miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345 201 - 235 av 235
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Ryhnell, Felicia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Mohamed, Saida
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Individens riskperceptioner med fokus på terrorism samt medias påverkan: En kvalitativ studie om riskperceptioner hos individer bosatta i Stockholm2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 202.
  Rådman, Frida
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Torkelsson, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  "Du är grönklädd, det är ju så de ser på det hela": En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse av Grundläggande Militär Utbildning2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Studien syftar till att undersöka kvinnors upplevelse av att genomföra Grundläggande Militär Utbildning (GMU), syftet grundar sig i den övergripande frågeställningen. För att analysera denna upplevelse har studien utgått från ett antal underfrågor, vad det har inneburit att vara kvinna i det militära, vad som har påverkat att de slutfört utbildningen, vilken påverkan kvinnliga befäl haft på upplevelsen, samt vad det inneburit för kvinnornas framtid att ha genomfört utbildningen. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med sex kvinnor som genomfört GMU det senaste året. Datamaterialet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen har främst utgått från Hirdmans genussystem samt olika former av hierarkier, maktsystem och könssegregering. Resultatet redovisas tillsammans med analysen i form av fyra ämnen;

  sammanhållning och jargong, ledarskapets betydelse, framtid och meritvärde, samt normsoldaten. En av slutsatserna handlar om hur arbetet med de mjuka värdena upplevs vara högt prioriterat från Försvarsmakten. Samtidigt som de kvinnliga rekryterna anser att det förväntas av dem att de accepterar att det inte tas hänsyn till de hårda värdena.

   

   

 • 203.
  Röstlund, Caroline
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Bergrahm, Linnea
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Individens förhållningsätt kring risker & olyckor i hemmet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur 50-65 åringar förhåller sig till risker och olyckor i sitt vardagsliv i hemmet. Detta har vi gjort genom att studera hur individen förhåller sig till risker genom riskuppfattning och riskförståelse samt hur de influerats av tidigare erfarenheter. Forskning har tidigare gjorts inom riskområdet men har till större del dominerats av riskperception som har en psykologisk grund. Vi ansåg det därför vara intressant att även koppla in riskförståelse för att få en djupare insikt i hur individer förhåller sig till risk. Då detta begrepp även berör individens sociala interaktion samt kontext. De resultat vi har fått fram i samband med vår stuide är bland annat att individens egna subjektiva tankar och upplevelser påverkar hur individen förhåller sig till risker. Hemmet och dess utformning påverkar även i hög grad individens förhållningssätt. Resultatet vissade på en tredje faktor som vi kallar praktiker. Denna infallsvinkel tar hänsyn till hur individens förebyggande åtgärder påverkar synnen på risker.

 • 204.
  Sahlin, Sandra
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Svensson, Matilda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Problematisering av ledarskapsutveckling som en del av ett förändringsprojekt: Kommunledares upplevelser och erfarenheter av ett ledarstödsprogram2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Denna C-uppsats i sociologi har som syfte att problematisera användandet av ett ledarstödsprogram som en del av ett förändringsprojekt. Problematiseringen utgår ifrån fem kommunledares upplevelser av ett ledarstödsprogram med ett genomgående genusperspektiv. En kvalitativ metod har använts och datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet från intervjuerna visar att ledarna upplever en hel del hinder med att återföra den kunskap de har förvärvat under programmet till sina verksamheter. Med hjälp av relevant teoribildning om ledarskap, genus, organisation och förändringsarbete analyseras ledarnas upplevelser. Genom analys och diskussion framkommer det av denna studie att det är problematiskt att sätta ett likhetstecken mellan en utvecklad ledare och en utvecklad organisation, eftersom detta likhetstecken tycks ha sitt ursprung i en idealiserad bild av ledare och ledarskap som är svår att i verkligheten leva upp till.

 • 205.
  Shala, Antonio
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Petersson, Stefan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Skillnader i backpacker- och charterresandes förberedelser: En studie om ungdomars riskförberedelser inför utlandsresor2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 206.
  Simonsson, Karin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Lokförares upplevelser kring stödinsatser vid järnvägsolyckor2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 207.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap. Umeå University.
  Compassion and contradictions in the world of creative knowledge work2014Ingår i: Ephemera : Theory and Politics in Organization, ISSN 2052-1499, E-ISSN 1473-2866, Vol. 14, nr 2, s. 297-306Artikel, recension (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Review of Susanne Ekman (2012) Authority and autonomy: Paradoxes in modern knowledge work. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 • 208.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Olofsdotter, Gunilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  What should we do instead?: Gender-equality projects and feminist critique2016Ingår i: Challenging the myth of gender equality in Sweden / [ed] Martinsson, Lena,. Griffin, Gabriele. och Giritli Nygren, Katarina, Bristol: Policy Press, 2016, s. 163-186Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 209.
  Skott, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Disaggregating Homicide: Changing trends in subtypes over time2019Ingår i: Criminal justice and behavior, ISSN 0093-8548, E-ISSN 1552-3594, Vol. 46, nr 11, s. 1650-1668Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Due to the heterogeneity of homicide, certain subtypes of homicide might have remained stable or even increased over time in the overall context of decline. Adding to the research attempting to identify a standardized classification system of homicide, this study used a novel, sophisticated statistical approach (multilevel latent class analysis [MLCA]) and an inductive theoretical stance to identify subtypes of homicide in Scotland and to examine how these types have changed over time. Using variables relating to the victim, offender, and the incident of homicide, four between-level types with three within-level classes of offenders in each type were identified. The findings showed that while all homicide types demonstrated an absolute decrease, domestic homicides had demonstrated a relative increase over time. Implications for policy, theory, and practice are discussed.

 • 210.
  Skynäs, Victoria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Weinéus, Hanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Sociologiskt perspektiv på intern riskkommunikation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  I Sverige skadas och förolyckas ett stort antal människor på sina arbetsplatser varje år. En säker arbetsmiljö där risker kommuniceras på arbetsplatsen är därför av stor vikt för att undgå oönskade händelser. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur den interna riskkommunikationen ser ut inom ett el- och värmeproducerande företag. Ytterligare har syftet varit att identifiera faktorer som är av betydelse för en effektiv intern riskkommunikation. Empirin till studien har samlats in genom intervjuer, där chefer och medarbetare har responderat. Resultatet har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys. I resultatet framgår det att riskkommunikationen mellan medarbetare och chefer blir mer opersonlig desto längre kommunikationen måste färdas i företaget. I dagsläget används en blandning av information och kommunikation, där "ren" information är det vanligaste sättet att upplysa och rapportera om risker i arbetsmiljön. De faktorer som har identifierats som viktiga beståndsdelar för en effektiv intern riskkommunikation är att det finns en struktur för hur information, kommunikation och rapportering om risker ska ske. Det är även viktigt att det finns tillit och tilltro till både människor och den information som ges, samt att det finns en organisationskultur som är öppen och tydlig.

 • 211.
  Sparf, Jörgen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Att möta oväntade risker från oväntat håll: STRIM – en systemteoretisk riskhanteringsmetodför att säkra behov i en komplex värld2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det senmoderna samhällets komplexitet har gjort organisationers riskhantering till en viktig men svårstrukturerad aktivitet. I en förstudie (Sparf, 2004) har en riskhanteringsmetod utifrån sociologisk systemteori utarbetats (STRIM). I föreliggande uppsats är syftet dels att ge en bild av och exempel på hur riskhantering kan gå till i teori och praktik och dels att testa den empiriska giltigheten hos STRIM. De bakomliggande systemteorierna rekapituleras och därtill har teorier om riskhantering lagts. Den empiriska undersökningen har utgjorts främst av två intervjuomgångar med fem informanter i varje. Resultatet ger en fyllig bild av praktisk riskhantering, men uppfyller bara delvis prövningen av STRIM. Den viktigaste slutsatsen är att instrumentella och administrativa riskhanteringsmetoder respektive processer och enstaka insatser i praktiken har svårt att mötas. Dessa problem kan STRIM förmodligen bidra till att överbrygga genom skapandet av en gemensam nomenklatur.

 • 212.
  Sparf, Jörgen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap (-2013).
  Disability and Vulnerability: Interpretations of Risk in Everyday Life2016Ingår i: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 24, nr 4, s. 244-252Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Definitions and assessments of social vulnerability are commonly based on systemic relations and processes on a macro level. There is a danger of ascribing vulnerability to someone, regardless of their individual circumstances and personal abilities, thus micro-level information regarding everyday life is also needed. Experiences of risk and attitudes towards vulnerability were explored in five group interviews with a total of 27 disabled individuals. In the contexts of instrumental aids, bodily endurance, and external causes, vulnerability was found to be a ubiquitous primer in everyday decision-making regarding activity attendance and displaying disabilities. The disabled individual’s interpretative framework for risk and vulnerability is shaped by objectifying his / her own body, and by being accustomed to everything taking a long time. The interpretative framework helps in decision-making and in managing any ‘contextual inertia’ involved in stressful situations. By showing how everyday life, individual conditions, and social circumstances are all strictly interconnected, the importance of adapting assessments of vulnerability to the type of study and analysis is highlighted.

 • 213.
  Sparf, Jörgen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet: Särskilt utsatta grupper2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka typer av kroppsliga och sociala orsaker som kan orsaka reduktion i förmåga och möjlighet att ta eget ansvar för sin säkerhet. Särskilt fokuserade studien på grupper som kan antas ha begränsad sådan förmåga. En litteraturöversikt har genomförts på forskningslitteratur och praktisk litteratur samt intervjuer med såväl deltagare från några utsatta grupper som forskare och yrkesprofessionella på olika verksamhetsnivåer.

  Litteraturen visar att de samlade resurserna inom områdena privatekonomi, hälsa och sociala kontakter utgör de mest påverkande faktorerna för den enskildes förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet. Andra aspekter som bör tas hänsyn till i arbetet i området är riskutsatthet, boendeplats och social respons, därtill att arbeta med olika tidshorisonter. Två exempel på funktionalistiska modeller presenteras samt tre kompletterande modeller som anlägger ett bredare perspektiv på flera livsområden.

  Intervjuerna visar att de psykologiska aspekterna uppmärksamhetsriktning och låg stresströskel spelar stor roll för hur individer klarar olika situationer samt att ta ansvar för sin säkerhet. De sociala aspekterna handlar om stabil välfärd, anhörigskap, privatekonomi, boende, informations- och kommunikationsteknik samt social stress.

  En central konklusion från studien är att ett holistiskt angreppssätt, som kompletterar det rådande funktionella, behövs för att kunna förstå och stärka förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet. Modellerna och kunskapen från studien kan bidra till en sådan inriktning. 

 • 214.
  Sparf, Jörgen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Riskhantering i det högupplösta samhället: att bedöma det okända2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det senmoderna samhällets komplexitet och höggradiga differentiering har gjort risker alltmer svåranalyserade, vilket har lett till att sociala system måste ha en förändringsförmåga för att överleva. Det normala riskanalysarbetet i sociala system (exempelvis företag och organisationer) görs på den nivå eller i de interna sektorer där riskerna slår igenom. Uppsatsen ger exempel på befintliga riskhanteringsmodeller för detta och presenterar författarens egen, mer övergripande modell, konstruerad utifrån de tre systemteoretiska begreppen AGIL, autopoiesis och feedback loops. Modellen illustrerar en dialog mellan systemets definitioner, behov och omvärld samt andra system. Uppsatssyftet är att belysa sociala systems förändringsförmåga och beredskap för riskhantering samt hur de genom att använda modellen kan förbättra dessa. Uppsatsen är en litteraturstudie av sociologisk systemteori (funktionalism) och den framlagda modellen är på grund av abstraktionsnivån behäftad med problem rörande den praktiska tillämpningen.

 • 215.
  Sparf, Jörgen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Trust as an Opportunity in Public Risk and Crisis Management2015Ingår i: At the Crossroads of Crisis and Opportunity: Interdisciplinary Conversations / [ed] Peter Bray, Loyola McLean, Inter-Disciplinary Press, 2015, 1Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden a majority of the public risk and crisis management, termed RCM, has recently been relocated from the national level to the local. The chapter describes how local municipal administrations in general, and the healthcare administrations in particular, have been taking on this new field of responsibility. From the results of four empirical studies the chapter discusses how risk and crisis management has turned from being macro-oriented towards being micro-oriented. In order to meet the emerging problems from this shift, such as fuzzy networks with dispersed responsibilities, trust may serve as an opportunity to facilitate the integration of risk and crisis management with existing services in local administrations. Some of these notions are possibly transferable to other contexts.

 • 216.
  Sparf, Jörgen
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Petridou, Evangelia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Tidal wave: critical junctures, political agency and the shift of crisis management policy in Sweden, 2004-20092015Ingår i: NEEDS - The First Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies. University of Copenhagen, December 9-11, 2015, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is well documented in the literature that exogenous shocks, such as large scale disasters, lead to dynamic change in policies in part because they expose institutional shortfalls and the inability of old policies to handle new problems. However, attributing a specific policy change to a particular exogenous shock is, we believe, not sufficient to explain the causes and process of policy change. Any analysis of policy change must also take into account the political context and the role of agency. In this paper we examine exceptional agency and the agentic role of individual actors in the shift of crisis management policy in Sweden from 2004 to 2009. We specifically interrogate the role of policy entrepreneurs and the strategies they employed in contributing to the policy change at the national level expressed in the establishment of the secretariat for Crisis Management and the Swedish Agency for Civil Contingencies. Drawing from policy science literature and through a series of elite interviews and document analyses, we identify key political actors and strategic acts resulting in policy change articulated mainly through institutional change.

 • 217.
  Stage, Jesper
  et al.
  Göteborgs universitet, institutionen för nationalekonomi med statistik.
  Stage, Jørn
  Umeå universitet, institutionen för nationalekonomi.
  McGranahan, Gordon
  International Institute for Environment and Development.
  Is urbanization contributing to higher food prices?2010Ingår i: Environment and Urbanization, ISSN 0956-2478, Vol. 22, nr 1, s. 199-215Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Urbanization has been mentioned as one possible cause of higher food prices, and in this paper we examine some of the suggested links between urbanization and food prices. We conclude that urbanization, conventionally defined as the increasing share of the population living in urban settlements, is being conflated with related but separate processes, such as economic growth, population growth and environmental degradation. We discuss factors that affect food prices and conclude that the one important way in which urbanization in poor countries may affect food prices is that it increases the number of households that depend on commercial food supplies, rather than on own production, as their main source, and hence are likely to hoard food if they fear future price increases. One policy option for managing this is larger food reserves. Attempts to curb urbanization, on the other hand, would be ill-advised.

 • 218.
  Sterner, Angelica
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Wennström, Magdalena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Heltid som norm – men är det en möjlighet?: En studie om arbetsvillkor och arbetsmiljö i kvinnodominerade verksamheter sett ur ett medarbetarperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 219.
  Ståhl, Liselotte
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Spelés, Sofie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Ledarskap i öppet kontorslandskap2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka chefers upplevelser och förutsättningar för att utöva ledarskap i öppet kontorslandskap. Det finns forskning utifrån medarbetarnas upplevelser att arbeta i kontorslandskap, men begränsat med forskning kring hur det är att vara chef och ledare i denna miljö.

  Vi har i vår uppsats valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade öppna intervjuer, för att på bästa sätt kunna fånga intressanta aspekter. Datamaterialet tolkades utifrån en tematisk analysmetod för att finna mönster utifrån respondenternas svar och där teman skapades för att få en förståelse kring fenomenet. Vi har utgått från teorier inom ledarskap, organisation samt Goffmans dramaturfiska perspektiv. Uppsatsen bygger på fem intervjuer där respondenterna har lika ansvarsområden, ett antal års erfarenhet kring arbete i öppet kontorslandskap samt att de sitter tillsammans med sina medarbetare.

  Det som framkommit i studien är både för- och nackdelar kring att arbeta som chef i ett öppet kontorslandskap. Det visar på att interaktion, gemenskap och närhet är de stora delarna som cheferna lyfter fram som positiva delar. De negativa aspekterna som framkom är kring sekretess och miljö. Sammanfattningsvis ser vi dock i resultatet att cheferna i denna studie har en positiv bild med att leda sina medarbetare i ett öppet kontorslandskap.

 • 220.
  Svanholm, Jonna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Idrott och integration2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idrottens förmåga att bidra med positiva effekter för integration är omdiskuterad.

  Det finns både de som har stora förhoppningar på idrotten som en

  integrationsfrämjare och de som är mer skeptiska när det kommer till idrottens roll i

  integrationsprocessen. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka idrottens

  potential att integrera invandrare i samhället samt att undersöka vilka hinder som

  finns för att idrott ska fungera integrationsfrämjande. Studien bygger på en analys av

  12 vetenskapliga artiklar som alla behandlar relationen mellan idrott och integration.

  Resultatet av denna litteraturstudie visar att idrott kan bidra med positiva effekter för

  integration, bland annat genom att erbjuda en mötesplats där relationer kan byggas

  över kulturella gränser. Resultaten visar dock även att idrottsrörelsen inte är fri från

  de spänningar som finns i samhället i stort och det är därför orimligt att tro att idrotten

  på egen hand ska kunna bidra till att människor känner sig integrerade i samhället.

 • 221.
  Svedjefall, Kimberly
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Toivonen, Jonna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Luftvägsstopp- hur föräldrar förstår risken: En kvalitativ studie om föräldrars riskförståelse 2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 222.
  Svensson, Sven
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Organizational trust: A matter of being in or under controlManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 223.
  Svensson, Sven
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap. University of Gävle.
  Organizational trust: How to include the division of labour?2018Ingår i: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 39, nr 2, s. 272-293Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to study the relevance of the division of labour to the formation of organizational trust. Trust is defined as a phenomenon related to the resources available to a person in a given social position, a social position which in turn is related to the division of labour. It is argued that work externalization constitutes a division of labour, and that differing access to resources for internal and external workers explains variations in trust. The theoretical propositions are tested in a quantitative analysis of 711 external workers and internal employees in a Swedish organization. The results lend partial support to the theory. External employees are found to be less likely have strong trust in their co-workers. The relationship is mediated by perceptions of shared norms in the organization.

 • 224.
  Tervo, Emilia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Amrén Lindström, Helena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Avbrott i en samhällsviktig verksamhet: En studie om personalens riskförståelse inom en sjukhusorganisation2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 225.
  Thunström, Fred
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Östman, Fredrik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Säkerhetskultur - en kvalitativ studie av en leanbaserad produktionsmiljö2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 226.
  Tronde, Oskar
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Schütz, Fredrik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  “Klimatet påverkas av allt vi gör”: En kvalitativ studie om individers riskperception och agerande kring klimatförändringarna.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 227. Underthun, Anders
  et al.
  Olofsdotter, Gunilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Zampoukos, Kristina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för turismvetenskap och geografi.
  Jordhus-Lier, David
  Core-periphery relations and organizational commitment among agency workers and permanent employees in client workplaces: Case studies from the warehouse sector in the Oslo area2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 228.
  Urmasu, Natalia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Assessing the significance of citizenship in the context of immigrants' integration in Sweden2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 229.
  Wall, Erika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Förstå och förebygga risker i vardagen: Slutrapport för det postdoktorala forskningsprojektet "Den enskildes drivkraft att förebygga olyckor och kriser"2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektets utgångspunkt var att ”empiriskt undersöka den enskilde individens drivkrafter ifråga om att förebygga olika typer av olyckor och kriser” vilket studerats genom olika delprojekt vilka återknutit till temat på ett övergripande plan, men samtidigt bidragit med specifika perspektiv. 

  Utifrån projektets övergripande syfte har flera delprojekt formulerats, vilka på olika sätt bidrar till att ge perspektiv på hur individen förhåller sig till risker i vardagen. 

   Förebyggande insatser och betydelsen av motivation 

   Visuella metoder för ny kunskap om hur individen förhåller sig till risk 

   Emotioners roll i individens riskförståelse 

   Cryptosporidium som ett exempel på en ny risk i vardagen 

  Teoretiskt har begreppen motivation och (sociala) emotioner särskilt lyfts fram och empiriskt har vardagsrisker stått i centrum för projektet. Termen vardagrisker har hanterats på lika olika sätt i olika vetenskapliga texter där såväl risker i trafiken som utbrottet av Cryptosporidium i dricksvattnet i Östersund vintern 2010/2011 lyfts fram som empiriska exempel. Metodologiskt har projektet inneburit en möjlighet att närma sig de kreativa metoder för datainsamling och analys, där visuella metoder getts utrymme som del i studien, genom delprojektet Riskbilden.

 • 230.
  Wall, Erika
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Ljungdahl, Jens
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Att köpa spänning: Hur ungdomar förhåller sig till risk vid köp av äventyrsaktiviteter2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

  I föreliggande rapport redovisas resultaten från ett forskningsprojekt om hur ungdomar förhåller sig till risk vid köp av och deltagande i äventyrsaktiviteter. Projektet har genomförts på uppdrag av Konsumentverket. 

  Forskningsprojektet har utgått ifrån sociologisk riskteori med särskilt fokus på riskförståelse och tillit och syftat till att ge fördjupad förståelse om hur ungdomar förhåller sig till risk vid köp av och deltagande i äventyrsaktiviteter. 

  Rapporten baseras på empiriskt material insamlat genom en fältstudie. De metoder som använts för datainsamling har bestått av kortfattade formella forskningsintervjuer, informella samtal, djupintervjuer och observationer. Foto har också varit en viktig del av datainsamlingen. Dessutom har fältan-teckningar skrivits under hela datainsamlingen. Fältstudien genomfördes i Östersund under ”yranveckan” i juli 2013 med åtta dagar av festligheter där deltagare kunde ta del av olika aktiviteter eller äta och dricka på någon av de många tillfälliga restauranger som byggts upp inom området. Under de sista dagarna genomfördes Storsjöyran som är en stadsfestival med scener runt om i centrala Östersund och i Badhusparken. 

  De äventyrsaktiviteter som studerats var att åka kabel och ribbåt. Att åka kabel innebär att åka wakeboard eller vattenskidor med hjälp av en eldriven kabel som manövreras av personal. Att åka ribbåt är en äventyrsaktivitet där deltagaren får en fartfylld upplevelse genom att åka båt i hög fart. 

  Vid köp av och deltagande i de undersökta äventyrsaktiviteterna var säkerhet ett ständigt närvarande tema, särskilt vid information och instruktioner. Däremot talade såväl deltagare som arrangörer i mycket låg utsträckning om risker med deltagande. Säkerhetsinformationen fokuserade särskilt på skyddsutrustning och hur denna skulle användas. Att använda skyddsutrustning var ett krav för deltagande i båda aktiviteterna. 

  I relation till teori om riskförståelse och tillit visar projektet att upplevelsen av trygghet vid deltagande i de undersökta äventyrsaktiviteterna hänger ihop med tillit i relationen mellan arrangörer och deltagare. Genom detta blev upplevelsen av risk sammanflätad med genomförandet av de båda aktiviteterna, vilket belyser betydelsen av sociala relationer för upplevd trygghet. Rapportens mest centrala slutsats är att information har en mycket central roll för deltagares upplevelse av trygghet vid äventyrsaktiviteter.

 • 231.
  Weisner, Johan
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Åhlund, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Tjänstemäns uppfattning av risker, hot och våldssituationer - Vid Kronofogdemyndigheten2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 232.
  Westerberg, Lena
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Wikman, Anette
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Hälsofrämjande beteende utanför arbetstid?: En attitydundersökning på studerande med arbetslivserfarenhet i Jämtland.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 233.
  Westlin, Minna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Sjödin, Linnea
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Mäns karriärmöjligheter i kvinnodominerade organisationer: En kvalitativ studie om män och karriär inom HR-branschen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera hur män inom kvinnodominerade organisationer upplever sina karriärmöjligheter. Vi har utgått från HR-branschen (Human Resources) i sin helhet då det är en tydlig kvinnodominerad organisation och det även på chefspositionerna. I vår studie har vi använt oss av kvalitativ metod där vi genom ett målinriktat urval valt ut sex stycken respondenter. Kriterierna för respondenterna var manligt kön och chefsbefattning samt att de har en koppling till HR-branschen. För insamling av data har vi genomfört enskilda, semistrukturerade intervjuer. Resultatet av vår studie har visat att respondenterna haft goda karriärmöjligheter, dock har dessa varit påverkade av vissa faktorer. Gällande utbildningskrav kan vi tyda en skillnad mellan privat och offentlig sektor där den privata sektorn ser ut att ha lägre krav på formell utbildning. Respondenterna ser högskoleutbildning som ett körkort ut i arbetslivet men värderar också arbetslivserfarenheter högt för att möjliggöra en karriär. Resultatet visar att de respondenter som har familj inte har upplevt att familjen varit något hinder i deras karriär. Respondenterna upplever att de fått stöd från sin arbetsgivare och de upplever inte något krav från arbetsgivaren att lägga mer tid på arbetet än det som anses vara normal arbetstid. Respondenterna upplever heller inte att deras karriärmöjligheter varit påverkade av könet på deras chef. Utifrån resultatet tycks vi kunna se vissa tendenser till att ett mentorskap kan ligga till grund för ökade karriärmöjligheter. Den tydligaste och mest talande upplevelsen hos våra respondenter har varit att de tycker sig ha vissa fördelar med att vara man och arbeta i en kvinnodominerad organisation. Bland annat upplever de att de blir mer uppmärksammade och lyssnade på just för att de är män. Slutsatsen som dragits kring detta är att det sociala och kulturella könet verkar spela stor roll då männen tillskrivs stereotypiskt maskulina ledaregenskaper, vilket kan vara en förklaring till den vertikala könssegregeringen där männen överrepresenterar chefspositionerna i branschen.

 • 234.
  Öhman, Susanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Previous Experiences and Risk Perception: The Role of Transference2017Ingår i: Journal of Education, Society and Behavioural Science, ISSN 2456-981X, Vol. 23, nr 1, s. 1-10, artikel-id 35101Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aims: The aim of the article is to investigate how experiences of crisis such as accidents, illnesses, violence and natural catastrophes influence perceptions of risk in general. The questions this article poses are whether there are some experiences significant enough to change an individual’s perception not only of the kind of risk experienced but also of other kinds of risks and whether there are certain experiences that are particularly powerful.

  Study Design, Place and Duration of Study:The analyses use data from two Swedish national

  surveys, ‘Society and Values’, that took the form of mail polls conducted in the winters of 2005 and 2008. Both polls used questionnaires that focus on risk perception, risk communication, risk behavior, experience, and values. The dataset used each year is composed of two representative samples of the Swedish population.

  Methodology: The samples consisted of people between the ages of 16 and 75: two national

  random samples (n=2000 each) and two random samples of people living in areas with a relatively large population of people with foreign backgrounds (n=750 each). The total number of respondents was 1,472 in 2005 and 951 in 2008.

  Results: The results show that previous experience is a strong predictor of higher risk perception even after controlling for gender, origin, income, education and values. Depending on previous experiences of certain hazards and crises, the individual’s perception of risks related to these experiences will vary.

  Conclusion: This article has shown that different categories of experiences are powerful to

  transfer the feeling of dislike or fear not only to the related risk but also to other kinds of risk. One example is, being the victim of violence increases the level of risk perceived not only for violence but for several lifestyle risks and known risks as well.

 • 235.
  Öjelid, Alexander
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Öjelid, David
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Hur kan vi veta vad vi gör innan vi har gjort det?: En kvalitativ studie om hur larmoperatörer konstruerar situationsförståelse2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
2345 201 - 235 av 235
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf