miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 441
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Fjæstad, Björn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Public perceptions of science, biotechnology, and a new university1996Collection (editor) (Other academic)
 • 102.
  Fjæstad, Björn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Rymden nästa2001In: På resande fot: 23 forskare skriver om turism och upplevelser, Östersund: Sellin & Partner , 2001, p. 216-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Människan har tagit steget ut i rymden och frågan är nu när det kommer att finnas turistresor med rymden som mål.

 • 103.
  Fjæstad, Björn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Vetenskap förpackad till kultur1996In: KTH-nytt, ISSN 0345-6633, p. 16-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 104.
  Forslund, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Med ryggen mot den globala urbaniseringstrenden: En kvalitativ studie om livsstilsföretagande och naturturism i Grövelsjön2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 105.
  Fredman, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Finansiering av leder: En översikt med särskilt fokus på fjällen2018Report (Other academic)
 • 106.
  Fredman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Ankre, Rosemarie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Chekalina, Tatiana
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar en nationell enkätundersökning över svenskarnas friluftslivår 2018. Friluftsliv i olika former är en populär fritidssysselsättningbland svenskarna, vilken kan beskrivas som ”vistelse utomhus i natur- ellerkulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.Målet för den av riksdagen antagna friluftspolitiken är att stödja människorsmöjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten ären grund för friluftslivet. Åtta av Sveriges 16 miljömål innehåller också preciseringarsom berör friluftsliv. Dagens friluftsliv har dessutom nära kopplingartill en växande naturturism. Syftet med undersökningen är att ge ett bra underlag för uppföljningar avfriluftsmålen och friluftslivet i miljömålen. Detta sker genom att dels redovisastatus för friluftslivet i Sverige år 2018, dels genom att visa på förändringarsedan år 2007. Ytterligare ett viktigt syfte är att erhålla data över friluftslivbåde nationellt och i respektive län, för att på så sätt få ett underlag till analyserav friluftslivet på olika geografiska nivåer. Undersökningen genomfördes i form av en postal enkätundersökningriktad till personer bosatta i Sverige i åldern 16 år och äldre under periodenseptember – november 2018. Mittuniversitetet utformade frågorna i samrådmed Naturvårdsverket och i dialog med andra myndigheter som ingår i nätverketför friluftsliv. Datainsamlingen genomfördes av Statistiska centralbyrån(SCB) och rapporten är framtagen av Mittuniversitetet på uppdragav Naturvårdsverket.

 • 107.
  Fredman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Hedblom, Marcus
  Sveriges Lantbruksuniversitet.
  Friluftsliv 2014: Nationell undersökning om svenska folkets friluftsvanor2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar resultaten från en nationell enkätundersökning avseende svenskarnas friluftsvanor år 2014 (december 2013 till november 2014). Enkäten utgör en viktig del i arbetet med uppföljning av friluftsliv i miljömålssystemet samt målen för friluftspolitiken (se Naturvårdsverket, 2014). Undersökningen genomfördes som en elektronisk panelundersökning (8410 intervjuer med personer bosatta i Sverige i åldersintervallet 16-84 år) och utfördes av Mittuniversitetet (i samarbete med undersökningsföretaget Norstat) på uppdrag av Naturvårdsverket. Resultaten redovisas i fyra delar som omfattar (i) friluftslivet enligt nyckelbegreppen (utövande av friluftsliv, deltagande i friluftsaktiviteter, värna och bibehålla värden för friluftslivet, tillgänglighet och buller), (ii) friluftslivet hos olika grupper, (iii) friluftslivet i miljökvalitetsmålen, samt (iv) friluftslivets förändring över tid. Från undersökningen kan bland annat noteras;

   

  - att 83 procent är ute i naturen ”ganska eller mycket ofta” på längre ledigheter, 60 procent på helger och 51 procent på vardagar

   

  - att nöjes- och motionspromenader, vistelser i skog och mark och trädgårdsarbete är de vanligaste friluftsaktiviteterna (bad är populärast på sommaren medan kälkåkning, tur- och längdskidor är populäras på vintern)

   

  - att lövskogar är den naturtyp som uppskattas mest att utöva friluftsliv i, följt av barrskogar, fjäll, odlingslandskapet och myrar (äldre skogar är betydligt mer attraktiva än ungskog och kalhyggen)

   

  - att över hälften av de svarande i hög grad haft upplevelser av trygghet, återhämtning och en naturpräglad miljö vid det senaste friluftstillfället

   

  - att nästan hälften av de svarande i någon grad upplever brist på lämpliga platser eller områden för att ägna sig åt friluftsaktiviteter i den utsträckning man önskar

   

  - att friluftsliv till havs, i skärgård eller till fjälls ofta sker långt från hemmet

   

  - att ca 30 procent har upplevt någon grad av buller vid senaste friluftstillfället (främst från trafik, vägar och flyg)

   

  - att på vardagar är kvinnor ute oftare i naturen än män, äldre personer är ute oftare än yngre, personer bosatta på landsbygden är ute oftare än personer i storstäder, personer utan hemmavarande barn under 18 år är ute oftare än personer med barn i samma ålder, och personer som vuxit upp i Europa är ute oftare i naturen än personer som själva, eller vars far eller mor, växt upp utanför Europa

   

  - att brist på tid är det vanligaste hindret för utövande av friluftsaktiviteter (andra vanliga hinder är att man saknar någon att utöva aktiviteten med, att man saknar lämpliga områden eller familjesituationen)

   

  - att yngre personer har sämre kunskaper om allemansrätten jämfört med äldre personer

   

  - att andelen svenskar som är ute i naturen ”mycket ofta” har minskat sedan år 2007

   

  - att andelen svenskar som ”strövar i skog och mark” minst en gång per år ligger relativt stabilt mellan 70 och 80 procent sedan 1970-talet (tendens till minskning)

   

  - att andelen svenskar som ”motionerat” utomhus har ökat kraftigt sedan början av 1980-talet

 • 108.
  Fredman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Laven, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Wall-Reinius, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Managing Tourism in Protected Areas from a Landscape Perspective: An Exploratory Study from Sweden2013In: Protected Areas and Place Making Conference PROCEEDINGS 2013 / [ed] Magro, T.C., Rodrigues, L.M., Silva Filho, D.F., Polizel, J.L., Leahy, J., 2013Conference paper (Other academic)
 • 109.
  Fredman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Margaryan, Lusine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  The Supply of Nature-based Tourism in Sweden: A National Inventory of Service Providers2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report provides a descriptive overview of a national inventory of nature-based tourism (NBT) service providers in Sweden. In order to obtain a representative sample a “geographical distribution” approach was used based on the cooperation of regional tourist bureaus. As a result, contact information of 2060 service providers was received. Following two non-response check-ups and a screening question the effective sample was 1821 NBT service providers (referred to as “companies”) and a follow-up web survey resulted in 648 valid responses. Results from the survey are reported under the following themes: Business operations; Seasonality and geographical distribution; Influence of other land users; The role of National Parks; Nature and wildlife; Infrastructure, access and legal rights; Environmental responsibility; Sales and costs; Employment; The market for nature-based tourism and Networking. Open ended questions are reported in the Appendices. Among the many results presented in the report we like to highlight the following;

   

  • The general impression from the results is that NBT is a rather diversified sector which relies on multiple business operations. Only about 20 % of the companies have one hundred percent of their annual sales from NBT.

   

  • The supply of NBT in Sweden circles around different types of water based activities to a large extent when measured vis-à-vis importance to annual sales. It is also a summer business – between 60-80 % of all respondents ranked the months June-September as the most important season.

   

  • Guided activities in nature and accommodation are ranked as the most important business activities while fishing, kayaking, canoeing and/or rafting are the most important recreation activities.

   

  • Future growth of the Swedish NBT sector is likely. While 37 % of the companies classified themselves as being in a growth phase and 6 % in start-up, only 8 % were in recession and 2 % in liquidation.

   

  • The counties in Sweden having the highest absolute number of NBT service providers are Västra Götaland, Norrbotten, Jämtland and Östergötland.

   

  • The majority of the companies are dependent on access to land with an external ownership. The freedom to roam in nature is very important to three-quarters of all respondents while only four percent think this opportunity is of no importance at all. Hiking trails and cabins are the most important types of infrastructure.

   

  • Three most important nature environments for NBT operations in Sweden are forests, lakes, rivers and waterfalls. Hydroelectric dams, wind power plants and forestry are among the land and water uses which are the most negative to the companies in this study.

   

  • Between 5-15 % of all NBT companies in this study are engaged in environmental responsibility programs such as sustainability reporting, CSR or carbon offsetting measures.

   

  • Looking at the importance of different wildlife we find that fish, birds and moose are the most important. Only about 14 % of the companies report activities within or in the 5 km range from a National Park.

   

  • The average annual sale is close to 2 million SEK among the companies in this study and the total sales of the Swedish NBT sector is estimated as at least 3,6 Billion SEK. There are a small number of large and a large number of small NBT service providers in terms of annual sales.

   

  • Just over 60 % of the companies reports at least one full time year round employment while 40 % have at least one part time year round employment working with NBT operations.

   

  • Most employees are from the county where the company is registered. About one in five companies have employees from other counties in Sweden outside the county where the company is registered while 15 % of the companies report employees from other countries than Sweden.

   

  • Majority of the sales are from the private market segment. On average, about 14 % of the companies report heavy reliance (proportion of 80-100%) on customers from the same county where the company is registered. In contrast, only about 5 % report the same reliance on customers from Sweden outside the county where the company is registered. Finally, 17 % report similar proportion of customers from countries other than Sweden (international customers).

   

  • Besides Sweden the most important foreign markets are Germany, Denmark, the Netherlands and Norway. Only a few percent of the companies report more distant markets such as Asia or the USA.

   

  • Around 22 % of the companies cooperate with the Swedish Ecotourism Association (Svenska ekoturismföreningen), the Federation of Swedish Farmers (LRF) and the Swedish Tourism Association (STF) respectively. It is less common to be affiliated with the Swedish hospitality industry (Visita) or a forest owner association.

   

  • Almost half of all respondents were working in another non-service company immediately prior to starting/getting employed by the current NBT company. Only one third worked in another service or tourist company.

   

  • 39 % of all respondents have at least one year of experience from the NBT sector before they started the company or became an employee of the company where they currently work.
 • 110.
  Fredman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Sandell, Klas
  Karlstads universitet.
  Predicting Outdoor Recreation – Experts vs. the Public2016In: Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Abstract Book / [ed] Đorđije Vasiljević, 2016, p. 170-172Conference paper (Refereed)
 • 111.
  Fredman, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Stenseke, Marie
  Göteborgs universitet.
  KLas, Sandell
  Karlstads universitet.
  Friluftsliv i förändring: Studier från svenska upplevelselandskap2014 (ed. 1)Book (Refereed)
 • 112.
  Fredman, Peter
  et al.
  Norwegian University of Life Sciences, Norway.
  Wikström, Daniel
  Dalarna University.
  Income Elasticity of Demand for Tourism at Fulufjället National Park2018In: Tourism Economics, ISSN 1354-8166, E-ISSN 2044-0375, Vol. 24, no 1, p. 51-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  National Parks are significant markers in the tourism attraction system and represent an important supply of recreation opportunities for the clients of the nature-based tourism industry. In this study, we analyze income elasticities among visitors from two major nationalities at Fulufjället National Park (FNP)—a cross-boundary park between Sweden and Norway—to see if this tourism product is a luxury or not. Modeling demand with a Tobit model, we find that visiting this National Park is close to a luxury, but results also show that elasticities differ across both income and nationality: FNP is more likely to be a luxury good among low-income Germans and high-income Swedes. The article concludes with a discussion on policy and management implications from these results.

 • 113.
  Frisk, Linnea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Johansson Borg, Stina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Informationsbehovet hos Vemdalens vintergäster: En fallstudie om hur turister söker information före och under vistelsen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 114.
  Fristedt, Henrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Turister på en aktiv semester: En fältstudie om karaktärsdrag, motiv och upplevelsen hos turister på en aktiv semester2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 115.
  Fuchs, Matthias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Abadzhiev, Andrey
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Svensson, Bo
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Höpken, Wolfram
  University of Applied Science Weingarten-Ravensburg.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  A knowledge destination framework for tourism sustainability2013In: Tourism, ISSN 1332-7461, Vol. 6, no 2, p. 121-148Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on Grant's (1996) knowledge-based view of the fi rm, Jafari's (2001) knowledge-based platform ofthinking and Schianetz, Kavanagh and Lockington (2007a) Learning Tourism Destination, the KnowledgeDestination Framework (Höpken, Fuchs, Keil & Lexhagen, 2011) is introduced and a Web-based DestinationManagement Information system (DMIS) is presented. It is illustrated how knowledge creation,exchange and application processes can be improved by applying a Business Intelligence approach. By focusingon Online-Analytical Processing (OLAP), exemplarily for the Swedish tourism destination of Åre, it ishighlighted how DMIS can be used as a monitor for measuring the proportion of tourists with the smallestecological footprint (Dolnicar, Crouch & Long, 2008; Dolnicar & Leisch, 2008). After a discussion of studylimitations, future research steps are outlined. Th e paper concludes by providing some critical remarks on thepolitical economics of sustainability on a global scale and by outlining policy implications for the governanceof sustainability at the level of tourism destinations.

 • 116.
  Fuchs, Matthias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Chekalina, Tatiana
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Höpken, Wolfram
  University of Ravensburg-Weingarten.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Customer based brand equity modelling for big data analytics in tourism destinations: a case from Sweden2015In: The t-Forum 2015 Global conference: Tourism intelligence in action, 2015Conference paper (Refereed)
 • 117.
  Fuchs, Matthias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Chekalina, Tatiana
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Höpken, Wolfram
  University of Ravensburg-Weingarten.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Value co-creation modelling for big data analytics: the destination management information system Åre2014In: The values of tourism / [ed] Budeanu, A., Möckel, M. & Gimothy, S. (eds.)., 2014Conference paper (Refereed)
 • 118.
  Fuchs, Matthias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Höpken, Wolfram
  University of Applied Sciences Weingarten-Ravensburg.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  A Business Intelligence Application for Knowledge Generation in Tourism Destinations – A Case from Sweden2013Conference paper (Refereed)
 • 119.
  Fuchs, Matthias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Höpken, Wolfram
  University of Ravensburg-Weingarten.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Applying business intelligence for knowledge generation in tourism destinations: - A case study from Sweden2014In: Tourism and Leisure: Current issues and perspectives of development / [ed] H. Pechlaner and E. Smeral, Springer Gabler, 2014, p. 161-174Chapter in book (Refereed)
 • 120.
  Fuchs, Matthias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Höpken, Wolfram
  Univ Appl Sci Ravensburg Weingarten, Weingarten, Germany.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Big data analytics for knowledge generation in tourism destinations: A case from Sweden2014In: Journal of Destination Marketing and Management, ISSN 2212-571X, Vol. 3, no 4, p. 198-209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a knowledge infrastructure which has recently been implemented as a genuine novelty at the leading Swedish mountain tourism destination, Åre. By applying a Business Intelligence approach, the Destination Management Information System Åre (DMIS-Åre) drives knowledge creation and application as a precondition for organizational learning at tourism destinations. Schianetz, Kavanagh, and Lockington’s (2007) concept of the ‘Learning Tourism Destination’ and the ‘Knowledge Destination Framework’ introduced by Höpken, Fuchs, Keil, and Lexhagen (2011) build the theoretical fundament for the technical architecture of the presented Business Intelligence application.

  After having introduced the development process of indicators measuring destination performance as well as customer behaviour and experience, the paper highlights how DMIS-Åre can be used by tourism managers to gain new knowledge about customer-based destination processes focused on pre- and post-travel phases, like “Web-Navigation”, “Booking” and “Feedback”. After a concluding discussion about the various components building the prototypically implemented BI-based DMIS infrastructure with data from destination stakeholders, the agenda of future research is sketched. The agenda considers, for instance, the application of real-time Business Intelligence to gain real-time knowledge on tourists’ on-site behaviour at tourism destinations.

 • 121.
  Funseth, Julia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Lundin, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Evenemangslivscykelns tillämpbarhet: En fallstudie om svenska evenemangs utvecklingsförlopp2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 122.
  Gabrielsson, Karolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Turismen i Göteborg2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 123. Gelbman, A
  et al.
  Laven, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Alternative Social Tourism Development: A Case Study of a Small-scale Venture in Nazareth2015Conference paper (Refereed)
 • 124. Gelbman, A
  et al.
  Laven, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Community Based Tourism, Heritage, and Peace: A Case Study of a Hostel in the Old City of Nazareth2014Conference paper (Other academic)
 • 125. Gelbman, A
  et al.
  Laven, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Reconciliation and Development: A Case Study of a Small-scale Tourism Venture in Nazareth2014Conference paper (Other academic)
 • 126.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Neoliberalism and social work education. Students’ ability to identifythe elderly’s rights and needs.2018In: Neoliberalism,Nordic Welfare States and Social Work: Current and Future Challenges. / [ed] M. Kamali & J.H. Jönsson, New York: Routledge, 2018, 1 st, p. 193-202Chapter in book (Refereed)
 • 127.
  Giritli Nygren, Katarina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lindblad Gidlund, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  A diagnosic framework for eGovernment management2008In: Proceedings of the IADIS International Conference on e-Society 2008, Algarve: IADIS Press, 2008, p. 3-8Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  As earlier research has shown, the ways that local leaders and managers translate the overarching idea of eGovernment cause significant consequences for the overall implementation process. In our own research it has become obvious that inside both the translation and the enactment process are invaluable clues for the eGovernment management embedded. Our findings indicate that it is important to consider managers as local mediators of mega trends and that it is necessary to create knowledge about the diverse translation processes and, by doing so, emphasize enactment rather than vision. In this article we suggest that a method called A diagnostic framework for eGovernment management could be a useful method for researchers as well as eGovernment managers to increase the understanding of the enactment process.

 • 128.
  Giritli Nygren, Katarina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lindblad Gidlund, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Leaders as mediators of megatrends: A diagnostic framework in praxis2011In: Applied Technology Integration in Governmental organizations: New E-government Research / [ed] Weerakkody Vishant, Hershey New York: IGI Global, 2011, 1, p. 281-297Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The idea of eGovernment is moving rapidly within supra-national and national and local institutions. At every level leaders are interpreting the idea, attempting to grasp either the next step or indeed the very essence of the idea itself. This chapter outlines a diagnostic framework, resting on three different dimensions; translation, interpretative frames and sensemaking, to create knowledge about the translation processes and by doing so, emphasize enactment rather than vision. The diagnostic framework is then empirically examined to explore its possible contribution to the understanding of the complexity of leader’s translating and mediating the idea of eGovernment in their local context. In conclusion it is noted that the diagnostic framework reveals a logic of appropriateness between local mediators, eGovernment, different areas of interest and appropriate organisational practices.

 • 129.
  Godtman Kling, Kristin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Biking Men and Walking Women: A Gender Perspective on Outdoor Recreation Participation in the Swedish Mountains2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 130.
  Godtman Kling, Kristin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Forskningsläget kring leder för rekreation - en litteraturstudie2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  En litteraturstudie om forskningsläget kring leder för rekreation i icke-urbana områden, där 194 engelskspråkiga akademiska artiklar i nätbaserade databaser granskades. Resultaten från litteraturstudien visar att den geografiska spridningen på forskningen om rekreationsleder är begränsad, där forskningen koncentreras på Nordamerika och Australien. Studier om leder för rekreation handlar främst om naturvetenskapliga aspekter av leder, så som miljömässiga konsekvenser av led-baserade aktiviteter och det finns generellt lite forskning på samhällsvetenskapliga aspekter av leder.

 • 131.
  Godtman Kling, Kristin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Paths to collaboration? A Study on Multifunctional Mountain Trails2019Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Trails in natural areas constitute an essential resource in tourism as they provide infrastructure for both tourists and tourism companies. Trails allow access to nature and increase safety for visitors by guiding them to the appropriate route, where places of danger are avoided and the risk of damaging ecologically sensitive areas minimized. Even so, touristic activities in natural settings are today increasing and are more diversified as there are many ‘new’ activities becoming accessible for more people, for example mountain biking, trail-running and mountaineering. These trends and changes in tourism and outdoor recreation have resulted in an increase of trail-use, which in turn entails more trail-based conflicts. Conflicts occur between different recreational activities that use the same trail, but also between trail-based recreationists and other land-use interests. Thus, planners and managers of natural areas increasingly have to handle conflicts related to trail-use. Although conflicts relating to trails are becoming more common, research on trails as a conflict management tool is limited. Research has mainly focused on conflicts between trail-based recreation activities, and not on how the trail itself can be used to handle conflicts between land-use interests. As a number of land-use interests use the trail for various purposes, it can be argued that the multi-faceted features and flexible characteristics that constitute a trail can be helpful in handling such conflicts. The point of departure for this licentiate thesis is the assumption that trails in the natural landscape can function as a conflict management tool. Through the recreational trail, dialogue and discussions are made possible among stakeholders. Trails can therefore function as facilitators for communication, and thus enhance the possibilities of building trust and promoting collaboration between actors.

  The results of this thesis derive from a case study of the southern Jämtland mountains in Sweden, an area where conflicts of interests exist. There are several different interests and perspectives on how the mountain landscape should be used, perspectives including those of tourism companies, reindeer herding, nature conservation interests and local population. The trails in the area are, however, important to all stakeholder groups, and collaboration around the trails is therefore examined in this thesis as an applied example where stakeholders communicate and negotiate.

  Data for this thesis was collected by working closely with stakeholders in the area and by organizing workshops where different interests could meet and discuss issues relating to trails. Results show that creating platforms for collaboration and dialogue are important for increasing the understanding between different interests represented within stakeholder groups. Such platforms can therefore be highly valuable in handling conflicts regarding land-use.

  This licentiate thesis contributes to increased knowledge on the multi-faceted roles of trails intended for tourism and outdoor recreation. This is achieved by the examination of international trail research to identify research gaps, together with the analysis of trails as a tool for collaboration and communication to handle land-use conflicts. The thesis contributes to the existing literature on handling multiple land-use interests, and adds to previous knowledge by taking on a rather new approach; that of the recreational trail as a facilitator for communication.

 • 132.
  Gozdz Englund, Marta
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Lundqvist, Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Tre typer av destinationsledning: En kartläggning av tre destinationers turismutvecklande organisationer och deras relationer till den offentliga sektorn 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this study is firstly to identify how three destinations are working focusing on destination development organizations and collaboration between private and public actors , but also to perform a comparative analysis of how destination management affects a destination.

  To fulfill the purpose an interview study is conducted with representatives from the public and private sectors at the destinations in question. The theoretical framework on which this study is based on the affect factors of competitiveness of destinations, further processed also the interdependencies that occur between private and public actors in one destination followed by theories of partner organizations.

  It is finally found that destination management , however it is organized , is affecting tourism development at the destination. However, it is clear that a comprehensive organization in the form of a destination management organisation or similar is essential for destination success. With such organizations also follows the objectives and procedures , including how the funding of tourism, its development and its marketing should be done.

 • 133.
  Grandien, Christina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Nord, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Strömbäck, Jesper
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Efter flodvågskatastrofen.: Svenska folkets åsikter om och förtroende för myndigheter, medier och politiker2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Flodvågskatastrofen i Sydostasien på annandagen den 26 december 2004 var

  en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Den drabbade också Sverige

  hårt, eftersom många svenskar semestrade i Thailand vid tiden för katastrofen.

  Den svenska krisberedskapen sattes på prov – ett prov som många anser att

  den inte klarade av.

  Det framgår av denna rapport, som undersöker allmänhetens åsikter om och

  förtroende för myndigheter, politiska organ och ledare samt medier, och hur

  allmänheten själv uppfattar att dess åsikter och förtroendebedömningar har

  påverkats av flodvågskatastrofen. Rapporten bygger på en riksrepresentativ

  telefonintervjuundersökning och en fokusgruppsundersökning. Resultaten

  visar att den svenska allmänheten är kritisk – inte minst mot regeringen med

  Göran Persson i spetsen och mot utrikesdepartementet under ledning av Laila

  Freivalds. Medierna anses dock i huvudsak ha skött sin bevakning väl, och allmänheten

  uppger också ett högre förtroende för journalister än för politiker.

 • 134.
  Grape, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Yapan Lindberg, Joanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En bild säger mer än tusen ord: En bildanalys av alkoholreklamsbilder utifrån ett intersektionellt perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa kön, klass och etnicitet utifrån intersektionalitetsperspektivet och hur dessa begrepp framställs i reklambilder som marknadsför alkoholhaltiga drycker. I resultatet och analysen använde vi oss utav forskningsdesignen bildanalys, vilket är en form av innehålls analys. Därefter genomfördes en korstabulering med stöd av variabler som var relevanta för att belysa perspektivet samt för att besvara ställda frågeställningar. Intersektionaliet innebär ett samspel mellan etnicitet, klass och kön och hur olika maktstrukturer uppstår i och med dessa. Detta gjorde att resultatet visade på den dominerande ”vita” mannen som anses vara den som gynnas mest inom de olika samhällsskiten. Problematiken som råder angående alkoholreklam ligger i hur bilderna framställer sin produkt som något positivt. Detta medför att människor i större utsträckning tenderar att vilja efterlika det som porträtteras i reklamen och på så sätt blir alkohol  marknadsförd trots det faktum att det är ett stort folkhälsoproblem.

 • 135.
  Green, Paul F.
  et al.
  Geotrack Int Pty Ltd, Australia.
  Duddy, Ian R.
  Geotrack Int Pty Ltd, Australia.
  Japsen, Peter
  Geol Survey Denmark & Greenland GEUS, Copenhagen, Denmark.
  Bonow, Johan M.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography. Södertörn Univ, Huddinge.
  Malan, Jean A.
  New Age African Global Energy Ltd, London, England; Getech Grp PLC, England.
  Post-breakup burial and exhumation of the southern margin of Africa2017In: Basin Research, ISSN 0950-091X, E-ISSN 1365-2117, Vol. 29, no 1, p. 96-127Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite many years of study, the processes involved in the development of the continental margin of southern Africa and the distinctive topography of the hinterland remain poorly understood. Previous thermochronological studies carried out within a monotonic cooling framework have failed to take into account constraints provided by Mesozoic sedimentary basins along the southern margin. We report apatite fission track analysis and vitrinite reflectance data in outcrop samples from the Late Jurassic to Early Cretaceous sedimentary fill of the Oudtshoorn, Gamtoos and Algoa Basins (Uitenhage Group), as well as isolated sedimentary remnants further west, plus underlying Paleozoic rocks (Cape Supergroup) and Permian-Triassic sandstones from the Karoo Supergroup around the Great Escarpment. Results define a series of major regional cooling episodes. Latest Triassic to Early Jurassic cooling which began between 205 and 180 Ma is seen dominantly in basement flanks to the Algoa and Gamtoos Basins. This episode may have affected a wider region but in most places any effects have been overprinted by later events. The effects of Early Cretaceous (beginning between 145 and 130 Ma) and Early to mid-Cretaceous (120-100 Ma) cooling are both delimited by major structures, while Late Cretaceous (85-75 Ma) cooling appears to have affected the whole region. These cooling events are all interpreted as dominantly reflecting exhumation. Higher Late Cretaceous paleotemperatures in samples from the core of the Swartberg Range, coupled with evidence for localised Cenozoic cooling, are interpreted as representing Cenozoic differential exhumation of the mountain range. Late Cretaceous paleotemperatures between 60 degrees C and 90 degrees C in outcropping Uitenhage Group sediments from the Oudtshoorn, Gamtoos and Algoa Basins require burial by between 1.2 and 2.2 km prior to Late Cretaceous exhumation. Because these sediments lie in depositional contact with underlying Paleozoic rocks in many places, relatively uniform Late Cretaceous paleotemperatures across most of the region, in samples of both basin fill and underlying basement, suggest the whole region may have been buried prior to Late Cretaceous exhumation. Cenozoic cooling (beginning between 30 and 20 Ma) is focussed mainly in mountainous regions and is interpreted as representing denudation which produced the modern-day relief. Features such as the Great Escarpment are not related to continental break up, as is often supposed, but are much younger (post-30 Ma). This history of post-breakup burial and subsequent episodic exhumation is very different from conventional ideas of passive margin evolution, and requires a radical re-think of models for development of continental margins.

 • 136.
  Green, Paul F.
  et al.
  Geotrack International Pty Ltd, West Brunswick, Victoria, Australia.
  Japsen, Peter
  Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Copenhagen, Denmark.
  Chalmers, James A.
  Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Copenhagen, Denmark.
  Bonow, Johan M.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography. Geovisiona AB, Järfälla.
  Duddy, Ian R.
  Geotrack International Pty Ltd, West Brunswick, Victoria, Australia.
  Post-breakup burial and exhumation of passive continental margins: Seven propositions to inform geodynamic models2018In: Gondwana Research, ISSN 1342-937X, E-ISSN 1878-0571, Vol. 53, no January, p. 58-81Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite many years of study, the processes involved in the post-breakup development of passive margins remain poorly understood. Integration of apatite fission track analysis (AFTA) and stratigraphic landscape analysis (SLA) at a number of margins has provided new insights into the development of elevated passive continental margins (EPCMs). In particular, by integrating evidence from the preserved rock record and landscape with information on the deposition and erosional removal of rock units which are no longer present (“missing section”) these studies have highlighted the importance of episodic positive and negative vertical km-scale crustal movements. Based on these studies we present seven propositions regarding the formation of EPCMs and the nature of the controlling processes, viz:

  1: EPCMs are not the inevitable consequence of rifting and breakup

  2: Elevated topography at present-day EPCMs developed long after breakup

  3: Similar EPCM landscapes at different margins suggest similar controlling processes

  4: EPCMs have undergone episodic km-scale burial and exhumation rather than slow monotonic denudation, both before rifting and after breakup

  5: Post-breakup km-scale exhumation at continental margins is not restricted to presently elevated onshore regions

  6: Post-breakup km-scale burial and exhumation have affected presently low lying margins as well as EPCMs

  7: Exhumation events show a broad level of synchroneity over continents and across oceans and correlate with plate boundary events and changes in plate motions.

  These propositions imply that positive and negative vertical motions at passive margins are controlled by plate-scale processes. Another key conclusion is that present-day elevation alone provides no clue to the earlier history of a margin.

  Many of the key aspects of these propositions are absent from current geodynamic models of passive margin development. Understanding the processes that control vertical movements at passive continental margins requires development of realistic geodynamic models that honour these propositions.

 • 137.
  Gustafsson, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Johansson, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Purple Flag: Vägen till trygg turism i stadskärnor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 138.
  Gyimóthy, Szilvia
  et al.
  Aalborg University.
  Lundberg, Christine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Larson, Mia
  Lund University.
  Popculture tourism: a research manifesto: Celebrating and enhancing the tourism knowledge-based platform2013Conference paper (Refereed)
 • 139.
  Gyimóthy, Szilvia
  et al.
  Aalborg University.
  Lundberg, Christine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Lindström, Kristina
  Handelshögskolan Göteborgs Universitet.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Larson, Mia
  Lunds Universitet.
  Popculture Tourism: A Research Manifesto2015In: Tourism Research Frontiers: Beyond the Boundaries of Knowledge / [ed] D. Chambers och T. Rakic, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2015, p. 13-26Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Tourism in the wake of films, literature, and music is gaining interest among academics and practitioners alike. Despite the significance of converging tourism and media production and popcultural consumption, theorizing in this field is weak. This chapter explores complex relationships among popcultural phenomena, destination image creation, and tourism consumption. By taking a broader social science approach, it revisits and connects research themes, such as symbolic consumption, negotiated representations, fans and fandom, technology mediation, and media convergence. The chapter concludes with an integrative model, or “popcultural placemaking loop,” which is qualified through six propositions.

 • 140. Hadenius, Stig
  et al.
  Stur, Elisabeth
  Hopp och fruktan: Om prognoser i några svenska medier under Irakkonflikten1992In: Bilden av ett krig. D. 3., Stockholm: Styr. för psykologiskt försvar (SPF , 1992, p. 160-Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nyhetsrapporteringen om Gulfkrisen 1991 - Hur svenska medier raporterade om kriget mellan Irak och Kuwait

 • 141.
  Haftor, Darek
  et al.
  Stockholmsuniversiet, Företagsekonomi.
  Holmberg, Stig
  Löfstedt, Ulrica
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Nyström, Christina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Öberg, Lena-Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Provincial Designer Design: A Creative Mix of Hard Restrictions and Soft Visions of an Information Systems Educational Program2011In: IFIP Advances in Information and Communication Technology, ISSN 1868-4238, Vol. 350, p. 399-408Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a brief historical account of the unorthodox design of an educational program for information systems development. The design and development of this program was initiated in 1977 at the University College of Östersund, today the Mid Sweden University. The presented account provides a description of the somewhat unusual context of this initiative, which was regarded as a weakness by conventional standards, but became an opportunity in this particular situation. The intellectual inspirations and sources for the design of this program are characterized and followed by a presentation of the very content and operating mode of the educational program. The final part presents the various outcomes that the program gave rise to, in terms of students’ professional careers observed.

 • 142.
  Hailie, Teshale Biazen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  LOCAL FOOD FESTIVALS: TOWARDS SUCCESSFUL BRANDING AND SUSTAINABLE LOCAL FOOD TOURISM IN ÖSTERSUND2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 143.
  Hammami, Feras
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Laven, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Rethinking heritage from peace: reflections from the Palestinian-Israeli context2017In: Heritage and peacebuilding / [ed] Diana Walters, Daniel Laven and Peter Davis, Woodbridge: Boydell & Brewer, 2017, p. 137-148Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Case-studies of whether and how heritage can be used to bring about reconciliation. This volume explores one of the most critical issues of our time: whether heritage can contribute to a more peaceful society and future. It reflects a core belief that heritage can provide solutions to reconciling peoples and demonstrates the amount of significant work being carried out internationally. Based round the core themes of new and emerging ideas around heritage and peace, heritage and peace-building in practice, and heritage, peace-building and sites, the twenty contributions seek to raise perceptions and understanding of heritage-based peace-building practices. Responding to the emphasis placed on conflict, war and memorialization, they reflect exploratory yet significant steps towards reclaiming the history, theory, and practice of peacebuilding as serious issues for heritage in contemporary society. The geographical scope of the book includes contributions from Europe, notably the Balkans and Northern Ireland, the Middle East, and Kenya. Diana Walters is an International Heritage Consultant and Honorary Senior Research Fellow at the University of Exeter; Daniel Laven is Associate Professor of Human Geography, Department of Tourism Studies and Geography/European Tourism Research Institute (ETOUR), Mid Sweden University; Peter Davis is Emeritus Professor of Museology, Newcastle University. Contributors: Tatjana Cvjeticanin, Peter Davis, Jonathan Eaton, David Fleming, Seth Frankel, Timothy Gachanga, Alon Gelbman, Felicity Gibling, Will Glendinning, Elaine Heumann Gurian, Lejla Hadzic, Feras Hammami, Lotte Hughes, Bosse Lagerqvist, Daniel Laven, Bernadette Lynch, Elena Monicelli, Yongtanit Pimonsathean, Saleem H. Ali, Sultan Somjee, Peter Stone, Michèle Taylor, Peter van den Dungen, Alda Vezic, Jasper Visser, Diana Walters.

 • 144.
  Hamrin, Andrea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Melin, Lovisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  "Vänta lite jag måste bara ta en bild först som jag kan publicera…": En studie om sociala mediers påverkan på resenärens upplevelse2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 145.
  Hartman, Steven
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Att avkoda det ekologiska minnet: Vad studier av medeltida litteratur kan berätta om historiska miljöförändringar2016In: Biodiverse, ISSN 2002-3820, Vol. 21, no 2, p. 4-7Article in journal (Other academic)
 • 146.
  Hartman, Steven
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Climate Change, Public Engagement & Integrated Environmental Humanities2016In: Teaching Climate Change in the Humanities / [ed] Stephen Siperstein, Shane Hall, Stephanie LeMenager, Abingdon & New York: Routledge, 2016, p. 67-75Chapter in book (Refereed)
 • 147.
  Hartman, Steven
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  How Nordic Interdisciplinary Scholarship Has Helped Set the Tone for an Emerging Environmental Humanities Research Area in Europe: Keynote presentation2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The structure and agendas of European research are undergoing a sea change. One example of this shift is the next multi-annual framework for research and innovation in Europe, Horizon 2020, which has proposed structuring research funding into interdisciplinary blocks defined in terms of “societal challenges.” A new role for the Social Sciences and Humanities is being envisaged within this forthcoming (eighth) framework, emphasizing greater prominence and integration of work from these areas in the overall organization of European research. Directly preceding the VIII NIES symposium in Pori, the Lithuanian Presidency of the EU has dedicated an entire conference, “Horizons for Social Sciences and Humanities,” to the goals of eliciting consultations from stakeholders within the European research community and advising the responsible European agencies on the shaping of Social Sciences and Humanities agendas in “Horizon 2020.” The main outcome of the meeting will be the “Vilnius Declaration on Horizons for Social Sciences and Humanities,” to presented by the EU Lithuanian Presidency to the European Commission before the framework undergoes final refinements leading up the program’s launch in 2014. A number of research interests and focuses are likely to be woven into the fabric of this declaration, and among these the emerging interdisciplinary area of the Environmental Humanities can and should be a significant component. To this end an alliance of strong European research centers and networks has been formed to identify and articulate the strategic challenges, goals and wider relevance of an emerging Environmental Humanities research community in Europe. Nordic researchers from a wide range of disciplines and study areas within the Humanities are playing a key role in the realization of this agenda, just as they have helped to lay the groundwork for this emerging research area. This talk traces the trajectory of Nordic research initiatives in the environmental humanities in recent years, highlighting in particular how an intensification of scholarly activity in the Nordic countries has contributed to the wider development of this field internationally. The state of the field is also addressed, both globally and within the European context.

 • 148.
  Hartman, Steven
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  The Inscribing Environmental Memory Project2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Research clusters within the Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies (NIES), the North Atlantic Biocultural Organization (NABO) and the Global Human Ecodynamics Alliance (GHEA), in cooperation with partner networks in the USA, the UK and the Nordic countries, have undertaken a major interdisciplinary research initiative that aims to examine environmental memory in the medieval Icelandic sagas, with a prominent focus on historical processes of environmental change and adaptation. The medieval Sagas of Icelanders constitute one key corpus, among other literary and documentary corpora, to be investigated in this initiative. Anchored in traditional fields of study (e.g. saga studies and various medieval-studies fields) as well as newer and emerging fields (e.g. integrated history and historical ecology, ecocriticism, digital and environmental humanities, etc.), the initiative brings together literary scholars, anthropologists, archaeologists, historians, geographers, digital humanities specialists and environmental and life scientists in a coordinated set of sub-projects. The initiative seeks to foreground evidence of changing environmental conditions in Iceland, Greenland and Scandinavia from the late Iron Age through the pre-Industrial period, with a guiding focus on long-term human ecodynamics and the relations among ecological change and adaptation, on the one hand, and resource management, social organization/conflict and resilience on the other. Numerous IEM workshops organized by NIES, NABO, GHEA and various university networks are taking place in 2013 in Sweden, Scotland and Iceland. This talk briefly sketches how this initiative began and how it has developed over the past year. More importantly, it looks ahead to where we expect IEM to be heading in the next year and beyond.

 • 149.
  Hartman, Steven
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography. Stefansson Arctic Institute, Iceland.
  Ogilvie, Astrid
  Stefansson Arctic Institute, Iceland.
  Haukur Ingimundarsson, Jon
  Stefansson Arctic Institute, Iceland; University of Akureyri, Iceland.
  Dugmore, Andrew
  University of Edinburgh, Scotland, UK.
  Hambrecht, George
  University of Maryland College Park, US.
  McGovern, Thomas
  Hunter College, US; Stefansson Arctic Institute, Iceland.
  Medieval Iceland, Greenland, and the New Human Condition: A case study in integrated environmental humanities2017In: Global and Planetary Change, ISSN 0921-8181, E-ISSN 1872-6364, Vol. 156, no September 2017, p. 123-139Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper contributes to recent studies exploring the longue durée of human impacts on island landscapes, the impacts of climate and other environmental changes on human communities, and the interaction of human societies and their environments at different spatial and temporal scales. In particular, the paper addresses Iceland during the medieval period (with a secondary, comparative focus on Norse Greenland) and discusses episodes where environmental and climatic changes have appeared to cross key thresholds for agricultural productivity. The paper draws upon international, interdisciplinary research in the North Atlantic region led by the North Atlantic Biocultural Organization (NABO) and the Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies (NIES) in the Circumpolar Networks program of the Integrated History and Future of People on Earth (IHOPE). By interlinking analyses of historically grounded literature with archaeological studies and environmental science, valuable new perspectives can emerge on how these past societies may have understood and coped with such impacts. As climate and other environmental changes do not operate in isolation, vulnerabilities created by socioeconomic factors also beg consideration. The paper illustrates the benefits of an integrated environmental-studies approach that draws on data, methodologies and analytical tools of environmental humanities, social sciences, and geosciences to better understand long-term human ecodynamics and changing human-landscape-environment interactions through time. One key goal is to apply previously unused data and concerted expertise to illuminate human responses to past changes; a secondary aim is to consider how lessons derived from these cases may be applicable to environmental threats and socioecological risks in the future, especially as understood in light of the New Human Condition, the concept transposed from Hannah Arendt's influential framing of the human condition that is foregrounded in the present special issue. This conception admits human agency's role in altering the conditions for life on earth, in large measure negatively, while acknowledging the potential of this self-same agency, if effectively harnessed and properly directed, to sustain essential planetary conditions through a salutary transformation of human perception, understanding and remedial action. The paper concludes that more long-term historical analyses of cultures and environments need to be undertaken at various scales. Past cases do not offer perfect analogues for the future, but they can contribute to a better understanding of how resilience and vulnerability occur, as well as how they may be compromised or mitigated.

 • 150.
  Hartman, Steven
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Ogilvie, Astrid
  Hennig, Reinhard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  'Viking' Ecologies: Icelandic Sagas, Local Knowledge and Environmental Memory2016In: A Global History of Literature and the Environment / [ed] John Parham & Louise Westling, Cambridge: Cambridge University Press, 2016, p. 125-140Chapter in book (Refereed)
1234567 101 - 150 of 441
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf