miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
39404142 2051 - 2067 av 2067
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 2051.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Olofsson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Kris och risk i det heterogena samhället2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar hur risker, säkerhet och olyckor upplevs, värderas och bedöms av olika grupper i samhället. Syftet har inte enbart varit att kartlägga den enskilda medborgarens värdering och skattning utan att även möjliggöra förebyggande arbete i konkreta situationer. Befolkningens heterogenitet i termer av kön, ålder, ursprung, funktionshinder och sexuell läggning har fokuserats just för att förbättra samhällets förmåga att hantera risker och förmedla riskkommunikation till olika grupper. Med heterogenitet menar vi att invånarna skiljer sig från varandra i termer av resurser, värderingar och erfarenheter. Inom projektet har två huvudstudier gjorts; en med nio kvalitativa fokusgruppintervjuer med människor från olika grupper bland den svenska allmänheten. Selektionskriteriet för grupperna var heterogenitet. Den andra studien var en enkätstudie där urvalet bestod av 3 000 personer boende i Sverige i åldern 16-75 år, uppdelat på tre slumpmässiga underurval: 2 000 personer i hela riket, svarsfrekvens 59 %. 750 personer i församlingar med hög andel personer med utländsk bakgrund, svarsfrekvens 36 %. 250 personer i glesbygdslän, svarsfrekvens 55 %. Urval 2 och 3 gjordes för att säkerställa att tillräckligt många personer med utländsk bakgrund och personer boende i glesbygd ingick i urvalet. Enkäten bestod av ett stort antal frågor om t.ex. riskuppfattningar, riskkommunikation, riskbeteende, värderingar, resurser och olika typer av bakgrundsvariabler. Våra resultat visar att heterogenitetsgrunderna i varierande grad spelar roll för förståelsen av människors riskuppfattningar, riskkommunikation och risk- eller säkerhetsbeteenden. De undersökta grupperna upplever olika risker på olika sätt, vill ha varierande typ av riskkommunikation och har också skilda riskbeteenden. Dessa resultat kvarstår även om man tar hänsyn till värderingar, sårbarhet, kön och inkomst och illustrerar vikten av att ta med heterogeniteten i samhället vid studier av risker för att synliggöra de variationer som finns i samhället. Utifrån intervjustudierna kan vi dra slutsatserna att människor förstår risk utifrån sina egna erfarenheter och vardagshändelser, samt att när det gällde nya risker, t.ex. kärnkraft och klimatförändringar hade de studerade grupperna olika strategier för att hantera och leva med dessa. Med utgångspunkt i teorin om risksamhället har en modell av riskuppfattningar med två dimensioner konstruerats; kontroll–fatalism och lokalt–globalt. Att gruppera människor enligt dessa föreslagna dimensioner kan vara ett sätt att öka vår förståelse för att olika grupper av allmänheten kan ha samma uppfattning om en specifik risk, men denna uppfattning är grundad i olika kontext. Detta stämmer också vad gäller riskförståelse, att de intervjuade förankrade sin förståelse för olika risker mot å ena sidan riskens betydelse för mig personligen eller oss kollektivt, och å andra sidan hur risken upplevdes i relation till här lokalt eller där globalt, alltså en rumslig förankring. Sammanfattningsvis kan man säga att rapporten visar på behovet av att i större utsträckning beakta befolkningens heterogenitet i det riskförebyggande arbetet. Rapporten avslutas med sex stycken råd för en förbättrad riskkommunikation.

 • 2052.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Olofsson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  National, international or global threats – who fears what? Societal risk perceptions in Sweden 2004 and 2008.2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 2053.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Olofsson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Sense-making of risk in Sweden and Wales2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 2054.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Olofsson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Giritli Nygren, Katarina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  A Methodological Strategy for Exploring Intersecting Inequalities: An Example from Sweden2018Ingår i: Zhurnal Issledovanii Sotsial'noi Politiki / The Journal of Social Policy Studies, ISSN 1727-0634, Vol. 16, nr 3, s. 501-516Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article explores the complex patterns of inequality in Sweden from an intersectional standpoint by developing a methodological strategy using data from quantitative national survey material. Intersectionality stands in contrast to the inductive and hypothesis-testing approaches, which tend to reproduce categories as having an essential and stable meaning. It is generally acknowledged that quantitative approaches to intersectionality are rare or in development. Quantitative analyses tend to disregard some of the theoretical cornerstones of intersectionality: in particular, the relational and fluid character of categories. This may be why intersectionality researchers tend to reject quantitative approaches altogether. To address this dilemma, Multiple Correspondence Analysis (MCA) is applied as a means of linking objective structures to subjective experiences, and it is argued that this methodology is well suited to detecting and capturing social spaces of privilege and oppression. The result shows that this kind of quantitative approach to intersectional analysis can facilitate the exploration of inequalities and positions of privilege across populations and globally at particular times, as well as contributing to ontological and epistemological perspectives on intersectionality. By exploring what the category is said to describe and how these parts relate to other sub-categories, especially about time and place settings and their intersections, we were able to identify relationships between structures of oppression and subjective experiences at a particular time and in a particular place, which is important in understanding both inequalities and positions of privilege. These analyses not only illuminate the hegemonic structures of power that create subordinated and privileged positions but also help us to theorize the non-linear and stochastic relations between and within these positions. This methodological advance also has important implications for social policy.

 • 2055.
  Öhman, Susanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Olofsson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Giritli Nygren, Katarina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Quantitative Interpretation of Intersectionality2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 2056.
  Öhrström Fernandez, Vanessa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Andersson, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Solidaritet möter byråkrati: En kvalitativ studie om några socialarbetares arbete med papperslösa immigranter2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Papperslösa immigranter har begränsade rättigheter utifrån nationell lagstiftning på grund av sin juridiska "icke legala" status, vilket utmanar det sociala arbetets globala etiska värden med fokus på mänskliga rättigheter. Utifrån detta var studiens syfte att undersöka några socialarbetares arbete med papperslösa immigranter inom kommunens Socialtjänst. Med utgångspunkt i en kvalitativ ansats har fyra intervjuer gjorts med socialarbetare som arbetat med papperslösa immigranter. Fokus har varit; hinder och möjligheter att kunna hjälpa gruppen, beaktande av nationell lagstiftning och internationella principer samt upplevelsen av etiska dilemman i att vilja hjälpa och hinder i myndighetsutövningen. Studiens teoretiska utgångspunkter har varit nationalistisk byråkratisering samt anti- diskriminerande socialt arbete. Resultaten visade att kunskap, erfarenheter och organisatoriska ramar begränsar socialarbetaren att kunna hjälpa papperslösa immigranter, men att hjälpen i vissa fall möjliggörs genom frivilliga organisationer. Nationell lagstiftning följs strikt medan internationella principer beaktas i mindre omfattning. Etiska dilemman uttrycktes inte explicit, men en maktlöshet i att inte kunna hjälpa gruppen att förbättra sina livsvillkor, utifrån organisatoriska ramar framgick. Studien indikerar att strukturell förändring krävs för att öka socialarbetares möjligheter att hjälpa papperslösa immigranter samt att det finns behov av att tillämpa mänskliga rättigheter i det praktiska sociala arbetet.

 • 2057.
  Öjelid, Alexander
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Öjelid, David
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Hur kan vi veta vad vi gör innan vi har gjort det?: En kvalitativ studie om hur larmoperatörer konstruerar situationsförståelse2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2058.
  Öjelid, David
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Att öva krishantering - erfarenheter och lärande: En fallstudie om organisatoriskt lärande från krishanteringsövningen Hubbe 2 utifrån ett kommunalt perspektiv2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2059.
  Öljarstrand, Anneli
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Den mångtydiga församlingen: Organisering, roller och relationer i spänningen mellan sekularisering och desekularisering2011Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Parishes of the Church of Sweden work under the influence of a religious and cultural tradition as well as a societal, individual and internal secularization (Chaves 1994). The organization therefore has to react to the requirements of change alongside the need to preserve its distinctive character. The aim of this thesis is to analyze experiences of how a secularized context and internal organizational requirements influence the parishes' organization of structure and activities, the role of the actors and the relations between them.  The data consists of two empirical studies. The first study (carried out in 2007) is based on semi-structured interviews with 26 diocese employees at twelve of Church of Sweden's diocese secretariats. The second study (carried out in 2009) is based on semi-structured interviews with vicars and focus group-interviews with members of the faith ministry, employees and volunteers in four different parishes, in total 77 informants. Three different analyses of the material have been carried out.

  The first analysis, guided by new institutional theory, focuses on the parish’s organization in relation to a secularized context. Results show that the majority of the parishes have accepted a “market adapted organization model” in order to compete on the religious market, or perhaps most importantly, to retain their current members. The study concludes that the major challenge for the Church of Sweden’s parishes today is to find a balance between preserving traditions and adapting the organization to the ambient society's requirements of market adaptation and rationalization, which can result in internal secularization. 

  The second analysis is guided by role theory and focuses on the actor´s (vicars, members of the faith ministry, employees and volunteers) different roles in the parishes, in the light of organizational change. Results show how the different roles are affected by the organizational structure as well as by the societal context. The study concludes that a role is not static; instead it is affected by ideas from society, the organization, and other actor’s expectations as well as the actor him/her self. The four investigated roles tend to be more and more complex and, despite role, intra- and inter- role conflicts seems to be common in the parishes.

  The third and last analysis is guided by network analysis and focuses on the relations between the four actor groups. The results show that the actors sometimes have difficulty in separating between formal and informal relations. The relations seem to overlap each other, be multiplex and have more than one content.  This can be related to the parish ambiguity as well as the actor´s many different roles within the organization.  The thesis concludes with a theoretical discussion there a modifying of the concept internal secularization is proposed. 

   

   

 • 2060.
  Örjebo, Desirée
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Känslan av att inte räcka till: En kvalitativ studie av fyra skolkuratorers arbetssituation2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den insamlade empirin syftar till att besvara studiens frågeställningar gällande hur skolkuratorerna i denna studie påverkas av resursbrister inom skolan, samt vilken hjälp och stöd de får när de ställs inför utmaningar i arbetet. För att besvara dessa frågor har fyra verksamma skolkuratorer under intervjuer berättat om sina olika upplevelser inom yrkesrollen. Empirin har strukturerats med hjälp av innehållsanalys och har därefter tolkats och analyserats utifrån tidigare forskning och ett neo-liberalistiskt perspektiv. Det teoretiska perspektivet har tillämpats för att empirin ska kunna förstås i samband med hur samhället påverkar den individuella skolkuratorn. Studiens resultat visar att de rådande resursbristerna för skolkuratorerna får konsekvenser både gällande yrkesutövandet och den egna hälsan. Slutsatsen av resultatet är att samhällets ekonomiska prioriteringar medför en risk för att elever inte kan ges bästa möjliga hjälp och att kuratorerna vid oförbättrade förutsättningar i arbetet riskerar utbrändhet.

 • 2061.
  Örnberg, Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Medicinering av AD/HD - en lösning eller risk för ökade sociala problem?: Vad säger forskningen och vad kan utläsas ur informella diskussioner på internetforum?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  AD/HD har blivit ett kontroversiellt och omdiskuterat ämne av flera anledningar, som behandling med centralstimulerande medel och att symtom är diffusa och svåretiketterade. Svensk forskning kring missbruk och diversion av medicinerna saknas i princip helt och de diagnosinstrument som används är otillräckligt utvärderade. Syftet med uppsatsen är att ge en god bild av det internationella forskningsläget inom området samt att visa vilken bild samtal på internetforum ger av olika problem och dilemman rörande diagnosen AD/HD och medicinering, främst ur missbrukssynpunkt. En forumtråd på Flashback om AD/HD-mediciner har studerats och bearbetats med hjälp av innehållsanalys. Man kan konstatera att forskningsresultat varierar relativt stort mellan studier och att forskare har olika tolkningsramar. Detta speglas i viss mån av internetkommunikationerna som också visar upp ett brett spektrum av attityder, åsikter och beteenden. Metoder för att få ut bästa ruseffekt ur  mediciner är möjligen mer kreativa än forskare föreställer sig. Forskningsresultat rörande olika mediciners missbrukspotential och tillgänglighet stöds i viss mån av Flashbackdiskurserna. AD/HD som koncept och rutiner kring diagnostisering och behandling ger upphov till många dilemman ur både medicinsk, social och samhällelig synvinkel.

 • 2062.
  Öste, Tuva
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Röda Korset: En analys av socialt arbete utifrån Erik Blennbergers teori- avantgarde, komplement, ersättning eller alternativ2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  MITTUNIVERSITET

  Institutionen för Socialt Arbete

   

   

   

   

  Ämne: Socialt arbete, C-kurs

  Handledare: Ingrid Byberg

   

   

  Sammanfattning: Syftet med denna studie var att titta närmare på Röda korsets sociala arbete i förhållande till Erik Blennbergers teori. Tolkningsmetod har varit hermeneutisk med en kvalitativ ansats.  Det har genomförts tre intervjuer med tjänstemän och frivilliga inom Röda Korset: En som arbetar på ett lokalkontor med övergripande frågor, en tjänsteman på storstadskontoret, ansvar för region syd och hälsa och social trygghet samt en frivillig som arbetar med besöksverksamheten. Studiens analys och resultat tolkning har utgått från Erik Blennbergers teori om hur frivilliga organisationer arbetar i förhållande till ett kompletterande, ersättande, alternativt eller ett avantgardistiskt sett. Resultatet visade på en mångfald av inriktningar och hur ett frivilligt socialt arbete kan te sig i förhållande till staten då Röda Korsets främsta tanke är att vara ett komplement till det kommunala arbetet. I flera fall finns det gränsöverskridande projekt där både samarbete mellan frivilligt och kommunalt arbete pågår och att kommunen i flera fall räknar med den frivilliga insatsen i samhället istället för att starta egna projekt. Röda Korsets ledmotiv är att vara en obunden och opåverkad organisation utan påverkan från staten men i takt med att samhället allt mer räknar med den frivilliga insatsen i det sociala arbetet och därmed ger bidrag för att vissa insatser skall starta blir denna obundenhet något begränsad.

   

   

   

  NYCKELORD: Socialt arbete, Frivilliga Organisationer

  Röda Korset, Avantgarde, Ersättning, Alternativ och

  Komplement

   

  TITEL: Röda Korset – en analys av socialt arbete utifrån Erik Blennbergers teori- avantgarde, komplement, ersättning och alternativ

   

   

  FÖRFATTARE: Tuva Öste

   

   

  DATUM:           April 2010

 • 2063.
  Österbacka, Viktoria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Är äldreomsorgens enhetschefer stressade?: En kvalitativ studie om stressfaktorer och stresshanteringViktoria2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att studera hur stress upplevs och hanteras av enhetschefer inom äldreomsorgen. För att uppfylla syftet i denna studie har intervjupersoner valts ut genom ett målstyrt urval och ett snöbollsurval. Sammanlagt har fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med en intervjuguide. Empirin har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys och teorin Krav-kontrollmodellen och teorin om Coping-strategier använts för att tolka resultatet. Resultatet visar att enhetscheferna upplever specifika stressfaktorer inom sitt arbete, att de har utvecklat olika coping-strategier för att hantera stressen samt att de kan peka ut personliga egenskaper som är till fördel vid stressiga situationer.

 • 2064.
  Österman, Johanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Helsing, Linnéa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  ”Jag valde utbildningen för att jag vill jobba med människor!”: En kvantitativ studie om valet av utbildning och högkänsligt personlighetsdrag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate whether people with the highly sensitive personality trait are more often looking for an education with a focus on a human treatment profession. The study is quantitative and was conducted through questionnaires on students in four classes from the program in Social Work and the program in Economics at Mid Sweden University in Östersund. The collected empirical data was analyzed through a bivariate analysis and then presented in descriptive statistics. The result indicated that there were no major differences between the programs regarding the choice of education and the highly sensitive person. Some results, on the other hand, show a difference between the sexes in relation to the highly sensitive personality, it is also possible to indicate that there may be a certain connection between the highly sensitive personality trait and the choice of education.

 • 2065.
  Östlund, Agneta
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Eriksson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Utbildningens betydelse för hälsan: En studie i skillnad på ohälsa mellan akademiker och icke-akademiker2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main focus with this study was to investigate if there was a difference in level ofeducation and self-rated health and if it could be explained by the amount of control,demands and social support at work. Theories used in this essay are education, health,and the job strain-model (control, demands and social support at work). We used analready done study by Folkhälsoinstitutet (2004) to examine these questions. Theanalysed sample consists of respondents 12 166 aged 18-84 years. The decline was39, 2 %. The data was analyzed in SPSS 17.0 using a logistic regression with selfrated.The results show that there is a significant difference between the educationsgroups and health. The high educations group has better self-rated health. When itcomes to working conditions the high education groups have more control over workand they feel more social support from colleagues and management. But when itcomes to demands they experience more demands at work.

 • 2066.
  Östman, Caroline
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Unaccompanied refugee minors and political responses in Sweden: Challenges for social work2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Currently, there are 68.5 million people forcibly displaced around the world, which is the highest figure since World War II. The affected individuals have fled their homes to seek protection elsewhere, either within their own country or across national borders. Approximately 16.2 million people were newly displaced during the year 2017 as a result of conflict, persecution, generalised violence and human rights violations. Against this backdrop of increased displacement, it is worthy of note that 52 per cent of the world’s refugee population is comprised of children under 18 years of age, which is the greatest number in a decade. Within this particular group, the number of unaccompanied refugee minors (URMs) seeking asylum has increased significantly and has today reached its highest level since the United Nations Higher Commissioner for Refugees (UNHCR) began collecting such systematic data in 2006 (UNHCR, 2018). Although statistics show that the number of URMs seeking asylum in Sweden has steadily increased since 2006, the sudden increase of this group in 2015 in particular was considerable and both caused a poisonous political debate concerning the country’s immigration policy and created a major challenge for Swedish reception and integration policy. This study is focused on the case of unaccompanied minors from Afghanistan who immigrated to Sweden in 2015.

  The main objective of this study is to examine how the Swedish reception system and social work institutions meet the needs and ambitions of URMs. The study seeks to answer the following research questions: how has the increase in immigration in 2015 influenced Swedish political parties’ programmes and policies?; how does the municipal receiving system for unaccompanied refugee minors in Sweden function according to the experiences of minors and their carers?; what are some of the possibilities and hindrances that exist in respect of unaccompanied refugee minors’ integration into Swedish society?; and how well-informed and prepared are Swedish social workers and the ‘staff from family-homes’ in meeting the needs and ambitions of unaccompanied refugee minors? The methodology used in this study is qualitative content analysis based on the Swedish political debate regarding migration and integration between 2014–2018, and the result of 29 interviews with 12 URMs, nine carers, three persons from ‘family-homes’, three municipal social workers and two legal guardians.

  The theoretical framework used to analyse the data in this study is postcolonial theory and critical intersectionalism. Given the fact that Afghanistan has, during the course of its modern history, been subjected to the colonial and imperialist politics of European countries, the recent increase of Afghan URM migration to Sweden cannot be separated from this: that is, foreign direct intervention in the home country of these refugees in the form of Western countries’ postcolonial political and economic policies. When used critically, an intersectional perspective helps us to avoid unqualified generalisations, which is often interwoven in the concept of ‘immigrants’ in general and URMs in particular.

  The analysis suggests that the political debate influencing Swedish migration and integration policies almost totally ignores the role of Western countries in the war and violence created in countries such Syria, Iraq, Libya and Afghanistan, which is one of the major reasons behind increasing migration from those countries. It also suggests that there are many shortcomings and problems in the Swedish reception system, such as social authorities’, and carers’ lack of adequate knowledge about migration and integration in general and in relation to the life conditions of URMs and their personal histories and ambitions in particular. There is also evidence of a strong West-centrism in how reception staff work with URMs. Together, these factors harm URM’s future integration in society. It is argued that social work needs critical knowledge in the education of social workers, and adequate training in skills for working with transnational families and new global family formations and relations. Also important for progressive social policy and social work are special individual-adjusted education programmes for URMs, and educating the teachers and carers who work with URMs, in critical knowledge and skills and socio-political mobilisation against racism and xenophobia. The topics of the study are important in a time of increasing racism and right-wing populism in mainstream politics, trends which risk negatively influencing public policy and social work research, education and practices.

 • 2067.
  Östman, Caroline
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  War, violence and migration: The case of unaccompanied minors2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
39404142 2051 - 2067 av 2067
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf