miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 995
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Bolander, Linnéa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Det egna utrymmet: -Barns möjlighet att skapa egna rum i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 152.
  Boman, Kerstin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "Det här var en bänk som vi kunde fika på": En fallstudie i hur en förskolas arbete kring barns inflytande i inomhusmiljö och material kan ta sig uttryck2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om barns inflytande i förskolans inomhusmiljö och fysiska erbjudanden. Det är en fallstudie i hur en förskolas arbete kring barns inflytande i inomhusmiljö och material kan ta sig uttryck. Syftet med uppsatsen är att synliggöra och försöka förstå hur miljö och material kan skapa förutsättningar och/eller begränsningar för barns inflytande i förskolans verksamhet. Jag har studerat en förskola i Norrland som medvetet arbetar med inflytande. Det är en privat förskola med tre åldersanpassade avdelningar. För att få syn på och synliggöra hur förskolan arbetar med inflytande kopplat till miljö och material har jag valt att samla in data genom observationer, iakttagelser, intervjuer och bilder. Jag har observerat miljöer för lek, konstruktion, hall och sanitetsutrymmen. Genom att jämföra mitt resultat med tidigare forskning kan jag förstå att den här förskolan i det stora hela verkar ligga i framkant när det gäller att arbeta med miljö och material för barns inflytande i förskolan, men jag har både sett hinder och möjligheter för barns inflytande. Det här upplever jag gör min studie intressant. Det jag kom fram till som skapar möjligheter i miljö och material för barns inflytande var tillgänglighet till rum, miljö och material. Att få möjlighet att ändra sin miljö genom laborativt svagt kodat material men även genom möjlighet att flytta material och möbler. Att planera för det oplanerade både i tid, och material. Tillgång till sammanhållen tid ger barnen möjlighet att själv planera sin dag. Att erbjuda barnen en miljö och ett material som präglas av ett svagt kodat, laborativt material erbjuder barnen flexibilitet i både lek och konstruktion. Det här skapar möjlighet till handlingserbjudanden som ger barnen möjlighet att påverka sin lek och still skapande efter eget intresse. För att barn ska få samförstånd i leken med ett svagt kodat material krävs förhandlingar mellan barnen. Det här förutsätter förmåga till kommunikation. Därför är det även viktigt att barn erbjuds ett figurativt material. Framförallt för de minsta barnen. De minsta barnen behöver även tidigt få möjlighet att skapa erfarenheter av ett varierat material på samma sätt som de större barnen. Ett varierat material skapar fler möjligheter till utforskande och experimenterande. En barnsyn där barn inte är, utan blir i förhållande till miljö och omgivning skapar också förutsättningar för självständighet och inflytande för alla barn. Det här sammanlagt upplever jag skapar goda förutsättningar för barns inflytande på förskolan och en demokratisk praktik.

 • 153.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Motivation och lärande2017In: Nationell konferens i samhällskunskapsdidaktik, 2017Conference paper (Other academic)
 • 154.
  Bostedt, Göran
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Särskilda insatser på skolområdet (SIS): Reflektioner om arbetsprocesser och resultat avseende utvecklingsprojekt2013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 155.
  Bostedt, Göran
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Dalin, Rolf
  Blusi, Madelene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ungdomar i Västernorrland: Åsikter och attityder2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar resultat från ungdomsstyrelsens enkät som administrerats av kommunerna till ungdomar i åk 8 och gymnasiets år 2. (Timrå och Sollefteå har använt enkäten i åk 7-9 och år 1-3.) Den här rapporten har ett länsperspektiv och skiljer sig därför en del från de kommunrapporter som berör samma enkät

 • 156.
  Bostedt, Göran
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Elevinflytande som didaktik: Om demokrati, lärande och makt i svensk skola2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the paper is to discuss perspectives on power in Swedish schools in relation to policy change in the area of pupil influence. More specific the aim is to discuss possible analytical tools that could contribute to illuminate pupil influence as strategy according to values and power in educational processes.

  The Swedish Education Act (2010:800 § 4) stipulates that education in the school system aims at students acquiring and developing knowledge and values. It should promote the development and learning of students. Despite the statement in the Education Act we have today in Sweden an ongoing political discussion on the need to put knowledge as aim in the forefront of values.  Pupil influence, as a way of learning and living democracy in schools, is also being questioned.

  In our paper we want to analyze and discuss a policy shift in perspectives of pupils’ participation, i.e. from pupils as subjects participating in achieving the aims of the school system to student as only receiving objects of school activities. Furthermore, we want to discuss how didactical oriented studies can contribute with action strategies enabling both knowledge and values as important aims of everyday activities in schools.   

 • 157.
  Bostedt, Göran
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Elevinflytande som didaktisk strategi2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Elevinflytande som didaktisk strategi

  Samhällskunskapsämnet i svensk skola har sin bakgrund i erfarenheterna av de totalitära staternas framväxt på 1930-talet och sedemera nederlag i andra världskriget. Erfarenheterna av europeisk fascism och, i synnerhet, nationalsocialism motiverade ett starkare fokus på demokratifostran. I 1940 års skolutredning, som åtföljdes av 1946 års skolkommission, betonades att samhällsundervisningen behövde förstärkas.”Uppgiften är så pass betydelsefull för elevernas fostran till samhällsmedborgare, att ett särskilt skolämne härför bör inrättas, samhällskunskap ..” (SOU1948:27, s.7). I skolkommissionens rapport föreslogs inrättandet av ett nytt ämne och vikten av det innehåll (samhällsfostran) ämnet skulle förmedla diskuterades. Därutöver kommenterades även formerna för undervisning. ”Lika viktigt är det, att ämnet lägges upp så, att det fångar elevernas intresse.” (a.a., s. 165) Skolans samhälls- och demokratifostrande roll har återfunnits i de läroplaner som därefter gällt. Samtidigt har elevernas delaktighet i genomförandet av undervisningen betonats. I den nu gällande läroplanen för gymnasieskolan står t ex att ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. Utbildningen skall dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet.” (Skolverket 2011, s.6). I den svenska skollagen konstateras att ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen” (SFS 2010:800). Skolans uppdrag att ge de unga en förståelse för det demokratiska samhällets arbetsformer och värderingar omfattar således att både ’leva’ som ’lära’ demokrati. I vår presentation kommer vi diskutera elevinflytande som möjlig didaktiskt orienterad handlingsstrategi i undervisningspraktik. Detta kommer ske såväl i ljuset av de förändringar som införts i den senaste svenska läroplanen gällande elevinflytande, som empiriska resultat från ett antal skolors arbete med elevinflytande. Resultaten kommer analyseras utifrån perspektiv på makt.

  Källor: SFS 2010:800. Skollag, Stockholm

  Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm:

  Skolverket SOU 1948:27. 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. Stockholm

 • 158.
  Bostrand, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Elvstål, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogisk dokumentation med olika syften i förskolan: En studie om pedagogers uppfattningar av pedagogisk dokumentation2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 159.
  Bostrand, Susanne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sahlin, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers uppfattningar om skapandet av lärmiljöer som kan främja ett entreprenöriellt lärande: - Betydelsebärande faktorer.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka vad pedagoger vid Reggio Emiliainspireradeförskolor har för uppfattningar kring skapandet av lärmiljöer för att ur dettamaterial kunna urskilja betydelsebärande faktorer för detta skapande. En diskussion förssedan kring huruvida dessa betydelsebärande faktorer är möjliga att koppla ihop medskapandet av lärmiljöer som främjar ett entreprenöriellt lärande. Studiens empiri bygger pååtta kvalitativa intervjuer som har genomförts med pedagoger och förskolechefer vid treolika förskolor där intervjupersonerna med hjälp av öppna frågor fått berätta hur de tänkerkring skapandet av lärmiljöer i förskolan. Resultatet av denna studie visar att det kan finnaskopplingar mellan hur pedagogerna på dessa Reggio Emilia-inspirerade förskolor uppfattaratt de tänker och går till väga vid skapandet av lärmiljöer och hur pedagoger skulle kunnatänka kring skapande av lärmiljöer som kan gynna ett entreprenöriellt lärande. Ett flertalbetydelsebärande faktorer kring skapande av lärmiljöer som kan tänkas gynna deegenskaper som viss forskning hävdar att entreprenöriellt lärande utvecklar harframkommit.

 • 160.
  Boström DiSanto, Susanne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Söderberg, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vadå galonvantar?: En studie om förskollärares upplevelser av integrering med nyanlända barn och familjer i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att ta del av förskollärares upplevelser av integrationen med nyanlända barn och familjer i förskolan. Studien är kvalitativ och inspirerad av en hermeneutisk metod. Genom att ta del av förskollärares upplevelser har vi med hjälp av en tolkande ansats belyst en del av de förutsättningar som förskollärare upplever sig behöva vid integrering. Som insamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer som har analyserats och tolkats. Intervjuerna har skett med sju olika förskollärare på fem olika förskolor i två kommuner. Genom de tolkningar som vi har gjort av förskollärarnas upplevelser visar studiens resultat att förskollärarna upplever arbetet med integreringen som komplext. Detta har synliggjorts med hjälp av fyra olika kategorier som vuxit fram genom våra tolkningar av det som förskollärarna har delgett. Dessa fyra kategorier är Integrering i förskolan, Demokratisk värdegrund, Kommunikationssätt och Stöd och kompetens utveckling. I dessa kategorier beskrivs förskollärarnas upplevelser om vad integreringen av nyanlända barn och familjer i förskolan kan innebära och de förutsättningar förskollärarna anser sig behöva.

 • 161.
  Boström, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Henning, My
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskollärarens pedagogiska uppdrag: En studie som undersöker pedagogers uppfattning om deras möjlighet att utföra sitt pedagogiska uppdrag2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 162.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  De skandinaviska grannspråken: Om läroplanens skrivningar om grannspråksundervisning och språkpolitiska intentioner2016In: Kognition & pædagogik, ISSN 0906-6225, Vol. 99, no 26, p. 14-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  De skandinaviska språken har ansetts viktiga i skola och utbildning och är ett prioriterat område i gemensamma den nordiska språkpolitiken, men hur ser det ut egentligen i läroplanerna? Vad ska elever i de skandinaviska länderna lära sig om De skandinaviska grannspråkensina grannspråk? Vad föreskrivs och hur i respektive lands läroplan? Finns skillnader och likheter och hur stämmer läroplanstexterna med de nordiska språkpolitiska intentionerna? Den här studien analyserar skrivningar i ländernas nu gällande läroplaner kopplat till de nordiska språkpolitiska intentionerna. Resultatet visar en diskrepans mellan de gemensamma språkpolitiska intentionerna oh läroplanerna. De politiska skrivningarna betonar förståelse i den muntliga kommunikationen och läroplanerna mera den textuella förståelsen. Ska grannspråkens betydelse främjas behövs en didaktisk förnyelse undervisningen, en pragmatisk debatt om läroplansmålen samt en dialog och synkronisering mellan de språkpolitiska och de utbildningspolitiska intentionerna.

 • 163.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  How Do Students in Vocational Programs Learn?: A Study of Similarities and Differences in Learning Strategies.2013In: Journal of Education and Learning, ISSN 1927-5250, Vol. 02, no AugArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Vocational programs are facing educational challenges. Many students leave secondary school in Sweden without graduating, and this is problematic in terms of equivalence, skill segregation, and lifelong learning for the students. This study has tried to see learning through students’ eyes, and it has examined learning strategies in six different vocational programs. The research questions have addressed which general learning strategies dominate and which differentiate. The study involved 244 students. The Productivity Environmental Preference Survey (PEPS) learning styles assessment was used to identify 20 different student traits. Sex groups were compared with descriptive statistics and analyzed by using the F-test and analysis of variance (ANOVA). The tendencies were low motivation, conformity, a high need for structure and routine, multimodal dominance, and a need for intake and movements. The most productive time of day was in the afternoon. The statistical analysis revealed that six of the 20 elements differed, but there were more similarities than differences. This study highlights the importance of finding a pedagogical model that is suitable for vocational education, expanded educational strategies, and in-depth didactic discussions. The results are valuable for people involved in the planning of vocational education and for the students themselves.

 • 164.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur lär sig elever på sex olika yrkesprogram?: En studie om skillnader och likheter i lärstilar.2013In: Utbildning & Lärande, ISSN 2001-4554, Vol. 7, no 1, p. 48-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Vocational programs are facing educational challenges. Many students leave secondary school in Sweden without completed grades, and this is problematic in many ways, e.g. in terms of equivalence and skill segregation. This study tries to see learning through students’ eyes and examined learning styles in six different vocational programs.  The research questions have addressed which general learning styles traits dominates and which differentiates. The study involved 244 students. The Productivity Environmental Preference Survey (PEPS) learning styles assessment was used to identify 17 different traits. Sex groups were compared with descriptive statistics and analyzed by using F-test and analysis of variance, ANOVA. The tendencies were low motivation and conformity, a high need for structure and routine, multimodal dominance, and a need for intake and movements. The most productive time of day was in the afternoon. The statistical analysis revealed that six of 17 elements differed; light, temperature, conformity, persistence, intake, time-of –day (early morning and morning). This study shows similarities and differences concerning learning styles preferences in vocational program, which can be a basis for further insights in didactics issues. This study highlights the importance of finding pedagogical model that is suitable for vocational education, expanded educational strategies and in-depth didactic discussions. The results are valuable for people involved in the planning of vocational education and for the students themselves.

 • 165.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Learning Styles Educational Research in the Scandinavian context. Does It Really Matter?2016In: Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016Conference paper (Refereed)
 • 166.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Learning Styles Educational Research in the Scandinavian Contexts: Does It Really Matter?2016In: Learning Styles and Strategies: Assessment, Performance and Effectiveness / [ed] Noah Preston, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2016, p. 88-102Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Since learning styles theory is widely used in the Scandinavian educational context, much because of regulations on individualization in curricula and because of this educational focus being questioned now and then, this is a reanalysis of existing educational research on the most comprehensive learning styles model, namely The Dunn and Dunn Learning Style  Model and its results and contribution to international research. The research concerning methodological approaches and study objects, unlike the international research, shows a wide variety. This causes different ontological and epistemological starting points, which entails problematization and development of the theory. The themes most focused are different populations’ learning styles from preschool to university students, with the aim of providing implications for teachers’ teaching and students’ metacognition. This seems to be more important than ever, partly in view of emphasizing individualization, partly the change from elite to mass education. Another research is the confirmation of the international findings regarding instructional methods, but also emphasizing that a large majority of students need high structure. This has implications for development of inclusive didactics, for example. Further, there is in the Scandinavian research a conceptualization of concepts related to learning styles, in relation to the learning process and its impact on personal development. In summary, this reanalysis shows that learning styles are important in the Scandinavian context and that the research has used a broader methodological repertoire than the international research, and thus has caught some further important aspects of the theory in depth.

 • 167.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Regional educational development research2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to examine regional educational development in combination with school development in Sweden during the last 40 years, this paper presents the results of an integrative, systematic literature review. The study shows a sprawling result: a dozen regional projects mostly directed to higher education, little debate, mostly descriptive studies, weakly evaluated governmental educational initiatives, and hardly any research or debates ranging from preschool through the whole school system. However, the most important implication is the need for reanalysis of the values ​​that permeate the entire school system and the community of life values ​​in rural areas.

 • 168.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Regional Educational Development Research and School Improvement: A Systematic Literature Review of Research2015In: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research,, ISSN 1694-2116, Vol. 11, no 1, p. 200--211Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With the background of regional educational problems in some counties in Sweden, in the form of lower educational level and school achievements an integrative and systematic literature review (SLR) has been implemented in order to examine regional educational development in combination with school development worldwide during the last 50 years. The literature review shows an internationally sprawling view of the content and object of the study as well as a few international studies on the relationship between regional development and school improvement in mainstream school. Different regions, countries, and continents show various problems within this focus. The study shows different aspects; networks and knowledge-based clusters as guidelines; political decentralization and its repercussions on student learning; technical solutions; the importance of vocational schools in rural areas; tax reduction to compensate rural areas; the importance of a majority/national language and rural versus urban values. Regional development policies aimed at stimulating regional industrial competitiveness and innovativeness, educational attainment, and creative occupations emphasize that creative professionals are strongly related to regional income. The most important implication common worldwide, are concerns pertaining to urbanization, depopulation of rural areas, the need to highlight regional development factors, and a belief in education, especially involving mainstream schools.

 • 169.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Regional Educational Development Research in Sweden of Forty Years.2015In: Journal of Studies in Education, ISSN 2162-6952, Vol. 5, no 2, p. 1-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to examine regional educational development in combination with school development in Sweden during the last 40 years, this paper presents the results of an integrative, systematic literature review. The study shows a sprawling result: a dozen regional projects mostly directed to higher education, little debate, mostly descriptive studies, weakly evaluated governmental educational initiatives, and hardly any research or debates ranging from preschool through the whole school system. However, the most important implication is the need for reanalysis of the values that permeate the entire school system and the community of life values in rural areas.

 • 170.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Regional Educational Development Research in Sweden of Forty Years2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to examine regional educational development in combination with school development in Sweden during the last 40 years, this paper presents the results of an integrative, systematic literature review. The study shows a sprawling result: a dozen regional projects mostly directed to higher education, little debate, mostly descriptive studies, weakly evaluated governmental educational initiatives, and hardly any research or debates ranging from preschool through the whole school system. However, the most important implication is the need for reanalysis of the values ​​that permeate the entire school system and the community of life values ​​in rural areas.

 • 171.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Teachers’ Perceptions of the Educational Platform.: Is there a Connection Between School Improvement and Regional Educational Development?2016In: Education Abstracts: Eighteenth Annual International Conference on Education 16-19 May 2016, Athens, Greece, 2016Conference paper (Refereed)
 • 172.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ungdomarnas röster i Mittregionen: Om studieresultat, kompetensflykt och bevekelsegrunder för att flytta eller stanna kvar2016Report (Other academic)
 • 173.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Young people´s voices in a rural region in Sweden;about the future, norms and choices.2016In: NERA 2016. Social Justice, Equality and Solidarity in Education?, 2016Conference paper (Refereed)
 • 174.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Learning Environments in Swedish Leisure-time Centres: (In)equality , “Schooling”, and Lack of Independence2016In: International Journal for Research on Extended Education, ISSN 2196-3673, E-ISSN 2196-7423, Vol. 4, no 1, p. 125-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and analyse how teachers perceive the internal learning environment at Swedish leisure-time centres and set it in relation to steering documents. The empirical data is based on a comprehensive web-survey of 4,043 leisure-time teachers in Sweden. The methodological approach is a qualitative directed content analysis. The results show large differences and inequalities in the quality of leisure-time centres’ premises, an educational form characterized by integration with school and therefore to some extent lost autonomy. Activities in leisure-time centres combine individuality and social community in creative forms of play and social relationships. Because of this there are complex requirements for premises and dysfunctional premises reduce the opportunities to create good learning environments. The existing conditions for the majority of leisure-time centres do not correspond to the intentions in the steering documents concerning good learning environments. Leisure time centres have started to reproduce the (environmental) logic of ‘traditional teaching premises’ and to ignore their own (environmental) potential, which is even prescribed in specific steering documents. These results have implications for policy decisions and educational development.

 • 175.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Learning Environments in Swedish Leisure-time Centres: (In)equality, ‘Schooling’, and Lack of Independence2015In: Proceedings NFPF/NERA´s 43th Congress, 2015Conference paper (Refereed)
 • 176.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Teachers’ Leadership in the Didactic Room: A Systematic Literature Review of International Research2014Conference paper (Refereed)
 • 177.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Augustsson, GunnarMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.Evans, CarolUniversity of Exeter, UK.Charlesworth, ZarinaScool of Business and Engineering, HEIG-VD.Cools, EvaVlerick Leuven Gent Management School, Belgium.
  Building Learning Capacity for Life2013Collection (editor) (Refereed)
 • 178.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Berg, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Läroplansimplementering och korstryck i fritidshemmets arbete2018In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, no 2, p. 107-132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Swedish leisure-time-centers, there is a daily activity for about half a million children. It is characterized by a complexity including, for example, changes in steering documents, lack of an accentuated pedagogy and a changing profession. Against this background, this study focuses on leisure-time-teachers' perceptions of curriculum implementation and possible impact in the leisure-time-center education practice. The empirical data consists of individual interviews, focus groups and field studies. In the study, theories of curriculum didactics and organizational theory are combined. As an analytical concept, curriculum implementation and cross pressures are used. The result shows that the values ​​and tasks that the leisure-time-teachers emphasize in relation to the steering documents are social skills, professional ambivalence and the status of leisure-time-centers. Strategies personnel use is high leadership structure, reactive confirmation of steering documents and traditional leisure-time activities. Restrictions in the professional practice are the low status of activities in leisure-time-centers compared with traditional school activities, lack of time for implementation, "schooling" and unclearness in the steering documents' descriptions. This means that several stressful cross pressure are experienced in different ways at work, which complicates the realization of the curriculum's intentions.

 • 179.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Mittuniversitetets utvärdering: Särskilda Insatser i Skolan – SIS,: Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar 2015Report (Other academic)
 • 180.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Coburn, Annette
  University of Strathclyde, Scotland.
  To be conformative or not – a question of style or education?: A Comparative Study of Teacher Students in Sweden and Community Education Students in Scotland2013In: Scottish Educational Review, ISSN 0141-9072, Vol. 45, no 2, p. 64-77Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Education systems in Sweden and Scotland are currently undergoing reforms which have shifted curricula from content driven to student focused approaches.  In Higher Education, the shift from elite to more accessible mass education may bring direct implications for teaching and learning. Institutions continually seek evidence of the effectiveness of methods used to facilitate student learning and it is important for teachers in Higher Education to be aware of the different ways that students learn.  This article examines the learning styles preferences for 70 students in Sweden and Scotland to consider whether, in light of international research on learning styles, these groups differed.  Findings were used to explore why and how this might impact on higher education in terms of students´ learning strategies. The findings suggested the need for diverse teaching approaches and concluded that community education students and teacher students differed in their preferences towards sound, design and conformity. The article considers how these differences might be explained and so, might be of interest to those engaged in teaching and learning in Higher Education and those working in discrete professional practice communities.

 • 181.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Dalin, Rolf
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Computer and System science.
  Teachers' perceptions of the educational platform: Is there a connection between school improvement and regional educational development?2016In: Journal of Education and Training studies, ISSN 2324-805X, E-ISSN 2324-8068, Vol. 04, no 02, p. 10-20, article id E-ISSN: 2324-8068Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This research examined teachers’ attitudes in a school development project, The best regional educational system in the world which focuses on regional development and school improvement. The project was performed in counties in Mid Sweden, which have a lower educational level and school achievements and a competence escape compare with other parts of Sweden. Project schools were compared to references schools concerning staffs perception of the pedagogical platform. This study is based on a web-based survey. The quantitative results show that two of the factors in the survey distinguished themselves with statistical significance; namely, the pedagogical platform was 0.44 (p=0.036) and leadership factor, which was 0.25 (p=0.052) was lower for the project schools. The directed content analysis showed differences regarding awareness of the pedagogical platform concerning understanding vs. ambiguity and specifically targeting vs. general descriptions. The reference schools described an understanding of the school’s overall educational platform and described more clearly the school’s focus. The study points to the importance of teachers are aware of their own school platform to develop leadership and teams, which in turn influences student learning and achievement. If schools in the two counties are to be successful, in terms of students’ school performance and the competitiveness of the region, the pedagogical platform should be made clear to staff and be anchored in the teachers’ team work, probably even more than in other schools.

 • 182.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Dalin, Rolf
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Computer and System science.
  Young people's opinion on rural Sweden2018In: International Education Studies, ISSN 1913-9020, E-ISSN 1913-9039, Vol. 11, no 6, p. 45-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focus on adolescents motivations about remaining in rural areas in the Mid Sweden Region, a part of Sweden with decreasing school performance scores and high out-migration. The study is based on 1,500 young people’s responses to a Web-based survey within the framework of a regional school development project. The research questions focused on: whether youths were going to stay there or move the future in urban or rural areas, influences, and the future choices and differences among genders, regions, and age groups. The empirical data are processed with statistical analysis. The study confirms previous research on young people’s relocations from rural areas; jobs and education are important motives, and the most prone to move are women. What is new knowledge is that lessons about the region’s importance have a positive, significant effect on individuals’ plans to remain in their home municipality. This can and should be highlighted in local, regional, and national politics, but more importantly in school discourses. Since school plays a role in students’ thinking and future choices, a larger formation effort could be of great value for norms and regional political standpoints. The study has relevance to the international terms of similar geographical areas.

 • 183.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Gidlund, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Interactions that Support Children’s Social and Emotional Learning in Preschool.2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Preschool lays the foundations for the first part of a child’s development and learning, should be enjoyable and secure, and should provide pedagogical activities for all children attending. In preschool there are also children with behavioral difficulties who, too often, risk a lack of understanding, stress, and condemnation from preschool teachers as well as peers and parents and thus risk exclusion (Johannesson, 1997). A better adapted approach and activities for these children can create a preschool that includes everyone. Developing abilities in preschool that strongly and robustly support broad control processes, enabling behavioral regulation across cognitive and emotional domains, are described in different scientific disciplines: psychology, psychiatry, sociology, and education (e.g., Collins, 2013, Elsby et al., 2011; Rosenthal & Gatt, 2010; Stier et al., 2012).

  The purpose of this study, as a preschool development project, was to examine an approach and an educational platform in which children’s thoughts, ideas, and opinions play a crucial role in every situation contributing to preschool becoming more open and inclusive for all children. The approach and the educational platform were built on empathetic leadership in preschool, confirmation of all children’s feelings, interaction with children with behavioral difficulties, and solving conflict without scapegoats (Algozzine & Algozzine, 2014).

  The research questions were as follows:

  1. What impact do alternative responses that are engaging and empathetic rather than critical, questioning, designating, and uncomprehending have on the children?

  2. How can preschool teachers act preventively and find solutions to difficult situations that arise in the child’s everyday life at preschool instead of waiting until the conflict arises and only then act?

  3. Which solutions to children’s individual problems could be found through cooperation and dialogue with the actual child in need instead of through “packaged solutions”?

  The theoretical framework ofthis study was the communicative relational perspective (Ahlberg, 2013), which is closely linked tosocio-cultural theory (Säljö, 2000). Withinthe communicative relational perspective, participation,communication, andlearning are viewed as an interlacedtriad that is central to the study ofcommunicative contexts (linguistic and socialcontexts thatsupportand shapeinstitutional activities). How individualsinteract, create meaning, and experience andunderstandtheir situation was also studied.The study hasthereforejoinedan individual perspective witha structuralperspective by assessing schools as social institutions, social practice,the needs of individuals,and conditions.

                        This theoretical framework provides an opportunity to study communication and relationships at different levels and contexts of the activities in preschool. School activities are studied in relation to school organization as well as the individual child. This perspective provides the opportunity to examine a child’s difficulties in relation to the whole school, as well as to the situation in which the difficulty arises. The starting point is the interactions that occur between the child and the surroundings to create knowledge of various communication processes in the school and the school’s meeting with the individual child.

  Other researchers have also claimed that special educational needs are no longer focused on curing or amelioration of the child by interventions based on medicine and educational psychology. Special educational needs are instead viewed as social constructions (Ainscow, 1998; Clark et al., 1998; Skrtic, 1991) rather than as individual shortcomings. These perspectives are characterized mainly in that they move the problem from the individual and focus instead on the product of social processes (Clark et al., 1998; Nilholm, 2006). The communicative relational perspective also focuses on social processes but also relations and interactions (Ahlberg, 2013) that make it possible to view it as an antireductionist theoretical framework (Skidmore 1996).

  Methods and Methodology

  The empirical data for this study comes from a video-ethnographic study in a preschool with 18 children between 1 and 5 years old in which different everyday situations of interactions are studied. Participants were recorded in their natural settings to allow interactional practices to be contextually explored. Video documentation as an ethnographic study of interaction and communication has proven to be particularly valuable for research on interactions with children in schools and preschools (Alexandersson, 2009).

  During the spring semester of 2014, field notes and observations in the form of writing and filming were conducted. Interactions between child and child and between preschool teacher and child were observed to visualize and analyze different approaches. The observations were carried out throughout the whole day at the preschool, both in planned activities as well as in spontaneous play, at routine situations, at meals, during drop-off and pick-up, and indoors and outdoors. The observations were processed in the form of reflection, analysis, and written documentation, and they were also linked to the curriculum and to previous research.

  This has resulted in extensive material consisting of 45 videos and 57 sets of field notes of different interactions, which made possible a return to the empirical basis after new questions were raised as well as reflexivity in the analysis—which is central to ethnographic studies characterized by not being controlled by a specific analytical interest but an openness to what is happening “in situ” (Baszanger & Dodier, 1997). The way this study approaches the field can be described as using the ethnographical methods of video-recording and observations to study interactions in preschool (Silverman, 2006). The videos were analyzed ethnographically (i.e., qualitatively) to generate a set of insights. The video data was coded to provide a detailed second-by-second analysis of the behaviors and results. To gain a deeper understanding of the content of the videos, the field notes also underwent content analysis. This involves quantity contained and examined methodically, with texts interpreted incrementally and data classification for easier identification of patterns and themes. The content analytical model allows finding clear distinctive categories, narrowing them, and making them specific (Ahuvia, 2008). Overall, these empirical materials are the basis of our results.

  Expected Outcomes and Results

  The purpose of this study was to gain more knowledge about how to approach and interact with children with behavior problems in preschools in order to ensure the children’s inclusion, security, self-esteem, and development. The analysis shows that the way in which preschool teachers respond to children in every situation of interaction has an impact on children. An empathetic leader asks the children and makes use of their competencies and experiences in order to develop relationships and interactions within the group. When leadership and empathy go hand in hand, conditions for both group and individual to develop their social skills are created. This is the ability to ‘Learn to LiveTogether’ (Rosenthal & Gatt, 2010).

  Another conclusion is that those preschool teachersgive childrengood opportunitiesto learnabout themselves, interact with others,and gain insightabout their own and others’feelings, needs, and limits in anopen and respectfulclimate (Stier et al., 2012). They becomeengaged andinvolved ineach other and canreflect onwhy theyfeel and reactas they do.Children’swillingness and abilityto cooperate witheach other and withpreschool teachersdeveloped powerfully.Even in interactionindifficult andcontroversial situations, the children oftenswitchedfromdifficult emotionsand resistancetopositive feelings andconstructive action.

  The analysis also shows the impact for children whose surroundingsoften areat odds with, for example,activechildrenreactingwith unexpectedlystrong feelings.To respond to thesechildren’s behaviorwithirritation, criticism, and condemnationwillmake the childfeeloffended, insulted,andleft out.One solution is not toput the blame onthe child,but tofind other ways to deal with the situation. It is alwaysthe preschool teacherwho has theresponsibility for how aconflictdevelops, and their task is togently andrespectfullyguide childrenthrough the conflictso that no oneisoffended. This study is important for teachers in preschool and gives examples of constructive action, particularly for children with behavioral problems.

  Intent of publication: 1. International journal of Inclusive Eduaction,  or 2) International journal of Early Childhood

   

   

  References

  Ahlberg, A. (2013). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik—att bygga broar. Stockholm: Liber.

  Ainscow, M. (1998). Would it work in theory? Arguments for practitioner research and theorising in the special needs field. In C. Clark, A. Dyson, and A. Millward (Eds.), Theorising special education (pp. 123–137). London: Routledge.

  Alexandersson, U. (2009). Sofias situationer för samspel. In A. Ahlberg (Ed.), Specialpedagogisk forskning. En mångfasetterad utmaning (pp. 167–183). Lund: Studentlitteratur.

  Algozzine, K. & Algozzine, B. (2014). Schoolwide prevention and proactive behavior interventions that work. In P. Gardner, J. M. Kauffman, and J. Elliott (Eds.), The Sage handbook of emotional and behavioral difficulties (pp. 55-72). Thousand Oaks: Sage Publications Ltd.

  Ahuvia, A. (2008). Traditional, interpretative and reception based content analyses: Improving the ability of content analysis to address issues of pragmatic and theoretical concern. In R. Franzosi (Ed.), Content analysis, Vol. 1 (pp. 183–202). London: Sage.

  Baszanger, I., & Dodier, N. (1997). Ethnography. Relating the part to the whole. In D. Silverman (Ed.), Qualitative research: Theory, method and practice (pp. 8–23). London: Sage.

  Clark, C., Dyson, A., & Millward, A. (1998). Theorising special education? Time to move on? In C. Clark, A. Dyson, & A. Millward, (Eds.), Theorising special education (pp. 156–173). London: Routledge.

  Collins, B. (2013). Empowerment of children through circle time: Myth or reality? Irish Educational Studies, 2013, 32(4), 421–436. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/03323315.2013.854459

  Espy, K. A., Sheffield, T., Wiebe, S., Clark, C., & Moehr, M. (2011). Executive control and dimensions of problem behaviors in preschool children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(1), 33–46.

  Nilholm, C. (2006). Special education, inclusion and democracy. European Journal of Special Needs Education, 21(4), 431–445.

  Rosenthal, M., & Gatt, L. (2010). “Learning to Live Together”: Training early childhood educators to promote socio-emotional competence of toddlers and preschool

  children. European Early Childhood Education Research Journal, 18(3), 373–390.

  Skidmore, D. (1996). Towards an integrated theoretical framework for research into special educational needs. European Journal of Special Education, 11(1), 33–47.

  Sandberg, A. (2014). Med sikte på förskolan—barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur.

  Silverman, D. (2006). Interpretation qualitative data. London: Sage Publications Ltd.

  Skrtic, T. (1991). Behind special education. Denver: Love Publishing Company.

  Stier, J., Tryggvason, M.-T., Sandstrom, M., & Sandberg, A. (2012). Diversity management in preschools using a critical incident approach. Intercultural Education, 34(4), 285–296.

  Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.

 • 184.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Gidlund, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Students’ Need for Structure: The Forgotten Learning Styles Preference2016In: Learning Styles and Strategies: Assessment, Performance and Effectiveness / [ed] Noah Preston, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2016, p. 12-20Chapter in book (Other academic)
 • 185.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Gidlund, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Students’ Need for Structure—the Forgotten Learning Styles Preference2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The need for structure has not been analyzed to any great extent even though previous research has shown its importance for students. The purpose of this study was therefore to identify, describe, and examine the need for structure among teachers and students as well as to understand students’ perceptions of this need. The theoretical framework is based on Dunns´ Learning Styles Model. Data were collected using the learning styles test, Productivity Environmental Preference Survey (PEPS), (n=525) and students’) essays (n=35) on study strategies wherein the concept of need for structure was analyzed. The study found that a) there is a great need for structure among students (54%–68%), b) there is a statistically significant difference between students and teachers (p = 0.001), and c) there are qualitative changes in students’ perceptions of the content concept high preferences for structure. They were divided into the five following categories: need from outside, personality traits, ask for help, make own structure, and consequences. The results indicate the need for enhanced educational strategies and in-depth didactic discussion on the practical educational activities relating to structure and the importance of students themselves to create awareness of the need for structure to become more autonomous.

 • 186.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hallin, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Learning Style Differences between Nursing and Teacher Students in Sweden: A Comparative Study2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The teaching profession has been continually challenged to provide evidence of the effectiveness of teaching and learning methods. Teacher education as well as nursing education  are currently undergoing reforms in Sweden Hence, it is important for educational institutions to be aware of the different ways that their students learn and it is importance for prospective teachers and nurses to become aware of their own learning styles. The purpose of this research was to explore the learning styles preferences for two student groups: teachers and nurses to analyze their differences in the light of international research on learning styles. The study involved 78 teacher students and 78 nursing students. Twenty subscales of the Productivity Environmental Preference Survey (PEPS) (Dunn, Dunn, & Price, 1984; 1991; 2000) were used to identify the learning-styles preferences of the participants. The results showed statistically significant differences between the two student groups. Based on the results, it can be concluded that in comparison to teacher students, nursing students differed in need for light, motivation, kinesthetic preferences, and need for authorities  More teacher students than nursing students preferred intake, morning work and were more persistent. The findings suggested the need for widely diverse teaching approaches and conscious didactic action skills in higher education as well as implementation of learning strategies for students.

 • 187.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hallin, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Learning style differences between nursing and teaching students i Sweden: A comparative study2013In: International Journal of Higher Education, ISSN 1927-6044, Vol. 2, no 1, p. 22-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The teaching profession has been continually challenged to provide evidence of the effectiveness of teaching and learning methods. Teacher education, as well as nursing education, is currently undergoing reforms in Sweden. At the university where the research was conducted, teaching and nursing programs are two priority educational programs and maybe knowledge of learning styles can improve the quality of these programs. The purpose of this research was to examine the learning style preferences for two student groups, teachers and nurses, to analyze their differences in light of international research on learning styles. The study involved 78 teaching students and 78 nursing students. Twenty subscales of the Productivity Environmental Preference Survey (PEPS) (Dunn, Dunn, & Price, 1984; 1991;2000) were used to identify the participants’ learning style preferences. The results showed statistically significant differences between the two student groups. In comparison to teaching students, more nursing students were highly motivated, kinesthetic, and preferred authorities. More teaching students were highly persistent. The findings suggest the need for widely diverse teaching approaches and conscious didactic action skills in higher education, as well as implementation of learning strategies for students.

 • 188.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hörnell, Assar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Frykland, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Learning Environments at Leisure-time Centres in Sweden: A Comprehensive Survey of Staff Perceptions2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and analyse how leisure-time teachers perceive learning environments in general and especially the premises at Swedish leisure-time centres. Data are based on a comprehensive survey of all leisure-time teachers’ attitudes in Sweden. The theoretical framework is based on research on leisure-time centres, and learning environments. The methodological approach is descriptive statistical analysis and qualitative content analysis. The results show a fragmented and paradoxical picture in terms of learning environments at leisure-time centres. On one hand, the physical environment is characterized by small rooms, in some cases outdated and not suited for the purpose, to large groups of pupils and in many cases shared premises with the school. On the other hand, a majority of the staff say that learning environments are actively used to teach children social skills, how to establish good relations, friendship and equality. Parents’ and children's opportunities to influence learning environments are not regarded as high priority. The staff does not see Information and communications technology (ICT) as a key part of the learning environment. For Nordic educational research, this is an extremely important knowledge supplement since the field lacks research. For activities at leisure-time centres, these results have implications for policy decisions and educational development.

 • 189.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hörnell, Assar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Frykland, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Learning Environments at Leisure-time Centres in Sweden: A Comprehensive Survey of Staff Perceptions2015In: International Journal for Research on Extended Education, ISSN 2196-3673, E-ISSN 2196-7423, Vol. 3, no 1, p. 5-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and analyse how leisure-time teachers perceive learning environments in general and especially the premises at Swedish leisure-time centres. Data are based on a national, comprehensive survey of all leisure-time teachers’ perceptions. The theoretical framework is based on research on leisure-time centres and learning environments. The methodological approach involves both a descriptive statistical analysis and a qualitative content analysis. The results show a fragmented and paradoxical picture in terms of learning environments at leisure-time centres. On the one hand, the physical environment is characterised by small rooms, in some cases outdated and not suited for the purpose, to large groups of students and, in many cases, shared premises with the school. On the other hand, a majority of the staff say that learning environments are actively used to teach children social skills, how to establish good relations, friendship and equality. Parents’ and children’s opportunities to influence these learning environments are not regarded as a high priority. The main conclusion of the study is that activities housed in the school context and on its terms face congestion and many of these physical learning environments are in need of major improvements, especially considering all the policy documents and research on good learning environments. For Nordic educational research, this is an extremely important knowledge supplement since this field lacks ample research. For activities at leisure-time centres, these results have implications for policy decisions and educational development.

 • 190.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ivarsson, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Good reading Enviroments for Individual Reading2013In: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, ISSN 1903-0002, Vol. 50, no 5, p. 66-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The reading ability among today’s children and youth is highly discussed both nationally and internationally. The results for Swedish students, in both PIRLS and PISA, show a decrease in reading ability. There are different explanations to the decrease, for example deficiency in teaching and a reduction in the use of reading strategies. While a lot of research is being devoted to reading development, there is a lack on research showing overall constructive ways to build and maintain favorable reading environments for each individual. Our aim with this paper is to discuss what will work on an individual basis. Our research question is: Which are the key-factors that create good reading environments and maintain a sustainable reading interest on an individual level? The overall purpose of this paper is therefore to explore the field of research on early reading, with a special focus on good reading environments, individual conditions, reading styles and teaching strategies. The aim is to identify how good reading environments can be developed through children’s individual reading styles and strategies, and teacher’s awareness of teaching strategies that create an optimal platform for lifelong reading.   This paper is a conceptual paper in which a theoretical framework built on international empirical research was identified, by connecting and systematizing different parts of reading, learning and teaching.  This area is complex and complicated because it involves interactions and different learning and teaching perspectives. In this paper we present research showing that teaching reading based on individual reading styles and strategies is an effective way to ensure children’s´ achievement, interest, self-confidence, and motivation. Children’s awareness of reading strategies supported by favorable reading environments influence meta-cognition and also the ability and interest to become a skilled reader. It is also clear that teachers’ pedagogical knowledge is of great importance as well as their ability to use a variety of teaching strategies to meet the needs of every individual. This paper provides useful information unraveling concepts, methods and effects which can aid children, parents, teachers and researchers in understanding, evaluating and monitoring reading, thus having practical implications for promoting lifelong reading.

 • 191.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ivarsson, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Good Reading Environments for Individual Reading Development2013In: Good Reading Environments for Individual Reading Development / [ed] Boström, L., Augustsson, G., Evans, C., Charlesworth, Z. & Cool, E., Brno: Tribun, EU , 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The reading ability among today’s children and youth is highly discussed both nationally and internationally. The results for Swedish students, in both PIRLS and PISA, show a decrease in reading ability. There are different explanations to the decrease, for example deficiency in teaching and a reduction in the use of reading strategies. While a lot of research is being devoted to reading development, there is a lack on research showing overall constructive ways to build and maintain favorable reading environments for each individual. Our aim with this paper is to discuss what will work on an individual basis. Our research question is: Which are the key-factors that create good reading environments and maintain a sustainable reading interest on an individual level? The overall purpose of this paper is therefore to explore the field of research on early reading, with a special focus on good reading environments, individual conditions, reading styles and teaching strategies. The aim is to identify how good reading environments can be developed through children’s individual reading styles and strategies, and teacher’s awareness of teaching strategies that create an optimal platform for lifelong reading.   This paper is a conceptual paper in which a theoretical framework built on international empirical research was identified, by connecting and systematizing different parts of reading, learning and teaching.  This area is complex and complicated because it involves interactions and different learning and teaching perspectives. In this paper we present research showing that teaching reading based on individual reading styles and strategies is an effective way to ensure children’s´ achievement, interest, self-confidence, and motivation. Children’s awareness of reading strategies supported by favorable reading environments influence meta-cognition and also the ability and interest to become a skilled reader. It is also clear that teachers’ pedagogical knowledge is of great importance as well as their ability to use a variety of teaching strategies to meet the needs of every individual. This paper provides useful information unraveling concepts, methods and effects which can aid children, parents, teachers and researchers in understanding, evaluating and monitoring reading, thus having practical implications for promoting lifelong reading.

 • 192.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Schmidt, Svend Erik
  Billunds kommun.
  Lärstilsappen: Ett digitalt verktyg att utvärdera lär- och studiestrategier2013Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 193.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sjöström, Mårten
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Karlsson, Håkan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sundgren, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Andersson, Mattias
  Olsson, Roger
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Åhlander, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Digital visualisering i skolan: Mittuniversitetets slutrapport från förstudien2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här studiens syfte har varit tvåfaldigt, nämligen att testa alternativa lärmetoder via ett digitalt läromedel i matematik i en kvasiexperimentell studie samt att tillämpa metoder av användarupplevelser för interaktiva visualiseringar, och därigenom öka kunskapen kring hur upplevd kvalitet beror på använd teknik. Pilotstudien sätter också fokus på flera angelägna områden inom skolutveckling både regionalt och nationellt samt viktiga aspekter när det gäller kopplingen teknik, pedagogik och utvärderingsmetoder inom “den tekniska delen”. Det förra handlar om sjunkande matematikresultat i skolan, praktiknära skolforskning, stärkt digital kompetens, visualisering och lärande samt forskning om visualisering och utvärdering. Den senare svarar på frågor om vilka tekniska lösningar som tidigare använts och med vilket syfte har de skapats samt hur visualiseringar har utvärderats enligt läroböcker och i forskningslitteratur.

   

  När det gäller elevernas resultat, en av de stora forskningsfrågorna i studien, så fann vi inga signifikanta skillnader mellan traditionell undervisning och undervisning med visualiseringsläromedlet (3D). Beträffande elevers attityder till matematikmomentet kan konstateras att i kontrollgruppen för årskurs 6 förbättrades attityden signifikans, men inte i klass 8. Gällande flickors och pojkars resultat och attityder kan vi konstatera att flickorna i båda klasserna hade bättre förkunskaper än pojkarna samt att i årskurs 6 var flickorna mer positiva till matematikmomentet än pojkarna i kontrollgruppen. Därutöver kan vi inte skönja några signifikanta skillnader. Andra viktiga rön i studien var att provkonstruktionen inte var optimal samt att tiden för provgenomförande har stor betydelse när på dagen det genomfördes. Andra resultat resultaten i den kvalitativa analysen pekar på positiva attityder och beteenden från eleverna vid arbetet med det visuella läromedlet. Elevernas samarbete och kommunikation förbättrades under lektionerna. Vidare pekade lärarna på att med 3D-läromedlet gavs större möjligheter till att stimulera flera sinnen under lärprocessen. En tydlig slutsats är att 3D-läromedlet är ett viktigt komplement i undervisningen, men kan inte användas helt självt.

   

  Vi kan varken sälla oss till de forskare som anser att 3D-visualisering är överlägset som läromedel för elevers resultat eller till de forskare som varnar för dess effekter för elevers kognitiva överbelastning.  Våra resultat ligger mer i linje med de slutsatser Skolforskningsinstitutet (2017) drar, nämligen att undervisning med digitala läromedel i matematik kan ha positiva effekter, men en lika effektiv undervisning kan möjligen designas på andra sätt. Däremot pekar resultaten i vår studie på ett flertal störningsmoment som kan ha påverkat möjliga resultat och behovet av god teknologin och välutvecklade programvaror.

   

  I studien har vi analyserat resultaten med hjälp av två övergripande ramverk för integrering av teknikstöd i lärande, SAMR och TPACK. Det förra ramverket bidrog med en taxonomi vid diskussionen av hur väl teknikens möjligheter tagits tillvara av läromedel och i läraktiviteter, det senare för en diskussion om de didaktiska frågeställningarna med fokus på teknikens roll. Båda aspekterna är högaktuella med tanke på den ökande digitaliseringen i skolan.

   

  Utifrån tidigare forskning och denna pilotstudie förstår vi att det är viktigt att designa forskningsmetoderna noggrant. En randomisering av grupper vore önskvärt. Prestandamått kan också vara svåra att välja. Tester där personer får utvärdera användbarhet (usability) och användarupplevelse (user experience, UX) baserade på både kvalitativa och kvantitativa metoder blir viktiga för själva användandet av tekniken, men det måste till ytterligare utvärderingar för att koppla tekniken och visualiseringen till kvaliteten i lärandet och undervisningen. Flera metoder behövs således och det blir viktigt med samarbete mellan olika ämnen och discipliner.

 • 194.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Strzelecka, Elzbieta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Lärares undervisningsstrategier i grammatik.2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Grammatik har alltid varit en del av svenskämnets innehåll, och dess omfång, ställning och nytta har diskuterats, stundom livligt, av såväl lärare som forskare. De didaktiska frågorna ”vad” och ”varför” tycks har dominerat debatten och skymt frågan ”hur”. För att få en helhetsbild över grammatikdidaktiken bör man studera alla tre variablerna i den didaktiska triangeln: elev(erna), läraren och ämnet. Syftet med studien som vi tänker presentera på konferensen är att få veta mer om lärares uppfattning om sin egen grammatikundervisning. Ämnesvalet är viktigt inte bara därför att grammatik anses vara både svårt att lära sig och svårt att undervisa om, utan också därför att krav på kunskaper i grammatik numera uttrycks explicit i våra styrdokument i form av tydliga mål för olika årskurser.

  Studien handlar om 140 lärares uppfattningar om deras undervisning i grammatik och bygger på en webbenkät med både öppna frågor och skattningsskalor. De lärare som besvarat enkäten undervisar övervägande enspråkiga elever inom grundskolan, gymnasiet och Komvux. Forskningsfrågorna är:

  a) hur anser lärare att de undervisar i grammatik

  b) vad utgår de ifrån sin undervisning

  c) vilka pedagogiska överväganden ligger bakom deras val.

  För att uppnå syftet med studien valdes en fler-metod-design: beskrivande statistik samt fenomenografisk analys av de öppna svaren. Först granskades lärarnas skattning av vad som har störst betydelse för den egna grammatikundervisningen och därefter analyserades de skriftliga utsagorna om undervisningsstrategier, val av material/läromedel samt pedagogiska överväganden.

  De statistiska resultaten visar att det som lärare skattar som de viktigaste faktorerna för sin egen undervisning var klassen/gruppen, läroplanen och lärarens eget intresse. Läroböcker, kollegers idéer och skolans kultur skattas som mindre viktiga. Materialet som lärare utgår ifrån kan indelas i följande kategorier: läroboken, eget material, olika typer av texter, Internet och annat. Vad gäller pedagogiska överväganden återfinns sju teman, varav språkriktighet och förståelse/sammanhang är de största kategorierna.

  Resultatet av studien är spretigt. Det visar en diskrepans i lärarnas skattningar och deras beskrivningar. Även om lärarna skattar att klassen/gruppen har störst betydelse för hur de undervisar, framkommer detta inte i deras öppna svar. Denna paradox framskymtar även i lärarnas låga skattning av läroböckernas betydelse och deras skildring av det underlag som styr undervisningen, där läroböckerna utgör den största kategorin. Analysen visar också att traditionell undervisning, där grammatiken utgör ett eget moment, tycks dominera i klassrummet.

 • 195.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Strzelecka, Elzbieta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Min grammatikhistoria: Roliga och sorgliga berättelser ur verkligheten. En fenomenografisk analys av 313 studenters berättelser.2013In: Texter om svenska med didaktisk inriktning / Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, ISSN 1651-9132, p. 29-50Article in journal (Refereed)
 • 196.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Strzelecka, Elzbieta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Renässans för grammatiken: grammatik2013In: Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, ISSN 0346-2412, Vol. 57, no 1, p. 8-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 197.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Strzelecka, Elzbieta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Teachers’ grammar teaching strategies.2013In: / [ed] Boström, L., Augustsson, G., Evans, C., Charlesworth, Z. & Cools, E., Brno: Tribun, EU , 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A research strategy that only focuses on students and their learning styles and does not place them within a pedagogic context only provides a fragmentary image of students’ learning. To be able to achieve a comprehensive picture of learning, all three variables in the “didactic” triangle have to be taken into account: the students, teacher and the subject have to be evaluated. The aim of this study is to learn more about teachers' perceptions of their own grammar teaching. This study is a continuation of research into learning styles and grammar in school.  The first part of the study focused on the retention of students, whereas this study focuses on the adults' stories about grammar in school. The study’s theoretical framework is based on didactic research on Swedish grammar teaching. The focus of the study is important not only because grammar is considered to be both difficult to learn and difficult to teach, but also because knowledge of grammar is now explicitly expressed in steering documents that include clear aims.

 • 198.
  Boström, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Strzelecka, Elzbieta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Vuxna minns sin grammatikhistoria: grammatik2013In: Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, ISSN 0346-2412, Vol. 57, no 1, p. 14-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 199.
  Boväng, Andrea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Nilsson, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskolans inomhusmiljö - en motorisk utmanare?: Förskollärares syn på hur de arbetar med barns motoriska utveckling2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 200.
  Brand, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att hitta balansgången: Pedagogers uppfattningar om pedagogers deltagande i barns lek2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera och tolka sju stycken pedagogers uppfattningar om att pedagoger deltar i barns lek. Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Forskningen inom området tar upp de olika uppfattningar som finns om vuxna bör vara delaktig i barns lek eller inte. I bakgrunden tas det upp de fördelar som kan finnas med att vuxna är delaktig i barn lek men även de nackdelar som kan bli om vuxna väljer att kliva in i leken på dess egna villkor. I resultatet har det kommit fram sex stycken olika teman, dessa är: Att delta och att vara delaktig, en lyhörd pedagog, Faktorer till ett aktivt deltagande, fördelar med att delta, nackdelar och hinder för ett aktivt deltagande och delta en fokusering på lärande. I analysen framkommer att leken uppfattas som viktig för barnens lärande och det framkommer en betoning av att man bör vara delaktig i barns lek, men en osäkerhet om hur man och när man bör kliva in i leken. Det kan handla om att ha en fingertoppskänsla och att man måste hitta balansgången mellan att råka förstöra leken eller möjligheten att utveckla leken när man deltar i den.

1234567 151 - 200 of 995
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf