miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 101 - 120 av 120
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Rubin, Malin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Effekten av Motiverande intervju vid prevention och behandling av övervikt och fetma hos barn och ungdomar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 102.
  Salomonsson, Anna-Lena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Samverkan – är A och O, absolut!: Försäkringskassans och hälsocentralernas syn på samverkan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 103.
  Skogelid, Ingalill
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Upplevelser vid återgång till arbete hos personer med utmattningssyndrom2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 104.
  Stavås, Emma
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Erfarenheter av det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan: - En intervjustudie om samverkan i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 105.
  Steen, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sjöström, Karoline
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  “VI ÄR VARANDRAS ARBETSMILJÖ”: En kvalitativ intervjustudie om lärares arbetsmiljö och arbetsvillkor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 106.
  Strömberg, Hanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Andersson, Karolina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Medarbetarnas syn på det hälsofrämjande arbetet inom en internationell organisation: En kvalitativ studie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 107.
  Svensson Bygnér, Jeanette
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Fysisk aktivitet och hälsa: Leder fysisk aktivitet i form av träning till en bättre självupplevd hälsa i både arbetslivet och på fritiden?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa har under senare åren studerats allt oftare.  Fysisk aktivitet kan förebygga olika sjukdomstillstånd och många rapporter stöder att motion är bra för människan. För att kroppen ska fungera optimalt behövs fysisk aktivitet. Stillasittande yrken och dålig motion är vardag för många. Folk verkar bli ohälsosammare tidigare och fysisk aktivitet skulle kunna vara en del av en lösning i en hälsosammare livsstil. Det finns ett samband med träning och bättre hälsa och förmåga . Enligt min frågeställning tror jag att en regelbunden träning ger en friskare individ i sin vardagliga sysselsättning (arbete/studier). Fler studier på området behövs för att upplysa människor om de förbättringar man själv kan göra för sin hälsa och sitt inre välmående. Syfte: Studiens syfte var att undersöka om den självupplevda effekten av fysisk aktivitet är positiv i form av konkreta hälsoförbättringar.  Metod: Jag har använt en kvalitativ metod med semistrutkurerade intervjuer. Innehålls analys har använts för att analysera det manifesta innehållet i texten. Resultat: Samtliga av testpersonerna beskriver konkreta hälsoförbättringar i både den fysiska vardagen och den psykiska vardagen. Stressnivåerna hade minskat, ryggont hade minimerats och välmåendet hade förbättrats hos samtliga. Glädjen att arbeta och umgås hade höjts och flera av testpersonerna nämnde blodsockernivåerna som en viktig faktor som hade förbättrats. Diskussion: För att behålla en bra hälsa i arbetslivet och på fritiden behövs regelbunden fysisk aktivitet. Konklusion: Fysisk aktivitet borde lyftas fram ännu mer och användas mer i preventionssyfte än vad man gör idag. En bättre fysisk förmåga ger helt enkelt en friskare vardag.

 • 108.
  Svensson, Cecilia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Rothoff, Emma
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Etableringsuppdraget: Flyktingars etablering på arbetsmarknaden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 109.
  Svensson, Madeleine
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Jansson, Veronika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Hur ser kontakten ut med arbetsgivaraktörer under en långtidsjukskrivning?: - En kvantitativ studie gjord på långtidssjukskrivna anställda vid en kommun i mellansverige2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 110.
  Söderberg Lejonfrid, Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Grön Rehabilitering: – en multimodal rehabilitering i restorativ naturmiljö som arbetslivsinriktad och medicinsk rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 111.
  Tengberg, Martin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Medarbetartrivsel i förändringsprocesser: Hur påverkas mellanledare och medarbetare som arbetar med bostödjandes’ trivsel på arbetsplatsen, när det sker en större förändring av arbetsmetoderna i organisationen?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 112.
  Tettli, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Det sociala stödets betydelse i arbetslivet: - en studie av svenska arbetstagare i Norge2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 113.
  van Vliet, Marja
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Integrative Medicine in the Dutch healthcare system: prerequisites and tools for implementation2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  IM (Integrativ Vård mer adekvat term på svenska) är ett vårdkoncept/vårdansats som mer fokuserar på patienters välmående och läkeprocesser än enbart deras sjukdom. IM överlämnar makten och utbildar individen till att själv bli aktiva i sin vård, den framhäver vikten av en god vårdande relation och använder alla tillämpliga evidensbaserade metoder. Den hälsofrämjande grunden i IM är i linje med ett nyligen utvecklat hälsobegrepp, som beskriver hälsa som ”en persons förmåga till att anpassa sig och hantera utmaningar”. Utifrån den liknande grunden och förutsättningarna hos IM och det nya hälsobegreppet så kan en integration av dem vara en understödjande faktor för utveckling och implementering av IM. Utifrån en praktisk synvinkel så innebär en integrativ vårdansats att den som vårdar måste inneha specifika kompetenser och förmågor relaterade till bland annat socio-kommunikativ och självreflektiv förmåga, såväl som en reflektiv öppenhet till ett holistiskt perspektiv på hälsa. Tidigare forskning har visat att en Mind-Body Medicine (MBM) kurs potentiellt kan understödja utveckling av dessa kompetenser bland framtida vårdare. Denna avhandling avsåg i första hand att uppnå ökad insikt i förutsättningar och verktyg för implementering av Integrativ Vård. Mer specifikt syftade den till att beskriva attityder till, och utövande av IM bland Nederländska sjuksköterskor, samt undersöka stödet för det nya dynamiska hälsobegreppet (”en persons förmåga till att anpassa sig och hantera utmaningar”) bland intressenter inom Nederländsk Hälso- och Sjukvård. Vidare i andra hand, avsåg avhandlingen också att utvärdera förutsättningarna för att använda en MBM kurs som ett verktyg till att understödja och fostra ett mer integrativt förhållningssätt bland läkar- och sjuksköterskestudenter.

  Metod Både kvantitativ såväl som kvalitativ forskningsdesign tillämpades. Attityder till, och utövande av IM undersöktes i en semistrukturerad enkätstudie bland 355 Nederländska sjuksköterskor (studie I). Stödet för det nya hälsobegreppet undersöktes i en studie som genomfördes med mixad design, där i det första steget data från individuella- och fokusgruppintervjuer bland 140 intressenter genomgick en manifest innehållsanalys, och i det andra steget genomfördes en tvärsnittsstudie bland 1938 intressenter för att validera fynden från det första steget (Studie II). MBM kursen utvärderades i en kontrollerad, kvasi-experimentell interventionsstudie (71 deltagare/61 kontroller bland läkarstudenter, och 47 deltagare/64 kontroller bland sjuksköterskestudenter) med validerade frågeformulär (Studie III). Vidare även i en Fenomenologisk-Hermeneutisk ansats via individuella intervjuer med 11 läkar- och 15 sjuksköterskestudenter för att uppnå en djupare förståelse över MBM kursens betydelse för deltagarna (Studie IV).

  Fynd I studie I framkom att sjuksköterskorna övergripande hade en positiv attityd till IM. Patientcentrering och fokus på individens resurser, samt deras egna ansvar för att arbeta hälsofrämjande var områden som hade mest stöd bland både sjuksköterskor och andra intressenter. Dessa element ansågs också av intressenterna vara den mest positiva aspekten av det nya dynamiska hälsobegreppet (Studie II). Användandet av evidensbaserade komplementärmedicinska metoder och hälsofrämjande miljöer stöddes till viss del av sjuksköterskorna men brist på kunskap och brist på evidens förefaller vara hinder för integration i nuvarande vårdpraxis (Study I). I studie II framkom att begreppet hälsa uppfattades som att bestå i sex olika dimensioner; ”kroppslig funktion”, ”mental funktion och perception”, ”spirituell/existentiell dimension”, ”livskvalitet”, ”social-samhällelig inklusion” samt ”daglig funktion”. I samklang med patienter, så hade sjuksköterskor en bredare syn på hälsa än andra hälsoprofessioner. I studie III framkom långsiktiga positiva effekter av att delta i MBM kursen avseende i två dimensioner av empatisk förmåga (Personal distress och Empatic concern) bland läkarstudenterna, samt avseende upplevd stressnivå (perceived stress) och empati (personal distress) bland sjuksköterskestudenterna. I studie IV framkom att MBM kursen kan ses som ”en väg till inre medvetenhet och stöd till att knyta an till andra och den omgivande världen” vidare identifierades temana: ”en förmåga till en mer medveten närvaro”, ”en ökad uppfattningsförmåga och inre medvetenhet” samt ”att knyta an till andra människor på en djupare nivå”.

  Slutsats Utifrån resultaten i avhandlingens explorativa (I, II) del är slutsatsen att de observerade positiva attityderna, och uppfattningarna bland vårdgivare avseende IM och det nyutvecklade hälsobegreppet kan ses som viktiga facilitatorer för ytterligare implementering av IM i det Nederländska hälso- och sjukvårdssystemet. Vidare, den ökade förmågan att hantera stress, utveckla empatisk förmåga och mer öppenhet för nya perspektiv på hälsa och behandlingsalternativ hos läkar- och sjuksköterskestudenter efter deltagande i en MBM kurs (implementeringsdelen i denna avhandling, III, IV), stöttar antagandet att kursen kan ses som ett användbart verktyg för att understödja en mer integrativ vårdansats bland framtida vårdpersonal.

 • 114.
  van Vliet, Marja
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap. Department of Healthcare and Nutrition, Louis Bolk Institute, Driebergen, the Netherlan.
  Jong, Mats
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Jong, Miek C.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad. Department of Healthcare and Nutrition, Louis Bolk Institute, Driebergen, the Netherlands; National Information and Knowledge Center Integrative Medicine (NIKIM), Amsterdam, the Netherlands.
  Long-term benefits by a mind–body medicine skills course on perceived stress and empathy among medical and nursing students2017Ingår i: Medical teacher, ISSN 0142-159X, E-ISSN 1466-187X, Vol. 39, nr 7, s. 710-719Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: A significant number of medical students suffer from burnout symptoms and reduced empathy. This controlled, quasi-experimental study aimed to investigate whether a mind–body medicine (MBM) skills course could reduce perceived stress and increase empathy and self-reflection in medical and nursing students.

  Methods: The MBM course (consisting of experiential sessions of mind–body techniques and group reflections) was piloted among Dutch medical students and Swedish nursing students. Main outcome variables were perceived stress (PSS), empathy (IRI subscales perspective taking, fantasy, empathic concern, and personal distress), and self-reflection (GRAS). Participating and control students completed questionnaires at baseline, post-intervention, at 6 and 12 months follow-up.

  Results: Seventy-four medical and 47 nursing students participated in the course. Participating medical students showed significantly increased empathic concern [1.42 (95% CI 0.05, 2.78), p = 0.042], increased fantasy [3.24 (95% CI 1.58, 4.90), p < 0.001], and decreased personal distress [−1.73 (95% CI −3.04, −0.35), p = 0.010] compared to controls until 12 months follow-up. Participating nursing students showed significantly decreased levels of perceived stress [−5.09 (95% CI −8.37, −1.82), p = 0.002] and decreased personal distress [−5.01 (95% CI −6.97, −3.06), p < 0.001] compared to controls until 12 months follow-up.

  Conclusions: This study demonstrated long-term beneficial effects of the MBM course on perceived stress and empathy in medical and nursing students.

 • 115.
  Wallinder, Nils-Henrik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  En konklusion över sjuksköterskans förmåga och möjligheter att påverka patientens följsamhet i egenvård - en litteraturöversikt2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människors ovilja eller oförmåga att följa givna råd är ett problem för den samhällsfinansierade sjukvården och som leder till ökade kostnader och ökad ohälsa bland befolkningen. Sjuksköterskan har här en viktig uppgift att fylla som utbildare, informatör och vägledare för att öka compliance. Syfte: Syftet med uppsatsen var att genom en litteraturstudie belysa hur sjuksköterskans strategival vad gäller åtgärder och pedagogiska ansats påverkar patientens följsamhet gentemot rekommendationer och ordinationer. Metod: En litteraturstudie genomfördes, där resultaten från kontrollerade studier om compliance analyserats, vägts samman och presenterats. Resultat: Sammanställningen visade på flera faktorer, såsom att patientens förmåga till delaktighet och inlärning, samt sjuksköterskans pedagogiska och analytiska förmåga är viktiga beståndsdelar för att förstärka compliance. Även plats, tillfälle, teknik-anpassning och förmågan att anpassa och förstärka sitt budskap med olika hjälpmedel väger tungt för hur resultatet ska bli. Diskussion: Trots den allmänna hållningen av studiens resultat, kan ändå slutsatsen dras att sjuksköterskan, genom att vara nära patienten i många vårdsituationer, kan välja ett aktivt agerande i sin pedagogiska uppgift och därmed få ett stort inflytande på patientens hälsa och välbefinnande.

 • 116.
  Warne, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Vinberg, Stig
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Sun, snow, skiing, work and a lot of party – HR leaders and seasonal workers’ views on alcohol and alcohol prevention at a ski resort in Northern Sweden.2016Ingår i: Inkluderande och hållbart arbetsliv: Book of abstracts – FALF 2016, Östersund: Mittuniversitetet , 2016, s. 13-14Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Winter tourism hires thousands of young seasonal workers every year. Work, but mostly skiing and party attracts them to stay at the ski resort for four or five months.  Previous research shows that seasonal employment is associated with hazardous drinking and risk taking behaviors. Seasonal workers’ health and healthy working environment are important issues for the tourism sector. Between 2014 and 2016 the project “Safe in Åre – employer against drugs” is running with the purpose to reduce alcohol and drugs among seasonal employees.  

  A qualitative method was used to understand critical factors for alcohol prevention among seasonal workers. Twelve HR managers in tourism companies were interviewed about alcohol prevention and the role of alcohol in seasonal workers’ daily lives. The interviews were analyzed with content analysis together with one open ended questions about seasonal workers view of the companies’ alcohol- and drug prevention. The question was answered by 611 of 1313 employees.  

  The results shows that HR managers view on alcohol prevention was two-edged. They contribute to the preservation of existing alcohol norm but have policies to control soberness at work. Emerging themes were: Retention of existing alcohol norms and Alcohol-controlled working environment. But it was also a tendency of a preventive approach among some HR managers. 

  The results are in progress but the preliminary conclusion is that the double message from the manager to the seasonal workers with restrictions and control of alcohol use at work but invitations to drink in the evening is problematic and contribute to the norm of “party culture”.

 • 117.
  Wecke, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Orsak och konsekvens  av nålstickskador hos sjuksköterskor  - En litteraturöversikt2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 118.
  Werneholm, Emma
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Finell, Moa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Sjuksköterskors arbetsmiljö: en kvalitativ studie om psykosocial arbetsmiljö i vården2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 119.
  Åström, Ingrid
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Upplevd arbetstillfredsställese för undersköterskor vid LSS-boende: En kvalitativ studie om vad undersköterskorna upplevde krävdes för att ge bra stöd till de boende.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 120.
  Ögren, Tsuyu
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Regulatory Inspectors and their Work Environment: A Thematic Analysis2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
123 101 - 120 av 120
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf