miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1967
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Språkbrukets roll i matematikundervisningen2014In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, Vol. 2014, no 1, p. 27-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det språk vi använder oss av i matematikklassrummet kan fokuseras på många olika sätt. Språket är också nödvändigt att förhålla sig till vid utvecklingen av sitt matematiska tänkande. Författarna diskuterar här relationer mellan språk och lärande.

 • 152.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Department of Science and Mathematics Education, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC), Umeå University.
  Österholm, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Department of Science and Mathematics Education, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC), Umeå University.
  Variation of explicit argumentation in mathematics textbooks2017In: Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] B. Kaur, W. K. Ho, T. L. Toh, & B. H. Choy, Singapore, 2017, Vol. 1, p. 170-170Conference paper (Refereed)
 • 153.
  Bergroth, Monika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Sjölund, Sabina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Förskolans kvalitetsarbete: Förskolechefer beskriver hur deras förskolor arbetar med kvalitetsarbete2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten på förskolan innehas av en förskolechef. Ett viktigt ansvar som förskolechefen har är att se till att ett kvalitetsarbete som innefattar analys, uppföljning och utvärdering genomförs. Kvaliteten i den pedagogiska verksamheten har kontinuerligt granskats av skolinspektionen. Forskning visar att kvalitetsarbetet behöver utvecklas och kan vara svårt att arbeta med. Syftet med uppsatsen var att presentera och analysera förskolechefers syn på kvalitet och kvalitetsarbetet inom förskolan. Som metod för att undersöka detta användes ostrukturerade intervjuer. De flesta förskolechefer ansåg att begreppet kvalitet var stort och svårt att definiera. I resultatet framgick att förskolorna i Östersunds kommun i stor utsträckning arbetade kontinuerligt med kvaliteten i verksamheten. De flesta av de intervjuade förskolecheferna hade ett stort engagemang och var väl insatta i deras ansvarsroll och i processen kring kvalitetsarbetet.

 • 154.
  Bergström, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Valta, Annette
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lek och Lärande i Förskoleklassen: Pedagogers uppfattning om lekens betydelse för lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 155.
  Bergström, Annika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sjölin, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers syn på utomhuspedagogik och utomhusmiljöns betydelse2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 156.
  Bergström, Christina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Herbertsson, Denise
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  En förskola för alla: En studie om hur förskollärare ser på arbetet med barn i behov av särskilt stöd2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 157.
  Bergström, Gabrielle
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lindgren, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Flerspråkig utveckling: En studie om villkoren för flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 158.
  Bergström, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jonasson, Pernilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Det här är avigsidan av arbetet”: En kvalitativ studie om förskollärarnas anmälningsplikt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 159.
  Berkestedt, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  IKT i skolan: Lärares uppfattningar om IT-integrerad undervisning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 160.
  Berndtsdotter, Kristina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Larsson Nahmias, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Gynnas vissa elever i matematikundervisningen?:  - en studie av sex grundskollärares lärstilar2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Färska rapporter visar att svenska elevers kunskap i matematik sjunker i förhållande till övriga världens. Samtidigt visar forskning, att den traditionella undervisningen i skolan gynnar vissa elever mer än andra. Detta fick oss att fundera över om lärstilsmetodiken kunde tillföra något till dagens matematikundervisning. Vid undersökningar där undervisningen matchat elevernas lärstilar har elevernas resultat anmärkningsvärt förbättrats Vår studie har därför ett huvudspår - lärarens roll och undervisnings­metoder. För att ta reda på hur lärare undervisar i matematik och hur de tänker sig nå alla elever, genomförde vi en kvalitativ fallstudie med observationer och intervjuer av sex lärare i år 1-3. Vårt resultat bekräftade å ena sidan det som internationell forskning visat om undervisning i allmänhet, nämligen att de visuella och auditiva eleverna gynnas. Å andra sidan blev resultatet ändå överraskande då skillnaden mellan de gynnade eleverna och elever med andra perceptuella preferenser var nedslående stor. Undervisningen matchade sällan eller aldrig elever med taktil eller kinestetisk preferens.

 • 161.
  Bernhold, Kajsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Olsson, Isabell
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Den som kommer först får en iPad!”: En kvalitativ studie om hur tolv elever uppfattar surfplattan som ett verktyg för lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 162.
  Bexell, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hjelm, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Skolans klimat som ett förebyggande arbete: - En kvalitativ studie om gymnasieskolans och polisens samarbete i ett förebyggande arbete med ungdomar om alkohol och droger2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolans klimat anses vara en viktig del för hur elever uppfattar och utvecklas över tid. Detta kan studeras utifrån gymnasieskolans betydelse och vilken inverkan skolan har på ungdomar. Studiens syfte är att undersöka hur skolans klimat kan ligga till grund i ett förebyggande arbete mot ungdomars användning av alkohol och droger. För att studera detta ämne så har en kvalitativ ansats applicerats och sju intervjuer har genomförts. Tre rektorer på tre separata gymnasieskolor, en kurator, två poliser som arbetar med ungdomar med inriktning mot alkohol och narkotika samt en tidigare samordnare mellan skolan och polisen intervjuades. Resultatet visar att behovet för ökat samarbete finns men resurserna inte tillräckliga för att prioriteras. Vilka relationer elever har till andra klasskamrater och lärare, deras prestationer och närvaro visar sig ha en betydande roll för unga människors första möte med alkohol och droger. En viktig slutsats är att de flesta av de problem som finns i skolan såsom behov av ytterligare resurser och bristfälligt samarbete, som benämns i studien är existerande men också möjliga att åtgärda genom både ett pedagogiskt och socialt stöd utifrån skolan som bidragande faktor.

 • 163.
  Billberg, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Idrotten -för samhällets vidareutveckling: Idrottsledares upplevelser av vidareförandet av samhällets normer och värderingar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idrotten och idrottsföreningarna i dagens samhälle är klassad som en av de största sociala institutionerna, där de aktiva barn och ungdomarna kommer i kontakt med samhällets olika normer och värderingar. Genom detta har regering och riksidrottsförbundet i Sverige vidtagit flertal åtgärder och satsat miljontals kronor på att upprätta en god, rättvisande, integrerande miljö där huvudperspektivet varit jämställdhet och jämlikhet mellan könen. Med anledning av detta har denna studie utförts med ett syfte att belysa idrottsledares upplevelse av sin roll för utveckling av ungdomen och påverkan emot samhällets normer och värdering, med en fokusering på jämställdhet och jämlikhet mellan könen. Studien har då utgått ifrån den kritiska teorins ansats tillsammans med den fenomenologiska för att på detta sätt kunna kritiskt granska idrottsledarnas upplevelse av det som ses som normalt för att se eventuella maktaspekter, samt få en förståelse för idrottsledarens upplevelse. Detta har insamlats genom semi-strukturerade intervjuer, som sedan transkriberats kodats, kategoriserats och analyserats genom en analytisk induktions process. Resultatet påvisade en upplevelse av en integrerande, fostrande, förebildsroll där beteenden speglas och korrigeras ifrån och av idrottsledaren till ungdomarna. Slutsatser kunde även dras kring idrottsledarna förlitande på den bild som media och tävlingsdeltagandet framställde om en jämställdhet och jämlikheten inom längdskididrotten. Men vissa skillnader visades emellan idrottsledarnas uppfattning om att leda könet, samt skillnader i prioritering av relationsband. Essensen i resultatet var dock att alla idrottsledare menade att alla kan idrotta oavsett vem du är.

 • 164.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Different Types of Order in Swedish and German Classrooms2014In: WERA Focal Meeting, Edinburgh, 2014-11-20, 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine which different kinds of classroom order there can be found in different countries. Schooling on the one hand is a global phenomenon and the classroom is usually seen as an integrated part of it. School systems on the other hand are nationally different. Therefore it is interesting to investigate whether, and to what extent, differences can be found in the classroom orders in different countries or if they are similar.

  The concept of disciplinary order formulated in Michel Foucault's book "Discipline and Punish" is the main theoretical framework of this study. Based on this concept an ideal type of "disciplinary classroom order" is formulated. This ideal type is the analytical starting point for describing different types of classroom order.

  The study is based on participant classroom observations, following German upper secondary school teachers and Swedish compulsory school teachers during their work week and in their classrooms.

  In the German examples, the classroom is the centre for teaching and learning activities at school; teachers and pupils are exclusively inside the classroom where the activities take place. The German classrooms are quite closed and the pupils are mainly static on their places whereas there is much movement in and out of the classroom as well as inside the classroom in the Swedish examples. This means that there are at least two different types of disciplinary classroom order to be found in the Swedish examples whereas only one in the German.

 • 165.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Discipline And Punish in Classrooms: Studying Classroom Management With Foucault - Three Films About School As Example2011Conference paper (Refereed)
 • 166.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Film in the Teacher Education Classroom: Theoretical Basis and Areas of Application2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  One difficulty that teachers in teacher education are faced with is the relative distance between the place of teaching, the teacher education classroom, and the subject taught, being a teacher in a classroom. The question is therefore how to involve experiences of teaching into the teacher education classroom in a way that is both practical inside the given frames and worthwhile for all participants, both students who already have experiences of teaching and those who do not.

  Films and other mass media productions can be sources for such (vicarious) experiences, which can bring pictures of practice to the theoretical teacher education classroom with relatively small effort.

  This paper will start at that point and address two issues: 1) a theoretical framework to examine the knowledge theoretical premises and possibilities of using mass media productions in educational purpose. This theoretical framework is based on the works of Alfred Schütz about ideal types as concept for social understanding and Niklas Luhmann's thoughts on mass media's role in society. 2) The paper will show which aspects of being a teacher and teaching are especially suitable to discuss using films. Using some examples, the paper will point out which themes that are usually addressed in films and why and how they can be adapted for educational purposes.

 • 167.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Imported Teachers in Sweden: Reasons for Import2017Conference paper (Refereed)
 • 168.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Inside or outside the system?: Swedish free schools’ self-descriptions2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the beginning of the 1990‘s, Swedish parents have had the possibility of choosing schools for their children freely by taking publicly funded school vouchers to the chosen school. At the same time free schools started to develop, competing for the pupils and the school vouchers. Even though the free schools are a part of the school system, obligated to follow the same laws and curricula as the public schools, they describe themselves as something else, something “outside the system inside the system”.The aim of the paper is to identify, analyse and discuss the different communicative strategies of inclusion/exclusion in the educational system that are used in the self-descriptions of the free schools. The paper is theoretically and methodologically informed by Luhmann’s social theory, which allows to study how social systems (the free schools)describe – and establish – themselves in relation to other systems and society.The data for the study is based on official information that can be found on the three largest free schools‘ websites including introductions, welcoming words, presentation of the staff,teacher recruitment sites, statistics etc etc.The data is analysed using Luhmann inspired semantic-analysis which allows to study and discuss how meaning is made inside social systems. It will be discussed and compared how the different free schools describe themselves on the one hand as legitimate and worthy parts of the Swedish educational system at the same time as they – for reasons of competition and marketing – describe themselves as different from the public schools.

 • 169.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Is leadership really everything?: Practitioners perspectives on schooldevelopment in a low-achieving Swedish municipality2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is part of a larger ongoing study which is conducted in a mid-sized Swedish municipality where the students results lie behind the national average and lower than theirsocio-economic background would implicate. This makes the municipality in question quiteunique and the general question is, what makes this municipality so special, what are thereasons behind the deviant results? Earlier attempts to identify and eliminate causes have notyet been successful, maybe because they have been aiming at areas of development in a toogeneral way, such as leadership, study environments or student health.The study which is presented in this paper has the aim to identify more specific andcomplimentary areas of development and improvement to the above mentioned.This will be done by using an inductive research strategy with teachers as informants whohave moved to the municipality during the last two years with prior teaching experiencesfrom other municipalities. (School education is organized by the municipalities in Sweden.The local “school systems” can differ quite a lot, structurally and pedagogically.) Theseteachers are due to their professional history capable of comparing different municipalities,they contribute to the research with inductive comparisons. The study will be able to add apractitioners perspective to school development and improvement work. Structural andorganizational aspects are completed by practical ones. The research is conducted usingletter writing, interviews and focus groups. The paper will include a discussion ofmethodological and data collection challenges and how they could be addressed.

 • 170.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Lärares ledarskap i svensk film och tv2012In: Lärare som ledare: i och utanför klassrummet / [ed] Berg, Gunnar; Sundh, Frank; Wede, Christer, Lund: Studentlitteratur, 2012, p. 71-85Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 171.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Monoculture or Diversity – Types of Order in Swedish and German Classrooms2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to describe which types of order can be found in observations in Swedish and German classrooms and to discuss what effects these implicate for the work of teachers. Schooling on the one hand is a global phenomenon and the classroom is usually seen as an integrated part of it. School systems on the other hand are nationally different. Therefore it isinteresting to investigate whether, and to what extent, differences can be found in the classroom orders in different countries.

  The concept of disciplinary order as formulated in Michel Foucault's book "Discipline and Punish" is the main theoretical framework of this study. Based on this concept an ideal type of "disciplinary classroom order" is formulated. This ideal type is the analytical starting point for constructing and describing different types of classroom order based on classroom observations. The study is based on participant classroom observations, following German upper secondary school teachers and Swedish compulsory school teachers during their work week and in their classrooms.

  The results of these studies show that there can be found two different, and in many ways opposing, types of classroom order in the Swedish examples, whereas only one in the German.

  In the German examples, the classroom is the unquestioned centre for teaching and learning activities at school; teachers and pupils are exclusively inside the classroom where teacher centred whole-class lessons are carried out. During the lessons the German classrooms are quite closed and the pupils are static on their places. In the Swedish classroom observations this type of order can be found as well, but there it alternates with another almost opposite type of order where pupils are studying individually with the teacher as supervisor or mentor. The classroom is one of many places for these activities and is therefore much more open for teachers and pupils during the lessons.

  It will be discussed what possibilities and risks are carried along by either focusing on one type or shifting between different types of classroom order and what demands are put on the teacher in those different environments.

 • 172.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Oordningens möjligheter – en alternativ bild på livet i svenska klassrum2014In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 173.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rum, tid och mobiltelefoner: klassrumsdisciplin i Sverige och Tyskland2017In: Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik / [ed] Landahl, Joakim; Lundahl, Christian, Stockholm: Natur och kultur, 2017, p. 129-149Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 174.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Schule in Schweden und Bayern – oberflächlich andersoder tiefgreifend eigenartig?2012Conference paper (Refereed)
 • 175.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  SHOULD THE DOOR BE OPEN? Classroom Discipline in Sweden and Germany2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate discipline in German and Swedish classrooms and describe its cultural contexts. In countries with compulsory education, it must be assumed that not all students voluntarily attend classes. The mandatory presence of students combined with the ban on corporal punishment in schools means that classroom interaction has to be organized according to certain manners and rules which are understood here as discipline, meaning the organization and control of individuals and their actions over space and time. This study assumes similarities in the fundamental disciplinary mechanisms, although different contexts will create different concrete manifestations of the phenomenon.

  Since the observation of cultural contexts is not as self-evident and direct as the observation of classroom interactions of teachers and students, the theoretical considerations here include a detailed discussion of methodology for observing culture. Starting with Alfred Schütz’ concept of ideal types and Niklas Luhmann’s theory on mass media, it is argued that culture can be observed through the products of mass media. The empirical data for this study therefore consists of classroom observations in Germany and Sweden as well as the examination of German and Swedish films and television series.

  Comparing and combining the results from classroom and film/tv observations using the construction of different ideal types allowed conclusions to be made about correlations between disciplinary order and whether a teacher is considered “good” or “bad”. This review of the various types of order is the basis for the description of cultural contexts.

  Keywords: classroom discipline, Sweden, Germany, film and television.

  Themes from the call for papers that might fit:

  (1) Innovative Research Methods

  (2) Curriculum

 • 176.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Should the door be open? Classroom Discipline in Sweden and Germany  Adding Nordic and curriculum theoretical perspectives?2015Conference paper (Other academic)
 • 177.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ska dörren vara öppen?: Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate discipline in German and Swedishclassrooms and describe its cultural contexts. In countries with compulsory educa-tion, it must be assumed that not all students voluntarily attend classes. The man-datory presence of students combined with the ban on corporal punishment inschools means that classroom interaction has to be organized according to certainmanners and rules (Luhmann, 2002a:108a). These rules are understood here as dis-cipline meaning the organization and control of individuals and their actions overspace and time (Foucault, 1987/1975). This study assumes similarities in the funda-mental disciplinary mechanisms, although different contexts (here Germany andSweden) will create different concrete manifestations of the phenomenon. Since theobservation of cultural contexts is not as self-evident and direct as the observationof classroom interactions of teachers and students, the theoretical considerationshere include a detailed discussion of methodology for observing culture. Startingwith Alfred Schütz’ concept of ideal types and Niklas Luhmann’s theory on massmedia, it is argued that culture can be observed through the products of mass me-dia. The empirical data for this study consists of field studies in the form of obser -vations in German and Swedish classrooms as well as the examination of Germanand Swedish films and television series about teachers and students. The classroomobservations were used to create ideal typical descriptions of different implementa-tions of disciplinary procedure. Based on the analysis of teacher figures in variousGerman and Swedish films and television series, several “good” and “bad” teachertypes were initially identified. Combining the two results allowed conclusions tobe made about correlations between disciplinary order and whether a teacher isconsidered “good” or “bad”. This review of the various types of order is the basisfor the description of cultural contexts. The results of classroom observations andfilm studies and their discussion in relation to prior Swedish research, gives thepicture of a cultural context in which various forms of classroom order are avail-able, in which they are critically discussed and also can exist in parallel to each oth-er. On the other hand, the German context seems to allow only one form ofclassroom order, both in actual school operations as well as in the mass media rep -resentation and scientific reflection.

 • 178.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Subject and Class Teachers and their Classroom Management Strategies: Signs of two Different Teaching Professions?2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Schools' legitimation as institutions can no longer be explained by the distribution of knowledge, but by the way knowledge is distributed. Aspects of classroom management and discipline is more and more getting into focus of educational research and teacher education. In many countries two ways of organizing teachers' work exist: class teacher on the one hand and subject teachers on the other. Even though this is a common phenomenon, the existing research literature on the subject is very limited.

  In this paper it will be analysed and discussed to what extent class teachers' and subject teachers' classroom management and communication strategies differ. This paper's empirical data consists of classroom observations following two class teachers and two subject teachers in southern Germany. All teachers work at lower secondary types of schools where either subject teachers or class teachers dominate.

  The two types of teachers have different educational and historic backgrounds, e. g. subject teachers have a long tradition of academic education, stemming from a grammar school tradition. Class teachers only recently became part of universitary education and go back to an elementary school tradition.

  The amount of empirical data in this study is limited and must therefore be seen as exploratory and as starting point for further, more extensive research. The analytical approach in this study is based on a model for constructing empirically founded, multidimensional typologies (Kelle & Kluge, 2010)⁠ which answers to the study's mentioned shortcomings in empirical data and theoretical preconceptions. This model implements both inductive and deductive elements and permits theorizing based on relatively limited amount of empirical data. Aspects of subject respectively class teachers' role in the class, their relations to subject, profession and pupils as it appears in everyday classroom work will be analysed. Aim of this paper is to discuss and open for further research about in how far the differences between classroom and subject teachers are significant enough that they can be described as two different professions.

  Literature

  Kelle, Udo, & Kluge, Susanne. (2010). Vom Einzelfall zum Typus : Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.

 • 179.
  Billmayer, Jakob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Subject and Class Teachers' Classroom Management: An Exploratory Study in Four Teachers' Classrooms in Bavaria2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Schools' legitimation as institutions can no longer be explained by the distribution of knowledge, but by the way knowledge is distributed.Aspects of classroom management and discipline is more and more getting into focus of educational research and teacher education. In many countries two ways of organizing teachers' work exist: class teacher on the one hand and subject teachers on the other. Even though this is a common phenomenon, the existing research literature on the subject is very limited.

  In this paper it will be analysed and discussedto what extentclass teachers' and subject teachers' classroom management and communication strategies differ. This paper's empirical data consists of classroom observations following two class teachers and two subject teachers in southern Germany. All teachers work at lower secondary types of schools where either subject teachers or class teachers dominate. The two professions have different educational and historic backgrounds, e. g. subject teachers have a long tradition of academic education, stemming from a grammar school tradition. Class teachers only recently became part ofuniversitary education and go back to an elementary school tradition.

  The amount of empirical data in this study is limited and must therefore be seen as exploratory and as starting point for further, more extensive research.The analytical approach in this study is based on a model forconstructing empirically founded, multidimensional typologies which answers to the study's mentioned shortcomings in empirical data and theoretical preconceptions(Kelle & Kluge, 2010)⁠. This model implements both inductive and deductive elements and permits theorizing based on relatively limited amount of empirical data. Aspects of subject respectively class teachers' role in the class, their relations to subject, profession and pupils as it appears in everyday classroom work will be analyzed.

 • 180.
  Billmayer, Jakob
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Perselli, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Berg, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Good and evil teachers – teaching and leading in the movie Hets2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers' profession can be said to consist of at least two aspects, teaching and leading. Teaching summarizes subject matters and didactic knowledge, leading is the social part of teachers' work, for example arranging a learning environment, rules, discipline and teacher-pupil-interaction. Teachers are, of course, the formal leaders, managers, in schools and classrooms. They are put in this position by formal law and social customary. At the same time, teachers do have a choice how they exercise their part as a leader depending on personal preferences, their own education and, again, legal and social boundaries.. What is considered as good respectively bad leadership for a teacher is changeable.

  Teachers and schools are a common theme for film and television. The dramatic focus lies on the social aspects of school and classroom life, the relation between teachers and pupils for example, subject matters are rarely depicted. This means teachers are mainly portrayed in their role as leaders.

  Mass media, such as television and films, give direction to discourses in society. Analyzing them can give a clue to what matters concern at a certain time period and in a certain society. In Sweden the film Torment (Hets) written by Ingmar Bergman in 1944 has been influencing public discourse about school and teaching since then.

  In this paper we are going to analyze how teachers' leadership is depicted in this film. Using directed material as empirical data allows us to ask “Who is the good teacher and who is the bad – or evil – teacher?”

  In our discussion we will look at how the formal manager role that teachers get by law and social customary leaves space for different kinds of teachers' leadership. Will bigger juridical authority for teachers prevent evil teaching, or is the opposite more plausible? But even common ideas of morality will have to be considered and discussed; why is a certain type of leader connected with the role of the good hero and the other one is the evil villain? Is this the only way the different styles of leadership can be looked at?

 • 181.
  Bjermquist, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder": En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar omhur utomhuspedagogik kan påverka barnens utveckling och lärande iförskolan. För att ta reda på detta har jag använt mig utav en kvalitativ studiemed intervjuer som metodval. Intervjuerna har genomförts med fyrapedagoger på olika förskolor. Intervjuerna har spelats in för att sedantranskriberas och analyseras. I resultatet har fyra olika huvudrubriker vuxitfram: Pedagogernas syn på utomhuspedagogik, att arbeta medutomhuspedagogik för att stödja barnens utveckling och lärande,pedagogernas roll utomhus och pedagogernas syn på vilka hinder som finnsmed utomhuspedagogik. Ur resultatet går det att utläsa att pedagogerna haren uppfattning om att utomhuspedagogiken kan påverka barnens utvecklingoch lärande genom att barnens alla sinnen stimuleras, motoriken utvecklas,hälsan främjas, leken stimuleras och matematiken och naturvetenskapen får ennaturlig del i verksamheten. Pedagogerna uppfattar att sin roll är att varamedforskare tillsammans med barnen.

 • 182.
  Bjurling, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Björk, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Att bedöma utan att döma, att utvärdera utan att värdera – kan vi, ska vi, vill vi det?”: En studie om bedömningens roll i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka bedömningens roll i förskolan. Idag växer barn upp i ett granskningssamhälle där de ständigt dokumenteras och bedöms, inte ens i förskolan är barnen fria granskningar. Detta går emot förskolans läroplan som menar att bedömningar ska fokusera på verksamheten och inte på enskilda barn. Studien har genomförts med hjälp av tre empiriska insamlingsmetoder på två förskolor belägna i en liten kommun i Sverige. I vår studie har vi använt oss av en metodtriangulering. De två första metoderna innehöll kortare observationer som kombinerades med insamlande av olika bedömningsmaterial. Den tredje metoden var strukturerade gruppintervjuer med sammanlagt fem förskollärare. Resultatet visade att förskollärare har olika uppfattningar och inställningar till begreppet bedömning och dess roll i förskolan. Resultatet synliggjorde också att det råder olika typer av bedömningar ute i verksamheterna som görs utifrån olika syften och med olika verktyg. Bedömningar tycks vara ofrånkomliga i förskolans verksamhet. Resultatet visar att de undersökta förskolorna minst sagt ingår i denna komplexa bedömningspraktik där den transformativa bedömningen genomsyrar många av bedömningarna som råder i verksamheten. Även bedömningar av summativ karaktär kunde förekomma beroende på hur bedömningen genomförs.

 • 183.
  Björck, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Edlund, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers uppfattningar om IKT-användning i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 184.
  Björestam, Ingrid
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  En skola, men inte för alla!2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 185.
  Björk, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Holmgren, Kerstin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Surfplattan i förskolan: − Pedagogers och förskolechefers uppfattningar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och beskriva pedagogers uppfattningar om användningen av surfplattor som verktyg för barns lärande i förskolan och förskolechefers uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för detta. Denna kvalitativa intervjustudie bygger på 13 intervjuer med pedagoger och förskolechefer och resultatet visar att många pedagoger saknar utbildning inom surfplattans pedagogiska användningsområde, vilket ger konsekvenser för hur man använder sig av surfplattan i förskolan. Surfplattan har visat sig vara både hjälpmedel och verktyg i förskolan, dock visar studien att valet av applikationer är centralt. Tidigare forskning visar att pedagogers digitala kompetens är otroligt viktig för barnen. En stabil grund i digital teknik för att följa den snabba utvecklingen är av största vikt för alla parter. Både i vår studie och i tidigare forskning betonas att digital teknik snabbt har slagit igenom och kommer att vidareutvecklas i rasande takt. Det finns en stor komplexitet i att omfamna tekniken hos pedagogerna bland annat beroende på varierande utbildning och inställning till digitala verktyg. Detta är avgörande för hur pedagoger framgångsrikt arbetar med surfplattan. Beträffande förskolechefer gäller det för dem att hitta förmågan att leda och stötta pedagogerna i deras utveckling då dagens samhälle kräver att barn har digital kompetens.

 • 186.
  Björk, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Louca, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Den så kallade fria leken: - En studie om pedagogers uppfattningar av fri lek2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 187.
  Björk, Petrus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lindström, Marc
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Skolan, maten och inlärningen: Skollunchernas påverkan på den pedagogiska inlärningen2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 188.
  Björkholm, Matilda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hulinder, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Här får man vara precis vad man vill!”: - En studie om den fysiska lärmiljöns betydelse för barns lek ochsamspel i förskolan.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att studera samt problematisera hur förskolans olika fysiska lärmiljöerpåverkar barns lek och samspel. Hur lek och samspel kommer till uttryck i relation till de olikarummen. Studien bygger på observationer samt intervjuer, där vi på en förskola i mellersta Sverigehar följt en mindre barngrupp i två olika fysiska lärmiljöer. I analysen av empirin har det framkommitatt de två miljöerna påverkar barnens lek och samspel på olika sätt. I resultatet framkommer det attbarnen gärna kombinerar olika material och miljöer och vi får uppfattningen att det gynnar barnensfantasi, lek och samspel både med varandra och med miljön. Det framgår också i vårt resultat att bådamiljöerna behövs på en förskola för att på så vis främja alla barns olika intressen, tillfredsställa allabarns behov samt erbjuda barnen de bästa förutsättningarna till lärande och utveckling. Detframkommer att olika miljöer och material kommunicerar med oss på olika sätt, då rummen sänder utolika budskap om hur man förväntas agera i rummen. Olika miljöer och material i förskolan kanskapa både möjligheter och begränsningar för barnen.

 • 189.
  Björklund Norman, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Cedborger, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Transformativt Ledarskap och InformelltLärande: En kvantitativ studie om lärande på arbetsplatsen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utbildning ar nagot som ar och har varit ett hogaktuellt amne inom den svenska samhallsdebatten under en lang tid. Snabba forandringar i samhallet och i arbetslivet under de senaste decennierna har bidragit till att aven intresset for arbetsplatslarade okat kraftigt, vilket gjort att pedagogiken fatt en allt viktigare roll i arbetslivet. Syftet med denna studie ar att undersoka om det finns nagot samband mellan fyra komponenter som definierar ledarskapsstilen transformativt ledarskap: Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation och Individualized Consideration, och se om det finns något samband mellan dessa fyra komponenter och informellt larande. Studien antar en kvantitativ ansats dar en tvarsnittsdesign har anvants. Via hypotesprovning har det, med hjalp av Pearsons r, testas om det finns ett samband mellan transformativt ledarskap och det informella larandet. 243 stycken enkater sandes ut till fyra olika organisationer inom livsmedels-, rekryterings- och telecombranchen varav 114 respondenter svarade. Studiens resultat visar pa att det finns ett signifikant samband mellan det transformativa ledarskapet och informellt larande

 • 190. Björkman, C
  et al.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Qualitative descriptions of capacity building in schools - two Swedish cases.: Paper presented at the NFPF/NERA Conference in Örebro, Sweden, 2006-03-09-11.2006Conference paper (Other academic)
 • 191.
  Björkman, Conny
  Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
  Internal Capacities for School Improvement: Principals views in Swedish Secondary Schools2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 192.
  Björkman, Conny
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skolans ledarskap som intern förbättringskapacitet2010In: Kultur, struktur, ledarskap - ett projekt och dess resultat / [ed] Jonas Höög & Olof Johansson, Lund: Studentlitteratur, 2010, 1:1, p. 135-152Chapter in book (Other academic)
 • 193.
  Björkman, Conny
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Qualitative Descriptions of Pre-conditions for Capacity-building in Schools2009In: International Studies in Educational Administration, ISSN 1324-1702, E-ISSN 1839-2768, Vol. 37, no 2, p. 25-40Article in journal (Refereed)
 • 194.
  Björkman, Conny
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  The best regional education system in the world - a regional school improvement project.2014Conference paper (Refereed)
 • 195.
  Björkman, Jenny
  et al.
  Södertörns högskola/Riksbankens Jubileumsfond.
  Fjæstad, BjörnMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Läsning2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Böcker, dagstidningar och tidskrifter har fortfarande ett fast grepp om svenska folket. De senaste årtiondenas medieutveckling har också inneburit att mycket läsning numera sker på skärmar av olika slag. Läsning kan innebära vidgade vyer och ökade kunskaper, insikt i hur andra människor handlar och tänker, svindlande äventyr och läkande terapi – men också att vi kan ta del av och följa bruksanvisningar och matrecept. De flesta av oss läser omedvetet och utan större ansträngning, men varje generation måste erövra läsförmågan på nytt och det kan vara ett problem. Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013/2014 kastar sig från Heliga Birgitta till Harry Potter, från Selma Lagerlöf till Snobben. Boken vänder sig till alla som vill förstå mer om vad läsning kan innebära.

 • 196.
  Björkquist, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Frank, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  IKT i förskolan, ett brett arbetsätt: Förskollärares upplevelser av IKT i den pedagogiska verksamheten2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 197.
  Björkstam, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barn som misstänks fara illa i hemmet: En studie om hur pedagoger kan agera2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om barn som misstänks fara illa i hemmet då det är ett viktigt ämne att belysa eftersom det är något som förekommer för vissa barn i deras hem kontinuerligt eller under en viss tid. Barnen kan bli utsatta av sina föräldrar på olika sätt som t.ex. fysisk och psykisk misshandel, kränkningar och försummelse. Det intressanta är om pedagogerna uppmärksammar dessa barn i verksamheten eller inte. Bakgrunden visar på att en del pedagoger inte anmäler sina misstankar om att ett barn far illa av olika skäl. Resultatet visar istället på att alla de pedagoger som jag har intervjuat brukar anmäla beroende på vad de misstänker. Undersökningen visar också på att kunskap och tidigare erfarenheter kan vara en bidragande faktor till att barn som far illa uppmärksammas i verksamheterna och anmäls till socialtjänsten.

 • 198.
  Björnler, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Flerspråkighet i förskolan: -pedagogers tankar om och erfarenheter av språkinlärning hos flerspråkiga barn.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka förskolepedagogers tankar om och erfarenheter av att arbeta med flerspråkighet samt flerspråkiga barn i förskolan. Studien har varit designad utifrån kvalitativa semistrukturerade, enskilda intervjuer. Intervjuerna har genomförts på tre olika förskolor och fem pedagoger har deltagit i studien. Samtliga intervjuer har spelats in med ljudupptagning. Intervjuerna har transkriberats och analyserats. Analys- och tolkningsprocessen genomfördes i tre olika steg och under processens gång växte fem teman fram: Flerspråkighet och modersmål där pedagogernas erfarenheter och tankar kring flerspråkighet och modersmål i förskolan samt vilka referensramar kring detta som pedagogerna ger uttryck för. Kommunikation på olika sätt innehåller pedagogernas olika perspektiv på kommunikation i förskolan samt hur arbetet med flerspråkighet kan innebära nya tillvägagångssätt för att skapa kommunikation. Språkutvecklande aktiviteter belyser de språkutvecklande aktiviteter som genom analys- och tolkningsprocessen uttryckts av samtliga pedagoger i studien. Pedagogens roll och arbetssätt belyser de praktiska aspekterna av att arbeta med flerspråkighet i förskolans verksamhet som samtliga pedagoger delar med sig av och vilken roll den enskilda pedagogen samt arbetslaget har i arbetet. Utmaningar innehåller de svårigheter i arbetet med flerspråkighet i förskolan som pedagogerna i studien uttrycker. Det framkommer att de intervjuade pedagogerna har, oberoende av varandra gett uttryck för de fem teman som resultatet består av.

 • 199.
  Bladh, Carina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Mattsson, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Barnfri tid i förskolan: Behövs den?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om förskollärare upplever att de har de förutsättningar som krävs för att kunna planera, utvärdera och reflektera över verksamheten för att uppfylla målen i den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) då den har förtydligat förskollärarens ansvar samt kompletterats med ett nytt avsnitt om just uppföljning, utvärdering och utveckling.

 • 200.
  BLANCO, JOSIMAR
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  BLANCO, LINDA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Den lärande strukturen -: Utvecklingsmöjligheter eller normativ reproducering?En studie om nyexaminerade lärares upplevelser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 151 - 200 of 1967
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf