miun.sePublications
Change search
Refine search result
34353637383940 1801 - 1850 of 1967
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1801.
  Thorén, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Den magiska högläsningen: En kvalitativ undersökning om pedagogers uppfattningar om högläsning i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1802.
  Thoudal, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Motivation i arbetsgruppen: En intervjustudie om hur personalansvariga chefer uppfattar att de motiverar sina anställda2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1803.
  Thurin, Lillevi
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vigren, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Leder det här till något lärande?”: En studie om förskollärare och förskolechefers definitioner och förväntningar på pedagogisk dokumentation2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har vi tittat på förväntningar och definitioner av pedagogisk dokumentation hos förskollärare och förskolechefer. Studien bygger på intervjuer som genomförts i tre kommuner i Mellansverige där vi intervjuat en förskolechef och två förskollärare inom samma rektorsområde i kommunerna. Det har framkommit stora variationer i hur begreppet pedagogisk dokumentation definieras, dels mellan förskollärarna men också mellan förskollärare och förskolechefer. Förväntningarna på vad den pedagogiska dokumentationen ska leda till skiljer sig också mycket mellan informanterna. En del använder det för att bedöma barnens utveckling medan andra använder det i syfte att utveckla verksamheten utifrån det som framkommer i den pedagogiska dokumentationen. Studien har visat på att definitionerna och förväntningarna på pedagogisk dokumentation skiljer sig åt - vilket är intressant ur ett perspektiv av en likvärdig svensk förskola där involverad personal kommer från olika utbildningar med olika styrdokument.

 • 1804.
  Thyni, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Öhman, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  "Vi springer inte inne": Pedagogers uppfattningar om barns rörelse i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om barns rörelse i förskolan. Syftet var a􀄴 öka kunskapen om pedagogersuppfa􀄴ningar om hur de arbetar med barns rörelse i förhållande till miljön samt hur förhållandetmellan miljö, barn och pedagog påverkar barns rörelse. Studien bygger på teorier om hur barn fårmöjlighet a􀄴 agera utifrån olika handlingserbjudanden till rörelse som finns i miljön, pedagogersförhållningssä􀄴 och syn på si􀄴 uppdrag samt hur rörelse påverkar barns utveckling både kroppsligtoch kognitivt. Empirin bygger på intervjuer med nio pedagoger från sju olika förskolor. Derasbarngrupper representerar åldrarna från dryga e􀄴 år tills de slutar för a􀄴 börja förskoleklass. Ipedagogernas u􀄴alanden om hur de tänker kring barns rörelser syns både likheter och skillnader.Skillnader finns kring hur man låter barnen utöva rörelse inomhus och utomhus. Vissa pedagogersläpper barnens rörelser mer fria medan andra vill hålla barnens rörelse striktare. Det övervägandeoch rådande arbetssä􀄴 och förhållningssä􀄴et är a􀄴 rörelsen inomhus ska hållas strikt. Trots a􀄴 vissaav de intervjuade säger a􀄴 de har andra åsikter som a􀄴 barns rörelse även inomhus ska vara fri förbarnets egna val. I pedagogernas berä􀄴elser om miljön, barnen och deras egna handlandeuppkommer ibland olika dilemman när barngruppen visar olika behov till rörelse. Pedagoger löserdessa dilemman på olika sä􀄴, ofta genom a􀄴 a􀄴 ta barnen från den miljö där det inte fungerar till enmiljö där man kan se a􀄴 rörelse får ta plats. Hur pedagogerna arbetar med rörelse är beroende avolika förhållningssä􀄴 till barn och rörelse. Miljöns utformning är en faktor vi kan se påverkarpedagogernas uppfa􀄴ningarna om barnen och deras egna handlande och förhållningssä􀄴. Därförpåverkar miljön barnen både direkt samt indirekt via pedagogerna.

 • 1805.
  Thörnberg Andersson, Carina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  - Fröken, kan du läsa en bok för mig?: En studie om förskollärares uppfattningar om högläsning.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att ta reda på förskollärares uppfattningar om högläsningens funktion i förskolan och förskollärarens roll i högläsning. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare verksamma på olika förskolor i en mellanstor kommun. Resultatet visade att förskollärarna hade uppfattningen att högläsning var av stor vikt för barn i förskolan. Enligt intervjuresultatet fyller högläsning flera funktioner i förskolan, för vila/återhämtning under dagen, barnens språkutveckling samt för barnens socioemotionella utveckling. Den traditionella läsvilan dominerade högläsningstillfällena enligt förskollärarna, flera av förskolorna läste dagligen. I resultatet framkom att förskollärarens roll och betydelse är stor för hur högläsningsstunden blir för barnen. Flera av förskollärarna upplevde att de inte hade tid att sätta sig och läsa när barn spontant kom och ville höra på en bok.

 • 1806.
  Thörnberg, Pella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskollärarnas upplevelse av begreppetundervisning: En studie med fenomenologisk ansats2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att utifrån en fenomenologisk ansats undersöka förskollärarnasupplevelse av undervisning i förskolan samt ta reda på vilka kännetecken som står bakomförskollärarnas egna berättelser. Studiens teoretiska ramverk utgörs av forskning kring undervisning iförskolan, förskolans didaktiska perspektiv samt olika definitioner av begreppet undervisning iförskolan. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där kvalitativa intervjuer använts för attsamla in empiri. Bearbetning av intervjusvaren har gjorts med hjälp av en fenomenologiskanalysmetod. Resultatet visar att essensen bakom förskollärarnas berättelser består av trekonstituenter: medvetenhet, interaktion samt spontanitet. Studiens slutsats visar att förskollärarna hartagit till sig begreppet undervisning och applicerar det på olika innehåll under hela dagen i förskolansutbildning.

 • 1807.
  Tjärnberg, Marie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Zetterberg, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Elevinflytande i läroprocessen: En fallstudie gjord i en ålderintegrerad klass i grundskolans tidigare år2009Student thesis
  Abstract [en]

  For several places in the curriculum, it is clear that pupil participation is important. Students should, together with the teacher, take control and responsibility over their own learning process. This essay aims to describe and analyse pupil participation in the learning process of a class with schooling of a thematic approach. A case study has been used as a research strategy and the studied unit is an age-integrated class with pupils from grades four and five. The empirical relevance has been collected from six observations, a teacher interview and two focus-group interviews with the pupils. The result shows that the pupils have a limited influence in their learning process and that the teachers predetermine the content, methods, co-operation arrangements and rate of studies. The class is aware of the curriculum but are not familiar with what they contain. For example, the pupil’s don’t know what the word "pupil participation" means. The conclusions drawn are that the class should be given more influence in the learning process. The question is how much influence and what kind of influence they are to be given. There is insufficient research on how increased pupil participation affects pupil’s knowledge, but a dialogical communication pattern in the classroom is recommended.

 • 1808.
  Tjärnsved, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hansson, Susanne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Styrka eller svårighet?: En studie om förskollärares beskrivning av barn vars beteende kan vara svåra att hantera2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1809.
  Tomos, Florica
  et al.
  University of South Wales .
  Shabalina, Olga
  Volgograd State Technical University .
  Malliarakis, Christos
  University of Macedonia .
  Balan, Oana
  Cardiff University .
  Mozelius, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Computer and System science.
  Creativity and game-based learning2017In: In procedings of the 9th Conference on Education and New Learning Technologies, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Creativity is an action and has its roots embedded within the human beings.  It follows that creativity is also a human capability.  Furthermore, teachers are required to use creativity and teaching methods in a creative manner.  This paper will approach teacher creativity and student creativity in learning programming through game-based learning.  Game-based learning itself involves high order skills such as: problem solving, critical thinking and creativity.  Computer programming is a very difficult subject and students face challenges in learning programming.  There are a few strategies used in programming courses in Higher Education: learning to program by playing games, learning programming through game development and learning to program by the development of games for learning programming.  This study conducted a comparative analysis.  Further, data was collected by course evaluation and discussions with students and teachers.  Findings indicate that the three approaches are beneficial for learning programming and have also a beneficial impact on student academic performance and increase student motivation. The authors recommended a combination of these three approaches with a traditional design for students enrolled on programming course.  Finally, the authors designed a Model of learning for students enrolled on programming courses.

 • 1810.
  Tägt, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  AD/HD-problematik i klassrummet: En studie om åtta lärares uppfattningar av hur arbetssättet i klassrummet påverkas av elever med AD/HD-problematik2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1811.
  Törby Vuksa, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Lärstilar i den pedagogiska planeringen: -Har lärstilar betydelse för elevers lärande?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Den här studien handlar om lärstilar. Lärstilar är en pedagogisk teori om hur en individ tar till sig nytt och svårt material. Varje individ har sitt unika sätt att ta in, bearbeta och minnas det de lär sig. Lärstilar bygger på individens starka sidor, på vad de kan och vad de är bra på. Jag har utgått från Dunns lärstilsmodell och fokuserat på de fyra sinnespreferenserna; auditiv, visuell, taktil och kinestetisk. Dessa hör till de fysiologiska elementen i Dunns lärstilsmodell. Utifrån dessa har jag gjort ett kvasi-experiment, som innebär att experimentet är en hypotesprövning, samt att experimentet inte är riktigt tillförlitligt, eftersom urvalet inte är slumpmässigt fördelat och inte signifikanstestat. Halva klassen har deltagit i en lektion med ordinarie lärarens material och den andra gruppen har deltagit i en lektion med lärstilsanpassade innehåll. Jag har först gjort en elevanalys utifrån färdigt material som bygger på lärstilsmodellen, samt efter genomgången lektion låtit eleverna svara på en enkät som bygger på innehållet i lektionen. Jag har även gjort en kvalitativ intervju med pedagoger på skolan för att se hur de förhåller sig till lärstilar. Anledningen därtill är att ta reda på om lärstilsanpassad planerad undervisning har betydelse för elevernas lärande. Efter undersökningen visade min studie att man inte kan dra någon slutsats om att en undervisning med lärstilar skulle ge bättre resultat än ordinarie undervisning. Vad man dock måste beakta är flera aspekter som kan ha påverkat resultatet.

 • 1812.
  Uhlin, Joanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Wiberg, Jennelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Då omgivningens krav blir för stor för individens förmåga: En kvalitativ studie av Barn- och ungdomspsykiatrins synsätt på flickor med ADHD2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1813.
  Undin, Terese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Åldersgrupperingar i förskolan: En studie om pedagogers syn på barns lärande i olika åldersbaseradegruppkonstellationer2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1814.
  Valta, Pernilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Den meningsfulla fritiden: Barns och pedagogers syn på fritidshemmets verksamhet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera barns och pedagogers syn på fritidshemmets verksamhet. Studien har genomförts genom intervjuer med barn och pedagoger på en fritidshemsverksamhet. I den tidigare forskningen beskrivs barns syn på fritid, hur ett vuxenperspektiv dominerar i verksamheterna inom barnomsorgen samt hur leken används som ett pedagogiskt verktyg. I resultatet beskrivs bland annat hur barns syn på fritidshemmet påverkas av möjligheten till aktiviteter och att vara tillsammans med andra barn vilket överensstämmer med tidigare forskning. Vidare visade studien att barnen upplever ett behov av en ökad vuxennärvaro i verksamheten vilket motsäger en del av den tidigare forskningen. När det gäller pedagogernas syn på fritidshemmets verksamhet har studien visat hur de ser på fritidshemmets uppdrag samt gällande omgivningens syn på fritidshemmet. När det gäller den fria leken anser pedagogerna att barnen behöver lek fri från vuxna vilket inte stämmer överens med de barnen beskriver kring deras önskan om ökad vuxennärvaro i verksamheten.

 • 1815.
  van Lint, Michiel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barnböcker som verktyg till värdegrund2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1816.
  Vasara, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Tvåspråkighet – hinder eller möjlighet?: En studie i skillnader mellan en- och tvåspråkiga elevers skolframgång2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1817.
  Vedin, Christian
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers uppfattningar om barns genus på förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva sex pedagogernas uppfattningar om barns genus i förskolan. Studien har studerat pedagogers uppfattningar på barns genus och pedagogers syn på den allmänna påverkan utifrån samhället i stort. Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som genomfördes med hjälp av djupintervjuer. Där sex pedagoger bestående av fem kvinnliga och en manlig pedagog ifrån två förskolor, fick delge sina uppfattningar om barns genus på förskolan. Resultatet av denna studie lyfter upp vikten av barnens genus och dess betydelse i de yngre åren. Pedagogerna menar att de har en stor påverkan på barnen i förskolan, där deras syn kan påverka barnen och hjälpa eller hindra barnets fortsatta utveckling.

 • 1818.
  Vedin, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Bergman, Karoline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att förebygga och hantera frånvaro: En komparativ analys av grundskolelärares och gymnasielärares syn på frånvaro2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1819.
  Vesterlund Rådström, Camilla
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Alexandersson Flodin, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Matematik utomhus Matematik i utomhusmiljö: En jämförande studie om personals uppfattning om matematik i utomhusmiljö.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1820.
  Vestin, Mattias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Svensson, Charlotte
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  "Ja, men jag har svårt för ordet ändå": En studie av förskollärares uppfattningar om att undervisa i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan förskolans inträde i skolväsendet 1998 så har förskolan gått under svensk skollag och kan därmed betraktas som en undervisande verksamhet. Vad undervisning i en förskolekontext är och hur det ska utformas har det på många håll funnits delade meningar om. Skolinspektionen visade i sin kvalitetsgranskning 2016 att förskollärare och arbetslag upplever denna osäkerhet och som effekt till detta kunde man klargöra att förskolan alltför ofta brister med att expandera innehållet och skapa förutsättningar för utveckling och lärande. Med inspiration av detta har vi utformat en kvalitativ studie som bygger på semistrukturerade intervjuer där vi har undersökt hur sex förskollärare uppfattar undervisningsbegreppet i en förskolekontext samt hur de beskriver den undervisande verksamheten.. Studien blev utförd i tre kommuner i mellansverige med sex förskollärare verksamma på sex olika förskolor. Studien visade att uppfattningarna varierar och delas in i tre huvudsakliga synsätt, att undervisning pågår hela tiden, att undervisning enbart är en planerad verksamhet och att undervisning kan vara både spontan och planerad om en medveten tanke finns. Utöver detta kunde vi även uppmärksamma viss kritik mot undervisningsbegreppet och att man utifrån tidigare erfarenheter skapar en motsättning mellan förskolans verksamhet och undervisning. Framförallt då vissa drog kopplingar till katederundervisning och sin egen skolgång. Den slutsats som därmed kan dras är att uppdraget kan behöva förtydligas, med ett begränsat datamaterial är det svårt att dra några större slutsatser. Däremot går det att anta att ett förtydligat uppdrag skulle resultera att förskolan i större grad lever upp till de förväntningar och krav på undervisning som beskrivs.

 • 1821.
  Vestman, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vestman, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Naturvetenskap i förskolan: Ur pedagogers perspektiv2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1822.
  Vestman Nygårds, Cecilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Herkules, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lärprocessen i en samverkan: -en samverkan som står inför ett problem, ingenjörsbristen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva lärprocessen mellan aktörerna som är delaktiga i samverkan Mellanåret. Därav tillämpas två frågeställningar: Varför har samverkan mellan de olika aktörerna i Mellanåret uppkommit? Hur uppfattar de delaktiga aktörerna sin medverkan och sitt samspel i samverkan av Mellanåret?Dessa frågeställningar besvarades med teoretisk ansats samt empirisk material. För att undersöka problemområdet användes en kvalitativ fallstudie som grund i tillvägagångssättet med inspiration från fenomenografi. Vi använde oss av intervjuer baserade på kategorier som ett instrument för datainsamlingsmetod. Dessa intervjuer gjordes med åtta stycken aktörer som är eller varit delaktiga i samverkan Mellanåret. En del av den forskning som finns inom området för denna studie är lärprocesser, interaktioner i samverkan samt det gemensam problem som samverkan Mellanåret står inför det vill säga kompetensbristen inom ingenjörsyrket, sammanfattas i detta arbete. Vi analyserade det material och det resultat vi tagit del av för att belysa lärprocessen mellan de olika aktörerna som är delaktiga i samverkan Mellanåret. Detta sammanställs mot tidigare forskning inom området och presenteras i vår diskussion. Resultatet visade på samtliga delaktiga aktörers lärprocess i samverkan och dess utveckling. Resultatet visar även på vikten av delaktigheten och hur dessa samarbetar för att nå en lösning på problemet - ingenjörsbristen.

 • 1823.
  Vetander, Sofie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Olofsson, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Pedagoger och mobbning.: En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar samt beskrivningar av det förebyggande arbetet mot mobbning.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med uppsatsen var att ta reda på pedagogernas uppfattningar om vad de anser är mobbning samt hur de beskriver deras förebyggande arbete i förskolan och skolan. När vi tittade på tidigare forskning fann vi hur svårt det kan vara för pedagoger att veta vart gränserna för mobbning går samt hur mobbning ska definieras. Vi har även funnit faktorer som visat sig framgångsrika i det förebyggande arbetet bl.a. ett bra samarbete mellan ledning, personal och föräldrar. För att få svar på våra frågeställningar valde vi en kvalitativ metod där åsikter och uppfattningar är grundläggande. Därför valde vi att intervjua åtta pedagoger i förskolan och skolan. Utifrån resultatet och tidigare forskning kan vi se att flera av pedagogerna ansåg att mobbning kan beskrivas som en medveten handling som sker upprepade gånger för att skada. Pedagogerna tyckte också det var svårt att veta vart gränserna för mobbning går. Det förebyggande arbetet såg vi skiljer sig mellan förskola och skola. På förskolan jobbar pedagogerna mer lekfullt för att förebygga medan dem på skolan jobbar mer organiserat i deras förebyggande arbete.

 • 1824.
  Vigante, Baiba
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Utvecklingssamtal ur vuxna elevers perspektiv:: Hur elever inom vuxenutbildningen med annan skolbakgrund än den svenskaupplever utvecklingssamtalet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1825.
  Viklund, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Westin, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  En pusselbit, alla bitar behövs: Pedagogers syn på arbetet om värdegrunden i förskola och förskoleklass2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1826.
  Vikström, Cecilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Fagergren, Björn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Att lära för livet genom en kameralins: - en studie om vilka lärprocesser som synliggörs vid elevers filmskapande ifritidshem2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka lärprocesser som synliggörs när elever på två fritidshem arbetar medfilmskapande. Studien har inspirerats av en visuell minietnografisk studie där två elevgrupper fråntvå olika fritidshem har observerats genom videoobservationer samt fältanteckningar under totalt fyratillfällen. Materialet från observationerna har analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv där dengrundläggande principen för lärprocesser bygger på den sociala gruppen där gemenskapen mellanindividerna blir utgångspunkten för lärande. Genom studien kunde följande lärprocesser synliggöras:praktiskt lärande, perspektivtagande, reflexivt lärande samt tendenser till språng av lärande. För attkunna göra studien än mer trovärdig och synliggöra lärprocesserna mer på djupet har slutsatsendragits att det skulle krävas en mer omfattande studie, som skulle innebära att man följer utvaldaelevgrupper under en längre tidsperiod.

 • 1827.
  von Euler, Lina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jansson, Sarah
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Hoppfulla möten: En kvalitativ studie utifrån personalens uppfattningar av påverkansprocesser i det dagliga mötet med ensamkommande flyktingbarn på ett HVB-hem.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige sker omhändertagande av ensamkommande barn till stor del på HVB-hem. Under 2015 kom 35 369 ensamkommande barn till Sverige. På institutioner, HVB-hem för ensamkommande barn sker socialpedagogiskt arbete där varje individ skall erhålla omsorg och socialt stöd för att möjliggöra individuell utveckling. Syftet med denna kvalitativa studie har varit att skapa förståelse för, beskriva och medvetandegöra hur personal uppfattar att de motiverar till utveckling i det dagliga mötet med ensamkommande ungdomar på ett HVB-hem i en svensk kommun. Studien har inspirerats av en hermeneutisk ansats där en djupare förståelse för delarna och hur de samverkar, har format en bild av personalens subjektiva uppfattningar gällande faktorer som kan motivera ensamkommande barn till individuell utveckling. Genom halvstrukturerade intervjuer har empiriskt material samlats in för tolkning och analys. Jürgen Habermas och George H. Meads teorier har använts som verktyg för att öka förståelsen för ensamkommande barns förutsättningar för individuell utveckling för att möjliggöra integration. Resultatet i studien påvisar att intervjuad personal har en stor medvetenhet gällande de påverkansprocesser som sker i det dagliga mötet med ensamkommande barn. Olika aspekter på relationsskapande som i resultatet framstår som viktiga för att möjliggöra och motivera ensamkommande barn till utveckling och delaktighet stämmer väl med presenterad tidigare forskning inom området.

 • 1828.
  von Friedrichs Grängsjö, Yvonne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Case Writing: Sjutton cases från en workshop med Jim Erskine1995Report (Other scientific)
 • 1829.
  von Post, Hampus
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Utveckling av skola och lärare: – en fenomenografisk studie om lärares förutsättningar för skolutveckling och professionell utveckling2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1830.
  von Zeipel, Hugo
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Illustrations in Science Education: An Investigation of Young Pupils Using Explanatory Pictures of Electrical Currents2015In: XVI INTERNATIONAL ORGANISATION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION SYMPOSIUM (IOSTE BORNEO 2014), 2015, p. 204-210Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is part of a project regarding explanatory illustrations in science education. Research questions here concern how pupils use and make meaning from illustrations in a science textbook. Electricity was chosen as the subject. Video data was collected in 8 sessions, each with a pair of pupils, 10-11 years of age in one school in Sweden. Communication within the pairs and with the interviewer was analyzed. The children also drew a picture of a battery and explained its function using this drawing. The most striking result was an almost complete lack of transparency for the scientific information in the illustrations. Regardless of previous knowledge, pupils were almost never able to collect new information on their own or together with their peer. As long as the visual information matched previous knowledge they could explain the content, but as the complexity increased, they were lost. They then either expressed their incomprehension or carried on to argue for evident misconceptions, not realizing that the illustrations were contradicting them. Together with the interviewer, pupils could eventually identify central scientific messages and where their previous understanding was challenged. One conclusion is that scientific illustrations can drive scientific in-depth discussion. However, the main conclusion is that pupils are not trained to interpret multimodal information themselves and that teachers and textbook authors therefore risk overestimating pupils de-coding abilities. (C) 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd.

 • 1831.
  von Zeipel, Hugo
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Elevers och lärares fokus i naturvetenskapliga laborationer2019In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 28, no 3, p. 57-75Article in journal (Refereed)
 • 1832.
  von Zeipel, Hugo
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  The Science labwork situation and opportunities for learning – Teacher and student perspectives2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Labwork in science education has been questioned with respect to its contribution to learning. This paper reports on critical factors to enhance students’ meaning making during labwork in six different Swedish schools. Using Spy-glass cameras we were able to collect close-up video data from student talk and activities. Student focus varied between schools and student groups, on most occasion a majority of time was spent focusing clearly outside anything related to the subject. Teachers’ introductions were categorized according to their main focus (scientific ideas, laboratory skills or knowledge of scientific inquiries) and school-related students’ negotiations were analyzed using the same categories. There was no clear-cut relationship between the focus of teacher introductions and the nature of the school-related student negotiations. Overall, teacher introductions most often focused on the scientific ideas. However, student negotiations were dominated by the laboratory skills category, followed by scientific ideas. Negotiations concerning knowledge of scientific inquiry were rare. Small variations among groups suggests that students had similar experiences of what was expected from them in the labwork situation. We found a connection between whether the scientific ideas had been previously processed and the likelihood that students discussions would focus on the scientific ideas. There was a range in the type of tasks given to the students in connection with the labwork. We found that both open discussions about scientific topics as well as limited activities such as simply filling in a form could potentially generate scientific discussions. However, the combination of previously unprocessed scientific content and openly formulated tasks was never successful. We conclude that several factors affect student focus and that the labwork situation remains questionable as learning situations as long as all these factors are not entirely appreciated by teachers.

 • 1833.
  Vuorinen, Sirpa
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Kommunikation mellan lärare och elever med ADHD: - Förekomsten av skillnader i kommunikationen beroende på elevernas kön2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1834.
  Wahlberg Orving, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Videokommunikation i distansutbildning1995Report (Other scientific)
 • 1835. Wahlberg Orving, Karin
  et al.
  Karlsson, Åsa
  Utveckling av individuella planer enlig lag om stöd och service1996Report (Other academic)
 • 1836.
  Wahlberg Orving, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Karlsson, Åsa
  Widerlund, Lena
  Delaktighet och självbestämmande i vardagslivet ur utvecklingsstördas perspektiv.1995Report (Other scientific)
 • 1837.
  Wahlberg Orving, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lindström, Åsa
  Widerlund, Lena
  Luleå tekniska universitet.
  Vidman, Åsa
  Luleå tekniska universitet.
  Interaktion via distansundervisning - erfarenheter från studenter och lärare.1997Report (Other scientific)
  Abstract [sv]

  Abstrakt Ett övergripande syfte med detta arbete var, att med hjälp av IT-teknik och med fokus på interaktion vidga och fördjupa kunskaper om distansundervisning i allmänhet samt att förbättra genomförandet av Vårdhögskolans distansutbild-ningsmodell. Mera preciserat var syftet att studera interaktionen med utgångspunkt från funktionalitet och tillgänglighet hos vald teknik relaterad till olika undervisningsformer. I studien ingick totalt 99 distansstudenter inom sjuksköterske- och sociala omsorgsprogrammen samt 3 kursansvariga distanslärare. Data-insamlingen genomfördes under läsåret 1996/97 via kursutvärderingar, skriftliga frågeformulär och bandade intervjuer. Resultaten av denna studie visade att såväl studenter som lärare var nöjda med interaktionen med hjälp av teknik. Trots initialsvårigheter och brister vad gäller teknisk support framhöll de att IT-tekniken gav förutsättningar för utökat samspel och goda möjligheter till snabb feedback. Det teknikalternativ som studenterna värderade högst för direktkommunikation var videokonferens. Datorkommunikation/FirstClass erhöll också ett högt värde speciellt för redovisning av eget arbete. Vidare hade studenterna synpunkter på den ekonomisk situationen för distansstudenter och några efterlyste ett 020-abonnemang. Avslutningsvis upplevde både lärare och studenter att studenternas ansvar för det egna lärandet gett frihet och självständighet i studentrollen. FoU-rapport nr 43 Vårdhögskolan Boden

 • 1838.
  Waldau, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Grammatik och språkriktighet i svenskämnet på gymnasiet: Intervjustudier av fyra lärares arbete  2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka de åsikter som finns hos dagens lärare vad gäller grammatik och språkriktighet inom svensk-ämnet på de svenska gymnasieskolorna. Inför detta kvalitativa arbete intervjuades fyra gymnasielärare från två olika skolor, där de fick svara fritt på ett antal frågor. Det resultat som framkom från denna undersökning är att det på dessa skolor inte läggs mycket vikt på grammatik i undervisningen och att man inte har regelrätta grammatiklektioner längre. Informanterna uttrycker en medvetenhet om att ungdomarnas förkunskaper från grundskolan har försvagats. Alla är de överens om att elevernas användning av språket är det som mest hjälper dem att utvecklas och det är detta som fokuseras i deras undervisning. 

 • 1839.
  Wallin, Angelica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Kulturförändring genomkompetensutveckling: En kvalitativ studie om en kulturförändringsinsats inomFörsäkringskassan IT2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förändringar är en del av verkligheten för organisationer idag och att förändra en organisationskultur för att vara bättre anpassad till denna nya verklighet kan vara en möjlighet till framgång. Inom Försäkringskassan IT påbörjades en sådan kulturförändringsprocess 2011. I denna studie undersöktes de anställdas upplevelser av denna förändringsinsats med hjälp av en kvalitativ intervjustudie och resultatet visar att det trots deltagarnas mestadels positiva inställning till insatsen finns en del återstående arbete bland annat gällande kommunikation och information kring projektet vilket även innefattar ledarskapets betydelse för styrning och för att påvisa insatsens relevans. En klar målbil och uppföljning av projektet visade sig även önskvärt. En slutsats är att en öppenhet för lärande och förändring är viktig för att skapa lärande och förändring hos individen och hos organisationen. Vidare kan en tydlig kommunikation skapa större meningsfullhet för individen och därmed möjliggöra bättre förutsättningar för lärande och förändring.

 • 1840.
  Wallin, Elenor
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Läs- och skrivutveckling i förskolan: Fyra förskollärares uppfattningar om läs- och skrivutveckling2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1841.
  Wallin, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Lindström, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
   Fysisk aktivitets betydelse för barns lärande:  En studie om sju pedagogers medvetna val2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Uppsatsens syfte är att undersöka om pedagoger medvetet använder sig av fysisk aktivitet som en del av deras dagliga arbete med barn samt hur pedagogerna anser att barnens inlärningsförmåga gynnas av fysisk aktivitet. Våra syftesfrågor är: Vilka medvetna val gör pedagoger om fysisk aktivitet i sitt arbete med barnen? På vilket sätt tycker pedagogerna att fysisk aktivitet gynnar barnens lärande? Hur genomför pedagoger sina medvetna val om fysisk aktivitet med barnen? Bakgrunden består av tidigare forskning och litteratur kring kopplingen mellan fysisk aktivitet och barns lärande. Vi har använt oss av den kvalitativa metoden för att få svar på våra syftesfrågor. Genom semistrukturerade intervjuer, det vill säga huvudfrågor att utgå från med möjlighet till följdfrågor, har intervjuat sju pedagoger i skolans tidigare år. Vårt resultat visar att alla pedagoger anser att barnens inlärningsförmåga gynnas när de utfört fysisk aktivitet. Resultatet visar även att sex av sju pedagoger gör medvetna val kring fysisk aktivitet i sitt arbete med barnen.

 • 1842.
  Wallin, Kristian
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Mannen som symbol för förändring: Inom- och utomskandinaviska perspektiv på män i förskolan. En jämförande text- och diskursanalys med kvalitativ utgångspunkt2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1843.
  wallvik, Ann-Christin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Läs- och skrivutveckling i Finland och Sverige: Hur arbetar finlandssvenska och svenska lärare med läs- och skrivutveckling?2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresset av att studera Finland har sin grund i det senaste decenniets PISA

  resultat. Finland har nått toppresultat i samtliga tre kunskapsområden

  matematik, naturkunskap och läsförståelse hos 15-°©‐‑åriga elever. Jag ville

  undersöka hur lärare i Sverige och Sverige uppfattar sin undervisning,

  eftersom barns första kontakter med skriftspråket och den inledande

  läsinlärningen spelar stor roll för hur barnens läsning kommer att utvecklas

  under skoltiden. Jag använde mig av två enkäter när jag undersökte hur fem

  svenska och fem finlandssvenska lärare uppfattar att de arbetat med läs-ˇ‐‑ och

  skrivutveckling under elevernas första skolår. Enkäterna skickades via e-°©‐‑post i

  form av bifogande dokument. Svaren sändes tillbaka till mig och de

  sammanställdes, analyserades och diskuterades utifrån ett literacyperspektiv.

  Lärarna delades in i svenska och finlandssvenska grupper. Det gjorde att jag

  kunde synliggöra skillnader och likheter mellan mina informanter. Resultatet i

  dessa studier synliggjorde en mängd olikheter och likheter mellan våra länder

  bland annat läxans roll, lärarnas arbetsförhållanden och förutsättningar för sitt

  arbete samt hur lärare arbetade när det uppstod problem med läs-ˇ‐‑ och

  skrivutvecklingen.

 • 1844.
  Walterstad, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Hur fungerar läsläxor på en mångkulturell grundskola?: en fenomenografisk studie baserad på intervjuer med fyra pedagoger inom grundskolans tidigare år2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1845.
  Walterstad, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Hur fungerar läsläxor på en mångkulturell grundskola?: en fenomenografisk studie baserad på intervjuer med fyra pedagoger inom grundskolans tidigare år2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en fenomenografisk undersökning som är baserad på intervjuer med lärare på en mångkulturell skola Analysen baseras på lärarnas berättelser vad de anser om läsläxa, och hur de uppfattar läsläxa i sitt arbete. I analysen ger lärarna sin beskrivning av de svårigheter och möjligheter de möter i arbetet med läsläxa. Analysen visar deras gemensamma och avvikande uppfattningar, i sina erfarenheter av elevernas läsinlärning, samarbetet med föräldrarna och språkets betydelse. I arbetet presenteras tidigare forskning och definitioner av begrepp, som är baserade på både litterära och elektroniska källor i form av forskningsavhandlingar, tidningsartiklar, styrdokument och uppslagsböcker.

   

 • 1846.
  Walther, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Föräldrars sysselsättning och ungdomars studieresultat: En enkätstudie om hur föräldrars sysselsättningsgrad påverkar ungdomars studieresultat i gymnasieskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  övergripande syftet med denna C-uppsats har varit att ur ett pedagogiskt perspektiv och utifrån självrapporterade data undersöka hur föräldrars sysselsättningsgrad påverkar deras ungdomars studieresultat i gymnasieskolan. Data har samlats in med hjälp av enkäter som riktats till gymnasieungdomar i årskurs tre och arbetet har utgått ifrån en positivistisk ansats. Grundläggande för arbetet har varit ett antagande om att hög sysselsättningsgrad hos föräldrar genererar socialt kapital som fungerar som stöd för ungdomars utveckling och lärande. Resultatet visade bland annat att ungdomar med hög sysselsättningsgrad i familjen uppgav högre genomsnittliga betyg än ungdomar från familjer med låg sysselsättningsgrad. Denna studie styrker de forskningsresultat som tidigare gjorts på området och bidrar med ökad kunskap om hur föräldrars sysselsättning kan påverka ungdomars studieresultat i gymnasieskolan.

 • 1847.
  Wang, Airong
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Facilitating Participation: Teacher Roles In A Multiuser Virtual Learning Environment2015In: Language Learning & Technology, ISSN 1094-3501, E-ISSN 1094-3501, Vol. 19, no 2, p. 156-176Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a task-based language teaching course in Second Life. The data set consists of transcribed recordings and a teacher interview. Focusing on how the teacher facilitated student participation, this paper aims to explore the discourse functions in the teacher language output and then to address the teacher roles in three different task phases. All the turns produced by the teacher and the students were counted, the teacher language output in the recordings was classified into 19 discourse function categories, and then all the discourse functions were classified into six teacher roles. The results show that the during-task phase was student output oriented. This study reveals that in the pre-task phase the teacher used the largest numberof types and tokens of discourse functions, and played a significant technical and social role. In the during-task phase, the teacher focused on motivating students to participate, monitoring student activities, and providing task support. In the post-task phase, the teacher was a language guide. While the teacher roles that were most prominent varied in the three task phases, the teacher was found to play four roles consistently in the three task phases: monitor role, motivator role, language guide role, and social role.

 • 1848.
  Wang, Airong
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Managing student participation: Teacher strategies in a virtual EFL course2014In: The Journal of the JALT CALL SIG, ISSN 1832-4215, Vol. 10, no 2, p. 105-125Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to explore teacher strategies for managing student participation in a complex Multi-user Virtual Environment. Data include transcribed recordings from a task-based eflcourse in Second Life. Conversational Analysis is adopted to analyze the teacher’s verbal language output in the transcript, and a stu-dent questionnaire is used to complement the findings from the transcript. The results sug-gest that teacher strategies are influenced by task phases and also by the specific nature of Second Life.

 • 1849.
  Wang, Linlin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vägen genom den svenska skolan för ungdomar med utländsk härkomst2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1850.
  Waychester, Samiramis
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Trygghet, sedan Lek och Lärande: Åtta pedagogers uppfattningar om anknytning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anknytning är under de två första levnadsåren, den viktigaste uppgiften ett barn har. Då många barn börjar förskolan mellan de fyllt ett och två år, lämnas barnets första och viktigaste utvecklingsuppgift från föräldrarna till förskolans pedagoger. Kunskap bland pedagogerna om anknytningsteori är därför essentiell. Genom semistrukturerade intervjuer ämnade studien att undersöka hur pedagoger i förskolans verksamhet upplever och uppfattar barns trygghetsbehov för att beskriva hur pedagogen som sekundär anknytningsperson kan tillgodose barns anknytningsbehov. Resultatet visar en medvetenhet om anknytningsteori bland pedagoger vilken påverkar anknytningen positivt, studien visar även att strukturella faktorer, främst stora barngrupper, låg personaltäthet och politisk styrning påverkar anknytningen mellan pedagoger och barn negativt. En medveten minskning i barngruppernas storlek och en ökning i personal per barn skulle därför kunna förbättra förskolan kvalité. Även kunskap om anknytningens betydelse för trygghet och utveckling efterfrågas. Först när kunskapen om anknytningens betydelse för utveckling och lärande finns på högre nivå, kan utvecklingen mot tryggare anknytningsrelationer i förskolan fortgå.

34353637383940 1801 - 1850 of 1967
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf