miun.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 995
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Brander, Laura
  et al.
  Mid Sweden University.
  Lindberg, J OLa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Capacity Development For E-Learning – Educational Strategies At Mid Sweden Universities2015In: Expanding Learning Scenarios: Opening Out the Educational Landscape / [ed] António Moreira Teixeira, András Szűcs and Ildikó Mázár, Budapest: European Distance and E-Learning Network , 2015, p. 126-126Conference paper (Refereed)
 • 202.
  Braun, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Avhopp från Arbetsmarknadsutbildningar: En deduktiv studie om avhopp på yrkesutbildingar upphandlade av Arbetsförmedlingen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 203.
  BREDENBERG OLSSON, LARS
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  FAST, HANNA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogik Education science KOMMUNIKATION: - ett ledarperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 204.
  BROLUND, ERIKA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Matematik i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 205.
  Brundin, Christelle
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Nylund, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Varför mobbar Pelle lilla Sara?: Sex förskollärares uppfattningar och upplevelser av mobbning i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 206.
  Brusell, Jonna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Åkerlund, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barns lekkultur: Pedagogers syn på barns lek i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 207.
  Brännström, Anette
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att undervisa om och för demokrati: Gymnasielärares syn på undervisningen om demokrati och politiska system2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 208.
  Burman, Isabelle
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Söderberg, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskolegården: En fallstudie om barns samspel och lek i förhållande till plats2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med denna kvalitativa fallstudie är att öka kunskapen kring platsens betydelse för barns samspeloch barns fria lek, med begränsning till förskolans gård. Begreppet affordance används somanalysverktyg för att synliggöra vilka förutsättningar platsen har, vilket visar sig när barnen har ellerinte har möjlighet att fortskrida leken utifrån miljön och platsens påverkan. Forskningsfrågorna somundersöks i studien är; Vad har platsen för betydelse för barns samspel och för barns fria lek iutomhusmiljö på förskolan? Var möter barnen varandra när de formar sina lekar? Vilkaförutsättningar finns för barns fria lek och samspel i utomhusmiljön på förskolan? Metoden för attundersöka forskningsfrågorna har varit observationer på barn för att få syn på barnens samspel irelation till den valda platsen, för en tydligare kunskapsbild har kombinationen med samtal medbarnen i observationer och efter observationer använts. Våra metodval har bidragit till kunskapenkring helheten för platsens betydelse i barns samspel och lek. I denna studie har 12 femåriga barnstuderats i utomhusmiljön på en förskola. Vi har kommit fram till att varje plats har olika affordancesom i sin tur är individberoende och som leder till barnens val av plats och lek. Miljön ochnaturmaterialet har olika förutsättningar i form av affordance men väderförhållanden kan ge andrasamspelsmöjligheter. Förutsättningarna som platserna har, påverkar barns samspel då det skiljer sigmellan de fasta lekställningarna och den fria miljön. Vi har sett att den stora lekställningen som liggeri mitten på förskolans gård innebär ett centrum för barns möten och därför skapat ensamspelsknutpunkt. Den stora lekställningen bildar en mötesplats för barnen som skaparförutsättningar för samspel och lek och möten kring den stora lekställningen har bidragit till attbarnen hittar varandra, startar samspelet och tar leken vidare till en annan plats i den fria miljön.

 • 209.
  Bylund, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Varför berätta?: -en studie om Pedagogers uppfattning om muntligt berättande som pedagogiskt redskap i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 210.
  Bylund, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers samspel med barn i den fria leken2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att lyfta och undersöka pedagogers samspel med barnen i den fria leken och synliggöra deras uppfattningar om deras egen roll. Det är en kvalitativ studie som baserades på och har genomförts med hjälp av observationer och intervjuer med fyra pedagoger på fyra olika förskolor i Norrland. I studien har pedagogers agerande observerats och efteråt har de haft möjligheten att diskutera och hjälpa mig förstå tanken bakom deras arbetssätt. Det insamlade materialet har analyserats och kategoriserats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Mönster och kategoriseringar växte fram utifrån vad som skedde under observationerna och vad som blev sagt under intervjuerna. Detta ledde till huvudkategorier som när pedagogerna samspelade med barnen, när pedagogerna valde att ta avstånd och när pedagogerna tog plats i leken. Dessa huvudkategorier framgår i resultatet där de deltagande pedagogerna i studien även uttrycker sina egna tankar kring deras arbetsmetod och därefter diskuteras det vidare i diskussionsavsnittet.

 • 211.
  Bylund, Miriam
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rönntoft, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskollärares uppfattningar om de yngsta barnens trygghet i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 212.
  BYSTEDT, JESSICA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Utvecklingssamtal i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 213.
  Bystedt, Jessica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rammus, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Kreativitet och fantasi – hinder och möjligheter för kreativt lärande i förskolan: En studie om förskollärares uppfattningar, ur ett sociokulturellt perspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns studier som visar på att kreativiteten och fantasin minskar hos människor i dagens samhälle. Kreativitet och fantasi är en betydande del som lyfts i förskolans styrdokument och är någonting som barnen på förskolan skall få tillgång till samt att förskollärarna ska utveckla hos barnen. Då vi intresserat oss av hur förskollärare uppfattar begreppen kreativitet och fantasi, ville vi också se hur dessa uppfattningar kan skapa möjligheter samt hinder för kreativt lärande på förskolorna. Pedagogerna fick samtala i fokusgrupper, kring olika citat som behandlar fenomenen kreativitet, fantasi och lärande. I resultatet visade det sig att förskollärarna uppfattar kreativitet som individuellt, uppfattningarna visar även hur förskollärarnas tankar kring kreativitet kan vara ett stöd för lärandet. Vidare i resultatet så framkom det även tankar som att en del förskollärare stoppade kreativiteten genom att inte se utanför ramarna om vad som kan vara kreativt, eller så såg förskollärarna det kreativa som en process som tar tid. Förskollärarna upplevde även att genom dessa diskussioner så fick de en ny förståelse om hur andra tänker och att detta kan var nyttigt då samspel ses som en viktig aspekt på förskolan. Det framkom att miljön har en stor betydelse för det kreativa på så vis att den ska inspirera, inbjuda och tillåta. Syftet med studien är att analysera dessa uppfattningar och tankar pedagoger har om begreppen samt hur detta kan tänkas påverka barnen på förskolorna.

 • 214.
  Byström, Camilla
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Häggblom, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barnlitteraturens roll i förskoleklassens pedagogiska verksamhet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 215.
  BYSTRÖM, PERNILLA
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  EDLER, FRIDA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Medarbetarskap i arbetsgruppen: En kvalitativ studie inom hemtjänsten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 216.
  BYSTRÖM, SANDRA
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ROSENWALL, MATHILDA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Psykisk ohälsa och distansstudier: Hur upplever distansstudenter med psykisk ohälsa sina studier?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 217.
  Bäckebjörk, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Konflikthantering!?: En studie om hur pedagoger hanterar konflikter tolkat ur ett specialpedagogiskt perspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 218.
  Bäckman, Erika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Wiklund, Klara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Digitala verktyg - en del av förskolans verksamhet?: Pedagogers uppfattningar om användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen i förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka nio pedagogers uppfattningar om användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen i förskolan. Detta är en kvalitativ studie där åtta semistrukturerade intervjuer har utförts. Tidigare forskning visar att pedagogers erfarenheter, kompetenser, inställningar och kunskaper kan påverka användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen. Resultatet i studien synliggör att pedagoger uppfattar användningen av de digitala verktygen tillsammans med barnen som positiv och att de ser flera fördelar med dessa. Pedagogerna uppfattar dock inte användandet av de digitala verktygen problemfritt då det framkommer faktorer vilka påverkar deras användande tillsammans med barnen. Det visar sig att ett medvetet syfte och att inte göra skillnad på de digitala verktygen från den traditionella verksamheten är två centrala påverkande faktorer.

 • 219.
  BÄCKSTRÖM, BEATRICE
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  FAHLSTRÖM, SUSANNA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Det fria gymnasievalet: -ur niondeklassares perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 220.
  Bäckström, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Digitala verktyg i skolan: En studie om lärarens intresse att anpassa digitala verktygen till undervisningen.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitalisering är ett samhällsområde som växer och växer för varje dag och det läggs allt större vikt vid digital kompetens inom skolans verksamhet, vilket även benämns i läroplanen. Syftet med studien är att beskriva sex pedagogers uppfattningar om att anpassa sin undervisning efter digitala verktyg i sin verksamhet. Detta har undersökts genom att intervjua sex lärare om deras sätt att arbeta med digitala verktyg i skolan. Studien har genomförts med halvstrukturerade intervjuer med utbildade grundskolelärare som arbetar i skolan inom samma kommun med elever ifrån årskurs ett till årskurs fyra. Med utgångspunkt i studiens frågeställning formulerade jag olika kategorier för lärarnas intresse att anpassa de olika digitala verktygen. De olika kategorierna i bakgrunden som berörs inom området är:

  Digitala verktyg, inlärningsmöjligheter och Skolans ansvar för digitala verktyg i undervisningen. Kjällander (2011) lyfter lärplattan och andra surfplattor som användbara verktyg inom skolan ur ett lärandeperspektiv. Kjällander hänvisar till de positiva effekter som kan förekomma men nämner även vilka negativa effekter surfplattan kan ha. Resultatet i studien redogör för att samtliga respondenter uppskattar digitaliseringen av skolan och anser att digitala verktygen är ett hjälpmedel i skolan för elevernas inlärning.

 • 221.
  Bång, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University.
  Auno, Ulrika
  Mid Sweden University.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förstelärare – en kvalitetsdrivande reform?2016In: Att leda mot skolans mål / [ed] Johansson, O. & Svedberg, L., Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 2, p. 247-260Chapter in book (Other academic)
 • 222.
  Börjesson, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ekvall, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Planeringstiden i förskolan: En observationsstudie av planeringsarbetet i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 223.
  Cadhamn, Dean
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Upplevelser av formativ bedömning: Ett modersmålslärarperspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  In this study the native language teachers' experiences in focus, regarding formativeassessment methods and conditions for formative assessment in teaching. The study had aqualitative approach. The sample consisted of four teachers interviewed. The interviewswere semi-structured and the questions were asked using an interview guide andsupplementary questions. The experiences that the teachers expressed about a greater clarityon goals and overall picture of students' development. Formative assessment also affectedthe planning of teaching when it gave structure. Increased quality and motivation werehighlighted as positive effects of formative assessment, while adapting to different studentsin the group could be a challenge. Native language teachers felt that the application ofdifferent strategies and techniques in teaching helped them in the interaction with thestudents. When the terms of the conditions for the use of formative assessment in teaching experienced native language teachers to aspects such as time, collegial cooperation, students' ability to adapt to the new way of working and different levels of knowledge of pupils, played the role. Many of these assumptions are consistent with previous research on formative assessment. The interviews took off native language teachers in the future conditions more specifically has to do with the subject mother tongue, such as the time available for the subject, the placement after school, volunteerism, teaching facilities and group size.

 • 224.
  Cantin, Mona
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur medarbetare erhåller kompetens som matchar organisationers behov2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att matcha medarbetares kompetens med organisationers behov är av stor vikt i dagens samhälle. Tidigare forskning visar att det sker förändring i arbetslivet som kräver ny kompetens. För organisationens överlevnadsförmåga bör de hålla sig a jour med vad som händer runt om i världen. Uppsatsens syfte var att undersöka hur ledare och medarbetare anser att medarbetare erhåller den kompetens som matchar det behov som finns i organisationen vid varje tillfälle i den takt förändring sker. Undersökningen utfördes genom intervjuer med ledare och medarbetare om valt problem. Det var en kvalitativ undersökning och metoden som användes var hermeneutisk. Intervjufrågorna var ostrukturerade. Analysen skedde genom att insamlat material tolkades och kodades. Begrepp hittades som då sorterades in i kategorier och mynnade ut i ett resultat. I resultatet framkom att kompetens är ett komplext ämne och flertalet respondenter ansåg att kompetens består av två delar. Att förändring sker fort och att arbeten breddas ansåg också de flesta respondenterna. Några andra uttryckta åsikter var till exempel meritstyrning, kommunikation och ansvar. Vad som lades störst vikt vid i detta sammanhang varierade.

 • 225.
  Carlaum, Sara
  et al.
  Umeå universitet.
  Hult, Agneta
  Umeå universitet.
  Lindgren, Joakim
  Umeå universitet.
  Novak, Judit
  Uppsala universitet.
  Rönnberg, Linda
  Umeå universitet.
  Segerholm, Christina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Skolinspektion som styrning2014In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 23, no 1, p. 5-20Article in journal (Refereed)
 • 226.
  Carlsson, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Högbom, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Modersmålet i förskolan: En kvalitativ studie om sex pedagogers uppfattningar av arbetet med barns modersmål i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 227.
  Cawthorn, Annika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sörensson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur kan högre utbildning bidra till samhällsentreprenörskap på utbildningsorten?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 228.
  CEDERGREN, LISETTE
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  JONELL, SOFIA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ledarskap i förskolan: En studie om blivande förskolelärares syn på ledarskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 229.
  Christina, Grewell
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Erfara, utmana, utveckla: En forskningscirkel som mötesplats för olika professioner i skolan.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 230.
  Claesson, Matilda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Palmén, Jennili
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rörelse i förskolan: - Sex pedagogers syn på rörelse.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av hur pedagoger i förskolan uppfattar rörelse. Undersökningen genomfördes med sex semistrukturerade intervjuer där verksamma pedagoger på olika förskolor deltog. Resultatet visar att några pedagoger uppfattar rörelse i förskolan som mer planerat, andra mer spontant och oplanerat. Något som alla pedagogerna belyser är att rörelsen är betydelsefull för barnen i förskolan, de beskriver att rörelse är centralt för barns väg till lärande. Pedagogerna menar att utomhusmiljön samt skogen kan ge barn möjligheter till fysisk aktivitet. Pedagogerna beskriver kring några hinder som kan finnas för rörelse i förskolan: dessa kan vara miljön, lokalernas utformning samt pedagogernas förhållningssätt och inställning gentemot rörelse.

 • 231.
  Collen, Evelina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lysén, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers uppfattningar om lekens betydelse för barns sociala utveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 232.
  Colliander, Christoffer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Skogen I förskolan: Hur förskollärare anser sig realisera läroplanens mål kring naturämnen.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns många olika profiler på förskolor, något som gör att läroplanen realiseras på olika sätt. I denna studie har förskollärare från mer traditionella förskolor undersökts, detta med utgångspunkt i hur de realiserar målen och riktlinjerna från läroplanen i de naturorienterande ämnena. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med bildstöd. Detta gjordes genom intervjuer med sex förskollärare, intervjuerna genomfördes med informanter från 6 olika förskolor som alla ligger i samma kommun. Analysen har genomförts genom att kategorisera informanternas svar. Resultatet visar att förskollärarna vill arbeta mycket utomhus i skogen och att de har krav på sig att arbeta där. Den tolkning som har gjorts är att för att realisera de mål och riktlinjer som finns i läroplanen måste förskollärarna ut i skogen, det har även visat sig att förskollärarna har ett socialkonstruktivistiskt synsätt på lärandet, något som setts vara avgörande för hur läroplanens mål och riktlinjer sedan realiseras.

 • 233.
  Dahl, Carina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogiskt ledarskap: Åtta rektorers syn på sitt ledarskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 234.
  Dahl Ngoe Edume, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Flerspråkighet i förskolan: - tre pedagogers tankar kring hur de arbetar språkutvecklande med barn som har svenska som andraspråk2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 235.
  Dahlberg, Diana
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Nordbakk, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Alla barns möjlighet till kommunikation: Åtta pedagogers uppfattningar om hur tecken som stöd kan underlätta kommunikationen på förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på pedagogers uppfattningar om hur tecken som stöd kan underlätta kommunikationen på förskolan. För att kunna ta reda på detta gjorde vi kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta pedagoger som alla arbetade på olika förskolor. Resultatet visade att pedagogerna ansåg att arbetet med tecken som stöd var viktigt och gynnade barnens språkutveckling. Pedagogerna beskrev att tecken som stöd skulle kunna hjälpa barnen i deras fortsatta utveckling och lärande. Arbetet med tecken som stöd anses viktigt för de barn som inte har utvecklat det talade språket. Det empiriska materialet synliggjorde vikten av att det finns ett samarbete mellan pedagogerna på förskolan för att arbetet med tecken som stöd ska bli så bra som möjligt. En slutsats utifrån pedagogernas uppfattningar var att tecken som stöd kan bidra till barnens språkutveckling och ingenting som skulle försena det talade språket.

 • 236.
  Dahlgren, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Handledning vid privat övningskörning: En kvalitativ studie ur ett sociokulturellt perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att ge praktiken handledning vid privat övningskörning en annan vinkling genom att betrakta den ur ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med den empiriska studien i uppsatsen har varit att med hjälp av en kvalitativ metod undersöka hur handledning medieras vid privat övningskörning. Den kvalitativa metod som använts har varit semistrukturerad intervju. Totalt har sex personer som är eller har varit handledare intervjuats. Intervjuerna har rört hur handledarna själva tagit körkort, deras egen handledning samt deras relation till trafikskolor för att på så sätt fånga upp handledarnas kontext och hur handledningen medieras. Resultatet visar att flera av handledarna själva enbart övningskört privat under den egna körkortsutbildningen men att flera av dem som de själva handlett parallellt gått på trafikskola. Handledarna ikläder sig rollen som lärare under övningskörningen och få av dem samarbetar med trafikskolan. Det är inte omöjligt att resultatet har en skevhet på grund av att jag som intervjuat dem är utbildad trafiklärare. Egentligen finns det ingen slutsats i denna studie utan istället mer ett konstaterande. De frågor som ställts har fått sina svar.

 • 237.
  Dahlström, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Affordances, Writing tools (digital and pen) and Student agency: A student perspective2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Affordances, Writing tools (digital and pen) and Student agency - A student perspective

   

   

  This paper reports on a multiple methods study of Swedish primary school students´ access to digital tools for writing. The study also explores how students perceive the affordances of digital tools as well as pen and paper tools when creating stories. The results are discussed in relation to the concept of student agency. The research questions were: 

   

  What access to digital tools do students have and how can the access be understood in relation to student agency?

  How can the affordances of different tools for writing perceived by the students be understood in relation to student agency?  

   

  The digital society challenges what is being taught in contemporary education. The debate is often about pen and paper versus digital tools and in what direction teaching is going to change due to this (Linderoth, 2016). But the question about what is being taught, the content of the education, in order to suit contemporary and future society is also important to discuss. When professional writing takes place digitally- in word-processing programs, it would be natural to focus a writing process that students learn as a preparation for their professional lives, including mastery of text editing, and because these word processing programs containing spell checking and grammar control, it means that students can focus more on texts content than its form (Linderoth, 2016). Using technology as tools does not automatically improve the learning, but learning can be seen as something else than it has traditionally done, according to Säljö (2010). He indicates that the competencies necessary in school and in society can no longer be limited to our bodies and mind. The competencies are now to be expressed in the mastery of and in collaboration with external tools. Tools for writing have developed from societal, social and individual needs. Social changes produce other changes as different technological needs (Säljö, 2010, Kress, 2010). Bezemer & Kress (2016) suggests that we ask open questions about gains and losses with current social and digital development. Exploring students' perceptions about the affordances of different writing tools and discuss this in relation to student agency is one step in that direction.

   

  Having access and ability to use digital writing tools can be a matter of accessibility and equivalence (Samuelsson, 2014). Writing with digital tools can mean an extended possibility to independently participate in writing activities in the classroom (Agelii Genlott & Grönlund, 2016). Scaffolding tools like computer software can lead to that writers can be able to carry out tasks that would otherwise be beyond his or her normal efforts (Stone, 2002). Handwriting is seen by other researchers as important for the cognitive development, perception and motor action (Mangen, 2016). Based on this contradictory former research, it is important to explore students' perception of the affordances created in the meeting between student and writing tools.

  Every medium that we use to communicate has affordances. These affordances are to be seen as social and material possibilities and constraints. The media we use and the affordances they offer influences how we make meaning (Adami & Kress, 2010). In this article, affordances are seen as relational (Hutchy, 2001), and are described according to their functionality (Gibson, 1979). The concept of agency refers to student's active participation and ability to act independently in writing activities in a school context (Selander & Kress, 2010; Bezemer & Kress, 2016). When the learner´s agency is in focus, the learner is seen as being able to act independent and able to make choices of their own (Selander & Kress, 2010).

   

  Method

  Both qualitative and quantitative methods were used to get a broad and deep understanding of the empirical data. Methods used were a statistical survey and qualitative interviews. This study consists of two strands: a qualitative interview strand and a quantitative survey strand. An affordance analyse were used to interpret the empirical findings from the qualitative interviews. The quantitative survey was analysed using the software program SPSS. Six classes from five different schools located in a community in the middle of Sweden were chosen as an informant group for this study. In total 111 students participated.

  Expected Outcomes

  The students had high access to digital tools for writing at home as well as at school. Students had the highest access to computers, but the majority had to share it with their family. There were a small number of students that did not have access at all to a computer or a tablet. Findings indicate that the most common conditions were that students shared digital tools for writing with the family. This could, in fact, mean that they felt that they got low access to digital tools. Similar findings were found in the school context, students described that even though the school had digital tools, they were not allowed to use them to the extent they wanted to. This can, in relation to students' agency, imply that these students have less agency than those that have their own devices at home or are allowed to use the digital resources for real in school. The empirical findings from the affordance analysis were conducted in two steps. First, the affordances perceived by the students were investigated, followed by an analysis of how that affordance could be understood in relation to student agency. Four affordances emerged when students used digital tools: write-ability, edit-ability, story-telling ability, and accessibility. When using pen and paper as writing tools, two affordances were perceived by the students: In relation to student agency could the affordances of write-ability and edit-ability when writing digitally, for example, mean an increased capacity to communicate and the affordances of individual write-ability mean an increased to develop a personal style.

   

  References

  Adami, E. & Kress, G. (2010). The social semiotics of convergent mobile devices: New forms of composition and the transformation of habitus. In G. Kress (Ed.), Multimodality. A social semiotic to contemporary communication (pp. 184-197). London: Routledge. Agélii

  Genlott, A., & Grönlund, Å. (2016). Closing the gaps: Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration. Computers & Education, 99, 68-80.

  Bezemer, J. & Kress, G. (2016). Multimodality, learning and communication, A social semiotic frame. Oxon and New York: Routledge

  Kress, G. (2010). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge.

  Linderoth, J (2016). Lärarens återkomst: från förvirring till upprättelse. Stockholm: Natur och Kultur.

  Mangen, A. (2016). What Hands May Tell Us About Reading and Writing. Educational Theory, (66) 457-477.

  Samuelsson, U. (2014). Digital (o) jämlikhet? IKT-användning i skolan and elevers tekniska Kapital. (Avhandling) (nr 23). Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping.

  Selander, S. & Kress, G. (2010). Design för lärande - ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedts. Säljö, R. (2010). Digital tools and challenges to institutional traditions of learning: technologies, social memory and the performative nature of learning. Journal of Computer Assisted Learning, 26(1), 53-64.

   

 • 238.
  Dahlström, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Digitala verktyg i läs och skriundervisningen2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Abstract

   Presentationen består av två delar. Inledningsvis presenterar jag metod och resultat från en tidigare skriven magisteruppsats, vidare vill jag delge konferensdeltagarna mitt nuvarande forskningsintresse, forskningsfrågor och val av metod till en kommande doktorsavhandling.

   

   Det övergripande syftet med magisteruppsatsen var att undersöka om alternativa verktyg bidrar till inkludering för elever i läs och skrivsvårigheter. Ett av resultaten som framkom var att elever som hade tillgång till datorer som alternativ till bok och penna vid läs och skrivaktiviteter angav en förbättring gällande att följa den ordinarie undervisningen, samt att själva läsandet och skrivandet gick lättare. Om det var en inkluderande lösning gav inte undersökningen ett entydigt svar på.

   

  Mitt forskningsintresse handlar nu om hur implementeringen av digitala verktyg till samtliga elever i en klass påverkar läs- och skriv aktiviteterna. Texterna får, via de digitala verktygen en multimodal karaktär som förenas i ett format. Detta format innehåller både text, ljud och bild. Vilken påverkan detta kan ha för elever i läs och skrivsvårigheter är ett, för mig, intressant studieobjekt.

   

 • 239.
  Dahlström, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Does narrative writing change when students use digital devices?2016Conference paper (Other academic)
 • 240.
  Dahlström, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Multimodal Digital story-creation, Affordances and Students´ agency2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   

                                   Multimodal Digital story-creation, Affordances and Students´ agency  

   

   

  Helene Dahlström

  PhD in Education

  Mid Sweden University

  helene.dahlstrom@miun.se

    The availability of multiple ways of communicating and expressing us has increased due to the digitization of society. These different ways of communicating also mean that we to a greater extent, use different modes as communication resources than we did before. Digital resources, provides an access to different modes within the same device. Given this changes of communicating, there is a need to explore how students, in a school context are using these changing conditions for text creation. This study will explore how Swedish 11-12 years old students use different modes while creating digital stories. The study will have a multimodal approach, which generally refers to the fact that representation, communication and interaction are more than verbal and treat the choice of modes as significant (Archer & Breuer, 2015). The existence of choice for students in text creation can be seen as students´ agency through choices (Bezemer & Kress, 2016). The unique affordances of modes give the sign maker the opportunity to choose which mode that are best suited to convey a special message, based on their interests and needs. This ongoing study will explore how students´ agency can be understood in relation to the affordances that the different modes offer, when students create digital stories. The data collection consists of video recording of 26 students creating digital stories, and of the multimodal texts, created by these students. Questions to be answered are: How do students use different modes in digital story-telling? What affordances do different modes offer and how can those be understood in relation to students´ agency?

   

   

   

  References:

   

  Archer, A. & Breuer, E. (2015). Methodological and pedagogical approaches to multimodality in writing. I G. Rijlaarsdam (Series Ed.) & A. Archer & E. Breuer (Vol. Eds.), Studies in Writing: Vol. 30, Multimodality in writing (pp. 1–16). Leiden: Brill.

  Bezemer, J. & Kress, G. (2016). Multimodality, learning and communication, A social semiotic frame. Oxon and New York: Routledge

  Kress, G. (2010). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge.

   

   

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

                                   

   

  .

   

   

   

   

   

   

 • 241.
  Dahlström, Helene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  What happens when multimodality comes into the classroom?: A study of Swedish children’s use of multiple modes while creating narrative text2016In: The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children: Engaging with Emergent Research / [ed] Íris Pereira, Altina Ramos and Jackie Marsh, Braga, Portugal: Centro de Investigação em Educação (CIEd) /Research Centre on Education Instituto de Educação, Universidade do Minho , 2016, p. 60-66Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyse and describe the impact of digital devices with a multimodal character on children's creations of narrative texts. The focus will be on the process of creating texts, the conditions for creating texts and the results, the texts. Text is seen as multimodal and the theoretical approach is social semiotics. The method will involve a multimodal didactic design approach. Data sources will include observations, interviews, and text analysis. The analyses will comprise content analysis, writing discourse analysis and multimodal text analysis. The study is still in progress so some expected outcomes are presented in the text. 

 • 242.
  Dahlström, Helene
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Gains and losses: Handwriting Versus Digital Writing2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, we compared three different writing conditions – pen and paper; tablet and tablet with access to speech synthesis. The study was conducted within a class of fourth graders in Sweden. The aim was to examine how these different conditions for writing affected students’ creation of narrative text. The empirical data consists of students’ texts completed with data from participant observations. The texts were analysed in order to capture dimensions of how the students express themselves from different perspectives such as the use of different verbs in terms of doing, being, sensing or talking (process analyse), the text structure and linguistic correctness. Findings show that digital writing with access to speech synthesis played a crucial role in improving students’ writing. This result turned out to be mainly valid for students with Swedish as their second language. When it comes to findings from the process analyse, that examined one aspect of the content of the texts was that processes that describe verbs of being increased when students wrote digitally, regardless of first or second language for the students.

 • 243.
  Dahlström, Helene
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pros and Cons: Handwriting Versus Digital Writing2017In: Nordic Journal of Digital Literacy, ISSN 1891-943X, E-ISSN 1891-943X, Vol. 12, no 4, p. 143-161Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study compares three different writing conditions – pen and paper, tablet, and tablet with access to speech synthesis – within a class of fourth graders in Sweden. The aim was to examine if these different conditions for writing had any impact on students’ creation of narrative text. The empirical data consists of students’ texts, composed under these three conditions, completed with data from participant observations. The theoretical model, the Wheel of Writing, in combination with a process analysis described in Systemic Functional Linguistics, served as a basis for analysis of the texts. Observations were analysed using content analysis. Findings presented in this article are partly in line with previous research. Speech synthesis seemed to play a crucial role in improving students’ writing. The texts were affected in terms of increased text length, spelling, structure, and content when using digital resources. These results were most obvious for students with Swedish as their sec- ond language. One core finding, which was true for most students, was that processes describing action verbs increased when students wrote digitally. Contradicting this, when students wrote by hand they used more processes, describing feelings and verbal processes.

 • 244.
  Dalberg, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Individualisering: Lärares uppfattningar om individanpassad undervisning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet undersöker jag vad sex lärare som arbetar i grundskolans tidigare år har för uppfattningar om individanpassad undervisning. Jag gör en kvalitativ studie genom att intervjua sex lärare som arbetar i grundskolans tidigare år. Respondenternas uttryck tolkas och analyseras genom att jag söker efter uttryck som visar på uppfattningar som har med individualisering att göra. Resultatet presenteras i tre kategorier som handlar om att se varje elev, hur och varför man individanpassar, samt möjligheter och svårigheter med individualisering. Resultatet visar att lärarna tycker att det är viktigt att se varje elev för att kunna individanpassa. De uttrycker också att eleverna behöver lära sig respektera varandras olikheter, delvis beroende på att inte individanpassningen ska ses som orättvis. Det visar sig också att lärarna individualiserar på flera olika sätt, och av olika skäl. Ofta hänger skälet samman med att läraren upplever att eleven har behov av något för att nå målen. Lärarna uttrycker också uppfattningar om att elevers olikheter och tillgången till resurser kan ses både som en möjlighet eller en svårighet i samband med individualisering.

 • 245. Dalin, Rolf
  et al.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Blusi, Madeleine
  Ungdomar i Härnösand - åsikter och attityder: LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken2013Report (Other academic)
 • 246.
  Dalin, Rolf
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Blusi, Madeleine
  Ungdomar i Kramfors - åsikter och attityder: LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken2013Report (Other academic)
 • 247.
  Dalin, Rolf
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information and Communication systems.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Blusi, Madeleine
  Ungdomar i Sollefteå - åsikter och attityder: LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken2013Report (Other academic)
 • 248. Dalin, Rolf
  et al.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Blusi, Madeleine
  Ungdomar i Sundsvall - åsikter och attityder: LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken2013Report (Other academic)
 • 249. Dalin, Rolf
  et al.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Blusi, Madeleine
  Ungdomar i Timrå - åsikter och attityder: LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken2013Report (Other academic)
 • 250. Dalin, Rolf
  et al.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Blusi, Madeleine
  Ungdomar i Örnsköldsvik - åsikter och attityder: LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken2013Report (Other academic)
2345678 201 - 250 of 995
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf