miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234 151 - 170 of 170
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Thornström, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Spiktillverkning: En studie i spiktillverkning och dess historia2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om framställning av smidd spik, dess olika sorter och spikens historia.

  Arbetet är uppdelat i en praktisk del och en teoretisk del.

  Den praktiska undersökningen handlar om hur den smidda spiken fram-ställs samt hur dess verktyg och dess funktioner används i ett praktiskt arbete.

  Spiken i ett byggnadsvårdsarbete bör vara historiskt korrekt i förhållande till byggnaden, det vill säga vanligtvis handsmidd. Därför måste spik tas fram enligt gammal metod med hjälp av hammare, städ och ässja.

  I den teoretiska delen undersöks fakta om smidd spik i historien och i byggnadsvården, samt tidigare och senare alternativ. Det finns mycket att hämta i litteratur och genom folkmun från smeder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Titelman, Oscar
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Utveckling av miljöpåse för organiskt avfall2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med detta projektarbete har varit att utveckla och förbättra denpapperspåse för organsikt avfall som används idag, och på så sättmotivera användare att källsortera i högre grad. Detta är del av deåtgärder i regeringens förslag om ett minskat utsläpp av koldioxid sompå längre sikt innebär att Sveriges fordonsfotta ska vara helt oberoendeav fossila bränslen. Projektarbetet har till viss del baserats på tidigareförstudier och rapporter, men framför allt på designmetodik i form avanvändarstudier, intervjuer och analyser av dessa uppgifter.Utvärdering av det befntliga systemet för sopsortering har visat att detfnns ett antal problem att lösa. Framför allt förståelse av påsenshandhavande innefattar ett fertal underliggande problem av vilka defesta har lösts. Intervjuer och studiebesök av de olika delarna i kedjanfrån produktion av påsen till användandet av den till sopinsamling haräven gjorts för att få en förståelse för alla inblandade parter. Därefter harolika skissförslag tagits fram vilka har utvärderats och utvecklats till ettnytt koncept för hur en påse kan se ut och fungerar. En ny hållare förpåsen har även tagits fram då den befntliga hållaren inte upplevdessom funktionell eller estetiskt tilltalande. Sammanfattningen avprojektet är att en bättre påse kan motivera användaren till ökadsopsortering, men denna ökning inte räcker till då sopsortering handlar om mer än organiskt matavfall.

  Download full text (pdf)
  OscarTitelman
 • 153.
  Toresson, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Ny stoppning på gammal stomme: utmaningar och lösningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats avhandlar arbetet med stoppning och klädsel av en gammal stomme och deproblem och utmaningar det möter. Tanken var att finna metoder för att underlätta arbetet som kananvändas och utvecklas även i andra och framtida tapetseringsuppdrag. Under arbetets gång gjordestester med mallar för att underlätta ställningstaganden kring uppbyggnad och klädsel. Däreftertillverkades en enkel modell för att på ett mer konkret sätt utvärdera och bestämma hur arbetetskulle utföras. Studien visar att den valda arbetsmetoden är meningsfull och användbar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 154.
  Tromark, Jacob
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Thunberg, Gustav
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Graffiti och dess kopplingar till etablerad grafisk design2019Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Graffiti är en konstform som kan väcka olika associationer beroendepå dess kontext. Graffiti-begreppet är brett men förknippas oftast medvandalism. I olika sammanhang kan bilden av graffiti dock omformasfrån en rebellisk ungdomskultur till något som passar inom deexklusiva finrummen.Inom exempelvis modeindustrin och den postmodernistiska konstenfinns en del uttryck som kan komma att förknippas medgraffiti-estetisk genom dess expressionism och oordning. Genomhistorien har graffitin använts som uttrycksform av etableradekonstnärer vilket skapat nutidens konstbegrepp och gjort att graffitinblivit accepterad ur konstnärliga aspekter och tillgänglig för flermänniskor från olika bakgrunder att förstå sig på.Genom det moderna begreppet postmodernism behandlas i dennauppsats ämnet graffiti ur dess typiska visuella aspekter.Genom en en genomgripande bildanalys kan vi studera hur graffitinshistoriska och moderna element existerar inom dagens grafiska designinom modeindustrin och dess reklamutformning, I många fall går detatt se mönster av kopplingar till stil och tidsepoker.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Törngren, Eveline
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Tatueringsmaskin med Ergonomi i Fokus2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I de flesta yrken anses ergonomi vara en självklarhet för att skapaen väl anpassad arbetsmiljö och minska riskerna för arbetsskadorhos anställda. Som yrkestatuerare utsetts man ständigt av fysiskapåfrestningar, som onaturliga sittpositioner och tunga ohändigamaskiner. Tatueringsmaskinerna de använder i genomsnitt 4-5 timmarom dagen är dåligt balanserade och vibrerar. Vibrationerna som uppstårfortplantar sig ut i hela maskinen och i slutet ut i musklerna på tatueraren.En konsekvens av detta kan vara att man får karpaltunnelsyndrom.I samarbete med Mats Jadeskär, som bygger egna maskiner undervarumärket “Dize tecniques” och är väldigt kunnig inom området, ska enny tatueringsmaskin tas fram. Målet är att skapa en unik och moderntatueringsmaskin som ska erbjuda god ergonomi, samtidigt som denuttrycker tillhörighet och passar in i dess verkliga miljö. Tatuerarkulturenär mycket traditionellt rotad och mycket ser ut och fungerar som det hargjort i alla år. Visionen är att den nya tatueringsmaskinen ska inspireraframtidens tatueringsmaskiner vad gällande funktion och estetisktuttryck.Denna rapport redovisar projektets process genom designmetodikenstre olika faser: analysfas, kreativ fas och verkställande fas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 156.
  Viklund, Rasmus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Designprocessen bakom mitt skåp: Samspelet mellan funktion och estetik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver tankearbetet bakom formgivningen av min examensmöbel. Jag valde att rita och bygga ett skåp med två lådor och innanförliggande luckor i körsbär och lönn.Jag redovisar för val av möbel, material, gångjärn, fanerläggning, sammanfogningar och eftersökt estetiskt uttryck.Jag beskriven varifrån jag hämtat inspiration och avslutar med att utvärdera det faktiska resultatet av examensprojektet.

 • 157.
  Viklund, Rasmus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Mönsterpassning i trä: Grundläggande principer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om användandet av träådring och mönsterpassning vid komponeringen av möbler. Genom ett antal fallstudier presenteras rekommendationer och praxis från ett antal källor. Resultaten presenteras i samband med de olika exemplen. Avslutningsvis diskuteras resultaten och vägs mot andra påverkande faktorer.

 • 158.
  Wall, Kristopher
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Reduce the use of "disposable" tents2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To a lot of people, a festival’s the summers big event. Something you wait and prepare for months in advance. Before a festival a lot of tents are bought, often very cheap tents. After the festival most of the tents are left at the festival site for the volunteers to pick up and throw away. A tent is a mixt waste stream containing several materials and are to labour intense to separate so, in most cases, they to go to landfills, in the end risking polluting the groundwater.The solution of the problem will help to keep enjoying festivals, not leaving tents behind.The project is divided into three phases; Analysis phase, Creative phase and Presentation phase. During the analysis phase different methods will be applied to understand and define the needs and the problems of the existing situation as well as defining a preferred situation. In the creative phase different creative methods will be used to generate ideas, evaluate and modify different solutions. During the presentations phase a physical model and report will be created. As well as a digital presentation of the project.

 • 159.
  Wallgren, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Carry:On2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Visionen är att förbättra sättet vi bär barn ut i naturen.Produktkonceptet ska underlätta transport och bärande av barn i natur och svårare terräng, samt öka användningstid och minska antal produkter.Resultatet från projektet kommer att visas i en skriftlig rapport, genom en muntlig presentation på universitetet, modell, planch och en 2minuters pitch på Kulturmagasinet i Sundsvall. Där projektet även ska visas med planch, modell, rapport och video i en monter designad för att framhäva projektet och konceptet.Företag passande för konceptet kommer att kontaktas gällande eventuellt samarbete och vidareutveckling av produktkonceptet, med målet att en dag finnas hemma hos användarna och vara en del av de nya minnena tillsammans med dem ute i naturen.

 • 160.
  Wallman, Lowa
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Transport med hästen i fokus2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete gjordes tillsammans med Lööve Trailer AB, ett företag som tillverkattrailers i aluminium sedan 1975. Lööve har byggt sin verksamhet på att ta emotbeställningar och skräddarsy släpvagnar efter kundernas behov, men har sedan en tidfunderat på att bredda sitt varumärke och komma ut på marknaden med en egendesignadhästsläpvagn respektive hästlastbil.Målet med projektet var att på ett designmetodiskt sätt arbeta fram ett koncept på enlayout för en hästsläpvagn och en hästlastbil. Layouten skulle innefatta hur hästarnaskulle stå och gå på/av transporten samt om det skulle vara luckor, bommar, ramp ellerdörrar som man stänger om hästarna. Konceptet arbetades med från kärnan av produkten,med inredningen, hela vägen ut till utsidans design där hästens upplevelse ochbeteende var huvudfokus för att nå ett bra resultat.För att nå det utsatta målet användes flera metoder som tester, analyser, informationsinsamling,dialoger, samt kreativt arbete. Resultatet blev ett koncept där lösningarna baseradespå målgruppens önskemål samt på studier av användartester och hästens beteende.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 161.
  Wennbom, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Nykonstruktion av rokokosekretär: Fallstudie av en nykonstruktion av rokokosekretär efter en förlaga från 1700-talet.2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en fallstudie av ett försök att nytillverka en sekretär i rokokostilefter en förlaga från mitten av 1700-talet. Ansatsen är att så långt det är möjligtbevara originalets form samtidigt som funktionen anpassas efter deförväntningar som finns på en nytillverkad möbel i dag. Ett antal punkter däroriginalet inte uppfyller dessa förväntningar identifieras och moderniseringarföreslås för att åtgärda dessa punkter. Det rör sig framförallt om att byta utmassiva limfogar mot kryssfaner och lamellskivor för att minska rörelser isamband med temperatur- och fuktväxlingar. Dessutom förnyas lådornaskonstruktion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 162.
  Wikström, Sof
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Tillverkningsprocessen av vitrin- och barskåp: Examensarbete, möbelsnickeri2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar en processbeskrivning utav tillverkningen av en examenmöbel i form av vitrin- och barskåp. Rapporten beskriver resonemanget till valet av möbeln och de inspirationskällor som påverkat designen. Den presenterar i form av text och bilder byggprocessen från början av arbetet till färdig produkt.

 • 163.
  Wilhelmsson, Hampus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Spegelns utveckling från 1600 till 19002017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver dels arbetsprocessen när en spegelram tillverkas, från hyvling av arbetsstycken till bildhuggeri och till sist ytbehandling, men den innehåller också en sammanställning av den lästa litteraturen, den fungerar som en dokumentation av spegelns utveckling från 1600-talet till 1900-talet. Uppsatsens historiska dokumentation jämför olika typer av speglar och beskriver hur spegeln förändras ornamentiksmässigt, värdemässigt och vilken status spegeln har haft och vilken roll värde och status har haft i utvecklingen. Tidstypiska och framstående hantverkare nämns för att ge läsaren en tydlig koppling mellan ornamentik, status, värde och tillverkare.Diskussionsdelen handlar om tankar och funderingar kring arbete för hand kontra produktionshastighet och samarbetet mellan hantverkare och kund.

 • 164.
  Wängdahl, Jon
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Ny utmaning: The lost temple of ELDO-RAT-O2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete gjordes i samarbete med Boda Borg Torpshammar där jag fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ett nytt quest. Questet skulle ersätta ett tidigare och behövde därför ha ungefär samma svårighetsgrad och samma fysiska nivå. Jag har under projektets gång genomfört tester och brukarstudier för att ta fram hinder och utmaningar samt arbetat fram ett gemensamt tema. Avslutningsvis har jag byggt en fysisk modell som visar förslaget i en skala på 1:10.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 165.
  Zander, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Rokokorummet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete består av två delar, en teoretisk och en praktisk.

  I det teoretiska arbete så studeras ursprunget och idén bakom rokokorummets gestalt, samt när i tiden denna gestalt uppenbarade sig.

  I det praktiska arbetet så undersöks i vilken utsträckning kopparstick och mönsterböcker kan användas som förlagor vid tillverkning av rokokoornamentik.

  Genom det undersökande arbetet så har följande resultat framkommit: Rokokorummet tar sitt mest karaktäristiska utryck mellan perioden år 1730 till 1750. Dess ursprung står att finna i de antika stilideal vi kan se ta plats inom inredningsarkitekturen under renässansen. Idén bakom rokokorummets gestalt är en total motsättning till de antika tektoniska strukturerna samt till barockens scenografiska karaktär. Denna unika scenografiska gestaltningsidé präglas av en naturromantiks karaktär, i en värld fjärran från krav och förpliktelser.

  Resultatet från undersökningen kring hur vida det går att tillverka rokokoornamentik utifrån kopparstick och mönsterböcker pekar på att det i allra högsta grad är möjligt. I den studie av befintlig rokokoornamentik som gjorts i detta arbete så har ingen gemensam nämnare för hur rokokoornamentiken i detalj skurits stått att finna. Däremot så är mångfalden i utförandet av rokokoornamentiken så pass stor, så oavsett hur den individuella bildhuggaren i detalj har skurit ornamentiken som avbildas i kopparsticket/mönsterboken så har detta resultat fallit innanför ramarna för vad som, åtminstone idag, anses vara rokoko.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 166.
  Zetterberg, Hugo
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Designelement på etiketter som bäst förmedlar ekovin: Dricker du eko?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Man ser idag att det finns ett ökat intresse för ett mer hållbart levnadssätt hos konsumenter, vilket kan spela en stor betydelse för just hållbarare paketering av produkter (Steenis et. al, 2017:286). Ett problem som finns är dock att konsumenter inte har den vetskapen som kan behövas för att göra ett mer hållbart val i sin konsumtion, och väljer därför att förlita sig på de konsumtionsvanor som dom har vant sig vid (ibid). Om man ser på förpackningsdesign från en konsuments ögon så finns det vissa delar man kollar på när man kollar efter hållbar produkt. Förpackningsdesign består av olika element som talar om huruvida hållbar förpackningen är eller inte. Nämligen förpackningsmaterial, vilka grafiska element som har använts i utformningen av förpackningens design samt vilka informativa element som finns på förpackningen, som märkningar etc (Steenis et. al, 2017:286). De metoder som använts för att komma fram till resultatet med denna undersökning är semiotisk bildanalys samt enkätundersökning. Det huvudsakliga resultatet i denna studie är att färgvalen man gör samt hur man väljer att använda märkningar är viktigt om man vill förmedla budskapet om att ett vin är ekologiskt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 167.
  Öberg, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Bricks: en nyproduktion med miljöhänsyn2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker möjligheten att bygga en soffa med liten miljöpåverkan som samtidigt känns modern och nutida i en exklusivare hemmiljö. I projektet ingår en kort formstudie, undersökninge av tänkbara material som finns på marknaden och diskussion kring materialval samt tillverkning av en soffa som exempel på en miljövänlig möbel. Det svåraste var att finna tillräckligt med information om materialen och kunna jämföra dem på ett rättvist sätt. Resultatet blev en möbel med ungefär hälften miljömärkta material och de övriga som saknade märkning var noga utvalda för att vara så skonsamma som möjligt.

 • 168.
  Öhrberg, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Handkontroll2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 169.
  Öjdal, Katrin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Industrial Design.
  Utveckling av det humana och gröna produktionsledet "allesammans" på Grönborgs aktivitetscenter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att skapa ett koncept för ett produktionsled och en produkt som kan helt eller delvis produceras eller monteras på Grönborgs dagcenter för funktionsnedsatta människor. Det viktiga är att skapa meningsfull sysselsättning; att produktionsledet har en variation av moment som kan utföras utan maskiner eller starka kemikalier och är av olika svårighetsgrad för att passa människor med olika fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar på ett värdigt sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 170.
  Thompson, Linda Maria (Artist)
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Mellanplatser / Places in Between2019Artistic output (Unrefereed)
  Download full text (pdf)
  Mellanplatser/Places in Between companion broschure (captions)
1234 151 - 170 of 170
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf