miun.sePublications
Change search
Refine search result
353637383940 1851 - 1900 of 1952
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1851.
  Westman, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Uppfattningar om naturvetenskap i förskolan: En intervjustudie av sju pedagoger2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningar har visat att barn och ungdomars intresse för naturvetenskap minskar ju högre upp i åldrarna de kommer, samt att kunskaperna är bristande. Undersökningar visar även att förskolan kan spela en stor roll för vilken uppfattning barnen får av naturvetenskap. Det är således av stor betydelse hur de pedagoger som är verksamma i förskolan uppfattar naturvetenskapens plats i förskolan. Syftet med studien har varit att beskriva pedagogers uppfattningar om naturvetenskapens plats i förskolan. Genom de intervjuer som genomförts med pedagogerna har det visat sig att många av dessa uppfattar att naturvetenskap i förskolan innebär att vistas i naturen och lära sig om miljö, vilket även visade sig i hur de beskrev sig arbeta med ämnet. Hur pedagogerna valde att arbeta med naturvetenskap motiverades av många genom åldern på barnen och i vissa fall genom en upplevd bristande kompetens. Studien har även visat att naturvetenskap var ett ganska oreflekterat ämne hos de pedagoger som intervjuats då de inte var riktigt säkra på vad ämnet innebar.

 • 1852.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  How Do Young Pupils Interpret Explanatory Pictures? : An Investigation of Animated Illustrations in School Science2014Conference paper (Other academic)
 • 1853.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Investigation of Peer Discussions on Genetic Concepts2013In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1894-1257, Vol. 9, no 1, p. 82-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is an investigation on how students express their understanding of genetic concepts and their relations during peer discussions. Participants in this study were non-major students from a Swedish upper secondary school. Special attention was paid to how the groups treated the domain- specific vocabulary, how they expressed their understanding of reduction division and how they connected concepts from different biological organization levels. These subject areas have been reported as difficult for students in earlier studies. The results show discussions concerning the three subject areas and in the discussions the students help each other to make the meaning of the genetic concepts clear. The analysis is based on socio-cultural perspectives with focus on how the participants treated the genetic content from the previously presented subject areas in their discussions.

 • 1854.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Syftet med denna avhandling är att få veta mer om hur elever skapar mening i mötet med innehållet i skolans naturvetenskap. De resultat som presenteras i avhandlingen är resultat som visar hur eleverna uttrycker sig under utvalda interaktioner från naturvetenskaplig undervisning. Elevernas uttryck för meningsskapande jämförs också med vad som tidigare forskning rapporterat som svårt i skolans naturvetenskap. Lärandet betraktas genomgående som en sociokulturell aktivitet.

  Metoder För att kunna besvara frågan om hur ett meningsskapande uttrycks har elevernas uttalanden under interaktioner karaktäriserats kvalitativt och med objektet för undervisningen i förgrunden. Datainsamlingen har gjorts med ljud- eller videoinspelningar. Ämnesinnehållet i interaktionerna är i fokus och hur eleverna samtalar om genetik, cellandning, blodomlopp eller genomförandet av en laboration är centralt i avhandlingens delstudier. De deltagande eleverna är från grundskolans årskurs fem, årskurs nio och från gymnasiet.

  Resultat Resultaten visar en variation i hur ofta elever diskuterar och uttrycker någon egen mening om de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna. När elever konstruerar begreppskartor med utvalda begrepp uttrycker gruppen sitt meningsskapande på sätt som många gånger närmar sig det vetenskapliga. En undervisningsfilm presenterar många vetenskapliga förklaringsmodeller av blodomloppets funktion, men få av dem används av eleverna i det efterföljande samtalet. I interaktioner under laborationer uttrycker elever inte så ofta ett meningsskapande av de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna.

  Sammanfattning Avhandlingens delstudier ger prov på flera tillfällen när eleverna diskuterar ett meningsskapande av de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna. Det finns också exempel när förklaringsmodellerna inte diskuteras, även om de för en skolad naturvetare helt uppenbart presenteras. En viktig faktor för att elevernas naturvetenskapliga meningsskapande ska ske är i studierna om undervisningen uppmärksammar hur naturvetenskapliga förklaringsmodeller knyter samman synliga fenomen med molekylära förklaringar och symboler. En annan faktor är om undervisningen lyfter fram naturvetenskapens sätt att kommunicera. Ytterligare en viktig faktor för att de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna ska bli ett verktyg för elevernas meningsskapande är om det nya innehållet knyter an till elevernas tidigare vardagserfarenheter eller erfarenheter från tidigare undervisning.

 • 1855.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Peer Discussions regarding Relationships between Genetic Concepts2010Conference paper (Other academic)
 • 1856.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Samtal om begreppskartor: en väg till ökad förståelse2011Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling belyser hur elevdiskussioner om begreppskartor kan bidra till en ökad förståelse för innebörden av de utvalda biologiska begreppen hos de elever som deltar. Som bakgrund till avhandlingen redovisas forskningsresultat vilka visar ett antal svårigheter elever kan ha inom det cellbiologiska ämnesområdet. Två exempel på detta är de många ämnesspecifika begreppen och att det i cellbiologin finns flera organisationsnivåer. En viktig orsak till dessa svårigheter är naturvetenskapens karaktär, där konkreta fenomen förklaras med abstrakta modeller och teorier. I bakgrunden finns också tidigare forskning som visat att elevers diskussioner med varandra har positiv inverkan på lärandet. Syftet med studierna är att undersöka vilken typ av samtal som uppkommer i en elevgrupp vid konstruktionen av en begreppskarta och vad deltagarna tyckte om uppgiften.Resultat från två delstudier redovisas och diskuteras i avhandlingen. Den första av dessa studier redovisas i Artikel I. Insamlingen av data gjordes då eleverna genomförde en uppgift där de, under diskussioner i små grupper, konstruerade begreppskartor inom ämnet cellandning. Eleverna gick i en avgångsklass på det naturvetenskapliga programmet. Ytterligare data samlades in vid enskilda intervjuer med elever efter genomförandet. Analysen inriktades på i vilken utsträckning uttalanden i diskussionerna var biologiskt korrekta, vilken typ av samtal grupperna genomförde och hur deltagarna upplevde uppgiften. Resultaten visar att många uttalanden är helt eller delvis korrekta. Samtalen innehöll delar där eleverna enbart samtyckte till vad någon annan sagt, men också delar där deltagarna argumenterade för sitt synsätt. Eleverna uttryckte en positiv upplevelse av uppgiften i de efterföljande intervjuerna.Den andra studien redovisas i Artikel II. Studien gjordes i en klass som studerade genetik. Även här diskuterade elevgrupper hur en begreppskarta skulle konstrueras. Data insamlades under diskussioner och vid efterföljande, enskildavintervjuer. Analysen inriktades på tidigare kända svårigheter i genetik, det naturvetenskapliga innehållet i samtalen, samtalens karaktär och hur eleverna upplevde uppgiften. Resultaten visar att elevernas diskussioner utvecklas mot det naturvetenskapliga synsättet genom samtal där de flesta eleverna deltar aktivt och också uttrycker egna synpunkter. I intervjuerna uttrycker eleverna sig positivt om arbetsuppgiften och flera anser att de fått en bättre förståelse av ämnet.Sammanfattningsvis visar resultaten i avhandlingen att samtal om begreppskartor kan bidra till en förbättrad förståelse i cellbiologi.

 • 1857.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Students’ Discussions about Biology Concepts2010Conference paper (Other academic)
 • 1858.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  The trends between trends on large-scale studies and how teaching and learning are constituted in science classrooms2014Conference paper (Other academic)
 • 1859.
  Westman, Anna-Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Karlsson, Karl Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Does every cell get blood? Young students’ discussions about illustrations of human blood circulation2016In: European Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 2301-251X, E-ISSN 2301-251X, Vol. 4, no 2, p. 161-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a study of how groups of young students discuss illustrations of human blood circulation. Transparency is not an innate quality of illustrations, visual information is always coded and interpretations are always related to culture and context. Results of this study are discussed with reference to Kress and van Leeuwens’ theoretical framework on multi-modal communication. Four student groups discussed the human blood circulation with a researcher after the groups had watched an educational film. Data was collected by video recording and an analysis of the group discussions was done by coding the transcripts according to the research questions. The results show how the students mainly discuss human blood circulation on a macroscopic level and that they only partly understand the illustrations from the film. Students showed difficulties to interpret illustrations with a scientific/technical orientation. The students in this study would need more help to find connections between human blood circulation and the content in the film, such as analogies and everyday phenomena, as the results show that the students do not easily connect the different illustrations to each other and they expressed only a few of the scientific ideas from the illustrations in this study.

 • 1860.
  Westman, Anna-Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Ljung Djärf, Agneta
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Ottosson, Torgny
  Beach, Dennis
  Animationer och illustrationer i datorbaserade läromedel med ett naturvetenskapligt innehåll: Studier bland femteklassare och förskoleelever2014Conference paper (Other academic)
 • 1861.
  Westrin, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Särskiljning eller inte?: En studie som granskar lärarens agerande i klassrummet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om lärarens agerande i klassrummet. Bemöts eleverna på lika villkor eller görs det någon skillnad på om eleven är en tjej eller kille? Genom observationer och samtal med fyra kvinnliga och två manliga lärare, som är verksamma i årskurs F-5, har jag undersökt om läraren i fråga bemöter eleverna med lika villkor i klassrummet.Jag började med att observera läraren under en lektion och sedan kom jag tillbaka 1-6 dagar senare och hade ett samtal med läraren om det som skedde under lektionen. Vad jag hade sett och hur läraren agerade låg som en grund till dessa samtal. Det visade sig att de flesta lärare bemöter eleverna på lika villkor men en del lärare gör skillnad, men det är då inte elevernas kön som spelar in utan andra faktorer.Orden lika villkor kan ha många olika betydelser, i detta arbete utgår jag från LGR11s definition av orden, den förklaras inledningsvis.

 • 1862.
  Wiberg, David
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Uppfattningar av utomhuspedagogik: Hur fritidspedagoger och barn uppfattar pedagogiken utomhus2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa fritidspedagogers och barns uppfattningar om utomhuspedagogik. En fenomenografisk ansats har använts genom att intervjua tre pedagoger och två fokusgrupper med barn. Det insamlade materialet analyserades genom kodning och följande kategorier framkom i intervjuer av barn:

  Läran om naturen, Sociala samspelet, fysiskt lärande. Under pedagogernas intervjuer framkom: Naturen som lärandeplats, Rörelse och Möjligheter och problem. Resultatet visar att utomhuspedagogik kan användas för att utveckla flera olika färdigheter. Den kan ses som ett komplement till klassrummets traditionella lärande och både barnen och pedagogerna är positivt inställda till denna form av pedagogik.

 • 1863.
  Widell, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur gymnasielärare undervisar i historiebruk2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1864.
  Widenström, Marie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Eriksson, Rose-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Specialpedagogik på flera språk: Att möta nyanlända flyktingbarn2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att få insikt i hur pedagoger uttrycker att de arbetar med att inkludera nyanlända flyktingbarn i förskolan och skolan. Syftet är även att försöka kartlägga samarbetet mellan olika aktörer som arbetar med dessa barn. Sverige är ett land som blir mer och mer mångkulturellt och i takt med den utvecklingen så bör även verksamheten i förskolor och skolor utvecklas. Vi har valt att intervjua representanter från olika instanser i arbetet med nyanlända flyktingbarn för att försöka få en helhetsbild av arbetet med flyktingbarn. Vår undersökning visar att det finns ett behov av och en efterfrågan på interkulturell och specialpedagogisk kompetenshöjning bland de som arbetar med barnen. Likaså finns en efterfrågan om en samarbetsform mellan olika aktörer där man kan utbyta kunskaper och erfarenheter kring interkulturellt arbete. I vår undersökning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som vi sedan har sammanställt för att få fram ett resultat. I det här arbetet har vi utgått ifrån ett systemteoretiskt perspektiv för att få fram en helhetsbild av hur olika delar samverkar i systemet.

 • 1865.
  Widmark, Noah
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Beväpnade med respekt: Hur lärare uppfattar sin roll i det demokratiska arbetet motreligiös extremism2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har sökt att svara på frågan hur lärare uppfattar sin roll i det förebyggande,demokratiska arbetet mot religiös extremism. Studien genomfördes på en gymnasieskola i nordöstraGöteborg, en region med erkänt hög radikaliseringsgrad och en omfattande ut- ochinresandeproblematik. Som vetenskapsteoretisk grund tillämpades General strain Theory, GST, samtPositive Psychology . Datainsamlingen bestod av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer därintervjuobjekten utgjordes av lärare och pedagoger på ovan nämnda gymnasieskola.Studien använde sig av en målinriktad urvalsteknik i kombination med ett snöbollsurval.Det empiriska materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Uttolkningen avinkommen empiri präglades av ett induktivt och fenomenologiskt förhållningssätt.Resultatet visade att intervjuade lärare uppfattade sin roll i det demokratiska arbetet mot fördomaroch extremism som betydelsefull. Respondenterna förstod sitt arbete mot extremism som en pågåendeprocess där antidemokratiska och religiöst extrema tendenser och uttryck behöver bemötas medempati och en respekt för den personliga integriteten. Tillsammans med ett upprättande av en starkelevrelation bedömdes detta förhållningssätt vara mest effektivt för att skapa en långsiktig förändringhos individer avseende det demokratiska arbetet mot religiös extremism.Studien konkluderar att bristen på integration antas utgöra den största enskilda orsaken till religiösextremism, samt att det inte föreligger någon nämnvärd skillnad gällande de bakomliggandebevekelsegrunderna avseende religiös och annan extremism.

 • 1866.
  Wiklund, Amanda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Linna, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pekplattan i förskolan: En studie om pedagogers uppfattningar om pekplattan i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med studien var att ta reda på pedagogers uppfattningar om pekplattan i förskolansverksamhet.Vår studie gjordes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer.Intervjuerna gjordes på 3 olika förskolor. I kommun 1 gjordes två intervjuer på två olika förskolor ochi kommun 2 gjordes två intervjuer på en förskola på två olika avdelningar.Resultatet visar på att pedagoger ser pekplattan som ett viktigt verktyg. Pedagoger upplever det svårtatt få in användningen av pekplattan på ett enkelt och smidigt sätt.Utifrån studien har det genomförts olika intervjuer där det framkommit hur pedagoger uppfattarpekplattan. Det var intressant att få ta del av hur pedagogers uppfattningar kring pekplattan iförskolans verksamhet.

 • 1867.
  Wiklund, Greta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Tro, hopp och rörelseträning: en kvalitativ studie av tre förskolors arbete med rörelseträning2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om, och i det fall det sker hur, man arbetar med småbarns rörelseträning i förskolan. Undersökningen gjordes utifrån en kvalitativ ansats med fokus på småbarn i åldern 1-3 år i förskolans verksamhet. Tre förskolor i Sundsvalls kommun valdes ut och datainsamlingen genomfördes med hjälp av metodtriangulering (intervju, kartläggning avden fysiska miljön och innehållsanalys). Intervjuer med chef, personal och förälder vid respektive förskola visade att dessa förskolor inte planerar och jobbar aktivt med rörelseträning. Kartläggningen av den fysiska miljön med utgångspunkt i Björklids kunskapsöversikt (2005) visar att utomhusmiljön inte är naturrik och inomhusmiljön uppvisar brister. En av förskolorna saknade verksamhetsplan och målen formulerade av de andra två förskolorna utgör ett tunt underlag vad gäller rörelseträning. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 beskrivs dock vikten av motorik och rörelse.

 • 1868.
  Wiklund, Mina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lärares uppfattningar om individualiserad undervisning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1869.
  Wiksten, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Tekniska hjälpmedel i skolan: En studie om lärares tankar och användning av IKT i undervisningen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1870.
  Wikström, Simone
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Åsander, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sinnespreferenser: Vilka gynnas och missgynnas?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1871.
  Wolf, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Som barn är man alltid diktare: Om lyrik i skolan1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study will show and discuss various aspect of the study of poetry in the Swedish compulsory school since the 1840s. Poetry was originally read aloud in the classroom and learnt by heart and it was not until the last decades that poetry was brought to play a different role and the way of attitude gradually changed into a less respectful one. Poetry writing among the students became commonly practiced during the second period. A study of curriculum used shows that poetry in general has had a weak standing. There has also been a lack of educational materials in poetry.

  Secondly, the study aims to show the image of poetry among teachers. In summary, teachers generally seem to consider poetry as important in school, although difficult to handle. A third aim of the study is to mirror how students evalutate and assess poetry. most students show great difficulties in exprssing their experiences from reading poetry. The majority of them use everyday language and very indistict words.

  The final part of the study presents methodological aspects of reading and writing poetry as integrated parts of teaching literature and here various examples of the writing of poetry are given.

  One appendix describes Artur Hazelius as editor for literature anthologies. The ther is a list of poetry for children and youth 1946-1990.

 • 1872.
  Wågström, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Betygsättning ur ett lärarperspektiv: Lärares erfarenheter och upplevelser av att sätta betyg på elever i årskurs 62013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1873.
  Younes, Rami
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Problembaserat lärande som undervisningsmetod: En kvalitativ undersökning om hur yrkesverksamma upplevt PBL som undervisningsmetod2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att studenter upplever att det är svårt att applicera teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang. Vidare påvisar forskning att studiemetoder, som problembaserat lärande(PBL), där studenterna styr undervisningen och får diskutera verklighetsbaserade fall leder till att studenterna får större förståelse för de teoretiska kunskaperna samt hur dessa kan appliceras i praktiska situationer. Däremot påvisar forskning att PBL är en studiemetod som har nackdelar som kan ge negativa konsekvenser för individens lärande. Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma före detta studenter upplever att PBL hjälpt dem att applicera teorin i praktiken. Vidare syftar studien till att undersöka vilka för- och nackdelar deltagarna upplevt med PBL som undervisningsmetod. Studien är av kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer använts för datainsamling. Sju yrkesverksamma läkare deltog i studien genom ett snöbollsurval. Intervjuerna analyserades genom tematisk analys där 4 huvudteman uppstod. Resultatet visar att PBL upplevs som en undervisningsmetod som hjälper studenter att applicera teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang samt att genom PBL fås större förståelse för teorin. Vidare visar resultatet att PBL upplevs ge möjligheten för studenter att utveckla förmågor och färdigheter som traditionella undervisningsmetoder inte ger utrymme för. Däremot visade resultatet att PBL är en metod som upplevs olikt beroende av såväl studentens som lärarens motivation och engagemang för att undervisningen ska vara till fördel. Intervjupersonerna upplevde även att det enskilda lärandet påverkas av andra individers prestationer och engagemang i studierna.

 • 1874.
  Yttergren Sojde, Sanne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Andersson, Hedvig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  ”de har ett jätteviktigt uppdrag, minst lika viktigt som skolan”: Fritidspedagogers och lärares uppfattningar om fritidshemmets uppdrag2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att fritidshemmets uppdrag är otydligt och våra egna erfarenheter från arbete och verksamhetsförlagd utbildning inom skola, har gett oss indikationer på att både lärare och fritidspedagoger har svårt att precisera vad fritidshemmets uppdrag är. Syftet med studien har varit att tolka fem fritidspedagogers och fyra lärares uppfattningar om fritidshemmets uppdrag. Där av gjorde vi en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats, med semistrukturerade intervjuer som metod. Undersökningen har genomförts i två kommuner i Sverige med totalt nio informanter. Informanternas uppfattningar har tolkats och jämförts med varandra och till tidigare forskning. Vårt resultat visade att fritidspedagoger lägger mycket av sitt fokus inom skolans ramar. Det finns skilda uppfattningar om huruvida fritidspedagoger ska använda sitt uppdrag inom skolan eller inte. Uppfattningar om professionen inom skolan skiljer sig inte enbart mellan fritidspedagoger och lärare, utan även inom de båda yrkeskategorierna. En del uppfattningar visar att vissa fritidspedagoger är nöjda med rollen som resurs inom skolan medan andra fritidspedagoger, liksom en del lärare, har uppfattningar om att fritidspedagoger bör få använda sin yrkeskompetens när de arbetar under skoltid. Det anses vara viktigt att fritidspedagogernas status höjs. Vi kan konstatera att både lärare och fritidspedagoger ser olika på fritidshemmets uppdrag och vi får därigenom en förståelse till varför uppdraget kan upplevas otydligt. Slutsatsen av vår studie blir att det är viktigt att fritidshemmets uppdrag och dess pedagogik tydliggörs för att kunna öka statusen av fritidsverksamheten men också fritidspedagogernas yrkesroll inom skolan.

 • 1875.
  Yücel, Deniz Osman
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jämställdhet i klassrummet: Utmärkande för kvinnliga respektive manliga lärares givande av plats till flickor och pojkar i klassrummen i grundskolans senare år2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1876.
  Zakrisson, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att läsa matematik: Om sambanden mellan läsförståelse och framgångar i matematikämnet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1877.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Patterns in English Language Proficiency: Some Differences and Similarities between Seven European Countries2008Conference paper (Refereed)
 • 1878.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  The smaller the better?: A review of research on small rural schools in Sweden2009In: International Journal of Educational Research, ISSN 0883-0355, E-ISSN 1873-538X, Vol. 48, no 2, p. 100-108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This review of 30 years of research in small rural schools in Sweden includes projects focusing directly upon rural education and rural schools, reports from national agencies, and official statistics. Two main foci were found: (i) the quality of education and pupils’ academic performance, and (ii) the economics of running schools in different types of demographic areas. A concordant picture stands out: (a) there are no indications that small rural schools do not provide an equally good education as other schools, but (b) the higher expenditure per pupil and decreasing population in sparsely populated areas increases the risk of school closures. The importance of the small rural school to the community receives peripheral attention at best in this body of research.

 • 1879.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Then you can take half ... almost ...:": Elementary students learning bar graphs and pie charts in a computer-based context2006In: The Journal of Mathematical Behavior, ISSN 0732-3123, Vol. 25, no 5, p. 116-135Article in journal (Refereed)
 • 1880.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Erickson, Gudrun
  Dimensions of national test performance:: A two-level approach2006In: Educational Research and Evaluation, ISSN 1744-4187, Vol. 12, no 5, p. 469-488Article in journal (Refereed)
 • 1881.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Erickson, Gudrun
  IPD, Göteborgs universitet.
  Gustafsson, Jan-Eric
  IPD, Göteborg universitet.
  Ohlander, Sölve
  IPD, Göteborgs universitet.
  Velling Pedersen, Dorte
  IPD, Göteborgs universitet.
  Similarities and differences in EFL proficiency : a multifaceted analytic approach: Poster presenterad vid the Fifth Annual EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) Conference, Aten, Grekland2008Conference paper (Refereed)
 • 1882.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Folkestad, Lena
  Granström, Gösta
  Recovery from orbital floor fractures:: A prospective study of patients’ and doctors’ experiences2006In: International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, ISSN 0901-5027, E-ISSN 1399-0020, Vol. 35, no 6, p. 499-505Article in journal (Refereed)
 • 1883.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  University of Borås, Borås.
  Karlsson, Karl Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Ottosson, Torgny
  Kristianstad University, Kristianstad.
  “Can There be a Full Moon at Daytime?”: Young Students Making Sense of Illustrations of the Lunar Phases2017In: Science Education, ISSN 0036-8326, E-ISSN 1098-237X, Vol. 101, no 4, p. 616-638Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Teaching and learning situations nowadays typically build on richly illustrated material or multimodal presentations. Under these circumstances, the transparency of images and models used for explaining various phenomena becomes central. The present study deals with 20 Swedish children, 9–12 years old, discussing an illustration meant to show the cause of the different appearances of the Moon in the sky. The students’ task was to place eight numbered moon phases in the lunar orbit in the image. The illustration in question was chosen (a) because it was of a kind frequently used to explain the lunar phases and (b) because the phenomenon is known to be difficult to understand for students of all ages. The analysis leans on historical and sociocultural approaches as well as on multimodal semiotics. The results show that a majority of students were able to make sense of the most central features of the illustration but that very few spontaneously reasoned in a way that could be interpreted as the intended meaning-making of the cause of the lunar phases. The results also indicate that the simultaneous adoption of two perspectives necessary for understanding the phenomenon was a stumbling block for most of the students.

 • 1884.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ottosson, Torgny
  What lies behind graphicacy?: Relating student's results on a test of graphically represented quantitative information to formal academic achievement2006In: Journal of Research in Science Teaching, ISSN 0022-4308, Vol. 43, no 1, p. 43-62Article in journal (Refereed)
 • 1885.
  Åhlin, Angelica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Inkludering eller exkludering?: - En kvalitativ studie om pedagogers erfarenheter av och tankar om barn i behov av särskilt stöd.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka tankar och erfarenheter förskolepedagoger har om de inkluderande och exkluderande tillvägagångssätt som används i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. För att samla in data kring detta har jag intervjuat fyra förskolepedagoger från olika förskolor och även utgått från relevant litteratur. I både litteraturen och intervjuerna framgick det att det finns en positiv inställning till inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Det visade sig att när barnen inkluderas kan de lära sig av varandra och få känna sig som en del av gruppen. Dock tycks det inte alltid vara det bästa för barn i behov av särskilt stöd att ständigt vara med resten av barngruppen. Vissa barn anses, både av intervjupersonerna och i litteraturen, ha svårt att fungera i en grupp under en längre tid, men små grupper anses fungera bättre än stora. En slutsats i studien är att pedagogerna på förskolan har en viktig roll för att arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska fungera på ett bra sätt, även om pedagogerna ibland kan behöva ett yttre stöd från specialpedagoger, föräldrar, extra resurspersonal eller yttre instanser. Det framgick även att barn i behov av särskilt stöd kan behöva få lite extra uppmärksamhet och stöd från pedagogerna för att de ska få utvecklas på bästa sätt och trivas på förskolan, precis som alla andra barn.

 • 1886.
  Åhman Nilsson, Ann-Sofie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Gustafsson, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Gemenskapens möjligheter: Sker det en personlig utveckling genom att umgås på arbetet och vad får det för konsekvenser?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlade om hur arbetslösa individer upplever att de utvecklats i och med en praktikplats på arbetsmarknaden – och hur det i sin tur påverkar dem i deras vardagsliv och tro om framtida arbetsliv. Syftet med studien var att utifrån ett pedagogiskt perspektiv med lärande som utgångspunkt undersöka hur gemenskapen på arbetsplatsen påverkat den enskilde. Inför studien studerades relevant forskning och litteratur inom området lärande genom gemenskap. Empiri samlades in genom brevmetoden. Arbetssökande som genomfört praktik via arbetsförmedlingen fick i uppdrag att skriva brev och däri beskriva sina erfarenheter och upplevelser av personlig utveckling genom praktikplatsen, med avseende på dess gemenskap. Slutsatsen som kunde dras utifrån analys av insamlad empiri var att en personlig utveckling ägde rum och att detta fått mer eller mindre omfattande konsekvenser i respondenternas liv.

 • 1887.
  Åhslund, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Bland skolvägrare, skolkare och korridorsvandrare: - en fenomenografisk studie av pedagogers uppfattningar och handlingsberedskap avseende skolfrånvaro2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1888.
  Åhslund, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Bland skolvägrare, skolkare och korridorsvandrare: En fenomenografisk studie av pedagogers uppfattningar och handlingsberedskap avseende skolfrånvaro2014Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att öka kunskapen avseende pedagogers uppfattningar gällande skolfrånvaro samt om dessa uppfattningar leder till skillnad i handlingsberedskap det vill säga hur de anser att skolan måste arbeta med frånvarande elever. För att kunna identifiera och beskriva de förekommande uppfattningarna genomfördes en fenomenografisk studie. Det empiriska materialet består av intervjuer med åtta pedagoger. De erhållna beskrivningskategorierna diskuterades utifrån Bourdieus begrepp fält, kapital, habitus som fått utgöra det teoretiska ramverket. Resultatet tyder på att pedagogerna i stor utsträckning kopplar skol frånvaron till brister hos eleven och dess hemförhållanden. Detta kan utifrån Bourdieu förstås somatt de frånvarande eleverna har en avsaknad av kulturellt och socialt kapital som leder till ett oförenligt eller grumligt habitus i förhållande till kraven i skolan. Detta kan innebära att skoltillvaron blir alltför komplicerad och belastande. Avseende handlingsberedskapen framträdde två perspektiv. Ett där pedagogerna inte tyckte att skolfrånvaron var deras ansvar. Detta visade sig tydligast hos de pedagoger som också la ansvaret för skolfrånvaron hos individen. I det andra perspektivet framhölls skolans roll både som bärare av svårigheterna och som den som måste anpassas efter eleverna. Studien tyder därmed på att det finns en överensstämmelse mellan ett visst sätt att uppfatta de bakomliggande orsakerna till frånvaron och pedagogernas handlingsberedskap.

 • 1889.
  Åhslund, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Nordic research on boys’ learning and school performance: A systematic literature review2018In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 12, no 2, p. 41-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  I de nordiska länderna ökar betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor mer än i OECD-länderna i allmänhet, trots att de nordiska länderna har en lång tradition av att sträva efter likvärdighet och jämställdhet i utbildningen. Omfattande internationell forskning har gjorts som visar på olika aspekter av pojkars beteende, sociala förhållanden och villkor, men det finns fortfarande områden som rönt lite uppmärksamhet inom pedagogisk forskning. Syftet med den här litteratur-granskningen har därför varit att beskriva vad nordiska studier publicerade mellan 2000-2018 har fokuserat på avseende skolpojkars prestationer, inlärning och förutsättningar. Denna systematiska litteraturöversikt gjordes för att dels få en översikt av det nordiska forskningsfältet, dels identifiera eventuella luckor, och behov av framtida forskningsstudier. I analysen kunde två huvudområden identifieras: Sociala förutsättningar som påverkar pojkarnas prestationer, samt Krav och förutsätt-ningar i klassrummet som påverkar pojkarnas prestationer. Analysen visar att de nordiska studierna ytterligare fördjupar och problematiserar bilden av pojkar i skolan, men trots den fördjupade bilden av fältet framträder en tydlig betoning på sociala förhållanden och maktstrukturer i studierna. Eftersom analysen även visar att endast ett litet antal studier har undersökt förhållanden i lärmiljön och undervisningen i förhållande till pojkarnas underprestationer och lärande pekar detta mot luckor i forskningsfältet, samt behovet av ytterligare forskning inom området.

 • 1890.
  Åhslund, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Uppfattningar, förväntningar och didaktiska val - en studie om undervisningens betydelse för pojkars skolprestationer2019Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 1891.
  Åhslund, Ingela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Teachers’ Perceptions of Gender Differences: What about Boys and Girls in the Classroom?2018In: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, ISSN 1694-2493, E-ISSN 1694-2116, Vol. 17, no 4, p. 28-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe how primary school teachers perceive differences in behaviour and learning between boys and girls in relation to their teaching and methods. A quantitative approach was used in this study, and the analysis was built on descriptive statistics and bivariate correlations. The results show that the teachers had a positive view of their teaching. However, they generally had low expectations of the boys. The teachers also perceived that they made a great effort to adapt the teaching according to the students' prerequisites and needs. Individual work was a frequently used teaching method, although this was perceived as unfavorable for the boys’ learning. The boys’ behaviours were perceived as negative for learning, the boys were described as dependent, idle, and unmotivated. Negative characteristics might affect the teachers’ expectations of high learning outcomes, and may ultimately affect the boys’ school performances. The result of this study emphasizes the importance of that teachers reflect on their teaching methods in relation to boys, and girls’ prerequisites in the classroom.

 • 1892.
  Åkebrand, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Andersson, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  “Vi leker inte bara, vi har undervisning”: En studie om förskollärares tolkning och hantering av begreppenundervisning och lek i förskolan.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftade till att utforska och analysera hur förskollärare tolkar begreppenundervisning och lek samt deras uppfattningar om hur de hanterar begreppen i förskolans verksamhet.Studien guidades utifrån följande frågeställningar: Hur tolkar förskollärare begreppen undervisning och lek?Vilken relation ser förskollärare mellan undervisning och lek? Hur ser förskollärare på förändringarna i förskolansreviderade läroplan? Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex verksamma och utbildadeförskollärare på sex olika förskolor. Vid bearbetningen av det empiriska materialet utkristalliseradesfem teman som presenteras i resultatet: Kommunikation och socialt samspel, Undervisning och lärande, Lekensom ett verktyg, Social stöttning i leken och Implikationer av förändringarna i förskolans läroplan. Resultatetvisade att förskollärarna såg positivt på att undervisningsbegreppet för s in i läroplanen och dehoppades att den reviderade läroplanen ska höja förskolans och förskollärarnas status. Förskollärarnauttryckte att begreppet undervisning var ovant att använda i förskolan men uttryckte sin förståelse förhur undervisning kan bedrivas i förskolans verksamhet. De menade att undervisning pågår hela dagenbåde spontant och planerat, förutsatt att en vuxen är närvarande och att de har en medvetenhet i vadde undervisar om. Förskollärarna beskrev att leken har en självklar plats i förskolan och attundervisningen bör bedrivas på ett lekfullt sätt utifrån barns intressen. De såg även leken i sig som ettföremål för undervisning och lyfte vikten av förskollärares roll för att stötta barns utveckling ochlärande. Analysen av resultatet hade sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och utfördesgenom en tematisk analys.

 • 1893.
  Åkerlund, Kristine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Tvärsektoriell samverkan - ett lärorum: En fenomenografisk studie om upplevt lärande vid samverkanmellan offentlig och ideell sektor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som följd av omvärldsförändringar ökar samverkan mellan offentlig och ideell sektor i omfattning. Ideella organisationer, föreningar och det civila samhället har idag blivit en välfärdsproducent för att tillsammans med den offentliga sektorn bemöta komplexa samhällsutmaningar. Frivilligorganisationer har tagit över verksamheter som tidigare drivits i kommunal regi, de sköter idrottsanläggningar, bedriver integrationsverksamhet, sköter om vandringsleder och fritidsgårdar. Tvärsektoriell samverkan sker i form av bidragsgivande, skötselavtal eller delägarskap i större EU-projekt. Syftet med denna studie är att studera hur individer upplever samverkan mellan offentlig och ideell sektor som ett lärorum, samt vad de upplever som hinder för lärande. För att undersöka detta, har en fenomenografisk studie genomförts. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är teorier om lärande i praktikgemenskap, lärande i och mellan organisationer samt fenomenografisk syn på lärande som fenomen. Som datainsamlingsmetod har sex semistrukturerade intervjuer med representanter involverade i tvärsektoriell samverkan genomförts. Studiens resultat och slutsatser visar på att lärande vid tvärsektoriell samverkan sker i samspel med andra individer och som kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan föreningar och kommunen. Informanternas syn på lärande vid samverkan är övergripande positiv. Det konstateras dock att samhällsutvecklingen kräver nya former av samverkan och effektivare utnyttjande av parternas kunskaper. Resultatet visar att bristfällig information och kommunikation mellan parter, allmänt sinande ideellt engagemang och maktobalans i förhållandet är hinder för lärande.

 • 1894.
  Ålander, Nadia
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Hur uppfattas föräldrasamverkan?: Sex föräldrars syn på vad föräldrasamverkan betyder för dem.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur sex föräldrar uppfattar begreppet föräldrasamverkan. Till hjälp att undersöka detta användes en fenomenografisk ansats och det utfördes sex intervjuer med föräldrar från samma kommun. Fyra kategorier uppstod och dessa var följande: bara barnen har det bra, föräldragemenskap, engagerade pedagoger och viljan att påverka förskolan. Föräldrarna ansåg alltså att det var viktigt att deras barn hade det bra på förskolan. Begreppet kunde också betyda föräldragemenskap mellan föräldrarna på förskolan. Engagerade pedagoger var en förutsättning för att föräldrasamverkan skulle fungera och det fanns olika sätt som föräldrarna ville påverka förskolan. Dessa kategorier utesluter inte varandra utan det är fyra sätt att se på samma begrepp. Forskning från Sverige och övriga världen belyser hur samverkan mellan förskola och föräldrar kan gå till, men också vilka olika uppfattningar som finns på föräldrasamverkan. Kopplingar mellan kategorierna och det sociokulturella perspektivet synliggjordes och var ett bra hjälpmedel för att förstå de fyra kategorierna. Genom dialog och kommunikation med föräldrar kan förskolan möta deras förväntningar och eventuellt kan nya samverkansformer skapas.

 • 1895.
  Åsberg Rydberg, Marita
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förutsättningar för kompetensutveckling inom förskolan!2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolelärares kompetens är avgörande för barns lärande och utveckling vilket väckte mitt intressant att undersöka hur en förskolechef arbetar med kompetensutveckling till pedagoger. Syftet med studien är undersöka hur en förskolechef arbetar med kompetensutveckling till sina anställda pedagoger samt hur detta upplevs av pedagogerna. Studien har en kvalitativ ansats med fem semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att alla respondenter var positiva till kompetensutveckling, både förskolechefen och pedagogerna. Det framkom även att pedagogerna ville ha mer tid till kompetensutveckling utöver den tid de är tilldelade idag samt att alla pedagogerna var positiva till förskolechefens arbetssätt och metoder av genomförande för kompetensutveckling. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan jag även utläsa att pedagogernas främsta tillgång i sitt arbete är sig själva med sina kompetenser i interaktion med barnen och sina kollegor.

 • 1896.
  Åsbom, Kim
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Stenmark, Jonas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  En studie om förutsättningar för samverkan mellan skola och fritidslärare: Med utgångspunkt i lärares uppfattningar om samverkan och fritidslärares yrkeskompetens2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har haft som mål att undersöka vilka förutsättningar som finns för samverkan mellan skola och fritidslärare under den obligatoriska skoldagen. Samverkan mellan fritidshem och skola har varit ett pågående projekt ända sedan sammanslagningen av dem i början av 90-talet och har sedan dess varit en del av många fritidslärares arbetsdag. Forskning på ämnet har gjorts men en del som ofta har saknats är lärarnas perspektiv. Studien utgår ifrån kvalitativa intervjuer med åtta yrkesaktiva lågstadielärare som har erfarenhet av samverkan med fritidslärare och intervjuerna har haft fokus på uppfattningar om samverkan och uppfattningar om fritidslärares yrkeskompetens. I resultatet framkommer bland annat en osäkerhet kring fritidslärarens yrkeskompetens samt uppfattningar om att skolans verksamhet gavs företräde och även om det gick att diskutera kring hur lärarnas uppfattningar kan påverka förutsättningarna för samverkan blev det svårt att dra några definitiva slutsatser.

 • 1897.
  Åsenstam, Annica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Fritidens Pedagog: En kvalitativ studie av fritidspedagogers uppfattning av en meningsfull fritid2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att problematisera uttrycket en meningsfull fritid inom fritidshemsverksamheten utifrån tidigare forskning och fritidspedagogers uppfattningar av detta fenomen. Den empiriska undersökningen består av intervjuer med fem fritidspedagoger som berättat om sin uppfattning av en meningsfull fritid. Vid intervjuerna framkom såväl förutsättningar som hinder för att en meningsfull fritid ska kunna erbjudas på fritidshemmet. En meningsfull fritid är enligt fritidspedagogernas utsagor synonymt med upplevelser och aktivt handlande som i olika grad involverar både barn och pedagog.Resultatet pekar mot att hindren som fritidspedagogerna talat om leder till en annan form av fritidsutövande än den som fritidspedagogerna förespråkat. Ett hinder i form av för stora barngrupper innebär att fritidshemmets barn till en alltför stor del erbjuds en fritid utan pedagogernas medverkan eller någon pedagogisk tanke.

 • 1898.
  Åslund, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lagergren, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Att fånga tillfället i flykten”: Fritidspedagogers uppfattningar av elevinflytande i fritidshemmet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att tolka fritidspedagogernas uppfattningar av elevinflytande i fritidshemmet då tidigare forskning visar att elevinflytande inte sker i den utsträckning det bör enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017). Forskningen visar att en anledning till att elevinflytande inte sker i den utsträckning det bör kan bero på att pedagogerna tolkar styrdokumentets riktlinjer olika om att låta eleverna utveckla sina demokratiska principer och få möjlighet att göras delaktigt i utformningen av verksamheten. Vår studie har genomförts genom fyra fokusgruppsintervjuer med fritidspedagoger som arbetar på fyra olika skolor där de fick diskutera en rad frågor om ämnet med varandra. Vår studie talar för att fritidspedagogerna har en gemensam förståelse för vad elevinflytande innebär men att det finns olika uppfattningar om hur de arbetar med elevinflytande i fritidshemsverksamheterna. Utifrån vårt resultat är vår tolkning fritidspedagogernas vilja och engagemang att arbeta med elevinflytande kan ha en avgörande roll för i vilken utsträckning elevinflytande sker.

 • 1899.
  Åstrand, Evelina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Att ta steget in i skolans värld: Förskolebarns idéer om vad förskoleklassen är och handlar om.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige föregås skolstarten av ett skolförberedande år i förskoleklassen. Föreliggande svensk forksning visar att det råder oklarheter bland barn gällande om starten i förskoleklass innebär en skolstart eller ej. Vidare visar tidigare forsknng att barn kan visa motstånd mot verksamheten i förskoleklass om deras förväntningar på förskoleklassen inte överensstämmer med den faktiska verksamheten. Denna studie syftar till att belysa förskolebarns föreställningar om förskoleklassen. I åtta barnsamtal har förskolebarn berättat om sina tankar och idéer om vad förskoleklassen är och hanldar om. Dessa berättelser har sedan presenterats så som barnen själva berättade dem. Resultatet visar att barn som snart ska börja i förskoleklassen förväntar sig mötas av en verksamhet fylld med lekfullhet, lärande och vänskapsrelationer. Vidare visar resultatet att barns tankar och idéer om förskoleklassen utvecklas innan de börjar i förskoleklass. Dessa tankar och idéer kommer ifrån, och påverkas av, personer i barnets närhet. Studien vilar på en barndsomssociologisk ram och barn ses därför som aktiva medborgare med en rätt att göra sin röst hörd i frågor som rör dem. Barns föreställningar om förskoleklassen blir så viktiga att ta med i diskussioner kring hur övergången mellan förskolan och förskoleklassen kan organiseras.

  In Sweden the start in compulsory school is made through the pre-school class. Previous research shows that it can be unclear to children whether the start in the pre-school class is the start of school or not. Previous research also shows that children whose expectations about the pre-school class are not met can show resistance to the activities in the pre-school class. This study aims to highlight children´s told thoughts about the pre-school class. Eight children have been interviewed about what they think that the pre-school class is about. The stories that the children told in the interviews have been presented as they told them. The result shows that the children expect the pre-school class to be a place filled with free play, learning and friendship. Furthermore the result shows that children´s thoughts about the pre-school class develops before the actually start in the pre-school class. These thoughts are inspired by persons in the child´s nearness. This study relies on a childhood sociological theory, which means that children are seen as active citizen with a right to make their voices heard in matters that concern them. Children’s expectations about the pre-school class can therefore be important to involve in discusses about the transition from preschool to pre-school class.

 • 1900.
  Åström, Cina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Uppfattningar om ämnet idrott och hälsa hos sex stycken idrottslärare2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
353637383940 1851 - 1900 of 1952
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf