miun.sePublications
Change search
Refine search result
209210211212213214215 10551 - 10600 of 11147
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 10551.
  Westman, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Uppfattningar om naturvetenskap i förskolan: En intervjustudie av sju pedagoger2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningar har visat att barn och ungdomars intresse för naturvetenskap minskar ju högre upp i åldrarna de kommer, samt att kunskaperna är bristande. Undersökningar visar även att förskolan kan spela en stor roll för vilken uppfattning barnen får av naturvetenskap. Det är således av stor betydelse hur de pedagoger som är verksamma i förskolan uppfattar naturvetenskapens plats i förskolan. Syftet med studien har varit att beskriva pedagogers uppfattningar om naturvetenskapens plats i förskolan. Genom de intervjuer som genomförts med pedagogerna har det visat sig att många av dessa uppfattar att naturvetenskap i förskolan innebär att vistas i naturen och lära sig om miljö, vilket även visade sig i hur de beskrev sig arbeta med ämnet. Hur pedagogerna valde att arbeta med naturvetenskap motiverades av många genom åldern på barnen och i vissa fall genom en upplevd bristande kompetens. Studien har även visat att naturvetenskap var ett ganska oreflekterat ämne hos de pedagoger som intervjuats då de inte var riktigt säkra på vad ämnet innebar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10552.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  How Do Young Pupils Interpret Explanatory Pictures? : An Investigation of Animated Illustrations in School Science2014Conference paper (Other academic)
 • 10553.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Investigation of Peer Discussions on Genetic Concepts2013In: NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, ISSN 1894-1257, Vol. 9, no 1, p. 82-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is an investigation on how students express their understanding of genetic concepts and their relations during peer discussions. Participants in this study were non-major students from a Swedish upper secondary school. Special attention was paid to how the groups treated the domain- specific vocabulary, how they expressed their understanding of reduction division and how they connected concepts from different biological organization levels. These subject areas have been reported as difficult for students in earlier studies. The results show discussions concerning the three subject areas and in the discussions the students help each other to make the meaning of the genetic concepts clear. The analysis is based on socio-cultural perspectives with focus on how the participants treated the genetic content from the previously presented subject areas in their discussions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10554.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Syftet med denna avhandling är att få veta mer om hur elever skapar mening i mötet med innehållet i skolans naturvetenskap. De resultat som presenteras i avhandlingen är resultat som visar hur eleverna uttrycker sig under utvalda interaktioner från naturvetenskaplig undervisning. Elevernas uttryck för meningsskapande jämförs också med vad som tidigare forskning rapporterat som svårt i skolans naturvetenskap. Lärandet betraktas genomgående som en sociokulturell aktivitet.

  Metoder För att kunna besvara frågan om hur ett meningsskapande uttrycks har elevernas uttalanden under interaktioner karaktäriserats kvalitativt och med objektet för undervisningen i förgrunden. Datainsamlingen har gjorts med ljud- eller videoinspelningar. Ämnesinnehållet i interaktionerna är i fokus och hur eleverna samtalar om genetik, cellandning, blodomlopp eller genomförandet av en laboration är centralt i avhandlingens delstudier. De deltagande eleverna är från grundskolans årskurs fem, årskurs nio och från gymnasiet.

  Resultat Resultaten visar en variation i hur ofta elever diskuterar och uttrycker någon egen mening om de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna. När elever konstruerar begreppskartor med utvalda begrepp uttrycker gruppen sitt meningsskapande på sätt som många gånger närmar sig det vetenskapliga. En undervisningsfilm presenterar många vetenskapliga förklaringsmodeller av blodomloppets funktion, men få av dem används av eleverna i det efterföljande samtalet. I interaktioner under laborationer uttrycker elever inte så ofta ett meningsskapande av de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna.

  Sammanfattning Avhandlingens delstudier ger prov på flera tillfällen när eleverna diskuterar ett meningsskapande av de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna. Det finns också exempel när förklaringsmodellerna inte diskuteras, även om de för en skolad naturvetare helt uppenbart presenteras. En viktig faktor för att elevernas naturvetenskapliga meningsskapande ska ske är i studierna om undervisningen uppmärksammar hur naturvetenskapliga förklaringsmodeller knyter samman synliga fenomen med molekylära förklaringar och symboler. En annan faktor är om undervisningen lyfter fram naturvetenskapens sätt att kommunicera. Ytterligare en viktig faktor för att de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna ska bli ett verktyg för elevernas meningsskapande är om det nya innehållet knyter an till elevernas tidigare vardagserfarenheter eller erfarenheter från tidigare undervisning.

 • 10555.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Peer Discussions regarding Relationships between Genetic Concepts2010Conference paper (Other academic)
 • 10556.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Samtal om begreppskartor: en väg till ökad förståelse2011Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling belyser hur elevdiskussioner om begreppskartor kan bidra till en ökad förståelse för innebörden av de utvalda biologiska begreppen hos de elever som deltar. Som bakgrund till avhandlingen redovisas forskningsresultat vilka visar ett antal svårigheter elever kan ha inom det cellbiologiska ämnesområdet. Två exempel på detta är de många ämnesspecifika begreppen och att det i cellbiologin finns flera organisationsnivåer. En viktig orsak till dessa svårigheter är naturvetenskapens karaktär, där konkreta fenomen förklaras med abstrakta modeller och teorier. I bakgrunden finns också tidigare forskning som visat att elevers diskussioner med varandra har positiv inverkan på lärandet. Syftet med studierna är att undersöka vilken typ av samtal som uppkommer i en elevgrupp vid konstruktionen av en begreppskarta och vad deltagarna tyckte om uppgiften.Resultat från två delstudier redovisas och diskuteras i avhandlingen. Den första av dessa studier redovisas i Artikel I. Insamlingen av data gjordes då eleverna genomförde en uppgift där de, under diskussioner i små grupper, konstruerade begreppskartor inom ämnet cellandning. Eleverna gick i en avgångsklass på det naturvetenskapliga programmet. Ytterligare data samlades in vid enskilda intervjuer med elever efter genomförandet. Analysen inriktades på i vilken utsträckning uttalanden i diskussionerna var biologiskt korrekta, vilken typ av samtal grupperna genomförde och hur deltagarna upplevde uppgiften. Resultaten visar att många uttalanden är helt eller delvis korrekta. Samtalen innehöll delar där eleverna enbart samtyckte till vad någon annan sagt, men också delar där deltagarna argumenterade för sitt synsätt. Eleverna uttryckte en positiv upplevelse av uppgiften i de efterföljande intervjuerna.Den andra studien redovisas i Artikel II. Studien gjordes i en klass som studerade genetik. Även här diskuterade elevgrupper hur en begreppskarta skulle konstrueras. Data insamlades under diskussioner och vid efterföljande, enskildavintervjuer. Analysen inriktades på tidigare kända svårigheter i genetik, det naturvetenskapliga innehållet i samtalen, samtalens karaktär och hur eleverna upplevde uppgiften. Resultaten visar att elevernas diskussioner utvecklas mot det naturvetenskapliga synsättet genom samtal där de flesta eleverna deltar aktivt och också uttrycker egna synpunkter. I intervjuerna uttrycker eleverna sig positivt om arbetsuppgiften och flera anser att de fått en bättre förståelse av ämnet.Sammanfattningsvis visar resultaten i avhandlingen att samtal om begreppskartor kan bidra till en förbättrad förståelse i cellbiologi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10557.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Students’ Discussions about Biology Concepts2010Conference paper (Other academic)
 • 10558.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  The trends between trends on large-scale studies and how teaching and learning are constituted in science classrooms2014Conference paper (Other academic)
 • 10559.
  Westman, Anna-Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Karlsson, Karl Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Does every cell get blood? Young students’ discussions about illustrations of human blood circulation2016In: European Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 2301-251X, E-ISSN 2301-251X, Vol. 4, no 2, p. 161-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a study of how groups of young students discuss illustrations of human blood circulation. Transparency is not an innate quality of illustrations, visual information is always coded and interpretations are always related to culture and context. Results of this study are discussed with reference to Kress and van Leeuwens’ theoretical framework on multi-modal communication. Four student groups discussed the human blood circulation with a researcher after the groups had watched an educational film. Data was collected by video recording and an analysis of the group discussions was done by coding the transcripts according to the research questions. The results show how the students mainly discuss human blood circulation on a macroscopic level and that they only partly understand the illustrations from the film. Students showed difficulties to interpret illustrations with a scientific/technical orientation. The students in this study would need more help to find connections between human blood circulation and the content in the film, such as analogies and everyday phenomena, as the results show that the students do not easily connect the different illustrations to each other and they expressed only a few of the scientific ideas from the illustrations in this study.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10560.
  Westman, Anna-Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Ljung Djärf, Agneta
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Ottosson, Torgny
  Beach, Dennis
  Animationer och illustrationer i datorbaserade läromedel med ett naturvetenskapligt innehåll: Studier bland femteklassare och förskoleelever2014Conference paper (Other academic)
 • 10561.
  Westman, Anna-Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Oskarsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Students’ engagement in a new learning environment2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to contribute to an increased understanding of how changes in the learning environment can influence students’ motivation in school. The research was conducted in a Swedish primary school in which the learning environments for science have been developed during the last year and the teachers have had in-service training regarding science education. Data has been collected in the form of students’ questionnaires, which were answered by the students every month. Data has also been collected by student interviews in focus groups at the end of the year of the development work. Motivation has proven to be closely related to feelings of competence; autonomy and relatedness and students’ questionnaire as well as the semi-structured interviews included questions about feelings in relation to the school, to the new teaching and learning environment and to science and technology in general. Results presented here show that students like to be in School and appreciate science and technology. Younger students like science and technology compare to other subject to a greater degree than older students do. Students also reports that the usually are doing well in Science. Preliminary results from the interviews show that students express feelings of relatedness to their school. Students also expressed experiences of autonomy especially in relation to programming. Conclusions are that the programs seems to have contributed to students feeling of competence, autonomy and sense of belonging in school.

 • 10562.
  Westman, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Louisa, Strid
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Saklig politik, det strategiska spelet ellerpersonen bakom åsikterna?: - En kvalitativ innehållsanalys av hur gestaltning och framställning av partiledare såg ut iYoutubeprogrammet “Partitempen” och “Partiledarintervjun” i TV4 under valrörelsen 2018.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Det nya medielandskapet innebär förändringar inom politiken. Det finns fler möjligheter för informationsspridning, samtidigt som medborgare själva väljer vilka kanaler man vill vistas på och därmed vilken information man tar del av.Det problemområde vi ser är hur traditionell- och social media besitter makten över hur politiken gestaltas och framställs för publiken. Det händer något när samtal förflyttas mellan olika typer av medier och det centrala ligger därmed i att människor tar del av olika samtal beroende på vilka medier samtalen förekommer på. Syftet med denna studie är således att beskriva och jämföra hur gestaltning och framställning av partiledare ser ut i traditionell respektive social media.Metod och material: Detta är en fallstudie av två olika fall som har undersökts genom en kvalitativ innehållsanalys. Materialet som har använts är ett total urval av samtliga avsnitt ur TV4:s TV-program “Partiledarintervjun” som står för traditionell media samt Margaux Dietz Youtubeprogram “Partitempen” som står för social media. Båda programmen visades och publicerades under valrörelsen 2018. Huvudresultat: Utifrån det huvudsakliga resultatet i dessa två fall går det att konstatera att gestaltning utifrån Entmans teorier och framställning samt det visuella innehållet utifrån Goffmans teorier skiljer sig åt beroende på vilket medie partiledare kommunicerar genom.Detta utifrån medielogikens genomslag som en följd av det mediala samhället som råder. I“Partitempen” förekom mest triviagestaltning och i “Partiledarintervjun” varspelgestaltning mest framträdande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10563.
  Westman, Per
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Widholm, Simon
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Goodwill, en tickande bomb?: Stora nedskrivningar av Goodwill under lågkonjunktur2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10564.
  Westman, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  "Samhörighet, att känna när man kommer att man behövs. Att få känna att man finns och är": En studie om ett socialt företags betydelse, sett ur ett grundarperspektiv och ett deltagarperspektiv.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan samhall blev vinstdrivande har allt fler människor blivit sysselsatta inom arbetsintegrerande sociala företag, eller sociala företag som man brukar säga. År 2012 var den siffran uppe i närmare en halv miljon, så att de sociala företagen är viktig råder det inget tvivel om. Denna studie har undersökt ett sådant socialt företags betydelse sett ur ett grundarperspektiv, och ett deltagarperspektiv. Studien är genomförd med hjälp av kvalitativa intervjuer med två företagsgrundare, och fyra deltagare. Syftet var att undersöka, hur deltagaren ser på sin delaktighet inom företaget, vilka erfarenheter har det gett, och vilken betydelse har det inneburit att få ingå i det sociala företaget? Och ur grundarperspektivet undersöktes: vad som var avsikten med att starta det sociala företaget, samt hur ser man på sitt ledarskap, som skulle besvaras. Resultatet visade att för deltagaren har det sociala företaget inneburit att den har fått möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter, med ökad arbetslivserfarenhet som följd. Det har varit betydelsefullt att få vara en del av företaget på olika sätt, bland annat att det för en deltagare inte hade funnits något annat alternativ enligt egen utsago. Vidare visade resultatet att från ett grundarperspektiv så var avsikten med att starta företaget att ge de människor i samhället som behövde få komma in i en gemenskap möjligheten till det, och att de där skulle få känna sig betydelsefulla.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10565.
  Westrin, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Särskiljning eller inte?: En studie som granskar lärarens agerande i klassrummet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om lärarens agerande i klassrummet. Bemöts eleverna på lika villkor eller görs det någon skillnad på om eleven är en tjej eller kille? Genom observationer och samtal med fyra kvinnliga och två manliga lärare, som är verksamma i årskurs F-5, har jag undersökt om läraren i fråga bemöter eleverna med lika villkor i klassrummet.Jag började med att observera läraren under en lektion och sedan kom jag tillbaka 1-6 dagar senare och hade ett samtal med läraren om det som skedde under lektionen. Vad jag hade sett och hur läraren agerade låg som en grund till dessa samtal. Det visade sig att de flesta lärare bemöter eleverna på lika villkor men en del lärare gör skillnad, men det är då inte elevernas kön som spelar in utan andra faktorer.Orden lika villkor kan ha många olika betydelser, i detta arbete utgår jag från LGR11s definition av orden, den förklaras inledningsvis.

 • 10566.
  Weyermann, Antje
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Germany’s Leadership Circles In The Technical Industry: Possibilities Of Making Leadership Training More Effective2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A good leadership inside a company is able to improve a company’s performance.

  This thesis tries to highlight the importance of an effective leader for a company and

  how a company is able to enhance their performance by upgrading leadership

  training. Therefore, this work concentrates on the technical industry in Germany to

  find a standardized leader image regarding biographical characteristics, which offers

  the requirements for modulating leadership development methods or rather leadership

  training to it.

  The existing literature gave information about the duties and responsibilities of a

  leading person and the major contributors to an effective leader. Beyond that,

  information has been gathered about the educational background of the leadership

  circles in Germany’s top companies to draw a conclusion about the composition of

  the leadership ranks in Germany’s technical companies. Besides, leadership

  development methods have been analyzed from which leadership training is

  emphasized as the most important for this study.

  In order to gather the missing information, a qualitative research has been conducted,

  giving the information about the standard leaders as a male, studied engineer, who did

  not experience leadership soft skills during his academic education. From this it

  follows, that it is possible to adapt leadership training in terms of knowledge transfer

  of leadership soft skills especially to fill the gaps of the technical audience.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10567.
  Wiberg, David
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Uppfattningar av utomhuspedagogik: Hur fritidspedagoger och barn uppfattar pedagogiken utomhus2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa fritidspedagogers och barns uppfattningar om utomhuspedagogik. En fenomenografisk ansats har använts genom att intervjua tre pedagoger och två fokusgrupper med barn. Det insamlade materialet analyserades genom kodning och följande kategorier framkom i intervjuer av barn:

  Läran om naturen, Sociala samspelet, fysiskt lärande. Under pedagogernas intervjuer framkom: Naturen som lärandeplats, Rörelse och Möjligheter och problem. Resultatet visar att utomhuspedagogik kan användas för att utveckla flera olika färdigheter. Den kan ses som ett komplement till klassrummets traditionella lärande och både barnen och pedagogerna är positivt inställda till denna form av pedagogik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10568.
  Wiberg Lif, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Rörström, Lovisa
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Inte en till svarting!: En granskning av medieretoriken i relation till det personliga varumärket2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudresultat: Händelsen som har studerats hade kunnat resultera i ett par notiser, men istället publicerades en uppsjö av olika artiklar i flera tidningar. Bo Hanssons uttalande resulterade därmed i ett mediedrev där många oftast negativa åsikter kring honom uppdagades. Mediedrevet gjorde händelsen till en skandal. En skandal som i sin tur har påverkat aktörernas syn på Bo Hansson, och därmed förändrat hans personliga varumärke till det sämre. 

 • 10569.
  Wickström, Ekaterina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Tolkning av emotion i talade ord hos enspråkiga och tvåspråkiga2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 10570.
  Widberg, Emilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Varför gör min älskling så?: En litteraturöversikt av mäns våld mot kvinnor i nära relationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har en hög jämställdhet men samtidigt visar statistik oroväckande höga nivåer av mäns våld mot kvinnor i nära relationer jämfört med andra länder. Det behövs medvetenhet kring orsaker om mäns våld mot kvinnor för att kunna förebygga våldet, idag är insatser från socialt arbete främst inriktat mot att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Syftet var att genom en litteraturöversikt finna förklaringar kring orsaker om varför män utsätter kvinnor för våld i nära relationer utifrån nordisk forskning. Studien sökte även efter makt-och maskulinitetsnormer i förklaringsmodeller som kunde förklara mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Könsmaktsperspektivet och hegemonisk maskulinitetsteori låg till grund för tolkning och analys av insamlat material. Resultaten visade att orsaker för våldet förklarades genom mäns missbruk av alkohol/droger, problematiska barndom, kriminalitet, psykiska ohälsa, arbetslöshet och oavslutade gymnasiestudier. Våldet kunde även förklaras genom makt- och maskulinitetsnormer då män använde våld vid känslan av underordning. Genom våldet försökte männen upprätthålla nuvarande norm om att mannen är överordnad kvinnan.

 • 10571.
  Widell, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur gymnasielärare undervisar i historiebruk2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10572.
  Widenstjerna, Ann-Christin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Man måste vara en slags Tarzan med kryptonit!”: En kvalitativ studie om anhörigstöd i tre olika kommuner, utifrån tre olika målgrupper av anhöriga2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studies syfte har varit att undersöka och jämföra professionella aktörers arbete inom kommunal verksamhet med anhörigstöd och deras bild av de anhörigas situation. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats där empirin grundar sig på intervjuer med yrkesverksamma inom området anhörigstöd, utifrån tre olika kategorier. Resultatet visar att det finns fler likheter än skillnader gällande anhörigstödets utformning mellan vardera kategorin. Anhörigstöd kan utgöra en viktig del i de anhörigas liv då det framkommer i studien att anhörigas interaktioner med det sociala nätverket kan minska utifrån rådande situation. Studien visar ytterligare att de anhöriga upplever en frustration i kontakt med myndigheter gällande de närståendes vård och omsorgsbehov. Slutligen framkommer att de anhörigas kan uppleva ett stigma gällande sin situation. Utifrån utvecklingsekologisk teori samt social identitetsteori kan slutsats dras att anhörigas liv påverkas av flera omgivningsfaktorer, denna påverkan kunde underlättas genom att träffa andra i liknande situationer.

 • 10573.
  Widenstjerna, Thomas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Vem väljer vem och varför?: Om betydelsen av homosocialitet och personliga kontakter i partiers nomineringsprocesser2020Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to study Swedish intra-party nomination processes for political appointments at the municipal, regional and national levels. This was accomplished by studying whether, and if so how, nomination processes are affected by identification and the existence of personal contacts and networks, based in part on homosociality and network capital. Homosociality proceeds from the assumption that people who are perceived as being similar are preferred at the expense of those perceived as different. Network capital is based on the premise that personal contacts and networks are a form of capital that can be accumulated and spent to achieve set goals, such as being nominated for a political appointment. The empirical material comprises 32 semi-structured in-depth interviews with members of nomination committees (selectors) in the Västernorrland region of Sweden that participated in nomination processes in connection with local, regional and national elections in 2010 and 2014. The respondents were selected through snowball sampling and were asked during the interviews how they believe their personal views on candidates and personal networks affect the selection processes of nomination committees. The analysis shows that nomination committees preferred candidates whom they perceived to be similar to them, in ways including socioeconomic factors, age, gender, or geographical origins. The analysis also shows that access to personal contacts often determined whether or not a candidate was nominated. This was partly because personal contacts worked as references for new politicians that were used to ameliorate the risk of nominating individuals who might be perceived as unsuitable and partly because people in the networks of selectors or those of their friends and family were often regarded as more credible. Another observation was the central role of the local level in the parties’ recruitment and nomination activities. The analysis also showed that long-term political experience at the local level was usually required of the people who stood as candidates for regional or national political appointments. Lacking local experience, the opportunity to be nominated for these appointments was virtually nil. As well, the analysis showed that homosociality can promote the formation of network capital, as people who perceive that they are similar each other are attracted to each other and form networks that become part of overall network capital.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10574.
  Widenström, Marie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Eriksson, Rose-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Specialpedagogik på flera språk: Att möta nyanlända flyktingbarn2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att få insikt i hur pedagoger uttrycker att de arbetar med att inkludera nyanlända flyktingbarn i förskolan och skolan. Syftet är även att försöka kartlägga samarbetet mellan olika aktörer som arbetar med dessa barn. Sverige är ett land som blir mer och mer mångkulturellt och i takt med den utvecklingen så bör även verksamheten i förskolor och skolor utvecklas. Vi har valt att intervjua representanter från olika instanser i arbetet med nyanlända flyktingbarn för att försöka få en helhetsbild av arbetet med flyktingbarn. Vår undersökning visar att det finns ett behov av och en efterfrågan på interkulturell och specialpedagogisk kompetenshöjning bland de som arbetar med barnen. Likaså finns en efterfrågan om en samarbetsform mellan olika aktörer där man kan utbyta kunskaper och erfarenheter kring interkulturellt arbete. I vår undersökning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som vi sedan har sammanställt för att få fram ett resultat. I det här arbetet har vi utgått ifrån ett systemteoretiskt perspektiv för att få fram en helhetsbild av hur olika delar samverkar i systemet.

 • 10575.
  Widerstedt, Barbro
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Månsson, Jonas
  Linnaeus University, Växjö.
  Rosdahl, Jonatan
  Linnaeus University, Växjö.
  A warm welcome?: Access to advisory services for men and women2018In: Economic Analysis and Policy, ISSN 0313-5926, Vol. 58, p. 100-110Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In politics, broadly stated ambitions such that a service should be available to all are fairly commonplace. However, evaluation access to service in a broader sense is often difficult and expensive. In this study we use a field experiment to investigate if the reception from the business development community differs contingent on the gender of the client. In the experiment, identical email requests were sent to actors in the enterprise promotion system. The result is that response frequency and time were independent of the gender of the sender. However, the male sender was more often given an explicit invitation to book a time slot. To delve further into the responses, we use sentiment analysis, a ‘big data’ method, to analyse the replies. The analysis reveal that replies to the female sender is more positive. Our conclusion is that even if there are some gender differences we would not consider it to be a systematic discrimination. However, the unconsciousness from public servants should be included in training to increase awareness of this issue. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10576.
  Widmark, Noah
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Beväpnade med respekt: Hur lärare uppfattar sin roll i det demokratiska arbetet motreligiös extremism2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har sökt att svara på frågan hur lärare uppfattar sin roll i det förebyggande,demokratiska arbetet mot religiös extremism. Studien genomfördes på en gymnasieskola i nordöstraGöteborg, en region med erkänt hög radikaliseringsgrad och en omfattande ut- ochinresandeproblematik. Som vetenskapsteoretisk grund tillämpades General strain Theory, GST, samtPositive Psychology . Datainsamlingen bestod av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer därintervjuobjekten utgjordes av lärare och pedagoger på ovan nämnda gymnasieskola.Studien använde sig av en målinriktad urvalsteknik i kombination med ett snöbollsurval.Det empiriska materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Uttolkningen avinkommen empiri präglades av ett induktivt och fenomenologiskt förhållningssätt.Resultatet visade att intervjuade lärare uppfattade sin roll i det demokratiska arbetet mot fördomaroch extremism som betydelsefull. Respondenterna förstod sitt arbete mot extremism som en pågåendeprocess där antidemokratiska och religiöst extrema tendenser och uttryck behöver bemötas medempati och en respekt för den personliga integriteten. Tillsammans med ett upprättande av en starkelevrelation bedömdes detta förhållningssätt vara mest effektivt för att skapa en långsiktig förändringhos individer avseende det demokratiska arbetet mot religiös extremism.Studien konkluderar att bristen på integration antas utgöra den största enskilda orsaken till religiösextremism, samt att det inte föreligger någon nämnvärd skillnad gällande de bakomliggandebevekelsegrunderna avseende religiös och annan extremism.

 • 10577.
  Wiggen, Oddny
  et al.
  Nordlandsforskning.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Digital Toolbox:: Innovation for Nordic Tourism SMEs2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This project consisted of 6 Nordic partners (collaborations between academic institutions and business clusters from the Nordic countries), and focused on identifying and developing ICT tools for innovation in Nordic tourism small businesses and destinations.Meeting the practical needs of tourism businesses in the Nordic countries when adopting and employing ICT in their operations has been the focus of the study. Taking into account the structure and challenges of the tourism industry in the Nordic region, the different case studies in this report represents different approaches to efficient use of ICT, offering a toolbox consisting of suggestions on how to take advantage of ICT for market communication, customer knowledge, service design and innovation.The seven tools in the digital toolbox developed, are a mobile app, a service design toolkit, a customer knowledge tool, a website analysis toolkit, a user generated content sentiment analysis tool, a methodology for open innovation and a digital marketing tool.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10578.
  Wiggur, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Löfström, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Postcolonialism in Development Policy: - a comparative analysis of SIDA and USAID2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  Two recent tendencies are brought together in this study; the emergence of a postcolonial academic discipline and the restructuring of international development aid and cooperation. Researchers have tried to advocate a postcolonial perspective in policies for international development. This study investigates to what extent this has been done in key documents from SIDA and USAID. A qualitative dimensional analysis was performed from which the results are then used for a comparative analysis. The findings show that documents from both agencies only to a limited extent express a postcolonial perspective, though; documents from SIDA show a stronger prevalence of a postcolonial perspective in some dimension and in the overall index. As demonstrated with the MIP index, both agencies policy documents have more non-postcolonialist rhetoric. The documents demonstrate a development discourse in which the donor countries own national development is prioritized at the cost of that of the receiver countries.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10579.
  Wigren, Madelene
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tesfagergs, Lwam
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Unga som begår sexuella övergrepp utifrån ett professionellt personalperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10580.
  Wik, Anja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Accounting methods as a strategy against illicit capital flight: a case study on South Africa2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10581.
  Wiklund, Amanda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Linna, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pekplattan i förskolan: En studie om pedagogers uppfattningar om pekplattan i förskolans verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med studien var att ta reda på pedagogers uppfattningar om pekplattan i förskolansverksamhet.Vår studie gjordes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer.Intervjuerna gjordes på 3 olika förskolor. I kommun 1 gjordes två intervjuer på två olika förskolor ochi kommun 2 gjordes två intervjuer på en förskola på två olika avdelningar.Resultatet visar på att pedagoger ser pekplattan som ett viktigt verktyg. Pedagoger upplever det svårtatt få in användningen av pekplattan på ett enkelt och smidigt sätt.Utifrån studien har det genomförts olika intervjuer där det framkommit hur pedagoger uppfattarpekplattan. Det var intressant att få ta del av hur pedagogers uppfattningar kring pekplattan iförskolans verksamhet.

 • 10582.
  Wiklund, Annikki
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Wennerholm, Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Riskfaktorer hos unga män som begått våld med dödlig utgång2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomsbrottslighet konstateras vara ett samhällsproblem där unga män visar överrepresentation som förövare till våldsbrott. Mellan åldrarna 15-20 anses individer vara mest brottsaktiva. Laub och Sampson (2003) förklarar brottslighetens uppkomst och avslut utifrån tre delar, där uppväxt, strukturella- och individuella faktorer har en tydlig inverkan på individen. Svaga sociala band till familj och samhälle kan ge en svagare informell social kontroll, vilket i sin tur kan öka risken för att begå brott. Syftet med litteraturstudien var att belysa de faktorer som påverkar ungdomar av manligt kön att begå dödligt våld. Till sökningen av litteratur användes inklusionskriterier där artiklarna skulle ha gärningsmannaperspektiv och dödligt våld vara begånget. Exkludering gjordes av specifika typer av dödligt våld samt artiklar utförda på enbart kvinnor. Systematiska sökningar utfördes i databaserna Pubmed och PsycINFO, där nio artiklar, fem från Europa, fyra från USA, valdes ut efter att en artikelgranskning gjorts. Kvaliteten på artiklarna granskades utifrån fem kvalitetskriterier som poängsattes, därefter räknades ett medelvärde ut och kvaliteten bedömdes på en tregradig skala: hög, medel, låg. Resultatet beskriver de riskfaktorer som påträffats hos ungdomarna, mest framträdande bland forskning var: uppväxtförhållanden, strukturell påverkan, alkohol/droger samt olika former av psykisk ohälsa. Samtliga tidigare nämnda riskfaktorer visas ha en stark inverkan på individers risk för att dödligt våld. Flertalet studier menar att förekomsten av flera riskfaktorer, ökar risken för ungdomar att begå våld med dödligt utgång. Detta bekräftar till viss del Laub och Sampsons (2003) teori som uttrycker de strukturella faktorernas påverkan på de individuella faktorerna som i sin tur påverkar individens beslutstagande.

 • 10583.
  Wiklund, David
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Ågren, Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Bankernas rapportering av socialt ansvar och dess inverkan på bankens medieexponering2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's society is increasing demands on companies to act from a sustainability perspective. In line with this, more and more companies choose to be transparent through sustainability reporting, although sustainability reporting is not a legal requirement. Previous studies of banks' social reporting has largely been supported by the legitimacy theory. The studies have found that corporate reporting of social responsibility is affected by the variables such as; proximity to customers, media exposure, size of company and stakeholder values.Our study is based on previous research and aims to describe and analyze whether the banks' reporting of social responsibility regarding their working conditions and product contributes to greater media exposure. Furthermore, this study aims to describe and analyze how the underlying factors of the bank size, diversification and decentralized decision-making affect the sustainability reports subcategories: product responsibility and labor practices and decent work.The study includes sustainability reports from 110 banks in the GRI database. Data for five variables was collected and compared with the variable media exposure, defined as the number of hits for the banks in Googles search engine for news. The variables used in the study of banks are: reporting of labor practices and decent work, product responsibility reporting, size, decentralization and diversification. The results of the study demonstrate thata more detailed reporting of product responsibility contributes to the bank gaining more media attention. Furthermore, the result shows that extent of the product reporting is influenced by the bank´s size and diversification. The results of the study also show that the bank's reporting of employment does not contribute to increased media exposure. However, the results reveal that if the organization applies more decentralized decision-making, it is more likely that the bank reports on the social responsibility for working conditions to a greater extent.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10584.
  Wiklund, Greta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Tro, hopp och rörelseträning: en kvalitativ studie av tre förskolors arbete med rörelseträning2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om, och i det fall det sker hur, man arbetar med småbarns rörelseträning i förskolan. Undersökningen gjordes utifrån en kvalitativ ansats med fokus på småbarn i åldern 1-3 år i förskolans verksamhet. Tre förskolor i Sundsvalls kommun valdes ut och datainsamlingen genomfördes med hjälp av metodtriangulering (intervju, kartläggning avden fysiska miljön och innehållsanalys). Intervjuer med chef, personal och förälder vid respektive förskola visade att dessa förskolor inte planerar och jobbar aktivt med rörelseträning. Kartläggningen av den fysiska miljön med utgångspunkt i Björklids kunskapsöversikt (2005) visar att utomhusmiljön inte är naturrik och inomhusmiljön uppvisar brister. En av förskolorna saknade verksamhetsplan och målen formulerade av de andra två förskolorna utgör ett tunt underlag vad gäller rörelseträning. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 beskrivs dock vikten av motorik och rörelse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10585.
  Wiklund, Mathias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Berg, Rickie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Svenska revisorers "Going concern"-bedömningar - ur ett signaleringsperspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The auditor has a clear responsibility to consider the company board's assumption about their going concern, and if there are no significant uncertainties surrounding the company's going concern which needs to be declared in the financial statements. The auditor shall act as a confidence-builder by ensuring the quality of the financial statements. The auditor reports through the audit report in which he can do different types of statements and send different signals to the users of financial information. If there are anyinformation that deviates from the standard audit report it is classified as an unclean and can itself be interpreted as a warning to the company as a going concern. Previous studies have shown that auditors have a low accuracy in their judgment about going concerns and a signaling model has been developed in which audit opinions is classified based on a sixpoint signal scale. In this study we wish to describe and analyze the Swedish auditor accuracy and signaling in their going concern-judgments and see if the influencing factors we have selected have any impact on this. Through the participation in a project at the CER at the Mid Sweden University in Sundsvall we had access to data of all bankruptcies in Sweden during the first six months of 2009. We collected data from March and April in 1576 bankruptcies. Of these, a total population of 883 firms was found relevant for our study. Our tests show that the accuracy is generally low among the auditor’s going concernjudgments. We can’t statistically ensure that the size of audit firm or audit fees have an impact on going concern-judgments. However, we find some indications that auditors from big firms and high audit fees send relatively stronger warnings signal. We find that auditors with high consulting fees are more likely to issue a going concern-warning. We argue that increasing the competence in the field through education and/or a more evident regulatory framework could increase the accuracy in going concern-judgments.

 • 10586.
  Wiklund, Mina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lärares uppfattningar om individualiserad undervisning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10587.
  wiklund, tea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  förhållandet mellan anställningsbarhet och psykisk hälsa bland universitetsstudenter2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare år har forskare argumenterat för att dagens arbetsliv kännetecknas av flexibilitet och osäkerhet, och att individens trygghet därför kommer av att vara anställningsbar. Studier har även visat att upplevelsen av anställningsbarhet kan påverka anställdas psykiska hälsa. Förhållandet mellan anställningsbarhet och psykisk hälsa har dock aldrig tidigare undersökts bland universitetsstudenter, trots att de rimligtvis också påverkas av arbetslivets osäkerhet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om upplevelsen av anställningsbarhet kunde predicera psykisk hälsa bland universitetsstudenter. Tvåhundra studenter deltog i en enkätstudie som genomfördes på Stockholms universitet. En hierarkisk regressionsanalys visade att personer som upplevde hög anställningsbarhet rapporterade bättre psykisk hälsa än personer med låg anställningsbarhet. Detta kan bero på att anställningsbara studenter ser det framtida arbetslivet som en utmaning istället för ett hot.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10588.
  Wikman, Esther
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Andersson, Rebecka
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Betydelsen av chefers förmåga till emotionsperception och emotionsreglering i förhållande till medarbetarnas arbetstillfredsställelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10589.
  Wikner, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Etisk konsumtion: Unga, svenska konsumenters attityder till etiskt certifierade produkter2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10590.
  Wiksten, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Tekniska hjälpmedel i skolan: En studie om lärares tankar och användning av IKT i undervisningen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10591.
  Wiksten, Patrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Närhet till kunder i rurala företags nätverk: - Innovation genom commitment utan fysisk närhet mellan nätverksaktörer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis seeks to present a conceptual model of entrepreneurship in rural areas which are often discussed to suffer from increased globalisation. The thesis is undertaken to extend the understanding of how businesses confront and are being affected by the global economy.Networking is viewed as a major tool to attract enough resources to keep being competitive. The study assumes that distance does not only mean physical seclusion, but when distance between networks actors are discussed, psychological distance ought to be highlighted as well. Here is psychological closeness measured in commitment through shared values and trust. Focus on the measurement of physical distance and psychological closeness isundertaken here by a quantitative study on the relationship between rural companies and its most important customer.How the relationship with the customer begins is not further investigated, the study is only shaped to look to the view companies have on the existing relationship and how it affects the competitiveness through innovation.The variables commitment, trust and shared values connection to innovation is studied through an analysis of gathered data from companies located in rural areas.Further study is undertaken if a negative connection exists between physical distance and innovation

 • 10592.
  Wikström, Emmie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Karlsson, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Classon, Kajsa
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Vad säger flaskan?: En studie om parfymförpackningars kommunikation2013Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract Titel

  Vad säger flaskan? – En studie om parfymförpackningars kommunikation

  Författare

  Emmie Wikström, Johanna Karlsson och Kajsa Classon

  Kurs, termin och år

  Vetenskaplig Rapport B, Höstterminen 2013

  Antal ord i uppsatsen

  8376 ord

  Problemformulering och syfte

  I denna uppsats vill vi undersöka förpackningens påverkan på konsumenten. Vi vill skapa oss en bild av vad förpackningen förmedlar och hur detta påverkar konsumentens uppfattning av produkten.

  Vår frågeställning är: Hur påverkar de utvalda parfym­ förpackningarnas utseende konsumentens uppfattning om själva produkten?

  Metod och material

  De metoder som användes för att besvara frågeställningarna var en webbenkät och en semiotisk bildanalys.

  Urvalet bestod av fyra damparfymer från Kicks lista över mest köpta parfymer. Studien är fokuserad på parfymernas primär­ förpackning, alltså själva parfymflaskan. Det vi valde att fokusera på i vår analys av parfymflaskorna var form, färg, designelement och doft.

  Webbenkäten spred vi genom våra Facebook­konton. Populationen bestod av både män och kvinnor som var minst 18 år.

  Huvudresultat

  Den parfymsilhuett som flest respondenter kände igen var Clean: Warm Cotton. Vi fann att de rosa parfymerna ansågs vara mer feminina medan de blå antogs vara maskulina eller unisex. Runda former på parfymflaskan identifierades som feminina och rakare former som maskulina. Överlag hade våra resondenter svårt att identifiera parfymer endast efter formen på flaskan.

  Nyckelord

  Parfym, förpackningsdesign, förpackningskommunikation, grafisk design, färgkommunikation

 • 10593.
  Wikström, Emmie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Sara, Westerlund
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Att vara ekologisk: En kvalitativ studie om hur konsumenter ser på ekologiska förpackningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem definition and purpose: It is well known that the visual design of packages is an important marketing and positioning tool used to communicate brand identity. The visual design is particularly important on the packages of low-involement products and previous research have found that consumers often choose packages based on their apperance. It is interesting for the ever growing market of organic products to see how packages is used in positioning organic products and discover how consumers view the communication on organic packages. The purpose of this study is to analyze how the packages of organic products is used to visually communicate ecology, and investigate how consumers view the communication on the packages of organic products.

  Method and material: The methods used in this study were qualitative content analysis, which was used to analyze the packages and focus groups, which were used to analyze consumers perception of organic packages.

  Result: All of the analyzed packages used different visual elements to highlight their organic attributes on the package. The packages that best matched the consumers’ inplanted associations of organic products was the packages that was conveyed to best communicate an organic product. The consumers’ idea of a good visual design for an organic product included handwritten typography, natural-colored material and elements in green and brown colors. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10594.
  Wikström, Emmie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Vesterlund, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Att vara ekologisk: En kvalitativ studie om hur konsumenter ser på ekologiska förpackningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem definition and purpose: It is well known that the visual design of packages is an important marketing and positioning tool used to communicate brand identity. The visual design is particularly important on the packages of low-involement products and previous research have found that consumers often choose packages based on their apperance. It is interesting for the ever growing market of organic products to see how packages is used in positioning organic products and discover how consumers view the communication on organic packages. The purpose of this study is to analyze how the packages of organic products is used to visually communicate ecology, and investigate how consumers view the communication on the packages of organic products.

  Method and material: The methods used in this study were qualitative content analysis, which was used to analyze the packages and focus groups, which were used to analyze consumers perception of organic packages.

  Result: All of the analyzed packages used different visual elements to highlight their organic attributes on the package. The packages that best matched the consumers’ inplanted associations of organic products was the packages that was conveyed to best communicate an organic product. The consumers’ idea of a good visual design for an organic product included handwritten typography, natural-colored material and elements in green and brown colors.

  Key words: Packaging design, visual communication, organic, packaging communication, organic packaging design, packaging

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10595.
  Wikström, Simone
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Åsander, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sinnespreferenser: Vilka gynnas och missgynnas?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10596.
  Wiktorin, Pierre
  Lunds Universitet.
  Coup d’état: Störtandet av premiärminister Thaksin och dess eventuella konsekvenser2006In: Anpere : Anthropological Perspectives on Religion, ISSN 1653-6355, p. 1-8Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10597.
  Wiktorin, Pierre
  Lunds Universitet.
  Nationalismens tveeggade svärd: Premiärminister Thaksins uppgång och eventuella fall2006In: Anpere : Anthropological Perspectives on Religion, ISSN 1653-6355, p. 1-5Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10598.
  Wildenius, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ett avslöjande av livet - Om och hur djupintervjun påverkar de blivande familjehemsföräldrarna i en familjehemsutredning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10599.
  Wilhelmsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Röster om integration och introduktion: Reflektioner kring det sociala arbetets möjligheter att motverka utanförskap och marginalisering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska integrationspolitiken har som mål att verka för ett samhälle där alla människor har samma villkor och möjligheter. Trots detta har Sverige blivit ett alltmer segregerat samhälle där en stor del av befolkningen lever i utanförskap. Orsaken till den här utvecklingen har inom integrationspolitiken i stor utsträckning debatterats av ”experter”, medan de som drabbas av utanförskapet sällan får göra sina röster hörda. Syftet med studien är att lyfta fram röster från människor som befinner sig långt ifrån den plats i samhället där integrationspolitiken utformas samt att reflektera kring det sociala arbetets möjligheter att motverka utanförskap och marginalisering. Studiens har utförts enligt ett kvalitativt arbetssätt och det empiriska underlaget har bestått av fem halvstrukturerade intervjuer. Tre intervjuer har genomförts med personer som deltar i introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar och två med handläggare vid myndigheten som arbetar med introduktionen. Studien har undersökt hur respondenterna upplever introduktionsprocessen samt deras syn på strukturella hinder och nödvändiga förändringar för nyanlända flyktingars integration i samhället. Resultatet visar att främlingsfientliga attityder och diskriminering utgör strukturella hinder för nyanlända flyktingars etablering i Sverige samt att det sociala arbetet kan påverka integrationsprocessen genom ett reflexivt anti-rasistiskt förändringsarbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10600.
  Wilhelmsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sanning och konsekvens: En diskursanalys av utbildningsmaterial kring så kallat hedersrelaterat våld2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Debatten om det så kallade hedersrelaterade våldet som blommade upp då Rahmi Sahindal mördade sin dotter för sex år sedan har medfört ett intensivt sökande efter svaret på frågan hur det här brottet kunde ske. Regeringen gav 2007 tre myndigheter, Länsstyrelserna, Ungdomsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen, iuppdrag att sprida information om det ”hedersrelaterade” våldet samt att utbildamänniskor som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med flickor och pojkar som utsatts för ”hedersrelaterat” våld och förtryck. Syftet med studien är att utifrån kritisk diskursanalys som metod granska utbildningsmaterialet. I materialetåter finns vid upprepade tillfällen ett tydligt skillnadstänkande gällande synen på”hedersrelaterat” våld och synen på ”svenska” mäns våld mot kvinnor. Den bildav ”hedersförtryck” som materialet förmedlar kan leda till ökad diskriminering av den grupp människor som genom samhällets hegemoniska diskurs utpekats som förövare, det vill säga ”invandrarmännen”, och av de som utpekats som offer, det vill säga ”invandrarkvinnorna”. De delar av utbildningsmaterialet som fokuserar på skillnader mellan människor kan således leda till att materialetmotverkar sitt syfte, vilket är att förhindra brott mot de mänskliga rättigheterna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
209210211212213214215 10551 - 10600 of 11147
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf