miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 14100
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Ahlström, Richard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The emotional impact of severe debts on the individual2007In: Proceedings of the Nordic Policy Research Conference 2007, 2007Conference paper (Refereed)
 • 102.
  Ahlström, Richard
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Savemark, Mattias
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Dödsfall under och efter skuldsanering2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Konsumentverket har enligt skuldsaneringslagen (SFS 2006:548) uppdrag att stödja och vägleda den budget- och skuldrådgivning som kommunerna skall svara för. Detta innefattar bland annat utbildning, metodutveckling, kunskapsbyggande och information samt utvärdering. Som ett led i detta har verket initierat en utvärdering av verksamheten från, såväl ett gäldenärsperspektiv som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Föreliggande rapport är en del av en kommande större rapport rörande bl.a. ekonomi och hälsoaspekter i samband med överskuldsättning och skuldrådgivning i kommunerna. Författare är docent Richard Ahlstöm och forskningsassistent Mattias Savemark. De slutsatser och ståndpunkter som redovisas här är författarnas egna och de ansvarar för delrapportens riktighet och innehåll.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 103.
  Ahlström, Therese
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Olsson, Annette
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att tala med tangenterna: En intervjustudie om ungdomars interaktion och identitetsskapande genom sociala medier2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur ungdomar använder och förhåller sig till sociala medier samt hur de uppfattar och reflekterar kring möjligheter och begränsningar i förhållande till sitt identitetsskapande. Vi har genom en kvalitativ forsknings design genomfört semistrukturerade intervjuer med sex ungdomar. Varefter vi noga lyssnat igenom intervjuerna, transkriberat, sammanställt och analyserat resultatet. Vi valde ungdomar för att de är inne i en identitetsskapande ålder samt att de är representativa användare av sociala medier. Resultatet visar att samtliga ungdomar är i någon form beroende av den mediala interaktionen och att detta påverkar identitetsskapandet. Vidare visar också resultatet att det mänskliga mötet är betydande då reaktioner direkt kan tolkas i en så kallad ansikte mot ansikte interaktion.

 • 104.
  Ahlund, Claes
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Den undflyende renässansen. Heidenstam, nittitalet och livsglädjen2008In: Aorta, ISSN 1402-7984, no 19, p. 47-50Article in journal (Other academic)
 • 105.
  Ahlund, Claes
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Diktare i krig: K.G. Ossiannilsson, Bertil Malmberg och Ture Nerman från debuten till 19202007Book (Other academic)
 • 106.
  Ahlund, Claes
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Empiriker i det levande livets land: Henrik Schücks Wivalliusbild2007In: Hela världen är en teater: Åtta essäer om Lars Wivallius, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2007, p. 268-Chapter in book (Other academic)
 • 107.
  Ahlund, Claes
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Individen, nationen och romanen: Från Vilhelm Mobergs Soldat med brutet gevär till Salman Rushdies Midnight’s Children2008In: Provins, ISSN 0280-9974, no 4, p. 70-77Article in journal (Other academic)
 • 108.
  Ahlund, Claes
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Kampdiktarens gränser och begränsningar: exemplet K. G. Ossiannilsson2008In: Gränser i nordisk litteratur / Borders in Nordic literature, vol. I: IASS XXVI 2006. Vol. 1 / [ed] Heidi Grönstrand & Ulrika Gustafsson, Åbo, Finland: Åbo Akademis Förlag, 2008, p. 119-126Conference paper (Refereed)
 • 109.
  Ahlund, Claes
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Om dekadensens externalisering: exemplet Bertil Malmberg2006In: Aorta : journal för retrogardistisk kultur, ISSN 1402-7984, p. 40-45Article in journal (Other scientific)
 • 110.
  Ahlund, Claes
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Tyrannen, riksföreståndaren och diktatorn: K. G. Ossiannilsson som fascistisk diktare2006In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, no 2, p. 27-53Article in journal (Refereed)
 • 111.
  Ahlund, Claes
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  "Under späkelsernas gissel. Karlfeldt och kriget"2008In: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, ISSN 0013-0818, E-ISSN 1500-1989, Vol. 95, no 3, p. 234-248Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   

  The war poetry of Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) is a neglected part of the poet's work. The aim of this article is to discuss three poems from Flora och Bellona (1918): "Det röda korset" ("The Red Cross"), "Svart Jul" ("Black Christmas") and "En pesthymn" ("A Hymn of Pestilence"). Attention is paid to the ideological level of the poems, but also to their poetic structure. The poems are related to Peter Hallberg's discussion of Karlfeldt's archaistic imagery, to Esaias Tegnér's "Svea", but also to the contemporary political poetry of outspoken nationalists and socialists. Compared to the explicit political poetry, Karlfeldt's poetry is complex, often ambivalent in its criticism of both belligerents and alternately displaying despair and optimism. "En pesthymn" can be seen as a turning point, mirroring the outbreak in 1918 of the Finnish Civil War. In this poem, the ambivalent moral judgements of the poet's preceding war poetry are replaced by unequivocal political support for the "Whites".

   

   

   

   

 • 112.
  Ahlén, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Rahmani, Shermineh
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hur unga utlandsfödda invandrare blir bemötta i det svenska samhället.: En kvalitativ och kvantitativ studie om diskriminering och rasism2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Ungdomar med utländsk bakgrund har enligt tidigare studier sämre förutsättning i skolan, arbeten och inom rättsväsendet, på grund av diskriminering. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur unga utlandsfödda ungdomar blir bemötta i det svenska samhället, samt att se om det finns vissa specifika mönster till varför det uppstår diskriminering i bland annat skolan. Till vår undersökning använde vi oss av teorier om - diskriminering och rasism, som används i analysen av det empiriska materialet. Vår utgångspunkt i uppsatsen har varit att ta reda på varför diskriminering och rasism sker i samhället. Vi hade ett antal frågeställningar som kan ses nedan, som besvarats i arbetet.

  • Hur blir invandrarungdomar bemötta i det svenska samhället utifrån deras etniska bakgrund?
  • Spelar ungdomarnas genus någon roll i hur de blir bemötta i det offentliga samhället?
  • Finns det skillnader mellan ungdomar med olika bakgrund beroende på deras vilken världsdel de kommer ifrån?
  • Påverkar ungdomarnas socioekonomiska och kulturella bakgrund, hur de blir bemötta i det svenska samhället?

         För att besvara dessa frågeställningar, delade vi ut enkäter till 42 ungdomar i en mellan stor stad i åldrarna 16 – 24 år i olika skolor. När resultatet av enkäterna var sammanställda valde vi att ha en fokusgrupp med fyra deltagande som hade deltagit i enkätundersökningen. Syftet med att ha en fokusgrupp var att få en fördjupad kunskap om vissa svar kring rasism och diskriminering. Vårt resultat i studien visade att ungdomar med utländsk bakgrund, blir diskriminerade ute i samhället utav skolan, polisen, socialtjänsten, i affärer, på arbetsplatser samt på andra platser i samhället som till exempel på bussen. Dessa slutsatser stärktes och jämfördes sedan med tidigare forskning i en analysdel, samt en avslutad diskussion.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 113.
  Ahmad, Hana
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Zouari, Bouchra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kvinnlig köönsstympning i Sverige - En kvalitativ studie om Socialtjänstens arbete mot kvinnlig köönsstympning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 114.
  Ahmad, Helin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Familjebehandlingsarbete med dysfunktionella familjer och med barnet i fokus2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och förstå vad en dysfunktionell familj är enligt familjebehandlare samt hur familjebehandlingsarbete fungerar med dysfunktionella familjer och med barnet i fokus. Studien är kvalitativ och den datainsamlingsmetod som har använts är semistrukturerade intervjuer. I studien intervjuades fem familjebehandlare. Det empiriska materialet har analyserats genom en innehållsanalys. Studiens resultat är uppdelad i tre olika teman, vilka är definition av en dysfunktionell familj, arbetsmetoder samt barns bästa. I resultatet framkom det att alla familjebehandlarna är överens om att alla familjer som de kommer i kontakt med i sitt dagliga arbete är dysfunktionella familjer. Kortfattat beskriver behandlarna att dysfunktionella familjer är familjer där något inte fungerar som det ska samt där barnet i familjen inte får sina behov tillgodosedda. Vidare i resultatet framkom det att olika typer av samtal med familjer är en mycket central arbetsmetod inom familjebehandling. I resultatet framkom det även att familjebehandlarna inte kommer i kontakt med barnet lika mycket som med föräldrarna i sitt arbete. Familjebehandlarna försöker dock vara medvetna om att det är för barnets skull som de utför sitt arbete samt att de hela tiden arbetar efter barnets behov och inte efter föräldrarnas behov.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Ahmadi, Marsal
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av mötet med patienter med HIV-infektion2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Ahmed, Leila
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hälsofrämjande ledarskap ur anställdas perspektiv: - En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 117.
  Ahmed Nur, Leila
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Sorani, Lona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Grannskapets påverkan på gymnasieskolan: En kvalitativ studie om marginaliserade elevers uppleverser av gymnasieskolan och sina förväntningar inför framtida utbildningsmöjligheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study intends to review existing correlations between marginalized adolescents and lower school results. This study examines underlying conditions for the current residential segregation in Sweden by applying segregation as a theory adequate to a qualitative study. Residential segregation has generated negative effects on the Swedish school system as a result. Previous research regarding the subject points toward residential segregation as a prime cause for the performance gap within the Swedish school system. It also conditions the qualifications of young adolescents regarding their pursuit of future opportunities. The youth's perception of their school attendance is inspected through an analysis divided into three themes regarding their experiences in relation to their residential areas. This study argues that existing social exclusion processes caused by residential segregation, affect how they perceive their opportunities. A typical disjunct resource allocations on the basis of socioeconomic status characterizes the means that marginalized adolescents possess to pursue their ambitions.

 • 118.
  Ahmed Shire, F Sagal
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Healthcare professional´s experience of promoting maternal mental health: a qualitative study in Saudi Arabia.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 119.
  Ahmetgjekaj, Fatmir
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  New age i massmediernas tid och rum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 120.
  Ahnelöv, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  När millenniegenerationen väljer Airbnb: En kvalitativ fallstudie av Stockholm2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Ahokas, E K
  et al.
  Unit of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä.
  Kyrolainen, H
  Unit of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä.
  Mero, AA
  Unit of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä.
  Walker, S
  Unit of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä.
  Hanstock, Helen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Ihalainen, Johanna K.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Unit of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä.
  Minimal effect of water immersion on markers of inflammation and muscle damage after intensive exercise2019In: Proc Physiol Soc 44, 2019, article id C43Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Water immersion methods, such as cold water immersion and contrast water therapy are popular recovery interventions after athletic training and competition. Nevertheless, post-exercise cold water immersion may actually inhibit hypertrophic signalling pathways and muscle adaptation to training (1). It is has been commonly assumed that the mechanism of impaired training adaptation is mediated by blunted inflammatory responses to muscle-damaging exercise, although this assumption has been questioned by recent data (2). A weakness of previous studies is omission of active recovery in water immersion interventions, which would arguably be utilised in addition to water immersion by athletic populations. The aim of this study was to compare the influence of three water immersion methods, performed after active recovery, on inflammatory responses to muscle-damaging exercise. Nine male participants (age 20-35 y) performed an intensive exercise protocol, consisting of maximal jumps and sprinting, on four occasions. After each trial, participants completed one of four recovery protocols in a randomised, crossover design (ACT, active recovery only, 10 min cycling; heart rate 120-140 b/min; CWI, active recovery followed by 10 min cold water immersion, 10°C; TWI, active recovery followed by 10 min temperate water immersion, 24°C and CWT, active recovery followed by contrast water therapy, 10 min alternating 10°C and 38°C in 1 min cycles). The study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki and approved by the local ethical review board. Venous blood samples were collected pre-exercise and 5 min, 60 min, 24 h, 48 h and 96 h post-exercise, then analysed for myocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1) and creatine kinase (CK) using ELISA and high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) using a chemiluminescence assay. Two-way repeated measures ANOVA was used to compare biomarker concentrations between groups over time. There were no differences in biomarker concentrations during exercise and recovery between groups across the six time points, however main effects of time were present for all three markers (MCP-1: F(2.32, 18.56) = 23.1, p < 0.0001; CK: F(2.059, 16.47) = 8.74, p = 0.002; hs-CRP: F(1.07, 8.57 = 13.8, p = 0.005). Tukey’s post-hoc analysis of simple time effects revealed increases in MCP-1 at post-5 min versus pre in all groups except CWT. In TWI and CWI, MCP-1 was still elevated above pre at 60 min post-exercise. hs-CRP peaked at 24 h post-exercise in all groups. CK was elevated at post-60 versus pre in all groups and at post-24 except in CWT. Our findings suggest that use of cold or thermoneutral water immersion in combination with active recovery may slightly prolong the immediate post-exercise elevation in MCP-1 but have minimal overall effect on markers of inflammation and muscle damage.

 • 122.
  Ahokas, Essi K.
  et al.
  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Ihalainen, Johanna K.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Kyröläinen, Heikki
  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Mero, Antti A.
  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Effects of Water Immersion Methods on Postexercise Recovery of Physical and Mental Performance2019In: Journal of Strength and Conditioning Research, ISSN 1064-8011, E-ISSN 1533-4287, Vol. 33, no 6, p. 1488-1495Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to compare the effectiveness of 3 water immersion interventions performed after active recovery compared with active recovery only on physical and mental performance measures and physiological responses. The subjects were physically active men (age 20-35 years, mean ± SD 26 ± 3.7 years). All subjects performed a short-term exercise protocol, including maximal jumps and sprinting. Four different recovery methods (10 minutes) were used in random order: cold water immersion (CWI, 10° C), thermoneutral water immersion (TWI, 24° C), and contrast water therapy (CWT, alternately 10° C and 38° C). All these methods were performed after an active recovery (10-minute bicycle ergometer; heart rate [HR] 120-140 b·min, 60-73% from age-calculated maximum HR), and the fourth method was active recovery (ACT) only. Within 96 hours after exercise bouts, recovery was assessed through a 30-m maximal sprint test, maximal countermovement jump (CMJ), self-perceived muscle soreness and relaxation questionnaires, and blood lactate, creatine kinase, testosterone, cortisol, and catecholamine levels. The self-perceived feeling of relaxation after 60-minute recovery was better (p < 0.05) after CWI and CWT than ACT and TWI. Statistically significant differences were not observed between the recovery methods in any other marker. In the 30-m sprint test, however, slower running time was found in ACT (p < 0.001) and CWT (p = 0.005), and reduced CMJ results (p < 0.05) were found in ACT when the results were compared with baseline values. Based on these findings, it can be concluded that CWI and CWT improve the acute feeling of relaxation that can play a positive role in athletes' performance and well-being.

 • 123.
  Ahola, Paulina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Holm, Yvonne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Jag går inte och väntar på något mirakel, jag är väl zombie på mitt vis" - En kvalitativ studie om äldres syn på psykisk ohälsa och sin psykosociala situation2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Ahrling, Jane
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  A Feminist Reading of  The House of the Spirits,  Song of Solomon,  and  One Hundred Years of Solitude                            2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 125.
  Ahrling, Jane
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  A Feminist Reading of  The House of the Spirits,  Song of Solomon,  and  One Hundred Years of Solitude                            2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 126.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholms universitet. Sociologiska institutionen.
  Johansson, Roine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Between Organizations1994In: Social organizations: Interaction inside, outside and between organizations, London: Sage Publications , 1994Chapter in book (Other scientific)
 • 127.
  Aimée Temahagari, Marie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  FAKTORER SOM PÅVERKAR VÅRDPERSONALENS UTFÖRANDE AV MUNVÅRD HOS ÄLDRE PÅ SÄRSKILT BOENDE: En litteraturöverskikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Ainegren, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Ainegren, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  The rolling resistances of roller skis and their effects on human performance during treadmill roller skiing2010Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Modern ski-treadmills allow cross-country skiers, biathletes and ski-orienteers to test their physical performance in a laboratory environment using classical and freestyle techniques on roller skis. For elite athletes the differences in performance between test occasions are quite small, thus emphasising the importance of knowing the roller skis’ rolling resistance coefficient, µR, in order to allow correct comparisons between the results, as well as providing the opportunity to study work economy between different athletes, test occasions and core techniques.

  Thus, one of the aims of this thesis was to evaluate how roller skis’ µR is related to warm-up, mass, velocity and inclination of the treadmill. It was also necessary to investigate the methodological variability of the rolling resistance measurement system, RRMS, specially produced for the experiments, with a reproducibility study in order to indicate the validity and reliability of the results.

  The aim was also to study physiological responses to different µR during roller skiing with freestyle and classical roller skis and techniques on the treadmill as a case in which all measurements were carried out in stationary and comparable conditions.

  Finally, the aim was also to investigate the work economy of amateurs and female and male junior and senior cross-country skiers during treadmill roller skiing, i.e. as a function of skill, age and gender, including whether differences in body mass causes significant differences in external power per kg due to differences in the roller skis’ µR.

  The experiments showed that during a warm-up period of 30 minutes, µR decreased to about 60-65% and 70-75% of its initial value for freestyle and classical roller skis respectively. For another 30 minutes of rolling no significant change was found. Simultaneous measurements of roller ski temperature and mR showed that stabilized mR corresponds to a certain running temperature for a given normal force on the roller ski. The study of the influence on mR of normal force, velocity and inclination produced a significant influence of normal force on mR, while different velocities and inclinations of the treadmill only resulted in small changes in mR. The reproducibility study of the RRMS showed no significant differences between paired measurements with either classical or the freestyle roller skis.

  The study of the effects on physiological variables of ~50% change in µR,showed that during submaximal steady state exercise, external power, oxygen uptake, heart rate and blood lactate were significantly changed, while there were non significant or only small changes to cycle rate, cycle length and ratings of perceived exertion. Incremental maximal tests showed that time to exhaustion was significantly changed and this occurred without a significantly changed maximal power, maximal oxygen uptake, maximal heart rate and blood lactate, and that the influence on ratings of perceived exertion was non significant or small.

  The final part of the thesis, which focused on work economy, found no significant difference between the four groups of elite competitors, i.e. between the two genders and between the junior and senior elite athletes. It was only the male amateurs who significantly differed among the five studied groups. The study also showed that the external power per kg was significantly different between the two genders due to differences in body mass and mR, i.e. the lighter female testing groups were roller skiing with a relatively heavier rolling resistance coefficient compared to the heavier testing groups of male participants.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 129.
  Ainegren, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Ainegren, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Carlsson, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Tinnsten, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Roller ski rolling resistance and its effects on elite athletes’ performance2008In: ENGINEERING OF SPORT 7, VOL 2, 2008, Vol. 11, no 3, p. 393-400Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Modern ski-treadmills allow cross-country skiers, biathletes and ski-orienteers to test their physical fitness in a laboratory environment whilst performing classical and freestyle (skating) techniques on roller skis. For elite athletes the differences in performance between test occasions are quite small, thus emphasising the importance of knowing the roller skis’ rolling resistance in order to allow the correct comparison between the results of different test occasions. In this study the roller skis’ rolling resistance has been measured using equipment on the ski-treadmill. The study investigates the influence of significant changes in rolling resistance on physiological variables. The results show that during submaximal exercise, heart rate, blood lactate, power and oxygen uptake are significantly changed by different rolling resistances, while there are no significant or only small changes to cycle rate, cycle length and ratings of perceived exertion. Incremental maximal tests show that time to exhaustion is significantly changed by different rolling resistances and this occurred without significant changes in maximal oxygen uptake and heart rate, and the influence on maximal power and ratings of perceived exertion were insignificant or small.

 • 130.
  Ainegren, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Ainegren, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Carlsson, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Tinnsten, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Roller ski rolling resistance and its effects on elite athletes’ performance2009In: Sports Engineering, ISSN 1369-7072, E-ISSN 1460-2687, Vol. 11, no 3, p. 143-157Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Modern ski-treadmills allow cross-country skiers, biathletes and ski-orienteers to test their physical fitness in a laboratory environment whilst performing classical and freestyle (skating) techniques on roller skis. For elite athletes, the differences in performance between test occasions are quite small, thus emphasising the importance of knowing the roller skis’ rolling resistance in order to allow the correct comparison between the results of different test occasions. In this study, the roller skis’ rolling resistance was measured on the ski-treadmill’s surface using a roller ski rolling resistance measurement system specially produced for this purpose. The study investigated the influence of significant changes in rolling resistance on physiological variables. The results showed that during submaximal exercise, power, oxygen uptake, heart rate and blood lactate were significantly changed by different rolling resistances, while there were no significant or only small changes to cycle rate, cycle length and ratings of perceived exertion. Incremental maximal tests showed that time to exhaustion was significantly changed by different rolling resistances and this occurred without significant changes in maximal power, maximal oxygen uptake, maximal heart rate and blood lactate, and that the influence on ratings of perceived exertion were insignificant or small.

   

 • 131.
  Ainegren, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Ainegren, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Carlsson, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Tinnsten, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Rolling resistance for treadmill roller skiing2008In: Sports Engineering, ISSN 1369-7072, E-ISSN 1460-2687, Vol. 11, no 1, p. 23-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Modern treadmills allow cross-country skiers, biathletes and ski-orienteers to test their physical performance under laboratory conditions using classical and freestyle techniques on roller skis. The differences in performance between tests are quite small for elite athletes, and it is therefore of great importance to control the rolling resistance of the roller skis. Otherwise different physiological tests cannot be accurately compared.

  This study shows that during a warm-up period of  30 minutes the coefficient of rolling resistance (µR) decreases to about 60-65% and 70-75% of its initial value for freestyle and classical roller skis respectively.

  Simultaneous measurements of temperature and µR shows that stabilized rolling resistance corresponds to a certain running temperature for a given normal force on the roller ski.

  Tests were also performed on the influence on µR of normal force, velocity and inclination. Normal forces produced significant influence on µR , while different velocities and inclinations of the treadmill only resulted in small changes in µR.

 • 132.
  Ainegren, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Ainegren, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Carlsson, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Tinnsten, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering and Sustainable Development.
  Laaksonen, Marko
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Work economy of amateur and elite cross-country skiers during treadmill roller skiing2009In: 4th Asia Pacific Congress on Sports Technology, APCST2009, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focused on the work economy of cross-country skiers during treadmill roller skiing in the perspectives; skill, age and gender. The study was investigating the external power output from elevating the transported mass against gravity and overcoming the roller skis rolling resistance, and the internal power from measured oxygen uptake and energy consumption. The roller skis rolling resistance was measured with a fixture on the ski-treadmill and the results showed a significant correlation between normal force and rolling resistance. The results also showed that it was only the amateur skiers who significantly differed in work economy among the five studied groups.

 • 133.
  Ainegren, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Carlsson, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Laaksonen, Marko S.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Tinnsten, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  The influence of grip on oxygen consumption and leg forces when using classical style roller skis2014In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 24, no 2, p. 301-310Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the influence of classical style roller skis' grip (static friction coefficients, μ S) on cross-country skiers' oxygen consumption and leg forces during treadmill roller skiing, when using the diagonal stride and kick double poling techniques. The study used ratcheted wheel roller skis from the open market and a uniquely designed roller ski with an adjustable camber and grip function. The results showed significantly (P≤0.05) higher oxygen consumption (∼14%), heart rate (∼7%), and lower propulsive forces from the legs during submaximal exercise and a shorter time to exhaustion (∼30%) in incremental maximal tests when using roller skis with a μ S similar to on-snow skiing, while there was no difference between tests when using different pairs of roller skis with a similar, higher μ S. Thus, we concluded that oxygen consumption (skiing economy), propulsive leg forces, and performance time are highly changed for the worse when using roller skis with a lower μ S, such as for on-snow skiing with grip-waxed cross-country skis, in comparison to ratcheted wheel roller skis with several times higher μ S.

 • 134.
  Ainegren, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Carlsson, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Tinnsten, Mats
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Rolling resistance for treadmill roller skiing: Presented at International Congress on Science and Nordic Skiing 2006, June 18-20, 2006, Vuokatti, Finland2006Conference paper (Other academic)
 • 135.
  Ajax, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Yousif, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Krisövningar- det man övar på blir man bra på: En fallstudie om hur Räddningstjänsten ser på lärdomar och erfarenheter genom krisövningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Akbari, Sadia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Yildiz, Günay
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Arbetsrelaterad stress inverkan på sjuksköterskan ochpatientsäkerheten: – Känsla av sammanhang på arbetet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag präglas sjuksköterskeyrken av en ökad arbetsbörda, ökade krav påkompetens, brister i organisationen samt psykosociala faktorer som leder till otrivsel.Stressen uppstår då det finns en obalans mellan krav och förmågan att hantera kraven. Denarbetsrelaterade stressen kan bli ett hinder för sjuksköterskan som kan påverkapatientsäkerheten negativt. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att granska ochsammanställa forskningsresultat som beskriver hur arbetsrelaterad stress påverkar bådesjuksköterskor och patientsäkerheten. Metod: Litteraturstudien baserades på femtonkvantitativa studier, två kvalitativa studier, en studie med mixad metod och en longitudinellstudie. Artiklarna kvalitetsgranskades och en innehållsanalys genomfördes. Resultat:Resultatet av litteraturöversikten framkom att sjuksköterskor upplever ökad stress knutnatill sex kategorier; betydelsen av en god arbetsmiljö, ett bra ledningsansvar, högarbetsbelastning och bristande kontroll, tidspress i arbetet, bristande kommunikation ochsamarbete samt hinder för arbetstillfredsställelse som kunde påverka sjuksköterskansarbetssituation negativt, vilket vidare mynnar ut i effekter på patientsäkerheten. Faktorersom ger upphov till stress är bland annat underbemanning, tidsbrist, höga förväntningar,dålig arbetsmiljö, då sjuksköterskorna upplevde sig inte kunna ge en god och säkeromvårdnad. Slutsats: Huvudresultatet visade att den arbetsrelaterade stressen påverkarbåde sjuksköterskan och patientsäkerheten negativt. Arbetsrelaterad stress är ett allvarligtproblem som förekommer i stora delar av världen, och därför är behovet stor för vidareforskning om stress på arbetsplatsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Akdag, Berfin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Bandeily, Soraya
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att vårdas för MRSA-En litteraturöversikt av patienters upplevelser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 138.
  Akindele, Hawawu
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Wahib, Khouloud
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  The Speed of Internationalization among Born-Global SMEs: A Case Study of High Teck SMEs2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 139.
  Akpalu, Wisdom
  et al.
  United Nations University - WIDER.
  Stage, Jesper
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Connectivity at a cost: The economic dynamics of connectivity restoration2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The ecological literature shows that there is a species-area relationship between habitat size and the equilibrium number of species that will thrive in a habitat. There is also a literature on habitat fragmentation showing that, if a larger habitat is broken up into smaller fragments, the long run equilibrium species number will decline in each of the remaining fragments according to the same relationship. Both in the United States and in Europe there is ongoing work on reversing habitat fragmentation in river systems, with fish ladders and other measures being introduced to restore connectivity in river systems that have previously been subdivided into smaller habitats by hydropower and other developments. However, even if connectivity is restored, the new and higher equilibrium species number will be reached only after extended periods of time. This means that measures to restore connectivity entail incurring one-time investment costs (and possibly continuous long run increases in maintenance costs as well) in order to gain habitat improvements that will generate increasing value over time upto the point where the new, better equilibrium is reached. In this paper, we set up a theoretical model to investigate what the conditions are for such an investment to be socially profitable, and link the model to empirical data from measures to restore river system connectivity which show how quickly this recovery tends to occur in practice. We find that even in cases where it would have been socially preferable not to build a hydropower installation in the first place, connectivity-restoring measures affecting the installation are not necessarily socially profitable. Under a wide range of plausible assumptions about discount rates, investment costs and productivity losses, decommissioning the hydropower plant once its economic lifespan is past is a better option, from the social planner’s perspective, than carrying out measures while the plant is still economically viable.

 • 140.
  Al Haddad, Zahra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Turkia, Jessie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Att ha möjligheten till att tala sitt modersmål är grunden för att uppehålla sin identitet som finländare”.: En studie om språkets betydelse för äldre med finsk modersmål2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att Sveriges befolkning ökar så ökar även invånare med utländsk bakgrund. När dessa invånare blir äldre medför detta att språkets betydelse inom äldreomsorgen kommer i fokus, då många individer önskar vård på sitt modersmål. Äldre med finska som modersmål är den enskilt största minoritetsgruppen i Sverige och de har idag enligt lag rätt till äldreomsorg på finska. Uppsatsens syfte är att undersöka språkets betydelse för välbefinnandet hos äldre med finska som modersmål inom äldreomsorgen. Arbetet är en kvalitativ studie baserad på kvalitativa intervjuer med äldreboende i kommuner där de äldre har rätt till finsk äldreomsorg. Samtliga personer hade finska som modersmål. Resultatet visar att språket, i form av att kunna tala sitt modersmål, har betydelse inom äldreomsorgen för att minska oro, för att kunna uttrycka tankar och behov och för att känna trygghet och gemenskap på äldreboendet.

 • 141.
  Al Harbiti, Cherin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Woldner, Liza
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Betydelsen av stöd bland individer med kronisk obstruktiv lungsjukdom2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Al, Ruken
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Modigh, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  När livet drastiskt förändras…: - att vara förälder till ett barn med Diabetes Mellitus typ 1 under det första året efter insjuknandet.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Alajoutsijärvi, Kimmo
  et al.
  Univ Oulu, Sch Business, Dept Mkt, POB 4600, Oulu 90401, Finland .
  Klint, Mats B.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Tikkanen, Henrikki
  Customer relationship strategies and the smoothing of Industry-Specific Business Cycles: The Case of the Global Fine Paper Industry2001In: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, Vol. 30, no 6, p. 487-497Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to argue for the importance of customer relationship strategies in smoothing industry-specific business cycles. We use the global fine paper industry as an example of an industry renowned for its drastic, seemingly uncontrollable business cycles. As in so many other global industries producing upstream, commodity products such as steel, copper, or sawn goods, dramatic price fluctuations are a reality for managers in both supplying and buying organizations in the fine pager industry. In this article, a representative case of one business cycle is described and analyzed to illustrate the empirical phenomenon in a real-life setting. We use some specific concepts and frameworks developed in industrial marketing research to further understanding of the underlying logic behind business relationships that enhances cyclicality in the industry. Furthermore. these concepts also give insights into the smoothing of industry-specific business cycles through the application of more explicit, cooperative customer relationship strategies. (C) 2001 Elsevier Science Inc. All rights reserved.

 • 144.
  Alamattila, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Larsson, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kommunikation vid afasi - hinder och möjligheter: -En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 12 000 personer av afasi. Afasi kan uttrycka sig i olika former såsom expressiv, impressiv och global afasi. De kommunikationssvårigheter som patienten lider av kan leda till känsla av meningslöshet och frustration. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa förhållanden som påverkar kommunikationen med patienter med afasi ur vårdpersonalens perspektiv Metod: Litteraturöversikt baserad på tretton vetenskapliga artiklar med kvalitativ (n=8), kvantitativ (n=2) och mixad (n=3) metod. Resultat: Litteraturöversikten var uppdelad i två huvudkategorier där det första kategorin ”Omständigheter som underlättar kommunikationen” belyser omständigheter som bidrog till en framgångsrik kommunikation. Det andra kategorin ”Omständigheter som begränsar kommunikationen” belyser faktorer som begränsar möjligheterna att uppnå en lyckad kommunikation mellan vårdpersonal och patienter med afasi. Diskussion: Kommunikationens förutsättningar och hinder återfinns även hos patienter. Kommunikationen påverkar den vård som patienten får, att vårdpersonalen har möjligheterna att få till en fungerande kommunikation bl.a ge tid till patienten och skapa en lugn miljö. Slutsats: Det krävs att vårdpersonalen har god kunskap kring hur de på bästa möjliga sätt kan kommunicera med patienter med afasi. Framtida forskning bör fokuseras på att öka kunskapsnivån i fenomenet ytterligare genom att forska mera kring kommunikationsstrategier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Alan, Mustafa Burak
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  The Political Function of the Visegrad Group: A study of the political function and role of the Visegrad Group within European Integration from a regionalist perspective2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Visegrad Group, consisting of Poland, Czech Republic, Hungary and Slovakia, is a subregional cooperation that is in the Central Europe. Its goal is to create a region where these countries can easily work together in the fields of common interests, above all the main objective of EU membership. Since 2004, all the four Visegrad countries have gained a full membership status of European Union and the question remains what political function, role and influence the Visegrad Group has in the larger context of European Integration after achieving this goal.The purpose of this study is to examine what political function, role and influence the Visegrad Group has in the larger context of European Integration. As a subregional cooperation, the V4 will be analyzed by studying its political function in two sectors, defence and environment, from a regionalist perspective.

 • 146.
  Alander, Margareta
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Westner, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Familjehemmets biologiska barn: En kvalitativ studie från det biologiska brnets perspektiv av att växa upp i ett familjehem.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Meningen med denna studie var att låta de biologiska barnen i familjehemmet komma till tals om hur de upplevde uppväxten i ett familjehem och hur uppväxtförhållanden har påverkat dem som vuxna. För att besvara studiens syfte har vi använt oss av tidigare forskning inom det valda ämnesområdet. Vi valde en halvstrukturerad intervjumetod med öppna underfrågor där intervjuguiden var vårt underlag för våra samtal. Respondenterna inledde med en liten berättelse av sin uppväxt. Därefter övergick intervjun till att vara strukturerad med en öppen rörlighet i både frågor och svar. Analysmetoden vi valde var tematisk där ämnes områden skrevs ner och underfrågor sorterades in under rätt ämnesområde, för att få struktur i arbetet och kunna sammanställa analysen. Undersökningen gjordes ur ett vuxenperspektiv och vi intervjuade två kvinnor och två män med olika familjehemsbakgrund. Männen var uppvuxna med ett familjehemssyskon och kvinnorna med flera familjehemssyskon samtidigt. I studien framkom att flickorna hade fått ta ett större ansvar om sig själv och hade haft förväntningar på sig att vara förstående i många situationer vilket inte pojkarna upplevde att det förväntats av dem. Flickorna hade känt sig i skymundan och känt av rivalitet till sina familjehemssyskon medan pojkarna tog den plats de behövde och hade alltid känt sig delaktig i familjen. Flickorna hade önskat mer tid och uppmärksamhet av sina föräldrar medan pojkarna upplevde att de fått den tid och uppmärksamhet de behövde av sina föräldrar.  Vi kom fram till att det inte går finna någon generell förklaring till hur uppväxten i ett familjehem upplevs, men att de biologiska barnen har det gemensamt att de hjälper familjen genom stöttning och kan många gånger känna oro för sina föräldrar. De problem och svårigheter som uppkommer i ett familjehem får de biologiska barnen många gånger ta del av, vilket kan vara en förklaring på en tidig intellektuell åldersutveckling. De biologiska barnens uppväxtförhållanden påverkar dem till att bli omsorgsgivande med en empatisk förmåga för andra människor i vuxen ålder.

  Download full text (pdf)
  Familjehemmets_biologiska_barn
 • 147.
  Alarcon, Jessica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gutic, Sanel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialtjänstens arbete med ensamkommande flyktingbarn: -en kvalitativ studie om psykisk ohälsa bland ensamkommande flyktingbarn med syftet att främja integreringen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den stora flyktingvågen är ett aktuellt ämne som även väckt många debatter på internationell nivå. Under 2015 anlände cirka 36 00 ensamkommande barn till sverige. Dessa barn och ungdomar har ställts inför livsförändrande omständigheter. Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur socialtjänsten arbetade med ensamkommande barns psykiska ohälsa som målsättningen för ett främjande av integrering i samhället. Datainsamlingen vi använde oss av var genom kvalitativa intervjuer där sju socialsekreterares arbetsmetoder samlats in, samt analyserats med hjälp av en intervjuanalys. Genom semistrukturerade intervjuer har materialet samlats in då för tolkning och analysering. De teorier som studien lutade sig tillbaka på och vad resultatet analyserades utifrån är Aaron Antonovskys KASAM:s känsla av sammanhang samt Abraham Maslows behovstrappa och Empowerment. Slutsatsen och resultatet av denna studie beskriver att socialsekreterare arbetar hela tiden med att uppnå ett så väl och gott arbete gentemot barn och ungdomar som möjligt, samt även att de behov varje barn och ungdom har tillfredsställs samt tillgodoses utifrån bästa och möjliga situation. Socialsekreterare möter dagligen problematik hos barn och ungdomar, problematik som orsakats av resan till ett land eller problematik som orsakats av händelser i ursprungslandet. Arbeten som gynnar barn och ungdomar med psykisk ohälsa resulterar i att hälsan blir bättre och integreringen i ett samhälle blir lyckad samt även att integrationen även den blir lyckad.

 • 148.
  Albaeus, Alexandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Carlstedt, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Erfarenheter av prediabetes -: ur ett patientperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Albano, Emil
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Seppälä, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos högstadieungdomar2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Albano, Emil
  et al.
  Mid Sweden University. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Wassberg, Jerker
  Mid Sweden University. Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Psykiska reaktioner vid fysiskt trauma: en litteraturöversikt2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fysiskt trauma är ett av de största hälsoproblemen i världen. Fysiska skador står för 16 % av den globala sjukdomsbördan. Med nya träningsprogram och arbetssätt har kvalitén på vården förbättrats men vanligen följer en psykisk reaktion på traumat som kan kvarstå under lång tid. Syfte: Syftet var att belysa vuxna personers psykiska hälsa efter ett fysiskt trauma. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt som baseras på 13 vetenskapliga artiklar. En induktiv innehållsanalys utfördes på artiklarnas resultat. Resultat: Personer som är med om ett fysiskt trauma kan utveckla psykiska störningar relaterat till skadan, bl.a. PTSD (postraumatiskt stress syndrom), ångest, depression och sömnstörningar. Patienter berättar att de inte får hjälp med deras psykiska hälsa. Diskussion: De psykiska påfrestningarna vid trauma är stora. Det är viktigt för vårdpersonal att vara medveten om detta för att inte negligera ev. sjukdomsutveckling hos patienten. Slutsats: Patienters upplevelser av fysiskt trauma är något som behöver uppmärksammas inom vården. Det är viktigt att dessa patienter och anhöriga får möjlighet träffa personal som är utbildad inom krishantering.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 101 - 150 of 14100
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf