miun.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 995
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Daly, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Haglund, Sanne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Relationsskapande arbete: En intervjustudie om hur man genom ramfaktorteorin kan förstå förutsättningar för pedagogers relationsskapande arbete med förskolebarn.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka en grupp förskollärares erfarenheter av relationsskapande arbete med barn i förskolan, för att kunna se vilka förutsättningar som blir synliga i pedagogernas berättelser om relationsskapande. För att ta reda på förskollärares erfarenheter har vi använt oss av intervjuer med sex verksamma förskollärare. Vi valde att använda oss av ramfaktorteorin för att kunna upptäcka förutsättningar i förskollärarnas berättelser om relationsskapande arbete och vad de upplever kan påverka detta arbete. Resultatet visade på att det finns, som vi uppmärksammat, två övergripande ramfaktorer som verkar kunna påverka. Ekonomi som en yttre övergripande ramfaktor som förskollärare ej kan styra över i den mening att de inte kan bestämma antal barn eller antalet pedagoger och en inre ramfaktor som vi valt att kalla för organisering där pedagogerna i studien kan påverka det relationsskapande arbetet genom att exempelvis dela upp barnen i mindre grupper. Slutsatserna vi har dragit av denna studie är att förskollärare verkar välja att organisera sina verksamheter så att det ska vara lättare att kunna genomföra ett relationsskapande arbete genom att organisera för mindre grupper. I alla olika verksamheter, oavsett privata eller kommunala, upplevs pedagogerna göra det bästa de kan inom de ramar som finns att förhålla sig till och påverkar genom organisering för att komma runt stora barngrupper.

 • 252.
  Damber, Ulla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Librarian and Teacher Collaboration: Enhancing Second-Language Learners’ Literacy Development2017In: Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century / [ed] Joron Pihl, Kristin Skinstad van der Kooij & Tone Cecilie Carlsten, Rotterdam: Sense Publishers, 2017, 1, p. 75-88Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter explores teacher and library collaboration, enhancing K-5 second language pupils’ literacy development. Aspects of this partnership are highlighted through qualitative analysis of the librarian´s narrative of how the collaboration evolved. Apart from high achievement levels in reading the pupils experienced personal growth, home-school-library relations were positively affected and the literacy practices met with new ideas as multimodal approaches to encounter and interpret literature were implemented as a result of the collaboration. 

 • 253.
  Damberg, Ebba
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vilhelmsson Johansson, Felicia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Musikens betydelse i förskolan: Musiken som verktyg för barns utveckling enligt några förskollärares uppfattningar2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få förståelse för innehållet musik i förskolan. Genom observationer har vi sett hur förskollärarna arbetar och via intervjuer har de förmedlat vad de har för motiv att arbeta just så med musiken. Studien bygger på kvalitativ data. Vi observerade och intervjuade fyra förskollärare som arbetar på varsina arbetsplatser. Förskollärarna har både likheter och skillnader i sitt musikarbete. Vi såg exempelvis via observationerna att förskollärarna har gemensamt att de arbetar mycket med sång, instrument, IKT, och rörelse. Varför de arbetar med dessa bitar är för att de tänker att detta ska bland annat stimulera språkutvecklingen, motoriken och samspel med varandra. De hade även tankar om att utveckla barnen i själva musiken då de ansåg att det är ett ämne i sig som också bör utvecklas.

 • 254.
  Danielsen, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Skoog, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Varför hoppar man av?: En kvalitativ studie om åtta universitetsstudenters upplevelser om varför de tog beslutet om att avsluta sina studier innan examen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 255.
  Danielsson, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  7 pedagogers arbetssätt i förskolan för att inkludera barn med utländsk bakgrund2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 256.
  Danielsson, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  7 pedagogers arbetssätt i förskolan för att inkludera barn med utländsk bakgrund2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 257.
  Danielsson, Katarina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vallin, Jeanette
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Det stora steget - för vem?: Några föräldrars uppfattningar av övergången från förskola till förskoleklass.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 258.
  Danielsson, Ulrika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lundström, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Så skulle en ny skola kunna byggas om den inte fanns.2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 259.
  Danneby, Tina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lönnberg, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Elevinflytande: - hur ämneslärare beskriver sin förståelse2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 260.
  Dareflod, My
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur leker jag?: En studie baserad på intervjuer om fyra vuxnas syn på sitt deltagande i barns lek.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att tolka fyra vuxnas uppfattning om sitt deltagande i leken och vad det har för betydelse. Det är en kvalitativ studie som är baserad på intervjuer. Intervjuerna har genomförts med fyra stycken vuxna som dagligen har kontakt med barn, antingen med egna barn eller genom deras yrkesroll. I studien har jag använt semistrukturerade intervjuer som metod för att skapa mig en uppfattning om hur de ser på sitt deltagande. Det insamlade materialet har analyserats och kategoriserats efter studiens syfte. Kategorierna som uppkom efter analysarbetet blev; lekerfarenheter från uppväxten, det är viktigt att leka, deltagande för lärande, styrning eller stöttning och vuxnas personligheter. Utifrån de kategorierna framkom det i resultatet att informanterna upplevde sitt deltagande som viktigt och att en medvetenhet hos den vuxne har betydelse hur leken kommer att ta form. Medvetenhet om hur sitt deltagande kan påverka leken och att leken ska vara på barnets villkor. Vidare diskuteras resultatet i diskussionsdelen där personliga egenskaper tas upp.

 • 261.
  Decker, Claudia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vedin, Natalie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Världen i förändring: - Flerspråkiga barns inkludering och exkludering i den svenska förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 262.
  Deimo, Tanja
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ersson, Suzette
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barns möjligheter till inflytande och delaktighet: Förskollärares föreställningar om barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka åtta förskollärares föreställningar om barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. Studien är kvalitativ och har genomförts med semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat åtta förskollärare på sex olika förskolor i Jämtland. Intervjuerna har spelats in för att sedan transkriberats och analyserats i två steg. I resultatet har fem olika teman vuxit fram: Lyssna och se genom att både se och lyssna på vad barnen ger uttryck för skapas möjligheter till inflytande och delaktighet, Integritet att bli respekterad för sitt eget jag, Miljö och strukturer hur den fysiska miljön och förskolans organisation påverkar barns möjligheter till inflytande och delaktighet, Barns olikheter barns olikheter gör att även deras inflytande och delaktighet ser olika ut, samt Makt och förhållningssätt hur förskollärarnas barnsyn och deras förhållningssätt kan ses som en makt över barnens möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. Dessa olika teman visar alltså på hur barns inflytande och delaktighet i förskolan kan ses och ta sitt uttryck på olika sätt samt att det finns olika påverkansfaktorer.

 • 263.
  Denkert, Filip
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Läxornas roll i skolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 264.
  DOVEMARK, ELIN
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Entreprenörsskap i gymnasiet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 265.
  Dovico, Ellinor
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Flickor kan också vara med på äventyrslek!: En kvalitativ intervjustudie om genus och jämställdhet i förskolan ur pedagogers perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka hur pedagoger som arbetar i förskolan ser på begreppen genus och jämställdhet samt hur de arbetar med dessa frågor i verksamheten. I introduktionen beskrivs hur förskolan är rekommenderad att arbeta med jämställdhetsfrågor, gärna med ett genusperspektiv (SOU 2006:75) samt att "förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller" (Skolverket 2010, s.5). Samtidigt visar forskning att förskolan snarare förstärker könsroller än motverkar dem. Det var därför intressant att undersöka hur pedagogerna själva ser på problemet och vad som görs i förskolan för att följa målen och riktlinjerna om en jämställd förskola.

  Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer med nio pedagoger från åtta förskolor från en kommun norr om Stockholm. Resultaten visade att många pedagoger kände sig obekväma med att svara på frågor om genus och det var även problematiskt för de flesta att beskriva hur de arbetar med genus och jämställdhetsfrågor i verksamheten. Resultaten visade också att normer gällande manligt och kvinnligt fortsätter att upprätthållas i förskolan. Kunskap gällande begreppet genus samt en ökad medvetenhet är någonting som flera pedagoger eftersöker för att kunna uppnå jämställdhet i förskolan.

 • 266.
  Duvskog, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Asså jag känner att det här med kamratstödjarna är jättebra”: En kvalitativ studie kring hur en grundskola arbetar mot mobbning och kränkande behandling, samt hur urvalen skolpersonal uppfattar att arbetet fungerar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 267.
  Dyrting, Tinja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers syn på utveckling av barns självkänsla2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 268.
  Dässman, Karina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Flickor med ADHD2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 269.
  Ederwall, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Egentligen är ju allting politik”: En jämförelse mellan vilka politikdimensioner som mer respektive mindre erfarna lärare betonar i sin undervisning2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 270.
  Ederwall, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Jag gick ju tre år för att kunna skriva rätt och inte komma hit oförberedd”: Lärarstudenter om gymnasiesvenskans roll för det akademiska skrivandet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 271.
  Ederwall, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Politik, tråkigt och behövligt: Elevernas beskrivning av samhällskunskapsämnet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 272.
  Edfalk Almgren, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Fritidshemmets utemiljö: Fritidspedagogers upplevelser av verksamhet i utemiljö2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att beskriva och analysera fritidspedagogers upplevelser av utemiljön i sin verksamhet på fritidshemmet. Studien bygger på en kvalitativ metod i form av intervjuer med sex utbildade fritidspedagoger som arbetar på fem olika fritidshem inom samma kommun. Studien tar sin utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv. Utifrån en fenomenologisk ansats eftersträvades en förståelse över hur fritidspedagoger upplever sin utemiljö i fritidshemmets verksamhet. Utifrån analysen av fritidspedagogernas berättelser formulerades tre olika teman. Det första temat: Möjligheter i utemiljö, beskriver fritidspedagogernas upplevelser av utomhusmiljön på fritidshem, hur utomhusmiljön kan bidra till barns utveckling som individer. Det andra temat: Upplevelser av utemiljöns utformning, beskriver hur fritidspedagoger upplever olika lekmaterial, hur miljön utomhus är utformad och vilken betydelse det har i deras verksamhet. Det tredje temat: Olika begränsningar i användandet av utemiljön, belyser olika hinder och begränsningar som finns och kan uppstå runt fritidspedagogerna i deras verksamhet utomhus. Resultatet visar att utemiljöns utformning har en stor betydelse för barnens lek och utveckling. Det är lättare för barn att träffas och umgås med andra barn utomhus. Enligt fritidspedagogerna så är det ofta för lite fastalekmaterial och naturföremål i fritidshemmets utemiljö. Tidspress och tidsstyrning försvårar för fritidspedagogerna i skapandet av en kreativ och meningsfull utemiljö, som de vill erbjuda sina barn på fritidshemmet.

 • 273.
  Edfalk Almgren, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Fritidshemmets utemiljö: Fritidspedagogers upplevelser av verksamhet i utemiljö2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 274.
  Edfalk, Marita
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Johansson, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Måste jag kunna läsa för att kunna räkna?: Samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 275.
  Edfeldt, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Olsson, Ida-Maira
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Relationsskapande i förskolan: Pedagogers uppfattningar om relationsskapandet mellan pedagogen och barnet.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera hur pedagoger i förskolan möjliggör och värdesätter arbetet med relationsskapande mellan pedagogen och barnet. Undersökningen utgörs av sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer utförda på olika förskolor i vårt närområde. Resultatet visar att pedagoger värdesätter relationsskapande med barnen och att de anser sig ha en viktig roll som förebild för barnen i bemötande av andra och gällande empatiska handlingar. Det beskrivs att trygghet är av stor vikt för att kunna skapa djupa relationer. Den djupa relationen anses vara fördelaktig för barnens välmående och utveckling. Vidare blev det synligt att olika verktyg används av pedagoger för att skapa relationer med barnet, samt att det även finns faktorer som anses försvåra relationsskapandet. En slutsats är att det förekommer både djupa och ytliga relationer mellan pedagoger och barn i förskolan. Detta kan utläsas bero på barngruppens storlek, pedagogens förhållningssätt, samt dennes engagemang i relationsskapandet med barnet.

 • 276.
  Edholm, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Samhällskunskapslärares uppfattningar om undervisning av kontroversiellasamhällsfrågor2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att undersöka och tolka samhällskunskapslärares uppfatt-ningar om hur barn i årskurs 4–6 bör undervisas om kontroversiella samhällsfrågor. För att göra detta användes kvalitativa intervjuer som metod, och fem samhällskunskaps-lärare från tre olika skolor intervjuades. När intervjuerna skulle tolkas användes her-meneutiken som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visade bland annat att lärarna de-lade uppfattningar om att kontroversiella samhällsfrågor är en viktig del av samhälls-kunskapsundervisningen. De valde ut samhällsfrågor i undervisningen utifrån vad som är aktuellt i media och utifrån vad som intresserar deras elever. De delade också uppfattningen om att även om man ska prata om kontroversiella samhällsfrågor, ska man som lärare inte göra eleverna överdrivet oroliga så att de bara blir skrämda. Något som de uppfattade som utmanande med kontroversiella samhällsfrågor var att se till att klassrumsdiskussioner inte blev för livade, eller att någon elev som berördes av en samhällsfråga blev ledsen. Samhällskunskapslärarna uppfattade det dock inte som att dessa utmaningar var så stora att de undvek kontroversiella samhällsfrågor, utan kon-staterade bara att det finns utmaningar, men också möjligheter med undervisning av kontroversiella samhällsfrågor.

 • 277.
  Edholm, Charlotte
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur ser skolans fortbildningskultur ut?: En kvalitativ intervjustudie innehållande grundskollärares uppfattningar om kompetensutveckling och fortbildning.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 278.
  Edin, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Åreng, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barn och pedagogers uppfattningar om hur den fria leken regleras: Kvalitativ studie om fritidshemmet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva barn och pedagogers uppfattningar om hur den fria leken regleras. Intervjuer har genomförts med tre stycken fritidspedagoger och femton stycken barn på tre olika fritidshem, barnen intervjuades i mindre grupper, så kallade fokusintervjuer. Undersökningen är kvalitativ och resultatet har analyserats genom det insamlade materialet.Flertalet forskare i vår bakgrund beskriver den fria leken som en viktig del i barnens utveckling. Fritidshemmet är en plats där barnen bör få avkoppling, få möjlighet att välja aktiviteter samt känna att de har en chans till delaktighet och påverkan. Av vårt resultat kan vi urskilja en osynlig reglering samt att reglering kan ses på olika sätt på fritidshemmen. Fritidspedagoger kan ha ett inflytande på tillgång till lekmaterial, aktiviteter och barns olika önskningar.Resultatet visar att i den fria leken kan barnen ses som ansvariga, men enligt pedagogerna kan ett stöd behövas vid eventuella konflikter som kan uppstå. Barnen uttalar en önskan att de vill ha med pedagogen delaktig i leken, gärna utomhus, medan pedagogerna menar att de står bredvid och träder in vid behov eller att de planerar styrda aktiviteter. Med de styrda aktiviteterna uppfattar vi som att pedagogerna själva känner att de deltar i barnens lekar.

 • 279.
  Edin Mikaelsson, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Snälla och rara flickor som inte stör: En kvalitativ intervjuundersökning om pedagogers uppfattning av flickor med ADHD2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 280.
  Edlund, Therese
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lövqvist, Christer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Informations- och kommunikationsteknik: som ett verktyg för den pedagogiska dokumentationen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 281.
  Edström, Carmita
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sjöblom, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Medlekare eller övervakare?: Sex pedagogers uppfattningar om deltagande i den fria leken2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 282.
  Edund, Veronica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Tove
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Det lilla barnets samspel i den fria leken: Små barns tillvägagångssätt vid kommunikationl.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 283.
  Ekberg, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Elbing, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Implementering av verksamhetspedagoger i kommunal verksamhet: Förutsättningar och hinder för lärande i ett förändringsarbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att utforska förutsättningar för verksamhetspedagogerna

  att implementera ny kunskap om förhållningssätt och metoder. Vår studie har genomförts

  i en kommunal verksamhet där ledningen upplevt ett behov av ett förändrat synsätt hos personalen

  gentemot personer med funktionsnedsättning. Ledningen menar att nya arbetsmetoder

  behöver utvecklas som kan stödja och underlätta för personer med funktionsnedsättning

  att kommunicera och tydligare uttrycka sina behov och önskemål.

  Nya tjänster med titeln verksamhetspedagog har inrättats för att leda förändringsarbetet.

  En skärpt lagstiftning och en förändrad samhällssyn på personer med funktionsnedsättning

  har lett fram till ledningens beslut om att anställa pedagoger. Vi har undersökt vilka faktorer

  som underlättat respektive försvårat för verksamhetspedagogerna att åstadkomma den önskade

  förändringen i personalgrupperna.

  Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer. I tolkningen av vårt resultat

  har vi tagit hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visar på att det har funnits vissa brister i implementeringsprocessen som har

  försvårat förändringsarbetet. Det har i studien också framkommit faktorer som underlättat

  och bidragit till ett lärande och en positiv utveckling av personalens arbete. För personer

  med funktionsnedsättning kan denna utveckling leda till en bättre fungerande vardag med

  större möjligheter att kommunicera sina egna behov och önskemål.

 • 284.
  Eklund, Antonia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Wallgren, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskollärares uppfattningar om lärandetillfällen: En kvalitativ undersökning om samlingen som ett lärandetillfälle2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 285.
  Ekman, Nän
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Den sociala interaktionens påverkan på ledarskap vid konflikthantering: -studie inom äldreomsorgen ur medarbetarnas perspektiv2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 286.
  Ekström, Lars-Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Manliga förskollärare: Vad tycker egentligen barnens föräldrar om det?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 287.
  Ekström, Therese
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Staaf, Kim
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur människan utvecklas: Hur utvecklas människor i utanförskap för att komma ut i sysselsättning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur människor i utanförskap utvecklas för att komma ut i sysselsättning. Arbetsförmedlingen och Sambandet är två organisationer vars syfte är att utveckla människor och bidra till sysselsättning. Syftet är att visa hur människor i utanförskap kan utvecklas inom två offentliga organisationer för att komma ut i sysselsättning vilket har undersökts genom en fallstudie med två fokusgruppintervjuer samt åtta stycken enskilda intervjuer. Vi har tagit del av tidigare forskning och annan litteratur. Studien har kommit fram till att människor kan utvecklas i grupp, men det passar inte alla individer. Programmet som individen deltar i bör vara individanpassat för att kunna hjälpa individen. Individerna behöver även en ledare som berättar vad de behöver för att utvecklas, eftersom de upplever att de är fast i sin situation.

 • 288.
  Elfström, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskollärare, barnlitteratur och genus: En kvalitativ studie med fyra förskollärare2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min studie har jag undersökt hur förskollärare använder sig av litteratur ur ettgenusperspektiv och vad genus innebär för dem i deras profession. De metoder jag haranvänt mig av i studien är av observationer, intervjuer och enkätundersökningar. Underobservationerna har förskolläraren läst boken om Kenta och Barbisarna, som handlar ompojken Kenta som hellre vill leka med barbisar med flickorna än spelar fotboll och brottasmed pojkarna. Jag har observerat hur förskolläraren förmedlar boken till barnen och hurförskolläraren behandlar barnen utifrån deras kön. Syftet med min studie är att undersökahur förskollärare tänker och arbetar med användandet av barnlitteratur ur ettgenusperspektiv. Genom att observera fick jag fram hur förskollärare gör medan intervjuernavisar hur förskolläraren tänker kring genus, främst i barnlitteratur. Det resultat som jag harfått fram i mina studier visar att förskollärarna sällan eller aldrig behandlar flickor ochpojkar annorlunda under högläsningen, och att det de talar om i intervjuerna ocksåöverensstämmer med hur de arbetar.

 • 289.
  Eliasson, Eva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  IKT i mellanstadiet: En kvalitativ studie av skolledares syn på sin roll i integrering av IKT i undervisningen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 290.
  ELIASSON, LINNEA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Skotten som förändrade Sverige: En läroboksstudie över Ådalen 1931 på gymnasienivå 1931-20002013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 291.
  Ellingberg, Nicole
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vedin, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Undervisning i förskolan – från A till Ö: En fallstudie om hur en grupp förskollärare uppfattar begreppet undervisning och hur de realiserar undervisningen i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I denna studie analyserades vad som blir föremål för undervisningen i förskolans verksamhet, hur undervisningen uppfattas och vad som karaktäriserar undervisningen. För att vi skulle kunna få ta del av vad som blir föremål för undervisningen observerades sex olika aktiviteter och för att få ta del av hur undervisningen uppfattas intervjuades sex olika förskollärare. Vi använde oss av ett hermeneutiskt perspektiv i analysen av datamaterialet vilket gjorde att vi kunde tolka och förstå det som skedde i den specifika aktiviteten som berörde undervisning i förskolan. Utifrån vår tolkning riktade resultatet in sig mot två diskurser som handlade om barn och miljö och utifrån dessa visar resultatet på att förskollärarna har en gemensam barnsyn som utgår från det kompetenta barnet och dennes intressen. Undervisningsaktiviteterna skedde i olika miljöer då förskolorna strävar efter olika visioner och utifrån vår tolkning förenades de båda förskolorna i en gemensam barnsyn i undervisningen. Slutsatsen som dras utifrån detta är att det finns ett gemensamt synsätt om kompetenta barn som har egna rättigheter och en sann möjlighet att vara delaktiga i undervisningen i förskolan. Vi har även sett att undervisningen sker i olika former och aktiviteter till trots att undervisningen vilar på samma barnsyn.

 • 292.
  Elmehög, Catrin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Barnen skapar den plats de vill ha”: Barn och förskollärares berättelser om erbjudanden i utomhusmiljön på förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 293.
  Enarsson, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Persson Elverum, Kristin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Motorik i förskolan/förskoleklassen: En studie om hur pedagogers attityd och erfarenheter påverkar genomförandet i förskolans/förskoleklassens verksamhet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 294.
  Enberg, Matilda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Det matematiska uppdraget!: Om pedagogers sätt att arbeta med matematik och hur de involverar föräldrarna i detta arbete2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 295.
  Engberg Sepänaho, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Wallin, Victoria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Könsmönster i förskolan: Hur vi gör kön.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 296.
  Engblom, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lindström Nilsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Störande beteende i klassrummet: Lärares uppfattningar om fenomenet störande beteende i klassrummet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 297.
  Engblom, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Erfarenhetsbaserat ledarskap- ett medvetet och reflekterande förhållningssätt till ledarskap och pedagogiska erfarenheter: Om ledarskap i förskola och grundskola som formats av förskollärares och lärares uppfattningar av erfarenheter från lärarutbildning och pedagogisk yrkeserfarenhet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att beskriva variationen av skolledares uppfattningar om hur pedagogiska erfarenheter formar ledarskapet inom förskola och grundskola, och att beskriva vad som karaktäriserar skolledares förhållningssätt till gjorda pedagogiska erfarenheter i det aktuella ledarskapet.Studien har tagit intryck av fenomenografin, och den har genomförts i form av en fallstudie i en norrländsk kommun. Vidare har studien utgått från ett socialkonstruktivistiskt synsätt, och utifrån en kvalitativ ansats där fem rektorer inom grundskolan och fem förskolechefer för kommunal förskola deltagit i semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide, och det inspelade materialet transkriberades, och sammanfattades innan det sändes till informanterna för respondentvalidering. Det transkriberade materialet analyserades utifrån en fenomenografisk analysmodell i syfte att fånga likheter och skillnader i informanternas utsagor om det erfarenhetsbaserade ledarskapet i förskola och skola. Resultatet utgjordes av sex beskrivningskategorier: Uppfattningar om betydelsen av egen pedagogisk erfarenhet som lärare, Uppfattningar om kulturella aspekter och dess inverkan på ledarskapet, Uppfattningar om hur avsaknad av pedagogisk erfarenhet från den aktuella verksamheten kompenserades, Uppfattningar om pedagogiska erfarenheter som kunskap om verksamheten, Uppfattningar om tidigare chefers ledarskap samt Uppfattningar om ledaregenskaper och ledarskapserfarenhet i relation till pedagogisk erfarenhet. Det kunskapstillskott som denna studie genererat är en fördjupad förståelse för det erfarenhetsbaserade ledarskapets konstruktion som ett ledarskap bestående av pedagogiska erfarenheter från de områden som beskrivningskategorierna återspeglat. Vidare har beskrivningskategoriernas gemensamma nämnare påvisat att ledare inom förskola och grundskola har förmågan att inta ett medvetet och reflekterande förhållningssätt gentemot det egna ledarskapet i förhållande till de pedagogiska erfarenheterna.

 • 298.
  Englund, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Wiklund Andersson, Christina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Elever och lärares upplevelser av mobbning och kränkande behandling.: Kan olika upplevelser vara en bidragande orsak till att mobbning förbises?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att elever och lärare har en gemensam arbetsplats så befinner de sig delvis i olika miljöer vilket kan bidra till skilda uppfattningar och upplevelser kring mobbningsförekomsten på skolan. Lagstiftning och läroplaner finns till för att förhindra och motverka mobbning och kränkande behandling inom skolan samt för att skapa en angenäm miljö för eleverna och samtidigt frambringa ett bra lärande. Syftet med denna studie var att undersöka mobbning fenomenet på en skola i norra Sverige och beskriva hur deras förebyggande arbete mot mobbning påverkar elever och lärares attityder och upplevelser kring mobbningsförekomsten på skolan, samt hur dessa skiljer sig åt mellan lärare och elever. Studien är av kvalitativ karaktär och utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. För att besvara syftet genomfördes en halvstrukturerad intervju med rektor samt enkäter med öppna frågor som besvarades av lärare och elever. Resultatet visar att majoriteten av elevgruppen och lärargruppen definierar mobbning och kränkande behandling på liknande sätt. Men det råder skiljaktigheter mellan lärare och elevers upplevelser om mobbningsförekomsten, som skapar problem när man kommer fram till hanteringen av det förebyggande arbetet mot mobbning.

 • 299.
  Engman, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Får jag bestämma?: En studie om hur barn ges inflytande och delaktighet i förskolan och i den pedagogiska dokumentationen av pedagogerna2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 300.
  Engström, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att inte agera är att acceptera Hur pedagoger inom gymnasieskolan hanterar nätkränkningar2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
3456789 251 - 300 of 995
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf