miun.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1790
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201. Bergström, Ingela
  et al.
  Blusi, Madeleine
  Höijer, Catharina
  Utvärdering av ACTION - anhörigstöd i glesbygd2010Report (Other academic)
 • 202.
  Bergström, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Faktorer som har betydelse för välbefinnande hos individer med KOL: - en litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk inflammatorisk sjukdom där tobaksröken är den främsta orsaken till uppkomsten. Det är en sjukdom som ofta utvecklas under lång tid innan den uppmärksammas och den har en dödlig utgång. Syfte: Denna litteraturstudies syfte var att belysa faktorer av betydelse för välbefinnandet hos individer med KOL, se vilka copingstrategier de använder sig av, samt vad sjuksköterskan kan göra för att stödja dessa individer. Metod: Litteraturstudien baserades på 19 internationellt publicerade vetenskapliga studier. Innehållsanalysen ledde fram till sju teman. Resultat: Fynden i denna litteraturstudie visar att faktorer som att klara saker själv och socialt stöd hade en positiv inverkan på välbefinnandet. Med copingstrategier som att ha en positiv attityd, ta hjälp av professionella, ta kontroll och fokusera på andra saker kunde individen känna välbefinnande trots sin sjukdom. Det var viktigt att sjuksköterskan hade kunskap inom området och ett professionellt förhållningssätt. Slutsats: Om sjuksköterskan ger relevant information och stödjer dessa patienter i ett tidigt skede, kan individen känna välbefinnande trots sin sjukdom. Vidare forskning inom området med fokus på hur anhöriga påverkas av sjukdomen skulle vara intressant.

 • 203.
  Bergström, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Broth, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Barns upplevelser när ett syskon får cancer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 204.
  Bergström, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Löfdal, David
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att vårda med minskad kontroll: Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i bukläge2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 205.
  Bergvall, Olivia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Nilsson, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Det sociala stöd betydelse för egenvård vid diabetes typ 2- En litteraturöversikt.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 206.
  Bergvik, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sölvestål, Katrin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Postpartum depression: Påverkan på familjen2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 207.
  Bergvik, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Thunfors, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser till patienter med drogmissbruk.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 208.
  Bergwall, Marie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Backlund, Felicia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta skiftEn litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 209.
  Berntzén, Johan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjöstrand, Therése
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Barn med leukemi - föräldrarnas upplevelser.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 210.
  Bill, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Risk för psykisk ohälsa vid anändning av cannabis: och sjuksköterskans kommunikation med patienten2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 211.
  Biuk, Kani
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kvinnors upplevelser första året efter att ha fått diagnosen bröstcancer: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Bröstcancer är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall runt om i världen. Kvinnor som insjuknat i bröstcancer kan uppleva såväl fysiologiska, sociala, existentiella som emotionella förändringar.

  Syfte:

  Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa kvinnors upplevelser under första året efter att ha drabbats av bröstcancer.

  Metod:

  En litteraturstudie som utgått från åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Analysprocessen har inspirerats av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Analysen har utförts manifest.

  Resultat:

  I resultatet framkom det sex kategorier som ligger till grund för studien: "Rädsla och oro" där kvinnorna upplevde rädsla och oro för kommande behandlingar, för döden och framtiden. "Chock och skuld", där kvinnorna upplevde tiden efter diagnosen som chockerande och en skuld över att dra in bröstcancer i familjehistorien. "Betydelsen av stöd" där det framkom att stöd av familj och vänner hade stor betydelse för kvinnorna men att de samtidigt också upplevde ett bristande stöd och svårigheter att hantera diagnosen inför andra. "Betydelsen av information" där det framkommer att kvinnors behov av information har en betydelse för hur de hanterar sin sjukdom. "Hotad livskvalitet" upplevdes av kvinnorna som ett resultat av behandlingarna genom biverkningar och kroppsliga förändringar "Personlig utveckling" framkom som slutgiltig kategori där kvinnorna uppgav att de fått en förändrad syn på livet efter diagnosen bröstcancer.

  Slutsats:

  Kvinnors upplevelser första året efter diagnosen bröstcancer kan skilja sig åt beroende på tidigare upplevelser och hur de upplever sin livsvärld. Genom att belysa kvinnors första tid efter diagnosen kan också sjuksköterskan öka sin förståelse för hur de upplever sin livsvärld och ge kvinnorna den information och stöd som de behöver.

 • 212.
  Bjurvald Gistedt, Alexander
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Nilsson, Samuel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans erfarenheter av närståendes närvaro vid hjärt-lungräddning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 213.
  Björck, Amanda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Svensson, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans roll och upplevelser av att motivera patienter till förändrade levnadsvanor2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 214.
  Björk, Annette
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Rönngren, Ylva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  LIFEHOPE.EU – Lifestyle & Healthy Outcome in Physical Education: Swedish pilot study - Description of the intervention and baseline results2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 215.
  Björk, Mattias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Rullander, Linn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  “Det värsta jag någonsin varit med om” - En litteraturöversikt om hur föräldrar påverkas av att haett barn med medfödda hjärtfel2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 216.
  Björk, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjölin, Märta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  En del av att vara kvinna? - En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av att leva med endometrios.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 217.
  Björk, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Wästerhed, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av hjärt- och lungräddning prehospitalt: En kvalitativ intervjustudie med fokus på teamarbete och kommunikation2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 218.
  Björkbacka, Josefin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Svanberg, Jessica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att leva med ADHD: En litteraturöversikt baserad på personer med ADHD och deras upplevelser i det dagliga livet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 219.
  Björklund, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  En litteraturöversikt med vårdhunden i fokusVilka hälsofrämjande effekter har den visat i omvårdnaden och betydelsen för patientens hälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 220.
  Björkman Höglund, Saga
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jakobsson, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Motiverande samtal, en metod för livsstilsförändringar som påverkar till viktminskning: -En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma har visat sig vara ett växande folkhälsoproblem i hela världen och leder till ökad risk för många följdsjukdomar. Även i Sverige har det skett en kraftig ökning och år 2013 var nästan hälften av befolkningen överviktig. Motiverande samtal används allt mer i den förebyggande hälso- och sjukvården för att motivera patienter till en förändrad livsstil. Syfte: Var att beskriva om motiverande samtal påverkade livsstilsförändringar hos vuxna personer med övervikt och fetma. Metod: En litteraturöversikt med 13 kvantitativa och kvalitativa inkluderade vetenskapliga artiklar analyserades och bearbetades. Resultat: Resultatet visade att motiverande samtal kan påverka viktminskning och livsstilsförändringar genom fysisk aktivitet och förbättrade kostvanor hos personer med övervikt och fetma. Viktiga faktorer för att göra en förändring var motivation och self-efficacy. Diskussion: Motiverande samtal kan vara en effektiv behandlingsmetod i sjuksköterskors hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården för att motivera patienter med övervikt och fetma till att göra livsstilsförändringar. Slutsats: Ytterligare forskning med fokus på MI och kost och motion behövs för att utvärdera om metoden ger god evidens och långsiktiga resultat när det gäller viktminskning.

 • 221.
  Björkman Randström, Kerstin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hemmet som arena för äldres rehabilitering2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis was to study home rehabilitation as experienced by multidisciplinary teams, older people and their family members. The thesis is based on four studies (I-IV), all of which used a qualitative descriptive design. The data consisted of focus group interviews with rehabilitation practitioners working in teams in local health care services (I), interviews with seniors, i.e. over 65 years, who, because of illness or injury had been hospitalized and where their rehabilitation continued in their own home environment (II,III,IV) and interviews with family members involved in home rehabilitation (II).

  Study I showed the importance of meeting the individual needs of the elderly person while applying a rehabilitative approach to provide help, without compromising the individual´s independence. It was imperative that the team reflected on how to perform professionally in order to develop a rehabilitative approach in their daily work. The results show that the team regarded home rehabilitation as having a positive effect on the seniors. However, it was less suitable if the individuals in question were seriously ill and therefore felt less safe at home. Respect for the integrity of the individual in their own homes as well as the involvement of their family members in the rehabilitation process, were emphasized. The results showed that in order to develop cooperation within the team of team members it was necessary to clarify the duties and responsibilities of the different groups of healthcare professionals involved. It was emphasized, that there was a need to enhance the psychosocial competence of the team regarding senior care. Study II revealed that the elderly individuals themselves experienced their rehabilitation as a balance between sensing what their body could actually cope with and what was realistically acceptable to achieve a feeling of well-being. The feeling of security that a member of the family was at hand, proved vital for the individuals to dare to attempt the rehabilitation exercises and other everyday activities. Results show that the individuals are uncomfortable with having to be dependent on others. Family members were involved in the rehabilitation process by being on-hand, providing support and generally helping out, all of which can be considered as quite ordinary, yet it was challenging to know when to help in the right way. Unfamiliarity with technical aids and appliances was cause for frustration. Results showed that the elderly individuals and their families alike consider the home environment to be a contributing factor in facilitating the rehabilitation process. However, what made this difficult was when the boundaries for the home were breached by healthcare staff coming and going in and out of one´s own home. Study III shows several aspects of senior care, in everyday life and society in general, that have facilitating or hindering impacts on participation in exercise rehabilitation in the home environment. The results are described according to International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in 19 categories in the domain of environmental factors. Facilitating factors include access to aids and equipment, a physical environment which enables exercise and support from family members, friends and healthcare practitioners. The results showed the importance of an empathetic approach when healthcare practitioners meet older people in their own home environment. The results indicate that home rehabilitation does not fully meet the rehabilitation needs of the elderly. Study IV describes personal factors such as inner strength, motivation, commitment and willingness to achieve positive results in rehabilitation extending over several years. Rehabilitation is described in physical and psychological phases that evolved into dealing with physical impairment effecting everyday activities. The results showed the importance of adequate information, the importance of social support and accessibility to healthcare professionals during the rehabilitation process. The thesis contributes to an increased understanding of how multidisciplinary teams, the elderly individuals themselves and their families experience rehabilitation in the home environment. The findings in this thesis can contribute to discussions about how home rehabilitation as a form of senior care can be organized in ways to best support elderly individuals in need of rehabilitation and their family members according to their own experiences. This can benefit individual participants and also promote the development of the healthcare profession. This thesis has also demonstrated the possibility to implement the ICF as a tool for describing healthcare needs in rehabilitation nursing.

 • 222.
  Björkman Randström, Kerstin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Svedlund, Marianne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  "I have to be patient" - A longitudinal case study of an older man's rehabilitation experience after a hip replacement surgery2013In: Journal of Nursing Education and Practice, ISSN 1925-4040, E-ISSN 1925-4059, Vol. 3, no 8, p. 160-169Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Aging can bring about an increased risk of disability. Following illness or injures, rehabilitation is essentialif the individual affected is to attain and maintain independence. Performing rehabilitation with a person-centeredapproach is vital for positive outcomes. Health providers are increasingly interested in developing rehabilitation servicesin outpatient settings for older people in their own homes. Aim: The aim of this study was to describe an older man’s rehabilitation experience after a hip replacement surgery.Design: A longitudinal qualitative descriptive single case study.Methods: Interviews were conducted on four occasions with the participant in his own home. The interviews wereconducted one month, seven months, one year, and five years after the patient was discharged from the hospital. The datawere analyzed using qualitative content analysis.Results: Three categories emerged: (i) having feelings of despair, (ii) being in charge, and (iii) having rehabilitative support. The results demonstrate the participant’s decreased ability to walk after a complicated hip surgery, and his physical and psychological struggle for well-being in everyday life. A strong motivation to return to as normal a life aspossible facilitated the rehabilitation. Also, a supportive family and accessible health care professionals were essential tothe positive outcome of the home rehabilitation.Conclusion: Rehabilitation can extend over a long period to maintain and improve mobility. Also, living with a disability causes feelings of despair. The home can be a source of energy but also a place of challenges during rehabilitation. To support older people in achieving their rehabilitation goals and engaging in meaningful activities, professionals should focus on personal factors, psychosocial support and on influential factors in the home environment and in society in general.

 • 223.
  Björkman Randström, Kerstin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Svedlund, Marianne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Impact of environmental factors in home rehabilitation − a qualitative study from the perspective of older persons using the International Classification of Functioning, Disability and Health to describe facilitators and barriers2012In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 34, no 9, p. 779-787Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this study was to explore older people’s experience of environmental factors that impact on their activity and participation in home rehabilitation. Method: Older people aged between 68 and 93 years and receiving home rehabilitation were interviewed. A qualitative content analysis was performed on the interview text using the predetermined structure of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) environmental domain. The text was linked to the closest ICF category. Results: The results identified environmental facilitators and barriers that influenced activity and participation among older people receiving home rehabilitation. Approaches that provided a facilitative environment were access to assistive products and technologies, alterations to the physical environment, social support and relationships, and adjusted health and social care services. Conclusions: A qualitative study using ICF-listed environmental factors contributed a holistic view of facilitators and barriers in home rehabilitation for older people. Awareness of the importance of the impact of the social environment on activities and participation could improve home rehabilitation services for older people. The study represents an important step towards a holistic approach using the ICF, which aims to enable all health care professionals to describe, plan and evaluate rehabilitation services together with older people across the health and social care sectors.

 • 224.
  Björkman Randström, Kerstin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Svedlund, Marianne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Paulson, Margareta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Activity and participation in home rehabilitation - older people's and family members' perspectives: Meeting abstract2010In: Journal of Clinical Nursing. Suppl 1, Wiley-Blackwell, 2010, Vol. 19, p. 85-85Conference paper (Refereed)
 • 225.
  Björkman Randström, Kerstin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Svedlund, Marianne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Paulson, Margareta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Activity and participation in home rehabilitation: Older people's and family members perspectives2013In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 45, no 2, p. 211-216Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To explore the experiences of older people and their supporting family members in relation to home rehabilitation, with a focus on activity and participation. Methods: Qualitative interviews were carried out with 6 older people and 6 family members at 1 and 6 months after the older person’s discharge to their home. Qualitative content analysis of the data was carried out. The International Classification of Functioning, Disability and Health provides a guiding framework for rehabilitation. Results: Informants’ experiences of home rehabilitation contributed to the formation of 6 categories: (i) living with a frail body; (ii) striving for well-being in daily life; (iii) being close at hand; (iv) feeling dependent in daily life; (v) struggling to carry on; and (vi) striving to be at home. Conclusion: Older people’s goals were to return to daily routines and to perform meaningful activities without feeling dependent on other people. Family members’ participation was crucial. Psychosocial support and autonomy were essential for facilitating activity and participation. Healthcare professionals should consider each individual’s unique experiences along with the significance of being at home.

 • 226.
  Björkman Randström, Kerstin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Wengler, Yvonne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Svedlund, Marianne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Working with 'hands-off' support: a qualitative study of multidisciplinary teams' experiences of home rehabilitation for older people2014In: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 9, no 1, p. 25-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  There is a move towards the provision of rehabilitation for older people in their homes. It is essential to ensure that rehabilitation services promote independence of older people.

  Aim

  The aim of the study was to explore multidisciplinary teams' experiences of home rehabilitation for older people.

  Methods

  Five focus groups were conducted with multidisciplinary teams based in a municipality in Sweden, covering seven different professions. In total, 28 participants volunteered to participate in these interviews. Interviews were transcribed verbatim and analysed according to content analysis.

  Results

  Two main categories, as well as four subcategories, emerged. The first main category, having a rehabilitative approach in everyday life, consisted of the subcategories: ‘giving ‘hands-off’ support’ and ‘being in a home environment’. The second main category, working across professional boundaries, consisted of the subcategories: ‘coordinating resources’ and ‘learning from each other’.

  Conclusion

  Common goals, communication skills and role understanding contributed to facilitating the teams' performances of rehabilitation. A potential benefit of home rehabilitation, because the older person is in a familiar environment, is to work a rehabilitative approach into each individual's activity in their everyday life in order to meet their specific needs. At an organisational level, there is a need for developing services to further support older people's psychosocial needs during rehabilitation.

  Implications for practice

  Team performance towards an individual's rehabilitation should come from an emerged whole and not only from the performance of a specific professional approach depending on the traditional role of each profession. A rehabilitative approach is based on ‘hands-off’ support in order to incorporate an individual's everyday activities as a part of their rehabilitation.

 • 227.
  Björkman Randström, Yvonne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Wengler, Yvonne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Svedlund, Marianne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Multidisciplinary team's promoting a rehabilitative approach among older people in home care: Meeting abstract2010In: Journal of clinical nursing, Vol 19 Suppl 1, Wiley-Blackwell, 2010, p. 85-86Conference paper (Refereed)
 • 228.
  Björling, Ester
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Edlund, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Våldsutsatta kvinnors erfarenheter: Mötet med vårdpersonal på sjukhus eller i primärvård2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 229.
  Björndal, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hellberg, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  ALS - en psykologisk upplevelse En litteraturöversikt.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 230.
  Björnfot, Isabelle
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jonasson, Evamarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  När ett barn är döende: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie om specialistsjuksköterskor som vårdar barn i livets slutskede2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När ett barn är i livets slutskede är det många som blir känslomässigt påverkade. Inte minst barnsjuksköterskan som vårdar barnet och dess familj. Barnsjuksköterskan får känslor och erfarenheter som behöver hanteras. Syfte: Var att belysa barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede. Metod: En kvalitativ induktiv design användes där semistrukturerade intervjuer genomfördes med barnsjuksköterskor. Resultatet analyserades enligt innehållsanalys. Resultat: Barnsjuksköterskornas relation med barnet och familjen hade stor inverkan på hur vårdandet kunde bli och vilka känslor som uppstod. Deras erfarenheter var att arbetssituationen påverkar och påverkas. Känslor, både svåra och fina, beskrevs uppstå hos barnsjuksköterskorna. Slutsats: Att vårda barn i livets slutskede är komplext. Verktyg behöver arbetas fram för att hjälpa barnsjuksköterskor att hantera de känslor som uppstår.

 • 231.
  Björs, Laura
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Lutteman, Annie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Patienters upplevelse av hjärtstopp. - En litteraturöversikt.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 232.
  Björsell, Matilda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Larsson, Ellinor
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hantering av hinder i palliativ vård - utifrån ett sjuksköterskeperspektiv - En litteraturöversikt.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 233.
  Blom, Anna-Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hemborg, Fredrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Personer med typ 2-diabetes upplevelser i mötet med sjuksköterskan - En litteraturöversikt.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 234.
  Blom, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Fladvad, Moa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  BVC-sjuksköterskors upplevelse av att ge asylsökande nyblivna föräldrar stöd i föräldraskapet- en kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 235.
  Blom, Erika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kuru, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Faktorer som kan påverka att kvinnan utan medicinsk indikation önskar kejsarsnitt framför en vaginal förlossning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Med tanke på den ökande frekvensen av kejsarsnitt utan medicinsk indikation världen över är det angeläget att studera detta ämne. Förhoppningarna på denna studie var att den skulle leda till en bättre individuell omvårdnad för de kvinnor som önskade denna förlossningsmetod.

  Syfte: Att belysa olika faktorer som kan påverka att kvinnan önskar kejsarsnitt utan medicinsk indikation framför en vaginal förlossning, samt behov av omvårdnad.

  Metod: En systematisk litteraturstudie, där fjorton vetenskapliga studier inkluderats. Genom en innehållsanalys växte två huvudteman fram, den första var faktorer bakom val av förlossningsmetod, under detta tema skapades åtta underkategorier och det andra huvudtemat var behovet av stöd i samband med vaginal förlossning.

  Resultat: De största bakomliggande faktorerna till att kvinnan önskade kejsarsnitt utan medicinsk indikation var tidigare upplevelser och kvinnans ökande ålder. Många av dessa kvinnor kände att de saknade både stöd och information från vårdgivarna.

  Diskussion: Vikten av information och stöd var av stor betydelse för dessa kvinnor. För att säkra detta är omvårdnadsdokumentation en grundläggande del i vårdarbetet. För att hjälpa kvinnor som önskar kejsarsnitt utan medicinsk indikation kunde olika strategier för stresshantering (så kallad coping) vara ett bra alternativ att använda sig av i sådana situationer.

 • 236.
  Blom, Mia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Edenryd, Karolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda vidprehospital förlossning - En kvalitativ intervjustudie: Ambulance nurses' experiences of caring atprehospital births- A qualitative interview study2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 237.
  Blom, Mia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Pettersson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Existentiellt lidande hos vuxna med obotlig cancer i palliativt skede: -upplevelser och hantering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige avlider över 20 000 personer i cancer varje år. Då sjukdomen har övergått till palliativ vård och närheten till döden ökar kommer insikten att livstiden är begränsad. Detta kan leda till att många brottas med svåra existentiella frågor i livets slutskede. Arbetets syfte var att belysa de existentiella behoven och upplevelserna, samt hur detta hanterades hos cancersjuka i palliativt skede. Studien gjordes som en litteraturöversikt och artiklarna analyserades med innehållsanalys. I resultatet framkom tre olika kategorier; förlust och skuld; värdighet; hantering och motivation. Att leva med obotlig sjukdom medförde att framtiden blev otrygg, beroendet till andra ökade och känslan av samhörighet till resten av familjen minskade, skuldtankar kunde förekomma. Att behålla sin roll, självkänsla och sina valmöjligheter var av vikt för värdigheten. Mening med livet, samhörighet med familjen var stödjande och gav hopp. Genom omprioriteringar, att hitta nya värderingar och underlätta familjens ansvar hanteras situationen. Slutsatsen blev att de existentiella frågorna bör uppmärksammas mer inom den palliativa vården. Öppen kommunikation, lyhördhet mellan vårdpersonal och patient samt ett fungerande teamarbete är viktigt inom den pallaitiva vården

 • 238.
  Blom, Pernilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Önskan att bli seddPatienters upplevelse av bemötandet på en akutmottagning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 239.
  Blomberg, Jennie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Olofsson, Marielle
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Faktorer som påverkar följsamheten till egenvård hos personer med Diabetes mellitus typ 22013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 240.
  Blomberg, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Gundlegård, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Betydelsen av vårdpersonalens attityder vid abort2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Abort är en känslomässigt laddad fråga som väcker starka känslor världen över. Frågan om abort är ofta fylld med etiska och moraliska värderingar och ställningstaganden för alla som är inblandade. För att en god och säker vård samt ett bra bemötande ska kunna ges till kvinnor som genomgår en abort är det viktigt att vårdpersonalen handlar på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens bemötande av kvinnor som genomgår en abort.

  Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Tretton artiklar motsvarade studiens syfte.

  Resultat: Resultatet av litteraturstudie visade att vårdpersonal i västländer till stor del var positiva till abort. Vårdpersonalen upplevde etiska dilemman vilka för det mesta berodde på kvinnornas orsaker till abort och hur långt in i graviditeten kvinnorna var då de genomgick en abort. Brister i form av utbildning och erfarenheter av abort ledde till negativa attityder vilket resulterade till en sämre omvårdnad och negativt bemötande av kvinnorna.

  Slutsats: Majoriteten av vårdpersonalen var positiva till legal abort. Utbildning och praktisk erfarenhet i samband med abort motverkar negativ attityd.

 • 241.
  Blommé, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Persson, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Viljan att bli sedd Patientens upplevelser av bemötandet på en akutmottagning - en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 242.
  Blomqvist, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Åkerstedt, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Famijens upplevelse av palliativ vård av barn med cancer: - en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa familjens upplevelser av palliativ omvårdnad av barn med cancer.

  Bakgrund: Varje år får cirka 300 svenska barn och ungdomar en cancerdiagnos. En fjärdedel dör av sin sjukdom. Barnets sjukdom påverkar föräldrarnas roller, inbördes och mot barnen och även syskon blir åsidosatta. Vetskapen om att det inte går att bota barnet upplevs för föräldrarna som oerhört stressande, samtidigt som de vill leva ett så normalt liv som möjligt.

  Metod: Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Arton vetenskapliga artiklar inkluderades, vilka var publicerade mellan åren 1997-2007.

  Resultat: Resultatet visar att informationen kring barnets behandling och kommande död ansåg föräldrarna vara viktig för att vården skulle vara av god kvalitet. Psykosociala problemen som föräldrar upplevde var rädslan inför deras barns död samt stressen över att inte kunna hjälpa sitt sjuka barn. Många föräldrar ville vårda barnet själva hemma så att det vanliga livet kunde fortsätta.

  Diskussion: Det är viktigt att vårdpersonal visar att de bryr sig, ger information som kan förstås samt ge informationen med medkänsla. För att familjen lättare ska klara av situationen behöver de mycket stöd från familj, vänner och personal. Stödet är viktigt när föräldrarna valt att vårda sitt barn i hemmet, trots att det är stressande och skrämmande.

 • 243.
  Blomstedt, Kristina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Ekbom, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Patientens upplevelse och hantering: - tiden i samband med ett nytt hjärta2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Prognosen för överlevnad efter en hjärttransplantation har successivt förbättras, under år 2008 genomgick 44 personer i Sverige operationen. Då hjärtat kan ses som beviset för liv och centrum för våra känslor kan en hjärttransplantation ha en dramatisk inverkan på patienters dagliga liv och hälsa. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen i samband med en hjärttransplantation och hur patienter hanterade sin situation. Metoden som användes var litteraturstudie där 16 artiklar inkluderades, publicerade mellan år 1998 och 2008. Data analyserades utifrån en innehållsanalytisk metod. Resultatet visade att patienter som levde med en svår hjärtsjukdom upplevde maktlöshet, begräns­ningar och behov av stöd. Att hantera sin livssituation i samband med en hjärttransplantation innebar användning av olika copingstrategier. Trans­planta­tion­en gav patienterna nya möjligheter och en känsla av tillfredställelse med livet, vilket hjälpte dem att blicka framåt. I diskussionen framkom att det liv som en hjärttransplantation erbjöd övervägde de motgångar och hinder som upplevdes i samband med ett nytt hjärta. Konklusionen var att genom vidare studier om patienters upplevelser i samband med en hjärttransplantation kan ny kunskap erhållas och omvårdnadsarbetet utvecklas ytterligare.

 • 244.
  Blusi, Madeleine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  E-health and information- and communication technology (ICT) as support systems for older family caregivers in rural areas2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall objective of the thesis was to investigate how older family caregivers in rural areas experienced participation in an e-health based caregiver support system. Participants were 95 caregivers allocated to intervention group (n=63) and control group (n=32). The thesis had a mixed method design and is based on four original articles (I-IV). Data was collected through web-camera interviews (I-III), telephone interviews (II,IV) and questionnaires (II,IV) after 1.5 years of using e-health support. Quantitative data was analyzed using comparative statistics, multiple linear regression and logistic regression. Qualitative data was analyzed with content analysis. Article I showed that the caregivers, despite lacking experience from using computers, were able to adopt the new technology, with help from support nurses and family. Caregivers felt e-health helped them to regain social inclusion. Article II had a comparative design, comparing e-health support with conventional caregiver support. Caregivers using e-health were more satisfied with their support and found it to be available, flexible and helping them enhance caregiver competence. Control group caregivers were less satisfied with support and experienced unmet needs. Article III showed that e-health can reduce caregivers’ feelings of isolation. Two themes were created, Expanding the concept of place and Developing networks. Article IV revealed that caregivers used e-health frequently, experienced benefits from using it and had become more independent. Support nurses were disappointed about the decrease in contact with caregivers, and also acknowledged a need for developing the professional nursing role while working with e-health. Conclusions drawn from the findings were that participants experienced benefits from e-health support and it helped them become more independent. Swedish municipalities are obliged to provide caregiver support, the findings from the study are valid to conclude that e-health support are as good as, or even more effective, than conventional support for older family caregivers in rural areas.

 • 245.
  Blusi, Madeleine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences. Department of Research and Development, Association of Local Authorities in Västernorrland County, Box 3014, 871 03 Härnösand, Sweden.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jong, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Older family carers in rural areas - experiences from using caregiver support services based on Information and Communication Technology (ICT)2013In: European Journal of Ageing, ISSN 1613-9372, E-ISSN 1613-9380, Vol. 10, no 3, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this intervention study was to illuminate the meaning of ICT-basedcaregiver support as experienced by older family carers living in vast ruralareas, caring for a spouse at home. In order to access the support serviceparticipants were provided with a computer and high speed Internet in theirhomes. Semi structured webcam-interviews were carried out with 31 familycarers. A strategy for webcam interviewing was developed in order to ensurequality and create a comfortable interview situation for the family carers.Interviews were analyzed using content analyses, resulting in the themes: Adoptingnew technology with help from others and Regaining social inclusion.The results indicate that ICT-based support can be valuable for older familycarers in rural areas as it contributes to improve quality in daily life in anumber of ways. In order to fully experience the benefits, family carers needto be frequent users of the provided support. Adequate training andencouragement from others were essential in motivating family carers to use thesupport service. Access to Internet and webcamera contributed to reducingloneliness and isolation, strengthening relationships with relatives living faraway and enabled access to services no longer available in the area. Use of theICT-service had a positive influence on the relationship between the oldercarer and adult grandchildren. It also contributed to carer competence andpromote feelings of regaining independence and a societal role.

 • 246. Blusi, Madeleine
  et al.
  Berg, K
  Davidsson, L
  Hammarström, E
  Hansson, E
  Hoffman, Eva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Holmbom, E
  Johansson, AM
  Leijonklou, AK
  Linder, K
  Rasmusson, K
  Sondell, P
  Strand, G
  Uppföljning av nyutexaminerade sjuksköterskor2010Report (Other academic)
 • 247.
  Blusi, Madeleine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences. Department of Research and Development, Association of Local Authorities in Västernorrland County, Härnösand, Sweden .
  Dalin, Rolf
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems. Department of Research and Development, Association of Local Authorities in Västernorrland County, Härnösand, Sweden.
  Jong, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  The benefits of e-health support for older family caregivers in rural areas2014In: Journal of Telemedicine and Telecare, ISSN 1357-633X, E-ISSN 1758-1109, Vol. 20, no 2, p. 63-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We conducted a pragmatic, mixed methods study comparing rural family caregivers receiving e-health caregiver support (n = 35) with a control group (n = 21) receiving conventional, non-e-health, caregiver support. After 18 months, the benefits of support were evaluated using the Care Effectiveness Scale (40-items exploring the domains of preparedness, enrichment and predictability). In all domains the e-health group scored significantly higher than the control group. The adjusted difference for overall benefits was 3.0 (P = 0.02) on the scale 0-10. In addition, semi structured interviews were conducted with a sub-sample of the caregivers. For the e-health group flexibility, availability and being able to individualise the support were essential factors. All caregivers in the control group found conventional support to be beneficial, but also stressed unmet needs related to the conventional support being standardised and non-flexible. The study suggests that providers of caregiver support should offer e-health support as an alternative to conventional caregiver support, as it can be more beneficial to family caregivers.

 • 248.
  Blusi, Madeleine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jong, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Dalin, Rolf
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems. the Association of Local Authorities FoU Västernorrland - the Association of Local Authorities in Västernorrland.
  Older People Using e-Health Services—Exploring Frequency of Use and Associations with Perceived Benefits for Spouse Caregivers2016In: Informatics, ISSN 2227-9709, Vol. 3, no 3, article id 15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ICT, information- and communication technologies, and e-health services are essential for meeting future care demands. Greater knowledge regarding the implementation of e-health services in long-term care for older people is needed. The purpose of the study was to explore older people’s use of e-health services and associations between frequency of use and perceived benefits. In the longitudinal comparative intervention study (n = 65), intervention group participants (n = 42) used an e-health service for 1.5 years. A control group (n = 23) used similar services provided in a traditional manner. Data was collected through questionnaires and analyzed using linear and logistic regressions. Although general use of the Internet was similar in both groups, the e-health group perceived significantly higher benefits. The component information- and education programs, developed specifically for the e-health service, had the highest association with benefits. Conclusion: e-health services targeted at supporting older people who care for a spouse at home can provide benefits which most likely will not be obtained without participation in an organized e-service. Care professionals play an essential role in encouraging spouse caregivers to become e-service users. Keywords: e-health; spouse caregiver; caregiver support; independence; frequency of use; benefits

 • 249.
  Blusi, Madeleine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kristiansen, Lisbeth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jong, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Exploring the influence of Internet-based caregiver support on experiences of isolation for older spouse caregivers in rural areas: a qualitative interview study2015In: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 10, no 3, p. 211-220Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Many older spouse caregivers are tied to the home by their caring duties and feel isolated. The values of supporting older caregivers are well known. In rural areas with long distances and decline in essential services, attending caregiver support groups can be difficult. Using Internet-based services can provide an opportunity for rural caregivers to participate in caregiver support, regardless of geographical distances and without the need for physical presence.

  AIMS AND OBJECTIVES: This study aimed to explore how Internet-based caregiver support may influence the experience of isolation among older spouse caregivers in rural areas.

  DESIGN: An intervention study where 63 older rural caregivers received an Internet-based caregiver support service.

  METHOD: A qualitative interview study based on 31 interviews with open-ended questions, analysed using latent content analysis.

  FINDINGS: Two themes represent the findings from the study: Expanding the concept of place and Developing networks. Even though participants still spent their days in the house, they experienced that daily life was being spent in a variety of places, both physically, virtually and emotionally. The Internet-based support service provided them with a tool to reconnect with family and develop new friends.

  CONCLUSIONS: Internet-based caregiver support may reduce the experience of isolation for spouse caregivers in rural areas. Nurses played a crucial part in the development, by encouraging, educating and inspiring caregivers and supporting their independence.

  IMPLICATIONS FOR PRACTICE: Internet-based services ought to be an option for caregiver support in rural areas as it may reduce feelings of isolation for older spouse caregivers.

 • 250.
  Blusi, Madeleine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Swan, Åsa
  Sundsvalls kommun, Sundsvall, Sweden.
  Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum: Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten2013Report (Other academic)
2345678 201 - 250 of 1790
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf