miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Anderbrant, Olle
  et al.
  Lyons, D. Barry
  Bång, Joakim
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Hedenström, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Högberg, Hans-Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Sex Pheromone of the Introduced Pine Sawfly, Diprion similis (Diprionidae), Revisited: No Activity of Earlier Reported SynergistsManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Extracts of Diprion similis females were found to contain about 15 ng of the sex pheromone precursor 3,7-dimethylpentadecan-2-ol per female. When analysing the extracts after derivatisation with (2S)-2-acetoxypropionyl chloride, we found that the major stereoisomer in the extract was (2S,3R,7R)-3,7-dimethylpentadecan-2-ol. Also other stereoisomers of 3,7-dimethylpentadecan-2-ol were identified in the extract namely, 1% of (2R,3S,7S) , 0.3% (2R,3R,7R) and 0.4% of (2R,3R,7S). An unknown fifth substance showed an identical spectrum to 3,7-dimethylpentadecan-2-ol, both in SIM and full scan mode. In field tests in Ontario, Canada, the earlier identified main pheromone component, viz. the propanoate of (2S,3R,7R)-3,7-dimethylpentadecan-2-ol, was tested alone and in combination with other stereoisomers, earlier reported to be synergistic. In none of the tests were any synergistic effects detected and the threo four-isomer blend was as attractive as the pure main compound. Thus, one of the few examples of a diprionid sawfly using more than one substance in its sex pheromone could not be confirmed. The results also suggest that monitoring programs can use the more easily synthesized threo-blend without losing efficiency.

 • 2.
  Andersson, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Hur har digitaliseringen i skolan förändrat kemiundervisningen i årskurs 7-9?: En jämförelse mellan forskning och praktik2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den reviderade variation av LGR 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen ochfritidshemmet 2011) från 2017 lyfts digitaliseringen fram. Skolan är under förändringoch digitala verktyg finns i klassrum. Eleverna förväntas använda dessa och utvecklaförmågor som lyfts fram i LGR 11 och utveckla kunskaper om hur de ska förhålla sigtill ett konstant informationsflöde. Samtidigt använder lärare redan idag många digitalaverktyg i sin undervisning. Med de förändringar som gjorts markerar myndigheter iSverige vikten av att eleverna lär sig navigera och hantera den digitala världen.Frågan som då måste ställas är hur det ser ut i klassrum i Sverige och hurdigitaliseringen har påverkat undervisningen i kemi. När datorn gjorde entréförändrades klassrummet men det tog tid. Idag finns det en mängd olika digitalaverktyg att använda. Genom att gå ut och intervjua lärare skapades en bild avsituationen i det digitala kemiklassrummet. De arbetade med digitala böcker,interaktiva övningar och formativ feedback via delade dokument. Digitaliseringen iskolan speglar den utveckling som samhället har tagit och det är viktigt att alla få följamed i den utvecklingen.Det har även bedrivits forskning inom digitaliseringen i skolan där begrepp som digitalläsning återfinns. Hur har undervisningen hanterats i förhållande till den forskningsom finns och hur lyfter digitaliseringen undervisningen? Genom att göra en jämförelsemellan forskning och praktik skapas en bild av hur det ser ut i skolor men också varmöjligheter för utveckling ligger.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Borgenstierna, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Påverkar språket i frågorna resultaten på de nationella proven i kemi för årskurs 9?: Om ja, - Vad kan man göra åt det?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många lärare och elever uppfattar de nationella proven i kemi för årskurs 9 som de svåraste och resultaten är inte så bra som man skulle kunna önska. Undersökningens syfte är att försöka förstå varför resultaten ser ut som de gör ur en språklig synvinkel, vad är det som är så svårt med kemi? Undersökning utgår från en sociokulturell teoriram där språket står i fokus som det viktigaste verktyget för att förstå uppgifterna i de nationella proven. Några egentliga slutsatser går inte att dra då underlaget i rapporten är för litet för att dragenerella slutsatser om språket i frågorna i de nationella proven i kemi. Den slutsats som kan dras är att frågor som är oprecisa och kan uppfattas som orimliga och svårtolkade är de har svårast med. För att komma åt problemet med att eleverna uppfattar kemiämnet som abstrakt bör man lägga mer tid på att tillsammans med eleverna gå igenom vetenskapliga texter för att på så sätt lära dem det naturvetenskapliga skolspråket. Att förenkla dessa texterär att göra eleverna en björntjänst.

 • 4.
  Hellström, Lisbeth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Carlberg, Torbjörn
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Engstrand, Per
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Gradin, Per
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Gregersen, Øyvind
  Department of chemical engineering, NTNU, Norway.
  Collimated chipping technology in order to reduce the energy consumption in mechanical pulping2011In: Proceeding for International Mechanical Pulping Conference, Xi'an, P.R. of China, 2011, p. 457-460Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  It has recently been shown that it is possible to improve the energy efficiency during first stage TMP (thermomechanical pulp) refining by utilizing a modified chipping method (collimated chipping). A patent application regarding this method has been filed and is pending. The modification consists in that the spout angle i.e. the angle between the fibre direction of the wood specimen and the cutting plane, is increased. This paper reports the differences in properties of IMP refined from chips produced at two different spout angles i.e. 30 and 50 with and without the addition of sodium bisulphite (NaHSO3) to the dilution water. It was found that the specific energy input for a certain CSF (Canadian Standard Freeness) value was lower for chips produced at spout 50 but that the addition of chemicals to the dilution water had no influence on the specific energy value for a given CSF value. However, the tensile index and specific light scattering coefficient was substantially higher for handsheets made of the pulp refined from chips produced at spout angle 50 and with NaHSO3 added compared to handsheets from pulp made from 30 and 50 chips without chemicals added.

 • 5.
  Larsson, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Kemilaborationen i förändring: Sex erfarna lärares syn på hur laborationer förändrats över tid2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna forskningsrapport fokuserar på gymnasieskolans laborationer i kemi och hur dessa förändrats under de senaste 10-20 åren. Motivet till att studera detta är ambitionen att få ökad didaktisk förståelse för laborationen som viktigt inslag i kemiundervisningen. I ett större perspektiv kan detta vara av intresse för att analysera om förändringar av gymnasieskolans kemilaborationer kan utgöra en delförklaring till att svenska universitet upplever ett minskat söktryck för kemi på högskolenivå och om delförklaring kan finnas för att Sverige som nation inte når samma resultat i naturvetenskap som vissa andra länder i internationella kunskapsmätningar. Sex erfarna lärare från sex olika skolor har intervjuats om sina upplevelser av kemilaborationen och vad som påverkat dess utveckling. Ramfaktorteorin har varit grundläggande för detta arbete och som analysmetod har fenomenografin valts. Resultaten visar på en stor variation i vad lärare anser påverkat kemilaborationens förändring. Ökat medvetande och högre krav från lagar och förordningar inom säkerhetsområdet samt att lärare upplever sig ha mindre tillgänglig tid för laborationerna framstår som de tydligaste orsakerna till gjorda förändringar. Även kompensation för försämrade praktiska färdigheter hos elever som lämnar grundskolan framkommer som en bakomliggande faktor. Den nya läroplanen Gy 2011, kostnadsöverväganden och kemi­lokalernas beskaffenhet framkom som mindre avgörande för kemilaborationens utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Lindberg, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Digitala läromedel i kemi?: En undersökning av hur de digitala läromedel i kemi för grundskolans senare del som finns på marknaden ser ut.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället har genomgått en förändring från analoga system till digitala.Läromedel som används i skolan behöver följa med i utvecklingen. Syftet meddenna studie är att undersöka hur digitala läromedel i kemi ser ut. Det är även avintresse att ta reda på hur de digitala läromedlen gör för att skapa en bild avämnet kemi som är intresseväckande och intressant samt om dessa digitalaläromedel är utformade för att tillgodose det syfte som presenteras i kursplanenför kemi i grundskolan. Tre olika läromedel, Kemi Direkt från Sanomautbildning, PLUS Kemi från Natur & Kultur och Spektrum Kemi från Liber AB,undersöks med hänsyn till flera olika punkter och aspekter. Undersökningenomfattar hur dessa digitala läromedel presenteras för läsaren, vad det finns förolika möjligheter att ta del av materialet, vilka anpassningar läromedlettillhandahåller för såväl svaga som starka elever, vad det finns för material föratt underlätta planering, laborationer och bedömning. Vidare vad det finns föruppgifter och hur dessa uppgifter rättas eller bedöms, om de olika syftenauppfylls samt hur intressant och förstående är den information som presenterasom växthuseffekten och den förhöjda växthuseffekten. Alla tre läromedel finnssom fysiska böcker som sedan har digitaliserats och på olika sätt anpassats föratt finnas tillgängliga digitalt. Det medför att de inte upplevs som innovativa ochintressanta digitala läromedel även om det såklart inte heller finns stora fel ochbrister. Det framkommer att Spektrum Kemi är det läromedel som uppvisar denstörsta responsen på de undersökta parametrarna. Önskvärt skulle vara ett nyttläromedel som inte är en digitalisering av en tidigare förlaga utan som är skapadför att vara digital och använder tekniken och den digitala världens alla finesseroch möjligheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ljunggren, Joel
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Bylund, Dan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Jonsson, Bengt-Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Edman, Mattias
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Hedenström, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Antifungal efficiency of individual compounds and evaluation of non-linear effects by recombining fractionated turpentine2020In: Microchemical journal (Print), ISSN 0026-265X, E-ISSN 1095-9149, Vol. 153, article id 104325Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A combination between a reductive and a holistic assay was employed to investigate whole fraction, synergistic, antagonistic and individual compound efficacy of vacuumdistilled turpentine fractions against the economically important brown-rot fungus Coniophora puteana. The fungus was subjected to recombinations of turpentine fractions at a concentration of 1000 ppm. All combinations exhibited useful antifungal properties, but some antifungal mixtures showed a more pronounced effect than the expected level of inhibition. Synergistic effects by a two-fold factor and minor antagonistic effects were observed. Complete growth inhibition of C. puteana was observed by a fraction obtained after distilling 1 L turpentine at 111–177°C (0.5 mbar) as well as by mixing it with another fraction withdrawn at 70–79°C (0.5 mbar). Chemical compositions of distilled fractions were determined through GC–MS analysis and Orthogonal Partial Least Squares (OPLS) multivariate data analysis of GC–MS chromatograms was employed to zoom in on the most active compounds responsible for antifungal activity. Isomers of epicubenol, the hydrocarbon aromatic compound ar-himachalene and α-cadinol are suggested as effective antifungal compounds. In addition, a subsequent fractionation of the most effective fraction was performed with preparatory gas chromatography and subfractions showed similar or better efficacy than previously observed. Our work demonstrates the possibility to retain adequate synergistic antifungal efficiency and offers an opportunity to explore the effects of individual compounds originating from the same crude sample.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Olofsson, Madelen
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  On the investigation of chemical parameters reflecting microbial activity linked to nutrient availability in forest soil2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  As agrarian society developed, the most fertile soils able to sustain the nutritional requirements needed for high crop yield were assigned to farming, while the more penurious soils were left to uphold the forest ecosystems. Some temperate forests are developed on acidic soils considered to be nutrient poor, as much of the inorganic nutrients are entrapped in poorly weatherable soil minerals and not easily accessed by plant roots. In an undisturbed ecosystem, the largest contribution of available nutrients comes from the recycling of organically bound nutrients via the decomposition of dead plant material. If biomass is removed, for instance with a more intensified exploitation of the forest ecosystems including whole tree harvesting, this source of nutrients is consequently decreased. The importance of soil mineral weathering as a source of nutrients, and especially that promoted by soil biota, is thereby emphasized.

  This thesis addresses biotic parameters associated with mineral weathering. Different aspects of soil solution sampling strategies and analysis of different organic ligands as well as biomarkers for the estimation of fungal biomass were investigated. These chemical parameters were also evaluated as indicators of microbial activity in relation to mineral nutrient availability in soil.

  With the assumption that the current nutrient status of a soil will affect the microbial interest of certain minerals as sources of inorganic nutrients, a mineral amendment trial was performed in a Swedish boreal forest soil. Overall, the amended soil presented good nutrient status, but with a possible shortage of iron. Due to this, it was hypothesized that the amended mineral with the highest iron content i.e. biotite would cause an elevation of microbial activity in its vicinity when compared to the bulk soil.

  The level of microbial activity in the vicinity of the amended minerals was evaluated via quantification of organic acids and siderophores, as well as estimation of fungal biomass and enzymatic activity.

  The highest microbial activity was measured for the O horizon of the investigated podzol, although nothing indicated an elevated association with the amended minerals. In the E horizon, however, elevation in microbial activity was observed in the vicinity of the biotite mineral when compared with bulk soil, although only a few of the investigated parameters differed significantly when evaluated separately.  

  To enable this study, a highly sensitive analytical method employing liquid chromatography and mass spectrometry was developed to quantify a number of hydroxamate siderophores. On-line pre-concentration enabled detection of these organic ligands in the pico-molar range – a necessity when analyzing natural samples.

  Furthermore, an analytical method was developed for the estimation of fungal biomass via quantification of chitin-derived glucosamine, which also employed liquid chromatography and tandem mass spectrometry. Unlike currently available methods, the one presented in this thesis did not involve analyte derivatization, which resulted in high sample throughput while simultaneously avoiding complications involved with the additional derivatization procedure.

  The distribution of a group of organic ligands known as aromatic low molecular mass organic acids was also studied in a boreal forest podzol soil. Different sampling and samples preparation techniques, namely tension-lysimeters, soil centrifugation and liquid-soil extraction, were compared when analyzing soil solution components. Significant differences in analyte amount and species type were found between these sampling techniques. Some of the differences could be accounted for by variation in soil composition at different depths of the investigated podzol, but others could be attributed to structural differences within the studied analyte group. This clearly illustrated the intricacy of sampling and analysis when working with a sample matrix as complex and diverse as soil.

  As previously, liquid chromatography and mass spectrometry was used to quantify the analytes of interest. A highly sensitive analytical method was developed that was able to detect eleven aromatic low molecular mass organic acids in the nano-molar range. High selectivity was ensured by applying multiple reaction monitoring enabled by collision induced fragmentation of the analytes.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Olofsson, Madelen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Bylund, Dan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences.
  Effects of mineral amendment on soil chemistry parameters reflecting microbial activity in a Swedish boreal forest soilManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Samples of apatite, biotite and oligoclase were incubated in different soil horizons of a boreal forest podzol in central Sweden. After four years, soil from the bulk and the surfaces of the minerals were extracted and analyzed in regard to fungal biomass, enzymatic activity, low molecular mass organic acids and hydroxamate siderophores.  The nutrient status of the study area was evaluated using historical data from foliar and soil solution analysis. Soil solution indicated a possible shortage of P in the mineral soil even though foliar content was above target levels. The foliar analysis instead revealed possible shortage of Fe. Apatite is the primary source of inorganic P in soil and biotite is rich in Fe compared to the soil at the site, and it was hypothesized that both minerals could be attractive sources of weatherable mineral nutrients, hence associated with higher microbial activity. Parameters measured as indicators of microbial activity revealed few significant (p<0.05) differences between the minerals and bulk soil in the O horizon, probably due to large variations among replicates, although an overall higher microbial activity was found in the bulk soil. In the E horizon a distinct trend appeared indicating higher levels of low molecular mass organic acids, enzymatic activity and fungal biomass associated with the biotite mineral, although this observation was only found to be significant for some of the parameters when analyzed individually. No clear trends were observed in the B horizon.

1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf