miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 2089
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Bengtsson, Carina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Westerberg, Tove
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Utbildningsinsats mot arbetsplatsvåld: Är all kunskap bra kunskap?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsplatsvåld är ett vanligt fenomen i Sverige idag, ändå finns det en stor kunskapslucka i hur förebyggande säkerhetsåtgärder och strategierhar avsedd verkan då det handlar om att utbilda anställda i att motverka och hantera situationer som innefattar hot och våld på arbetsplatsen. I denna studie har det genomförts en utvärdering av en utbildningsinsats vid ett av Sveriges universitet. Målet med utbildningen var att öka de medverkandes säkerhet och upplevda trygghet vid arbetsplatsen. Syftet med utvärderingen var att undersöka om utbildningsmålet uppnåddes,och förstå vad resultatet berodde på. För att samla in data till studien, har det genomförts kvalitativa intervjuer med fem respondenter. Varje respondent har medverkat vid två intervjutillfällen, en gång innan, och en gång efter utbildningsinsatsen. De olika intervjuomgångarna har sedan jämförts med varandra för att se hur utbildningen påverkade respondenternas svar. Resultatet visade att de medverkandes säkerhet ökade, dock minskade den upplevda tryggheten. Utifrån resultatet utvecklades sedan en utbildningsmodell som kan användas för att uppnå utbildningsmålet bättre i framtiden.

 • 152.
  Bengtsson, Sandra
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Lindqvist, Lisa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Pedofili: Den socialt oacceptabla diagnosen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur stigmatisering av ämnet pedofili påverkar tillgängligheten och möjligheten att söka hjälp och vård då stigmatisering av den sexuella avvikelsen leder till sociala konsekvenser för individer med diagnosen. För att uppfylla syftet har intervjuer genomförts med kuratorer, psykologer samt enhetschefer vilka samtliga kan komma i kontakt med pedofiler i sitt arbete. Insamlad data har vi analyserat med hjälp av de teoretiska perspektiven stämplingsteori, skuld och skam samt kognitiv dissonans. Resultaten visar att det finns specialiserad hjälp att få i Sverige men att det är svårt att nå ut med den. Utifrån den analys som görs visar studien att det rådande stigmat i ämnet påverkar tillgängligheten och möjligheten till hjälp.

 • 153.
  Bengtsson, Tina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Edvardsson, Camilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Granskning av programmet rePULSE utifrån handledares och deltagares perspektiv.2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  rePULSE är en ny träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser, inte bara aggression och ilska utan även nedstämdhet, social fobi, depression och missbruk med mera. Bakom rePULSE står Gunilla Dobrin. Det praktiska genomförandet av själva kursen följer de principer som finns i den kognitiva terapin där man arbetar med att hitta de negativa tankar som dyker upp och påverkar personen i fråga. Utgångspunkten för metoden är ART, Aggression Replacement Training, men till skillnad från ART som är en form av gruppterapi är rePULSE ett individuellt program. ARTs grundare Arnold P. Goldstein har tillsammans med Barry Glick (1987, 1994) påvisat att ART fungerar och ger resultat. Det saknas ännu utvärderingar och granskande forskning av metoden rePULSE, det är alltså inte möjligt att säkert påstå att metoden fungerar, trots att ART visat sig vara effektiv. I denna uppsats undersöktes metoden och dess kvalitet utifrån två perspektiv – dels brukarnas, som kallas deltagare, dels de professionella, eller som de här kallas, handledare. Detta genom kvalitativa forskningsintervjuer. Alla personer som intervjuats, både handledare och deltagare, var överens om att rePULSE är bra och de upplevde att metoden fungerar. rePULSE fasta struktur, de konkreta verktygen och dess individualitet är inslag som gör att metoden är uppskattad av både handledare och deltagare.

 • 154.
  Bennermo, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Sökes - ett hem: Om hemlösa kvinnors hemlöshet2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur tre kvinnor som är eller har varit hemlösa uppfattar sin situation samt hur de anser att den kommunala hjälp de blir erbjudna motsvarar deras behov. Kvinnorna befinner sig i olika livssituationer men har en sak gemensamt – egna erfarenheter av hemlöshet. Uppsatsen innehåller även intervjuer med två chefer som på olika sätt arbetar med hemlöshetsfrågor inom kommunen och som med sina svar ger en vidare förståelse för myndighetsperspektiven. Den allmänna debatten ger ofta en stereotyp bild genom att sätta likhetstecken mellan att vara hemlös och att vara uteliggare. Studiens resultat visar att verkligheten är mer mångsidig än så och att levnadsförhållanden varierar lika mycket mellan hemlösa som mellan andra medborgare. Ambitionen med uppsatsen var inte att förklara hemlösheten eller att analysera varför just dessa kvinnor är hemlösa. Uppsatsens fokus ligger istället på att beskriva just dessa tre kvinnors individuella livssituationer med syftet att utvärdera hur de uppfattar de kommunala insatser som erbjuds.

 • 155. Bennet, T
  et al.
  Eriksson, Ingalill
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Haunch, P
  Randle, H
  Learning to become employable by learning to work in the health and social sector. A new career path of life.: Paper to be presented at the International Conference on Workplace Learning - from the Learners´ Perspective, Sub-theme 2: Linking Workplace learning and School-based Learning, Copenhagen, 25-27 nov, 2004.2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 156.
  Berg, Maria
  et al.
  Högskolan i Östersund.
  Wolvén, Lars-Erik
  Högskolan i Östersund.
  Söderström, Stig-Anders
  Högskolan i Östersund.
  Livsstilar och energikonsumtion: en studie av kunskaper, attityder och beteenden1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 157.
  Berg Segersten, Niklas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Möller, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Samhällets dolda resurser: Ett sociologiskt perspektiv på otraditionella frivilligorganisationer i Jämtlands länskrisberedskap2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien är att genom ett sociologiskt perspektiv undersöka

  de otraditionella frivilligorganisationernas eventuella roll och

  medverkan i Jämtlands läns krisberedskapssystem. Studien är gjord

  utifrån frivilligorganisationernas perspektiv. Uppsatsen utgår från ett

  fenomenologiskt perspektiv och analyseras med stöd av Karl Weicks

  teorier om meningsskapande. Vi har valt ut vissa delar av

  meningsskapandets egenskaper: identitet, medskapande och

  retrospektivitet tillsammans med Weicks fyra steg för att nå resiliens:

  kreativ improvisation, virtuella rollsystem, attityd till visdom och

  respektfull interaktion. Empirin härrör från två fokusgruppintervjuer,

  en enskild intervju och en enkät. Vi har sökt att klassificera olika

  organisationer som är aktuella att ingå i Jämtlands läns krisberedskap

  inom ramen för projektet

  För medborgarnas bästa! genom tidigare

  framtagna modeller, men funnit att dessa saknar viktiga incitament för

  en rättvis bedömning. Vi har istället tagit fram vår egen modell döpt

  ”Modell för organisationsförhållanden i samhällets krisberedskap”

  som även appliceras. Resultatet från empiriinsamlingen tematiserades

  i olika områden och analyserades med stöd av Weicks teorier om

  medskapande. I diskussionsavsnittet lyfter vi fram viktiga perspektiv

  och uppgifter polismyndigheten bör ta i beaktande för att lyckas

  införliva de otraditionella frivilligorganisationerna i Jämtlands läns

  krisberedskap. Vi ser bl.a att engagemanget är relativt högt inom

  organisationerna men att endast engagemang inte räcker, utan måste

  kompletteras med angivna utbildnings- och informationsbehov. Vidare

  bör organisationerna endast användas inom områden som ligger inom

  deras specialistförmåga och inte ersätta ordinarie resurser.

 • 158.
  Bergenblad, Aron
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Handå, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  ”Alla romer har krokar under kjolen”: En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av romers situation i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och har befolkat landet sedan 1500-talet. Romer som grupp har i det svenska samhället historiskt sett marginaliserats, stigmatiserats och exkluderats och de utsätts än idag för allvarliga kränkningar. Syftet med denna studie var att undersöka diskrimineringen av romer och det sociala arbetets utmaningar att motverka marginaliseringen och exkluderingen av den romska befolkningen. För att kunna besvara våra frågeställningar genomförde vi fyra semistrukturerade intervjuer av socialarbetare i en medelstor svensk stad, och det empiriska materialet analyserades med hjälp av teorierna stigma och andrafiering, samt begreppen antiziganism och kultur. Studiens resultat visar på att många romer lever under marginaliserade livsförhållanden och att det i det svenska samhället, inom myndigheter såväl som i offentliga sammanhang, finns en antiziganism i form av historiskt seglivade föreställningar om romer.

 • 159.
  Bergenhom, Erik
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Persson, Anders
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Personlig assistans: En inblick i kommunala LSS-handläggares syn på rådande rättspraxis2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har vi kunnat läsa i media om en rad uppmärksammade fall rörande personlig assistans och rätten till assistansersättning. Många av dessa händelser har kopplingar till förändringar av rättspraxis inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Denna studie har genomförts med syftet att undersöka hur kommunala LSS-handläggare ser på de praxisförändringar som skett över tid gällande handläggning av assistansersättning, samt vilken påverkan de anser att förändrad praxis har haft på hjälpsökandes livssituation och sin egen arbetssituation. Ny praxis bör således påverka hur LSS-handläggare ser på sitt arbete. Vid förändring av rättspraxis, kan de ändå se att de har handlingsutrymme när det gör sina bedömningar? Känner de sig helt styrda av riktlinjer? Vad har de för syn på praxisförändringar, som ibland kan vara motstridiga till hur de tidigare arbetat? På vilket sätt tror de situationen förändras för de hjälpsökande? Har deras egen arbetssituation förändrats på grund av förändringar i praxis? Ur vårt resultat går det att utläsa att våra respondenter uppger att de främst arbetar utifrån den rådande LSS-lagstiftningen. Samt att lagen och rättspraxis är det som definierar deras handlingsutrymme. I diskussionen diskuteras även LSS syfte i förhållande till vad som framkom i intervjuerna. Ordet trygghet dök upp i en av våra intervjuer och detta diskuteras i förhållande till LSS syfte.

 • 160.
  Berggren, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Kan ADHD öka risken för återfall i våldsbrott hos unga och vuxna?: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka om barn, unga, och vuxna med ADHD-diagnos löpte större risk att återfalla i våldsbrott än personer utan känd neuropsykiatrisk diagnos. Studien omfattar en analys av 29 olika studier, vilkas urval riktar sig mot personer från 12 års ålder och uppåt, från olika länder och genomförda av forskare med varierande akademisk hemvist.Resultatet av litteraturstudien visar att 48 % av de analyserade studierna pekar på att personer med ADHD kan löpa större risk att återfalla i våldsbrott än personer utan neuropsykiatrisk diagnos, men en stor del av de granskade studierna (38 %) hittar inget sådant samband och resterande 14 % finner att andra faktorer kan förklara eventuella samband. Kategoriseringsval och fokus för studierna gör att det inte är helt självklart att de 48 % som fann ett samband verkligen kan lägga sambandet på ADHD-diagnosen, eftersom andra faktorer som exempelvis substansmissbruk inte alltid beaktats. Detta är viktig information för framtida forskning inom området ADHD och kriminalitet.

 • 161.
  Berglin & Hämäläinen, Andreas & Alexander
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  En revolutionär i marginalen: Anställdas uppfattning om säkerhetsarbetet och säkerhetsnivån på en statlig myndighet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet   med   studien   är   att   undersöka   hur   anställda   på   en   statlig   myndighet   upplever   säkerhetsarbetet,   säkerhetsnivån,   samt   om   de   anställda   upplever   ett   säkerhetsklimat.   Insamling   av   data   har   skett   genom   semi-­‐‑strukturerade   intervjuer   med   sex   stycken   anställda   på   en   statlig   myndighet.   För   analys   av   insamlad   data   har   teorier   om   organisationskultur  och  symbolisk  interaktionism  använts,  samt  ett   ramverk   som   integrerar   säkerhetskultur   och   säkerhetsklimat   med   Scheins   tre   kulturella   nivåer   En   diskussion   om   när   människor   i   olika  arbetsgrupper  skapar  olika  klimat,  tar  upp  problematiken,  när   en   arbetsgrupp   värderar   och   har   andra   attityder   gentemot   säkerhetsarbetet   och   säkerhetsnivån,   än   andra   arbetsgrupper.   Resultatet   tyder   på   att   arbetsgrupper   har   skiljande   upplevelser   av   säkerhetsarbetet   och   säkerhetsnivån   på   arbetsplatsen,   och   visar   på   möjligheten  av  flera  säkerhetsklimat  i  organisationen. 

 • 162.
  Berglin, Lisa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Slagbrand, Josefin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Påverkan i Arbetet: En kvalitativ studie om upplevelsen av att påverka i arbetet och utmärkande faktorers betydelse2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 163.
  Berglund, Lena
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Norlander, Mattias
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  MÖJLIGHETER OCH HINDER INOM PREVENTIVT HIV/AIDS-ARBETE: En intervjuundersökning, i Zambia, om rådgivares upplevelser2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  HIV/Aids är ett av de största globala problemen och utmaningar av idag. Södra Afrika är särskilt drabbat och detta påverkar många olika delar av mänskligt liv. Syftet med denna uppsats har varit att söka ökad förståelse för hur maktstrukturer, utifrån fem rådgivares upplevelser, påverkar det preventiva HIV/Aids arbetet. Vilka faktorer som utgör möjligheter och hinder samt ifall maktstrukturer bidrar till att inte förändring av beteende sker trots kunskap om dess risker, har getts stort fokus. Det geografiska området för studien var södra Zambia. Det finns inget givet svar på vår forskningsfråga, utan resultatet visar snarare på motsatser och komplexitet. Vår utgångspunkt har varit att det inte finns något självklart rätt eller fel och inte heller en enda sanning. Dock är vår slutsats att de möjligheter som finns kan basera sig i att ta hänsyn till lokala förhållanden och maktstrukturer.

 • 164.
  Berglund, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Vad hände med tilliten?: Om hur krishantering påverkar förtroende och tillit2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 165.
  Berglund, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Puranen, Leila
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Tillit och samverkan mellan blåljusmyndigheter2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Samverkan mellan polis, ambulans och räddningstjänst är många gånger en förutsättning för att få till ett lyckat arbete på olycksplatser eftersom de ofta arbetar tillsammans, eller åtminstone i närheten av varandra, i sådana situationer. Tilliten är föränderlig, situationsbunden och syns inte alltid mellan dem. Syftet med denna studie är att undersöka hur tilliten mellan blåljusmyndigheterna ser ut i relation till samarbete och samverkan. Totalt har sex stycken kvalitativa intervjuer genomförts med två respondenter från polisen, ambulansen och räddningstjänsten. Intervjuerna har analyserats utifrån narrativ analys med ett symboliskt perspektiv där symbolerna representerar hur respondenterna talar om, och förstår, tillit och samverkan. Resultatet i studien visar att samverkan kan ske på olika sätt och att tilliten kan påverkas av olika faktorer och egenskaper, så som kommunikation och erfarenhet. Uppfattningen om vad som skapar tillit till varandra samt god samverkan varierar mellan respondenterna, men gemensamt hos dem alla är uppfattningen om att tillit är väldigt stark mellan myndigheterna och att samverkan är en nödvändighet.

 • 166.
  Bergman, Hanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Lundgren, Viktor
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Hemberedskap och föräldraskap: En studie av husägande småbarnsföräldrars förståelse av hemberedskap2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 167.
  Bergman, Hedda
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Hansson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Det kan vara lätt att skillnader görs på flickor och pojkar - en studie från ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn med engenusteoretisk ansats2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 168.
  Bergman, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete (-2013).
  Nordgren, Eva-Karin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete (-2013).
  ”Det var som att tappa fotfästet” – En kvalitativ studie om män och kvinnors upplevelser av en skilsmässa/separation2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

   

  SAMMANFATTNING: Att skiljas/separera är inget ovanligt i Sverige. Som socialarbetare kan vi möta människor som befinner sig i kris efter en skilsmässa/separation. Dessa människor kan vi komma i kontakt med på olika arenor, exempelvis inom familjerådgivningen och familjerätten. Syftet med uppsatsen var att få en ökad förståelse för hur män och kvinnor som genomgått en skilsmässa/separation upplevt denna samt hur de hanterat situationen. Utöver genomgången av tidigare forskning gjordes sex kvalitativa intervjuer med tre män och tre kvinnor som gått igenom en skilsmässa/separation. Urvalet som användes var strategiskt urval. Resultatet visade att kontroll över skilsmässan/separationen var kopplat till ett tanke- och känslomässigt försprång i processen. Varför respondenterna hanterade situationen som de gjorde förklarades utifrån vilken kontext de befann sig i. Kontexten gav en bättre förklaring till hanteringssättet än vad variabeln kön gjorde. Avslutningsvis diskuterades våra förutfattade meningar och förförståelse i förhållande till studiens resultat och tidigare forskning.

 • 169.
  Bergman, Johan
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Hollstrand, Joakim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Säkerhetskultur inom säkerhetskritiska organisationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 170.
  Bergman, Jonny
  Umeå universitet.
  Seeking Empowerment - Asylum-seeking refugees from Afghanistan in Sweden2010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute to the understanding of how asylum-seeking refugees manage their lives in the situation they are in, a situation in which they are dependent and have to wait for decisions on whether or not they will get to stay in the country in which they have made their application for asylum.

  The elaboration upon these questions and the purpose of the study is approached through a field study of asylum-seeking refugees from Afghanistan in Sweden. The thesis presents a background of international migration, refugee migration, refugee migration from Afghanistan and the reception of asylum seekers and refugees in the EU and Sweden, which tells us both that asylum seekers and refugees are not welcome in the countries of the 'North', where policies of containment and repatriation are the most common features of treating the refugee 'problem' and that the long period of waiting and uncertainty creates a situation of passivity and ill-health among the asylum seekers.

  Employing grounded theory methodology in different forms based in data from fieldwork, including participant observations and informal conversations, the study applies a constructionist grounded theory approach in the analyses of the situation and the management thereof.

  Steered by this constructionist grounded theory approach, strengthened by a situational analysis, the thesis presents a situational frame pointing to the situation for the asylum-seeking refugees as temporal and dependent on Swedish national discourse, racism and paternalism.

  With this background and frame and generated by data from the field study, the thesis goes on to present the situation as disempowering. The disempowering processes are illustrated through looking at dependence and inhospitality, and are characterised by the asylum-seeking refugees' oscillation between feelings of hope and despair.

  It becomes, however, also evident that the asylum-seeking refugees take action and that they are supported by latent empowering processes. The actions taken are categorised as actions of empowering in opposition to the processes presented as disempowering. The actions of empowering are connected to keeping oneself occupied, searching for and maintaining social contacts and in the asylum-seeking refugees' representations of themselves.

  From the presentation of the situation as disempowering and the actions taken by the asylum-seeking refugees in response to this situation as actions of empowering, a process characterised as seeking empowerment is presented. In this process empowerment is discussed as the establishment of power to resist. During the discussion of the concept of seeking empowerment it is shown how the asylum-seeking refugees in this study, through their actions of empowering, try to resist the disempowering situation. By seeking to establish power to resist, they are seeking empowerment.

 • 171.
  Bergman, Jonny
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Wall, Erika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Ålder och funktionalitet: om vuxna barns ansvarstagande för ensamboende föräldrars trygghet2017Ingår i: Introduktion till kritiska åldersstudier / [ed] Clary Krekula och Barbro Johansson, Lund: Studentlitteratur, 2017, s. 183-196Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En dominerande diskurs om åldrande innehåller föreställningar om individens avtagande funktionsförmåga. I detta kapitel diskuterar vi hur ålder görs i relation till funktionalitet, risk och ansvarstagande och visar hur äldre identifieras som sårbara och antas ha svårare att agera som ansvarstagande medborgare. Med utgångspunkt i samtal med vuxna barn synliggörs konstruktionen av en omarkerad vuxenhet (jfr kap. 1), men också dilemman som uppkommer då det vuxna barnet försöker ta ett vuxenansvar för sin egen förälder.

 • 172.
  Bergman, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Dahlin, Mona
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Hur fem mammor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen upplever sin föräldraroll2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Det är allmänt känt att sexuella övergrepp i barndomen kan leda till en rad psykosociala svårigheter samt psykisk ohälsa. Trots att forskningen i ämnet har intensifierats de senaste åren är det fortfarande ett kunskapsområde där mycket saknas. Detta är en kvalitativ uppsats med syftet att återge fem mammors upplevelser av hur sexuella övergrepp i barndomen påverkat deras uppfattning av sin föräldraroll. Genom att intervjua dessa kvinnor med hjälp av ett frågeformulär med öppna frågor har vi fått tagit del av hur deras traumatiska erfarenheter har påverkat deras föräldraroll. Mammornas berättelser har analyserats med hjälp av meningskoncentrering. Resultatet av intervjuerna har tolkats för att sedan jämföras med vad tidigare forskning samt litteratur i ämnet har att skildra. Undersökningen visar att de sexuella övergreppen i kvinnornas barndom påverkat dem negativt i sina föräldraroller. I undersökningen framkommer även att dessa mödrar känt en avsaknad av stöd då deras barn varit små.

 • 173.
  Bergmark, Åke
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Activated to work?: Activation policies in Sweden2003Ingår i: Revue Française des Affaires Sociales, ISSN 0035-2985, Vol. 57, nr 4, s. 291-306Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 174.
  Bergmark, Åke
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Individ- och familjeomsorgen i framtiden2008Ingår i: Socialtjänsten i blickfånget. Organisation, resurser och insatser. Exempel från barn och ungdom, försörjningsstöd och missbruk, Stockholm: Natur och kultur, 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 175.
  Bergmark, Åke
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Market reforms in Swedish health care: normative reorientation and welfare state sustainability2008Ingår i: Journal of Medicine and Philosophy, ISSN 0360-5310, E-ISSN 1744-5019, Vol. 33, nr 3, s. 241-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

   

  Although the impact of market reforms in Swedish health care stands out as

  not very far-reaching in an international comparison, it represents a route

  away from the features and basic values normally associated with the

  Swedish or Scandinavian model. Summarizing the development over the last

  decades, we may identify signs of sustainability as well as change. Popular

  support for public provision and a robust institutional structure make farreaching

  alterations of existing structures less feasible, although most visible

  changes this far-incremental though they may be-represent a change in

  which the normative foundations of the Swedish model are challenged.

   

 • 176.
  Bergmark, Åke
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Prêts à travailler? [Activated to work? On activation policies in Sweden]: Les politiques d'activation en Suède au cours des années quatre-vingt-dix2003Ingår i: Revue francaise des Affairs sociales, ISSN 0035-2985, Vol. 57, nr 4, s. 273-289Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 177.
  Bergmark, Åke
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Skall makten över välfärden decentraliseras?2008Ingår i: Framtider, ISSN 0281-0492, nr 4, s. 27-29Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 178.
  Bergmark, Åke
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  The end of an era? Trends in Swedish welfare provision during the 1990s.2008Ingår i: Sweden and Austria: Two Unconscious Models in Historical and Current Comparison, 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 179.
  Bergmark, Åke
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Welfare and the welfare state in Sweden: Trends during the turbulent 1990s.2008Ingår i: Welfare and the welfare state in Sweden: Trends during the turbulent 1990s., Berlin: LIT Verlag, 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 180.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Bäckman, Olof
  Socialbidragstagandets dynamik: Varaktighet och utträden från socialbidragstagande under 2000-talet2007Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 14, nr 2-3, s. 134-152Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 181.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Bäckman, Olof
  Socialbidragstagandets mönster - en studie av varaktighet och utträden under 2000-talet2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 182.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Bäckman, Olof
  Stuck with welfare?: Long-term social assistance recipiency in Sweden2004Ingår i: European Sociological Review, ISSN 0266-7215, E-ISSN 1468-2672, Vol. 20, nr 5, s. 425-443Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One of the most salient features of the economic crisis in Sweden during the 1990s was the dramatic increase in long-term social assistance recipiency. When times got better at the end of the decade, social assistance in general decreased whereas figures for long-term receipt remained high. With the use of registers that include all social assistance recipients in Sweden from 1990 to 1999 and data on incomes up to 1998, we analysed patterns of exit from and recidivism to long-term recipiency during the decade. We found that variation over time is principally a function of developments in the labour market. Changed generosity or availability in the social assistance system itself seems to have little impact, whereas cutbacks in more universal income maintenance programs appear to have some significance. As to individual characteristics and demographic composition, two groups were central in the boom of long-term recipiency in Sweden in the 1990s: young adults and newly arrived immigrants. Once long-term recipiency was established, it was the latter group that faced the greatest difficulties, with lower exit rates and high recidivism. Young people displayed a higher volatility than other groups and had comparatively high exit rates.

 • 183.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Fritzell, Johan
  Välfärdens utveckling efter 1990-talets kris: Välfärdens ansikte mot 2000-talet2007Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 14, nr 2-3, s. 102-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 184.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Lundström, Tommy
  Att studera rörliga mål: Om villkoren för evidens och kunskapsproduktion i socialt arbete2007Ingår i: Socionomen. Forskningssupplement 21, ISSN 0283-1929, Vol. 21, nr 3, s. 4-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 185.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Lundström, Tommy
  Det kommunala sociala arbetets organisering2008Ingår i: Socialtjänsten i blickfånget. Organisation, resurser och insatser. Exempel från barn och ungdom, försörjningsstöd och missbruk, Stockholm: Natur och kultur, 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 186.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Lundström, Tommy
  En sak i taget?: Om specialisering inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg2005Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 12, nr 2-3, s. 125-148Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 187.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Lundström, Tommy
  Med förenade krafter?: Om individ- och familjeomsorgens samverkan med andra myndigheter2005Ingår i: Socionomen. Forskningssupplement 17, ISSN 0283-1929, Vol. 19, nr 1, s. 1-12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 188.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Lundström, Tommy
  Socialtjänstens individ- och familjeomsorg: om det sociala arbetet och dess förutsättningar2008Ingår i: Socialtjänsten i blickfånget. Organisation, resurser och insatser. Exempel från barn och ungdom, försörjningsstöd och missbruk, Stockholm: Natur och kultur, 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 189.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Lundström, Tommy
  Stockholms universitet.
  Socialvård i aktiebolagsform: Om privatiseringar och marknadsreformer i svenskt socialt arbete2005Ingår i: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, E-ISSN 1504-3037, Vol. 25, nr 4, s. 325-336Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  I den här artikeln behandlar vi organisatoriska förändringar inom svensk socialvård, i huvudsak inom ramen för den så kallade individ- och familjomsorgen, i kommunernas socialtjänst – och de tjänster som köps av denna. Vi skall från en begränsad empiri söka ge en översiktlig bild av NPM-reformernas omfattning och inriktning. Redovisningen bygger på data från det så kallade Individ- och familjeomsorgspro-jektet, där chefer inom individ- och familjomsorgen i 100 svenska kommuner intervjuats, och olika typer av skriftligt material insamlats.

   

  I Sverige, som i många andra länder, slog marknadsorientering som idé igenom i den offentliga sektorn under 1980-talet. Tar man del av retoriken från den tiden kan det framstå som om Sverige var en av de ledande marknadsorienterade nationerna. Men om man, som Pollitt och Bouckaerts (2000), jämför med länder vilka kan betraktas som radikala i detta avseende (t.ex Nya Zeeland och Storbritannien) så befinner sig Sverige tillsammans med t. ex Kanada och Finland, snarare i en mittposition av ”moderata” reformatorer.

   

 • 190.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Lundström, Tommy
  Unitarian ideals and professional diversity in social work practice: the case of Sweden2007Ingår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 10, nr 1, s. 55-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 191.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Lundström, Tommy
  Sommestad, Lena
  Szebehely, Marta
  Det sociala arbetets viktigaste resurs?: Om omfattningen av personal inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg2004Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 11, nr 2, s. 119-135Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Hur ser personaltillgången ut inom socialtjänstens olikadelar? Vad har hänt under de senaste åren? Hur kan demycket stora skillnaderna i personalbemanning mellanolika kommuner förklaras? I den här artikeln diskuterassådana frågor med hjälp av data från en undersökning avförhållandena i 100 svenska kommuner

 • 192.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Minas, Renate
  Decentraliserad välfärd eller medborgerliga rättigheter: Om omfördelning av makt och ansvar mellan stat och kommun.2007Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 14, nr 2-3, s. 220-241Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 193.
  Bergmark, Åke
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Palme, Joakim
  Welfare and the unemployment crisis: Sweden in the 1990s2003Ingår i: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, Vol. 12, nr 2, s. 108-122Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the 1990s, Sweden went through a deep economic recession accompanied by a massive increase in unemployment & a rapidly growing budget deficit. The crisis had large repercussions for the welfare of many citizens & it generated cutbacks in virtually all social policy programs. This halted a welfare state expansion that had been going on for decades. It also caused great concern about the state of welfare of the nation. In 1999, the Swedish Government appointed a 'Welfare Commission,' a team of academic researchers who were assigned the task of drawing up a balance sheet for the development of welfare in the 1990s. The Commission delivered its final report in Oct 2001. This article is a condensed account of one of the more central issues for the Commission; namely, how the unemployment crisis affected already socially & economically vulnerable groups. Looking at the development over the entire decade, three groups stand out as particularly disadvantaged in terms of individual welfare resources: young adults, immigrants, & single mothers. The downturn for these groups was especially accentuated in terms of employment & income. Young people & immigrants trying to get into the labor market during the crisis years faced the problems of newcomers to the systems of social protection. The poor economic development for single mothers could essentially be attributed to the shortage of work in general & of full-time work in particular that followed from the unemployment crisis. As a consequence, the importance of selective benefits increased & the relative size of all public transfers -- despite rationing measures -- stayed fairly unchanged. The results highlight the great influence of macroeconomic conditions & policy making for the welfare of vulnerable groups in society. 3 Tables, 6 Figures, 14 References. Adapted from the source document.

 • 194.
  Bergqvist, Anette
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Integrering och normalisering?: - Medborgerliga rättigheter för psykiskt funktionshindrade i Sverige och Nederländerna2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att titta på hur organisationer i Nederländerna påverkar förändringen av synsättet på och omsorgen av psykiskt funktionshindrade i Nederländerna och vilken roll den svenska utvecklingen inom omsorgen om de psykiskt funktionshindrade har spelat. Studien gjordes utifrån erfarenheter som organisationer och representanter för dessa har fått genom besök i Sverige. De 70 besökarna studerade den svenska handikappomsorgen genom studiebesöksgrupper vid olika tillfällen. En kvalitativ studie med sex ostrukturerade intervjuer med besökare från olika organisationer genomfördes. Observationer genom studiebesök i de Nederländska verksamheterna och dokumentstudier utfördes. Resultatet visade att de nederländska besökarna fann att medborgerlig rättighet var självklart i Sverige och att personalen hade större möjligheter och självförtroende att hitta lösningar utan hjälp från expertiskunskap än i Nederländerna. Integreringen i Nederländerna befann sig än så länge på ett stadium där man arbetade utifrån att integrera grupper i samhället vilket innebar att individ perspektivet hamnade i bakgrunden. Man arbetade i nätverk genom bostadsbyggande, dagligsysselsättning och opinionsbildning för att integrera de psykiskt funktionshindrade i samhället. Opinionsbildning skedde genom nätverk mellan olika organisationer och var en stor vinst för normaliseringsprocessen av de psykiskt funktionshindrade i Nederländerna.

 • 195.
  Bergström, Anders
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Pettersson, Jan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Kartläggning av samverkan - Behandlares och utredares synpunkter på samverkan mellan Barn- och ungdomspsykatrin och avdelningen Barn och Unga/Avdelningen Unga Vuxna inom Socialtjänsten i Östersunds kommun2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Enligt tidigare forskning sker samverkan mellan Socialtjänsten och Barnoch

  ungdomspsykiatrin (BUP) oftast på enskilda behandlares/utredares

  initiativ och direktiv kring samverkan verkar saknas. Med tanke på att den

  psykiska ohälsan bland barn och unga anses ha ökat är det av vikt att denna

  samverkan sker. Syftet med denna undersökning var att kartlägga

  samverkan mellan BUP i Jämtlands läns landsting och Avdelningne Barn

  och Unga/Avdelningen Unga Vuxna inom Socialtjänsten i Östersunds

  kommun. Detta för att belysa hur behandlarna/utredarna såg på befintlig

  samverkan och förenklande/försvårande faktorer mellan dessa aktörer. Det

  skedde utifrån enkätfrågor baserade på myndigheters riktlinjer.

  Detta gjordes genom en kvantitativ enkätundersökning i totalpopulationen

  av ovan nämnda grupper. Avsikten var att belysa centrala tendenser i den

  aktuella populationens syn på samverkan och inställning till tidigare

  forskningsrön gällande förenklande och försvårande faktorer vid

  samverkan.

  I denna undersökning framkom att samverkan sker, dock utifrån den

  enskilde behandlarens/utredarens initiativ. Lagstiftning samt skriftliga

  och/eller muntliga direktiv på arbetsplatserna ansågs av ett flertal förenkla

  samverkan. Direktiven bör vara förankrade genom hela organisationen för

  att bli verkningsfulla. De flesta ansåg att det fanns grupper som det är

  särskilt angeläget att samverka kring. Samverkan skulle förenklas om det

  skedde enskild konsultation mellan dessa instanser. Det som rankades

  högst av behandlare/utredare på BUP och ABU/AUV om vad som ansågs

  förenkla samverkan, var mer kunskap om den andres arbete.

 • 196.
  Bergström, Antonia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Malinger, Adam
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Mot alla odds: En kvalitativ studie om tjejer på yrkesinriktade program och deras motivation att studera vidare2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 197.
  Bergström, Sebastian
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Ozolins, David
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Arbetsgivares attityder till äldre arbetskraft: Ur ett arbetsgivarperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 198.
  Bertilsson, Christoffer
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Danielsson, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Likabehandlingsplanens betydelse: En studie om likabehandlingsplanens inverkan på likabehandlingsarbetet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt statistik från skolinspektionen har antalet anmälningar om kränkande behandling i de svenska skolorna ökat under de senaste åren. Samtidigt lagstadgades det 2006 att alla skolor ska ha en likabehandlingsplan upprättad med syftet att motverka just kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Syftet med denna studie är att se graden av likabehandlingsplanens påverkan på en kommunal gymnasieskolas likabehandlingsarbete. Det är en kvalitativ studie där tre gruppintervjuer med två personal från den berörda skolan deltagit i varje grupp. Detta för att undersöka personalens syn på likabehandlingsplanen samt likabehandlingsarbetet.I vår studie har det framkommit att i och med lagstadgandet av att en likabehandlingsplan ska finnas upprättad på varje skola kan personalen till en viss del känna en trygghet i att det finns dokumenterat hur de ska handla i vissa situationer. Samtidigt som annan personal uttrycker att likabehandlingsplanen enbart är ett dokument som finns upprättat för att det är lagstadgat och att likabehandlingsarbetet fortgår oberoende av den. Likabehandlingsplanen har dock medfört att ett större fokus har lagts på frågorna som rör likabehandling. Det har även uttryckts att i och med att eleverna ska bidra i utförandet av likabehandlingsplanen skapas en viktig diskussion mellan elever och personal samt känslan hos eleverna där de får vara med och påverka.

 • 199.
  Bertilsson, Helén
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Upplevelser av beslutsprocesser inom den kommunala hemtjänsten2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 200.
  Beutelrock, Saga
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Danielsson, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Profesionellas syn på självskadebeteende hos ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka professionellas syn på självskadebeteende hos ungdomar i högstadiet och gymnasiet undersökts. Hur de arbetar med självskadeproblematik hos ungdomar, om de anser att självskadebeteende är ett socialt fenomen samt även eventuell förekomst av likheter och skillnader beroende på profession. En kvalitativ undersökningsmetod har använts med semistrukturerade intervjuer med personal på Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning samt skriftlig intervju med personal på Elevhälsan i en medelstor stad i Sverige. Materialet har analyserats med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visade skillnader mellan de professionella som hade en medicinsk bakgrund och de som hade en socionombakgrund. Dock definierades självskadebeteende i stort sett lika av alla respondenter oavsett arbetsplats. Självskadebeteende var oftast inte den huvudsakliga orsaken till att ungdomarna sökte hjälp utan var snarare en följd av oro, ångest och nedstämdhet. Hos respondenterna förekom även delade meningar om självskadebeteende som socialt fenomen där några ansåg att det var smittosamt medan andra tog avstånd från detta påstående.

1234567 151 - 200 av 2089
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf