miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 1827
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Arctaedius Jonsson, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Bergström, Ann
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Svårigheter och utmaningar för pappor till små barn och deras behov av stöd från BVC: - en kvalitativ studie2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Involved fathers are important for childrens´ health and development. By giving parent support the child health care can increase childrens´ chance to good health. Aim: To illuminate the difficulties and challenges that fathers of small children experience and how they describe their need of support from the child health care. Method: A qualitative method was used. Ten fathers were interviewed and data was analysed using content analysis. Result:  Becoming a father was a major event in life and a positive experience. It involved difficulties and challenges, especially being able to handle both work and family life and to be responsible of another individual. The majority had a positive image of the child health care. They had many opinions about it and how they would like it to be. The fathers experienced a need that the child health care controlled the child´s health, gave advice when the child was ill and mediated contacts with other parents. It was important to be able to reach the child health care when they needed as well as the nurse knowing the child. Conclusion: Fathers experienced difficulties managing work and family life. The fathers´ needs of support from the child health care was greatest when the child was ill and they would like them to provide opportunities to meet other fathers. Committed fathers are important for the child´s health, development and well- being. Therefore, it is important for the child health care to work for fathers´ participation in the health care of the child. A field for future research is therefore to find and evaluate forms of parent support that  attract fathers.

 • 102.
  Arehn, Moa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Forsberg, Angelica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Döden, den sista utvägen?: Patientens upplevelse av omvårdnaden efter suicidförsök2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 103.
  Argården, Erica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans bemötande och attityd gentemot patienter med schizofreni - En litteraturöversikt.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 104.
  Arkdalen, Emilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Säll, Marielle
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans arbetsrelaterade stress2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 105.
  Arkelius, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Olson, Adeline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Tonåringars upplevelser av att leva med typ 1 diabetes- en litteraturöversikt2009Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en vanlig sjukdom i Sverige. Totalt lever 40 000 individer med sjukdomen, varav 7 000 är barn. Tonårstiden är en turbulent period, då människan både psykiskt och fysiskt utvecklas. En kronisk sjukdom såsom diabetes typ 1 ställer höga krav på den som är drabbad. Individen måste ständigt utföra egenvård och vara uppmärksam över sitt välmående. Syftet: Var att beskriva tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Metod: Litteraturöversikten grundades på 11 vetenskapliga artiklar, samtliga kvalitativa. Dessa hittades i databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna analyserades efter inspiration av innehållsanalys. Resultat: Visade att det var viktigt att synliggöra sjukdomen för omgivningen. Ungdomarna upplevde frigörelseprocessen svårare jämfört med friska tonåringar. Stöd belystes som viktigt och kom från många olika håll. Dock visade resultatet att det fanns bristande stöd från hälsosjukvårdens sida. Det framkom även att killar och tjejer upplever sjukdomen till viss del olika. Diskussion: Sjukvården bör se tonåringar som individer, därefter sjukdomen. Sjuksköterskan bör även uppmärksamma föräldrarnas behov av stöd och undervisning. Till sist bör hälso- och sjukvården engagera närstående i vården kring tonåringen. Slutsats: Diabetes typ 1 påverkar tonåringen på många olika sätt. Sjuksköterskan bör i vården kring tonåringen även se föräldrarna och ge dem adekvat hjälp.

   

 • 106.
  Arnesen, Adina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kvinnor med fibromyalgi: oförståelse och ett förändrat liv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fibromyalgi är en "osynlig" och kronisk sjukdom med många och varierande symtom som t.ex. värk och trötthet. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor och har en stor inverkan på livssituationen. Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur kvinnor beskriver sina erfarenheter av att leva med fibromyalgi. Studien baserades på 14 kvalitativa vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna PubMed, Cinahl och PsykInfo. Analysen utfördes med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom att kvinnornas liv förändrades markant av sjukdomen. De beskrev en känsla av förlust av sitt gamla liv och sociala kontakter. Kvinnorna möttes ofta av oförståelse av omgivningen och sjukvården vilket upplevdes som kränkande. Stödet från familj och vänner var väldigt betydelsefullt för kvinnorna. Att bli trodd och lyssnad på utgör en bra grund för dessa i arbetet med att leva ett liv med fibromyalgi. Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att stärka kvinnornas självkänsla i deras egna hårda arbete med att kontrollera sin sjukdom.

   

 • 107.
  Arnesen, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sandell, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Trycksårsförebyggande arbete: En litteraturöversikt om trycksårspreventiva omvårdnadsåtgärder hos vuxna personer inom slutenvården och förhållanden som påverkar utförandet av dessa åtgärder2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Trycksår är en skada i huden som uppstår till följd av ett konstant tryck eller skjuvning. Trycksår är ett vanligt förekommande problem inom vården och klassas idag som en vårdskada. Trycksår leder till ökade vårdtider, ökat lidande för patienter och även ökade kostnader för samhället. Sjuksköterskans ansvar i detta är att förebygga hälsorisker samt främja hälsa. Syfte Litteraturöversiktens syfte var att beskriva omvårdnadsåtgärder för att förebygga trycksår och vilka förhållanden som påverkar utförandet av dessa hos vuxna patienter inom slutenvården. Metod En litteraturöversikt gjordes genom sökningar på CINAHL och PubMed. Inkluderade artiklar kvalitetsgranskades, analyserades och sammanfattades. Resultat I resultatet framkom lägesändringar, tryckavlastande underlag, kombination av olika preventionsåtgärder och nutrition som möjliga preventiva åtgärder att nyttja för hälso- och sjukvårdspersonalen. Upplevda hinder för nyttjandet av dessa framkom vara bland annat tidsbrist, personalbrist och brist på material att utföra preventionsåtgärder med. Diskussion Trycksår är associerat med stort lidande, vilket hade kunnat undvikas om rätt förebyggande åtgärder nyttjats. Slutsats Preventiva åtgärder som är effektiva mot förebyggande av trycksår finns, trots detta uppstår trycksår fortfarande i vården. Ytterligare forskning krävs, och då möjligtvis främst inom nutrition då detta visat sig vara effektivt men få studier finns att tillgå.

 • 108.
  Arnlo, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Wallberg, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Barns upplevelse av sin sjukdom Diabetes Mellitus Typ 12014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 109.
  Arnstigen, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Axelsson, Christer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Vårdpersonals syn på hygieniska preoperativa förberedelser: En kvalitativ intervjustudie2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Long has one been aware about the importance of good hygiene and its effect on

  infection control. The most effective way to decrease surgical site infections (SSI) is to work

  preventive and to have a good hygiene. The frequency of SSI increases and as a part of the preventive

  care the hygienic preoperative preparation is included. To not have knowledge and aids to carrying out

  such a measure correct is a big deficiency and can lead to patients being hit of SSI and with that

  increased postoperative suffering

  Aim: The study's aim was to describe the care personnel's view on the importance of hygiene

  preoperative preparation at orthopaedic patients.

  Method: The study was implemented on a county hospital in the north central part of Sweden during

  the spring of 2008, where all orthopaedic departments on the hospital participated. A qualitative

  interview method was used with a manifest content analysis of the material.

  Results: All personnel as been included in the study were unanimous that hygienic preoperative

  preparation was of big importance. Despite factors like stress, lack of personnel and high workload,

  they wanted to be accurate in their work and do what’s best for the patient. That also implemented a

  good preparation before operation. The major reason to not follow the guidelines where that the

  patients was in acute pain, and in emergency situations when it were impossible to plan its work.

  Discussion: Despite the knowledge about the importance of preparation for the frequency of SSI and

  they thought that the guideline not been changed on many years, they sometimes deliberately chose

  not to follow the guideline. The nurses took no responsibility in order to keep updated around new

  research.

 • 110.
  Aronsson, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Lundin, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Familjens upplevelser av att leva med en person som har Anorexia Nervosa: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 111.
  Aronsson, Jennifer
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Salih, Fayda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att bli förälder till ett prematurt barn– En litteraturöversikt om föräldrars upplevelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 112.
  Arreland, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Rudolf, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Livet efter en levertransplantation: Hur uppfattas livskvalitén och upplevelsen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund;

  Det utförs många levertransplantationer årligen i Sverige, 180 stycken utfördes år 2015. Levertransplantationer görs för att förlänga ett liv eller höja livskvalitén. Innan transplantationen genomförs, genomgår dessa patienter en kritisk väntetid med oro och besvär. Detta skulle kunna öka tilliten till vårdpersonalen och sjuksköterskan har som ansvar att få dessa patienter att känna trygghet, samt att bidra med stöd. Syfte; Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva livskvalitén och upplevelsen av det dagliga livet efter en levertransplantation. Metod; Denna uppsats utfördes som en litteraturöversikt. Artikelsökningarna gjordes i databaserna Pubmed och Cinahl, där artiklarnas resultat delades in i kategorier och underkategorier. Resultat; Livskvalitén påverkades efter en levertransplantation, känslor och psykosociala förändringar varierade efter transplantationen, samt att levnadssättet påverkades av smärta och minskad funktionalitet. Ändringar i ekonomi och arbetslivet påverkade livskvalitén efter levertransplantationen. Diskussion; Levertransplanterades livskvalité varierade p.g.a olika faktorer och egna personligheten. God information och förberedelser inför och efter transplantationen skulle kunna öka dessa patienters känsla av sammanhang och därmed livskvalitén och upplevelsen. Slutsats; Många kvantitativa artiklar hittades i detta ämne. Kvalitativa artiklar hade kunnat beskriva upplevelser och livskvalité på ett mer adekvat sätt, då kvalitativ forskning ger inblick i den enskilda individens upplevelser. Sjuksköterskan och närstående hade en bärande roll för dessa patienters återhämtning.

 • 113.
  Arvén, Madeléne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Tengerström, Kristin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Skolsköterskors identifiering av elever med psykiska hälsoproblem, samt vilket stöd som ges2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 114.
  Askemark, Pernilla
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Berggren, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  En förändrad kroppLivet som stomibärare – en litteraturöversikt om personers upplevelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 115.
  Asklöf, Emmy
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Bodin, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att leva med fibromyalgi: - En litteraturöversikt med fokus på upplevelser och behov2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fibromyalgi är ett syndrom som karakteriseras av smärta. Många accepterar inte syndromet som ett somatiskt syndrom eftersom det inte objektivt går att diagnostisera. Att som sjuksköterska inneha god kunskap i möten med personer som har fibromyalgi är grundläggande för god vård där lidande kan lindras. Syfte: Att belysa personers upplevelser av att leva med fibromyalgi samt deras behov. Metod: Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt och 17 kvalitativa artiklar inkluderades från sökningar i databaserna PubMed och CINAHL. Resultat: Osäkerhet kring relationer kunde ses, där personer med fibromyalgi ofta upplevde sig vara missförstådda. Mentala och fysiska förändringar var frustrerande och kunde resultera i förlust av identitet, förändrat vardags- och arbetsliv samt framtidsoro. Hantering av att leva med fibromyalgi visade på diverse vardagsstrategier, rädsla inför medicinering, samt att det var viktigt att försöka förstå sin diagnos. Diskussion: Att som sjuksköterska ha förståelse för hur personer med fibromyalgi upplever livet kan göra att vårdmöten underlättas. Det här arbetet belyser dessa upplevelser, och därmed kan arbetet användas som stöd för sjuksköterskor i möten med personer som har fibromyalgi. Slutsats: För att möjligen underlätta personens upplevelse av att leva med fibromyalgi samt förbättra vårdarbetet skulle en utökning av forskning uppskattas gällande olika behov som kan uppstå vid fibromyalgi. En utökning skulle även vara bra gällande mäns upplevelser samt botande behandling.

 • 116.
  Aspholm, Krister
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Röstberg, Susanne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att använda anhöriga som informanter2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 117.
  Asplund, Ewa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sjöström, Jessica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom: Individens perspektiv-en litteratursöversikt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige beräknas att cirka 400 000-700 000 människor har drabbats av diagnosen

  Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). År 2020 beräknas KOL orsaka vart tredje

  dödsfall i världen. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad det innebär

  att leva med KOL i det dagliga livet, med fokus på social och fysisk aktivitet. Metod:

  Studien baserades på vetenskapliga artiklar, funna i databasen PubMed. Efter

  värdering kvarstod fem kvantitativa och sju kvalitativa. Texterna analyserades med

  innehållsanalys och resulterade i tre kategorier och åtta underkategorier. Resultat:

  Trötthet och andnöd var något som individer med KOL upplevde dagligen. Det

  påverkade deras vardag så att de inte orkade med vardagssysslor eller att umgås med

  familj och vänner. Detta gjorde att individerna kände sig beroende av andra för att

  klara sin vardag men även upplevelse av att vara bunden till hemmet. Diskussion: Det

  fanns likheter med andra kroniska sjukdomar vad gäller att trötthet och andnöd

  påverkade förmågan till fysisk och social aktivitet. Familj och vänner hade en stor

  delaktighet i individernas tillvaro, detta genom att vara närvarande och ge stöd till den

  drabbade. Som sjuksköterska är det viktigt att lyssna, både på individen men KOL

  men och på dess anhöriga.

 • 118.
  Asplund, Fanny
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Lidén, Christina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kan fysisk aktivitet minska depressiva symtom?: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 119.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Bottum up approach in research at nursing home2002Conference paper (Refereed)
 • 120.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Demensvård förr, nu och i framtiden (Dementia care in the past, now and int the future)1998In: Vård : utbildning, utveckling, forskning, ISSN 0281-921X, no 2, p. 2-8Article in journal (Other academic)
 • 121.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Omvårdnad - ett i grunden omstritt begrepp (Nurising - a fundamentally controversial concept)1994In: Omvårdaren, ISSN 0280-4123, Vol. 41, no 4, p. 4-5Article in journal (Other academic)
 • 122. Asplund, Kenneth
  et al.
  Adolfsson, R
  Lundgren, K
  Rönnbäck, E
  Sandman, P-O
  Wimo, A
  Åström, S
  Gruppboende för åldersdementa - erfarenheter efter två år1988In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, no 9, p. 736-737Article in journal (Other academic)
 • 123.
  Asplund, Kenneth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Jansson, Lilian
  Norberg, Astrid
  Facial Expressions of Patients With Dementia: A Comparison of Two Methods of Interpretation1995In: International psychogeriatrics, ISSN 1041-6102, E-ISSN 1741-203X, Vol. 7, no 4, p. 527-534Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Two methods of interpreting the videotaped facial expressions of four patients with severe dementia of the Alzheimer type were compared. Interpretations of facial expressions performed by means of unstructured naturalistic judgements revealed episodes when the four patients exhibited anger, disgust, happiness, sadness, and surprise. When these episodes were assessed by use of modified version of the Facial Action Coding System, there was, in total, 48% agreement between the two methods. The highest agreement, 98%, occurred for happiness shown by one patient. It was concluded that more emotions could be judged by means of the unstructured naturalistic method, which is based on an awareness of the total situation that facilitates imputing meaning into the patients' cues. It is a difficult task to find a balance between imputing too much meaning into the severely demented patients' sparse and unclear cues and ignoring the possibility that there is some meaning to be interpreted.

 • 124.
  Asplund, Kenneth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Norberg, Astrid
  Caregivers' Reactions to the Physical Appearance of a Person in the Final Stage of Dementia as Measured by Semantic Differentials1993In: International Journal of Aging and Human Development, ISSN 0091-4150, Vol. 37, no 3, p. 205-216Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Caregivers (n=158) from Swedish nursing home rated severely demented person as painful, apathetic, suffering, weak, afraid, sad, cold, dark, rough, and ugly. Four years later, comparable group of 93 caregivers answered revised questionnaire. Results were nearly identical to first administration.

 • 125. Asplund, Kenneth
  et al.
  Norberg, Astrid
  Adolfsson, Rolf
  The Sucking Behaviour of Two Patients in the Final Stage of Dementia of the Alzheimer Type1991In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 5, no 3, p. 141-147Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Two patients in the final stage of dementia of the Alzheimer type (DAT), who could no longer be given nutrition by assisted feeding, were given fluids by means of the sucking ability they still retained. They sucked more slowly under nutritive than under non-nutritive sucking conditions. The sucking efficiency of one of them improved during training. The status of the patients in the final stage of their dementia differed from one another, which might explain the difference in outcome. It is therefore suggested, that the use of the patients' sucking ability could serve as a complement and/or an alternative feeding technique when assisted spoon-feeding becomes extremely difficult or impossible. It is considered to be more gentle and natural than the present feeding techniques.

 • 126. Asplund, Kenneth
  et al.
  Norberg, Astrid
  Adolfsson, Rolf
  Waxman, Howard M
  Facial expressions in severely demented patients - a stimulus-response study of four patients with dementia of the Alzheimer type1991In: International Journal of Geriatric Psychiatry, ISSN 0885-6230, E-ISSN 1099-1166, Vol. 6, no 8, p. 599-606Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The ability to exhibit facial expressions was studied in four patients with severe dementia of the Alzheimer type (SDAT), by means of the Facial Action Coding System (FACS) and physiological responses (heart rate, respiration, skin temperature) under pleasant and unpleasant stimulus conditions. Complex facial expressions that could be interpreted as expressions of emotions were not seen. An increase in the number of facial movements and changes in the physiological responses were seen most markedly under the unpleasant stimulus condition. The patients' reactions during the assumed pleasant stimulus conditions indicated comfort. Different reactions were obtained among the patients. The importance of developing further methods to identify and interpret facial movements in nurse-patient relationships is emphasized.

 • 127. Asplund, Kenneth
  et al.
  Wimo, Anders
  Lundgren, Kjerstin
  Aggressivitet och motoriska problem tvingar dementa lämna gruppboende1990In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, no 18, p. 1555-1556Article in journal (Other academic)
 • 128.
  Astner, Linda-Mari
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Jonsson, Eva Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sjuksköterskans och patientens upplevelse i samband med sjukvårdsrådgivning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Telefonsamtal till sjukvårdsrådgivningen har ökat och telefonsjuksköterskan har en svår roll att utan visuell kontakt bedöma individens behov. Patienter som ringer är sårbara och beroende av hjälp. De flesta samtal resulterar i råd om egenvård. Syfte: Var att belysa sjuksköterskor och patienters upplevelser i samband med sjukvårdsrådgivning. Metod: En litteraturöversikt har gjorts och resultatet av 17 artiklar sammanställdes. Resultat: Fem huvudkategorier framkom: Saknad av visuell kontakt, svåra samtal, sjuksköterskans arbetssituation, sjuksköterskans egenskaper och patientens upplevelse av sjukvårdsrådgivning. Telefonsjuksköterskan hade en komplicerad arbetsuppgift med att guida och bedöma vården för vårdsökande. De ansåg att de hade ett värdefullt arbete som var både utvecklande och stimulerande. För patienterna var det viktigt att bli bemötta med respekt och bli betrodda. Diskussion: Det kunde skapa en oro och osäkerhet i bedömningen att inte få tala till den berörda personen direkt. Sjuksköterskan förlitade sig på sin erfarenhet då beslutstöden kunde brista i informationen. För patienten var det viktigt att få delta i beslutsprocessen och få ett gott bemötande för att känna tillfredställelse. Slutsats: Denna studie visar att mer forskning kring patientens upplevelse är nödvändig för att utveckla sjukvårdsrådgivningen ytterligare.

 • 129.
  Athanasiadis,, Simella
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Jonsson, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Konsten att ge: En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer ilivets slutskede inom hemsjukvården.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ hemsjukvård är vård som ges när patienten lider av en livsförkortandesjukdom. I denna vård är det viktigt att tillgodose alla de behov som patienten har, fysiska,psykiska, sociala och existentiella. När denna vård kan bedrivas i hemmet skapas en bättrelivskvalitet hos patienten och närstående. Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelser avatt vårda personer i livets slutskede inom hemsjukvården. Metod: En litteraturöversikt hargenomförts baserad på 13 vetenskapliga artiklar som har kvalitetsgranskats och analyserats.Resultat: De tre teman som genom analysen framkom var Att återkommande uppleva lidandeoch död, Sjuksköterskans upplevelse av att möta närstående och relationens effekt på lidandet ochVårdorganisationens inverkan på lidande. Faktorer som påverkade deras upplevelser var främstnärstående, tidsbrist, bristande samarbete och när patienten avled. Diskussion: Samtligahuvudfynd från inkluderade studier går även att identifiera i tidigare forskning ochlitteratur. Att finna strategier för att hantera upprepade dödsfall är en lärande process. Entydlig kommunikation där alla parter blir hörda och ett samarbete där alla gör sin del, visadesig vara en återkommande faktor som bidrog till ett bättre mående hos sjuksköterskorna.Slutsats: Tid till reflektion, utrymme till relationsbyggande åtgärder och samarbete mellanalla inblandade parter skapar möjlighet att minska lidandet hos sjuksköterskan vilket i sintur leder till minskat lidande hos patienten och dess närstående.

 • 130. Athlin, E
  et al.
  Norberg, Astrid
  Asplund, Kenneth
  Caregivers' perceptions and interpretations of severely demented patients during feeding in a task assignment system.1990In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 4, no 4, p. 147-155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Ninety-one focused interviews concerning the feeding of 23 severely demented patients were performed with 62 caregivers who fed the patients in a task assignment system. The aim was to increase the understanding about how caregivers perceive and interpret severely demented patients' behaviour and experiences during feeding. Content analysis showed that the caregivers' commitment or lack of commitment constituted a superior level that determined whether the patient was seen as a subject or as an object. Subcategories that were found were knowledge of the patient's disease and personal history, intuition, identification, empathy, generalisation and routinisation.

 • 131. Athlin, E
  et al.
  Norberg, Astrid
  Asplund, Kenneth
  Jansson, L
  Feeding problems in severely demented patients seen from task and relationship aspects1989In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 3, no 3, p. 113-121Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed at increasing the understanding of feeding problems in severely demented patients cared for in a task assignment system. Twenty-three video-recordings made during the feeding of 15 severely demented patients and 55 focused interviews with 45 caregivers, who fed the 15 patients during that period were analysed regarding the feeding problems seen from a task aspect and from a relationship aspect. The result indicated that the problems were partly of a more constant nature and partly fluctuated from meal to meal. Feeding problems regarding the task aspect were mentioned first by the caregivers in the interviews in spite of the fact that the patients had severe communication problems which could be expected to cause great problems in the relationship between the patient and his caregiver. Reasons for these findings are suggested.

   

 • 132.
  Audulv, Åsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Being creative and resourceful: Individuals’ abilities and possibilities for self-management of chronic illness2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Individuals’ self-management styles are crucial for how they manage to live with illness. Commonly investigated factors include social support, self-efficacy, health beliefs, and demographics. There is a gap in the literature with regard to in-depth studies of how those factors actually influence an individual’s self-management.

   

  The aim of this thesis was to investigate the underlying mechanisms of self-management from the perspective of individuals living with chronic illness.

   

  Interviews were conducted with 47 individuals with various chronic illnesses, some of them repeatedly over two and a half years (a total of 107 interviews). The material was analysed with; constructive grounded theory, content analysis, phenomenography, and interpretive description.

   

  The Self-management Support Model identified aspects that influenced participants’ self-management: economic and social situation, social support, views and perspectives on illness, attribution of responsibility, and ability to integrate self-management into an overall life situation. For example, individuals with a life-oriented or disease-oriented perspective on illness prioritized different aspects of self-management. People who attributed internal responsibility performed a more complex self-management regimen than individuals who attributed external responsibility. In conclusion, individuals who were creative and resourceful had a better chance of tailoring a self-management regimen that suited them well. People in more disadvantaged positions (e.g., financial strain, limited support, or severe intrusive illness) experienced difficulty in finding a method of self-management that fit their life situation.

   

  These findings can inspire healthcare providers to initiate a reflective dialogue about self-management with their patients.

 • 133.
  Audulv, Åsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Hur utvecklas egenvård?: En longitudinell kvalitativ studie om mönster i egenvårdsutveckling2013In: Best Practice Diabetes, Vol. 3, no 8, p. 19-21Article in journal (Other academic)
 • 134.
  Audulv, Åsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  The over time development of chronic illness self-management patterns: a longitudinal qualitative study2013In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 13, p. Art. no. 452-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: There currently exists a vast amount of literature concerning chronic illness self-management, however the developmental patterns and sustainability of self-management over time remain largely unknown. This paper aims to describe the patterns by which different chronic illness self-management behaviors develop and are maintained over time.

  Method: Twenty-one individuals newly diagnosed with chronic illnesses (e.g., diabetes, rheumatism, ischemic heart disease, multiple sclerosis, chronic renal disease, inflammatory bowel disease) were repeatedly interviewed over two-and-a-half years. The interviews were conducted in Sweden from 2006 to 2008. A total of 81 narrative interviews were analyzed with an interpretive description approach.

  Results: The participants’ self-management behaviors could be described in four different developmental patterns: consistent, episodic, on demand, and transitional. The developmental patterns were related to specific self-management behaviors. Most participants took long-term medications in a consistent pattern, whereas exercise was often performed according to an episodic pattern. Participants managed health crises (e.g., angina, pain episodes) according to an on demand pattern and everyday changes due to illness (e.g., adaptation of work and household activities) according to a transitional pattern. All of the participants used more than one self-management pattern.

  Conclusion: The findings show that self-management does not develop as one uniform pattern. Instead different self-management behaviors are enacted in different patterns. Therefore, it is likely that self-management activities require support strategies tailored to each behavior’s developmental pattern.

 • 135.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Norbergh, Karl-Gustaf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Being free of symptoms or experiencing mental wellbeing – different ways of understanding wellness among people living with chronic illness2009Conference paper (Refereed)
 • 136.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Norbergh, Karl-Gustaf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  The impact of illness - Various ways of perceiving illness influences on self-management among people living with chronic disease2010In: The impact of illness - Various ways of perceiving illness influences on self-management among people living with chronic disease, 2010Conference paper (Refereed)
 • 137.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Norbergh, Karl-Gustaf
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  The influence of illness perspectives on self-management of chronic disease2011In: Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, ISSN 1752-9816, E-ISSN 1752-9824, Vol. 3, no 2, p. 109-118Article in journal (Refereed)
 • 138.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Norbergh, Karl-Gustaf
  Department of Public Health and Research, Sundsvall Hospital, Sweden.
  Who's in charge? The role of responsibility attribution in self-management among people with chronic illness2010In: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 81, no 1, p. 94-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To explore how responsibility attribution influences self-management regimens among people with chronic illness. METHODS: This qualitative content analysis included 26 interviews with people living with chronic illness. RESULTS: The participants attributed responsibility to internal, external or a combination of these factors, meaning that they either assumed responsibility for self-management or considered other people or factors responsible. Internal responsibility was associated with a multifaceted self-management regimen, whereas external responsibility was related to "conventional" self-management such as taking medication, managing symptoms and lifestyle changes. CONCLUSION: How responsibility is attributed is vital for the way in which individuals perform self-management. In this study, those who attributed responsibility to external factors mainly performed recommended behaviours to control their illness. In contrast, to take charge of their illness and be an active participant in the care, individuals must take responsibility for themselves, i.e. internal responsibility. PRACTICE IMPLICATIONS: Health-care providers should acknowledge and support individuals' wishes about various levels of responsibility as well as different kinds of patient-provider relationships.

 • 139.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ghahari, Setareh
  Queen’s University.
  Kephart, George
  Dalhousie University.
  Warner, Grace
  Dalhousie University.
  Packer, Tanya
  Dalhousie University; Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands.
  The Taxonomy of Everyday Self-management Strategies (TEDSS): A framework derived from the literature and refined using empirical data2019In: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134, Vol. 102, no 2, p. 367-375Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To extend our understanding of self-management by using original data and a recent concept analysis to propose a unifying framework for self-management strategies.

  Methods: Longitudinal interview data with 117 people with neurological conditions were used to test a preliminary framework derived from the literature. Statements from the interviews were sorted according to the predefined categories of the preliminary framework to investigate the fit between the framework and the qualitative data. Data on frequencies of strategies complemented the qualitative analysis.

  Results: The Taxonomy of Every Day Self-management Strategies (TEDSS) Framework includes five Goal-oriented Domains (Internal, Social Interaction, Activities, Health Behaviour and Disease Controlling), and two additional Support-oriented Domains (Process and Resource). The Support-oriented Domain strategies (such as information seeking and health navigation) are not, in and of themselves, goal focused. Instead, they underlie and support the Goal-oriented Domain strategies. Together, the seven domains create a comprehensive and unified framework for understanding how people with neurological conditions self-manage all aspects of everyday life.

  Conclusions: The resulting TEDSS Framework provides a taxonomy that has potential to resolve conceptual confusion within the field of self-management science.

  Practice Implications: The TEDSS Framework may help to guide health service delivery and research.

 • 140.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kneck, Åsa
  Ersta Sköndal Högskola.
  How do we understand time and change? Five approaches to longitudinal qualitative research in nursing2016In: Abstracts, Oral Presentations for Qualitative Methods Conference, May 2016: Symposium: Longitudinal QualitativeAnalysis—How Can It Be Done?, 2016, Vol. 15, article id 1Conference paper (Refereed)
 • 141.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kneck, Åsa
  Ersta Sköndal Högskola.
  How to analyze time and change in qualitative longitudinal materials?: Insights from a literature review of longitudinal qualitative studies in nursing.2017In: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 16, p. 10-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Longitudinal qualitative research can give new insights in social processes and experiences over time. In recent years, there has been a growing interest in conducting longitudinal qualitative research within nursing. However, the definition of what constitutes longitudinal qualitative research is unclear, the methodological literature scarce, and the variation of procedures great. This review of longitudinal qualitative articles within the nursing field aims to identify and describe various types of qualitative longitudinal approaches. Materials and Method Searches in pubmed identified over a hundred qualitative nursing articles with data collection over time. These articles were analyzed regarding 1) described analysis procedure, 2) how the results related to aspects of time and change, and 3) if results were person oriented vs category oriented. Results Five different types of longitudinal qualitative approaches were identified. In total, a large part of the papers described as having a longitudinal design performed a data collection over time, but did not integrate ideas of time or change in their analysis or results. Four fruitful approaches to analyzing longitudinal qualitative data were identified; time-line, pool, phase and pattern-oriented approaches. Articles classified as using any of these approaches have a clear perspective of time or change in the results. However, depending on type of approach different aspects of time, change, and process are in focus. Further, using different approaches yielded different kinds of results. Conclusion All approaches have pros and cons and researchers need to make informed decisions when choosing which approach they will take when analyzing qualitative longitudinal material.

 • 142.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kneck, Åsa
  Ersta Sköndal Högskola.
  Longitudinal qualitative analysis: A practical guide to a pattern oriented analysis approach2016In: Abstracts, Oral Presentations forQualitative Methods Conference, May 2016: Longitudinal qualitative analysis – How can it be done?, 2016, Vol. 15Conference paper (Refereed)
 • 143.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Norbergh, Karl-Gustaf
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hörnsten, Åsa
  An ongoing process of inner negotiation – a Grounded Theory study of self-management among people living with chronic illness2009In: Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, ISSN 1752-9816, E-ISSN 1752-9824, Vol. 1, no 4, p. 283-293Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim.  The aim of this study was to better understand the main concern of self-management processes among people with chronic illness.

  Background.  One aspect of living with chronic illness is self-management that can reduce the illness impact on daily life and promote future health. Although factors that influence self-management have been identified in previous research, little attention has been brought to the process of making self-management decisions. In clinical settings, use of a theory could facilitate patient-empowering approaches.

  Method.  The data collection for this Grounded Theory was mostly conducted in 2006. Data were collected by interviews with 26 adults with a variety of chronic illnesses, including rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, inflammatory bowel syndrome, multiple sclerosis, ischaemic heart disease and chronic kidney failure.

  Results.  Individuals are conflicted by competing preferences when taking decisions about self-management. Consequently, the decision-making process can be understood as an ongoing inner negotiation between different incompatible perspectives, e.g. social needs vs. medical needs. The process of negotiating self-management starts with the individual’s considering beliefs about health and illness, which make the individual face illness threats and the need for self-management. Several aspects influence negotiating self-management namely, assessing effects of self-management; evaluating own capacity; perceiving normality or stigmatisation; and experiencing support and external resources. The process has been demonstrated in a model.

  Conclusions.  The process of negotiating self-management is an ongoing inner debate rather than a one-time decision. This opens up new ways of understanding, and communicating with, patients. The described model also links behavioural theories and research findings in a comprehensive understanding.

  Relevance to clinical practice.  This model could be applicable as a communication tool for health-care providers in identifying barriers to, and resources in, self-management behaviour among individuals with chronic illness.

 • 144.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Packer, T.
  School of Occupational Therapy, Dalhousie University, Halifax, NS, Canada.
  Hutchinson, S.
  School of Health and Human Performance, Dalhousie University, Halifax, NS, Canada.
  Roger, K. S.
  Department of Community Health Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada.
  Kephart, G.
  Department of Community Health and Epidemiology, Dalhousie University, Halifax, NS, Canada.
  Coping, adapting or self-managing – what is the difference?: A concept review based on the neurological literature2016In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 72, no 11, p. 2629-2643Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to report: (1) an analysis of the concepts of coping, adaptation and self-management in the context of managing a neurological condition; and (2) the overlap between the concepts. Background: The three concepts are often confused or used interchangeably. Understanding similarities and differences between concepts will avoid misunderstandings in care. The varied and often unpredictable symptoms and degenerative nature of neurological conditions make this an ideal population in which to examine the concepts. Design: Concept analysis. Data sources: Articles were extracted from a large literature review about living with a neurological condition. The original searches were conducted using SCOPUS, EMBASE, CINAHL and Psych INFO. Seventy-seven articles met the inclusion criteria of: (1) original article concerning coping, adaptation or self-management of a neurological condition; (2) written in English; and (3) published between 1999–2011. Methods: The concepts were examined according to Morse's concept analysis method; structural elements were then compared. Results: Coping and adaptation to a neurological condition showed statistically significant overlap with a common focus on internal management. In contrast, self-management appears to focus on disease-controlling and health-related management strategies. Coping appears to be the most mature concept, whereas self-management is least coherent in definition and application. Conclusion: All three concepts are relevant for people with neurological conditions. Healthcare teams need to be cautious when using these terms to avoid miscommunication and to ensure clients have access to all needed interventions. Viewing the three concepts as a complex whole may be more aligned with client experience.

 • 145.
  Audulv, Åsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Packer, Tanya
  Dalhousie University.
  Identifying gaps in knowledge: How can literature reviews give us a bird perspective of a research field2016Conference paper (Refereed)
 • 146.
  Aufrecht, Rickard
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Eliasson, Mattias
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda barn på en allmän intensivvårdsavdelning.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 147.
  Aufrecht, Rickard
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kramsjö, Kajsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Anhörigas upplevelser vid Anorexia Nervosa - en litteraturöversikt.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 148. Augutis, M
  et al.
  Levi, R
  Asplund, Kenneth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Berg-Kelly, K
  Psychosocial aspects of traumatic spinal cord injury with onset during adolescence: a qualitative study2007In: Journal of Spinal Cord Medicine (JSCM), ISSN 1079-0268, E-ISSN 2045-7723, Vol. 30, no Suppl1, p. S55-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND/OBJECTIVE: Spinal cord injury (SCI) occurring during adolescence poses additional challenges because of the concurrent age-specific bio-psychosocial development. Full understanding of the psychosocial dimensions of rehabilitation requires exploration of the patient perspective. The objective of this study was to focus on psychosocial factors from the patient perspective in persons who had previously sustained a SCI during early and mid-adolescence (11-15 years of age). METHODS: Twenty-four of the 28 persons who had sustained a SCI in Sweden from 1985 to 1996 participated in the study. Semistructured interviews were made an average of 10 years after injury. Narratives were analyzed qualitatively according to content analysis. RESULTS: Parents and peers were found to have formed a crucial network. Parents frequently acted as advocates in interactions with health care providers, as supporters, and as containers of sorrow, frustration, and anger. Peers acted as promoters of activity and identity development. However, health care providers were perceived as not making sufficient use of this network. CONCLUSIONS: Rehabilitation professionals might be encouraged to increase their knowledge of adolescence medicine to better meet the specific needs and demands of persons in this age group. It is further suggested that parents and peers be considered important partners in the joint rehabilitation effort.

 • 149.
  Aune, Paulin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Eidaker, Lene-Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  MRSA smittade patienters erfarenheter av isoleringsvård2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 150.
  Aurell, Susanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Rasmusson Billström, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Vilka råd bör distriktssköterskan ge föräldrar till barn med feber?: En integrativ litteraturstudie2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Fever is something children, especially during infant years, experience one or a few times each year. A common misconception is that fever is a dangerous condition that requires treatment; however contrary to these misconceptions, fevers have positive effects when it comes to body’s ability to fight infections. The level of knowledge on this subject of district nurses, whose task it is to guide parents with advice concerning fevers and antipyretics, varies. This results in parents getting contradictory and erroneous advice. Aim: The aim of this literature study was to describe parents’ knowledge concerning fever in children, and to illuminate attitudes concerning fever treatment among health care professionals. Method: A literature review of 15 scientific articles where examined in accordance with an integrative study design. The integrative design allows qualitative and quantitative data to be combined and merged into a common whole. Results: There is a lack of knowledge about fevers in children among health care professionals and parents. Fever phobia is a collective term for the lack of knowledge and worrying that can lead to overzealous treatment with antipyretics; based on parents’ own initiative and recommendations from health care professionals. Antipyretics do not prevent febrile seizures, but many children are still medicated for this purpose. This, in turn, leads to increased risk for side effects. Discussion: There’s a need for a deeper knowledge, in both health care professionals and parents, to ascertain that an evidence-based treatment regimen is not replaced by inadequate and home-grown techniques, leading to unnecessary administration of antipyretics and further propagation of fever phobia.

  Keywords: Antipyretics, Children, Fever, Fever phobia, Knowledge, Literature study

1234567 101 - 150 of 1827
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf