miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 2119
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Bergström, Sebastian
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Ozolins, David
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Arbetsgivares attityder till äldre arbetskraft: Ur ett arbetsgivarperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 202.
  Bertilsson, Christoffer
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Danielsson, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Likabehandlingsplanens betydelse: En studie om likabehandlingsplanens inverkan på likabehandlingsarbetet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt statistik från skolinspektionen har antalet anmälningar om kränkande behandling i de svenska skolorna ökat under de senaste åren. Samtidigt lagstadgades det 2006 att alla skolor ska ha en likabehandlingsplan upprättad med syftet att motverka just kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Syftet med denna studie är att se graden av likabehandlingsplanens påverkan på en kommunal gymnasieskolas likabehandlingsarbete. Det är en kvalitativ studie där tre gruppintervjuer med två personal från den berörda skolan deltagit i varje grupp. Detta för att undersöka personalens syn på likabehandlingsplanen samt likabehandlingsarbetet.I vår studie har det framkommit att i och med lagstadgandet av att en likabehandlingsplan ska finnas upprättad på varje skola kan personalen till en viss del känna en trygghet i att det finns dokumenterat hur de ska handla i vissa situationer. Samtidigt som annan personal uttrycker att likabehandlingsplanen enbart är ett dokument som finns upprättat för att det är lagstadgat och att likabehandlingsarbetet fortgår oberoende av den. Likabehandlingsplanen har dock medfört att ett större fokus har lagts på frågorna som rör likabehandling. Det har även uttryckts att i och med att eleverna ska bidra i utförandet av likabehandlingsplanen skapas en viktig diskussion mellan elever och personal samt känslan hos eleverna där de får vara med och påverka.

 • 203.
  Bertilsson, Helén
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Upplevelser av beslutsprocesser inom den kommunala hemtjänsten2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 204.
  Beutelrock, Saga
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Danielsson, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Profesionellas syn på självskadebeteende hos ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka professionellas syn på självskadebeteende hos ungdomar i högstadiet och gymnasiet undersökts. Hur de arbetar med självskadeproblematik hos ungdomar, om de anser att självskadebeteende är ett socialt fenomen samt även eventuell förekomst av likheter och skillnader beroende på profession. En kvalitativ undersökningsmetod har använts med semistrukturerade intervjuer med personal på Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning samt skriftlig intervju med personal på Elevhälsan i en medelstor stad i Sverige. Materialet har analyserats med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visade skillnader mellan de professionella som hade en medicinsk bakgrund och de som hade en socionombakgrund. Dock definierades självskadebeteende i stort sett lika av alla respondenter oavsett arbetsplats. Självskadebeteende var oftast inte den huvudsakliga orsaken till att ungdomarna sökte hjälp utan var snarare en följd av oro, ångest och nedstämdhet. Hos respondenterna förekom även delade meningar om självskadebeteende som socialt fenomen där några ansåg att det var smittosamt medan andra tog avstånd från detta påstående.

 • 205.
  Beyti, Niloufar
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Arbetsrelaterad stress inom ekonomiskt bistånd: - en kvalitativ studie om arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ta reda på hur- och i vilken utsträckning socialsekreterares upplever arbetsrelaterad stress som ett resultat av den höga arbetsbelastningen inom socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd. I det här arbetet har totalt har sex socialarbetare intervjuats. Två teoretiska perspektiv som är relevanta för ämnet har presenteras och använt för att analysera, förstå och tolka intervjumaterialet. Studiens resultat visar att socialsekreterare upplever stress på sina arbeten, vilket påverkar deras sätt att arbeta. Med hjälp av krav-kontroll-stödmodellen och förklaringar om hur arbetet inom byråkratiska organisationer kan se ut, kan vi förstå varför socialsekreterare befinner sig i stressande arbetssituationer.

 • 206.
  Biel, Madeleine
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
   Samhällstjänst – en litteraturstudie om samhällstjänst2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhällstjänst är en del av den svenska straffskalan och innebär kortfattat att en dömd person utför obetalt arbete i till exempel en frivillig organisation. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa forskning kring samhällstjänst i en global kontext, samt att kartlägga studier om hur samhällstjänst upplevdes av de dömda, samt att undersöka och om det fanns en rehabiliterande aspekt i samhällstjänst. Studien belyste även samhällstjänst i jämförelse med fängelse. I resultatet användes åtta artiklar, en avhandling och en rapport som analyserades och kategoriserades för besvarandet av syftet. Resultat var att samhällstjänst finns i ett flertal länder i världen men används mest i de europeiska länderna, Nya Zeeland, Kanada och Australien samt begränsat i USA. Majoriteten av dem som svarade på upplevelsen av samhällstjänst ansåg sig ha en positiv erfarenhet och var nöjda. Den rehabiliterande aspekten har inte funnits sedan samhällstjänst infördes men har blivit en större del av samhällstjänsten med tiden. När det gällde jämförelsen mellan samhällstjänst och fängelse framkom det inga tydliga bevis på att samhällstjänst var bättre än fängelsestraff när det gäller att minska återfall i brott. Samhällstjänst upplevdes av de dömda som ett  mindre destruktivt straff och påverkade inte de dömda  på samma sätt som ett fängelsestraff.

 • 207.
  Bill, Magdalena
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Molinder, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  "Nej det är inte våld....det var inte med flit" - Tonåringars syn på våld i nära relation2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 208.
  Björch, Beatrice
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Hopstadius, Petra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Söderberg, Cecilia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  “Det finns så mycket okunskap om oss samer och okunskapen är ju vår absolut värsta fiende.”: En kvalitativ studie om kvinnliga samers upplevelser om sin livssituation utifrån ett postkolonialt och indigenous feminism perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Omgivningens fördomar påverkar samer negativt då de utsätts för diskriminering, misstrogenhet och förtryck. Att vara kvinnlig same i dagens samhälle är en komplexitet som kan vara svår för majoritetssamhället att förstå. Denna studie syftar till att analysera hur kvinnliga samer i Sverige beskriver och förstår sin livssituation och dess orsaker, samt vilka strategier de använder sig av för att hantera och förändra detta. Resultatet har baserats på tidigare forskning samt nio semistrukturerade intervjuer som analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Postkolonial samt indigenous feminism teori har legat till grund för att tolka samt analysera studiens resultat. Av resultatet framgår att kvinnliga samer påverkas av förtryckande strukturer som har starka kopplingar till kolonialismen. Trots svårigheter och upplevelser av en ständig kamp vill kvinnorna att sitt kulturella arv ska leva vidare och ser ljust på framtiden.

 • 209.
  Björch, Isabell
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Lindgren, Madeleine
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  ”Horan har världens äldsta yrke”: En diskursanalys om medias framställning av prostitution före och efter sexköpslagen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Prostitution är ett komplext socialt problem där massmedia bidrar till (re)produktionen av diskurser som påverkar allmänhetens syn på de prostituerade kvinnorna och de sexköpande männen. Syftet med denna studie var att undersöka vilka diskurser om prostitution som nyhetsartiklar har förmedlat före och efter sexköpslagens inträde år 1999 och om dessa diskurser kan ha påverkat införandet av lagen. Metoden som användes var diskursanalys av nyhetsartiklar från Expressen och Aftonbladet mellan åren 1990-2010. Innan lagens inträde var den dominerande diskursen kring prostitution att det var en marknad som byggde på frivillighet. Efter lagens inträde skiftade fokus till att handla om kvinnornas utsatthet och männens maktutövande. Av resultaten går det att dra slutsatsen att sexköpslagen inte påverkades av de då dominerande diskurserna i nyhetsartiklarna. Istället kan sexköpslagen antas ha haft effekt på de diskurser som framträder ur det empiriska materialet efter lagens inträde.

 • 210.
  Björklund, Eva-Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  INGELSGÅRDEN - Omsorg om äldre, engagemang och lokal utveckling: Anmärkning : På omslaget: Regionalpolitik och glesbygdsutveckling1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 211.
  Björklund, Eva-Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Äldreomsorg och lokal utveckling- Ömsesidighet som medel1996Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 212.
  Björklund, Madeleine
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Holmgren, Elias
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Livsmedel under kris: En intervjustudie om myndighetspersoners uppfattningar om befolkningens förberedelser inflr och agerande vid livsmedelskriser2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 213.
  Björklund,, Sören,
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Rislund, Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  De profesionellas möte med våld i nära relationer: I det patriarkala samhälletSjälvständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING:

  Syftet med denna uppsats är att belysa de vanligaste formerna av våld i nära relationer och professionellas möjligheter att hjälpa de våldsutsatta. Fyra intervjuer har genomförts och sedan speglats mot tidigare forskning. Slutsatserna är att de professionellas verktygslåda är god, både vad gäller klienterna och för egen del. Samhällsdebatten utgår från en förståelsegrund där kvinnan är det självklara offret och mannen den som slår. Av naturliga skäl läggs de största samhällsresurserna på de utsatta kvinnorna medan alltför lite satsas på förebyggande arbete med inriktning mot männen som slår.

 • 214.
  Björklund, Viktor
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Mujkanovic, Muhamed
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Idrott - en villkorad väg till integration2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att inte vara integrerad kan kopplas till att vara utesluten från samhället på många arenor, vilket skapar fördomar mot människor som inte anses tillhöra majoritetssamhället. De negativa konsekvenserna är att de riskerar bli uteslutna från tillgång till makt och inflytande i samhället. På senare år har sport ansetts vara en alternativ väg för att få ungdomar att bli mer integrerade i det svenska samhället. Det existerar flera olika alternativa vägar för integration likväl som inom sporter. Studiens syfte är att undersöka några ungdomar med invandrarbakgrunds upplevelser av hur idrotten, med fokus på föreningsfotboll, har fungerat som ett verktyg i deras integrationsprocess. Studien baseras på sex ostrukturerade intervjuer som har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Social inkludering och exkludering är de teoretiska perspektiven för analysen. Idrottsutövarna med invandrarbakgrund har upplevt att integrationsprocessen har påverkats av olika faktorer som bl.a. deras ekonomiska förutsättningar, individuella prestationer och majoritetssamhällets vi-och-dom tänkande. Resultatet visar även att deltagarnas definition av integration har präglat deras integrationsprocess.

 • 215.
  Björkman, Jenny
  et al.
  Södertörns högskola/Riksbankens Jubileumsfond.
  Fjæstad, BjörnMittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Läsning2013Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Böcker, dagstidningar och tidskrifter har fortfarande ett fast grepp om svenska folket. De senaste årtiondenas medieutveckling har också inneburit att mycket läsning numera sker på skärmar av olika slag. Läsning kan innebära vidgade vyer och ökade kunskaper, insikt i hur andra människor handlar och tänker, svindlande äventyr och läkande terapi – men också att vi kan ta del av och följa bruksanvisningar och matrecept. De flesta av oss läser omedvetet och utan större ansträngning, men varje generation måste erövra läsförmågan på nytt och det kan vara ett problem. Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013/2014 kastar sig från Heliga Birgitta till Harry Potter, från Selma Lagerlöf till Snobben. Boken vänder sig till alla som vill förstå mer om vad läsning kan innebära.

 • 216.
  Björkman, Åse
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Bostad Först: Implementeringavenmodellförattmotverkahemlöshet2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  To establish a new model that might contain new ways of working entails challenges for boththe organization as for the co-workers.This paper describes and analyse the process of implementing the model Bostad Först (BF) inone municipality. BF is a model that has been used both nationally and internationally(Housing First) to solve the social problems for homeless people. The foundation of BF is thethought that every human needs a home to function socially. Based on this idea housing willbe a basic human right and will in this way become main objective and not a mean for otherforms of treatment. InsteadBased on Ponnert and Svenssons (2011) ide of implementation, the purpose of this study wasto analyse how the model of BF was ”unpacked” and applied in practice in one municipality.In this study semi- structured interviews was conducted and the result display howrepresentatives and cooperation partners has formed their section based on directives from theorganization management. The results is described and analysed in the light of a theory oforganizing (nyinstititutionell teori) and intersectional theory.The results display that besides the original model other criteria for selection are formed toselect participants for BF, which increases the risk for exercise of power. On the other handthe original model (method) is used when the participants got their accommodation and theprofessional support has started.

 • 217.
  Björmo, Emelie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Jansson Åsberg, Olof
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  ”Din äckliga hora! Du är ful och efterbliven! Det går ändå inte att bli kåt av en sån som dig”: – En studie om sexuella trakasserier på internet bland gymnasieelever2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har tittat på sexuella trakasserier på internet bland gymnasieelever, genom att skicka ut webbenkäter till 543 elever på tre olika skolor inom Jämtlands gymnasieförbund. 90 av dessa elever besvarade vår webbenkät, som innehöll både öppna och slutna frågor. Genom analys av datan har studien visat att kvinnor blir mer utsatta än män, HBTQ-personer blir mer utsatta än heterosexuella personer och socioekonomisk status har en påverkan på utsattheten. Vidare visar resultaten att män i betydligt större utsträckning är förövare, att Snapchat är det sociala forum där flest sexuella trakasserier sker och att eleverna upplever att det saknas stöd från skolan gällande sexuella trakasserier på internet.

 • 218.
  Björndahl, Emma
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Maltesson, Camilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  ”Hade jag inte haft kunniga kollegor och chefer så hade jag inte orkat med det här arbetet”: En kvalitativ intervjustudie om yrkesverksammas upplevelser av arbetsrelaterad stress och utbrändhet inom socialtjänsten2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett växande problem i Sverige är arbetsrelaterad stress och utbrändhet vilket har resulterat i ett högt antal ökade sjukskrivningar. Detta främst inom människobehandlande yrken där de yrkesverksamma dagligen möter samhällets mest utsatta individer. Syftet med studien var att genom fem kvalitativa intervjuer få en ökad kunskap och förståelse kring arbetsrelaterad stress och utbrändhet hos offentligt anställda socialarbetare samt undersöka hur det påverkar deras praktik och yrkesidentitet. Studiens resultat analyserades genom ett organisationsteoretiskt perspektiv samt utifrån teorin KASAM (känsla av sammanhang). Vidare analyserades intervjuerna genom en tematisk analysmetod, där sju stycken teman identifierades. Studiens resultat och slutsats visar att samtliga respondenter upplever att omorganiseringar som skett inom socialtjänsten påverkar både professionen och deras yrkesidentitet, genom exempelvis den höga arbetsbelastningen och det ökade kravet på dokumentation. De betonar dock vikten av både strukturella och individuella hanteringsstrategier för att såväl motverka som förebygga problematiken.

 • 219.
  Blad, Jennika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  De osynliggjorda som tar plats: Om kvinnliga entreprenörer inom gröna näringar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 220.
  Blad, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Oskarsson, Emelie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  ”ART skapar möjligheter till förändring…”: ART-tränare, klassföreståndares & en elevassistents upplevelser av elevers utveckling av färdigheter genom ART2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Aggression Replacement Training (ART) är en multimodal behandlingsmetod som riktar sig till barn och ungdomar med aggressivt och antisocialt beteende. ART bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Metoden består av tre kompo-nenter. Social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralträning. Syftet är att se hur två klassföreståndare, en elevassistent och tre ART-tränare upplever elevers utveckling av färdigheter i och med ART-träning, samt se hur informan-terna upplever att klassen där den enskilda eleven ingått har förändrats i och med den ART-träning som denne erhållit. Även miljöns påverkan på upprätthål-landet av de nyförvärvade färdigheterna undersöks. Studien har genomförts med kvalitativ metod. Halvstrukturerade intervjuer har utförts vilka sedermera har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visar att respondenterna upplever positiva förändringar hos de elever som fullföljer ART. Effekter som de kunnat skönja är ett minskat vinstorienterat beteende, ökat självförtroende och förbättrad koncentrationsförmåga samt effektivt tillämpande av de nyför-värvade färdigheterna både praktiskt och teoretiskt. Klassen har i de flesta av fallen förändrats genom att den har blivit lugnare och tryggare som grupp. Mil-jön är av stor betydelse för de förändringsprocesser som eleven genomgår. Vi-dare är miljön väsentlig för upprätthållandet av färdigheterna i skolklassen. Den kritik som respondenterna riktar till metoden är gällande den bristande roll bar-nens föräldrar spelar i behandlingen. Författarnas slutsats är att ART är en ef-fektiv metod som ger stöd och möjligheter för elever med ett avvikande beteen-de. Skolan upplevs av författarna vara en optimal plats för att vidareutveckla och bevara de färdigheter som ART medför. Vidare diskuteras huruvida en ut-vecklad dialog mellan de vuxna som finns kring varje elev skulle leda till ökade möjligheter att tillgodose det enskilda barnets specifika behov. För att detta skall kunna ske bör föräldrar/vårdnadshavare ges större utrymme till att ta del av barnets behandling och skolgång. Studien avslutas med förslag på fortsatt forskning.

 • 221. Bladh, Marie-Louise
  et al.
  Dalin, Rolf
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Rosenberg, David
  Inventering och kartläggning av behov för personer med psykiska funktionshinder.: Resultat för Härnösands kommun2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Enligt 5a § SoL ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen för människor med psykiska och fysiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet. En inventering och kartläggningsprojektet infördes under 2005 i Härnösands kommun i samarbete med FoU Västernorrland och Landstingets sjukvårdsdistrikt. Syftet med kartläggningen har varit att öka möjligheten att kunna planera bra insatser till personer med psykiska funktionshinder. Avsikten är att beskriva de olika behov som finns hos de individer och grupper som psykiatrireformen riktade sig till, men även behov som andra med psykiska funktionshinder har idag. Projektet skulle därför också försöka kartlägga behoven bland individer som riskerar att bli allvarligt psykiskt funktionshindrade och bland dem som har börjat en återhämtningsprocess. Resultaten bekräftade många behov som är väl dokumenterad, att personer med psykiska funktionshinder leva i samhället men har få möjligheter att aktivt delta i samhällslivet runt omkring dem. Resultaten pekade också på nya behov som har kommit fram och som kanske kan vara en ledtråd till nya möjligheter som kommun måste ta hänsyn till.

 • 222.
  Blasiusson, Jenny
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Hirori-Örngörur, Kejal
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Murtosaari, Eva
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Våld i nära relationer-ur ett mansperspektiv: En fördjupning kring hur fyra män ser på sitt utövande av våld2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Män som utövar våld i hemmet är att betrakta som ett omfattande samhällsproblem som drabbar inte bara kvinnor och barn utan även våldsutövaren själv. Studien är en kvalitativ studie som bygger på fyra respondenters svar från halvstrukturerade intervjuer. Syftet var att söka en bredare och djupare förståelse angående fyra mäns våld i nära relationer. Hur tänker mannen kring våldet, sig själv, sin kvinna och det faktum att deras barn bevittnat våldet? En genomgripande litteratursökning skedde för att få en överblick över vilka olika förklaringsmodeller som finns angående mäns våld mot kvinnor. Utifrån den inhämtade kunskapen tolkades respondenternas egna beskrivningar. De förklaringsmodeller i denna studie, som de fyra respondenternas resonemang kan kopplas till för att närmare förklara våldet i deras nära relationer, är individinriktade perspektiv. Resultatet av intervjuerna visade att det våld som respondenterna utövat hade främst samband med missbruksproblematik och känslor som maktlöshet, vanmakt och kontroll.

 • 223.
  Blid, Mats
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Blid M (2002). Utvärdering av ett kategoriboende för personer med missbruksproblem. Rapport 2. Servicehuset Furan i Västerås. (Evaluation of a category house for persons with misuse problems. Report 2. The Service Home Furan in Västerås).2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 224.
  Blid, Mats
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Boende och stöd: En nationell inventering av kommunernas boendeinsatser för utsatta grupper2006Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 13, nr 4, s. 291-312Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Artikeln redovisar en nationell inventering av boendeinsatser för människor som av olika orsaker saknar stabilitet i sitt boende. Med boendeinsatser avses både personella stödinsatser i hemmet och erbjudanden om olika fysiska boendemiljöer. Insatserna studeras utifrån olika karaktäristika och utifrån de övergripande dimensionerna normalitet och omsorg.

 • 225.
  Blid, Mats
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Boendeinsatser för personer med instabila boendeförhållanden: Poster2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Boendestöd - en kartläggning av kommuners boendeinsatser för vuxna Syftet: att presentera en nationell inventering av ett representativt urval kommuners insatser för vuxna personer som har problem med att erhålla eller bibehålla stabilitet i sitt boende. Metod och material: Undersökningen gäller dels boendeinsatser som t.ex. korttidsboenden, kategoriboenden, boendelösningar i samband med missbrukar- eller psykvård, träningsboenden och olika former av sociala andrahands/övergångskontrakt, samt personellt stöd i mer permanenta boenden, t.ex. i form av boendestöd eller mobila team. Avgränsning: boendeinsatser för ungdomar, äldre, eller funktionshindrade i permanenta gruppboenden ingår ej i undersökningen. Datainsamlingen skedde via en webb-baserad enkät som skickades ut via e-post till ett representativt urval (n=147) kommunföreträdare för socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt handikapp och omsorg (social psykiatri/kommunal psykiatri). I nästa led vidarebefordrades enkäten till verksamhetsansvariga för de boendestödsverksamheter som listats i enkäten. Ett omfattande uppföljningsarbete har också skett via telefonintervjuer för att få kompletta svar från varje kommun vilket resulterade i inget bortfall. Slutsats: Trots att samtliga boendeinsatser för personer med instabila bostadslösningar huvudsakligen riktar sig till missbrukare, bostadslösa/hemlösa och psykiskt funktionshindrade så innehåller insatserna i mycket liten utsträckning några vård- och behandlingsinsatser.

 • 226.
  Blid, Mats
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Ett folkhem för alla?: Kommunala insatser mot hemlöshet2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overarching aim of this dissertation is to explore and describe Swedish local authorities’ measures to prevent and manage homelessness; how these measures diverge between different municipal categories; what factors predict homelessness, provisions of accommodation and cov-erage rates between the number of accommodations and the respective municipalities’ housing interventions.

  Measures studied are policies and housing interventions. The housing interventions re-ferred to here are those provided by or through the social welfare authorities to persons living with unstable housing or who are homeless. The interventions can be divided into two main categories: 1) preventive interventions in the form of daily-life support, usually in the form of personnel support in the individual’s own apartment, designed to help persons at risk of becom-ing homeless to remain housed and prevent eviction; 2) accommodation support for persons who are already homeless and in need of housing. Such accommodations may be more or less temporary, more or less integrated and include a greater or lesser amount of care.

  Two sets of data were collected for the study: 1) a case study of two category-housing programmes using both qualitative and quantitative data; 2) a survey of 147 randomly chosen municipalities (about half of the municipalities in Sweden) to explore the prevalence and charac-teristics of policies and housing interventions.

  Findings from the case study show that special-category housing has positive direct effects on the housing stability of the residents and their feelings regarding their quality of life, but does not have a direct effect on their substance misuse. Moreover, the increased housing stability seems to be more a direct effect of the person having stayed on the programme, rather than a long-term effect. Furthermore, although their quality of life improves, the residents still experi-ence a lack of belonging and feel that their lives lack meaningful content.

  On the national level, the findings show that an array of housing interventions divided into 12 sub-categories is offered to counteract homelessness. These categories vary along two central dimensions: care and normality. The two most frequent types of housing interventions in all types of municipalities are daily-life support and social contracts. Other housing interventions are marginal compared with these two. There is greater fluctuation between municipalities in the level of care provided than in the level of normality. Furthermore, the more densely populated municipalities are more highly engaged in developing housing policies and the administrative means to handle them. Such policies, however, seem to decrease the level of normality without promoting levels of care.

  When exploring factors that predict homelessness, the findings show that urbanisation is central to understanding variations in homelessness, not only in the largest cities but also in less densely populated areas. In addition, higher rent levels and more of aggregated psychiatric prob-lems in the municipality seem to increase homelessness. The apartment rate and the proportion of public housing within the stock of apartments are both important for the possibility to pro-vide accommodations. Moreover, the proportion of single-parent households seems to enhance the need to provide such accommodations. Political majority and the functional organisation of the social services both seem to have an impact on the coverage rates. Thus, the findings indicate that the municipalities have various options for managing factors that impact on the homeless-ness rate.

  Keywords: housing interventions, level of care, level of normality, policies, municipality, predicting homelessness

 • 227.
  Blid, Mats
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Normality or care: An inventory of Swedish municipalities’ responses to unstable accommodation for vulnerable groups2008Ingår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 11, nr 4, s. 397-413Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article presents an inventory of policies and housing support interventions to the homeless and those at risk of becoming homeless in a representative sample of Swedish municipalities. Two types of intervention are included: various types of accommodation for those who are already homeless and daily life support for those at risk, either provided or financed by the social services in the municipality. Data were collected in 2004-2005 through a questionnaire e-mailed to local authority officials, in a stratified sample of about half of the Swedish municipalities (n=147). The results show that two types of housing intervention dominate the field: daily life support and sublet contracts, both of which have a relatively high normality factor, with a setting in normal housing. Daily life support includes care and is usually implemented before the tenant is evicted. The level of care related to various interventions fluctuates more between the municipalities than normality does. The more densely populated municipalities were more engaged in developing housing policies and administrative bodies to handle these. However, the implementation of housing policies does not seem related to improvements in the qualities of the interventions. On the contrary, the local authorities that have housing policies and administrative tools adapted to these policies provided a lower degree of both normality and care in the interventions. The results suggest that aspects of normality and care in the same type of housing interventions vary depending on the type of municipality, while the existence of policies has no influence on care and a negative effect on the degree of normality provided through the interventions.

 • 228.
  Blid, Mats
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete. Socialstyrelsen.
  Anttila, Sten
  SBU.
  Del 2 - den systematiska kartläggningen2009Ingår i: Boendelösningar för hemlösa personer - en kunskapsöversikt: En systematisk kartläggning av internationellt publicerade effektutvärderingar, Stockholm: Socialstyrelsen , 2009, , s. 64s. 29-62Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för regeringens hemlöshetsstrategi har Socialstyrelsen haft iuppdrag att, i samråd med Boverket, ta fram en kunskapsöversikt om olikaboendelösningar för att lösa hemlöshet.Grunden för kunskapsöversikten är en systematisk kartläggning avgenomförda effektutvärderingar av olika boendeprogram. Den systematiskakartläggningen bygger på internationellt publicerad forskning. De flesta avstudierna kommer från USA och avser till största delen grupper med svårsocial problematik.Kunskapsöversikten ska ses som ett steg i utvecklingen mot en evidensbaseradpraktik på hemlöshetsområdet. Innehållet i rapporten är komplextoch ger snarare en bild av forskningens kvalitet och inriktning än en direktvägledning i det praktiska arbetet. Materialet utgör dock en förutsättning föratt kunna gå vidare mot en konkretisering av insatserna. Nästa steg blir attSocialstyrelsen kommer att utarbeta ett konkret, vägledande material riktattill relevanta aktörer. Arbetet ska ske i samverkan med forskares kommuneroch brukarorganisationer.Ett antal slutsatser av övergripande principiell karaktär kan dras utifrånrapporten.En övergripande slutsats är att en så permanent boendelösning som möjligt– kompletterad med individuellt, behovsanpassat stöd – är ett krav.Hemlösa personer har samma behov som andra av ett tryggt och långsiktigtboende, oavsett eventuella övriga problem. Ett resultat tyder på att ett tryggtboende ibland också är en förutsättning för att stöd och vård i olika formerska ha effekt. Vägen till ett självständigt boende sker i många fall stegvis,med successivt minskat behov av vård och stöd. Den minskningen kanmycket väl ske i en och samma bostad.Ett könsperspektiv behövs i valet av boendelösningar. Ett resultat tyder påatt om insatser ska ha god effekt för kvinnor bör de vara direkt riktade tilldem.Två huvudtyper av boendeprogram har kunnat urskiljas – ”Bostad först”(parallellt boende) och vårdkedjemodellen (integrerat boende). Det bör poängterasatt inget av de program som beskrivs är renodlade, utan snararehybrider där man tillämpar inslag från olika program. Kopplade till de olikaboendeprogrammen finns ofta ett antal specifika metoder för vård och stöd.Dessa kan kombineras på olika sätt.I den internationellt publicerade forskningen saknas effektutvärderingarav boendetrappor, som är den vanligaste modellen i Sverige. Det är dockmöjligt att peka på likheter i bakomliggande tankesätt mellan boendetrapporoch de program som internationellt beskrivs i termer av vårdkedjemodeller.Detta, plus det faktum att ”Bostad först” börjat praktiseras i svenska kommunergör att de resultat som framkommit vid genomgången av studierna ärrelevanta för svenska förhållanden.

  En slutsats från genomgången av de två huvudtyperna av boendeprogramtalar för att ”Bostad först” är en lovande strategi. Det finns goda skäl att iSverige bygga vidare på de erfarenheter man gjort i arbetet med dessa program.Kunskapsöversikten ger dock inte underlag för att avfärda vårdkedjemodellensom ett verkningslöst program. För svenskt vidkommande betyderdet att boendetrappor kan vara verksamma program om det finns behovsanpassadevård- och stödinsatser kopplade till dessa.I en evidensbaserad praktik vägs tre kunskapskällor samman i dialog: bästavetenskapliga kunskap, de professionellas erfarenhet och brukarnas erfarenhetoch önskemål. Det sätt på vilket informationen från dessa källor vägssamman beror på det nationella och lokala sammanhanget, till exempel lagstiftning,riktlinjer och de resurser som finns tillgängliga.För att kunna jämföra de insatser som görs i Sverige med dem som kunskapsöversiktenavser är det nödvändigt att utförligt beskriva de svenskainsatserna vad gäller innehåll och metod. Att insatserna dokumenteras ochföljs upp är ett grundläggande krav. Detta är en viktig del i utvecklingenmot en evidensbaserad praktik.Efter den systematiska kartläggningen finns nu förutsättningar att gå vidaremed en systematisk översikt där analysen kan fördjupas. Institutet förutveckling av Metoder i Socialt arbete (IMS) planerar att under 2009–2010,inom ramen för det internationella samarbete som koordineras av CampbellCollaboration, genomföra en sådan systematisk översikt.Det som framförallt diskuteras i denna rapport är insatsernas utformning iSverige inom ramen för det handlingsutrymme som den kommunala socialtjänstenhar. En annan aspekt är hur kommunerna ska få tillgång till bostäderatt fördela till hemlösa personer och därigenom få ett reellt handlingsutrymmei valet av olika typer av insatser. För att komma tillrätta med hemlöshetsproblemetkrävs en samlad politisk vilja och insatser på flera nivåer.

 • 229.
  Blid, Mats
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Outcome of housing support to severely dependent homeless alcoholics and effects on their substance abuse: Paper presented at the Nordic Research Network on Homelessness, Helsinki, September 1-2.2001Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 230.
  Blid, Mats
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Outcome of Housing Support to Severely Dependent Homeless Alcoholics and Effects on their Substance Abuse.2002Ingår i: Bostadslöshet som problem och politik: aktuell nordisk forskning, Københamn: Nordisk ministerråd, 2002, s. 255-Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 231.
  Blid, Mats
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Prediction of homelessness and housing provisions in Swedish municipalities.: Nordiska nätverket för forskning om hemlöshet (Nordic Network on Homelessness Research), Kuopio, Finland, October2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Problem: The study explores predictors of homelessness in Swedish municipalities and of the amount of accommodations provided to the homeless. Theoretically, structural factors (e.g. housing market) and individual factors (e.g. social and health factors) have competed in theories explaining homelessness. Here, the focus is not on individuals, but rather the aggregated levels of such problems. Methods: Homelessness rates were collected in a national inventory (NBHW 2006.) and data on municipal support provisions were collected in a representative sample of half of the Swedish municipalities. Candidate explaining factors of homelessness studied here are variables related to urbanisation, economy of the municipality, various housing market factors, level of social and health problems and demographic factors. Level of homelessness and political majorities are also used as predictors of provisions. Results: Homelessness rate (per 10 k inhabitants) is predicted (R2= .36) by urbanisation (no of inhabitants), market (rent level) and level of psychiatric health problems in the municipality. Amount of accommodations (per 10 k inh.) is predicted (R2= .18) by homelessness rate, social welfare costs and structure of housing market, i.e. greater public owned sector in normal housing. Conclusions: Structural factors and level of individual problems both add to the explanation of homelessness. In addition, degree of urbanisation seems to be an additional factor. This however, may in turn indicate more specific factors not studied here. The amount of accommodations per inh. is, as expected, related to the level of homelessness and the level of social problems in the municipality. Additionally, the structure of the housing market seems to have important impact on the amount of provisions, independent of problem levels.

 • 232.
  Blid, Mats
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Socially excluding housing support to homeless substance misusers: Two Swedish case studies of special category housing2006Ingår i: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, Vol. 15, nr 2, s. 162-171Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper discusses special category housing for homeless addicts, based on case studies of two different housing programmes, using both qualitative and quantitative data. The staff and residents were interviewed about their experiences of the programmes. Longitudinal data was collected on various indicators of substance misuse and the frequency of contact with the social services at different levels. Our findings show that the special category housing has positive direct effects on the housing stability of the residents and their feelings regarding their quality of life, but not on their substance misuse. However, the increased housing stability seems to be more a direct effect of them staying on the programme, rather than a long-term effect. Furthermore, although their quality of life improves, the residents still experience a lack of belonging and that their lives lack a meaningful content. The choice of special category housing as an intervention model thus seems to perpetuate rather than prevent social exclusion and can possibly be described as an expression of institutionalised resignation

 • 233.
  Blid, Mats
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Utvärdering av kategoriboende för personer med missbruksproblem. Rapport 1. Skogsgläntan i Östersund (Evaluation of a category house for persons with misuse problems. Report 1. Service Home Skogsgläntan in Östersund).2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 234.
  Blid, Mats
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Bergmark, Åke
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Prediction of homelessness and housing provisions in Swedish municipalities2008Ingår i: European Journal of Housing Policy, ISSN 1461-6718, E-ISSN 1473-3269, Vol. 8, nr 4, s. 399-421Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores key predictors of homelessness rates in different Swedish munici-palities, the accommodation provided and the coverage of accommodation to homeless-ness. In order to create realistic models, seven sets of factors represent various structural levels in stepwise regressions. These sets are urbanisation, economy, demographic com-position, housing market, aggregated individual problems, political majority and policies and organisational features of the social services. The findings show that urbanization is central to understanding variations in homelessness and has also impact on housing pro-visions. In addition, higher rent levels as well as aggregated psychiatric problems seem to increase the level of problems. Overall supply of apartments and the proportion of public housing are important factors in providing accommodation, and a demographic factor, such as the proportion of single-parent households, seems to enhance such a provision. Political majority as well as the functional organization of the social services seems to independently impact coverage rates. Despite the importance of urbanization, findings indicate that a number of factors with impact on the problem and on the possibilities to handle them are manageable by the municipalities. Key words: predicting homelessness, accommodation, housing provisions, local author-ity, social services.

 • 235.
  Blid, Mats
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Källmén, Håkan
  Karolinska institutet.
  En kvalitativ studie av hemlösa människors erfarenhet av boendestöd i två  boendeprogramManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  It is widely accepted that homelessness has increased in many countries and nationally the number also seems to increase (EU, 2011; The National Board of Welfare and Health, 2011). Ways to respond to that increase is by developing and implement new programs to handle long-time homelessness, and in Sweden and in Stockholm a version of the Housing First program has been tried out for almost two years. That project has being evaluated (Källmén & Blid, 2013) and this study is an extension of the original study and further exploration of questions concerning users’ and social workers´ experiences and satisfaction of housing support within  two different programs.   The aim of this study is to follow-up people who have experienced long-time homelessness and their experiences of the two programs: the staircase model and housing First model in a Swedish context.

  A qualitative study was undertaken in inner city Stockholm with adults who have experienced homelessness. Information came from interviews. Results shows that participants experiences primarily didn´t depend on what type of program they were in but rather if it succeeded in filling their days with meaningful activities including help to handle misuse problems.

   

 • 236.
  Blid, Mats
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Vackermo, Marie
  FoU-Jämt.
  Mångbesökare inom beroendevården i Jämtland: En studie av brukares erfarenheter av socialtjänstens och landstingets vård samt vårdkonsumtion och kostnader.2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Frequent attenders in substance misuse care

 • 237.
  Blixt, Erik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Psykosocial arbetsmiljö inom socialt arbete – erfarenheter från första-linjens chefer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Första-linjens chefer har en viktig roll när det kommer till att skapa en god psykosocial arbetsmiljö för sig själva och sin arbetsgrupp, för att kunna göra det på bästa sätt behöver de goda förutsättningar. Denna studie har därför syftat till att få en fördjupad kunskap om hur första-linjens chefer inom socialt arbete upplever sin psykosociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på organisatoriska förutsättningar. Den teoretiska grund som arbetet vilar på utgår ifrån Krav-kontroll-stödmodellen. Empirin samlades in genom fyra kvalitativa inter-vjuer med första-linjens chefer som arbetade med socialt arbete. Resultaten visar att första-linjens chefer all-tid förväntas vara tillgängliga och att kraven de ställs inför är både höga och mångfacetterade. Chefernas psykosociala arbetsmiljö förbättras genom att de har goda möjligheter att påverka såväl sin egen arbetssituat-ion som verksamheten i stort, de får också bra stöd i arbetet såväl av stödfunktioner i organisationen som av kollegor och medarbetare.

 • 238.
  Blixt, Frida
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Fransson, Christoffer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Att lugna en allmänhet: Kriskommunikation i händelse av en sarin-gasattack - vad, till vem och varför?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 239.
  Blom, Nina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Friberg Olsson, Cecilia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  En kvalitativ studie om nattklubbspersonalens perspektiv på narkotikapåverkade personer i deras arbetsmiljö2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 240.
  Blomé, Helen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Professionella ambitioner i socialt arbete: Om nyexaminerade socionomers val av yrkeskarriärer2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka professionella ambitioner och organisatoriska faktorer som blir avgörande för nyexaminerade socionomstudenters yrkesval. Studien besvarar bland annat vilka verksamhetsområden och arbetsuppgifter socionomstuderandena önskar i sin första anställning samt i sin framtida karriär (inom tio år) samt vilka anställnings- och arbetsvillkor som är betydelsefulla för dem när de söker arbete. Studien är en totalundersökning och har genomförts genom en enkät riktad till samtliga socionomstudenter som utexaminerades vårterminen 2018 från socionomutbildningar vid nio svenska lärosäten.

  Studien visar att det verksamhetsområde som lockar flest socionomer, både i deras första anställning och i den framtida karriären är barn- och ungdomsvård. Resultaten indikerar, i likhet med tidigare studier, att verksamhetsområden som försörjningsstöd och missbrukarvård är de områden där genomströmningen riskerar att bli som störst, det vill säga studenterna är positiva till att inleda sin karriär där men de ser det inte som ett arbete i framtiden. Nära sammankopplat till detta är myndighetsutövning som en stor andel av de svarande kan tänka sig att arbeta med direkt efter avslutad utbildning, men inte när de ser till den framtida karriären. Studiens resultat ger vid handen att de organisatoriska villkor, tillsammans med de anställnings- och arbetsvillkor, som föreligger för våra välfärdsyrken är i behov av förändring. De socionomer som utexamineras idag förväntar sig introduktion, bra lönevillkor, stöd och ett nära ledarskap med en tillgänglig chef. De vill ha arbetsvillkor som möjliggör för dem att arbeta utifrån sina yrkesetiska principer samt konventioner och teorier som utgår från människors lika värde och social rättvisa. Jag bedömer att de organisatoriska villkor och förutsättningar, skapade inom ramen för New Public Management (NPM), försvårar socionomernas möjligheter till detta. På sikt riskerar det sociala arbetet en negativ utveckling i det fall socionomerna inte får möjlighet, och vågar, driva förändring och arbeta för ett jämlikt samhälle.

 • 241.
  Blomé, Helen
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Vårdnadsöverflyttningar vid familjehemsplacering: Vilka diskurser blir vägledande i den sociala praktiken?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra vilka diskurser kring barns behov och föräldrars rätt som blir vägledande i tingsrättens beslut avseende vårdnadsöverflyttning för familjehemsplacerade barn. Studien har delats upp i två delar. Den första delen syftar till att få en aktuell bild av rättsläget och vilka barn, föräldrar och familjehem som berörs av vårdnadsöverflyttning och den andra delen syftar till att synliggöra diskurserna som styr bedömningarna. Som underlag för studien har tingsrättsdomar som behandlar mål som rör vårdnadsöverflyttning för familjehemsplacerade barn enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken inhämtats från åtta tingsrätter i Sverige, sammanlagt 89 domar (97 barn).I delstudie ett gjordes en kvantitativ kartläggning av samtliga domar genom att identifiera nyckelfaktorer så som ålder på barnet vid placering, placeringens längd och barnets ålder vid vårdnadsöverflyttning. Resultatet i delstudie ett indikerar att en förändring håller på att ske i riktning mot att socialtjänsten ansöker om vårdnadsöverflyttning tidigare i barnets liv och att socialtjänsten även ansöker om vårdnadsöverflyttning för barn som placerats senare i livet, jämfört med tidigare kartläggningar.Delstudie två har en kvalitativ ansats och utgår från Faircloughs kritiska diskursanalys. Genom närläsning av de domar där föräldern bestrider social-tjänstens yrkande om vårdnadsöverflyttning har begrepp och uttryck identifierats och tolkats. Resultatet i delstudie två synliggör att den diskurs som blir vägledande när domstolen fattar beslut kring vårdnadsöverflyttning betonar barnets rätt till kontinuitet, trygghet och långa relationer. Vad gäller diskurser kring barnets rätt till delaktighet tycks socialtjänstens och tingsrättens bedömning av barnets bästa få tolkningsföreträde före barnets egen röst och barnet görs inte delaktig i den utsträckning som borde vara möjligt. Resultatet visar också att begrepp och uttryck ofta utgår från lagstiftning och ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Begreppen och uttrycken reproduceras av socialtjänst och tingsrätt i en manifest intertextualitet. Det tydliggörs inte alltid vad som står bakom uttrycken i det enskilda målet och det finns således en risk att begreppen används slentrianmässigt eller att innebörden misstolkas. Socialtjänst och tingsrätt förefaller ha en gemensam förståelseram inom den diskursiva praktiken som föräldrarna står utanför. Föräldrar och socialtjänst möter därför inte tingsrätten på samma villkor vilket skapar en maktobalans som tycks exkludera diskurser kring föräldrarnas önskan att kvarstå som vårdnadshavare.

 • 242.
  Boberg Asplund, Jenny
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Persson, Marlene
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  "Har man börjat arbeta med jämställdhet och få in mer kvinnor kan man påvisa hur mycket man jobbar med det så blir det ett hjul som börja rulla och så går det fortare och fortare": En kvalitativ studie om Hr-tjänstemäns erfarenheter av att arbeta med jämställdhet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 243.
  Bodin, Lena-Karin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på sin yrkesstatus2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Under år 2008 utbetalades 9,5 miljarder svenska kronor som ekonomiskt bistånd till 4,2 procent av Sveriges befolkning. Därigenom har det ekonomiska biståndet en stor plats i det svenska sociala arbetet. Trots detta har handläggning av ekonomiskt bistånd en låg status då arbetet anses vara enkelt att utföra i förhållande till andra delar av det sociala arbetet. Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd erfar sin yrkesstatus. Metoden var i kvalitativ form och halvstrukturerade intervjuer genomfördes med tre socialsekreterare. Samtliga av dessa arbetade vid mindre socialtjänster i Jämtlands län. Analysen av empirin gjordes med hjälp av tidigare forskning, makt- samt organisationsteorier. Resultatet visade att flertalet av socialsekreterarna i studien ansåg sig ha en relativt god status i förhållande till andra inom socialtjänsten. De ansåg samtidigt att statusen mellan dem och andra yrkesinriktningar inom det sociala arbetet skiljde sig något åt då de upplevde sin status som något lägre. Resultatet visade även att flertalet ansåg att de i mötet med klienter ofta har ett maktövertag. Slutligen visade studien att socialsekreterarna uppfattar att handläggning av ekonomiskt bistånd är osynligt i samhället samt att den publicitet deras arbete får ofta är negativ. Slutsatser som drogs var att chefens syn på socialsekreterarnas arbete är viktigt, likaså klimatet på socialtjänsten. Ytterligare en slutsats som drogs är vikten av att arbeta med klienternas uppfattning gällande handläggning av ekonomiskt bistånd.

 • 244.
  Bolin, Malin
  et al.
  National Institute for Working Life, Stockholm.
  Marklund, Staffan
  Karolinska Institute.
  Bliese, Paul
  Walter Reed Army Institute of Research, Washington DC, USA.
  Organizational impact on psychosocial working conditions.2008Ingår i: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 30, nr 4, s. 451-459Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using a multilevel approach, this study explores how job demands and control are dependent on the organizational context in which work is performed. The data set consisted of 3,485 employees at 51 establishments divided into 141 sub-units and belonging to 10 parent organizations. Data were collected by means of a survey answered by the employees and structured interviews conducted with operative managers at participating establishments. The results showed that a significant proportion of the variance in job demands and control was attributed to the organization, and that the three organizational levels varied in terms of their impact on the two psychosocial dimensions. More specifically, job demands were mostly affected by the establishment level, while the sub-unit level seemed to be the most important for job control. It is concluded that in studies of working conditions, the organizational context should be considered.

 • 245.
  Bolin, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Olofsdotter, Gunilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Jonsson, Fredrick
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Heltid som norm -  en arbetstidsmodell för hållbara arbetsvillkor inom välfärdssektorn?2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Möjlighet till heltidsarbete för alla anställda är ett uttalat mål i det avtal som slutits mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting. Den stora andelen deltidsarbete inom välfärdssektorn beskrivs som problematiskt ur ett jämställdhetsperspektiv och en försvårande omständighet vid rekrytering och för kontinuitet i bemanning. Inom Sundsvalls Kommun inleddes 2018 ett projekt för att införa ”Heltid som norm” för både befintliga tjänster och nyanställningar. Den lösning som har valts är en arbetstidsmodell som gå under beteckningen ”85/10/5”, där siffrorna representerar arbetstid i procent. Åttiofem procent av arbetstiden är förlagd till den anställdes ordinarie arbetsplats. Tio procent utgör vikarietid inom den egna, eller en annan verksamhet. De resterande fem procenten avsätts för APT och kompetensutveckling. Totalt omfattades sju av kommunens verksamheter inom Socialtjänsten, tre äldreboenden och fyra gruppboenden.

 • 246.
  Boregren, Mikael
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Fenomenologisk empati i missbruksbehandling: En fenomenologisk studie om professionellas erfarenheter av fenomenologisk empati i sitt arbete2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare tid har det varit en omfattande teoretisk diskussion kring begreppet empati där kognitiva neurovetare har tolkat detta inom ramen för simulering eller teoretisering (e.g., Gallese, 2003, Goldman, 2006). Den här synen på empati följer i linje med den syn man har ärvt från psykologins definition av begreppet, en syn också i linje med vad vi har sett inom socialt arbete såsom i Carl Rogers (1959) och Heinz Kohuts (2010) omfattande arbete. Empati är från ett kognitivt neurovetenskapligt såväl som från ett psykologiskt perspektiv sett antingen från 'första person i att man primärt imiterar och projicerar (eller simulerar) eller 'tredje person' där man ”teoretiserar” (e.g., theory of mind) som ett led i att skapa förutsättningen för interpersonell förståelse. Problem med en sådan syn på empati är att fenomenet blir kopplat till empatisörens reaktion (Gallagher, 2008). Reaktionen utgör således grunden för imitering, projicering eller teoretisering. På så vis glömmer dessa vetenskaper bort att empati som interpersonell förståelse börjar redan i 'andra person', dvs. att man precis före sin reaktion har varit närvarande till något i den andres uttryck. En fenomenologisk kritik av sådana tolkningar har visat att empati som interpersonell förståelse redan kan tillkännages i vad man kallar för direkt social perception (Zahavi, 2011), dvs. förståelsen av den andre har redan börjat i perceptionen av den andre (med förståelsen att perception indikerar ett fokus på något annat än en själv - ett så kallat 'andrepersonperspektiv'. Av denna kritik har en fenomenologisk psykologisk empatiträning (FPE) växt fram för vård- och omsorgsprofessionerna samt för universitetsstuderande inom dessa fält, speciellt inom utbildningar kopplat till människobehandlande yrken, såsom socionomutbildningen (Englander, 2014). En bred kvalitativ utvärdering har redan utförts och visat på resultat att det fenomenologiska perspektivet kan möjliggöra interpersonella relationer i arbetet med människor (Englander & Folkesson, 2014). Teoretiska synteser av detta arbete visar även på koppling av den fenomenologiska ansatsen till ett etiskt förhållningssätt där värdigheten av den andre lyfts fram genom att man följer den andre i den interpersonella förståelsen, istället för att simulera sig själv i en hypotetisk situation eller att söka en teoretisk objektifiering (Englander, 2015).4Empati har oftast blivit framställd som en grundbult i socialt arbete, inte minst i behandlingsarbete med människor som lider av missbruk- eller beroendeproblem. Inom missbruksbehandling har empati hos behandlaren visat sig ytterst betydelsefullt för utfallet, till och med mer så än själva behandlingsmetoden (Moyers Miller, 2012; SBU, 2001). På så vis ser man empati som något väsentligt i missbruksbehandling, men en fråga kvarstår: Vilken syn har man egentligen tagit till sig gentemot empati-begreppet inom missbruksbehandling och socialt arbete? En sådan fråga kräver en omfattande undersökning och kräver således en omfattande kartläggning. Men om man utgår ifrån att majoriteten de som arbetar inom missbruksbehandling följer empatibegreppets betydelse såsom psykologin har bestämt det och som också återfinns i vår vardagliga tolkning, bidrar då i realiteten den fenomenologiska kritiken med någonting överhuvudtaget? Sådana frågor motiverar det som här följer. För att få reda på detta tränades missbruksbehandlare i FPE, varpå de två månader senare intervjuades om deras erfarenheter av att tillämpa ”den fenomenologiska inställningen” (vad som tränas i FPE) i sitt arbete.

 • 247.
  Boregren, Mikael
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete. Mittuniversitetet.
  ”The big four” i behandling för spelberoende.2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 248.
  Borell, Klas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Ageing in Age Dissimilar Couples: The XXXVIIth Research Committee on Family Research, International Sociological Association, Theoretical and Methodological Issues in Cross-Cultural Family Studies, Uppsala, June 20 - 232000Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 249.
  Borell, Klas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Anmälan av Hess &Blanchard-Fields: Social Cognition and Aging2000Ingår i: Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 78, nr 4, s. 282-283Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 250.
  Borell, Klas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Bokmedling av Ingrid Connidis: Family Ties and Ageing2003Ingår i: Aldring og livsløp, ISSN 1503-0849, Vol. 20, nr 2, s. 30-30Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
2345678 201 - 250 av 2119
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf