktig del i omvårdnadsprocessen och som omvårdare måste förståelse och respekt ingå för att avhjälpa problematiken.

   

  Nyckelord: depression, familj, litteraturstudie, omvårdnad, relationer, tonåringar, upplevelser 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 299. Bucher, S
  et al.
  Supej, M
  Sandbakk, Ø
  Holmberg, Hans-Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  DOWNHILL TURN TECHNIQUES AND PERFORMANCE IN CROSS-COUNTRY SKIING: ASSOCIATIONS WITH MECHANICALAND PHYSICAL PARAMETERS2012Ingår i: Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science in Bruges, Belgium from 4-7 July 2012 / [ed] Meeusen, R., Duchateau, J., Roelands, B., Klass, M., De Geus, B., Baudry, S., Tsolakidis, E., 2012, s. 241-241Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 300. Bucher, Silvana
  et al.
  Supej, Matej
  Sandbakk, Øyvind
  Holmberg, Hans-Christer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  MECHANICAL PARAMETERS AS PREDICTORS OF DOWNHILL TURN PERFORMANCE IN CROSS-COUNTRY SKIING2012Ingår i: / [ed] Anni Hakkarainen, Stefan Lindinger and Vesa Linnamo, 2012, s. 64-64Konferensbidrag (Refereegranskat)
3456789 251 - 300 av 1955
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf