miun.sePublications
Change search
Refine search result
353637383940 1851 - 1900 of 1971
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1851.
  Wang, Airong
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Facilitating Participation: Teacher Roles In A Multiuser Virtual Learning Environment2015In: Language Learning & Technology, ISSN 1094-3501, E-ISSN 1094-3501, Vol. 19, no 2, p. 156-176Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a task-based language teaching course in Second Life. The data set consists of transcribed recordings and a teacher interview. Focusing on how the teacher facilitated student participation, this paper aims to explore the discourse functions in the teacher language output and then to address the teacher roles in three different task phases. All the turns produced by the teacher and the students were counted, the teacher language output in the recordings was classified into 19 discourse function categories, and then all the discourse functions were classified into six teacher roles. The results show that the during-task phase was student output oriented. This study reveals that in the pre-task phase the teacher used the largest numberof types and tokens of discourse functions, and played a significant technical and social role. In the during-task phase, the teacher focused on motivating students to participate, monitoring student activities, and providing task support. In the post-task phase, the teacher was a language guide. While the teacher roles that were most prominent varied in the three task phases, the teacher was found to play four roles consistently in the three task phases: monitor role, motivator role, language guide role, and social role.

 • 1852.
  Wang, Airong
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Managing student participation: Teacher strategies in a virtual EFL course2014In: The Journal of the JALT CALL SIG, ISSN 1832-4215, Vol. 10, no 2, p. 105-125Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to explore teacher strategies for managing student participation in a complex Multi-user Virtual Environment. Data include transcribed recordings from a task-based eflcourse in Second Life. Conversational Analysis is adopted to analyze the teacher’s verbal language output in the transcript, and a stu-dent questionnaire is used to complement the findings from the transcript. The results sug-gest that teacher strategies are influenced by task phases and also by the specific nature of Second Life.

 • 1853.
  Wang, Linlin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vägen genom den svenska skolan för ungdomar med utländsk härkomst2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1854.
  Waychester, Samiramis
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Trygghet, sedan Lek och Lärande: Åtta pedagogers uppfattningar om anknytning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anknytning är under de två första levnadsåren, den viktigaste uppgiften ett barn har. Då många barn börjar förskolan mellan de fyllt ett och två år, lämnas barnets första och viktigaste utvecklingsuppgift från föräldrarna till förskolans pedagoger. Kunskap bland pedagogerna om anknytningsteori är därför essentiell. Genom semistrukturerade intervjuer ämnade studien att undersöka hur pedagoger i förskolans verksamhet upplever och uppfattar barns trygghetsbehov för att beskriva hur pedagogen som sekundär anknytningsperson kan tillgodose barns anknytningsbehov. Resultatet visar en medvetenhet om anknytningsteori bland pedagoger vilken påverkar anknytningen positivt, studien visar även att strukturella faktorer, främst stora barngrupper, låg personaltäthet och politisk styrning påverkar anknytningen mellan pedagoger och barn negativt. En medveten minskning i barngruppernas storlek och en ökning i personal per barn skulle därför kunna förbättra förskolan kvalité. Även kunskap om anknytningens betydelse för trygghet och utveckling efterfrågas. Först när kunskapen om anknytningens betydelse för utveckling och lärande finns på högre nivå, kan utvecklingen mot tryggare anknytningsrelationer i förskolan fortgå.

 • 1855.
  Weil, Gabriella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vad händer utomhus?: En observations- och intervjustudie om utomhusvistelsen på förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur några pedagoger arbetar utomhus och hur de självauppfattar utomhusvistelsen på förskolan. Studien bygger på en kvalitativ undersökning medobservationer och intervjuer som metod för att samla in det empiriska materialet. Observationer ochintervjuer skedde på fyra förskolor med fem verksamma pedagoger.Resultatet i studien visade att pedagogerna såg positivt på utomhusvistelse och att den prioriterades iverksamheten. Syftet med utomhusvistelsen var bland annat att få frisk luft, träna motorik och attleka. Det framkom även att pedagogerna till viss del använder sig av planerade pedagogiskaaktiviteter utomhus och att de menade att det går att ta ut aktiviteter utomhus. Det framkom också attpedagogerna tog olika roller under utomhusvistelsen och dessa beskrivs som medupptäckare, vägledareoch övervakare. Kläder och väder kunde till viss del vara ett hinder för utomhusvistelse.

 • 1856.
  Weman, Susanne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "Vår saga ska vara en bro av glasspinnar"-En studie om dialogen mellan barnet och pedagogen i ett utforskande av naturvetenskap och teknisk perpsektiv.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger kommunicerar med barn och är medforskare när barn undersöker olika fenomen och vill få svar på frågor om naturvetenskap och teknik. Vilka frågor ställer barnen i ett utforskande samt på vilket sätt bemöter pedagogen frågorna så att det sker ett lärande? Det som framkom i min studie är att barn är intresserad av naturvetenskap och teknik samt att nyfikenhetsfrågorna finns där när pedagogen är med som en medforskare kring objektet. Forskningen påtalar om förhållningsätt där pedagogen i barnets omgivning följer upp barnets frågor och intresse för att få ett lustfyllt lärande. Genom att låta barn få vara små forskare får de redskap att resonera, identifiera problem för att sedan testa och söka svar, samt hitta nya frågor att utforska kring. Det som också mina tankar riktades mot i undersökningen är vilken kunskapssyn och barnsyn man har som pedagog när man reflekterar kring barns, men också sitt eget lärande? Hur man är som pedagog är en stor och avgörande roll när man tillämpar ett undersökande arbetssätt. Finns man där som medupptäckare och har öppna och nyfikna ögon och ställer de rätta frågorna får man barn som börjar se sig själv som någon som både kan söka kunskap och lösa problem. Detta är källan till ett lustfyllt lärande. Jag har i studien observerat två förskolor som jag har analyserat som visar betydelsen av medforskande pedagoger i ett lärande objekt.

 • 1857.
  Wennberg, Erika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Bergsten Örnfjäll, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Miljöns betydelse för samspelet: Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns samspel i den barninitierade leken.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att skapa förståelse för den fysiska inomhus-miljöns betydelse för barns samspel i den barninitierade leken. För att skapa denna förståelse har vi intervjuat pedagoger för att få deras uppfattningar om detta. Vi har även observerat den fysiska inomhusmiljön för att upptäcka dess betydelse för barns samspel i den barninitierade leken. Detta studerades genom semistrukturerade intervjuer med pedagoger och ostrukturerade observationer av den fysiska inomhusmiljön. Resultatet visar att pedagogerna är överens om att miljön spelar en viktig roll för att kunna skapa samspel mellan barn. Resultatet visar även att pedagogers utformning av miljön är av betydelse för barns samspel genom att barnen ständigt är beroende av miljön för att kunna samspela tillsammans med andra barn. Den slutsats vi kunnat dra av vår studie är därför att den fysiska inomhusmiljön är viktig för barns samspel i den barninitierade leken. Genom den fysiska inomhus miljön kan pedagoger stötta barn i deras samspel med varandra vilket i sin tur leder till lärande och utveckling.

 • 1858.
  Werner, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers uppfattningar om den fysiska miljön i förskolan: En intervjustudie med pedagoger från olika pedagogiska inriktningar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1859.
  Wessling, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur ror vi för att komma dit?: Fritidspedagogers uppfattningar om samarbeteoch organiserande av fritidshemmets verksamhet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur kan man förklara och förstå samarbete och varför samarbete kan vara mödan värd? Syftet medstudien har varit att undersöka vilka uppfattningar fritidspedagogerna på en skola uttrycker om attsamarbeta och att organisera och utveckla fritidshemmets verksamhet. Samarbete som begrepp kanförklaras i termer av kollektivt eller kollegialt lärande; det vill säga om medarbetarna lär av varandragenom att utbyta erfarenheter och tankar, i en öppen och fri dialog, vilket kan öka förutsättningarnaför en kollektiv kompetens (Granberg och Ohlsson, 2005). Enligt forskning är den kollegialareflektionen en förutsättning för den kollektiva kompetensen, det vill säga det mervärde tillika denpositiva synergieffekt som ett samarbete kan generera (Granberg & Ohlssons, 2005; Fröman &Johansson, 2011, m. fl.). I studien kopplas samarbete ihop med det systematiska kvalitetsarbetet;fritidspedagogernas gemensamma ”uppgift” för att kvalitetssäkra verksamheten. Inspirerad avfallstudien som forskningsmetod intervjuades fem fritidspedagoger från tre fritidsavdelningar påsamma skola. Resultatet visar att fritidspedagogerna inte nyttjar den kollektiva kompetensen för attlösa fritidshemmets gemensamma uppgifter, utan att de stretar på i par ute på respektive avdelning,där förutsättningar ser olika ut både för personalen och barnen. Målet i arbetsplanen är att fungerasom ett fritids; frågan är varför och hur de ska organisera arbetet för att uppfylla målet?

 • 1860.
  Wessman, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskollärare i jämställdhetsarbetet: Bemötande på lika villkor2014Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 1861.
  West, Pernilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Behövs föräldrars medverkan i fritidshem?: Fritidshemspersonals syn på att samverka med föräldrar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken syn fritidslärare har på föräldrasamverkan. Tidigare forskning beskriver att kvalité i verksamheten kan uppnås om lärare utvecklar professionella strategier och använder speciella verktyg. Med utgångspunkt i detta har studien genomförts. Detta område inom fritidshemmets verksamhet är än så länge förhållandevis outforskat och det har visat sig att utvecklingsmöjligheterna är stora, men personalen måste då ges tid och utbildning för att verktygen ska kunna användas på rätt sätt. När det gäller att samverka mellan personal och föräldrar som styrdokument beskriver har det även visat sig att samhället har en stor inverkan på hur föräldrar bemöter fritidshemmets verksamhet och hur högt de prioriterar att samverka med personalen. Studien är kvalitativ och tar i teorin utgångspunkt i vad tidigare forskning beskriver. Resultatet har analyserats med hjälp av en tolkande ansats. Tre teman beskrivs i resultatet, uppdragets innebörd, sociala relationer och verktyg.

 • 1862.
  Westberg, Maja
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ottosson, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "Men ibland vill jag bara ge dem läsupplevelsen": En studie om sex förskollärares uppfattningar om läsning och litteratur i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was six preschool teacher´s notions towards reading, children´s literature and children´s reading experience in a preschool environment. We performed six qualitative interviews, at six different locations, in two different Swedish municipalities. The questions asked during the interviews were influenced by past research and some observations made in the preschool environment in connection with the interviews. We focused our inquiries on teachers reading with children, and here we choose our wording with care. A teacher can be said to read “with” or “to” children, and we have throughout this study found that reading with children is to prefer. When our informants described the amount and type of literature that are available in their preschools, we found that it varies, and that teachers tend to choose the literature when they want the reading to be educational, and children are allowed to influence the choice of literature when the purpose of the reading is to relax. We have seen tendencies in our interviews that reading teachers either perceive reading as educational or relaxing. We believe however that children´s experience always is educational to some extent during reading. The preschool teachers we interviewed all agree that reading at an early age is important, and that children should have a wide collection of literature to choose from. Children´s “play reading”, where they engage in reading as individuals, or in a group, is an important step in their emergent literacy (Norling, 2015). Our interviewed preschool teachers stated, and so do we believe, that the preschool arena is where children can build the foundation of their life as reading and writing individuals.

 • 1863.
  Westerberg, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  de står ju så komplicerat…: En studie om några elevers upplevelser av brister i utvecklingssamtal och skriftliga omdömen samt förslag till åtgärder2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1864.
  Westerberg, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  de står ju så komplicerat…: En studie om några elevers upplevelser av brister i utvecklingssamtal och skriftliga omdömen samt förslag till åtgärder2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1865.
  Westin, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Dinosaurier i dockvrån: En intervjustudie om grundskollärares syn på genus i grundskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1866.
  Westin Jonsson, Eva
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Karlsson, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barnfattigdomen i grundskolan: - hur uppmärksammar skolpersonalen detta?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1867.
  Westin, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  iPad i förskolan: Om pedagogers inställning till ipad i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1868.
  Westman, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Uppfattningar om naturvetenskap i förskolan: En intervjustudie av sju pedagoger2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningar har visat att barn och ungdomars intresse för naturvetenskap minskar ju högre upp i åldrarna de kommer, samt att kunskaperna är bristande. Undersökningar visar även att förskolan kan spela en stor roll för vilken uppfattning barnen får av naturvetenskap. Det är således av stor betydelse hur de pedagoger som är verksamma i förskolan uppfattar naturvetenskapens plats i förskolan. Syftet med studien har varit att beskriva pedagogers uppfattningar om naturvetenskapens plats i förskolan. Genom de intervjuer som genomförts med pedagogerna har det visat sig att många av dessa uppfattar att naturvetenskap i förskolan innebär att vistas i naturen och lära sig om miljö, vilket även visade sig i hur de beskrev sig arbeta med ämnet. Hur pedagogerna valde att arbeta med naturvetenskap motiverades av många genom åldern på barnen och i vissa fall genom en upplevd bristande kompetens. Studien har även visat att naturvetenskap var ett ganska oreflekterat ämne hos de pedagoger som intervjuats då de inte var riktigt säkra på vad ämnet innebar.

 • 1869.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  How Do Young Pupils Interpret Explanatory Pictures? : An Investigation of Animated Illustrations in School Science2014Conference paper (Other academic)
 • 1870.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Investigation of Peer Discussions on Genetic Concepts2013In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1894-1257, Vol. 9, no 1, p. 82-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is an investigation on how students express their understanding of genetic concepts and their relations during peer discussions. Participants in this study were non-major students from a Swedish upper secondary school. Special attention was paid to how the groups treated the domain- specific vocabulary, how they expressed their understanding of reduction division and how they connected concepts from different biological organization levels. These subject areas have been reported as difficult for students in earlier studies. The results show discussions concerning the three subject areas and in the discussions the students help each other to make the meaning of the genetic concepts clear. The analysis is based on socio-cultural perspectives with focus on how the participants treated the genetic content from the previously presented subject areas in their discussions.

 • 1871.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Syftet med denna avhandling är att få veta mer om hur elever skapar mening i mötet med innehållet i skolans naturvetenskap. De resultat som presenteras i avhandlingen är resultat som visar hur eleverna uttrycker sig under utvalda interaktioner från naturvetenskaplig undervisning. Elevernas uttryck för meningsskapande jämförs också med vad som tidigare forskning rapporterat som svårt i skolans naturvetenskap. Lärandet betraktas genomgående som en sociokulturell aktivitet.

  Metoder För att kunna besvara frågan om hur ett meningsskapande uttrycks har elevernas uttalanden under interaktioner karaktäriserats kvalitativt och med objektet för undervisningen i förgrunden. Datainsamlingen har gjorts med ljud- eller videoinspelningar. Ämnesinnehållet i interaktionerna är i fokus och hur eleverna samtalar om genetik, cellandning, blodomlopp eller genomförandet av en laboration är centralt i avhandlingens delstudier. De deltagande eleverna är från grundskolans årskurs fem, årskurs nio och från gymnasiet.

  Resultat Resultaten visar en variation i hur ofta elever diskuterar och uttrycker någon egen mening om de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna. När elever konstruerar begreppskartor med utvalda begrepp uttrycker gruppen sitt meningsskapande på sätt som många gånger närmar sig det vetenskapliga. En undervisningsfilm presenterar många vetenskapliga förklaringsmodeller av blodomloppets funktion, men få av dem används av eleverna i det efterföljande samtalet. I interaktioner under laborationer uttrycker elever inte så ofta ett meningsskapande av de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna.

  Sammanfattning Avhandlingens delstudier ger prov på flera tillfällen när eleverna diskuterar ett meningsskapande av de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna. Det finns också exempel när förklaringsmodellerna inte diskuteras, även om de för en skolad naturvetare helt uppenbart presenteras. En viktig faktor för att elevernas naturvetenskapliga meningsskapande ska ske är i studierna om undervisningen uppmärksammar hur naturvetenskapliga förklaringsmodeller knyter samman synliga fenomen med molekylära förklaringar och symboler. En annan faktor är om undervisningen lyfter fram naturvetenskapens sätt att kommunicera. Ytterligare en viktig faktor för att de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna ska bli ett verktyg för elevernas meningsskapande är om det nya innehållet knyter an till elevernas tidigare vardagserfarenheter eller erfarenheter från tidigare undervisning.

 • 1872.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Peer Discussions regarding Relationships between Genetic Concepts2010Conference paper (Other academic)
 • 1873.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Samtal om begreppskartor: en väg till ökad förståelse2011Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling belyser hur elevdiskussioner om begreppskartor kan bidra till en ökad förståelse för innebörden av de utvalda biologiska begreppen hos de elever som deltar. Som bakgrund till avhandlingen redovisas forskningsresultat vilka visar ett antal svårigheter elever kan ha inom det cellbiologiska ämnesområdet. Två exempel på detta är de många ämnesspecifika begreppen och att det i cellbiologin finns flera organisationsnivåer. En viktig orsak till dessa svårigheter är naturvetenskapens karaktär, där konkreta fenomen förklaras med abstrakta modeller och teorier. I bakgrunden finns också tidigare forskning som visat att elevers diskussioner med varandra har positiv inverkan på lärandet. Syftet med studierna är att undersöka vilken typ av samtal som uppkommer i en elevgrupp vid konstruktionen av en begreppskarta och vad deltagarna tyckte om uppgiften.Resultat från två delstudier redovisas och diskuteras i avhandlingen. Den första av dessa studier redovisas i Artikel I. Insamlingen av data gjordes då eleverna genomförde en uppgift där de, under diskussioner i små grupper, konstruerade begreppskartor inom ämnet cellandning. Eleverna gick i en avgångsklass på det naturvetenskapliga programmet. Ytterligare data samlades in vid enskilda intervjuer med elever efter genomförandet. Analysen inriktades på i vilken utsträckning uttalanden i diskussionerna var biologiskt korrekta, vilken typ av samtal grupperna genomförde och hur deltagarna upplevde uppgiften. Resultaten visar att många uttalanden är helt eller delvis korrekta. Samtalen innehöll delar där eleverna enbart samtyckte till vad någon annan sagt, men också delar där deltagarna argumenterade för sitt synsätt. Eleverna uttryckte en positiv upplevelse av uppgiften i de efterföljande intervjuerna.Den andra studien redovisas i Artikel II. Studien gjordes i en klass som studerade genetik. Även här diskuterade elevgrupper hur en begreppskarta skulle konstrueras. Data insamlades under diskussioner och vid efterföljande, enskildavintervjuer. Analysen inriktades på tidigare kända svårigheter i genetik, det naturvetenskapliga innehållet i samtalen, samtalens karaktär och hur eleverna upplevde uppgiften. Resultaten visar att elevernas diskussioner utvecklas mot det naturvetenskapliga synsättet genom samtal där de flesta eleverna deltar aktivt och också uttrycker egna synpunkter. I intervjuerna uttrycker eleverna sig positivt om arbetsuppgiften och flera anser att de fått en bättre förståelse av ämnet.Sammanfattningsvis visar resultaten i avhandlingen att samtal om begreppskartor kan bidra till en förbättrad förståelse i cellbiologi.

 • 1874.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Students’ Discussions about Biology Concepts2010Conference paper (Other academic)
 • 1875.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  The trends between trends on large-scale studies and how teaching and learning are constituted in science classrooms2014Conference paper (Other academic)
 • 1876.
  Westman, Anna-Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Karlsson, Karl Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Does every cell get blood? Young students’ discussions about illustrations of human blood circulation2016In: European Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 2301-251X, E-ISSN 2301-251X, Vol. 4, no 2, p. 161-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a study of how groups of young students discuss illustrations of human blood circulation. Transparency is not an innate quality of illustrations, visual information is always coded and interpretations are always related to culture and context. Results of this study are discussed with reference to Kress and van Leeuwens’ theoretical framework on multi-modal communication. Four student groups discussed the human blood circulation with a researcher after the groups had watched an educational film. Data was collected by video recording and an analysis of the group discussions was done by coding the transcripts according to the research questions. The results show how the students mainly discuss human blood circulation on a macroscopic level and that they only partly understand the illustrations from the film. Students showed difficulties to interpret illustrations with a scientific/technical orientation. The students in this study would need more help to find connections between human blood circulation and the content in the film, such as analogies and everyday phenomena, as the results show that the students do not easily connect the different illustrations to each other and they expressed only a few of the scientific ideas from the illustrations in this study.

 • 1877.
  Westman, Anna-Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Ljung Djärf, Agneta
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Ottosson, Torgny
  Beach, Dennis
  Animationer och illustrationer i datorbaserade läromedel med ett naturvetenskapligt innehåll: Studier bland femteklassare och förskoleelever2014Conference paper (Other academic)
 • 1878.
  Westman, Anna-Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Oskarsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Students’ engagement in a new learning environment2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to contribute to an increased understanding of how changes in the learning environment can influence students’ motivation in school. The research was conducted in a Swedish primary school in which the learning environments for science have been developed during the last year and the teachers have had in-service training regarding science education. Data has been collected in the form of students’ questionnaires, which were answered by the students every month. Data has also been collected by student interviews in focus groups at the end of the year of the development work. Motivation has proven to be closely related to feelings of competence; autonomy and relatedness and students’ questionnaire as well as the semi-structured interviews included questions about feelings in relation to the school, to the new teaching and learning environment and to science and technology in general. Results presented here show that students like to be in School and appreciate science and technology. Younger students like science and technology compare to other subject to a greater degree than older students do. Students also reports that the usually are doing well in Science. Preliminary results from the interviews show that students express feelings of relatedness to their school. Students also expressed experiences of autonomy especially in relation to programming. Conclusions are that the programs seems to have contributed to students feeling of competence, autonomy and sense of belonging in school.

 • 1879.
  Westrin, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Särskiljning eller inte?: En studie som granskar lärarens agerande i klassrummet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om lärarens agerande i klassrummet. Bemöts eleverna på lika villkor eller görs det någon skillnad på om eleven är en tjej eller kille? Genom observationer och samtal med fyra kvinnliga och två manliga lärare, som är verksamma i årskurs F-5, har jag undersökt om läraren i fråga bemöter eleverna med lika villkor i klassrummet.Jag började med att observera läraren under en lektion och sedan kom jag tillbaka 1-6 dagar senare och hade ett samtal med läraren om det som skedde under lektionen. Vad jag hade sett och hur läraren agerade låg som en grund till dessa samtal. Det visade sig att de flesta lärare bemöter eleverna på lika villkor men en del lärare gör skillnad, men det är då inte elevernas kön som spelar in utan andra faktorer.Orden lika villkor kan ha många olika betydelser, i detta arbete utgår jag från LGR11s definition av orden, den förklaras inledningsvis.

 • 1880.
  Wiberg, David
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Uppfattningar av utomhuspedagogik: Hur fritidspedagoger och barn uppfattar pedagogiken utomhus2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa fritidspedagogers och barns uppfattningar om utomhuspedagogik. En fenomenografisk ansats har använts genom att intervjua tre pedagoger och två fokusgrupper med barn. Det insamlade materialet analyserades genom kodning och följande kategorier framkom i intervjuer av barn:

  Läran om naturen, Sociala samspelet, fysiskt lärande. Under pedagogernas intervjuer framkom: Naturen som lärandeplats, Rörelse och Möjligheter och problem. Resultatet visar att utomhuspedagogik kan användas för att utveckla flera olika färdigheter. Den kan ses som ett komplement till klassrummets traditionella lärande och både barnen och pedagogerna är positivt inställda till denna form av pedagogik.

 • 1881.
  Widell, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur gymnasielärare undervisar i historiebruk2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1882.
  Widenström, Marie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Eriksson, Rose-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Specialpedagogik på flera språk: Att möta nyanlända flyktingbarn2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att få insikt i hur pedagoger uttrycker att de arbetar med att inkludera nyanlända flyktingbarn i förskolan och skolan. Syftet är även att försöka kartlägga samarbetet mellan olika aktörer som arbetar med dessa barn. Sverige är ett land som blir mer och mer mångkulturellt och i takt med den utvecklingen så bör även verksamheten i förskolor och skolor utvecklas. Vi har valt att intervjua representanter från olika instanser i arbetet med nyanlända flyktingbarn för att försöka få en helhetsbild av arbetet med flyktingbarn. Vår undersökning visar att det finns ett behov av och en efterfrågan på interkulturell och specialpedagogisk kompetenshöjning bland de som arbetar med barnen. Likaså finns en efterfrågan om en samarbetsform mellan olika aktörer där man kan utbyta kunskaper och erfarenheter kring interkulturellt arbete. I vår undersökning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som vi sedan har sammanställt för att få fram ett resultat. I det här arbetet har vi utgått ifrån ett systemteoretiskt perspektiv för att få fram en helhetsbild av hur olika delar samverkar i systemet.

 • 1883.
  Widmark, Noah
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Beväpnade med respekt: Hur lärare uppfattar sin roll i det demokratiska arbetet motreligiös extremism2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har sökt att svara på frågan hur lärare uppfattar sin roll i det förebyggande,demokratiska arbetet mot religiös extremism. Studien genomfördes på en gymnasieskola i nordöstraGöteborg, en region med erkänt hög radikaliseringsgrad och en omfattande ut- ochinresandeproblematik. Som vetenskapsteoretisk grund tillämpades General strain Theory, GST, samtPositive Psychology . Datainsamlingen bestod av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer därintervjuobjekten utgjordes av lärare och pedagoger på ovan nämnda gymnasieskola.Studien använde sig av en målinriktad urvalsteknik i kombination med ett snöbollsurval.Det empiriska materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Uttolkningen avinkommen empiri präglades av ett induktivt och fenomenologiskt förhållningssätt.Resultatet visade att intervjuade lärare uppfattade sin roll i det demokratiska arbetet mot fördomaroch extremism som betydelsefull. Respondenterna förstod sitt arbete mot extremism som en pågåendeprocess där antidemokratiska och religiöst extrema tendenser och uttryck behöver bemötas medempati och en respekt för den personliga integriteten. Tillsammans med ett upprättande av en starkelevrelation bedömdes detta förhållningssätt vara mest effektivt för att skapa en långsiktig förändringhos individer avseende det demokratiska arbetet mot religiös extremism.Studien konkluderar att bristen på integration antas utgöra den största enskilda orsaken till religiösextremism, samt att det inte föreligger någon nämnvärd skillnad gällande de bakomliggandebevekelsegrunderna avseende religiös och annan extremism.

 • 1884.
  Wiklund, Amanda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Linna, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pekplattan i förskolan: En studie om pedagogers uppfattningar om pekplattan i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med studien var att ta reda på pedagogers uppfattningar om pekplattan i förskolansverksamhet.Vår studie gjordes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer.Intervjuerna gjordes på 3 olika förskolor. I kommun 1 gjordes två intervjuer på två olika förskolor ochi kommun 2 gjordes två intervjuer på en förskola på två olika avdelningar.Resultatet visar på att pedagoger ser pekplattan som ett viktigt verktyg. Pedagoger upplever det svårtatt få in användningen av pekplattan på ett enkelt och smidigt sätt.Utifrån studien har det genomförts olika intervjuer där det framkommit hur pedagoger uppfattarpekplattan. Det var intressant att få ta del av hur pedagogers uppfattningar kring pekplattan iförskolans verksamhet.

 • 1885.
  Wiklund, Greta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Tro, hopp och rörelseträning: en kvalitativ studie av tre förskolors arbete med rörelseträning2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om, och i det fall det sker hur, man arbetar med småbarns rörelseträning i förskolan. Undersökningen gjordes utifrån en kvalitativ ansats med fokus på småbarn i åldern 1-3 år i förskolans verksamhet. Tre förskolor i Sundsvalls kommun valdes ut och datainsamlingen genomfördes med hjälp av metodtriangulering (intervju, kartläggning avden fysiska miljön och innehållsanalys). Intervjuer med chef, personal och förälder vid respektive förskola visade att dessa förskolor inte planerar och jobbar aktivt med rörelseträning. Kartläggningen av den fysiska miljön med utgångspunkt i Björklids kunskapsöversikt (2005) visar att utomhusmiljön inte är naturrik och inomhusmiljön uppvisar brister. En av förskolorna saknade verksamhetsplan och målen formulerade av de andra två förskolorna utgör ett tunt underlag vad gäller rörelseträning. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 beskrivs dock vikten av motorik och rörelse.

 • 1886.
  Wiklund, Mina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lärares uppfattningar om individualiserad undervisning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1887.
  Wiksten, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Tekniska hjälpmedel i skolan: En studie om lärares tankar och användning av IKT i undervisningen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1888.
  Wikström, Simone
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Åsander, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sinnespreferenser: Vilka gynnas och missgynnas?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1889.
  Wolf, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Som barn är man alltid diktare: Om lyrik i skolan1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study will show and discuss various aspect of the study of poetry in the Swedish compulsory school since the 1840s. Poetry was originally read aloud in the classroom and learnt by heart and it was not until the last decades that poetry was brought to play a different role and the way of attitude gradually changed into a less respectful one. Poetry writing among the students became commonly practiced during the second period. A study of curriculum used shows that poetry in general has had a weak standing. There has also been a lack of educational materials in poetry.

  Secondly, the study aims to show the image of poetry among teachers. In summary, teachers generally seem to consider poetry as important in school, although difficult to handle. A third aim of the study is to mirror how students evalutate and assess poetry. most students show great difficulties in exprssing their experiences from reading poetry. The majority of them use everyday language and very indistict words.

  The final part of the study presents methodological aspects of reading and writing poetry as integrated parts of teaching literature and here various examples of the writing of poetry are given.

  One appendix describes Artur Hazelius as editor for literature anthologies. The ther is a list of poetry for children and youth 1946-1990.

 • 1890.
  Wågström, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Betygsättning ur ett lärarperspektiv: Lärares erfarenheter och upplevelser av att sätta betyg på elever i årskurs 62013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1891.
  Younes, Rami
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Problembaserat lärande som undervisningsmetod: En kvalitativ undersökning om hur yrkesverksamma upplevt PBL som undervisningsmetod2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att studenter upplever att det är svårt att applicera teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang. Vidare påvisar forskning att studiemetoder, som problembaserat lärande(PBL), där studenterna styr undervisningen och får diskutera verklighetsbaserade fall leder till att studenterna får större förståelse för de teoretiska kunskaperna samt hur dessa kan appliceras i praktiska situationer. Däremot påvisar forskning att PBL är en studiemetod som har nackdelar som kan ge negativa konsekvenser för individens lärande. Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma före detta studenter upplever att PBL hjälpt dem att applicera teorin i praktiken. Vidare syftar studien till att undersöka vilka för- och nackdelar deltagarna upplevt med PBL som undervisningsmetod. Studien är av kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer använts för datainsamling. Sju yrkesverksamma läkare deltog i studien genom ett snöbollsurval. Intervjuerna analyserades genom tematisk analys där 4 huvudteman uppstod. Resultatet visar att PBL upplevs som en undervisningsmetod som hjälper studenter att applicera teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang samt att genom PBL fås större förståelse för teorin. Vidare visar resultatet att PBL upplevs ge möjligheten för studenter att utveckla förmågor och färdigheter som traditionella undervisningsmetoder inte ger utrymme för. Däremot visade resultatet att PBL är en metod som upplevs olikt beroende av såväl studentens som lärarens motivation och engagemang för att undervisningen ska vara till fördel. Intervjupersonerna upplevde även att det enskilda lärandet påverkas av andra individers prestationer och engagemang i studierna.

 • 1892.
  Yttergren Sojde, Sanne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Andersson, Hedvig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  ”de har ett jätteviktigt uppdrag, minst lika viktigt som skolan”: Fritidspedagogers och lärares uppfattningar om fritidshemmets uppdrag2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att fritidshemmets uppdrag är otydligt och våra egna erfarenheter från arbete och verksamhetsförlagd utbildning inom skola, har gett oss indikationer på att både lärare och fritidspedagoger har svårt att precisera vad fritidshemmets uppdrag är. Syftet med studien har varit att tolka fem fritidspedagogers och fyra lärares uppfattningar om fritidshemmets uppdrag. Där av gjorde vi en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats, med semistrukturerade intervjuer som metod. Undersökningen har genomförts i två kommuner i Sverige med totalt nio informanter. Informanternas uppfattningar har tolkats och jämförts med varandra och till tidigare forskning. Vårt resultat visade att fritidspedagoger lägger mycket av sitt fokus inom skolans ramar. Det finns skilda uppfattningar om huruvida fritidspedagoger ska använda sitt uppdrag inom skolan eller inte. Uppfattningar om professionen inom skolan skiljer sig inte enbart mellan fritidspedagoger och lärare, utan även inom de båda yrkeskategorierna. En del uppfattningar visar att vissa fritidspedagoger är nöjda med rollen som resurs inom skolan medan andra fritidspedagoger, liksom en del lärare, har uppfattningar om att fritidspedagoger bör få använda sin yrkeskompetens när de arbetar under skoltid. Det anses vara viktigt att fritidspedagogernas status höjs. Vi kan konstatera att både lärare och fritidspedagoger ser olika på fritidshemmets uppdrag och vi får därigenom en förståelse till varför uppdraget kan upplevas otydligt. Slutsatsen av vår studie blir att det är viktigt att fritidshemmets uppdrag och dess pedagogik tydliggörs för att kunna öka statusen av fritidsverksamheten men också fritidspedagogernas yrkesroll inom skolan.

 • 1893.
  Yücel, Deniz Osman
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jämställdhet i klassrummet: Utmärkande för kvinnliga respektive manliga lärares givande av plats till flickor och pojkar i klassrummen i grundskolans senare år2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1894.
  Zakrisson, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att läsa matematik: Om sambanden mellan läsförståelse och framgångar i matematikämnet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1895.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Patterns in English Language Proficiency: Some Differences and Similarities between Seven European Countries2008Conference paper (Refereed)
 • 1896.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  The smaller the better?: A review of research on small rural schools in Sweden2009In: International Journal of Educational Research, ISSN 0883-0355, E-ISSN 1873-538X, Vol. 48, no 2, p. 100-108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This review of 30 years of research in small rural schools in Sweden includes projects focusing directly upon rural education and rural schools, reports from national agencies, and official statistics. Two main foci were found: (i) the quality of education and pupils’ academic performance, and (ii) the economics of running schools in different types of demographic areas. A concordant picture stands out: (a) there are no indications that small rural schools do not provide an equally good education as other schools, but (b) the higher expenditure per pupil and decreasing population in sparsely populated areas increases the risk of school closures. The importance of the small rural school to the community receives peripheral attention at best in this body of research.

 • 1897.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Then you can take half ... almost ...:": Elementary students learning bar graphs and pie charts in a computer-based context2006In: The Journal of Mathematical Behavior, ISSN 0732-3123, Vol. 25, no 5, p. 116-135Article in journal (Refereed)
 • 1898.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Erickson, Gudrun
  Dimensions of national test performance:: A two-level approach2006In: Educational Research and Evaluation, ISSN 1744-4187, Vol. 12, no 5, p. 469-488Article in journal (Refereed)
 • 1899.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Erickson, Gudrun
  IPD, Göteborgs universitet.
  Gustafsson, Jan-Eric
  IPD, Göteborg universitet.
  Ohlander, Sölve
  IPD, Göteborgs universitet.
  Velling Pedersen, Dorte
  IPD, Göteborgs universitet.
  Similarities and differences in EFL proficiency : a multifaceted analytic approach: Poster presenterad vid the Fifth Annual EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) Conference, Aten, Grekland2008Conference paper (Refereed)
 • 1900.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Folkestad, Lena
  Granström, Gösta
  Recovery from orbital floor fractures:: A prospective study of patients’ and doctors’ experiences2006In: International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, ISSN 0901-5027, E-ISSN 1399-0020, Vol. 35, no 6, p. 499-505Article in journal (Refereed)
353637383940 1851 - 1900 of 1971
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf