miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 26345
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Adolfsson, David
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande.
  Diverting human urine from outhouses into agriculture in Nicaragua: for sanitation, fertilizer and recycling purposes2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Human urine is a   valuable resource which has good potential to be used as a fertilizer all   over the world. In the developing countries sanitation and food security are   both issues that need urgent attention.    A urine separation toilet can be constructed with minimal investment   in the Nicaraguan context, and the usage of the urine as a fertilizer can   help establish higher yields and is a good alternative to chemical   fertilizers. This field experiment is trying this in practice in the context   of rural Nicaragua, to determine the effect of urine on two plants on. For   this study, the common bean (Phaseolus vulgaris) and the Chaya (Cnidoscolus   aconitifolius) was selected and the results confirm that urine has potential   as a fertilizer in the Nicaragua context. The common bean yield was twice as   large after urine fertilization and the Chaya reacted positively to urine   fertilization. For urine separation purposes, two different separators were   constructed on the site to showcase the benefits with separating the urine   from the faeces, creating lower latrine volume and better sanitation in the   outhouse. The risks associated with human urine are low if the urine is   separated securely to avoid crosscontamination from faeces. If a   safety-barrier system is adopted, the overall risks with using urine as a   fertilizer are negligible. The spreading potential of urine separation and   fertilization in rural Nicaragua is high, but more experiments and   demonstrations are needed to reach adopters of the technology.  

 • 102.
  Adolfsson, Elin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Berglund, Tove
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Going concern varningar och finansiell stress2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte och problemformulering – Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera andelen going concern varningar (GCV) bland svenska aktiebolag som gått i konkurs. Vidare analyseras om revisorns benägenhet att utfärda en GCV ökar om bolag är finansiellt stressade utifrån tre olika definitioner av finansiell stress. Uppsatsen analyserar även om det finns skillnader i benägenheten att utfärda en GCV mellan auktoriserade ochgodkända revisorer, samt mellan Big N byråer och icke Big N byråer. Tidigare forskning har inte analyserat och jämfört olika definitioner av finansiell stress och GCV.Metod – Denna kvantitativa studie bygger på information från 939 aktiebolag. Variablerna i studien samlades in separat och sattes därefter samman för att undersöka hur de oberoende variablerna finansiell stress, revisorns kompetens samt storleken på revisionsbyrå påverkar den beroende variabeln GCV. Statistiska tester genomfördes i form av regression samt 2-proportionstest.Resultat – Resultaten visar att benägenheten att en svensk revisor utfärdar en GCV är låg, träffsäkerheten är 24,8 procent. Benägenheten att revisorn utfärdar en GCV ökar om bolagen är finansiellt stressade. Resultaten stämmer överens med tidigare studier. Definitionen av finansiell stress har betydelse då vi jämför olika definitioner med varandra. Revisorns kompetens har betydelse vid utfärdandet av GCV, men den är inte avgörande vi utfärdandet av GCV till finansiellt stressade bolag. Det finns ingen skillnad bland Big N revisorer och icke Big N revisorer. Slutsats – Vi kan dra slutsatsen att en revisors bedömning av bolags fortsatta drift fortfarande är problematisk. Det finns ett starkt samband mellan alla definitioner av finansiell stress och GCV. När vi jämför definitionerna av finansiell stress med varandra fann vi en viss skillnad. Två av definitionerna kan anses vara till hjälp vid bedömningen av GCV.

 • 103.
  Adolfsson Falk, Linda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  ADHD i skolan.: En kvalitativ studie utifrån lärares uppfattningar om vilka förändringar som sker i skolan när en elev har eller misstänks ha ADHD.2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 104.
  Adolfsson, Håkan
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Karlsson, Andreas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Jämtländska Gaseller: En Studie om Tillväxtfaktorer Hos Små och Mellanstora Företag i Jämtland2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 105.
  Adolfsson, Josefin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Att leda och känna som chef: En studie kring användningen av emotionellt arbete bland kvinnor i chefspositioner2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ledarskaps- och organisationsforskningen har historiskt utgått ifrån män och manliga perspektiv, vilket har lett till att kvinnor i chefspositioner delvis kommit i skymundan i forskningen kring ledarskap. För att bidra till en ökad förståelse för kvinnors upplevelser, erfarenheter och förutsättningar i chefspositioner utgår den här uppsatsen från kvinnors perspektiv. Känslors betydelse för ledarskap är ett relativt nytt fenomen och en aspekt som rymmer inom det området är emotionellt arbete, vilket handlar om hur människor aktivt skapar och vägleder sina känslor i linje med sociala strukturer och institutioners påverkan. Syftet med uppsatsen är att utforska användningen av emotionellt arbetet bland kvinnor i chefspositioner. Sju kvinnor i chefspositioner har djupintervjuats och svaren från kvinnorna har sedan analyserats och diskuterats. Resultaten visar att kvinnorna i studien använder emotionellt arbete i form av både surface acting och deep acting. Vidare visar resultaten att företags förväntningar och riktlinjer fungerar som känsloregler och styr till viss del kvinnornas användning av emotionellt arbete. Förståelse för emotionellt arbete bland kvinnor i chefspositioner diskuteras i uppsatsen bidra till en bredare kunskap om förutsättningar och förhållanden för kvinnor som innehar en chefsposition. Den förståelsen kan vara viktig både för företag generellt men även för beslutsfattare som vill öka andelen kvinnor i chefspositioner.

 • 106.
  Adolfsson, Kim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för industridesign.
  Skänk: Att skapa ett intressant utseende2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats skriver jag om hur man skapar en intressant och spännande kontrast mellan olika material och mönster i min examensmöbel. Jag beskriver även kortfattat hur jag kom fram till just detta, samt varför jag valde de metoder jag använde mig av.

   

  Jag valde mellan vanlig brun MDF-skiva, Valchromat (genomfärgad MDF-skiva) och en färg.

   

 • 107.
  Adolfsson, Kim
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Davidsson, Zanna
  Lärarutbildning.
  "Även om jag bor här i 100 år så blir det inte samma": En kvalitativ studie av fem ensamkommande ungdomar och deras personliga identitetsutveckling i mottagarlandet.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING:

  Människor tvingas fly ifrån sina hemländer på grund av våld för att söka säkerhet någon annanstans. Att människor lämnar ett land eller tvingas fly har skett under alla tider. Människor flyr från förföljelse, fattigdom, svält eller krig. Uppskattningsvis finns 19,2 miljoner människor på flykt runt om i världen och nära hälften av dessa är barn. Av de barn som befinner sig på flykt är de ensamkommande ungdomarna en viktig grupp att urskilja. Då de ensamkommande asylsökande ungdomarna är i behov av särskilt skydd. Under 2003 var de flesta ensamkommande ungdomar i Sverige från Somalia, Irak, Serbien och Montenegro. Vårt syfte är att få ökad förståelse för ensamkommande ungdomars upplevelser av hur deras identitet formats i hemlandet och senare i mottagarlandet i samspel med människor i sin omgivning. Samt vilken betydelse asylprocessen och tidigare trauman har haft för ungdomarnas personliga identitetsutveckling. De faktorer som berörts som viktiga för ungdomens personliga identitetsutveckling är förluster, boende, ovisshet, familjeåterförening och nätverk samt språket.Vi har valt att göra en explorativ studie som innefattar kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem ensamkommande ungdomar. Resultatet i form av empiri och analys har utförts utifrån tidigare forskning och från Cullbergs kristeori samt relevanta begrepp som etnicitet och identitet utifrån symbolisk interaktionism. Studien har visat att samtliga ungdomar upplevt att den ovisshet de levt i under asylprocessen samt tidigare trauman har påverkat dem mycket både psykiskt och fysiskt. De ungdomar vi har intervjuat upplever alla att de idag har en ny personlighet efter att ha fått uppehållstillstånd. Den nya identiteten har enligt ungdomarna påverkats bland annat av föräldrarnas uppfostran och de nya människor de möter i mottagarlandet samt av de nya miljöerna ungdomarna befinner sig i.

 • 108.
  Adongo, Dorcus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  THE PROS AND CONS OF WORKING IN TEMPORARY AGENCY WORK: CASE OF WORKER PERSPECTIVE INTHE SWEDISH LABOUR MARKET2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: This thesis aims at exploring some of the possibilities,opportunities and challenges within the temporary agency work sector from boththe regular and the temporary agency workers points of view within the Swedish labourmarket. Background: Temporary agency work sector in the past two decadeshas been a fast growing sector that has got many young people into the labourmarket. With the current changes in the global economy, many organizations areturning more to these organizations to enable them adapt to changes in theirenvironment. In Sweden for instance, the growth and development of this sectorhas primarily been due to the constantly increasing rates of unemployment,massive job losses and also as a result of de-regulation of labour regulations. Methodology: A quantative survey was carried out using structuredquestionnaires in three companies that largely engage in hiring of temporaryworkers.  A total of 137 regular andtemporary agency workers, took part in the survey which was conducted through aweb-survey to e-mail addresses provided by client companies and temporary work agenciesand for those who had no access to e-mail received the questionnaires duringstaff meetings. Findings: Majorityof those engaged in this sector are young people of ages between 20 and 30years old, with high school education level and not married but maybe livingwith girlfriend or boyfriend. It resulted that many see these sectors asoffering an entry point into the labour market through which they feelrecognized and hopefully can advance their careers. Although all that glittersis not gold, those who work within this sector are also faced with variouschallenges that make it more of a stepping stone work place such as lack ofcontrol, complex interpersonal, insecurity and being treated as commodities andthe inability to decide when, where and how to work, with very little or nocontrol of when they can take off. Conclusion: On testing thehypothesis in relation to the possibilities, opportunities and challenges ofworking in the sector, it was not very obvious within the sector that ingeneral the regular staff had more favourable conditions than the temporary,but it did vary from one situation to the other and more often than not theyhad similar conditions. For instance, individualized flexibility was equallynot easy to achieve by the employees within the two groups.

  Keywords; Temporary Agency Work, Temporary Agency workers, Client Company, Regular/ordinarystaff, Motivation

 • 109.
  Adrian Hansson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Kan gravida kvinnor som lider av övervikt eller fetma minska de negativa effekterna övervikten har på fostret och på barnets framtida hälsa?: -en systematisk litteraturstudie2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 110.
  Adykhamova, Mihraj
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön på psykiatrisk vårdavdelningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 111.
  Adén, Camilla
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Sjöberg, Caroline
  Strategier som sjuksköterskan använder vid bedömning av akut och postoperativ smärta2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 112.
  af Klintberg, Olle
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Effekter av behandling vid en studentdriven psykologmottagning.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 113.
  Afewerki, Samson
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Development of catalytic enantioselective C-C bond-forming and cascade transformations by merging homogeneous or heterogeneous transition metal catalysis with asymmetric aminocatalysis2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Chiral molecules play a central role in our daily life and in nature, for instance the different enantiomers or diastereomers of a chiral molecule may show completely different biological activity. For this reason, it is a vital goal for synthetic chemists to design selective and efficient methodologies that allow the synthesis of the desired enantiomer. In this context, it is highly important that the concept of green chemistry is considered while designing new approaches that eventually will provide more environmental and sustainable chemical synthesis.The aim of this thesis is to develop the concept of combining transition metal catalysis and aminocatalysis in one process (dual catalysis). This strategy would give access to powerful tools to promote reactions that were not successful with either transition metal catalyst or the organocatalyst alone. The protocols presented in this thesis based on organocatalytic transformations via enamine or iminium intermediates or both, in combination with transition metal catalysis, describes new enantioselective organocatalytic procedures that afford valuable compounds with high chemo- and enantioselectivity from inexpensive commercial available starting materials. In paper I, we present a successful example of dual catalysis: the combination of transition metal activation of an electrophile and aminocatalyst activation of a nucleophile via enamine intermediate. In paper II, the opposite scenario is presented, here the transition metal activates the nucleophile and the aminocatalyst activates the electrophile via an iminium intermediate. In paper III,we present a domino Michael/carbocyclisation reaction that is catalysed by a chiral amine (via iminium/enamine activation) in combination with a transition metal catalysts activation of an electrophile. In paper IV, the concept of dual catalysis was further extended and applied for the highly enantioselective synthesis of valuable structural scaffolds, namely poly-substituted spirocyclic oxindoles. Finally, in paper V the concept of dual catalysis was expanded, by investigating more challenging and environmentally benign processes, such as the successful combination of a heterogeneous palladium and amine catalysts for the highly enantioselective synthesis of functionalised cyclopentenes, containing an all carbonquaternary stereocenter, dihydrofurans and dihydropyrrolidines.

 • 114.
  Afewerki, Samson
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för tillämpad naturvetenskap och design.
  Direct regiospecific and highly enantioselective intermolecular a-allylic alkylation of aldehydes by combination of transition metal and chiral amine catalysts2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The direct intermolecular regiospecific and highly enantioselective a-allylic alkylation of linear aldehydes by combination of achiral bench stable Pd(0) complexes and simple chiral amines as co-catalysts is disclosed. The co-catalytic asymmetric chemoselective and regiospecific a-allylic alkylation reaction is linked in tandem with in situ reduction to give the corresponding 2-alkyl alcohols with high enantiomeric ratios (up to 98:2 er). It is also an expeditious entry to valuable 2-alkyl substituted hemiacetals and 2-alkyl-butane-1,4-diols.

 • 115.
  Afewerki, Samson
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Alimohammadzadeh, Rana
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Henshaw Osong, Sinke
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Tai, Cheuk-Wai
  The Arrhenius Laboratory, Stockholm University.
  Engstrand, Per
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Córdova, Armando
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Eco-friendly design for scalable direct fabrication of nanocelluloseManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 116.
  Afewerki, Samson
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Alimohammadzadeh, Rana
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Osong, Sinke H.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Tai, Cheuk-Wai
  The Arrhenius Laboratory, Stockholm University.
  Engstrand, Per
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Cordova, Armando
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Sustainable Design for the Direct Fabrication and Highly Versatile Functionalization of Nanocelluloses2017Ingår i: Global Challenges, ISSN 2056-6646, Vol. 1, nr 7, artikel-id 1700045Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study describes a novel sustainable concept for the scalable direct fabrication and functionalization of nanocellulose from wood pulp with reduced energy consumption. A central concept is the use of metal-free small organic molecules as mediators and catalysts for the production and subsequent versatile surface engineering of the cellulosic nanomaterials via organocatalysis and click chemistry. Here, “organoclick” chemistry enables the selective functionalization of nanocelluloses with different organic molecules as well as the binding of palladium ions or nanoparticles. The nanocellulosic material is also shown to function as a sustainable support for heterogeneous catalysis in modern organic synthesis (e.g., Suzuki cross-coupling transformations in water). The reported strategy not only addresses obstacles and challenges for the future utilization of nanocellulose (e.g., low moisture resistance, the need for green chemistry, and energy-intensive production) but also enables new applications for nanocellulosic materials in different areas.

 • 117.
  Afewerki, Samson
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  Breistein, Palle
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  Pirttilä, Kristian
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  Deiana, Luca
  Univ Stockholm, Arrhenius Lab, Dept Organ Chem, S-10691 Stockholm, Sweden.
  Dziedzic, Pawel
  Univ Stockholm, Arrhenius Lab, Dept Organ Chem, S-10691 Stockholm, Sweden.
  Ibrahem, Ismail
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  Córdova, Armando
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik.
  Catalytic Enantioselective beta-Alkylation of alpha,beta-Unsaturated Aldehydes by Combination of Transition-Metal- and Aminocatalysis: Total Synthesis of Bisabolane Sesquiterpenes2011Ingår i: Chemistry - A European Journal, ISSN 0947-6539, E-ISSN 1521-3765, Vol. 17, nr 32, s. 8784-8788Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Branching out! The first co-catalytic enantioselective (up to 98:2 e.r.) β-alkylation of α,β-unsaturated aldehydes by combination of simple chiral amine and copper catalysts provides β-branched aldehydes in a one-pot protocol (see scheme). The methodology was applied to the short total syntheses of bisabolane sesquiterpenes (S)-(+)-curcumene, (E)-(S)-(+)-3- dehydrocurcumene and (S)-(+)-tumerone. © 2011 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 • 118.
  Afewerki, Samson
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap. Stockholm Univ, Arrhenius Lab, Berzelii Ctr EXSELENT, Stockholm.
  Cordova, Armando
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap. Stockholm Univ, Arrhenius Lab, Berzelii Ctr EXSELENT, Stockholm.
  Combinations of Aminocatalysts and Metal Catalysts: A Powerful Cooperative Approach in Selective Organic Synthesis2016Ingår i: Chemical Reviews, ISSN 0009-2665, E-ISSN 1520-6890, Vol. 116, nr 22, s. 13512-13570Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The cooperation and interplay between organic and metal catalyst Arninocatalysis systems is of utmost importance in nature and chemical synthesis. Here innovative and selective cooperative catalyst systems can be designed by combining two catalysts that complement rather than inhibit one another. This refined strategy can permit chemical transformations unmanageable by either of the catalysts alone. This review summarizes innovations and developments in selective organic synthesis that have used cooperative dual catalysis by combining simple aminocatalysts with metal catalysts. Considerable efforts have been devoted to this fruitful field. This emerging area employs the different activation modes of amine and metal catalysts as a platform to address challenging reactions. Here, aminocatalysis (e.g., enamine activation catalysis, iminium activation catalysis, single occupied molecular orbital (SOMO) activation catalysis, and photoredox activation catalysis) is employed to activate unreactive carbonyl substrates. The transition metal catalyst complements by activating a variety of substrates through a range of interactions (e.g., electrophilic pi-allyl complex formation, Lewis acid activation, allenylidene complex formation, photoredox activation, C-H activation, etc.), and thereby novel concepts within catalysis are created. The inclusion of heterogeneous catalysis strategies allows for "green" chemistry development, catalyst recyclability, and the more eco-friendly synthesis of valuable compounds.

 • 119.
  Afewerki, Samson
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Cordova, Armando
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Cooperative Lewis Acids and Aminocatalysis2017Ingår i: Chiral Lewis Acids in Organic Synthesis / [ed] J. Mlynarski, Wiley-Blackwell , 2017, s. 345-374Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter describes the cooperative strategy of combining metal catalyst activation with aminocatalysis, with a focus on the metal acting as a Lewis acid catalyst. It gives examples where the metal catalyst promotes the reactivity of different substrates by the formation of reactive intermediates. These intermediates can act either as electrophiles or nucleophiles, which in turn can couple with nucleophilic enamine or electrophilic iminium intermediates formed between the carbonyl compounds and aminocatalyst. The chemical transformation ensues via the merging of the enamine and π‐allyl‐Pd complex via asymmetric counteranion‐direct catalysis (ACDC). Subsequently, several groups reported different co‐catalytic systems and chemical strategies for the α‐allylic alkylation of aldehydes and ketones. Cordova and coworkers reported the first example where iminium activation catalysis is combined with metal catalyst activation cooperatively. The stratagem was demonstrated for the catalytic enantioselective conjugate silyl addition to α,β‐unsaturated aldehydes.

 • 120.
  Afewerki, Samson
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap.
  Córdova, Armando
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap.
  Enamine/Transition Metal Combined Catalysis: Catalytic Transformations Involving Organometallic Electrophilic Intermediates2019Ingår i: Topics in Current Chemistry, ISSN 2365-0869, Vol. 377, nr 6, artikel-id 38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The concept of merging enamine activation catalysis with transition metal catalysis is an important strategy, which allows for selective chemical transformations not accessible without this combination. The amine catalyst activates the carbonyl compounds through the formation of a reactive nucleophilic enamine intermediate and, in parallel, the transition metal activates a wide range of functionalities such as allylic substrates through the formation of reactive electrophilic π-allyl-metal complex. Since the first report of this strategy in 2006, considerable effort has been devoted to the successful advancement of this technology. In this chapter, these findings are highlighted and discussed. 

 • 121.
  Afewerki, Samson
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Guangning, Ma
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Ibrahem, Ismail
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Cordova, Armando
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Highly enantioselective organo/metal cooperative catalysis for construction of spirocyclopentaneoxindoles2014Ingår i: Abstract of Papers of the American Chemical Society, ISSN 0065-7727, Vol. 248, artikel-id 173-ORGNArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 122.
  Afewerki, Samson
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för tillämpad naturvetenskap och design.
  Ibrahem, Ismail
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för tillämpad naturvetenskap och design.
  Rydfjord, Jonas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för tillämpad naturvetenskap och design.
  Breistein, Palle
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för tillämpad naturvetenskap och design.
  Córdova, Armando
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för tillämpad naturvetenskap och design.
  Direct Regiospecific and Highly Enantioselective Intermolecular α-Allylic Alkylation of Aldehydes By Combination of Transition Metal and amine Catalysts2012Ingår i: Chemistry - A European Journal, ISSN 0947-6539, E-ISSN 1521-3765, Vol. 18, nr 10, s. 2972-2977Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The first direct intermolecular regiospecific and highly enantioselective α-allylic alkylation of linear aldehydes by a combination of achiral bench-stable Pd 0 complexes and simple chiral amines as co-catalysts is disclosed. The co-catalytic asymmetric chemoselective and regiospecificα-allylic alkylation reaction is linked in tandem with in situ reduction to give the corresponding 2-alkyl alcohols with high enantiomeric ratios (up to 98:2 e.r.; e.r.=enantiomeric ratio). It is also an expeditious entry to valuable 2-alkyl substituted hemiacetals, 2-alkyl-butane-1,4-diols, and amines. The concise co-catalytic asymmetric total syntheses of biologically active natural products (e.g., Arundic acid) are disclosed. Go organic! Directintermolecular regiospecific and highly enantioselective α-allylic alkylation of linear aldehydes by a combination of achiral bench-stable Pd 0complexes and simple chiral amines as co-catalysts is disclosed (see scheme). Copyright © 2012 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 • 123.
  Afewerki, Samson
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap. Stockholm Univ, Berzelii Ctr EXSELENT, SE-10691 Stockholm, Sweden.
  Ma, Guangning
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap.
  Ibrahem, Ismail
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kemiteknik.
  Liu, Leifeng
  Department of Materials and Environmental Chemistry, Stockholm University, Stockholm, Sweden .
  Sun, Junliang
  Department of Materials and Environmental Chemistry, Stockholm University, Stockholm, Sweden .
  Cordova, Armando
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för naturvetenskap. Department of Materials and Environmental Chemistry, Stockholm University, Stockholm, Sweden .
  Highly Enantioselective Control of Dynamic Cascade Transformations by Dual Catalysis: Asymmetric Synthesis of Polysubstituted Spirocyclic Oxindoles2015Ingår i: ACS Catalysis, ISSN 2155-5435, E-ISSN 2155-5435, Vol. 5, nr 2, s. 1266-1272Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The highly enantioselective (up to >99.5:0.5 er) synthesis of polysubstituted spirocyclic oxindoles with four new contiguous stereocenters, including the spiro all-carbon quaternary center, is disclosed. It is accomplished by the highly stereoselective control of a dynamic conjugate/intramolecular allylic alkylation relay sequence based on the synergistic cooperation of metal and chiral amine catalysts in which the careful selection of organic Nand, metal complex, and chiral amine is essential. The intermolecular C-C bond-forming step occurred only when both the metal and chiral amine catalysts were present.

 • 124.
  Afewerki, Samson
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap. Stockholm University, Stockholm.
  Wang, J. -X
  Jilin University, Changchun, China.
  Liao, W. -W
  Jilin University, Changchun, China.
  Cordova, Armando
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för naturvetenskap. Stockholm University, Stockholm.
  The Chemical Synthesis and Applications of Tropane Alkaloids2019Ingår i: Alkaloids: Chemistry and Biology, ISSN 1099-4831, Vol. 81, s. 151-233Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Tropanes are an important class of alkaloid natural products that are found in plants all over the world. These compounds can exhibit significant biological activity and are among the oldest known medicines. In the early 19th century, tropanes were isolated, characterized, and synthesized by notable chemical researchers. Their significant biological activities have inspired tremendous research efforts toward their synthesis and the elucidation of their pharmacological activity both in academia and in industry. In this chapter, which addresses the developments in this field since 1994, the focus is on the synthesis of these compounds, and several examples of sophisticated synthetic protocols involving both asymmetric and catalytic approaches are described. In addition, the structures of more than 100 new alkaloids are included as well as the applications and pharmacological properties of some tropane alkaloids. 

 • 125.
  Afram, Gabriel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informationssystem och -teknologi.
  Genomsökning av filsystem för att hitta personuppgifter: Med Linear chain conditional random field och Regular expression2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den nya lagen General data protection regulation (GDPR) började gälla för alla företag inom Europeiska unionen efter den 25 maj. Detta innebär att det blir strängare lagkrav för företag som på något sätt lagrar personuppgifter. Målet med detta projekt är därför att underlätta för företag att uppfylla de nya lagkraven. Detta genom att skapa ett verktyg som söker igenom filsystem och visuellt visar användaren i ett grafiskt användargränssnitt vilka filer som innehåller personuppgifter. Verktyget använder Named Entity Recognition med algoritmen Linear Chain Conditional Random Field som är en typ av ”supervised” learning metod inom maskininlärning. Denna algoritm används för att hitta namn och adresser i filer. De olika modellerna tränas med olika parametrar och träningen sker med hjälp av biblioteket Stanford NER i Java. Modellerna testas genom en testfil som innehåller 45 000 ord där modellerna själva får förutspå alla klasser till orden i filen. Modellerna jämförs sedan med varandra med hjälp av mätvärdena precision, recall och F-score för att hitta den bästa modellen. Verktyget använder även Regular expression för att hitta e- mails, IP-nummer och personnummer. Resultatet på den slutgiltiga maskininlärnings modellen visar att den inte hittar alla namn och adresser men att det är något som kan förbättras genom att öka träningsdata. Detta är dock något som kräver en kraftfullare dator än den som användes i detta projekt. En undersökning på hur det svenska språket är uppbyggt skulle även också behöva göras för att använda de lämpligaste parametrarna vid träningen av modellen.

 • 126.
  Afram, Teodora
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för data- och systemvetenskap.
  Westh, Beatrice
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för data- och systemvetenskap.
  IT-verktyg i distribuerade team: Egenskaper i IT-verktyg för att upprätthålla god kommunikation2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om IT-verktyg och kommunikation inom distribuerade systemutvecklingsteam. Syftet med denna undersökning är att identifiera hur medlemmarna i distribuerade team uppfattar hur deras kommunikation fungerar, samt att identifiera vilka egenskaper som anses vara viktiga i IT-verktyg för att kunna upprätthålla en bra kommunikation. För att genomföra detta arbete gjorde vi en fallstudie där vi skickade ut enkäter till ett företag som arbetar distribuerat och som har teammedlemmar både i Spanien och i Sverige. Vi genomförde också en intervju med en av respondenterna för att kunna få djupare svar på våra enkätfrågor. Studien visade att de flesta var nöjda med kommunikationen men att de ändå tyckte att kommunikationen kunde förbättras. Studien visade även att de flesta saknade vissa egenskaper i sina nuvarande IT-verktyg. Resultatet av studien torde vara intressant för företag med liknade förutsättningar.

 • 127.
  Afrim, Philip
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Kartläggning och identifiering av flaskhalsar inom arbetsprocesser för bagagehantering: Kartlägga och analysera förutsättningarna för en effektivare bagagehanteringsprocess för avgående bagage på Landvetter flygplats med hjälp av VSM, ABC-Analys och processkartläggningar.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flygplats logistik

 • 128.
  Afvander, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Myrén, Linda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Användbarhet och begränsning med motiverande samtal i samband med rehablitering till arbete.: En kvalitativ intervjustudie med specialister från Arbetsförmedlingen.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 129. Agell, J
  et al.
  Christoffersson, A
  Engwall,, L
  Hallén, Lars
  Malmberg, A
  Sandén, C
  Översyn av ekonomprogrammet vid Uppsala universitet: Slutrapport avlämnad den 20 maj 1998 från en arbetsgrupp tillsatt av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden den 24 april 19971998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 130.
  Agerberg, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Fastesson-Carlsson, Susanne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  "Dom lyssnade ju inte på mig...": En kvalitativ studie om tre unga kvinnors upplevelser av sin kontakt med Socialtjänsten.2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi undersökt hur tre unga kvinnor upplevt sin kontakt med Individ- och Familjeomsorgen (IFO) inom Socialtjänsten. Studien syftade till att belysa kvinnornas upplevelser av kontakten under utrednings- och placeringsförfarandet. I studien har tre kvinnor i åldrarna 18-25 år deltagit genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Materialet har analyserats med hjälp av Barnperspektivet, komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt tidigare forskning. Resultatet visar att kvinnorna har olika upplevelser. Den mest framträdande gemensamma upplevelsen är att de inte känt sig delaktiga i sitt utrednings- och placeringförfarande i den utsträckning de hade önskat. En annan viktig slutsats av resultatet är att socialsekreterarens personliga egenskaper och engagemang är av stor betydelse för hur kvinnorna upplevt delaktighet under utredning och placering.

 • 131.
  Agert, Jessica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Paradoxen: Hur personer med traumatiskt förvärvad tetraplegiskryggmärgsskada upplever livet med personlig assistans2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 132.
  Agestam, Victor
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för turismvetenskap och geografi.
  Ett evenemangs effekter på sin värddestination: En studie av Fjällmaratonveckan i Åre kommun2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 133.
  Agius, Eva
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Bevarande av webbplatser: En kartläggning bland statliga myndigheter i Sverige2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to investigate if Swedish agencies preserve their websites according to the Swedish archival legislations and guidelines. As a theory the OAIS Reference Model (Open Archival Information System, developed by US Consultative Committee for Space Data Systems, CCSDS) has been used as a model to show how important it is to develop strategies for public digital information which has to be preserved for long term. The ingest function in the OAIS Reference Model demands that files are prepared for long term preservation and requires that the digital information fulfils established technical requirements.

  In the study the Swedish National Archive and their advices about preserving websites to archivists on the Swedish agencies are being studied. To control if the agencies meet the requirements for their management and preservation of their websites a survey was sent out to investigate if Swedish agencies preserve their websites.

   

  According to the survey result, 84 of 113 agencies preserve their websites in some way. If the technical requirements really was met could not be verified in this thesis, the results was relied on the responses from the authorities. The study showed that agencies requested clearer rules in the field of preservation of websites, but also that some agencies wasn’t aware of the regulations and the significance in this issue.

   

  The conclusion of the study is that the agencies might need to update themselves on important legislation and guidance in this area. The study also shows that the National Archive must be clearer with their information on long term storage of government agencies websites.

 • 134.
  Agius, Eva
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för arkiv- och datavetenskap.
  Handläggares praktiska makt över bevarande och gallring: En studie hos svenska statliga myndigheter2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I och med att det finns en möjlighet till otillåten gallring, och därmed risk för allmänhetens bristande insyn i svenska statliga myndigheters verksamhet, var syftet med denna uppsats att se i vilken utsträckning en handläggare har praktisk makt över bevarande och gallring hos svenska statliga myndigheter. Vidare var uppsatsens syfte att redovisa vilka faktorer i myndigheternas egen verksamhet som bidrog till utfallet av hur handläggare hanterade bevarande och gallring.

   

  Som metod har intervjuer gjorts med arkivarier och handläggare på två olika svenska statliga myndigheter för att se om myndigheternas verksamheter påverkade hur handläggare valde att bevara eller gallra handlingar som de hanterade. I undersökningen deltog en mindre myndighet och en större myndighet med syftet att undersöka om olika verksamheter kunde påverka vem som hade den praktiska makten över bevarande och gallring hos myndigheterna.

   

  Som teorimodell användes verksamhetsteorin och verksamhetssystemet för att systematisera och redovisa resultaten av undersökningarna. Ännu en teorimodell som lyftes fram i uppsatsen var Records Continuum Model som visade på informationens olika dimensioner och vikten av att fånga och organisera handlingar så att det finns en möjlighet att tillgängliggöra dem.

   

  De två fallstudierna visade att det förekom att handlingar inte hanterades efter de regler och rutiner som tagits fram för den ena av myndigheterna. Resultatet visade också att hur verksamheten såg ut hos myndigheten starkt påverkade den praktiska makten som handläggare gavs för att ta ställning till bevarande och gallring av vissa handlingar. Resultatet visade att för en myndighet med många anställda och större informationsflöden har arkivarien svårt att nå ut med information och rutiner på ett bra sätt och handläggare hade mindre tid till att värdera informationen.

 • 135.
  Aglen, B.
  et al.
  Nord Trondelag Univ Coll, Fac Hlth Sci, N-7601 Levanger, Norway .
  Hedlund, M.
  Telemark Univ Coll, Porsgrunn, Norway .
  Landstad, B. J.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Self-help and self-help groups for people with long-lasting health problems or mental health difficulties in a Nordic context: A review2011Ingår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 39, nr 8, s. 813-822Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this review is to provide systematic knowledge of research from Nordic countries about the meaning of self-help and self-help groups when these are used as a concept or method addressing issues related to long-lasting health problems or mental health difficulties. Methods: Included were studies conducted in the Nordic countries that were published between January 1999 and September 2009. These studies investigated self-help and self-help groups addressing issues related to long-lasting health problems. Results: A total of 83 publications met the inclusion criteria. Four major characteristics of self-help were found to be present in the publications: self-help as an intrapsychological process, self-help as an interpsychological or group process, self-help as a coping, individual learning or empowerment process, and self-help as an alternative or complement to medical treatment. Of the 83 studies, 72 publications used a professional treatment perspective for studying self-help and 11 publications used a perspective derived from alternative or complementary therapies. Conclusions: The review shows that most of the research on self-help and self-help groups for people with long-lasting health problems or disability is conducted with an interest to improve the professional healthcare system. That is, the health-promotion strategy is mainly considered in the framework of treatment or care settings. This means that self-help in this context does not challenge the dominant biomedical health model. © 2011 the Nordic Societies of Public Health.

 • 136.
  Agnerling, Emma
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för hälsovetenskap.
  Kombinationen av bikarbonat- och koffeinsupplementering förbättrar löpprestation i ett Beep-test2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 137.
  Agnevik, Kajsa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Tovle, Mathias
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Finns det ett samband mellan utnyttjandegraden avfriskvårdsförmåner och de anställdas upplevda arbetsmotivation?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  På många arbetsplatser sker idag olika typer av friskvårdssatsningar i syfte att få friskare medarbetare med hög arbetskapacitet och som är motiverade i sitt arbete. Studiens primära syfte var att undersöka om utnyttjandegraden av friskvårdsförmånerna har en positiv effekt på den upplevda arbetsmotivationen. Författarna ämnade även att sekundärt kartlägga inledningarna till varför de anställda inte utnyttjar friskvårdsförmånerna fullt ut. En enkätstudie genomfördes på en avdelning hos Försäkringskassan i Östersund. Totalt deltog 109 respondenter. Data analyserades med hjälp av korrelationer, t-test, regressionsanalys samt variansanalys. Resultaten visar attutnyttjandegraden av friskvårdsförmåner inte har någon märkbar effekt på den upplevda arbetsmotivationen. De anställda utnyttjar friskvårdsförmånerna i relativt stor utsträckning och den upplevda arbetsmotivationen är förhållandevis hög. Friskvårdsförmånerna bedöms vara en väsentlig del av arbetsförhållandet och kan i enlighet med Herzbergs motivationsteori ses som en hygienfaktor.

 • 138.
  Agné, Alvin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Ruokanen, Maiju
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Revisionsbyråers kvalité: en studie om Going Concern-varningar och anmärkningar på finansiell stress2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Träffsäkerheten på Going Concern-varningar (GC-varningar) internationellt sett är låg, 40 procent, men enligt tidigare studier är den lägre i Sverige, under 20 procent. De fyra största revisionsbyråerna i världen, Big four, marknadsför sig med sin branschkännedom och flera studier pekar på att de har högre revisionskvalité än mindre byråer. Samtidigt finns det studier som visar att det inte finns någon skillnad på kvalitén mellan de fyra största och de mindre byråerna. Syftet med denna studie är att pröva om stora byråer har högre kvalité än medelstora och små byråer och om det finns skillnader mellan de enskilda byråerna inom respektive storlekskategori. Revisionskvalité mäter vi i form av GC-varningar och anmärkningar på finansiell stress (eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet). Studien är kvantitativ och våra data omfattar 4718 aktiebolag, varav 1809 är finansiellt stressade, som gick i konkurs 2010. Genom Chi 2 test ser vi att träffsäkerheten på GC-varningar ligger på 17 procent och anmärkningar på finansiell stress på 82 procent. På samma sätt men med ytterligare hjälp av sambandsstyrka genom P-värden har vi kommit fram till våra andra resultat. Det finns ett väldigt starkt samband mellan andelen GC-varningar och storleken på byrån. Det finns även ett väldigt starkt samband mellan andelen GC-varningar och byrå inom kategorin stora byråer, ett visst samband inom kategorin medelstora byråer men inget samband inom kategorin små byråer. Det finns inget samband mellan andelen anmärkningar på finansiell stress och storleks-kategori eller mellan byråerna inom de olika kategorierna. Enligt vårt resultat har stora byråer högre revisionskvalité än medelstora och små byråer gällande GC-varningar, men vi finner inga skillnader mellan storlekskategorierna gällande anmärkning på finansiell stress. Vi finner även att kvalité med avseende på GC-varningar inte är homogen mellan de enskilda byråerna inom respektive storlekskategori. Våra slutsatser är att träffsäkerheten på GC-varningar är låg, men skulle kunna öka om revisorn kompletterar svårbedömd information med verifierbar information samt att etablerade metoder för GC-bedömningar infördes. Revisionskvalitén inom stora byråer är inte homogen, vilket kan bero på att de enskilda byråerna inom kategorin använder olika arbetssätt, som medför kvalitetsskillnader.

 • 139.
  Agné, Alvin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Ruokanen, Maiju
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Revisorers benägenhet att lämna orena revisionsberättelser och Going Concern-varningar: kopplingar till demografiska faktorer2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Andelen orena revisionsberättelser och Going Concern-varningar (GC-varningar) ligger enligt tidigare studier mellan 60 och 68 procent respektive 12 och 20 procent bland svenska aktiebolag som gått i konkurs. Fenomenet förklaras vanligen som nära kopplat till negativa konsekvenser, som bolaget, revisorn och bolagets intressenter kan komma att utsättas för vid en oren revisionsberättelse eller GC-varning. Flera förklaringar bortser från demografiska faktorer, som också kan spela en roll i sammanhanget. Syftet med denna studie är att kartlägga andelen orena revisionsberättelser och GC-varningar samt att pröva om det finns samband mellan utvalda demografiska faktorer (revisorers kön, revisorers kompetens, revisorers arbetsbelastning samt revisorers arbetsplats) och andelen orena revisionsberättelser och GC-varningar, samt klargöra hur starka dessa eventuella samband är. Vi utförde studien kvantitativt utifrån material från ett forskningsprojekt i företagsekonomi på Mittuniversitetet i Sundsvall. Våra data omfattar 3101 aktiebolag, som gått i konkurs år 2010 mellan perioden 01-01 till 08-31. Vi har genom statistiska undersökningar med Chi 2 test kommit fram till att träffsäkerheten för orena revisionsberättelser är 66 procent och GC-varningar ligger på 16 procent. Med hjälp av Chi 2 test och P-värde har vi kommit fram till våra resultat angående sambanden. Vi finner inget som tyder på att kvinnor utfärdar fler orena revisionsberättelser eller GC-varningar än män. Vi finner inte heller något stöd för att auktoriserade revisorer utfärdar fler orena revisionsberättelser än godkända revisorer, men ett visst stöd gällande GC-varningar. Vi ser ett starkt samband mellan räkenskapsåret 12-31 och orena revisionsberättelser men inget samband gällande GC-varningar. Det finns inte heller något samband mellan de sju största revisionsbyråerna i Sverige och orena revisionsberättelser respektive GC-varningar enligt vår studie. Våra slutsatser i studien är att träffsäkerheten på GC-varningar är låg och vi ifrågasätter om det ska vara revisorers uppgift att utfärda sådana varningar. Om detta fortsatt ligger hos revisorn att bedöma, skulle träffsäkerheten kunna öka om andelen auktoriserade revisorer ökade. En eventuell borttagning av viss lagstiftning kan behövas för att eventuellt öka spridningen på arbetsbörda för revisorer och förbättra revisionens kvalité.

 • 140.
  Agrawal, P.
  et al.
  Uppsala Universitet.
  Ahlén, Anders
  Uppsala Universitet.
  Olofsson, Tomas
  Uppsala Universitet.
  Gidlund, Mikael
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Long Term Channel Characterization for Energy Efficient Transmission in Industrial Environments2014Ingår i: IEEE Transactions on Communications, ISSN 0090-6778, E-ISSN 1558-0857, Vol. 62, nr 8, s. 3004-3014Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One of the challenges for a successful use of wireless sensor networks in process industries is to design networks with energy efficient transmission, to increase the lifetime of the deployed network while maintaining the required latency and bit-error rate. The design of such transmission schemes depend on the radio channel characteristics of the region. This paper presents an investigation of the statistical properties of the radio channel in a typical process industry, particularly when the network is meant to be deployed for a long time duration, e.g., days, weeks, and even months. Using 17–20-h-long extensive measurement campaigns in a rolling mill and a paper mill, we highlight the non-stationarity in the environment and quantify the ability of various distributions, given in the literature, to describe the variations on the links. Finally, we analyze the design of an optimal received signal-to-noise ratio (SNR) for the deployed nodes and show that improper selection of the distribution for modeling of the variations in the channel can lead to an overuse of energy by a factor of four or even higher.

 • 141.
  Agrawal, Piyush
  et al.
  Uppsala University.
  Ahlén, Anders
  Uppsala University.
  Olofsson, Tomas
  Uppsala University.
  Gidlund, Mikael
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem.
  Characterization of Long Term Channel Variations in Industrial Wireless Sensor Networks2014Ingår i: IEEE International Conference on Communications (ICC'14), IEEE conference proceedings, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 142.
  Aguirre Plasencia, Gessica
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  The Green Marketing Mix and its influence on organic (green) food consumption: A study from the food retailer perspective2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis seeks to address the topic of how the leading Swedish food retailers applied the 4 Ps of the green marketing mix (product, price, promotion, place) when offering organic food. Firstly, the food retailers segment all the consumers in different categories, but the green consumer is not one of them. Subsequently, they target the whole market with varying strategies for positioning. For short-term positioning works the announcements of discounts in the shops. Launching promotional campaigns online and advertising on TV has given favourable outcomes of long-term and allowed the recognition of the people of the green food brand.However, there is a lack of effective use of the elements of green marketing, especially in green product and the green promotion. Regarding green price, they strive to reduce overprices to attract more consumers. About the green place, all have a lot to improve. In sum, the strategies of green marketing mix of supermarkets could be slowing down the organic food consumption.

 • 143.
  Aguz, Jasmine
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Jansson, Elvira
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hur förskolan kan bidra till barns språkutveckling: En intervjustudie om hur pedagoger arbetar med barns språkutveckling i förskolan2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 144.
  Aguz, Jasmine
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Jansson, Elvira
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hur förskolan kan bidra till barns språkutveckling: En intervjustudie om hur pedagoger arbetar med barns språkutveckling i förskolan2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 145.
  Ahderine, Veronica
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Lagerbäck, Madeleine
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Upplevelser av given omvårdnad. - Utifrån personer med Anorexia nervosa.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 146.
  Ahderinne, Camilla
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för omvårdnad.
  Föräldrars upplevelse av att få ett förtidigt fött barn - En litteraturstudie.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 147.
  Ahlbeck, Bengt
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Musikutbildningen och examination vid Kungl. Musikaliska Akademien under "Pehr Frigel-epoken", 1796-18421994Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this lecentiate disseratation music education and examination at the Royal Academy of Music (KMA) during the period 1796-1842, hear called the Frigel era, is described. The theory of culture provides a general perspective for the disign of the dissertation and the illustration of the issues. A model of analysis, which is a method of investigation rather than a finished model, forms a point ot departure in my attempt to demonstrate that education and examination had a double effect in society. It meant a cultural pluralism rather than a secularization.

  Education during the Frigel era starts with an Elementary Singing School, but after 1815 its professional aim becomes gradually more obvious. Subjects during the period in question are the theory of music, singing, piano and organ. The examination for a post at school, at sixth form college or senior high school and in church is extensive. During a twenty-year period 80 music teachers, 90 precentors and 600 organists are examined.

  Important issues discussed in this essay concern education content, education quality and examination demands related to school and church activities and also to the improtance of education in the development of society.

 • 148.
  Ahlberg, Ida
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Det slutar inte efter 65, om våld i nära relationer: en forskningsöversikt2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ABSTRACT:

  Begreppet ”våld i nära relationer” associeras ofta med medelålderspar som befinner sig i en

  ohälsosam relation där det förekommer fysiskt våld såsom sparkar och slag. Genom att gå

  djupare inom ämnet kan vi se att begreppet omfattar ett betydligt större problemområde än så,

  vad gäller både gruppen av utsatta samt flertalet existerande våldstyper. Denna

  litteraturöversikt fokuserar på våld riktat mot en av samhällets mest utsatta grupper, nämligen

  våra äldre. Baserat på befintlig internationell samt nationell forskning har här sammanställts

  en översikt av denna omfattande men ofta förbisedda problematik. Underlaget utgörs av

  fjorton vetenskapliga artiklar som presenteras utifrån tre problemområden. Det stora

  mörkertalet, riskfaktorer och förslag på interventioner behandlas och diskuteras här med

  utgångspunkt i de olika våldsprofilerna fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt/materiellt våld

  samt försummelse. Analysering av befintlig forskning har resulterat i dragna slutsatser

  gällande riskfaktorer, konsekvenser, vikten av ökad kunskap och medvetenhet samt

  individanpassade interventioner och åtgärder.

 • 149.
  Ahlberg, Ida
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Remes, Alexandra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Fallet Vitryssland: - den misslyckade demokratiseringen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 150.
  Ahlberg, Rasmus
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Boström, Isak
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Lokalt, lojalt och betalt: En kvalitativ studie av Mittmedias lansering av nyhetsapplikationer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Lokaltidningarnas pappersupplagor minskar i Sverige. De digitala plattformarna blir allt viktigare för mediehusen när människor i allt större utsträckning övergår till att konsumera medier via sina mobiltelefoner. En naturlig del i utvecklingen blir att medierna följer samma väg, för att på det viset också i fortsättningen nå ut till sin publik, och på längre sikt säkra och stärka sin ekonomi. Syftet med vår studie är att undersöka varför svenska lokalmedier väljer att implementera nya tekniker och det gör vi genom att i en fallstudie följa mediekoncernen Mittmedias satsning på mobila och digitala plattformar när koncernen lanserar nyhetsapplikationer och push-notiser under hösten 2015. Vi studerar hur lanseringen förbereds, vilka strategier och drivkrafter som är inblandade och hur lanseringen genomförs på fyra olika redaktioner inom Mittmedia.  Metod och material: Vi inleder med att studera och själva använda test-versionerna av applikationerna och deltar på Mittmedias förberedande möten. Vi genomför sedan kvalitativa och semistrukturerade samtalsintervjuer med digitalchefer på respektive redaktion som ingår i undersökningen, samt den redaktionellt utvecklingsansvarige på Mittmedia. Intervjuerna genomförs dels i samband med att nyhetsapplikationerna släpps ut till allmänheten, dels några veckor senare i uppföljande syfte.  Huvudresultat: Vi kommer fram till tre nyckelord: Lokalt, lojalt och betalt, som tillsammans sammanfattar det breda spektrumet i lanseringen.

1234567 101 - 150 av 26345
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf