miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1768
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Axling, Alice
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ekman, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  IDENTIFIERA OCH STÖDJA VÅLDSUTSATTAKVINNOR I VÅRDEN: - Sjuksköterskans roll2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt problem som kraftigt påverkar kvinnans hälsa.Hälso- och sjukvården är ofta den enda myndighet som kvinnorna kommer ikontakt med. Vilket bidrar till att sjuksköterskan besitter en central roll i attidentifiera och stödja våldsutsatta kvinnor.Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans identifikation och stöd till denvåldsutsatta kvinnan.Metod: En litteraturöversikt utfördes. Artiklarna valdes utifrån litteraturöversiktenssyfte, artiklarna analyserades systematiskt. I resultatet inkluderades 19artiklar, 10 med kvantitativansats och nio i kvalitativutformning.Resultat: Resultatet utmynnade i flera faktorer som är gynnsamma för identifikation, såsom ett gott bemötande, att sjuksköterskan erhållit utbildning inomvåldsutsatthet. Men även hur sjuksköterskan kan arbeta för att identifiera ochstödja våldsoffer. Faktorer som hindrar identifikation var organisatoriskahinder, negativa attityder samt kunskapsbrist.Diskussion: Sjuksköterskans attityder, bemötande, kunskapsnivå och andraorganisatoriska hinder kan bidra till ”caring” och ”uncaring”. Dessa faktorerkommer att påverka identifikation och stöd av våldsutsatta kvinnor.Sjuksköterskan behöver vara medveten om sin roll i mötet med kvinnor somutsätts för våld för att uppnå omvårdnad av kvalité.Slutsats: Utbildning inom våldsutsatthet bör erbjudas för att minska barriärer somhindrar identifikation. Verksamheter och organisationer behöver tydligariktlinjer och rutiner för handläggning av våldsoffer.

 • 152.
  Axman Sara, Inga Lisa
  et al.
  Mid Sweden University. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Björs, Stina
  Mid Sweden University. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Faktorer som kan påverka blodtrycksmätning - viktiga kunskaper för sjuksköterskan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Blodtrycksmätning är en av sjuksköterskans arbetsuppgifter och hon/han ska genom den kunna identifiera patientens hälsostatus. Det finns brister hos sjukvårdspersonal runt om i världen om hur korrekt blodtryckemätning ska genomföras. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur 3 olika faktorer påverkar blodtrycksresultatet vid manuell blodtrycksmätning med fokus på korsade ben, mätning över/utan tröjärm samt armposition. Metod: För att finna vetenskapliga artiklar användes databaserna Pubmed, CINAHL och Cochrane. Efter granskning och kvalitetsbedömning återstod det 15 kvantitativa artiklar som användes i denna studie. Resultat: Det  visade sig tydligt att hur patientens arm- och benposition var vid blodtrycksmätningen påverkade  blodtrycksresultatet signifikant. Däremot påverkade inte mätning över tröjärm blodtrycksvärdena nämnvärt. Diskussion: Hjärtläge är inte definerat i svenska rekomendationer. Det behövs tydligare definitioner/rekomendationer i Sverige för att undvika feldiagnostisering. Då mätning över tröjärm inte påverkade mätreslutatet underlättar det för patienter som har svårigheter att ta av sig på överkroppen. Slutsats: Det viktigt att alla som kontrollerar blodtrycket har kunskaper om vilka fel som kan påverka mätresultaten.

 • 153.
  Backlund, Claudia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Akut smärta: -sjuksköterskors bedömning och behandling av akut smärta bland patienter inom internmedicin2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 154.
  Backman Lönn, Beatrice
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Holmgren, Monica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Forskningssköterskans rollEn mångfacetterad roll inom klinisk forskning.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 155.
  Backström, Erika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ftaieh, Amina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Möten i vården med personer med intellektuell funktionsnedsättning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 156.
  Barkel, Florina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Isaksson, Annica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors attityder till omvårdnadsforskning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 157.
  Bell, Hege T.
  et al.
  Nord Univ NTNU, Trondheim, Norway.
  Granas, Anne Gerd
  HiOA, Oslo, Norway.
  Omli, Ragnhild
  Nord Univ, Namsos, Norway.
  Enmarker, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Steinsbekk, Aslak
  NTNU, Trondheim, Norway.
  Nurses' and pharmacists' learning experiences from participating in inter professional medication reviews in primary health care: a qualitative study2017In: International Journal of Clinical Pharmacy, ISSN 2210-7703, E-ISSN 2210-7711, Vol. 39, no 1, p. 218-219, article id CP-PC004Article in journal (Refereed)
 • 158.
  Bell, H.T.
  et al.
  Nord University, Namsos, Norway; Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
  Granas, A.G.
  University of Oslo, Oslo, Norway.
  Enmarker, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences. Centre for Care research Mid-Norway, Steinkjer, Norway.
  Omli, R.
  Centre for Care research Mid-Norway, Steinkjer, Norway; Nord University, Namsos, Norway.
  Steinsbekk, A.
  Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
  Nurses’ and pharmacists’ learning experiences from participating in interprofessional medication reviews for elderly in primary health care: a qualitative study2017In: BMC Family Practice, ISSN 1471-2296, E-ISSN 1471-2296, Vol. 18, no 1, p. 30-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Traditionally, drug prescription and follow up have been the sole responsibility of physicians. However, interprofessional medication reviews (IMRs) have been developed to prevent drug discrepancies and patient harmespecially for elderly patients with polypharmacy and multimorbidity. What participating nurses and pharmacists learnfrom each other during IMR is poorly studied. The aim of this study was to investigate nurses’ and pharmacists’ perceived learning experience after participating in IMRs in primary health care for up to two years.

  Methods: A qualitative study with semi-structured focus group interviews and telephone interviews with nurses and pharmacists with experience from IMRs in nursing homes and home based services. The data was analysed thematically by using systematic text condensation.

  Results: Thirteen nurses and four pharmacists were interviewed. They described some challenges concerning how to ensure participation of all three professions and how to get thorough information about the patient. As expected, both professions talked of an increased awareness with time of the benefit of working as a team and the perception of contributing to better and more individual care. The nurses’ perception of the pharmacist changed from being a controller of drug management routines towards being a source of pharmacotherapy knowledge and a discussant partner of appropriate drug therapy in the elderly. The pharmacists became more aware of the nurses’ crucial role of providing clinical information about the patient to enable individual advice. Increasingly the nurses learned to link the patient’s symptoms of effect and side effect to the drugs prescribed.

  Conclusions: Although experiencing challenges in conducting IMRs, the nurses and pharmacists had learning experiences they said improved both their own practice and the quality of drug management. There are some challenges concerning how to ensure participation of all three professions and how to get thorough information about the patient.

 • 159.
  Bendix, Anders
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Berge, Olle
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Effekten av aktiv uppvärmning på kalla patienter: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Upplevelsen av att frysa förknippas med obehag och sänkt välbefinnande. Sänkt kropps-temperatur associeras med en rad komplikationer för patienter. Syftet med denna littera-turöversikt var att beskriva olika interventioner för att värma frysande patienter. Narrativ syntes av tio artiklar genomfördes. Tre utfall studerades: välbefinnande, smärta samt oro. De interventioner som studerades var varmluftstäcken, en patientstyrd värmedräkt och uppvärmda filtar. Studierna visade att välbefinnandet ökade och oron sjönk signifikant hos patienterna i interventionernsgrupperna. Det framkom inte enhälligt i de inkluderade studierna om interventionerna resulterade i sänkt smärta. Sammanfattningsvis skattade patienter som erhöll interventioner i form av aktiv uppvärmning att de hade högre välbe-finnande och lägre orosnivåer än kontrollgrupperna.

 • 160.
  Bendix, Anders
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Eiserman, Jacob
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Överrapportering och bedömning från skidpatrull till ambulanspersonal2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 161.
  Bengtsson, Axel
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sandström, Maja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Upplevelser av isolering hos patienter med multiresistenta bakterier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 162.
  Bengtsson, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Förekomst och orsaker till försenade operationsstarter: En fördjupning inom elektiv, ortopedisk dagkirurgi2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 163.
  Bengtsson, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Leyonberg, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Omvårdnadsåtgärder som patienter med Reumatoid Artrit upplever som betydelsefulla.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Abstrakt

  Reumatid Artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som kan ha ett mycket varierat förlopp. Livssituationen påverkas och kan leda till svårigheter i att utföra olika aktiviteter på grund av smärta, trötthet och försvagad muskelstyrka. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder bestod i att förmedla sjukdomsrelaterad kunskap, stödja patienten och förstå dennes upplevelse av sjukdom. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa de omvårdnadsåtgärder som patienter med RA upplever som betydelsefulla. Litteratursökning gjordes i databaserna Pubmed och Chinal 15 vetenskapliga artiklar inkluderades. En innehållsanalys av artiklarna gjordes och sex kategorier identifierades. Resultatet visade att patienterna önskade stöd och uppmuntran för att hantera sin livssituation och att de hade ett behov av att träffa andra personer med RA. I mötet med sjuksköterskan ville de bli bemötta med ett empatiskt förhållningssätt, vilket innebar ömsesidig respekt. Patienterna ville känna trygghet och kontinuitet genom att möta välutbildad personal. Behandlingsmiljön skulle vara lugn och stödjande. De önskade information om sjukdomstillstånd och behandling utifrån sina specifika behov. Patienterna såg sig själva som expert på sin kropp och sjukdom, de ville ha möjlighet att påverka sin vård och behandling. Vår slutsats blev att det är en omvälvande upplevelse att drabbas av kronisk sjukdom och att det är då viktigt att som sjuksköterska kunna ge de omvårdnadsåtgärder som patienterna värdesätter som betydelsefulla.

   

   

 • 164.
  Bengtsson, Kelly
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kanderholm, Madeleine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hur sjuksköterskan i sin roll kan identifiera sepsis: -En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sepsis är ett allvarligt tillstånd som kan leda till svåra komplikationer och död. Tidig identifiering och hantering är därför nödvändigt. Sjuksköterskan har en viktig roll i att uppmärksamma förändringar. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur sjuksköterskan i sin roll kan identifiera sepsis och vad som kan bidra till att sepsis identifieras. Metod: Tio kvantitativa artiklar och en kvalitativ analyserades och sammanställdes till litteraturöversiktens resultat. Resultat: Sjuksköterskans roll vid kommunikation och samarbete med andra i ett vårdteam, liksom kunskap om sepsis kan ha betydelse för tidig identifiering av sepsis. Genom evidensbaserade riktlinjer, protokoll och utbildning kan identifiering effektiviseras. Diskussion: Genom att sjuksköterskan kommunicerar via SBAR, deltar i multidisciplinära team, använder olika instrument och riktlinjer, medverkar i utveckling av protokoll samt ökar sina kunskaper via utbildning effektiviseras identifiering av sepsis. Slutsats: Denna litteraturöversikt pekar på brister som kan ses i sjuksköterskans roll vid identifiering av sepsis samt förslag på åtgärder som kan förbättra dem. Vidare forskning bör fokusera på sjuksköterskans roll i kombination med sepsis, utvärdera sepsisteam, samarbete vid simulering, upplevelsen av instrument samt utbildningsprogram.

 • 165.
  Bengtsson, Ulrika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Schrödter Folkesson, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Barn som kissar på sig - enures, urininkontinens och livskvalitet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 166.
  Beqiri, Albulena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Pettersson, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Samtalsstöd till patienter med hjärtkärlsjukdom ochkroniskt obstruktiv lungsjukdom2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och hjärtkärlsjukdom har en högprevalens i samhället. De orsakas bland annat av ohälsosamma livsstilsfaktorer och därförhar patientens fortsatta levnadssätt en betydelse för sjukdomsförloppen. Sjuksköterskans rollför dessa patientgrupper är viktig för att främja ett hälsosamt levnadssätt. Denkommunikativa omvårdnaden utgör en betydande effekt för patientens förmåga att adapterasunda levnadsvanor. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva omsjuksköterskan genom kommunikation, motiverande samtal (MI) och coachande samtal kanpåverka hälsobeteenden och välbefinnande hos patienter med KOL och hjärtkärlsjukdom.Metod: En litteraturöversikt med 12 vetenskapliga artiklar bestående av kvalitativ,kvantitativ samt mixad forskningsdesign. Resultat: Tre kategorier framkom:”kommunikation, MI och coachande samtal genererar en ökad kunskap till patienten”, ”attavsätta tid är en hjälpande hand” samt ”motivation och vilja till att göra bättre ifrån sig”.Dessa samtalsmetoder gav patienten mer kunskap om sin sjukdom vilket resulterade i ökaderesurser för att förbättra hälsobeteenden. Sjuksköterskans engagemang för patienten undersamtalen gav patienten ett ökat välbefinnande då denne känner sig sedd. Diskussion:Kontinuitet i samtalen med sjuksköterskan var en bidragande faktor för att få en ökadmotivation till att förbättra dåliga levnadsvanor. Individanpassad information och strategierkunde öka patientens engagemang för att vilja göra bättre ifrån sig. Slutsats: Att tillämpakommunikation, MI och coachande samtal var effektiva tillvägagångssätt för sjuksköterskanför att uppnå positiva beteendeförändringar gällande patienters levnadsvanor samt för attfrämja ett gott hälsotillstånd och välbefinnande.

 • 167.
  Berg, Isabel
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Viklund, Amanda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Föräldrars upplevelser av att få ett för tidigt fött barn2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under graviditeten målar föräldrarna upp en bild upp av barnet som de väntar, denna bild kan förändras när barnet föds för tidigt och kan behöva vårdas på en neonatalavdelning. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att få ett för tidigt fött barn. Metod: En litteraturstudie utfördes med artikelsökningar i olika databaser. Femton artiklar granskades varav 13 bearbetades i resultatet. Resultatet mynnade ut i tre kategorier, vilka var;

  i samband med förlossningen, upplevelsen av första tiden med det nyfödda barnet och tiden vid hemgången. Resultat: Föräldrarna upplevde blandade känslor efter att de fått ett för tidigt fött barn. Den tidiga förlossningen var chockerande för föräldrarna och rädslan för att skada det lilla barnet kunde försvåra närkontakten och anknytningen. Stöd och uppmuntran från vårdpersonal och andra föräldrar på neonatalavdelningen var viktigt för föräldrarnas hantering av situationen. På grund av den plötsligt förkortade graviditeten försköts känslan av att ha blivit förälder. Den avancerade utrustningen som barnet var uppkopplad till utgjorde ett hinder mellan föräldrarna och barnet. Diskussion: Det framkom att föräldrar genomgick krisens fyra faser, dock under en mer begränsad period. Sjuksköterskan bör därför ge stöd till föräldrarna och ha ett öppet sinne eftersom föräldrarna upplever den för tidiga förlossningen på olika sätt. Slutsats: Information om en eventuell för tidig förlossning bör ges till blivande föräldrar. Det kan då göra att föräldrarna blir bättre förberedda på vad som kan komma att hända.

 • 168.
  Berg, Katja
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Fredriksson, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sexualiteten efter mastektomi- En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 169. Berg, L
  et al.
  Danielson, Ella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Patients' and nurses' experiences of the caring relationship in hospital: an aware striving for trust2007In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 21, no 4, p. 500-506Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The phenomenon, caring relationship, has been widely studied in earlier research. Nevertheless, empirical studies in hospital, concerning patients and nurses experiences of the actual phenomenon caring relationship are rare. The aim was to illuminate patients with long-term illness and nurses' experiences of the caring relationship. The data were collected from 13 interviews, seven patients and six nurses, which were then analysed using an interpretive phenomenological method. This study shows patients' and nurses' view of the phenomenon. The findings concerning patients' view were identified in themes --'Maintaining dignity' with subthemes: using one's own competence and being cared for by the team as well as 'A feeling of vulnerability' with subthemes: being cared for in a strained situation and being exposed, inquiring personal caring relationship. The findings concerning nurses' view were identified in the following themes: 'A purposeful striving' with subthemes: using one's own competence and being aware of limitations as well as 'An arduous compassion' with subthemes: giving care in a strained situation and being aware of what is needed. These findings show that patients and nurses were aware in their striving for trust through forming a caring relationship. Their striving was not enough to result in trust. The findings in this study are understood as patients need a personal caring relationship which enables the possibility of trust.

   

 • 170. Berg, L
  et al.
  Skott, C
  Danielson, Ella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Caring relationship in a context: fieldwork in a medical ward2007In: International Journal of Nursing Practice, ISSN 1322-7114, E-ISSN 1440-172X, Vol. 13, no 2, p. 100-106Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how the caring relationship is formed in a medical context. The data were collected using participant observation with field notes and analysed by an interpretive phenomenological method. The context circumstances in a medical milieu demanded exacting efficiency and risks to oppress the caring relationship, subsequently causing demands in nursing practice. Three themes of the caring relationship were identified as respect for each other and for themselves, responsibility to reach out to each other and engagement. Patients' and nurses' awareness in encounters drove the forming of a caring relationship that went beyond the individual nurse and patient. This study implicates the importance of an understanding of how context circumstances create the foundation of the caring relationship.

   

   

 • 171. Berg, Linda
  et al.
  Jenholt Nolbris, Margaretha
  Koinberg, Ingalill
  Melin-Johansson, Christina
  Möller, Anders
  Öhlén, Joakim
  Characterization of cancer support and rehabilitation programmes: a Swedish multiple case study2014In: Open Nursing Journal, ISSN 1874-4346, E-ISSN 1874-4346, Vol. 10, no 8, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cancer support and rehabilitation are suggested to be an integral part of cancer care strategies. This study focuses on comparativeness of cancer support and rehabilitation programmes. The aim of this study was to analyse available cancer support and rehabilitation programmes in Sweden presented as complementary to cancer rehabilitation at cancer clinics. A multiple case study design was chosen in order to inquire the small number of existing supportive and rehabilitative cancer programmes. Based on the structures, processes and outcomes of the nine included programmes, three types of cancer support and rehabilitation programmes were identified: multimodal rehabilitation, comprehensive cancer support and art therapy. Cancer support and rehabilitation programmes offer a variety of activities and therapies which are highly valuable and relevant for people with cancer. The typology of cancer support and rehabilitation programmes and comparability between programmes need further inquiry.

 • 172.
  Bergek, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Swedin, Rie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Venösa bensår är ett vanligt problem som väntas öka med en allt äldre befolkning. Patienter med venösa bensår lider ofta av smärta och har nedsatt livskvalitet. Studier visar att sjuksköterskor har kunskapsluckor om hur patienter med venösa bensår ska vårdas.

  Syfte:

  Belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och deras eventuella effekter vid venösa bensår.

  Metod:

  En litteraturöversikt med induktiv analys. 11 artiklar ingår.

  Resultat:

  Fem olika kategorier av omvårdnadsåtgärder framkom; kompressionsbehandling, sårbehandling, fysisk aktivitet, psykiskt stöd och socialt stöd. Flest artiklar återfanns i kategorin kompressionsbehandling, där olika kompressionsmetoder jämförs.

  Diskussion:

  Ett kompressionstryck på cirka 40 mm Hg ger bäst effekt på sårläkningen. Problemet är att kompressionsbehandlingen kan vara både smärtsam och svår att genomlida av sociala skäl. Sjuksköterskan måste ha en helhetssyn på sin patient och förutom att behandla såret även se till behovet av psykiskt och socialt stöd. På så vis kan sjuksköterskan öka patientens följsamhet och lyckas läka såret.

  Slutsats:

  Valet av kompressionsmetod spelar inte någon avgörande roll utan det viktigaste är att skapa en kompression med högt tryck. Att stötta och motivera patienten för att nå följsamhet är en viktig omvårdnadsåtgärd.

 • 173.
  Bergenbrink Axelsson, Caroline
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Talus, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Föräldrars erfarenheter av att leva med barn som har en allvarlig och långvarig sjukdom2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 174.
  Bergenby, Björne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jonsson, Christer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Distriktssköterskans upplevelse av att stå ensam vid en akut situation: Distriktssköterskans upplevelse av att stå ensam vid en akut situation2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 175.
  Bergendahl, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Bylund, Tina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Egenvårdsprogram vid hjärtsvikt: - En litteraturöversikt om effekten av sjuksköterskeledda egenvårdsprogram för patienter med hjärtsvikt.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är ett stort problem och dessa patienter tar upp en stor del av vårdens resurser. Det finns kunskapsluckor i hjärtsviktspatienters förmåga att bedriva egenvård på bästa sätt. Sjuksköterskans roll i egenvården är att utbilda patienter i att bedriva effektiv egenvård. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka effekterna av sjuksköterskeledda egenvårdsprogram hos patienter med hjärtsvikt. Metod: Litteraturöversikt enligt Friberg. 15 stycken kvantitativa artiklar, varav 12 stycken RCT, av medel och hög kvalitet erhölls vid litteratursökning. Resultat: Effekten av sjuksköterskeledda egenvårdsprogram för patienter med hjärtsvikt visade sig variera. Det fanns en trend av att längre egenvårdsprogram var mer effektiva än korta egenvårdsprogram. Diskussion: Kombinationen av de olika interventionerna, heterogena grupper och de olika utfallsmåtten gjorde det svårt att generalisera resultatet. Ytterligare studier visade på att det fanns variation i de olika utfallsmåtten som studerades.Slutsats: Patienter med hjärtsvikt kan efter ett sjuksköterskelett egenvårdsprogram få ett bättre välbefinnande och verktyg för att bedriva en bättre egenvård. Då det framkommit varierande resultat bör vidare forskning utföras inom området.

 • 176.
  Bergfeldt, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Haglund, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Barnhälsovårdssjuksköterskors upplevelse av mötet med nyanlända barn och deras familj.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 177.
  Berggren, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Persson, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Anestesisjuksköterskans intraoperativa omhändertagande - Kan det förebygga postoperativ kognitiv svikt?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 178.
  Berggren, Linnea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Wahlroos, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kvinnor med bröstcancer - deras upplevelser av sjuksköterskans stöd från diagnos och framåt.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 179.
  Berggrund, Petter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sundell, Nicole
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Humorns betydelse för patienten och sjuksköterskan med erfarenhet av onkologisk eller palliativ vård: Ett ämne värt att ta seriöst?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 180.
  Bergholtz, Sofie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Östlund, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Barns behov av förberedelse inför operation2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Redan år 1936 gjordes undersökningar i USA som visade på att oro kunde minskas genom god information inför medicinsk behandling. Syfte: Beskriva barnets behov av förberedelse inför operation. Metod: Detta är en systematisk litteraturstudie där artiklarna söktes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. Fjorton artiklar inkluderades och som har analyserats. Tre kategorier bildades; Ångest, förberedelse och delaktighet. Resultat: Barn upplever ångest inför främmande situationer. Det finns sätt att lindra denna ångest både pre- och postoperativt, exempelvis lekterapi. Föräldrars och barns ångest står i direkt relation till varandra. Diskussion: Förberedelse inför operation är viktigt för att barnet ska kunna behålla sin integritet i en miljö som kontrolleras av vuxna. Barnen måste kunna känna trygghet och tillit för att kunna hantera den stress som uppkommer i obehagliga situationer. Mer forskning inom området behövs eftersom vården och samhället hela tiden utvecklas.

 • 181.
  Berglin, Jeanette
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Engblom, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Organisationens betydelse för avancerad hemsjukvård2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 182.
  Berglund, Alexandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Lindevall, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Anorexia Nervosa - ett familjeperspektiv.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 183.
  Berglund, Anita
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Bodin, Lennart
  Örebro University Hospital.
  Jensen, Irene
  Karolinska Institutet, Stockholm.
  Wiklund, Anna
  Karolinska Institutet, Stockholm.
  Alfredsson, Lars
  Karolinska Institutet, Stockholm.
  The influence of prognostic factors on neck pain intensity, disability, anxiety and depression over a 2-year period in subjects with acute whiplash injury2006In: Pain, ISSN 0304-3959, E-ISSN 1872-6623, Vol. 125, no 3, p. 244-256Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The influence of potential prognostic factors (occupant- and crash-related factors, initial neck pain intensity and headache, whiplash injury severity, helplessness, locus of control, socioeconomic status) on neck pain intensity (VAS), disability (DRI), anxiety and depression (HADS) was estimated in a cohort of 3704 subjects with whiplash injury following a motor vehicle crash. Questionnaires were administered (baseline, 1-, 6-, 12-, 24-month follow-ups). VAS was trichotomized; "low" (0-30), "moderate" (31-54), "severe" (55-100). A cumulative logit model with a proportional odds assumption was applied. Results regarding depression differed somewhat from the other outcomes. Overall, initial neck pain intensity was an important prognostic factor, but acted also as an evident effect modifier. Females had slightly increased odds for all outcomes but depression, for which no gender differences were shown. Injury severity was associated with all outcomes, but was most pronounced regarding disability among those who perceived numbness/pain in arms/hands and also had severe initial neck pain (proportional odds ratio [OR] 6.5; 95% confidence interval [CI] 2.5-17.0). Initial headache influenced all outcomes. Income was not related to any of the outcomes, whereas a lower level of education was associated with all outcomes but depression. Locus of control was not a factor of importance. In contrast, helplessness was related to all outcomes, but was most pronounced regarding neck pain intensity and depression for subjects with severe initial neck pain (OR 4.8; 95% CI 2.9-7.8; OR 6.6; 95% CI 2.6-17.0). Associations seem to be established early, and then to be relatively constant over time.

 • 184. Berglund, Anna
  et al.
  Rådestad, Ingela
  Hildingsson, Ingegerd
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hälsovård för den gravida kvinnan är mer än bara medicinska kontroller2002In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, Vol. 99, p. 2028-2030Article in journal (Refereed)
 • 185.
  Berglund, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Östlund, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Förebyggande omvårdnadsåtgärder mot trycksår hos sjukhusvårdade patienter: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Europa har 17-27 procent av sjukhusvårdade patienter drabbats av trycksår. Trycksår räknas som vårdskada och påverkar människors vardag, fysiskt, psykisk och socialt. Genom att vara riskmedveten och arbeta förebyggande kan trycksår minimeras. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kunskap, metoder och tillämpning av omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår hos sjukhusvårdade patienter. Metod: I denna litteraturöversikt har 12 vetenskapliga originalartiklar analyserats och sammanställts. Resultat: Resultatet belyser kunskap, utbildning och erfarenhet samt omvårdnadsåtgärder som användes för att förebygga trycksår som användning av riskbedömningsinstrument, hudinspektion, hudvård, massage, tryckavlastande madrasser och kuddar, lägesändringar och nutritionsåtgärder. Sjuksköterskor på sjukhus hade varierande kunskaper om trycksårsprevention men i de flesta studierna visade kunskaperna sig vara otillräckliga. Tillämpningen av omvårdnadsåtgärderna visade sig vara varierande. Diskussion: Resonemang kring kunskap, förebyggande omvårdnadsåtgärder, tillämpningen av dessa och barriärer som hindrar detta arbetet diskuteras i denna litteraturöversikt. Slutsats: Sjuksköterskor hade relativt låga kunskaper om trycksårsförebyggande omvårdnadsåtgärder. Det finns studier om förebyggande omvårdnadsåtgärder mot trycksår men många gånger utfördes dessa åtgärder för sällan. Fortsatt forskning inom området trycksårsprevention bör fokusera på hur personalen tidigt kan förebygga trycksår samt vad det är som gör att det bortprioriteras.

 • 186.
  Bergman, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Nilsson, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  HBTQ-personers erfarenheter av vårdpersonals bemötande: en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 187.
  Bergman, Jerker
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Svedén Berglund, Michelle
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Närståendes erfarenhet av palliativ vård: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 188.
  Bergman, Robert
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Lundell, Christoffer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors perspektiv av arbetet med deprimerade patienter inom allmän sjukvård2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 189.
  Bergner, Marcus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Landén, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av familjefokuserad omvårdnad: en litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  INLEDNING/BAKGRUND: I omvårdnaden av patienter möter sjuksköterskor ofta familjer. Det är därför viktigt att belysa sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta med familjefokuserad omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad grundas på antagandet att sjukdom påverkar hela familjen, och inte bara patienten. Den salutogenetiska ansatsen inom familjefokuserad omvårdnad lägger stor vikt på att finna de interna och externa resurser familjen har för att mer effektivt kunna lösa problem. SYFTE: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med familjefokuserad omvårdnad vid vård av vuxna. METOD: Arbetet var utformad som en litteraturöversikt för att skapa en överblick av forskningsläget. Vetenskapliga artiklar analyserades och sammanställdes för att finna likheter och skillnader i sjuksköterskans upplevelser av familjefokuserad omvårdnad. RESULTAT: Tre huvudkategorier framkom: Familjen som resurs, familjen som begränsning och faktorer som påverkar det familjefokuserade omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan såg familjen som viktiga informanter som underlättade omvårdnadsarbetet med hjälp av deras unika insikt i familjen och patienten. Familjen uppfattades även som en begränsning genom att störa informationsflödet mellan sjuksköterskan och patienten. De faktorer som påverkade arbetet mest uppgavs vara bristande utbildning/erfarenhet, sjuksköterskans egen inställning, tidsbrist samt arbetsplatser med skiftarbete och bristfälliga lokaler. DISKUSSION: Sjuksköterskorna var väldigt ambivalenta i sin syn på familjen i omvårdnadsarbetet. Trots att de såg fördelarna med en närvarande familj, såg de även ibland familjen som bromsande och hindrande. SLUTSATS: Mer forskning behövs inom ämnet för att bättre förstå sjuksköterskornas syn på familjefokuserad omvårdnad, och för att förbättra arbetet med familjer i vården både på sjukhus och i hemmet.

   

  NYCKELORD: Familj, Familjefokuserad omvårdnad, Litteraturöversikt, Sjuksköterska, Upplevelser.

 • 190.
  Bergquist, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Toresson, Evelina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sepsis - Betydelsefulla faktorer vid sjuksköterskans arbete att identifiera sepsis.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 191.
  Bergqvist, Christoffer
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kårström, Oscar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Upplevelser och inverkan på livet efter bröstcancerkirurgi: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 192.
  Bergsman, Ann-Christin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Månsson, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med vasoaktiva droger2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 193.
  Bergsten, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Korths-Aspegren, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Effekter av mind-body-terapier hos personer med typ 2-diabetes2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Typ 2-diabetes är en sjukdom som i ökar Sverige. En viktig uppgift som sjuksköterskan har är att motivera patienter med typ 2-diabetes till livsstilsförändringar vad gäller kost, motion, rökavvänjning och stresshantering och får dessutom skriva ut fysisk aktivitet på recept. Intresset för komplementär och alternativ medicin (KAM) ökar i västvärlden. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att belysa möjliga effekter av yoga, tai chi och qigong på ett urval objektiva och subjektiva parametrar hos vuxna personer med eller med risk för typ 2-diabetes. Metod: Litteraturöversikt, baserad på 17 vetenskapliga studier. En innehållsanalys gjordes för att sammanställa materialet och studera likheter och skillnader. Resultat: Yoga, tai chi och qigong hade i vissa fall positiva effekter på parametrarna blodglykos, lipider, kroppsmått, blodtryck, fysiskt och psykiskt välbefinnande, vitalitet, stresshantering, och motivation för egenvård. Diskussion: Att ställa de olika studiernas resultat mot varandra var inte möjligt på grund av att de skiljde sig från varandra vad gäller urval, design och intervention. Då dessa mind-body-terapier ej är vetenskapligt bevisade får de inte rekommenderas av sjuksköterskor. Dock åligger det sjuksköterskor enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning att inspirera till dialog om införande av ny kunskap. Slutsats: Innan rekommendationer kan ges bör effekten av de olika teknikerna undersökas närmare.

 • 194.
  Bergstrand, Josefine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kjellström, Amanda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans copingstrategier mot arbetsrelaterad strss - en litteraturöversikt.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 195.
  Bergström, Alexandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Eklöf Eriksson, Patricia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  En litteraturöversikt om kommunikationsprocessen mellan döva patienter och vårdpersonal- Lika men ändå olika2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden beskriver definitioner om döva människor och dess kultur. Döva patienter tenderar att bli särbehandlade jämfört med hörande människor. Syfte:Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelsen av kommunikationsprocessen mellan döva patienter och vårdpersonal. Metod: Arbetet presenteras i en litteraturöversikt. Resultat: Resultatet presenterar teman som belyser vårdpersonalens tidsbrist och närvaro. Även fördomar och attityder som förekommer hos personal och döva patienter samt ohållbara tillvägagångssätt. Subteman är kunskap och förståelse, känslor samt tolk. Diskussion: Diskussionsdelen innefattar viktiga delar utifrån resultatet som kräver vidare förklaring. Delar som diskuteras är tid, kultur och kommunikation via tolk. Leiningers modell och teori förklaras i relation till resultat. Metoddiskussionen visar fördelar, begräsningar och problemlösningar över denna litteraturöversikt. Slutsats: Vidare forskning med kvalitativ utgång krävs i syfte till att förbättra kommunikationsprocessen mellan vårdpersonal och döva patienter.

 • 196.
  Bergström, Caroline
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Östlund, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Upplevelser hos partner till en person som genomgått hjärtinfarkt: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Familjen är oftast med när hjärtinfarkten inträffar. Hjärtinfarkt är en sjukdom som påverkar hela familjen som behöver kunskap från sjuksköterskor.Syfte: Belysa upplevelser hos en familj med fokus på partnern till en person som genomgått en hjärtinfarkt.Metod: En litteraturöversikt med 13 kvalitativa och 2 kvantitativa artiklar inkluderade.Resultat: Resultatet består av fem teman med elva underkategorier och innehåller upplevelser av att ta mer ansvar över hushållet. Händelsen var svår att förstå och det fanns rädsla för ytterligare hjärtinfarkt. Upplevelser av brist på frihet eller att fortsätta leva oförändrat. Hjärtinfarkten påverkade relationen med mindre intima stunder. Stora variationer av upplevelser av information från sjukvården. Upplevelser av att sjukdomen påverkade framtiden.Diskussion: Det blev förändringar i vardagen efter hjärtinfarkten. Det behövdes kunskap och motivation. Partnern var överbeskyddande vilket skapade osäkerhet och kritik. Partnern var den som gav påminnelser om exempelvis kost och motion. Den sexuella relationen påverkades negativt och det behövdes bättre stöd och information från sjuksköterskor. I familjefokuserad omvårdnad får sjuksköterskor hjälpa till med underlättande och hindrande föreställningar hos familjen.Slutsats: Hjärtinfarkt var en utmaning för partner och familj, det var en kris med många rädslor. Familjen hade upplevelser av att inte känna sig delaktiga i omvårdnaden. Information ska ges individanpassat och sjuksköterskor tyckte att det var svårt att diskutera sexlivet, partnern upplevde sexlivet som en viktig del i relationen. Sjuksköterskor ska se familjen som en helhet.

 • 197.
  Bergström, Erika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Rödin, Matilda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  ”Se mig för den jag är”Upplevelser av en Mastektomi2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 198. Bergström, Ingela
  et al.
  Blusi, Madeleine
  Höijer, Catharina
  Utvärdering av ACTION - anhörigstöd i glesbygd2010Report (Other academic)
 • 199.
  Bergström, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Faktorer som har betydelse för välbefinnande hos individer med KOL: - en litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk inflammatorisk sjukdom där tobaksröken är den främsta orsaken till uppkomsten. Det är en sjukdom som ofta utvecklas under lång tid innan den uppmärksammas och den har en dödlig utgång. Syfte: Denna litteraturstudies syfte var att belysa faktorer av betydelse för välbefinnandet hos individer med KOL, se vilka copingstrategier de använder sig av, samt vad sjuksköterskan kan göra för att stödja dessa individer. Metod: Litteraturstudien baserades på 19 internationellt publicerade vetenskapliga studier. Innehållsanalysen ledde fram till sju teman. Resultat: Fynden i denna litteraturstudie visar att faktorer som att klara saker själv och socialt stöd hade en positiv inverkan på välbefinnandet. Med copingstrategier som att ha en positiv attityd, ta hjälp av professionella, ta kontroll och fokusera på andra saker kunde individen känna välbefinnande trots sin sjukdom. Det var viktigt att sjuksköterskan hade kunskap inom området och ett professionellt förhållningssätt. Slutsats: Om sjuksköterskan ger relevant information och stödjer dessa patienter i ett tidigt skede, kan individen känna välbefinnande trots sin sjukdom. Vidare forskning inom området med fokus på hur anhöriga påverkas av sjukdomen skulle vara intressant.

 • 200.
  Bergström, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Broth, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Barns upplevelser när ett syskon får cancer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 151 - 200 of 1768
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf