miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 315
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Gylle, A Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  Physiological adaptations in two ecotypes of Fucus vesiculosus and in Fucus radicans with focus on salinity2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Fucus vesiculosus L. (Blåstång) är en brunalg som i huvudsak växer i tidvattenzonen i marint vatten men arten klarar också att växa konstant under ytan i det bräckta Bottenhavet. Norska havet och den del av Bottenhavet, där algerna är insamlade i denna studie, har salthalterna 34-35 psu (praktisk salthaltsenhet) respektive 4-5 psu. F. radicans L. Bergström et L. Kautsky (Smaltång) är en nyligen upptäckt art (2005) som har utvecklats i Bottenhavet. F. radicans och Bottenhavets ekotyp av F. vesiculosus växer sida vid sida och har tidigare ansetts vara samma art. Sett till hela Östersjön, så ändras ytans salthalt från 25 till 1-2 psu mellan Östersjöns gräns mot Kattegatt och norra Bottenviken. Den låga salthalten i Östersjön beror på det höga flödet av sötvatten från älvarna och på ett litet inflödet av saltvatten i inloppet vid Kattegatt. Salthaltsgradienten är korrelerad med antalet arter som minskar med minskad salthalt. Östersjön är ett artfattigt hav och de arter som finns är till stor del en blandning av söt- och saltvattenarter. Det finns bara ett fåtal arter som är helt anpassade till bräckt vatten och F. radicans är en av dem. Exempel på miljöskillnader för F. vesiculosus i Norska havet och i Bottenhavet är salthalten, tidvattnet, ljuset och temperaturen. Tidvattnet i Norska havet gör att algerna växlar mellan att vara i vattnet och på land, vilket utsätter algerna för stora ljusskillnader, snabba och stora temperaturväxlingar samt även torka. De alger som växer i Bottenhavet har däremot en jämnare och lägre temperatur, istäcke på vintern och mindre tillgång på ljus eftersom de alltid lever under vattenytan. Skillnaderna i miljön mellan växtplatserna leder till skillnader i fysiologiska anpassningar. Anledningen till att F. vesiculosus och F. radicans valdes som studieobjekt i denna avhandling är att de är viktiga nyckelarter i Bottenhavet. F. vesiculosus och F. radicans är de enda större bältesbildande alger som finns i det artfattiga ekosystemet och de används därför flitigt som mat, gömställe, parningsplats och barnkammare för t.ex. fisk. Att de är nyckelarter gör det angeläget att försöka förstå hur algerna är anpassade och hur de reagerar på miljöförändringar för att få veta hur de kan skyddas och bevaras. F. radicans inkluderades även för att se hur en naturlig art i Bottenhavet är anpassad i jämförelse med den invandrade F. vesiculosus. Marin F. vesiculosus inkluderades för att vara en artreferens från artens naturliga växtplats.

  Studien visar att det finns fler vattenlösliga organiska substanser (finns vissa organiska substanser som har en proteinskyddande funktion) i den marina ekotypen av of F. vesiculosus än i Bottenhavets ekotyp. Anledningen till detta föreslås vara en anpassning till att växa i tidvattenzonen. Vid lågvatten utsätts F. vesiculosus från Norska havet för starkt ljus, uttorkning, och snabba temperatur- växlingar vilket gör att den kan behöva dessa organiska substanser som skydd mot fria syreradikaler som bildas under lågvattenexponeringarna. F. vesiculosus från Bottenhavet har troligen mist förmågan att syntetisera dessa substanser på grund av anpassning till att hela tiden växa under ytan. Mängden mannitol (socker) är högre i den marina ekotypen av of F. vesiculosus än i Bottenhavets ekotyp. Detta föreslås bero på högre fotosyntetiskt maximum i F. vesiculosus från Norska havet jämfört med ekotypen från Bottenhavet. Skillnaden i fotssyntetiskt maximum är bland annat kopplat till ljus- och salthaltskillnaden på algernas växtplatser. Denna teori styrks av att både fotosyntesen och halten av mannitol ökar i Bottenhavets ekotyp när den behandlas i högre salthalt.

  Studien visar även att båda ekotyperna av F. vesiculosus samt F. radicans har ett ojämnt förhållande mellan fotosystem II och I (PSII och PSI) med en dominans av PSI. Denna slutsats är baserad på fluorescens emissions mätningar vid 77 K (-196 °C) och mätning av den relativa mängden D1 protein (motsvarar PSII) och PsaA protein (motsvarar PSI). F. vesiculosus från Bottenhavet visar ett emission spektrum som pekar mot en jämnare fördelning av PSII och PSI jämfört med den marina ekotypen och F. radicans. Detta stämmer dock inte med förhållandet mellan D1/PsaA som indikerar att alla tre har mer PSI än PSII. Förklaringen till avvikelsen mellan metoderna antas vara att F. vesiculosus från Bottenhavet har större ljus-infångande antennpigment än marin F. vesiculosus och F. radicans. De tydliga skillnaderna i 77 K fluorescens emission spektra mellan Bottenhavets F. vesiculosus och F. radicans visar att denna metod kan användas som säker artidentifiering.

  Den marina ekotypen av F. vesiculosus har högre fotosyntetiskt maximum än de båda arterna från Bottenhavet. Mätningar av den relativa mängden av enzymet Rubisco, viktigt för upptaget av koldioxid hos växter och alger, visar att mängden enzym är en sannolik förklaring till skillnaden i fotosyntetiskt maximum mellan den marina ekotypen av F. vesiculosus och F. radicans och detta är troligen en normal artskillnad. Mängden Rubisco kan dock inte förklara skillnaden i fotosyntetiskt maximum mellan de båda ekotyperna av F. vesiculosus. För att undersöka vad skillnaden mellan dessa två beror på så föreslås istället mätningar av Rubisco’s koldioxidfixeringshastighet.

  Det är en ökning av fotosyntetiskt maximum i Bottenhavets ekotyp av F. vesiculosus när den behandlas i högre salthalt (10, 20 och 35 psu) och det högsta fotosyntetiska maximumet uppmättes i alger som behandlats i 10 psu. Denna ökning beror inte på ökning i den relativa mängden av Rubisco. Ökningen i fotosyntesen speglas dock av en ökning av den relativa mängden PsaA. Detta antas bero på att det behövs mer energi i form av ATP och att en ökning av detta kan ske på grund av att mer PsaA kan driva den cykliska elektrontransporten i fotosyntesreaktionen. Ökat behov av ATP antas bero på en ökning av Rubisco aktiviteten men mätning av aktiviteten krävs för att bekräfta detta.

   

 • 102.
  Göransson, Kristina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Internal Tar/CH4 Reforming in Biomass Dual Fluidised Bed Gasifiers towards Fuel Synthesis2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Production of high-quality syngas from biomass gasification in a dual fluidised bed gasifier (DFBG) has made a significant progress in R&D and Technology demonstration. An S&M scale bio-automotive fuel plant close to the feedstock resources is preferable as biomass feedstock is widely sparse and has relatively low density, low heating value and high moisture content. This requires simple, reliable and cost-effective production of clean and good syngas. Indirect DFBGs, with steam as the gasification agent, produce a syngas of high content H2 and CO with 12-20 MJ/mn3 heating value. The Mid Sweden University (MIUN) gasifier, built for research on synthetic fuel production, is a dual fluidised bed gasifier. Reforming of tars and CH4 (except for methanation application) in the syngas is a major challenge for commercialization of biomass fluidised-bed gasification technology towards automotive fuel production. A good syngas from DFBGs can be obtained by optimised design and operation of the gasifier, by the use of active catalytic bed material and internal reforming. This thesis presents a series of experimental tests with different operation parameters, reforming of tar and CH4 with catalytic bed material and reforming of tar and CH4 with catalytic internal reformer.

   

  The first test was carried out to evaluate the optimal operation and performance of the MIUN gasifier. The test provides basic information for temperature control in the combustor and the gasifier by the bed material circulation rate.

   

   After proven operation and performance of the MIUN gasifier, an experimental study on in-bed material catalytic reforming of tar/CH4 is performed to evaluate the catalytic effects of the olivine and Fe-impregnated olivine (10%wtFe/olivine Catalyst) bed materials, with reference to non-catalytic silica sand operated in the mode of dual fluidised beds (DFB). A comparative experimental test is then carried out with the same operation condition and bed-materials but when the gasifier was operated in the mode of single bubbling fluidised bed (BFB). The behaviour of catalytic and non-catalytic bed materials differs when they are used in the DFB and the BFB. Fe/olivine and olivine in the BFB mode give lower tar and CH4 content together with higher H2+CO concentration, and higher H2/CO ratio, compared to DFB mode. It is hard to show a clear advantage of Fe/olivine over olivine regarding tar/CH4 catalytic reforming. 

   

  In order to significantly reduce the tar/CH4 contents, an internal reformer, referred to as the FreeRef reformer, is developed for in-situ catalytic reforming of tar and CH4 using Ni-catalyst in an environment of good gas-solids contact at high temperature.  A study on the internal reformer filled with and without Ni-catalytic pellets was carried out by evaluation of the syngas composition and tar/CH4 content. It can be concluded that the reformer with Ni-catalytic pellets clearly gives a higher H2 content together with lower CH4 and tar contents in the syngas than the reformer without Ni-catalytic pellets. The gravimetric tar content decreases from 25 g/m3 down to 5 g/m3 and the CH4 content from 11% down below 6% in the syngas.

   

  The MIUN gasifier has a unique design suitable for in-bed tar/CH4 catalytic reforming and continuously internal regeneration of the reactive bed material. The novel design in the MIUN gasifier increases the gasification efficiency, suppresses the tar generation and upgrades the syngas composition. 

   

 • 103.
  Hagqvist, Emma
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  The juggle and struggle of everyday life. Gender, division of work, work-family perceptions and well-being in different policy contexts.2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background This thesis explores the division of work, work-family perceptions and well-being in different policy contexts. Work (both paid and unpaid) is an arena where gender order is emphasised. Work task specialisation is often based on our ideas of femininity and masculinity. A gender order results in different chances and possibilities in life for men and women, influencing for example access to paid work. Genders are constructed differently across contexts, and countries policies and norms seem to play an important role in for instance the possibilities to combine work and children. Also, gender is important for the understanding and for the experiences of health and well-being. Two main research question are investigated in this thesis. First, how do gendered work division and work-family perceptions relate to well-being? Second, what are the contextual differences (policies and norms) with regard to gendered time use, gender attitude, work-family perceptions and well-being? Methods The thesis is based on data from three sources: the European Social Survey (ESS), the International Social Survey programme (ISSP) and Multinational Time Use Data (MTUS). With these sources, the aim is to capture patterns of behaviours, attitudes and perceptions on both individual level and national level. The methods used are logistic regression (Study I), OLS regression (Study III) and two different types of multilevel analyses (Studies II and IV). Results The results indicate that work-family perceptions are more important for individuals' well-being than actual time spent on paid and unpaid work. Further, the relationship between experiences of imbalance between work and family and low well-being differs by country. In countries where labour markets are more gender-equal the experience of imbalance to a higher degree relate to lower well-being, indicating that those who do experience imbalance in these gender-equal countries report lower levels of well-being than in countries which are less gender-equal. There have been changes in division of work and attitudes towards women's employment over the last few decades. Institutions and policies play a role for the division of work, and to some extent for changes in work task specialisation, as well as attitudes towards women's employment. Conclusion Central findings in this thesis show that it seems as if the experience of balance in life is more important for individuals' well-being than time use. The context in which gender is constructed is important for the relationship between paid work and family life imbalance and well-being and should be taken into consideration in cross-country studies. The fact that individuals in more gender-equal countries report lower well-being when experiencing imbalance could be a result of the multiple burden for both men and women in more gender-equal contexts. Also, the role of context and policies for attitudes and behaviours in relation to work is complex, and although this thesis adds to previous knowledge more research is needed. From a gender perspective the conclusion is that there are dual expectations in relation to work. In more gender-equal countries, women are expected to be equal to men by participating in the labour market. Meanwhile women still have the main responsibility for the home. Thus, it seems as if the equality of work is based on a masculine norm where paid work is highly valued.

 • 104.
  Haller, Henrik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande.
  Soil Remediation and Sustainable Development : Creating Appropriate Solutions for Marginalized Regions2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna doktorsavhandling handlar om tillämplig marksanering i marginaliserade områden där målet går utöver saneringsmål och inkluderar strategier för främjande av hållbar utveckling. Förorenad jord från industri och jordbruksverksamheter innebär potentiella hälsorisker för djur och människor samtidigt som ekonomiska system hotas på grund av mark som blir obrukbar för jordbruk och andra ekonomiska syften. Återställande av förorenade platser i marginaliserade regioner som landsbygd i utvecklingsländer eller glesbefolkade delar av industrialiserade länder kräver strategier som möter andra kriterier än vad som krävs för urbana industriella miljöer för att kunna betecknas som tillämpliga. En försöksstation i pilotskala byggdes för att utvärdera användbarheten av att utnyttja organiska restprodukter för att öka nedbrytningshastigheten av dieselolja. Det påvisades att bioremediering baserad på användning av lättillgängliga organiska restprodukter och fytoremediering baserad på lokala växter kan vara tillämpliga teknikval i marginalisade områden. Systematiska hållbarhetsutvärderingar av den lokala situationen beträffande miljö och sociala frågor är nödvändiga för att kunna utforma tillämpliga bioremedieringsprojekt. Tillämpning av ekologisk ingenjörskonst inom ramverket för strategisk hållbar utveckling, som en integrerad planeringsguide, visade sig genom två fallstudier ge värdefulla riktlinjer för den strategiska processen då bioremediering används som ett redskap för att nå hållbarhetsmål. Resultat från ett experiment i pilotskala bekräftar att tillsatser av vassle signifikant kan öka nedbrytningen av dieselolja men den låga nedbryningshastigheten som tillskrivs den höga lerhalten i ultisol (en vanligt förekommande tropisk jord) kan vara en betydande begränsning för effektiv reduktion av föroreningar i fullskaliga tillämpningar. Resultat från ett experiment i jordcylindrar visar att den vertikala transporten av tillsatta mikroorganismer var begränsad i kompakta jordar. Tre arter av amarant som testades i ett fältexperiment visade sig effektivt kunna bioackumulera toxafen och andra  långlivade organiska föroreningar vilket gör dem till potentiellt intressanta kandidater för fytoremediering i regionen.

 • 105.
  Hallin, Karin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Att vara sjuksköterska: En studie av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling2009Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingens övergripande syfte var att klarlägga sjuksköterskors erfarenheter av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling. Avhand‐lingen innefattar två kvalitativa (I, II) och två kvantitativa (III, IV) studier. Femton sjuksköterskor intervjuades sex år efter examen (I, II). Sjuksköterskorna var bland de första i Sverige med treårig sjuksköterskeutbildning. Handledare till sjuksköterske‐studenter i verksamhetsförlagd utbildning besvarade ett frågeformulär om handledning före/efter införd handledningsmodell (III, IV). I handledningsstudierna deltog 113 sjuksköterskor år 2000 (III) och 109 (III) respektive 142 (IV) sjuksköterskor år 2006. Svarsfrekvensen motsvarade ca 71% (III, IV). Innehållsanalys (I, II) och statistiska beräk‐ningar (III, IV) utfördes. Analysen visade att sjuksköterskor med treårig sjuksköterskeutbildning och sex års erfarenhet hade hittat sin nisch (II). Ingen ångrade sitt yrkesval. Många var under‐stimulerade samtidigt som de balanserade mellan påfrestning och stimulans (I) hinder och möjligheter (II). Flertalet var tveksamma till om de skulle orka arbeta fram till pensionsåldern (I, II). Inrättandet av en handledningsmodell som gav stöd till både sjuksköterskestudenter och handledare visade sig vara ett bra sätt i att organisera samverkan mellan handledare och lärare (III). Flertalet handledare var nöjda med det stöd de fått och upplevde säkerhet i handledarrollen (III). Emellertid, sjuksköterskor med och utan specialistutbildning värderade sjuksköterskestudenter olika (IV). Behovet av ett fokuserat lärande visades som ett mönster genom resultaten (I, II, III, IV). Avhandlingen visar genom resultaten att sjuksköterskor verkar i en komplex pro‐fession där det krävs skickliga sjuksköterskor för att klara det arbete sjuksköterskan är satt att sköta. För framgång i omvårdnad, handledning och utveckling är den lärande miljön central. En miljö där teori, praktik, forskning och reflektion vävs samman och där stöd, samverkan och professionell utveckling är ledstjärnor. Avhandlingen visar att en ökad samverkan mellan vårdverksamhet och universitet/högskola är nödvändig för att sjuksköterskeutbildningen och omvårdnadsarbetet skall kunna anpassas till hälso‐ och sjukvårdens ökade krav. Avhandlingens resultat kan användas som grund för fortsatta diskussioner med hänsyn till omvårdnadsvetenskap och beslut kring sjuksköterskans arbete såväl i utbildningssammanhang som i vårdverksamhet.

 • 106.
  Hallqvist, Carina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Passion for Participation: The Importance of Creating Support for Motivation2012Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Grunden för denna avhandling är en studie av ett öppen källkodsutvecklingsprojekt av en kommunal e-tjänst. Fokus ligger på ett sociokulturellt perspektiv på kontextuella faktorer vilka endera hindrar eller främjar motivation för deltagande. Öppen källkodsprojektet ”Föräldramötet” är en webbaserad kommunikations- och informationskanal vars syfte är att öka och förbättra kontakten mellan hem och skola. Denna empiriska kontext är situerad i en punkt där traditionell IS-utveckling möter nya perspektiv på organisationsstrukturer och gränser samt därigenom ger exempel på pågående tvärorganisatoriska aktiviteter vilka bryter mot nuvarande interna organisationsstandarder. Målet för denna studie är att nå en djupare förståelse för deltagandets motivationsfaktorer och anammar ett sociokulturellt perspektiv på ämnet deltagandemotivation.

  Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer, konversationer samt möten. Då Föräldramötetprojektet är ett underprojekt i ett trippelhelixsammanhang visade det sig initialt finnas ett stort antal intressenter. Det gjordes ett val att fokusera på applikationsutvecklingen; genom vilket en central grupp av deltagare inom utvecklingsprojektet identifierades vilka kom att komma i fokus för denna studie. Vidare har jag i denna avhandling valt att göra en kontextuell beskrivning av deltagarna och den händelsekedja som lett fram till bildandet av det studerade projektet. Detta gjordes för att i enlighet med denna studies fokus belysa sammanhanget för läsaren samt för att använda den inom min analys.

  Jag har närmat mig problemet från en deskriptiv synvinkel med en tolkande karaktär användande mig av en kvalitativ fallstudiemetod. Inom avhandlingen beskrivs tillvägagångssättet för fallstudiens utförande, t.ex. hur beslut fattats angående forskningsfokus, fallstudiedesign och vad min roll som forskare inneburit. I relation till datainsamlingen, har den huvudsakliga källan varit halvstrukturerade intervjuer. Dessa har varit i konsekvens med en uttolkande fallstudiemetod och har i enlighet med min avsikt utformats för att belysa villkor och händelser som har varit betydande för bägge grupperingarna inom projektgruppen.

  För att stödja undersökningen av de faktorer som kan förklara och hjälpa med tolkningen av mina empiriska data, har jag byggt mina beskrivningar och tolkningar på ett teoretiskt ramverk baserat på koncept från IS-teorier och teorier relaterade till mänsklig motivation. Det teoretiska ramverket ”self-determination theory” (SDT), används som en lins för att rikta brännpunkten mot de villkor som styr hur individer upplever deras deltagande inom det studerade mjukvaruutvecklingsprojektet. Givet den teoretiska bas, som bygger på analytisk karaktärisering av idealtyper av mjukvaruutvecklingsmodeller sammantaget med influenser från motivationsteorier, har ett analytiskt ramverk, för att inhämta instanser av motiverat beteende och sociokulturella villkor, utvecklats.

  Efter att ha redogjort för upptäckterna och mina tolkningar av dem, med hjälp av mitt analytiska ramverk, presenteras en detaljerad diskussion med slutsatser. Jag argumenterar för att dessa slutsatser är relevanta som en förklaring för förståelsen av inre samt internaliserad yttre motivation för deltagande inom detta öppen källkodsprojekt av hybridnatur. Studien bidrar till vår förståelse för vissa av de utmaningar som måste beaktas när man ska hantera system eller utvecklingsprocesser. På detta sätt kan studien bidra med en bas för att förbättra och möta nya krav på hur utveckling bedrivs i blandade miljöer och även med kunskap för både praktik och IS-forskning.

 • 107.
  Halvarsson, Sören
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  Manufacture of straw MDF and fibreboards2010Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna avhandling var att lägga grunden för en ekonomisk, hållbar och miljövänlig MDF process för halmråvara, kapabel för fullskalig produktion av MDF och goda skivegenskaper. Framställningen av MDF skivor utgick från halm av vete (Triticum aestivum L.) och ris (Oryzae sativa L.). Tre olika metoder användes för att producera MDF av halm; (A) fibrer av vetehalm belimmades i blåsledning med ett melaminmodifierat urea-formaldehydlim (MUF), (B) fibrer av rishalm belimmades i en limblandare med metylen difenyl diisocyanate (MDI), (C) Limfria MDF skivor av vetehalm framställdes med aktivering av fibrer genom tillsats av Fenton´s reagens (H2O2/Fe2+) i blåsledning utan någon tillsats av syntetiskt lim. Sammanfattningsvis kan det understrykas att framställda MDF-skivor av MUF/vetehalm var godkända enligt standard för MDF (EN 622-5, 2006). Dessutom var framställda MDF skivor av MDI/rishalm också godkända enligt krav i standard för MDF ”American National Standard Institute” (ANSI A2008.2-2002). Limfria vetehalmskivor visade på måttliga skivegenskaper och klarade inte kraven i MDF standard.

   

  Fiberframställningsprocessen för MDF modifierades till en produktion utgående från halm. MDF processen för halm delades upp i sju primära processoperationer.

   

  (1)            Storleksreducering och sållning av halm

  (2)            Vätning och uppvärmning av halm

  (3)            Defibrering

  (4)            Belimning av halmfiber

  (5)            Mattformning

  (6)            Förpressning

  (7)            Pressning

   

  De viktigaste resultaten från denna studie är att MDF av halm kunde produceras utgående från olika typer av halmsorter och lim. Dessutom utfördes MDF-processen i pilotskala och visade på en lämplig metod för framställning av MDF-skivor från halmbalar till färdiga halmfiberskivor. Det miljömässiga perspektivet på att använda jordbruksavfall till framställning av halmskivor är att undvika förbränning av halm ute på fältet, men det är även möjligt att binda koldioxid (CO2) i halmskivor under längre tid än att omsätta halmråvaran omedelbart som bioenergi eller använda halmfiber som returpapper några få gånger. Dessutom kan MDF återanvändas eller bli omsatt till energi efter användning.

   

  Ett förhållande mellan ”water retention value” (WRV), av belimmade halmfiber, tjocklekssvällning för motsvarande MDF av halmskivor och mängden av tillsatt lim vid olika nivåer har undersökts. Med ökande limhalt tilltog WRV fibersvällning, vidare minskade tjocklekssvällning för motsvarande MDF skivor. De framtagna empiriska modellerna var godtagbara och beräknade R2 värden var 0.69 (WRV) och 0.75 (TS). Minskad tjocklekssvällning med ökad limhalt är dokumenterad sen tidigare. Ökad fibersvällning WRV vid tillsats av polymerer (limmer) är inte fullständigt etablerad inom vetenskapen för fibersvällning. Lyckligtvis kan grundläggande forskning initieras och sannolikt föreligger en enkel metod för att prediktera tjocklekssvällning av MDF genom analyser av torkade och belimmad MDF fiber.

 • 108.
  Hammarling, Krister
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för elektronikkonstruktion.
  Hydrogel-based pH-sensors: Development and characterisation of optical and electrical pH sensors based on stimuli-responsive hydrogels2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Möjligheten att mäta den kemiska parametern pH är av stor betydelse inom många områden. Nya regler från myndigheter och tillväxtmarknader gör att det finns det en stark motivation för förbättring av och forskning om nya typer av pH-sensorer och sensormaterial. Stimuli-responsiva hydrogeler (en grupp polymerer) är ett material som under de senaste årtiondena uppmärksammats på grund av deras förmåga att skräddarsys för att passa många olika applikationer. Ett specifikt område där de har uppmärksammats är i pH-sensorteknik.

  I arbetet presenterat i denna avhandling har två stimuli-responsiva hydrogeler använts. Dessa båda icke-toxiska hydrogeler har tidigare använts i olika läkemedel samt till DNA leverans system, men däremot inte till pH sensorer, vilket har gjorts i detta arbete. Hydrogelerna har använts för att konstruera och tillverka optiska pH sensorer baserade på fiberoptik samt elektriska sensorer med kapacitiv utläsning. Att syntetisera en hydrogel för en specifik applikation kan vara komplicerat, vilket beror på de många syntetiseringsparametrar som är inblandade vid tillverkning. Till exempel, leder införande av en högre tvärbindningsgrad till ökad mekaniska styrka hos hydrogelen, men också till en mindre maskstorlek, vilket i sin tur leder till en minskning av diffusions-hastigheten och absorption av lösningen. De två hydrogeler som undersöks i denna avhandling reagerar på pH-förändringar genom att absorbera eller desorbera vatten. Förändring av vattenhalt i hydrogelen ändrar också dess effektiva brytningsindex och permittivitet. Dessa ändringar av brytningsindex eller permittivitet kan med fördel mätas med optiska eller elektriska sensorsystem. Tre olika typer av sensorsystem har använts för att verifiera hydrogelens pH-respons och och dess lämplighet att användas i tunnfilms-teknik på olika substrat (glas och plast). Experimentella undersökningar har visat att de undersökta hydrogelerna är lämpliga att användas i både elektriska och optiska sensor konfigurationer. Det elektriska systemet visade sig känsligt för pH förändringar mellan ~3-12, och optiska system mellan ~2-12. Det observerades att låga pH värden ger en så stor volymsförändring av polymeren att denna då släpper ifrån underlaget. Det är därför troligt att  mätintervallet kan utökas om vidhäftningen mellan polymer och underlag kan förbättras.

  Resultaten från denna avhandling kan med ytterligare forskning ha en stark inverkan på utvecklingen av förbättrade pH-sensor konfigurationer, särskilt inom medicinska- och hälsovårds-applikationer samt miljöövervakning.

 • 109.
  Hamrin, Solange
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Communicative leadership: (Re)Contextualizing a Swedish concept in theory and within organizational settings2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandlings syfte är såväl att teoretisera begreppet kommunikativt ledarskap som att utforska begreppets konstruktion och användning i tre svenska nationella och multinationella organisationer. ‘Kommunikativt ledarskap’ är ett begrepp som ofta används i svenska organisationer. Det syftar i praktiken på ledares kommunikationskompetens i förhållanden med andra, och specifikt mot medarbetare. Generellt förutsätter begreppet att kommunikativa ledare är bättre på att kommunicera än andra ledare. Organisationer som använder begreppet utvärderar och utvecklar ledarnas kommunikativa kompetens i enlighet därmed. Avhandlingen består av fem studier; en grundad på den kvalitativa och kvantitativa litteraturen om ledarskap och kommunikation och de andra fyra använder intervjuer med ledare och anställda som empiriskt material. Avhandlingens första artikel utvidgar vår förståelse av kommunikativt ledarskap med fyra kommunikationsbeteenden som kan användas för ledarutveckling och genom att definiera kommunikativt ledarskap med fokus på ledares kommunikativa beteende. Resultaten från de resterande fyra artiklarna bidrar till vår förståelse av kommunikativt ledarskap i praktiken. Här tillämpades ett konstruktionistiskt och diskursivt ramverk för att analysera ledares och medarbetares syn på och användning av kommunikativt ledarskap och belysa hur kommunikativt ledarskap är socialt konstruerat i de undersökta organisationerna. Resultaten betonar att olika lokalt existerande sammanhang har konsekvenser för relationen mellan ledare och anställda, en relation som konstitueras och formas i lokala diskurser och sammanhang. Förutom att definiera och teoretisera begreppet, förtydligar denna avhandling ledares och anställdas roller i ledarskapsutövningen, belyser hur mikro- och makro-sammanhang samspelar, och ömsesidigt påverkar konsekvenserna för uppfattningar och konstruktioner av ledarskap på det lokala planet. Dessutom demonstrerar de empiriska studierna att ledares och medarbetares diskurser om kommunikativt ledarskap inte bara avslöjar hur det inrättas och uppfattas i olika sammanhang; utan även kan avslöja vilka förändringar en organisations medlemmar önskar tillämpa.

 • 110.
  Hansson, Anneli
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Arbete med skolutveckling - En potentiell gränszon mellan verksamheter?: Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv på en svensk skolas arbete över tid med att verksamhetsintegrera IT2013Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I en skola som historiskt präglats av en differentierad arbetsorganisation och autonoma traditioner kan ett skolövergripande arbete med att verksamhetsintegrera informations­teknik antas ställa aktörerna inför en rad utmaningar som involverar både omskapande och nyskapande processer. Föreliggande studie utgör ett bidrag till att med en holistisk och verksamhetsteoretisk ansats utforska arbete med förändring, i detta fall ett arbete med att verksamhetsintegrera modern teknik, i skärningspunkten mellan en skolas arbete med att sprida och utveckla teknikbruk över skolan samt dess lärares arbete med pedagogisk praxisförändring. Studiens övergripande fråga löd: Hur kan arbete med skol­utveckling förstås och förklaras i det potentiella spänningsfältet mellan arbete med skolförändring och lärares arbete med eller motstånd mot pedagogisk praxisförändring? Syftet var att utforska den förändringsprocess som uppstod när en skola satte i sikte att utveckla ”digitala” kompetenser och IT-stödd undervisning inom dess verksamhets­område liksom att över tid följa lärare, IT-pedagoger och skolledare i detta arbete. Studien genomfördes över tre år mellan hösten 2008 och våren 2011 som en etnografiskt orien­terad fallstudie vid en 7–9 skola i en mellan­stor svensk stad. Data­produktionen skedde genom närvaro vid skolan och på nätet genom deltagande och ickedeltagande observationer, genom informella samtal, semistrukturerade intervjuer, dokument­insamling samt genom en enkät. Resultatet visar framför allt hur verksamhets­integreringen av IT, bland de lärare som utforskar informationstekniken, i hög utsträckning motiveras av undervisningsrelaterade och elevutvecklande behov, medan arbetet med att leda skolans arbete med verksam­hetsintegrering av IT i högre utsträckning motiveras av organisations­relaterade behov, samt att dessa skilda motiv framträder på olika och systemiskt inkonsekvent sätt inom skolan. Utifrån studiens resultat formuleras tre interrelaterade utmaningar för skolut­veckling. Dessa rör (a) praxis- och objektsförståelse, vilket uppfattas ha betydelse för möjligheter att åstad­komma gemensam riktning i ett kollektivt och flerstämmigt arbete, samt (b) förutsättningar för gränsöver­skridande lärprocesser inom skolan mellan lärare sinsemellan liksom mellan lärare och skolledning jämte (c) processledarskap och dess förutsättningar.

 • 111.
  He, Jie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Gasification-based Biorefinery for Mechanical Pulp Mills2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The modern concept of “biorefinery” is dominantly based on chemical pulp mills to create more value than cellulose pulp fibres, and energy from the dissolved lignins and hemicelluloses. This concept is characterized by the conversion of biomass into various bio-based products. It includes thermochemical processes such as gasification and fast pyrolysis. In thermo-mechanical pulp (TMP) mills, the feedstock available to the gasification-based biorefinery is significant, including logging residues, bark, fibre material rejects, bio-sludges and other available fuels such as peat, recycled wood and paper products. On the other hand, mechanical pulping processes consume a great amount of electricity, which may account for up to 40% of the total pulp production cost. The huge amount of purchased electricity can be compensated for by self-production of electricity from gasification, or the involved cost can be compensated for by extra revenue from bio-transport fuel production. This work is to study co-production of bio-automotive fuels, bio-power, and steam via gasification of the waste biomass streams in the context of the mechanical pulp industry. Ethanol and substitute natural gas (SNG) are chosen to be the bio-transport fuels in the study. The production processes of biomass-to-ethanol, SNG, together with heat and power, are simulated with Aspen Plus. Based on the model, the techno-economic analysis is made to evaluate the profitability of bio-transport fuel production when the process is integrated into a TMP mill.The mathematical modelling starts from biomass gasification. Dual fluidized bed gasifier (DFBG) is chosen for syngas production. From the model, the yield and composition of the syngas and the contents of tar and char can be calculated. The model has been evaluated against the experimental results measured on a 150

  KWth Mid Sweden University (MIUN) DFBG. As a reasonable result, the tar content in the syngas decreases with the gasification temperature and the steam to biomass (S/B) ratio. The biomass moisture content is a key parameter for a DFBG to be operated and maintained at a high gasification temperature. The model suggests that it is difficult to keep the gasification temperature above 850 ℃ when the biomass moisture content is higher than 15.0 wt.%. Thus, a certain amount of biomass or product gas needs to be added in the combustor to provide sufficient heat for biomass devolatilization and steam reforming.For ethanol production, a stand-alone thermo-chemical process is designed and simulated. The techno-economic assessment is made in terms of ethanol yield, synthesis selectivity, carbon and CO conversion efficiencies, and ethanol production cost. The calculated results show that major contributions to the production cost are from biomass feedstock and syngas cleaning. A biomass-to-ethanol plant should be built over 200 MW.In TMP mills, wood and biomass residues are commonly utilized for electricity and steam production through an associated CHP plant. This CHP plant is here designed to be replaced by a biomass-integrated gasification combined cycle (BIGCC) plant or a biomass-to-SNG (BtSNG) plant including an associated heat & power centre. Implementing BIGCC/BtSNG in a mechanical pulp production line might improve the profitability of a TMP mill and also help to commercialize the BIGCC/BtSNG technologies by taking into account of some key issues such as, biomass availability, heat utilization etc.. In this work, the mathematical models of TMP+BIGCC and TMP+BtSNG are respectively built up to study three cases: 1) scaling of the TMP+BtSNG mill (or adding more forest biomass logging residues in the gasifier for TMP+BIGCC); 2) adding the reject fibres in the gasifier; 3) decreasing the TMP SEC by up to 50%.The profitability from the TMP+BtSNG mill is analyzed in comparison with the TMP+BIGCC mill. As a major conclusion, the scale of the TMP+BIGCC/BtSNG mill, the prices of electricity and SNG are three strong factors for the implementation of BIGCC/BtSNG in a TMP mill. A BtSNG plant associated to a TMP mill should be built in a scale above 100 MW in biomass thermal input. Comparing to the case of TMP+BIGCC, the NR and IRR of TMP+BtSNG are much lower. Political instruments to support commercialization of bio-transport fuel are necessary.

   

 • 112.
  Hellström, Lisbeth
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  On the wood chipping process: a study on basic mechanisms in order to optimize chip properties for pulping2010Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För både kemisk och mekanisk pappersmassa så tillverkas flis av trädstockar med hjälp av en skivhugg innan fibrerna separeras. För att göra flisningsprocessen mer effektiv, måste kopplingen mellan processparametrar och fliskvalitet studeras. Ett mål med denna avhandling är att ge fundamental kunskap om mekanismerna bakom bildandet av träflis.

  Både experimentella och analytiska/numeriska metoder har använts i detta arbete. De experimentella undersökningarna har gjorts med hjälp av egen utvecklad utrustning.

  Resultaten från den experimentella undersökningen visar att friktionen mellan stammen och flisningsverktyget har betydelse vid flisning. Vidare observerades det att inträngnings processen är approximativt självlik (self similar) och att det är spänningsfältet över hela sprickplanet som är kritiskt för bildandet av en flis.

  Den utvecklade analytiska modellen förutsäger normal- och skjuvspänningsfördelningen över sprickplanet och kan mer specifikt förutsäga den kompressiva belastning som verkar parallellt fiberriktningen i ett linjärt elastiskt och ortotropt material (trä). De analytiskt bestämda fördelningarna stämmer relativt väl överens med motsvarande fördelningar beräknad med finit element analys.

  För att kunna studera flisningsprocessen under realistiska förhållanden, vilket bl.a. betyder att skärhastigheter som är representativa för en verklig process skall användas, så utvecklades inom ramen för avhandlingsarbetet, en laboratoriesflishugg. Detaljer rörande flishuggen samt hur uppmätta lastsignaler skall utvärderas ges tillsammans med ett exmpel på hur kraften på skärverktyget (kniven) varierar under ett skärförlopp.

  Inverkan av en viss flisningsprocessparameter undersöktes genom att flis tillverkades i laboratorieflishuggen varefter de raffinerades i en pilotraffinör under förhållanden som var optimerade för TMP (termomekanisk massa) och CTMP (kemitermomekanisk massa) processerna. Det konstaterades att detaljer i flisningsprocessen hade stor inverkan på t.ex. energiåtgången i både första stegs – och andrastegsraffinering. Resultat som verifierar detta ges i avhandlingen.

   

 • 113.
  Hermansson, Jonas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Shift work and cardiovascular disease2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Shift work is often defined as working time outside daytime hours (06:00 to 18:00). In recent years, shift work has been associated with an increased risk of cardiovascular disease (CVD), type II diabetes, and the metabolic syndrome. While some studies support the associations, others do not. Therefore, more research is needed. The aim of this thesis was to further study the association between shift work and CVD. This was addressed by performing four studies, one analysed if shift workers had an increased risk of ischemic stroke, the second study analysed whether shift workers had an increased risk of short-term mortality (case fatality)after a myocardial infarction (MI). The third study analysed if shift work interacts with other risk factors for MI and the fourth study analysed if parental history of CVD interacted with shift work on the risk of MI. The studies were performed using logistic regression analyses and additive interaction analyses in two different case-control databases. Shift workers did not have an increased risk of ischemic stroke. Male shift workers had an increased risk of death within 28 days after a MI. Shift work interacts with some CVD risk factors and interacts with paternal history of CVD and the risk of MI for males. The findings from this thesis provide new evidence showing that shift work is in different ways associated with an increased risk of MI and related mortality, but not with ischemic stroke. However, more research is needed to clarify and characterise these results.

 • 114.
  Hiswåls, Anne-Sofie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Employment Status and Inequalities in Health Outcomes: Population-based Studies from Gävleborg County2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och Syfte: I ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att inte bara förbättra och bibehålla hälsan utan också främja jämlikhet i hälsa. Epidemiologisk forskning har visat vilken betydelse arbete och arbetslöshet har i utvecklingen av socioekonomiska hälsorisker, där människors möjligheter i livet föreslås vara beroende av deltagande i eller uteslutning från arbetsmarknaden. Den senaste ekonomiska lågkonjunkturen har medfört ytterligare förändringar på arbetsmarknaden som kan ha förvärrat den redan mångfacetterade bilden av ojämlikheter i hälsa. Gävleborgs län var ett av de hårdast drabbade länen i Sverige, som upplevde en myriad av förändringar på arbetsmarknaden som gick utöver det svenska nationella genomsnittet när det gäller ökning av flexibla anställningsformer, fabriksnedläggningar och uppsägningar. Det övergripande syftet för denna avhandling var att undersöka förhållandet mellan anställningsstatus och hälsorelaterade ojämlikheter i Gävleborgs län. Dessutom var de specifika syftena för avhandlingen, att bedöma sambandet mellan anställningsstatus och självrapporterad hälsa i Gävleborgs län (studie I); att bedöma relationen mellan anställningsstatus och självmordstankar under ekonomisk recession i Gävleborgs län (Studie II); att uppskatta förekomsten av ångest och depression bland ekonomiskt aktiva personer bosatta i Gävle kommun (Studie III) och att bedöma erfarenheter och uppfattningar om välbefinnande efter ofrivillig arbetsförlust i Gävle kommun (Studie IV).

  Metoder: Studie I och II i den här avhandlingen använde data från hälsa på lika villkor-undersökningen 2010, en tvärsnittsundersökning utförd i Gävleborgs län i Sverige. Totalt 4 445 individer, i åldrarna 16-65 år, ingick i analyserna. Studie III utfördes inom baslinjeundersökningen av Gävle Household, Labour Market Dynamics and Health Outcomes survey (GHOLDH), en panelundersökning med hushåll som uppföljningsenhet. Totalt 241 personer besvarade ett frågeformulär som samlade information om anställningsstatus och psykisk hälsa (ångest och depression) bland personer i åldrarna 18-65 år. Avhandlingen använde beskrivande analyser och logistiska regressionsmodeller för att beskriva och undersöka förhållandet mellan anställningsstatus, självrapporterad hälsa (SRH) och självmordstankar i Gävleborgs län (studie I och II). Beskrivande analys av medelvärden för HADS och en multipel regressionsanalys för justerade medelvärden för HADS användes för att uppskatta förekomsten av ångest och depression bland ekonomiskt aktiva personer bosatta i Gävle kommun (studie III). Studie IV använde ett kvalitativt tillvägagångssätt för att få en djupare förståelse förxivhur ofrivilligt arbetslösa personer i Gävle uppfattar sitt välbefinnande, här definierat som övergripande fysiskt och psykiskt välbefinnande inklusive livskvalitet. Sexton arbetslösa män och kvinnor i åldrarna 28-62 år intervjuades ansikte mot ansikte. En målstyrd urvalsstrategi användes för att passa forskningsfrågan och för att öka variationen mellan informanter. Intervjutexterna i studie IV analyserades med hjälp av tematisk analys.

  Resultat: I studie I var förekomsten av dålig SRH dubbelt så hög i gruppen av personer som inte var anställda (42%) jämfört med den anställda gruppen (21,6%). Personer utanför arbetsmarknaden hade odds för dålig självrapporterad hälsa på 2,64 (Cl 2,28-3,05) jämfört med deras anställda motsvarigheter. Efter kontroll för andra möjliga påverkande faktorer minskade risken något till 2,10 (1,69-2,60), men förblev statistiskt signifikant. Vidare visade sig andra faktorer såsom långvarig sjukdom, ålder, inkomst och brist på socialt stöd vara förknippade med dålig självrapporterad hälsa. I studie II, hade 11,2% bland de som inte var anställda, varit i en situation där de allvarligt hade övervägt att ta sitt liv (någon gång under de senaste tolv månaderna). Motsvarande siffra för de anställda var 2,9%. Ojusterade resultat av den logistiska regressionsanalysen visade att personer som inte var anställda hade fyra gånger högre risk för självmordstankar, med odds på 4,11 (CI: 3,14-5,64) jämfört med deras anställda motsvarigheter. När andra kontrollvariabler adderades till analysen, reducerades risken från 4.21 (CI 3.14-5.64) i modell I till 1,73 (CI 1,16-2,57) i modell IV, men förblev statistiskt signifikant. Andra variabler visade sig också vara associerade med självmordstankar. I studie III var prevalensen och risken för ångest och depression hög bland personer som var utanför arbetsmarknaden. I regressionsanalysen, hade de som inte var anställda en risk för ångest på 7,76 (5,97-9,75) och för depression på 4,67 (3,60-5,74), jämfört med sina anställda motsvarigheter. Studie IV avslöjade sex olika teman från intervjuerna: Arbetet uppfattades som grunden för tillhörighet, arbetsförlust påverkade respondenternas sociala liv och konsumtionsmönster på grund av förändringar i deras ekonomiska situation. Känslor av isolering, förlust av självkänsla och känslor av hopplöshet rapporterades, vilket påverkade respondenternas fysiska välbefinnande. Längre tid i arbetslöshet ökade respondenternas negativa känslor. Aktiviteter, struktur och tillhörighet i andra sammanhang rapporterades som en del av deras strategier för att motverka dåligt psykiskt välbefinnande.

  Konklusion: Denna avhandling hittade ett statistiskt signifikant förhållande mellan att vara utanför arbetsmarknaden och dålig SRH, hög risk för självmordstankar samt ångest och depression under den senaste ekonomiska lågkonjunkturen. Förhållandetxvmellan anställningsstatus och SRH förklarades delvis av socioekonomiska, demografiska och livsstilsfaktorer. Vidare, så förklarades förhållandet mellan anställningsstatus och självmordstankar till största delen av demografiska, socioekonomiska och självrapporterade psykologiska variabler. På kommunal nivå var prevalensen av ångest och depression högre bland de som var utanför arbetsmarknaden jämfört med de med anställning, och oddsen för ångest och depression var högre bland människor utanför arbetsmarknaden, men detta var mindre framträdande för depression än för ångest. Att förlora jobbet skapade känslor av förlust av värdighet och tillhörighet som en människa. Deltagarna upplevde känslor av oro, osäkerhet och stress på grund av deras förändrade ekonomiska situation, vilket i sin tur ledde till isolering och förlust av självkänsla. Socialt stöd och andra aktiviteter än arbete gav struktur och betydelse för vardagen. Resultaten av denna avhandling tyder på ett behov av tidig upptäckt och potentiell behandling av människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden och att vara medveten om den ökade risken för dåliga hälsosymtom och störningar bland arbetslösa individer. Resultaten visar också på behovet av primära förebyggande strategier och innebär att de politiska beslutsfattarna måste uppmärksamma dem som inte är i arbetet, särskilt i tider med kombinerade ekonomiska svårigheter och arbetsmarknadsfluktuationer. Långtidsstudier är dock nödvändiga för att ytterligare belysa de mekanismer genom vilka anställningsstatus och anställningsvillkor påverkar fysiska och psykologiska hälsoproblem.

 • 115.
  Holmström, Sara J M
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap.
  Organic acids and siderophores in forest soil solution2003Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 116.
  Hoppstadius, Helena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Mäns våld mot kvinnor: Diskurser och kunskap i det sociala arbetets praktik2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I avhandlingen analyseras vilken kunskap och diskurser som vägleder socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på: diskurser om mäns våld i Socialstyrelsens utbildningsmaterial, socialarbetares kunskapsbehov och hur dessa tillgodoses, samt socialarbetares uppfattningar om mäns våld mot kvinnor. Avhandlingen har ett feministiskt och intersektionellt perspektiv och bygger på två delstudier. I den första delstudien används kvalitativa metoder, och empirin består av fem utbildningsmaterial om mäns våld mot kvinnor som publicerats av Socialstyrelsen. Empirin analyserats med hjälp av Carol Bacchis policy approach What’s the Problem Represented to be?, och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Empirin i den andra delstudien utgörs av enkätdata som inhämtats bland 153 socialarbetare verksamma i socialtjänsten i tre svenska kommuner med olika demografi och geografisk placering. Avhandlingen visar tre centrala resultat. För det första framställs mäns våld i könsneutrala termer och våldet beskrivs som ett relationsvåld och/eller familjevåld. För det andra problematiserar utbildningsmaterialens texter inte mäns överordning, de fäster inte heller någon särskild vikt vid strukturella orsakssammanhang. För det tredje centreras kunskapen och diskurserna kring individuella behov och orsaker. Främst fokuseras behoven hos de grupper av kvinnor som Regeringen menar är särskilt sårbara för våld. Det senare leder till att kvinnor kollektiviseras och att mäns ansvar för våldet, i synnerhet svenska män, och sambandet mellan våld, jämlikhet och andra sociala strukturer förbises. Professionell erfarenhet i ärenden där våld förekommer och utbildning inom området är faktorer som socialarbetarna anser bidragit till att öka deras kunskap. Trots detta uppger respondenter med lång arbetslivserfarenhet, hög utbildning, och fortbildning att de saknar kunskap om mäns våld mot kvinnor. Även fast att socialarbetarna upplever kunskapsbrist, visar resultatet att socialarbetarna endast tagit del stöddokument i begränsad omfattning. Den här avhandlingen bidrar med kunskap om vikten av språkanvändning och hur vi förstår mäns våld mot kvinnor. Resultatet kan användas för att ifrågasätta och utmana rådande normer om mäns våld i samhället.

 • 117.
  Hummelgård, Christine
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för tillämpad naturvetenskap och design.
  Nanoscaled Structures of Chlorate Producing Electrodes2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Sodium chlorate is mainly used for production of chlorine dioxide (a pulp bleaching agent). Sodium chlorate is produced by an electrochemical process where chloride ions (from sodium chloride dissolved in water) are oxidized to chlorine on the anodes and hydrogen is evolved on the cathodes. The anode of this process consists of a metal plate coated with a catalytically active metal oxide film. The electrocatalytic properties of the anode coating film have been widely investigated due to the great importance of these electrodes in the electrochemical industry. The material properties are, however, not as well investigated, and the studies described in this thesis are an attempt to remedy this.

  Several standard material characterization methods were used, such as SEM, TEM, AFM, EDX, XRD, porosimetry and DSC. Also, a novel model system based on spin coated electrode films on smooth substrates was developed. The model system provided a way to design samples suitable for e.g. TEM, where the sample thickness is limited to maximum of 100 nm. This is possible due to the ability to control the film thickness by the spinning velocity when using the spin coating technique.

  It was shown here that the anode coating has a nanostructure. It consists of grains, a few tens of nanometers across. The nanostructure leads to a large effective area and thus provides an explanation of the superior catalytic properties of these coatings. The grains were also shown to be monocrystalline. The size of these grains and its origin was investigated. The calcination temperature, the precursor salt and (if any) doping material all affected the grain size. A higher calcination temperature yielded larger grains and doping with cobalt resulted in smaller grains and therefore a larger real area of the coating. Some preparation conditions also affected the microstructure of the coating; such as substrate roughness. The microstructure is for example the cracked-mud structure. A smoother substrate gave a lower crack density.

  The cathode of chlorate production is usually an uncoated metal plate, therefore 'less catalytically active'. It is, however, possible to activate the cathode by for example in situ additions to the electrolyte. It was shown here that sufficient addition of molybdate to the electrolyte resulted in a molybdenum film deposited on the cathode and thereby an increase of its surface area and an activation the hydrogen evolution reaction.

 • 118.
  Hummelgård, Magnus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  In-situ TEM Probing of Nanomaterials2009Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Nanomaterial har givits stort intresse under det senaste årtiondet, detta på grund av deras unika egenskaper som gör att de i många hänseenden överträffar traditionella material. Egenskaperna beror till största del på storlek och därför är det nödvändigt att studera dessa material på nanonivå, något som är problematiskt. För sådana studier krävs ett instrument med tillräckligt hög upplösning på nanonivå samt ett system med en prob som möjligör selektion och karakterisering utav individuella byggstenar. I denna avhandling används ett transmissionselektronmikroskop (TEM) tillsammans med ett sveptunnelmikroskop (STM) där det senare används som prob. Systemet medger studier på nanonivå och karakterisering av enskilda byggstenar under realtids avbildning (in situ). Metoden medger en bättre överblick och hanterbarhet vid nanomanipulering än vad till exempel atomkraftmikroskopi medger. Piezodrivna probar kan även användas i svepelektronmikroskop men dessa medger inte samma upplösning som transmissionselektronmikroskopet. Nanotrådar av Mo6S3I6 är ett alternativt material till kolnanorör och överträffar dessa i form av löslighet i båda organiska såväl som polära lösningsmedel. De är enkla att syntetisera men deras elektriska konduktivitet är låg. Mo6S3I6 nanotrådar studerades med in situ TEM probing. Vi fann att genom att driva en tillräckligt hög elektrisk ström genom nanotråden så resulterade detta i en omvandling till en solid metallisk molybden nanotråd med en konduktivitet nära värdet för bulkmaterialet. Resultat är intressant då nanotrådar kan användas i t.ex. fältemission, men resultatet visar också på att det kan vara en generell metod för att förbättra nanotrådar överlag. På dessa nanotrådar har även en elektromekanisk resonans studie utförts där böjmodulen för materialet bestämdes till 4.9 GPa. Med in situ-TEM-probing metoden har även silvernanobläck studerats under en sintringsprocess. Studien visade att vid sintringen så bildas perkulativa vägar genom bläckets silvernanopartiklar samt att vid hög sinteringstemperatur förkolnades det lösningsmedel som silvernanopartiklarna är lösta i. Förkolningen av lösningsmedlet resulterade i ett kolnät med liknande egenskaper som för grafit. Förståelse utav sinteringsprocessen är nödvändig eftersom vid tryckning av elektriskt ledande banor på papper används sintring för att höja ledningsförmågan. Genom att växa nanopartiklar på nanotrådar förändras deras egenskaper och tillämpningar. Existerande metoder är endera komplicerade eller ger dåligt ut- byte. Ett enkelt recept för att växa guldnanopartiklar på kolnanorör och Mo6S3I6 nanotrådar har därför tagits fram. Dessa kolnanorör och nanotrådar har sedan studerats med in-situ-TEM-probing metoden som visade att utanpå dessa guldnanopartiklar kan burar av kol skapas. Eftersom partiklarnas storlek kan kontrolleras kan även kolnanoburarnas storlek kontrolleras. Burarna har användningsområden t.ex. inom medicin och vid lagring av vätgas.

 • 119.
  Hyvönen, Mats
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. Högskolan i Gävle.
  Lokalpressens självbilder 1920-2010: Exemplet Gävleborg2014Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The newspaper press is in a state of flux, reflecting both technological, cultural, economic and political changes. The digitization of the media is expected to bring about major changes in the media landscape and many are predicting the demise of the traditional newspaper.

  However, the media landscape has always been in transition and the press has always had to adapt to new competing media as well as new economic circumstances. The focus of this study is on the meaning production of newspapers and the overarching question is how, at different times, newspapers have marketed their products, communicated their identities and legitimated their privileges.

  The purpose of this dissertation is to investigate the self-images of local newspapers in a historical perspective. It contributes to the study of the media history of the press by investigating how four local newspapers in the county of Gävleborg in Sweden have formulated and communicated their self-images over time. Self-image is defined broadly and contains different meanings of, and aspects on, the concept of newspaper. A common feature of the texts included in the empirical material of this study is that they, in different ways, describe what the newspaper is, what it does, how and/or why.

  The period studied comprises ninety years, from 1920 and the time of the modernisation of the Swedish press after the First World War, until 2010 and the changing media landscape of today. The overarching questions for this study are: (1) What aspects of newspaper (institution or individual newspaper, opinion making or news reporting, the organisation or the audience) have been emphasised in the meaning production at different times? (2) What differences and similarities are there between the different newspapers regarding the self-images? (3) How have the self-images changed over time?

  The study concludes with a historical periodisation covering the most important changes in the self-images. The period studied is divided into four sub-periods in which different aspects of newspaper have been prominent in the self-images: (1) Mobilization (1920-1945). The newspapers are described primarily as a means of political mobilization and the medium is understood as a political tool or weapon. (2) News reporting (1935-1965). The newspapers (and their supporting technologies, especially the teleprinter) are characterised as a fast and technologically sophisticated media between the readers and the world beyond the local. (3) Critique (1965-1995). The local newspapers portray themselves as scrutinizers of the local governments and others in power. (4) Construction (1995-2010). The newspapers start to describe themselves as constructors and maintainers of local communities and identities. In a globalized and boundless world, the local newspapers provide their readers with a sense of place and community.

  The overall conclusion of this dissertation is that the self-images of the local press has undergone significant changes in the period studied. What the press – according to itself – is, what it does, how and why, and to whom, are questions that have received very different answers at various moments in history.

 • 120.
  Häggström, Marie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning.: En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera en grundad teori om huvudproblemet i förflyttningsprocessen mellan intensivvårdsavdelningar (IVA) och allmänna vårdavdelningar, det vill säga den vård som ges; före, under och efter det att patienter förflyttats från intensivvård till allmän vårdavdelning. Avhandlingen består av 4 delstudier (I- IV) som ligger till grund för en slutlig övergripande teori. Datainsamling har skett med hjälp av fokusgruppsdiskussioner, individuella intervjuer, observationer samt en enkät. Data inhämtades från tre sjukhus och fyra IVA-avdelningar samt sex allmänna vårdavdelningar. Olika personalgrupper och närstående har varit i fokus beroende på delstudiens syfte. I de olika delstudierna har Grundad Teori (GT) (I, II, III) och mixed method (IV) använts som metod. De fyra delstudierna har slutligen syntetiseras till en övergripande Grundad Teori.

   

  Avhandlingen visar att samspelet kring IVA-patienters förflyttningar påverkas av sjukhusets organisations- och säkerhetskultur och hur vårdkedjan organiserats. Det som upplevdes vara huvudproblemet för de inblandade var att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. Detta inkluderade att på ett patientsäkert sätt överbrygga de olikheter och det glapp som fanns mellan vården och vårdkulturen på den personaltäta, högteknologiska intensivvårdsavdelningen jämfört med vården och den vårdkultur som återfanns på de allmänna vårdavdelningarna.   Resultatet i den övergripande teorin visade att ett centralt behov hos såväl personal som hos närstående, är att uppleva kontroll och delaktighet i förflyttningsprocessen (kärnkategori). Detta behov kunde tillgodoses genom att det fanns och delgavs rutiner och strategier för vården före, under och efter förflyttning, att upprätta ett kliniköverskridande samarbete, genom kompetens och kunskap, att resurser fanns och genom att ge en personcentrerad vård. Om personal och närstående upplevde egen kontroll och delaktighet i förflyttningsprocessen bidrog detta till att reducera oro och osäkerhet och till att underlätta samverkan och samordning mellan IVA och allmän vårdavdelning. När den egna kontrollen och delaktigheten däremot uteblev, ökade istället de negativa upplevelserna av ett stort glapp mellan IVA och de allmänna vårdavdelningarna och desto mer negativt framstod skillnaderna vara mellan de olika enheterna och istället uppstod ett revirtänkande och misstro mellan personalgrupperna på de inblandade avdelningarna. 

  Det fanns ett behov av ett gott samarbetsklimat samt en god organisations- och säkerhetskultur för en sammanhållen vårdkedja. Utöver detta påverkades också förflyttningprocessen av om avdelningen byggt upp en god lärandemiljö med fungerande teamwork och rutiner och strategier kring patientomflyttningar. För att kunna ge god vård genom vårdkedjan behövdes också resurser. Personalens intentioner var att ge god, personcentrerad vård genom hela processen men de fick oftast balansera dessa intentioner mot bristande resurser och de förutsättningar som gavs, i form av personalbrist, bristande vårdplatser och avsaknad av planering. Vårdkedjan mellan IVA och allmänna vårdavdelningar kräver en organisation och en kultur som främjar individers egen kontroll och delaktighet. Dessutom krävs det planering och strategier som främjar patientsäkerhet, samordning och kontinuitet samt en tydlig nedtrappningsfas av den högteknologiska vården. Resultatet visar vidare att sjuksköterskor och andra i vårdteamet kring den svårt sjuke patienten har en stor pedagogisk utmaning i att kvalitetssäkra informationsflödet och kunskapsöverföringen om vad som skall hända i processen för närstående och för patienter.

 • 121.
  Högberg, Björn
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik, fysik och matematik.
  DNA-mediated self-assembly of nanostructures: theory and experiments2007Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 122.
  Högström, John
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Quality of Democracy Around the Globe: A Comparative Study2013Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study deals with the quality of democracy, and its purpose is to examine which factors affect the varying levels of the quality of democracy in the stable democracies in the world. The research question posited in the study is: what explains the varying levels of the quality of democracy in the democratic countries in the world, and do political institutions matter? Theoretically, the quality of democracy is distinguished from other similar concepts employed in comparative politics, and what the quality of democracy stands for is clarified. The quality of democracy is defined in this study as: the level of legitimacy in a democratic system with respect to democratic norms such as political participation, political competition, political equality, and rule of law. In total, four dimensions of the quality of democracy are included that are considered to be very important dimensions of the quality of democracy. These dimensions are political participation, political competition, political equality, and the rule of law. To explain the variation in the quality of democracy, an explanatory model has been developed. The explanatory model consists of five different groups of independent variables: political institutional variables, socioeconomic variables, cultural variables, historical variables, and physical variables. Methodologically, a large-n, outcome-centric research design is employed and statistical analysis is used to examine what effect the five groups of independent variables have on the four dimensions of the quality of democracy. Empirically, the results show that cultural variables and political institutional variables outperform socioeconomic, historical, and physical variables in relation to their effect on the quality of democracy. Consequently, cultural and political institutional variables are the two most important groups of variables when explaining the variation in the quality of democracy in the democratic countries in the world. In relation to the other groups of variables, historical variables are slightly more important than socioeconomic variables when explaining the variation in the quality of democracy. The physical variables constitute the group of variables that has the least importance out of the five groups of variables when explaining the variation in the quality of democracy. In summary, the findings from the study show that the best way of increasing the level of the quality of democracy may be to choose political institutions such as parliamentarism as the executive power system and a proportional system as the electoral system. To put this clearly, to increase the possibility of democratic countries achieving a high level of the quality of democracy they should avoid majority electoral systems and presidential or semipresidential executive systems.

 • 123.
  Idefeldt, Jim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  An applied approach to numerically imprecise decision making2007Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Despite the fact that unguided decision making might lead to inefficient and nonoptimal decisions, decisions made at organizational levels seldom utilise decisionanalytical tools. Several gaps between the decision-makers and the computer baseddecision tools exist, and a main problem in managerial decision-making involves the lack of information and precise objective data, i.e. uncertainty and imprecision may be inherent in the decision situation. We believe that this problem might be overcome by providing computer based decision tools capable of handling the uncertainty inherent in real-life decision-making. At present, nearly all decision analytic software is only able to handle precise input, and no known software is capable of handling full scale imprecision, i.e. imprecise probabilities, values and weights, in the form of interval and comparative statements. There are, however, some theories which are able to handle some kind of uncertainty, and which deal with computational and implementational issues, but if they are never actually operationalised, they are of little real use for a decision-maker. Therefore, a natural question is how a reasonable decision analytical framework can be built based on prevailing interval methods, thus dealing with the problems of uncertain and imprecise input? Further, will the interval approach actually prove useful? The framework presented herein handles theoretical foundations for, and implementations of, imprecise multi-level trees, multi-criteria, risk analysis, together with several different evaluation options. The framework supports interval probabilities, values, and criteria weights, as well as comparative statements, also allowing for mixing probabilistic and multi-criteria decisions. The framework has also been field tested in a number of studies, proving the usefulness of the interval approach.

 • 124.
  Imran, Muhammad
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Energy Efficient and Programmable Architecture for Wireless Vision Sensor Node2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Wireless Vision Sensor Networks (WVSNs) is an emerging field which has attracted a number of potential applications because of smaller per node cost, ease of deployment, scalability and low power stand alone solutions. WVSNs consist of a number of wireless Vision Sensor Nodes (VSNs). VSN has limited resources such as embedded processing platform, power supply, wireless radio and memory.  In the presence of these limited resources, a VSN is expected to perform complex vision tasks for a long duration of time without battery replacement/recharging. Currently, reduction of processing and communication energy consumptions have been major challenges for battery operated VSNs. Another challenge is to propose generic solutions for a VSN so as to make these solutions suitable for a number of applications.

  To meet these challenges, this thesis focuses on energy efficient and programmable VSN architecture for machine vision systems which can classify objects based on binary data. In order to facilitate generic solutions, a taxonomy has been developed together with a complexity model which can be used for systems’ classification and comparison without the need for actual implementation. The proposed VSN architecture is based on tasks partitioning between a VSN and a server as well as tasks partitioning locally on the node between software and hardware platforms. In relation to tasks partitioning, the effect on processing, communication energy consumptions, design complexity and lifetime has been investigated.

  The investigation shows that the strategy, in which front end tasks up to segmentation, accompanied by a bi-level coding, are implemented on Field Programmable Platform (FPGA) with small sleep power, offers a generalized low complexity and energy efficient VSN architecture. The implementation of data intensive front end tasks on hardware reconfigurable platform reduces processing energy. However, there is a scope for reducing communication energy, related to output data. This thesis also explores data reduction techniques including image coding, region of interest coding and change coding which reduces output data significantly.

  For proof of concept, VSN architecture together with tasks partitioning, bi-level video coding, duty cycling and low complexity background subtraction technique has been implemented on real hardware and functionality has been verified for four applications including particle detection system, remote meter reading, bird detection and people counting. The results based on measured energy values shows that, depending on the application, the energy consumption can be reduced by a factor of approximately 1.5 up to 376 as compared to currently published VSNs. The lifetime based on measured energy values showed that for a sample period of 5 minutes, VSN can achieve 3.2 years lifetime with a battery of 37.44 kJ energy. In addition to this, proposed VSN offers generic architecture with smaller design complexity on hardware reconfigurable platform and offers easy adaptation for a number of applications as compared to published systems.

 • 125.
  Ingelsson, Pernilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Creating a Quality Management Culture: Focusing on Values and Leadership2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Framgångsrikt tillämpade kan kvalitetsledningsinitiativ (QM initiativ) som TQM och Lean förbättra organisationers förmåga att möta och överträffa kundernas likväl som medarbetarnas och andra intressenters förväntningar. Det finns dock QM initiativ som misslyckas och en av anledningarna är oförmågan att skapa en stödjande kultur. En kultur som vilar på ett antal värderingar med syfte att förbättra kvaliteten och därmed kundtillfredsställelsen. Även om detta är känt av både praktiker och forskare så finns det inte mycket skrivet om hur man uppnår denna kultur i praktiken. Dessutom finns få utvecklade metoder och verktyg som syftar direkt till att skapa en QM kultur. Förutom detta så är de flesta mätningar som används för att följa organisationers utveckling främst av det hårda slaget, dvs. finansiella eller processorienterade mätningar t.ex. ledtidsreducering och rörelsekapital.

  Syftet med den här avhandlingen har varit att "undersöka hur en stark organisationskultur kan skapas och att bidra med kunskap om hur man kan skapa och mäta en kvalitetsledningskultur". För att uppfylla detta syfte har ett antal fallstudier genomförts och en enkät har utvecklats för att mäta förekomsten och betydelsen av ett antal QM värderingar.

  Den forskning som presenteras avhandlingen stärker det faktum att kulturen är en viktig faktor att ta hänsyn till vid tillämpningen av QM initiativ. Det finns ett behov av ett strukturerat arbetssätt för att påverka kulturen samt att utveckla en strategi för hur kulturen i organisationen ska kunna skapas. I kombination med detta så finns även att behov av metoder och verktyg som syftar direkt till att stärka QM kulturen. Forskningen visar också att sambandet mellan organisationskultur, värderingar och beteenden måste tas i beaktning när man arbetar för att skapa en stark kultur. De flesta metoder och verktyg som påträffats i fallstudierna syftar direkt till att stärka "rätt" beteenden i organisationen, och därigenom förstärka de underliggande värderingarna. Även ledarskapet är viktigt när det gäller att skapa eller stärka kulturen. Chefer är nyckelaktörer och måste agera som förebilder och själva uppvisa önskade beteenden. Hur organisationer arbetar med urval, dvs. rekrytering och befordran, baserat på beteenden snarare än dokumenterade meriter är en metod som påträffats i forskningen. En annan metod funnen är ”storytelling” som kan användas för att återberätta historier från organisationen som visar på beteenden som stärker önskade värderingar.

  En slutstats som dras är att det finns ett behov av att mäta de ”mjukare” sidorna av QM. Utgångsläget vad gäller den befintliga kulturen när man ska tillämpar QM initiativ bör mätas för att komplettera de ”hårdare” mätetalen. Forskningen som presenteras i avhandlingen visar att den enkät som utvecklats skulle kunna användas som ett verktyg för att göra dessa mätningar. Antingen för att mäta utgångsläget innan man börjar tillämpa Lean eller TQM eller som ett sätt att kontinuerligt följa upp och behålla fokuset på värderingar och kulturen i en organisation. Om kulturen som råder i en organisation inte stödjer QM värderingar kan det vara svårt att få de beteenden från chefer och medarbetare som krävs för att förbättra kvaliteten och därmed kundnöjdheten.

 • 126.
  Israelsson, Magnus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk: -omfattning, trender och mänskliga rättigheter2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Freedoms and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights state that everyone has the right to good health. According to the conventions, the states have obligations to prevent and combat disease, and if necessary, ensure that the conditions for treatment of the disease are appropriate (UDHR 1948, UNCESCR 1966). The broad wording in the conventions on the right to good health includes the right to care of substance use disorders. In the 1960ies the World Health Organization recommended, that people with such disorders should be seen as sick and that the legislation governing such care should be in accordance with special administrative legislations and not criminal legislation. The recommendation indicates WHO:s clear position that persons with substance use disorders primarily should be treated as persons suffering from disease and in need of care, and not primarily as disruptive individuals or criminals who should be disciplined or punished. This applies also to situations when treatment and care cannot be provided on a voluntary basis, but compulsorily. In Swedish context, the most commonly mentioned law in these cases is the social special legislation Law (1988: 870) on care of misusers, special provisions (LVM). Ever since the implementation of LVM in 1982, its legal position as well as application in institutional care has been subject of critical discussions within social work as well as in social science research. Such debate in the Nordic countries has until now mostly been marked by two important limitations. First, most comparisons are restricted to very few countries, e.g. four of the Nordic countries; secondly the notion of involuntary care is often limited to social legislation on compulsory care without taking criminal justice legislation or mental health legislation into account. The present dissertation studies legislations on compulsory commitment to care of persons with substance use problems (CCC), and compares these legislations from a larger number of countries, on global or European levels. This approach makes it possible to explore the great variation in CCC legislation between countries, i.e. type of law (criminal justice, mental health care and social or special legislation),  time limits (maximum duration) as well as levels of ambition, ethical grounds, criteria for admission, and adaption to human and civil rights.  In addition, the comparisons between many countries are used to investigate factors related to different national choices in legislations from country characteristics, e.g. historical and cultural background as well as economic and social conditions, including level and type of welfare distribution. Available datasets from different times permits trend analyses to investigate whether CCC or specific types of such are increasing or decreasing internationally.

           Empirical materials: Article I is based on three reports from the WHO on existence of CCC legislation, before the millennium shift, in 90 countries and territories in all populated continents. Articles II and IV are based on own data collection from a survey in 38 European countries. Article III uses a combination of those data and additional information from country reports in scientific and institutional publications in three times of observation during more than 25 years, and including a total of 104 countries. Additional data for Articles I and II are information on various countries' characteristics obtained from different international databases.

           Findings based on data from WHO reports at the eve of the millennium show that CCC legislation was very common in the world, since 82 per cent of the 90 countries and territories had such law. Special administrative (“civil”) legislation (mental health or social) was somewhat more prevalent (56 %), but CCC in criminal justice legislation was also frequent and present in half of the countries. The study shows that economically stronger countries in the western world and many of the former communist countries in Eastern Europe, the so-called "first and second worlds" in cold war rhetoric, more often had adapted to the recommendations made by WHO in the 1960ies, with CCC more often regulated in civil legislation. In the so-called "third world" countries, CCC in criminal justice legislation dominated. The new data collection from 38 European countries ten years later confirmed that legislation on CCC is very common, since 74 per cent of the explored countries have some type of legislation. The most common type was now CCC in criminal legislation (45%), although special administrative legislation (mental health or social) was almost equally common (37%). Special administrative legislation on CCC (both acute and rehabilitative), was more common in countries with historic experience of a strong influential temperance movement, and in countries with distribution of health and welfare more directed through the state, while countries with less direct government involvement in distribution of health and welfare and lacking former influence of a strong temperance movement more often had CCC in criminal justice legislation. During all the 25 years period from early 80ies up to 2009, it was more common for countries to have some type of law on CCC than not, although some reduction of CCC legislation is shown, especially during the last decade. But within countries having CCC, more cases are compulsorily committed and for longer time duration. This is related to a global shift from civil CCC to CCC in criminal justice legislation, directly in the opposite direction from what WHO recommended in the 60ies. Changes in CCC legislation are often preceded with national political debate on ethical considerations, and criticisms questioning the efficiency and content of the care provided. Such national debates are frequent with all types of CCC legislation, but ethical considerations seem to be far more common related to special administrative (civil) legislation. National legislations on CCC within Europe should conform to the human and civil rights stipulated in ECHR (1950). There seems, to be some limitations in the procedural rules that should protect persons with misuse or dependence problems from unlawful detentions, regardless type of law. The three types of law differ significantly in terms of criteria for CCC, i.e. the situations in which care may be ensured regardless of consent.

         Conclusions: It is more common that societies have legislation on CCC, than not. This applies internationally – in all parts of the world as well as over time, for a period of 25 years, at least. Sweden’s legislative position is not internationally unique; on the contrary, it is quite common. Law on CCC tend to be introduced in times of drug epidemics or when drug-related problems are increasing in a society. Changes in CCC legislation are often preceded by national debates on ethics, content and benefits of such care. These findings here discussed may reflect different concurrent processes. A shift from welfare logic to a moral logic may be understood as more moralization, perhaps due to relative awaking of traditionalism related to religious movements in various parts of the world (Christian, Hindu, Muslim or other). But it may also be understood from more libertarianism that stresses both individual responsibility for one’s welfare and the state´s responsibility to discipline behaviours that inflict negatively on the lives of others. Possibly do these two tendencies work in conjunction to one another. At the same time, however, there is a stronger emphasis on care content within criminal justice CCC, especially in the Anglo-Saxon drug court system. Some shift within Civil CCC is also noticed, i.e. from social to mental health legislation. Thus drug abuse and dependence is increasingly more recognized and managed in the same way as other diseases, i.e. an increased normalization. Since social CCC has been more in focus of research and debates, this may also result in CCC turning into a more hidden praxis, which from ethical perspectives is problematic. The thesis shows that there are examples of focus on humanity and care in all three of the law types, but there are also examples of passive care, sometimes even inhumane and repressive, in all types. Thus, type of law cannot be said to in general correspond to a specific content of care. Although CCC can be delivered in accordance with human and civil rights, there is still a dissatisfying situation concerning the procedural rights that should ensure the misuser his/her rights to freedom from unlawful detention. The possibility to appeal to a higher instance is missing in about 20 percent of European CCC laws, although not differentiating one type of legislation from the others. A clear difference between the three law types concerns criteria that form the basis for who will be provided care according to the laws. This is of major importance for which persons of the needy who will receive care: addicted offenders, out-acting persons or the most vulnerable. The criteria for selecting these relate to the implicit ambitions of CCC – correction, protection, or for support to those in greatest need for care. The question is what ambition a society should have concerning care without consent in case of substance abuse and addiction problems. The trend that CCC according to special administrative legislation is declining and criminal legislation increases in the world should therefore be noticed.

   

   

  Keywords: Alcohol, drugs, substance misuse, coercive care, compulsory commitment to care, involuntary care, mandatory care, legislation, human and civil rights, comparative analysis, prediction models, and trend analysis

 • 127.
  Jason, Johan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Fibre-Optic Displacement and Temperature Sensing Using Coupling Based Intensity Modulation and Polarisation Modulation Techniques2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Fiberoptiska sensorer används för mätning av ett antal olika fysikaliska parametrar eller för händelsedetektering i larm- och säkerhetssystem. I miljöer med elektromagnetiska störningar, i andra besvärliga miljöer där elektronik inte fungerar samt i tillämpningar där distribuerade sensorer är att föredra, har fiberoptiska lösningar funnit naturliga applikationer. I vissa fall har de ersatt konventionella elektroniska sensorer på grund av bättre prestanda och tillförlitlighet, medan de i andra sammanhang har haft mindre framgång huvudsakligen på grund av den i många fall högre kostnaden för fiberoptiska sensorsystem.

  Intensitetsmodulerade fiberoptiska sensorer kräver normalt endast billiga utläsningssystem huvudsakligen baserade på lysdioder och fotodioder. Principen för sådana sensorer baserade på koppling mellan fibrer är mycket enkel, och denna typ av sensorer har haft tillämpningar under en lång tid, främst inom mätning av positionsförändring och vibrationer. För distribuerade intensitetsmodulerade sensorer har system baserade på optisk tidsdomän-reflektometer (OTDR) och skräddarsydda sensorkablar funnit tillämpningar i detektion av värme/brand, vattenläckage och kolvätebaserade vätskor.

  I denna avhandling presenteras, simuleras, testas och utvärderas praktiskt några nya koncept för kopplingsbaserade intensitetsmodulerade fiberoptiska sensorer. Från ett lågkostnads- och standardkomponentperspektiv föreslås och analyseras alternativa lösningar för förbättrad prestanda. Utveckling och installation av en temperatursensor för en industriell tillämpning, innehållande aspekter på sensormultiplexering och nätverksbyggande, behandlas. OTDR-teknik används som en effektiv metod för multiplexering av flera kopplingsbaserade sensorer, och installation av sensornätverk genom användning av blåsfiberteknik och mikrodukter föreslås som ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ till traditionell kabelinstallation.

  Som en lösning på förekommande upplinjeringsproblem för kopplingsbaserade sensorer, föreslås en ny sensorkonfiguration baserad på koppling mellan en fiber och en multikärnefiber/fiberarray och med ett bildsensorsystem för detektering. Med detta koncept kan ett högpresterande, upplinjeringsfritt sensorsystem med ett stort mätområde åstadkommas. Sensorsystemets prestanda har analyserats teoretiskt med kompletta systemsimuleringar, och en experimentell uppställning baserad på standardfiber och en kamera av standardtyp har gjorts. Simuleringar av möjliga felbidrag visar att systemets experimentella prestanda främst begränsas av skillnader mellan den modellerade och den verkliga optiska effektfördelningen. En förbättrad modell för effektfördelningen föreslås och utvärderas experimentellt. Det visas att prestanda är möjlig att förbättra ner mot den teoretiska gräns på 1 μm som erhållits vid systemsimuleringar.

  Möjligheterna att använda fyllda hålfibrer och polarisationskänslig mätning för detektering av temperaturgränser studeras i syfte att komplettera befintliga fiberoptiska värmedetektorsystem. Förändringen i fiberns dubbelbrytning vid övergångstemperaturen mellan vätske- och fast fas för ämnet i hålen visas och bestäms experimentellt för hålfibrer fyllda med vattenlösningar respektive en metallegering, och resultaten understöds också av simuleringar. En punktsensor för temperaturdetektering baserad på denna princip föreslås. Vidare visas principerna för distribuerad detektering genom registrering av förändringen i dubbelbrytning med polarisations-OTDR (POTDR). Det visas att OTDR-teknik med hög spatial upplösning behövs för övervakning av de studerade fibrerna, och hålfibrer utformade med lägre dubbelbrytning föreslås för framtida studier av tillämpningen.

 • 128.
  Jennehag, Ulf
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Bandwidth Efficient IPTV Distribution: On Error Resilience and Fast Channel Change2007Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Television is now changing its traditional distribution forms to being distributed digitally over broadband networks. The recent development of broadband Internet connectivity has made the transition to Internet Protocol Television (IPTV) possible. When changing distribution technique of an existing service, it is important that the new technique does not make the service worse from the user’s point of view. Although a broadband network offers high capacity and has excellent performance there will be occasional packet losses and delays which could negatively influence the user experience of the delivered broadband service. Since bandwidth is a key constraint for video distribution there is a strong incentive for finding schemes to increase bandwidth utilization, especially when distributing high bandwidth IPTV services. In digital video coding it is common to use predictive coding to remove temporal redundancy in video sequences. This technique greatly increases the coding efficiency but makes the sequence more sensitive to information loss or delay. In addition, the use of predictive coding also introduce a inter frame dependency which could make the channel change significantly slower.

  This thesis addresses two important areas related to bandwidth efficient IPTV distribution, namely error resilience and fast channel change. A method to numerically estimate the decoded objective video quality of scalable coded video is presented and evaluated. The method can be used to estimate objective video quality for a scalable video transmission system subject to packet-loss. The quality gain of temporally scalable video in a priority packet dropping environment is also investigated and quantified. Synchronization Frames for Channel Switching (SFCS) is proposed as a method to code and distribute video with IP-multicast, which can be used to efficiently combat packet-loss, increase bandwidth utilization, and offer a channel change speed up. The performance of SFCS is analyzed and bandwidth estimation expressions are formulated, analytical results are complemented with computer simulations. The results show that SFCS deployed in an IPTV delivery system can significantly lower the bandwidth consumption and speed up the channel change.

 • 129.
  Joelsson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  Primary energy efficiency and CO2 mitigation in residential buildings2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In order to control climate change it is important to limit the atmosphericconcentration of carbon dioxide (CO2). Increased energy efficiency, as well as ashift from fossil fuels to renewable resources can reduce net CO2 emission. Theenergy required for constructing and operating buildings is significant in manycountries, and it is thus important to design energy efficient buildings and energysupply systems.Improvements in existing buildings are needed in order to achieve short-termemission reductions. The Swedish building stock expanded greatly during the1960s and 1970s. The energy efficiency of these houses was often quite low, andmany of them were built with resistance heating. In this thesis increased energyefficiency in such buildings is studied, as well as conversions from resistanceheating to other heating systems, and various technologies and fuels for theproduction of electricity and heat. The effects of these measures are analysed withrespect to primary energy use, CO2 emission and societal cost. The studies wereperformed using process-based systems analysis in a life-cycle perspective. Thesystem boundaries include energy chains from the natural resources to the usefulelectricity and heat in the houses. The results show that the choice of heatingsystem in the house has a greater effect on the primary energy use than measureson both the house envelope and the energy supply chains. District heating basedon cogeneration of heat and electricity and bedrock heat pumps were found to beenergy-efficient systems. The net emission of CO2 is dependent on the fuel and theCO2 emissions from these systems are comparable to those from a wood pelletboiler, if biomass-based supply chains are used. Conversion from resistanceheating to any of the other heating systems studied is also profitable from a societaleconomic perspective.The decision to implement energy-efficiency measures or install a new heatingsystem in a detached house is taken by the house owner. In order for successfulimplementation the alternatives must either be sufficiently attractive or incentivesor policy instruments that affects this large, inhomogeneous group must beimplemented. In this thesis, the house owners’ economic situation when changingthe heating system and implementing energy-efficiency measures on the buildingenvelope is analysed. The economic analysis includes current Swedish policyinstruments, such as an investment subsidy for heating system conversion, anincome tax deduction for replacing windows, levying a consumer electricity tax

  and increasing real estate tax. House owners’ perceptions of different heatingsystems are analysed through the results of comprehensive questionnaires. Societaleconomy, private economy and individuals’ perceptions are compared. Theconversion subsidy provides some incentive to house owners to act according tothe national energy policy, as does the electricity tax, which has a significantinfluence on consumer costs. The use of economic instruments seems efficient inpromoting systems in line with environmental goals since environmental factorsare ranked much lower by the home owners. However, the effect on the annualcost of most of the policy instruments studied is smaller than the price variationsbetween different energy suppliers. Energy suppliers thus have considerableopportunity to influence house owners.To achieve long-term changes in the building sector new houses should beconstructed with as low primary energy use and emission as possible, seen overtheir entire life cycle. The primary energy use is analysed for both the productionand operational phase of several types of residential buildings. When the demandfor operational primary energy decreases, due to a high energy standard orenergy-efficient supply, the relative importance of the energy required forproduction will increase. The amount of primary energy required for theproduction of a new low-energy building is significant compared with the primaryenergy required for space heating. One way of reducing both primary energy useand CO2 emission in the production phase is to use constructions with woodframes instead of concrete.The energy supply system is nevertheless still important also for low energybuildings. A new house built to passive standard, heated with fossil-fuel-basedresistance heating gives rise to higher primary energy use and CO2 emission than aconventional detached house from the 1970s that is heated with an energy-efficientbiomass-based heating system. The results thus indicate that wood-framed houseswith a high energy standard, together with efficient energy supply systems, couldbe an option for sustainable residential construction.

 • 130.
  Joelsson, Jonas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för teknik och hållbar utveckling.
  On Swedish bioenergy strategies to reduce CO2 emissions and oil use2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 131.
  Johansson, Margareta
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Becoming a father: Sources of information, birth preference, and experiences of childbirth and postnatal care2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The period of pregnancy and childbirth is an important and sensitive time for men’s upcoming parenthood. Research into fathers’ experiences of childbearing has received less attention compared to maternal experiences. The purpose of this thesis was to study the sources fathers use to obtain information about pregnancy and childbirth, fathers’ preference for the mode of birth of their baby, and fathers’ childbirth experience and their perception of postnatal care quality.In 2007, 1105 expectant fathers were enrolled in the study when their partner had reached the middle of pregnancy. The fathers were followed until one year after the birth of their baby. The fathers were living in the county of Västernorrland in Sweden and their babies were born in one of the three hospitals in the county. Data was analysed using descriptive and inferential statistics, and content analysis. An index was created from a combination of fathers’ experiences of postnatal care quality.iiiCommon sources of information about pregnancy and childbirth used by prospective fathers were the Internet, their partners and the midwife. Fathers who were expecting their first baby (OR 1.4; 1.2-1.7), had a high level of education (OR 1.3; 1.2-1.5) and fathers with previous experience of caesarean section (OR 1.3; 1.1-1.6) were the greatest users of the Internet. Of the prospective fathers 71 (6.4%) desired caesarean section for the birth of their baby. Previous negative birth experience (PR 8.6; 2.6-28.3) and the experience of caesarean section (PR 5.7; 2.8-11.9) were factors associated with the wish that the baby would be born by caesarean section. A desire to plan the day of the baby’s birth (PR 6.0; 1.5-24.1) was associated with a preference for caesarean section for the men who were expecting their first baby. Two months after the birth of the baby 604 (74%) of the fathers in this group had had a positive birth experience. A correlation with a less-positive birth experience was with emergency caesarean section (OR 7.5; 4.1-13.6), instrumental vaginal birth (OR 4.2; 2.3-8.0) and if the man was unhappy with the medical care which the partner received (OR; 4.6; 2.7-7.8). Positive experience of healthcare professionals’ knowledge and attitudes was related to a satisfactory birth experience. The deficiencies in the postnatal care were mainly related to deficiencies in the information on the baby’s care and needs, and fathers’ experiences of their partners’ inadequate check-ups and medical care. A year after the birth 488 (79%) of the fathers were satisfied with the overall postnatal care, although they had pointed to deficiencies in the provision. Deficiencies in the attitude of the staff (OR 5.01; 2.80-8.98) and the medical care and check-ups their partner received were associated with fathers’ dissatisfaction with the overall postnatal care (OR 2.13; 1.25-3.62).ivMost fathers in this study had a positive birth experience and were happy with the postnatal care. The thesis highlights, however, opportunities for improvements in intrapartum and postnatal care. Healthcare professionals should be informed regarding the information provided via the web and to discuss the information that expectant fathers receive about pregnancy and childbirth. Prospective fathers should be given the opportunity to discuss their preferences and attitudes to the mode of birth. In addition, professionals should provide supportive information and be present in the delivery room. The information about the newborn baby’s care and needs can be strengthened, both before and after birth.

 • 132.
  Johansson, Niklas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Measuring and modelling light scattering in paper2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen behandlar de teoretiska och praktiska aspekterna av att använda spektrala vinkelupplösta reflektansmätningar för optisk karakterisering av fiberbaserade material såsom papper och kartong. En spektral goniofotometer används för att mäta det reflekterade ljusets vinkelfördelning. En stor del av arbetet utgörs av att utvärdera instrumentets noggrannhet, samt utreda hur de vinkelupplösta mätningarna skall utföras på bästa sätt för att erhålla en så fullständig karakterisering som möjligt. Det reflekterade ljuset består av tre komponenter; ytreflektans, bulkreflektans samt fluorescens. En fullständig karakterisering förutsätter att dessa tre komponenter kan analyseras separat, vilket i detta arbete görs genom nyutvecklade metoder.

  En metod har utvecklats för separation av ytreflektans och bulkreflektans. Metoden bygger på att analysera hur den totala reflektansen förändras vid ökande absorption i det reflekterande materialet. Absorptionen kontrolleras genom inkjet-tryckning där tryckfärg appliceras på substratet i sådan mängd att bulkreflektansen helt släcks ut. Genom att kombinera mätningar på tryckt och otryckt substrat kan de båda komponenterna separeras. Trots att ytreflektansen från ett matt papper är liten i förhållande till bulkreflektansen, så visar resultaten att den ökar markant med ökande betraktningsvinkel och kan därmed ha stor inverkan på den totala reflektansen. Bidraget från fluorescens kan kvantitativt analyseras genom att kombinera mätningar utförda med respektive utan UV-filter. Vinkelupplösta mätningar och Monte Carlo-simuleringar av fluorescensens vinkelfördelning visar att dess anisotropi är relaterad till det medeldjup vid vilket fluorescensen emitteras. Resultaten förklarar observerade skillnader och motstridigheter i tidigare rapporterade studier kring huruvida fluorescens kan anses vara Lamberskt fördelad.

  Samtliga goniofotometriska mätningar är utförda med ett kompakt, kommersiellt tillgängligt, dubbelstråleinstrument. För att undersöka instrumentets lämplighet för absoluta reflektansmätningar utförs en analys av dess mätnoggrannhet. Resultaten visar att instrumentets kompakta storlek i kombination med den anisotropa reflektansen från papper introducerar systematiska fel av samma storleksordning som den totala mätnoggrannheten. Dessa fel uppstår på grund av den relativt stora detektorapertur som måste användas vid mätningar av diffus reflektans, vilket är karakteristiskt för papper och kartong. Resultaten visar även att felen är störst vid flacka mätvinklar och för prover med hög grad av anisotropisk reflektans, och en geometrisk korrektionsmetod för denna typ av systematiska fel föreslås.

  Spektrala och vinkelupplösta mätningar medför per automatik stora mängder mätdata. Genom att använda strålningstransportteori som en matematisk modell för hur ljus sprids i papper kan mätdatat reduceras till en uppsättning beskrivande materialparameterar. Att uppskatta dessa optiska parametrar utifrån vinkelupplösta reflektansmätningar är i sig ett komplicerat problem, vilket dessutom är känsligt för mätfel och val av mätvinklar. Detta inversa problem analyseras i detalj, och speciellt hur valet av mätvinklar kan reduceras utan att försämra förutsättningarna för estimeringen. Simuleringar visar att mätningarna kan begränsas till infallsplanet, eller till och med enbart framåtriktningen, så länge tillräckligt flacka mätvinklar är inkluderade i mätsekvensen.

 • 133.
  Jonsson, Patrik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Surface Status Classification, Utilizing Image Sensor Technology and Computer Models2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  There is a great need to develop systems that can continuously provide correct information about road surface status depending on the prevailing weather conditions. This will minimize accidents and optimize transportation. In this thesis different methods for the determination of the road surface status have been studied and analyzed, and suggestions of new technology are proposed. Information about the road surface status is obtained traditionally from various sensors mounted directly in the road surface. This information must then be analyzed to create automated warning systems for road users and road maintenance personnel. The purpose of this thesis is to investigate how existing technologies can be used to obtain a more accurate description of the current road conditions. Another purpose is also to investigate how existing technologies can be used to obtain a more accurate description of the current road conditions. Furthermore, the aim is to develop non-contact technologies able to determine and classify road conditions over a larger area, since there is no system available today that can identify differences in road surface status in the wheel tracks and between the wheel tracks.

  Literature studies have been carried out to find the latest state of the art research and technology, and the research work is mainly based on empirical studies. A large part of the research has involved planning and setting up laboratory experiments to test and verify hypotheses that have emerged from the literature studies. Initially a few traditional road-mounted sensors were analyzed regarding their ability to determine the road conditions and the impact on their measured values when the sensors were exposed to contamination agents such as glycol and oil. Furthermore, non-contact methods for determining the status of the road surface have been studied. Images from cameras working in the visible range, together data from the Swedish Transportation Administration road weather stations, have been used to develop computerized road status classification models that can distinguish between a dry, wet, icy and snowy surface. Field observations have also been performed to get the ground truth for developing these models. In order to improve the ability to accurately distinguish between different surface statuses, measurement systems involving sensors working in the Near-Infrared (NIR) range have been utilized. In this thesis a new imaging method for determining road conditions with NIR camera technology is developed and described. This method was tested in a field study performed during the winter 2013-2014 with successful results.

  The results show that some traditional sensors could be used even with future user-friendly de-icing chemicals. The findings from using visual camera systems and meteorological parameters to determine the road status showed that they provide previously unknown information about road conditions. It was discovered that certain road conditions such as black ice is not always detectable using this technology. Therefore, research was performed that utilized the NIR region where it proved to be possible to detect and distinguish different road conditions, such as black ice. NIR camera technology was introduced in the research since the aim of the thesis was to find a method that provides information on the status of the road over a larger area. The results show that if several images taken in different spectral bands are analyzed with the support of advanced computer models, it is possible to distinguish between a dry, wet, icy and snowy surface. This resulted in the development of a NIR camera system that can distinguish between different surface statuses. Finally, two of these prototype systems for road condition classification were evaluated. These systems were installed at E14 on both sides of the border between Sweden and Norway. The results of these field tests show that this new road status classification, based on NIR imaging spectral analysis, provides new information about the status of the road surface, compared to what can be obtained from existing measurement systems, particularly for detecting differences in and between the wheel tracks.

 • 134.
  Junehag, Lena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Peer mentoring - A complementary support to persons after an acute myocardial infarction2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Övergripande syfte i avhandlingen var att studera erfarenheter av att drabbas av en akut hjärtinfarkt (AHI) för nyinsjuknade personer, boende i glesbygdslän, och om en intervention med kamratstöd i form av mentorer skulle kunna innebära ett stöd, genom att påverka deras sjukdomsuppfattning, hälsorelaterade livskvalitet och deras vardagsliv. Syftet var även att beskriva mentorernas stöd utifrån deras perspektiv, och vad mentorskapet har betytt för dem.

   

  Avhandlingen är baserad på fyra studier (I-IV) och har en prospektiv, longitudinell och kvasiexperimentell, jämförande design. Ett lämpligt urval utgjordes av 72 personer som nyligen hade drabbats av AHI första gången. Av dessa erbjöds 34 att få kontakt med en mentor medan 38 inte erbjöds detta. Dessutom deltog 34 mentorer. Det slutgiltiga resultatet i avhandlingen baserades på data som samlats från 28 personer med mentor, 33 utan mentor samt av 22 mentorer. Studie I och III utgick från kvalitativ metod, baserat på individuella intervjuer med 20 av de nyinsjuknade med mentor (n11), och utan mentor (n9) ett år efter deras AHI. Syftet var att beskriva individuella erfarenheter av psykosociala konsekvenser i samband med en AHI, och deras tillgång till stöd ett år efter händelsen (I), samt att beskriva individuella uppfattningar om deras livsstil och stöd ett år efter AHI, med eller utan mentorskap (III). Studie II var kvantitativ och utgjordes av data från enkäter; IPQ-R och SF-36, som besvarades av 61 nyinsjuknade, varav 28 med mentor och 33 utan mentor, i syfte att undersöka om förändringar i sjukdomsuppfattning och hälsorelaterad livskvalitet förekommer över tid, efter en intervention med mentorer 1, 6 och 12 månader efter AHI. Studie IV hade en mixad design och inkluderade mentorer med syfte att beskriva den personliga betydelsen av att vara mentor, under loppet av ett år, för en person under återhämtningen efter AHI. Data bestod av individuella intervjuer (n15) samt en del data från IPQ-R och SF-36, besvarat vid två tillfällen. Samtliga intervjuer (I, III, IV) spelades in digitalt och analyserades med kvalitativ innehållsanalys, medan de kvantitativa studierna innefattade beskrivande data, samt dessutom analyserades med variansanalys (ANOVA) (II) samt parvisa t-test (IV).

   

  Resultat från samtliga fyra studier är tolkade och presenterade gemensamt, och visar på skillnader och likheter mellan de nyinsjuknade med eller utan mentor, samt mentorerna. Resultaten utgörs av sex huvudområden: Innebörden av att bli en person med en AHI (I, II, III) tyder på en medvetenhet om sin situation, och som uttrycks i både positiva och negativa ordalag, som att vara tacksam eller att vara rädd för att få en ny AHI. Syn på sjukvården (I) antyder att uppföljningen efter utskrivning i vissa fall var en positiv upplevelse, men flera av dem var missnöjda med den delen av vården. Konsekvenser (II) visade  signifikant effekt mellan grupperna för dimensionerna ’konsekvenser’ och ’tidslinje akut/kronisk’ (IPQ-R) med högre medelvärden för dem utan mentor. Dessutom var det signifikant effekt för tid i båda dimensionerna. Det förekom även fysiska konsekvenser för flera av deltagarna (I, II, III, IV) liksom psykologiska konsekvenser (I, II, IV). Vardagslivet (I, III) påverkades av AHI genom att den i vissa fall hindrade dem från fysiska aktiviteter.  Det fanns krav på dem att förändra delar i deras livsstil, vilket kunde uppfattas som både positivt och negativt.  Hälsa (II, III, IV) visade att de flestas hälsa hade förbättrats under året, vilket bekräftades med signifikanta värden för tid hos de nyinsjuknade. Mentorerna hade däremot sjunkande medelvärden men uttryckte att de mådde bättre efter sitt uppdrag, än innan. Betydelsen av stöd (I, IV) visade att familjer och närstående hade en betydelsefull roll för de nyinsjuknade. Mentorskapet för dem med mentor samt mentorerna visade att relationen i vissa inte hade fungerat, av olika anledningar. Trots allt var ändå de flesta tillfreds, och nya vänskapsförhållanden hade uppstått. Flera mentorer kände sig stolta och var tacksamma för att deras erfarenheter hade visat sig värdefulla för andra, men även för dem själva.

   

  Resultaten syntetiserades med omvårdnadsteorin Human Becoming, som bekräftade att återhämtningen efter en AHI är en process som förekommer över tid, och innebär att acceptera och känna sig bekväm med att vara en person som drabbats av AHI. Det fanns vissa tendenser till att det var en fördel för de nyinsjuknade att ha kontakt med en mentor. Slutsatsen var att eftersom mentorerna hade genomgått samma händelse, bidrog det till trygghet. Mentorerna hade växt med uppgiften, eftersom de kände att deras erfarenheter var värdefulla, och att de var unika.

 • 135.
  Jönsson, Jessica H.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Localised Globalities and Social Work: Contemporary Challenges2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Recent global and structural transformations, a West-centric development agenda and the triumph of neoliberal politics have led to destructive consequences for many local communities and individual life chances. The global dominance of the West-centric development agenda, with its roots in the colonial past, has created uneven developments and an unjust world in which Western countries continue to gain advantages and increase their prosperity. Although a minority elite in many non-Western countries share the same interests as Western countries and their global organs, the majority of people in these countries are suffering from increasing socioeconomic inequalities. As a result of the dogmatic belief in a singular and West-centric modernity and its practices, many problems are considered to be the result of non-Western countries’ inabilities to complete the project of modernity in accordance with Western blueprints. This has also influenced social work as a global and modern profession. Social problems are often individualised and the reasons behind many inequalities are increasingly related to non-Western people’s individual shortcomings and traditional cultural backgrounds. In Western and non-Western countries equally are the neoliberal structural and institutional transformations ignored and social problems of individuals and families defined as a matter of wrong and deviant actions and choices.

  The main objective of the dissertation, which is constituted of four articles and an overall introduction and summary, is to examine the consequences of recent neoliberal globalisation based on the belief in a single and West-centric modernity and development agenda and their consequences for social work facing increasing global inequalities. The following research questions have guided the work: ‘How can social work play an effective role in combating social problems and otherisation, marginalisation and increasing inequalities in a globalised world?’, ‘How does the global development agenda function within the local arenas of social work?’, ‘Are development projects improving people’s life chances in local communities in non-Western countries?’, ‘How informed and responsive are social workers towards the global context of local problems?’

  The work is based on a qualitative design using qualitative content analysis for analysing data collected through interviews, participant observations and official documents. The results show that irrespective of where and in which context social problems are appearing, since local problems often have global roots, a global perspective to local problems should be included in every practices of social work in order to develop new methods of practices in an increasingly globalised field of work. Destruction of local communities, forced migration from non-Western countries, and marginalisation of people with immigrant background in Western countries should not be considered only as local problems, but also as problems with their roots in global structural inequalities which reproduces global social problems with local consequences.

  It is argued that social work should consider the dilemmas and problems connected to the taken for granted West-centric theories, understandings and practices of social work in order to develop new methods of practices for combating social problems, marginalisation and increasing inequalities in a globalised world. Such a position includes practicing multilevel social work, social work in global alliances beyond the division of East and West, and mobilisation against neoliberalism and the retreat of the welfare state. This requires critical standpoints against the relationship between the global context of the neoliberal ideology and practices in a Western-dominated and postcolonial world and the daily practices of social work.

   

   

 • 136.
  Jönsson, Mari Therese
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap.
  The importance of small forest set-asides for saproxylic biodiversity at stand- landscape- and regional scales2007Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 137.
  Kachlami, Habib M.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Social Entrepreneurship and Influence on Regional Firm Demography2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The central interest of this thesis is the emergence of social  ventures. In this regard, it investigates two types of questions: what regional factors influence the emergence of social  ventures? and what  types of interaction may emerge between the emergence of social  ventures and the demography (entry,  exit  and migration) of commercial ventures in a region? The thesis also aims to adopt a macro-oriented approach to studying the research questions.

  To  answer  those  questions, this  thesis  applies  both  theoretical  and empirical  analysis.  For the theoretical analysis, instead of a single theory it applies three middle-range theories: theory of organisational ecology, market failure theory, and the demand and supply theory of  entrepreneurship. The empirical analysis is based on two large-scale databases from  Sweden  and  the U.S. The Swedish database includes nonprofit social ventures and commercial ventures for the 1990-2014 period from all of the 290 municipalities across Sweden, while the database from U.S. includes 88 counties in the State of Ohio between 2003-2007.

  The answers to the research questions are presented in the form of six papers. Paper 1 provides an overall picture of the different possible functions of social ventures within communities and  their contributions to regional development. With this overall view, Papers 2 and 3 answer the  first  research question, that is the factors influencing the emergence of social ventures. Thus, while  Paper 2 provides a review of previous research, Paper 3 empirically examines some of  the  regional factors that may influence the emergence of social ventures in a region. The  results of Paper 3 revealed that factors such as gender, education, entrepreneurial role models, wealth, unemployment rate, age, and urbanisation positively influence the emergence rate of the of social venture in a region.

  Papers 4, 5 and 6 are dedicated to answering the second type of research question, in other  words the interaction between the emergence of  social ventures and the demography (entry, exit and migration) of commercial ventures. As such, Paper 4 studies how the emergence of social ventures is influenced by the entry and exit of commercial ventures, Paper 5 investigates how the emergence of social ventures influences the entry of commercial ixventures, and Paper 6 examines how the emergence of social ventures influences the migration of commercial  ventures. In summary, the results of these three papers reveal that while the emergence of social ventures negatively influences the commercial ventures inside a region, it has a positive  influence on the commercial ventures outside the region. Paper 6 further investigates the influence of the emergence of commercial ventures on the migration of commercial ventures.  The results show that while the emergence of social ventures attracts commercial ventures from outside into a region, the emergence of commercial ventures repels them from moving into the region.

 • 138.
  Kallberg, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  'The Emperor's New Clothes' Recordkeeping in a New Context2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Just nu pågår en omdaning av den offentliga förvaltningskostymen för att möta politiska mål vad gäller utveckling av den offentliga sektorn med stöd av informationsteknologi. Denna avhandling undersöker konsekvenserna av en sådan ambition genom att använda den nuvarande offentlighets- och arkivlagstiftning som en referenspunkt i syfte att undersöka vad, varför och hur implementeringen sker. I Sverige utgör de allmänna handlingarna myndighetens arkiv och skall enligt rådande arkivlagsstiftning vårdas och förvaltas så att de tillgodoser behov rörande offentlighetsinsyn, rättskipning, förvaltning och forskningen. Det finns en lång förvaltningstradition och reglering kring registrering av allmänna handlingar relaterat till offentlighetsinsynen. Myndigheternas arkiv är per definition en del av det nationella kulturarvet. Allmänna handlingar är teknikoberoende, vilket medför att oavsett om handlingarna är pappersbundna eller digitala omfattas dessa av samma regelverk. Avhandlingen söker besvara frågan: Hur medvetna är offentliga organisationer om vikten av att hantera sina allmänna handlingar i det pågående e-förvaltningsarbetet på ett sådant sätt att de uppfyller kraven i offentlighets- och arkivlagstiftningen samt hur påverkas arkivariers och registratorers professionella status (positioner och arbetsutövning) inom organisationerna? Vidare analyseras relationen mellan nya strategiska initiativ avseende informationsfångst och arkivlagstiftningen.

  Avhandlingen förenar arkivvetenskap och professionsteori. En teoretisk analysmodell har skapats för analys av tre arenor: den legala, den politiska och arbetsplatsarenan vad gäller medvetenheten om de legala kraven gällande offentlighets- och arkivlagstiftningen. Förändringar avseende styrnings- och kontrollsystem på legal och politisk arena kan få konsekvenser, dels för synen på vad som definieras som arkiv, dels för professionerna (arkivarier och registratorer) på arbetsplatsarenan. Om professionerna minskar jurisdiktionen, dvs. länken mellan professionen och arbetet, riskerar de att bli marginaliserade.

  Avhandlingen baseras på fallstudier i svenska kommuner. Kommuner utgör till följd av den kommunala självstyrelsen inkluderande arkivorganisationen och mångfacetterande och komplexa organisationsstruktur intressanta studieobjekt. Datainsamlingen har skett via analys av dokument och intervjuer.

  Forskningsresultatet tyder på att det råder ett gap mellan den legala och verkställande arenan beroende på att de legala kraven inte beaktas tillräckligt på den politiska arenan, vilket i sin tur kan få konsekvenser för arkivets roll i samhället, inte minst när det gäller rättssäkerhet och demokrati. Arkivarier och registratorer finns företrädesvis representerade i hanteringen av traditionell arkiv- och dokumenthantering. Resurser liksom kompetens saknas dock när det gäller att arbeta strategiskt med e-förvaltningsfrågor. Omedvetenhet på politisk och verkställighetsnivå om vikten av att arbeta proaktivt med arkivfrågor resulterar i att professionerna exkluderas. Tillsyn kan ses som ett verktyg för att bibehålla och ytterligare stärka arkivariernas professionella jurisdiktion samt att bidra till en ökad medvetenhet i organisationerna.

  Fokus för e-förvaltningsutvecklingen har främst legat på verksamhetsnytta med betoning på den interna verksamhetsutvecklingen i organisationen, samt relationen till den enskilde medborgaren. Nya möjligheter att fånga och använda information väcker dock frågor kring informationens legala status i relation till offentlighets- och arkivlagstiftningen. Att strategiskt verka för offentlighetsinsyn och säkra informationen i ett vidare perspektiv som en del av ett kulturarv tycks inte ha samma dignitet. Arkivmyndigheternas framtida roll är oklar.

  Avhandlingen bidrar med ny kunskap om relationen e-förvaltningen och arkiv- och informationshantering ur ett praktiskt, legalt och arkivvetenskapligt perspektiv. Avhandlingen kan därför vara praktiskt användbar på politisk och verkställighetsnivå när det gäller att öka medvetenheten om dessa frågor i offentlig sektor. Avhandlingen bidrar även till teoriutveckling inom den arkivvetenskapliga forskningen genom kombinationen av det teoretiska ramverket med arkivteori och professionsteori.

 • 139.
  Kardeby, Victor
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Resource consumption in a distributed Internet of Things: Examining energy consumption, latencies and workload for timely data delivery and lookup2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 140.
  Karlsson, Anette
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Improved hydrogene peroxide bleaching of mechanical pulps through fundamental understanding of the influence of heat, iron, fines and chemical treatment on chromophore content2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 141.
  Karlsson, Håkan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Pedagogiska identiteter: Fostran till entreprenörskap2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this doctoral dissertation project has been to investigate and describe Entrepreneurship Education in one Swedish county, E‐county. The dissertation is based on five studies, four case studies and a minor follow‐up study. Together these studies constitute a multiple case study called The Main Study. The purpose of the study has been to investigate how European policy on entrepreneurship education has been reproduced and realized in different educational settings in E‐county, and the consequences this has had for fostering students and local identity building. The two first studies, cases A and B were carried out in three schools where three high school programs were studied, the Haircare program, a technical program and a social science program. The programs were chosen so that the whole range of highschool programs were represented; a practical program, a semi‐academic program and an academic program. The third case, C, contained the specific educational program ʺSummer Entrepreneur” which was developed in a local municipality in Ecounty, and had been spread throughout Sweden. The program was developed by local people within the framework of an educational concept that had been imported from Canada, “Open For Business“. The fourth study, case D, was carried out in the educational program Youth Enterprise in local high schools, including the so called “Practice school”. The fifth study was a minor study through interviews with representatives from the different educational programs. To enable methodical triangulation, studies A to D were carried out with interviews, questionnaires, observations and document analysis. The studies were based on theories of entrepreneurship, entrepreneurship education and general education. The theoretical framework for analysis was based on Basil Bernstein’s (2000) theoretical concepts classification, framing, the pedagogic device and pedagogic identities. The major finding from the Main Study was that entrepreneurship education was already part of the educational programs studied for some time before it became part of the Swedish national curricula in 2011. Entrepreneurship had become an element in the fostering of local identities in E‐county. Since it has become a major element of the value base in the national curricula, it will probably be an important part in fostering and identity building in all Swedish schools in the future.

 • 142.
  Karlsson, Linda Sofia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Coding for Improved Perceived Quality of 2D and 3D Video over Heterogeneous Networks2010Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den snabba utvecklingen av videoapplikation för TV, Internet och mobiltelefoner tar ytterliggare ett steg i och med introduceringen av stereo 3D TV under 2010. Upplevelsen av 3D kan förstärkas ytterliggare genom att använda multipla vyer i visualiseringen. Skillnaden i innehåll, nätverksresurser och slutanvändare gör överföring av 2D och 3D video med en tillräcklig hög upplevd kvalitet till en utmaning. För det första, hur man ökar den upplevda kvalitén hos en applikation med en begränsad överföringshastighet. För det andra, hur man tillhandahåller den bästa upplevda kvalitén hos alla slutanvändare i ett heterogent nätverk.

  Region-of-interest (ROI) videokodning är en lösning till det första problemet, vilken anpassar kodningen för att ge högre kvalitet i regioner som är intressanta för användaren. Ett spatio-temporalt filter är föreslaget för att tillhandahålla codec- och standardoberoende ROI videokodning. Filtret reducerar antalet bitar som krävs för att koda bakgrunden och omfördelar dessa till ROI:t. Den temporala delen av filtret minskar komplexiteten jämfört med att använda enbart spatiala filter. Filtret kan anpassas till överföringshastigheten genom att ändra standardavvikelsen för filtret. Filtret har också˙ använts på˙ 3D video i formen 2D-plus-depth, där djupdata användes i ROI detektionen.

  Det andra problemet kan lösas genom att tillhandahålla en videosekvens som har högsta möjliga kvalitet i hela nätverket. Därmed även den bästa kvaliteten för for varje del av nätverket och för varje 2D- och 3D-skärm. Skalbar videokodning gör det möjligt att extrahera delar av datan för anpassning till de rådande förutsättningarna. En metod som ger skalbarhet i djupet och mellan kameravyer hos multi-view plus depth video har föreslagits. Videosekvensen delas upp i lager beroende på innehållets avstånd till kameran. Metoder för att fördela data över lager i djupet och mellan närliggande vyer har analyserats. Kvalitetsutvärderingen visar att lagrens position i djupet och antalet lager bör bestämmas utifrån fördelningen av djupdata. De främsta lagren i närliggande vyer bör ges högre prioritet om inte applikationen kräver hög kvalitet hos vyer i centrum.

 • 143.
  Karlström, Annika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Kejsarsnitt utan medicinsk indikation: Attityder, förekomst och önskemål2010Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 144.
  Khursheed, Khursheed
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  Investigation of intelligence partitioning and data reduction in wireless visual sensor network2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 145.
  Kjällman Alm, Annika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Long-Term Ongoing Structured Support in Early Stage of Dementia: A Family Affair2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Demenssjukdomar drabbar mer än 35 miljoner människor världen över, en summa som kommer att fördubblas vart tjugonde år.

     Demens är en global störning av intellektuella funktioner: förmågan att minnas försämras, och förmågor som att orientera sig i tid och rum, språklig förmåga, tankeprocesser som att gå från tanke till handling, problemlösande, utföra saker praktiskt och känna igen föremål. Symtomen följs ofta av förändringar i beteende och personlighet, som låg initiativförmåga, irritation, grovt socialt beteende och humörsvängningar. I Sverige diagnostiseras 25 000 personer per år, totalt så lever 160 000 personer med sjukdomen i Sverige idag. I Sverige ställs diagnosen ofta utifrån blodprover, hjärnröntgen och Mini Mental Score Evaluation-Swedish Revision tillsammans med personens sjukdomshistoria.

   

  Efter diagnosen har ofta anhöriga många frågor om hur livet kommer att te sig framöver, är det bra att flytta eller ska man bo kvar? Hur kommer sjukdomen att förändra livet och personligheten hos den drabbade? Tidigare studier visar att dessa frågor ofta förblir obesvarade, det är svårt att få en uppföljning hos läkare och det finns få länder där stöd efter diagnosen är vanligt förekommande.

     Sverige har sen 2009 lagstiftat om rätten till stöd till anhöriga och närstående med demenssjukdom eller andra kroniska sjukdomar med funktionshinder. Typen av stöd som ges skiljer sig däremot åt, Socialstyrelsen kom därför hösten 2013 ut med riktlinjer för hur stödet bör se ut för att vara effektivt: 8-10 träffar under 3-6 månader med information och socialt stöd till anhöriga.

  En kommun i norra delen av Sverige har gett långvarigt stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga sen 2006.

  Ett nära samarbete med Landstinget i regionen och på senare tid även privata vårdcentraler i området har lett till att stöd kan erbjudas i direkt samband med diagnostillfället. Personerna deltar ofta i stödgrupp inom ca 4-6 veckor efter sin diagnos. Avhandlingens syfte var att fördjupa kunskapen om personernas upplevelse av att vara i stödgrupp under lång tid; den längsta i 4 år. Intervjuer gjordes med anhöriga och personer med demenssjukdom.

  Resultaten visade att de par som varit med längst i stödgrupp kände sig trygga, de upplevde att de fick god kunskap om demens och var förberedda på den förändring som skulle komma. Resultaten visade också att vara vuxet barn till en person med demens innebar att vara tyngd av ansvar för att agera i den sjuka förälderns intresse trots en djup känsla av sorg of förlust vilket ofta leder till frustration med situationen. Relationerna inom familjen kan förändras efter demens diagnosen både till det bättre; att man sluter upp kring den demenssjuke föräldern men också till det sämre; att familjen splittras då relationerna utsätts för påfrestningar. Personerna med demenssjukdom som deltog i stödgrupperna upplevde och skattade sin känsla av sammanhang högt; att livet var meningsfullt, begripligt och hanterbart. Deras friska partner upplevde mindre begriplighet och hanterbarhet och de vuxna barnen mer meningsfullhet.

  Avhandlingens resultat har legat till grund för en modell för stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga kallat PER-modellen®; Pedagogisk, Emotionell och Relationsbaserad modell för stöd.

 • 146.
  Klareld, Ann-Sofie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Closer Together or Further Apart?: Public administration and archives in the digital age2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The research presented in this thesis is about recordkeeping in the public sector, focusing especially on the relationship between the public administration and its archives, and selected aspects affecting the way this relationship is developing in the digital era. Two research questions are addressed: RQ1: What are ‘archives’ and ‘recordkeeping’ in the digital context and the developing e-government? RQ2: What are the indications of current and future challenges regarding the cooperation between public administration and archives? Six studies resulting in six papers form the basis of the thesis. Each study explores a unique aspect of how current developments, discussions, and decisions affect contemporary understanding and practices regarding archives and recordkeeping. Public records are authoritative information resources, crucial in the everyday lives of citizens. Public recordkeeping develops continuously alongside administrative practices, technological achievements, and political goals. Examples include the development of shared services within the public sector and the involvement of the private sector in public infrastructure projects through outsourcing. These processes are currently affected both by digital technologies, which offer new possibilities to create, use, and preserve records, and by e-government, characterized by the combination of information and communication technologies with organizational change to improve public services and democratic participation. In these processes, existing practices are reviewed and revised, and the concepts of ‘archives’ and ‘recordkeeping’ redefined. The research was pursued using an interpretive approach. The research methods used were concept analysis; discourse analysis; literary warrant analysis; phenomenography; critical theory; and the records continuum model as a theoretical structure. The results shows that common usage of the terms ‘archive’ and ‘recordkeeping’ is fluid and changing, which can make decision-making challenging and affect the relationship between archives and administration. Efforts to develop recordkeeping strategies may be hampered by factors related to the different ways in which the nature and role of archives and recordkeeping are perceived, including differing understandings of related concepts; varying discourses on what an archive (or e-archive) is or should be, and different ways of interpreting legal frameworks and their significance.

 • 147.
  Kleebthong, Duangkaew
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Depression among older people in rural Thailand: Knowledge of population, experiences and perceptions of patients, families, and psychiatric nurses2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background: The number of older persons (defined as age 60 and over) in Thailand has grown rapidly, and will be projected to increase to over 20 million by 2035. With an aging population, the number of older people suffering from health problems (such as non-communicable and degenerative diseases) was increasing as well. Older people faced physical and mental health challenges that need to be recognized. Depression among older people is significantly high and associated with physical illness; however it remains overlooked, improperly diagnosed, and inadequately treated.

  Aim: The overall aim of the study was to gain deeper knowledge of the phenomenon of depression in older people in rural Thai areas. The aim of each the study was to describe and understand the experiences and perceptions of individual psychiatric nurses, patients, and their family members, as well as to study public knowledge about depression among older people in rural Thailand.

  Methods: The setting of this thesis was a rural area in Thailand. It included four studies. The first three studies involved qualitative research, and latent content analysis was used to analyze data. In-depth interviews were used to collect data. Purposive sampling was used to select participants for the first three studies, which included 13 psychiatric nurses (study I), 14 older people with depression (study II), and 13 family members of older patients suffering from depression (study III). The fourth study is a quantitative cross-sectional study with 2,636 respondents aged 18 years to 75 and living in a household while data was collected. Respondents were selected using multi-stage random sampling.

  Results: Study I - The psychiatric nurses’ experiences and perceptions of their professional role were mirrored in the following themes: 1) managing a central role in patient care; 2) conflicting interests between the professional needs of caregiving and other requests; and 3) being compassionate beyond their official duties. Study II - the experiences and perceptions of older Thai people with depression were abstracted into two themes. The first theme was 1) leading a life of detachment, and the second theme was 2) inconvenience of obtaining mental health treatment. Study III - the experiences and perceptions of family members of older people showing major depression were abstracted into two themes. The first theme was 1) perceiving a traditional rural view on mental illness, and the second was 2) experiencing complexity in everyday life when caring for older depressed family member. Study IV - The 2,636 respondents have moderate knowledge about depression among older people, with a respondent mean score of 5.86 (SD = 1.68). Education level was significantly associated with knowledge about depression. If education level changes from lower to higher, the odds for level of knowledge about depression increase. This result may indicate the need for enhanced mental health literacy in rural areas.

  Conclusion: Older people with depression in a rural Thai area were the responsibility of an inadequate number of psychiatric nurses. The resultsshowed sign of lacking knowledge about depression among older people and an imbalance between the needs of patients and the mental health care provided by the psychiatric nurses in rural areas. The patients and their relatives, and psychiatric nurses felt burdened in daily life. An immediate concern for mental healthcare providers is providing mental literacy in rural areas. These primary results can be used by mental health authorities to develop plans to enhance quality of care for older people with depression, and as such, provide psychosocial support for patients and their family. This would reduce the burden on psychiatric nurses and adjust human resources in mental health services in district hospitals.

 • 148.
  Klingvall Ek, Rebecca
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Electron beam melting: Impact of part surface properties on metal fatigue and bone ingrowth2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Svensk sammanfattning

  Denna avhandling behandlar frågeställningar inom tillverkning av benimplantat med additiv tillverkning (Additive Manufacturing, AM), med fokus på EBM-tekniken (Electron Beam Melting, smältning med elektronstråle). Additiv tillverkning bygger produkter utifrån datorkonstruerade modeller (Computer Aided Design, CAD), och EBM-tekniken gör detta genom att smälta ihop metallpulver med hjälp av en energirik elektronstråle likt en laserstråle. Avhandlingen fokuserar på ytstrukturen från det smälta metallpulvret och hur dess egenskaper påverkar funktionen av EBM-tillverkade produkter. Under första delen av doktorandarbetet var fokus på processparametrar som styr elektronstrålen och biokompatibilitet, och under den senare delen har arbetet riktats mot efterbearbetningsmetoder och utmattningsegenskaper, vilket är viktigt för medicinska implantat och industriell användning. Avhandlingen är skriven på engelska och studierna som sammanläggningen består av är döpta och numrerade med förkortningarna P-Processparametrar, M-Medicinska applikationer och F-Fatigue (Utmattning). Avhandlingen består av fyra tidskriftsartiklar kallade studie P, M2, F2 och F3 och två konferensbidrag studie M1 och F1.

  Studie P undersökte med hjälp av försöksplanering (Design Of Experiment, DOE) hur processparametrarna påverkar ytgrovheten för EBM-tillverkade produkter och resulterade i att elektronstrålens förflyttningshastighet och energi har störst inverkan på ytgrovheten.

  Studierna M1 och M2 använde kobolt-krom- respektive titanlegeringar, tillverkat med EBM-tekniken, och undersökte biokompatibiliteten med hjälp av blodkammarmodellen som kvantifierar blodets reaktioner vid kontakt med metallytan. Resultaten visade att den mycket grova ytan som EBM-tillverkade implantat har, stimulerar till koagulation och implantatinläkning.

  Roterande utmattning användes för studierna F1-3, och studie F1 avhandlar hur EBM-tillverkade provstavar med olika storlekar och med eller utan tempererad tryckbehandling (Het Isostatisk Pressning, HIP) påverkar resultaten. Studie F2 jämförde hur den EBM-tillverkade ytan och en maskinbearbetad yta påverkar materialegenskaperna, och studie F3 undersökte hur Hirtisering, en patenterad elektrokempoleringsmetod, och kombinerat med HIP påverkar utmattningsegenskaperna. Studierna visar att minskad ytgrovhet med elektrokempolering ökar hållfastheten samtidigt som spänningskoncentrationerna (Kt) minskar i ytan för EBM-tillverkade ytor.

  Avhandlingen visar att EBM-tillverkade ytor lämpar sig för benkontakt och att HIP inte förbättrar utmattningsegenskaperna om den råa ytan behålls.

 • 149.
  Klockmo, Carolina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  The role of personligt ombud in supporting the recovery process for people with psychiatric disabilities2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet var att undersöka Personligt Ombuds (PO) (en svensk variant av Case Management) erfarenheter och kunskap om återhämtning och hur de använder sig av detta samt deras roll i klientens återhämtningsprocess. Avhandlingen består av fyra originalarbeten (I - IV), där både kvantitativa och kvalitativa metoder användes. Paper I visade att det fanns skillnader i kunskap om återhämtning mellan tre personalgrupper: personal inom psykiatrisk öppenvård, boendestöd och PO verksamheter där det visade sig att POs hade mer kunskap om återhämtning än personal både inom psykiatrisk öppenvård samt boendestödet. Resultatet visade även att universitetsutbildning samt fortbildning i återhämtning hade positiv inverkan på kunskap om återhämtning. Resultaten från paper II - IV visade att klientens val genomsyrade allt arbete som PO och klienten gjorde tillsammans. De strategier som PO använde satte klienten i en aktiv förändringsprocess, där han/hon blev involverad i varje del av processen. Det var viktigt för PO att diskutera och samarbeta med klienterna. I klientarbetet var relationen med klienten en grundbult, där det var viktigt att bygga en allians med varje klient, som även innehöll en personlig dimension. Resultatet visade även att PO upplevde sig obundna i sin roll där de inte behövde anpassa sitt arbete utifrån organisatoriska ramar och tillhörighet, viket bidrog till att PO upplevde att de enbart representerade klienten. Men den fria rollen innebar även att ta ansvar i sitt arbete då PO måste kunna arbeta självständigt. Rollen som PO möjliggör att skapa en helhetssyn på både klienten samt välfärdssystemet. Den fristående rollen krävde legitimitet där PO där det är betydelsefullt att utveckla goda plattformar för samarbete med andra aktörer i samhället. Sammanfattningsvis är det intressant att reflektera om olika yrkesgrupper relaterar till två olika definitioner av återhämtning: personlig vs klinisk återhämtning. I utvecklingen av en återhämtningsinriktad praktik kan det vara betydelsefullt att beakta behovet av personal som är utbildade på universitetsnivå samt fortbildning i återhämtning. Resultaten visade att PO har utvecklat en metod utifrån Socialstyrelsens riktlinjer, vilket i många fall möjligtvis kan gynna klientens återhämtningsprocess, men det finns delar i PO verksamheten som behöver utvecklas. De verkade använda ett problemorienterat förhållningssätt och de bör utveckla verksamheten till att identifiera klienten styrkor, både individuella och miljömässiga och använda dessa för att stödja klienten att nå mål i livet. I Strength Model Case Management finns ett instrument där man tillsammans med klienten inventerar styrkor. Dessa kan bli användbara i processen. PO verksamheten bör även stärka organisationen och eventuellt utveckla stöd bland kollegor.

 • 150.
  Kotte, Hari Babu
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för elektronikkonstruktion.
  High Frequency (MHz) Resonant Converters using GaN HEMTs and Novel Planar Transformer Technology2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The increased power consumption and power density demands of modern

  technologies have increased the technical requirements of DC/DC and AC/DC power

  supplies. In this regard, the primary objective of the power supply researcher/engineer

  is to build energy efficient, high power density converters by reducing the losses and

  increasing the switching frequency of converters respectively. Operating the converter

  circuits at higher switching frequencies reduces the size of the passive components

  such as transformers, inductors, and capacitors, which results in a compact size,

  weight, and increased power density of the converter. Therefore, the thesis work is

  focussed on the design, analysis and evaluation of isolated converters operating in the

  1 - 5MHz frequency region with the assistance of the latest semi conductor devices,

  both coreless and core based planar power transformers designed in Mid Sweden

  University and which are suitable for consumer applications of varying power levels

  ranging from 1 – 60W.

  In high frequency converter circuits, since the MOSFET gate driver plays a prominent

  role, different commercially available MOSFET gate drivers were evaluated in the

  frequency range of 1 - 5MHz in terms of gate drive power consumption, rise/fall times

  and electromagnetic interference (EMI) and a suitable driver was proposed.

  Initially, the research was focused on the design and evaluation of a quasi resonant

  flyback converter using a multilayered coreless PCB step down transformer in the

  frequency range of 2.7 – 4MHz up to the power level of 10W. The energy efficiency of

  this converter is found to be 72 - 84% under zero voltage switching conditions (ZVS).

  In order to further improve the energy efficiency of the converter in the MHz

  frequency region, the new material device GaN HEMT was considered. The

  comparisons were made on a quasi resonant flyback DC-DC converter using both the

  Si and GaN technology and it was found that an energy efficiency improvement of 8 –

  10% was obtained with the GaN device in the frequency range of 3.2 – 5MHz. In order

  to minimize the gate drive power consumption, switching losses and to increase the

  frequency of the converter in some applications such as laptop adapters, set top box

  (STB) etc., a cascode flyback converter using a low voltage GaN HEMT and a high

  voltage Si MOSFET was designed and evaluated using a multi-layered coreless PCB

  transformer in the MHz frequency region. Both the simulation and experimental

  results have shown that, with the assistance of the cascode flyback converter, the

  switching speeds of the converter can be increased with the benefit of obtaining a

  significant improvement in the energy efficiency as compared to that for the single

  switch flyback converter.

  In order to further maximize the utilization of the transformer, to reduce the voltage

  stress on MOSFETs and to obtain the maximum power density from the converter

  circuit, double ended topologies were considered. Due to the lack of high voltage high

  side gate drivers in the MHz frequency region, a gate drive circuitry utilizing the

  multi-layered coreless PCB signal transformer was designed and evaluated in both a

  half-bridge and series resonant converter (SRC). It was found that the gate drive power

  consumption using this transformer was around 0.66W for the frequency range of 1.5 -

  v

  3.75 MHz. In addition, by using this gate drive circuitry, the maximum energy

  efficiency of the SRC using multilayered coreless PCB power transformer was found to

  be 86.5% with an output power of 36.5W in the switching frequency range of 2 –

  3MHz.

  In order to further enhance the energy efficiency of the converter to more than 90%,

  investigations were carried out by using the multiresonant converter topology (LCC

  and LLC), novel hybrid core high frequency planar power transformer and the GaN

  HEMTs. The simulated and experimental results of the designed LCC resonant

  converter show that it is feasible to obtain higher energy efficiency isolated DC/DC

  converters in the MHz frequency region. The peak energy efficiency of the LCC

  converter at 3.5MHz is reported to be 92% using synchronous rectification. Different

  modulation techniques were implemented to regulate the converter for both line and

  load variations using a digital controller.

  In order to realize an AC/DC converter suitable for a laptop adapter application,

  consideration was given to the low line of the universal input voltage range due to the

  GaN switch limitation. The energy efficiency of the regulated converter operating in

  the frequency range of 2.8 – 3.5MHz is reported to be more than 90% with a load

  power of 45W and an output voltage of 22V

  dc. In order to determine an efficient power

  processing method on the secondary side of the converter, a comparison was made

  between diode rectification and synchronous rectification and optimal rectification was

  proposed for the converters operating in the MHz frequency range for a given power

  transfer application. In order to maintain high energy efficiency for a wide load range

  and to maintain the narrow switching frequency range for the given input voltage

  specifications, the LLC resonant converter has been designed and evaluated for the

  adapter application. From the observed results, the energy efficiency of the LLC

  resonant converter is maintained at a high level for a wide load range as compared to

  that for the LCC resonant converter.

  Investigations were also carried out on isolated class E resonant DC-DC converter with

  the assistance of GaN HEMT and a high performance planar power transformer at the

  switching frequency of 5MHz. The simulated energy efficiency of the converter for the

  output power level of 16W is obtained as 88.5% which makes it feasible to utilize the

  designed isolated converter for various applications that require light weight and low

  profile converters.

  In conclusion, the research in this dissertation has addressed various issues related to

  high frequency isolated converters and has proposed solution by designing highly

  energy efficient converters to meet the current industrial trends by using coreless and

  core based planar transformer technologies along with the assistance of GaN HEMTs.

  With the provided solution, in the near future, it is feasible to realize low profile, high

  power density DC/DC and AC/DC converters operating in MHz frequency region

  suitable for various applications.

1234567 101 - 150 av 315
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf