miun.sePublications
Change search
Refine search result
27282930 1451 - 1460 of 1460
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1451.
  Åström, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Mattsson, G
  Sagar, H
  Svensson, M
  IOSTE XI konferens om naturvetenskapens didaktik i Polen 25-30 juli 20042004In: LMNT-nytt, ISSN 1402-0041, no 2Article in journal (Other scientific)
  Abstract [sv]

  Konferensreferat från IOSTE 11

 • 1452.
  Åström, Marita
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Här leker vi!: En studie om barns strategier för tillträde och skyddande av lekvärldar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att öka kunskapen om barns delade lekvärldar i förskolan genom att synliggöra vilka strategier barn använder för att få tillträde till andras lekvärldar och hur de skyddar sin lekvärld. Studien är en kvalitativ studie, inspirerad av etnografiska studier, som baserades på och har genomförts med hjälp av videoobservationer, fältanteckningar och barnintervjuer som utfördes på en förskoleavdelning i Norrlands inland. Delar av det insamlade materialet har analyserats och kategoriserats utifrån Corsaros femton tillträdesstrategier. Medan de delar av det insamlade materialet som handlade om skyddande av lekvärldar växte fram som mönster och kategorier utifrån vad som framträdde i observationerna. I resultatet framgår vilka strategier för barns tillträde som är mest framträdande på avdelningen, hur de används samt barnens egna berättelser om deras och andras tillträdesförsök. Det framgår även vilka strategier om skyddande av lekvärldar som framträder på avdelningen samt barnens berättelser hur de skyddar sina lekvärldar mot andra.

 • 1453.
  Åström, Vivi-Anne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Samverkan mellan förskola och förskoleklass: –en beskrivning av pedagogers uppfattningar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att beskriva och bidra med kunskap om hur nio pedagoger uppfattar samvekan mellan förskola och förskoleklass samt hur denna samverkan kan utvecklas. Resultatet visade att det fanns viss samverkan, men att den skulle kunna utvecklas och det fanns ett intresse från båda sidor att göra det.

 • 1454.
  Öberg, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Den interaktiva skrivtavlan: En kvalitativ undersökning på fem förskollärares uppfattningar av den interaktiva skrivtavlan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1455.
  Öberg, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Fostran: En kvalitativ studie om tre pedagoger och fyra föräldrars syn på olika aspekter av fostran2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1456.
  Ödmalm, Alvina J
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  En genusbaserad läromedelsanalys av valda delar i läroboken: Söka svar Religionskunskap kurs 1 och 22015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1457.
  Ölén, Ola
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Hur uppfattas gymnasiets syfte?: En fenomenografisk studie om ungdomar utan fullgjord gymnasieutbildning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gymnasiet är en skolgång som idag inte längre kan anses vara helt frivillig. Bland annat beskriver Lundahl (2014) hur avsaknaden av ett fullgjort gymnasium innebär svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Ofrivilligheten kan även synas i de antal ungdomar som går över från grundskolan till gymnasiet vilket enligt Malm och Lindberg (2014) är närmare 100 procent. Av dessa ungdomar är det enbart ungefär 25 procent som inte fullgör sin gymnasieutbildning (Skolverket, 2017). Anledningarna till att ungdomar inte fullgör gymnasieutbildningen är många men handlar ofta om en process som börjar redan i grundskolan (Lovén, 2013) och ofta är påverkad av socioekonomiska faktorer (Lundahl, Lindblad, Lovén, Mårald & Svedberg, 2015). I denna studie ligger en underliggande fråga i vad som gör att gymnasiet inte blir en brytpunkt ifrån tidigare skolmisslyckanden. För att förstå detta är syftet med denna studie att ta reda på hur gymnasiets institutionella syfte uppfattas av ungdomar som påbörjat men inte fullgjort en gymnasieutbildning. I studien används en kvalitativ metod och en fenomenografisk ansats. Sex stycken ungdomar som har påbörjat men inte fullgjort en utbildning har intervjuats med en semistrukturerad intervju. Materialet har sedan analyserats med avsikten att finna vilka kvalitativt skilda sätt som gymnasiets institutionella syfte kan uppfattas på. Resultatet visar på tre olika uppfattningskategorier: gymnasiet som delgivare av existerande kunskap, gymnasiet som fostrande av samhällsmedborgare och gymnasiet som utvecklande av samhället. I studien diskuteras hur de olika uppfattningarna visar hur gymnasiets institutionella syfte både kan uppfattas som någonting som handlar om att enbart förändra individen och något som handlar om att utveckla samhället. Det diskuteras även att dessa två sätt att se på gymnasiets institutionella syfte kan jämföras med en demokratisk och en ekonomisk syn på gymnasiets syfte. I studien diskuteras även hur kategorierna kan visa på en minskad valfrihet i övergången mellan grundskola och gymnasium vilket kan vara en av anledningarna till att processen av skolmisslyckande fortsätter mellan grundskola och gymnasium.

 • 1458.
  Östberg, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Byström, Marianne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Högläsning i förskolan: En intervjustudie om sex förskollärares tankar om högläsning som ett pedagogiskt verktyg för förskolebarnens språkutveckling2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1459.
  Östlund, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Oh shit! Då kanske jag också vill vara med”: - En studie om vårdnadshavares uppfattningar om samverkan och inflytande i förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1460.
  Östlund, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Läran om sig själv: En kvalitativ studie om gruppprocesser och sociala medier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning inom socialpedagogiken visar att människan är en social varelse och att allt lärande och kunskap har en social sida. Forskningen har länge betraktat att avvikelser, underordning och utanförskap handlar om att det är just människorna som är avvikande och onormala. Detta sätt att se har ändrats helt idag och istället ligger intresset vid vad som skiljer det "normala" från det "onormala" (Gustavsson, 2010). Sociala medier har gjort det möjligt för oss att interagera med människor på ett helt annat sätt. De senaste åren har de skett en ökning i användningen av sociala medier som har medfört en rad olika effekter (Feldman, 2015). Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att med ett socialpedagogiskt synsätt belysa och beskriva om hur grupprocesser via sociala medier kan upplevas påverka läran om oss själva hos unga vuxna. Studien har använt sig av kvalitativa enkäter som delats ut till urvalsgruppen som består av unga vuxna. Resultatet visar att respondenterna finner att sociala medier medför både positiva och negativa aspekter. De positiva faktorerna som respondenterna finner med sociala medier är att de medför en möjlighet för dem att hålla kontakt med vänner och familj samt interagera med samhället. De negativa faktorerna som respondenterna belyser om sociala medier är att det kan ge en skev bild av verkligheten och att detta påverkar deras lärande från samhället i en större utsträckning.

27282930 1451 - 1460 of 1460
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf