miun.sePublications
Change search
Refine search result
32333435363738 1701 - 1750 of 1956
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1701.
  Stenberg, Lovisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Parment, Elenour
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Matematik finns överallt, om du kan se den: Sju pedagogers uppfattningar om matematik i förskolans vardagssituationer2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera sju pedagogers uppfattningar om matematik i förskolans vardagssituationer. Studien är kvalitativ, och det insamlade materialet har sorterats upp och reducerats utifrån syftet, för att sedan delats in i olika kategorier. Den matematiska aspekten har analyserats med utgångspunkt av Bishops fundamentala matematiska teori. Undersökningen har genomförts i form av semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide på ett antal olika förskolor. Resultatet visade att pedagogernas uppfattningar kan delas in i två huvudområden. Dessa är dels uppfattningar om deras förhållningssätt till matematik, samt deras uppfattningar om vad vardagsmatematik är. Dessa huvudområden kan ses som delar i en helhet där förhållningssättet styr uppfattningar om matematiken. Medvetenhet ses som en nyckelegenskap hos de deltagande pedagogerna och pedagogerna uttryckte ett behov av att komplettera sin utbildning för att bli mer medveten om matematiken och dess innebörd i vardagen. Att ha rätt inställning och intresse för matematiken i förskolan ansågs också viktigt. Matematikinnehållet i förskolans vardagssituationer benämndes ofta som räkna (siffror), lokalisera (rumsuppfattning) och mäta (längd och volym) från Bishops teori. Medvetenhet, intresse och kunskaper om matematiken styr pedagogernas uppfattningar om matematiken, och därför blir den mer eller mindre synlig i förskolans vardagssituationer.

 • 1702.
  Stenberg, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Berglund, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Samtal barn emellan: Pedagogers uppfattningar kring barns verbala samtal under samling i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1703.
  Stenberg (Möws), Laura
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  En förutbestämd kultur för alla?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1704.
  Stenebo, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Rosenqvist, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Det slutna rummet: En studie av högstadieelevers upplevelser, erfarenheter och känslor i idrottens omklädningsrum2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study concerns the experiences and feelings students in intermediate school gain from the changing room to sports class. It is a qualitative study with a socio-cultural approach, which has been analysed in a hermeneutic way. The students’ voices have been heard through interviews and questionnaires, and furthermore, to get a broader perspective, adults working in school, have also been interviewed. The study shows that many children feel discomfort without clothes in the changing room, furthermore that the absence of adults in this room may add to exercise of power amongst the student, like abuse, direct- and indirect threats or to exclude someone from the group. As a result, this could lead to consequences like students absence from school, lies and feelings of guilt. It could also influence other subjects in school if the absence is high or if the student has difficulties in concentrating in other subjects due to anxiety. The study also shows how important it is for all adults present in school to be observant and sensitive to what students say or to how they react in different situations since bullying and abuse is hard to talk about.

 • 1705.
  Stengård, Ingrid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Lärares uppfattning om sitt ledarskap i klassrummet: är det skillnad på ledarskap och övrigt pedagogiskt arbete2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka om och i så fall hur lärares ledarskap i praktiken skiljer sig från övriga aspekter som ingår i lärares professionella yrkesutövande. För att uppnå syftet söker studien svar på vad lärare anser vara viktigast i sin lärarroll och hur de ser på sin roll som ledare i klassrummet, om de väljer arbetsform utifrån ledarskapsaspekter samt om de upplever att de får stöd för sitt ledarskap i läroplanen. Studien baseras på intervjuer med sex lärare i grundskolans lägre klasser och förskoleklass. Den empiriska delen har genomförts och analyserats med utgångspunkt i den fenomenografiska forskningsansatsen. Studiens resultat visar på att det är svårt att urskilja ledarskap från övriga aspekter. Ledarskap är en så central del av läraryrket att det genomsyrar hela den pedagogiska verksamheten i klassrummet. De flesta av de intervjuade lärarna anser att lärarens viktigaste uppgift i klassrummet är att skapa ett positivt klassrumsklimat som möjliggör och stöder elevernas inlärning. Först därefter kommer de ämnes-kunskapsmässiga faktorerna. I likhet med tidigare forskning visar även den här studien att helklassundervisning är den vanligast förekommande arbetsformen och det verkar bero på att den är enklast att leda. Grupparbete är en sällan förekommande arbetsform eftersom det finns stora risker för att det blir störningar och konflikter som tar tid av och hindrar inlärning. Tolkningen är att det kan finnas brister i lärarnas ledarkompetens angående hantering av grupprocesser. De intervjuade lärarna anger att de främst utvecklat sitt ledarskap genom erfarenhet i arbetet och att de inte upplever att läroplanerna ger något konkret stöd.

 • 1706.
  Stenmark, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Inflytande och delaktighet i förskolan: En undersökning om barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1707.
  Stenmark, Petter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Management and Mechanical Engineering.
  Olsson Lindberg, Marianne
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Barthelson, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Flodén, Liselott
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Ständiga förbättringar i högre utbildning: En modell för systematisk kursutveckling2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Utmaningarna för lärare i högre utbildning att fullgöra sitt pedagogiska uppdrag har uppmärksammats och debatterats i olika sammanhang den senaste tiden (e.g. SvD, 2018-01-21; DN, 2017-09-27). Enligt Högskoleverket (2009) har skillnaderna i förkunskaper bland studenter ökat och studentgrupperna blivit större. Brommesson et al. (2016) menar att den förändrade studentpopulationen innebär en utmaning för den enskilde läraren i konkreta undervisningssituationer. Därtill förändras samhällets kompetensbehov över tid och teknisk utveckling ger möjligheter att bedriva undervisning under andra former än tidigare. Kurser och utbildningar behöver därför utvecklas över tid, för att fortsätta vara aktuella och anpassade efter de behov och förutsättningar som finns. Vid utveckling av kurser och utbildningar krävs både pedagogiska idéer och en fungerande struktur som gör denna utveckling möjlig, där idéerna tas tillvara för att senare omsättas i praktiken. Det har vid ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid mittuniversitetet uppmärksammats några problem med nuvarande stöd:  Resurser och information finns inte på ett ställe  Kunskapsutbyte är begränsat  Det finns inget systematiskt stöd Syfte med detta bidrag är att presentera, diskutera, och få feedback på, en modell för systematisk kursutveckling över tid, för att bemöta ovanstående problem. En modell för ständiga förbättringar presenteras, där pedagogisk utveckling och kursadministration samverkar för att på ett systematiskt sätt tillvarata idéer och lärdomar, och underlätta kunskapsutbyte. Visuellt består modellen av ett administrativt och ett pedagogiskt kurshjul som tillsammans ska täcka upp allt som behövs för att planera, genomföra och utveckla en kurs - från deadlines för administrativa moment till idéer om undervisningsformer och utvärdering. Idén är att man enkelt ska kunna klicka sig fram på en webbsida, till allt som är aktuellt/intressant i det stadie kursen befinner sig - planering, genomförande eller utvärdering och utveckling. Vi kommer att argumentera för att en fungerande kursutveckling underlättas av visuellt stöd och en tydlig arbetsgång. Målgrupp för den här presentationen är i huvudsak undervisande lärare som vill hitta vägar för att mer systematiskt arbeta med kursutveckling.

 • 1708.
  Stensson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jämtländska pedagogers erfarenhet av att ta emot flyktingbarn i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1709.
  Stensson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jämtländska pedagogers erfarenhet av att ta emot flyktingbarn i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1710.
  Stenström, Cecilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Strandberg, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Familjehemsplacerade barns skolgång: Pedagogers erfarenheter av att arbeta med familjehemsplacerade barn2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1711.
  Stenström, Rose-Marie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Källén, Carina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers uppfattningar om lek och lärande i förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie har varit att belysa några pedagogers olika uppfattningar om lek och lärande i förskolan och hur de resonerar kring sitt eget deltagande i leken. Informanternas uttryck för olika orsaker som kan hindra deras deltagande har också belysts i studien. Vi har dessutom belyst informanternas tolkningar och uppfattningar kring förskolans läroplansmål och uppdrag utifrån leken och lärandet i förskolan. Datamaterialet samlades in genom ljudupptagning av intervjuerna som sedan transkriberades, analyserades och avidentifierades av oss som intervjuare. Det empiriska materialet har tagits fram från tio enskilda intervjuer. Informanterna kommer från fem olika förskolor och är fördelade på åtta olika avdelningar i en kommun i norra Sverige. Utifrån vårt resultat kan vi dra en slutsats av att pedagogerna i vår studie ser leken som en grundpelare i barns utveckling, samt att leken blir ett hjälpmedel för lärandet som bidrar till en vidare utveckling utifrån barnens nivå.

 • 1712.
  Sterlinge, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Johanzon, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ¨Han är en killprinsessa!¨: - En studie om barns användande av rolleksmaterial utifrån ettgenusperspektiv.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 12 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att genom observationer studera barns användande av rolleksmaterialutifrån ett genusperspektiv, detta för att kunna bidra med en större kunskap hos pedagoger om genusoch rolleksmaterial i förskolan. Undersökningen har skett genom fältobservationer på fyra förskolor iSverige där barnen som deltagit har varit mellan 1-6 år, fyra observationer har skett påyngrebarnsavdelning och fyra stycken observationer har skett på äldrebarnsavdelning. Vi har i dennastudie utfört våra observationer och analyserat vårt materialet utifrån ett genusperspektiv. Resultatetvisar att det finns skillnader i användandet av rolleksmaterial utifrån kön och ålder. De yngre barnenhar ett mer könsneutralt perspektiv på sin användning medan de äldre barnen visar att de besitter enkönsmedvetenhet. Gränsöverskridanden av könsnormer och upprätthållande av traditionellakönsmönster synliggörs mellan barnen i studien.

 • 1713.
  Strzelecka, Elzbieta
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lärares strategier i grammatikundervisning i svenska2014Report (Other academic)
 • 1714.
  Sträng, Monica H.
  et al.
  IPD, Göteborgs universitet.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Where do you think the water comes from?" Teacher-pupil dialogues about water as an environmental phenomenon2010In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 54, no 4, p. 313-333Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents results from a study of 36 pupils (8-10 years of age) in face-to-face conversations with their teachers about water as an environmental phenomenon based on a photograph of a rainforest. The teachers' rather vague goal was to have the pupils talk about the water cycle. The sessions were audio-recorded and analyzed with respect to: (1) scaffolding strategies used by the teachers, (2) possible implications of these strategies on the pupils' sense-making, and (3) what accounts of the water cycle as a school-science learning-content were made. Three different patterns of scaffolding strategies were found. Some pupils did not even come close to talking about the water cycle, whereas others arrived at a rather fragmented picture. © 2010 Scandinavian Journal of Educational Research.

 • 1715.
  Sträng, Monica
  et al.
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  From the mountain and then?: Five-year-olds visiting the ‘Way of the water’ exhibition at a science centre.2009In: International Journal of Early Childhood, ISSN 0020-7187, E-ISSN 1878-4658, Vol. 41, no 1, p. 13-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this article is on ten 5-year-old children and their teacher visiting a ‘Way of the water’ exhibition (a large scale model showing the flow of water from the mountains to the sea) at a science centre and a later follow up discussion at a circle-time back at pre-school. The aims of the study were to analyse, describe and discuss (a) what learning-content was focussed upon, (b) what communicative strategies were adopted by the adults (i.e. the teacher and a museum guide) when talking with the children about the natural phenomena met at the ‘Way of the water’, and (c) how different contexts framed the interaction between the adults and the children. The results show that both the guide and the teacher focussed mainly on single facts about nature and cultural phenomena and only to a lesser degree on environmental processes. The adults adopted three different strategies with respect to how the learning-content was approached, namely providing facts, directing attention by posing questions, and asking for accounts. We argue that each of these communicative strategies was related to a particular contextual framing. The children were, at times, very spontaneous and followed rules for everyday social interaction, whereas, when prompted by the teacher to arrive at ‘correct’ answers, they adapted to the well known ‘inquiry-response-evaluation’ [IRE] pattern. There are no instances in the data where the children express the idea of a large-scale coherent model. On the contrary, they talked only about individual parts of the exhibition — that is to say, things they actually saw, heard or felt. This may, to a large extent, be due to the fact that the adults did not on any occasion attempt to explain the model. Possible reasons for this are suggested in the concluding discussion.

   

 • 1716.
  Strömberg, Angelica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Törngren, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Högläsning av faktaböcker i förskolan: – Faktaboken som pedagogiskt verktyg för barns lärande och utveckling2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie där observationer och semistrukturerade intervjuer, samt en strukturerad intervju använts som metod. Den har haft ett sociokulturellt perspektiv på barns lärande och utveckling, vilket är att vi lär i samspel med varandra. Med det perspektivet som vägledare har vi tittat på vilket samspel som sker under högläsningen av faktaböcker. Vi har studerat vilka strategier pedagoger använder sig av under en högläsning av faktaböcker och hur samspelet ser ut mellan barn, pedagog och bok under högläsningen av faktaböcker. Vi har även undersökt vilka uppfattningar pedagoger har om högläsning och om att använda faktaböcker i verksamheten. Vår slutsats är att pedagogers förhållningssätt är det som påverkar allra mest i vilken grad högläsningen och högläsningen av faktaböcker bidrar till barns literacyutveckling. Resultatet visar att pedagogers ovana kring faktaböcker bidrar till att de sällan används till högläsning. Slutligen har resultatet även visat att faktaboken fått lämna plats åt internet som faktakälla.

 • 1717.
  Strömqvist, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Lindman, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Den nya läraren, fritidsläraren!: Fritidslärares och rektorers syn på uppdraget.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva hur rektorer och fritidslärare uppfattar den nya utbildningen och yrket grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer för att få så berättande svar som möjligt av våra intervjupersoner, dessa består av tre fritidslärare som innehar den nya utbildningen och tre rektorer, samtliga kommer från fem olika skolor utspridda i mellersta Norrland. Resultatet visar att fritidsläraryrket är komplext, vilket vi också tar stöd av i tidigare forskning, komplexiteten yttrar sig genom att man i första hand är fritidslärare i fritidshemmet, men under skoltiden så kan man vara resurs till enskild elev, resurs till en klass, hjälplärare, bedriva planerade rast-aktiviteter samt undervisa i ett ämne exempelvis idrott eller bild. Flexibilitet är en egenskap som ofta återkommer i våra intervjuer, detta kommer bland annat till uttryck genom att det är fritidsläraren som ofta får täcka upp vid annan personals frånvaro, samt har en stor spridning på sina arbetsuppgifter. Vårt resultat visar också att fritidslärare och rektorer i det stora hela har ett gemensamt synsätt på vad som kännetecknar yrket, men att den nya fritidslärarens potential inte utnyttjas till fullo.

 • 1718.
  Strömstedt, Anne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Broman, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  “Man kan inte sitta med fötterna dragna under soffan och titta på när dom leker”: Förskollärares uppfattningar om barns egeninitierade lek.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag betonar forskning allt mer nyttan med lekens egenvärde. Förskolan präglas dock av att användaleken som ett pedagogiskt verktyg för målmedvetet lärande, vilket skapar ett dilemma. Vi ställer ossfrågande till om barns egeninitierade lek får tillräckligt med utrymme i förskolan eller om lekenriskerar att bli något som barnen endast får ägna sig åt när inga andra aktiviteter planerade avförskollärarna pågår. Syftet med studien är därför att undersöka förskollärares uppfattningar ombarns egeninitierade lek, hur förskollärare förhåller sig till barns egeninitierade lek samt vadförskollärarna uttrycker ligger till grund för deras uppfattningar om lek. Genom en kvalitativsemistrukturerad intervjumodell genomförde vi intervjuer med åtta stycken legitimerade förskollärarepå fyra förskolor i två skilda kommuner. Det som framgick i studien var att förskollärarnasuppfattningar om betydelse av barns egeninitierade lekar varierade och påverkade i sin tur detutrymme som barns egeninitierade lek gavs i respektive verksamhet. Förskollärarna uppfattadefrämst barnens egeninitierade lek som en aktivitet där barnen utvecklade sociala förmågor och som etttidsfördriv barnen själva valt. Däremot uppfattade förskollärarna det som att deras pedagogisktplanerade aktiviteter stod för undervisning av övriga kunskapsmål i förskolans verksamhet ochdärmed barnens lärande. När det kommer till förskollärarnas uppfattningar om sin roll i barnsegeninitierade lek kunde vi se att det varierade mellan förskollärarna. Många förskollärare valde attinte delta i barns egeninitierade lek på grund av uppfattningen av att leken bryts vid inträde i den.Dessa förskollärare valde därför en observerande roll medan få förskollärare valde att anta endeltagande och observerande roll. Förskollärarnas uppfattningar grundade sig på deras uppväxt,tidigare erfarenheter och förskollärarutbildningen. I studien kunde vi se skillnader utifrånyrkeslivserfarenheter. De förskollärare med längst erfarenhet inom yrket är också de som deltarmest. De förskollärare som inte jobbat inom förskolan så många år var i större utsträckning kluvna isin roll på grund av erfarenheter som säger att barns lekbubbla spräcks vid förskollärarnas inträde ileken och påtryckningar från ledning och nyare forskning som poängterar vikten av vuxendeltagandei barns egeninitierade lekar.

 • 1719.
  Styf, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Management and the distribution of leadership in the systematically work with quality in preschool? - A way to improvement?2016In: ECER 2016 "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers", 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Research in the area of systematic quality work, leadership, management within the preschool are limited (Lager, 2015). This study focuses on elucidating and understanding how the leadership structure and process for the systematic quality work in preschools are managed and distributed from a school improvement perspective. Development, improvement and quality are concepts that permeate the education system both in Sweden and in many other countries. Preschools and schools in Sweden are today valued as a competitive factor in the market-oriented, knowledge-based economy where children and parents are seen as customers (Elfström, 2013; Carlbaum, Hult, Lindgren, Novak, Rönnberg & Segerholm, 2014). The concept of quality has been introduced on a broad front in educational policy and creating historically alien to preschool as quality assurance, systematic quality assurance and quality indicators. Even if the quality concept in itself is not new for the preschool, it is today loaded with other values. Quality in preschool is a controversial term and is seen as a concept of multifaceted meaning and content (Brodin & Renblad, 2014). In the late 80s, the debate on quality in preschool started. Mainly the talk was about the more structural issues, such as finance, and organizational factors, such as how large groups of children it could be in relation to staff (Kärrby, 2001). The view of what quality in education is, and must be, has changed. The concept of quality is a frequently used term, today, in policy texts and concepts are combined with many other words in education contexts, such as quality assurance, quality control, quality assurance, quality management, quality assessment, quality improvement, quality control and quality measures (Bergh, 2010; Segerholm, 2012).

   

  The preschool in Sweden is since 2010 a part of the whole education system with goals to reach. The preschool is now closer to the rest of the educational system, in terms of laws and regulations (Folke-Fichtelius, 2008). In the revised curriculum (2011) for the preschool in Sweden, new goals have been formulated, a new section on evaluation and development are described, and responsibilities for the head of the preschool and the preschool teachers are formulated. The systematic quality work is compulsory both in the preschool curriculum and school law. The head of the preschool has a responsibility to systematically and continuously plan, follow up, evaluate and develop education (2010: 800) at the school level. The head of the preschool has overall responsibility for the systematic quality work and the preschool teachers have a special responsibility to work with the systematic quality work at activity level.

   

  To sum up, research in this area  is limited. Mainly, research deals with work on pedagogical documentation in the field of systematic quality. Research on leadership in preschool in Sweden only consists of a few articles and book chapters. In preschool research, the focus is on quality assurance and if quality could be measured or not, in a subjective and objective discussion (Sheridan, 2009). Very seldom the focus are in the burgeoning field of school improvement, development or change. Therefore, it is of interest to study the preschool and their systematic quality work in the light of the concept of capacity building and school improvement.

   

  The aim of this study is to elucidate and understand how the structure and process of the systematic quality work in preschools are managed and distributed from a school improvement perspective.

   

  Methods/methodology

  The methodology used is a case study design and the case is leadership structure that is, how its management and distributed in the systematic quality work and the example is two preschools. The collected data consists of individual interviews with the head of the preschool, pedagogical developer and observations of meetings when the work with the systematic quality is discussed between the head of the preschool, pedagogical developer and preschool teachers. The material will be analysed within a framework of research in the area of school improvement (Harris, 2002; Mitchell, C. & Sackney, L. 201; Hopkins, 1996), distributed leadership (Leithwood, Mascall, & Strauss (Eds.). (2009)  and capacity building (Harris, 2001; Stringer, 2013) and in contrast to the concept of quality in preschool activity (Lenz Taguchi, 2012, Vallberg Roth, 2014; Dahlberg, Moss & Pence; 2001; Sheridan, Williams & Sandberg, 2013). The case study is suitable in this study since the empirical material and research question aims to investigate a phenomenon where the boundary between the phenomenon and the contextual factors and conditions of the phenomenon is not clear (Yin, 1994). The study is seeking a deeper knowledge of events in the present, focusing on the how questions and the causal relationship to what happens and seeking knowledge of the specific, not to strive to generalize the results (Stake, 1995). A holistic case design is used though the survey unit is studied from a more global perspective than from embedded units that are the analyses is on the organization level and not at an individual level. Benefits according to Yin (1994, p.41) is: "The holistic design is advantageous when no logical subunits can be identified and when the relevant theory underlying the case study is itself of holistic nature."

   

  Expected outcomes/results  

  There are some preliminary tendencies, but it is still research in progress and the analysis of the empirical data is still ongoing. I hope to give a more complete picture in the paper at the conference.

   

  Intent of publication 

  The purpose of the paper is that after the conferences valuable feedback rewrite the paper to an article for publication.

   

  References  

  Brodin, J. & Renblad, K. (2014). Early Childhood Educators’ Perspectives of the Swedish National Curriculum for Preschool and Quality Work, Early Childhood Educ Journal (2015) 43:347–355

   

  Carlbaum, S., Hult, A., Lindgren, J., Novak, J., Rönnberg, L. & Segerholm, C. (2014). Skolinspektion som styrning. Utbildning & Demokrati 2014, vol 23, nr 1, 5–20.

   

  Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2001). Från kvalitet till meningskapande: Postmoderna perspektiv – exemplet förskolan. Stockholm: HLS Förlag.

   

  Elfström, I. (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2013.

   

  Folke-Fichtelius, M. (2008). Förskolans formande: statlig reglering 1944-2008. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008.

   

  Harris, A. (2001) Building the Capacity for School Improvement, School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 21:3, 261-270,

   

  Harris, A. (2002). School Improvement - What’s in it for schools? London: Routledge Falmer. 

   

  Hopkins, D. (1996). Towards a Theory for School Improvement. In Gray, J., Reynolds, D., Fitz- Gibbon, C. and Jesson, D. (Eds), Merging Traditions: The Future of Research on School Effectiveness and School Improvement, London: Cassell.

   

  Kärrby, G. (2001). Barnets rätt till hög kvalitet i förskolan. UTBILDNING & DEMOKRATI 2001, VOL 10, NR 2, S 81-93

   

  Lager, K. (2015). I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling: en policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet. Diss.Göteborgs universitet, 2015.

   

  Leithwood, K., Mascall, B., & Strauss, T. (Eds.). (2009). Distributed leadership according to the evidence. New York, NY: Routledge.

   

  Mitchell, C. & Sackney, L. (2011). Profound Improvement - Building Capacity for a Learning Community. Taylor and Francis.

   

  Segerholm, Christina (2012). The Quality Turn. Political and Methodological Challenges in Contemporary Educational Evaluation and Assessment. Education Inquiry 3(2), 115–122.

   

  SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet

  Sheridan, S. (2009). Discerning Pedagogical Quality in Preschool. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 53, No. 3, June 2009, 245–261

   

  Sheridan, S., Williams, P., & Sandberg, A. (2013). Systematic quality-work in preschool. International Journal of Early Childhood, 45(1), 123-150.


   

  Stake, R. E. (1995). The art of Case Study research. Thousand Oaks London New Delhi: SAGE Publications.

   

  Stringer, Patricia (2013). Capacity Building for School Improvement Revisited [Elektronisk resurs]. Rotterdam: SensePublishers

   

  Vallberg Roth, A-C. (2014). Nordic Comparative Analysis of Guidelines for Quality and Content in Early Childhood Education JOURNAL OF NORDIC EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH VOL. 8, NR 1, P. 1-35.

   

  Yin, R.K. (1994). Case study research: design and methods. (2. ed.) Thousand Oaks, CA: Sage.

 • 1720.
  Styf, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Teachers leading their own mini-project - a way to build internal capacity?2016In: ECER 2016 "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers", 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to describe and understand how mini-projects driven by teachers in one Swedish upper secondary school contribute or not to the school’s internal capacity for school improvement. The school in focus, in this paper, was one of three participating schools and a part of a larger school improvement and research project called “The world's best regional education system” that was introduced in 2012 and finished in 2015. The project aimed at supporting and developing the three schools' internal capacities for improvement. The goal of the project was to improve student performance/achievement, develop the whole schools’ leadership and to develop the school's capacity to manage and lead improvement processes. One desire in the current upper secondary school was that each teacher would become entrepreneurs (leaders) in their own field and run their own projects. This resulted in "mini-projects" that almost every teacher initiated and developed to different degrees.

   

  Three internal capacities for school improvement have in studies of Björkman (2008) been acknowledged as important keys for the school improvement process to emerge; internal and external forms of collaboration, staff development and leadership. These three internal capacities and the concept of teachers’ leadership are the foundation of this papers theoretical frame together with the concept of school improvement and capacity building. The research question that frame the study is:

  1.                   How does teacher-led mini-projects contribute to the school’s internal capacity?

  2.                   How does the teachers' leadership of the mini-projects contribute to the school's leadership capacity and how does it affect school improvement at the school?

   

  From research we know what it takes to manage and create sustainable school improvement and change. Improvement requires leadership at several levels, i.e., both a committed principal and teachers that drives change. It requires a culture of collaboration and a willingness to change (Harris & Muijs, 2005). According to Harris (2003) the school can reach further in their development “by placing teachers at the centre of change and development there is greater opportunity for organizational growth”. (p. 47)

  Capacity building is dependent on the teacher’s capabilities to lead within the organisation(Harris & Muijs, 2006). The teacher can also be a powerful initiator to lead reform effort when they have the time, energy and support to do so and feel that they have the ownership of providing change (Fullan, 2001; Moos, 2013).Teacher do not see themselves as leaders although their activities in the classroom often is a leadership achievement (Harris, 2003). The concept teacher leadership is useful, in research, in the way that teacher take professional initiative on learning that is focused on improvement for both classroom and school level (Harris & Muijs, 2005). In this paper the concept of teachers leadership are used and defined according to Harris & Muijs (2005, p.45): “…teacher leadership is conceptualized as a set of behaviours and practise that are undertaken collectively… /…/ …separated from person, role and status and is primarily concerned with the relationships and the connections among individual within a school.”

  Research in the field of school improvement and leadership is extensive.  Research on teacher’s leadership is a field that is limited. Mostly, research on leadership, at schools, are concentrated to the leadership that principals conduct (Harris & Muijs, 2005). In the field of research, teacher’s leadership is more often seen as a key to improvement (Muijs & Harris, 2006). This paper could therefore contribute to valuable knowledge in the field of teachers’ leadership and capacity building for school improvement.

   

   

  Methods/methodology 

  The methodology used is a case study design and the collected data consists of interviews in the beginning of the project and in the end of the three years, observations during the project and texts produced by some of the teachers concerning their own driven mini-project. The case is an "intrinsic case study (Stake, 2006. p. 3) ie there is an intrinsic, immanent, interest in the case. The case is the upper secondary school included in the project VBRUS (The world's best regional education system) and therefore chosen for this case study. The case study is suitable when the empirical material and research question, in this paper, aims to investigate a phenomenon where the boundary between the phenomenon and the contextual factors and conditions of the phenomenon are not clear (Yin, 1994). The study is seeking deeper knowledge of events in the present, focusing on the how questions (Yin, 2007) and the causal relationship to what happens (Stake, 2006) and seeking knowledge of the specific, not to strive to generalize the results (Stake, 1995). A holistic case design is used though the survey unit is studied from a more global perspective than from embedded units that is the analyses is on the organization level and not at a individual level. Benefits according to Yin (1994) is "The holistic design is advantageous when no logical subunits can be identified and when the relevant theory underlying the case study is itself of holistic nature." (p.41)

   

  Expected outcomes/results 

  There are some preliminary tendencies, but it is still research in progress. I hope to give a more complete picture in the paper at the conference. The preliminary tendencies are that the mini- projects have contributed to the improvement of the school, it has forced the teachers to see themselves as part of something bigger, not only as a leader in the classroom. School improvement is something they say they own today. It is, according to them, not only a matter of initiative the headmaster takes, it is a whole school responsibility. In that sense, the mini-projects has smoothed out "the peaks of leadership". As for the way in which the mini-project have helped to increase the teacher's leadership, they feel mandatory to operate in their own field. The project has become a driving force, a whip on the need to pursue. The mini-projects have given them time, mandate and legitimacy to invest in their own ideas. The motivation has been kept alive by the continuous meetings among colleagues. Although al of the teachers has not initially bought the idea of running a mini-project and a lot of time and energy was wasted at finding a perfect project. There are many good ideas that have emerged from the mini-projects and there are an experience to build on in the future. Now the school have a foundation of knowledge about other teachers’ projects and it is a source of inspiration. It has become easier to express what the school is doing and what the school is good at and it simplifies the marketing of the school.

   

  Intent of publication 

  The purpose of the paper is that after the conferences valuable feedback rewrite the paper to an article for publication.

   

  References 

   

  Björkman, C. (2008). Internal capacities for school improvement: headmasters' views in Swedish secondary schools. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2008. Umeå.

  Fullan, M. (2001). The New Meaning of Educational Change. London: Routledge Falmer.

   

  Harris, A. 2003. Teacher leadership: a new orthodoxy? In Davies, B. & West-Burnham, J. (red.) (2003). Handbook of educational leadership and management. London: Pearson Education.

   

  Harris, A. & Muijs, D. (2005). Improving schools through teacher leadership. Maidenhead: Open University Press.

   

  Moos, L. (2013). Postlude:Wrap Upo f the Argument. In Moos, L. (red.) (2013). Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership: is there a Nordic model?. Dordrecht: Springer.

   

  Muijs, D & Harris, A. (2006) Teacher led school improvement: Teacher leadership in the UK. TEACHING AND TEACHER EDUCATION, 22 (8). pp. 961-972.

   

  Stake, R. E. (1995). The art of Case Study research. Thousand Oaks London New Delhi: SAGE Publications.

   

  Stake, R. E. (2006). Multiple Case Study Analysis. New York, London: The Guilford Press.

   

  Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. (P. Söderholm övers.). Malmö: Liber

   

  Yin, R.K. (1994). Case study research: design and methods. (2. ed.) Thousand Oaks, CA: Sage.

   

   

 • 1721.
  Styf, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  The plan for Systematic Quality Work at preschools trough the lens of School improvement.2017In: ICSEI 2017 in Ottawa, Canada. Collaborative Partnerships for System-Wide Educational Improvement, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract ICSE 2017

   

  The plan for Systematic Quality Work at preschools trough the lens of School improvement.

   

   

  Purpose

  This study focus on elucidating and understanding what improvement is in focus and why, in the head of preschools plan for systematic quality work.

  Theoretical framework

  The preschool in Sweden is since 2010 a part of the education system with goals to reach. In the revised curriculum (2011) for the preschool in Sweden, new goals have been formulated, a new section on evaluation and development are described, and responsibilities for the head of the preschool are formulated. The head of the preschool has a responsibility to systematically and continuously plan, follow up, evaluate and develop education (2010: 800) at the school level.

  The focus, in preschool research, is often on quality assurance and quality measurement and also if quality is subjective or objective (Sheridan, 2009). Very seldom the focus is in the burgeoning field of school improvement. Therefore, it is of interest to study the preschool and their systematic quality work in the light of school improvement. From research we know that improvement requires a committed leader (Harris, 2002; Harris & Muijs, 2005) and we know that leadership is a key to improvement. The leader must clearly point out the directions and lead the instructional work for improvement (Leithwood & Day, 2007).  Therefor it is of interest to study the head of preschools plan for there systematical quality work.

   

  School improvement in this study is defined as a systematic, sustained and supported effort with the purpose to improve the learning and other internal conditions of the school, with the ultimate aim of accomplishing educational goals more effectively (Björkman, 2008; Harris, 2000; Stoll, 1999).

  Methods

  The methodology to analyze the material is a qualitative content analysis (Graneheim & Lundman, 2004). The collected data consists of written papers, a plan for systematical quality work, of the head of the preschools. The material will be interpreted within a framework of research in the area of school improvement and in contrast to the concept of quality in preschool activity.

  Results and conclusions

  There are some preliminary tendencies, but it is still research in progress. I hope to give a more complete picture in the paper at the conference.

  Educational importance of this study

  This paper could contribute to valuable knowledge in the field of Preschool improvement. Research in the area of systematic quality work, leadership, management within
the preschool are limited (Lager, 2015) and research with preschool quality improvement in focus in the burgeoning field of school improvement are partial.

   

   

  Connection to the conference theme

  The connection in this paper is to the conference theme of System and School Improvement.

    References

   

  Björkman, C. (2008). Internal capacities for school improvement: Principals’ views in Swedish secondary schools (Doctoral dissertation). Umeå Universitet, Umeå.

   

  Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(issue), 105–112.

   

  Harris, A. (2000). What works in school improvement? Lessons from the field and future directions. Educational Research, 41(1), pp.1-11.

   

  Harris, A. (red.) (2002). Effective leadership for school improvement. London: RoutledgeFalmer.

   

  Harris, A. & Muijs, D. (2005). Improving schools through teacher leadership. Maidenhead: Open University Press.

   

  Lager, K. (2015). I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling: en policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet. Diss.Göteborgs universitet, 2015.

  Leithwood, K., & Day, C. (2007). Starting with what we know. In C. Day & K. Leithwood (Eds.). Successful Principal Leadership in Times of Change. An internatio- nal Perspective (pp. 1-15). Dordrecht: Springer.

  SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet


   

  Stoll, L. (1999). Developing schools capacity for lasting improvement. Improving Schools, 2(3), 32– 39.

   

 • 1722.
  Stålgren, Charlotte
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Nylund, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "Förskolan är som ett litet samhälle": Om demokratisk samvaro i förskolan - barns möjligheter till delaktighet och inflytande En studie om sex pedagogers uppfattningar av barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att belysa pedagogers uppfattningar av barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Tidigare forskning inom området menar att barns delaktighet och inflytande begränsas i förskolans verksamhet på grund av olika faktorer som exempelvis tidsbrist, kompetens, pedagogers förhållningssätt, barngruppens storlek, organisation och miljö. Tidigare forskning visar även en problematik att förstå begreppen delaktighet och inflytande, samt hur dessa kan sammankopplas med demokratiuppdraget i förskolans verksamhet. Sex semistrukturerade intervjuer låg som grund för studiens resultat, varav varje förskola belägen i en och samma kommun. Varje förskola hade ett antal barn i barngruppen omfattande 35-40 barn per avdelning med ett genomsnittligt antal av 6 pedagoger per avdelning. Resultatet av studien är uppdelad efter följande teman; Pedagogernas uppfattningar av delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet, Demokratisk samvaro i förskolans verksamhet, Barngruppens storlek - möjligheter för demokratisk samvaro? och Pedagogens roll och betydelse för demokratisk samvaro. Resultatet visade på svårigheter i förståelsen av begreppen delaktighet och inflytande, men samtidigt hade flertalet av pedagogerna gemensamma uppfattningar av hur begreppen borde praktiseras i förskolan. Samtliga pedagoger lyfte vikten av att aktivt arbeta med demokrati i förskolan och att som pedagog vara en förebild i detta både för barn och kollegor. Även om förskolans dagliga verksamhet i många fall innebär olika begränsningar som tidsbrist, kompetens, personaltäthet, barns och pedagogers mående, miljö och organisation så lyftes de dagliga rutinerna som viktiga och avgörande tillfällen för barns möjligheter till delaktighet och inflytande. Delaktighet och inflytande bör genomsyra hela verksamheten och barns fria val, egna vilja och rätten till medbestämmande uppfattades skapa bäst förutsättningar för att möjliggöra en demokratisk samvaro där delaktighet och inflytande får ta plats. Läroplanen för förskolan och tidigare forskning berör att barnen ska fostras till aktiva, ansvarstagande och självständiga medborgare, vilket även resultatet visade. Men samtidigt visade resultatet på en annan uppfattning och problematik rörande den individ som dagens samhälle tycks förespråka där fokus många gånger hamnar på jaget och självständigheten, vilket ibland riskerar bli på bekostnad av gruppen. Vikt lades även vid att barnen ska lära sig ta hänsyn, lyssna och hjälpa andra oavsett bakgrund. Detta betonades som extra viktigt i det samhälle vi lever i idag, där många kulturella och religiösa skillnader råder som kan påverka hur barns delaktighet och inflytande kan ta form och möjliggöras i förskolans verksamhet. Resultatet av vår studie kan bidra till en större inblick och förståelse i utvecklingen av förskolan som en demokratisk samvaro och kan därmed även bli betydelsefull för den fortsatta samhällsutvecklingen.

 • 1723.
  Stödberg, Ulf
  et al.
  Umeå universitet.
  Håkansson Lindqvist, Marcia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Municipal implementation of a new learning management system in K-12 schools: The teacher perspective2017In: Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2017, 2017, p. 33-42Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Municipalities continue to seek ways to enhance communication, information and documentation for teachers, students and parents through the implementation of learning management systems in schools. In this paper, the launch of a system for K-12 schools in a municipality in Sweden is studied from the teacher perspective. Survey comments submitted by the teachers (N=470) were analysed using a modified version of Koole’s (2011) Framework for the Rational Analysis of Mobile Education. The findings show possibilities such as communication and documentation, as well as challenges related to usability, access and resistance. Lessons learned regarding the implementation of the system are presented.

 • 1724.
  Sundberg, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur planerar och utformar förskollärare inomhusmiljön i förskolan?: En studie som lyfter förskollärares uppfattningar om förskolans inomhusmiljö.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1725.
  Sundberg, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Användning av IKT i skolan: Lärares erfarenheter och uppfattningar av pekplattan i läsutveckling2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1726.
  Sundberg, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Användning av IKT i skolan: Lärares erfarenheter och uppfattningar av pekplattan i läsutveckling2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1727.
  Sundeborn, Caroline
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Åberg, Jennie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Den fria leken i förskolan: - En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar om den fria leken2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka förskollärares uppfattningar om den fria leken, deras egen roll i den fria leken samt dennas betydelse för barns utveckling och lärande, därför valde vi att genomföra en kvalitativ studie med sju stycken semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform gav oss möjligheten att ställa följdfrågor under intervjuns gång beroende på informantens svar. I studien framkom det att samtliga förskollärare beskriver den fria leken som väldigt viktig och att den uppfattas ha en betydande roll i den dagliga verksamheten. Många av förskollärarna ser den fria leken som ett verktyg för ett allsidigt lärande där barnen utvecklas inom flera olika områden. Intervjuerna visade på att uppfattningarna om den fria leken är, att den kan främja det sociala samspelet, ge barnen möjlighet till att bearbeta upplevelser och erfarenheter, samt utveckla kommunikativa och empatiska förmågor. Förskollärarna beskriver att deras roll i den fria leken är att vara närvarande, om att styra, stödja och observera, men även om att visa hänsyn till barnens fria lek och inte störa i onödan. Några beskriver att det är viktigt att styra och övervaka barnens lekar, men att de kanske inte deltar så ofta i dem medan andra önskade sig att det fanns mer tid till att kunna delta i barnens fria lek.

 • 1728.
  Sundelin, Kristina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Smith, Rebecca
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Varför mobbning?: En undersökning om varför mobbning fortfarande förekommer på två högstadieskolor2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1729.
  Sundgren, Lina-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Learning on the job -om varför ett företag arbetar med kompetensutveckling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Investeringar i utbildning, såsom kompetensutveckling är något många företag arbetar med,

  både globalt och i Sverige. Du kan läsa om det i arbetsplatsannonser och höra om det både i

  skolan och på arbetet. Kompetensutveckling är en aktuell företeelse både inom

  arbetsmarknaden, men också inom skolan vilket föranleder kompetensutveckling till det

  livslånga lärandet. Syftet med studien var att genom en kvalitativ metod analysera och

  beskriva varför medarbetare inom en HR-funktion arbetar med kompetensutveckling inom

  ett utbildnings- och bemanningsföretag. Studien genomfördes genom ostrukturerade

  intervjuer där sex anställda inom HR-funktionen på ett utbildnings- och bemanningsföretag

  inom den offentligt verksamheten intervjuades. Resultatet visade att företaget alltid bör se

  till företagets ekonomiska utfall. Av samma skäl bör kompetensutveckling aldrig erbjudas i

  syfte för individens skull. Studiens resultat visade att målet med kompetensutveckling ska

  innefatta att uppnå en förändring, vilket kan vara en mer effektiv arbetssituation eller mer

  välmående personal - för att företaget skall undvika sjukskriven personal eller anställda som

  gör fel i produktionen. Således, visade resultatet också att synen på kompetensutveckling

  som begrepp upplevdes olika, där utfallet visade på att kompetensutveckling innefattas av

  både det formella lärandet likväl som det informella lärandet.

 • 1730.
  Sundgren, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Blurring Time And Place In Higher Education With Bring Your Own Device Applications: A Literature Review2017In: Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, ISSN 1360-2357, E-ISSN 1573-7608, Vol. 22, no 6, p. 3081-3119Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of mobile devices is increasing rapidly in society, and student device ownership is becoming more or less ubiquitous in many parts of the world. This might be an under-utilised resource that could benefit the educational practices of institutions of higher education. This review examines 91 journal articles from 28 countries published in the years of 2009–2015 with regards to the applications of Bring Your Own Device (BYOD) in higher education to take inventory of how it is applied where blurring of boundaries of time and place can be observed, and to observe problems or obstacles regarding these applications. Research interests do not seem to shift, as much as they are becoming more diverse. The five applications that were identified in 2009 were in discussion during all of the examined years, whereas the total number of applications in discussion increased to 12 in 2015. A methodological concern with regard to trend analysis is that more than half of the articles lack a stated year of data collection. As this can differ greatly from the year of publication, any trend analysis will be burdened with uncertainty. That said, a pattern that emerges is a shift away from distribution of content towards social networking applications. Much less focus has been placed on obstacles and problems in later years, but some areas that have been addressed are usability problems due to small screens and keyboards, with costs of devices and data plans making ownership unfeasible for certain activity types or groups of students. 

 • 1731.
  Sundgren, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Pedagogiska ställningstaganden för en ny lärplattform vid Mittuniversitetet2011Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1732.
  Sundgren, Marcus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Håkansson Lindqvist, Marcia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Mozelius, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Computer and System science.
  Öberg, Lena-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Computer and System science.
  Design of Active Learning Spaces for Blended Learning Groups - the Teacher Perspective2017In: International Forum on Active Learning Classrooms, Minnesota, MN, August 9-11 2017 / [ed] Langley, D., Baepler, P., & Wright, R., University of Minnesota Press, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of blended learning environments in higher education has rapidly increased in the 21st century, but if the term also should include blended student groups there is a need for redesign of existing learning spaces. Today many universities give courses and programmes for a mix of campus students and distance participants. There are several research studies reporting on the benefits of blended learning environments for universities and students, while there are less reports on the teacher view of blended learning design.

  This study has the aim to describe, evaluate and discuss the design of selected active learning spaces from a teacher perspective. The main research question to answer is: “How should the new learning spaces be designed to support a student centred instructional design for blended student groups?”.   The overall research strategy was a case study gathering data in a mix of observations, semi-structured interviews and document studies.

  Findings indicate that the new design of classrooms and lecture halls is a step in the right direction opening up new possibilities for active learning. However, there still exist needs for further refinement and teacher training.

 • 1733.
  Sundgren, Marcus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Breaking the boundaries of space and time: A review of applications of bring-your-own-device in higher education2016In: / [ed] Cranmer S, Dohn NB, de Laat M, Ryberg T & Sime JA., 2016, p. 332-335Conference paper (Refereed)
 • 1734.
  Sundgren, Marcus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Mozelius, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Computer and System science.
  Active Learning Classrooms to Support Collaborative Group Learning in Higher Education - the Teacher Perspective2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  At the same time as most learning and teaching activities today are technology enhanced to some degree (Watson, 2008; Davies et al, 2017), a majority of classrooms are designed the same way as they were a hundred years ago. Several studies indicate that we have to redesign our classrooms to open up for more flexible learning sessions and to support collaborative learning (Cotner et al., 2013; Bernade, 2017). A promising concept seems to be technology enhanced active learning classrooms where the furnishing is meant to facilitate group based activities (Charles & Whitaker, 2015; Cotner et al., 2013; Vercellotti, 2017). This study is an evaluation of two active learning classrooms equipped with Internet connected computers where students can be divided into groups of up to six students, each group with a separate digital screen and a separate whiteboard.

  These classrooms are inspired by the active learning classrooms that have been built at the University of Minnesota and the evaluation of the classrooms was also based on an interview schedule from the same university (see Note 1 in Baepler & Walker, 2014). At the university where this study was conducted blended synchronous learning is frequently used. An educational blend that can be defined as the mix of on-campus and distance students participating synchronously in common learning and teaching activities. Research studies have highlighted the importance of bridging the gap between these two groups and create equivalent learning conditions (Turoff, 2000; Popov, 2009). The aim of the study was to analyse and discuss if and how the technology equipped and group work furnished classrooms might support university teachers’ work with various types of collaborative learning. Traditional classrooms are furnished for traditional lecture-based rostrum teaching, this study explores how classrooms that better supports student centred learning should be designed.  

  As theoretical frameworks for the analysis, Gibsons concept of affordances (Gibson, 1979; Hutchby, 2001; John & Sutherland, 2005) and instructional proxemics (McArthur, 2015) was used. The concept of affordances can be defined as ”functional and relational aspects which frame, while not determining, the possibilities for agentic action in relation to an object” (Hutchby, 2001, p. 444), and was useful for discussing how the room, the ICT equipment and, its furnishing affects teaching and learning activities. Instructional proxemics, defined as “[e]ducational space and the use of space in the classroom” (McArthur III, 2008, p. 4) was used to discuss the impact of physical space on student behaviour.

 • 1735.
  Sundqvist, Jennifer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  En kvalitativ intervjustudie: -om rekryteringsansvarigas perspektiv kring anställning av en före detta kriminell individ2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetslöshet bland individer med en kriminell bakgrund är idag ett stort samhällsproblem,

  samtidigt så blir utbildnings- och arbetslivserfarenhetskraven högre. Företag söker idag

  individer med relevant och oftast akademiskt utbildning. På grund av detta fokuserade

  denna kvalitativa intervjustudie på dessa utstötta före detta kriminella människor på

  arbetsmarknaden och i samhället. Syftet med denna studie var att beskriva

  rekryteringsansvarigas uppfattningar kring anställning av en före detta kriminell individ.

  Studien har undersökt hur fem rekryteringsansvariga inom olika företag i mellersta Sverige

  ställer sig till detta. Studien tar enbart ställning utifrån en kvalitativ ansats och valet av

  respondenter har skett utifrån ett ändamålsenligt urval. Insamling av datamaterialet skedde

  genom semistrukturerade intervjuer som analyserades och sammanställdes efter att samtliga

  intervjuer var gjorda. Resultatet visar på att rekryteringsansvariga är mer öppna till att

  anställa före detta kriminella individer än vad tidigare forskning visar på. Men många

  rekryteringsansvariga menar på att det handlar om vad det är för typ av brott och om den

  före detta kriminella själv är ärlig och förklarar sin bakgrund på ett bra sätt. Samt att det

  heller inte görs utdrag ur brottsregistret i samma utsträckning som tidigare forskning pekar

  på.

 • 1736.
  Sundvisson, Emilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Norberg, Viktoria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Barns inflytande för mig är både styrt men också fritt”.: En kvalitativ studie om åtta pedagogers uppfattningar om barns inflytande i förskolans innemiljö.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar om barns inflytande i förskolans innemiljö. I denna undersökning har vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att synliggöra pedagogernas uppfattningar. Studien har varit inspirerad av hermeneutiskt perspektiv där ansatsen har varit att tolka pedagogernas uppfattningar. Resultatet har kategoriserats utifrån vårt syfte och frågeställningar, det insamlade materialet bildade flera underkategorier utefter de uppfattningar som pedagogerna uttryckte. Sammanfattningsvis framkom det i resultatet att pedagogerna visade en medvetenhet om att deras egna förhållningssätt och arbetslagets arbetssätt kan ha en betydelse för i vilken utsträckning barnen kan få inflytande. De visade också en medvetenhet om att materialets tillgänglighet och lokalernas utformning kan ha en påverkan i hur barns inflytande kommer till uttryck. I diskussionen har vi analyserat pedagogernas medvetenhet och kopplat det till tidigare forskning. Slutsatsen vi drog av pedagogernas utsagor handlar om att pedagogernas förhållningssätt, barnsyn samt lokaler och materialtillgänglighet kan ha inverkan på hur barns inflytande synliggörs i verksamheten.

 • 1737.
  Sundwall, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Att bedömas eller dömas: -elevers tankar och upplevelser av bedömning och utvecklingssamtal2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om elevers uppfattning och upplevelser av bedömning och utvecklingssamtal. Bedömning och utvecklingssamtal hör till pedagogers mest omfattande arbetsuppgifter i skolan. För att få fatt i elevers uppfattningar och upplevelser av ovanstående genomförde jag ett antal intervjuer med elever. Utifrån dessa intervjuer har jag lyft och analyserat ett antal kategorier som karaktäriserar resultatet av min undersökning. För att exemplifiera de olika kategorierna och där med elevernas uppfattningar och upplevelser i resultatet har ett antal citat från intervjuerna redovisats. De kategorierna som analyserats fram är nervös/pirrig, inget speciellt/vanlig, glad/kul och jobbigt. Om man genomför en studie om bedömning är det näst intill ofrånkomligt att inte beröra begreppen formativ och summativ bedömning, så därför finns även dessa begrepp beskriva i arbetet.

 • 1738.
  Svanberg Eriksson, Lize
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Ämnet idrott och hälsa i förskoleklassen och grundskolans tidigare år: En kvalitativ undersökning av elevers och lärares uppfattning om ämnet idrott och hälsaIndependent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1739.
  Svanström, Henrik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Hedenius, Evelina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Naturvetenskap skolår 1-3: Pedagogernas uppfattningar om hur deras kompetens, attityder och intresse för naturvetenskap påverkar undervisningen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intresset av och kunskapsutvecklingen i naturvetenskap hos elever påverkas av pedagogers attityder och förhållningssätt samt val och innehåll och arbetssätt. 

 • 1740.
  Svedberg, Josefin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Åkerlund, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Vi glömde ju bort barna”: Ett arbete om relationen mellan pedagogers syn på könsroller och barns lekmiljöer inomhus på förskolor2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1741.
  Sveding, Charlotte
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ferlin, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Surfplattan som digitalt hjälpmedel: Förskollärares uppfattningar om surfplattan som verktyg i pedagogisk dokumentation2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1742.
  Svedlund, Pontus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Rörelse på fritidshem: - För sociala relationer? - För ett aktivt lärande?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag gjort en studie om fritidslärares uppfattningar kring att planera och motivera för rörelseaktivitet. Jag har valt att studera detta område då jag själv är fysiskt aktiv och har läst i kurslitteratur och i artiklar om att det idag finns ett problem med allt fler stillasittande elever. Detta är något som även arbetskollegor har talat om. Det som har framkommit i denna studie är att ett vanligt synsätt kring planering av rörelseaktiviteter på fritidshemmet sker spontant under en verksamhetsdag. Det verkar handla om att utgå från hur elevgruppen är och vilka behov som finns under den aktuella dagen. Samtidigt finns det också uppfattningar att det är bra att få med eleverna i planeringen av rörelseaktiviteter för att de ska lära sig det här med elevinflytande, samt att lära sig planera och ta eget ansvar för aktiviteter. Uppfattningarna kring att motivera för rörelseaktivitet handlar mycket om det sociala samspelet mellan inom elevgruppen. Rörelseaktiviteter ses som ett bra verktyg för eleverna att träna på att skapa relationer och att uppträda på ett hänsynsfullt sätt gentemot varandra. Vad gäller att motivera eleverna till att delta så handlar det enligt respondenternas utsagor i mångt och mycket om att vara en god förebild som vuxen. Detta kan ske genom att själv starta upp och vara med i aktiviteter tillsammans med elevgruppen. Sedan finns det också uppfattningar om att föra diskussioner med eleverna kring nyttan med rörelseaktiviteter är viktigt, men fritidsläraren bör undvika att själv hamna i centrum och att hålla sig kortfattad och tydlig för eleverna.

 • 1743.
  Svedlund, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  En kvalitativ studie av aktörers uppfattning om möjligheter och hinder från gymnasiesärskola till arbetsliv för unga vuxna med lindrigt intellektuellt funktionshinder2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1744.
  Svejgård, Pia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barn i behov av särskilt stöd: -i förskolan och förskoleklass2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1745.
  Svemark, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vilhelmsson, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barnet och språket: En intervjustudie om hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar språkstörninghos barn2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1746.
  Svensson, Benny
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Inledande läs- och skrivundervisning: En studie om lärares metodval i den inledande läs- och skrivundervisningen2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om fem lärares inledande undervisning i läsning och skrivning. Syftet har varit att ta reda på vilka metodval som lärarna gjort och hur de gått tillväga i sin läs- och skrivundervisning i årskurs ett. Lärare kan antingen välja att använda sig av analytiska eller syntetiska metoder. De kan också använda en kombination av de två, en så kallad interaktiv metod. Avsikten har också varit att ta reda på hur lärarna förhöll sig till styrdokumenten , Lpo94 och kursplanen i svenska. För att komma fram till detta har en kvalitativ metod används där fem lärare verksamma i årskurs ett blev intervjuade och observerade under två separata tillfällen. Det framgick då att lärarna har en mycket varierande undervisning i läsning och skrivning där de blandade både analytiska och syntetiska metoder vartefter. I grunden hade de dock ett förhållningssätt till hur man bekantar elever med skriftspråket. En av lärarna hade till grunden en analytisk metod, medan de övriga fyra snarare använde sig av en syntetisk metod för att lära sina elever att läsa och skriva i ett inledande stadie. Det framgick även att lärarna hade begrundat styrdokumenten och oftast gjorde medvetna val gentemot dem.

 • 1747.
  Svensson, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Svenska som andraspråk i förskoleklass: Pedagogernas uppfattning om sitt arbete gällande språkutveckling för elever med svenska som andraspråk2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1748.
  Svensson, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pettersson, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Naturvetenskap och teknik i förskolan –viktigt men svårt: En studie av förskollärares uppfattningar om det naturvetenskapliga ämnet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1749.
  Svensson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barns inflytande I förskolans fysiska miljö: - En kvalitativ studie om barns inflytande till deras lekmiljöer2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1750.
  Svensson, Tobias
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Hyperverklighet och gränssnitt: Gymnasieungdomars verklighets- och identitets- konstruktion i gränssnittet mellan varandra, internet och skolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the internet habits of students in the Swedish gymnasium. The part that internet plays in their lives and their attitude towards the educational system is reflected upon the philosophical background that stretches from Kant to postmodern philosophers such as Baudrillard. The aim is to create knowledge about how the social aspects of the internet affects their concepts of reality and their own and others identities. The method used for the collection of empirical data has been semi-structured interviews, preformed with students in a Swedish gymnasium. The data is then interpreted against the theoretical and philosophical background. The results show that the internet has created a new arena for interaction and construction of identity, reality and knowledge among the youths. The results of the study are then put in relation to the Swedish educational system and aims to investigate how education can be put in context to the internet habits of the students.

32333435363738 1701 - 1750 of 1956
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf